Page 1

...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ŽIVO V...

1 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

»ŽIVO VRELO« - uz prvopričesničko slavlje (Mak, travanj 2002.) MAKOV PRIJEDLOG ZA PRVOPRIČESNIČKO SLAVLJE Priredila: s. Bernardina Crnogorac PRIPREMA PROSTORA I REDOSLIJED ZBIVANJA Prvopričesnički krasnoslov “Živo vrelo” izvode djeca nakon obnove krsnih obećanja. S jedne strane oltara na vidno mjesto treba staviti veću posudu s uvenulim cvijećem. S druge strane staviti zdenac s vodom, a do zdenca jednu veću psoudu bez cvijeća ili pripremiti mjesto za ruže oko zdenca. Svaki prvopričesnik u ruci drži svoju bijelu ružu (a ispod cvijeta o jednu grančicu može se objesiti i osobna slika). Svatko dobije svoj tekst, koji može čitati ili naučiti naizust. Svako dijete s ružom u ruci, jedno za drugim, ide prema oltaru, do posude s uvenulim cvijećem. Trenutak zastane, pogleda uvenulo cvijeće i počne govoriti tekst, idući polako prema zdencu. Nakon izgovorena teksta svoju ružu sa slikom stavlja na pripremljeno mjesto.

Ako je manji broj prvopričesnika, svako dijete čita svoj tekst, a ako ih je puno, tada ih oltaru pristupa 5-6 zajedno, ali samo jedno dijete govori tekst, a potom svi stavljaju ružu na pripremljeno mjesto. Kada se svi izredaju, svećenik zaključi s molitvom i nastavi prikazanje. UVODNI DIO Krasnoslov počinje ulomkom iz Svetoga pisma. Čitaju ga ili nauče naizust jedan stariji mladić i djevojka, koji predstavljaju Isusa i Samarijanku, po mogućnosti što vjernije odjeveni. Mladić dolazi trenutak prije djevojke i sjedne kraj zdenca. Za koji trenutak dolazi i djevojka, noseći na ramenu posudu za vodu, te počinje razgovor: ISUS: Daj mi da se napijem! SAMARIJANKA: Kako ti, Židov, možeš iskati od mene, Samarijanke, da se napiješ? ISUS: Kad bi ti znala za dar Božji i tko je onaj koji ti veli - ‘Daj mi piti’, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode. SAMARIJANKA: Nemaš čime ni zahvatiti, Gospodine, a zdenac je dubok! Odakle ti onda živa voda? Zar si veći od našega oca Jakova, koji nam dade ovaj zdenac? I on sam pio je iz njega, i sinovi njegovi, i stoka njegova! ISUS: Tko god pije od te vode, opet će ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. SAMARIJANKA: Gospodine, daj mi te vode da više ne žednim i ne dolazim ovamo zahvatati! (Iv 4,7-15) Nakon ovoga teksta Samarijanka polagano pođe prema zdencu, zapjeva, a svi ponove: “Dođite živom vrelu, izvoru radosti spasa” (Pjesmarica “Pjevajte Gospodinu pjesmu novu”, br. 153). Potom djeca nastave recitacijama kako slijedi, a mladić i djevojka siđu s oltara. Istu pjesmu mladić-Isus zapjeva, a svi ponove, i nakon određenog broja dječjih recitacija (zavisno o broju prvopričesnika).

Uvenulo se cvijeće vratiti u život neće ako mu vodu ne darujemo. Naša će duša osušena biti,

4.9.2006 8:04


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ŽIVO V...

2 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

ako joj s izvora Evanđelja piti ne damo. Vjetar ražaruje žar i stvara plam. Božja Riječ razgrće sivi pepeo srca, raspiruje iskru vjere koja se u pepelu skriva i vraća nas u život i sve drukčije biva. Sve što raste, raste snagom vode. Mi želimo rasti, a ne venuti. Zato ostanimo kraj živoga vrela - Krista, koji nas svojom ljubavlju zalijeva, svojim tijelom hrani! O, suhoćo, suhoćo! Gledam kako tečeš, tečeš, tečeš. Svojim suhim valovima raznosiš mutni prah koji guši rast. Mi želimo rasti kao ruža na bistru vrelu života, kao stablo na obali rijeke. Dođite živome vrelu da bujica Evanđelja odnese tamne i grešne nasipe, da možemo gledati bistre obale Svetoga pisma i na njima svoje cvjetove rastvarati. Okrenimo se vrelu svetih sakramenata i radost će nas zagrliti, voda životvorna orositi i u pješčanu pustinju duše život vratiti. Razbijmo kamenu pećinu svoje nevjere i na bistrim izvorima nastavimo rasti, živjeti i prasak Radosne vijesti širiti i drugima darivati. Iz stijene Kristova boka izvire voda. Teče, šumi, zove. Dođite na bistre izvore moje, da na valovima bistrine rastete, cvjetate i stignete do vječne domovine svoje. Svjetlo Riječi razgoni tamu kao bistri valovi pijesak na obali. Tvoja Riječ u trenutke unosi svjetlo koje podiže moja klonuća i u život mi vraća nova svanuća. Na pragu života, na bistrome vrelu, orosi me svojom Riječju da uspravno rastem. Krsni zdenac izvukao je svakoga od nas iz mraka da svoje latice rastvorimo na njegovoj bistrini i da postanemo djeca svjetlosti. O, bistrino izvora! Izlij se na nas kao što se sunčana svjetlost izlijeva po vrhuncima planina. Prođi kroz moju dušu i ostavi trag. Zalivena tvojom svjetlošću želim rasti i cvasti. Cvijete! Dok promatram kako nestaješ i kako tvoju cvjetnu glavu sve više obuzima nemoć, čujem da mi posljednjim izdisajima šapćeš: "Čovječe ne budi slijep!

4.9.2006 8:04


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ŽIVO V...

3 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

Čovječe, ne budi slijep! S Biblijom živi i procvjetat ćeš kao cvijet!" Danas kod ovoga živog vrela neka svi oni kojima je grijeh razorio dušu prikupe sve komadiće i učine novi korak prema Svjetlosti. Neka se danas probude utrnuti pogledi Neka radost zatitra na licu kao valovi na moru, kad lahor svojim prozirnim prstima modrinu mu dodirne. Neka na zdencu lahor Božje Riječi rastvori moje srce. Da bi moj život uvijek bio bijeli cvijet, želim ploviti, ploviti, ploviti, po beskrajnom oceanu Biblije, svoju žeđ i glad na njenim izvorima tažiti. Danas želim čvrsto kraj živoga vrela stati. jer ako se od vrela udaljim moj cvijet neće procvjetati, neće za život znati. Želim potražiti izvor, osjetiti rosu. Rosu svjetlosti koja će orositi uvelo lišće moje duše i novi mu život darovati. U veselom iščekivanju gledam svoje duge nade. U dubini tinja radost. Hitim vrelu zaliti svoj cvijet da raste. On mi je život ljepotom okitio. Na krštenju osvijetlio je moje putove, da u tami svijeta duša ne uvene. Po svijetlim nitima vjere uspinjem se prema svjetlosnim vrhuncima, gdje svoje pupoljke želim rastvoriti. Danas ova bijela skupina lebdi na krilima nevinosti, kao bijeli galebovi nad morskom bistrinom. Čuvajmo svoj bijeli cvijet, da ga ne oprži grijeh! Svjetlošću odjekuje Njegov hod, da nas povede k vrelu života. Mi smo danas bijela rijeka, čista, meka. Krist nas na bijelim obalama čeka. Ruke nam pruža da naša ruža ne bi uvenula od zadimljena plamena, koji prži hladnim i lažnim obećanjima. On nas na izvoru čeka. Kad svjetlo ne prihvaćamo, onda venemo, lutamo, nestajemo. Kad svjetlu hitimo, u duši se raspiruje radost koja širi latice za dolazak Krista. Bože, ondje gdje tvoje svjetlosti nema ni života nema. Jer, ti si svjetlost, ti si život!

4.9.2006 8:04


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ŽIVO V...

4 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

, j , Gledam kako nam dolaziš u pratnji zvijezda, a mi ti svoje srce otvaramo kao što se ruža otvara prema suncu. (Na kraju, svi zajedno:) Dođi u naše ruže, koje u grudima cvjetaju! Dođi u naša srca koja te čekaju! Dođi!

4.9.2006 8:04

igrokazi_i_recitali_zivo_vrelo___uz_prvopricesnicko_slavlje_mak_travanj_2002  

»ŽIVO VRELO« - uz prvopričesničko slavlje (Mak, travanj 2002.) Uvenulo se cvijeće vratiti u život neće ako mu vodu ne darujemo. Naša će duša...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you