Page 1

EKOFundusze

Dotacje na bazy edukacyjne

P

onad 44 mln zł wsparcia na budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej otrzymało pięć parków narodowych: „Ujście Warty”, Karkonoski, „Bory Tucholskie”, Tatrzański i Słowiński. Dotacje z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Park Narodowy „Ujście Warty” (województwo lubuskie) podejmie się budowy i wyposażenia Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym. Projekt, którego realizacja potrwa do połowy 2021 r., będzie kosztował 22,9 mln zł, a Unia Europejska wesprze go kwotą 12,9 mln zł. Budynek muzealno-edukacyjny, gdzie przygotowane zostaną między innymi wystawy oraz warsztaty dla nauczycieli i organizatorów turystyki, zajmie 1771 m2. Przewiduje się, że działaniami edukacyjnymi objętych zostanie 20 tys. osób w skali roku. Karkonoski Park Narodowy (województwo dolnośląskie) w ramach projektu zajmie się adaptacją budynku Wielkiej Stajni przy Pałacu Sobieszów na potrzeby ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”. Prace obejmą również wykonanie wszelkich udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń zostanie przystosowanych do pełnienia funkcji centrum zarządzania i informacji w zakresie ochrony przyrody. Do 2021 r. park wyda 21,6 mln zł, przy czym NFOŚiGW wyłoży z unijnej kasy 15 mln zł wparcia. W ramach projektu powstanie między innymi wspomniane interaktywna ekspozycja przyrodnicza „Klimatyczne Karkonosze”. Tutaj planuje się działania edukacyjne dla 30 tys. osób rocznie.

EKOPanorama 5 Park Narodowy „Bory Tucholskie” (województwo pomorskie) zrealizuje trzeci etap rozbudowy bazy edukacyjnej. Koszt projektu pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej” oszacowano na 10,7 mln zł, a jego realizacja potrwa do 2020 r. Unijna pomoc wyniesie w tym przypadku 9,1 mln zł. Dzięki inwestycji, stworzone w poprzednich etapach Centrum Edukacji Przyrodniczej wzbogacone zostanie o nowo wybudowany obiekt – muzeum wraz z kompletnym wyposażeniem ekspozycji. Średnia liczba odbiorców działań edukacyjnych – prowadzonych w obiektach będących przedmiotem wsparcia – w skali roku wyniesie 25 tys. osób. Tatrzański Park Narodowy (województwo małopolskie) aplikował do NFOŚiGW z wnioskiem dotyczącym budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko, co wyceniono na 10,2 mln zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności na poziomie 7 mln zł. Do końca trzeciego kwartału 2019 r. wykonane zostaną takie prace, jak budowa centrum oraz organizacja ekspozycji i wyposażenie obiektu. Projekt kierowany jest do 120 tys. osób rocznie. Słowiński Park Narodowy (województwo pomorskie) przygotuje z kolei edukacyjne zajęcia pn. „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” za 568 tys. zł. Unijna pomoc wyniesie 390 tys. zł. Realizację przewidziano do końca 2019 r. Z zajęć skorzysta 500 osób rocznie, głównie z terenów leżących na terenie parku bądź sąsiadujących z nim. Mariusz Trubalski

U

schyłku 2017 roku zakończyła się termomodernizacja budynku biurowego będącego siedzibą Nadleśnictwa Niepołomice (RDLP Kraków). Wszelkie związane z tą inwestycją prace sfinansowano i wykonano w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”, który w niedługim czasie obejmie swoim zasięgiem wiele podobnych obiektów. Przeprowadzone prace polegały m.in. na dociepleniu stropów i ścian zewnętrznych, wymianie konstrukcji i poszycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej czy zmianie oświetlenia na energooszczędne. Pojawił się również całkowicie zmodernizowany system grzewczy – zainstalowano system wentylacji z rekuperencją, pompę ciepła, kocioł kondensacyjny, a dach siedziby Nadleśnictwa pokryły panele fotowoltaiczne o mocy 20kW. Dzięki przebudowie schodów wejściowych, wzbogaceniu elewacji

o drewnopodobne elementy dekoracyjne czy wybudowaniu zielonego parkingu udało się także odświeżyć wygląd budynku i jego najbliższe otoczenie. Zastosowane rozwiązania pozwalają na uzyskanie wielu korzyści, nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim środowiskowych. Planowane roczne oszczędności energii końcowej wynoszą 693,4 GJ (zużycie mniejsze o 93,6%), a energii cieplnej 477,9 GJ (zużycie mniejsze o 97,5%). Jednocześnie oczekiwana emisja CO2 do atmosfery wyniesie rocznie 10,9 tony, czyli prawie dwukrotnie mniej niż przed modernizacją, a wszystko to pozwoli na ograniczenie kosztów o kwotę rzędu 40 tys. zł rocznie. Na fot. Siedziba Nadleśnictwa Niepołomice (RDLP Kraków) po termomodernizacji

Niepołomice / Termodernizacja  
Niepołomice / Termodernizacja  
Advertisement