Page 1

“Što si ono rekao... što si ti? – Humandel. – I čovjek i dupin? – Otprilike. – Bože moj... I kada si to saznao? – Kada Kada sam živio s djedom upoznao sam dupina.” (Hitrec, Hrvoje: Humandel)

F

I L O Z O F S K I

F A K U L T E T

U

R

I J E C I

H Hrrvvaattsskkii d om maannii djjeečjjii rro “Stari je imao svega, osim strpljenja. Pa kada su mu napokon javili da je sretni tatek 543 ženske i 432 muške zdrave buhice pao je od uzbuñenja uzbu enja na leña. le a. Ne od užasa, već ve od radosti.” (Klarić, Kazimir: Mrnjau, grizu me)

“Nikad ne bum skužil te ljude!” uzdahnuo je Campi kad su se malo odmakli. “Čudni “ udni su! Skroz na skroz sebični sebi ni i jednostrani u razmišljanju!” (Tomičević, Ivan: Pasja posla)

“Neka žena stajala je uz ogradu legla. Gledala je Trapa i mrmljala: - Kako da ga nazovem? – Dok je Trap mislio, gledajući gledaju i neznanku: »Kako je njoj ime?« - pa zaključio, zaklju io, lanuvši kratko: kratko: - Bulja. Bulji u nas, a smrdi na osušenu travu. To ne može biti njen pravi miris. Moram je onjušiti iz blizine.” (Strahuljak, Višnja: Don od Tromeñe)

o o žžiivvo ottiinnjjaam maa lliippaannjj 22001100.. istražila, izabrala, osmislila, uredila: Maša Blagonić Blagonić


Ž moojj pprriijjaatteelljj Žiivvoottiinnjjaa –– m •

M Mii ssee rraazzu miijjeem moo um

Gluščević, Maja:  Priča o Jelenku  Bundaš iz petog be  Ivin Vučko  Bijeg u košari  Klopka za medvjedića  Neman u gradskom parku  Tko je oteo Dolores

Bauer, Ludwig: Poliglot i pas

Hitrec, Hrvoje: Humandel

Klarić, Kazimir: Imam rep

Katalinić, Palma:

Horvat, Joža: Dupin Dirk i Lijena kobila Što misliš, koliko je sati?

 Piki i Argo Martić, Anñelka: Pirgo

Primorac, Branka: Mama, pazi pas!

Klarić, Kazimir: Imam rep

Tomičević, Ivan: Mačak

Prosenjak, Božidar: Divlji konj

Strahuljak, Višnja: Don od Tromeñe

Primorac, Branka:

Klarić, Kazimir: Mrnjau, grizu me...

Tomičević, Ivan: Pasja posla

Tomaš, Stjepan: Pas koji je čitao s usana

 Džeki zvan Simpa

Ljubavni slučaj mačka Joje

Pričanje Cvrčka moreplovca •

P miisslliim m oo ttoom mee Poossllu uššaajj ššttoo jjaa m

Gluščević, Maja: Tišina, snima se! (doživljaji sa snimanja filma Vuk

Ne znam, ali e nadam se da će uskoro ručak. ru ak.

samotnjak) Čim im pošaljem mejl, zakopat ću u kost! kost!

Hrvatski dječji romani o životinjama  
Hrvatski dječji romani o životinjama