7 minute read

PKVW adviseurs van de gemeente Almere bezoeken inwoners thuis

“ Onafhankelijk advies wordt erg gewaardeerd”

Advertisement

De twee Almeerse PKVWadviseurs trekken samen met buurtpreventieteams, wijkagenten en maatschappelijke instellingen de wijk in om bewoners te bereiken.

De gemeente Almere heeft sinds 2013 eigen PKVWadviseurs in dienst die inwoners adviseren over inbraakpreventie. De adviseurs promoten het politiekeurmerk op pleinen en markten, maar ze komen vooral bij de mensen thuis. “Wij bezoeken de bewoners in hun eigen woning en bieden ze gratis advies. Dat wordt enorm gewaardeerd”, zegt Silvia Villalobos, die samen met collega Melanie Soto Maas het PKVW-beleid van Almere toelicht.

Hoge inbraakcijfers waren in 2013 de aanleiding voor de gemeente Almere om serieus werk te maken van preventie en voorlichting om zo de inbraakveiligheid in wijken te verbeteren. “Almere stond tweede op de ranglijst van steden met de meeste woninginbraken. Reden voor het gemeentebestuur om te investeren in inbraakveiligheid”, zegt Silvia Villalobos, die sinds de start bij het project betrokken is.

Voorzien in behoefte

Het aanstellen van de PKVW-adviseurs bleek al snel in een behoefte te voorzien. “Vanaf de start wisten bewoners ons goed te vinden. Vooral in de wijken waar recent was ingebroken, wilden ze advies over maatregelen die ze konden nemen”, zegt Villalobos. Mede dankzij een gemeentelijke subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor die aanpassingen en verbeteringen, werden in korte tijd veel hang-en-sluitwerk vervangen en andere maatregelen genomen om inbrekers beter te weren. “Zo’n subsidie stimuleert mensen ook om daadwerkelijk aan de slag te gaan met onze adviezen en maatregelen te nemen.” Maatregelen die niet altijd leiden tot een PKVW-certificaat. “Maar ze verkleinen de kans op een inbraak wel enorm en dat is al winst.”

Corporaties

In de beginjaren richtten de PKVW-adviseurs zich op alle inwoners van Almere. Maar sinds een aantal jaar stelt het rijk voor de woningcorporaties een subsidie beschikbaar om te investeren in goed hangen-sluitwerk. Daarbij wordt de helft van de investering gesubsidieerd. “Ook krijgen we regelmatig vragen van woningcorporaties in Almere. Bijvoorbeeld hoe ze om kunnen gaan met de opklimbaarheid van een galerij of een ander mogelijk inbraakrisico in een gebouw”, vult Soto Maas aan.

Bewustwording

Centraal in het werk van de twee PKVW-adviseurs staat bewustwording. “Naast goed hang-en-sluitwerk bepaalt het gedrag van de bewoner zelf in grote mate hoe goed een woning beveiligd is”, zegt Villalobos. “Tijdens veel adviesgesprekken zie ik dat bewoners ramen open hebben staan. Als ik dan vraag of ze die allemaal sluiten als ze de deur uitgaan, blijkt dat ze dat vaak niet doen. Mensen denken daar veel te gemakkelijk over – tot ik ze wijs op de risico’s. De

Silvia Villalobos en Melanie Soto Maas (rechts) zijn als PKVWadviseurs in dienst van de gemeente Almere. Daarmee is Almere de enige gemeente die het politiekeurmerk een plek binnen de gemeentelijke organisatie geeft.

“Vooral in wijken waar recent is ingebroken willen bewoners advies over maatregelen die ze kunnen nemen”

Meedenken over veiligheid

Een kleine tien jaar later is het ‘team PKVW’ onderdeel van de afdeling Veiligheid van de gemeente. “We vallen binnen de organisatie direct onder het team Handhaving en zijn intern betrokken bij veel overleggen over nieuwbouwplannen en bij projecten om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Zo kunnen we vanuit onze dagelijkse praktijk ook intern meedenken over de veiligheid in Almere”, zegt Melanie Soto Maas. Daarbij ligt vaak de nadruk op de veiligheid op wijkniveau. “Sinds de aanpassing van de Woningwet mogen wij als gemeente niet meer opleggen dat woningen of complete wijken volgens de PKVW-normen gebouwd moeten worden. Maar als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte en de aanwezigheid van openbare verlichting kunnen wij wel adviseren.”

“We denken vanuit onze dagelijkse praktijk ook intern bij de gemeente mee over de veiligheid in Almere”

Unieke aanpak

Met twee PKVW-adviseurs in dienst is de aanpak van Almere uniek in Nederland. “Geen andere gemeente heeft eigen erkende PKVW-adviseurs”, vertelt Melanie Soto Maas, een van Almeres adviseurs. “Net als alle andere PKVW-adviseurs moeten wij iedere twee jaar weer examen doen en zorgen dat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Bovendien doet Kiwa jaarlijkse audits ter controle.” Hoewel minder ambitieus ondersteunen ook andere gemeenten het politiekeurmerk: “In veel gemeenten staat het keurmerk op de agenda, waarbij de rol van iedere gemeente verschilt. Sommige lokale overheden verstrekken subsidies om inwoners te stimuleren, andere houden het bij voorlichting en doorverwijzing naar specialisten.” De adviseurs van de gemeente Almere hebben regelmatig contact met vertegenwoordigers van andere gemeenten, licht Soto Maas toe. “Het is altijd interessant om te zien hoe anderen het keurmerk en inbraakbeveiliging onder de aandacht brengen en welke mogelijkheden ze bieden. Daarvan steken wij altijd weer wat op.” meeste bewoners zeggen echt heel blij te zijn met onze adviezen en de informatie die we geven.” Datzelfde geldt voor rookmelders in huis. “De meeste mensen weten niet dat sinds kort op elke verdieping een rookmelder verplicht is. Ik kom in veel woningen waar slechts één rookmelder hangt en dan vaak ook nog op een verkeerde plek, bijvoorbeeld in een hoek. Ook die adviezen worden enorm gewaardeerd. Mensen staan er zelf niet bij stil en het is onze rol om ze daarop te wijzen.”

Onafhankelijk

Een van de pluspunten die inwoners van Almere ervaren is het onafhankelijke advies dat de adviseurs geven. “Wij hebben een brochure waarin producten zijn opgenomen die een oplossing kunnen zijn. Zoals cilinders met kerntrekbeveiliging. Een handige bewoner kan die prima zelf aanschaffen en monteren. Maar bewoners die liever een erkend PKVW-bedrijf inschakelen, vinden achter in de brochure de contactgegevens van de vier PKVW-bedrijven in Almere. De zekerheid dat ze daarbij kiezen voor een vertrouwd en betrouwbaar bedrijf is voor de bewoners erg belangrijk.”

Bij de buurman

De PKVW-adviseurs merken dat inbraakveiligheid vooral belangrijk wordt als er in de directe omgeving is ingebroken. “Als ze bij de buurman binnen zijn geweest gaan mensen nadenken over hun eigen woning. Hoe eenvoudig kan een inbreker binnenkomen? Wij sturen na een inbraak of serie inbraken een informatiebrief naar bewoners in de betreffende buurt of wijk en melden dat er in de buurt recent is ingebroken. In die brief verwijzen we ook naar onze website veilig. almere.nl.”

Ruim 90 procent van alle adviesgesprekken worden inmiddels door de inwoners zelf ingepland via deze website. “Ook kunnen ze daar veel informatie vinden over criminaliteit en veiligheid”, zegt Soto Maas.

De wijken in

Naast gerichte huisbezoeken gaan de adviseurs ook de wijken in. “Zo gebruiken we de landelijke campagnes zoals het Donkere Dagen Offensief en de Zomercampagne om aandacht te vragen voor inbraakbeveiliging en een veilige woonomgeving. Daarin trekken we graag samen op met politie en brandweer, en met de verschillende buurtpreventiegroepen die er in Almere zijn. Daarmee brengen we het belang samen onder de aandacht en dat resulteert vaak weer in extra adviesgesprekken.” Villalobos: “We hebben daarvoor onze speciale groene buurtbolide, een oude foodtruck die we als rijdende informatiestand gebruiken. Als we daarmee op de markt of op een plein staan, trekt dat altijd publiek en kunnen we mensen direct informeren.”

Schijnveiligheid

Villalobos en Soto Maas constateren dat de videodeurbel aan een opmars bezig is. “Zo’n bel biedt echter geen veiligheid zolang je daaronder nog een cilinder zonder kerntrekbeveiliging hebt. Dan is de kans op een inbraak nog steeds erg groot terwijl de bewoner denkt alles onder controle te hebben.” Villalobos: “Ik benadruk altijd dat een inbraakveilige woning begint bij de basis en dat is goed hang-en-sluitwerk. Daarna komt het gedrag van de bewoners zelf en de sociale controle in de buurt. Zaken als een alarminstallatie of een videosysteem zeggen niets over de inbraakveiligheid van een woning.”

Op drukbezochte plekken in Almere brengen Melanie Soto Maas en Silvia Villalobos inbraakbeveiliging onder de aandacht.

Met hun opvallende ‘buurtbolide’ trekken de gemeentelijke PKVW-adviseurs Melanie Soto Maas (in de bolide) en Silvia Villalobos (rechts) de wijken in – vaak in het gezelschap van wijkagenten, wijkregisseurs, buurtpreventiegroepen, veiligheidsmanagers of maatschappelijke instellingen.

Trendkleur mat zwart: Veiligheidsbeslag serie Hamburg en Toulon

Een veel voorkomend probleem: inbraken via de woningtoegangsdeur. De oplossing: SKG*** gekeurd veiligheidsbeslag van HOPPE ! Met de serie Hamburg en Toulon bieden wij een bijzonder aantrekkelijk design in de uitvoeringen knop-/ krukgarnituur en kruk-/krukgarnituur – beide in de populaire trendkleur mat zwart (F9714M).

Product afbeeldingen Speciaal attributen