Page 1

Des de que va finalitzar la Segona Guerra Mundial, uns 30 milions de persones han mort en els diferents conflictes armats que han succeït en el planeta, 26 milions d'elles a conseqüència de l'impacte d'armes lleugeres. Aquestes armes són les responsables materials de quatre de cada cinc víctimes, que en un 90% també han estat civils (dones i nens en particular). S'estima que al món hi ha un arsenal de 639.000.000 d'armes de foc, la meitat de les qual en mans de civils i la resta a disposició dels cossos policials i de seguretat, el que suposa una arma per cada deu persones. Des de la seua invenció en 1947, s'han produït uns 70.000.000 d'Kalashnikov (AK-47), l'arma lleugera per excel .lència, utilitzada en 78 països i fabricada a 14. En alguns països, com els Estats Units, cada any surten al mercat més de set milions d'armes, un milió de les quals són d'importació, i pot ser que hi haja més armes que persones.

Exportacio d'armes al mon  

El problema de la fabricacio i exportacio d'armes

Exportacio d'armes al mon  

El problema de la fabricacio i exportacio d'armes