Page 1

Morten Olsen Kata (2008) for sinfonietta Dur. 15’30”

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

The composition was written with aid from the Danish Arts Foundation under the Composer in Residence scheme Kompositionen er støttet af Statens Kunstfond under Huskomponistordningen

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Instrumentation: Flute, doubling Obo, doubling English Horn Clarinet in Bb, doubling Bass-Clarinet Bassoon, doubling Double Bassoon Horn Piano Percussion (one player) Accordeon 2 Violins Viola Cello Doublebass Percussion instruments: Vibraphone Marimba Suspended Cymbal Suspended Cymbal w. Sizzels Medium Tam-Tam Large Tam-Tam

Glockenspiel 1 woodblock 1 Brown paper shopping bag

In the score all instruments are written in their relevant transpositions. Accidentals are written normally - valid for the rest of the bar.

dimminuende al niente cressendo dal niente Strings Abbreviations: S.P.: sul ponticello S.P.: + : extreme sul pont, original pitch is nearly inaudible. S.T.: sul tasto S.V.: senza vibrato V.N.: normal vibrato Glissandi must always start immediately at the written note. Vibrato is always "normal" unless otherwise indicated. Programnote: Dette værk har helt fra de første små (og nu kasserede) noter været helt abstrakt musikalsk uden nogen indholdsmæssig verbalisering, og har først fået en titel efter sin færdiggørelse. Derfor er titlens sammenhæng med musikken måske lidt kunstig, og af samme grund har jeg valgt et ord der har en del ret forskellige betydninger, nemlig Kata. Man kunne måske sige at titlen ikke har inspireret musikken, men derimod omvendt... Kata stammer fra græsk og betyder ”ned”. Musikken har undervejs et par sammenbrud hvor hele dens struktur og momentum bryder sammen, eller nedsmelter til et dybt cluster (en meget tæt akkord, i dette tilfælde udelukkende bestående af stablede små sekunder). Dertil kommer at værket for blæsernes vedkommende har en forkærlighed for de dybe bi instrumenter (basfløjte, engelskhorn, basklarinet og kontrafagot). Visse steder er musikken i Kata meget rytmisk bevægelig, faktisk har jeg selv opfattet nogen afsnit som en slags opbrudt dans der repeteres mange gange. Kata er også en betegnelse fra orientalsk kampsport der betyder en koreograferet øvelse der gentages af en eller flere personer. Blandt computerprogrammører dækker begrebet ”Kata programmering” over øvelser der gennem gentagelse skal udvikle programmørens færdigheder og netop repetitionen er i værkets hurtige midterafsnit bygget på en lille rytmisk matrix den gentages igen og igen. Ordet kendes også fra matematikken, hvor det sammenstillet sin modsætning, det ligeledes græske ord ”ana” (der betyder “op”), bruges til at beskrive to modstillede fire-dimensionelle “retninger”. (ud over længde bredde og højde). Ana/kata er første gang brugt på den måde af filosoffen, forfatteren og matematikeren Charles Howard Hinton, der så tidligt som i 1888 introducerede begrebet. Musikken har også flere dimensioner ud over de normale, idet der næsten hele tiden forekommer forskellige dynamiske nuancer simultant. Men ud over det, er Kata er stykke musik der stort set hele tiden lever af rytmisk puls. Den skifter fart, fordobles halveres, divideres og ganges for ind imellem helt at forsvinde. Morten Olsen maj 2008


Kata Energico q = 112

Flauto Basso

4 &4

Cor Anglais

4 &4

Clarinetto Basso

4 &4

Fagotto

Morten Olsen 2008

G.P.

G.P.

∑ G.P.

. . B 44 œ ‰ œ Œ Ó

G.P.

œ. ‰ œ. Œ Œ

# œ. ‰. ·

œ ‰ œ. Œ Ó

?

f Corno in Fa

G.P.

4 &4

Energico q = 112

Piano

Percussione

Accordeon

& 44 Ó œœ‰ Œ f ?4 4 j ‰ Œ Ó b œ. ∑

G.P.

Ó

œœ‰ Œ

G.P.

j ‰ Œ Ó b œ.

4 & 4 # ˙˙ .. ˙ . π sempre N ˙˙ .. ? 4 ˙. 4

j‰ œœœ œœ œ J ‰

(arco)

Violino II

Œ

≈ œ‡‰ Ó .

j ‰Œ œ.

Ó

œ Ó Œ ‰. · π j ‰ Œ Ó œ.

G.P.

4 &4

Energico q = 112

Violino I

4 &4 j ‰ Œ Ó b œ. f 4 ∑ &4

G.P.

∑ G.P.

# www

œœœ ...

ww w

œœ .. œ.

‰ Ó ‰ Ó

nw n ww w # ww

G.P.

j ‰ Œ Œ ≈ ‡‰ b œ. n œ.

j ‰ Œ Ó b œ.

G.P.

∑ G.P.

Viola

B 44

Violoncello

? 44

Contrabbasso

? 44

∑ G.P.

∑ G.P.

Rev. sep.08 © 2008 by Edition SAMFUNDET, Copenhagen

Morten Olsen: Kata - 3


6 fl.b.

& Ó

Œ

œ p

œ œ 5 œ œ œ œ #œ 4 7 f

œ # œ. œ. 3

Œ

bœ J

j ‰ bœ

5 #œ ˙ 4 œ 4 œ. œ .

œ.

b˙ f

p

cor. ang.

&

5 4

4 4

cl. bas.

&

45

44

c.fag.

?

5 4

4 4

cor.

&

5 4

4 4

muta in contrafagotto

6

œ

œ. œ ˙

45

&

œ bœ œ

˙

œ bœ . œ

44

œ œ. œ

œ. œ œ

œ

œ . œ œ bœ œ

pno.

?

° open :

5 4

4 4

vibraphone medium hard mallets

bœ ˙ J & ‰ π ° open

œ œ

6

vib.

:

5 4

œ.

œ ˙. J

4 4

˙

b˙ .

œ . nœ

6

acc.

5 4 # ˙˙ .. ˙ . ˙˙ .. 5 ˙. 4

& ww w ww ? w

‡ ‰. Œ œœœ œœ œ · ‰. Œ

4 4 # ww w ww 4 w 4

j‰ Œ œœœ œœ œ J ‰ Œ

˙˙˙ ˙˙ ˙

6 vl. I

&

5 4

4 4

vl. II

&

5 4

4 4

vla.

B

5 4

4 4

vlc.

?

5 4

4 4

cb.

?

5 4

4 4

Ó

&

Œ

œ f

Morten Olsen: Kata - 4


10

fl.b.

3 œ œ b œ œ #œ nœ nœ œ . œ œ œ #œ œ bœ & #œ 7 ƒ

œ. ≈ Œ J F

5 Ó 4

Ó

Ó

3 4

p

cor. ang.

&

5 4

cl. bas.

&

54 ‰ # œ w J p

34

c.fag.

?

5 4

3 4

w p cor.

10

œ.

& pno.

?

(° open :)

10 vib.

&

œ œ bœ . J (π )

œ œ

˙

œ

œ bœ .

(° open :)

œ

œ

œ.

54

˙

5 4

3 4

œ

œ.

5 4

w

w

5 4

&

3 4

bœ œ

œ

œ . bœ

3 4

œ

34

w

3 4

π)

(

10

&

?

5 4

3 4

acc.

5 4 w

w • p

œ

3 4

10 vl. I

&

5 4

3 4

vl. II

&

5 4

3 4

vla.

B

5 4

3 4

vlc.

?

5 4

3 4

cb.

&

œ

#œ œ . # >œ n œ ≈ Œ > > ƒ œ >.

?

w p Morten Olsen: Kata - 5

5 4 w

œ

3 4


13 fl.b.

5

3 & 4 ˙. f

4 œ 4 p

œ

Œ

˙.

3 4

cor. ang.

3 &4

4 4

3 4

cl. bas.

& 34

44

34

fag.

?3 4

4 4

3 4

cor.

3 &4

4 4

3 4

muta in fagotto

13

& 34

œ

œ. œ œ

44

œ

˙.

œ œ.

b˙ .

34

pno.

?3 4

4 4

3 4

œ.

#œ œ ‰

∏ ∑

°

13 vib.

3 &4

œ œ ˙

œ

(° open :) (π)

4 4

œ œ.

œ bœ

œ

˙

œ nœ .

˙.

œ 3 4

13

acc.

3 > & 4 # ˙˙ .. ˙ . >˙ . ˙. ? 34 ˙ . ƒ

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

13

vl. I

vl. II

vla.

vlc.

cb.

3 > & 4 #˙ . ƒ 3 > & 4N ˙ . ƒ > B 34 ˙ . ƒ >˙ . ? 34 ƒ ? 34

Morten Olsen: Kata - 6

# œ. J ‰


17 fl.b.

3 &4

cor. ang.

3 &4

cl. bas.

& 34

fag.

?3 4

cor.

3 &4

17

& 34 pno.

?3 4

17 vib.

3 &4

17

3 &4 acc.

?3 4

17 vl. I

3 &4

vl. II

& 34

vla.

B 34

vlc.

?3 4

cb.

? 34

G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

G.P.

∑ G.P.

G.P.

G.P.

∑ G.P.

G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

3 8 3 8 38 3 8 3 8

38 3 8

3 8

3 8 3 8

3 8 38 3 8 3 8 3 8

G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

G.P.

∑ G.P.

G.P.

G.P.

∑ G.P.

G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

24

38

44

2 4

3 8

4 Ó 4

2 4

3 8

4 4

solo, brutal

24

œ œ · ≈ ‰

Œ

44 ≈

4 4

œ œ œ ƒ

œ 38 J Œ

nœ ‰

≈ Œ

f

2 4

3 8

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

2 4

3 8

4 ≈ j 4 # œœœ.. . œœ .. 4 ≈ œJ . 4 ƒ

2 4

3 8

24

38

2 4

2 4

˙˙˙ ˙˙ ˙

‡ œœœ ≈ ‰ œœ ·œ ≈ ‰

4 ≈ j 4 #œ . ƒ

˙

œ‡ ≈ ‰

44 ≈ j œ. ƒ

˙

‡ œ ≈ ‰

3 8

˙

œ · ≈ ‰

3 8

4 ≈ œ. 4 J ƒ œ. 4 ≈ J 4 ƒ

˙

œ · ≈ ‰

3 8

4 Π4

bœ ‰ . # œ‡ œ œ b œ n œ œ œ

3

2 4

ƒ

Morten Olsen: Kata - 7


22 fl.b.

& Ó

œ œ œ œ œ 24 ˙

œ f

cor. ang.

& Œ

cl. bas.

&

fag.

?

cor.

&

22

œ J F

œ.

œ

5 8

œ bœ œ 24 œ

3 œ. 8

œ

4 8

œ. J

œ

5 8

3 f

24

œ œ œ œ # œ # œ. œ œ œ

œ. ≈ ‰

bœ œ

38

48

58

‡ ≈ Œ œ.

3 8

4 8

5 8

3 8

4 8

5 8

#œ œ

58

# œ. ≈ 2 ‰ 4 2 4

œ

œ.

&

24

œ

œ.

nœ p

œ

38

œ

2 Π4

ƒ ‡ 3 b . ‰ œ b & # œœœ 8 œœœœ

2 4

&

2 Π4

‰.

?

2 Π4

‰.

‰.

pno.

?

4 8

ƒ

5

œ.

3 8

œ · ≈ 48

#œ .

‡ œ. œœœœ ≈ 48 # # œœœ ...

œœœœ œœœœ ... J

5 8

22 vib.

&

3 8

4 8

5 8

22

3 ‡ b œœ 8 œœ b œœ 3 œœ · 8 ƒ

≈ 48 ‡ œœ œœ · ≈ 48

œœ .. œœ ..

3 ‡ 8 Nœ œ ƒ 3 ‰. 8 ‡ bœ œ ƒ ‰ . œ‡ 38 œ ƒ

4 ‡≈ 8 œ

acc.

j œœ .. œœ .. J

5 8

5 8

œ.

j œ œ.

5 8

≈ 48 ‡ œ

œ.

j œ œ.

5 8

‡ 4 œ ≈ 8

œ.

j œ œ.

5 8

œ.

bœ œ . J

n œœ b œœ

22 vl. I

&

2 Π4

vl. II

&

2 Π4

vla.

B

2 Π4

vlc.

?

24 Œ

3

cb.

? nœ œ ‰ œ œ #œ 3

bœ œ .

œ.

2 4

œ

‰. œ

œ

p

Morten Olsen: Kata - 8

œ· 3 œ œ· ≈ 4 8 8 ƒ œ 3 J Œ 4 8 8

B

58 5 8


26 fl.b.

5 &8

3 4

5 4 Ó

cor. ang.

5 &8

3 4

5 4

3 4

cl. bas.

& 58

34

45

34 Œ

fag.

cor.

?5 8

5 &8

26

œ œ.

& 58 pno.

& 58

b # ˙˙˙˙

26 vib.

5 &8

Œ

26

3 4 3 4

5 4 œ bœ ‰ ƒ

œ œ bœ . œ œœ 3 J 4 F p œœœœ œœœœ J 34 J ‰ Ó

œ .‰ œ· œJ 34 F (° open :)

‰ ≈ nœ œ #œ œ œ œ

5 4

45

bœ bœ

œ.

bœ œ

‰.

œ

34 ‰ .

œœ 34 ˙˙ .. J

5 4 ww

5 4

3 4 #˙ . Í

5 4

3 4 ˙. Í

5 4

3 ˙. 4 Í

45

34 ˙ . Í

5 4

3 Π4

vl. II

5 & 8 #˙

œ 3 ˙. J 4

˙

œ ˙. J 34

vla.

B 58

vlc.

B 58

cb.

? 58

o o o

œ ˙. J 34

3 4

o ∑

œ œœ

#œ œ

œ ≈‰

? 58 # # ˙˙

Œ o Œ

acc.

œ 3 ˙. J 4

3 4

5 w 4 w

5 #˙ &8

3

F

œœ 3 ˙˙ .. J 4

vl. I

œbœ œ

34

5 #˙ &8 ˙

26

Œ

œ

5 4

p

œ œ.

w

3 4

nœ ≈‰

3 4

3

45

œ bœ . œ

3 #œ # œ œ nœ 4 ˙ p

Œ

Morten Olsen: Kata - 9

3 4 # ˙˙˙ .. . ˙˙ .. 3 ˙. 4 Í

œœ ƒ

œ


a fraction slower

30 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

fag.

& œ

œ

4 4 #œ . f

j œ nœ œ ‰ Œ

& &

#œ F

#œ œ. f (very fast trill) Ÿ~~~~~~~~ œ ? b œ ‰ ‰ ≈ Œ. œ #œ œ œ œ #œ . œ (ƒ)

cor.

&

30

( )

4 4

œ J

p

#œ . ƒ 4 Ÿ~~~~~~~ ‰ 4 #œ . œ

( )

b˙ .

44

Œ.

œ. ≈ Œ J

˙ p

Ó

4 4

œ œ œ. œ ≈

Ó

Ó

∑ a fraction slower

& ≈

œ

≈‰

Œ

œ

bœ ≈ ‰

œ

≈ 44 Œ

œ œ ‰

≈‰

œ

#œ ‰.

œ œ ‰.

≈ ‰

pno.

4 4

&

30 vib.

&

soft mallets

(° open :)

4 4

œ

3

œ

œ

p

(° open :)

30

&

4 4

?

4 4

acc.

a fraction slower 30 vl. I

&

4 4

3

sul pont.

˙

p vl. II

vla.

& B b˙

4 4

4 j ‰ Œ 4 œ

b˙ p Ó

senza dim.

vlc.

B

Πo

p cb.

?

#œ œ (ƒ)

œœ

‰ Œ

44

4 4

Morten Olsen: Kata - 10

3

(ord.)

?

˙

˙ p

˙

˙

p ∑


a tempo 5 5 5 5 #œ œ #œ œ ‡ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ #œ Ó œ #œ nœ #œ œ p F

34 fl.b.

cor. ang.

& Ó

‰.

Œ

&

&

5 4

∑ 5

5

5

cl. bas.

5 4

5

#œ œnœ œ œ #œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ nœ n œ œ œ #œ nœ œ œ œ b œ b œ

Ó

5

p

F

5

œ bœ œ bœ bœ

45

fag.

?

5 4

cor.

&

5 4

34

& ‰ pno.

a tempo

bœ ≈

œ

‰ ≈‰

Œ

Œ

Ó

œ œ ‰

œ

≈ ‰

#œ ‰

45

‰.

p

( )

&

œ.

34 vib.

bœ J

#œ & œ

œ

˙

œ nœ .

œ

5 4

5 4

œ

œ

(° open :)

34

&

5 4

?

5 4

gliss.

5 4

acc.

a tempo 34 vl. I

vl. II

& ˙.

œ≈‰ ·

#w p

& ˙.

‡ œ≈‰

Ó

vla.

œ # œ nœ œ #œ œ #œ œ œ œ nœ 3

5

P vlc.

? œ

œ

( )

˙ p

w

?

5 4

Y

Y

œ ·≈ ‰

Œ

Ó

45

œ

Œ

Ó

5 4

5 4

gliss.

œ

( )

˙

œ

3

‰ œ œ œœœœ œ

gliss.

3 sul pont.

˙.

w senza cresc.

cb.

œ

( )

tenuto

sul tasto

B œ œ

gliss.

Morten Olsen: Kata - 11


37 fl.b.

5 &4

3 4

cor. ang.

5 &4

3 4

cl. bas.

& 54

34

5

‰.

œ bœ p fag.

cor.

?5 4 #œ œ ‰ f 5 &4

œœ

pno.

≈ bœ œ œ œ ƒ

3 4

œ œ f

œ

‰.

≈ ‰

≈≈

#œ œ

. Ÿ~~~~~~ ‰ bœ œ ≈ ‰ ‰ bœ œ œ œ œ #œ .œ ƒ ( )

∑ n >œ

œ œ ‰

3Π4

3

37

#œ & 54 p 5 &4

œ.

≈ 34 ‰ œ Œ

3 4

3 4

5 &4

?5 4

‰ f

œ F

b œ. ≈Œ

‰ ≈ p

œ . œ œ bœ

3 4

3 4

3 4

3 4

37 vib.

5 &4

37

acc.

37 vl. I

vl. II

5 &4 5 &4 Y

gliss.

Y

Ó

Œ

(b œ)

vla.

B 54

3 4

vlc.

? 54

34

cb.

? 54

3 4

Morten Olsen: Kata - 12


41 fl.b.

&

cor. ang.

&

cl. bas.

&

fag.

? #œ

n œ. Œ œ

œ ‰ J

3

cor.

41

œ.

>œ F

&

#œ ‰.

œ · ≈ ‰

&

Œ

œ

Œ

5

œ. Œ œ

3

3

nœ # œ œ œ œ œ b œ œ ≈ œ bœ > 3

œ ≈

#œ Ó

Œ

≈Œ

f ∑

41 vib.

ƒ

œ

n œ.

œ

& pno.

j Œ #œ F

&

Œ

bœ œ J F

œ œ ˙

˙.

÷

(° open :)

41

&

?

acc.

41 vl. I

&

vl. II

&

vla.

B

vlc.

?

cb.

?

Morten Olsen: Kata - 13


45 fl.b.

&

cor. ang.

&

Œ

fag.

&

˙

p

? Œ

3

œ ƒ

cor.

&

œ œ œ J 3

Œ

œ. J

˙.

Ï ∑

45

&

Ó

Š54 Π5 4

‰.

pno.

15 16

˙.

œ 15 # œ œ n œ œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ œ # œ n œ n œ œ # œ œ 16 5 p œ 15 J ‰ Œ 16 p

5 4

œ œ · 5 ≈ ‰ 4 p 5 4

5

5

5

π

&

5 4

#˙ . cl. bas.

5 5 5 œ nœ 5 œ bœ œ œ œ œ #œ nœ nœ œ bœ œ œ œ nœ #œ #œ 15 œ œ 16 # œ œ nœ œ #œ 4 œ #œ ƒ p 5

15 16

œ

#œ ≈ ≈ ≈

≈ ‰

15 16

Π?

15 16

suspended cymbal soft mallets

45 perc.

÷

5 æ˙ 4 π

œæ F œ œœœœ œ # œ œ œ # œ ‰. #œ œ œ bœ bœ 6 6 p p f ∑

15 16

6

45

&

5 Ó 4

?

5 4

acc.

?

&

15 16 15 16

45 vl. I

&

5 4

15 16

vl. II

&

5 4

15 16

vla.

B

5 4

15 16

vlc.

?

54

15 16

cb.

?

5 4

15 16

Morten Olsen: Kata - 14


48

meno mosso q = 74,66 ( {e. = e })

{x = x }

3

fl.b.

15 & 16 ‰ .

‰.

‰.

‰.

5 4

5 8

cor. ang.

15 & 16 ‰ .

‰.

‰ œ. œ. ‰ ‰ . ƒ

5 4

5 Π8

# œ. ‰ 16 & 15 ƒ

œ.

? 15 16 ‡ ‰ b œ. ƒ 15 & 16 ‰ .

cl. bas.

fag.

cor.

‰.

pno.

œ J p

‰ ‰.

‰.

‰.

45

58

‰.

‰.

‰.

‰.

5 4

5 8

‰.

‰.

‰.

‰.

5 4

5 Π8

bœ .

œ

j œ

‰ bœ œ J p ∑

con sord.

meno mosso q = 74,66 ( {e. = e })

{x = x }

œ.

48

Œ

œ bœ J

œ œ ‰ J J p

16 ≈ ≈ ≈ & 15 ƒ ? 15 ‰ ‰. 16 b œ.

œ

‰. ‰

œ. J

bœ. J œ œ

œ

‰ ‰.

œ 45 p 5 4

5 4 ˙ æ

‰ Jœ ‰ Ó

Œ

3

58

œ bœ

5 8

bœ . p œ J ‰ ‰ ‰

œ

3

≈ j œ

j œ.

œ #œ

#œ ‰ J ‰ ‰ 3

suspended cymbal w. sizzels

48

perc.

soft mallets

÷ 15 16 œ . æ Í

œ. æ

œ. æ

œ. æ

œ. æ

œœœ ... œœ .. œ.

œœœ ... œœ .. œ.

œœœ ... œœ .. œ.

5 œœœ ... 4 www œœ .. w œ . 5 ww 4

œ æ

5 ˙ 8 æ

œ æJ

˙ æ

œ æJ

œœœ œœ œ

5 8 ˙˙˙ ˙˙ 5 ˙ 8

j œœœ œœ œ J

˙˙˙ ˙˙ ˙

j œœœ œœ œ J

48

acc.

15 & 16 # œœœ .. . p œœ .. ? 15 œ . 16

meno mosso q = 74,66 ( {e. = e })

{x = x } 48 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

15 & 16 œ ‰ >. ƒ

œ. ‰ ‰ . >

‰.

‰.

5 4

5 8

15 & 16 œ ‰ >. ƒ B 15 16 ‰ .

œ. ‰ ‰ . >

‰.

‰.

5 4

5 8

‰.

‰.

‰.

‰.

45

58

? 15 ‰ . 16

‰.

‰.

‰.

‰.

5 4

5 8

‰.

‰.

‰.

‰.

5 4

5 8

pizz.

cb.

>. ? 15 16 b œ ‰ ƒ

Morten Olsen: Kata - 15


52 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

œ

nœ .

œ b œJ œ . J F

&

&

& œ

fag.

?

cor.

&

52

œ œ

& ?

‰ bœ J p

j j œ œ œ # œ œj ‰ n œj

œ J

œ nœ œ

˙

nœ J

œ

œ J

œ œ œ ‰ œ J J

œ

œ.

j ‰ œ. œ

œ

œ

œ œ

#œ œ

‰ ‰ ∑

52

÷ ˙ æ

œ œ

‰ Jœ ‰ ‰

œ æJ

œ J

œ

˙

œ J 38

œ J

˙

œ 3 J 8

˙

œ J

˙

‰ 38

bœ œ

bœ ‰ J ‰ ‰

œ

j œ

œ

#œ ‰ J ‰ ‰

3

3 8

j bœ ˙ (p)

3

F

˙

œ bœ ‰ J ‰ ‰

F

œ.

œ J

F

3

3

pno.

perc.

œ.

œ J P

#œ J

‰ b Jœ œ p

3

‰ 38

Œ

œ œ

œ ‰ J ‰ ‰ 38 3

3 8

38

3 8

3 8

l.v.

52

acc.

j œœœ œœœ J

& ˙˙˙ ˙˙ ? ˙

j œœœ œœœ J

˙˙˙ ˙˙˙

j œœœ œœœ J

˙˙˙ ˙˙˙

j œœœ œœœ J

˙˙˙ ˙˙˙

‡ œœœ ≈ ‰ Œ œœœ ·≈‰ Œ o

52 vl. I

&

3 8

vl. II

&

3 8

vla.

B

38

vlc.

?

3 8

cb.

?

3 8

Morten Olsen: Kata - 16


58 fl.b.

cor. ang.

3 &8

œ.

œ 4 J ‰ Œ 4

3 œ. &8 ∑

44

fag.

?3 8

4 4

cor.

3 &8

4 4

cl. bas.

3 4

3 4

5 8

œ J

p espr.

4 ˙. 4

& 38

Ó

Œ

dolce

˙

˙

‰ p

58

Ó

3 4

5 8

3 4

5 8

dolce

w p

34

Œ

˙.

w p

5 œ. 8 F

Œ

Œ

j œ p ∑

(con sord.)

58

& 38

œ

#œ œ ‰

w 44

3

pno.

4 4

4 ˙ 4 π

3 &8

4 4

?3 8

4 Ó 4

4 4

?3 8

÷ 38

large tam-tam

58 perc.

˙ p

œ. p

œ #œ œ œ bœ œ 34 ‰ J J ‰ J ‰ ‰ 58 ‰J‰‰ 3 3 p 3 ≈‰ Ó 5 ∑ 4 ‡ 8 b œ. f 3 4

5 8

œ œ œ ‰ J ‰ ‰ 3

58

3 4 # ˙˙˙ .. . ˙˙ .. 3 ˙. 4 p

3 4

acc.

Œ

œ • π

w

5 8 ˙˙˙ ˙˙ 5 ˙ 8

j œœœ œœ œ J

j œœœ œœ œ J

˙˙˙ ˙˙ ˙

58 vl. I

3 &8

vl. II

3 &8

4 4

vla.

B 38

44

vlc.

?3 8

4 4

cb.

?3 8

4 Ó 4

5 8

3 4

5 8

34

58

3 4

5 8

5 8

∑ S.T. senza vib.

pizz.

arco

Œ

œ π

j œ

˙ p

w

3 b œ. ≈ ‰ Ó 4 · f Morten Olsen: Kata - 17


64 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

fag.

cor.

œ

&

F œ

bœ .

&

œ

?

œ (

?

œ ‰ b Jœ ‰ ‰

œ J ‰

œ ‰ J

œ J

œ.

‰ œ œ. J

œ œ œ.

œ

œ œ ‰ J ‰ ‰

j j œ œ œ

bœ ‰ J ‰ ‰

3

œ

œ J

‰ ≈#œ#œ œ . 3

œ bœ œ .

‰ j j bœ œ

œ

∑ j j œ œ

#œ œ ‰ J ‰ ‰

j œ

˙

3

3

œ J

œ œ #˙

j ‰ ‰ œ bœ œ

œ

‰ œj œj

j œ

3

p)

œ

&

œ J ‰ œ p

& j ‰ œ bœ . 64

#œ .

j‰ ‰ j j œ bœ œ

& œ bœ œ .

pno.

#œ J

œ

œ ‰ J ‰ ‰

j œ nœ œ

#œ #œ œ

œ ‰J‰ ‰

3

3

64 perc.

÷

64

acc.

& ˙˙˙

j œœœ

œ˙˙ # œ .

˙˙ ? ˙

œœ œ J

˙˙ ˙

64 vl. I

vl. II

j œœ œ˙˙. Jj œœ ˙˙ œ b˙ J

œ œj œ Jj œœ œ J

˙˙ œ

˙

˙˙ ˙

j œœ œJ Jj œœ œ J

bœ J

œ J

n œ œj œ Jj œœ # Jœ J

b œ˙. b˙ # ˙˙ ˙

S.T. senza vib.

& Œ

‰ œj œj p

& ˙

j œ

œ

bœ .

œ. j œ

˙

B ≈ œ. œ. J p

gliss.

S.P.

j œ ˙

˙

j œ

˙

œ.

nœ œ J J

˙

j œ

S.T.

˙

j œ

˙

j œ

vib. ord.

S.T. senza vib.

vla.

œ.

j b œ œj ˙˙ ˙ j œœ ˙˙ œ ˙ J

˙

œ J

˙

œ J

œ.

gliss.

œ

œ

gliss.

bœ .

S.T. vib. ord.

vlc.

?

cb.

?

j œ œ. p

j œ

˙

Morten Olsen: Kata - 18

˙ ∑


70 fl.b.

cor. ang.

œ

&

&

œ

bœ. J

≈ ≈

P3 œ #œ ≈œ J

œ #œ

2 4

˙

F œ #œ #œ nœ bœ

2 œJ ‰ # œ 4

3

fag.

cor.

& œ œ œ

œ œ F

?

&

70

&

24

2 4

#œ œ

‰ b œJ ‰

2 4

œ

?

j œ

bœ. F œ

24

2 4

2 4

÷

j & œ˙ # œ . ˙ # œ˙ . ? œ

nœ .

œ

˙. ƒ

˙

Œ

œ ‰ J ‰

54

5 #w 4 w #w ƒ

3

j #œ j œ œ J œ J

2 ˙ 4 œ #œ ˙ j œ˙ b œ . 2 b œ. bœ 4 J

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

vib. ord.

2 ˙ 4

& ˙

j œ

2 4 ˙

vla.

B ˙

j œ

24 ˙

vlc.

?

vl. II

cb.

& œ #œ œ

?

˙

∑ œ œ œ

œ

5 ˙ 4 f

w w w

œ œ œ

l.v.

5 4

5 4

∑ Tempo Iº {q = 112} { ΠqS = q }

S.P.

#œ J

vl. I

j ‰ œ o solo, brutal ≈ œ≈ œ ƒ

Tempo Iº {q = 112} { ΠqS = q }

œ

F 70

œ. œ ˙ w p f 3 Œ ‰ j‰ Œ ‰ b œ Ó œ œ. f F f

large tam-tam

70

acc.

5 4

˙ ƒ

5 ≈‰ Œ Ó 4 ‡ œ

70 perc.

Œ

‰ Ó

j ‰ œ

w

54

˙

3

pno.

œ

F

3

P cl. bas.

5 4 w p œ. 5 4

Tempo Iº {q = 112} { ΠqS = q }

5 4

5 4

54

F S.P.

˙ F S.P.

2 4 2 4

˙ F ∑

5 4 #w ƒ 5 arco 4N w ƒ

Morten Olsen: Kata - 19

Œ

p œ p

w

œ


75 fl.b.

&

cor. ang.

&

cl. bas.

&

Ó

fag.

nw f 3 3 # œ ? ≈ ≈ œ œ ≈ # œ nœ œ œ # œ œ ‰ J œ . #œ #œ nœ #œ œ œ œ (ƒ)

cor.

&

œ p ‰

Ó

˙. œ bœ

#œ #œ œ n œ ‰ œ œ ‰ œ ≈ ≈n œ œ œ n œ œ œ œ

75

& pno.

? w w w

œ œ œ

#w w #w (ƒ )

œ œ œ

w w w

œ œ œ

75 perc.

÷

&

?

75

acc.

75 vl. I

&

vl. II

&

vla.

B

vlc.

?

cb.

? j ‰ œ

Œ

Ó

Œ

bw f

œ

bw p

œ

w ƒ

œ p

w

œ

Morten Olsen: Kata - 20


78 fl.b.

&

4 4

5 4

cor. ang.

&

4 4

5 4

cl. bas.

&

44

45

ƒ #œ. œ bœ #œ Ÿ~~~~~~~~~~ œ ? bœ œ œ œ bœ œ #œ œ #œ ≈ œ ≈ ‰ n œ œ nœ #œ. œ œ

fag.

( )

cor.

&

& ∑

4 4

bœ œ bœ œ

nœ nœ œ #œ

5

pno.

5

?

3 œ≈ 4 # œ 4 œ b œ n œ œ nœ #œ #œ œ #œ bœ œ b˙ .

bœ œ œ #œ #œ œ #œ nœ œ

78

Œ

Ó

Πp

°

bœ . J &≈ f

?

&

œ

#œ œ . nœ 4 œ œ 4 œœ.

œ

4 œ 4

p

5 4 ∑

b œ . >œ # œ n œ œ b ˙

5 4

l.v.

45 5 4

?

˙.

78 perc.

4 4

5 4

&

44

45

?

4 4

5 4

÷

78

acc.

78 vl. I

&

4 4

5 4

vl. II

&

4 4

5 4

vla.

B

44

45

vlc.

?

4 4

5 4

cb.

?

4 4

5 4

Morten Olsen: Kata - 21


81 fl.b.

5 &4

4 Ó 4

cor. ang.

5 &4

4 4

cl. bas.

& 54

44

‰ Ó

fag.

cor.

?5 4

œ Ï

5 &4

œ ˙.

˙ p

#œ . F 4 Ÿ~~~~ ‰ Ó 4 #œ . œ F

5 4

5 4

54

Œ

œ

Ó

espr.

Œ ‰

( )

œ bœ p

Œ œœ

#œ ˙ ‰ J F

w

5 4

4 4

5 4

& 54

44

54

?5 4

4 4

5 4

4 4

4 4

81

pno.

(° open :)

81 perc.

÷ 54

81

5 &4

p

acc.

?5 4

4 Ó 4

Œ

œ

3 Œ ‰ j j œ œ bœ œ

w

w

œ.

5 4

5 4

w j œ ˙

&

5 4

w

81 vl. I

5 &4

4 4

5 4

vl. II

5 &4

4 4

5 4

vla.

B 54

44

54

vlc.

?5 4

4 4

5 4

cb.

? 54

4 4

Morten Olsen: Kata - 22

Ó

bœ 5 ‰ jœ 4 œ p


86

fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

fag.

cor.

œ # œ# œ œ # œ ‰ œ b œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ ‰ Œ p f bœ bœ b œ œ n œ # œ œ œ b œJ . ≈ ≈ b œ œ œ b œ œ nœ œ #œ ® ‰ Œ 5 ‰. œ &4 · 3 f p F f 5 &4

& 54

Œ

œ ?5 J ‰ 4

Œ

˙. p

b˙ senza sord.

5 &4 Ó

‰ œJ p

Ó

˙

3 4

34

b œ nœ nœ œ #œ ‰ ≈ b œ œ œ 34 œ œ œ œ b œ b œ œ ƒ

j b œj . bœ P + + + ≈ # œ. œ. œ.

œ

3 4

‰ Œ

3 4

F

86

& 54

34

?5 4

3 4

3 4

3 4

3 4

pno.

vibraphone

86

vib.

j 5 & 4 ‰ bœ p

œ

œ.

bœ œ

° open :

œ

#œ.

œ

5

nœ . F

œ #œ #œ œ . œ f

œ.

86

5 &4

w

œ

?5 4 w

œ

acc.

86

5

5

vl. I

5 &4 Ó

Œ

vl. II

5 &4 Ó

Œ

˙ p

œ

‰ j bœ œ p

œ.

œ F

‰ œ œ œ #œ #œ œ œ œ f

Œ

3 4

‰ œ œ œ #œ f

Œ

3 4

œ #œ nœ œ F

vla.

B 54

34

vlc.

?5 4

3 4

3 4

cb.

œ œ ?5 4

&bœ .

œ J

œ

oo # œœ

˙˙ ..

œœ J

f Morten Olsen: Kata - 23

o

Œ


89 fl.b.

&

5 4

4 4

5 4

cor. ang.

&

5 4

4 4

5 4

cl. bas.

&

45

44

45

fag.

cor.

? œ #œ

œ

#œ . œ bœ #œ ƒ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ b œ œ 5 ≈ ‰ œ ≈ 4 œ #œ . œ

Œ

( )

5 4 Œ

&

& Ó

œ #œ

+ #œ œ . · F

‰.

œ bœ œ b œ œ #œ nœ œ 5 œ 4

89

Œ

Ó

œ œ #œ

4 œ bœ œ ≈ œ nœ #œ 4

+. +. +. œ œ œ‰

œ #œ

5

?

5 4 Œ

œ.

&

œ

#œ œ œ œ

œ

F

p

œ? œ

&

5 4

œ bœ œ b˙ .

. 4 ·œ ≈ ‰ Œ 4

Œ

5

pno.

3

œ.

œ

44

œ

4 œ 4

bœ .

‰ # œ. Œ J

5 4

>œ œ n œ # œ ˙

Ó.

l.v.

45 ?

5 4

f

° 89 perc.

5 4

4 4

5 4

&

5 4

4 4

5 4

?

5 4

4 4

5 4

&

89

acc.

89 vl. I

& ‰ # œJ p

œ œ

œ.

5 œ 4

œ nœ œ œ œ ‰ p

F

Ó

3

Œ

4 Π4

b b OY˙ ..

5 4

p

vl. II

&

5 4

vla.

B

45

vlc.

?

5 4

4 4

5 4

cb.

&

5 4

4 4

5 4

Morten Olsen: Kata - 24

4 ˙ 4 Í 44 ˙ Í

Ó

5 4

Ó

45


92 fl.b.

5 &4

#w

œ

5 &4

cl. bas.

& 54

cor.

Ó

Œ

p

cor. ang.

fag.

œ J ‰ Œ

?5 j ‰ 4 œ p 5 &4

Œ

∑ Ó

Œ

3 4

5 4

3 4

5 4

34

45

ƒ #œ nœ nœ # œ œ Ÿ~~~~~~ # œ œ b œ n œ b œ œ # œ œ # œ 3 œ ≈ œ ≈ 45 ≈ œ #œ nœ œ #œ #œ œ œ œ 4 #œ #œ œ ƒ ( )

3 4

34 Ó

3 4

92

& 54

5 4

# œ # œ œ # œ # œ 45

pno.

5

?5 4

5 4

p °

92 perc.

5 &4

3 4

5 4

5 &4

3 4

5 4

?5 4

3 4

5 4

92

acc.

92

vl. I

5 YO &4 w

OYœ

OYœ ‰ ∑

3 Ó 4

J

œ J p

5 4

vl. II

5 &4

3 4

5 4

vla.

B 54

34

45

vlc.

? 54

3 4

5 4

cb.

5 &4

3 4

5 4

Morten Olsen: Kata - 25


95 fl.b.

5 &4

4 4

5 4

cor. ang.

5 &4

4 4

5 4

cl. bas.

& 54

44

45

fag.

#œ . Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ?5 ‰ 4 #œ . œ ( )

cor.

Ó ≈

5 &4

Œ

nœ œ œ œ # œ œ œ #œ

nœ ≈

œ

œ.

5

?5 Π4

&

bœ . ≈ J

œ

?

&

œ

F

3

3

œ œ Nœ œ

œ

4 4

bœ œ bœ œ œ 95 b œ nœ #œ nœ nœ nœ #œ & 54 pno.

4 4

#œ .

44

5 4

œ bœ œ œ .

5 4

œ

secco

bœ .

œ ‰ sub.

4 œ 4

œ œ

œ nœ ≈

f Ó.

œ ≈

45 5 4

œ

95 perc.

5 &4

4 4

5 4

& 54

44

45

?5 4

4 4

5 4

95

acc.

95

vl. I

œ 5 &4 œ

œ œ œ.

>œ. œ ≈ · ‰ f

œ.

Œ

a la corda

vl. II

5 &4 Œ

4 5 4 œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ 4 p

4 5 ≈ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ 4 nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 π

vla.

B 54

44

45

vlc.

?5 4

4 4

5 4

cb.

5 &4

4 4

5 4

Morten Olsen: Kata - 26


97 fl.b.

5 &4

4 Π4

j œ f

cor. ang.

5 &4

4 Π4

#œ J f

˙

cl. bas.

& 54

44

Ó

#œ . Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ ≈ 44 ‰ #œ . œ ƒ

Ó

˙

ƒ

fag.

cor.

?5 4

œ. (ƒ)

œ.

b œ.

œ.

5 &4

& 54 ≈ (

5 &4

œ ‰

# œ.

œ.

‰ f)

#œ œ

nœ ≈

( )

4 4

97

pno.

j œ

œ bœ œ œ

œ œ bœ œ

44

b œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ œ œ œ nœ

4 4

4 4

97 perc.

5 &4

97

5 &4 Ó acc.

?5 4

3

3

4 4

œ œ œ œ #œ œ nœ b œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ p F 4 ∑ ∑ 4

97

vl. I

vl. II

4 5 œ œ œ #œ #œ nœ nœ œ bœ œ nœ bœ & 4 b œ bœ œ œ nœ #œ #œ œ nœ b œ b œ nœ b œ œ nœ nœ bœ nœ œ œ 4 œ œ œ #œ F 4 5 & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ 4 nœ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ nœ œ #œ œ p F

vla.

B 54

44 Ó

vlc.

?5 4

4 4

cb.

5 &4

4 4

Morten Olsen: Kata - 27

≈ œ #œ #œ œ #œ œ œ F

&

?


6

99 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

j & œ

& œJ

œ 5 œ œ œ œ bœ œ 4 œ œ b œ n œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ 5 œ b œ œ b œ n œ bœ nœ œ 4 6

fag.

?

cor.

& Ó

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. f

99

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ bœ

&

Ó

Œ

Ï ˙

Œ #w > Ï

bw > Ï 5 . . 4 #œ œ ‰ ƒ

45

Œ

Œ

Ó

Œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ #œ nœ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ

Ï ?5 Œ 4

pno.

&

Œ

Ï

5 4

Ó

45

&

˙

w #w >

99 perc.

5 4

&

œ bœ œ 5 œ b œ b œ 4 & bœ nœ bœ bœ nœ nœ œ b œ œ œ b œ 99

œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ nœ œ œ œ b œ œ nœ œ œ œ b œ œ nœ œ œ œ b œ 6

5

acc.

?

f

5 4

œ nœ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ #œ #œ œ bœ œ & 99

vl. I

5 4

6

6

6

6

Ï ∑

œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ #œ nœ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ Ï

vl. II

bœ œ œ œ œ œ b œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ n œ œ œ 45 b œ œ œ œ n œ œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ n œ # œ œ b œ n œ & 5

5

5

5

5

5

5

5

5

Ï bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ 5 4 œ Ï

vla.

&

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

vlc.

?

5 4

cb.

?

5 4 Nw > Ï

b w> Ï

Morten Olsen: Kata - 28

Œ

Œ


101 fl.b.

&

cor. ang.

&

cl. bas.

&

Œ

Œ

#w > c.fag.

?

cor.

&

#w > Œ

bw >

Œ

bw >

101

œ œ œ bœ œ œ œ nœ b œ œ œ œ #œ #œ nœ nœ œ #œ œ nœ #œ #œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ

& pno.

? œ œ

w #w >

œ œ

w #w >

101 perc.

&

101

÷

œ œ œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ b œ œ n œ œ œ œ b œ n œ b œ b œ œ œ n œ # œ n œb œ œ œ n œ# œ n œ b œ œ œ n œ# œ n œb œ œ œ n œ # œ n œ b œ œ œ n œ# œ n œ b œ œ œn œ

&

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

acc.

?

101 vl. I

vl. II

nœ œ œ bœ œ œ œ nœ b œ œ œ œ #œ #œ nœ nœ œ #œ œ nœ #œ #œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ

&

&

vla.

&

vlc.

?

cb.

?

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ bœ œ ‹œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ nœ b œ œ œ œ œ œ œ nœ b œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ#œ n œ œ bœ bœ œ n œ nœ 5

5

5

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bw > w >

5

5

Œ

Œ

5

5

5

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bw > w >

Morten Olsen: Kata - 29

Œ

Œ


103 fl.b.

&

4 4

cor. ang.

&

4 4

cl. bas.

&

Π#w >

c.fag.

?

cor.

&

Œ

44

Œ

4 4

#w > Œ

bw >

bw >

4 4

103

b œ œ œ œ #œ #œ nœ nœ œ œ œ bœ œ nœ nœ b œ b œ œ œ nœ # œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

44

?

4 4

pno.

œ œ

w #w >

œ œ

w #w >

large tam-tam

103 perc.

÷

103

˙ f

grand cassa

˙ F

l.v.

Œ

Œ

l.v.

4 4

œ # œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œ n œ # œn œb œ œ œ n œ# œ n œb œ œ œ œ# œ n œ œ œ œ n œ# œ n œ b œ œ œ n œ# œ n œ b œ œ œ n œ

&

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4 4

acc.

?

4 4

103

b œ œ œ œ #œ #œ nœ nœ œ œ œ bœ œ nœ nœ b œ b œ œ œ nœ # œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

vl. I

vl. II

&

4 4

bœ bœ n œb œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ #œ œ bœ bœ œ œ œ nœ#œ œ œ œ œ bœ œ nœ #œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ 4 4 & 5 5 5 5 5 5 5

vla.

&

vlc.

?

cb.

?

5

5

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bw > w >

Œ

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 4

bw > w >

Morten Olsen: Kata - 30

Œ

4 4

Œ

4 4


105 fl.b.

4 &4

3 4

cor. ang.

4 &4

3 4

cl. bas.

& 44

c.fag.

?4 4

34

Œ #˙ . >

#˙ > 3 4

Œ

b˙ . >

cor.

4 &4

105

Œ Œ

b˙ >

3 4

#œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ 34

& 44

5

pno.

?4 4

œ œ

˙. #˙ .

÷ 44 Œ

˙.

œ œ

˙ #˙ >

3 Π4

˙

>

105 perc.

3 4

l.v.

‰ &

#œ œ œ œ

?

l.v.

f 105

bœ œ œ œ œ # œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ

œ #œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ nœ œ # œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ nœ

4 &4

6

6

6

6

3 4

6

6

6

acc.

?4 4

105 vl. I

vl. II

3 4

#œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ 3 4

4 &4 4 &4

œ œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ b œ œ œ œ nœ bœ œ œ 5

5

5

5

3 4

œ œ b œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ b œ œ œ 5

5

5

vla.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 44 œ

34 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

vlc.

?4 4

Œ

3 4

Œ

3 4

b˙ . >

cb.

? 44

˙. >

Morten Olsen: Kata - 31

b˙ > ˙ >

Œ

Œ


107 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

&

&

4 Ó. 4

(U ) Œ

44

(U ) Œ

Œ

& #˙ >

c.fag.

cor.

?

4 4

Œ

b˙ >

#œ #œ nœ

œ

œ #œ

#˙. >

(U ) Œ

b˙ . >

(U ) Œ

4 Ó. 4

& 107

œ

œ nœ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ 5

5

pno.

4 4

? œ œ

˙ #˙ >

÷

Œ

˙

107

œ b œ b œ œ œ nœ nœ bœ bœ œ œ nœ nœ b œ b œ œ œ nœ

107

&

l.v.

6

‰ œ œ

˙ #˙ >

&

œ œ ≈ œ œ #œ œ bœ

6

b œ œ œ œ œ b œ œ nœ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ 4 4

6

6

6

?

&

(U ) ≈ Œ

6

?

107

4 4

#œ #œ nœ

œ

œ #œ

œ

œ nœ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ U ( ) Œ

4 4

& œ œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ

vl. II

Œ

(U ) Œ

4 Ó. 4

acc.

vl. I

œ bœ U ( ) Œ

4 4

&

perc.

(U ) Œ

4 Ó. 4

&

5

5

5

4 4

œ œ bœ œ œ œ nœ b œ œ œ œ nœ bœ œ 5

5

(U ) ≈ Œ

5

(trem.)

vla.

&

vlc.

?

cb.

?

œ

b˙ > ˙ >

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

44 æ˙ .

(U ) Œ

Œ

4 4

(U ) Œ

Œ

4 4

œ

œ

œ æ

b˙ . > ˙. >

Morten Olsen: Kata - 32

(U ) Πshort fermata, adjust length to hall acoustics.


senza peso q = 56 109

\ h = q |

fl.b.

&

5 4

4 4

cor. ang.

&

5 4

4 4

cl. bas.

&

45

44

fag.

?

5 4

4 4

cor.

&

5 4

4 4

muta in fagotto

senza peso q = 56 109

\ h = q |

& pno.

nœ nœ bœ œ œ bœ bœ nœ nœ #œ 45 #œ œ 3

œ π ? Ó

perc.

& Œ

œ

3

3

4 4

œ

nœ b œ #œ œ bœ 3

3

≈ bœ

bœ œ

œ œ œ

π

5 4 ‰

œ

œ

œ

œ J

œ bœ 4 J 4

œ

œ

œ J

° open :

109

acc.

3

3

5 4

° 109

3

3

3

3 3 œ bœ œ œ nœ bœ œ bœ nœ œ œ 4 bœ 4 nœ #œ œ nœ #œ œ bœ bœ œ œ 3

& n # www π ? # n www

5 4 www

œœœ

4 4 ˙˙˙ .. .

n # œœœ

5 ww 4 w

œœ œ

4 ˙˙˙ ... 4

œ # n œœ

senza peso q = 56 109

\ h = q |

senza vib.

&

5 4

vl. II

&

5 4

4 senza vib. 4 w π

vla.

&

45

44

vlc.

?

5 4

4 4

cb.

?

5 4

4 4

vl. I

4 Ó. 4

Morten Olsen: Kata - 33

œ π

gliss.


112 fl.b.

&

3 4

cor. ang.

&

3 4

cl. bas.

&

34

fag.

?

3 4

4 4

cor.

&

3 4

4 4

bœ . p

4 4

4 4

3 3 œ œ 3 œ bœ 3 œ œ œ œ 3 œ # œ # œ œ b œ n œ b œ n œ b œ b œ bœ 4 œ bœ bœ nœ #œ œ bœ & bœ b œ œ nœ œ 3 3 3 3 3 3 p 3 ? ∑ ∑ ∑ 4

44

Œ

˙ p

112

pno.

nœ .

œ œ b œ nœ nœ #œ bœ 3

3

3

œ

œ 4 4 4 4

n˙ .

112 perc.

&

œ bœ J

œ

œ

œ J

(° open :)

œ bœ 3 J 4

œ

œ J

œ bœ J

œ

œ J

œ bœ ˙

l.v.

4 4 (° open :)

p

112

acc.

& www

3 4 ˙˙˙ .. .

˙˙˙

œ

? www

3 ˙˙˙ ... 4

˙˙ ˙

Œ

4 4

˙.

4 4

p 112 vl. I

vl. II

& Y

(senza vib.)

Y

Y

Y

3 gliss. 4 Y 3 4 ˙.

& œ œ ˙.

Y

senza cresc.

j ‰ œ

Y

Ó

Œ

˙ p

vib. ord.

Ó

œ p

senza cresc.

4 4

˙.

vla.

&

34

vlc.

?

3 4

˙o .

senza vib.

cb.

?

3 4

4 4

gliss.

&

p

Morten Olsen: Kata - 34

œo

˙o

B

44 4 4 4 4


116 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

4 & 4 œ.

j #œ œ

4 &4

5 4 ˙

œ

4 4

5 4

4 4

5 4

œ ‰ Ó J o

44

45

5 4

& 44 œ .

j œ ‰ Ó o

œ œ J

45 ˙

œ

fag.

?4 4

5 4

4 4

5 4

cor.

4 &4

5 4

4 4

5 4

3 œ nœ bœ œ nœ œ œ bœ bœ nœ bœ œ œ 5 nœ bœ #œ 4 œ œ & 44 # œ

116

3

3

pno.

?4 4

3

3

œ 3

3

5 4

w

œ

bœ nœ œ b œ b œ œ 4 b œ b œ3 # œ œ b œ #n œœ n œ œ 45 n œ b œ œ œ bœ 4 nœ 3

3

3

3

3

4 4

5 4

4 4

5 4

44 # www P 4 # # www 4

nœ P

116 perc.

4 &4

5 4

116

& 44 w

45 œ

acc.

?4 4

∑ o

5 4

116

45 5 4

(senza vib.)

vl. I

4 &4 Y

vl. II

4 &4 ˙

Y

Y

gliss.

Y

5 4 Y

Y

j ‰ Ó œ

4 4

Œ

4 4

senza vib.

˙

#˙. P

5 4

gliss.

(senza vib.)

5 4 ˙

Ó

Œ

5 4

j œ ˙. P (trem.) sul pont.

vla.

B 44

45

vlc.

? 44

5 4 Ó

44

Œ

4 4

˙

poco espr.

cb.

4 &4

˙o

˙o

5 4

Œ

˙o

senza vib.

#˙ P

Ó

Morten Olsen: Kata - 35

45

˙æ. P

Œ

4 4

5 4

?

5 4


119 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

5 &4 Œ

œ π

œ

œ

5 &4

œ

œ π

œ

œ

nœ F

œ

3 4

& 54 Œ

3 œ 4

œ

œ

34 œ

œ P

œ

œ p

˙

œ œ F

œ P

œ

œ p

˙

fag.

?5 4

3 4

cor.

5 &4

3 4

119

pno.

3

nœ œ œ b œ œ & 54 œ # œ œ œ # œ œ 3

3

?5 4

3

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 bœ bœ bœ 4 3 œ 3 3 3 F 3 4 ˙.

œ œ bœ

bœ œ œ œ œ bœ œ 3

3

˙.

119 perc.

5 &4

3 4

3

p

Œ

nœ p

° open : 119

acc.

& 54 ˙˙ ˙

˙˙˙ ...

? 5 ˙˙˙ 4

˙˙ .. ˙.

34 œœœ ...

Œ.

Œ.

senza dim.

3 œœœ ... 4 F

119 vl. I

5 &4 Y

vl. II

5 & 4 œ.

vla.

B 54 Ͼ

vlc.

?5 w 4

cb.

? 54

Y

gliss.

j ‰ œ

Y Ó

Œ

3 4

Œ

3 4

34

∑ œ

3 ˙ 4 3 4

Morten Olsen: Kata - 36

Œ o ∑

œ J


122 fl.b.

&

4 4

cor. ang.

&

4 4

cl. bas.

&

44

fag.

?

4 4

cor.

&

4 4

122

&

œ

bœ 3

pno.

? Œ

œ œ #œ œ

œ

bœ œ

œ

3

bœ bœ

3

3

3

nœ b œ nœ nœ # œ

&

œ œ #œ œ bœ

œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ 44 b œ n œ œ b œ n œ # œ œ œ œ #œ œ #œ 3

3

3

Œ

œ

œ

3

3

3

4 bœ 4

˙.

3

3

3

˙.

122 perc.

&

œ œ J

œ

œ J

œ

œ

˙ (° open :)

4 ‰ 4

œ

œ

œ

œ J

122

&

44

?

4 4

acc.

122 vl. I

&

4 4

vl. II

&

4 4

∑ (senza vib.) ord.

vla.

B

44 Ó

vlc.

?

4 4

cb.

?

4 4

Morten Olsen: Kata - 37

Œ

œ J p


126 fl.b.

&

cor. ang.

&

cl. bas.

&

fag.

?

cor.

&

# œ œ bœ nœ œ nœ œ bœ œ nœ #œ bœ

#œ œ bœ nœ œ bœ œ nœ n œ bœ œ œ #œ 3

126

& œ pno.

3

Œ

Œ

3

Œ

&

(° open :)

5 4

œ

œ J

#œ 3

œ

#œ J p

œ

45

#œ B

3

œ # œ #œ nœ œ #œ nœ

bœ 3

p

b œ 45 5 4

bœ P œ

œ

œ

œ

œ œ

5 4 5 4

?

w

5 4

3

126 perc.

nœ .

œ

3

3

3

œ

œ bœ

œ p

&

bœ J

nœ .

œ

3

3

œ bœ

œ p

œ œ bœ bœ nœ nœ

œbœbœ œ 5 4

126

& Πacc.

? Œ

# ˙˙˙ .. . p ˙. # # ˙˙ ..

126 vl. I

www

˙˙˙

ww w

˙˙ ˙

45

#˙ n ˙˙ p ˙ # # ˙˙

5 4

(senza vib.)

& Ó.

#œ p

Y

Y

gliss.

Y

Y

Y œ

Œ

5 4

˙

(senza vib.)

vl. II

&

Œ

#˙ p

œ

œ

œ.

j #œ

j #œ œ .

5 4

senza cresc.

(senza vib.)

vla.

B w

vlc.

? Ó

#˙ π

cb.

?

∑ vib. ord.

w p

45

w p

gliss.

œ #œ œ

œ

Ó

‰ ‰ bœ œ

œ

œ

5 4

(vib. ord.)

3

Morten Olsen: Kata - 38

P

5 4 senza cresc.


129 fl.b.

5 &4 œ

œ

˙

œ

œ J

3 4

3 4

34

F cor. ang.

cl. bas.

fag.

5 &4

∑ œ

& 54 œ B5 4

œ

F ˙.

bœ J

œ.

œ J

3 4

F cor.

3 4

œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ b œ n œ b œ n œ bœ & 54 3 3 3

œ

129

œ

3

F

3 4

œ bœ œ œ œ. œ nœ nœ œ nœ œ œ 5 bœ bœ nœ œ bœ &4 #œ 129

bœ œ

3

3

œ

(° open :) poco pesante

œœœ

3 . 4 ˙˙˙ ..

? 5 www 4

œœ œ

3 ˙˙˙ ... 4

n # œœœ p œ # # œœ

œœœ

˙˙˙

œœ œ

˙˙ ˙

senza cresc.

129 vl. I

vib. ord.

(senza vib.)

5 & 4 œ.

j #œ

œ p

˙

senza cresc.

˙. poco pesante

(senza vib.)

vl. II

senza vib.

3 ˙. 4

5 &4 w

œ

3 . 4 ˙

Œ

34

Œ

3 4

3 4

#œ p

senza cresc. (senza vib.)

vla.

B 54 gl.˙

vlc.

?5 œ 4

cb.

? 54 ˙

Ó senza cresc.

œ

œ

œ

œ

œ J

‰ o

Ó

Morten Olsen: Kata - 39

nœ œ

5 & 4 www

3

l.v.

3 4

3

œ

129

acc.

œ bœ œ #œ œ œ

34

3

?5 4

perc.

Ó

p

5 &4

pno.

œ

œ

˙


132 fl.b.

&

cor. ang.

&

cl. bas.

&

fag.

B

cor.

&

3

132

&

3

œ œ œ

pno.

œ 3

?

œ nœ œ #œ 3

œ œ

bœ bœ

nœ œ

œ bœ œ

3

3

œ

3

3

bœ œ œ œ bœ

nœ bœ nœ nœ 3

3 bœ œ œ œ œ œ nœ œ #œ 3 3

Œ

∑ b˙

132 perc.

&

132

acc.

& # œœ n œ

œœ œ

˙˙ ˙

˙˙ ... ˙

œœ œ

Ó

? # # œœœ

œœ œ

˙˙ ˙

˙˙ .. ˙.

œœ œ

Ó

#œ n œœ p œ # # œœ

œœ œ

˙˙ ˙

œœ œ

˙˙ ˙

œ

˙

senza dim.

vl. I

132

(senza vib.)

&

˙.

˙.

o

˙. p

#œ p

(senza vib.)

vl. II

& #œ

œ

˙.

˙

o

vla.

B

vlc.

?

cb.

?

Morten Olsen: Kata - 40


poco pesante

136 fl.b.

&

œ

œ

œ

œ b œ nœ

P

˙

‰ o

œ bœ P

Ó

œ J p

j œ P

j œ

3

cor. ang.

&

cl. bas.

&

fag.

B

cor.

&

bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

136

3

#œ & #œ œ

pno.

nœ 3

?

Ó

3

œ œ œ œ nœ

P

3

3

3

3

3

3

bœ œ ‰ Ó 3

Ø

136 perc.

&

Ó

p

° open :

136

acc.

& ˙˙ ... ˙

#œ n œœ P œ # # œœ

? ˙˙˙ ...

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

˙˙ ... ˙

˙˙ ... ˙

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙.

˙

j œ

‰ o

˙.

˙

j œ

‰ o ‰ o

poco pesante

vl. I

136

(senza vib.)

& ˙.

œ œ P

˙

(senza vib.)

vl. II

& ˙.

#œ œ P

œ

œ

œ

poco pesante vib. ord.

vla.

B

œ œ P

˙

˙

œ J

œvib. ord.œ

˙

˙

œ J

poco pesante

vlc.

?

P cb.

?

Morten Olsen: Kata - 41

‰ o


140 fl.b.

cor. ang.

& ˙.

œ #œ

&

œ

œ

œ

œ

œ

F

œ œ œ œ. F ‰

œ

œ

œ #œ #œ œ œ œ #œ œ 3

#œ œ #œ J F

œ #œ œ

œ

cl. bas.

&

fag.

B

cor.

& œ.

œ œ #œ

œ

œ ≈œ œ F

œ

Œ

≈ Œ

∑ bœ .

œ. p

∑ j œ ‰

˙

bœ .

œ. p

5

bœ .

œ. p

π

140

&

?

pno.

140 perc.

l.v.

& œ #œ

œ

œ

˙.

œ

˙

140

acc.

& ˙˙ ... ˙

Ó

˙˙ .. ˙.

Ó

?

# œœœ F œ # # œœ

˙˙˙ ...

˙˙˙ ...

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

140

(senza vib.)

vl. I

&

vl. II

&

vla.

B œ

œ

˙

vlc.

F ? œ œ

˙

˙ p ˙

?

#˙ F

gliss.

Œ

Y Œ.

Y

œ vib. ord.

bœ . F ∑

senza vib.

Œ

p

F cb.

Œ

˙. F

Morten Olsen: Kata - 42


144 fl.b.

cor. ang.

cl. bas.

fag.

bœ .

& nœ .

nœ . F

˙

œ.

œ J senza dim.

&

& nœ .

œ.

#œ . F

B

Œ

4 4

œ. ˙

œ

4 4

44 4 4

Ó

F cor.

& nœ .

œ. 3

nœ ‰ nœ #œ #œ nœ

144

& Œ

144 perc.

& ‰

œ J

œ

œ œ bœ bœ

p

œ bœ

œ œ

3

œ œ œ œ 3

44

3

3

°

œ bœ

3

F

p

?

nœ bœ b œ nœ

3

3

pno.

4 4

œ.

#œ . F

4 4

œ œ bœ bœ œ bœ œ nœ œ bœ bœ œ

œ œ

œ

œ b œ nœ

œ œ

œ œ œ 4 4

F

144

acc.

& ˙˙ ˙

# œœ œ

˙˙ ... ˙

˙˙ ... ˙

? ˙˙˙

œ # # œœ

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

144 vl. I

44 f

(senza vib.)

Œ

& œ

œ

˙

œ

˙

Œ

˙

j œ

4 4

(vib. ord.)

vl. II

&

4 4

nœ .

bœ .

œ.

nœ .

4 4

(senza vib.)

vla.

B ˙. F

vlc.

? œ

cb.

? Ó

gliss.

Y

(senza vib.)

œ

œ.

œ

œ

˙

44

∑ œ.

œ

œ

œ J

Ó

Œ

4 4

(vib. ord.)

œ

3

F

˙.

Morten Olsen: Kata - 43

o

4 4


147 fl.gr.

4 &4

obo

4 &4

cla.

& 44

fag.

cor.

muta in flauto grande

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

24

38

44

24

38

44

‰.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

‰.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

3 8

4 4

3 8

4 4

≈ ‡‰ œ.

38

44 Ó

œœ

≈ ‡‰ œ.

38

44

muta in obo

muta in clarinetto in Si b

. B 4 œ. ‰ œ Œ 4 ƒ 4 &4

147

pno.

Molto Ritmico q = 126

j b œ. ‰ ‰ .

b œ·. 2 4 Œ 2 4

. 4 œ. ‰ œ Œ 4

j b œ. ‰ ‰ .

b œ·. 2 4 Œ 2 4

4 4

Molto Ritmico q = 126

& 44 Ó ƒ ?4 4 j ‰ Œ b œ.

œœ

2Œ œ.‡ 4

‰ ‰.

2Œ œ.‡ 4

‰ ‰.

Ó

2 j‰ Œ 4 œ .

3 8

4 4 j ‰ Œ b œ.

Ó

2 j‰ Œ 4 œ .

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

& 44

24

38

44

24

38

44

?4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2Π4

≈ b œ. ‰

3Π8

4 j 4 j ‰ j‰ Œ n œ. b œ. b œ.

2Π4

≈ #œ ‰

.

3 Π8

4 j 4 œ.

2Œ 4 œ n œ. .

≈ b œ. ‰

3Π8

4 j 4 j ‰ j‰ Œ n œ. b œ. b œ.

2Π4

≈ #œ ‰

3 Π8

4 j 4 œ.

b œ·. 2 4

38

44 œ. ‰ œ. Œ

24

38

44

2 4

3 8

4 Ó 4

2 4

3 8

4 4

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

4 bœ ‰ Œ 4 J

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

4 4

147 perc.

4 &4

147

acc.

Molto Ritmico q = 126

147 (arco)

vl. I

vl. II

vla.

4 &4 j ‰ j‰ Œ b œ. b œ. ƒ 4 (arco) ‰ &4 j j‰ Œ b œ. b œ. ƒ (arco) . . B 44 œ ‰ œ Œ Œ

n œ. œ.

‰.

Ó

n œ. n œ.

.

ƒ pizz.

vlc.

?4 Ó 4

b œ. ‰ Œ J ƒ

pizz.

cb.

? 44 b œ ‰ Œ J ƒ

Ó

Morten Olsen: Kata - 44

b œ. ‰ Œ J Ó


153 fl.gr.

4 &4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

obo

4 &4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

sarcastic

cla.

& 44

24

fag.

. B 4 œ. ‰ œ Œ j 4 b œ. ‰ ‰ .

cor.

4 &4

b œ.

38

44 œ f

. 4 œ. ‰ œ Œ 4

· 2Œ 4

‰.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

2 4

3 8

4 4

≈ ‡‰ œ.

38

#œ œ#œ

# # œœ 4 Ó 4

153

& 44 Ó

œ

œ ‰ ‰.

pno.

?4 4 j‰ Œ b œ.

Ó

2Œ œ.‡ 4

2 j ‰ Œ 4 œ .

3 8

2 4

3 8

bœ œ F

œ #œ #œ œ . œ ƒ

°

b œ·. 2 4 Œ

j b œ. ‰ ‰ .

2 4

œœ

ƒ 4 4 j‰ Œ b œ.

bœ nœ 2 œ bœ 4 ‰ # œ œ b œ œ 38

2Œ œ.‡ 4

‰ ‰.

Ó

‰.

b œ· 3 8 f

3 8

≈ ‡‰ œ.

38

2 j ‰ Œ 4 œ .

3 8

2 4

3 8

153 perc.

4 &4

4 4

sarcastic

153

& 44

24

2 4

38

3 8

44 b œ

œ #œ nœ œ . œ

f

4 4

ƒ ∑

acc.

?4 4

œ bœ 2 œ ‰ bœ 3 4 œ œ bœ bœ 8 2 4

3 8

2Π4

≈ b œ. ‰

3 8

2Œ œ. 4

≈ b œ. ‰

3 8

b œ·. 2 4

38

2 4

3 8

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

153

4 & 4 j ‰ j‰ Œ b œ. b œ.

≈ ≈ 24 Œ n œ. œ.

≈ b œ. ‰

3 Π8

4 & 4 j ‰ j‰ Œ b œ. b œ.

≈ ≈ 24 n œ. œ.

3 Π8

vla.

. . B 44 œ ‰ œ Œ

‰.

b œ·. 2 4

38

44 œ. ‰ œ. Œ

vlc.

?4 Ó 4

2 4

3 8

4 Ó 4

cb.

? 4 bœ ‰ Œ 4 J

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

4 bœ ‰ Œ 4 J

vl. I

vl. II

Œ

j n œ.

4 4 j‰ j ‰ b œ. b œ.

Œ

j n œ.

4 4 j‰ j ‰ b œ. b œ.

Œ

Œ

‰.

(pizz.)

b œ. ‰ Œ J

(pizz.)

Ó

Morten Olsen: Kata - 45

b œ. ‰ Œ J Ó

n œ. n œ.

œ.


158 fl.gr.

3 &8

b œ. . œ. œ. . . b œ œ 4 bœ ‰ ‰ ≈ ‰ 2 ‰ b œ. ‰ 4 4 F

obo

cla.

fag.

cor.

3 &8

f

4 4

2 ‰ b œ. 4

b œ.

œ. .

3 n œ. . 8

4 œ. ‰ 4 ƒ

œ.

b œ.

. ≈ ‰ 38 n œ ‰

œ. ‰

3 &8

4 4

& 38

44 Ó

?3 8

4 4 j‰ Œ b œ.

4 4

2 4

‰.

œ. ≈ ‰

œ.

œ. ‰

2 4

œ. œ. . œ. œ. . œ 4 œ‰ ‰ ≈ ‰ ‰ 2 4 4

ƒ f ... 24 œ n œ b œ b œ ‰ 38 # œ # œ # œ # œ # œ 44 # œ œ œ ≈ Œ nœ #œ

œ œ bœ bœ nœ & 38 œ b œ œ œ œ œJ 44 œ œ ≈ (ƒ) 5 . b œ·. 2 4 œ. ‰ œ Œ B 3 œ. j 8 4 4 Œ b œ. ‰ ‰ . ƒ

œ.

24

Ó

. . 4 œ. ‰ œ Œ j ‰ ‰ . b œ· 2 4 4 b œ.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

3 8

4 4

2 4

≈ ‡‰ œ.

38

44 Ó

œœ

2 j‰ 4 œ .

Œ

3 8

4 4 j ‰ Œ b œ.

Ó

2 4

2 4

3 8

4 4

2 4

158

œœ

‰.

pno.

Ó

2Œ œ.‡ 4

‰ ‰.

2 œ.‡ 4

158 perc.

3 &8

158

5 j bœ œ bœ bœ nœ 3 & 8 b œ n œ b œ œ œ œ 44 œ b œ ≈

... 24 œ b œ b œ b œ ‰ 38 # œ # œ # œ # œ œ 44 # œ œ œ ≈ Œ œ nœ

Ó

24

?3 8

2 4

2 4

j n œ.

4 4 j ‰ j‰ Œ b œ. b œ.

≈ ≈ 24 n œ. œ.

j n œ.

4 4 j ‰ j‰ Œ b œ. b œ.

≈ ≈ 24 n œ. œ. ‰.

acc.

4 4

3 8

4 4

158 vl. I

3 &8 Œ

4 j 4 j ‰ j‰ Œ n œ. b œ. b œ.

≈ ≈ 24 Œ n œ. œ.

≈ b œ. ‰

3 Π8

vl. II

3 &8 Œ

4 j 4 j ‰ j‰ Œ n œ. b œ. b œ.

≈ ≈ 24 Œ n œ. œ.

≈ b œ. ‰

3 Π8

b œ·. 2 4

38

44 œ. ‰ œ. Œ

2 4

3 8

4 Ó 4

2 œJ ‰ 4

Œ

3 8

4 bœ ‰ Œ 4 J

vla.

B 38

44 œ. ‰ œ. Œ

vlc.

?3 8

4 Ó 4

cb.

? 38

4 bœ ‰ Œ 4 J

Œ

‰.

(pizz.)

b œ. ‰ J

(pizz.)

Ó

Œ

Morten Olsen: Kata - 46

Œ

b œ. ‰ Œ J Ó

b œ·. 2 4 2 4 2 4


163 fl.gr.

obo

2 &4 ‰ 2 &4 ‰

œ. œ.

œ. ≈

‰ œ.

. 3 œ. 8 3 8

œ. .

b œ. . 4 4 b œ. .

œ bœ b œ b œ. J 3

Ó

2 4

3 8

4 4

4 œ b œbœ j ‰ 4 n œ.

Ó

2 4

3 8

4 4

Ó

24

38

44

3 8

4 4

3

cla.

# œ. œ. 2 ‰ Œ &4

38 ≈ b œ b œ b œ b œ b œ 44 n œ b œ œ b œ. J 3 b œ· 3 œ . 8 f ƒ

fag.

B2 Π4

‰.

cor.

2 &4

3 8

≈ ‡‰ œ.

38

163

& 24 Πpno.

?2 j ‰ Œ 4 œ .

3 8

bœ œ F

#œ œ #œ

Œ

j b œ. ‰

‰.

b œ·. 2 4

œ Œ

j ‰ b œ.

‰.

b œ. 2 · 4

3 8

4 4

‰ œœ

‰.

2 œ.‡ 4

38

44

3 8

4 4

4 œ. ‰ 4

œ.

4 œ‰ 4 ƒ ## œœ 4 Ó 4 ƒ 4 4 j ‰ b œ.

°

Œ

2 j ‰ 4 œ .

Ó

Œ

marimba

163 mar.

2 &4

163

& 24

# œ. œ.

3 8

4 #œ #œ 4 œ œœ #œ œ nœ œ #œ œ œ# œ nœ ƒ #œ

2 4

3 4 8 œ œ #œ#œ œ #œ 4 p

38 ≈ # œ 44 œ #œ #œ œ

24

38

44

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 &4 Œ

≈ b œ. ‰

3 Π8

j n œ.

4 4 j ‰ j ‰ b œ. b œ.

Œ

2 4

3 8

4 4

2 &4

3 Π8

j n œ.

4 4 j ‰ j ‰ b œ. b œ.

Œ

2 œ. 4

3 8

4 4

vla.

B 24

38

Œ

‰.

b œ·. 2 4

38

44

vlc.

?2 4

2 4

3 8

4 4

cb.

? 24 œJ

3 8

4 4

‰ Œ

acc.

?2 4

163 vl. I

vl. II

44 œ. ‰

3 8

4 Ó 4

‰ Œ

3 8

4 bœ ‰ 4 J

œ. Œ

n œ. n œ.

œ.

(pizz.)

b œ. ‰ J

(pizz.)

Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 47

Œ

2 œJ 4

Œ


168 fl.gr.

obo

cla.

fag.

cor.

4 &4

œ

#œ nœ

nœ œ œ œ Œ #œ

2 4

3

f 3 3 4 œ bœ œ #œ œ #œ œ Œ & 4 bœ #œ 3 f 3 3 œ bœ œ œ œ Œ bœ bœ 4 bœ bœ &4 3 f 3 3 B 4 œ. ‰ 4 f

œ.

4 . &4 œ ‰ f

œ. Œ

Œ

2 4

24

j b œ.

‰.

b œ·. 2 4 Œ

j b œ.

‰.

b œ. 2 Œ · 4

‰ œ œ

‰.

2Œ œ.‡ 4

3 8

4 4

3 8

38

‰.

b œ· 3 œ . 8 F f

‰.

4 4

ƒ œ

bœ bœ œ 3

œ œ œ bœ bœ 3

3

bœ œ œ

œ 3

2 4

œ #œ œ #œ œ #œ 2 œ 4 #œ

3 3 ƒ3 3 œ nœ 44 b œ œ b œ œ œ œ b œ œ b œ 24 bœ 3 3 ƒ3 3

?

bœ 3 œ . · 8 F f

œ

4 j ‰ 4 b œ. ƒ

Œ

4 4

j ‰ œ œ.

2 4 2 4

168

pno.

& 44 Ó f ?4 4 j ‰ b œ.

Œ

Ó

38

2 j ‰ Œ 4 œ .

3 8

44 Ó ƒ 4 4 j ‰ b œ.

2 4

3 8

4 4

2 4

≈ ‡‰ œ.

Œ

‰ Œ œ œ

24

Ó

2 4

168 mar.

4 #œ & 4 #œ #œ œ #œ nœ nœ b œ b œ œ œ nœ nœ nœ œ f 168

& 44

24

38

44

24

?4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

2Π4

≈ b œ. ‰

3Π8

2 œ. 4

3Π8

b œ·. 2 4

38

4 j 4 j ‰ j ‰ n œ. b œ. b œ. ƒ 4 j 4 j ‰ j ‰ n œ. b œ. b œ. ƒ 44 œ. ‰ œ. Œ ∑

acc.

168 vl. I

vl. II

vla.

4 &4 j ‰ j b œ. b œ. f 4 &4 j ‰ j b œ. b œ. f . . B 44 œ ‰ œ Œ

Œ

Œ

Œ

‰.

n œ. n œ.

œ.

f vlc.

Ó

2 4

Ó

2 4

Ó

24

ƒ b œ. J f

?4 Ó 4

Œ

2 4

3 8

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

4 Ó 4

4 bœ ‰ 4 J ƒ

arco

b œ. ‰ œ J ƒ

2 4

(pizz.)

cb.

? 44 b œ J f

Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 48

Œ

Œ

œ

2 4


172 fl.gr.

2 &4

œ

bœ œ bœ bœ œ 3

3

obo

cla.

& 24

3

fag.

cor.

?2 j 4 œ .

3 œ bœ bœ bœ œ 8 3

bœ œ œ #œ œ

38 b œ b œ b œ b œ œ

3

3

œ œ bœ

3

2 nœ bœ b œ œ bœ œ &4 3

3 œ œ 8

3

3 ‰ 8

Œ

œ

3

4 b œ œ œ # œ n œ. œ. Œ 4 . . f 3

œ b œ. œ.

2 # œ n œ. œ. Œ 4

3

3

F

3

4 bœ 3 4 œ. œ. b œ n œ. œ. Œ f 44 œ œ. b œ. b œ œ. œ. Œ 3 3 f

3

2 œ b œ. œ. Œ 4

œ b œ. œ. F

24 # œ # œ. œ. Œ

3

3

Œ

b œ. J f

‰ Œ

2 4

3 8

Œ

b œ. J f

‰ Œ

2 4

3 8

4 œ. 4 J ƒ

38

44 Ó

3 8

4 4 j b œ.

3 8

4 4

2 4

2 &4

3 8

4 4

?2 4

3 8

4 4

2 4 # ˙˙ ˙ ˙˙ 2 ˙ 4 π

38

4 j 4 b œ. >

3 8

2 &4

3 8

3

œ œ. n œ. F

3 8

172

& 24 Œ

pno.

?2 j 4 œ .

j œ.

Œ

Œ

2 ∑ œ.‡ 4 F 2 j ‰ Œ 4 œ .

‰ ‰. œ œ f Ó

38 3 8

172 perc.

2 &4

3 8

172

acc.

172 vl. I

vl. II

vla.

2 &4 Œ

j b œ.

3 Π8

2 &4 Œ

j b œ.

3 Π8

B 24

38

vlc.

4 4 j b œ.

j ‰ b œ.

Œ

j n œ.

4 4 j b œ.

j ‰ b œ.

Œ

Œ

‰.

œ. Œ

44 œ. ‰

n œ. f n œ. f

3 8

2 4

3 8

2 œ. 4

3 8

b œ·. 2 4 F

38

œ.

pizz.

(arco)

?2 j 4 œ >.

j n œ.

3 8

Œ

3 ‰ 8

Œ

3 ‰ 8

œ

4 j 4 b œ. >

Œ

b œ. J

œ

4 bœ 4 J

Œ

Ó

‰ Œ

2 j ‰ 4 œ F

Œ

3 8

2 œJ ‰ 4 F

Œ

3 8

(pizz.)

cb.

? 2 œJ 4

Morten Olsen: Kata - 49


176 fl.gr.

3 &8

obo

muta in flauto basso

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 &8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

cla.

& 38

44

24

38

44

24

fag.

?3 8

b œ·. 2 4 Œ

‰.

b œ· 3 œ . 8 F f

cor.

3 &8

b œ·. 2 4

3 8

4 4

≈ ‡‰ œ.

38

44 Ó

œ#œ ‰ ‰ .

. 4 œ. ‰ œ Œ 4 f

j b œ. ‰ ‰ .

4 œ. ‰ œ. Œ 4 f

j ‰ ‰. b œ.

& 38

44 Ó

?3 8

4 4 j ‰ f b œ.

B

. . 4 œ ‰ #œ Œ 4

b œ·. 2 4

j n œ. ‰ ‰ .

2 4

176

2 Œ œ.‡ 4

‰ ‰. œ œ

pno.

‡ 2 œ. 4

Ó

2 j ‰ Œ 4 œ .

3 8

4 4

2 4

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

4 4 ˙˙ ˙ ˙˙ 4 ˙ 4

Ó

2 4 # ˙˙ ˙ ˙˙ 2 ˙ 4 (π)

Œ

176 perc.

3 &8

176

acc.

3 & 8 œœ .. œ . œœ .. ? 3 œ. 8

Ó

176 vl. I

vl. II

vla.

3 &8

4 4 j ‰ j ‰ Œ b œ. b œ. f

3 &8

B 38

4 4 j ‰ j ‰ Œ b œ. b œ. f 44 œ. ‰ œ. Œ Œ

n œ. n œ.

‰.

3 8 œœ .. œ . œœ .. 3 œ. 8

2 Π4

≈ b œ.‡ ‰

3Π8

2 Œ œ. 4

≈ b œ.‡ ‰

3 8N œ .

38

œ.

b œ·. 2 4

4 4 œœ œ œœ 4 œ 4

4 j 4 j ‰ N œ. œ. 4 4 Y

gliss.

f vlc.

4 Ó 4

cb.

?3 8

4 bœ ‰ 4 J f

b œ. J f

(pizz.)

Œ

Ó

‰ Œ

Œ

j ‰ Œ œ.

j œ ‰ Œ

≈ ‰.

3 8

4 Ó 4

œ. J

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

4 4

Morten Olsen: Kata - 50

œ. œ.

2 4

2 4 # œ·. 2 4

f

2 4

2 4

Ó

44 ˙ . p

(pizz.)

?3 8

2 4

n˙ . p

‰ Œ

2 4 2 4


181 fl.b.

2 &4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

obo

2 &4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

cla.

& 24

38

44

24

38

44

fag.

B2 Π4

‰.

. . 4 œ ‰ #œ Œ 4

Ó

2 4

3 8

4 4

cor.

2 &4

4 4

2 4

3 8

4 4

38 œ b œ. Œ

44

3 8

4 4

. 3 bœ 8 f ƒ

b œ·

3 8

181

& 24 Πpno.

≈ œ‡ ‰ .

?2 j ‰ Œ 4 b œ.

38 ‰ # œ p 3 ∑ 8

44 œ

3 8

4 4

bœ œ œ œ

œ.

4 Π4

œ.

œ 24

# œ.

‰.

œ·

F j & ‰ # # œœ ˙˙ œ ˙

2 4

2 4

3 8

4 4

Ó

2 4

3 8

4 4

p

181 perc.

2 &4

181

acc.

2 & 4 #˙ (p ) ?2 4

181 vl. I

2 &4 Œ

3 8 œ.

4 j ‰ 4 œ

3 8

4 4

2 4

3 8

≈ b œ·. ‰

3 8

4 j ‰ 4 j ‰ œ. b œ.

Ó

2 4

3 8

4 4

3 8

2 4

3 8

4 4

3 j Œ 8 # œ.

4 4

. 3 b œJ 8

4 4

F vl. II

2 &4

∑ senza vib.

vla.

vlc.

3 œ. 8

B 24 ˙ p ? 24

3 8

(pizz.)

cb.

Œ

? 24 b œJ ‰ Œ f

38 Œ

4 4 j ‰ j ‰ Ó b œ. b œ. F 4 j bœ . &4 ‰ œ œ F 4 Ó 4

. j 44 b œJ œ ƒ

Œ b œ. b œ. J ‰ ‰ ‰

2 j j 4 œ. œ. œ p arco senza vib. . œ œ. 2 œ J J ‰ 4 p œ. bœ œ. b œ. bœ 24 œ ≈ ≈ œ

Morten Olsen: Kata - 51

38

Œ

œ bœ

&

4 4

n œ 44


186 fl.b.

œ.

4 ˙ &4 p 4 &4

& 44 ˙ p

b œ.

fag.

B4 4

cor.

4 &4 Ó

obo

cla.

œ.

œ.

Œ

Π?

Œ

2 4

3 8

4 4

2 4

2 4

3 8

4 4

2 4

24

38

44

24

2 j ‰ 4 œ . ƒ

‰.

B

. 4 œ. ‰ œ Œ 4 Ï

b œ· 3 œ . 8 ƒ f

≈ œ·. ‰

3 8

24

38

2 4

3 8

‰.

œ.‡ 24 Œ f

Œ

j b œ.

4 4

2 4

‰ Œ

2 4

186

pno.

& 44 ≈ œ b œ œ. ‰ . # œ.‡ ≈ œ‡ ‰ . (p ) 4 ∑ &4

44 Ó Ï sempre ?4 4 j ‰ Œ b œœ. * •>

‰ ‰. œ œ

2 œ.‡ 4 2 4

Ó

* : play cromatic cluster within interval

186 perc.

4 &4

2 4

3 8

4 4

‰ b œœj ‰ .

24

38

44

24

j ‰ b œ.

2 4

3 8

4 4

2 4

186

& 44 Πacc.

4 &4 Œ

œœ. ‰ b b œœ. J J p # œ. ‰ b œ. J J

?

÷

2 4

186 vl. I

& 44

24

38

44 Ó

vl. II

4 &4

2 4

3 8

4 4

2 4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

œ.

3 ≈ ‡Œ 8 œ

vla.

vlc.

cb.

4 &4 ˙ (p ) ˙ ? 44 (p) ? 44

œ

œ.

œ.

Œ

œ.

b œ. # pizz. œ œ

œ #œ œ #œ

F #œ œ B

œ

2 œ # œ œJ 4 ƒ œ #œ œ 2 4

B

?

ƒ)

(

Morten Olsen: Kata - 52

4 4 œ ‰ œ Œ Ï

Œ

≈ ‡‰ œ >. Ï

j œ.

‰ Œ

24

2 4


190 fl.b.

2 &4

3 8

4 4

Œ

œ. œ.

˙ p

obo

2 &4

3 8

4 4

cla.

& 24

38

44

Œ

fag.

B2 Π4

‰.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

j b œ. ‰ Œ

Ó

cor.

2 &4

3 8

4 4

≈ ‡‰ œ.

38

44 Ó

‰ ‰. œ œ

3 8

4 j ‰ Œ 4 b œœ. •>

Ó

4 Ó 4

j b œ. ‰ Œ Ï

Ó

˙ p

b œ. œ. j b œ. ‰ Œ

190

& 24 Πpno.

?2 j ‰ Œ 4 b œœ. •>

Ó œ.‡ j ‰ Œ œ b œ. •>

‰ ‰. ‡ Ó œœ œ.

‰ ‰. ‡ œœ œ.

Ó

Ó

grand cassa

medium tam-tam

190 perc.

÷ 24

damp very quickly !

j ‰ Œ œ b œ. •>

3 ‰ œ. ‰ 4 8 J 4 f

Ó

Œ

œ

tuned gongs

l.v.

&

l.v.

Œ

F

˙. p

190

& 24

38

44

?2 4

3 8

4 4

acc.

190 vl. I

2 &4

3 8

4 Ó 4

Œ

vl. II

2 &4

3 8

4 4

vla.

B 24

38

44

vlc.

?2 4

3 8

4 4

Œ

cb.

? 24 Œ

j b œ. ‰

3 8

4 ‰ Œ 4 nœ œ

j œ. ‰ Œ

j œ. ‰ Œ

nœ ‰ œ Œ

≈ ‡‰ œ >.

nœ ‰ œ Œ

Morten Olsen: Kata - 53

‰ b œJ. Ó (ƒ) j œ. ‰ Œ


195 fl.b.

3 ‰ 4

&

œ J p

œ

&

3 4

cla.

&

34 ‰

j œ œ œ p senza cresc.

3 Π4

j b œ. ‰

fag.

bœ œ

œ

œ.

œ. ‰

f ƒ cor.

3 4

&

. . 2 œ #œ 4

2 4

œ. J

. . 3 œ #œ ‰ 8

4 4

3 8

4 4

senza cresc.

obo

B Œ

œ.

œ

24

b œ.

œ.

œ.

b œ·. 2 4 Œ

‰.

38 œ.

44

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

4 4

j b œ.

‰.

2 4

3 8

4 4

38

44

195

& ‰. (

pno.

Ï)

Œ œ.‡

? Ó

34 Ó

œ. # œ.

Œ

Œ

j b œ.

Œ

bœ J (p)

3 j ‰ 4 b œœ. •>

Ó

195 perc.

& Ó

24 ‰ .

‰ œ nœ

l.v.

≈ ‡‰ œ.‡ œ.

2 4

3 8

4 4

3 œ. 4

nœ .

2 4

3 8

4 4

44

195

&

34

24

38

?

3 4

2 4

3 8

&

3 Π4

Œ

3 8

4 4

vl. II

&

3 4

2 4

3 8

4 4

vla.

B

34

24

38

44

vlc.

?

3 Π4

2 4

3 8

4 4

cb.

?

Œ

3 8

4 4

acc.

&

4 4

195 vl. I

nœ ‰ ( Ï)

œ Œ

j œ. ‰

Œ

3 4 nœ ‰

Œ

b œ. ‰ J œ Œ

Morten Olsen: Kata - 54

œ. f

Œ j œ.

2 ≈ ‰ 4 œ. œ.‡

2 œJ. 4


199 fl.b.

4 &4

obo

4 &4

cla.

fag.

cor.

muta in flauto grande

2 4

∑ œ.

# œ. œ. # œ. œ # œ n œ . # œ. . .

2 bœ bœ œ 4 . n œ. . .

ƒ b œ. . œ. . b œ b œ œ. œ œ b œ & 44 . . . ƒ . b œ·. B 4 œ. ‰ œ Œ j 4 b œ. ‰ ‰ . ƒ 4 &4

3 8

4 4

2 4

3 nœ #œ œ #œ #œ œ œ œ #œ 4 8 4

2 4

24

f

9

Ï œ bœ 24 b œ b œ b œ n œ 38 b œ b œ b œ b œ œ # œ œ 44 . . . . 9 Ï f . 2 Œ ‰ . b œ· 3 œ . 4 œ. ‰ œ Œ 4 8 4 f ƒ ƒ

4 Π4

b œ·. 2 4

j b œ. ‰ ‰ .

> ‰ # œJ ˙ ƒ

2 Π4

‰.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

2 4

24

38

44 Ó

‰ Œ œ œ

24

3 8

4 4 j ‰ Œ b œ.

Ó

2 4

4 4

2 4

199

& 44 Ó

œœ

‰ Œ

pno.

?4 4 j ‰ Œ b œ. ƒ glockenspiel

199 perc.

4 &4

œ

2 4 j‰ Œ b œ.

Ó

l.v.

#œ nœ #œ œ #œ œ #œ

÷

2 Π4

f 199

& 44 acc.

b œ.

. b œ. œ b œ. b œ œ n œ. b œ . . .

ƒ . 4 œ b œ. b œ. n œ. œ &4 . œ. # œ. # œ.

vl. I

vl. II

vla.

l.v.

3 œ. 8 æ

ƒ

?

38

44

24

3 8

4 4

2 4

24

œ œ œ #œ œ 3 # œ # œ b œ n œ 8 œ bœ bœ nœ œ œ œ F Ï œ # œœ œ œ 3 # œ # œ ‰ b œ n œ b œ 8 bœ nœ œ œ œ œ F Ï 38 ∑ ∑

2 4

j‰ Ó b œ.

2 Π4

j‰ Ó b œ.

2 Π4

Ó

œ æ o

2 4 n œ. œ # œ. œ . .

œ. Œ

no accent!

medium hard mallets

24 n œ œ b œ . œ. . .

199

4 &4 j b œ. ƒ 4 &4 j b œ. ƒ . B 44 œ ‰

suspended cymbal

ƒ vlc.

cb.

?4 Ó 4 ? 44 b œ ‰ Œ J ƒ

b œ. ‰ Œ J ƒ Ó

2 œJ ‰ Œ 4

3 8

3 8

Morten Olsen: Kata - 55

4 Π4 4 Π4

j ‰ Œ b œ. ƒ j ‰ Œ b œ. ƒ

Œ

‰.

44 œ. ‰ œ. Œ ƒ arco œ. œ. 4 ‰ Œ 4 ƒ 4 bœ 4 J

‰ Œ

pizz.

b œ. J Ó

‰ Œ

œ. œ.

œ.

2 4

2 œ. 4 b œ·. 2 4 2 4 2 4


203 fl.gr.

2 &4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

obo

2 &4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

cla.

& 24

38

44

24

38

44

fag.

B2 4

3 8

4 œ. ‰ 4 f

b œ·. 2 4

3 8

4 4

cor.

3 2 . . . . . & 4 ‰ #œ œ œ œ œ ≈ 8 Œ

œ J f

3

F

œ.

Œ

j b œ.

‰.

‰ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ 24 Œ

4 ˙ 4

flz.

3

ord.

Ͼ

Ͼ

3

F

3 œ 4 8 # œ œ bœ nœ 4 ƒ

203

& 24 Œ

≈ j. œ.

38

44 Ó

?2 j ‰ 4 œ .

Œ

3 8

4 4 j b œ. f

3 8

2 &4

3 8

?2 4

2 &4 Œ

pno.

‰ œ œ

2Œ œ.‡ 4

‰.

≈ ‡ ‰ œ.

38

44

Ó

2 j ‰ 4 œ .

Œ

3 8

4 4

4 4

2 4

3 8

4 4

4 4

2 4

3 8

4 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

≈ b œ.‡ ‰ F

3 8

2Π4

≈ b œ.‡ ‰

3 Π8

4 j 4 n œ.

2 &4

3 8

2 œ. 4

3 Π8

4 j 4 n œ.

B 24

38

4 4 j ‰ j ‰ Œ b œ. b œ. f 4 4 j ‰ j ‰ Œ b œ. b œ. f 44 œ. ‰ œ. Œ Œ

# œ·. 2 4

38

44

2 4

3 8

4 4

Œ

3 8

4 4

F

Œ

203 perc.

÷ 24

203

acc.

203 vl. I

vl. II

vla.

≈ ‰.

n œ. n œ.

œ.

f vlc.

?2 4

3 8

4 Ó 4

cb.

? 24 œJ ‰

Œ

3 8

4 bœ 4 J f

b œ. J f ‰

Œ

Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 56

2 œJ 4


208 fl.gr.

4 &4

obo

cla.

fag.

4 œ. . 4

2 4

3 8

4 4

2 4

24

38

44

24

3 8

4 œ. ‰ 4 ƒ

4 &4

& 44

b œ. j ‰ ‰ . · 24 b œ. 3

cor.

b œ. .

. B 4 œ. ‰ œ Œ 4 4 &4 œ

3

3

‰ #œ œ œ œ œ Œ . . . . . f

œ. 2 4

œ. ‰ b œ. ≈ œ. ‰ n œ. .

3 b œ. . 8 p

2 4

2Π4

œ.

b œ·. 2 4

j b œ. ‰ ‰ .

Π3

‰ #œ œ . . F

3 8 # œ. œ. œ. ≈ ‰

3 #œ œ 4 4 œ # œ œ œJ ƒ senza dim.

≈ ‡‰ œ.

38

44 Ó

Œ

3 8

4 4

œ n œ. œ. 2 4 3 F

208

& 44 Ó

‰ ‰ . ‡ 24 Œ œ œ œ.

?4 4 j ‰ Œ b œ.

Ó

pno.

2 j 4 œ .

2 œ.‡ 4

‰ ‰. œ œ

j ‰ b œ. ƒ

Œ

2 4

Ó

208 perc.

÷ 44

2 4

3 8

4 4

2 4

4 &4

2 4

3 8

4 4

2 4

?4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

208

acc.

208 vl. I

5:3

4 &4 j ‰ ˙ b œ. p

gliss.

#œ F

2 4 œ

œ

3 4 #œ #œ 8 #œ #œ #œ œ #œ 4 œ p 3

vl. II

vla.

4 &4 j ‰ Œ b œ.

. . B 44 œ ‰ œ Œ

vlc.

?4 4

cb.

? 44 b œ J

œ p

2 œ . œ. 4 œ œ œ œ œ œ ‰ F . . . . . .

3 8 #œ .

gliss.

Œ

b œ. ‰ . · 24 ( f)

38

2 4

3 8

4 Ó 4

2 œJ ‰ 4 (f )

Œ

3 8

4 bœ 4 J ƒ

‰ Œ

j ‰ ≈ œJ . # œ. f ƒ 4 4 j ‰ j ‰ ≈ nœ . b œ. b œ. f ƒ 44 œ. ‰ œ. Œ Œ ƒ

Ó

Morten Olsen: Kata - 57

œ

( )

b œ. J ƒ ‰

Œ

Ó

Y

2 4

œ

2 4

‰.

b œ· 2 4

gliss.

# >œœ · 24

arco

‰ ‰.

2 4


œ. . 2 ‰ # œ. ≈ J &4 J 212

fl.gr.

œ. .

3 b œ. . 8

4 n œ. . 4

œ.

. œ. . œ. b œ œ. . 2 ‰ #œ ‰ ≈ ‰ 4

œ. ≈ ƒ

f obo

2 &4

cla.

& 24

fag.

B2 4

cor.

3 8 œ #œ #œ #œ

3 8

38

3 8

. . . 2 œœœ Œ &4 3

4 4

2 4

44

24 Œ

4 œJ. ‰ j ‰ ‰ 4 b œ.

b œ·. 2 ‰ ‰. 4 Œ

.. . 3 œœœ‰ 4 Ó 8 4 3

œ

3 8

4 4

#œ œ œ bœ # œ 3 # œ # œ œ #œ œ bœ 8 bœ nœ 9 f b œ· 3 œ . ‰. 8 ƒ f

œ. œ. œ. œ. œ. 2 # œ. œ. œ. œ. œ. 4 ‰ 3

4 4

f

3 8

3

3

œœ œ œ #œ #œ œ

44 4 4 4 4

3

f 212

& 24 Πpno.

≈ ‡ ‰ 38 œ.

?2 j ‰ Œ 4 œ .

44 Ó

‰ ‰ . ‡ 24 Œ œ œ œ.

≈ ‡‰ œ.

38 œ

3 8

4 4 j ‰ Œ b œ.

Ó

3 8

44

2 j ‰ 4 œ .

Œ

3 8

2 4

3 8

4 4

3 8

4 4

3 8

4 4

œ œ #œ œ œ

4 4

212 perc.

÷ 24

4 4

212

acc.

2 & 4 # ˙˙ ˙ ˙˙ ? 24 ˙ p

3 8 œœ .. œ . œœ .. 3 œ. 8

4 4 ww w ww 4 w 4

2 4 ˙˙ ˙ ˙˙ 2 ˙ 4

o

212

vl. I

j & 24 œ . ≈ ≈ b œ. ‰ 38 Œ ƒ 2 & 4 œJ . ≈ Œ

3 8

vla.

B 24

3 8

vlc.

? 24

3 8

cb.

? 24 œJ ‰ Œ

3 8

vl. II

4 j 4 j ‰ Œ n œ. b œ. ƒ 4 ∑ 4 j ‰ Œ b œ. ƒ 4 œ. ‰ Œ ∑ 4 J ƒ ∑

4 4

4 bœ ‰ Œ 4 J ƒ

poco sul pont.

Ó

24 Œ

≈ b œ.‡ ‰

38 Œ

Ó

2 Π4

≈ b œ.‡ ‰

3 œ 8

œ œ

Ó

2 Π4

. ≈ ·œ ‰

3 œ 8

œ œ

2 j ‰ 4 œ . ƒ

Œ

3 ‰ 8

Ó

2 œJ 4

Œ

3 Π8

arco

Morten Olsen: Kata - 58

j n œ.

arco

œ

44 4 4

‰.

≈ ≈

4 4

#œ œ œ

4 4

arco

œ ≈ ·

4 4


217 fl.gr.

obo

4 &4

w

˙ 2 4

Ï

4 &4

2 4

∑ w

cla.

& 44

fag.

cor.

4 &4

24 ?

.

& 44 ‰

4 4

3 8

4 4

38

44

œ # b œœœ

œœœ. œ

œœœ. œ

F

. 4 œJ 4 f

Œ

j œ.

Œ

Œ

j œ.

Œ

2 4

3 8

2 4

3 8

4 œ. 4 J f

24

38

44 Ó

2 4

3 8

4 4 j ‰ œ. ƒ

2 4

3 8

j Ó b œ. Ï ∑

217

˙

Ï

B 44 Œ

F

3 8

B

œ #œ ‰

?

‰.

‡ œ.

pno.

? 44

b œ. Ï

‰ œ.

‰ œ.

Œ

Ó

217 perc.

÷ 44

217

play cromatic clusters of 4-6 notes, within the aproximate written range

4 Y. &4 acc.

Y.

.

2 .Y 4

Y. Y

Y

Y

Y

?4 4

Y.

3 8

.Y Y

Y

.Y

4 4

.Y Y

.

2 4

œ

œ t

24 b œ œ t # œt œ t

38 b œ t b œt œ

œ

œ

2 bœ 4 t #œ œ œ t t

3 8 #œ

2 4

3 8

Ó

2 4

Ó

2 4

.

.

.

.

3 8

4 .Y 4

.Y Y

Y

Y

44 # œ n œ b œt

œ n œt

œ

œ b œt

4 4

œ

n œ b œt # œ t

Y

4 4

.

.Y

Y.

.

.

.

.

ƒ 217 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

cb.

& 44 œ # œ n œ b œt œ n œt t t t t ƒ poco sul pont. 4 & 4 œ # œ n œ b œt œ n œt t t t t ƒ B 44 ∑ ?4 j ‰ 4 b œ. Ï ? 44 b œ. ‰ J Ï

Πpizz.

œ J

t t

t

t t

t

œ œt

t

t

#œ t

œ

4 œ. ‰ 4 J ƒ

Œ

3 8

4 Ó 4

3 8

4 œ ‰ 4 J ƒ

t

Morten Olsen: Kata - 59

t

œ t

t

t t

œ t

t

t

t

pizz.

j œ. f

Œ

Œ

pizz.

œ. J f Œ

Ó


221 fl.gr.

&

obo

&

cla.

&

fag.

? j ‰ Œ b œ.

Ó

j ‰ Œ œ. f

Ó

cor.

&

Ó

j œ. f

b œ. ‰ J ‰

Œ

Ó

Œ

‰.

Œ

.

Œ

œ.

œ. ‰ œ.

Œ

221

& Œ

œ

Œ

‰ œ œ œ

Œ

‰.

#œ nœ œ ‰

œ

‰ œ œ œ

‡ ‰ œ œ œ ‰. œ

Œ

pno.

? j ‰ Œ # œ.

j ‰ Œ # œ.

# œ œ œj ‰ .

j ‰ # œ.

Œ

œ ≈ Œ

221 perc.

÷

∑ Y.

221

.Y

. & Y acc.

Y

.Y

Y

.

Y

œ t

œ #œ t t

& œ œ #œ t t t f

œ œt

?

.

Y.

Y.

.

Y.

Y

. Y

Y.

.

Y

Y

Y

t

bœ œ nœ t t

œ

bœ t

#œ œ t t

œ #œ #œ nœ t t

œ t

bœ t

œ

œ

nœ œ œ b œ # œ t t t t

œ t

œ œ t

bœ œ # œt n œt t

œ

œ

œ

Œ

Œ

Y

Y

Y

œ t

œ

.

f

Y.

.

.

.

.

Y

.

Y

.

.

Y

Y

.

.

221 vl. I

vl. II

& #œ t f

œ t

t

t t

t

t

t

t

t

t

j œ. f

vla.

B

Ó

vlc.

?

Ó

œ. J f

? b œJ ‰ Œ f

Ó

œ ‰ Œ J

Ó

cb.

Morten Olsen: Kata - 60

t

t

t

bœ J ‰

Œ

t

t

Ó

t t

t

t t


224 fl.gr.

&

obo

&

cla.

&

fag.

B Œ

b œ. J

cor.

& Œ

b œ. J

Œ

œ. J ‰

‰.

b œ·.

Œ

‰.

b œ. · Œ

b œ. Œ ·

Œ

œ. ‰ J

‰.

b œ. Œ ·

‰.

b œ. Œ ·

≈ œ œ œ

‰.

≈ œ œ œ

‰.

‰.

œ·. Œ

‰.

b œ·.

Œ

‰.

œ. Œ ·

‰.

& ≈ œ ‰ œ œ œ

‰.

‡Œ œ

224

pno.

? j # œ.

#œ nœ œ ‰ j ‰ n œ.

‰ ‰.

œ

j ‰ # œ.

œ ‰ #œ œ

œ ≈

‰.

œ

nœ #œ

œ

j ‰ # œ.

œ ‰ #œ œ

œ ≈

‰.

œ

nœ #œ

224 perc.

÷

.

224

Y

.

Y.

& Y acc.

?

Y

Y

.

.

Y.

Y.

Y

Y

.

Y.

Y

.

.

.

Y.

Y. Y

Y

.

Y. Y

Y. Y

.

Y Y

Y

Y

.

.

.

.

Y.

.

224 vl. I

& n œt

œ œt

bœ t

#œ t

œ t

œ œ t

bœ # œ n œ # œt n œt t

vl. II

& b œt

#œ œ t

œ

œ t

œ

œ nœ

vla.

B Ó

j œ.

Œ

Ó

j ‰ œ.

Œ

vlc.

? Ó

œ. J

Œ

Ó

œ. J

Œ

cb.

? j bœ

œ ‰ J

œ J

t

t

‰ Œ

t

Œ

t

t

t

t

t t

t

œ n œt t

œ n œt œ t t

œ b œt # œ œ t t

œ t

t

Morten Olsen: Kata - 61

œ b œt # œ t

œ

œ #œ t

œ n œ b œt

t

t

œ t

Œ

t t

œ nœ bœ œ t t t t

t

Ó

œ n œt t


227 fl.gr.

&

3 8

obo

&

3 8

cla.

&

38

fag.

cor.

. B ‰ b Jœ b œ. & ‰ J

Œ

œ. J ‰ Œ

b ·œ.

Œ

œ. · ≈ ‰

‰.

Œ

. ‰ Jœ Œ

≈ b œ‡ ‰

Œ

≈ œ‡ ‰

Œ

Œ

Œ

œ œ œœ

nœ ‰ ‰ #œ œ

.

.

4 4

2 4

4 œ. œ. . # œ. 2 4 #œ œ. œ n œ. n œ. 4 . ƒ 44

24

œ· 3 œ . 8 f ƒ

. 4 œ. œ Œ 4

Œ

b œ·. 2 ‰. 4 f

‰.

‡ 3 œ 8 œ. f ƒ

4 4 œ . œ. Œ

Ó

2 4

‰.

3 œ œ 8 œœ

44 Ó

3 ‰. 8

#œ œ œ 4 ‰ Œ 4 j b œ.

227

& œœœ pno.

? ‰.

œ

≈ ‰.

œ

œ œ œœ

#œ œ œ

‡Œ #œ

#œ œ

œœ f Ó

‰ ‰.

‡2 œ. 4 2 4

227 perc.

÷

∑ Y.

227

Y.

. & Y acc.

Y

?

Y

.

3 8

.

Y Y

.

.

Y. Y

Y.

‹ # œœœœ

4 4

Y

wwww

2 4

2 4

#w

Y

Y

œ #œ nœ t t

t

œ nœ

38 b œ nœ t œ t

44 b œ ‰ Œ J

Ó

24

œ n œt

œ

œ b œt

3 8 #œ œ t

4 bœ ‰ Œ 4 J

Ó

2 4

Ó

2 4

.

.

.

3 8

Y. Y

Y

.

Y.

Y.

4 4

.

3 8

.

4 &4

2 4

227 vl. I

vl. II

& # œ n œ b œt t

t

œ n œt œ œt b œt t t

& œ œ b œt # œ t t

œ œt œt œ t

t

t

#œ t

œ t

œ t

# œ n œ b œt t

t

t

t

t

t

t

t

œ t

t

t t

arco

4 œ‰ œ Œ 4 ƒ

vla.

B

3 8

vlc.

?

3 8

4 4

2 4

cb.

? b œJ ‰

3 8

4 4

2 4

Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 62


231 fl.gr.

2 &4

3 8

4 4

3 8

4 œ. 4

5

obo

2 & 4 b œ. b œ. œ. # œ. n œ.

2 4

2 œ. œ. . # œ. ‰ 4 #œ

œ. # œ. # œ. Ó

3 8

4 4

3 8

4 4

5

cla.

& 24

38

44

24

38

44

fag.

B2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

cor.

2 &4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

& 24

38

44 Ó

≈ ‡‰ œ.

38

44

?2 j ‰ 4 œ . f

Œ

3 8

4 4

‰ Œ

Ó

2 j ‰ 4 œ .

Œ

3 8

4 4

3 8

4 œ œ ‰ Œ 4

Œ

2 4

3‰ œ 8

4 4

231

‰ œ œ

‰.

pno.

231 perc.

÷ 24 ‰ .

231

2 &4 Œ

wood-block

œ· ≈ ·œ ‰ F

‹ # œœœœ f #œ

acc.

2 &4 Œ

231 vl. I

3 8

ord.

3 8

œœœœ ...

4 4

œ.

4 4

œ.

œ

& 24 Œ

j b œ.

œœœœ ‹ # œœœœ œœœœ œ

œ

38

vl. II

vla.

B 24 ‰

vlc.

? 24

cb.

? 24

arco 3

pizz.

j œ œ F pizz.

œ œ J F ∑

œ œ

3 ‰ ‰ 8 œ #œ

œ

4 ‰ 4

#œ œ

3 ≈ ·œ Œ 8 F

4 Π4

3 8

4 bœ 4 J f

Ó

‹ # œœœœ œœœœ 2‰ J J 4

3 8

4 4

Ó

2‰ 4

#œ J

œ J

3 8

4 4

œ J

œ J

38

44

#œ J

œ J

3 8

4 4

œ

œ Ó

24 ‰

Ó

2‰ 4

œ

f

≈ œ 38 œ # œ ≈ ·œ 44 Ó B

œœœœ

44

f 2 &4 ‰

#œ œ

œ

2Œ œ.‡ 4

‰. ≈ # œ· ‰ Ó f ‰ Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 63

œ· Œ f

# œ·

2 ‰. 4 2 ≈ œJ . 4

œ J 44

Œ

3Π8

Œ

3‰ œ ‰ ‰ 4 8 4 3

2 Jœ 4

Œ

3 8

4 4


236 fl.gr.

obo

cla.

4 &4

˙ Ó

2 4

3 8

4 & 4 #˙ F

Ó

2 4

3 8

& 44 ˙ F

Ó

F

4 #œ œ œ #œ œ œ #œ œ nœ bœ bœ œ nœ œ œ #œ 4 F p 4 œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ #œ nœ nœ #œ #œ 4 #œ #œ p

24

38

44

2 4 2 4

F œ ≈ b œ œ œ œ # œ n œ 24

Ó

F

fag.

B4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

cor.

4 &4

2 4

3 8

4 4

2 4

b œœœ œ 38 # # œœœ .. œ 44 j œ. ‰ œ b œ nœ . œœœ œ bœ ‰ 3 Œ j ‰ Œ ≈ œ 44 8 œ. ƒ 5

236

& 44 Ó

œ. œ.

pno.

?4 4 j ‰ b œ.

Œ

≈ 2 œ. œ. œ. 4

Ó

2 4

Ó

‰ œ œ

Œ

24 2 4

w F

suspended cymbal

236 perc.

œ· Œ ( F)

÷ 44 ‰ .

236

4 &4 ‰ 4 &4 ‰

vl. II

œ œ Ó

œ

236

4 &4 ‰

>œ .

4 4

2 4

3 8

vla.

3 8

24 Œ

≈ b œ.‡ ‰

38

44 b ˙ p

senza vib.

œ œ Ó

2 4

3 8

4 4 b˙ p

senza vib.

Œ

Ó

2 4

3 8

4 4

vlc.

Œ

Ó

2 4

3 8

(pizz.)

cb.

? 44 b œ ‰ J f

Œ

Ó

2 4

3 8

˙ p

senza vib. arco

(pizz.)

B 44 œJ ‰ f

2 4

4 b˙ 4b ˙ p ˙ ?4 ˙ 4

arco

B 44 œJ f

l.v.

senza vib.

Ó #œ

2 4

œ œ

& 44 ‰

3 8

3

Ó #œ

mallet

2 4

f

‹ # œœœœ œœœœ œœœœ

acc.

vl. I

‰ . œ· Œ

Œ

Morten Olsen: Kata - 64

4 4

˙ p

œ ≈ · 44 ƒ

w

?

˙˙ 3

# ˙˙

˙˙

2 4

b ˙˙

2 4

˙

24

˙

2 4

2 4

˙

2 4

3

˙ 3

˙ 3

˙ 3

2 4


240

fl.gr.

obo

cla.

fag.

cor.

nœ œ # œ # œ œ # œ œ 38 œ # œ # œ œ b œ 44 P ƒ œ 2 3 4 bœ & 4 ‰ b œ nœ b œ b œ bœ 8 b œ #œ # œ nœ nœ 4 P ƒ bœ œ 3 bœ bœ œ œ œ #œ 4 8 4 & 24 ‰ b œ b œ b œ n œ P ƒ b œ· 3 œ . 4 B2 Œ . ‰ 4 8 4 f ƒ 2 &4 ‰

2 &4

2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

24

38

44

2 4

3 8

4 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

& 24

38

44

24

38

44

?2 4

3 8

4 4

2 4

3 8

4 4

2 4

œ œ œ œ

3 8

œ œ œ

4 4

240

pno.

brown paper shopping bag

240 perc.

*)

÷ 24

3

240

acc.

240 vl. I

vl. II

2 & 4 b˙

vla.

B 24 n ˙

n œœ

3 œ 8 œ

# œœ

3 œœ 8

œ

38 œ

œ

3 8 œ

œ

3 8 œ

3

3

3

3

vlc.

?2 ˙ 4

cb.

? 24 b œ J

3

nœ J

4 2 3 4 4 œœ # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 4 # # œœ œœ œœ œœ 8 # # œœ œœ œœ 4

œœ œœ J J

œ 4 œ 4 f

j j bœ œ

44 œ

j j #œ œ

4 4 ˙

œ œ J J

4 ˙. 4

3

3

3

belows only

j j # # œœ œœ 3

3

? 2 ˙˙ 4

4 inœ œout inœ œout œ sim.œ œ œ 4 (f )

3

2 & 4 b ˙˙

& 24 ˙

3 8

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

n˙ . F œ #œ œ F œ œ

2 4

œœ œœ œœ œœ

24

œ bœ. œ

2 4

œ

2 4

˙

2 4

œ.

œ œ.

3 8

œœ œœ œœ

4 4

38

œ.

44

3 8

œ.

4 4

3 8

œ œ . œJ

4 4

3 8

4 4

3 8

œ J Œ F

4 4

F

3 œ 8

œ œ J J

4 w 4

3 Π8

bœ J

4 Π4

nœ ‰ J Œ

bœ ‰ J

2 4

*): Hold the bag in upright position and play it like an accordeon. Out = hands apart (bag open); In: hands together (bag closed).

Morten Olsen: Kata - 65

‰ o ∑


245

œ bœ œ œ œ œ ‰ Ó f

2 4

3 8

4 4

#œ 4 #œ & 4 #œ œ œ œ ‰ Ó f

2 4

3 8

4 4

cla.

& 44

24

fag.

B4 4

fl.gr.

obo

cor.

4 &4

b œ·. 2 4

j b œ. ‰ ‰ . f

4 &4

œ.

œ. # œ. # œ. œ .

2 4

œ. n œ. n œ.

ƒ

∑ Ó

2 4

Œ

2 4

38

b œ· 3 œ . 8 ƒ f

‰.

44 œ. ‰ œ. Œ

4 4

f

3 8

4 4

≈ ‡‰ œ.

38

44

3 8

4 4

3 8

œ œ œ

4 4

24

∑ j b œ.

b œ·. 2 ‰ ‰. 4 2 4

245

& 44

Ó

pno.

?4 4

245 perc.

÷ 44

œ

œ

œ

œœ f

œ œ

2 œ.‡ 4

‰ ‰.

œ œ

œ

Œ

2 4

j ‰ Œ œ.

2 4

œ œ œ

œ

j ‰ b œ. œ

2 œ.‡ 4

‰ ‰. œ œ

Ó

œ

Œ

2 4

Ó

œ œ œ

œ œ œ

2 4

2 3 4 4 # # œœ œœ œœ œœ 8 # # œœ œœ œœ 4 # # œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

2 4

245

4 & 4 # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ acc.

?4 4

œœ

œœ

œœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ

2 4

œœ œœ œœ

3 8

œœ œœ œœ

4 4

œœ

œœ

œ

24

Œ

≈ b œ.j.

38

44

œ

gliss.

2 4

3 8

4 4

b œ· 2 4 f

3 8

4 4

œ ‰ œ Œ

245 vl. I

vl. II

vla.

& 44

œ nœ .

4 &4

œ.

B 44

œ

œ #œ .

œ

bœ ˙

˙

‰.

œ nœ f œ f

œ

œœ

F

(

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ

Y œ gliss. b œ œ F Œ

œ

Y

gliss.

‰.

gliss.

œ

2 4

24 2 4

b œ· 2 4

f) pizz.

vlc.

?4 4

2 4

3 8

4 4

cb.

? 44

2 bœ ‰ Œ 4 J f

3 8

4 bœ 4 J

Morten Olsen: Kata - 66

bœ J f

Ó

Œ

Ó

‰ Œ

2 4 2 4


249 fl.gr.

2 &4

3 8

obo

2 & 4 b œ. œ. # œ. # œ.

3 8

cla.

& 24

38

4 #œ #œ œ # œ œ œ œ œ nœ b œ b œb œ œ nœ #œ œ œ #œ ‰ ≈ œ œ œ œ # œ œ bœ œ nœ œ œ 4 f œ œ 4 ≈ œ œ œ b œ #œ# œ n œ n œ #œ œ œ œ # œ œ bœ bœ bœ b œ œ ‰ ≈ nœ #œ nœ # œ. n œ œ. 4 œ . f bœ œ œ 44 Ó ∑ ≈ b œ œ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ b œ b œ œ œ nœ #œ #œ œ ∑

f fag.

B2 4

cor.

2 &4

Œ

‰.

b œ· 3 œ . 8 f ƒ

4 4

œ. J f

Œ

Ó

3 8

4 4

≈ ‡‰ œ.

38

44

4 4

249

& 24

Œ

?2 4

j‰ Œ œ.

3 8

œ œ œ œ

3 8

pno.

249 perc.

÷ 24

œ œ œ 44

œ

œ

Œ

Ó

2 3 4 & 4 # # œœ œœ œœ œœ 8 # # œœ œœ œœ 4 # # œœ œœ Œ

Ó

Ó

249

acc.

?2 4

œœ œœ œœ œœ

3 8

œœ œœ œœ 4 4

œœ

œœ

Œ

p 249 vl. I

& 24 gl. b œ

38

œ

œ œ Ygliss.44 b œ

gliss.

j # œ 44gliss.Y # œ

œ nœ

Y

gliss.

Y

gliss.

œ f

œ

gliss.

œ

Y #œ

œ

vl. II

2 &4

s. œ œ glYis b œ

3 8

vla.

B 24

3 8

4 4

vlc.

? 24

3 8

4 4

cb.

? 24

œ ‰ Œ J

3 8

4 4

œ

gliss.

œ

œ

Morten Olsen: Kata - 67

gliss.

bœ J f

gliss.

œ

œ

œ

œ

œ gliss.

gliss.


w >œ œ bœ œ œ nœ #œ # n œ b œ 3 ≈ #œ #œ #œ 4 #œ œ œ & œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ 4 4 3 Ï bœ w œ œ œ 3 œ # œ # œ œ >œ œ œ œ œ b œ œ n œ 4 œ # œ # œ œ œ . n œ ‰ œ b œ œ #œ 4 4 & · 3 Ï > b œ w #œ #œ #œ nœbœ œ œ #œ œ b œ 3 4 # œ b œ œ œ ‰ ≈ #œ œ œ œ œ bœ œ bœ 4 bœ nœ bœ 4 & 253

fl.gr.

obo

cla.

\ h = q | meno mosso q = 63

œ

3

3 8 3 8 38

Ï

fag.

B

3 4

4 4

3 8

cor.

&

3 4

4 4

3 8

\ h = q | meno mosso q = 63

253

&

?

34

3 4

44

pno.

cluster from the lowest note of the instrument. Cover as many keys as you can with your hands.

4 4

bY • pedal open until 3rd. beat of bar 263 Î

253 perc.

large tam-tam

grand cassa

œ æ p

38 3 8

3 4

4 ˙. 4 ƒ

&

3 4

4 4

3 8

?

3 4

4 4

3 8

÷

l.v.

3 8

253

acc.

\ h = q | meno mosso q = 63

253 vl. I

vl. II

&

Y bœ

gliss.

& œ p

Y

gliss.

bœ p

Œ

Ó

34

44

38

Ó

3 4

4 4

3 8

vla.

B

3 4

4 4

3 8

vlc.

?

3 4

4 4

3 8

cb.

?

3 4

4 4

3 8

Morten Olsen: Kata - 68


256

muta in flauto basso

fl.b.

3 &8

4 4

3 4

obo

3 &8

4 4

3 4

cl. bas.

& 38

44

34

fag.

B3 8

4 4

3 4

cor.

3 &8

4 4

3 4

44

34

muta in clarinetto basso

256

& 38 pno.

?3 8

4 4

bY • Î

bY • Î large tam-tam

256

perc.

3 4

÷ 38 œ . ƒ

l.v.

4 4

˙ ƒ

l.v.

3 4

256

3 &8

4 4

3 4

? 38

44

34

acc.

256 vl. I

& 38

44

34

vl. II

3 &8

4 4

3 4

vla.

B 38

4 4

3 4

vlc.

? 38

4 4

3 4

cb.

? 38

4 4

3 4

arco

bœ . œ. Ï arco

b œ .. œ Ï

Morten Olsen: Kata - 69


più mosso q = 126

262 fl.b.

3 &4

obo

3 &4

cl. bas.

\ q = h |

4 4

4 4

& 34

44

fag.

B3 4

. 4 ‰ . œ· Œ 4 p

cor.

3 &4

4 4

muta in contrafagotto

\ q = h |

44 Ó

pno.

?3 4

4 4

secco

œœ p Œ P

‰ ‰. ‡ œ. Œ

∑ j‰ Œ œ.

Ó

÷ 34

œœ

Ó

‰ ‰. ‡ Œ œ.

≈ ‡‰ Ó œ.

j‰ Œ œ.

Œ

‰ j b œ.

grand cassa

262 perc.

?

più mosso q = 126

262

& 34

# œ. ‰. ·

Œ

4 4

3 &4

4 4

? 34

4 4

Ó

‰ œ J π

Œ

262

acc.

più mosso q = 126

262 vl. I

& 34

vl. II

3 &4

vla.

B 34

vlc.

\ q = h |

44

4 4

4 4

? 34

4 4

? 34

4 4

pizz.

3

‰ j‰ j ‰ Œ œ œ œ #œ p ∑ pizz.

‰ œ œ . œ ‰ #œ Œ J J p pizz. œ ≈·‰ Œ Ó p

œ ‰ ≈·Œ

Ó

Œ

#œ ≈ ·‰ Ó

cb.

Morten Olsen: Kata - 70

Œ

nœ J ‰

œ. ≈J Œ

œ œ J ‰ ‰ ‰. · 3

pizz.

bœ ‰. ·Œ

bœ ‰ Œ J p

Ó

œ ‰ Œ J

Ó


267

4 4

bœ.

œ œ J

&

obo

&

3 4

4 4

cl. bas.

&

34

44

c.fag.

?

3 4

4 4

cor.

&

3 4

4 4

‰ Ó œ œ

34

44

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

34

œ

34

œ

3 4

fl.b.

3 4

p

267

&

Œ

pno.

? Ó

j ‰ œ.

Œ

267 perc.

÷

267

&

3

4 b˙ 4b ˙ p 44 ˙

˙˙

44 b ˙ p

˙

4 4 b˙ p

acc.

?

267 vl. I

&

arco

‰ . # œ‡ Œ

j Œ nœ

bœ . π

vl. II

&

bœ . π

B

vlc.

?

œ. π

œ.

œ.

π cb.

?

˙

˙

˙ 3

j œ ˙

3 4

4 ˙ 4 p

#œ ˙ J

3 4

4 ˙ 4 p

3 4

4 4

arco

3

arco

vla.

3

˙

3

œ.

arco

˙˙

Morten Olsen: Kata - 71

˙ 3

˙


272 fl.b.

œ #œ

œ

nœ .

bœ J

&

w

3 4

˙.

b œ b œ nœ œ œ nœ b œ œ #œ œ œ œ œ œ 5

6

4 4

senza cresc.

obo

&

3 4

4 4

cl. bas.

&

34

44

c.fag.

?

3 4

4 4

cor.

&

3 4

4 4

&

34

44

?

3 4

4 4

3 4

4 4

272

pno.

(grand cassa)

272 perc.

÷

272

3

& # ˙˙ acc.

? ˙

272 vl. I

& ˙

˙. p

Œ

˙˙

# # ˙˙

ww

˙

˙

w

œ

˙

3

3 . 4 ˙˙ .

˙˙ ..

˙.

˙.

3 4

4 4 4 4

3

˙

œ

œ . #œ

˙

34 ˙ .

œ œ.

3 . œ ˙ 4 œ

œ.

3 œ 4

œ

œ #œ .

œ

44

3

vl. II

& ˙

vla.

B œ.

vlc.

? w

cb.

?

˙ j œ œ.

œ J

˙.

œ

˙

Ó

œ. œ œ

œ

bœ ˙

4 4

˙

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

Morten Olsen: Kata - 72


meno mosso q = 63

\ h = q |

276

fl.b.

œ œ bœ œ 4 #œ œ ‰ &4

Œ

Ó

3 4

6

obo

4 &4

3 4

cl. bas.

4 &4

3 4

c.fag.

?4 4

3 4

cor.

& 44

34

3 4

3 4

meno mosso q = 63

\ h = q |

276

4 &4 pno.

?4 4 bY • Î 276

perc.

3 4 pedal open until 6th. beat of bar 289

large tam-tam

÷ 44 ˙ ƒ

l.v.

276

4 &4

3 4

? 44

3 4

acc.

meno mosso q = 63

\ h = q |

276 vl. I

4 &4

3 4

vl. II

4 &4

3 4

vla.

B 44

3 4

vlc.

? 44

3 4

cb.

? 44

3 4

Morten Olsen: Kata - 73


280 fl.b.

&

œ #œ

œ

F

œ

œ #œ J ‰ p

˙

œ nœ .

˙.

œ J ‰ Ó

4 4

obo

&

4 4

cl. bas.

&

44

c.fag.

?

4 4

cor.

&

4 4

44

280

& pno.

4 4

? bY . • Î (large tam-tam)

280 perc.

÷

˙.

l.v.

4 4

ƒ 280

&

4 4

?

4 4

acc.

280 vl. I

&

4 4

vl. II

&

4 4

vla.

B

4 4

vlc.

?

4 4

cb.

?

4 4

Morten Olsen: Kata - 74


287 fl.b.

4 &4

7 8

4 4

7 8

obo

4 &4

7 8

4 4

7 8

cl. bas.

& 44

78

44 ‰ œ œ ‰ Ó J J p

78

c.fag.

?4 4

7 8

4 4

7 8

cor.

4 &4

7 8

4 ‰ œ œ œ œ ‰ Œ 4 J J p

w p

78 Œ

Œ

pno.

?4 4

7 8

÷ 44

j ‰ œ p ‰ ‰ P

44 œ œ Œ

Œ

œ 4 œJ ‰ Œ 4

Œ

j œ ‰ π œ J ‰

78 7 8

marimba

287 perc.

7 8

secco ma non staccatto

287

& 44

&

œ .. œœ . œ œ p

7 œ œ. œ œ 8œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ

4 j 4 œœ .. œ œ œ. œ

7 8 œ œ. œ œ œ œœ π

287

4 &4

7 8

4 4

7 8

?4 4

7 8

4 4

7 8

4 &4

gliss.

7 8

4 4

7 8

vl. II

4 &4

7 8

4 4

7 8

vla.

B 44

7 8

4 4

7 8

vlc.

? 44

7 8

4 4

7 8

cb.

? 44

78

44

78

acc.

287 vl. I

w p w p

(

bœ)

Morten Olsen: Kata - 75


291 fl.b.

7 &8

4 œ 4 p

obo

7 &8

4 4

cl. bas.

& 78

c.fag.

cor.

? 7 ‰ œj ˙ 8 P 7 &8 Œ

œ

44 œ Œ p j j œ 44 œ ‰ Œ π

j j ‰ ‰ œ œ p

4 4 œ

Œ

Ó

7 Π8

7 8

Ó

œ

‰ 44

7 8

4 4

7 8

78

44

78

Ó

7 8

4 4

7 8

Ó

7 Π8

‰ 44 ‰ œj œ œ ˙ p

7 8

Œ

Œ

œ

291

& 78 pno.

?7 8

j ‰ œ

œ œ œ. P ∑

44 j ‰ ‰ j ‰ Œ œœ œ œj 4 œ Œ Ó 4

78 7 8

œ p

œ Œ

‰ j ‰ 44 œ 4 ∑ 4

œ œ Œ

Œ

j œ ‰

78

œœ J ‰ Œ

Œ

œ J ‰

7 8

291 mar.

7 &8 œ P

œ œ œ œ œ

4 j 4 œ. œ œ œ

7 œ œ. œ œ 8 œ œ œ œœ p

œœ œ œœ

4 j 4 œœ .. œ œ œ. œ

7 œ œ. œ œ 8 œ œ œœ

291

7 &8

4 4

7 8

4 4

7 8

?7 8

4 4

7 8

4 4

7 8

7 8

acc.

291 vl. I

7 &8

4 4

7 8

4 4

vl. II

7 &8

4 4

7 8

4 4 w p

vla.

B 78

44

78

44

78

vlc.

?7 8

4 4

7 8

4 4

7 8

cb.

? 78

4 4

7 8

4 4

7 8

Morten Olsen: Kata - 76

˙ p

gliss.

7 8


295 fl.b.

7 &8

4 œ. 4 p

obo

7 &8

4 4

cl. bas.

& 78

44 œ . p

?7 8

4 Ó 4

7 & 8 œ.

j j ‰ ‰ œ œ

4 . 4 œ p

c.fag.

cor.

‰ Ó

7 8

4 4

7 8

7 8

4 4

7 8

78

˙ F

7 ˙. 8 π

˙ F ‰ Œ

˙. π

œ

œ œ œ œ. 44 ‰ J p

4 4

7 8

4 ‰ j j‰ Ó 4 œ œ p

7 8

7 j‰ Œ 8 œ

Œ

78 œ œ Œ p œ 7 J ‰ Œ 8

j‰ œ

Œ

78

295

& 78 pno.

œ œ œ.

?7 8

4 j j 4 œj ‰ ‰ œj œ œ ˙ F 4 ∑ 4

44 œ œ Œ

Œ

j œ ‰

78

4 Ó 4

Œ

œ J ‰

7 8

295 mar.

7 &8 œ

œ œ œ œ œ

4 j 4 œ. œ œ œ. œ

7 œ œ. œ œ 8 œ œ œ œœ œœ

≈œ œ œœ

4 j 4 œœ .. œ œ œ. œ

7 œ œ. œ œ 8 œ œ œœ

295

7 &8

4 4

7 8

4 4

7 8

?7 8

4 4

7 8

4 4

7 8

œ. J 44 Ó

Œ

#œ ‰ J 78 P

œ. 4 Ó J 4

Œ

#œ ‰ J 78 P

acc.

œ

295

7 &8

vl. II

7 &8

vla.

4 Ó 4

Œ

4 Ó 4

Œ

B 78

4 4

7 8

4 4

7 8

vlc.

? 78

4 4

7 8

4 4

7 8

cb.

? 78

44

78 Œ

44 ˙

œ J ‰ Œ

78

vl. I

p œ p

7 8

œ œ ˙

7 œ œ ˙ 8

arco

Œ

œ. p

Morten Olsen: Kata - 77


299 fl.b.

7 &8

4 œ. 4 p

obo

7 &8

4 4

cl. bas.

& 78

44 œ . p

c.fag.

?7 8

4 4

j j ‰ ‰ œ œ

4 4 œ

œ

j ‰ œ

44 Œ

cor.

7 &8 Œ

7 Π8

‰ Ó

7 8

78 Œ

‰ Ó ∑

7 8

Ó

7 Π8

œ

Œ

Œ

Œ

7 8

4 4

7 8

4 j 4 œ ˙. 4 4

œ

j ‰ œ

78

7 8

4 ‰ j 4 œ œ œ ˙

7 8

44 œ œ Œ P 4 Jœ ‰ Œ 4

Œ

4 4

299

& 78 pno.

œ œ œ.

?7 8

4 4

‰ Œ j œ œj ∑

78 œ œ Œ

Œ

œ 7 J ‰ Œ 8

Œ

Œ Œ

j œ ‰ p œ J ‰

78 7 8

299 mar.

7 &8 œ

œ œ œ œ œ

4 j 4 œœ .. œ œ œ. œ

7 œ œ. œ œ 8 œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ

4 j 4 œ. œ œ œ P

7 œ œ. œ œ 8 œ œ œœ F p

299

7 &8

4 4

7 8

4 4

7 8

?7 8

4 4

7 8

4 4

7 8

7 8

acc.

299 vl. I

vl. II

œ

7 &8 7 œ &8

Œ

nœ œ ‰ J 78 π

Œ

4 œ ‰ Œ 4 J

Œ

nœ œ ‰ J 78 π

Œ

œ J

œ 4 J ‰ Œ 4

œ J

Œ

œ J p

˙ 4 4

œ œ ‰ J

Œ

œ J p

4 ˙ 4

œ œ ‰ J

7 8

vla.

B 78

4 4

7 8

4 4

7 8

vlc.

? 78

4 4

7 8

4 4

7 8

cb.

? 78

44

78

44

78

Morten Olsen: Kata - 78


303 fl.b.

7 &8

˙.

œ J

P

œ 4 J ‰ 4

obo

7 &8

4 4

cl. bas.

& 78

44

˙. F 4 4 ˙. F

c.fag.

cor.

?7 8 7 j &8 œ ‰ Œ

Œ

Œ

Ó

5 4

5 4

4 4

˙.

#œ J ‰ F

fsenza dim.

4 4

5 j ≈ 4 œ. w

Œ

44 # ˙ . f

5 j œ. ≈ 4 w

Œ

4 4

5 j ≈ 4 œ. w

Œ

4 #œ 4 f

Œ

senza dim.

senza dim.

4 4 ˙. F

senza dim.

∑ ˙

Œ

303

& 78 pno.

?7 8

œ œ ˙ P

44 4 4 ˙. ˙˙ .. F

45

j ≈ 45 œ .. w œœ . ww

Œ

44 b œ œ Œ f b œœ b 4 Œ 4

Œ

44

Ó

Œ

j œ ‰ F œ J ‰

303 mar.

& 78 ˙ .

44 œ . œœ .. œ œ F

œ œJœ œj œ œ

4 œ ‰ 4 œœ J j 4 œœ ‰ 4 œ

P 303

acc.

7 n ˙. & 8 # ˙˙ .. P ? 7 # ˙˙ .. 8 #˙ .

œ œ. œ œ

45 œ œ œ œœ œœ œœ

Œ

Ó

5 4

4 4

Œ

Ó

5 4

4 4

œ œ. ˙ œ p

˙ ˙˙ f

303 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

cb.

7 & 8 ˙. P

j 4 j œ 4 œ ‰

Œ

Ó

5 4

4 b˙ . 4 f

Œ

7 & 8 #˙ . P

j 4 j œ 4 œ ‰

Œ

Ó

5 4

4 4

Œ

B 78 ˙ . P

j j œ 44 œ ‰

Œ

Ó

5 4

4 4

? 78 # ˙ . P

j j œ 44 œ ‰

Œ

Ó

5 4

4 4

? 78 # ˙ .

œ J

44 œ ‰ J

Œ

45

P

Ó

Morten Olsen: Kata - 79

44

b˙ . f ˙˙ .. f b˙ .

Œ

Œ

f ∑


307 fl.b.

& Ó

Œ

œ J ‰ Œ

Ó

f obo

cl. bas.

c.fag.

& & Ó

Œ

? Ó

Œ

bœ f œ

∑ Ó

307

pno.

œ J

˙.

˙

Œ œ J

senza dim.

p bœ ‰ Œ J f

& bw F

bœ F

f cor.

Œ

Ó

Œ

œ J

‰ #œ p

F

w p ‰

˙.

j‰ œ

˙.

j œ ‰

‰ b œj

Œ

b b œœ ‰ J f

œ œ œ œ œ

œ œ œœ f

& bœ œ œ

œ bœ

? Ó

307 mar.

& œ F

Ó

‰ . œ‡ œ œœ œœ p

307

&

Ó

?

Ó

acc.

# ˙˙˙ ˙˙ ˙

www ww w

www ww w

p sempre 307 vl. I

&

vl. II

&

vla.

B

vlc.

?

cb.

?

Ó

œ. p

j œ Y gliss. Y œ œ

Ó

Œ

∑ Œ

Morten Olsen: Kata - 80

‰ j bœ p


311 fl.b.

obo

cl. bas.

c.fag.

cor.

& Ó

F ∑

& Ó

bœ F

?

Œ

& Œ

pno.

? Ó

7 8

4 4

7 8

4 4

‰ œ œ ‰ œ J J

78

44

‰ œj œj ‰ œ

7 8

4 4

7 8

4 4

‰ œ œ ‰ œ J J

f

Œ

bœ f

& #œ

œ

&

311

bœ f

#œ F

Œ

‰ œJ œJ ‰ œ

f

j j ‰ bœ Œ bœ F b b œœ ‰ J Œ

bœ f b b œœ

‰ œj Œ œœ . F

& Ó

w p

‰ œj œj ‰ œ

78 Œ

œœ œœ œœ ‰ J J ‰

7 8

(dead strokes)

311 mar.

Œ

Œ

‰ ∑

j ‰ nœ p

44 4 4

ord.

j œ Œ œœ . f

j œ Œ œœ .

j œ ‰ œœ .

œ .. œœ . œ œ p

œ œ. œ œ 78 œ œ œ œœ

œ

œ œ œ

4 j 4 œ

311

acc.

& # ww w ww ? w p sempre

78 ˙˙˙ ... ˙˙ .. 7 ˙. 8

www ww w

www ww w

j œœœ œœ œ J

44 4 4

311 vl. I

& œ p

Ó

j Ó bœ F

Πpizz.

vl. II

vla.

& œ. B

cb.

?

w p

(b œ )

7 8

4 4

7 8

4 4

78

44

7 8

4 4

7 8

4 4

pizz.

ord.

vlc.

arco

? bœ p

w p

gliss.

bœ J Ó F ∑

Morten Olsen: Kata - 81


315 fl.b.

4 &4

7 8

4 œ. 4 p

obo

4 &4

7 8

4 4

& 44 ‰ Jœ Jœ ‰ Ó p

78

44 œ .

?4 4

7 ‰ œj ˙ 8 π

cl. bas.

c.fag.

cor.

7 Π8

4 œ œ œ œ ‰ Œ &4 ‰ J J p

j j œ 44 œ ‰ Œ j j ‰ ‰ œ œ

4 . 4 œ

‰ Ó

7 8

4 4

7 8

4 4

78

˙

7 ˙. 8

˙ p ‰ Œ

˙.

œ

44

4 4

7 j‰ Œ 8 œ

Œ

4 4

78 œ œ Œ

44

œ 7 J ‰ Œ 8

j ‰ œ

Œ

4 4

315

pno.

& 44 œ œ Œ

Œ

j œ ‰

78

œ ? 4 œJ ‰ Œ 4

Œ

œ J ‰

7 8

j ‰ œ

œ œ œ. ∑

44 j ‰ ‰ j œ œ ˙ 4 ∑ 4

315 mar.

4 & 4 œ .. œœ . œ œ

7 8 œ œ œ. œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ

4 j 4 œ. œ œ œ. œ

7 œ œ. œ œ 8 Œ œ œ œœ

≈œ œ œ œ

4 j 4 œ

315

acc.

7 8 ˙˙˙ .. . ˙˙ .. 7 ˙. 8

4 & 4 # www ww ?4 w 4

j œœœ œœ œ J

4 4 www ww 4 w 4

7 8 ˙˙˙ .. . ˙˙ .. 7 ˙. 8

vl. I

vl. II

4 &4

w

gliss.

4 &4 w

bœ)

(

7 8 œ

Œ

Œ

4 Ó 4

Œ

7 8 œ

Œ

Œ

4 Ó 4

Œ

vla.

B 44

78

44

vlc.

?4 4

7 8

4 Ó 4

? 44

7 8

cb.

4 4

Morten Olsen: Kata - 82

arco

˙ p ∑

œ

4 4 4 4

œ œ ˙ 7 8

œ. J 4 4

7 œ œ ˙ 8

œ. 4 J 4

œ

315

j œœœ œœ œ J

78 7 8

44

œ

7 Π8

gliss.

œ Œ

4 4

Œ

œ

œ 4 J 4

p


319 fl.b.

4 &4

7 8

4 œ. 4 p

obo

4 &4

7 8

4 4

78

44 œ . p

7 8

4 4

j j ‰ ‰ œ œ

4 4 œ

œ

44 Œ

‰ j j ‰ Œ œ œ

cl. bas.

c.fag.

cor.

œ œ œ œ & 44 ‰ J ?4 4

œ J ‰

j j 4 &4 ‰ œ œ ‰ Ó

7 Π8

7 Π8

‰ Ó

7 8

‰ Ó

78

7 8

Ó

7 Π8

œ

Œ

4 4 4 4

∑ muta in clarinetto in Si b

44

4 4

Œ

œ

4 4

319

& 44 œ œ Œ

Œ

j œ ‰

78

?4 Ó 4

Œ

œ J ‰

7 8

œ œ. œ

œ

pno.

œ œ œ

œ œ

4 4

78 œ œ Œ

Œ

44

œ 7 J ‰ Œ 8

Œ

4 4

œ œ œ œ œ.

78 œ œœ

œ

4 j 4 œ

319 mar.

& 44 œ .. œœ . œ œ

œ 78 œ œ œœ

œ œ œ œ œ

4 j 4 œœ .. œ œ œ. œ

œ œ. œœ œ .

319

acc.

& 44 # ww w ww ?4 w 4

78 ˙˙˙ ... ˙˙ .. 7 ˙. 8

78 # ˙˙˙ .. . ˙˙ .. 7 ˙. 8

œ J

œ 4 J ‰ Œ 4

Œ

œ J

4 œJ ‰ Œ 4

Œ

j œœœ œœ œ J

44 4 4

vl. I

4 &4 Ó

Œ

vl. II

4 &4 Ó

Œ

#œ ‰ J p

vla.

B 44

78

44

78

44

vlc.

?4 4

7 8

4 4

7 8

4 4

cb.

?4 ˙ 4

·œ ≈ ‰ Œ

7 8

4 4

7 8

4 4

7 8 7 œ 8

44 www ww 4 w 4

#œ ‰ J p

319

œ

j œœœ œœ œ J

Morten Olsen: Kata - 83

#œ œ J 7 ‰ 8 π ‰ # œJ 78 œ π

#œ Œ J 44 p

Œ

Œ # œJ 44 p

Œ


solo esp.

323 fl.b.

4 &4 Œ

˙

œ #œ 7 ˙ 8

p

œ J ‰ ‰

4 ‰ œJ Œ 4 π

#œ œ ‰ J p

œ

œ· b œ nœ œ œ . 3 ‡ œ bœ œ ≈≈ 4 f

obo

4 &4

7 8

4 4

3 4

cla.

& 44

78

44

34

c.fag.

?4 4

7 8

4 4

3 4

3 4

34

3 4

34

34

3 4

cor.

j 4 &4 ‰ œ œ œ

323

pno.

˙

7 j ‰ Œ 8 œ

Œ

4 4

44 œj ‰ Œ π 4 œJ ‰ Œ 4

Œ

& 44 œ .

j œ œ ‰

Ó

78 œj ‰ Œ

Œ

? 4 œJ . 4

≈ Œ

Ó

7 Jœ ‰ Œ 8

Œ

Œ

‰ œj ∏ œ ‰ J suspended cymbal w. sizzels sticks

323 mar.

& 44

œ

j œ

œ œ

œ .. œ π

78

÷

44 Ó

Œ

œ p

323

acc.

& 44 ww w ww ?4 w 4

78 ˙˙˙ ... ˙˙ .. 7 ˙. 8

j œœœ œœ œ J

44 www ww 4 w 4

o

sul pont.

323 vl. I

4 &4

œ

œ. J

#œ œ ≈ ‰ J

7 8 (

vl. II

4 œ &4

œ. J

œ.

œ #œ œ

4 4

˙.

#˙ .

œ J

3 4

p)

≈ ‰ # Jœ œ

7 œ #œ œ #œ . 8 (p )

4 w 4

3 4

π

vla.

B 44

78

44

34

vlc.

?4 4

7 8

4 4

3 4

cb.

? 44

7 8

4 4

3 4

Morten Olsen: Kata - 84


327 fl.b.

3 &4

œ

œ bœ œ bœ œ J ‰ p

#˙ bœ # œ œ œ 2 bœ 3 4 bœ ‰ #œ nœ 4

œ J ‰

F

5

4 ≈ . ≈ 4 #œ

ƒ

# œ.

# œ. ≈

# œ.

œ.

f

obo

3 &4

2 4

3 4

4 4

cla.

& 34

24

34

44

c.fag.

?3 4

2 4

3 4

4 4

cor.

3 &4

2 4

3 4

4 4

24

34

44 Œ

3 4

4 Ó 4

34

44 ‰ .

327

& 34 pno.

? 3 œ. ‰ Ó 4 J p

2 ‰ 4

327

perc.

‰ œ œ 24 p

j ÷ 34 ≈ œ . Œ F

j œ.

Œ

‰.

œ œ

œ‡ Œ

Œ œ‡

Œ

j ‰ œ.

œ

œ p J

wood-block

327

3 &4

2 4

3 4

4 4

?3 4

2 4

3 4

4 4

vl. I

3 &4

2 4

3 Π4

Œ

‰ j 44 ‰ œ F

vl. II

3 &4

2 4

3 Π4

Œ

vla.

B 34

24

34 Œ

Œ

acc.

327

3

pizz.

Ó j ‰ œ œ œ p

pizz.

j 44 œ F

pizz.

œ 4 œ. J 4 F p

vlc.

?3 4

2 4

3 4

4 Π4

cb.

? 34

2 4

3 4

4 4

Morten Olsen: Kata - 85

œ ‰

œ J Ó pizz.

œ ≈ · ‰ p

Ó


œ # œ œ œJ # œ . ‰ & ≈

nœ œ œ 3 œ. 4

331

fl.b.

più mosso q = 84 {e. = q } b œ

bœ .

5 4 Œ

3

3

œ œ #œ bœ #œ ‰ #œ nœ œ 5

F

,

( )

4bœ 4

œ œ# œ

œ œ ( , ) b œ œ nœ#œ œ . œ œ J ≈ n œ# œ f

ƒ

ƒ

obo

&

3 4

5 4

4 4

cla.

&

34

45

44

c.fag.

?

3 4

5 4

4 4

cor.

&

3 4

5 4

4 4

più mosso q = 84 {e. = q }

331

34 ‰ . ‡ j ‰ Œ œ œ

&

45

44 Œ

≈ ‡ ‰ 45 œ.

4 Ó 4

Œ

j‰ œ.

44 Ó

Œ

j ‰œ

œœ

pno.

? Ó

‰ jŒ b œ. p

331

perc.

‡ ÷ ≈œ ‰ Œ p

Ó

3 Ó 4

34 ‰ . œ‡ ≈ œ‡ ‰ Œ

45 Ó

œ

œ Œ

‰ ‰.

331

&

34

45

44

?

3 4

5 4

4 4

acc.

più mosso q = 84 {e. = q }

331 vl. I

&

3 4

&

3 Π4

5 4 Œ ‰.

3

Œ ‰ j 44 ‰ œ F

# œ‡ Œ

Ó j ‰ œ œœ 3

vl. II

vla.

B Œ

vlc.

? ≈ œ· p

cb.

? Ó

œ ‰.· Ó p ‰ Œ

Œ

jŒ œ p

œ nœ J ‰ 45 Œ J

34 b œJ ‰ Œ œ. ≈J

5 4

3 4

œ 5 J‰Œ 4

3 4

5 4

4 ‰ 4

Œ ‰ j 44 œ œ. F

Œ œ J‰

Ó

4 Π4

‰Œ

œ p œ

Ó

‰ jÓ œ œ ≈· ‰Ó

pizz.

Œ

œ J‰ p

Morten Olsen: Kata - 86

4 4

Œ œ‡


335 fl.b.

b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

& ≈

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

b œ. œ. ‰ ≈ ·‰ ‰ J f

‰≈ F

5

5

œ. J ‰ p

Œ

œ œ nœ œ œ . · 3 ‡ 4 œ #œ nœ ≈ ≈ p F 3 ∑ 4

G.P.

∑ G.P.

obo

&

cla.

&

c.fag.

?

&

Ó

∑ G.P.

34 b œ œ b œ œ œ œ œ ≈ ‰ . # œ· p F

∑ G.P.

∑ G.P.

cor.

335

& ‰ pno.

? Ó

G.P.

j Œ œ. F

j Œ b œ.

‰ j Œ œ.

Ó

÷

Œ

‰.

G.P.

œ‡ ˙ F

335

G.P.

&

?

acc.

G.P.

335 vl. I

G.P.

3

&

&

‰ ‰ Œ œ f

Ó

G.P.

∑ G.P.

vl. II

3 4

34

3 4

marimba

335 perc.

3 4

‰.

œ ·Œ

∑ ‰.

#œ · Ó F

vla.

B Œ

vlc.

œ ? ≈ ·‰ Œ

Œ

œ. ≈J F

cb.

? Ó

Œ

œ ‰ J F

Œ

œ J ‰ Œ f œ œ . ‰ ‰ ‰ ·Œ f 3

∑ G.P.

∑ G.P.

∑ G.P.

Morten Olsen: Kata - 87

&

34 # œœ .. œ. F

bœ œ œ p

œœ

3 4

3 4

3 4

3 4

34

3 4

3 4


339

œ fl.b.

obo

cla.

&

œ bœ œ bœ œ J ‰

œ

#œ #œ

p senza5 dim. œ. œ. œ. œ.

&

p

œ #œ bœ #œ Ó P 5 œ. œ. ‰ Œ P

Ó

Ó

π

b œ· œ œ # œ # œ # œ‡ ≈ ‰

& #œ nœ ‰ ‰ .

muta in flauto grande

b œ. œ. p

nœ œ #œ Ó

Ó

P

5 4

4 4

≈ 45

4 4

45

44

3

c.fag.

?

5 4

4 4

cor.

&

5 4

4 4

339

&

Ó

‰ œ œ p

pno.

? Ó

j ‰ œ. p

339 mar.

perc.

& œ ÷

#œ . n œ œ œœ ..

œœ œ ∑

œ

5 4 Œ

nœ Œ p œ p

5 4 œ #œ œ 5 4

œ

œ ∑

Œ

œ

#œ P Ó

≈ ‡‰ Œ œ.

j ‰ Ó œ.

Œ

44

4 j 4 b œ.

Œ

4 4

3

3

3

45 ‰ . œ‡ Œ .

Ó ∑

&

4 4

suspended cymbal

339

&

5 4

4 4

?

5 4

4 4

5 ‰ j‰ œ œ œ 4

44

‡ 45 œ p

4 4

acc.

339

3

vl. I

&

vl. II

&

Ó

vla.

B

vlc.

?

Ó

cb.

?

j œ p

‰.

œ J p

œ. œ‰

œ 45 Œ J

œ ≈ ·‰ p ∑

Morten Olsen: Kata - 88

5 4 Ó 5 4 Œ

Œ

Œ

œ ‰. · Œ

#œ ≈ · ‰ Œ bœ ‰ Ó J p

4 4

Œ

4 4

Œ

4 4


più mosso q = 126

{ ΠqS = q }

343 fl.gr.

obo

4 &4 4 &4

∑ œ.

3

œ.

œ.

3

j œ

3

. . ‰ #œ œ

œ.

Œ œ #œ

& 44

œ œ bœ ≈ Œ

Ó

œ œ b œ œ b œ b œ nœ ≈ Œ Œ #˙ ( p ) senza cresc. f b œ b œ nœ œ bœ bœ œ ≈Œ Ó Œ

Œ

f p cla.

#œ œ œ #œ f

Ó.

Ó

Ó

f c.fag.

?4 4

cor.

4 &4

j œ b œ œ #œ ≈ b œœ .. P œ. #œ . π

343

pno.

& 44 ≈ œ # œ ≈ ‰ œ œ Œ p ?4 ∑ 4

più mosso q = 126

{ ΠqS = q }

˙˙ .. ˙. ˙.

# # ˙˙ ˙ n˙

‰.

Œ

Œ œ‡

Ó f

>. b œ‡ ≈ œ‰ Ó

œ j ‰ ≈ #œ ‰ Œ œ.

‰ j b œ. p

343 perc.

& 44

4 &4

?4 4

343

acc.

più mosso q = 126

{ ΠqS = q } 343

3

vl. I

4 &4

vl. II

4 &4

Ó

Œ

œ

3

‰ j‰ j ‰ Œ œ œ œ #œ F

‰ Œ

arco

vla.

vlc.

cb.

B 44 ‰ . œ. ?4 ≈J 4 p

b œ·

Œ

Œ

‰ œ

Ó

‰ œ œ . œ ‰ #œ Œ J J F œ ≈· ‰ Œ Ó F

p œ Œ

? 44 œJ ‰ Œ (p)

‰ ‰‰

j œ

j ‰ Œ œ

Ó

3

Ó

œœ F

Morten Olsen: Kata - 89

œ ‰. · Œ p

Ó Œ bœ J f

#œ ‰. · Ó

‰ Œ

Ó


347 fl.gr.

&

‰ . # œ· œ œ ‰ Ó f

obo

&

‰ . # œ· œ œ ‰ Œ f

. . œ ‰ b œ œ b œ œ n œ œ œ b œ ≈ ·œ ‰ Œ 3

Œ

F3

3

f

3

cla.

&

‰ . b œ· œ œ ‰ Ó f

c.fag.

?

cor.

&

347

&

?

˙ ˙ ˙ b˙ p

pno.

‰.

Œ

Œ œ‡

Ó P

j œ.

b œ. ‰ J

bœ œ œ bœ œ nœ œ

œj ≈ ‡ ‰ ‰ #œ Œ bw œ. nw œ w # ‰ Œ ‰ œ. ‰ j b w F b œ. π f

tuned gongs

347 perc.

&

Œ

l.v.

‰. œ ˙ · p

347

&

?

acc.

347

3

vl. I

&

vl. II

&

vla.

vlc.

cb.

bœ B ‰. · Œ f œ. ?≈J Œ f ? Jœ ‰ Œ f

nœ J ‰ F

Œ œ ‰ 3 F

Œ

œ ‰ ‰. · p ‰ Jœ p

‰ j ‰ j ‰ Œ œ œ œ #œ F

Ó

‰ Œ

œœ

‰ œ œ . œ ‰ #œ Œ J J Ó

œ ≈·‰ Œ F ∑

œ ‰. · Œ

Ó Œ bœ J p

‰ Œ

Morten Olsen: Kata - 90

# œ·

‰ Ó

Ó

bœ ‰. · Œ p

nœ J‰ F

Œ

œ. ≈J Œ p

œ ‰ ‰ ‰. ·

œ J ‰ Œ p

Ó

œ

3

F


351 fl.gr.

obo

& b œ. & ‰ J p

œ.

œ.

. . . ‰ b œ œ œJ

Ó

œ. ‰ J

5 4

∑ b œ. œ. ‰ œ œ œ b œ œ n œ œ

Œ

3

f

F

3

3

b œ. ‰ J

5 4

3

cla.

&

45

c.fag.

?

5 4

cor.

&

5 4

45

351

pno.

‰.

& ˙ .. ˙ ? ˙˙ .. π

œ.‡

ΠF

Œ

≈ ‡‰ œ.

Ó

j ‰ œ.

Œ

Œ

j b œ.

Ó

‰ j 45 œ.

Œ

351 perc.

45

&

5 4

?

5 4

Œ

5 4

Œ

5 4

&

351

acc.

351 vl. I

& ‰

vl. II

& Ó

vla.

B ‰

3

j ‰ œ p

j œ

œ #œ

sul pont.

vlc.

cb.

? Ó ?

‰ œ œ p œ J p

œ.

œ ‰

#œ J

œ ≈ · ‰ p ∑

Œ Œ

‰.

Ó Œ

# ·œ

Ó

F bœ ‰ J F

Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 91

œ· Œ F

‰.

b œ·

Œ

nœ J ‰

Œ

f œ. ≈J f

Œ

œ ‰ J f

Œ

œ ‰

45

œ ‰ ‰ . · 45

3

Ó

5 4


354 fl.gr.

obo

5 &4 Ó

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ #œ # œ‡ œ # œ œ # œ œ œ œ p f œ œ œ œ œ bœ œ #œ nœ #œ œ ‰ ‰ . ‡ œ œ œ œ b œ #œ #œ nœ nœ # œ œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ œ 3 3 3 P f b œ· œ œ œ b œ b œ n œ œ œ œ œ œ n œ œ œ # œ # œ ‰. ∑ F f ‰.

5 bœ œ œ b œ œ nœ œ &4 ‰ 3 f3

cla.

& 54

c.fag.

?5 4

cor.

5 &4

354

& 54 Œ

≈ ‡ ‰ œ.

Ó

?5 j ‰ 4 œ .

Œ

Œ

pno.

j b œ.

Œ

Œ

Œ

j œ.

≈ ‡‰ œ.

Ó

Œ

Œ

Œ ‰

j b œ. f

Œ

354 perc.

5 &4

354

5

& 54 ‰ . acc.

?5 4

5

bœ œ‡ œ b œ b œ œ n œ b œ n œ œ œ F ∑

œ· ≈ ≈ n œ‡ œ b œ b œ b œ œ n œ b œ n œ œ ˙ . f ∑

354 vl. I

5 &4

vl. II

5 &4

vla.

B 54 Ó

vlc.

?5 Π4

‰. ≈

# œ· (

cb.

? 54 b œ ‰ J F

Œ

œ· Œ (f )

b œ·

‰.

Ó

œ. ≈ J

Ó

œ J

Œ

‰.

Œ

Œ

# ·œ

Œ

œ· Œ Œ

b œ·

‰. œ. ≈ J

f) ‰

bœ J

Morten Olsen: Kata - 92

Œ

Ó

œ J


œ. J

>œ. ‰ ≈·‰ Œ

>œ. œ.

. œ b Jœ

>œ. ‰ ≈·‰ Œ

>œ. œ.

œ # œ. J

>. ‰ ≈ œ· ‰ Œ

>. . œœ‰

356 fl.gr.

obo

&

cla.

&

c.fag.

cor.

? j‰ Œ œ. f

‰ b œJ. Œ

Œ

‰ Ó

Œ

‰ Ó

Ó

œ œ œ œ‡ œ œ b œ # œ # œ n œ n œ # œ œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ œ F

‰.

‰.

∑ j‰ Œ œ.

‰ b Jœ. Œ

Œ

&

‰ #œ # œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ F

j ‰ œ.

b œ· œ œ œ b œ b œ n œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ # œ # œ F Œ

pno.

≈ ‡‰ Ó œ.

? j‰ Œ œ. f

Œ

Œ

‰ jŒ b œ.

Œ

‰ ‰ œ # œ nœ œ œ #œ nœ œ

j‰ Œ œ.

Œ

Œ

356

‰ b œJ.

Œ

œ #œ

Œ j ‰ œ.

j Œ b œ.

œ

≈ œ #œ œ œ b œ œ #œ œ œ nœ œ œ bœ bœ

Œ

Œ

j Œ b œ.

356 perc.

&

356

Œ

Ó

Œ

acc.

?

356 vl. I

arco

&

Œ

j ‰ ‰ œj Œ . œ. f

j œ.

Œ

j ‰ œ.

j œ. Œ

j œ.

j œ.

Œ

j ‰ œ.

j œ. Œ

j œ.

Œ

Œ

œ J

œ J

Œ

œ J

œ J

arco

vl. II

&

Œ

vla.

Œ

Œ

Œ

vlc.

#œ ≈ ·‰ Œ f

Œ

cb.

? j‰ Œ œ f

Œ

‰ Jœ Œ f œ ‰ J Œ

‰ b œJ Œ

j ‰ ‰ œj Œ . œ. f œ Œ ‰ J Œ

‰.

œ J

j‰ Œ œ

‰ Œ

Œ

Œ

# œ· œ J

‰ b Jœ Œ

Morten Olsen: Kata - 93

j ‰ œ

Œ

Œ

Ó

Œ

‰ b œJ

Œ


œ #œ . b >œ n œ œ œ b œ n œ n œ n œ # œ œ b œ œ #œ #œ œ #œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ bœ bœ & ‰ 3 Ï cresc. bœ œ b œ œ b œ n œ œ œ œ œ n œ # œ n œ # œ n œ œ >œ œ œ œ œ b œ œ n œ . b œ b œ œ b œ n œ ‰ œ & #œ #œ nœ 3 Ï cresc. # >œ n œ b œ œ #œ œ bœ . nœ #œ #œ œ # œ œ nœ œ # œ œ œ œ œ ‰ œ b œ # œ n œ œ bœ bœ œ nœ bœ #œ œ œ & Ï 3 cresc. 359

fl.gr.

obo

cla.

c.fag.

cor.

? j œ.

Œ

Ó

Œ

&

359

bœ nœ b œ nœ & bœ œ b œ œ nœ b œ œ œ #œ nœ # œ nœ #œ œ œ bœ pno.

? j œ.

Œ

Ó

Œ

œ

œ

4 4 44 4 4

4 4

3

4 4

. nœ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

cresc.

œ

Ï

œ

44 4 4

359 perc.

44

&

44

?

4 4

&

359

acc.

359 vl. I

&

4 4

vl. II

&

4 4

44

4 4

4 4

‰.

#œ · Œ ƒ

œ ·

‰.

vla.

B Œ

Œ

vlc.

? ‰

œ · ≈ ‰ ƒ

Ó

#œ . ≈ J

cb.

? œ J

Œ

Ó

Œ

Morten Olsen: Kata - 94


361 fl.gr.

4 &4

obo

4 &4

cla.

& 44

˙

œ J

‰ Œ

˙

œ J

‰ Œ

œ b œ œ nœ œ bœ 3 b œ # œ œ b œ n œ b œ œ #œ nœ œ 4

˙

œ J

Î #œ nœ œ #œ #œ œ #œ œ nœ

muta in flauto basso

‰ Œ

3 4

œ #œ

# œ œ œ b œ n œ 34

Î c.fag.

?4 4

j ‰ œ.

cor.

4 &4

œ. ‰ # œ. Œ

Œ

ƒ 361

& 44

˙

Ó

j œ.

œ·.

‰ ‰.

œ #œ ‰ ‰ .

?4 4

j ‰ N œ. Ï

Œ

3 4

3 4

Ó

#œ œ #œ . J

œ.

# œ‡

pno.

&

# # œœœœ œœœœ n n n œœœœ ... J

b # b œœœœ ...

œ

œ. 34

.

œœœœ

b # œœœœ

?

3 4

Î

361 perc.

4 &4

3 4

361

& 44

Ó

Œ

?4 4

Ó

Œ

361

arco

acc.

vl. I

vl. II

vla.

vlc.

4 &4 4 &4

j ‰ œ. Ï

j ‰ Œ œ.

‰.

# œœ‡œ ∏œ œœ · ‰.

œ.

‡ œœœ ≈ ‰ œœ œ· ≈‰

www ww w

arco

≈ ≈ j ‰ j ‰ Œ œ. # œ œ. œ. Ï arco . . œ· 4 B 4 œ ‰ #œ Œ Œ ‰. Ï arco pizz. # œ. ? 4 ‰. · Œ œ. 4 J ‰ Œ Ï

bœ bœ

Î bœ bœ œ œ Î

œ. Î arco

œ œ

œ.

Œ

Ó

34

Œ

Ó

3 4

œ #œ œ œ œ

œ bœ œ nœ œ œ œ 3 4

œ #œ œ œ œ

œ bœ œ nœ œ œ œ 3 4

œ œ J

œ.

œ œ bœ . J

Î

œ

œ

œ B bœ

34 ?

3 4

(pizz.)

cb.

? 44

œ. ‰ J Ï

Œ

Ó

Morten Olsen: Kata - 95

3 4


meno mosso q = 84

364 fl.b.

3 &4

2 4

5 4 œ #œ

œ œ œ œ.

j n œ. ‰

4 4

Ó

π obo

3 &4

2 4

cla.

& 34

24

Ó

2 4

5 4

4 4

. 3 . & 4 œ ‰ #œ Ó ƒ

2 4

5 4

4 4

c.fag.

cor.

?3 œ 4 J

5 4 54 b œ œ b œ œ œ œ œ ≈ Ó π

meno mosso q = 84

364

& 34 Œ

4 4

44

Œ

Œ

œ #œ ‰

24

54

44

Œ

Œ

2 4

5 4

4 4

pno.

?3 4 j œ.

marimba

364 mar.

& 34

24

54 # œœ .. œ. π

& 34

24

54

44

?3 4

2 4

5 4

4 4

œ œ

bœ œ œ

˙

÷

44

364

acc.

meno mosso q = 84

364 vl. I

vl. II

& 34 j œ.

j ‰ œ.

Œ

24

54

44

3 &4 j œ.

j ‰ œ.

Œ

2 4

5 4

4 4

Œ

2 4

5 4

4 4

2 4

5 4

4 4

2 4

5 4

4 4

vla.

B 34 œ ‰ # œ Œ

vlc.

?3 Π4

cb.

? 34 œ J

pizz.

Œ

Œ

œ J œ J

Morten Olsen: Kata - 96


meno mosso q = 42

367 fl.b.

4 &4

obo

\ h = q |

5 4

4 &4

5 4

cla.

& 44

45

c.fag.

?4 4

5 4

cor.

4 &4

5 4

45

meno mosso q = 42

367

& 44

\ h = q |

pno.

?4 4

l.v.

bY • Î

5 4

keep pedal open until the end

Œ bY • Î

large tam-tam

367 perc.

l.v.

5 4 ˙ ƒ

& 44

45

?4 4

5 4

5 4

÷ 44

l.v.

Œ

367

acc.

meno mosso q = 42

367

\ h = q |

vl. I

4 &4

vl. II

4 &4

5 4

vla.

B 44

45

vlc.

?4 4

5 4

cb.

? 44

5 4

Morten Olsen: Kata - 97


più mosso q = 84

371

\ q = h |

4 4

4 4

&

44

c.fag.

?

4 4

cor.

&

4 4

fl.b.

&

obo

&

cla.

più mosso q = 84

371

&

\ q = h |

44

pno.

4 4

?

371 perc.

44

&

44

?

4 4

4 ‰ j ‰ j ‰ Œ 4 œ œ œ #œ p

÷

371

acc.

più mosso q = 84

371

\ q = h |

pizz.

3

vl. I

&

vl. II

&

4 4

vla.

B

vlc.

?

44 ‰ œ œ . œ ‰ # œ Œ J J p œ 4 Ó ≈ · ‰ Œ 4 p

∑ pizz.

cb.

?

4 4

œ ‰. · Œ π

Ó Œ

# œ·

‰ Ó

‰.

# œ·

œ. ≈ J

Œ

œ Œ

π bœ ‰ Œ J π

Morten Olsen: Kata - 98

œ J ‰

Œ

3

Ó

œ ‰ J

Œ

Ó

‰ ‰.

œ ·


meno mosso q = 42

375

\ h = q |

5 4

4 4

&

5 4

4 4

cla.

&

54

44

c.fag.

?

5 4

4 4

cor.

&

5 4

4 4

54

44

fl.b.

&

obo

meno mosso q = 42

375

\ h = q |

& pno.

l.v.

?

5 4

bY Î

4 4

375 perc.

l.v.

bY Î

54

44 ˙ l.v. ƒ

&

54

44

?

5 4

4 4

5 4

4 4

÷

375

acc.

meno mosso q = 42

375

\ h = q |

vl. I

&

vl. II

&

5 4

4 4

vla.

B

54

44

vlc.

?

5 4

4 4

cb.

?

5 4

4 4

Morten Olsen: Kata - 99


più mosso q = 84

382 \ q = h |

Ó.

U Œ

fl.b.

&

obo

&

Ó.

U Œ

cla.

&

Ó.

U Œ

c.fag.

?

Ó.

U Œ

cor.

&

Ó.

U Œ

Ó.

U Œ

più mosso q = 84

382 \ q = h |

&

pno.

? fermata: let piano and tam-tam ring out COMPLETELY

382 perc.

÷

&

Ó.

U Œ

?

Ó.

U Œ

Ó.

U Œ

Ó.

U Œ

Ó.

U Œ

Ó.

U Œ

Ó.

U Œ

382

acc.

più mosso q = 84

vl. I

vl. II

vla.

382 \ q = h |

3

Œ & ‰ œj ‰ œj ‰ œ #œ ∏ & B ‰ œ œ. J ∏

vlc.

? Ó

cb.

?

œ ‰

#œ J

Œ

Ó

œ ≈ · ‰ ∏

Œ

Œ

œ ‰. · Œ #œ ≈ · ‰ Ó

bœ ‰ Œ J ∏

Ó

Copenhagen, May 14. 2008 Morten Olsen: Kata - 100

Kata  

Score of Morten Olsen Kata (2008)