5 Publications
Publisher logoformaiformat.pl
Informator Gmina Kłodzko
INFORMATOR GMINA KŁODZKO - czasopismo bezpłatne. Wydawca: Gmina Kłodzko. Redaktor naczelny – Justyna Bytnar. Adres redakcji: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a, e-mail: promocja@gmina.klodzko.pl . Skład i łamanie: Forma i Format – Bartosz Przestrzelski, Kłodzko. www.gmina.klodzko.pl