Page 1

Toitainete koormuse vähendamine Läänemeres ja pärandkoosluste majandamine

20.04.2012, Kärdla Kaia Lepik www.elfond.ee, www.snowbal.net


Partnerid ja rahastajad The Uppland Foundation (Upplandsstiftelsen) Eestimaa Looduse Fond L채ti Looduse Fond Projekti rahastab Central Baltic Interreg IVA programm. Projekti kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus WWF Rootsi


Eesmärgid ja tegevused Elurikkuse säilimisele ja suurendamisele kaasa aitamine: vähendada põllumajandusest pärit toitainete kannet Läänemerre ja parandada pärandkoosluste majandamist. Õppereisid, individuaalne farmide nõustamine Eesti ja välisekspertide poolt. 10 looduskaitselised talgud Sisend uue maaeluarengukava väljatöötamisse keskkonnakaitseliste põhimõtete paremaks rakendamiseks.


Milles probleem?


Eutrofeerumine Liigne toiteainete jõudmine veekogudesse Lämmastiku ja fosfori koormus maismaalt: Põllumajanduslik äravool Tööstus Olmereovesi Transport

Ligi 75% lämmastikust ja 95% fosforist jõuab merre jõgede kaudu. Ca 25% N õhu kaudu.


Eutrofeerumine põhjustab hapnikupuudust vees mõjutades: mereelustiku liigilist koosseisu – nt pikaealiste taimede asendumine kiirelt arenevate lühiajaliste taimedega


• kalade • põhjaelustiku ja sigimistingimusi - kui -taimestiku muutused kudealad kinni mõjutavad neist toituvaid kasvavad, ei saa kalad toiduahela järgmisi paljuneda. lülisid: .

• kalu • linde • imetajaid


Ainus v천imalus piirata eutrofeerumist on veekogude saastekoormuse v채hendamine!


Küsitlus PLK hooldajate seas 20 tootjat (16 mahe) 4 kavas tootmist suurendada 1 vähendada 15 jätkata samas mahus Laut kõigil (erinevas seisukorras) 6 sõnnikuhoidla (3 kaetud)


Vajadused sõnniku käitlemiseks • Sõnnikuhoidla • Sõnnikulaotaja • Söödaplats • Lägatehnoloogia • Komposteerida: segaja traktori küljes


Vajadused PLK hooldamiseks • Tasandusniiduk • Lintidega väiketraktor • ATV (sh. vesiaedade ehitamiseks) • Võsaniiduk, rooniiduk • paat • võsalõikur, mootorsaag


Üldine investeeringuvajadus  Lautade renoveerimine  Varjualune  Heinateo tehnika  Suured kärud loomade veoks • Traktorid jne


Ait채h!

Fotod: Katrit Karus, Reet Laugaste, Kaia Lepik, Veljo Runnel, Indrek Talpsep, NASA

Toitainete koormuse vähendamise projektist Snowbal.  

Toitainete koormuse vähendamine Läänemeres ja pärandkoosluste majandamine. Projekt Snowbal. Kaia Lepik, Eestimaa Looduse Fond

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you