Page 1

De koekoekspraot: 31 jaargang (maart 2011) Redactieadres:

Fam Schonewille, Hoofdstraat 8, Elp

Telefoon:

0593-346351

E-mail:

koekoekskoerier@gmail.com

Uitgave:

Stichting Dorpsbelangen Elp-Zuidveld

Agenda Ma 21 maart Woe 23 maart Ma 4 april Zat 16 april Zo 24 april Ma 25 april Ma 25 april Ma 25 april Zat 18 juni

Vrouwenvereniging, Dione van Berkel over kruiden Soos feestavond, aanvang 20.00 uur met het vissersvrouwensemble in de Koekoekshof Vrouwenvereniging, paasavond Oud papier 1e Paasdag 2e Paasdag 10.30 uur eieren zoeken in het jeneverbesbosje door Stichting Activiteiten Elp-Zuidveld 19.00 uur fakkeloptocht verzamelen bij de Koekoekshof Oud papier

Uitgave 2011 van de Koekoekspraot Week 19 Week 27 Week 36 Week 45

kopie inleveren voor woensdag 11 mei 2011 kopie inleveren voor woensdag 6 juli 2011 kopie inleveren voor woensdag 7 september 2011 kopie inleveren voor woensdag 9 november 2011

INLEVEREN KOPIJ VOOR DE VOLGENDE DORPSKRANT VOOR WOENSDAG 11 MEI 2011 Lever uw kopij op tijd in, te laat is echt te laat. Aanleveren het liefst digitaal op ons email-adres


INLOOPDATA DORPSBELANGEN ELP-ZUIDVELD 1e donderdag van elke maand vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur in het dorpshuis Zo mogelijk graag even een e-mail aan de secretaris om uw komst en eventueel onderwerp aan te kondigen. Secretaris e-mail: tdaling@online.nl

7 april 2011 5 mei 2011 9 juni 2011 (i.v.m. Hemelvaartsdag de 2e donderdag) 7 juli 2011 4 augustus 2011

1 september 2011 6 oktober 2011 3 november 2011 1 december 2011

Van enkele inwoners is de vraag gekomen of het mogelijk zou zijn om in Elp een cursus

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) te gaan organiseren. Hoe groot de behoefte daar aan is willen we graag eens inventariseren. Wanneer u belangstelling hebt voor eventuele deelname verzoeken wij u (liefst) middels mail te reageren en daarbij de volgende vragen te beantwoorden: - met hoeveel personen zou u willen deelnemen aan een beginnerscursus. - in geval u al een geldig diploma hebt, met hoeveel personen zou u dan willen deelnemen aan de jaarlijkse herhalingscursus. - bent u geĂŻnteresseerd in de complete cursus (EHBO + Brand) of een deel ervan. - in welke maand zou u de cursus willen gaan doen (voorkeur). Uiteraard gaat dit om een vrijblijvende opgave. Wanneer er voldoende belangstelling is krijgt u concrete informatie over tijdstip, kosten en dergelijke, waarna u zich definitief kunt opgeven. Opgave en informatie: Jan Reinds

Stichting Dorpsbelangen Elp – Zuidveld reinds@hetnet.nl


Paasvuur 2011 Op maandag 25 april a.s. 2e paasdag is het de bedoeling dat er weer een mooie grote paasbult op de oude vertrouwde paasvuur lokatie in Elp is opgebouwd. Onze muzikanten zetten zich met man en macht in om van al het gestorte tuinafval een mooi vormgegeven paasbult te maken en hiermee wellicht ook een prijs in de wacht te slepen. Voor de mooiste paasbult wordt namelijk door de gemeente een geldbedrag van 200 euro beschikbaar gesteld. U kunt uw tuinafval storten iedere Zaterdag vanaf 12 maart a.s. tot en met Zaterdag 23 april, de openingstijden op zaterdag zijn van 9.00 uur tot 18.00 uur. Van belang is dat de gemeente ons een aantal zaken op het hart heeft gedrukt,er mag uitsluitend schoon, onbehandeld hout-, stro- en snoeiafval worden gebracht. De gemeente ziet er streng op toe dat er geen ander afval of bouwpuin wordt gestort, gebeurt dit wel dan zijn wij aansprakelijk voor het opruimen daarvan. Doelstelling is dat we op 2e paasdag maandag 25 april om 19.30 uur de paasbult traditiegetrouw weer kunnen aansteken en de tuinen in Elp er weer mooi zomerklaar bij liggen! Met dank voor uw medewerking namens alle muzikanten!

Fakkeloptocht Onze traditionele fakkeloptocht wordt ook dit jaar weer gehouden voorafgaand aan het paasvuur. Kinderen die mee willen lopen worden maandagavond 25 april om 19.00 uur verwacht op de parkeerplaats van “De Koekoekshof�. Daar worden de fakkels uitgereikt. St. Activiteiten Elp-Zuidveld


Op de hoogte van het vrijwilligerswerk in Midden-Drenthe Nieuwsbrief Sinds kort geeft Meedoen Midden-Drenthe een digitale nieuwsbrief uit. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe feiten en ontwikkelingen in het Midden-Drentse vrijwilligerswerk. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, ga dan naar de website en vul het formulier in dat u vindt onder ‘actueel’, ‘nieuwsbrief’. Column Om een beeld te krijgen van de thema’s waar Meedoen Midden-Drenthe zich mee bezig houdt kunt u elke tweede woensdag van de maand de column in de Krant van MiddenDrenthe lezen. Elke maand komen verhalen aan bod over vrijwilligers en hun passie, vragen waar organisaties en vrijwilligers mee zitten en interessante activiteiten voor organisaties en/of vrijwilligers. Ook op onze website kunt u de columns lezen. vragen? Kijk op onze website of maak een afspraak.

www.meedoenmiddendrenthe.nl


Burenbemiddeling vaak goede resultaten Met conflicten over uiteenlopende onder-werpen gaan inwoners van Midden-Drenthe naar ’t Geruzie Veurbij. Erfafscheidingen, blaffende honden en geluidsoverlast zijn veel voorkomende onderwerpen van conflict. Sinds de start van het project in september 2009 hebben 41 buren een conflict gemeld bij ‟t Geruzie Veurbij. In 44% van de gevallen meldden buren ruzies op eigen initiatief, maar het gebeurt ook vaak dat samenwerkende instanties mensen met een burenruzie doorverwijzen (56%). Meer dan 70% van de buren kon na bemiddeling, advies of doorverwijzing van ‟t Geruzie Veurbij beter met de buren door één deur. Vaak volgt met inzet van twee bemiddelaars een bemiddeling met een bevredigend resultaat, maar soms is het voor de buren voldoende als ze worden voorzien van informatie of een advies over hoe ze met de situatie om moeten gaan. In een enkel geval kan een andere instantie meer voor de buren betekenen en worden de buren doorverwezen naar een instantie die met de buren aan een oplossing werkt.

Helaas is ongeveer 25% van de ruzies onopgelost gebleven. Niet altijd willen beide partijen zich openstellen voor de ander. Gelukkig is de meerderheid van de buren goed geholpen met ‟t Geruzie Veurbij. Met de eerste melding in het nieuwe jaar zijn de vrijwilligers al weer druk bezig en alle samenwerkende partijen hopen op veel geslaagde bemiddelingen in 2011. In ’t Geruzie Veurbij werken Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Welzijn Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, woningcorporaties Woonservice en Actium, de Politie en het Oranjefonds samen aan een prettige woonomgeving.

Informatie voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn MiddenDrenthe: Martinet Oosterhof, coördinator: m.oosterhof@welzijnmd.nl/0593-523450


HET RECEPT Hangop met grapefruit IngrediĂŤnten voor 4 personen: 1 liter yoghurt 2 rode grapefruits ca. 4 eetlepels vloeibare honing Bereiding: 1. Leg een nat gemaakte schone theedoek in een zeef en plaats de zeef op een hoge kom. 2. Giet de yoghurt in de theedoek en laat ongeveer 12 uur uitlekken. 3. Verwijder de schil van de grapefruits en snijd met een scherp mes het vruchtvlees tussen de vliezen weg. Probeer de partjes heel te houden. Vang het sap op. 4. Roer de honing en het opgevangen grapefruitsap door de dikke yoghurt, de hangop. 5. Verdeel over vier kleine schaaltjes. Garneer de hangop met partjes grapefruit. Tips: Roer een klein beetje kaneelpoeder door de hangop. Vervang de grapefruit door geraspte appel die door de yoghurt wordt geroerd.

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Wij als gymnastiekvereniging doen een oproep voor een volleybalgroep of een badmintongroep. Op de donderdagavond is er nog plaats in de gymzaal. Om de gymzaal in de toekomst te kunnen behouden moeten we met elkaar zorgen dat deze zoveel mogelijk verhuurd gaat worden. Wij als gymnastiekvereniging De Eendracht proberen daarom om een volleybalgroep of badmintongroep te gaan starten. De materialen zijn allemaal aanwezig. Heeft u zin in een sportief, gezellig avondje, meld je dan aan bij Liesbeth Wolbers 346346 of Etty Bos 346338. Over de contributie worden we het natuurlijk altijd eens. Ook in de seniorengym groep is er nog plaats voor nieuwe leden. Deze groep gymt op de woensdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.


INGEZONDEN BRIEF: Beste dorpsgenoten, Sinds een aantal jaren beleven veel mensen in de hoofdstraat en Zwiggelterweg een toename van verkeer in het dorp. Uit verkeerstellingen is gebleken dat er per dag rond de 800 voertuigen over de hoofdstraat /zwiggelterweg rijden. Veel verkeer is geen bestemmingsverkeer. Met name vrachtverkeer “bezoekt” het dorp om van punt A naar punt B te gaan. Deze wagens rijden niet alleen hard en veroorzaken kapotte bermen maar ook veroorzaken ze trillingen in woningen die aan de weg gelegen zijn, met als gevolg schade. Vorig jaar is er een verkeerstelling gehouden. De meters werden geplaatst voor hoofdstraat 26 ter hoogte van de Westerkampen. Om iedereen in het dorp erbij te betrekken en te informeren plaatsen we deze oproep in de dorpskrant. De vraag is: Zijn er meer mensen die overlast ervaren door het toegenomen verkeer? Zijn er meer mensen die overlast ervaren van de snelheid van voertuigen? Zijn er mensen die ideeën hebben om dit probleem te tackelen, rekening houdend met de bedrijven in het dorp? Zijn er mensen die problemen ervaren met iets anders ,gerelateerd aan het verkeer, hierboven niet beschreven. Kortom, wat is de mening van iedereen in het dorp. Met een flink aantal personen van de hoofdstraat/zwiggelterweg zijn we tot een voorstel gekomen om de verkeershinder en de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan terug te brengen. Deze is als bijlage in de dorpskrant toegevoegd. De bedoeling is dat dit voorstel aan de gemeente wordt aangeboden, eventueel aangevuld met reacties en ideeën vanuit het dorp. Daarnaast is het plan is opgepakt om samen met dorpsbelangen de bedrijven te benaderen die ons dorp als doorgaande route gebruiken. Dit om het sluipverkeer terug te dringen. We nodigen iedereen uit om zijn meningen. ideeën etc.. te ventileren. Dit om het wonen in het mooie dorp Elp veilig en rustiger te maken. Zoals ook als onderaan de bijlage van het A4tje staan vermeld kunt u reageren via het emailadres: werkgroephoofdstraat@hotmail.com. Mensen die niet via de mail willen reageren kunnen het bijgeleverde A4tje voorzien van hun reactie deponeren in de brievenbus van hoofdstraat 15. We zullen u op de hoogte brengen van het resultaat. Namens de werkgroep hartelijk dank. Namens de werkgroep, Janine van Dijk-Veld, Jean Paul Apcar


Klaverjassen 2010/2011 verslag: Het was zoals ieder jaar weer een gezellig toernooi met een nieuwe winnaar. Het aantal deelnemers was 16 personen. Er waren 9 deelnemers minimaal 6x aanwezig en kwamen voor een totaalscore in aanmerking. Grote winnaar is Koos van Wolde met een gemiddelde totaalscore van 5022 punten. 2e plaats Lammert Wendeling 4944 punten en op de 3e plaats Jan Schoonewille met 4802 punten. Hoogste score was voor Koos van Wolde en Jan Kuipers met 2340 punten. Graag tot ziens bij het volgende Klaverjastournooi in Elp!

Onderstaand de standen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Koos van Wolde Lammert Wendeling Jan Schoonewille Ronald van den Aarssen Jan Wolbers Flip van de Hadelkamp Gerrit Wendeling Herman Scholten Jan Essink

5022 4944 4802 4652 4611 4596 4426 4420 4417

10 11 12 13 14 15 16

Minder dan 6x gespeeld onderstaand: Jan Kuipers Menno Speelman Joke Speelman Roelien Schonewille Maikel Speelman Jan ‌‌.spontane invaller Arnd Speelman

5044 4789 4678 4651 4527 4320 3962


DE VERENIGING VERTELD:

Het ontstaan van de soos In 1969 kwamen we naar Elp met Christine ( 1,5 jaar). De organisatie van het schoolfeest lag te wachten. Tijdens dit feest leerde ik veel mensen kennen en zag de samenhorigheid. Sijbrand werd een jaar later geboren. Al die tijd vroeg ik me af “Wat kan ik hier voor de mensen betekeken?” Een vraag aan buurvrouw Roelie Naber – Bos kreeg als antwoord: wandel’n , alleen gaan wij niet op stap. Zo gebeurde het. Elke vrijdagavond om 7 uur vanaf school, uiteindelijk een groepje van zo’n 12 man. Zij leerden mij kennen en ik hen, maar ook de omgeving. De vraag was nu”wat doen we bij winterdag? Het idee Soos werd geboren. Samen met Hendriks ( via volksdansen) kregen we ongeveer 25 man bij elkaar. Ik kwam zo in veel huizen en leerde Elp goed kennen. Een keer in de veertien dagen zetten Gabe en ik de tafels en stoelen klaar in de kleedkamer, bloemetje op de tafel en om 2 uur kwamen de leden. Koffie en thee werd gezet in de doucheruimte en kopjes afwassen gebeurde onder de kranen van de voetenbak. Hendriks werd voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. Ik was erg blij met hem, na enige tijd was er een bestuur. 2 keer per jaar maakten we bij mij thuis een programma. In het begin draaiden we zonder subsidie. Mensen kwamen gratis helpen (dia’s, vertelling, reisverhalen enz.) Pas in 1980 kregen we subsidie. Als clublied zongen we bij aanvang steeds: Elp mien kleine Drentse Dorpie, een lied door Gabe voor de revue geschreven.

We maakten zelfs een busreis met 50 mensen. Ook niet leden konden mee. Tijdens die reis realiseerde ik me, dat meer hulp nodig was, moest er eens wat gebeuren. Heel spontaan boden zich een vijftal dames aan. Nu konden er ook korte uitstapjes per auto worden gemaakt. (kegelen in Witteveen, Pesse, Grolloo, museum Hoogeveen, Diever e.d) In december 1994 waren er nog maar 12 leden. Sam de Boo opperde het plan, om de mensen persoonlijk te bezoeken. Met 35 leden op papier ging de soos verder. In een volgende Koekoeksproat zou ik ( indien belangstelling) enkele notulen van de vorige soos kunnen plaatsen, er zijn boeken met prachtige verslagen van voormalige bestuursleden.

Geeske Dijk - Kiers


SOOSNIEUWS Op 19 januari kwamen we weer samen in het dorpshuis. Het was de jaarvergadering. Het jaarverslag werd voorgelezen en het financiele gedeelte was gecontroleerd door Rens Boer en Jan Essink. Dit werd in goede orde bevonden en de penningmeester werd decharge verleend. Deze middag hadden we Annie Meursing in ons midden. Ze heeft in Oud-Annerveen een praktijk genaamd “Health en Freedom” Zelf heeft ze een burnout gehad en legt uit hoe je in zo'n situatie terecht kunt komen. Niet meer luisteren naar je lichaam is het grootste euvel. Zodoende pik je de signalen van vrienden en familie niet meer op. Te lang doorgaan. In de praktijk probeert zij door met praten laagje voor laagje af te pellen om bij de bron te komen. Ze had een aandachtig gehoor en door het vertonen van dia's probeerde ze het ons duidelijk te maken. Woensdag 2 februari hadden we de heer Pottjegort gevraagd om voor ons deze middag te verzorgen Hij wilde ons de kennis van de verkeersregels weer wat opfrissen. Verschillende verkeerssituaties vertoonde hij ons via dia's.Wie heeft er voorrang, wie niet. De rotondes kwamen aan de orde met de richtingaangeving. Dat doet bijna niemand goed. Nog een goede raad: Let vooral op fietsers en voetgangers. We hebben met de heer Pottjegort een leerzame middag gehad. De heer Henk Nijhoff was op 16 februari bij ons. Hij heeft met zijn vrouw een maand lang een rondreis gemaakt door Australie. Ze hebben 22 uur moeten vliegen om er te komen. Een ontzettend groot land 220 keer zo groot als Nederland, en maar 27 miljoen inwoners.We zagen beelden van Sydney en EllesSprings Dit gebied bestaat uit 80% woestijn. Daarna in een camper gestapt om naar Brisbane te rijden. Ze verbleven daar 16 dagen. Hier is veel oerwoud en veel tropisch hardhout Heel veel mooie beelden van de natuur hebben we gezien Er was een kustlijn van 2000 kilometer waar men niet mocht zwemmen vanwege het gevaar. Daarna nog een week met een bus rondgereden .Henk en zijn vrouw hebben heel veel gezien van Australie en hij heeft ons in een vogelvlucht meegenomen. Hij werd door onze voorzitster hartelijk bedankt voor deze mooie middag. Op 2 maart hadden we Leidy van der Veen in ons midden. Na de koffie stelde ze zich aan ons voor. Ze is in 1992 naar voren geschoven als Drentse weervrouw door Jan Pelleboer. Ook is ze ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Coevorden. Ze legt uit hoe de weersvoorspelling tot stand komt. 30 kilometer is een belangrijke hoogte voor de weersvoorspelling. Er wordt een weerballon opgelaten met een parachute waarin een apparaatje is bevestigd. Op de hoogte van 30 km. knapt de ballon , gaat de parachute open en geeft de gegevens af. Als afsluiting van deze middag gaf ze ons nog een weerspreuk mee. BLIJF DE ZON KANT VAN HET LEVEN ZIEN DAN KOMT ALLES GOED. NU NOG EEN KENNISGEVING VAN ONZE GEZELLIGE AVOND IN DE KOEKOEKSHOF OP WOENSDAG 23 MAART OM 20 UUR TREEDT VOOR ONS OP HET VISSERSVROUWENENSEMBLE ´GITJE GENAOT´UIT ZUIDBROEK.HET KOOR BESTAAT UIT 13 VROUWEN EN 2 ACCORDEONISTES. MET TUSSENDOOR ENKELE SKETCHES. ALLE INWONERS UIT ONS DORP ZIJN HIERBIJ UITGENODIGD. DE ENTREE IS GRATIS.


VROUWENVERENIGING Verslag van 10 januari Er zijn 19 leden aanwezig. Lammy opent de avond en wenst ons allemaal nog een gelukkig en gezond 2011 toe. Ze leest een gedicht en een verhaaltje uit Janneke Brinkmans agenda voor en we zingen uit alles stemm saam blz 8. De notulen en het jaarverslag worden voorgelezen daarna het financieel verslag dat in goede orde was bevonden door de kascommissie bij monde van Wilma Reinds ,die wordt opgevolgd door Liesbeth Essink. Bep Middelburg en Roeli Dilling blijven nog weer voor 1 jaar in het bestuur in het zieken comitee komt Bep. Albertje Dolfing doet verslag van de reiscommissie over het fietsen en Ank van der Doorn over dorpsbelangen ze gaat ook nog een jaar door. En dan is er koffie met knieperties en rollegies. Dan is het woord aan Ank die ons gaat vertellen over het Rode Kruis wat ze daar allemaal voor heeft gedaan en nog doet wanneer het is opgericht en wat ze plaatselijk en wereldwijd doen. Tussendoor nemen we nog een hapje en een drankje op nieuwe jaar en gaat Ank verder met haar verhaal. Ze deelt folders uit en heeft fotoboeken mee genomen van de Henry Dunant reizen,ze is zelf coรถrdinator van de afd Westerbork. Welfare is nu meer sociale hulp,en de E H B O leden zijn van de colonne van het Rode Kruis. In Nederland zijn 332 afdelingen en alles tesamen 34.000 vrijwilligers. Ank word bedankt door Lammy en we zingen met elkaar de Waldhoorn.

Verslag 24 jan 2011 Lammy heet alle 21 leden en Nico Jan Stijne welkom dan leest ze een verhaaltje over tuinen en een gedicht ,Even stilstaan. We zingen met elkaar een Loflied uit alles stemm saam blz13 ,de ingekomen stukken gaan even rond voor de liefhebbers. Vervolgens worden de notulen van de jaarvergadering voorgelezen en getekend ondertussen kijken de leden al naar foto,s die voorbijkomen op het scherm van jubilea,s van vervlogen tijden. We drinken eerst koffie en dan is de beurt aan Nico Jan hij laat ons een oude film zien over het verbouwen van het kasteeltje zoals we dat hier in Elp nog steeds noemen. Dan krijgen we er een over schapen drijven in en om Elp en het scheren wat was het hier toen nog kaal op de heide en bij het jeneverbes bosje. Dan houden we even pauze voor een tweede kop koffie en lekker bijpraten,de volgende films gaan over de schoolfeesten met de versierde wagens en de spelletjes,we zien heel wat bekenden aan ons voorbij gaan.


Lammy bedankt Nico Jan met een kleine attentie en we zingen heel toepasselijk op deze avond ,Op de grote stille heide, en allemaal welthuis tot de volgende keer.

Verslag 7 februari We hebben als gast Henk Wichers van Staatsbosbeheer Lammy heet ons allen welkom en heeft de inleiding over het Wintersprookje,we zingen het avondliedje en Rieki leest de notulen voor en deze wordt goedgekeurd,dan is er koffie. Na de koffiepauze begint Henk Wichers met een praatje over hoe hij zo gekomen is bij staatsbosbeheer. Hij komt van de boerderij maar daar is hij niet gebleven hij is 3 jaar bij staatsbosbeheer in opleiding geweest en toen een vast contract gekregen,opzichter in Borger op jonge leeftijd in 1979 later in Gieten,hij is 36 jaar bij staatsbosbeheer dit is een landelijke organisatie de grootste in Nederland. Regio Noord zijn de 3 noordelijkste provincie,productie hout is hier aanwezig pallets worden er van gemaakt na 15 maart begint het broed seizoen dan stopt men met kappen. We drinken nog een kop koffie en Henk verteld van het boomkroonpad in 1996 is dat opgezet je loopt door de kruinen van de bomen er is in de loop der jaren veel geleerd hoe het wel en niet moet,het draait nu goed met tussen de 85 en 115 duizend betalende bezoekers. Hij kan er nog wel uren over vertellen maar we moeten zelf maar komen kijken Henk krijgt een kleine attentie. Over staatsbosbeheer is het laatste woord nog niet gevallen. Lammy eindigt met een gedicht over 7 wilgen van Adema v Scheltema we zingen met elkaar nog een lied en welthuis allemaal tot over 14 dagen. Genotuleerd door Bep Middelburg

Verslag van 21 februari De inleiding van Lammy gaat vanavond over licht. Over licht gesproken van J v d.Wijk Janmaat licht vinden we fijn als de dagen langer worden knappen we daar dikwijls weer van op vanuit een meestal donkere wintertijd. Wezingenlied80 en het heet „des zomersâ€&#x;,dan is er koffie. Lammy heet na de koffie pauze de heer Ron Jans Vorenholt welkom hij komt over de ziekte van Lyme praten,zelf er erg ziek van geweest,we krijgen eerst een filmpje te zien het ziet er niet al te best uit als je gebeten wordt door een teek die een bacterie in je lichaam spuit,de teek leeft van bloed we moeten er mee leren leven maar het is verschrikkelijk veel wat je er van krijgen. Als het niet ontdekt wordt dat het de ziekte van Lym is kan er jaren van ziek zijn aan vooraf gaan we drinken nog een kop koffie en hij gaat verder met zijn verhaal, we willen wel luisteren want het gaat ons allemaal aan 16 jaar na data kan de ziekte van Lym nog boven komen,het is ook heel moeilijk te traceren.


Het kan het zenuwstelsel aandoen gewrichten zelfs Hart en huid afwijkingen,1,3 miljoen tekenbeten veroorzaken de ziekte van Lyme in het Radbout in Nijmegen is er een professor die zijn eigen inzet hecht in de ziekte van Lyme hoewel de ziekte niet meteen dood neemt het wel je leven. Zelf heeft hij veel baat bij een supplement fitaal compleet q 10 je moet je eigen goed na kijken en opletten geen risico nemen en goed in de gaten houden waar en wanneer je denkt gebeten te zijn. Lammy bedankt Ron Jan we hebben een interessante avond gehad we besluiten met een lied. Genotuleerd door Bep Middelburg

Verslag van 7 maart 2011 Aanwezig 21 leden Lammy opent met iedereen welkom en speciaal Aaltje Oost ter Heide die een gedeelte van haar hobby al heeft uit gestald en er wat over gaat vertellen. Eerst een gedicht door Lammy „Je Kruis dragen‟‟ in het achterhoekse dialect dan zingen we De winter is vergangen vervolgens worden de notulen voorgelezen door Bep. Mededelingen 7 april Ledendag in de Voorhof collecte van deze dag is voor de Hospies in Drenthe. We drinken eerst koffie en dan is het woord aan Aaltje ze heeft graag dat we vragen stellen,ze geeft enkele kleine gebreide dingen door een fotoboekje en boeken over miniatuurtjes breien naaien en plakken. De dames mogen dan alles bekijken en ondertussen nog weer koffie gedronken en dan komen de vragen los Aaltje beantwoord de vragen over haar hobby waar heel veel tijd in zit en wat ze graag doet ze gaat naar beurzen toe waar ze materialen koopt om zelf mee te werken. Een mooie hobby voor wie van priegelwerk houdt ze wordt bedankt met een envelop en we zingen Ik stond laatst voor een poppenkraam. We besluiten met het zingen Wordt wakker zonnetje is al op. Een welthuis met een gezegde;Niks maakt oe zo old as muite doen um jong te lieken. Secr vrouwenvereniging Elp-Zuidveld. Rieki Bos


HET KINDERRECEPT PAASKOEKJES Klaarzetten: zeef beslagkom ovenbakplaat deegroller uitsteekvormpjes keukenmesje pannenkoekmes huishoudfolie keukenrol

Benodigheden: 200 gr boter 220 gr bloem snufje zout 200 gr basterdsuiker 20 gr citroenrasp 1 ei

Bereidingswijze Snijd de boter in stukjes en laat ze in de koelkast hard worden. Zeef de bloem boven een kom en voeg zout, basterdsuiker en citroenrasp toe. Doe nu de boter bij en snijd deze in hele kleine stukjes door de bloem.Meng er met het mes snel een ei door. Kneed met koele handen het deeg tot een stevige bal. Verpak dit in huishoudfolie en laat het deeg 1 uur in de koelkast rusten. Vet intussen de bakplaat in met boter.Strooi 1 eetlepel bloem op een gladde werkplek.Leg hierop de deegbal en druk hem een beetje plat.Bestrijk de deegroller ook met bloem, en rol nu het deeg uit naar alle kanten tot 1 lap van ca 4 mm dik.Zet de oven op 190ยบC. Steek nu met de uitsteekvormpje(of een glas) koekjes uit het deeg. Leg de koekjes op de bakplaat. Bak ze in ca 10 min bruin, in het midden van de oven. Als ze klaar en koud zijn kun je ze met een pannenkoekmes van de bakplaat halen.


HET INTERVIEW In het interview deze keer Lucas Dolfing. Lucas rijdt al lange tijd op nationaal en internationaal nivo motorcrosswedstrijden. Rijd je al lang motor? Ik rij al motor van af mijn 3e jaar. Op mijn 5e ging ik wedstrijden rijden. Eerst begon ik met grasbaan rijden en op mijn 6e mocht ik ook crosswedstrijden rijden. Heb je er een “opleiding/les� voor gehad? Nee, helaas niet. Als die er was geweest was ik daar wel naar toe gegaan. Ik heb veel van mijn vader geleerd, hij heeft een cross ervaring van 35 jaar. Hoe vaak train je? Ik train 6x in de week. 2x in de week naar een sportschool in Witten en 1x motor training De andere dagen heel veel fietsen, hardlopen en krachttraining en in het weekend natuurlijk de wedstrijden Rijd je veel wedstrijden? Ik rij best wel veel wedstrijden. We gaan door heel Nederland en soms in het buitenland. 7x Onk motorcross wedstrijden, 10x nationalen wedstrijden en 10x Onk enduro wedstrijden Welke prijzen heb je allemaal al gewonnen? 5e van Nederland 65 grote wielen 2002. 3e van Nederland mx2 jeugd 2007. 5e van Nederland Nationalen 2009. Dit zijn de belangrijkste prijzen. Het gaat er voor al om om steeds op een hoger niveau te mogen rijden. In de tijd training moet je je plaatsen bij de eerste 40. Hier doen de beste van europa aan mee. Heb je er veel voor moeten laten om dit niveau te bereiken? Nou eigenlijk best wel veel. Toen ik nog jong was ging ik niet vaak naar feestjes. Nu ik wat ouder ben kan dan helemaal niet meer, dus dat is op tijd naar bed. Ik ga bijna niet op stap. Alleen in de wintermaanden kan het even en ik drink geen druppel alcohol. Je kunt niet altijd naar grote feesten hier in de buurt. Hier heb ik meestal geen moeite mee ik weet waar ik het voor doe ! Rijd je voor een team of voor je zelf? ik rij voor mij zelf. De Kawasaki dealer Van der Vegt in Oudleusen ondersteund mij hier goed in. Voor de rest doen wij, mijn vader en ik heel veel zelf. De motors onderhouden, klaar maken voor de wedstrijden enz.. En natuurlijk doet mijn moeder de was en de catering.


Op wat voor een motor rij je? Ik rij op een Kawasaki 250 vier takt voor de motorcross en voor de enduro rij ik op een Tm 250 twee takt. Wat neem je allemaal mee naar een wedstrijd? Je moet best veel meenemen. Mijn motor kleding, reserve onderdelen ( bijna een hele motor aan onderdelen ) en eten en drinken Dit is een kleine greep aan wat wij onder andere meenemen naar een wedstrijd.


ZOEK DE 6 VERSCHILLEN


KLEURPLAAT

De koekoekspraot - Maart 2011  

De Dorpskrant van Elp en Zuidveld

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you