3 minute read

Östlings Mark & Bygg AB

Firma med lång erfarenhet inom anläggningsarbeten

Med många mjuka värden och ett stort fokus på kvalitativa arbeten och goda kundrelationer utför Östlings Mark och Bygg AB anläggningsarbeten i Uppsala med omnejd, till både privatpersoner och företag.

Advertisement

CHRISTOFFER ÖSTLING som äger och driver Östlings Mark & Bygg AB har lång erfarenhet av branschen, då han är uppvuxen med en pappa som var entreprenör. – Jag började min karriär med att köra lastbil och att hjälpa honom i allt större utsträckning och sedan var jag fast i anläggningsbranschen, säger Christoffer.

Han startade en enskild firma 2018, något som han omvandlade till aktiebolag i slutet av 2020. Sedan starten har Christoffer hunnit få ett brett spann av kunder och han förklarar att det gått över förväntan sedan starten av företaget.

I företaget, där de idag är två anställda, hyr de även in underentreprenörer vid behov. De utför alltifrån dräneringar och stensättningar till uppfarter och avloppsarbeten. De utför även lite enklare byggnationer som altaner. – Vi gör det allra mesta inom mark. Det innefattar mycket grovarbeten, något som jag tycker är väldigt kul att utföra, säger Christoffer.

Främst är de verksamma i Uppsala län men tar sig även an jobb i de norra delarna av Stockholm.

Vid starten, när Christoffer var själv i företaget, utförde han till största del jobb åt företag men då allt fler privatpersoner inkom med förfrågningar valde han att nischa sig även mot dem.

Åt företag utför de till stor del grundläggningar för lägenhetshus och bostadshus, där de bland annat verkar som underentreprenör.

Åt privatpersonerna består de flesta jobben av grundarbeten, som dräneringar och att gjuta platta på mark vid nybyggnationer.

”Vi gör det allra mesta inom mark. Det innefattar mycket grovarbeten, något som jag tycker är väldigt kul att utföra”

När man som företagare eller privatperson ska välja utförare inom markentreprenad rekommenderar Christoffer att ta in mellan två och tre offerter. – Det är också viktigt att man känner sig trygg med den man väljer att anlita. Det är även bra att vara ute i god tid. Vi ligger cirka fem månader fram i tiden just nu.

Christoffer berättar att han alltid besöker kunden innan han lämnar en offert, för att se hur det ser ut på platsen eller tomten och därmed kunna lämna en korrekt offert. – Ska vi till exempel utföra en dränering och det står träd på hela tomten som måste beskäras för att vi ska kunna ta oss in med maskinerna, går jag igenom detta med kunden och talar om vad det kommer att kosta. Jag måste se hur det ser ut innan jag kan lämna ett pris, så det inte tillkommer massa timmar för kunden som inte står i offerten. Det blir många extra timmar och mil för oss men det ger också en rättvis offert och kunderna tycker att det känns tryggt.

När Christoffer åker ut för att titta på ett jobb fungerar han också många gånger som rådgivare, då han gärna ger kunderna tips och råd för att nå ett fint och lyckat resultat av arbetet. – Vi hjälper gärna till med planeringen, för att till exempel få det lite mer enhetligt på en tomt. Vi vill göra så bra och fina jobb som möjligt och hjälper alltid till så mycket det går.

I framtiden hoppas Christoffer att företaget ska fortsätta växa. – Jag skulle vilja ha runt sju anställda så vi också kan ta oss an lite mer större projekt, även om det är kul och varierande med de mindre projekten som vi gör idag. Det är också viktigt för mig att fortsätta jobba operativt på fältet och träffa kunderna, avslutar Christoffer.

Östlings Mark & Bygg AB

info@ombmark.se www.ombmark.se ostlingsmarkochbyggAB ostlingsmarkochbyggab