Issuu on Google+

Niels Marthinsen Airborne (1988) for ensemble Dur. 5’

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


ARBORNE

(f)~ uÅ a/~ ~vf~;~

JCf!i


A\RBDRNEfw

~ touv de (ai"')/uvi,e · fluf(; viPt.:'-1- 1 'ce/{tJ ~ f;C44U' 1

....,_

'

-

J..

f -====-== jJf ."' 'lf

., l

....,

" ,... "'' •

f L

IL

-1.0'

..- l --~

'J

-

.,

.,,,

:~li'

f

~~

l~

.... ,

~V Gl.

• .. , , - , j

(J

-

~1:::::1

~

,.

'--.:r> ~

·r:::F1 -r-61 ..

;

-:Il·

~

r

...

-

,..

t

".

.

-.- ." .....

/


...

., ~n~~~l& ..

..

--========~= iu#a ~"~ ...

\

~

"

•·-

"

,

,

7

11

_.... ...

\i

.......

All ..

IL '.!. r/

~

~reet

.....

._!.t. 'K

lll

;;;t.

. l .

'ol

~

III

•l

V

11 l

v

~ 1\ r


.11

-

-

/-

~

-

;

>

b.!,_ "-..L

-

11

> /---

1

-

_\1.

\_

.

~

...

ni

r

,,

~l..,,.,

.... A

'--V

!Ol

P\ V"

aølff

\

o

l\

'\

~ ~ =

.U

'

f\ , III' III'

'1,1

\

-

.

\

' J loV

l

--~,

~

~

l

""'

t:::

.......--.

~

--

:Il

D

n

ll


-

.....

\

-.,o~ x .. \ -x

r r

'~""

...

\ 't ~

iL

)

i

__.J

nr 5"",,.,J.r;, 1.\M-4

Jl

\

I'J

,",..

-'1

r

'


fl •

'

'

11

if l

3

t

> ..,..

,".......

'

'hl \l'

-' 1'1

li .lt

v f P~=-- t '-_j

J

l

-c::::.

[1,..,..

,.~b.

V"

•,

j!T

,.. \

>

,_,

"":!'

".

+

'tf, -=======-r .,.u.

IIII.

"' ry 'l ~ 7 77,.,..77

3

> 11

j:

-

'

,. J!

Il •fl:

l > ~7

~-j

11

.

• •

--

--

IJ

~

,,

l

,.•

l ol l.l!i-

l

';?'7

'?7

7

IR \.


' \

J

-

III

?

v '

'

"

'

l

_dテ論

lliro

11

J \

...

l

-

-

~

,

-

7

,-

li

. . . . . _""""'. . l L

'

...

7

/


~

路------路-->

oV(J..

>",...

+ +'

l

\

.....

--.

11

-

--

~ .l

i'>

...

>

lt.,


., '

11

.

~!

.~ø

lø 'l'"

+ '

>

" -.

-l'\

\

'

l

\

l

\1

""'

·l""'

:~

....

11

.

. .. ~

\

.,

-

7

7

l

....7

\ l

:: •l'" ,~ø

>

,.

11

1lo

;


. . J :::::====

IV

""l . ' ~~+. . ~~ -....:...:.____ . ,

s

~

l

...

.,

IIII l

l

' • '

l

l~-~

\

·.!f l~

.±~ -t

'-1

.,..,

l

'

l

-

...,

"""'

-~

-~ + + ~''l

\

-

:

....

...... 1( ~

H!

1 \

V_

11'!'\

...

eH

Ø

"\

t

~

+

o

~

\'

\t1] ~rf ~

~~'=> }la«tJo

~

_

;J;;,,~f~ '

"'f_,

'~

l"\

l

.

~iO.V\0

'1ffff ,l\~ c.ovd."" l

~

'

l

t

;

-

.,

\

_

',,

.

.

.

5

~+ -+

;

l •

,

'

l

l

1

.

l

h

'>

+

.,.

/.A

L

_.,""'"'

~ •

'

~r. J P-1'!1 ~

/.F~* i\ l'

~l"'!:J.. ..~~ ~u

~~

·~ ·f-

v

-+-

l'lto.~-l:el!ato

'

~ "' b.....

~t

l

. f'

f\

\] ::::t

~

r,.,

T

' l'

l

\

~~· \

l

3

l

~o

o~

+

'1

.v

i'\

+.

l

l

.

'\J,

;--o -t-

l J

,.

~· ~()

J

~v

.

il

~

r

l

\

,

l

"

if&SS.

1

l

\

l

......

-f-

J po5S.

1e+-Ø

; r

·~ + .._______.._.. ~

~

~:t" ~

ri_

""'

L

l

~ 4,

k

L

_f

'6 4 ~eec~

l

f\

l

""

'L

'

••

#~·~ ...,

,

IIII

101

-

l ~l

.l .IIII

il

:!1.

/...

~

bJ '

n

. -, . + . f .

. ~:,. .9+'·

s

l

/Il, ~·

r:::::::::::::::=======--

~


@) rl~to

ll

--

+

f fOj' '.,.

...________....

\'

~

f

.....

!'\_

"''

-+

3

:3>

J-f /Ulfa 'TeJ

LI

\

,..

•i"

JJI"l _l\

ol

> " ------.".J..'I .q> ,,.,.. i·++

,.. . 'l' ~ j,l_

' ~

UH 0/

......__/

l"'

..

--

--'l.

.J1 r'\. _\l

""Ul

.>

~~!ii'"'r

\

'

'

..;:;;.

-

III'"~

~ ~ tt.~" ,~ve (P~"e

~:.: b~...

" ,..-;-_'"'

\

\

~~~

y y

,...

l

~

"'i>.

l •

;•

'f

L..l

t

o

,., "

:,

~

l

r-- ' ....-------....

v

l

,._1-

"".

j

lU

J ~

,...1-,

.>

l

l /

\.""""

'III

l

-

·o;.;: l

....

i5

7

.l

-v·

-..

\..__3 yVtt

....

,l.) , -

j

l

' : > l ~ ·~~

~ ~

!l

.r; ,

,

v

-

ntJ-

,

'

!B l-,_

~~

~f L-3r_.

11

""

\

lii

\..:, ___.

~-r 7 u

,

'

;[

~---J------- (~~~7

i

y ~

~ ~,

> b'

:;;;;;

~

.:: ,J

~

u-\ r--'!>----::~

IT

bj.. q. ~4. 't·~ =. ~·~

-.-

_f_ '_1.. l' ~II

"'

.. - - - - ... - ..... - - - - - - - -..., "

r

~~f\

}~. ~ >

~· > >

~~~~f~

/\

.,. ~ ,--.,:, +

._?,f

....

--

~\l{)...,

,f

\lo

u

~",

\

1t~~1~~1.

H l) "".

.......... !

3l

l

l

'

---------.... .

~~

.

-""\l

...,..

l

11

~

'

......

"

o

l~

b~·

\

~

o'

l

--.1

l

~

~iC\V\0

lir

+

"V

_.Ll.

n

v

.

l"r T

l

"...--...

r

Violo~c.e\~

il

"'

:11 '\

+

-

....

!'Id

i' \j

?\o.V\0

1\

....

-

l

""' l'-'

~,...~..:.,

[

·-;.

11

-

.-

:..r

~


..., .,

IIII .... -~~~

l

qtg,

f

"'II

l

v

f l®to

1JI. -w

- ---

__.

'--"'

~ ,

7

"'"

-.

.,,...

7

,.,

-..,

·rr·• 11 ...

-\

l, 'f'

......____... __........ l

o.no

~

V\O~'Å.O

l

-

Hr.6"'"

:

\ -o-.

"

~

~l~ A

~.

A

l-

"

A

\

®

-l

!f

1\

J...-;;,;

l'\ 17

-

III

~

f\

\

lol

'

...,

....

" '". lt' l~ '7? 1:1

...

---~

T.

...

'""u

,~>

>-

,

/

l

11

-~;~

~

A

Vt~owllo

fl ,, "'

"~1 ~

'!l

!

. !

]_

r-.. r. l

,

.::::---" __...,-/

A1 '

...-

/1~ t' , r, i-i-r ..

-=J l

t-3..1

ri

,.. >

_.J'/

,w l~.

~l""

-=1\'1

t

"7

F.,

_..

Il

~

,.,

_....

. Hv

@

->

-

•....._.....__....../.

>

,,.,.... f

l

,

T

--

~

l


r

• 11

--,

v

'J \

'

!Jf

.R "'

'

® flOMto

n 11

\'

~ \Jl

"\

1

V\oUM

n

"

Vt~ow\lo

'&

o

1"\

-

1

'

1' SeAArre

.

l!

1 $.e f"e ; ______::::. LI'

"

...

r'\

l

l

l

~~

r-l

Jf

" >_/

11'

.

• lL

-,

Ir

1

u.

"

.

1\

1\

~~~ ;f- +

....

-

~

L

ø

A';

,

.r

'---'

\t--l-liE----

- L)

t..l\~t\1\,.."

~~ .

\L

l

/

"

~ ~

>

_..--/

-n

l

> ··o;

l' '

· 1io.vto

'

1)

A

'li

l

~

.... ....... f

-·.

'

.... .,.

-

>

~ 1---

~.,. .,.;; ".


.

"-..

"'"":'\. III

Vi o~ ~A o

11

l

Jj lo!

-~

:>

-

.

,,>

,

l.::J::J

A"

~

~...l.

~

----

-

l

.e-m=n-7 .... A

r

J

.....

___ .r i'" .

---------~-EP- . --------------------~~

_.._

~

-

® ft

3

fri l

f(® to "

__________

•.........

------------------

III! ~~.---

.~

-~

.". '

_J_

l' l

"\

~~• ~'..~ ""' 11 ~ ....r:~~~~~a .)

,_ '

'~-~- ~ ~ .

l ,' ...•

.

l\

>

-

' l

~~

l '!>

~U,.so..,..-clc-;;""' \.\"""1M. O 1/lÅc::;

--

r

· ~io.~o

\ -&-·

-:~_.,..

-----------------~~~

-

-


~

~US\10 Te111po

1° t\l,\11\0H'"ø~c O= cd8)

-

....

..,

J

\

--'-'

...

"'-, ··~ _,_

-y.

o

-

l

.e-

~.,_.

t,Af~ Juv zu?"..__

-+

i 'l

8

o

:>

>

...

~

~

;

--------------

III

""

l~ !~r'

~ ,~a.

~

l JLr\ ~

_\L

' '

\C!!' t;'-./,>....__, --------- " "'

nJL

o

l

, '------"" >

·'

_L

_L" ~

>

v

·~

IF7-

7"

:v \

"

l

IIII

l~

1

1\.._..

b.,~,

'l

k .:,. _, ~~i 1 ~l

p...-0~--~-:,__-J


.

......

./

...

'"' "'\/

"

~+~ ..,. , . 'l.

\

](

-....

,.....

'\.

'

-w,~,

- ~ 6

Yl:

3 -

"b T + >

:>

>

'">

J il. !l ..

t

..

\

:::;....-'

S.t{4 ~ ........... ,

., -~-,.#

l

..

~

f

"'

·-

IJ

\ v

?\o.Vto

4

~

~

\

'V )

)

_,.

l..r ,

>.,....

..,... G

-

+,.

,l

,.....,

8

~---H

~

. > __,

~

\,

l

.

A

Ht J-&vo., -

~

.1..

/

!

' t+ . .../

~ !ol• <flY

, v;V

~~)-,;+

/

/

\

-;.:-;,# ·+· ~ 1: ::... J

\

IIII ....

\

,

l

Hv

~t. j , •..J &IJ"cJ"

Bv~·

..

..>

/ ~z

c.W

i P"

-

3

L

.ti l

/

>

'7

>

~l>

i

1'\

;?

'

v. '7

::>

"'

+ -~·, "7

? "?

,

.,...

> >

>

,tr ,

v

>

..!>! ... ~

:>

~

\1_ "!_",

..,

._.. ~ 3

r'

~ ~

$,"Z

~ t l.

b•:•',...j

11

",

IL

~ ~:

-........ ~

-

~ . Pi

A

~ l -.

'2.

'II lT

~

A

::::::::::..---

""" 1

"

:

,..

'11

t--~

' rli •-

.. _.,._

11

..,....--..... ,,,~~ lo.....---....... ••

""~

~

w*.~ t-

1.

'Il:

l

ri>

~>

:>

>

t dTt

li

,;

'>

}l

';;:)

i

'lir

~~;~·~:~

$

--~

\.'_ 11

f,.,·~' 8vQ,··J

yq'.se- røh4\~

>

:'\- ---;:._

\ o,

~r

:J -t

'

b~t-

: ~;:::::::: : ~

..

"

.\ ::>

, 'l

l

b>!--.t.

".--..,

~

:>

J>~

J

>

~

Il

'

l

_J\

·~ 1tt

A

:>

.

S' 7 : Ae

3

r . bl

H

b- . ~;\

l

,.

~

'.1

ti

• ,

.,.

'-

l

q~ .. b~

>

q

'

t .~... '""' .....

bi

f

f. "'"'

"'~

~

~

-J!{. 1'a.J dJ. +ae-!U

'lt·

·.t,.. ,

'

v

'

- -- - - -- -

AJt=J.~n t:l\: ~ . .. . . ..

•t'

~~=-,. (r~f

, b> ,.....l J. ~t , ~ . . . h-T 4·~ -f.'-

.

8

r.

t:

-4

..:./

H ,.

rJ [il· f'j.

. . . . 4

L

·~

6

iLJ IL

1t_f_

\H

"

-~

6i

~

-r

..

~

./

1iii'O&otA_....J f-i'------------

~

-~

l

J

!J•

1

--

_,...._,

v~

\

l

-·..

) .-;_

At

III

••

"

~Jj%::::::;;~

~

.

,, l

~

~

... q r.......__...,

'-'--

f\


[Q] l ontOvvto

~\

+-m=n.:.,

@~

L

• 1-

n

1

rOJ.no\,.~ • l'

t

CJ= ctJ.

~o) "

A

"

l

\

... \

f

l

f

,,.,..

;;_ 7

...

-u

lo.lol 'li

III

11--...:

" ______ .j 'ft1'" i~ ree ' ?i~V\0 hj~ ,.---~~----~·

-

\

_L

å,

1

n

1\

T

>

-


\

> -.

l ..........

Vi o~ v.. o

~ ..!L

!!il

_:'!!.!l

~

""-

l

.

_.("

_}C

't--=

--'.::

!

lift t~ bow

---

:: 6

rec.to. u.. tcw',\'1!

~

lb) ~ >,....

(\

l

l ''""

~\o.~o

...

~

~

lofr~ ...

\

'-"'-"

t~+f~

d

n4 \.Jj

"'

_g

'\

'

... '

~

.."

fø~~

,........., i.IIL

III"'

>-

c::

I

-=

,

-""'~~>'

i'

LI

1'~~-

~ Vt4. ... -

- - -.l,

{


Airborne