Page 1

Nens de la guerra han estat obligats a matar, torturar i mutilar. Els nens van reconèixer haver estat obligats a cometre algun d'aquests actes: el 39%, a matar, el 19%, a mutilar, i el 16%, a torturar. Un informe revela que el 3 % dels homes van dir que havien estat obligats a violar i el 9% d'ells va ser víctima d'abús sexual. En el cas de les nenes, un 55% va ser violada en el grup armat i un nombre significatiu va dir que havia perdut algun dels seus fills. Més preocupant encara és que entre el 2001 i el 2005, l'edat de vinculació a la guerra va disminuir: va passar dels 13,8 anys als 12,8 anys i, de mitjana, romanen més de dos anys en la guerra. Encara que el 87% diu que és de manera voluntària, l'equip d'investigadors va descobrir que no és així. Tan sols el 44% vivia amb els seus dos pares abans d'anar al grup, mentre que el 25,5% dels menors de 15 anys estava en abandonament. L'estudi revela, també, que en alguns casos els nens van decidir prendre un fusell per venjança, ja que a un important percentatge els van assassinar a un dels seus pares o familiars.

Els xiquets de la guerra  
Els xiquets de la guerra  

El drama dels xiquets de la guerra. Problemes del mon actual