Page 1

4 EKOPanorama

RDLP Poznań

N

adleśnictwo Babki zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi o powierzchni 12 271 ha oraz sprawuje nadzór w imieniu starostów nad lasami niepaństwowymi na 1 422 ha. Lasy i grunty leśne Nadleśnictwa Babki w całości położone są na terenie województwa wielkopolskiego, na terenie gmin: Mosina, Kórnik, Śrem, Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina, Kleszczewo, Zaniemyśl i Luboń oraz miast: Poznań, Swarzędz, Kórnik i Luboń. Lasy położone są w samym centrum Wielkopolski, będąc w większości lasami podmiejskimi. Natomiast Leśnictwo Kobylepole mieści się w dużej swej części na terenie Poznania i jako jedyne ma swą siedzibę w mieście. Tereny leśne stanowią zaplecze dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców całej aglomeracji poznańskiej. Nasze lasy odwiedzają zbieracze grzybów i jagód, spacerowicze, rowerzyści, jeźdźcy oraz inni miłośnicy odpoczynku na łonie natury. Główną atrakcją turystyczną tego terenu jest Rogalin. Słynie z wiekowych dębów rogalińskich, kozioroga dębosza, nadwarciańskich łęgów oraz pałacu z galerią znaną na całym świecie. Jest tu też krypta, w której spoczywają przedstawiciele rodu Raczyńskich. Oprócz pięknej przyrody na turystów odwiedzających tereny Nadleśnictwa Babki czeka wiele atrakcji: Zaniemyśl z wyspą Edwarda, która swoje imię zawdzięcza byłemu właścicielowi – Edwardowi Raczyńskiemu, założycielowi obecnej Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Podarował on miastu swoje zbiory wraz z budynkiem. Jest to pierwsza biblioteka publiczna w Wielkopolsce, która służy czytelnikom po dziś dzień. Kórnik słynie z zamku, arboretum i siedziby Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W maju w Arboretum

Perełki w lesie

L

asy Nadleśnictwa Góra Śląska, zajmują powierzchnię ponad 21 tys. ha, położone są w przeważającej części na terenie woj.: dolnośląskiego (96%) i wielkopolskiego (4%), na południowo-zachodnim krańcu RDLP w Poznaniu. Wśród piękna różnorodnych zbiorowisk roślinnych ukryte są perełki, relikty przeszłości, nierzadko kryjące w sobie bardzo ciekawą historię. Jedną z tych perełek są Przemyślany. Nieistniejąca już miejscowość, której pozostałości po zabudowaniach są dziś cicho skryte, w środku lasu, pośród drzew. O jej istnieniu przypomina już tylko skromna, ale wciąż zadbana kapliczka stojąca niegdyś w środku miejscowości, wybudowana po wojnie. Przypomina ona o wydarzeniach, które rozegrały się tu w styczniu 1945 r. Przez Przemyślany, leżące wówczas w granicach państwa niemieckiego, przechodziła linia frontu. W wyniku działań wojennych wioska została spalona, jednak mimo tego po wojnie osiedlili się tutaj Polacy. Jeszcze w latach 50-tych w tym miejscu tętniło życie, jednak być może brak prądu i perspektyw na podłączenie miejscowości do sieci energetycznej, czy duża odległość od innych miejscowości lub znaczne zniszczenia budynków po wojnie, a może inna przyczyna zmusiła jej mieszkańców do opuszczenia tego pięknego miejsca. Być może już nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ wielu osadników Przemyślan już nie ma wśród nas. Dziś szumi tu kilkudziesięcioletni las sosnowy i tylko kapliczka pamięta śmiech biegających po wsi dzieci. Jeżeli chcesz poznać bliżej tę lub inne perełki naszego nadleśnictwa – serdecznie zapraszamy. B. Chrystman-Kurzawa

www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl

Kórnickim– największym i najstarszym arboretum w Polsce, organizowane są imprezy edukacyjno – przyrodnicze, w czasie których można podziwiać wspaniałe kompozycje kwitnących magnolii, bzów, azalii i różaneczników Lasy nadleśnictwa są otwarte dla wszystkich szanujących przyrodę i ceniących spokój. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia pięknych i urokliwych terenów Nadleśnictwa Babki.

N

adleśnictwo Włoszakowice położone jest w południowo-zachodniej części RDLP w Poznaniu na terenie powiatów leszczyńskiego i wschowskiego. Zasięg terytorialny obejmuje 50 914 ha, natomiast ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 13 608,44 ha. Lesistość Nadleśnictwa wynosi 28,21%. Niewątpliwą atrakcją są obszary Przemęckiego Parku Krajobrazowego (21 450 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice 5 795,81 ha), gdzie można podziwiać jeden z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce. Na obszarze parku stwierdzono występowanie ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, z czego ok. 30 znajduje się pod ochroną ścisłą. Licznie reprezentowani są też przedstawiciele świata zwierzęcego z rzadkim jelonkiem rogaczem oraz najlepiej rozpoznaną awifauną (182 gatunki). Występuje tu 236 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlega 18 gatunków bezkręgowców, 2 gatunki ryb, 1 gatunek pijawki, 1 gatunek małży, 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 163 gatunki ptaków i 17 gatunków ssaków. Ochroną częściową objętych jest 5 gatunków ptaków i 3 gatunki ssaków. Również około 50 gatunków roślin i grzybów chronionych. Ochroną ścisłą objęte są 2121 taksonów: 3 gatunki grzybów, 2 gatunki widłaków i 16 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie częściowej podlega 14 gatunków: 2 gatunki porostów i 12 gatunków roślin naczyniowych.

Góra Śl. Babki Włoszakowice  
Góra Śl. Babki Włoszakowice  
Advertisement