Page 1

Цахим сонин унших заавар http://www.dailynews.mn/ ‐ Өдрийн сонингийн хаяг

E-mail хаяг: Glu_lib@yahoo.com хаягийг бичих буюу Нууц үг өдөр бүр өөр байдаг тул номын сангийн ажилтанаас тэр өдрийн кодийг авна.


Зууны мэдээ Өдрийн сонин

Үндэсний шуудан

НЭГ ХАЯГААР ТА 3 ТӨРЛИЙН СОНИН УНШИХ БОЛОМЖТОЙ.

ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГ АШИГЛАХ ЗААВАР  

/‐Өдрийн сонингийн хаяг E-mail хаяг:Glu_lib@yahoo.comхаягийг бичих буюу Нууц үг өдөр бүр өөр байдаг тул номын сангийн ажилтанаас тэр өдрийн...

ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГ АШИГЛАХ ЗААВАР  

/‐Өдрийн сонингийн хаяг E-mail хаяг:Glu_lib@yahoo.comхаягийг бичих буюу Нууц үг өдөр бүр өөр байдаг тул номын сангийн ажилтанаас тэр өдрийн...