Page 1

P03 Fitxa de l’Escola Jaume I de la col·lecció de fitxes del llibre (no publicat)

Escoles de Palma en temps de la II República

Pere J. Carrió Villalonga Manel V. Domenech Bestard Antoni Ramis Caldentey

Maig de 2012


Escola Jaume I Plaça de Sa Feixina, núm.1 07011 Palma. Tfn.: 971 731339 cprijaumei@educacio.caib.es

L’escola Jaume I és una obra racionalista ubicada al capdamunt de la plaça de la Faixina projectada l’abril de l’any 1935 per l’arquitecte Guillem Forteza amb la col·laboració de Carles Hack i de Miquel Fullana, a partir de propostes d’arquitectura escolar formulades per l’arquitecte Rodrigo Poggio Lobón. L’edifici és de pedra de marès per a mantenir l’estètica del bastió de Sant Pere, tan proper i tan present per l’arquitecte Forteza.

Aquest projecte unia en un sol edifici, els dos col·legis separats, un de nins i l’altre de nines, mitjançant la construcció de tres arcs. El glacis de Santa Caterina es configurà amb la construcció de l’escola i es completà amb la transformació en parc públic, amb zones de bosc, jardins i camps de joc pels nins, la grandiosa zona despoblada que va des de la plaça de Santa Creu al Jonquet i del bastió de Sant Pere a la ronda de Ponent.


La capacitat del centre era de 1300 alumnes i les obres es varen pressupostar amb la quantitat de 634.000 pessetes.

La construcció de l’edifici s’aconseguí de l’Estat durant l’alcaldia de Joan Aguiló. Es completà l’ordenació del glacis en temps del batlle Emili Darder. Ens hem de felicitar que la construcció de l’escola i dels jardins substituís el primitiu projecte de cobrir la Riera i ampliar les construccions del barri de Santa Caterina des de Santa Creu fins a la mar.

Poc temps després de la seva construcció i amb motiu de la guerra civil l’edifici es va destinar a caserna d’infanteria de marina i de fletxes navals. Fins a principis del anys seixanta no fou destinat al fi pel qual s’havia construït. La rehabilitació moderna com a escola ha respectat la construcció exterior de la mateixa.


Autors del treball Pere J. Carrió Villalonga. Llicenciat en Ciències de l’Educació. Professor, director i inspector d’educació. (al centre, a la fotografia) Manel V. Domènech Bestard. Professor de Ciències Socials. Ha estat director del CEPA Son Canals. (a la dreta, a la fotografia) Antoni Ramis Caldentey. Psicòleg social i educatiu. Ha estat professor, orientador i director a diversos centres escolars i equips psicopedagògics de Mallorca. (a l'esquerra, a la fotografia) Tots tres són membres de l’Associació Humanista de Comunicació.

Escola Jaume I de Palma  

Fitxa de l'Escola Jaume I de Palma del llibre no publicat: "Escoles de Palma en temps de la Segona República"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you