Page 1

La descolonització   En  la  primera  meitat  del  segle  XX  una  bona  part  dels   territoris  del  planeta  es  trobava  sota  el  domini  dels   grans   imperis   europeus   formats   en   els   segles   anteriors.   Però   desprès   de   la   Segona   Guerra   Mundial   tot   aquest   panorama   va   canviar.   Europa   va   eixir   molt   debilitada   del   conflicte   i   es   va   veure   incapaç   de   mantindre  els  costos  de  la  possessió  d’extensos  imperis.     Simultàniament   ,   als   territoris   colonitzats   va   nàixer   un   desig   d’independència   cada   vegada   més   fort.   Totes   dues   tendències   van   originar   un   procés   descolonitzador   que   es   va   desenvolupar   fonamentalment  entre  1950  i  1980.   La  descolonització  va  significar  l’aparició  de  nous  estats.  Si  en  1945  hi   havia   45   estats   membres   de   l’ONU   en   1980   aquest   nombre   havia   pujat  a  154.   La   independència   de   les   colònies   tingué   lloc   mitjançant   processos   molt   diferents   que   abraçaren   des   de   l’acord   fins   a   l’enfrontament   violent.   La  independència  de  la  India   Després   de   la   guerra,     Londres   es   va   adonar   de   la   impossibilitat   de   mantindre  la  colònia.  El  líder  indi  Gandhi  va  propugnar  la  política  de   resistència   passiva,   que   es   basava   en   la   negativa   de   la   població   a   cooperar   amb   les   autoritats   colonials   britàniques,   però   sense   recórrer   a   la   violència.   El   govern   britànic   va   decidir   que   la   solució   més  bona  era  la  concessió  de  la  independència.  


Biografia de  Gandhi     Líder   independentista   hindú.     Va   nàixer   en   1869  en  el  si  d’una  família  rica.  Va  estudiar  dret   al   regne   Unit   i   en   1915   va   tornar   a   l'índia.   D’aleshores   ença   es   va   consagrar   a   la   causa   descolonitzadora   promovent   campanyes   de   desobediencia   civil   i   negant-­‐se   a   fer   servir   mitjans   violents   en   la   lluita   emancipadora.   Va   dirigir   hàbilment   la   política   de   resistència   pacifica   fins   que   va   aconseguir   l’objectiu   de   la   independència.     Per   això   va   guanyar   un   enorme   prestigi   mundial.     Es   va   oposar   sempre   a  la  partició  del  subcontinent  en  dos  estats.  En   1948   va   ser   assassinat   per   un   fanàtic   religiós   hindú.  

gandhi texto laura  

Simultàniament
  ,
  als
  territoris
  colonitzats
  va
  nàixer
  un
  desig
   d’independència
...