Page 1

e g t a i v l e d c o l b l E El

viatge l e d c o l C b C Este

l

i Marín

arlota

irera

activitats perqu è els més petits es diverteixin quan viatgen!

B AM S! U I S E DH

A

www.barcanova.cat

Il·lustració de Carlota Cirera

El bloc del viatge.  

Activitats perquè els més petits es diverteixin quan viatgen!