Page 1

Bi r tme ðf y r i r v a r au m my n d b r e n g l o g / e ð ap r e n t v i l l u r .Ne t t i l b o ðg i l d i ra ð e i n sáe l k o . i so gs í ms ö l u5 7 5 8 1 1 5

5

ár a

5

5

ár a

ár a

5 ár a

T i l b o ðg i l d ae i ng ö ng u48. j ú ní2012íV e f v e r s l u nE l koo gs í ms ö l uS :5758115* * E fhr i ng tís í ms ö l us ka lt a kaf r a ma ðu m ne t v e r ðe ra ðr æð a


Mi nni s ko r t f y l g i rke y p t u m My nd a v é l u m 48. j ú ní

Þv o t t a e f ni f y l g i rke y p t u m þ v o t t a v é l u m 48. j ú ní

Ge r ðo gs t ær ð( GB)ko r t s f e re fmy nd a v é l

Kö t l uv ö f flu mi x f y l g i rke y p t u m V ö f flu j á r nu m 48. j ú ní

Gi l d i r4. 8. j ú ní

E i ng ö ng uíV e f v e r s l u nE l ko o gs í ms ö l u5758115


Pl ays t at i on3l ei kj at öl vameð320GBhör ðum di s k. Dual S hoc k3f j ar s t ýr i ng( Bl á) ,Gr anT ur i s mo5ogXMenOr i gi nsWol ver i neáBl ur ay

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

59. 995kr

S var t urDual S hoc k3f yl gi rmeðíkas anum,þarafaukif yl gi rBl árDual S hoc k3s t ýr i pi nni , Gr anT ur i s mo5l ei kurogXMenOr i gi nsWol ver i neábl ur ay .


35%

S E GAMegaDr i vel ei kj at öl va-S t r eetF i ght erI Iút gáf a Vör unúmer :S E GA00020

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

6495kr


T i l val i ðí S umar bús t aði nn!

Get t ubet urbor ðs pi l-10ár aaf mæl i s út gáf a Vör unúmer :GE T T UBE T UR

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

555kr

HÁMARK ÖKÁ NT 3EI MANN


T vöf er aðs pi líboði :Al i asT r aveleðaJ uni orAl i asT r avel Vör unúmer :AL I AS T RAVE L|AL I AS J UNI ORT R

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

1555kr


Phi l i psheyr nar t ól ,2met r as núr a.98dB,40mm hát al ar ar Vör unúmer :S HP1900

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

1795kr


40% Phi l i ps4GBMP3s pi l ar imeði nnbyggðr ir af hl öðu Vör unúmer :S A3RGA04PN/S A3RGA04BK

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

5555kr

Vef ver s l unE l koog S í ms al a5758115


* HDupps köl unáDVDmyndum *US Bi nnt engi *MPE G4,AVC,MKV ,Di vXHD * HDMIút( Kapal lf yl gi rekki )

L GBl ur ayS pi l ar i

Vör unúmer :BD650N

5

ÁRA

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

17995kr

HDMI1. 4kapal l ver ðf r á2995kr

* HDupps köl unáDVDmyndum *US Bt engiaðf r amanf yr i rt ónl i s t ,myndbönd,l j ós myndi r *L es :H. 264,MPE G2,VC1,Di vXUl t r a,Xvi d,MP3,PCM,J PE G *BDL i ve,meðBDl i veerhægtaðnál gas taukaef niafBl ur aydi s ks em þúer tmeðít æki nu, þar f taðhaf a1GBUS Bl yki lít æki nut i laðget at engs tBDL i ve * Hægtaðs ýnal j ós myndi rás l i des how meðMP3t ónl i s tíbakgr unni * Di gi t alCoax,RCA,L ANogHDMIút( Kapal lf yl gi rekki )

Phi l i psbl ur ays pi l ar i

Vör unúmer :BDP2850 Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA Vef ver s l unE l koog S í ms al a5758115

19995kr


AOC21, 5’ ’F ul lHDt öl vus kj ár Vör unúmer :AOCF 22H 5

ÁRA

Cas eL ogi cmyndavél at as ka+ S andi s k4GBS Dmi nni s kor t( Cl as s2)

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

18. 995kr

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

2495kr

-Bakl ýs t urs kj ár -Númer abi r t i r -5hr i ngi t ónar -T akkal ás E c oMode

Phi l i psþr áðl aushei mas í mi-hví t ur /gr ænn Vör unúmer :CD180GRE E N

S ams ungE 1080GS Ms i mi Vör unúmer :S AME 1080BL AT V

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

2995kr

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

3995kr


T DK4GBmi nni s l yki lBjalla/Froskur/Risaeðila/Krókódíll Vör unúmer :T 78640| T 78642| T 78755| T 78756 Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

1795kr

T DK8GBmi nni s l yki l l-Bjalla/Froskur Vör unúmer :T 78641|T 78643

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

2495kr


T DKT r ans i t32GBmi nni s l yki l l Vör unúmer :T 78362

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

5555kr


-10s ekaðnáhi t as t i gi -Per l uhúðs em gef urbet r iendi ngu -3met r as núr a -t as kaf yl gi r -5ár aábyr gð

Remi ngt onPear lS l ét t uj ár n Vör unúmer :S 6500

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

8. 995kr

S kj árs em s ýni rhi t as t i g


-15s e ka ðnáhi t a s t i g i -Ad v a nc e dC e r a mi cp l ö t u r -Hi t a þ o l i nt a s kaf y l g i r -3á r aá b y r g ð

Remi ngt onS l ét t uogkr ul l uj ár n( S l eek& Cur l ) Vör unúmer :S 6500

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

6. 995kr


S ú kku l a ð ib a ka( C ho c o l a t eT a r t )

V o r l a u ks ,s ki nkuo go s t ab a ka

S ands t r öm Pi ebökunar f or m( 28, 2c m) vör unúmer :S ANCB00125 Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

Hi t i ðo f ni ní200° C .F l e t j i ðú td e i g i ðo gs e t j i ðí f o r mi ð ,l á t i ðkó l naí20mí n.Áme ð a ne rhæg t a ðs j ó ð aka r t ö flu b i t a naíc a12mí nú t u r . Ba ki ðb o t ni ní15mí n,s t i ng i ðíb o t nme ðg a f fli , b a u ni ro gg r j ó náb ö ku na r p a p p í r t i la ðko mav e gf y r i ra ðb o t nl y f t i s tíb a ks t r i . Bl a nd i ðs a ma ne g g ,r j ó ma ,s i nne po go s t iís ká l o gkr y d d i ð .S e t j i ðs ki nku ,v o r l a u ko gka r t ö flu rí b ö ku nao ghe l l i ðe g g j a b l ö nd u nniy fir . b a ki ðíc a15mí n,l á t i ðs t a nd aí5mí ná ð u re ns ko r i n.

555kr


-300W -0, 8l í t r agl er kanna -2hr aðas t i l l i ngar +pul s e -Get urmul i ðkl aka -S t ál út l i t

OBHNor di c abl andar i( 300W) Vör unúmer :OBH6659 5

ÁRA

Remi ngt onHár kl i ppur ,hl eðs l uvél vör unúmer :HC5350

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

4. 995kr

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

5555kr

Vef ver s l unE l koog S í ms al a5758115

Cl at r oni cál eggs hní f ur( 150W) Vör unúmer :AS 2958

S ands t r öm kökuf or m meðl oki( 33c m) vör unúmer :S ANCB00410

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

3995kr

Af mæl i s t i l b o ð/Ne t t i l b o ð

5

ÁRA

2495kr


( mv .s endi ngarmi nnien0, 2m3)

Vef ver s l unE l koog S í ms al a5758115 ( mv .s endi ngar0, 2m3ogs t ær r i )

Vef ver s l unE l koog S í ms al a5758115

Greiðslumáti í Vefverslun: Millifærsla | Kredikort | Raðgreiðslur á Kredikort (Símsala) | Veskið

Vefverslun Elko 5 ára  
Vefverslun Elko 5 ára  

afmælistilboð í Vefverslun Elko 4-8 juni 2012