Page 1

Espai reservat per a ús administratiu

Aquest formulari es pot emplenar per pantalla

Carnaval del Prat 2012 inscripció rua 18 de febrer Indiqueu amb una creu en quina Rua voleu fer la inscripció Rua Infantil  Rua de Carnaval  Nom de la comparsa de Carnaval ___________________________________________ Si sou entitat, indiqueu quina ______________________________________________ Nombre de participants aproximat___________________________________________

Contacte: Nom___________________________________________________________________ Adreça_________________________________________________________________ Telèfon ________________________________________________________________ Telèfon de l’entitat_______________________________________________________ Correu electrònic_________________________________________________________ D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses al fitxer "Gestió Cultura i Joventut" amb la finalitat de "Fomentar accions culturals". Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel—lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat, pl. de la Vila, s/n – 08820 El Prat de Llobregat

Persones responsables durant la rua (indicant nom i telèfon mòbil)* 1._______________________________________________________________________ 2._______________________________________________________________________ 3._______________________________________________________________________ 4._______________________________________________________________________ *És imprescindible per a la inscripció que quatre persones es facin responsables del control del ritme de la seva comparsa durant la rua. Podran anar amb armilles reflectants i es situaran davant i darrera de la comparsa respectivament, per tal de vigilar la distància amb les comparses veïnes que ha de ser de 10 metres aproximadament

- Observacions/ Voleu anar en algun lloc concret de la Rua? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Esborrar

Imprimir

Guardar

Rua de Carnaval 2012_Inscripció  

Document d'inscripció a la rua de Carnaval 2012 del Prat de Llobregat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you