Page 1

Quality of Protection, Grywalizacja i inne nietypowe zastosowania Microsoft PowerShell cz.1

Grzegorz Gałęzowski


Konfiguracja szyfrów znajduje się w kluczu: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProvid ers\SCHANNEL\Ciphers


https://www.mikestoolbox.net


Szyfrowanie TLS 1.2 w Internet Explorer 9


http://wasp.codeplex.com


http://uiautomation.codeplex.com


http://sepsx.codeplex.com


http://psget.net (new-object Net.WebClient).DownloadString("http://psget.net/GetPsGet.ps1") | iex

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Przykłady: install-module PsUrl Get-PsGetModuleInfo ps*


Demo


PowerShell Automatyzacja cz.1  
PowerShell Automatyzacja cz.1  

Pierwsza część prezentacji przedstawiona na spotkaniu WGUISW