Page 1

���������������������������������������������

� � � � � � � � � � � � � � � �

��

���������� ���������������

��

������� �����������

goniec

����

����������������

������������������������

��������� ��������� ��������

���������������������

NIE PŁAĆ KARY £100! ZRÓB ROZLICZENIE PODATKOW

31 stycznia 2010 E za 2008/09 do


goniec

����

����������������


goniec

����


� �����������������

��������� ��������� ������������

���������� ������������ ���������� ������ ����� �� ��������� ��������� �������������� �� ���������� ������� ���� �������� �������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� �������� �������������� ������� ����� ������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� ������ ��� ����� ���� ����� ������ ������ �� ���� ����������������������������������������� ������� �������� ��������� ������� ������ ���� ���� �������� ������� ��� ��������� ������ ����������������������������������������� ����� �������� ������� �������� ���� ���������� �� ������� ����������� ����� ������ ���������� ������ ������� ������ ����������������������������������������������� ���� ������� ���������� ������� ������������ ������ �������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������

����������� ������� ������ ��������� ���������� ���� ���� ��������� ������� ��������� ������� ����������������� �������� ������� ���� ����� ������������� ������� ����� ����� ���������� ���� ����� ������� ���� �������� ���� �������� ������������������������������������������������ ���� ��� ������������������� ���� ����� ������ ��� ������� ������� �������� ������������ ������������

goniec

����

����������������


������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

���� �������� ���� ���� �������� ������ ����� ��������������� ������ ������� ��� ����������������������������������� �������� ���� �������� ���������� ����� ������������������������������������ ������ ������� ��� �� ������ ����������� ��������� ����� ���� ������ ��������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ������������ ������������������������������������ ��������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ���� �������� ��������� ���������� ������ ����� �������� ���������� �� ���������� ����� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

��������� ������� �������� �� �������� ��� ��������������������������������������� �������� ���� ������� ���������� ���� ����� ������� ������� �������������� ��� ����� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ���� ��� �������������� �� ����������� ������� ������� ������������� �������� ��� ��������������������������������������� ��� ���� �� ����������� ���� �� ��������� ����������������������������������������� ������ ����� ����� ������� �� ����� ����� ���� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������� ������� ���������� �� ���������� ���������������������������������������� ������ ������ ����� �� ����� ����� ���������� ���� ������� ���������� �� �� ������� ����� ������������ �������� ��������� ��������� �������������������������������������� ��� ���� ����� ������ ������������� ������� ��� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��� ��������� ���� ��� ���������� ����� �� ������������� �������������� �������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ���� ���������� ������������� ���������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������� �������������� ��������� ����� ������� ������� ����� �������� ��� ������� ��������������� �� ������������� ������� ��������������� ���� ��� ������ �������� ������� ������ ����������� ��� ������� ���� ���� ���������� ���� ��� ���������� �� ������ ���������������������������������������� �������������������������������������

goniec

����

����������������

���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

����������������

���������������� ����������������

��������������������

���������������������������������������������

� �����������������

��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

������������������������������������ ���� ����� ��������� ����� ������ �� ������� ��������� �� ���� ����� ��������� ��������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ����� �������������� �������� ��������� ��������� �������������� ���� ��� ����� ���� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������� ��� ������� ��������� ���������� ���� ��� ����������� ����� ��� ��������������� ��� �������������������������������������� ����� ������ �� ��������� ����� �� ��������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������ ��������� �� ���������� �� ����� ��������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ���� ����� ��� ���� ��������� ���� ������� ������������� ������� ���������� ������ ����� ����� ���� ��� �������� ������������ ��������� ������� ������������ �������� ���� ��� ������� ����� ���� �� ���� ������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������� ��� ������ �������� �������� ��� ���������������� �������� ��� ����� ���� ������� �� ��������������� ������������� ��� �������� ��������� ��� �� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ���� �� ������ ���� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������� ��� ������� ������� �������


Dobra jako��

Sta�e stawki 24/7

Bez nowej karty SIM

% 5 1 ytu EXTRA kred dla nowych ów u�ytkownik

1

Polska

Polska

2p/min

Czechy

1p/min

7p/min

S�owacja

2p/min

Irlandia

1p/min

Niemcy

2

tre�ci Wy�lij smsa o 616 GONIEC na 81nd sms) (koszt £5+ sta

* 4434

497 Wybierz 020 8 er m a nast�pnie nu 48xxxx. 0 0 . p n y w docelo czekaj na Zako�cz # i po po� �czenie.

1p/min

Polska Infolinia: 020 8497 4622 www.auracall.com/goniec

Auracall wspiera:

*T&Cs: Ask bill payer’s permission. Calls charged per minute. Charges apply from the moment of connection. Calls to the 020 number cost mobile standard rate to a landline or may be used as part of bundled minutes. Calls made to mobiles may cost more. Connection fee varies between 1.5p & 20p. Text AUTOOFF to 81616 (std SMS rate) to stop auto-top-up when credit is low. Rates are subject to change without prior notice. Please see website for up-to-date pricing. Credit may expire 3 months from your first call. This service is provided by Auracall Ltd. Agents required, please call 084 4545 3788.

goniec

����


� �����������������

���������������������������������������������

������������������ ������������������� ��������������� ���� �������� ���� ��� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������� ���������� ������������ ������� ������� ��� ����� ���� ����������� ������� ������ ����������������������������������������� ���� ������ ��������� ���� ��������� ���� ��� �������������������������������������� ����������� ���� ��� ���������� ��������� ����������������������������������� ���� �������� ���� ��� ����������� �� ���� ������ ���� ��������� ������� �� ���� ���� ������������������������������� ����� ����� ��� ������ ��������� ��� ���� ����������� ���� �������� ���������� ����������������������������������� ������������������������������������� ����� ���������� �������� ���� �������� ������� �������� ������� ���������� ������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������� ����� ��� ��������� �������� ������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������� ��� ������ ���� ���������� ����� ������������������������������������ �������������������������������������� ������ ������ �� ����� ��������� ����� ��� ���������������������������������������� ���������������������� ��� ���������� �������� ������ ������� ��������������������������������������������� �������� ���� ���� ��������� ��� ������ ����� ��������������������������������

������������������������ �� ����������� �� ������������� ����� ���� ��� ������� ���� �������� �� �������� �������������������������������������� ������� ������ ���� �������� ������ ������� ������������������������������������������ ������� ������ ���������� ����� ���������� ������� ���� ��������� ����������� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������������������

goniec

����

����������������

���������� ������ ������ ����������� �������������������������������������� ������ ������� �� ������ �������� ���� ����� �������� ���������� ��������� ��������� ������ ����������� ������� ��� ������� ������� ���� ���������� ��� �������� ���� ���������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��� ������ ��������� ��������� �� �������� �� �������� ���������� ��� ����� ������ ������������������������������������� �������������

��������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ������� �������� ���� �������� �������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������ �� ��� �������� ���������� �������� ���� ��������� ���� ����������� ����� ������ ��������� ������ ������������� �������� ���� ��������� �������� ��� ������ ����� �������������������������������������� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������� �������� ���������� ���������� ��������� ��������������������������� ������������ �� ���� ���� ��������� ���� �������� �� ���������� ������� ���� ������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���� ������� ����������� ������������ ���������������������������������������� �� ���� ����� ��������� ���������� ������� ���������������������������������� �������������������������������������� ���� ����� �������������� ����������� ��� �������� ������ ����� ���� ����� ������� ���� ������������������������������������� ������������������������������������ � ����� �������� �������������� ���� ��������������� ������� �� ����������� ���������� ������ ���������� ������ ������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������� ����� �� ����������� ������ �������� ������ ���������������������������������������� �������������� �������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������ ����������� ������� ��� ������� ������� ������������ ������ ���� ������������������������������ �� ������ ��� ������� ������ ������ �������� ���� �������� ������ ���� ��������� ���� ���������� ��� ������ �� ��������� ������ ��������������������������������������� ���������������������������������� ���� �������� ������ ����������� ������ ���������� ����������� ������� �������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������� ������ �� ���������� ��� ���������

������� ��� ���������� ��������� ������ ��������������������������������������� ������� �������� ��� ��������� �������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� ���������� ������ ������� ��� ������������������ ���������������������������������� �������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� �������� ��� ������������ ��������� ����� �������������������������������������� ����� ������ ���� ��� ������ ����������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ����������� ��������� ������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������� ������������ ��� ����� ��������� ������������������������������������� �����������������������������������

����������������������� �� ������������ ����� �������� ������ �������� �������������� ������� ��������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���� ������������� ��� ����� ������� �� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����� ����������� ������ ���������� ����� ������������������������������������ ������ ������ ���������� ��� ��������� ��� ������ �������� ������ �� ������ �������� ����������������������� �������� ���� ��������� ������� ���� ��� ������ ����� ��������� ���� ��������� ������ ���� ��������� ��� �� ������ ��� ������������� ������� ��� ������� ����� ������� ����� ����� ����� ��������� ��� ������������ ��������� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ������ ������� ������� ���

��������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ���� �� ������������� ������������ ������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �� ������� �������������� �������� ������ ����� ������ ������ ���������� ���������� ���������������������������������������� �������� ������ ��� ����������� ���� �� ������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �� ������ ����������� ������ ��� ������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������ ���������� ����������� ����� ����� ���� ������ ���� �������� ������ ��� �������� ���� ��� ���������� �������� ��� ������ �� �������� �� ���������� ��������� ��������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������ ���� ������� ����� ����� �������� ������� �������� ��� �������� �� ������ ��� �������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ���� ��������� ������ ��������� ��������� ���������������������������������������� ������ ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ������� ��������� ������� ��������� ��� ������� ����� ���� ��������� ���������� ������ ��������� ������� �������� ���� ���������


goniec

����


�� ����������������������

������������������������������������������

��������� �������������

���������������������������������������������

��������������������������������������� �� ����������������� ����������� ����� �������� ����� �������������� ���� ������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������� �� ��������� ��� ������ ������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������

������������� ����������

����������������������� ����� ����������� ��������� ������� ��������� �� ������ ����� ����������� ��������� ���������� �� ���������� ���� �������� ������������ ���� ������� �������� ���� ��������������������������� �������������������������� ���������� ��������� ���� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ��� ������������ ����������� ��� �� �������� ��������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������� ���� ��������� ����������������������������� ������ �� ���������� �������� ������� ����� ����������� ��������������������

����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

�������������������������� ���������������������������� ���� ��������� �� ��������� ��� ��������������������������� ������������������������������ �������� ����� ������������ ������������������������������� ���������������������� ������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������� ��������� ������� ���������������������������� ����� ���� �� �������� ������� ��������������������������� ����� �� ���������� ���� ����� ����� ����������� ������� ������ �������� ���� ������� ������� ����������� ���� ���� �������� ��������� �������� ��� ���������� ������ ����� �������� ���������� ������� ��������������� ����

�������������������������������������������

������� �������� ����������� ���� ����� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��� �������������� ���� ���� ��������� ������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������� �������� �� ��� ��� ���� ������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������

������� ���� ��������� �� ���������� ������ ���������� ������ ����������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ���� ������������ ���������� ������� ��� �������� ����� ���������� ������������ �������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��� �� ����� ����������� ���� ���������� ���

�������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������

���������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������� ������� ������������� ��� ������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� ������������������������������������ ������� ������ ����������� ��� ���� ������� ���� ���� ������� ��������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ������� ���� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ������������������������ ����

�������

Wypadek samochodowy? Wypadek w pracy? Skontaktuj się z nami – pomożemy wygrać odszkodowanie.

Obsługa po polsku tel.: 02083427054, kom.: 07816646345, e-mail: sersan@ersans.co.uk

Rozpatrzymy wszystkie przypadki! Nie pobieramy żadnych opłat od naszych klientów! 7 Willoughby Road Turnpike Lane London N8 0HR

goniec ���������������� ��������������������� ����

���������������������


����������������������� ��

����������������������������������

�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������ ����� ���� ����������������������������������������� ������������ ������ ����� ������ ��� �������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����� ������� ����������� �������� �������� ������� ���� ��� ������������� ���������� ���� ���������� �� ����� ����� ������� �� ������ ������������������������������������� ������������ �� ��������������� ��������� ��� ������� ���������� ������������ ���� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��� ������ ������ ������� ������������ ���� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������ ��������� ������� ������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ��� ������ �� ������ �� �������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� ������ ��������� ����������� ��� ������ ����� ������� �� ������ ������������ ����� ��������������������������������������� ���������� �� ����������� ������������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ������ ��� ������ �� ������� ������� �������� ��� ������������� ��������� ����� ��� �������� ��������� �� ���� ��� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ��� ����������� ���������� ��������� ����������������������������������� ����� ������������ ������ ���� �� ����� ���������� ���� ������������� ���� ��������� ��������� ����� �������� ���� ����������� �������� ���������� ����� �� ������� ����������� ������� ������ �������������������������������� ������������ ��������� ��������� ���� ��� �������� ����������� ����������� �������� ����� ������� �������� ��� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� ����

���������������������������������� ���������� ���������� �������� ������ ������ ������ ������� ������ ���� ����� ���� �������� ����������� ��� �� ���� ����� ��������������������������������������� ����� ������� �� ���������� ��������� ��� ������ ����������� ������� ����� ������ ������ ������� ���� �������� ��������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ��������� �������������� ��������� ����� �������� ������������� �� ����� ���� ������ ����� ��� ������ �������� ��� ������� ���� ��� ������� ����������� ����� ����������� ���������� ��������� ����� ����������� �������� ����� ��������� �������������� ��� ������� �������� ���� ������������������������������������ ������������������

���������������������������������������������

�����������������������

���������������� ������������ ������������ ������ ������ ���������� ���� �� ���������� ��� ������� ������� �������� �������� �� �������� ��������� ����������������������������������� ��� �������� ������� ������� �� ������ ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������ ������� ������ ��������� ��� ���� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������� �������� ������� ��� ������ �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��� �������������������� ������� ��������������������������������������� �� ������ ��������� �� ����� ���������������� ����������������������������������� ������� ������ �������� ���� ��� ������ ���� ��������� �� ������ �� ���� ���������� ���� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� �������� ������������� ������� ��� ��������� ���������������� �������� ��� ����������� ������ ������� �� ��������� �������� ������������ ������ �������� ������� ������� ���������������� ����� ���������� ���� ��� �� ������� ���� ������ �������������� �������� ���������� �������������������������������������� �������� ����� ������ �������� ���� ����������������������������

������������� �������� ��������� ������������� ��� ������ �������� ����������� �������� ������������ ����� ��� ���������� ������� ����� ��������������� ������������ ��� ������������������������������������ ������������������ ������� ��� �������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ��� ������������ ������ ��� ������ �� ������ ������ ����������� �������� ������ ������� ������� ������������� ��������� �������� ��������������������������������������� ������������ ������� ������ ���� ������� ��� ����������� ��� ������ ��������� ������� ������������ ���������� ���������� ����������������������� �������

goniec

����

���������


�� ���������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������

���������������� ����������������������������������� �������� ��������� ��� ������ ���� ��� ����� ����� �������� �������� �� ������ ����� ����������������������������������������� ����� ������������ ����� ��������� ���� ��� ������������������������������������ ����������� ������ �������������� ���������� ������� ����� ��������� ����� �������� ���������� ���������� ������� ��������������������������� ������������������������������������ ������� ���������� ������� ������������ �������������������������������������� �������� ����� ������ ������ ������������ �����������������������������������

������������ ���������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ��� �������� �������� ����������� ���� ������������������������������������� ������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������� �� ������� ���������������� ����� ������� ������� �� ������ �������� ������ ������� ���� �������� �� �������� ���������� ������������������������������������� �������� �� ������������� ��� ��������� ���� �������������������� �������

goniec

����

����������������

����������������������� ���������� �� �������� �������������������������� ������ ���������� ������ ��������������������������� ������������������������ ������� ����������� ����� ������������������������� �������� ������ ��� ������� ����� ��� ����������� ������ �������� �� ��������������� ����� ��������� �������� ������������������������� �������������������������� �������� ������������ ���������������� ��� ���������� ��� ����� �������������������������� ������ ������� ���������� ������ ���������� ������� ���� ���� ������ �������� ���� ����������� �������� ������� ����������� ������ ��� ����� �� ���� ������� �� ����� ����������� ������ ��� ����������������������������� ���������� ������������ �� ���� ������� ��������� ��� ������������ ����� ���� ���� ��������� ������������ ���������� ��������� ��������� ������ �������� ������� �� �������� ���������� ����������� ������ �������� ��� �������� ��������� ���� ����������������������������� ������ ����� ���������� ������� ��� ��������� ���� ����� ������������������������ ������� ���� ��� ����������� ����������������������� ����� ���������� ������������� �������� �������������� ������� �������� ���������� ������� ���������� ����� ���������������� ���� �������� �������� ������������� ���������������������������� ����� ����� ������� ������� ���������� ���������������������������������������������������������������������� ������������� ��������������������������������������������������������� ������ ������ �������� ������������������������ ������� ������������ ������ ��������� �� �������� ������� ������� ����� ������ �� ������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ����� �������� ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������� �������� ��� ���� ����� ����������� �������������������������������������� � �������������������

���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������ ������ ������� ������� ����������������������� ��������� ������ ������������ ������ ���� ������� ���������� ������� ����� ����� �� �������� ������������� �������� ����������� ��������������� ���������

�������������������������������������� ����������������������� ����������������������������������� ������� ������������ �������� ����� ������ �������� ���������� ������ ��� ����������������������������������� �������� ������������� ��������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������� ��� ������������� ����� ������

������� ����� ������ �������� ����� ��� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������� ��������� �������� ���������� ��� ����� �������������� ��� ����������� �������������������������������������� �������������������������������� �����


�� �������������������

������������������������������������

���������������������������������������������

������������� ��������� ���������� ����������� ���� ��������� �� ������� ���� ������������� ��� ��� ������ ������ ���������� ������ �������� �������� �������� ��������� ��� ���� ������������������������������������������ ��������������������������� ����������� ����������� ���� ��������� �� ������� ���� ������ ����������� ���� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������� ���������� ������������ ������ ������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ��� ����������� ��������� ���� ������ ��� ����� �������������� ����� �������������� �� ������� ������� �������� ���� �� ������ ���������� ������ �������� ���� ��������� ������ �������������� ���� �� ����� ���� ������� �������������������������������������� ��������� �� ����������� ��������� ����� ���������� ��� �� ������ ����� ��������� �� ������ ������������� �������� ������� ��������� ����� �������� ����� �������� ���������������������������������

�������������������� ��������� �������������������������������� ����� ���� ��������� ������ ����������� �� �������� �� �������� �������� ��������� ����������� ��� �������� ������� ���� ��� ������ ��� ����������� �� �������� ���������� ����� ��� ���������� ������ �� �������� ������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������ ���������� �������� ���� ������� ������� ��� �������� ���������� �� ���� ����������������������������������� ���������� ������� ������� ������������ ������������� ��� ��� �������� ��������� �� ���������� ���� ���� ��������� �������� ������������������������

goniec

����

����������������

�������� ���� �� ������� ���������� ������� ��� ������ �� ������� ������ ���� ������� ��� ������ ����� ������ ��������� ���� ������� �� ����������� ����� ��� ���� ��� ������� ������������� �������������������������������������� ����������������� ���������������������������������� ��������� ���� ������� ��� ��������� �� ����������� ���� ��������� ���� ���� ������������������������������������ ����������������������������������� �� ������ ���� ��� ���������� �� ����� ���� ���� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �� ������� ��� ��� �������� �� ������ ������ ���������������������������������� ��� �� ������ ������� ��������������� ����� ����������������������������� ������ ���� ���� ������������� �� ����� ���� ������� ���������� ��� ����� �������� ��������� ���������� ��� ���������� ������ �������� ��������� �������� �� ��������� ���������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� ��� ������� ���� �������� �� ������� ������� ���� ��� �� �� �� ���� ����������� ��� ����� ���������� ���������� ��� ������

�� ����������� ����������� �� ���� ������ ������������� ��� ���� ����� ������������ ������������������������������������� ���������������������������������� �� ����

������������������������������������� ������� ������� ������ �� �������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������� ���������� �� ���������� ��������� �������� ������������ ��������� ���� ��������� ��� ������ �������� ����� ������������������������������������ ����������������������������������� ��� ������� ���������� �� ��������� �����

������������������������������������ ������������������������������������� ��������� ������������ ����� ��������� ���������� ������� ��������� ���� ������� ����� ��� ����� �������� ������������� ��� ������� ����� ��� ������ ����������� ������������������������������������� ���������� ������ ��������� ����� ���� ��������������������������������� ������������������ �������� ������ ���������� ������� �������� ������������� ��������� ���� ���

���� �� ���������� ����������� ������� �������� ��������� ����� ������������ �������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������� ��� ��������������� ���������� ������������������������������������� ��� �������������� �� ���������� ������ �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ������� �����

�������������������������������������������� ����������� ����� ������� ��������� �������� �������� ������������ ��������� ���� ����������� ������� ������� ��� ��� �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������� ��������� �������� ���� ���������������������������������� �� �������� ������� � ���������� ���� ������ ����������� �� ����������� ��� ������������������������������������ �������������������������������������� ������ �������� ��������� �������� ����� ������������������������������������ ����������������������������������� �� ����� ���� ������������ �������� ��� ������ ������ ����� ���� ������� ������ ������ �� ����� ���������� ����������

������������������������������������ ������� �� ��� ����� ������� ������������� ��� ����� ����������� �� ����������� ���������� ��� ���� ��� ���������� ����

�������������� ����� ���� ������ �������� �������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���� ���� ������� �� �������� ���� �������� ��������� �� ������������ ����� ����� ������������������������������������ ������������������������������������� ������ ��������� ���� ����� ���������� �� ������ ������� �������� �� ��� ����� ������������������������������������ ����������������������� ����������������������������������� ����� ��� �������� �� ������� ���������� ��������������������������������� ���������������� �����


goniec

����


�� �����������

���������������������������������������������

�����������

�������� ������������ ������ ���������� ���������� ������ ����������������������������� ��������������������������� ���� ���� ��� ���������� ��� ����� ������ ������� ������ ������ ���� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����� ����������� ����������� ��� �������� ������������ ����� ������ ����������� ��������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������

���������� ���������������������������� ��� ������������ �������� ��� ������ ������ ��������� ��� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� ����� ���� ��������� ����� �������� �������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������� ���������������� �������� ������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ����������� ���������� �������������� �������������������������������������

������������������ ������ ����� ��������� ������ ������� ����������� �� ������ �� ��������� �������� ���� ������� ������� ������ �� ���������������� ������������������������������������������ ��������� �������� ��������� �������� ���� ������������������������������������������� ������������������������������� �� ����� ����� ���������� ��������� ��������� ������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ �������� �������������������������� ��������� ������������ ������ ������� ��� ������� ������ ������������ �� ������ �������������� �� ���������������� ����������� ��������� ������ �� ������������� ��������������� ���� ���� �������� ������������� ������ ����������� ��� ������ ����������� ������� ����������� ���������� ��� ����� ������� ������� ��� ��������� �� �� ����������� ������� ��������� ������������� ��������� ����������� ���������� ������� ���������� ��� �������� ������� �������������������� ���������������� ������������� ���� ������� ���� �������� ������������� ���� ����� ��������

goniec

����

����������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ����������� ���� ��������� ��� ������� ����� ���� ������ ����� ��������� ������������ ���� ����������� ���� ��������������� ���� �������� �� ���� ���������� ����� ��������� �������� �� ������� ���������� �� ������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������� ��� ������� ������� ���� ��������� ������ ������� ��� ���������� ������ �������� ���� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������� ���� �������� ��� �������� ���� �������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� �������� ������� ������������ ��������� ���� ����� ���������� �� ����� ������� ��� ��������������������������������������� ����������������

��������������������� ���� ������� ������ ��� ���� ��������� ��������������������������������������� ����������� ���������������� ������ ���� ���� ���������� ���� �������� �� ��������� ���� ����������� �� ����������� ������ ����� �� ������ ��������� �� ���������� ��� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������ �� ��������� ��������� ���� ������������������������������������� ���������������������������������� ���� �������� ���������� ����� ���� ���� �������� �� ������ ��� �������� �� ������� ����� ���������� �� �������� ��� �������� ���������� �������� ������ ������ ���� ����� ����� ��������� ��� ������� ������������ ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��� ���� ������������ �� ��������� ���� ���������� ����������� �������� ���� ������������������������������������ �������� ��� ��� ������ ��� ����� ������� ��������� ������ ������� ������� ���� ��� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ���������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������

�������������������������� ������ ������ ������������� ��������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������� ���� �� ������ ������� ����������� ��������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������ �� �������� ��������������� ������������������������������� ������������ ���� ������������ ������ ���������������������������������������� �� ���� �������� ��������� ������� ������ ����� ��������� ����������� �� ��� ������ �������������������������������������� ���������������������������� ������� ����������� ��� ���� ������ ��� �������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ���������� ������ ����� �������������� ����� ����� �������� ������� ������� ������ ������� �� ��������� �� ���������� ������ ����� ������� �� ������������ �������� ���������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������


������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

���������������� ���� ������ ���� ������� ���� ������� ������ ����������� ��� ����������������������������� ��������������������������������������� ������ ��������������� �������� ������� �� ������������������������������������ ��������������������������������������� �� ������������ ����������� ���� ����������� ���������������������������������������� ����� �� ������� ������������� ����������� �������� ������������� ��� ������ ���������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �� ������� ������������ ��������� ���� ���������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ����� ��� �������� ��������� ������������ ��� ��������� ������� ������� ����� ������������ ��������������������������������������������� �� ������������� ���� �� ������������� ��� ������ ���������� ���������� ��� ��� ����� ������������ ������� �� ����� ����� ���������� ���������� ��������� ������� �� ������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������ �������� ��������� �� ����������� ������ ����������������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� ���������� ������� ��� ������ ��� ����������� �� ����������� �������� ������������ ������ ��������� �������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ��������� ���������� ������ �������� ������ ���������� ���������� ������������� ������������������������������������� ����� ������ ����� �������� ���� ��� ��� ���������� ������ ��� �������� �������� ���������� ������� �� �������� �������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��� ���������� �� �������� ���������� ���������� ������� ���� ��������� ������ ����� �������� ���������� ����� ������� ���� �� ��������������� ������ ��� ������ �� �� ���������� �������� ����������� �� ���� ����� ������������ �� �� ��������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� ����������� ������� ������ �������� ����������� ������ �������� �������� ������ ������ ����������������������������������������

�������������������������� �� ���������� ������������������������������������� �������������������

�������������� ��������� ��� �������������� ������ �������������������������������������� �������� ������������� �� ����������� ������� ������� ������������ ��� ������� ������� ����� ������������ ������ ����� ��������������������������������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ��� ������� �������� ���� ����� ������������� ���������� ��������� ��� ��� ������ ��� ���������������������������������������� ������� ����������� �������� ����� �������� ����� ��������� ��� ���������� ��� ����� �������������������������������������� ������ �������� ��������� �� ����� ����� ������������������������������� ������������������������������������� ���������������� ������� ������������ ������� �� ������ ������������� ��� ������� �������������������������������������� ����������� ��� �������������� ��������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �� ����������� ��� ����� ��������� ������� ������� �������� ����������� �������� ������� ������ ���������� �� ��� ����� ������

���������������������������������������������

���������� �������� �������

���������������� ��

��������������������������������������� ���������� ���������������������� ���� ������������������������������������������ ������������������������������������ ����� ��� ��������� ���������� ��������� ������������� �������� ������ ������� ��� �������� �� �������� �� ������������� �������� ������� ����� ���������� ����� ��� ����� ��� ����� ������������ �������� �� ���������������������������������������� �������

������������������� ��� �������� �� �������� ��������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������� ��������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������������� ������������������������ ��������������������� ����� ���� �������� ������� �� ������ ��������������

goniec

����

���������


���������������������������������������������

�� ���������������

������� ����������� ��������������

���������������������������� �������������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ������ ���� �� ���������� ���� �������������������������� ��������������������������� �������������������������� �������������������������������� �������������������������� �� ����� ��� ������� ������� ���� ����� �������� ����� ��� ������� ���� ����� ���� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ �������� ���� ������������ �� ������������� ������������ �� ����� ������� ����� ����� ��������� ����������� ������� ������� ��������� ���� ������� ��� ��� ���������� ������������������������������� �� ��� ������� ������� �������� ���� �� ������� ��������� ������ ���� ������ ����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ��������������� �� �������� ������ ������� �� ����������� ������������ ��������� ��� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������

goniec

����

����������������

���������������������� ������������������������������������ ���������� �� ������� �������� �������� ����� �������������� ��������� ������ ������ ���� ��� ����������� �������������� ����� ������� ���� ���������� ��� ������ ���������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �� ��� ������� ������ ������� �������� ���������������������������������������� ������������������������������������ �������� ������������ �� ������������ ���������� ������ ��������� ������� ������ ������������������������������������� ��������������� ��������� ����������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������� ������������������������������������ ������� �� ��� ��������� ������������ ��� ������� ���������� �� ���������� �������� ������ �� ���� �������� ������������� ���� ������ ��� ������� ��� �� �������� ���������� ������������������������������������������ �������� ������������������ ������������ ������������������������������������� �������� ���� ��� ������ ��������� ������ ��� ���������������������������������������� �������������������

�������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ����� �� ������������� ���������������� ���������������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������� ���� ������ ������������� ����� �������� ���������������������������������������� ���� ������ ������� ����� ������� �� ���� ������������������������������������� ����� ������������������� ����� ������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ��� ������ �� ����������������� ��������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������

����������� ���������������������������������� ��� �� ������������� ��������� ��������� ���� ��� ����������� ������ �������� ���� ���������� �������� ������ �� ��������� �������������������������������������� ��������� ���������� ������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ���� ������� ������ ������� �� ������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

�������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������� ���������� ����������� ���� ��������� ������������� �������� ������������������������������ ������ ������ ���� ������� ��������� ���������� ����������������������������

�� ������� ������ �������������� ���� �������������������������������������� �������������������������������������� ������� �������� ��������� ������������ ������������������������������������ ��������� ������������� ����������� ��� ������ �� ���������� ����������� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ������ �� ��� ������������������������������������� ������������������������������ ������� ������ ����� ���� ��� ������� ��� ������� ������ ������������ ���� ��� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����� �������� ���������� ������������ ��������� ���������� ������� �������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������� ������ ������������ ����� ����� ��� �� �������� ���� �������� ���� ��� �������������������������� ������������������������������������� �� ��������� ����������� �� ����������� ����������� ��������� ������� ��������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����� �������� �� ����������� ��� ������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� ������ ������������ ���������� ������ ��������������������������������������� ������� ����� ���������� ��� ������ ������� ����������������������������������������� ������������ ������ ��������� ������������ �������������������������������������


���������������� ��

������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ���������� ������� ����������������������������� �������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ��������� ����������� ������� ���� �������� ��� ���� ������ �� ���������� ��� ��������� ����� ������������� �� ������ �������� ������ ������������ ������� ��� ��������������������

��������������������� ����� ������� ���������� ������� ������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������� ������������ ���� ���� �� ������ ���������������������������������� ��� ��������� ������ ������ ��� ����� ����������������������������������������� �������������������������������������� �� ������ ����� �������������� ������� ����� �������� ����������� ��������� �������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ��� ����������� ���� ������� �������� �� ��� ��������������������������� ������������������������������������ �������� ���������� �������� ����� �������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ������� ����� �� �������������� �������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ��� ������ ���������� ����� �������� ��� ������� ��������� ������ �� �������� �������������� ��������� ��� ��� ������� �������������������������������������������� ���� �� ���������� ������� ����� ������� ������������������������������� ����� �������������� �� ������������� ������ ������� ��������� ���������� ����

������ �� �������� �������� ��� �������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���� ������� ����������� �� ����� ������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

������������������� ������� ������������������ ����������� ����������������������������������������� ����� ����������������������� ���������� ��������� ����� ����������� ��� ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������� ������� ������������ ����������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ������ ������ ����������� ������ ������ ���������������������������������������� ������ �� ������� �� ����������� �� ���� ������ ������ ������������ ����������� �� ��� ��������������������������������������� ��������������������������� �������������������������������������� ������ ������������� �� ������� ������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ����� ����������� ������ ��� ������ ��������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������� �� ����������� �� ������� ����������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������� ������� �� ����� ������� ������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������ ��� ����� ������� ������������� ��� ����������������������������������

��������������������������������������� ������� ������������ ��� ���� ������ ����� ���� ���������� ����������� ������ ����� ����������� ������������ �� ��� ����������������� ��� ��������� ������ ��� �������������� ������ ���� ��������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������ ��������� ��� ������ ����� �� ������ ����������������������������������������

���������������������������������������������

����������������

��������������������

��������� �������� �������� ���������� ��� �� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ���� ������ ��������������� ����� �������������������������������������� �������������������� ����������� ��� ������ ���������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������� �������� ��������� ����� ���������� ��������� ����� ��� ������������ ����������� ������ ������� ���������� ������ �������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� �������� ���� ������������ �������� ����� ����������������������������������������� ���������������������������������������� �������������� ���������� ������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �������� �� ����������� ���������������� ������� ������������ �� ������������ ��������������������������������������� ��� ���������������� �������� ��������� ����������������������������������������� �������������� ���������� ������������ �������������������������������������� �� �������������� ��������� ������ ��� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������

goniec

����

���������


���������������������������������������������

�� �����������

��������� ������������ �������� ������������

������������� ����� ���� ������� �������� ������������������������������������ �������� ������������ ��������� ����� ��� ����������� �������� ���� ����� �������� ���� �� ����������� ����� �������� �� ������ ���������� �� ������� ��� ��� �� ���������� �������������������������������������� �����������������������������

������ ������� �������� ������� �� �������� ������ ��� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���������� �������� ������� ����������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ������������ ��� ��������� �� ������������ �� ��������� ���������� ����� �� ������������ ����������� ���������������� ����������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� �� ������ ���� ���� ���� ������� �� ����� ������� ������ �������� ��� ���������� ������� ������������� �� �������������� ������������� �� ������ ������� ���� ������� ������������������������������������� ���������������������������������������� �� �������� �� ������������ �������� ���� ��� ������� ������ ���� ��� ���� ��� ������ ������� ��������� ��������� ������������� �������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������� ����������� �� ������������ ����� ���� �������������������������������������� ������������ ���� ������� ������� ������ ��� ������� ����������� �� ������� ������ ���� �������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������

������������������������� �������������������������� ������������������������������ ��� ������������� ������������ ������������� ������������ ����������������������������� ���������� ���������� ����� ���� ������������������������������������� ��� ����������� ��������� ���� ���������� ������� ��������������� ��� ������������������� ������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������ ����� ��� ��������� �� ���������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������ ����������� ������ ����� ����� ��������������������������������������������� ����������������� ������� ��������������� ��� ������� ���� ��� ������ ���������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������� ���� ��� �� ����������� ��������� �������������������������������������� �������� ��������� �������� ������ ����� ��������������������������������������

goniec

����

����������������

��������������� ����������� �������� ���������������������������������������� ������� �� ������� ���������� ���� ������� ������������ ��� ������ ��� ����� ������ ��������� ���� �� ����� ����� ������� ���� ���������������������������������������� �� ������ ���� ��� �������� ��� ����������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������������������������������

������� �������� ������������ ������ ���� ������ ������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������� �������� ��� ����������� �������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������

��������������������������������������������� ����������������������������������������� ������� ���� ���� ������� ��������� �������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� ������������ ������� ���������� ������� ��� ������������ �������������� ������ ������� ������������������������������������������ ������������� ����������� ���������� ���� ������� ������� �� ���������� ������ �� ������� �������������������������� ��� ������� �������������� ������� ������� ������������ ����� ����������� �������������� ������ ������������� �������������������������������������� ���� ������ ������������ �� ������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������� ���������� ��������������� ��������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������� �������� ������ ������ ����� ��������� ���� ���� ����� ��� ��������� ���������� ���� �������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������

������������������������������� ������������������������������������� ��������� �������������� ��� �������� ������ ���������� ���� ��������� ������ ������� ��� ������� ���������� ������������ ������ ������ �������� �������� ���� ������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ����� �� ������������������ �� �������� �������������� ������ ������� �������� ��� ������� �������� ������������� ����������� ������������������������������������������ ������� ������ �� ��������� ��� �������� ��� ���������� ����� ��������� ������ ��������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������ ������������ ������ ��� �������� ����� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������� ������� ������������� ���������� �������������� ���� ��� �������� ���������� ����������������������������������������� ��� ������� ������ ��� ������������� ������ ����������������������������


goniec

����


�� ����������

�������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������

������� ��������� ������� ��� �������������������������� ���� ������ �� ���������� ��������������������������������������� ������� ������������ ����������� ������ �� ������� ������ ���������������������� ������������������������������������� ������ ��������� ���������� ��� ������ ���� �������������������������������������� �����������������������

��������������������� �� ������� ���������� ���������� ������ �������� ��������� ��� �������� ������� �������� ���� ��������� ���������� ���������������������������������������� ������� ����� ��������� ������ �������� ��� ��������� �� ��������������� ���������� �������������� ��� ������ ���������� ������� ��� ������ ����������� ����� ���� ���� ������ �������������� ������ ��� ��� ����������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� ���� ������������ ������ ������ �������� �� ������� ������������� ���� ������� ������ ������� ����������� ���� ���� ������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���� ������� ���� ��������� �� ����������� ������������� ������ ���� ����� �� ������� ������������������������������������ ������� ��� ����� ����� ���������� �������� ������������� ������ ������� ������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���� ��� ���� ����� ���������� ���� ������� �������������������������������������� ���������� ����� ��� ������� ������ ������� ����������������� ����������������������������������� �������������������������������������������� �����������������������������������������

goniec

����

����������������

���������� ����� ����� ���������� �� ������ ����� ����� �������������� ��� ������� ������������������������������������ ����������� �������� �������� �� �������� ������������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������� �� ��� ����� �������������� ����� ��� ���� ��������� ������ ���� �� ������� ������� ������ �� ���� ������� �� ��������� ������ ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��������� �������������� ���� �������� ��� ����� ����� ��������� ���� �������� ������� ���� ��������� ��������� ��������������� ��� ������� ������ ������� ���������� ���� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������� �������� ������� ��� ������������ ���� ��������������������

�� �������� ��������� ����� ������������ ����� ������������� ��� � � � � � � � � � � � � � �� ������������������� �������� ��������� ������� �������� ����� �������� ���� ������ ������������ � � � � � � � � � � �� � � ������������������� �������� ��� ������� ������� ���� ������� ����� ������������ ��� ������� ��� ���� ��������� ������ ���� ������������������� ��� ������ ����� ��� ������� �������� ��� ������� ���� ������ �� ������������� ���� ������� ���� ��������� ����� �� ������� ���������������������������������� �� ������� ������ ������ ��� ���������� ��������� ������ �� ����������� ��������� ������������������������������������ ���������� ��� ��������� ��� ��� �������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������ �������� �� ����������� �� ������� ���� ������������ �� ������������ ������ ���������������������������������������� �������� ������������� ������������ �������������������������� ����������� �������� ��� ������ ������� ��������������������������������������� ����������� ���� ������ ����������� �� ��� �������������������������������������� ������������ ������ ���� ������� �� ��������� ������������ ����� ������������ ��� ������� ������������������������������������� �������� ������ ���������� �� ��������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������

�� �������� �� ������� ��������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ �������� ������������ ���������� ���� ������� �� ���� ��� �������������� ����� ���� ��������� �� ������ ��� ������������ ������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���� �������������� ������������ ������� ��������� �������� ������ ����������� �������� ��������������� ���������� ��������������������������������������� ����� ���������� ������������ ������ ������������������������������������������ ��������������������������������������� ����� ������� ��������� ������������� ��������� ����������� ������ ������� ������� ���������������� ������� �� �� ������������ �������� ����� ��� ��� ������� ������������ ������� �� ����� �������� ��� ������������� ��������� ������� ��� ����������������������������������� �� ���� �������� �������� ��� �������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������� ������� ��������� ����� ����� ������� ����� ��� ��������� ����� �������� �� ��������� ������ ����� ������������ ���� ���������� �������� ����� ���������� ���� ��������������������������������������� ������������������������� ����� �������� ����� �������� ��������� �������� ��������������� ����������� ������������������������������������� ������������������������������������ �� ��������������� ������ ������ �� ����� ���������������������������������������� ����������� ���� ����� ������ �������� ������ ���������� ������������ �������������� ��� ���� ��������� ������������ �������� ��� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ����� ������� ����������� ����� ����� ����� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������� ����������


�������������������� ��

��������

��������������������������� ���������� ���� �� ����������� �������� �� ����� ������� ��������� ��������� ���� ������� ������� ���������� ��������� ��� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��� ���������� ����������� ��������� ����� ��������� ���� ������ ������ ���� ������� ����� ����������� ������ ������������� �������� ������� ��� �������� ����������� �������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �� ������������ ����������� ����������� ��������������������������������������� ���������������������������������

����������������������������������������� ����� ���� �������� �������������� ���� ����� �� ������� ����� ������������� ���� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������� ������� ����� ���������� �������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������� �������� ��� ������� ������� ������ ���� ������� ��������������� �������� ������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������� ��������� ����������� ��������� ���������������������������������������� ������������� ������ ������ ��� ������ ���� ���� ���� ������� ������ ���� ���������� ���� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������

�������������������������

��������������

��������������������������������������� ������ ��� ��������� �������� �� ������ ���� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������� ����������

������������������

������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������ ��� ������ ������� ���������� ������� ���������� ��� �� ����������������� ����������� ��������� ���� ��� �������� ������������� ����� ����������� ��� ������ ������������������������������������������������� �������� ��� �������� ������ ������� ���� �� ������� ������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ������ ���� ������� ����� ������������� ������ �������� ������������ �������� ������ �� �������� ���������� �������� �������� ��� ������� ��������������� �� ��� ��������������������������������� �����������

�������������������������������� ���������������������������������� ����� �� ������� ������������ �������������� ���������������������������� ���� ����� ������� ��� ��������� ���� ������� ��������� ���������� ����������������������������� ����� ���� ����� ������ ���������� ������������������������������ ������������������������������� ���� ������������ ��� ������� ����� ����� �������� ���� ������� ����� ����������������������������� ��������������������������������� ���������� ������������� ��� ������� ��� ������ ����������� ������������������������������� ������� ������������ ��������� �������������������������� ��������� �������� ������ ��� ����� ��������� ���������� �� �������� ���������������� ���� ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������� �������� ��������� ������

����������������

����������������

������� ������� ����� ������� ������ �������������������������������������� ������������ ������������� ������ ��������������������������������� ���������������������������������������� ��� �������� �� ���������� ������������ ��������������������������������������� ��������� ������ ��������� ����������� ����������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������� ������������������� �����������������

goniec

����


�� ����������� ��������������

���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

���������� ��� ���� ������������� �������� ������� �������� ��� ��������� ���������� ��������� ������ ����������� �������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ��� ���������� �������� ���� ������ ��������� ������ ����������� ��� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���� ������������ ��������� ���� �� ���������� �������������� �������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������� ������������� ������ ���������� �� �������������� �� ���� �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������ �������� ������ ��� ������� ��������� ����������� ������������ ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ����������� ���������� ������ ��������� �������� �������� ������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� �

�������� ��� ������������ ���������� ������������������������������������ �������������������������

������

goniec

����

����������������

������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

������

��������������


������������������ ��

Do 31 stycznia, 40 Duke Street, Londyn W1U 1AT, metro Marble Arch, Bond Street, wstęp wolny (ale z kartą kredytową w ręku).

������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������� ����� ����������� ��������� ��������� ��� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��� ����������� �� ��������� �������� �� �������� ������� ������� ������ �������������������� �� ������������� �������� ����������� �������� ��� ���� ����������� ���������� ������� ����������� ���� ����� ����������� ����� ��������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

��������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ���� ������������� �������� ��������� ������ ������ �������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

Do 11 grudnia, V&A Museum, South Kensington, Cromwell Road, Londyn SW7 2RL, metro South Kensington, wstęp £5.00.

�������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������� ������� ����� ������ ������� ���� �������� ���� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �� ������� ���������������� �������� ������ ����� ������������� ������������������������������������������������������������ Do 24 stycznia, National Galery, Trafalgar Square, Londyn WC2N 5DN, �������������������������������������������������������� Metro Charing Cross, wstęp wolny. �������������������������������������������������������������

�������� ������� �����������

Godz. otwarcia: poniedziałek – piątek 10.00-17.00, sobota 10.00-16.00, 11 Blackheath Village, Londyn SE3 9LA, wstęp wolny.

������������ �������������

������� ���������� �������������������� �� �������� ����� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��� ������ ������ ������� ����������� ���������������������������������������������������������� ���������� �� ������ ������� �� ������ ���� �� ������� ������� ���� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������ ���������� ��� ������ ������� ������� �������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������� �� ������� ��������� ��������� ����� ����������� ����������������������������������������������������� ���������� ����������� ��� ������� ������ ���� ����� ������ �������������� ���������� ������� �������������� ������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������

Pątek 22 stycznia, godz. 21–2, 42-44 Pollard Row London E2 6NB, metro Bethnal Green, wstęp £8.

�������� Lee Scratch Perry

����������������������������������

Rammstein

�������������������������������

�������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��������� ������������� �������� ������ �� �������� ����������� ����� ��� �������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ��� ������ ����������� ������� ��������� ��������� �� ������� ������ ����� ���������� �������� ������� ��������� ���� �� �������� ��������� ��� �������� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

Massive Attack

�����������������������������������������

Eric Clapton and Jeff Beck ���������������������������������������

Depeche Mode

���������������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������

goniec

����

���������


�� ��������

���������������������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���� ����������� ��������� ����������������� ����

��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���� ���������� ������ ������������� ������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �� ������ ����� ��������� ������� ������� ������� ���� ��������� ������� ������� �������� ������ ������� ����������� ������������ ���� ���� ������������������������������������������ ���������������������������������������� �������� ������ ������� ���������� ��������� �������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

������������������������������ ������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������������� ������ ���������� ����������� ����������� ����� ���� ������� ������� �� ������������ �������������� �� �������� ������ ���������

������� �� ������������� ������� ������������ �� �� ������� ���������� ����������� �� ��������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������� �������������� �����

������������������������ ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� �������� ������������ ������� ��������� ������ ���������������� ������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �����

goniec

����

����������������

���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ���� ������� �������������������� ����� ���������� �� ��� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �� ���������������� ������� ������������ ������� ������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������� ������

����������������������������� ������������������������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������� ����� ��������� ������� ������� ��������������� ��������� ��������� ���������� ������������ ��� ������ ����� ���� ���������� ����������������������������������������� ����� �������� ������ ������������� ���������� ��������� ������� ������������ ������� ��� �������������������������������������� ����������������������������������� ���� ��� ����������� ������ ������������ ������������������������������� ������� ������������ ��� ������ ������������������������������ ��� ������� ������������� ��� ���������������� �� ������������ ������� ���������� ������������ ��������������� �� ��� ��������� ��������������� ��������������������������� �������������������������������� ��������� ��������� �������� ���� ������ ����������������������������������� ������ ������ ������������ ��� ��������� ���� ������������������������������� �����


�������� ��

���������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������ ���������� ������ �� ������ ���������� ������� ������� ��������� �� �������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��� ������ ��������� ��������� ������ ����� �������� ����� ������ ��� ��������������� ���������������������������������������� ���������� ������� ������ ���������� ���� ������ ���������� ���� �� ������ ��������� ���

��������� �������� ������������ �������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������� ������ ����������� ��������� ���������������������������������������� ����� ��������� ���������� �������� ������ ��� ������ ��������� ����� ��� ����������� ������������� �� ����������� ���������� ��� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������� �������� ����������� ���� ��������������������������������������� �� ����������� ���� ��� ��������� ������� ������ ������������������������ �������� ������������ ������������� ���������� ������� ���� ���������� �������� ������ ���� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������� �����

���������������������������������������������

������ ������������� ���� ������ �������� ���������� �������� ������ ����������������������������������� ����������������������������������� ��� ���������� ������ ������� ��������� �������� ���������� ��� ������� ������ ���� �������� ������� �������� �������� ���� ����������� ����� ������� ��������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ �� �������� �������� ��������� �������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ���� ��������� ������ ���������� �������� ������� ��� ������� ��� ���������� �������� ������ ������� ��������� ������� ��� ������ ������ ��������� ������������� ������ ��� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ���� ����� ���������� ����������� �� ���� ����� ������������ ��������� ��������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

�������

goniec

����

���������


�� ������������� Praca szukam

Praca dam  Praca

dla

opiekunek w Domach Opieki poza Londynem. Kontrakt, zakwaterowanie, szkolenia, angielski komunikatywny. Tel. 07824828810. CV na adres: tmsoffer@yahoo.co.uk

 Elektryk-Hydraulik

z 4-letnim doświadczeniem w angielskiej firmie 17th edition. Certyfikaty NICEIC i CORGI z własnymi narzędziami i vanem. Tel. 077707717053.

Mieszkanie wynajmę

 Potrzebny fryzjer damskomeski od zaraz. Sheperds Bush, London. Tel. 07711777007.

 Cleaners wanted in West

London, local people only. To apply, text 07786735093 or email livio_77@ymail.com

���������������������������������������������

 Emano

szuka SALES MANAGERA. Konieczne biegły angielski, doświadczenie, prawo jazdy, auto, umiejętności negocjacyjne, świetna organizacja pracy oraz inicjatywa. Oferujemy stałe wynagrodzenie oraz świetną prowizję. Lokalizacja: Gloucestershire. Email. career@setlakpr.com

 Potrzebny

brygadzista przy remoncie hotelu, również budowlańcy. Dzwonić pod nr 07872550091.

Hanwell. Dwójka do wynajęcia Ł120. Dostępne od 17 stycznia. Living, Internet, ogród. W domu mieszkają 4 osoby. Spokojna dzielnica. Bus E1, E3. Polskie sklepy. W7, Grave Ale. Mirek 07931168022.

 Pomieszczenie do wyna-

jęcia na sklep albo biuro. Powierzchnia ok. 60m2. Acton, 92 Churchfield Rd, W3. Ł11.000 per Lear. Tel. 07950655727.

 Dobra lokalizacja, strefa 1 i 2. W mieszkaniu jest luksusowa łazienka. Poszukujemy osoby sympatycznej, uczciwej, lubiącej czystość, najchętniej dziewczyny. Czynsz £70 tygodniowo + gaz i elektryczność na karty. Tel. 02087699920.

OMOC R P A G A UW

 Huston, Kings Cross, visa

vi stacji. 1,2,3 osobowe pokoje. Miła atmosfera, dobry standard. Przystepna cena. Tel. 07773803385 Ania lub 07746387465.

 Tooting

Broadway-Streatham. Dwa pokoje w domu z ogrodem Internetem, living, dwie łazienki. Blisko stacji, rachunki wliczone. Depozyt 07598436968.

 Finsbury

Park, Manor Mouse. Studio flat i one bedroom do wynajęcia. Miła atmosfera, dobry standard. Przystępna cena. Tel. 07773803385 Ania lub 07746387465.

 Morden/Sutton (południowy

 3 sypialniany flat z ogród-

 Do wynajęcia duży, jasny

kiem po remoncie. Ł950 na miesiąc + rachunki. Council tax wliczony, bez dzieci. Wood Green, 18 Manor Road, N22 8YJ. Tel. 07757174267 lub 07855894658.

 Duży pokój (studio)z ku-

chenką i własną łazienką (jacuzzi bath), Internet jest wynajęcia dla pary na NW LONDON obok BRENT CROSS CENTER. £150 za tydzień. Tel. 07976218984.

 NEASDEN JEDYNKA. Ład-

ny pokój dwójka do wynajęcia dla jednej osoby. Czysto, spokojnie, ogród, Internet. Tel. 07916139972.

Londyn). Pokój dwuosobowy Ł110 dla pary lub Ł90/tyg dla 1 osoby. Bezprzewodowy Internet, pełne wyposażenie. Rachunki wliczone. Tel. 07828267866.

pokój dla pary na Hackney Central. Dostęp do Internetu. Ł120/ tydz. (rachunki wliczone). Tel. 07861223356.

 Bardzo duży jasny, ciepły pokój na poddaszu z własną toaleta i prysznicem. £130 na tydzień, tygodniowy depozyt. Od zaraz. Tel. 07840670414.

 Wszystkie rachunki wliczone. Dla spokojnych niepalących osób. Spokojny duży dom z dużym ogrodem . Bezprzewodowy Internet Virgin- 10Mb. Stacja metra Bounds Green-3 strefa (3min). Sklepy z polską żywnością (3 min). Wymagany 2 tygodniowy depozyt. Kontakt 07950642694.

 Wynajmę pokój 1 osobowy

 Wynajmę pokój dla pary w

mieszkaniu 3pok. Ł100tyg. + 2 tyg. depozyt, rachunki wliczone. Tel. 07518538767.

na Tottenham i 2 osobowy dla małżeństwa na Turnpike Lane bez depozytu, rachunki wliczone. Tel. 07946469014.

 Pokój 1/2 osobowy do wy-

 Wynajmę pokój dla pary,

najęcia w prywatnym domku, salon kuchnia, łazienka, Internet, TV. £55 tyg. Po więcej szczegółów dzwon 07861230307.

 Perivale. Podwójny pokój

w spokojnym do mu dla niepalących osób. Tel. 077 83528784.

warunki bardzo dobre, PECKHAM f105 tyg. + 2 tyg. Depozyt. Tel. 07518538767.

 DUZA JEDYNKA 270x270 blisko do basu 207 i 427 z pod domu 105, 95, E5. Tel. 07805198354.

J A ! Kupując 5 ogłoszeń do magazynu, 2 kolejne otrzymasz gratis!!! UWAGA! Promocja dotyczy tylko Kupując 10 ogłoszeń – 5 gratis!!! ogłoszeń drobnych z działu Usługi

KAZ–COURIER transport do/z Polski Profesjonalny service door to door Wszystkie miejscowości w Anglii/Polsce Paczka już od £19 za sztukę w Całym UK! * Paczki, przeprowadzki, motocykle, rowery, sprzęt AGD * więcej informacji uzyskasz telefonicznie

Tel. Anglia 01793325547 10.00 – 18.00 07900907483 9.30 – 22.00 Tel. Polska 0632716325 9.30 – 17.00 0604369619 10.00 – 20.00 Email: kewals1@ntlworld.com www.kaz-courier.com

goniec

����

����������������


�������������� �� Usługi

Księgowość/Porady Prawne

SATLAND TELEWIZJA SATELITARNA Ustawienia Anten, Montaż gotowych zestawów (POLSAT, CYFRA +, MTV), akcesoria, serwis 24/7. Najtaniej w Londynie!!! Tel. 079-99-00-80-80 www.satland.co.uk

KSIĘGOWOŚĆ specjalnie dla sklepów i hurtowni. Tel. 02087412345, 02087411044.

POLSKA TELEWIZJA SATELITARNA Marksat ustawienia anten, montaż gotowych zestawów (Polsat, Cyfra+), akcesoria, serwis 24 na dobę. Gwarancja najniższych cen. Tel. 0783 855 1779, www.marksat.co.uk.

BENEFITY TEL. 02087412345.

M.CH. Electrical Services instalacje elektryczne w domach, budynkach użyteczności publicznej, ogrodach. zgodne z bs7671, certyfikat niceic, inteligentne systemy oświetleniowe, systemy audio - sonos Mariusz 07849896607.

NIN. Skuteczna i szybka pomoc. Kancelaria, 222 King Street, London, W6 0RA. Tel. 02087411044, 07921703715.

Doświadczony księgowy. Rozliczenia i zwroty podatkowe. Kancelaria, 222 King Street, London, W6 0RA. Tel. 02087411044, 07921703715.

Doświadczony księgowy. Rozliczenia i zwroty podatkowe. Tel. 07921703715. TreasureGuard – Rozliczenia self employed, limited company. Zwroty podatku P60/P45, NIN oraz Working Tax Credit, Child Benefit. Profesjonalnie i tanio. Zobacz www.kancelariapodatkowa.co.uk Tel. 07545241702 lub 02073865843. Tax credits i inne benefity. Rozliczenia podatkowe osób self-employed, employed i firm LTD, vat, payroll, karty SIC, CSCS, NIN, konta bankowe, rezydentura, WRS, apelacje i korespondencje z urzędami. Tel. 07869146107

WRS, konta bankowe bez potwierdzenia adresu, rejestracja działalności i obsługa księgowa firm. Wieloletnie doświadczenie na terenie UK. Kancelaria, 222 King Street, London, W6 0RA. Tel. 02087411044, 07921703715.

Jeśli mieszkasz w Morden, Wimbledon, Stretham, Croydon, Balham lub w okolicy nowe biuro księgowe zaprasza. Rozliczamy szybko i tanio. Tel. 07717531682.

Nie masz jeszcze konta a masz tylko jeden dokument tożsamości? Zgłoś się do Kancelarii- otwieramy konta w ciągu godziny. Tel. 02087412345, 02087411044.

Rozliczenia i benefity. Profesjonalnie i niezawodnie. EllMag, 105/107 High Rd, Wood Green N22. Tel. 020 8889 8899, 07748963902.

Profesjonalni doradcy podatkowi (oraz pomoc w uzyskaniu zasiłków). Kompetentni, zaufani, przyjemna atmosfera, satysfakcjonujące ceny. Polski konsultant. Goldberg Consultancy. 73 Esmond Road, London, W4 1JE. Tel. 07856686349 Iwona.

 Najtańsze rozliczenia po-

ROZLICZENIA PODATKOWE, REJESTRACJA SELF EMPLOYED, BENEFITY, KORESPONDENCJA Z URZĘDAMI, BEZPŁATNE PORADY. PROFESJONALNIE I TANIO. NIE MIESZKASZ W LONDYNIE? NIE STANOWI TO PROBLEMU - ZADZWOŃ. POL CONSULTANCY 07876714240, 02089964814.

Rozliczenia podatkowe osób

datkowe, zwroty podatków z P45/P60, zasiłki, księgowość, NIN, Home Office, księgowość dla firm, VAT, payroll, rejestracje i rozliczanie spółek Ltd. BCH ACCOUNTING. Tel. Tel. 02089989047, 07728916271. Tax credits i inne benefity. self-employed, employed i firm LTD, vat, payroll, karty SIC, CSCS, NIN, konta bankowe, rezydentura, WRS, apelacje i korespondencje z urzędami. Tel. 07869146107. ROZLICZENIA PODATKU, KSIĘGOWOŚĆ dla spółek LTD, Rozliczenia VATu, Payroll, Benefity

Rozliczenia podatkowe, odzyskiwanie podatku, rejestracja działalności gosp., CIS, National Insurance Number, Child Benefit, Child & Working Tax Credit, Housing Benefit, Council Tax Benefit. Tel. 02087416402 lub 02087415071.

i Rezydentury. ATRAKCYJNE CENY!!! Przyjmujemy też w wieczory i weekendy. Południowy Londyn. Wiecej na www.tandmfinancial.co.uk. Tel. 02087650604/ 07904001168

NOWE BIURO KSIĘGOWE 

Obsługujemy: Morden, Wimbledon, Stretham, Croydon, Balham i okolice. Rozliczamy szybko i tanio

T EL. 077 1 7 5 3 1 6 8 2 goniec

����


�� ������������� Nauka/Kursy/Szkolenia  Polska Wszechnica w UK, KURSY dla elektryków i hydraulików, gaz, woda, olej, LPG i solary do 17 ed/NICEIC i GasSafe. Tel.0796 940 8335. Zalegalizuj się. www.pwwb.co.uk

 Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe dokumentów i wszelkiego rodzaju tekstów. Jowita 079 3206 4970 lub 020 8864 1014. Email: jowita.jozwik@yahoo.co.uk.

Komputery

 Kolejny kursy tańca towarzy-

skiego I-go stopnia rozpocznie się 22 i 29 stycznia o 20.00. Pierwszy taniec - choreografia dla par ślubnych. Tel. 07944354487, www.szkolatanca.co.uk.

 Akademia Weekendowa poleca: liceum i gimnazjum dla dorosłych w trybie zaocznym, nauka jazdy z polskim instruktorem, przygotowanie do matury polskiej i angielskiej – szybko i skutecznie! Tel. 07947928739.

Tłumaczenia Tłumaczenia. Profesjonalnie i szybko. Obsługujemy także korespondencyjnie. Kancelaria, 222 King Street, London W6 0RA. Tel. 02087411044.

PROFESJONALNE USŁUGI KOMPUTEROWE (14 LAT DOŚWIADCZENIA). Instalacja oprogramowania, usuwanie wirusów, naprawy, ZESTAWY KOMPUTEROWE, Internet, BARDZO SZEROKI WACHLARZ USŁUG. Artur, 077 0693 7730.

 Naprawa laptopów i komputerów stacjonarnych, reinstalacja Windows (m.in. z Vista na XP), usuwanie wirusów, problemy z Internetem, zabezpieczanie sieci bezprzewodowych, odzyskiwanie danych, modernizacje. Bezpłatny dojazd. Londyn 07939588940, 02088903489.

Uroda/Zdrowie Gabinet hipnoterapii, terapie uzależnień i depresji. Skutecznie pomagamy wyleczyć depresje, alkoholizm, papierosy, nadwagę, anoreksje, bulimie, nieśmiałość, niskosamoocene, problemy w związku i dolegliwości bólowe. Tel. 07818342448 lub 02083543529. PRZEDŁUŻANIE, ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW. Najwyższej jakości włosy naturalne i syntetyczne. Certyfikat i doświadczenie. Promocja: zagęszczanie od Ł35, przedłużanie od Ł180. Tel. 07707395234. Masz problemy ze sobą? Poszukujesz sensu życia? Doświadczony psycholog może Ci pomóc. Tel. 07832 37 66 22.

 Przedłużanie i zagęszczanie rzęs promocja! Paznokcie żelowe, dopełnianie, pedicure, możliwy dojazd do klientki, jestem dyplomowana kosmetyczka z doświadczeniem, zapraszam. Tel. 07737295370.

 Profesjonalny masażysta, trener wykona dla ciebie masaż relaksacyjny, sportowy, siatsu oraz ułoży diety i program treningowy. Robert 07989677517. Email: roberts@roberts-massage.com, www.roberts-massage.com

Transport DO WYNAJECIA KOMFORTOWE AUTO 7 os. wraz z kierowcą. Zawiozę na lotnisko, dworzec, każde miejsce w UK. Obsługuję imprezy. PROFESJONALNIE I TANIO. Również przejazdy do Polski, paczki i przeprowadzki. Tel. 07951799106.

 Organizujemy przeprowadzki w Londynie, do i z Polski oraz na terenie całej Europy. Przewozimy paczki. Transportujemy motory, narzędzia i materiały. Gwarantujemy niskie ceny i wysoką jakość naszych usług. Piotr 07912324966.

����������������������������������������

goniec

����

����������������

 Firma transportowa oferuje usługi w zakresie przewozu paczek, przesyłek, mebli, sprzętu AGD oraz RTV na trasie Polska - Londyn. Możliwość negocjacji cen. ZAPRASZAMY!!! Tel. Polska: 0660696575, Londyn 07877841094.  PRZEWÓZ: PACZEK, PRZESYŁEK, MEBLI, sprzętu RTV i AGD z/do LONDYNPOLSKA. PROMOCJA: £20 za 30kg!!! ZAPRASZAMY!!! Tel. 07877841094.

Sprzedam INTERNET domowy z BT lub bezprzewodowy już od £15/mc - do 20Mb/s !!! Darmowy router lub modem w pakiecie. Tel. 07733305097 www.compadvance.com


 Sprzedam Mapa TomTom cała Europa Polska-99.9% nowa versja 8.40 + baza fotoradarów na 2GB karcieSD. Możliwość wysyłki, Garmin, Mio, Navman. Harrow 07933322466.  Oferujemy suplementy uprawiającym sporty atletyczne, tj. deca, winstrol, test, metan, itp. Rozpiski cykli, doradztwo cykli treningowych, diety, suplementacje. Wysyłka poza Londyn. Tel. 07738815492.

Kupię  Kupię metale: miedź, mosiądz, kable, ołów i inne. Gotówka. Usługi transportowe, złomowanie i holowanie aut. Tel. 07925679703.

Skupuję metale kolorowe: mosiądz, aluminium, miedź, ołów, kable. Stal, Żeliwo, katalizatory. Dojazd do klienta w ciągu godziny. Wywóz śmieci. Gotówka. Tel. 07886274173.

 Agnieszka, chętnie pozna i spotka sie z fajnym chłopakiem w celu spędzenia z nim miło wolnego czasu. Tel. 07909201129.

Różne

Skupuję metale kolorowe: miedź, mosiądz, kable. Stal, żeliwo, katalizatory. Obsługujemy Londyn i Birmingham. Płatne gotówką. Tel. 07988514506.

PIŁKARSKICH SZUKA ZAWOD-

Towarzyskie

FOTOGRAFIA ŚLUBY, CHRZTY,

 Successful English gentleman would like to meet attractive Polish lady for fun filled days and romantic evenings. Robert 07956417306.

 Szukam milej dziewczyny w celu zawarcia przyjaźni i prowadzenia miedzy sobą korespondencji listowej, mile widziane fotki. Kontakt tylko listowy na adres: Adam A5577AG, Winson Green Road, Birmingham, B184AS

DRUŻYNA 1 LIGI 5-TEK NIKÓW (BRAMKARZA). TEL. 07977514606

PORTFOLIA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE. BARDZO PRZYSTĘPNE CENY!!! ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ FOTOREPORTERKĘ GAZETY WYBORCZEJ I GOŃCA POLSKIEGO. CHCESZ ZOBACZYĆ JAKIE MOŻESZ MIEĆ ZDJĘCIA? WWW.PHOTOURSULA.COM, WWW.MYSPACE.COM (szukaj wg e-mail poniżej). NAPISZ: photoursula@hotmail.co.uk. ZADZWOŃ: 07835392211.

goniec � � � � � � � � � � � � � � � �

������ ����

������ ���������������������������������������������������������������� ��������������

���������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

POLSKI SKLEP i SERWIS KOMPUTEROWY. Nowe laptopy, komputery PC, GPSy. POLSKIE MENU GRATIS! Laptopy już od Ł199. GWARANCJA. Dostawa i odbior do klienta. NAPRAWY już od Ł10. Tel. 07733305097, www.compadvance.com

�������������� ��

���������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������� ������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������������������� ��������������������� �����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

goniec

����

���������


NIE PŁAĆ KARY £100! ZRÓB ROZLICZENI E PODATKOWE za

31 stycznia 2010 2008/09 do

goniec

����

����������������

/goniec-309  

http://goniec.com/goniec-media/upload_old/Archive/goniec-309.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you