Page 1

Les amenaces  que  planen  sobre  els  Boscos  Primaris   tenen   diferents   causes   que   afecten   de   manera   diferent   als   tipus   de   boscos   i   regions   del   món   i   varien   també   amb   l'estat   de   desenvolupament   socioeconòmic   dels   països.   Les   xifres   de   l'Organització   Mundial   per   a   l'Agricultura   i   l'Alimentació   (FAO)   són   rotundes   pel   que   fa   a   la   desforestació:    s'han  perdut  13  milions  d'hectàrees   de  boscos  anuals  entre  2000  i  2010.   La   pèrdua   neta   anual   de   boscos   en   el   període   2000-­‐ 2010   equival   a   una   superfície   similar   a   la   de   Costa   Rica.   A   Espanya   no   queden   boscos   primaris.   Tot   i   que   encara   hi   ha   petites   superfícies   de   bosc   intacte   en   zones  del  Pirineu  o  la  Serralada  Cantàbrica,  aquests   reductes   són   massa   petits   per   a   ser   considerats   boscos  primaris.  

La deforestacio  

Problemes de mon actual, ladeforestacio.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you