Page 1

Temadag

Interkulturel kommunikation Et uddannelsestilbud fra CETT, Psykiatrien i Region Syddanmark

Center for Traume- og Torturoverlevere

Vejle, November 2011


Temadag om Interkulturel kommunikation

Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) er et specialiseret behandlings- og udviklingscenter for traumatiserede flygtninge og hjemvendte danske soldater. Flygtninge med traumer er blevet en del af det danske samfund. Blandt andet derfor kommunikerer vi i det danske samfund mere og mere på tværs af kulturer og sprog. Viden om interkulturel kommunikation og kulturel indsigt er med til at forebygge misforståelser og konflikter - og løse de problemer, der måtte opstå.

Målgruppe for temadagen Personer, som møder mennesker med en anden kulturel baggrund enten i forbindelse med deres arbejde, dagligdag eller fritidsaktiviteter. Det kan f.eks. være: kommunalt ansatte, medarbejdere i social- og sundhedssektoren, lærere og pædagoger, SFO personale, læger, politifolk, fængselsbetjente, folk ansat i boligforeninger, andre foreninger, frivillige, private virksomheder og andre steder, hvor man omgås folk med en anden etnicitet end dansk.

Temadagens indhold Vi bliver nødt til at forholde os bevidst til de måder, vi er sammen på, og det er netop mening med temadagen, at man som deltager bliver styrket i forhold til at undgå almindelige misforståelser. Desuden vil temadagen rejse spørgsmål om, hvordan vi reagerer, når vi står i en konfliktsituation, og hvordan vi kan lære at tale og handle mere tydeligt og på den måde undgå, at konflikten optrapper.

Kommunikation med fokus på de interkulturelle elementer af kommunikation, herunder: • Hvad er kommunikation og hvordan sikrer man sig at budskabet 'trænger igennem'? • Hvordan undgår man at snakke forbi hinanden i en interkulturel kontekst? • Kommunikation er ikke blot tale men også kropssprog, såsom: mimik, gestikulation, tonefald, påklædning, lugtstimuli, øjne, der taler …


Kulturforståelse med fokus på selvforståelse, forforståelse og erfaringspositioner, herunder: • Kulturmødet • Identitet, integritet, tradition og eksillivet • Relation og position Konfliktstyring med fokus på at skabe mulighed for en god dialog, herunder: • At møde konflikter • At miste kontakten • At genskabe kontakten • At få kommunikation til at glide Temadagen kommer omkring tre selvstændige emner i et sammensat oplæg, som ikke giver blot ny viden, men også genopfrisker eksisterende viden og skaber ny indsigt. Temadagen er en kombination af undervisning, rollespil, øvelse, case og sparring inden for kommunikationsområdet.

Tidspunkt: Onsdag den 9. november 2011 kl. 9.00-12.00 Sted: CETT, Borgvold 12B, 4. sal, 7100 Vejle Underviser: Azra Hasanbegovic, Uddannelseskonsulent på CETT Pris: 850 kr. per deltager - inklusive forplejning og materialer Tilmelding: via mail eller på www.cett.dk senest mandag den 31. oktober 2011 Kontakt: Azra Hasanbegovic på tlf.: 7642 0334, Azra.Hasanbegovic@ psyk.regionsyddanmark.dk Der er også mulighed for at købe en temadag efter aftale og på andre tidspunkter. Ring til Azra Hasanbegovic og aftal nærmere.

Underviser Azra Hasanbegovic, uddannelskonsulent på CETT, Vejle


Center for Traume- og Torturoverlevere arbejder med at afhjælpe følgerne af krigs-, tortur- og flugt- traumer hos flygtninge og indvandrere. Det gør vi gennem centrets tre kerneydelser: multidisciplinær behandling, faglig metodeudvikling samt uddannelse og information. CETT er et tilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk

ID: 22599

Interkulturel kommunikation  

Om temadagen Interkulturel kommunikation afholdt af CETT, Vejle