Page 1

Escoles en temps de la Segona República: 0212

Sóller

Separata del llibre (no publicat): Les escoles de Mallorca en temps de la Segona República

Pere J. Carrió Villalonga Manel V. Doménech Bestard Antoni Ramis Caldentey Palma, abril de 2012


Autors del llibre Pere J. Carrió Villalonga. Llicenciat en Ciències de l’Educació. Professor, director i inspector d’educació.

Manel V. Domènech Bestard. Professor de Ciències Socials. Ha estat director del CEPA Son Canals.

Antoni Ramis Caldentey. Psicòleg social i educatiu. Ha estat professor, orientador i director a diversos centres escolars i equips psicopedagògics de Mallorca.

Tots tres són membres de l’Associació Humanista de Comunicació


0212 Sóller La major part de la informació relativa a les escoles de Sóller en temps de la II República ens l’ha proporcionada Jaume Albertí el dia que vàrem visitar les escoles d’aquest municipi, el 20 d’abril de 2010. La informació proporcionada, igualment, es troba a la seva publicació: “Escoles i serveis educatius de la comarca de Sóller durant el segle XX”. Jaume Albertí. La població de Sóller es distribueix entre el casc urbà i petits llogarets o barriades: l’Horta, Port, Alqueria des Comte i Biniaraitx. Escoles unitàries públiques: A finals del segle XIX i principis del XX s’hi construeixen distintes escoles unitàries públiques: Al Port, dues, nins (1869) i nines (1894), a L’Horta, dues, nins i nines (1903?), a l'Alqueria des Comte, una, nines (1904), a Biniaraix, dues, nins i nines (1869), i a Sóller, la vila, tres, dues de nins i una de nines (1899). Total: catorze. D’aquestes, que ens consti, moltes, amb transformacions o sense, seguien realitzant la seva funció el temps de la II República: L’Horta, unitària de nins (1903?-1976); Port de Sóller, unitària de nins Santa Caterina (1869-1960); Alqueria des Comte, unitària de nines (1904-1976); Biniaraix, unitària de nins (1869-1976); Sóller vila, unitària de nines Santa Teresa (1903-1939). Total: 5 Escoles graduades públiques: Es Fossaret, graduada nº 1 (1927), Es Convent, graduada nº 2 (1927), Ses Marjades i Col·legi Municipal d'Ensenyances Mitges. La graduació de les nines de Primària es realitza el 1938 a L’edifici de Santa Teresa i amb tres aules. Total: 5, de les que Santa Teresa ja l’hem comptabilitzada a les escoles unitàries. La República augmenta l'oferta pública, gradua l'ensenyament i l'allarga fins els catorze anys, es possibilita aplicar metodologies innovadores i es prohibeix el magisteri sense la titulació corresponent. En conjunt: Escoles a Sóller, vila: 1 Santa Teresa (Sóller vila, unitària de nines) (1903-1939); 2 Es Fossaret (1927), 3 Es Convent (1927) 4 Col·legi Municipal d'Ensenyances Mitges (1933) Escoles a llogarets i barriades: 5 Alqueria des Comte, unitària de nines (1904-1976); 6 Ses Marjades (1931) 7 L’Horta, unitària de nins (1903?-1976); 8 Santa Caterina (Port de Sóller, unitària de nins) (1869-1960); 9 Biniaraix, unitària de nins (1869-1976);


1 Santa Teresa (Sóller vila, unitària de nines) (1903-1939): Al carrer de Santa Teresa de Sóller: Al pis superior s’ubica l’escola unitària pública de nines. La planta baixa és un parvulari de les monges de la Caritat que el 1938 passa als Jardins, mentre que l’escola unitària pública es converteix en escola graduada. Ocupa un edifici construït expressament per a escola. Igualment, quan s'obri, el 1976, el col·legi comarcal Es Puig, tanca.

2 Es Fossaret (1927): La primera escola graduada pública de Primària de nins és Es Fossaret (1927), nou edifici de quatre aules, projectat per per l'americà de Nova York Benjamín Wolf perquè el metge solleric Antoni Arbona que treballa a Nova York l'hi comana i després ve a Sóller amb el plànols i paga de la seva butxaca l'edifici. Visat per l’arquitecte Guillem Forteza Piña (arquitecte director de construccions escolars a les Illes Balears) l’any 1927 i inaugurat el 1929. Ubicat al c./ Joan Marqués Arbona de Sóller, amb una casa de lloguer destinada a Menjador d'Auxili Social. Durant els anys de la República aconsegueix: laboratori, biblioteca i l'organització de colònies escolars. El Fossaret es converteix en símbol de la labor republicana per potenciar i millorar l'escola pública.


3 Es Convent (1927-1938) Des de 1842, per la Llei d'Exclaustració de Mendizàbal, el Convent és de titularitat estatal i l'Ajuntament n'és usufructuari. Per tant del 1927 al 1938 Sóller té una altra Graduada pública, la nº 2, la del Convent. Passada la Guerra Civil, l'Estat unifica les dues graduades al Fossaret i la congregació dels Sagrats Cors, que uns anys abans havia aconseguit de Madrid la propietat del Convent, en fa el seu col·legi privat. Col·legi Sagrats Cors. C/ Isabel II, 22, 07100 Soller (Mallorca)

4 Col·legi Municipal d'Ensenyances Mitges (1935-1940): L'any 1935 es construeix al carrer de Cetre de Sóller, vila. És un col·legi de nins per a impartir-hi ensenyances mitges: batxillerat i comerç. Una vegada que deixa de fer aquesta funció, aquest edifici ubica el Jutjat.


5 Alqueria des Comte, unitària de nines (1904-1976): Unitària de nines de l'antiga Primària. Una aula i casa habitació per a la mestra. Edifici de lloguer ubicat al c./ Ozones. Durant els anys 1920-1921 se'n fan càrrec les monges de la Caritat. Amb l'inici de l'EGB, a partir del 1973, forma part del Col·legi Nacional Mixte, repartint-se nins i nines de Santa Teresa, Fossaret i Alqueria des Comte. Es tanca quan s'obri es Puig el 1976.

6 Ses Marjades (1931): L'any 1931 s'inaugura un nou edifici, el Grup Escolar Miquel Bisbal de Ses Marjades al camí del mateix nom, de dues aules, i per primer cop, amb vivendes per als mestres. Ara bé, en lloc de funcionar com a graduada de dos graus va funcionar com dues unitàries de Primària, una de nins i una de nines. Aquest edifici d’escola de dues seccions i casa pel mestre, havia estat projectat l’any anterior per l’arquitecte Guillem Forteza Piña.


7 L’Horta (1903?-1976): A principi de segle existeixen a l'Horta dues escoles unitàries públiques, una de nins i l'altra de nines, ubicades a cases de lloguer on es fa Ensenyament Primària. Una d’elles ubicada al c/ Poetessa Francisca Alcover. L'escola de nines acaba l'any 1923, coincidint amb l'inici de l’escola de nines de la Caritat. La de nins va continuar fins l’any 1976 en que es tanca i els nins passen a l’escola comarcal Es Puig,

8 Santa Caterina (Port de Sóller, unitària de nins) (1869-1960): Escola de nins a l'edifici de Santa Caterina, projectada, com escola de dues seccions, per l’arquitecte Guillem Forteza Piña l’any 1933, afegint un nou edifici annexionat del jardí. Estava regida per un mestre o capellà. L'any 1937 l'escola es trasllada a la cantonada dels carrers Marina i Jaume Torrens perquè Santa Caterina s'expropia per a formar part militar de la nova base naval de Sóller.

9 Biniaraix, unitària de nins (1869-1976): Dues escoles unitàries de Primària, una de nins i l'altra de nines, ubicades a distintes seus. La de nines tanca l'any 1921. La mestra nacional passa a l'estatal de l' Alqueria des Comte i substitueix les dues religioses que passaran a formar part del nou convent del llogaret. La unitària de nins és la que esta oberta fins els 1976 ocupant una casa del c./ Sant Guillem donada per a la instrucció, amb aula i casa per al mestre i actual seu de l' Associació de Veïns.


Des del 1973, amb l'aplicació de la nova EGB, acull infants dels dos sexes de primera etapa (de 1er a 5e), la resta baixa a la improvisada Escuela Nacional Mixta (Fossaret - Santa Teresa). Tanca quan s'obri, el 1976, el col·legi comarcal Es Puig.

Mapa de la zona:

1 Santa Teresa, 2 Es Fossaret, 3 Es Convent, 4 Municipal d’E. Mitges, 5 Alqueria des Comte, 6 Ses Marjades, 7 L’Horta, 8 Santa Caterina (Port), 9 Biniaraix

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=21534925878 3226172813.0004a5234e91a7c83fcf7&t=h&ll=39.788225,2.719975&spn=0.06 7536,0.153637&z=13


Escoles de Sóller en temps de sa República  

Escoles que hhi havia a Sóller en temps de la II República

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you