Page 1


L’

Armengol, en un tres i no res, puja fins a dalt de tot de l’arbre més alt que troba i veu, no gaire lluny d’on són ells, una gran fumarada. No s’ho pensa dues vegades i crida desesperat: —Foc, foc! Sembla que hagi començat a peu de carretera! —Me caso en l’olla! Algú ja deu haver llençat una burilla encesa per la finestra del cotxe. Sembla estrany que encara hi hagi gent amb tan poc seny! —remuga en Salvador.

12


T

ot d’una, i sense pensar-s’ho ni un moment, tots comencen a córrer cames ajudeu-me per tal de salvar la pell. Quan hi ha un incendi al bosc, cal reaccionar ràpid i no embadocar-se. Tothom s’ha d’espavilar com pot. L’Armengol ha tocat el dos amb la seva habitual agilitat i en Damià ja ha girat cua.

14


l’esquirol L’esquirol és un mamífer arborícola, és a dir, fa vida als arbres. Allà hi construeix nius molt ben elaborats amb branques, herba i fulles. Quan menja, té molta traça a fer servir les potes del davant, per agafar els aliments, que són molt variats: castanyes, cargols, baies, avellanes, ous, insectes, pinyons, glans, escorça, insectes i, fins i tot, bolets! Pot arribar a fer salts de més de 3 metres entre els arbres, i s’arrapa a l’escorça gràcies a les seves urpes fortes i punxegudes. No hiberna i, per tant, li cal reservar menjar abans que arribi l’hivern. Enterra llavors en diversos amagatalls, però com que té mala memòria, s’oblida de bona part del que ha amagat i moltes de les llavors germinen. Així, sense adonar-se’n, contribueix al naixement de nous arbres al bosc.

30

Les dents ante riors no li par en de créixer, com le s nostres ung les, per això, per gastar-se -les, ha de ros egar molt sovint. Pot ar ribar a roseg ar més de 200 pinyes en un dia!

rga da i tan lla u f o t a u c at: La seva gran utilit e d s é li s com el co scalfar-se e r e p a c li s’hi embo timó quan e d a f li , d e . quan té fr ra-sol, etc a p e d , a lt sa

Actualment, és una espècie protegida , però no fa gaires anys estava permè s caçar-ne, i tant la carn com la seva bonica pell eren aprofitades. La pèrdua d’hàbitat és una de les sev es amenaces principals.


31


Els bombers són els professionals encarregats d’apagar els incendis. Les mànegues d’aigua que porten poden arribar a fer 20 metres i els seus camions poden transportar fins a 3.000 litres d’aigua. A tots els països de la Unió Europea el número per trucar als bombers en cas d’emergència és el mateix: el 112. de Els tallafocs són trossos n terreny amples que es deixe per sense arbres ni arbustos incendi aturar les flames en cas d’ ió. i evitar-ne així la propagac

42

112

emergències

112

emerg

ències

L’Assemblea Genera l de les Nacions Unides va declarar l’a ny 2011 com l’Any Internacional dels Bo scos amb l’objectiu de conscienciar la poblac ió de la importància d’una gestió sostenibl e dels boscos.


QUÈ HI POTS FER TU? • N o facis mai foc al bosc . • N o tiris petards, ni coets ni cap foc d’artifici al bosc ni a prop d’aquest. • N o deixis mai deixalles al bosc . Els vidres, les llaunes… poden fer que s’iniciï un incendi. • S i veus un incendi, truca de seguida als bombers i explica’ls tots els detalls possibles . • Col·lab ora en les campanyes de repoblació de bosc os. • L a major part dels incendis són evitables; només cal ser una mica prudents.

43

En Salvador, l'eriçó.  

L'estiu ha arribat al bosc i tots els animals aprofiten el bon temps per anar d'aquí cap allà. En Salvador, l'eriçó, ha quedat amb dos dels...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you