Page 1

SAGITAURE Aquesta bèstia anomenada sagitaure, té cos d’au, en té com una espècie d’escames que li serveixen per a quan altra bèstia el vulga atacar. De les escames trau una espècie de punxos i quan està tranquil, els guarda i es queden com escames normals. A la mà, sempre porta una fletxa, perquè el que més li agrada és jugar a disparar contra el arbres fins que es queda sense fletxes i té que tornar a per elles. Té un cap molt xicotet, el que fa que puga treure el cap per qualsevol lloc i no el vegen. Menja insectes que va trobant per la selva, el lloc on viu.

LAURA TÉLLEZ SARNEGUET. 2ºESO.B

Sagitaure  

El bestiari dels alumnes