17 Publications
Publisher logoformaiformat.pl
Wiadomości Bystrzyckie
WIADOMOŚCI BYSTRZYCKIE - bezpłatny dwumiesięcznik. Wydawca: Gmina Bystrzyca Kłodzka. Adres redakcji: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, tel. (74) 8 117 626, e-mail: wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl . Skład i łamanie: formaiformat.pl