17 Publications
0 Followers
formaiformat.pl
formaiformat.pl
Wiadomości Bystrzyckie
WIADOMOŚCI BYSTRZYCKIE - bezpłatny dwumiesięcznik. Wydawca: Gmina Bystrzyca Kłodzka. Redaktor naczelny – Bogusław Bieńkowski. Adres redakcji: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, tel. (74) 8 117 626, e-mail: wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl . Skład i łamanie: Forma i Format – Bartosz Przestrzelski, Kłodzko. www.bystrzycaklodzka.pl