Page 1

ПРОШЕТКА десна страна на која завршува СРЕДНОВАРДАРСКИОТ регион ВЕРЗИЈА 10 - 06.07.2012


MOTEL

MAKEDONIJA Луксузен и модерен мотел, кој се наоѓа на автопатот Александар Велики, во непосредна близина на Велес, на коридорот од граничните премини Табановце (кон Србија) и Богородица (кон Грција) - на 100 километри од Богородица и 78 километри од Табановце.

с. Долно Каласлари

ВЕЛЕС v. Dolno Kalaslari

VELES

Мотелот Македонија е идеално место за организирање деловни и свечени ручеци, конференции, семинари и преставува синоним за удобност, гостопримство и убавина. Располага со 35 соби, од кои 10 еднокреветни, 24 двокреветни и еден апартман, сите опремени со телевизија, телефон, интернет, клима-уред и луксузно опремени бањи. Мотелот располага со сала за свадби и други свечености за 500 гости, ресторан за 50 гости, летна тераса и кујна која може да опслужи 800 гости. Во мотелот Македонија може да се вкуси интернационална и македонска кујна подготвена од врвни и искусни готвачи. Мотелот располага и со камп за 80-100 камп-приколки и паркингпростор за 200 возила.

+389 43

21 5 9 0 0

+389 78

426 980

Luxury and modern motel, located on the road Aleksander the Great, in the vicinity of Veles, on the corridor from the border cross Tabanovce (towards Serbia) and Bogorodica (towards Greece) - at 100 kilometres from Bogorodica and 78 kilometres from Tabanovce.

The motel Macedonia is perfect place for organization of business and celebrity dinners, conferences, seminars and it is a synonym for conformity, welcome and beauty. It has at disposal 35 rooms 10 of which single 24 double and one apartment, all equipped in TV, phone, Internet, air-conditioner and luxury equipped bathrooms. The motel has at disposal hall for weddings and other celebrations for 500 guests, restaurant for 50 guests, summer garden and kitchen that may serve for 800 guests, In the motel Macedonia one may taste the international and Macedonian cuisine prepared by prime and experience cooks. The motel has at disposal camp for 80-100 trailer parks and parking lot for 200 vehicles.


Винаријата ИЗВОРНО е мала, но престижна семејна винарија, сместена во уникатните предели на Врановското Поле во Велешкото виногорје. Во винаријата виното се произведува на традиционален македонски начин рачно, начин на кој виното го правеле и нашите дедовци. Производството на вино започнува од самото кроење на виновата лоза, со што се десеткуваат приносите и се обезбедува висок квалитет на суровината, што мора да ги исполни високите критериуми и стандарди поставени од винаријата. Затоа, како по обичај, бербите на виновата лоза започнуваат во ноември (невообичаено за нашето виногорје) и ја гарантираат уникатноста и високиот квалитет на вината, кои пленат со своите натурални вкусови и ароми. Куриозитет на винаријата се ВИПвината, направени со етикети по желба на рестораните или компаниите(со нивно лого, етикета, деликатеси во мени или рекламен материјал).

Вината можат да се купат или нарачаат од сопствените винотеки, некои подобро снабдени маркети и во повеќето елитни ресторани во Македонија. The wines can be bought or ordered by the owner's wineries as well as some better provided markets and more elite restaurants in Macedonia.

The Winery IZVORNO is small but eminent family winery, located in the single areas of Vranovsko Field in Veles vineyard. Within the winery produces the wine at traditional Macedonian way - manually, as made by our grandfathers. The wine production starts by the pruning of the vine thus decimating the yield and providing high quality of the substances that must fulfil the high criteria and standards set by the winery. That is why, as by custom, vintages of the vine start in November (unusual for our vineyard) and guarantee the high quality of the wines that attract by their natural tastes and aroma. The wines may be bought or orders by their vineries, some well markets and in several elite restaurants in Macedonia. The curiosity of the winery is VIP-wines, made with marks under wish of the restaurants or companies (by their logo, mark, delicatessens in menus or advertising material). +389 77 901 169 +389 70 594 307


restaurant

SNUPI ул. Благој Ѓорев бр. 67, Велес str. Blagoj Gjorev No. 67, Veles

Во центарот на Велес, во стариот Офицерски дом, ќе го најдете најпознатиот ресторан Снупи - бренд за вкусно подготвени јадења. Во прекрасен амбиент исполнет со убава музика, тука ќе ги поминете најубавите и највеселите моменти. Предвиден за 500 до 600 гости, овде вистински можете да го видите целиот град.

+389 34 239 255 ул. Благој Ѓорев бр. 34, Велес

str. Blagoj Gjorev No. 34, Veles

Доколку сакате да јадете нешто побрзо, на само 300 метри подолу од ресторанот Снупи ќе го најдете пица фаст-фуд Снупи, каде ќе ги вкусите најубавите сендвичи, пици и познатите велешки пастрмајлии.

In the centre of Veles, in the old Officer's House, you will find the most famous restaurant Snupi brand of tastefully prepared meals. In the beautiful ambient accompanied by good music, you will pass the most beautiful and the most cheerful moments. It is envisaged for 500 to 600 guests and here you may see the entire city.

If you want to eat something fast, at just 300 meters below the restaurant Snupi, you will find Pizza Fast Food Snupi where you may taste the best sandwiches, pizzas and famous Veles pastrmalijas.


motel-restaurant

MONTENEGRO

Мотел-ресторанот Монтенегро Ривијера се наоѓа на исклучувањето од автопатот Скопје-Велес. Високостилски мотел, кој располага со 11 соби, сите климатизирани и опремени со сателитска телевизија, сопствена бања, мини-бар и WiFi интернет. Мотелот располага и со конференциска сала со капацитет од 40 гости за секаков вид семинари и состаноци. The motel-restaurant Montenegro Riviera is located at the disconnection from the high road SkopjeVeles. High styled motel having 11 rooms at disposal, all air-conditioned and equipped with satellite TV, bathroom, mini-bar and WI-FI Internet. The motel has at disposal conference hall with capacity of 40 guests for all types of seminars and meetings.

Riviera

ВЕЛЕС

VELES

ул. Скопски пат бб

str. Skopski pat bb

Се наоѓа во новиот центар на Кавадарци. Работи од 1980 година. Во ресторанот се подготвуваат сите видови риба на скара, како и пржена риба, морски плодови, пици, пастрамајлии, традиционални македонски јадења и разновидни салати. Специјалитет на ресторанот е пица Ексклузив и бифтек Ексклузив. Капацитетот е 150 места внатре и 50 места надвор.

restaurant

Exclusive

бул. Македонија бб, КАВАДАРЦИ

+389 43 411

MontenegroRivijera@gmail.com

blvd. Makedonija bb, KAVADARCI

561 +389 70 239 259 It is located in the new centre of Kavadarci. It works since 1980. All types of fish grill as well as roasted fish, sea food, pizzas, pastrmalijas, traditional Macedonian meals and different salads are prepared in the restaurant. Speciality of the restaurant is pizza Exclusive and steak Exclusive. The capacity is 150 seats inside and 50 outside.

+389 43 212 223 +389 43 212 666 f: +389 43 212 224 +389 70 216 789

restaurant

Се наоѓа до новата градска болница во Кавадарци. Рабoти веќе девет години. Во ресторанот се подготвуваат сите рибни специјалитети (пастрмајка, крап, сом), пржени и на скара. Специјалитет на ресторанот е селско месо и тиквешка тава. Капацитетот е 50 седишта внатре и 40 надвор.

BISTRO ул. Шишка бр. 124

КАВАДАРЦИ

str. Shishka No. 124

KAVADARCI

+389 43 417 350 +389 71 219 896

It is located next to the city hospital in Kavadarci. It has been working 20 years. All fish specialities (trout, carp and sheath fish) are prepared in the restaurant, roasted and grilled. Speciality of the restaurant is country meat and Tikvesh pan. The capacity is 50 seats inside and 40 outside.

Со сопствени насади од сортите Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Pinot Grigo, на надморска висина од 550 метри под падините на Кожуф Планина, каде се спојува медитеранската со континенталната клима, засадени на 50 години необработлива земја, посебните карактеристики на тероар му даваат на виното исклучителен квалитет. Во 2007 година винаријата премина кон органски начин на производство, а во 2009 година се стекна со сертификат за Статус-Органско, со што стана првата винарија во Македонија која произведува вино добиено од органско грозје, сертифицирано за еднаквост со Регулативата (ЕС) 834/2007 и Законот за органско земјоделско производство.

продажен салон: ул. Орце Николов бр. 190/4-2 СКОПЈЕ sale adress: Orce Nikolov No. 190/4-2 By its own vineyards of Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, SKOPJE Pinot Grigo, at 550 meters altitude under the basins of Kozhuf Planina where the Mediterranean and Continental climate t/f: +389 2 3092 641 merge, planted for 50 years non-arable land, the special +389 70 394 216 characteristics of teroar give the wine exclusive quality. In 2007 info@vinarijagrkov.com.mk the winery changed its way of production in organic way, and in 2009 it obtained certificated for Status-Organic, thus making it the first winery in Macedonia that produces wine get from organic grapes, certified for unity by Regulation (EC) 834/2007 and the Law on Organic Agricultural production. www.vinarijagrkov.com.mk


Pub

Blue

GOSTILNICA

VINSKA KU]A EMI Тука можете да ги најдете најдобрите вина од Тиквешијата, произведени од најквалитетните сорти грозје, создадени за најпрефинетите вкусови на консументите на вина.

ул. Елпида Караманди

КАВАДАРЦИ +389 43 550 050

Tavern

+389 75

wine HOUSE EMI Here you may find the best wines from Tikvesh area, produces by the most quality sorts of grapes, created for the most elegant tastes of wine consumers.

416-336

ул. Цано Поп Ристов бб

КАВАДАРЦИ str. Cano Pop Ristov bb

KAVADARCI

str. Elpida Karamandi

ATLANTIC TOURS

Деновите поминати на патување се најубавите денови од годината и токму затоа е особено значајно на секој клиент да му пристапиме со особено внимание и да се обидеме да ги претвориме плановите и соништата во реалност. За да бидеме што подобри и поуспешни, никогаш не забораваме дека денес луѓето с помалку веруваат на слатките зборови, а многу повеќе на добрите дела и на вистината. Ние оставаме за нас да зборуваат нашите туристи. Проверете зошто тие токму нам ни веруваат.

Лиценца А

Days spent travelling are the best days of the year and that is why it is of great importance for all clients to access by special attention and to try to transform the plans and dreams in reality. For the purpose of being better and more successful, we never forget that today the people less believe in sweet words, and much more in good works and the truth. We leave our tourists to talk about us. Check why they trust in us.

ул. Илинденска бб КАВАДАРЦИ str. Ilindenska bb KAVADARCI t/f: +389 43 420 885; 412 885; 413 885 info@atlantikturs.com atlantik_kav@yahoo.com

Licence A

TRAVEL AGENCY

w w w. a t l a n t i k t u r s . c o m

KAVADARCI

travel agency

Extra

Формирана во 1996 година, Екстра функционира како прва такси компанија во Кавадарци, с до 2001 година, кога ја отвора својата агенција за патување, за посредување на автобуски и авионски карти, како и за изнајмување минибуси и автобуси во земјата и во странство.

Kavadarci

Established in 1996, Extra functions as first taxi company in Kavadarci, till 2001 when the travel agency was formed, for intercession of bus and air tickets, as well as renting minibuses and buses in the country and abroad.

+389 42 420 020 info@ekstrabus.com.mk www.ekstrabus.com.mk


Park

Винаријата ДУДИН е основана во 1989 година, а во 2004 година комплетно е модернизирана со најнова и напредна технологија за производство на вино. Винаријата е сопственост на семејството Дудин, чија единствена цел е производство само на квалитетна вина, како што се: Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Merlot Barrique и Chardonnay Barrique. Имаме добиено златни признанија за квалитет за сите наши вина.

HOTEL

Во тивка атмосфера, прекрасен амбиент и со квалитетна услуга, хотелот овозможува пријатен и незаборавен престој во НЕГОТИНО. Располага со 20 еднокреветни и 30 двокреветни соби, како и седум апартмани. Собите се комплетно климатизирани и со ДВД, кабелска телевизија,мини-бар, безжичен интернет. На располагање од 24 часа стои сервис со услуги за перење и пеглање облека. Освен стандардниот bed breakfast, хотелот нуди можност за half board и full board услуги. Хотелoт располага со три посебни сали опремени за одржување семинари, а располага и со ресторанска сала со капацитет за 500 лица, бар, сала за состаноци со капацитет за 40 лица, интернет-кафе, летна тераса, базен и со сопствен паркинг со современи уреди за набљудување.

In calm atmosphere, beautiful ambient and quality service, the hotel provides pleasant and unforgettable rest in NEGOTINO. It has 20 single and 30 double rooms as well as seven apartments. The rooms are completely air-conditions and equipped with DVD player, cable TV, mini bar, wireless Internet. At 24 hours disposal is the service for washing and ironing. Apart from the standard bed breakfast, the hotel offers the possibility for half board and full board services. The hotel has at disposal three special halls equipped for maintenance of seminars, as well as restaurant hall with capacity of 500 persons, bar, meeting hall with capacity of 40 persons, Internet-café, summer garden, swimming pool and its own parking lot including the latest surveillance equipment.

The DUDIN winery

ул. Ацо Аџиилов бб НЕГОТИНО str. Alo Adziilov bb NEGOTINO

+389 43 370 960 hotelpark@t-home.mk +389 43 361 033

+389 43 368 506 f: +389 43 368 800

is established in 1989 and was completely modernized in 2004 and equipped with latest and most advanced technology in wine production. The winery is owned by the Dudin family and it has a goal to produce only high quality wines like: Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Merlot Barrique and Chardonnay Barrique. We have received golden awards for quality for all our wines.

www.hotelpark.com.mk

info@dudinwinery.com.mk

dudinwinery.com.mk

Конаци

во манастирот Св. Ѓорѓија

+389 43

360 091

Неготино

Hospices

in the Monastery St. Gjorgija

Конаците во манастирот Св. Ѓорѓија во Неготино имаат приземје и кат и располагаат со голем број простории. Источната страна на конаците, која претставува лице на објектот, е свртена кон црквата и целосно е поврзана со чардаци и издадени балкони, од кои се шири прекрасен поглед кон реката Вардар. Денес, овие реконструирани конаци можат да се искористат за повеќе намени: за преноќевалиште на туристи и верници, за разни собири на научни работници, ликовни творци, поети.

The hospices in the Monastery St. Gjorgija in Negotino have ground floor and one floor and have major number of rooms. The east side of the hospices presenting the face of the object is turned towards the church and completely connected by verandas and projected balconies spreading beautiful view towards the river Vardar. Nowadays, these reconstructed hospices may be used for several purposed: for hostel of tourists and worshippers, for different meeting of science workers, art workers, poets.

Negotino


ул. Јане Сандански бр. 2

НЕГОТИНО

restaurant

Sofra

str. Jane Sandanski No. 2

Се наоѓа на градскиот пазар во Неготино. Во ресторанот се приготвуваат сите видови скара, селско месо, повеќе видови печено месо (јагнешко, телешко, свинско), како и познатиот телешки мускул на домашен начин, a нуди можност и за испорака на домашна адреса. Специјалитет е пржено свинско месо на домашен начин. Во ресторанот се одржуваат разни свечености и настани. Располага со капацитет од 110 места внатре и 50 надвор.

It is located in the city market in Negotino. In the restaurant all types of grill are prepared, village meat, all types of roasted meat (lamb, veal, pork) as well as the famous homemade vela's muscle, and it offers possibility of delivery at home address. The speciality is homemade roasted pork meat. Different celebrations and events are held in the restaurant. It has 110 seats inside and 50 outside.

NEGOTINO

+389 76

500 177

restoran Ресторанот работи на задоволство на посетителот. Плени со прекрасниот амбиент, одличната храна и богатиот избор пијалаци, како и со услужниот персонал. Се нудат голем избор домашни и интернационални јадења, свежо подготвени од тим искусни готвачи. Тука можат да се пробаат национални македонски салати, супи, многу специјалитети со месо, тестенини, неготински пити и пастрамајлии. Ресторанот располага со капацитет од 100 места и се наоѓа во центарот на градот.

^ARDAK

ул. Страшо Пинџур бр. 40

НЕГОТИНО str. Strasho Pindzur No. 40

NEGOTINO

restaurant

The restaurant works on the pleasure of the visitor. It loots with the beautiful ambient, excellent food and rich selection of drinks as well as good staff. Great number of national and international meals is offered, fresh cooked by team of expert cooks. Here one can taste the national Macedonian salads, soups, many meat specialities, pasta, Negotino's pies and pastrmalijas. The restaurant has capacity of 100 seats and is located in the centre of the city.

CHARDAK

+389 43 363 000 +389 71 390 398


236 +389 77 580

РЕСТОРАН

Lovec

Pizza

EMA-VI

Разновидна италијанска кујна, пасти и пици. Ентериерот нуди максимална интимност и опуштеност на секој гостин со пријатен звук на домашна и странска музика. Се организираат секаков вид свечености. Покрај разновидноста на јадењата, се служат разновидни видови пијалаци и висококвалитетни вина. ул. Ацо Аџи Илов бр. 33

+389 43 365

150

str. Alo Adzhi Ilov No. 33

Negotino

Lovec

It is located in the centre of Demir Kapija and it works since the far 1950. All types of grill, pies and pastrmalijas are prepared in the restaurant. The restaurant has accommodation of capacity offering three double rooms, two double and two five bed rooms and one apartment, well equipped and with view towards the Bazaar. The restaurant has capacity of 70 seats inside and 80 outside in the summer garden. str. Marshal Tito bb, Demir

ул. Маршал Тито бб, Демир

Капија

Kapija

It is located in the centre of Demir Kapija and it works since 2007. All types of grill are prepared. In the warm days it offers beautiful balcony having the capacity of 64 seats as well as 40 seats inside.

ШУПЕЛ SHUPEL Се наоѓа во центарот на Демир Капија и работи од 1990 година. Се подготвуваат повеќе видови скара (плескавици, ќебапи, вешалици, кременадли). Специјалитет на куќата е печен сом. Капацитетот е 50 места во внатрешниот и 20 места во надворешниот дел.

It is located in the centre of Demir Kapija and it works since 1990. Many types of grill (burgers, kebabs, veshalica, chops). The speciality of the house is roasted sheath fish. The capacity is 50 seats in the inner and 20 in the external part. ул. Маршал Тито бр. 22

ДЕМИР КАПИЈА str. Marshal Tito No. 22

6 01 7

DEMIR KAPIJA

+38 94 +38 3 366 9 +38 75 73 008 9 75 3 4 65 05

str. Marshal Tito bb

ул. Маршал Тито бб

ДЕМИР КАПИЈА

Се наоѓа во центарот на Демир Капија и работи од 2007 година. Се приготвуваат сите видови скара. Во топлите денови нуди прекрасна тераса, која располага со капацитет од 64 места, додека внатре има капацитет за 40 места.

r e s t a u r a n t

DUKAT M

DEMIR KAPIJA

restaurant

р е с т о р а н

+3

89

72

70

8

01

9

Неготино

Different Italian cuisine, pastas and pizzas. The interior offers maximum intimacy and relaxation of each guest by the pleasant sound of national and foreign music. All kinds of celebrations are organised. Besides the difference of the meals, different types of drinks and high quality wines are served.

RESTAURANT

Се наоѓа во центарот на Демир Капија и работи од далечната 1950 година. Во ресторанот се подготвуваат сите видови скара, пити и пастрамајлии. Ресторанот располага со сместувачки капацитет од три двокреветни, две двокреветни и две петтокреветни соби и еден апартман, убаво опремен и со поглед кон чаршијата. Ресторанот располага со капацитет од 70 места внатре и 80 места во летната бавча.


Tikve{ko

Винарска визба

sonce 2008

с. Бистренци ДЕМИР КАПИЈА На 15 километри од Неготино, односно седум километри од Демир Капија, од спротивната страна на реката Вардар се наоѓа селото Бистренци, каде се чувствува влијанието на континенталната и медитеранската клима, а протокот на чистиот воздух од Демиркаписката Клисура овозможува високо еколошка средина. На ова исклучително погодно поднебје за одгледување винова лоза се наоѓаат плантажите на Винарската визба Тиквешко Сонце 2008 во сопственост на семејството Симонови. Моменталниот капацитет на винаријата е 65.000 литри годишно. Производството се состои од висококвалитетни сортни вина од сортите вранец, кабарне, смедеревка и ризлинг. Вината на винаријата Тиквешко Сонце 2008 може да ги најдете во винотеката Тиквешко Сонце во Битола.

v. Bistrenci DEMIR KAPIJA

+389 75 867-238

Tikveshko

Winery

sonce

2008

The village Bistrenci is located at 15 kilometres from Negotino i.e. seven kilometres from Demir Kapija, on the opposite side of river Vardar where one can feel the influence of continental and Mediterranean climate, and the flow of clean air from Demir Kapija canyon provides high ecological environment. At this exclusive suitable area for wine growing the plantations of the Winery Tikvesh Sun 2008 are located in ownership of the family Simonovi. The current capacity of the winery is 65.000 litter per year. The production consists of high sort wines such as Vranec, Cabernet, Smederevska and Rizling. You may find the wines of the Winery Tikvesh Sun 2008 in the winery Tikvesh Sun in Bitola.


Винаријата, сопственост на семејството Еленови, односно компанијата АГРОПИН, е основана во 2002 година и зафаќа површина од 4.000 м2. Најпознат бренд на винаријата е Вила Марија, што потрошувачите можат да го најдат во 10 варијанти: Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranec, Cuve, Rose, Riesling, Chardonney, Sauvignon Blanc, сите во пакувања од по 0,75 l. Годишното производство на винаријата е 6 милиони литри. Историјата на винаријата започнува со кралот Александар I Караѓорѓевиќ, кој ангажирал двајца француски експерти, кои Демир Капија ја одредиле како најдобро поднебје за производство на вино. Во 1928 година кралот го купил имотот и започнал да ја гради винаријата. За својата сопруга, кралицата Марија, изградил вила, во која таа престојувала неколку пати. Пред винаријата поставил две скулптури. Кралот сакал тоа да бидат два лава како симбол на моќ, но желба на кралицата била тоа да бидат Кријатиди, симбол на младост и убавина.

Winery

str. Ivo Lola Ribar bb

DEMIR KAPIJA

ул. Иво Лола Рибар бб

ДЕМИР КАПИЈА

Winery Elenov was established in 2002, and is ownership of Elenov family i.e. AGROPIN company and covers an area of 4.000 m2. The most famous brand of the winery is Villa Marija which the consumers can find in 10 different variants: Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Vranec, Cuve, Rose, Riesling, Chardonney, Sauvignon Blanc. All of these wines are packed in 0,75 l bottles. The annual production of winery Elenov is 6 million litters. The history of this winery starts with King Alexandar's I Karadjorgjevic idea who hired two French experts who searched along many territories and found out that the best location would be Demir Kapija region. In 1928 the King Alexandar I Karadjorgjevic bought the property and started building a winery. For his wife, Queen Marija, he as well built a royal villa where she used to dwell several times. In front of the winery there are two sculptures. On this point, The King Alexandar I Karadjorgjevic wanted to place two lions, as a symbol of power, but because the Queen has a great wish to place sculptures, called Kirijatides, symbols of beauty and youth.


ЛИСТА НА ОБЈЕКТИ Министерство за економија


НОВ РЕГИОН лева страна на која почнува следниот регион

Srednovardarski - REKLAMI 10 (06.07.2012)  

Macedonia, tourism

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you