Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 166

Cronica Vãii Jiului Vineri, 13 iulie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

”Speedy Gonzales” Temneanu interzis de douã legi

Viceprimarul Angela Stoica are grijã de fetiþa lui Sucilã oliþistul Adrian Sucilã, arestat preventiv pe 29 de zile în scandalul în care este implicatã familia viceprimarului din Vulcan, Angela Stoica, s-a declarat nevinovat în faþa judecãtorilor de la Tribunalul Hunedoara unde s-a judecat recursul înaintat de el împotriva mãsurii dispuse de Judecãtoria Petroºani.

P

>>> PAGINA A 3-A

Droguri olandeze, cãutate în Petroºani femeie din Petroºani a fost ridicatã joi dimineaþa de mascaþi într-un nou dosar de trafic de droguri, de data aceasta instrumentat de DIICOT Timiº.

O

>>> PAGINA A 3-A

Cheile Jieþului, Obârºia ºi Voineasa, sub securea þapinarilor arie protejatã din munþii Parâng, de o frumuseþe aparte, care ar atrage o mulþime de turiºti nu este pusã în valoare, dar este jecmãnitã de bãieþii deºtepþi care fac afaceri cu lemn.

O

iderul de sindicat Ion Temneanu a scris cu mânuþa dumnealui pe declaraþia de avere ºi interese din 2011 cã este ”Speedy Gonzales”: inginer cu un venit constant timp de trei ani – 40.000 ron pe an, preºedinde de sindicat EM Petrila, vicepreºedinte Federaþia Naþionalã a Sindicatelor Mine Geologie, membru PSD ºi consilier local, lucru interzis de douã legi ºi atenþionat de ANI.

L

PAGINA A 5-A

>>> PAGINILE 6-7

Cabana Brãdet a fost redusã la 0!

elebra cabanã de la Brãdet a devenit istorie dupã ce a fost rasã din temelii. Miercuri, buldozerele primãriei au culcat la pãmânt ceea ce mai rãmãsese din cabana pãrãsitã.

C

>>> PAGINA 12


2 Diverse vrut sã se bronzeze uniform, peste tot, dar a ajuns la spital. Este vorba despre o tânãrã din Valea Jiului care nu ºtia cã suferã de claustrofobie.

A

Culmea este cã aceasta a ales sã-ºi petreacã orele la solar chiar în aceste zile în care temperaturile exterioare sunt mai

Cronica Vãii Jiului |Vineri, 13 iulie 2012

D i n s o l a r, d i r e c t î n s p i t a l mult decât ridicate. În plus, nici razele solare „naturale” nu erau unele de neneglijat atunci când vine vorba despre o bronzare naturalã, nicidecum artificialã... În cursul acestei sãptãmâni medicii de la un spital din Valea Jiului s-au întâlnit cu un caz, cel puþin, neobiºnuit. Astfel, aceºtia au avut de tratat o tânãrã, în vârstã de vreo 20 de

ani, care a ajuns la spital prin „amabilitatea” medicilor de la SMURD ºi care tremura din toþi „rãrunchii”, în momentul în care a ajuns în secþia de „urgenþe”. Aceasta a fãcut imprudenþa de a pãºi într-un aparat de bronzat artificial neºtiind cã suferã de teama de izo-

lare. În termeni medicali, mai exact spus, de claustrofobie. De acum înainte, însã, experienþa cu soarele artificial va fi una de neuitat... „Zãu cã nu ºtiu ce a cãu-

tat într-un aparat artificial de bronzat, în condiþiile în care putea sã meargã la plajã oriunde, adicã la ºtrand, la o piscinã sau pe deal. Mãcar, acuma, a aflat cã

are o problemã legatã de claustrofobie...”, a spus unul dintre medicii care au tratat-o pe respectiva tânãrã. Mircea NISTOR

SPAÞIU DE ÎNCHIRIAT DEPOZIT Str. Lunca, Nr. 100, Preþ foarte avantajos Relaþii la tel.: 0372764439, 0254542472

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Maddie ºi David 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator

National TV 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Gadgeturi, Gadgeturi, Gadgeturi 12:45 Grupul Vouã (r) 13:15 Copii contra pãrinþi 15:00 Rãzboinicul (r) 16:30 1 x 2 17:30 Dragoste dulceamarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Suflete pereche 20:15 Ioana d’Arc

17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:20 Condamnaþii 23:00 Omul întunericului 2 22:15 Duel de onoare 1:00 Condamnaþii (r) 0:15 Ioana d’Arc (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 11:00 O alegere dificilã (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Spioni ca noi 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Prizonierii timpului

23:00 Departe de câmpia în flãcãri 1:30 CSI: Miami

Prima TV 9:30 Viaþa la fermã (r) 11:30 Teleshopping

12:00 Orãºelul leneº 12:30 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Sport, dietã ºi o vedetã (r) 13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Iubiri secrete 16:00 Iubiri secrete 17:00 Curat, murdar? (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort

TVR 1 9:10 Legendele palatului 10:15 Dincolo de celebritate 10:30 O datã-n viaþã 11:30 O datã-n viaþã 12:30 Lumea modei 12:45 Legendele palatului: Copacul cu rãdãcini adânci 13:20 Legendele palatului: Copacul cu rãdãcini adânci 14:00 Jurnalul TVR 14:45 e-Forum 15:15 Teleshopping 15:30 Arborii lumii 16:00 Ora regelui (r) 17:00 La vie en rose 17:40 Legendele palatului: Copacul cu rãdãcini adânci 18:20 Legendele palatului: Copacul cu rãdãcini adânci 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:10 Glasul crimei 22:50 Distractis Show 23:30 Distractis Show

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012 oliþistul Adrian Sucilã, arestat preventiv pe 29 de zile în scandalul în care este implicatã familia viceprimarului din Vulcan, Angela Stoica, s-a declarat nevinovat în faþa judecãtorilor de la Tribunalul Hunedoara unde s-a judecat recursul înaintat de el împotriva mãsurii dispuse de Judecãtoria Petroºani.

P

Adrian Sucilã spune cã de 7 zile, de când se aflã în arest preventiv a bãut doar cafea ºi apã ºi nu a mâncat nimic. Poliþistul susþine în continuare cã totul este o înscenare, pentru cã a avut curajul de a se lua de piept cu conducerea IPJ Hunedoara ºi sã demaºte neregulile de aici. „Sunt nevinovat ºi nu existã probe care sã mã inculpe. De când sunt dupã gratii, nu am consmuat decât apã ºi cafea, ºi o sã renunþ la continuare la mâncare, pânã când mi se va recunoaºte nevinovãþia”, le-a spus Adrian Sucilã magistraþilor hunedoreni Acesta a recunoscut cã i-a

Viceprimarul Angela Stoica

are grijã de fetiþa lui Sucilã

trimis un SMS fiului minor al Angelei Stoica, în care îi cerea sã se întâlneascã, dar spune cã fãrã nicio conotaþie sexualã. Ca argument suprem al bunelor

relaþii dintre el ºi familia viceprimarului din Vulcan, Sucilã a menþionat în faþa magistraþilor de la Tribunalul Hunedoara cã Angela Stoica are grijã de fetiþa lui de 10 ani, care este grav bolnavã ºi lângã care el nu poate sã fie. Magistraþii Tribunalului Hunedoara au respins, însã ieri, recursul declarat de cãtre Adrian Sucilã împotriva Sentinþei penale a Judecãtoriei Petroºani, astfel se menþine mãsura arestãrii preventive dispusã faþã de acesta.

A

divorþat dupã 5 ani de cãsnicie

Adrian Sucilã a divorþat de Rodica Georgeta Zãnoagã lui în aprilie 2008, dupã un proces care a durat nici trei luni ºi a avut doar 3 termene de judecatã. Cei doi s-au cãsãtorit în 25 ianuarie 2003, dar dragostea dintre ei s-a stins ºi, dupã cinci au au decis sã-ºi separeu drumurile. Divorþul s-a pronunþat „din vina ambelor

pãrþi”, dupã cum s-a pronunþat instanþa, care i-a încredinþat-o mamei, spre creºtere ºi educare, pe fiica lor Andreea-AnaMaria Sucilã, nãscutã înainte de cãsãtorie, la data de 27 octombrie 2002. Fetiþa, acum în vârstã de aproape 10 ani, locuieºte la Lupeni, cu mama sa, iar poliþistul vulcãnean a fost obligat de Judecãtoria Petroºani sã achite o pensie alimentarã de 300 de lei pânã la majoratul fetiþei. O sumã extrem de micã, dacã þinem cont de faptul cã micuþa suferã de o afecþiune gravã a inimii ºi are nevoie de îngrijiri medicale periodice. Aºa s-a ajuns ca Angela Stoica sã o susþinã financiar pe fetiþa poliþistului, pe care recunoaºte cã este supãratã, din cauzã cã a fost târâtã în acest scandal fãrã precedent.

Î

i trimite bani periodic

Pe de altã parte, Angela Stoica a precizat cã fetiþa nu are nicio vinã ºi cã o va susþine

Droguri olandeze, cãutate în Petroºani femeie din Petroºani a fost ridicatã joi dimineaþa de mascaþi într-un nou dosar de trafic de droguri, de data aceasta instrumentat de DIICOT Timiº.

O

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera

Mascaþii au rãscolit din nou cinci judeþe în cãutarea unor traficanþi de droguri ºi au fost efectuate 13 descinderi în Timiº, Arad, Caraº-Severin, Bihor, Hunedoara ºi Dolj. În judeþul Huendoara acþiune a avizat o femeie din municipiului Petroºani, care a fost ridicatã în baza unui mandat de aducere

ºi condusã la sediul DIICOT Timiº pentru audieri. În urma percehziþiilor, 30 de persoane au fost duse pentru audieri la sediul DIICOT Timiº, iar în total, în acest dosar sunt cercetate peste 40 de persoane. Procurorii DIICOT au vizat destructurarea unei noi grupãri specializate în traficul ºi consumul de droguri, respectiv ecstasy ºi canabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile erau aduse din Olanda ºi erau distribuite de regulã în cluburi, dar ºi în cãminul Facultãþii de Medicinã din Timiºoara. Car men COSMAN

în continuare. „Dupã tot ceea ce am auzit, dupã ce s-a întâmplat, nu pot sã-l iert dacã se va confirma cã s-a întâmplat aºa ceva. Dar fetiþa nu are nicio vinã. Este doar un copil ºi l-am asigurat ºi pe el (n.r. pe Adrian Sucilã) cã de fetiþã mã voi ocupa în continuare. Chiar ieri am sunat-o ºi i-am trimis bani. Încã nu ºtiu ce s-a întâmplat, de ce am intrat în acest scandal în care sunt târâþi copiii mei”, a declarat viceprimarul municipiului Vulcan, Angela Stoica. Aceasta a mai precizat cã a încercat sã îºi creascã ºi sã îºi educe copiii cât de bine a putut, dar, ca ºi om politic ai o serie de responsabilitãþi ºi nu poþi, oricât þi-ai dori, sã fi în permanenþã alãturi de ei. Joi a fost demaratã ºi percheziþia informaticã pentru unitãþile de calculator ºi alte componente de stocare ridicate în urma percheziþiilor domiciliare efectuate sãptãmâna trecutã atât acasã la Adrian Sucilã, cât ºi la Angela Stoica. Oamenii legii bãnuiesc cã aici au fost stocate imagini ºi filmãri din timpul relaþiilor sexuale care ar fi fost întreþinute de Adrian Sucilã cu fiul Angelei Stoica, în vârstã de 16 ani. În acest caz extrem de complicat, deocamdatã nici procurorii, dar nici familia Stoica sau poliþistului Adrian Sucilã nu au cerut efectuarea unui raport medicolegal, care sã dovedeascã ori sã infirme faptul cã minorul a întreþinut relaþii sexuale cu inculpatul. Reamintim cã Adrian Sucilã este învinuit de corupere sexualã ºi act sexual cu un minor, fiul politicianului menþionat, dar ºi cã ar fi furat 500 de euro de la soþul viceprimarului. În acest dosar este cercetatã ºi fiica Angelei Stoica, în vârstã de 19 ani, iar procurorii spun cã existã indicii cum cã ea ar fi asistat la scenele de sex dintre poliþist ºi minor.. Car men COSMAN


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Vineri, 13 iulie 2012

Zeci de copii s-au întrecut pe role

oul bulevard reabilitat de municipalitate a fost pista perfectã pentru cei pasionaþi de role, care au participat în numãr mare la concursul organizat de edili. Competiþia care a adunat la start zeci de copii face parte din programul manifestãrilor dedicate Nedeii Vulcãnene.

N

„Peste 60 de concurenþi, fete ºi bãieþi, s-au înscris astãzi (n.r. joi) la competiþia de role. O pistã veritabilã de role a fost pentru toþi concurenþii Bulevardul Mihai Viteazul. Vremea canicularã nu i-a împiedicat pe copii ºi ado-

lescenþi sã vina ºi sã facã miºcare”, a declarat, primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. Au fost ºi câteva incidente minore, mai mulþi copii înscriºi în concurs s-au rãnit dupã ce au cãzut. Aºa cã de anul viitor edilii îi vor lãsa sã se înscrie în concurs doar pe cei care au echipament complet de protecþie. „Au mai fost ºi câteva cãzãturi, unele chiar spectaculoase înainte de linia de sosire. Genunchi juliþi, câteva lacrimi de durere. O sã þinem cont ca de la anul sã poatã participa doar copiii care au tot echipamentul de protecþie: casca, genunchiere, cotiere”, a mai spus edilul ºef. Ca ºi la întrecerile din prima zi a Nedeii Vulcãnene, câºtigãtorii de ieri au primit diplome ºi premii în bani. Maximilian GÂNJU

peratorul de apã ºi canal din Valea Jiului vrea sã-ºi dezvolte sistemul informatic, iar consumatorii sã nu mai fie nevoiþi sã facã douã drumuri la centrele de încasãri. Practic, consumatorii casnici îºi pot da consumul on line pe saitul Apa Serv, la fel ca ºi în cazul energiei electrice.

O

„Acum se lucreazã la refacerea saitului ºi o sã implementãm ºi aceastã facilitate. Astfel îi scutim pe oameni de drumuri inutile. Sistemul va fi asemãnãtor cu ca ºi la electricitate spre exemplu. ªi eu îmi dau consumul la energia electricã on line ºi mi se pare ºi

Citire on line la consumul de apã potabilã

eficient dar ºi economic”, a declarat, Costel Avram, director general SC Apa Serv valea Jiului. Costurile cu tipizatele vor fi reduse odatã cu implementarea sistemului, ceea ce duce la economie pentru societate. În prezent, consumatorii casnici cu branºamente indi-

viduale, atât la apartamente cât ºi la case, trebuie sã meargã de douã ori la centrele de încasãri ale societãþii pentru a-ºi achita factura ºi pentru a-ºi anunþa consumul care stã la baza calculãrii facturii pe luna urmãtoare. Maximilian GÂNJU

Tâlhari minori prinºi în Hunedoara rei tineri ce au între 15 ºi 17 ani s-au dovedit adevãraþi tâlhari la drumul mare. Cei trei acþionau direct în stradã, erau bine organizaþi, iar „profitul” a ajuns la peste 4.000 de lei.

T

cã doi dintre minori asigurau paza, iar al treilea smulgea bijuteriile purtate la gât de pãrþile vãtãmate. Bijuteriile, în valoare de 4.170 lei, au fost amanetate la diferite societãþi specializate, iar banii obþinuþi au fost împãrþiþi între suspecþi ºi cheltuiþi. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate ºi

restituit pãrþilor vãtãmate”, spune purtãtorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niþu. Cei trei tineri au fost prezentaþi Judecãtoriei Hunedoara , care a emis mandate de arestare preventivã pentru o perioadã de 19 zile pe numele celor doi tineri de 17

ani, unul pentru comiterea infracþiunii de tâlhãrie ºi al doilea pentru sãvârºirea infracþiunii de complicitate la tâlhãrie, ambii fiind depuºi în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv Deva. Faþã de al treilea minor s-a luat mãsura interdicþiei de a pãrãsi localitatea pentru o perioadã de 30 zile. Diana MITRACHE

Doi dintre tâlhari au 17 ani, iar cel mai mic are 15. Toþi acþionau în gaºcã ºi atacau femei în stradã. Le smulgeau bijuteriile, dupã ce le pândeau, iar apoi le amanetau. Din asta reuºeau sã trãiascã destul de bine, iar pânã i-a prins poliþia aveau la activ 5 astfel de acþiuni în forþã. „În urma cercetãrilor efectuate, s-a stabilit

Au defriºat pãdurile vecinilor din Uricani oi bãrbaþi din Uricani au ajuns sã taie ilegal aproape 100 de copaci, dintr-o zonã care nu le aparþinea. Totul a ieºit la ivealã în urma unui control inopinat al poliþiei.

D

Cei doi bãrbaþi de 28 ºi 32 de ani au fost ajutaþi de angajaþii firmelor pe care le gestioneazã, au reuºit sã defriºeze pãdurile unor oameni. Asta a scos la ivealã controlul Biroului de Combatere a Delictelor

Silvice, care susþin cã prejudiciul se ridicã la aproape 14,5 mii lei. „Poliþiºti din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice au efectuat o acþiune pe linia prevenirii faptelor ilegale asociate din circulaþia ºi comercializarea materialului lemnos cât ºi pe linia tãierilor ilegale de arbori ºi a furtului de material lemnos. Cu ocazia activitãþilor desfãºurate au fost depistaþi cei doi bãrbaþi, ambii din Uricani, care, împreunã cu angajaþi ai societãþilor comerciale pe care le administreazã, au tãiat fãrã drept de 50 arbori din specia molid ºi 32 arbori din specia

fag din proprietãþi private de teren aparþinând mai multor persoane fizice din localitatea Cîmpu lui Neag, judeþul Hunedoara, cauzând un prejudiciu de aproximativ 14.450 lei”, spune purtãtorul de cuvânt al IPJ Hunedoara. În cauzã au fost întocmite dosare penale sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de tãiere fãrã drept de arbori. Asta în condiþiile în care zeci de maºini pline cu arbori doborâþi din pãdurile Vãii Jiului, pleacã spre destinaþii externe, fãrã ca nimeni sã ia mãsuri. Diana MITRACHE


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

”Speedy Gonzales” Temneanu interzis de douã legi

iderul de sindicat Ion Temneanu a scris cu mânuþa dumnealui pe declaraþia de avere ºi interese din 2011 cã este ”Speedy Gonzales”: inginer cu un venit constant timp de trei ani – 40.000 ron pe an, preºedinde de sindicat EM Petrila, vicepreºedinte Federaþia Naþionalã a Sindicatelor Mine Geologie, membru PSD ºi consilier local, lucru interzis de douã legi ºi atenþionat de ANI.

L

Liderul Sindicatului Liber al EM Petrila, Ion Temneanu, trece printr-o perioadã grea de verificãri ºi controale, de sesizãri ºi plângeri. O asemenea perioadã a mai trecut-o cu

bine în urmã cu câþiva ani de zile, când a fost verificat tot la pontaje fictive, la implicaþii în afaceri suspectate a fi pe lângã lege, ºi asta pe vremea PSD, partidul care l-a propulsat ulterior în Consiliul Local Petrila. De data asta se pare cã valurile fãcute de lider în politicã i-au adus probleme. Se spune cã dacã þi-ai rezolvat o problemã, te-ai descurcat ieºid cu faþa curatã, e bine sã stai în banca ta. Ceea ce nu s-a întâmplat în cazul lui Ion Temneanu. Dupã cearta din PSD, cu puþin timp înainte de campania electoralã, au apãrut reclamaþii la adresa sa pe aceleaºi teme, plus incompatibilitatea funcþiei de lider de sindicat cu cea de consilier local, membru al unui partid politic. Pe lângã sesizãrile fãcute la Poliþie ºi la Corpul de Control aflat la dispoziþia directorului general al Companiei Naþionale a Huilei privind cotizaþiile cheltuite ºi pontarea liderului ca fiind la muncã când

de fapt nu era, a mai apãrut în redacþii una de incompatibilitate ºi o alta care ridicã semne de întrebare cu privire la declaraþiile de avere, care relevã cã pe Temneanu a avut un venit constant timp de trei ani ºi tot constant a fost ºi creditul la bancã – 30.000 ron. Conform Legii Sindicatelor ºi Legii Dialogului social, Temnenu, având funcþia de consilier local nu poate constitui organizaþii sindicale ºi nici adera la ele, iar de prin 2009 a tot fãcut ºi desfãcut, cu colegi din domeniu, tot felul de reorganizãri sindicale cu diverse denumiri, s-a bãgat în federaþii cu acte în regulã, cum a fost cea a lui

Condescu - Federaþia Mine Energie – apoi a fost scos cu tot cu coliderii sãi, apoi s-a repliat/reorganizat ºi tot aºa. ªi asta în timp ce era ºi consilier local, iar legea, de fapt legile erau clare, ºi interziceau dubla calitate, de fapt tripla calitate pentru cã Temneanu avea douã funcþii în sindicate: Legea sindicatelor. Legea nr. 54/2003, Capitolul I. Dispoziþii generale. Art. 4 Persoanele care deþin funcþii de conducere, funcþii de demnitate publicã, conform legii (…) nu pot constitui organizaþii sindicale. Legea Dialogului social. Lege nr. 62/2011. Capitolul I - Dispozitii generale, Art. 4 - Persoanele care deþin funcþii de demnitate publica conform legii (…) nu pot constitui ºi/sau adera la o organizaþie sindicalã. Aici, Ion Temneanu pare a fi în culpã pentru cã a scris cu mânuþa dumnealui pe declaraþia de avere cã este ”Speedy Gonzales”: inginer cu un

venit constant timp de trei ani – 40.000 ron pe an, preºedinde de sindicat EM Petrila, vicepreºedinte Federaþia Naþionalã a Sindicatelor Mine Geologie, membru PSD ºi consilier local. Tot constant, timp de trei ani, i-a rãmas ºi creditul la Raiffasen Bank de 30.000 de RON, scadent în acest an 2012. Liderul, viceliderul, inginerul ºi consilierul Ion Temneanu stã liniºtit pentru cã în Ghidul Agenþiei Naþionale de Integritate (ANI) nu este interzis sã fi toate deodatã. ANI reglementeazã doar în cazul funcþionarilor publici ”Incompatibilitãþi privind apartenenþa la organele de conducere a sindicatelor”. Dar acelaºi ANI atenþionezã cã dacã alte legi interzic, se aplicã incompatibilitatea în baza acelor legi, iar în cazul Temneanu sunt cele douã legi - cea a Sidicatelor ºi cea a Dialogului social care îi interzic tripla calitate, dar cine sã le aplice?! Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

6 Actualitate arie protejatã din munþii Parâng, de o frumuseþe aparte, care ar atrage o mulþime de turiºti nu este pusã în valoare, dar este jecmãnitã de bãieþii deºtepþi care fac afaceri cu lemn. Situaþia este aceeaºi în continuarea cheilor, la Obârºia Lotrului ºi pânã în Voineasa.

O

Cheile Jieþului- arie naturalã a Vãii Jiului, declaratã de interes naþional are o suprafaþã de 10 ha, rezervaþia fiind situatã pe teritoriul oraºului Petrila, pe râul Jieþ. Încã este o zonã virginã, unde mai pot fi gãsite peºteri neexplorate sau trasee montane încã neumblate, iar liniºtea zonei este tulburatã sporadic, doar vara de turmele de oi urcate în munte la pãscut. Astfel cã, în Cheile Jieþului turiºtii pot gãsi relaxarea departe de aglomeraþia urbanã, iar dacã îºi doresc sã exploreze, au la dispoziþie o mulþime de trasee montane, peºteri ºi stânci pentru cãþãrat. Considerate mai sãlbatice decât multe zone asemãnãtoare din þarã ºi cu posibilitãþi de neimaginat pentru un turism organizat, Cheile aduc bunãstare doar câtorva oameni care au vãzut în resursele naturale din arie un mijloc bun de a-ºi spori averile.

C h e i l e J i e þ u l u i , O b â r º i a º i Vo i n e a s a , sub securea þapinarilor

P ãduri întregi sunt rase Zona este cãutatã de cei care au afaceri cu lemn, iar cei puºi sã

Þapinarii rad totul în cale de dimineaþa pânã seara. Inclusiv sâmbãta se lucreazã la foc continuu ºi pãduri întregi dispar sub lanþul drujbelor. Bãieþii deºtepþi nu au pic de teamã cã ar putea rãspunde pentru dezastrul lãsat în urma lor. κi fac doar o cortinã la marginea drumului DN 7A, cât sã nu vadã dezastrul cei care trec pe acolo. „Nu am nimic împotrivã,

dacã trebuie sã taie, dacã le este „foame. Dar ºmecherii care ar trebui sã-i controleze sunt pe o mânã cu ei, ar trebui sã-i oblige ºi sã împãdureascã la loc. Pune ceva în loc, ca peste 40 de ani sã fie tot pãdure. Asta este grav cã nu se întâmplã ºi dezastrul este vizibil cu ochiul liber. Sunt versanþi întregi pur ºi simplu fãrã pic de copac, s-a tãiat la ras. Asta se întâmplã atât pe raza

supravegheze aceastã bogãþie naturalã încearcã sã explice cã toate activitãþile de defriºare se desfãºoarã sub control. Realitatea aratã însã cã între control ºi jaf nu este decât un pas iar de multe ori cei abilitaþi nu vãd graniþa dintre cele douã.

u o sãptãmânã înainte nu aveau bani pentru a participa la Cupa României ºi la Campionatul Naþional cerând ajutorul ºi Cronicii VJ. Dupã douã sãptãmâni cuceriserã ºi Cupa României ºi deveniserã ºi campioni naþionali. Este minunata echipã de fotbal-tenis, din Lupeni, antrenatã de Dima Druncea!

C

În 25 iunie Cronica Vãii Jiului fãcea un apel la solidaritate pentru a susþine financiar participarea la competiþii naþionale ºi internaþionale a unei echipe de excepþie din Lupeni. Era vorba de ”Maeºtrii emeriþi ai sportului, 20 de titluri de campioni naþionali, trei titluri de campioni europeni ºi campioni mondiali, echipa de

Actualitate 7

judeþului nostru cât ºi pe cel învecinat, Vâlcea”, spune unul dintre turiºtii aflat în concediu în zona sãlbaticã a Obârºiei. Cel puþin în ceea ce priveºte aria protejatã de la Petrila, beneficiile ar fi considerabile ºi pe termen lung dacã „bãieþii deºtepþi” vor alungaþi din pãduri ºi se va încerca dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic. Maximilian GÂNJU

Campioni înainte de finalul Campionatului!

faptbal- tenis de la Lupeni nu are bani pentru a participa la concursurile naþionale premergãtoare Campionaltului Mondial din toamna acestui an. Lipsa de solidaritate în susþinerea valorilor ne va menþine pe vecie cu faima de zonã a ciomãgarilor”- scria Cronica VJ în iunie. Oameni cu suflet mare au reacþionat! Prin zbaterea antrenorul Clubului Comexim R Lupeni, Dima Druncea, care a fãcut cunoscute valorile ºi palmaresul echipei, a fost posibilã participarea la turneul final al Cupei României ºi Campionatul Naþional la fotbal-tenis. Cei care au finanþat echipa au fost ”domnul Emil Pãrãu de la Comexim Lupeni, domnul Draghici Sabin, director ºi lider sindicat Domokos Laszlo de la EM

Paroºeni, domnul Ivãnuº Nicolae, Dobrean Teofil, de la PP-DD Lupeni, ºi Pizzeria Mamma Mia din Lupeni” - a declarat antrenorul Dima Druncea. Concursurile au avut loc în perioada 3-8 iulie, la Mamaia, pe terenurile Caraiman, în condiþii de caniculã accentuatã. ”Zilnic au fost temperaturi de peste 30 de grade! În ziua semifinalelor ºi finalelor, sâmbãtã 7 iulie, o sportivã cum este Anamaria Gherghel (triplã campioanã continentalã, cea mai bunã sportivã în probe neolimpice din judeþul Hunedoara – n.n.) a disputat ºi peste 20 de meciuri în condiþiile date, deci a fost nevoitã sã susþinã minimum 40 de seturi! Este extrem de mult dar n-am avut de ales, condiþiile au fost aceleaºi pentru toþi, important este ca am câºtigat Cupa României ºi la fete ºi la juniori. La senioare finala s-a jucat contra fetelor din Cluj, dar meciul cel mai greu l-am avut în semifinale contra celor din

Alexandria unde am fost conduºi cu 2-1 ºi, foarte greu, Letitia Bivolaru a câºtigat meciul de simplu2 ºi în decisiv Anamaria Gherghel cu Letiþia Bivolaru au câºtigat uºor dublu2. În finalã a fost mai uºor chiar dacã noi consideram cã e meciul cel mai dificil! Am câºtigat cu scorul de 3-1 împotriva celor care în marea lor majoritate fac parte din echipa României, care se pregãtesc pentru campionatul mondial din octombrie! Din echipa noastrã au evoluat la cel mai înalt nivel Anamaria Gherghel, Letiþia Bivolaru, Ana Maria Rizescu ºi Iulia Uncu, pe care ºi pe aceastã cale le felicit ºi le mulþumesc pentru dãruirea lor în teren! La juniori, a fost mult mai uºor deoarece, din cauza problemelor financiare, cei mai temuþi adversari, echipa din Salonta, nu s-au prezentat. Aºa cã am câºtigat uºor în semifinale contra echiei din Constanþa cu scorul de 3-0 ºi în finalã, tot cu 3-0 contra celor din Alexandria! La echipa noastrã Comexim R Lupeni au evoluat: Stoenicã Marius, Popovici Daniel, Vornicu Rãzvan ºi Ban Sergiu. În premierã, la Cupa României a fost introdusã ºi proba de echipe mixte echipe formate din 3 fete ºi 3 baieþi), unde ne-am înscris ºi noi, dar fãrã a avea

veleitãþi de mari favoriþi deoarece noi nu avem seniori ºi, obligat, am jucat cu juniorii contra seniorilor! Am pierdut finala contra celor de la Victory Cluj cu scorul de 2-1. În Campionatul Naþional nu au fost probleme, am câºtigat fiecare probã ºi la fete, ºi la juniori ºi suntem deja campioni cu o etapã înainte de finalul campionatului! În total, sportivii de la Comexim R Lupeni au câºtigat Cupa României la senioare ºi juniori ºi au reuºit un merituos loc 2 la mixt! Obiectivele au fost atinse. Vrem sã mulþumim celor care ne-au ajutat sã ajungem la competiþie, respectiv domnului Emil Pãrãu de la Comexim

Lupeni, domnului director Draghici Sabin ºi liderului de sindicat Domokos Laszlo, de la EM Paroºeni, domnului Ivãnus Nicolae, Dobrean Teofil de la PP-DD Lupeni ºi nu în ultimul rând Pizzeriei Mamma Mia din Lupeni. Vã mulþumim dumneavoastrã, celor de la Cronica VJ. Mulþumim din toatã inima ºi dedicãm celor care ne-au susþinut toate succesele noastre pe anul 2012. Le meritã! Le mulþumim tuturor celor care au fost alãturi de noi cu sufletul ºi promitem cã vom aduce în toamnã cel puþin patru titluri de campioni mondiali! – a declarat plin de entuziasm antrenorul campionilor de forbal-tenis de la Lupeni, Dima Druncea. Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

6 Actualitate arie protejatã din munþii Parâng, de o frumuseþe aparte, care ar atrage o mulþime de turiºti nu este pusã în valoare, dar este jecmãnitã de bãieþii deºtepþi care fac afaceri cu lemn. Situaþia este aceeaºi în continuarea cheilor, la Obârºia Lotrului ºi pânã în Voineasa.

O

Cheile Jieþului- arie naturalã a Vãii Jiului, declaratã de interes naþional are o suprafaþã de 10 ha, rezervaþia fiind situatã pe teritoriul oraºului Petrila, pe râul Jieþ. Încã este o zonã virginã, unde mai pot fi gãsite peºteri neexplorate sau trasee montane încã neumblate, iar liniºtea zonei este tulburatã sporadic, doar vara de turmele de oi urcate în munte la pãscut. Astfel cã, în Cheile Jieþului turiºtii pot gãsi relaxarea departe de aglomeraþia urbanã, iar dacã îºi doresc sã exploreze, au la dispoziþie o mulþime de trasee montane, peºteri ºi stânci pentru cãþãrat. Considerate mai sãlbatice decât multe zone asemãnãtoare din þarã ºi cu posibilitãþi de neimaginat pentru un turism organizat, Cheile aduc bunãstare doar câtorva oameni care au vãzut în resursele naturale din arie un mijloc bun de a-ºi spori averile.

C h e i l e J i e þ u l u i , O b â r º i a º i Vo i n e a s a , sub securea þapinarilor

P ãduri întregi sunt rase Zona este cãutatã de cei care au afaceri cu lemn, iar cei puºi sã

Þapinarii rad totul în cale de dimineaþa pânã seara. Inclusiv sâmbãta se lucreazã la foc continuu ºi pãduri întregi dispar sub lanþul drujbelor. Bãieþii deºtepþi nu au pic de teamã cã ar putea rãspunde pentru dezastrul lãsat în urma lor. κi fac doar o cortinã la marginea drumului DN 7A, cât sã nu vadã dezastrul cei care trec pe acolo. „Nu am nimic împotrivã,

dacã trebuie sã taie, dacã le este „foame. Dar ºmecherii care ar trebui sã-i controleze sunt pe o mânã cu ei, ar trebui sã-i oblige ºi sã împãdureascã la loc. Pune ceva în loc, ca peste 40 de ani sã fie tot pãdure. Asta este grav cã nu se întâmplã ºi dezastrul este vizibil cu ochiul liber. Sunt versanþi întregi pur ºi simplu fãrã pic de copac, s-a tãiat la ras. Asta se întâmplã atât pe raza

supravegheze aceastã bogãþie naturalã încearcã sã explice cã toate activitãþile de defriºare se desfãºoarã sub control. Realitatea aratã însã cã între control ºi jaf nu este decât un pas iar de multe ori cei abilitaþi nu vãd graniþa dintre cele douã.

u o sãptãmânã înainte nu aveau bani pentru a participa la Cupa României ºi la Campionatul Naþional cerând ajutorul ºi Cronicii VJ. Dupã douã sãptãmâni cuceriserã ºi Cupa României ºi deveniserã ºi campioni naþionali. Este minunata echipã de fotbal-tenis, din Lupeni, antrenatã de Dima Druncea!

C

În 25 iunie Cronica Vãii Jiului fãcea un apel la solidaritate pentru a susþine financiar participarea la competiþii naþionale ºi internaþionale a unei echipe de excepþie din Lupeni. Era vorba de ”Maeºtrii emeriþi ai sportului, 20 de titluri de campioni naþionali, trei titluri de campioni europeni ºi campioni mondiali, echipa de

Actualitate 7

judeþului nostru cât ºi pe cel învecinat, Vâlcea”, spune unul dintre turiºtii aflat în concediu în zona sãlbaticã a Obârºiei. Cel puþin în ceea ce priveºte aria protejatã de la Petrila, beneficiile ar fi considerabile ºi pe termen lung dacã „bãieþii deºtepþi” vor alungaþi din pãduri ºi se va încerca dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic. Maximilian GÂNJU

Campioni înainte de finalul Campionatului!

faptbal- tenis de la Lupeni nu are bani pentru a participa la concursurile naþionale premergãtoare Campionaltului Mondial din toamna acestui an. Lipsa de solidaritate în susþinerea valorilor ne va menþine pe vecie cu faima de zonã a ciomãgarilor”- scria Cronica VJ în iunie. Oameni cu suflet mare au reacþionat! Prin zbaterea antrenorul Clubului Comexim R Lupeni, Dima Druncea, care a fãcut cunoscute valorile ºi palmaresul echipei, a fost posibilã participarea la turneul final al Cupei României ºi Campionatul Naþional la fotbal-tenis. Cei care au finanþat echipa au fost ”domnul Emil Pãrãu de la Comexim Lupeni, domnul Draghici Sabin, director ºi lider sindicat Domokos Laszlo de la EM

Paroºeni, domnul Ivãnuº Nicolae, Dobrean Teofil, de la PP-DD Lupeni, ºi Pizzeria Mamma Mia din Lupeni” - a declarat antrenorul Dima Druncea. Concursurile au avut loc în perioada 3-8 iulie, la Mamaia, pe terenurile Caraiman, în condiþii de caniculã accentuatã. ”Zilnic au fost temperaturi de peste 30 de grade! În ziua semifinalelor ºi finalelor, sâmbãtã 7 iulie, o sportivã cum este Anamaria Gherghel (triplã campioanã continentalã, cea mai bunã sportivã în probe neolimpice din judeþul Hunedoara – n.n.) a disputat ºi peste 20 de meciuri în condiþiile date, deci a fost nevoitã sã susþinã minimum 40 de seturi! Este extrem de mult dar n-am avut de ales, condiþiile au fost aceleaºi pentru toþi, important este ca am câºtigat Cupa României ºi la fete ºi la juniori. La senioare finala s-a jucat contra fetelor din Cluj, dar meciul cel mai greu l-am avut în semifinale contra celor din

Alexandria unde am fost conduºi cu 2-1 ºi, foarte greu, Letitia Bivolaru a câºtigat meciul de simplu2 ºi în decisiv Anamaria Gherghel cu Letiþia Bivolaru au câºtigat uºor dublu2. În finalã a fost mai uºor chiar dacã noi consideram cã e meciul cel mai dificil! Am câºtigat cu scorul de 3-1 împotriva celor care în marea lor majoritate fac parte din echipa României, care se pregãtesc pentru campionatul mondial din octombrie! Din echipa noastrã au evoluat la cel mai înalt nivel Anamaria Gherghel, Letiþia Bivolaru, Ana Maria Rizescu ºi Iulia Uncu, pe care ºi pe aceastã cale le felicit ºi le mulþumesc pentru dãruirea lor în teren! La juniori, a fost mult mai uºor deoarece, din cauza problemelor financiare, cei mai temuþi adversari, echipa din Salonta, nu s-au prezentat. Aºa cã am câºtigat uºor în semifinale contra echiei din Constanþa cu scorul de 3-0 ºi în finalã, tot cu 3-0 contra celor din Alexandria! La echipa noastrã Comexim R Lupeni au evoluat: Stoenicã Marius, Popovici Daniel, Vornicu Rãzvan ºi Ban Sergiu. În premierã, la Cupa României a fost introdusã ºi proba de echipe mixte echipe formate din 3 fete ºi 3 baieþi), unde ne-am înscris ºi noi, dar fãrã a avea

veleitãþi de mari favoriþi deoarece noi nu avem seniori ºi, obligat, am jucat cu juniorii contra seniorilor! Am pierdut finala contra celor de la Victory Cluj cu scorul de 2-1. În Campionatul Naþional nu au fost probleme, am câºtigat fiecare probã ºi la fete, ºi la juniori ºi suntem deja campioni cu o etapã înainte de finalul campionatului! În total, sportivii de la Comexim R Lupeni au câºtigat Cupa României la senioare ºi juniori ºi au reuºit un merituos loc 2 la mixt! Obiectivele au fost atinse. Vrem sã mulþumim celor care ne-au ajutat sã ajungem la competiþie, respectiv domnului Emil Pãrãu de la Comexim

Lupeni, domnului director Draghici Sabin ºi liderului de sindicat Domokos Laszlo, de la EM Paroºeni, domnului Ivãnus Nicolae, Dobrean Teofil de la PP-DD Lupeni ºi nu în ultimul rând Pizzeriei Mamma Mia din Lupeni. Vã mulþumim dumneavoastrã, celor de la Cronica VJ. Mulþumim din toatã inima ºi dedicãm celor care ne-au susþinut toate succesele noastre pe anul 2012. Le meritã! Le mulþumim tuturor celor care au fost alãturi de noi cu sufletul ºi promitem cã vom aduce în toamnã cel puþin patru titluri de campioni mondiali! – a declarat plin de entuziasm antrenorul campionilor de forbal-tenis de la Lupeni, Dima Druncea. Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

8 Actualitate

Actualitate 9

Biblioteca asaltatã de copii, pe caniculã

Laptele ºi ouãle de la þãrani sunt periculoase nspectorii sanitar veterinari au efectuat peste 45 de controale în pieþele, târgurile ºi magazinele din Valea Jiului în ultima perioadã, cu privire la modul de comercializare ºi depozitare a alimentelor.

I

Astfel, în urma verificãrilor, unii comercianþi au primit avertismente pentru a-ºi îmbunãtãþi condiþiile de pãstrare, iar în pieþe s-au constatat probleme grave cu privire la produsele aduse de þãrani din gospodãriile proprii. “Probleme deosebite am întâmpinat în ceea ce priveºte comercializarea laptelui de

la producãtorii particulari, în sensul cã acesta se vinde ºi dupã ora 9 dimineaþa, iar ei vor sã-l comercializeze ca ºi lapte bãtut. Acesta nu este lapte bãtut , ci este lapte stricat”, a precizat dr. Gheorghe Cristea, medic coordonator Circumscripþia Sanitar Veterinarã ºi de Siguranþã a Alimentelor Valea Jiului Însã, cel mai mare

pericol care îi paºte pe consumatori se întâlneºte tot la piaþã. Ouãle scoase la vânzare de producãtorii care le aduc din gospodãriile proprii, sunt extrem de periculoase, mai atrag atenþia medicii. “Temperaturile sunt de peste 25 de grade, iar ouãle eclozeazã, fac pui. Datoritã acestui lucru, am interzis

comercializarea ouãlor de la gospodãriile populaþiei în aceastã perioada, precum ºi vânzarea laptelui dupã ora 9 ”, a mai spus dr. Gheorghe Cristea. Acþiunile de control vor continua ºi în perioada urmãtoare în Valea Jiului, chiar cu medici veniþi de la Deva. Luiza ANDRONACHE

„Socialii” s-au mutat în „centru” eprezentanþii Serviciului Public Local de Asistenþã Socialã din Petroºani s-au mutat într-un spaþiu nou ºi modernizat. Acesta este amplasat în plin centru al localitãþii.

eci de copii vin la biblioteca municipalã din Petroºani sã se ascundã de caniculã. Cei mai mulþi locuiesc în cartierul Aeroport ºi profitã de ocazie sã stea la calculator, sau chiar citesc lecturile obligatorii pentru ºcoalã.

Z

R

Zeci de tineri, elevi de ºcoalã generalã sau liceeni vin la biblioteca municipalã din Petroºani sã citeascã, sã se rãcoreascã, sau sã intre pe net. “Asta a devenit un adevãrat “sport”, iar bibliotecarii spun cã ºi-au luat mãsuri ca totul sã decurgã bine. „Ieri (n.r. miercuri), am avut 56 de vizitatori. Unii au vrut la calculator, pentru cã acum pot sta mai

„Am reuºit, în sfârºit, sã ne schimbãm „domiciliul”. În noul sediu activitatea se va putea derula cu mult mai bine, þinând seama de, mãcar, douã motive. În primul rând am ajuns chiar în centrul localitãþii ºi în apropierea sediului primãriei. Apoi, oamenii nu vor mai fi nevoiþi sã urce numeroasele trepte pe care le aveam la fostul sediu amplasat pe strada Constructorul. Spun asta, þinând cont de faptul cã majoritatea celor care apeleazã la serviciile noastre sunt oameni în vârstã, bolnavi sau chiar în scaune cu rotile”, a declarat Cristina Mraz, ºef SPLAS Primãria Petroºani. Deocamdatã, în vechiul sediu de pe strada Constructorul se mai aflã doar Serviciul de Poliþie Localã ºi cel de Protecþia Mediului. ªi acestea, însã, urmeazã a fi mutate în viitorul apropiat în alte locaþii. (Mir cea NISTOR) NISTOR)

Doi primari din Hunedoara au trecut la PNL oi primari din Hunedoara au devenit liberali. Ei au trecut la PNL de azi, dupã ce în campania din iunie au candidat independenþi.

D

Primarul din Ilia ºi cel din Topliþa, judeþul Hunedoara, au sãrit în barca PNL. Potrivit celor de la judeþ, cei doi primari, s-au consultat cu populaþia din localitãþile lor, au discutat cu conducerea PNL Hunedoara ºi au luat decizia finalã.

mult de o orã, cât au timp în cursul ºcolii, dar au cerut ºi cãrþi. Vin pentru lecturile suplimentare cerute la ºcoalã, iar noi le creãm tot confortul. Avem ventilatoare ºi apã rece”, a declarat Delia Grosu, bibliotecarã.

„În urma discuþiilor purtate cu conducerea Partidului Naþional Liberal Filiala Hunedoara, reprezentatã de preºedinte Mircea Ioan Moloþ, vicepreºedinte Tiberiu Ioan Balint ºi vicepreºedinte Marius Gheorghe Surgent ºi a consultãrilor avute cu cetãþenii din comunele Ilia, respectiv Topliþa, domnul primar Gabriel Marius Omotã ºi domnul primar Nicolae Ceriºer au devenit începând cu data de 12.07.2012 membrii ai Partidului Naþional Liberal”, se aratã într-un comunicat remis presei de PNL Hunedoara. Deºi a fost anunþat candidatul USP la Primãria Ilia, actualul primar, Marius Omotã, ºi-a depus candidatura, în alegerile din 10 iunie, ca independent ºi a anunþat susþinerea lui Mircea Moloþ în cursa pentru ºefia judeþului. „Dupã îndelungi analize ºi consultãri cu echipa mea, am ajuns la un consens. În contextul actual considerãm cã este oportunã can-

didatura mea pentru un nou mandat din postura de independent ºi îl vom susþine pentru ºefia Consiliului Judeþean pe Mircea Moloþ. Echipa mea de consilieri locali este înscrisã din partea PNG, un partid fãrã prea mare greutate pe scena politicã. Eu am o responsabilitate faþã de Ilia ºi oamenii din Ilia ºi nu îmi permit sã pun relaþiile personale mai presus de interesul comunitãþii. Îl apreciez ºi îl respect pe Dorin Gligor, însã în aceastã cursã electoralã primeazã interesele oamenilor din Ilia”, ºi-a motivat, în campania electoralã, Marius Omotã decizia de a candida independent la alegeri. Nicolae Ceriºer este o figurã cunoscutã în judeþ, fiind de mai bine de zece ani directorul Castelului Corvinilor de la Hunedoara, dar a candidat în 10 iunie ca independent la primãria Topliþa. Diana MITRACHE

La Biblioteca din Petroºani vin, indiferent de vreme, foarte mulþi oameni ºi, dacã pe ger, mulþi veneau aici sã se încãlzeascã, acum vin aici sã se rãcoreascã. În plus, sistemul IT implementat la bibliotecã atrage tinerii ca un magnet. Mulþi nu au nici mãcar curent acasã ºi o vizitã la bibliotecã îi scoate din lumea lor. Diana MITRACHE

Tot pe sec, ziua a 5-a... ele 118 familii domiciliate în blocul de locuinþe sociale din cartierul petroºenean Colonie au trecut peste o nouã zi fãrã apã potabilã. Aceasta a fost cea de-a 5-a zi petrecutã pe sec dupã ce au fost debranºaþi, pentru neplata datoriilor, de la reþea.

C

Totuºi, aceºtia au beneficiat de douã zile în care au avut apã la robinete, mai exact în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, atunci când conducerea Apa Serv ºi-a cãlcat pe inimã ºi le-a dat apã. În rest, în celelalte zile ale sãptãmânii, „socialii” mai primesc apã potabilã doar o datã pe zi atunci când

vine cisterna. Datoria totalã a celor 118 familii se ridicã la valoarea de peste 500 de milioane de lei vechi. Pânã în prezent, doar 47 de familii ºi-au plãtit restanþele sau au încheiat angajamente de platã, iar conducerea societãþii care furnizeazã apa potabilã a decis sã nu mai rebranºeze blocul decât în momentul în care toþi locatarii vor intra în legalitate. Adicã îºi vor plãti datoriile sau, cel puþin, vor încheia angajamente de platã. Partea proastã este cã de oprirea furnizãrii apei, în plinã caniculã, „beneficiazã” ºi puþinii locatari care au achitate la zi facturile la consumul de apã potabilã. Mir cea NISTOR


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

8 Actualitate

Actualitate 9

Biblioteca asaltatã de copii, pe caniculã

Laptele ºi ouãle de la þãrani sunt periculoase nspectorii sanitar veterinari au efectuat peste 45 de controale în pieþele, târgurile ºi magazinele din Valea Jiului în ultima perioadã, cu privire la modul de comercializare ºi depozitare a alimentelor.

I

Astfel, în urma verificãrilor, unii comercianþi au primit avertismente pentru a-ºi îmbunãtãþi condiþiile de pãstrare, iar în pieþe s-au constatat probleme grave cu privire la produsele aduse de þãrani din gospodãriile proprii. “Probleme deosebite am întâmpinat în ceea ce priveºte comercializarea laptelui de

la producãtorii particulari, în sensul cã acesta se vinde ºi dupã ora 9 dimineaþa, iar ei vor sã-l comercializeze ca ºi lapte bãtut. Acesta nu este lapte bãtut , ci este lapte stricat”, a precizat dr. Gheorghe Cristea, medic coordonator Circumscripþia Sanitar Veterinarã ºi de Siguranþã a Alimentelor Valea Jiului Însã, cel mai mare

pericol care îi paºte pe consumatori se întâlneºte tot la piaþã. Ouãle scoase la vânzare de producãtorii care le aduc din gospodãriile proprii, sunt extrem de periculoase, mai atrag atenþia medicii. “Temperaturile sunt de peste 25 de grade, iar ouãle eclozeazã, fac pui. Datoritã acestui lucru, am interzis

comercializarea ouãlor de la gospodãriile populaþiei în aceastã perioada, precum ºi vânzarea laptelui dupã ora 9 ”, a mai spus dr. Gheorghe Cristea. Acþiunile de control vor continua ºi în perioada urmãtoare în Valea Jiului, chiar cu medici veniþi de la Deva. Luiza ANDRONACHE

„Socialii” s-au mutat în „centru” eprezentanþii Serviciului Public Local de Asistenþã Socialã din Petroºani s-au mutat într-un spaþiu nou ºi modernizat. Acesta este amplasat în plin centru al localitãþii.

eci de copii vin la biblioteca municipalã din Petroºani sã se ascundã de caniculã. Cei mai mulþi locuiesc în cartierul Aeroport ºi profitã de ocazie sã stea la calculator, sau chiar citesc lecturile obligatorii pentru ºcoalã.

Z

R

Zeci de tineri, elevi de ºcoalã generalã sau liceeni vin la biblioteca municipalã din Petroºani sã citeascã, sã se rãcoreascã, sau sã intre pe net. “Asta a devenit un adevãrat “sport”, iar bibliotecarii spun cã ºi-au luat mãsuri ca totul sã decurgã bine. „Ieri (n.r. miercuri), am avut 56 de vizitatori. Unii au vrut la calculator, pentru cã acum pot sta mai

„Am reuºit, în sfârºit, sã ne schimbãm „domiciliul”. În noul sediu activitatea se va putea derula cu mult mai bine, þinând seama de, mãcar, douã motive. În primul rând am ajuns chiar în centrul localitãþii ºi în apropierea sediului primãriei. Apoi, oamenii nu vor mai fi nevoiþi sã urce numeroasele trepte pe care le aveam la fostul sediu amplasat pe strada Constructorul. Spun asta, þinând cont de faptul cã majoritatea celor care apeleazã la serviciile noastre sunt oameni în vârstã, bolnavi sau chiar în scaune cu rotile”, a declarat Cristina Mraz, ºef SPLAS Primãria Petroºani. Deocamdatã, în vechiul sediu de pe strada Constructorul se mai aflã doar Serviciul de Poliþie Localã ºi cel de Protecþia Mediului. ªi acestea, însã, urmeazã a fi mutate în viitorul apropiat în alte locaþii. (Mir cea NISTOR) NISTOR)

Doi primari din Hunedoara au trecut la PNL oi primari din Hunedoara au devenit liberali. Ei au trecut la PNL de azi, dupã ce în campania din iunie au candidat independenþi.

D

Primarul din Ilia ºi cel din Topliþa, judeþul Hunedoara, au sãrit în barca PNL. Potrivit celor de la judeþ, cei doi primari, s-au consultat cu populaþia din localitãþile lor, au discutat cu conducerea PNL Hunedoara ºi au luat decizia finalã.

mult de o orã, cât au timp în cursul ºcolii, dar au cerut ºi cãrþi. Vin pentru lecturile suplimentare cerute la ºcoalã, iar noi le creãm tot confortul. Avem ventilatoare ºi apã rece”, a declarat Delia Grosu, bibliotecarã.

„În urma discuþiilor purtate cu conducerea Partidului Naþional Liberal Filiala Hunedoara, reprezentatã de preºedinte Mircea Ioan Moloþ, vicepreºedinte Tiberiu Ioan Balint ºi vicepreºedinte Marius Gheorghe Surgent ºi a consultãrilor avute cu cetãþenii din comunele Ilia, respectiv Topliþa, domnul primar Gabriel Marius Omotã ºi domnul primar Nicolae Ceriºer au devenit începând cu data de 12.07.2012 membrii ai Partidului Naþional Liberal”, se aratã într-un comunicat remis presei de PNL Hunedoara. Deºi a fost anunþat candidatul USP la Primãria Ilia, actualul primar, Marius Omotã, ºi-a depus candidatura, în alegerile din 10 iunie, ca independent ºi a anunþat susþinerea lui Mircea Moloþ în cursa pentru ºefia judeþului. „Dupã îndelungi analize ºi consultãri cu echipa mea, am ajuns la un consens. În contextul actual considerãm cã este oportunã can-

didatura mea pentru un nou mandat din postura de independent ºi îl vom susþine pentru ºefia Consiliului Judeþean pe Mircea Moloþ. Echipa mea de consilieri locali este înscrisã din partea PNG, un partid fãrã prea mare greutate pe scena politicã. Eu am o responsabilitate faþã de Ilia ºi oamenii din Ilia ºi nu îmi permit sã pun relaþiile personale mai presus de interesul comunitãþii. Îl apreciez ºi îl respect pe Dorin Gligor, însã în aceastã cursã electoralã primeazã interesele oamenilor din Ilia”, ºi-a motivat, în campania electoralã, Marius Omotã decizia de a candida independent la alegeri. Nicolae Ceriºer este o figurã cunoscutã în judeþ, fiind de mai bine de zece ani directorul Castelului Corvinilor de la Hunedoara, dar a candidat în 10 iunie ca independent la primãria Topliþa. Diana MITRACHE

La Biblioteca din Petroºani vin, indiferent de vreme, foarte mulþi oameni ºi, dacã pe ger, mulþi veneau aici sã se încãlzeascã, acum vin aici sã se rãcoreascã. În plus, sistemul IT implementat la bibliotecã atrage tinerii ca un magnet. Mulþi nu au nici mãcar curent acasã ºi o vizitã la bibliotecã îi scoate din lumea lor. Diana MITRACHE

Tot pe sec, ziua a 5-a... ele 118 familii domiciliate în blocul de locuinþe sociale din cartierul petroºenean Colonie au trecut peste o nouã zi fãrã apã potabilã. Aceasta a fost cea de-a 5-a zi petrecutã pe sec dupã ce au fost debranºaþi, pentru neplata datoriilor, de la reþea.

C

Totuºi, aceºtia au beneficiat de douã zile în care au avut apã la robinete, mai exact în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, atunci când conducerea Apa Serv ºi-a cãlcat pe inimã ºi le-a dat apã. În rest, în celelalte zile ale sãptãmânii, „socialii” mai primesc apã potabilã doar o datã pe zi atunci când

vine cisterna. Datoria totalã a celor 118 familii se ridicã la valoarea de peste 500 de milioane de lei vechi. Pânã în prezent, doar 47 de familii ºi-au plãtit restanþele sau au încheiat angajamente de platã, iar conducerea societãþii care furnizeazã apa potabilã a decis sã nu mai rebranºeze blocul decât în momentul în care toþi locatarii vor intra în legalitate. Adicã îºi vor plãti datoriile sau, cel puþin, vor încheia angajamente de platã. Partea proastã este cã de oprirea furnizãrii apei, în plinã caniculã, „beneficiazã” ºi puþinii locatari care au achitate la zi facturile la consumul de apã potabilã. Mir cea NISTOR


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

P a r c u l s c r i i t o r i l o r, r e f ã c u t de Primãria Petroºani

arcul scriitorilor de la Petroºani a intrat în reabilitare. Totul face parte din proiectul mai amplu care vizeazã centrul civic al oraºului ºi banii vin de la UE.

P

Eminescu, Caragiale ºi Ion Creangã privesc acum de sus reabilitarea zonei care gãzduieºte Parcul Scriitorilor, una dintre cele mai vechi locaþii din Petroºani. Totul face parte dintr-un proiect mai amplu care vizeazã întreg centrul civic al oraºului ºi lucrãrile au început în aceste zile. Ca o noutate, spun edilii locali, reabilitarea va cuprinde ºi aleile ce duc spre locuinþele amplasate în spatele parcului. „În Parcul Scriitorilor se executã lucrãri de reabilitare. Este vorba despre lucrãri la iluminatul public, pavarea cu granit ºi refacerea zonelor verzi. Ca element de noutate, in acea zona se reface ºi drumul care leagã strada principalã de gospodãriile din spate, pânã în spatele ªcolii Sportive”, spune Nicu Taºcã, purtãtor

de cuvânt al Primãriei din Petroºani. În acelaºi proces de reabilitare este ºi parcul pensionarilor, ori parcul de la teatru ºi totul face parte din proiectul european de reamenajare a centrului municipiului Petroºani. Autoritãþile locale de la Petroºani au la dispoziþie 19.503.905,21 lei din care 12.668.633,44 lei reprezintã contribuþia Uniunii Europene ºi 2.782.842,32 lei contribuþia Guvernului României, Consiliului local Petroºani revenindu-i doar o cotã de cofinanþare de 4.052.429,45 lei pentru implementarea acestui proiect. Cu aceºti bani, urmeazã a fi executate urmãtoarele lucrãri specifice de reabilitare a zonei pietonale cuprinse între Piaþa Victoriei ºi Parcul “Comunitatea Europeanã” (situat lângã Teatrul de Stat “Ion D. Sârbu”), care cuprinde reabilitarea zonei pietonale cu pavaj din piatrã, amenajarea unei piste pentru role, amenajarea suprafeþelor de zonã verde, precum ºi amenajarea treptelor de acces la spaþiile comerciale. Diana MITRACHE

HOROSCOP

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

13 iulie 2012

Cheltuielile pe care le vei face în aceastã perioadã se vor arãta inspirate, mai ales dacã vei asculta sfaturile celor din jur. Nu este exclus ca una din rudele tale sã îþi facã o surprizã cel puþin plãcutã. Ar fi bine sã nu ripostezi, cãci nu vei reuºi nimic.

În cazul în care doreºti sã iei decizii în ceea ce priveºte semnarea unor documente oficiale, este bine sã chibzuieºti totul cu rãbdare. În general relaþia cu strãinãtatea te va avantaja în aceastã perioadã.

Din punct de vedere sentimental situaþia va fi destul de tensionatã ºi ar fi bine sã nu te implici în discuþii în contradictoriu. Ar fi de dorit sã dai dovadã de ceva mai multã rãbdare ºi toleranþã decât în mod obiºnuit. Proiectele pentru timpul liber ar trebui regândite.

Vitalitatea ta este în creºtere. ªi din punct de vedere intelectual vei fi deosebit de eficient, aºa încât dacã ai de realizat o lucrare mai dificilã, de dat un examen sau chiar de luat decizii, rezultatele te vor satisface. Relaþia cu partenerul se va îmbunãtãþi.

Vei putea avea un câºtig sau ai putea primi un cadou inspirat de la un prieten. La serviciu te aºteaptã o zi destul de agitatã, cãci este posibil sã aparã tot felul de neînþelegeri în relaþia cu colegii. În cazul în care þi se propune o colaborare refuzã.

Comunicarea cu cei din jur va fi ceva mai dificilã, cãci vor exista situaþii în care nu vei reuºi sã te faci înþeles de cei din jur. În relaþia cu pãrinþii lucrurile evolueazã bine. Impulsul de moment ar putea sã îþi dea serios de furcã.

Chestiunile cu care te vei confrunta pe acasã nu îþi vor permite sã dai tot randamentul la serviciu, dar colegii te vor sprijini atâta cât vei avea nevoie. Dacã vei dori sã demarezi o lucrare mai deosebitã cu siguranþã ºansa va fi de partea ta.

Iniþiativele tale din aceastã perioadã se vor finaliza cu întârziere, aºa cã nu este cazul sã te grãbeºti nici mãcar un pic. Dacã doreºti sã faci o investiþie de mai mari dimensiuni, gândeºte-te bine! Ai putea avea unele neînþelegeri cu partenerul.

Traversezi o perioadã în care va trebui sã munceºti din greu, dar realizãrile pe care le vei obþine acum vor fi de duratã. În anturajul apropiat vei avea parte de o atmosfera mai puþin plãcutã; nu este insa momentul sã îþi exprimi nemulþumirile.

Situaþia financiarã are toate ºansele sã se îmbunãtãþeascã în aceastã zi. Totuºi, þine cont de faptul ca impulsivitatea poate determina apariþia unor neînþelegeri cu cei apropiaþi, mai ales cu cei din familie.

Eforturile pe care va trebui sã le faci la serviciu vor fi mari, ceea ce te va þine încordat o bunã bucatã de vreme. Nu este cazul sã mizezi pe sprijinul colegilor, care vor fi concentraþi pe alte proiecte.

Veti avea parte de o mulþime de activitãþi minore, care nu îþi vor lãsa timp sã respiri. Unele activitãþi gospodãreºti pe care le-ai tot amânat vor deveni urgente ºi vei fi obligat sã îþi reorganizezi programul pentru timpul liber.


Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 bsolvenþii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat anul acesta sau în anii precedenþi ºi vor sã urmeze cursurile universitare pot sã o facã ºi în judeþul Hunedoara, unde funcþioneazã douã instituþii de învãþãmânt superior de stat.

Actualitate 11

iulie 2012

A

Încep înscrierile la facultãþile de stat hunedorene

La Facultatea de Inginerie Hunedoara, componentã a Universitãþii Politehnice Timiºoara, înscrierile încep în data de 16 iulie ºi se finalizeazã în data de 21 iulie. Cu cinci specializãri, facultatea de Inginerie scoate la concurs 275 de locuri cu taxã ºi 30 fãrã taxã, dar acestea se pot suplimenta dacã mai existã cereri. Astfel, la Ingineria autovehiculelor, specializarea Autovehicule rutiere sunt 55 de locuri fãrã taxã ºi 5 cu taxã. La Inginerie electricã ºi energeticã – specializarea Electromecanicã

sunt doar 55 de locuri fãrã taxã. În schimb, la Ingineria materialelor – specializarea Ingineria elaborãrii materialelor metalice/ Ingineria procesãrii materialelor sunt 40 de locuri bugetate ºi 20 de locuri cu taxã, iar la Inginerie ºi management - Inginerie economicã în industria chimicã ºi de materiale/ Inginerie economicã în domeniul mecanic sunt 60 de locuri bugetate. Cele mai multe locuri scoase la concurs sunt la Ingineria sistemelor, calculatoare ºi tehnologia informaþiei – specializarea Informaticã industrialã, respectiv 65 de locuri fãrã taxã ºi 5 cu taxã. Admiterea se face prin concurs de dosare. În schimb, Universitatea din petroºani scoate la concurs 625 de locuri fãrã taxã ºi 800 cu taxã, forma de învãþãmânt zi sau ID. La facultatea de Mine sunt 181 de locuri finanþate de

din nota finalã reprezintã media generalã a examenului de bacalaureat. Înscrierile au loc în perioada 16 – 22 iulie.

la buget ºi 91 cu taxã. La Inginerie Mecanicã ºi Electricã, cu toate specializãrile, sunt 226 locuri fãrã taxã ºi 246 cu taxã, iar la Facultatea de ªtiinþe sunt scoase la concurs 218 locuri

bugetate, respectiv 465 fãrã taxã, aici existând ºi posibilitatea urmãrii de cursuri prin învãþãmânt la distanþã. ªi la Universitatea Petroºani este tot concurs de dosare, în care 60%

eîncep incendiile R de vegetaþie, în ciuda mãsurilor stricte

Ve g e t a þ i a u s c a t ã d i n t r - o pãdure de pin a luat foc

adoptate de reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã. Pompierii de la Petroºani, împreunã cu cei din Baru au acþionat joi pentru stingerea unui incendiu de vegetaþie uscatã izbucnit pe raza comunei Baru. Cel mai probabil, acesta a fost declanºat de proprietarii terenurilor, care au vrut sã cureþe vegetaþia uscatã ºi, ca de obicei, au lãsat focul

nesupravegheat. Incendiul s-a manifestat în zona Mãgurei Livadiei ºi a cuprins circa 7 hectare de vegetaþie uscatã dintr-o pãdure de pin.

Carmen COSMAN

În primãvara acestui an au fost sute de incendii de vegetaþie uscatã, care le-au dat mult de furcã pompierilor hunedoreni. Carmen COSMAN


12 Actualitate arcul eolian din zona Dobraia – Petrila se va realiza, dau asigurãri edilii de aici. Investiþia este 100% strãinã, iar deja se lucreazã la amenajarea drumului.

P

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 13 iulie 2012

Drumul spre parcul eolian din Petrila a început sã fie amenajat

Povestea parcului eolian de la Petrila a început cu un stâlp pentru monitorizarea puterii vântului. A urmat încã unul ºi ambii au confirmat. Acum s-a ajuns la etapa strângerii avizelor

necesare ºi amenajarea drumului de acces. „A fost montat prima datã un stâlp, apoi s-a mai pus unul, cu care s-a verificat puterea vântului.

Stâlpii au confirmat, iar acum investitorii s-au apucat sã obþinã avizele necesare”, a declarat Dorin Curtean, city manager al oraºului Petrila.

Cabana Brãdet a fost redusã la 0! elebra cabanã de la Brãdet a devenit istorie dupã ce a fost rasã din temelii. Miercuri, buldozerele primãriei au culcat la pãmânt ceea ce mai rãmãsese din cabana pãrãsitã ºi vandalizatã în mai multe rânduri. Terenul pe care se afla aceasta urmeazã a fi betonat ºi transformat într-o zonã destinatã petrecerii picnicurilor la iarbã verde.

C

pot sã vã spun cã, pânã la aceastã orã, nu am avut ºi nici nu avem vreun om de afaceri interesat sã investeascã în reamenajarea fostei cabane sau în ridicarea unei noi construcþii în zona

Lucian Dragomir, director SPADPP Primãria Petroºani. Amenajarea zonei Brãdet face parte dintr-un proiect mai amplu care cuprinde reabilitarea unor strãzi, parcuri ºi zone pietonale din municipiul Petroºani.

Asta, pânã se va ivi vreun investitor interesat a ridica o nouã cabanã. „În ciuda unor materiale apãrute prin presa localã

Mircea NISTOR

respectivã. Prin urmare, am decis sã o demolãm ºi miercuri am trecut la treabã. Pe locul acesteia vom turna beton ºi vom realiza o platformã betonatã care va fi destinatã amatorilor de ieºiri la iarbã verde. Aceasta este prima zonã care va fi amenajatã în conformitate cu noua lege a picnicului, pe raza municipiului Petroºani”, a declarat

Cei doi stâlpi de monitorizare au fost daþi jos, iar locul lor va fi luat de morile de vânt, pentru producerea energiei. Între timp, însã,

reprezentanþii firmei germane care vrea sã amenajeze parcul eolian – Ramina Eol – s-a apucat de amenajat terenul. Practic, se lucreazã la drumul dintre ªureanu ºi Dobraia, aflatã la graniþã cu oraºul Cugir – judeþul Alba, acolo unde va funcþiona parcul eolian. Autoritãþile locale din Petrila susþin cã valoarea investiþiei se ridicã la 150 de milioane de lei, acesta fiind cel mai mare parc eolian din þarã. Dupã ce va fi finalizatã investiþia, parcul eolian va produce în sistemul energetic naþional 70 MW/orã. În zona Dobraia ar urma sã fie montaþi 40 de stâlpi, însã firma este decisã sã se extindã ºi în Cugir. Odatã finalizatã aceastã investiþie, administraþia publicã din oraºul Petrila, precum ºi localitatea în sine, va avea asigurat cel puþin iluminatul public. Carmen COSMAN

CVJ, nr. 166, vineri 13 iulie 2012  

CVJ, nr. 166, vineri 13 iulie 2012

CVJ, nr. 166, vineri 13 iulie 2012  

CVJ, nr. 166, vineri 13 iulie 2012