Page 1

Koekoekskoerier: 31e jaargang (november 2011) Redactieadres: Etty Bos, Zwiggelterweg 4, 9442 TK, Elp telefoon:0593-346338 Roelien Schonewille, Hoofdstraat 8, 9442 PB Elp telefoon: 0593-346351 E-mail:

koekoekskoerier@gmail.com

Uitgave:

Stichting Dorpbelangen Elp-Zuidveld

Agenda: NOVEMBER: Woensdag 16 Nov. Donderdag 17 Nov. Vrijdag 18 Nov. Zaterdag 19 Nov. Maandag 21 Nov. Woensdag 30 Nov.

Soos met dhr Boon met liedjes en beelden uit de TIKTAK-show St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Ouderen soos en St.Dorpsbelangen Elp-Zuidveld Filmavond aanvang 19.45uur in het dorpshuis Oud papier muziekvereniging St.Cecilea Vrouwenvereniging quiz Soos dhr.Alkema vertelt over het boerenleven in BraziliĂŤ

DECEMBER:

Donderdag 1 Dec.

Vrijdag 2 Dec. Zaterdag 3 Dec. Maandag 12 dec. Woensdag 14 Dec. Donderdag 15 Dec. Vrijdag 16 Dec. Zaterdag 17 Dec. Zondag 18 Dec. Woensdag 21 Dec. Vrijdag 23 Dec. Zaterdag 24 Dec. Donderdag 29 Dec.

St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp/Zuidveld in het dorpshuis van 20.00-2100uur St.Activiteiten Elp/Zuidveld Bingo aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Intocht Sinterklaas aanvang 09.45uur vanaf het dorpshuis Vrouwenvereniging tuincentrum Bodenstaff vertrek om 13.30uur Soos dhr.Jento Beuving vertelt over manuele therapie en natuurgeneeswijze St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof St.Activiteiten Elp/Zuidveld Bingo aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Muziekuitvoering St.Cecilea aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Snert Klootschieten graag voor 13.00 uur aanwezig in de Koekoekshof Soos/Vrouwenvereniging kerstviering Kerstviering Elp aanvang 19.15uur bij de Koekoekshof en vanaf 19.30 bij het dorpshuis Hemmeltied in Elp aanvang 10.00 in de Koekoekshof St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof


JANUARI 2012 Donderdag 5 Jan. Woensdag 11 Jan. Donderdag 12 Jan. Maandag 16 Jan. Zaterdag 21 Jan. Woensdag 25 Jan. Donderdag 26 Jan. Maandag 30 Jan.

FEBRUARI Donderdag 2 Feb. Zaterdag 4 Feb. Woensdag 8 Feb. Donderdag 9 Feb. Zaterdag 11 Feb. Maandag 13 Feb. Zaterdag 18 Feb. Woensdag 22 Feb. Donderdag 23 Feb. Zaterdag 25 Feb. Maandag 27 Feb.

MAART Donderdag 1 Mrt. Vrijdag 2 Mrt. Woensdag 7 Mrt. Donderdag 8 Mrt. Woensdag 14 Mrt. Zaterdag 17 Mrt. Woensdag 21 Mrt. APRIL Woensdag 4 April Donderdag 5 April Vrijdag 6 April

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur Soos Nijjoarsvisite met bingo Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Januari St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Vrouwenvereniging jaarvergadering met bingo Oud papier muziekvereniging St.Cecilea Soos Jaarvergadering en film over traditionele festiviteiten door heel Nederland St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00ur in de Koekoekshof Vrouwenvereniging dhr.V.D.Bult over klompen

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur Revue aanvang 20.00 uur in de Koekoekshof Soos naar het casino in Emmen St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Revue aanvang 20.00uu in de Koekoekshof Vrouwenvereniging Hospice Wat is dat? Revue aanvang 20.00 uur in de Koekoekshof Soos dhr.Huttinga, jachtopziener van de Kroondomeinen van Het Loo, met natuurfilms St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Revue aanvang 20.00 uur in de Koekoekshof Vrouwenvereniging dhr V.D.Veen over zigeuners en woonwagenbewoners

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00 uur VVV kinderbingo aanvang 19.00 uur in de Koekoekshof Soos dhr.Wim Postma houdt een lezing over Drentse idealisten St.Activiteiten Elp/Zuidveld klaverjassen aanvang 20.00uur in de Koekoekshof Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Maart Oud Papier muziekvereniging St.Cecilea Soos Feestavond

Soos afsluiting met een etentje Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuid in het dorpshuis 20.0-21.00 uur St.Activiteiten Elp/Zuidveld paasbingo 20.00 uur in de Koekoekshof


MEI Donderdag 3 Mei Woensdag 9 Mei Zaterdag 19 Mei JUNI Donderdag 7 Juni

JULI Woensdag 4Jjuli Donderdag 5 Juli Zaterdag 21 Juli AUGUSTUS Donderdag 2 Aug.

SEPTEMBER Woensdag 5 Sept. Donderdag 6 Sept.

OKTOBER Donderdag 4 Okt.

NOVEMBER Donderdag 1 Nov. Woensdag 7 Nov. DECEMBER Donderdag 6 Dec.

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-2100 uur Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Mei Oud papier muziekvereniging St.Cecilea

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur

Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot Juli Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur Oud papier muziekvereniging St.Cecilea

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur

Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot September Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-2100uur

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur Laatste dag kopij inleveren Koekoekspraot November

Inloopvergadering Dorpsbelangen Elp-Zuidveld in het dorpshuis 20.00-21.00uur

Uitgave 2012 van de Koekoekspraot Week 2 Week 11 Week 19 Week 27 Week 36 Week 45

kopie inleveren voor woensdag 11 januari 2012 kopie inleveren voor woensdag 14 maart 2012 kopie inleveren voor woensdag 9 mei 2012 kopie inleveren voor woensdag 4 juli 2012 kopie inleveren voor woensdag 5 september 2012 kopie inleveren voor woensdag 7 november 2012


Let op!

Let op!

Let op!

Let op!

Let op! Let op!

Let op! Let op!

Let op!

Let op!

Inleveren kopij voor de volgende dorpskrant voor woensdag 11 januari 2012 Lever de kopij op tijd in, te laat is echt te laat. Aanlevering het liefst digitaal op ons e-mailadres: koekoekskoerier@gmail.com

Oud Papier Het oud papier zal worden opgehaald op zaterdag 19 november 2011 ( laatste keer van dit jaar) Datums 2012: 21 Januari, 17 Maart, 19 Mei, 21 Juli

Inloopdata Dorpsbelangen Elp-Zuidveld Elke 1e donderdag van de maand vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur wordt er vergaderd door het dagelijks bestuur van Dorpsbelangen Elp-Zuidveld. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt hier met specifieke vragen terecht. Zo mogelijk graag even een e-mail aan de Secretaris om uw komst en eventueel onderwerp aan te kondigen. Secretaris e-mail: tdaling@online.nl 1 December 2011 5 Januari 2012 1 Maart 2012 3 Mei 2012 5 Juli 2012 6 September 2012 1 November 2012

2 Februari 2012 5 April 2012 7 Juni 2012 2 Augustus 2012 4 Oktober 2012 6 December 2012

Via deze weg willen wij een ieder nogmaals bedanken voor de vijf fijne jaren bij jullie in Elp. De handen, lieve woorden en de presentjes hebben ons goed gedaan. Hopende elkaar gauw weer te zien het ga jullie goed. Annie en Koos van Wolde


VAN DE REDACTIE Na het sluiten van de school al anderhalf jaar gelden kwam er ook een eind aan de koekoekskoerier. Geen dorpsnieuws meer, geen nieuws van de kinderen, en ook geen naslagwerk voor de diverse belangrijke data van het dorp. Wij hebben toen het besluit genomen dat wij daar geen genoegen mee konden nemen. Er moest een bindende factor blijven in het dorp met al het nieuws uit het zeer actieve dorpje Elp. De Koekoekspraot was ontstaan. Wij, als redactie, zijn nog steeds net zo enthousiast als de eerste dorpskrant die er uitgebracht is. Er is elke keer voldoende nieuws om een mooie krant in elkaar te zetten. Toch zijn wij heel benieuwd naar de meningen en reacties van de lezers van de Koekoekspraot. Graag willen wij de volgende krant een rubriek maken met reacties van lezers. Ook staan wij open voor tips, en suggesties voor nieuwe rubriekjes. Wilt u iemand aandragen voor het interview is dat ook goed. Wel graag even een mail adres bijvoegen want ook deze rubriek wordt via de mail behandeld. Rest ons nog iedereen fijne laatste maanden van 2011 toe te wensen en een spetterend begin van 2012 met een fantastische Koekoekspraot jaar. De redactie, Etty Bos en Roelien Schonewille


VROUWENVERENIGING Verslag van 26 sept 2011 Aanwezig 20 leden Lammy opent de avond met een gedicht en een verhaaltje over het leven van Toon Hermans we zingen dan uit, alles stemm saam” een loflied blz 13. De notulen worden voorgelezen door Rieki en de verslagen van de reiscommissie over de fietstochtjes en het reisje naar Greetsiel door Albertje en Sonja. Lammie heeft nog een gedicht Maskerade van Toon Hermans en dan houden een koffie pauze inmiddels is Ellen Weijers gekomen die ons deze avond iets zal vertellen over ouder en kind. Ondertussen zet en legt ze wat dingen klaar ze vertelt hoe ze er toe is gekomen om zich te verdiepen in de Leitherapie via een programma van Ivo Niehe op de t v. Een opleiding kinderen en jeugdbegeleiding gevolgd, toen kregen we enkele druppels crêpe appel sunlicht aura soma in onze handpalm en moesten die warm wrijven en dan de handen bewegen om ons heen. Na weer een koffiepauze kregen we een glas water met Bach rescue druppels is goed om tot rust te komen. Rond een groot boeket met bloemen uit de tuin lagen allemaal kaarten met een tekst erop daar mocht je twee van uitzoeken en lezen, Ellen had boekjes voor de uitleg maar inmiddels was het al over tienen tijd om te sluiten Lammy bedankte Ellen en alle Dames voor hun komst en welthuis.

Verslag van 10 okt 2011 Lammy verwelkomde 18 leden en Conny Vanderveen die deze avond wat zou gaan vertellen over de geschiedenis van hun warenhuis. Lammy had een toepasselijk verhaaltje over corsetten van Annie M G Schmidt dan zingen we met elkaar een lied en wordt het verslag van de vorige vergadering voorgelezen. Er worden enkele mededelingen gedaan en dan is er koffie of thee. Ze verteld eerst wat over haar zelf ze is getrouwd heeft 2 kinderen en geeft geschiedenis les in het Engels in Haren aan VWO leerlingen sinds een paar jaar,daarvoor woonde ze 10 jaar in Azie”in Cambodja waar ze ook les gaf. Van Kofschip tot Winkelparadijs. Conny begon te vertellen en via de beamer liet ze plaatjes en foto”s zien van de voorouders uit de 18 en 19 eeuw en las ze voor uit die oude brieven half in het Gronings. Eind 19”eeuw sloeg het noodlot toe bij de zeemansfamilie Oldenburger uit Nieuwe Pekela. Vader Jan Albert Oldenburger,kapitein van op het kofschip “De Harmonie,”verging op de Oostzee met man en muis. Weduwe Doetje stond voor de zware taak haar gezin met zeven kinderen uit eigen inkomsten groot te brengen. Haar tweede dochter,Antje,toog naar Assen, trouwde met Bareld Vanderveen en starte in 1897 een winkel in modestoffen,woon-stoffering en hoeden en petten. Haar grote droom was om haar winkel uit te bouwen tot een groot warenhuis,zo een als ze op haar reizen aan boord van het kofschip van haar vader had gezien in steden als Riga,Koningsbergen en Kopenhagen! Ze droomde van een warenhuis met alle keus van de wereld,waarvoor men van heinde en ver naar Assen zou komen.


Stukje bij beetje bouwden de generaties na haar aan haar droom,leidend tot een modern shopin-shop totaalwarenhuis met zestig afdelingen, eèn van de grootste en meest innovatieve warenhuizen van Nederland. De laatste foto was van het nieuwe gebouw ontworpen door Bureau Hertzberg met een 24 meter hoge toren en een ombouw in de vorm van een schip. Lammy bedankte haar voor haar mooie presentatie met een bloemetje en een paar boekjes over de Geschiedenis van Elp en een applaus van ons allen. Lammy heeft nog een verhaaltje over Vaders winkeltje en we besluiten met het zingen van ” Zolang er mensen zijn op aarde”en voor iedereen welthuis.

Verslag van 24 okt 2011 Lammy opent deze avond met het verwelkomen van de leden ook een oud lid Gonny van Liempt die een paar dagen hier in Elp op bezoek is en Rianne Westerhout van Remidica die deze avond voor ons zal verzorgen. Eerst leest Lammy een verhaaltje uit Mandewark ;Leliegie v Dalen”en we zingen ‘Rust mijn hand want de avond komt’ De notulen worden voorgelezen en dan drinken we koffie of thee. Dan is het woord aan de spreekster van vanavond die aan de hand van dia”s(via computerbeamer-beeldscherm) ons wat gaat vertellen over gezond ouder worden. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde. Vitamine D heel belangrijk zit oa in vette vis een beetje in melk vlees en zonlicht. Ostoperose (kleiner worden). Huidverzorging via apotheekVichy en Avene. Hart en Vaatziekten ongezond is roken en overgewicht meer bewegen! Artrose warmte oa doorThermo Care zelfverwarmende kompressen 2 leden krijgen ze opgeplakt en we krijgen ieder 1mee naar huis. Dan is er even een korte pauze. Ze vervolgt de avond met een apparaat Brita gefiltert water is zachter en laat het proeven. Plenty Easypull past een rol papier in van 60meter kost vanavond bij haar € 5,00. Bepanthen zalf lotions en cremes gaan rond om te proberen lekker zacht. Urineverlies na je 70ste jaar 1,7 liter vocht per dag gebruiken rooibos groene thee en cafeïnevrije koffie mag meegeteld worden,de blaas heeft een inhoud van een halve liter wist u dat? Lammy bedankt haar voor de vele informatie en tas met leesvoer en we zingen tot slot nog een lied met elkaar.


SOOSNIEUWS Op 5 oktober kwamen we weer voor de eerste keer in dit seizoen bij elkaar We denken nog even terug aan het mooie reisje, dat we met de Soos uit de Broekstreek hebben gemaakt. We bespreken het nieuwe programma en het bestuur hoopt maar, dat het goed uitpakt. Er wordt medegedeeld, dat er op 18 november een natuurfilm wordt vertoond en op 20 oktober kunnen we naar Beilen gaan. Thema Ga Wijs Op Weg. Ook is er een uitnodiging van de Broekstreek Zij organiseren een gezellige avond op 23 november. Na de koffie worden er traditie getrouw een paar spelletjes bingo gespeeld. Jantje Loof wordt bedankt voor het altijd verzorgen van de koffie en het kopen van de presentjes. De volgende keer komt de heer Bart v.d.Kolk.

19 oktober Door een miscommunicatie konden we deze middag niet in de school . Gelukkig konden we in de Koekoekshof terecht en kon het programma doorgaan. Bart v.d.Kolk verzorgde voor ons deze middag en werd hartelijk welkom geheten. Hij stelde zich aan ons voor. Hij is geboren in Heemskerk en studeerde als dierenarts af in 1998.Hij wist te vertellen, dat de boeren eerst nog wat twijfelden aan hem, hij was immers geen Drent en geen boerenzoon. Maar alles is goed gekomen. Luid en duidelijk voorzag hij de beelden via de beamer van commentaar. Veel vrouwelijke dierenartsen kiezen voor kleine huisdieren .Hij liet ons een keizersnede bij een koe zien, daar is echt veel kracht voor nodig. Als veehouder moet je zo hygiënisch mogelijk werken,om zo de bacteriën geen kans te laten krijgen om toe te slaan. Het gebruik van antibiotica moet worden teruggebracht vooral in de pluimvee-en varkenshouderij. Ook de rundveehouderij krijgt hiermee te maken. Het gaat om de MRSA bacterie, Zo zijn er ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens. Men noemt dit Zoonose. Bart v.d.Kolk had een aandachtig gehoor en werd door onze voorzitster( dit keer Geeske) hartelijk bedankt! 2 november. Deze middag gingen we met 20 personen naar het “Paardendal”in Grolloo. We werden verwelkomd door Agnes Dalemans, die samen met haar man, die dierenarts is, dit bedrijf runt We kregen een rondleiding over het terrein. Achter de gebouwen ligt 10 ha grond en aan de overzijde 20 ha. Er zijn twee buitenbanen , een waterbak en een tredmolen aanwezig. Ze legde ons uit hoe het werkte. Er wordt dressuur geoefend en ook op het springen kan hier worden getraind. Ze beheren dit bedrijf een jaar. Voorheen waren er alleen maar Friesche paarden, maar zij hebben nu het warmbloed paard onder dak. De gebouwen hebben we bekeken, allemaal even schoon. Er is plaats voor 180 paarden. Ze verzorgen veel paarden van mensen, die zelf geen stalling hebben. Zowel de wedstrijd of recreatieve ruiter wordt door Agnes begeleidt en getraint. Ze heeft voor ons nog een dressuur proef gereden in de binnenbak en legde ons uit hoe ze haar paard aangaf, welke beweging ze moest maken. De heer Dalemans is veearts en is de hele dag op het bedrijf aanwezig. We zijn heel uitgebreid op hun bedrijf rondgeleid en we wisten niet, dat er zo dichtbij zo'n mooi paardenbedrijf bestond. De middag werd afgesloten met een kop koffie en een plak koek. Elly bedankte de familie Dalemans voor het organiseren van deze interessante middag


HET HARM SMEENGE DIPLOMA Mr. Harm Erediploma voor leerlingen in het beroepsonderwijs in Drenthe en West-Friesland (NH). Door het Mr. Harm Smeenge-fonds wordt sinds 1919 het Mr. Harm Smeenge-diploma uitgereikt aan goede leerlingen, die tevens uitblinken in karakter en sociaal gedrag. De leerlingen worden door de scholen zĂŠlf voorgedragen. Het diploma ontvangen zij uit handen van een directe afstammeling van Harm Smeenge. Op zaterdag 5 november is aan Marije Loof het Harm Smeenge diploma uitgereikt in Meppel.


Graag willen we u uitnodigen voor een filmavond met de natuurfilm:

In het land van de Drentsche Aa

De 2 uur durende film wordt gepresenteerd door Nighthawk Productions Assen waarbij de gepassioneerde filmmakers Henk Bos en Janetta Veenhoven zelf aanwezig zijn. Datum: Vrijdag 18 november. Plaats: Dorpshuis, Schoolweg 1 te Elp. Tijd: Ontvangst met koffie om 19:45 uur. Start film om 20:00 uur. Deze avond is gratis toegankelijk voor ALLE inwoners van Elp en Zuidveld. Inmiddels hebben zich na de aankondiging in de vorige dorpskrant en op de website voldoende belangstellenden aangemeld om deze avond te kunnen organiseren. We hebben nog wat plaatsen over, dus wanneer u zich niet hebt aangemeld kan dat als nog bij de dames: Matje Wolbers telefoon 0593 - 346399 Elly Boer telefoon 0593 - 346205 WEL GRAAG NOG EVEN AANMELDEN: VOL = VOL De filmavond wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Welzijn Midden – Drenthe en u aangeboden door: Ouderen Soos Elp – Zuidveld in samenwerking met Stichting Dorpsbelangen Elp - Zuidveld


SINTERKLAAS KOMT WEER IN ELP

Op 3 december komt de Goedheiligman met zijn Pieten weer op bezoek in Elp. We verzamelen bij het Dorpshuis om 9.45 uur waarvan we zullen vertrekken om de Sint op te wachten aan het einde van de Tipweg. Muziekkorps St. Cecilea zal jullie begeleiden. Na aankomst van de Sint zal er een rondje door Elp gemaakt worden weer onder begeleiding van St. Cecilea om te eindigen bij het Dorpshuis . Daar zullen we de Sint hartelijk ontvangen en wie weet mogen er kinderen op schoot zitten en krijgen we wat lekkers. De Sint houdt van tekeningen als cadeau voor zijn verjaardag en……. allemaal goed Sint Nicolaasliedjes leren hoor, want dat vind de Sint super Iedereen jong en oud, ouders,opa en oma”s, kinderen en kleinkinderen zijn van harte welkom. TOT 3 DECEMBER


AAN ALLE INWONERS VAN ELP E.O. Sinterklaas heeft te kennen gegeven graag een bezoek aan Elp te willen brengen. Op 3 december is het zover, dan komt de Sint naar ons dorpshuis. Iedereen is natuurlijk van harte welkom op het Sinterklaasfeest. I.v.m. de organisatie vernemen wij hoeveel kinderen Sint en Piet kunnen verwachten. Ook kleinkinderen van Oma en Opa”s zijn van harte welkom. Voor de kinderen t/m groep 5 willen Sint en Piet een cadeautje meenemen. Bij opgave is het leuk dat er nog iets over de kinderen vermeld wordt. Sint en Piet hebben zelf een zakje waar een vrijwillige bijdrage in kan. U kunt onderstaand strookje mailen of brengen, voor 20 november, naar: kacelp@hotmail.com T. Dolfing, Hogebrinksweg…5a………………… …………………………………………………………………………. Leeftijd:………………………………………………………………………… …………………….. Sport:…………………………………………………………………………… ……………………… Hobby:…………………………………………………………………………… …………………….. Beleving:………………………………………………………………………… ……………………. Nader bericht in de dorpskrant Elp-Zuidveld: DE KOEKOEKSPROAT

Namens Stichting Activiteiten Elp-Zuidveld


“snert” Klootschieten Op zondag 18 December vind weer het grootste 1 daagse sport evenement van Elp plaats, en wel het zogenaamde “snert” gooien. Vanaf 13:30 gaan we van start vanuit Hotel Restaurant De Koekoekshof, om al klootschietend een parcour van ongeveer 5 kilometer af te leggen. Ervaring is niet nodig, want mee doen, en gezelligheid zijn belangrijker dan winnen. Enigste voorwaarde om mee te mogen doen is dat deelnemers ouder moeten zijn dan 16 jaar. De inleg bedraagt € 8,50 en hiervoor krijgt u een kop koffie vooraf, een consumptie halverwege het parcours, een heerlijke kop snert na afloop, en een hoop plezier. Om de inschrijving zo snel mogelijk te laten verlopen, graag voor 13: 00 aanwezig zijn. Na de prijs uitreiking, hebben we een verloting met mooie prijzen, en natuurlijk nog even gezellig napraten.... Ik zou zeggen genoeg ingredienten om mee te doen, en we hopen u in grote getale te mogen verwelkomen.

Het Klootschieten bestuur.


23 december is het weer zo ver! Elp in kerstsferen. Komt allen te samen om 19.15 bij de Koekoekshof om de Kerstman te begroeten. De Kerstman zal naar het dorpshuis gaan om daar samen met ons kerstfeest te vieren. Vanaf 19.30 kunt u weer genieten van een avondvullend programma onder het genot van een glaasje gl端hwein.

Op het programma staat o.a. Het toneelstuk door de leden van de JEZ, een prachtig Kerstverhaal, kerstliederen. Tot ziens op 23 december


De E.L.P.E.R. Revue Wij hebben een vernieuwde website die wij graag aan jullie mededelen:

www.elperrevue.nl Hier staan alle leuke weetjes en nieuwtjes op. Zo ook foto’s die zich elkaar afwisselen.

Nieuwsbrief! Ook kunt u zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief, zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste weetjes! Aanmelden doet u via de website!


REVUE~~~~~REVUE~~~~~~REVUE~~~~~~REVUE~~~~~~REVUE Ook dit jaar is het weer gelukt, om een programma voor een revue in elkaar te zetten. Wij zijn met onze leden van de E.L.P.E.R. weer druk aan het repeteren. De titel van de revue is: ELPER OP GLEE!!! Voor U, als inwoners van Elp/Zuidveld, is er de mogelijkheid om vroegtijdig Uw kaarten te reserveren, bij hotel/café de Koekoekshof. Tel. 346279 maar U kunt ze natuurlijk ook alvast ophalen. De revue zal 4 keer worden opgevoerd.Het kaartje kost € 10,00 De uitvoeringen zijn op: zaterdag 4, 11, 18 en 25 februari 2012. Graag tot ziens op één van de bovengenoemde data’s!!! Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde site van de revue, www.elperrevue.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief. REVUE~~~~~REVUE~~~~~~REVUE~~~~~~REVUE~~~~~~REVUE

Hallo, toekomstige biljartvrienden. Bij onze club hebben we nog ruimte voor enkele nieuwe leden. We hebben een gezellig clubje van 10 personen, iets te weinig dus. Kom (natuurlijk geheel vrijblijvend) gerust een keer langs op de dinsdagavond. We zijn vanaf dinsdag de 4e oktober elke week vanaf 20.00 uur weer aanwezig in de koekoekshof. Ook wij zijn nog niet de koning van het groene kleed. Er zijn geen lidmaatschapsgelden verschuldigd, alleen bijdrage feestavond/afsluiting. Wat ons betreft, tot ziens en welkom bij onze club. Voor vragen o.i.d. kun je terecht bij: J. Mulder. 0593-346439.

M. Speelman. 0593-346279.

G. Wendeling. 0593-346358.


Roessinghkamplaan 1 9431 CH Westerbork Telefoon: 0593-370477 bluehouse@home.nl Geachte heer/mevrouw, De WereldWinkel in Westerbork zit aan de Roessinghkamplaan 1 en wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Wij besteden veel aandacht aan het inrichten van de winkel vaak helemaal aangepast op het seizoen. De tijd van Sinterklaas en feestdagen zit er weer aan te komen, sta dan ook eens even stil bij mensen in de Derde Wereld landen. Wij hebben een ruim aanbod in onze winkel waar wij trots op zijn. De nonfood producten (bv aardewerk, glaswerk, kaarsen, manden, speelgoed, sieraden, kaarten, postpapier enz.) zijn afkomstig uit Derde Wereld landen en in de meeste gevallen met heel veel liefde gemaakt. Nieuw in de winkel is een ruim aanbod van kleding. Er is voor jong en oud kleding uit verschillende landen van puur zijde bloesjes uit Bangladesch en mooie vesten van Alpaca wol uit Peru en prachtige kleding uit Nepal. Ook beelden van hout, leisteen en zelfs van blik zijn de mooiste voorwerpen gemaakt. Onze afdeling food producten is ruim vertegenwoordigd in de winkel. Wij verkopen verschillende producten voor in de keuken van pandanrijst, pepermolens tot koffie en thee. Maar ook jam, chocopasta of hagelslag voor op de boterham allemaal pure producten met zorg bereid. Ook zijn er cadeaubonnen van de WereldWinkel te verkrijgen leuk om te geven en zeker ook leuk om te ontvangen. Wij bezoeken ook scholen en staan soms op markten, tijdens fairs of bij vergaderingen in de pauze kunnen wij ook een leuke invulling bieden. Tijdens de Kerst kun je bij de WereldWinkel terecht voor kerstpakketten zo hebben we ook dit jaar weer een eigen folder met een gevarieerd aanbod van kerstpakketten. Een grote groep vrijwilligers heeft dagelijks de deuren van de WereldWinkel aan de Roessinghkamplaan 1 in Westerbork open van 10.00 uur tot 17.00 uur, ‘s maandags van half 2 tot 17.00 uur. Kom rustig een keer langs om een kijkje nemen. Bent u geïnteresseerd om zelf een dagdeel per 2 weken bij de WereldWinkel te werken dan bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Ingrid Dolfing PR werkgroep WereldWinkel Westerbork ingridlambert@hetnet.nl

Kromme 44 – 9431 HM Westerbork - 0593 331983


HEMMELTIED IN ELP Elke zaterdagmorgen wordt op Radio Drenthe van 10:00 uur tot 12:00 uur het programma Hemmeltied uitgezonden. Dit programma, wat gepresenteerd wordt door Hennie Kuijer en Harm Dijkstra, gaat vanaf een locatie (dorp) in Drenthe rechtstreeks de ether in en wordt ondermeer ingevuld door middel van gesprekken over verschillende onderwerpen met mensen uit het betreffende dorp. Een vast terugkerend onderdeel is het spel Drieslag wat gespeeld wordt door 2 teams van 3 personen waarbij het winnende team voor zijn vereniging een geldprijs kan verdienen. Enkele jaren geleden is dit programma al eens uitgezonden vanuit Elp en we kregen van de programmaredactie een telefoontje met de vraag of ze nog eens terug mochten komen. Op dit moment zijn we samen met de redactie bezig om invulling aan het programma te geven waarvoor we al inwoners hebben benaderd of nog zullen benaderen. De rechtstreekse uitzending zal plaatsvinden op zaterdagmorgen 24 december 2011 van 10:00 tot 12:00 vanuit de Koekoekshof te Elp. U bent daar van harte welkom om als publiek deze uitzending bij te wonen. Namens Stichting Dorpsbelangen Elp – Zuidveld, Etty Bos Jan Reinds


. HET RECEPT

POFFERT Ingrediënten • • • • • • •

500 gram bakmeel 250 gram rozijnen snufje zout 3 eetlepels suiker 2 eieren 1 theelepel kaneel 1 flinke zachtzure appel, geschild, zonder klokhuis, in kleine stukjes • 350 ml. melk

Bereidingswijze Voorbereiding: 15 minuten | Bereiding: 3 uren | Extra tijd: 45 minuten

1. Meng het meel met de eieren en de melk. Meng dan de rozijnen, zout, suiker, kaneel en appel erdoor.


2. Een gesloten bakvorm (tulbandvorm) invetten met boter. 3. Het beslag in de vorm gieten en de poffert 3,5 uur laten koken in een pan met water 4.of 5. 170 min. in de oven op 130 graden C / gasovenstand 1/2

.

HET KINDERRECEPT Appel- en banaanbeignets Wat heb je nodig: appels bananen 250 gr zelfrijzend bakmeel snufje zout 3 eieren 2 eetl olie 1 flesje bier Bereidingswijze 1. Eerst ga je de vruchten schoonmaken en snijden. Schil de appels en haal met een appelboor het klokhuis eruit. Snijd ze dan in plakken van 1 cm dik. Leg ze in een kom en doe er citroensap en een


beetje kaneel op. Laat ze afgesloten staan totdat je ze nodig hebt. De bananen haal je uit de schil. Snijd ze over de lengte door midden. Elke helft snijd je dan nog eens in drie stukken. 2. Eerst ga je het meel en het zout zeven. Dan splits je de eieren in eiwit en dooiers. De dooiers klop je met een garde door het meel heen. Blijf dan roeren en gooi er scheutje voor scheutje het bier bij. 3. In een andere kom klop je de eiwitten stijf en schep ze luchtig door het beslag. Dus niet extra lang roeren. 4. Verhit de frituurolie tot er net damp af komt. Haal dan de stukken fruit door het beslag, laat ze eventjes uitlekken en leg ze in de olie. Bak ze in 4 tot 8 minuten gaar en goudbruin. Met een schuimspaan kun je ze halverwege omdraaien. Laat ze uitlekken op keukenpapier.

HET INTERVIEW In het interview deze keer Frank Bijker. Frank helpt al een aantal jaren de schaapherder in Orvelte met de schaapskudde.

Hoe lang beoefen je deze hobby al? Ik ben al bijna 6 jaar vrijwilliger bij de schaapskooi. Hoeveel tijd besteed je per week aan deze hobby? Dat verschilt per seizoen. In de winters help ik vaak mee met de ronde, dan staan de schapen buiten en dan gaan Willem De Vente en ik kijken of alles nog in orde is. En in de zomervakantie help ik mee met demonstraties schapendrijven in Orvelte. Uit welk ras schapen bestaat de schaapskudde? Uit het Schoonebeker ras. Uit hoeveel schapen bestaat de kudde? Ongeveer 320 schapen. Hoeveel rammen en hoeveel ooien lopen er bij de kudde? Ongeveer 20 rammen en 300 ooien.


Gebruiken jullie voor het bevruchten van schapen ook wel rammen uit een andere kudde? Dit om inteelt te voorkomen? Ja, elke jaar komen er nieuwe goedgekeurde fokrammen. Omdat de schaapskooi een fokcentrum is voor het Schoonebeker ras. Als er lammetjes geboren worden, houden jullie deze allemaal bij de kudde of worden er ook lammetjes verkocht? We houden de meeste ooilammeren die zijn goed gekeurd voor de fok. De goedgekeurde ramlammeren gaan naar andere kooien toe. De rest word verkocht.

Worden er ook wedstrijden gehouden met honden en schaapskuddes? Er worden wedstrijden georganiseerd. Meestal worden er geen schaapskuddes gebruikt, maar een koppeltje van 5 tot 10 schapen. Door de hond goed te sturen laat de herder de schapen een parkoer lopen en dat wordt beoordeelt door een jury.

Hebben jullie ook eigen honden bij de kudde, zoja en hoeveel? Elke herder heeft zijn honden. Meestal zijn dat er 2 of meer. Vaak worden er Border Collies gebruikt. Leiden jullie deze honden zelf op voor het hoeden van een kudde, en hoelang duurt het voordat een hond geschikt is voor een kudden te drijven? De honden worden door de herders zelf opgeleidt. Het verschilt per hond hoe lang het trainen duurt, maar meestal is dit twee jaar. De hond is pas geschikt als het een natuurlijk drijf gedrag heeft. Dat houdt in dat de hond de schapen altijd bij de baas wil houden. Dat heeft de hond als hij 8 tot 12 maanden oud is. Heb je zelf ook een opleiding hiervoor moeten volgen? Ik heb alles geleerd door de praktijk. Ik was niet echt een opleiding nodig. Kan een schaapherder leven van het beheren van een kudde? Ja, sommige schaapherders worden ingehuurd. Maar sommige hebben zelf een kudde en die worden dan betaald door de schapen te laten grazen op een gebied.


Ben jij ook van plan om in je verdere leven schaapherder te worden of blijft het alleen een hobby? Ik denk dat het alleen een hobby blijft. Heb je nog een boodschap voor de lezer? Om een keer langs te komen bij de nieuwe kooi!


Dorpskrant Elp-Zuidveld - november 2011  

Buurtkrant voor Elp en Zuidveld