Page 1

Pelle Gudmundsen-Holmgreen Skabelsen - den 6. dag (1991) The Creation - the 6th day for violin and double choir Dur. 16’

dedicated to Bodil Rørbech

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Pe11e Gudmundserl- Holrngreen S I< J\ 8 E LS EN

~

den 6 â&#x20AC;˘ d a g

for violin og dobbeltkor (1991) ti1egnet Bodi1 R0rbech 1eks t

f r a /\ n d e r s S u n e s 0 n s

11

1-1 e x

a e rn e r on 11 (. c a â&#x20AC;˘

ar

12 0 0 )

Fra skabelsesberetningens 6. dag linjerne '73'7-741, 756-765 og 768. Gengivet pa dansk ved H.D. Schepe1ern

- ti1f0jet dyrenavne i kategorierne: Krybdyr, vi1ddyr og kva3g! S k r e v e t rn e d s t 0 t t e f r a S t a t en s I< u n s t f on d


P / o 1-t/ J'tro /z -e .

vi h~ f.

() r-d . V,· b. 5.e h z 0<.. vi b.

=

V.

:::

p.v.

=

v.

--

1"1-lo/f.o

.r. P·

=

Yv (

Yh.

p. s. P·

poco

:::

IYJ,J'.p.

c .I. b.

:::

c .I. b.

J'u{

p2

=

n

G\ h o(

rno(ttJ

+

:o

f, po~-t

J'u / S'V I

c C) ( }iJno i;;.. rl v

f'tl!. V r.e "' {>'( ~ r

+ - lef+ h~htl if

b.

vi b.

po~

poco .:7

i

\t

/cFf ha"'ol

\I

1- •

ror-rf,

pfA (!. u-l:o . Vl.j o.. i url

Wooo(

()_

rc

C)

lA

l! h h.R

LXi ooA .

c e s.r

ctry.

top

of

pt?-:t-.

pi~t.

Ot-t

th~ Vtry

·fn<€ lil-1}~rpotirlf


iHE CREATION - the sixth. day After this, the ador:路1nient of:' the earth was made on the sixth day when God made the earth bring forth all kinds of animals, divided into only three species;

rept~le,

cattle, and wild beasts

are the three under which every single animal is included. Camelopardalis -giraffe,

rhinoceros -rhinoceros, mus -mouse,

vespertilio- bat, ericius -hedgehog, panthera- panther, lynx -

lynx, sciurus -

squirrel, hyaena = hyena,

roe, hippotigris

zebra, lupus .... wolf, sus -

stag , e 1 e ph an tu s

elephant, canis -dog,

sheep,

camelus- camel,

capreolus

swine, cervus

bos -

ox,

capra- goat, eqvus -horse,

ovis simia

ape, gorilla- gorilla.

Vermins,

frogs,

serpents, and lizards creep, but vermins

creep with their mouths, frogs,

lizards with their feet,

as do the

whereas the serpents creep on the breast. Vermins were

not among the first animals,

they are generated only by humid

putrefaction, as for example those who are born in a ruined well,

and bees, mite, moth, dung beetle, wasp, and wood borer.

But those who are generated by the vapour from wine or water that is the origin of the caterpillar and also fly,

of the butter-

these the sixth day received among the first animals.

Curculio -mite, bufo -

toad, vipera

viper, vespa - wasp,

teredo -wood borer, salamandra- salamandre, rana- frog, scarabaeu~

culex -

-dung beetle,

mosquito,

crocodilus -crocodile,

chamaeleon- chameleon, cochlea -

botraca -frog, serpens spider,

pulex -路flea,

snake, papilio -butterfly, aranea

locusta- locust, testudo- tortoise,

earthworm,

tinea -

snail,

moth.

At last follows the creation of man.

lumbricus路~


-IDl

Ornatus terrae cessit post ista diei sextae, quando Deus quaevis animalia terram sub triplici gene re tantum produce re fecit; "reptile, jumentum路, fera bestia" sunt tria tantum 1 quae complectuntur animalia singula sub se. Dagen derefter, den sjette, til Fryd blev nu fortsat pa Jorden, Gud af dens Sk0d kaldte frem de mangfoldigste levende Vresner, Som efter Ordning blev inddelt i tre og forskellige Slregter: "Krybdyr og Vilddyr og Kvreq" efter Arten han lod dem benrevne, Hvorved hvert Medlem af Dyrenes ~t har sin Plads faaet anvist. Camelopardalis - giraf, rhinoceros - nresehorn, mus - mus, vespertilio - flagermus, cricius - pindsvin, panthera - panter, Lynx - los, sc:rius - egern, hyaena - hyrene, capreolus - radyr, hippotigris- zebra, lupus- ulv, sus- svin, cervus- hjort,. elephantus - elefant, canis - hund, bos - okse (ko), avisfar, camelus - kamel, cepra - ged, eqvus - hest, simia - abe, gorilla - gorilla.

[8 I

Vermes,botracae, serpentes atque lacertae repunt, ore tamen vermes, pedibusque lacertae sicut botracae, serpentes pectore solo. Vermes non inter animalia prima fuere, quos modo producit solus putredinis humor, ut qui cisternae vitio nascuntur apesque, curcul io, tinea, scarabaeus, vespa, teredo; at vini vel aquae quos exhalatio gignit, quae bibionis, item quae est papilionis origo, sexta dies inter animalia prima recepit. Orme og Fr0er og Slanger og Kryb, de har hver deres Gangart, Orme med Hovedet gaar, medens Firbenet l0ber pa F0dder, Fr0erne hopper pa Ben, medens Slangerne glider pa Brystet. Ormene ej blev oprindeligt skabt med de 0vrige Vresner, De bliver avlet af Raadenskabs Fugt og af Dunster alene Ligesom Ynglen, der vrimler omkring i en uhumsk Cisterne, Bier og Kornmider, Hvepse og M0l og Torbister og Trmorm; Hvad a f fordrervede Dampe fra Vin og fra Vand bliver frembragt, Snyltende Larver, der rendre sig kan til en Sommerfugls Ydre, Skrenke~de Sjettedagen en Plads blandt de levende Vresner.

I ~

I llil I

m

Curculio - mide, bufo - skruptudse, vipera - hugorm, vespa hveps, teredo - trreorm, salamandra salamander, rana - fr0, scarabaeus - skarnbasse, pulex - loppe, crocodilus - krokodille, culex - myg, chameleon - kamreleon, cochlea - snegl, botraca fr0, serpens - slange, apis - bi, formica - myre, musca - flue, vermis - orm, limax - snegl, papilio - sommerfugl, aranea edderkop, locusta - grreshoppe, testuda - skildpadde, lumbucusregnorm, tinea - m0l. Postremo sequitur hominis plasmatic . Sluttelig kom da den Dag

hvor af Gud skulde Mennesket skabes.

= cluster, intonation ad lib. inden for omradet (lyse stemmer 0Verst m0rke nederst). be - sti

a, pilen indicerer gradvis overgang fra den ene vokal til den anden.


Skabelsen - den 6. dag  

Score of composer Pelle Gudmundsen-Holmgreen "Skabelsen - den 6. dag" (1991-).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you