Page 1

L’EDUCACIÓ SUPERIOR  AL  MÓN   Aquest   mapa   tracta   sobre   l’educació   superior   al   món.   Els   països   estan   deformats   en   funció   de   l’educació   superior:   els   més   grans   vol   dir   que   l’educació   superior   està   més   estesa     i   els   més  menuts  a  penes  existeix,  com  és  el  cas   dels  països  del  tercer  món.   Generalment   els   països   més   grans   en   el   mapa  coincideixen  amb  els  desenvolupats   i   els   més   xicotets   són   els   subdesenvolupats.   En   aquestos   l’índex   d’analfabetisme  és  elevat  sobre,  tot  entre   les   xiquetes   i   les   dones,   cosa   que   en   els   països  desenvolupats  no  ocorre.   Aquest   mapa   és   un   dels   molts   exemples   que   mostren   la   clara     desigualtat   en   el   món.  

educacio superior  
educacio superior  

Desigualtat en l'educacio superior al mon