Page 1

...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Kateheze > »SLIKE IZ OBIT...

1 of 2

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

»SLIKE IZ OBITELJSKOG ALBUMA« - (Mak, svibanj 2004.) ZA MARIJIN SVIBANJ IL’ ZA MAJČIN DAN – “IGROKAZ OD SLIKA”, DIVNIH KAO SAN: SUDJELUJU: Dječak Matej, Gospa, Pripovjedač Napomena: da bi igrokaz bio dinamičniji i privlačniji, mogu se na scenu postaviti djeca odjevena kao cvjetovi koji bi se povremeno njihali. Isto tako, može se pojavljivati i zbor anđela, koji bi pri izmjeni slika iz albuma nešto otpjevali ili čak imali 1-2 kraće plesne dionice.... – sve ovisi o vašoj kreativnosti kojom ćete još dotjerati, “satkati” igrokaz divan kao san!

(Na pozornici krevet, u njem leži dječak od desetak godina, u pidžami, spava. U ruci mu se vidi mobitel. Dolazi pripovjedač, govori i pritom pokazuje na dječaka u krevetiću.)

PRIPOVJEDAČ: Dječačić je Matej tehničar budući pa već sada on marljivo uči. Na svom školovanju temeljito radi, iz svih igračaka dijelove vadi. Danas se tatinog mobitela dokopao i sve mu tipke majstorski prekopao. Toliko je poslom zadivljen bio da je s mobitelom i spavati htio. Pa je i u snu mobitel dirao i telefonirao, telefonirao... Kad se napričao na svim jezicima svijeta mali se majstor zaželio leta. I gle: začas se na oblaku našao, i u nepoznati kraj zašao. (Na scenu postaviti cvijeće raznih boja. Matej se budi, polako sjeda na krevet, trlja oči, drži mobitel, gleda s nevjericom oko

MATEJ: Ti si mu sigurno ranu oprala pa je namazala, kao i meni moja mamica. GOSPA: Da. Za to mi je poslužila maramica. A onda sam ga u krilo stavila, uspavanku pjevala i – uspavala. 4. SLIKA – ISUS JAŠE NA MAGARČIĆU, KOJEG NA UZICI DRŽI JOSIP MATEJ (gleda sliku zadivljeno i govori čeznutljivo): Da barem ja znam ovako jahati, mogao bih i konja imati. GOSPA: Ti imaš bicikl i voziš ga brzo i lako. MATEJ: Ali nije uvijek bilo tako. Jako sam se namučio, da bih ga voziti naučio.

4.9.2006 7:59


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Kateheze > »SLIKE IZ OBIT...

2 of 2

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

sjeda a evet, t lja oč , d ob tel, gleda s evje co o o sebe. Između cvijeća prilazi mu Gospa. Obučena je u dugu, plavu haljinu, a na glavi joj bijeli veo. Smiješi se Mateju i on se počinje smiješiti njoj.) MATEJ: Tebe sam vidio u našoj crkvi. Na misi, s nama... Ti si... Ti si Isusova mama! Baš sam se tebi molio, prije nego sam usnio.

GOSPA: Isusu i ovim dječacima nikada nije bilo teško pomoći starcima. Uvijek su poslušno išli susjedima, pomoći im u raznim poslovima. MATEJ: Aha, zato Isus naranče nosi! GOSPA: Da. Teti Marti ih donosi. A znali su ih i drugi zvati, kad je trebalo masline brati.

MATEJ: Je li i on iz igračaka dijelove vadio GOSPA: Dođi, pokazat ću ti što je on sve radio!

6. SLIKA – 12-GODIŠNJI ISUS U HRAMU

(Za sljedeće scene je potrebno pripremiti 6 slika veličine 1m x 1m i jednu po jednu stavljati ih na stalak za slike ili pripremiti 6 slika na prozirnicama te jednu po jednu projicirati na platno.)

GOSPA: U Josipovoj se radionici često majstora igrao pa je ponekad od udaraca čekićem i prst stradao. MATEJ: A onda je sigurno plakao? GOSPA: O, da! I toga je znalo biti te smo morali prst zaviti. 2. SLIKA - ISUS ČISTI RADIONICU GOSPA (gleda sliku i smiješi se): Kakvu je samo dizao prašinu, dok je čistio piljevinu. Mlatio je metlom nazad i naprijed, da bi u radionici napravio red. MATEJ: Niste imali usisivač? GOSPA: Nee! Metla je bila glavni čistač. MATEJ: Onda ste sigurno od alergija bolovali? GOSPA: Ma kakvi! Samo smo ponekad od prašine kihali. 3. SLIKA - MALI ISUS PLAČE, A HALJINICA MU RAZDERANA MATEJ: Ha! Ovako sam jednom pao i ja. Kako sam plakao! Hlače poderao! GOSPA: Tako obično biva, da se negdje kamen skriva. Takav jedan i Isusa je dočekao pa je na koljena pao i dobro ih razderao.

GOSPA: Tako je i Isus ustrajno na magarca sjedao, njihao se, klatio, ponekad i padao. Danima je trajalo to stjecanje znanja, da bi se došlo do uspješnog jahanja. 5. SLIKA - ISUS I JOŠ DVA-TRI DJEČAKA NOSE NARANČE STARICI KOJA STOJI PRED KUĆOM

GOSPA: Zato sam te i pozvala. Vidim te što radiš tijekom dana i kako se brine tvoja mama. Tako sam i ja zabrinuta bila, dok je Isus rastao te bdjela nad njim dok se igrao.

1. SLIKA – ISUS RADI U STOLARSKOJ RADIONICI

g

MATEJ: Znam za zgodu ovu, čitala mi mama, kad je Isus ostao s učiteljima, usred Hrama. GOSPA: Za blagdan Pashe mi smo hodočastili kao i uvijek u Jeruzalemu bili. Cijeli je dan u molitvi u Hramu prošao, a onda je svatko kući svojoj pošao. MATEJ: Ti i Josip ste nakon duga hoda, vidjeli da nema Isusa između vašega roda? GOSPA: Zatim sam ga tražila među mnoštvom svijeta, no nije ga bilo među ljudima iz Nazareta. Josip i ja smo se u Jeruzalem vratili i tri ga dana po gradu tražili. Našli smo ga gdje u Hramu sjedi i kako on učiteljima besjedi. Meni i Josipu reče, kad smo došli do njega: “Zar ne znate da moram biti u domu Oca mojega?” A ja sam jako bila tužna i zabrinuta i ova me slika uvijek sjeti toga puta... MATEJ: Jao! Ti si me sada sjetila nešto važno, Upravo sam to ovdje (pokazuje na srce) osjetio snažno! Hitno se moram kući vratiti, jer će i moja mama patiti. Brinut će se što me nema, a sad mi već sigurno i doručak sprema. Bojim se samo da će mi reći da sam snio, kad joj ispričam gdje sam sve bio i što sam vidio! GOSPA: Otpratit ću te dio puta... I zapamti, ako ti katkad misao “zaluta”: Drž’ se uvijek dobro moga skuta!

KRAJ Napisala: Marijana Andrišek

4.9.2006 7:59

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/kateheze_slike_iz_obiteljskog_albuma___mak_svibanj_2004  

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/kateheze_slike_iz_obiteljskog_albuma___mak_svibanj_2004.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you