Page 1

Herman D. Koppel Fire gammeltestamentlige sange, Op. 49b Four Songs from the Old Testament (1949) for soprano solo & orchestra Dur. 10’

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Herman D. Koppel Fire gammeltestamentlige sange, Op. 49b Four Songs from the Old Testament (1949) for soprano solo & orchestra Dur. 10’

SANGE 1. Råb højt til Herren - Klagesangene, Kapitel 2, vers 18-19 2. Jeg er Farons Rose - Højsangen, Kapitel 2, vers 1-16-17 3. Herre, lyt til min bøn - Davids salme 102, vers 2 og 3 4. Halleluja - Davids salme 117


-

'rr

\

r-l

l

r

-

l

\ l

l

s~a~~~~~.~~~~-~..::_~~~~-~'1.gf""'~_:_~v~~:::~. .~~~~~~~4J~,~f~~t.t~,路~JJ~搂 . .~~-' . . -~~i~~~~c/M. ~- -rir-i~-TTii~ ~. -~-----;~rt~-f"~:路搂-~~~ J

Il

l

"l

"-

l

f

l


IL-

Iil

J

Ot1

Ir.~

J

j.

/

.

-

--

~v l

l/ ~t

v

Gr"·

tW

/

-

r) _3: ()

i.,.

~

p'

l

1

1

1

l>

_,..t.

7

T

~11'

l;

- _"• •

~

11'1

..... -

.....-

f

l if~"""

;:::;"'"'',P

...

-

------r-

........ .....___ _ _ _ _ _ _

\J

....._ _____ _____


3.

4.~

,

:]:::::::::::::::::IL:::~::P:l::r::~::~;:l:::-:::::::::~1 (} l """'

Å·~·

-

.l

2.

/Ih.

{ ./

/l

III.

J ..U..

r-,

l~

l

'~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~ll

~~~,~~~v~~~~v~~~~i -----

tr


-

,,....

/

L

IL _,

"

ti

7p

L

.

-::

7

/

-· '2_,

l D~.a..

(

-

.

~~ ~ ~" • ....... 7p

-

-: Ou.

.. ~

""" 11 •

·,~-L

.

'l...

/J

.,

-

/l

PP

-

~

~

d - .. .

. t\

.

•·

~· ·it..

..

....

""

~~

~

L. ;

/

.

~

-

lA~'-

.

~

l/

-'",

1.4

1.1

-

~2

-

f'I....'>_.J ~

~

ti

(

..

"- ')

w ,~/),.f~rJ..

4:&_ (

fjt fa."

,., /i.A A1

,....,

~

;

l. ~ .J \

~

l

.1

l

.

~

;

.

1t.,.

-t

.l-

-:-

l

j

~1

...

..,.-1. ,

-:

~

~#-

_. l'

l

~~-

-

.".

~

~ 7' ~

l l~

v

..

p"l

• ~

-

.,

,; p ~ ., .

Il - 1 ... ' Iil*' ............ -y

\

4:

~~

...

A

..,

~

/

l

'" /fva' l")

l

('

-

-

,..

(}

--:;::;~

...

1ff

(

(

i../ :

. •pN~.rw.-~·

ff j

.

·-

•='r....

lj

---1

'4

h..:_!

l

y

~

-


r ,.

~

.f·

il

r 9.

-...........

_,__

l

A1n

-

,..,

-

r....

-

uj..

'l

l

'

'

ør -

(J

(J

~ ~·--··1

.· ·. .

J o'P

@

-

..........---..

l

At0\1 ~<..

l'

l

",..---

-


6-

J/ ./i

n t-'

l

o

IT

' .--

l

p

{~·).

t/.

i016

'

!'-

'j

...

P

r._"~

T~ 1/

L..--" ~

.,.

1

-

~-

~

~

-

!p ;1;~11 )L

-

-•

~

·---

- -.....

-

-

r&

-

-i-r,

p

rlu

"

-

~ -1-t-

J

-

.....

~

n,J.--.

ILl

-

-

-

-

-

-

-~

~

;p

-

~

#$

~~

-

9~

'

~

o

.f-Jl

~

:ljw"

(}

o

l

-

ar-

1_..,;

"'

li

(o

-....

..L

&

i'

.-.1

~

~--

~ ()1M

;f!,~}--~

..

·-

~..__..-"'

<,

.

-

.

~

?t~ v~ s~~~

)

-:

11

(,

- ,_

t~

~

1f ...t..

~;-~ ··~

·-.

v

.,

l

-

•l-

-

t•?;

,...._

.......

..........

J;:!:..4

l

Il ••" •

+

l

.,. • ___., .,. - .f' -!'

IL1

..,__:::::;::.

;

-

7

-

.l

il ....

-

"

1)1

.;

-,...

l<~-

j

. J"' r,

.,.....---

11

"- ~.

~rDJ

lf

l

,,tB ....

J

-

'l'j _.....__

11 .i~l" ..

f'

\ t#

l

;.:a

l

",.,--..

~

..

.~,..... ..si'

-

-u

.

~

l~b.p~.h

'(T

~

~rr~f-~ ~ 11

-

.,

q;;_

...._::::;;:,..

-

-J#

--r-i :~

t

-

~·~~....;.7

j l

~

. .,. tv

~....:.:::::;,

.,.- -

+ -t-: .p_,)

~

~

~~-'/

t::~)


~

?:

~j-

-

-

'"

-

~

(l

,-

:;:::::=u-

>

J {J

A·"'>

/l

-

.,

f ~J-

,M

, U.'l! " ~

r.}

f/u.

~

r

-

-

-

""'f

'l

-

-

-

(

_....

-

)

rA'lr l

~

t:Z

~

.....

-

·f'

---

.f

~

N:>

,

b._,

l

)'

(A,l..

11~

-M

'iL A, -t7 ;--

r

4b .~

r

?-.

-

l ~

/"'\

-

-<, L.

r'

-

l

k~

J.",

l

-

.J -

A

~~~

-

-

-

l n~~ ·J L1

?

A.

( )

r~/1

l J ...

l

l

.u.rl- f

·..

J

l

..Ar ~[t,

.

o. -:::;

J4ht\ 11

.,. =~=-

F

-

l

~~

n'

r'

r. ~l

l

-

.,

:J ......

-

........._

..........._.

_.,; .............___...,

....

'

." ..

a- .t;w,

--<=:::.

v

~

ltT

'~

~.!

~

4ft-

l

i

-r

,>) '

~~ r-'~ ;..

-;-

~

f"'

::::::=="'"

--;::::;"'

(J

j)~

~ '11 _)f~

~p

"l

r r~

')

~

~s

..l

:::::::::===-

....

-

.

-

~~ flf:C.O"·/~~

~

~

~-1'~

__...........

l

...:

<n

f

;

,.._- - -- ~ r- (l·- ~':ff·

11~

f'

z.._

o

~~

~L

-

r~~· , =~

y/~

l

~-~--·-

l

a

~

-

:::::;:::===-

p

"--.l

l

....


B

":ih'~ ~~~~ ~.-.~.!.":;r;.!...!.~+ - 'l{i+,:!i~7t -il""rf/41

~

'

u.

fto!.

.,-:,

'

-~

,..

lt_-6-~ t

JJ. .(ia. • ' -1:. ,

-

,L/

-

:;;..-"'

1. u

~

,

tt

f'..

-

p

-

-

'J.. .:-----

(

(-t·) /l

-

...

Al

)"

L~

l l....t

r'

-

l

l

-

-

-

-

~

"'""

~ :c.-.,.l~

1.~~ '

\

k

r-"' ...."'..:... -

~f

~\ e- ---

11

----

~-

v ~-r/H- iJ 'Y

-

-

~

------.... . r---

-

-....)

:jjt. • ' L......__...

'J!:-"--

._" '

-

J,x

r

l

l

l

-

l

'

...

l~

l

l

}k1

( \

~f"' -lk.~

re

~ tn;

(J

~~ '~

.!t b.:;

~~~

l

./ri

l-

#:;;~:;~ l

$ -

CMe:Q

kP__ '·

l

h.

~11

.J.f ~

(7

)-'\

-

~'51;

?-

,

r

L

?1

~!..

+t;."

t .!t

~

f'

J '

~ =-P ~~ '

{:,

;:::>

~

~

A~ ~tr ...!,~ it'lf

"

,.--

':'! ~

~ " r• ,.,.1~11 !t-

p

-

~


J

bq~~~~{~.t!,~;t..1"1i;fi~'h

-

v ~

·~

\

il

~·~li#

:-"Jh.

p

~}'

L&,()-------;;;;---

rz.;

:_:;;:::-p -

l

k~

l

,",

......

....

lU,.

-

Jt

·'

l

r--.

l J l

~f

-

-

-

-

(

.Jii..-'

_,{j -

~J.

-

~d/:'

l

i-/1

-

-

(J

-

,J l

j

-

-

-

-

-

-

~

()

-

\

...

'-'

j

o

'{j l'"~

-

~

TEjl, ~~~1P l:.;. .#'t -~:!:

)

v0..

;~

~

-'AN)

b

!., .!.

y>t'l:"l;

u 1..

(

Vl

>-

l-.....

~~

1-ll -+ l~

~-=::::::.

~'u- -..-. . "" - ' - •

l

<M

e-,~ ---~ " 1t !i. :-1-t--.!,J,fl

l

i

!,

~ !,

"'

h."

..-

~ ~ .--t-yt"'; :----

~a J- :H; Lr

.11..

M r,o_,...

, ..Il (;

~!f.-~

·'\

(---

..,

<

f{;J L--J,;;Jiv /n .-;

T

l

~!,

- 1T l';-:a-6t

t1(41(,

""''l<q

dl

E

2

J(/lM fvt- jm.<l8 -ti;..

l.

"

..4

L,,.

.J!n

_u.

Il

(/)

o

N

'

"' N

-

-

r

l

l

l

-

1


jo. _t

tt

,.

11

-

l

l

l

fo~ l

~'"

J:/"•

> • •. ~#l n<'

1f'CI

.

~

\

.,. '·· ~ ' l.f~

- ·~---l

~

(

. l

(

l

p

)

.....

.....

Ir'

v

l

1

~ 11

l

l-

'

_!L

J . ,~

~-?-;;-r-,----,

,

-

,.

l

.. l

11

-.,

.-:::::-j • -lt.o l

~

.. ifl' •1fv

l

if,v

11 _",

---

p

~ ·-~--l

~.l

~l

.

....._

~':_../


~

n

h~

tl=:u:it

-

'

'

l

-

l

l

.,

,,

-

·u. (".1)

q~

~·~

.-

.-

tr

1f

t-'._/

b.

)

q~

,..--f'

l

t-'

f•

1f~

··-ff~·

f'

o»-

-

l

Al

. f

l

-v

~~

-er

it-J

.i.. .,.,.

----1-,

.....

l\

l

-

l/

..

l

,.,_

l

\ (J

l

{ l

(

t

l \

,,

41~

,

~-jw.,

g..,.

-~ ~

l

_)

..

-r-

.&:' ' ~

..

-

-

.])CA.:/1H;

~

~~lr

.

-

;

1'-

w~

1~

~--;

tf.~'

-

1'-0l

.

- F!-·: . - -

- ...

~~rr· .,.

t--.

..

- . . .

b1".._ ~

luv

/

---

-~

, .... -rr

'P

o

.

f,

~

l

(

,,

7! J.---=J

l

l

~-

.

.

11

----=:i

r'~.. ~

=!

~

~

'11

~ ..•"

+ .. _t

-

~.c..

l

7' "t~

,.

.....,

l/

.J;

~

-

:Jf;

~G

~

;

~ ~-

~ '

"'

.. l

@;

-+-

Q)

E v 2Vl >V) o

N

-o'

'_....

-

IT-

--.

11 ·l-'

TI -

..

v

..;

~

.... o

(/)

_"

"

J

'

·~

1r

~

11 .._.,~

lf_,/

-

·..

.-"t

fj- l-'

N

z

-

..

ff""~

-

ftr- vP,'tt,

.1""~

p

tr

*. .~

.

l;~··

W'

-!--""

v

..--

lf"Y"

,~~

.

tf~ ~s-··

tr-..

ft'

-

~

- ;:::::;.-


J li.

\ OlL

.

~

J.li!

-

-

~l l

- •••

l

/};;.)

-

!f~__/

r:.!--' _,. . if ..../ ·il~ .....

,...

tp.

lfr/l~_:;;....


a:"L l

;

!3

V/v~ •

·., ~

.t,~

4, 1;

.. ... l

~/t ~ •• .•

..

. . . ..

11

-

...

.

'

. .

. . . .-

,.

.' . .

"'

l

~~~~.·~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 'T

17

l{}/

••

........ ~

••

C>

l

Jc..

-

d.t::

v

-

~·s.

@

p

Q)

E

2

"' >-

.

.

ii l

V)

o

v

N

~

'()

.

N

... z ...o

-

V)

'

l"'

l

l(\ l

---

---"'--

-

~-~

---

v

·--

-


}y Oti

''}

~id .; .l~.!!J is

....

1t+'T~ ,, :t~~~

k l":iJ..,._j!,J.

. !. 't'~

4ii

·~r!.::;,.

., .,.:;

...

"-""'"

r

"'7'--lo -...,...._;

~

..

f,.:~# • - l:""l1=~-l=-- a

(/ !1.

-

..

q,i,j,

r

...---

.

• .,. o~

.·. -~

#

:~ 4 .l;'i; ::;

,,

..

b~ ·ii

4~~

~l·

..

..

. -. .

~

l '

r- ---·

____,

?r '2..

, .:l~~ ,

-

.....

P1,P

r

l

l

l

f

1

-

?

'

j

-

l

'

T.J\,,

,. '

a,

In

,.- r-.~

E'}

l

t

-

-

r

-

I

fJ t1 dd /t, ~

)

,,

o,

-

...____.-.

'"

-

..

••

~

~~j·. .

r

~j· Il

.Vt:t - .ee- ~. l-lit- J< . l.

;--ul

!""'"o.

1~

~

.

-

•.

•. . .

----.:...r

.

h

11

l

. . . ..--

t

~

-p

,_

!..J-.-1

-......_ ~

l

r J

'

----.

.

. . . r. -'-

-

• ~.-·

'l

!lwf i

l

-

--


~1.

O( i_

'!, ' :.,

---""-

..,.

»~ ~h+

IlL

, .,.. -il

. .

.

/• l•l

.

-

~--

~4 ~ §,

~ ~ f\ ~ ~ ~

..----.. ....--lj,.:;.;. ~~~ !._.' ~~ '1: ~

#; "'

~

-

-t f:~

... ~

-

-

..

-

. ~. ~lÅ~ q,;,~

11: .

k ir J,

f!'

.,

." ;.,

l

l

-

l"'

..-.

\

'l

-

-

-

-

1'-1

f d

-----

--

(j

.

l

.

l

y?

( ol t

·-

2

"'

>c.n o

N

.

-

.

. .

' . .--...

-

...__

.

--------~

-

-

l

~

z'-

~-11

r~

l

1/J

p~·

Q)

E

~

-..

l

.,,,~

~

-

-

"--

"--

-

~

..___

- - - -- - l

-

-


r~

.

Al-

~~

)U

!r~ ·";;·..

1

-

.t;

. .

...

,

.

l

.(..

'

. .

l

T l

-

J

7

'

l

(

-

1 1L

.

-

r~

.,

....________

--......,

_

\

',

,..A-( '

......

-

• '-

. . .. n . --------~ _.-r

l

l

1

l

-~

'--

l._J

. . H'J

-

-

. .

·-


~Il. t:. l ,. U. l.

4:3

• .,. l} 1;qt,

IIf

·-

- -::::::::

.. --

',,,,

___,

)

.

-------

I4Jt:

~ _...

o

~·\

--.:!j.. t9.'$ 11 t' ; '. ih

,,

~f

l-

'-..::. ~}

l

-v

~

.---:---7

-

p'

l

..--r

l

~

il''" ·-

-

~

-

v/

l

l

l-

v

l

-/

'"l• ()

l

-

v

l

-

\

?.~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c."l.~

_,...---

rr

nu

r

-

l

f'.

-

'l

\ l

~,' f~M. .bl~·~ få Jh~4k_,A l

l

. ::::

AlL

~}f/'"

'l

~· ~.t.\~._j b/4~) ...

. ~. .

,_

#t

-

J. ;..

l

1t

,,.~

l

l

l

i

l

~

. z

l

lq.!t~}

-

rt

. '}'>11;

~fJ?Aj

~ ~J

/hvf

,_:

,

~~~

lL

(p)~ f

." ./

-

1-.

__:;;_

-

-.......

u.-.:J'Ii~

---- ..

j~J-

l"

~9• t. '" il

~~~· --.sh~·tJJ!. \ ~ ~·, _,.-. ::!:i _- ·L:

~

Iif

.Jj

l

~

-

-


--------,

l~

b ~~·.~""[!!·~~b! q!lt&~-~b!'·· bfl"l:· ~ • - .-"" • ...... ~~

" l

/f,

J'

~

-

l_

t; t-

-

'

(•1)

L. l

~ l

l

<if.

fl 'f.

~ r-Tr-t ~

....._/

J~

r---.- J•* ....-~·~j ..! .

,A

'

r. t--

-

T .....___....

~

(1.·)

li

l

l

T

-"

17

l

P,

l

-

-

t; ~

"""'

f

"

-

fP.~Z)~

(

All

-

f

l

p.~·

:o.

"'

;..;

b;!

...:.

v

v

l ~

\., ...

..

!,..-

b•.

l

M

fif

r,·t,

~~

l

"

~o~~~

.. __.J $" ~fA . ....,..

,-;::-t

J~

attc

cui.v

......

~+

-

~

.f)

"

"

T

/J<j

~

b!

l

_l

L'" v~ "' ~· rr:r

tt~~~ l

l

-

-

~\VfN...q~Pj

-:t ___ ..,.'

~~~

tp

~

l

-

-

l

l {

- =t.

vflJ ____./

"---

(

l

l

rl t:.'

l

-

Ø·

f l

-

+. . ~+~___....,.-/;t L

/

_h_----- "

r/t.

-.........

-

\

t~ f,

f

}4~·

p


17 l

,f

-

/,L

-

-

l

l

,..

Ji

q·--fJ

•• l

~T''-/

i

TI( ___.-

~ ----~·

J

LI

r

:{i._..~J

~71._ "t,

1-#-.Q •----.;J

-

l

l

7/ .

--

l

l

-.r.

.___.

l

---

l

-

• l

~f?._,."..

l

l

-

ftO :_____..., f

. l

'

~·- ~.

~-.

j

~'

--i:·

----

~'

/

'IL

·x

/

.. - - rJ,t-;}<A l V6~ -Æ~.""'-

-

1-

..M

~/

,44Yk

.

'

...:

z

'-

.E

(/)

----l..__......

/.

/,

---

----~·

-----

v~~ J.Æ.

. l

l

+ . l::rro

.:__ .. •

/

41 •

-

'--:&-.

--

'(C/

------ .

-

11

'./

'--

-

-

.

-& . .......___ ,_..

~l

......____..... .. '

" /

~.

v~f-~>-- !-----

'

l

lL

'

l

-

l

t

l

".-....

i"''t

b~· ----

w

A

-

_.. -,, q.t;r

:;,

l:ltØ~.

-

i

~.

971.---- ,.. '

l

-

_....

v

'Tlf -

-

l

l

r__.., J

'1' ....___,... j,

-

.......____..

O•

~

....___

/

.

'

"P'

-----

-

------r

-

......___...

---


~ \. .TJ!.JMto I (V~v~)

ho

. +

.!.~

l

--,;> .• Ir~

•. l

't

A·. .

'

.-

. ;,

.

."~

.j-

~;:,

-----------

..• •

. ~.1

.. ...

"'

l>~ h+.

b. l

• .,

.;b~

.

'

fr~

'P..

~qAA

.

.!:

~

-

'JO

., ~~

_________.....

..

.. .

.

~.~ Ptb.

'

' • +.

~~t

_.._...,

"

~~~

~-

..

" .:.,

.. .

'·-#! ""b. :l .l.'

. • •

.. .. . .

d.

l

'

'

--·

fj?

-

-

-

A l

h4j.;,

,(.

/fJ -... -'-.LJ,- T...!....J

l,,

-

-

n

-

..,

-

-

l

(

r.-

/lt.

o.

-

",......

1-.,

...., l

r

l tf

( -

(

Tn~ :~'(ffl Jl P.\

1PJMÅ11)

--

(

...._

izt

.,.

J)a.~

r-

~·-- -.e,

-

- . . . ,.._

fJ ·--

All

~

"...._

"'

-

t"---

. .!,.

\

.

O:) 7'79- ~-- ~

-~

-

l

l

v

. , p.

.,.,

-

.

v

v

v

l

~·l.

-

,d,

p~, .

fWVf

-

"....-----_

-t,.J ...,

~~

...A-v~

.. _.. .e

tp'

li

l'"f

(i hl

._

.Il

l

_1_..

~ ~

-

-r·

-

.

l

.

.


, ,

,,r~

r~

.. ft~

q~i ~

otr~

Å,

..

...

-

.

(

~

r-~

z..

r

l

'

'

#

.. .

-

.

·"' ,.., . .

-

----.J

-

o .

.

....

J

l

i

~

#t

.

'

l

-

-

---

~

,.,:t4 ~~ ~

.•

2/

.

f,',:;. './'

.

I....!..J

--..&.

-

'l

~~(b~- l!.;.~~

l

,L

'

.:t~

14~ti 9;,~: ,.,. ."1.

,,1:1

. •~9~

11-~.t,J../

.,

h',-jj ~!~.:s~ ' •.L.~ :I• .l., ~:!.

-

l

,

-

-

-

li

[V

-

Tr.

,....--

{),,

(

#

~"-

....

t"'J

·O ri

r

-

~ !..A•

-

-___...,

-

IL

J

ll 2

l

</)

>-

(/)

~. ~

'

,_ o

" !, '11 -;--

"

'

~ ..

-

·_:_.r

'

,

ø

./""

-

-

l

v

!f""

Q)

~l

.

~~ ' .

J

E

o

l

,,,rp -

N

-

f....-J--'

.

l

...

'

~~'---J

'

r

;__·

~ v

......._---~

r

t

.....

l

~..--...

Cln....t .

--

f

-r-,

-

v;

'-

--

~'cl

l

. .

'

lo

-

,

'

.


"2. .

l

.:t~

11

,r

b'~ ~"t.

iJ l L

.

l

,, 't- .;,

~~

J,

J, L l

.":;

'!..t ::; .

.~~ b~ h.f.~

.

.

.. . .

.

-

1. ~t~ t~ ~ -1 ~

---+ .;

l~

---

f: .f: ~ .;. +-- --"

'

-~

'P

f

~

:ibc:i" i ;,.tJ il

l

-

?l

-

-

-

-

)

-

l

l

\

/

(L

(

.

-

I5 ~ .

ltL -

~

-..

v~,-

a~

v

l

,"

f~

l

l

qa. -

p

l

J':l

'

-;-J

p,~fj.

l

.

l

.

l

-

- . .~

\

-

-

-

l

'-

....._.

v n

l

.............

a

P

Go

l

.

-

....--------... q;~

l

t:d.-~Lw' s~ 4. ~ JM,..-c;,< ~

l

~ "_..,.,

'f(

vtA

'

~

-

.--..,.

--.....

~"""""

--..

-....__

-

~


. '+ PC.~ .!..:A

-

\l

·~ " ~~ , + ~ + • .,.. • t:

.... ~"

. .,. . .:.,

(,t'

~

~~.i. ~~.:, ·"' ,.

~M_

.

~~

Al L

.

~

-

'

.

t'--...;..

. . ,....,.._·

.

;-----..

..;

-y,-{

r

r1t:: .

~l

~.../

.......

'2.,

ol

r~

l

t

:t,

l

-

l"'

....

11'

-

l

~'---' D ~~

t

o

.P.

1f

-

':(f' ...___ --:~ ,

!ti

-

A

JVf-

lf

'

,

.-::-

---

'(

Jt L

.......!

.......:

ø

+ -;' .,. • l

.,

l

~ j

"

~

\",.;'

_......

.:;J. .

~-c;i( -./

A. 1

"...__

p~'

.... ~

:..------

-

IO~-?, ~.

l

.

~

k

k

b.". .... l

l

~l

-

JP'Wv

v

.

#

.r=:-J

,

'

tp

.,.,._ 1"1--

l/

- -

-;. ~~·

v

f' -

J

p'

-

~· .....

.--:

----. ~·

l ;.

-

t


(k

-

f}J{

/,L

-

1

-

-

'l.·

Al

Q·....___, ...

v

....____....

-......___.-

TI

4

-

:r;,

l

~-

~or.

._.,..l

1f~

:;}.

. -

l

l

\",..__.-

l

L'l. •

-

q.

G' \

-

""'

:ftO• ........___-''

.....

....

__

111

......__.... ~. ~7!.__,~·

-------

itf'e"~·

l

'

____...

~~

_"..----

_, .

l

~~~·--#"·

~,----;r,

"

__

-

f•

~.

~~

::(j. ____."

_...._l

-

__......_

. l

-d-' --- 7' .

l

A>

l

fj ~ :.___ -1- •

l

1f0 :.__·

-

-

-;?,

~~J.""..

/

/. /

/.

~bl

--- - -

vcl5- ~

;/

/

;t,

?li

.

-

-

~-

"..---...

h

~l-JVL,

(A

~l

ff?k.,

~~

J.~ ... J v..~

~· ~

' l

' lll

l

--

J1 L

\..)',___..-·l l

....___...- .

y

-,~

_...-

----

........__-

Il

-

l

...,

.....__....,.-

-f::i' ...___.,:r '

-

.....

\

-

--

..__...

;(/4 · - - · '

..__........

-

\..._::r;:\

1""

---r

---

~

___.., .

1[

-

" ./'

'

'

l

l

_./

-

~

-


.

.

. !t

.,.,

'

'

-

#

.

". -

-

~L.. -

• • • .

~

•••

~·l?~

7 ) - . f ) -I)

-r.... r

Jf l

't

.

(

J/'.· .,

••

,f#

~

r

IlL

IlL

[.,'P._· 'f

l

.

:---

';'oo.

·-

.

..

. . •. .

~

.

'

..

..

. ,.,..'f_ . ___:;:::::::- ;o

~.,.

--

~

j

---

---

f

7(0

,..f ~....

l

,_..

'i'.-

-

-t. .-- -;. '

D-tf, .......__7, 7/. --::::-~· ...

'

1>

ru• WH

Nr. 7. F. 20

1>71'·---~·

-

'

:;;!. ___:;.

.

~~

.;.


?Jo. ~

J1[ A·

l

pli

OL~

,. _.......

-

-

l

l

"\1

;:::::::::>

A.

1 IL

L+

T

r-

~

J.

r-

-l

l

IP

--

.;:.:::.;:;--~

l

'

/

--,.. •

/

/ """"'~

---

/ ""_,..

--

-

- - - ..

• l

(J

bll1

'

fiMr·

j_-

,,

11

lf1 _.::..,.,

' -:::::::::.

t

,.

---;::::::::::::-

il

111

-------

l

-----li

l

\

l

l

fJ

l

l


,

,...-

l

l

r

-

J li

Pi-_J_~~

t> ~

h

AlL

-

fL.

l

;+ U'411 -f

~

Å·; ~

.-

1i

~ -;

::::: Q

-

l

~

l

l

..:c::::::.

:J:

.;:t -; 'P~ t"

;: -'6111' 'f

~

1"1>.;

-

-

2.

10

r

'P~

~

'P.

r/L

==-----

t

";,' .... Di"

;t

'l

~-

l

-

1.---'

' i

-

l'

-

., #'. .A

-

l"

...

(

'

ft

_____ *~ ~ 1-'~~ _.. -

~....".

...

~

-

A~'

;p

n ~ 'flt.;.~·

,7

...........

-

1f.,.. •. ., Jl

1t

f"trl

rk_"

'l""

...

~

--

/k'1-

/. ,...

"--l

,..

_, lb. !A·f ~-f ~

~fo l

-=::::::_

,...

,... ,...

..

~

-:-

-

+bl'

'h·+ .. ~~~ +

~

....

11

l

11# .;-

f?

7

--- v• jJ

~

.P

-.;- r

-P•

-~

~

~v.-

- -.r :4-

~

~

'

;;. -;" pf"

..er

.ø-

-:

:t &

7 .,.,. ;r

.e;

~ 7~1' t*

dr

.e-

"t -tJr

"t

~~~~

Il l

;::]::.

r .....

-- - ~-- ---

,--...

........

fl

-:;

........

~·· j}

-

III

Nr. 7. F. 20

,...

_"....,....._

-

',

a 1:;).

WH

'/

/

(

l

.

.

~

J)Ø

-tf

-t

~~_;..:_.,.

-

/'""'"

'-""

.,..

.. y

~


--

()

n

fJ

A

-

,f.

p

~

1 l

• l

l

~ ~Il

1'

q

T

~

-

~

v

-

l

l

\

At..

/

11

'1'fr

#

-

l

l< l

~

11f"..JP-"'

~~

~

lo ~2.

l

r

-

/U

-

lT

-------

l

l

----l

•·#"""

-

lf

~

filJIU

-

-1L~ -- -;;; C-

r ....:!...-/

........ r::"<--'

lf--;;;;;7

-

~

T

[:7

-

-

.

~

....

~

~

l

\

:f

~

o

&- -- ()

...

-

J/e-~,: ~cl,

:;

~

i

-

~

~

J

l

l// \

v

i".e.

l

·-

'J

\

iA'i rf·

...

'{j

-

n...._.., ' -

,,~

:--

......"

'-'

~

.,--

~

.,..._!.,-

#'_....

_!!.--- IIl .../'

'-

_....

."-../Il ~

..__

""';

Li ,

;..-"

- ... -

tt-t

-

-

-

..:;;;::.

~

-~!k;"~ M~~

~·· j) 7l

l'

j

~~ ('~ Ir~

'--

'V" ,r: , _....---... • • ,...........

·--·

- -

11'

:10~ ~IT®w ~~~-: Tl~fA ...

:E~ tf~ Il

"'-.2/

~

~

~

'

\l

...--....-

~

~

W.:. l

l~

l

'

\

~l!

.


29

.,. .u.,.

Il

-----

".---.....

~f: 7

n

ry s

-r...._:t.:., et'L~

..

~

f

l

l

11

.JL-

L~

_........_, t.........J

l

.H

.•

f>\'

7

l

l

trp

w~J

IIII

-

;,--.....

6~~~.~1' .,.,~ ~

'-J

l

-

P

::a..

l~

:-...

11 ~

""'

::::=-- 11p

l

-

... ~ ~

'rr (( )._

--..........

1"'\

-

-

-

Ih

-

ll

.l

lfJ p~

l~· ...

rr

r..... .L .

u.

11

-p;. ·r.,-

v

~

g _tf!

11'~

t ..._. ,__.._.t

tf~

JA• Jtr~ o

1.1-

.".,

d"' .

lf-~()

l--l

{ ..

J-

_..

~~

'-::....J

.:......_)

L

J.'

Nr. 7. F. 20

-

\..:/

"Jt.:;

"...--....

l

WH

l

l

\1 p

lf'",.--,. l

·'-

lt..

l

"

R,~~

.........

1?

b~· .;, .... -

IL

,., ::::>-

IL

,.._

l

p

"";M--, 1f

~

:::::-

'-J

l

TI

'-

l,)

(l

~~

nrP ·........-:

o '<

.

~

~p l

"-

~

,--...'/11

()

ltr

-

l#

.trt~

1f~

?l...!!J .

-~

.....

~~~

J

~

SVQI\.

'

l

-

Oj

l

-,:Ir:. ft:E; l

~

:..Jl/

t~- --~ - .f~

il

..!)..·

".,..-- -,._

lt'W

··p,~.

p

"

-

-

Pr

o

1~7-

-

f

.......___

..

-

~ .....

-


.

n

~ ."

~

lu l

-

pP

'}

1f'- •••

'Pr

/t

-·-·

l

~

. ltf

0

l

:J

/b.

.

. v

.ft.lt·

17

~~~-------

Ilt$·

-

-

-

(J"

.

".

l

J-:-

\

iJlrw. ~

? \.

t~~

?f

\J

TI

..._.",.

it ....

,., • '1

f

~

.

r.~ l

111~

..

------•

Il

. ~ l

-

-

o ......_

v

~

~ f

fl

'

~

n l

--

tf.; ,...,'

~

11

-

------...._,_

vn

-f t

\,;.,

l trf~ liffØl '1

'

.

-

-

hf"h.

,."----irf~

~

l

(;;'

----------

v

i'

-


3/. j

l JJ.,_

Al..-....-- ~ - b, .. ø .... ~-1-:... -T r ~·

;~:fil 'f

()' ~

W;-~ ~-t;. ' h( . . ., ..

r~/"'

-p

ø.L.t

-

h' ll b*:

11 11LJ

~~~41· ~~· ....

-rf1J, sb.",

-

....l

p---

l

~

~

().

....

~

l

t,;

41

~c-r

'/J/

'

q;

,(.

l

~.:.

..-_11_.

l/r;.

·~ !,~.

$

.r •

l l

.

111~

Jr; 'l

ar; ,fl>_-

jP'LI

~~.

~

tJ

---J...

1flø ...

~J}}

p'

___.. \,...

.

-

.

L-

i

.:J'

v

~ -~''

~ ~:ae!.

.

·~-= ........... , ..

~

-

...

A'

~ ~· hi~-=.

.

~

~

~

'V • l .,.

~(/f

._.

L

/l~.

't;J v WH

l::;;.-"

:::;.;'

!t

l

,. >b. b.......

~~

I,....J

vf'"'

Nr. 7, F, 20

,!...'"' •

r---

__.....,--.,. .b.~

~_:;.,L

/~f

~v :~ '1._1_

-

,

~

---r-\:!.?'

1

lP!.·

_t'

;.~~:

p

l.--"' JV

.

1~/

l

;,o

r

,.

>il

-

~.

"'./

.

....~b ... •

...........

p,. ......

l

'

" v ....

...

l

}

.l_

., __",

,.~

v

111'

? _L

_t

l

r

> -"t •

~r-~

#"

r

~=l

v

8:::'

"'~.t'

"':'.....

..._"

r~

. -- -

p~.

/'.

J

IV/ (/l

~

v-•

b...

l

7:--i

~

tnr -S:rt;J ~

/ l

()ø.'. ·~ ;:_fi "-r

.."........

b.. ~

~'·-~

l!'l.

~

'.

&..B.

7

.::~

~j,~~ ~~~t; .

.. v

!)

(;~~ "',Df

VI

-p

F

n

'": /~ t_"(.jø.. l " b!d-J!,.-4..-... -- J "7

r

--L~ .

f-"'

~ ~.t-

~~

(L~~

Pf _. ., " ;t__:f,

l"

K~ ,._,IJJ.ll.. ~-:J

~.~(:4:

p-~

. i Zl -

..

IJ IL C,

JJ

-

"'

" ~M. v

~

.

l .__ (.., "}) l

l

'

Il L

l

-

l

';f'r

~.,.--

('\

l

'

1

~ l

d~--,

ltS

/v /

"'---v '

l

Of.ø4

~~· iL

/

k

Gi /~

r. l

,

-

~

'

~'

G.i ~

·;:; !:1 ~~

... .!.;'

l"" J

~ :~

l

b-r '

)


,.

~±_'

't

~

IL

,, q- 'f

!f!o IL"' .

q; -

~-

f ...

·:r- #t;~

-

$~; f1-·

p

n

"L

-

",,

h-

~ ."-

.

--

~;

J

, , _j_

-,-

6: ,-

b;,_--

'f

-

lt._

-,. Q

.. ·

1-1 v

~l

J"~

b;

b_:

&••

_l -

••

-

- --

!.' P•

fJ

-

~. _1i

~: ~

'~,~~·~~.-:t t"'.../ ~ -. . :,; ..,.

-- -

l

~bh

()k}

#>~·~·

~~...~;f.;.t

~i·'*

~.

·".·

\

.,..

lu~

~.,

..•

':b

.

~~~ .~ ~ ~~ .

\..P~ ..b~ •• L

'W'

.

,

·~

""

t

lq.-.•

.

';;

'-~~~ #~

.

+:~.:.·

.

-

-

?_u \

.

(f..t) . _ Df, -r

-

f+·

- ---

t:J-& ? 14

' fu. ~' -,

~l

.

b:f~.$ ~'

11

.:r-r:---~

~

l

:::k

v

q!~~ ~)

1f*"

'1

~ .:1_1'"'·

p~-----

- ---

al-A Jf........~ -

l

v~

'

,

(-."

'""

.p-f' •

,,

l.

~.

.l"'

~

l

.

l

]>.".

III•·

-

l

v

•.::::;;.~

~

,7.

[;J'!.,{

;;r,

../!_

,..,.,

'

...

..",

~·........",

.,r

b..

-t'.

............

.

1'1 ~· .;

... J ~

~

d-~

l

i

-

.~

JR.,·

lk-~-~(A. ~

j l

l~

vo...-- - -

~J

~

.jtt•

, 'l 7 .."..

~.!. "' !... .!r'1l~.; ~ ~

t .,. '

.. w

-

..,.. l

~

.,...

,.~,

l l

~t:-

4

&-

~l

~

·Cf v·r W·r --.lY

I

,

v v

~

~-;. r

.P•

r 9

8

~


1

li

j- -

,...

-~t

,~·

hJ.

~:

,...._ ,,

~.F

,

-~

t

~

-

l

n.

J

v

rp , l

~

7

,.

= r

/ J~ .,.. -t;I· ...

.4.- r~

fWKI

,r

-

11

r

l

P)_

l~

l

#.

?

..

.. M

O •

.,.·ø- -

--

---- ----

v ~i r«-..-....,."-· n .,. • »:=• •

_..._,......-_....___"..._..

1'1.. J

f

'"'

b

v

y

v

v


--

-

~ (Milt

[J

.J

-

(il. .l ~

.!.

,..

l

;

-1- -

-

--

lf--.;.

.;..

-

-

-

l~-

-

~l

'

('l -

....r

'?

" -:

:...;-?

- p

v

v

..

r::. .

bt·

,

-

[') -

-

...r)

1M " j') -

-

'

-

...

-~-

~~-

fr · -

... v

Mtf v

.... .

~

v.,.

:;;:.

-

"""

lhlf b

• • ..

v-7

" "

r·'

-

."_

v u~ .

t" ::

~tt~f:f,

o

>

Fire Gammeltestamentlige Sange  

Score of composer Herman D. Koppel "Fire Gammeltestamentlige Sange" (1949-1981).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you