Page 1

John Tchicai Spejlblanke hav

(2007)

Glassy Ocean for sopranosax/vocalist, violin, viola, cello, contrabass, synth/piano, drums/percussion & tape Dur. 15’

Text by: John Tchicai

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


John Tchicai Spejlblanke hav

(November 2007)

Glassy Ocean for sopranosax/vocalist, violin, viola, cello, contrabass, synth/piano, drums/percussion & tape Dur. 15’

NOTER Du evighedens ophavsmand vi anråber dig om solid støtte vi priser din gavmildhed. Giv vor sjæl en kærlig behandling så vi slipper for at føle os udspændt mellem himlen, det urolige hav, uvidende, uvidende om det spejlblanke havs mysterium. Højvelbørne leverandør af det frie ubesværede åndedræt, løft vore kødelige lyster og andre genvordigheder mod dine sublime højder, farvelæg vort hjertes radius, så vi med lethed finder den.

© John Tchicai / KODA


Vocal & Sopranosax

Synth. piano

Violin

Viola

Cello

Contrabas

Drums

Lydmand

&c &c

U ∑

30 sec. taped music

..

30 sec. taped music

..

..

U ∑ U ∑

?c &c Bc ?c ?c ÷ c c

򪼼

John Tchicai

U ∑

30 sec. taped music

U ∑

30 sec. taped music

U ∑

30 sec. taped music

U ∑

30 sec. taped music

U ∑

30 sec. taped music Track 1 intro 1, 30 sec. before live-music

A

arco

.. œ œ b œ b œ ‰ n œ Œ J .. ‰ b œJ œ ‰ n œJ ‰ Œ J arco

.. ‰ b œJ œJ ‰ œJ ‰ Œ arco

.. ‰ b œJ œJ ‰ b œ ‰ Œ J arco

.. ..

∑ ∑

j #œ œ œ œ œJ J ‰ J ‰ œ œ jb œ ‰ n œ ‰ J œ J J bœ bœ œ œ œJ J ‰ J ‰ J œ œ œJ b œJ ‰ œ ‰ J J ∑ ∑

2

2

2

2

2

2

2

2

have a good balance between prepared track & live 2music

œ ˙ Œ J‰

#œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ œ ‰ bœ œ ‰ J J ‰ bœ nœ bœ Œ Ó Œ œJ ‰ ˙ bœ ˙ Œ J‰ Œ b œJ ‰ ˙

œ œ œJ œJ œ # œ b œ ‰ ‰

∑ ∑ ∑

œ œ b œJ œJ œ # œ œ ‰ ‰


&

&

10

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

œ ‰ b œJ ‰ Œ œ ‰ b œJ ‰ Œ ‰ œj b œ ‰ œj # œ J œ J # œ n œ # œ œ # œ ‰ œJ Œ # œ # œ œ Œ ‰ œ # œ ‰ # œ n œ & #œ J J ? Œ

B # œ n œ œ ‰ # œJ ‰ œJ Œ j ‰ j ‰ Œ ‰ œj b œ ‰ œj ‰ œj œ œ œ #œ œ œ ? Œ J ‰ J ‰ Œ j ‰ b œJ ‰ Œ ‰ J œ Ó bœ œ œ œ œ ? Œ b œ b œJ ‰ J ‰ Œ œ ‰ J ‰ Œ ‰ J œ ‰ œj J ÷

bœ bœ bœ nœ nœ #œ nœ œ

‰ j bœ œ œ œ bœ œ œ nœ J œ #œ ‰

2

2

2

2

Œ

2

Œ

2

Œ

2

œ œ œ ‰ Œ J œ ‰ œ #œ Œ J œ ‰ œ ‰ Œ J J ∑

2

2

3

bœ nœ ‰ j œ œ œ ‰ j ‰ œj œ œ œ ∑ ∑

2

2

2

2

2

2

2

2

2

∑ ∑ ∑ œ œ Œ ‰ b œj n œ

Œ ‰ j œ #œ bœ nœ #œ œ œ bœ Œ ‰J Œ œ œ ‰ œj b œ ∑ ∑


&

..

&

..

Collective Improv. 2 - 3 min.

..

20

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

?

& # œ n œ b œ œ Œ .. Œ .. b œ #œ œ bœ ? œ b œ b œ b œ Œ .. B

? œ b œ b œ b œ Œ .. ÷

..

..

Collective Improv. 2 - 3 min. (vocal)

B

Ú¡¡º ∑

# œœ œœ œœ J‰

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙ e-vig-he-dens op- havs mand œœ b œœ # œœ œœ ˙˙Du .. ww œœ ‰ J

j j j Œ ‰ œœ Œ œœ ‰ Œ ‰ œœ Œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙. J‰ œ ‰ J

j œœ ‰ Œ

(fender rhodes-sound m.22-58)

Collective Improv. 2 - 3 min.

Collective Improv. 2 - 3 min.

Collective Improv. 2 - 3 min.

Collective Improv. 2 - 3 min.

Collective Improv. 2 - 3 min.

Stop Track 1

w

œœœ œ b œJ œ œ ˙ . ‰ J œ ‰ ∑

w

œœ œ œ œ œ Œ ‰ œJ

Œ ‰ œj Œ œj ‰ Œ ‰ œj Œ pizz

j œ ‰ Œ

Œ ‰ œJ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ

# œœ œœ ˙˙ ..vi an - rå-ber

dig om so-lid

42

42

42

j j j j j j ‰ œœ Œ œœ ‰ Œ ‰ œœ Œ œœ ‰ Œ ‰ œœ Œ œœ ‰ 42 #œ œ ˙. ∑ 42 œ œ ˙.

˙

Œ

œœ œ œ œ œ œ œ Œ ‰J J ‰ Œ

42

‰ œj Œ œj ‰ Œ ‰ œj Œ œj ‰ Œ ‰ œj Œ œj ‰ 42

4

Œ

Œ ‰ œJ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ vi an - rå-ber

dig om so-lid

42 42


& 42 27

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

& 42

œ œ Œ

støt - te

? 42 & 42 B 42 ? 42

œ œ

? 42

c

c

c

∑ Œ

÷ 42 œ œ Œ 42

Ó

(spoken, no tempo:) Til udøvelsen af vores usælgelige men dog vigtige produkter, vi priser din gavmildhed og be'r os fri for ufølsom inblanding fra barbariske politikere.

Ó

Œ ‰ œj .. # œJ œ vi

Ó

c

Ó

c

Ó

vi

Ó

c c

Ó

.. œœœ .. .

pri - ser

Œ ‰ œj .. # œJ œ

pri - ser

Œ ‰ j .. # œ œ œ J vi pri - ser (voice only): #œ œ Œ ‰ œJ .. J #œ œ œ . Œ ‰ J . J

vi (spoken, no tempo:) Til udøvelsen af vores usælge-(voice only): lige men dog vigtige produkter, vi priser din gavmildhed og be'r os fri for ufølsom inblanding fra vi barbariske politikere. (spoken, no tempo:) (voice only): Til udøvelsen af vores usælgelige men dog vigtige produkter, vi priser din gavmildhed og be'r vi os fri for ufølsom inblanding fra barbariske politikere.

c

pri - ser

Œ ‰ œj .. # œJ œ

(spoken, no tempo:) Til udøvelsen af vores usælge-(voice only): lige men dog vigtige produkter, vi priser din gavmildhed og be'r os fri for ufølsom inblanding fra vi barbariske politikere. (voice only):

støt - te

c

pri - ser

pri - ser

Œ ‰ œj .. # œJ œ ∑

..

pri - ser

œ #œ œ œ .. J œ ( ) 4x

œ #œ œ œ . J œ .

din gav - mild-hed, vi

# œœœ œœœ J

# œœœ

din gav - mild-hed, vi

‰ b œœ œ œ j .. b b œœ ‰ ‰

œ #œ œ œ . J œ .

din gav - mild-hed, vi

‰ ‰ œœ œ œ œœ œj ‰ ‰ J œ

∑ ‰

‰ b œœ œ œ œœ b œj ‰ ‰ J bœ

‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰

(instr.)

‰ ‰ œœj œ œ œœ œj ‰ Œ J œ

‰ œ œ ‰ ‰ œj b œ

œ #œ œ œ .. ‰ b œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ b œ œ ‰ ‰ œJ œ J œ din gav - mild-hed, vi (instr.) œ #œ œ œ J œ .. b œ Œ œJ œ Œ œJ b œ Œ œJ œ ‰ Œ J J J J din gav - mild-hed, vi (instr.) œ #œ œ œ J œ .. b œj Œ œj œj Œ œj b œj Œ œj œj ‰ Œ œ #œ œ œ . J œ .

(instr.)

din gav - mild-hed, vi

din gav - mild-hed, vi

NB. This text (m.28) is to be spoken by one male voice.

5

..

acc. free


j & œ ‰ œ œ. 33

Voc/ Sax

Giv

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

vor sjæl

j œ œ œ œ œ œ œœ

en

kær - lig be-hand-ling så vi

j & ‰ b œœ œœ ‰ ‰ œœ œ ‰ ‰ b œœ œœ ‰ ‰ œœ œ œ œ ? b b œœj ‰ ‰ œœ œœj ‰ ‰ œœ b b œœj ‰ ‰ œœ œœj ‰ Œ J J J & ‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ B ‰bœ œ ‰ ‰ œ œ ‰

‰ œ œ ‰ ‰ œj b œ ‰ b œ œ ‰ ‰ œJ œ

? b œ Œ œJ œ Œ œJ b œ Œ œJ œ ‰ Œ J J J J ? b œj Œ œj œj Œ œj b œj Œ œj œj ‰ Œ

œ œ œ œœœ œ

slip-per for at fø-le os

‰ b œœ œ œ j b œ bœ ‰ ‰

ud-spændt

‰ ‰ œœ œ ‰ ‰ b œœ œ ‰ œ œ œœ œj ‰ ‰ œœ b œj ‰ ‰ œœ Jœ J bœ J

‰ bœ œ ‰ ‰ œ œ ‰

j bœ Œ

œ œ mel-lem

‰ œœj œ œ j œœ ‰ Œ

‰ œ œ ‰ ‰ œj b œ

‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰

bœ Œ J

œ Œ

‰ b œ œ ‰ ‰ œJ œ

œ œ Œ œ bœ Œ œ œ ‰ Œ JJ J J J J j j j œ œj Œ œ b œj Œ œ œj ‰ Œ

œ bœ Ó

œ bœ bœ œ œ œ

him - len

‰ b œœ œ ‰ œ j œ b œ b œ ‰ ‰ œJ

det

‰ œœ œ œ j œœ ‰ ‰

u -

‰ b œœ œ œ œœ b œj ‰ ‰ J bœ

‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ ‰ bœ œ ‰ ‰ œ œ ‰

b œ Œ œJ œ Œ J J jj j bœ Œ œ œ Œ

ro - li-ge hav

‰ ‰ œœj œ œ œœ œj ‰ Œ J œ

‰ œ œ ‰ ‰ œj b œ ‰ b œ œ ‰ ‰ œJ œ

œ bœ Œ œ œ ‰ Œ J J J J j j œ b œj Œ œ œj ‰ Œ

÷ ∑

∑ 6

‰ œJ

u-


œ œ œ œ œ œ œ ‰ &

& ‰ b œœ œœ ? b b œœj ‰ ‰

‰ b œœ

39

Voc/ Sax

vi - den-de u - vi - den-de

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

‰ ‰ œœ œ œ œœ œj ‰ ‰ J œ

œœ b œj ‰ J bœ

& ‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ B ‰ bœ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ? bœ Œ J ? b œj Œ

œ œ Œ J J j œ œj Œ

om

œ J

3 bœ œ œ œ

det

spejl-blan - ke

j ‰ ‰ œ œœ œ œœ j ‰ œœ œœ ‰ Œ J

‰ œ œ ‰ ‰ œjb œ ‰ b œ œ ‰ ‰ œJ œ

bœ Œ J

j œ b œj Œ

œœ ‰ Œ JJ j œ œj ‰ Œ

œ havs

œ ‰ J bœ bœ nœ

‰ b œœ œ œ j b œ bœ ‰‰

my - ste - ri - um.

‰ ‰ œœ œ œ œœ œj ‰ ‰ J œ

∑ ‰

‰ b œœ œ ‰ œ œœ b œj ‰ ‰ œœ J bœ J

‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ ‰ bœ œ ‰ ‰ œ œ ‰ bœ Œ J j bœ Œ

œ œ Œ J J j œ œj Œ

œ J

(voice only): j 3 ‰ œœ œ 4 j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Høj - vel-bør - ne le - ve-ran - dør af det j œœ ‰ Œ 43 ∑ ∑

Høj - vel-bør - ne (voice only):

le - ve-ran - dør

af det

Høj - vel-bør - ne

le - ve-ran - dør

af det

˙

œ

Høj - vel-bør - ne (voice only):

le - ve-ran - dør

af det

Høj - vel-bør - ne

le - ve-ran - dør

‰ b œ œ ‰ ‰ œJ œ 43 œ .

bœ Œ J

j œ b œj Œ

œ œ ‰ Œ J J j œ œj ‰ Œ

∑ 7

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

(sopr.sax)

(voice only): j 3 ‰ œ œ ‰ ‰ œ bœ 4 j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ

÷ ∑

43 œ .

43 œ œ 43 œ .

œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

(voice only):

43 œ . 43

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

af det


j œ œ œ

45

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

& œ. & œ. ?

fri

e u - be - svæ-re - de

ån - de dræt

fri

-

e u - be - svæ-re - de

ån - de dræt

fri

-

e u - be - svæ-re - de

ån - de dræt

B œ.

bœ bœ

? œ. ÷

œ œ œ #œ œ œ

j œ œ œ

& œ.

?

-

j œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ

fri

œ.

fri

-

-

œ œ œ J œ œ œ œ J

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ

e u - be - svæ-re - de

j œ œ œ

ån - de dræt

œ œ œ #œ œ œ

e u - be - svæ-re - de

˙

ån - de dræt

j ‰ œj ‰ b œ œ œ œ ‰ Œ b œ œ . œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ j ‰ œj ‰ b œ œ œ œ ‰ b œ œ œ. œ œ #œ Œ #œ œ œ œ œ œ løft,

vo - re kø-de - li - ge

lys - ter og an - dre

gen - vor - dig-he - der

j ‰ œj ‰ b œ œ œ œ ‰ b œ œ œ. œ œ #œ Œ #œ œ œ œ œ œ løft, vo - re kø-de - li - ge lys - ter og an - dre gen - vor - dig-he - der b œ œ œ œ bœ ‰ œJ ‰ # œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ . œ œ # œ Œ œ

løft,

vo - re kø-de - li - ge

lys - ter og an - dre

œ

œ

gen - vor - dig-he - der

bœ œ bœ œ œ ‰ œJ ‰ # œ œ œ œ œ œ ‰ œJ

œ

œ

œ. œ œ #œ Œ

œ œ œ ‰ œJ œ . b œ œ œ œ ‰ œJ œ . b œ

mod di- ne

su - bli - me

œ œ œ ‰ œJ œ . b œ mod di- ne su - bli - me œ œ œ ‰ œJ œ . b œ mod di- ne

su - bli - me

˙

œ œ œ ‰ œJ œ . b œ

løft,

vo - re kø-de - li - ge

lys - ter og an - dre

gen - vor - dig-he - der

mod di- ne

su - bli - me

løft,

vo - re kø-de - li - ge

lys - ter og an - dre

gen - vor - dig-he - der

mod di- ne

su - bli - me

j ‰ œj ‰ b œ œ œ œ ‰ Œ b œ œ . œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ ∑

8

œ œ œ ‰ œJ œ . b œ ∑


& œ œ œ œ #œ œ 51

Voc/ Sax

S/Po.

& œ œ œ œ #œ œ ?

høj - der far - ve - læg vort

œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ #œ nœ œ œ ≈ Œ 3

œ . œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ #œ nœ œ œ ≈ Œ b˙ 3 (instr.) hjer - tes ra - di- us, så vi med let - hed fin- der den. b˙. ∑ ∑

∑ b˙.

Vla.

Cel.

Cbas.

b˙. & œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ #œ nœ œ œ ≈ Œ b˙. 3 høj - der far - ve - læg vort hjer - tes ra - di- us, så vi med let - hed fin- der den. (instr.) œ œ œ œ œ œ #œ nœ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ J œ œJ ‰ œJ ˙ . B œ œ #œ ≈ høj - der far - ve - læg vort hjer - tes ra - di- us, så vi med let - hed fin- der den. . b ˙(instr.) œœ œœœ ? Œ J J bœ ˙ œ ˙ œ œ arco b ˙. ˙. 3 œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ ≈ Œ ? œ œ #œ œ œ œ œ œ ≈

Dr.

Lydm.

÷

høj - der far - ve - læg vort

œ œ

œ œ #œ œ

høj - der far - ve - læg vort

hjer - tes ra - di- us,

så vi med

let - hed fin- der den.

hjer - tes ra - di- us,

så vi med

let - hed fin- der den.

œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ #œ nœ œ œ ≈ Œ 3 ∑

9

c b œ # œ ‰ œj ˙

˙

‰bœ.

c b œ # œ ‰ œj ˙

˙

‰bœ.

˙.

˙

˙

c Œ #˙.

˙

˙

œœ œœœ ˙. J J c Œ #˙.

(instr.)

Vl.

c

˙˙

˙˙

‰ c œ œ ‰ # œJ œJ œ œJ # œJ œJ ‰ ‰ œ . c Œ

c

c


U ∑

58

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

& w &u U w ?w

U Bw ?

U w

‰ œj Ó

Ó

Œ

j‰ Œ œ bœ bœ J ‰ Œ

Œ

‰ œJ Œ

Ó

Œ

U ?w ÷

Œ

Ó &

improv

‰ # œJ Ó

Œ

improv

w &u

#œ ‰ j œj ‰ ‰ J Œ #œ

C

(sopr.sax)

Œ

‰ # œj Œ

œ‰ Œ J improv

Œ

‰ # œJ Œ Œ Œ

œ ‰ Œ J œ bœ Œ

bœ bœ # œ n œ # œ ‰ J Œ

‰ œj b œ œ b œ b œ œj ‰ ‰ œj Ó œ bœ œ bœ ‰ J Œ Œ ‰J Ó

‰ # œJ Œ

‰ œJ Ó

Ó.

bœ ‰ JÓ

Œ

j‰ Œ œ bœ bœ J ‰ Œ

Œ

‰ œJ Œ

‰ # œJ Ó ‰ œJ Ó

bœ ‰ J œ‰Œ J

Ó

Œ

œ bœ bœ bœ nœ bœ bœ b œ J œ ‰ J J J J œJ J

#œ ‰ j œj ‰ ‰ J Œ #œ

‰ # œj Œ

œ‰ Œ J

Œ

Œ Œ

œ ‰ Œ J

œ bœ Ó

‰ œJ œ

bœ œ œ œ b œ b œJ b œ n œ œ b œ b œ J‰‰J J J JJ J

bœ bœ # œ œ n œ œ ‰‰œ Ó ‰ J J J

bœ ‰ J œ‰ Œ J

#œ nœ Œ œ

œ œœ‰

Ó ∑ ∑

œ ‰‰œ Ó J J

œ ‰‰œ Ó J J

Play freely on skins

∑ 10


bœ bœ nœ œ bœ nœ & J JJ J 65

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

Œ

œ ‰ œ œ J

bœ bœ nœ œ bœ nœ #œ œœ #œ & J JJ J J‰‰ JJ‰Œ ‰ œ œ Œ & œ œœ‰Ó &

B

?

?

œ

œœ

œ ‰ œ œŒ J œ #œ Œ

œ ‰ J

‰œ œ œ

œ œ Œ

œ

‰ œJ ‰ œ œ b Ó

‰œœœ œ œ œ œ

D (vocal)

#œ œœ œ Œ

b

‰ œj ‰ # œj n œ ‰ œj ‰ # œj n œ ‰ œj ‰ # œj œ ‰ œj ‰ # œj n œ ? b œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ nœ œ bœ nœ œ bœ ‰J‰ J‰JŒ Œ ‰ J Œ ‰ JŒ ‰ J Œ ‰ J b Ó ∑

œ œ

‰ œ œ ‰ ‰ œJ Œ Œ œ #œ œ œ #œ ‰J‰ J‰JŒ ‰ J

bœ ‰ J Œ

œ œ

#œ nœ #œ œ #œ

bœ œ b œJ œ ‰J‰ ‰JŒ ‰ J Œ

Œ

œ

bœ nœ œ ‰ JŒ

#œ nœ œ œ ‰J ∑

‰œœœ œ œ œ œ

pizz

œœ œ œ œ œ pizz bœ nœ œ bœ œ J J ‰ Œ ‰ b Ó ‰ #œ nœ #œ œ #œ #œ nœ ∑ ∑ b ∑

b

small cowbells only

÷ ∑

∑ 11

b Ó

‰ÛÛÛ Û Û Û Û

b


&b œ œ œœœ 72

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

&b ?b

&b œ œ œœœ œ œ œœœ Bb ?b ?b

œ œ œ œœ w

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

¿

¿

¿

arco

arco

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ

start Special Score

start Special Score

÷ b Û Û ÛÛÛ Û Û Û ÛÛ | b

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœ w ∑

start Special Score

œ œ œ œœ w

œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ

Û Û Û ÛÛ Û Û Û Û Û Û Û Û ÛÛÛ Û Û ÛÛÛ Û Û Û Û ÛÛÛ ∑

∑ 12


&b œ œ Ó 81

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

&b

&b œ œ Ó Bb

Ó

?b ?b

U ∑

wait for Special Score-players to finish

U ∑

wait for Special Score-players to finish

(sopr.sax)

n 74 .. œ œ b œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ n 74 ..

w n 74 ..

big full sound with reverb

U ∑

wait for Special Score-players to finish

U ∑

∑ ˙

n 74 .. œ œ b œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ œ bœ œœœœœ œœœ œœœœœœ œ œ 7 . ≈Œ ‰ ≈ ‰ n 4 . arco

n 74 .. b œ

arco

n 74 .. b œ n 74 .. n 74 ..

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ bœ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ

Œ ∑

arco

arco

÷ b Û Û Ó b

wait for Special Score-players to finish

?b œ œ

U ∑

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ bœ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ

Œ

œ œ bœ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ

Œ bœ bœ

œ œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

make long sounds, no tempo

∑ 13

˙.

œ œ

œ œ

œ œ


& œ œ bœ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ bœ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ 85

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

&

?

w

Œ

˙

Ó

w

œ

œ bœ œœœ œœ œœ œ œœœœ œœ œ bœ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ B ≈Œ ‰ ≈ ‰ Œ ≈ ≈Œ ‰Œ

? bœ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

Ó.

w

& œ œ bœ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ bœ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ

? bœ

œ œ bœ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰

œ œ

œ œ

œ œ

œ bœ œ œ bœ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ bœ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ bœ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

÷ ∑

∑ 14

œ œ

œ œ

œ œ


2nd x change to vocal

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

(vocal)

& Œ œ œ b œ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .. b c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 88

.. b c

Ó.

& ∑ ?

.. b c

improv

pizz

& Œ œ œ b œ ≈ œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .. b c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pizz œ œ œ œ b œ œ œ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ . B Œ ≈ ≈Œ ‰Œ . b c

? bœ œ œ ? bœ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ .. c b œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ pizz

œ .. c b œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ pizz

.. b c Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û

÷

2 cowbells only

.. b c

∑ 15


Ú™ºº fast swing (sopr.sax) .. ‰ œ œ œ œ œ œ œ

b˙. bœ œ. œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. J J b˙. b œ œ . œ b œ œ œ œ œ .. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. J J E

&b œœœ œ œ œ œœœ œ w 95

Voc/ Sax

S/Po.

&b ?b

..

Œ Œ

œ œ œ œ œ. J‰ J œ œ œ œ œ. J‰ J

free comping

&b œœœ œ œ œ œœœ œ w

..

Vla.

Bb

..

Cel.

?b œœœ œ œ œ œœœ œ w

Vl.

Cbas.

Dr.

Lydm.

œœœ œ œ œ œœœ œ w

.. ‰ œ œ œ œ œ œ œ

?b œœœ œ œ œ œœœ œ w

.. ..

÷ b ÛÛÛ Û Û Û ÛÛÛ Û | b

..

b˙. bœ œ. j œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. J

Œ

œ œ œ œ œ. J‰ J

acc. free

acc. swing

∑ 16


œ œ œ nœ bœ bœ bœ œ bœ bœ ‰Ó &b J‰ 104

Voc/ Sax

S/Po.

œ œ œ nœ bœ bœ bœ œ bœ bœ ‰Ó &b J‰ ?b

œ œ œ œ œ. œ bœ œ bœ œ b˙. bœ J‰ J b œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ bœ œ œ J œ œ œ œ œ. œ bœ œ bœ œ b˙. bœ J‰ J b œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ bœ œ œ J

Π.. Π.. ..

Vl.

&b

..

Vla.

Bb

..

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

? b œJ ‰ œ œ n œ b œ b œ b œ œ b œ b œ ‰ Ó ?b

œ œ œ œ œ. œ bœ œ bœ œ b˙. bœ J‰ J b œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ. œ œ bœ œ œ

Π.. .. ..

÷ b b

∑ 17

..


&b 113

Voc/ Sax

S/Po.

solo's

&b

.. n ..

.. n ..

..

&b

..

Vla.

Bb

..

?b

..

Lydm.

repeat meas. 98 - 112

Vl.

Dr.

.. n ..

..

Cbas.

..

?b

Cel.

Ú¡£º ∑

repeat meas. 98 - 112

bœ œ œ #œ œ bœ bœ œ J ‰ Œ ‰ b œJ ‰ n œJ b œJ ‰‰ œj ‰ j Œ ‰ j j‰ Ó .. n .. œ Ó ≈ J‰≈ # œ œ œ œ œ œ repeat meas. bœ nœ bœ œ œ 98 - 112 .. n .. œ œ ‰ ≈ œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ b œJ ‰ n œJ b œœ ‰‰ j ‰ j Œ ‰ j Ó ≈ ‰Ó J J #œ œ bœ œ œ bœ #œ repeat meas. 98 - 112

b œœ ‰‰ b n œœ Ó J J j œŒ

œÓ J j #œ ‰#œ ‰ # œ œJ

.. n ..

.. n ..

..

repeat meas. 98 - 112

÷ b

..

repeat meas. 98 - 112

.. n ..

..

.. n ..

œ œ

repeat meas. 98 - 112

?b

b

F

start Track 2 (time 5 min.) at the repetition of this part

18

Ó


&

..

Tutti imp. (sparse) with track 2. Lots of space between phrases for improvisers

&

..

Tutti imp. (sparse) with track 2.

..

121

Voc/ Sax

S/Po.

Vl.

Vla.

Cel.

Cbas.

Dr.

Lydm.

? œ & ‰ b œJ Ó . B ‰ œJ Œ

#œ œbœ Ó

j ? Œ #œ ‰#œ ‰ Œ # œ œJ

œ # œ ‰Œ Œ œ

#œ ≈ œ b œœ Ó

Œ b œ œ œ # œ œR ‰ .

Ó

?

÷

# œœ # ≈ R‰ Ó

r Œ Œ œ ‰. Ó œ

r œ ‰. œ

≈ œ ≈ #œ œ œ

r #œ œ ≈ ‰ œ ‰. #œ R

œ bœ # œ bœ ≈ ≈ Ó ∑

b œœ œœ ‰. R R ‰.

Ó

Lots of space between phrases for improvisers

..

Tutti imp. (sparse) with track 2. Lots of space between phrases for improvisers

..

Tutti imp. (sparse) with track 2. Lots of space between phrases for improvisers

..

Tutti imp. (sparse) with track 2. Lots of space between phrases for improvisers

..

Tutti imp. (sparse) with track 2. Lots of space between phrases for improvisers

..

Tutti imp. (sparse) with track 2. Lots of space between phrases for improvisers

..

19


Special Score for bass (arco), cello (arco), synth (heavy bass-sound). This part is to be played not in sync with the other players. It covers measures 74 - 82.

Cel.

127 Ú™ºº ? 46 .. œ . # œ œ œ œ œ . J J F

œ

43 # œJ œ

œ œ J

46 œ .

20

#œ œ œ œ œ. J J

œ

42 # œJ

œ.

7x

..

last time fade out

Spejlblanke hav  

Score by composer John Tchicai "Spejlblanke hav" (2007).