Page 1

...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ISUS S ...

1 of 2

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

»ISUS S INTERNETA« - božićni igrokaz za malu djecu (Mak, prosinac 2003.) Igrokaz za đake male – nauče ga svi od šale!

Napisala: Marijana Andrišek Sudjeluju: - Dječji zbor (“Zbor anđela”) - Dva odraslija djeteta (Pripovjedač i Isus) - Sedmoro manje djece (Prva i druga kokoš; Prva i druga mačka; Starija i mlađa sestra; Dječak-kompjutoraš)

UVOD (Badnja je noć. Zbor anđela pjeva pjesmu “Svim na zemlji”. Na pozornicu dolazi Pripovjedač.) PRIPOVIJEDAČ: Stoljeće je ovo naše sve tehnika, aparati. Ljubav, milost, prijateljstvo, kamo ode – tko će znati!? Možemo li za blagdane osjetiti dah ljubavi, da ih čistim srcem, dušom, svaki živi stvor proslavi?

Prizor I. (Dvije djevojčice glume kokoši, sjede ili čuče na drvenoj gredi, svadljivo se gurkaju i govore i “kokodaču” – “Ko-ko-ko!”)

Prizor II. (Dvije djevojčice glume mačke. Svaka s jedne strane grma, frkću i pružaju kandže jedna prema drugoj.)

PRVA MAČKA: Ima li koga pokraj grma toga? Možda za druženje, šalu ili “lovicu” malu? DRUGA MAČKA: Mačka sam gradska ja i dama sam poznata. Nisam ja za tvoje trke, jurnjave i strke! PRVA MAČKA: Mijauuu...! Oho-ho! Koja dama! Umišljena i potpuno sama!

PRVA KOKOŠ: Makni krilo desno, zbilja mi je tijesno! DRUGA KOKOŠ: Baš si kokoš glupa, toplije nam je skupa! Vidiš da je hladnoća svud.

DRUGA MAČKA: Ne želim se s tobom družiti ni prijateljstvo ti pružiti. Jer ti si prljava, jadne miševe gutaš kad si gladna. Ja keksiće “Whiskas” jedem i u košari svojoj predem. Maženju ja sva se predam, s gazdaricom tv-serije gledam! PRVA MAČKA: Frrr! Frrrrrr! Prrrljava kažeš da sam ja, a ti si... ti si zla!

PRVA KOKOŠ: Uzalud tvoje je trud! Gnijezdo je ovo moje i makni krilo svoje! Mama mi ga je dala, čim sam prohodala! DRUGA KOKOŠ: Vidi se da si “guska” prava i ne znaš da ti je mama – sprava! Inkubator, grijalica – - ti si kokoš nesilica! (Zbor anđela pjeva drugu strofu pjesme “Svim na zemlji”)

(Zbor anđela pjeva prvu strofu pjesme “Svim na zemlji”)

Prizor III. (Dvije sestre igraju se lutkama na podu dječje sobe. Svaka ljubomorno stišće svoje lutke.)

Prizor IV. (Dječak, tipični “kompjutoraš”: naočale, gel-frizura. Zadubljeno sjedi za računalom, pomiče “miša”, tipka po tipkovnici...

4.9.2006 8:16


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ISUS S ...

2 of 2

ljubo o o st šće svoje lut e.)

STARIJA SESTRA: Moja lutka hoda sama, ne treba joj više mama! Bateriju ima, očima okreće, sama se vrti i po sobi šeće. MLAĐA SESTRA: A moja pliča i pjeva, smije se, kašle i zijeva.

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

sjed a aču alo , po če ša , t p a po t p ov c ... Odjednom, iza računala dolazi Isus u dugoj bijeloj haljini.) MLAĐA SESTRA: Bola je moja! I... i... i... I necu se s tobom iglati! STARIJA SESTRA: Neću ja s tobom posla imati i tebe čuvati! Idem bolje u sobu CD slušati!

STARIJA SESTRA: Moja je veća i ljepša!

(Zbor anđela pjeva treću strofu pjesme “Svim na zemlji”.)

ISUS: Mir s tobom, dragi dječače! DJEČAK: Koji si ti? Srce mi skače! Odakle dođe, izenanda? O otkud baš sada?! ISUS: Ja nisam iz ovoga svijeta, ja stigoh... hmm.. s interneta! DJEČAK: S interneta?! Ha, ha, ha! – Otkuda ti “spika” ta? Da se “surfa” po internetu, to možeš reći cijelom svijetu. Ali da se s njega može sići i u sobu stići... To nekom drugom kaži, a meni majstoru kompjutorskom ne laži!

ISUS: Imaš pravo, to izgleda nemoguće, ali... ja sam biće svemoguće! Mogu stići otkud želim..., važnije je što ti velim: “Noćas moj je rođendan, a vidjeh te da si sam. Dođoh po tebe da mi se pridružiš, noć ovu sa mnom da se družiš i upoznaš ljubav što je. Možda promijeniš ponašanje svoje i naučiš poštivati, darivati, dijeliti, pomagati, ljubiti i razveseliti!” (Zbor anđela pjeva četvrtu strofu pjesme “Svim na zemlji”, a sa scene polako izlaze dječak, kojeg je Isus zagrlio, a iza njih idu zagrljene kokoši, mačke i sestre.)

KRAJ

4.9.2006 8:16

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_isus_s_interneta___bozicni_igrokaz_za  

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_isus_s_interneta___bozicni_igrokaz_za_malu_djecu_mak_prosinac_2003.pdf

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_isus_s_interneta___bozicni_igrokaz_za  

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_isus_s_interneta___bozicni_igrokaz_za_malu_djecu_mak_prosinac_2003.pdf