Page 1

Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái

AZ ECONOCONSULT TEVÉKENYSÉGEI ÉS REFERENCIÁI Az 1991-ben alapított magyar magántulajdonú EconoConsult kiemelkedve a szokásos tanácsadói tevékenységből, az alábbi újszerű megoldásokat alkalmazó egyedi termékeket, a megbízó gazdasági érdekeit szem előtt tartó szolgáltatási csomagokat kínálja partnereinek:

Kiemelt szakterületeink, tevékenységeink

 turizmusfejlesztési koncepciók kidolgozása turisztikai projektek tervezése, fürdőfejlesztés finanszírozás-szervezés és beruházás előkészítés SPAudit® energetikai koncepciók kidolgozása megújuló energiahasznosításra építő projektek településmarketing hazai és uniós pályázatok kidolgozása

Ismerkedjen meg tevékenységeinkkel és főbb referenciáinkkal!

1. TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK KIDOLGOZÁSA Az EconoConsult által készített turizmusfejlesztési koncepciók hosszú távú komplex fejlesztési programot fogalmaznak meg – egységes rendszerbe foglalva adott település adottságait, lehetőségeit –, minden esetben szem előtt tartva a gazdasági és környezeti fenntarthatóságot. A stratégiai irányvonalak mentén az egyes projektek tervezése egymást erősítő módon valósítható meg. Miskolc MJV Önkormányzata a Diósgyőr-Lillafüredi térség számtalan, turisztikai céllal nem, vagy csak korlátozott mértékben hasznosított kulturális, természeti értékeinek a bemutatását tűzte ki célul, a gazdasági és környezeti fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartva. Az EconoConsult által készített térségi turizmusfejlesztési koncepció ezen adottságok turisztikai élménylánccá fűzését célozta meg, komplex, egymásra épülő, a keresleti trendeknek megfelelni képes kínálat-együttes és kiszolgáló infrastruktúra létrehozásával. Az adottságok feltárását, a piaci keresleti-kínálati trendek elemzését követően sor került a kiválasztott célcsoportok igényeinek, továbbá az egyedi pozícionálási stratégiának megfelelő tematikus alapú magterületek kijelölésére. A magterületi fejlesztési programok a fő attrakciók mellett magukban foglalják a kiegészítő szabadidő-eltöltési lehetőségek, az egyes attrakciókat összekötő tematikus útvonalak, és a vendégek teljes körű kiszolgálásához szükséges infrastruktúra szükséges fejlesztéseit, továbbá az arculatépítési és marketingkommunikációs feladatokat is. A tanulmány javaslatot ad a stratégiából lebontható konkrét intézkedések és projektek ütemezett megvalósítására, így segítséget nyújt a városnak a nagyívű, a térség turizmuspiaci pozícióját új alapokra helyező hosszú távú fejlesztési program lépésről lépésre történő megvalósításában. Néhány további referenciánk e területen: A Kopaszi-gát hasznosítási programja (Megbízó: Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata) Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő komplex üdülőhely-fejlesztési programja (Megbízó: Nyíregyháza MJV Önkormányzata) Pécs MJV turizmusfejlesztési stratégiája és desztináció menedzsment rendszere (Megbízó: Pécs MJV Önkormányzata) Budapest XXII. kerületének turizmusfejlesztési koncepciója (Megbízó: Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata) Miskolctapolca turizmusfejlesztési stratégiája (Megbízó: Miskolc MJV Önkormányzata)

www.econoconsult.hu

1


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái

2. TURISZTIKAI PROJEKTEK TERVEZÉSE, FINANSZÍROZÁS-SZERVEZÉS ÉS BERUHÁZÁS-ELŐKÉSZÍTÉS A projekttervezés során olyan szakmai program kidolgozására törekszünk, amely biztosítja a tervezés során a turisztikai létesítmény (legyen az termálfürdő, szálláshely, ökoturisztikai látogatóközpont vagy egyéb attrakció) hosszú távú fenntarthatóságát valóban meghatározó szempontok érvényre juttatását: az egyediség, a minőség, a hatékony célpiaci pozícionálás, a komplexitás, a szezonalitás csökkentése mind egy célt szolgál: a gazdaságos üzemeltethetőséget. Az optimális üzleti eredmény elérése érdekében részt vállalunk a finanszírozás-szervezésben és a beruházás előkészítésében is. Pécs MJV Önkormányzata elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa 2010 címet. A beruházások előkészítését szolgáló részletes gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzéssel alátámasztott megvalósíthatósági tanulmányok közül, a nyertes konzorcium tagjaként, az EconoConsult a közel 7 milliárd Ft bekerülési költségű Pécsi Konferencia- és Koncertközpont projektterveit készítette el. Az L. A. SHIRAZ külföldi befektetőcég magas minőségű termál üdülőközpont megvalósítását tervezte Siófok Aranyparton, a leromlott állapotú korábbi kemping területén. Az EconoConsult által kidolgozott fejlesztési program olyan nagy komplexitású turisztikai termék- és szolgáltatás együttes kialakítására irányult, amelynek elemei egymást kiegészítik, erősítik, így a projekt a régióban egyedülálló kínálatot jelent, az egyes projektelemek önálló működésénél jobb megtérülési esélyeket biztosít, évszaktól és időjárástól függetlenül. Cégcsoportunk tevékenysége a projektterv elkészítése mellett, az építészeti tervdokumentáció kidolgozására, az engedélyezési eljárások lefolytatására, a beruházás előkészítésére is kiterjedt. A beruházás keretében megvalósult a termálfürdő a szükséges kiszolgáló létesítményekkel, továbbá megkezdődött az összesen közel 500 apartmant tartalmazó ingatlanfejlesztés is. Emellett, jelenleg folyamatban van a vendégek teljes körű kiszolgálását biztosító, a „város a városban” koncepciót teljesítő szabadidős és szolgáltató létesítmény kialakítása. Néhány további referenciánk e területen: A budafoki Oroszlános udvar hasznosítási programja (Megbízó: Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata) Kiskörei életmód kemping és szabadidőpark fejlesztési programja (Megbízó: Tiszatavi-IBSZ Kft.)

3. FÜRDŐFEJLESZTÉSI PROJEKTEK Az fürdőfejlesztési projektjeink célja a már meglévő fürdők újrapozícionálási javaslatának kidolgozása, amely érinti a szolgáltatáskör és a funkciók átgondolását, mindezt a vendégigényekhez és a térség meglévő kínálatához igazítva. Munkánk során különös hangsúlyt fektetünk a létesítmény optimális üzemeltethetőségére, amelynek megvalósítása esetén a fenntartókra a legkisebb teher hárul. Ehhez természetesen alapos tervezési folyamat vezet, amelybe a fürdő tulajdonosa(i)t és/vagy a megrendelőt is minden lényeges sarokpont elérésekor bevonjuk. Így van ez az alternatívaelemzés esetén is, ahol legalább három megoldási lehetőséget vázolunk a projektgazdának a fejlesztési irány kiválasztásához a döntés megalapozottságához szükséges részletezettséggel, amelyet végül megvalósíthatósági tanulmány szinten dolgozunk ki. A létrejövő, a megrendelő érdekeinek és a szakmai szempontoknak minden téren megfelelő dokumentum befektetőkkel, bankokkal tárgyalási alapdokumentumként, illetve pályázati források megcélzásához jó alapként szolgál.

www.econoconsult.hu

2


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái Orosháza város vezetése a Gyopárosi tórendszer és az üdülési célra alkalmassá tehető tókörnyéki területet a város és környéke gazdasági fejlődésének számottevő lehetőségeként értékelte már 2000-ben is. Az EconoConsult feladata volt, hogy Gyopárosfürdőn a 140 ha-os fejlesztési terület turisztikai és területhasznosítási programjának kidolgozása mellett részletes piacanalízisre építve olyan komplex kínálatkörrel rendelkező fürdőlétesítményt alakítson ki, amely a keresleti trendeknek megfelelő szolgáltatáskörrel, minőségi színvonallal és kapacitásokkal rendelkezik; egész évben képes a látogatók megnyerésére, meghatározott célcsoportra épít az igények és elvárások maximális kielégítésével. A munka keretében elkészült az élményfürdő megvalósíthatósági tanulmánya és Széchenyi tervi pályázati dokumentációja is. Paks városfejlesztési stratégiájának fontos részelemét képezi egy, a meglévő gyógyvízre alapozott egészségközpont kialakítása, amely a helyi, térségi lakosság egészségügyi ellátása mellett gyógyturisztikai szerepkört is betölthet. Az EconoConsult feladata a város által korábban elkészíttetett, de megfelelő piacanalízis és üzleti tervezés hiányában a városvezetés számára megnyugtató fejlesztési programot nem biztosító fürdőfejlesztési koncepció felülvizsgálata és egy életképes, piaci alapon működtethető, hosszú távon is fenntartható egészségközpont projekttervének kidolgozása volt. A projektalternatívák megfelelő döntési anyagot szolgáltattak a városnak a céljai elérését leghatékonyabb módon biztosító beruházás előkészítéséhez, a támogatás- és finanszírozás-szervezéshez. Néhány további referenciánk e területen: A nyíregyházi Parkfürdő fejlesztése (Megbízó: Sóstó Gyógyfürdők Zrt.) Élményfürdő és Egészségturisztikai Centrum létesítése Nyíregyháza-Sóstón – szakmai program és pályázati dokumentáció összeállítása (Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata) Az Aquaticum Strandfürdő fejlesztése (Megbízó: Debreceni Gyógyfürdő Kft.) A Csajda-kerti gyógyfürdő fejlesztése (Megbízó: Kalocsa Város Önkormányzata) A Kristályfürdő továbbfejlesztése és kapcsolódó szálláshelyek fejlesztési programja (Megbízó: Ajka Város Önkormányzata

4. SPAUDIT® SPAudit® szolgáltatásunk célja a termál-, gyógy-, élmény- és wellness fürdők, valamint uszodák gazdaságos működtetésének biztosítása az üzemeltetési költségek csökkentésével, a bevétel-növelési módok meghatározásával. A Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található Aquarius Élményfürdő működtetése jelentős költségvetési terhet jelent a fenntartó önkormányzatnak, ezért a város felkérte az EconoConsult-ot az üzemeltetés és a műszaki, energetikai rendszer átvilágítására, ezt követően a költségcsökkentésre és bevételnövelésre vonatkozó javaslattételre. A munka keretében feltártuk azokat a költséghelyeket, amelyeken korszerűbb technológiával, az üzemeltetési rendszer átalakításával, egyéb megoldásokkal költségcsökkentés érhető el, illetve meghatároztuk a látogatószám- és bevételnövelés termékfejlesztéssel, szolgáltatási színvonaljavítással, hatékonyabb célpiaci pozícionálással és marketingtevékenységgel kapcsolatos feladatait. A munka eredményeként rövidtávon mintegy 60 millió Ft-os beruházás révén évente közel 30-32 millió Ft költség takarítható meg, a szolgáltatási színvonalat javító fejlesztésekkel pedig nettó 16 millió Ft-os többletbevételt realizálhat a fürdő.

www.econoconsult.hu

3


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái

5. ENERGETIKAI KONCEPCIÓK, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ÉPÜLŐ PROJEKTEK KIDOLGOZÁSA Az EconoConsult elkötelezett a környezetvédelem, a megújuló energiahasznosítás iránt: az általunk kidolgozott energetikai koncepciók, megújuló energiaforrásokra épülő projektek célja az alternatív energiahasznosítás részarányának növelése, az energia racionalizáció biztosítása, és – természetesen nem utolsósorban – az energiaköltségek csökkentése. Energetikus-épületgépész szakértőinkkel energia auditok, a különböző energiahasznosítási lehetőségeket feltáró és bemutató energetikai koncepciók, műszaki tervezési és pályázati dokumentációk összeállítását végezzük. Az EconoConsult 2005-ben, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Baross Program keretében komplex termálvíz-hasznosítási információs rendszert dolgozott ki. A rendszer módszertani leírása mellett elkészített egy speciális, térinformatikai alapú szoftvert. A földrajzi információs rendszeren (GIS) alapuló egyedi, innovatív térinformatikai szoftverfejlesztés az Észak-Alföldi Régió termálvízkészletében rejlő potenciálokat segít feltárni, ezáltal a termálvízre alapozott komplex hasznosítási elképzelések előzetes értékelésnek döntéstámogató eszköze lehet. A program keretében elkészült Újszászon a termálvíz komplex hasznosításán alapuló és annak gyakorlati lehetőségeit bemutató és számszerűsítő mintaprojekt, amely a termálvíz mezőgazdasági, turisztikai és épületenergetikai (fűtési és használati melegvíz-ellátási) célú, lépcsőzetes, ezáltal a hőenergia tartalmat maximálisan kiaknázó hasznosítására épült. Kisújszállás Város Önkormányzata, az intézményrendszer jelentős és egyre növekvő fenntartási terheinek mérséklése érdekében az energiaköltségek csökkentését tűzte ki célul. Az EconoConsult által készített energetikai program célja annak meghatározása volt, hogy mely megoldás biztosíthatja műszaki, üzemeltetési és gazdaságossági szempontból, továbbá a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek figyelembevételével a leghatékonyabb megoldást a város hosszú távú fejlesztési céljainak eléréséhez. Az érintett létesítmények épületgépészeti, energetikai rendszerének átvilágítását követően, a kidolgozott koncepcióalternatívák (épületenergetikai fejlesztés; geotermikus energiahasznosítás; kombinált projekt) összehasonlították a különböző műszaki megoldások által kínált energiaracionalizálási lehetőségeket, bemutatva ezek költségvonzatát, az elérhető megtakarítások mértékét. Ezek alapján, a város megalapozott döntést hozhatott a pályázati tevékenységbe bevonható, éves szinten több mint 20 millió Ft megtakarítást eredményező beruházásról (a város által biztosítandó önerő megtérülési ideje kb. 4,5 év). Néhány további referenciánk e területen: A drávatamási Drávakastély Szociális Otthon fűtési rendszerének korszerűsítése többlépcsős megújuló geotermikus energiahasznosításra épülő hőtermeléssel (Megbízó: Somogy Megye Önkormányzata) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által fenntartott létesítmények energetikai rendszerének korszerűsítése (Megbízó: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata) Az Aquarius Élményfürdő energetikai rendszerének felülvizsgálata és javaslattétel az átalakításra az energiaköltségek csökkentése érdekében (Megbízó: Nyíregyháza MJV Önkormányzata)

www.econoconsult.hu

4


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái

6. TELEPÜLÉSMARKETING Településmarketing szolgáltatásunk feladata a településfejlesztési törekvések támogatása települések, kistérségek versenyképességének, vonzerejének feltárásával, és ezek intenzív és hatékony kihasználásával. Marketingkoncepciók készítése során a jövőbemutató fejlődést megalapozó, a kitűzött célok elérését biztosító marketingaktivitások irányvonalait jelöljük ki, alapelveit határozzuk meg, a konkrét feladatok, beavatkozások meghatározása a 3 évre kidolgozott középtávú operatív programok és az abból lebontható éves cselekvési tervek feladata. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében felhívást tett közzé Kaposvár városmarketing koncepciójának elkészítésére. A koncepció célja az volt, hogy marketing szemléletű terület- és településfejlesztési stratégián keresztül elősegítse a település fejlődését. A koncepciót széles körű primer piackutatás alapozta meg, amely teljes képet nyújtott a három fő kommunikációs célcsoport, a vállalkozások, a lakosság és a turisták igényeiről, elvárásairól. Ezt követően határoztuk meg az egyes célcsoportokra vetítve a marketingben alkalmazott 7P szerinti feladatokat. Az EconoConsult megbízást kapott a marketingkoncepció középtávú operatív programjának és rövid távú cselekvési tervének elkészítésére is. A marketingkoncepcióból lebontható közép- és rövid távú konkrét feladatok meghatározása és prioritási sorrendjének felállítása lehetősége ad a városnak a marketingtevékenység mindennapi teendőinek gyakorlatias, megfelelő időben történő, tervezett teljesítésére. Néhány további referenciánk e területen: Pécs MJV városmarketing stratégiája (Megbízó: Pécs MJV Önkormányzata) Észak-alföldi Régió törzsvendég programjának kialakítása (Megbízó: Észak-Alföldi Termál Klaszter Egyesület) Zalakaros új szemléletű turizmus marketingstratégiájának és programjának kidolgozása, javaslat az üdülőhely arculatának és struktúrájának fejlesztésére (Megbízó: Zalakaros Község Önkormányzata)

7. HAZAI ÉS UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE Az EconoConsult Kft. az általa készített fejlesztési programokhoz, projektekhez elkészíti a pályázati dokumentációt is. Pályázatkészítési és pályázatértékelési tapasztalataink garantálják a pályázati követelmények maximális teljesítését. A Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona jelentős működési költségeinek csökkentése érdekében az igen drága nagytartályos PB-gáz kiváltását tervezte, pályázati támogatás igénybevételével. Az EconoConsult által kidolgozott, a Környezeti és Energetikai Operatív Program pályázati felhívására benyújtott dokumentáció szerint a település geotermikus adottságaira építve, a termálvíz hőenergiájának hasznosításával éves szinten több mint 30 millió Ft megtakarítást érhet el az intézmény. Ez a jelenlegi fűtési és használati melegvíz-ellátási rendszer működési költségeinek mindössze egyötödét teszi ki. A projekt további pozitív hatása a környezetszennyezés csökkentése (üvegházhatású gázok kibocsátásának minimalizálása), importfüggetlen, ezáltal az ellátási bizonytalanságokat megszüntető, hazai energiaforrás alkalmazásával. Az uniós követelmények szerint kidolgozott pályázattal a megye 70%-os támogatáshoz juthat, az önerőre vetített megtérülési idő 3,5 évre tehető. 

www.econoconsult.hu

5


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség turisztikai témájú projektek értékelési felhívására az EconoConsult minden szakértő munkatársának jelentkezését elfogadták. Eszerint az attrakció- és szálláshely-fejlesztési, valamint a TDM pályázatokra adott szakmai értékelésünk jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy megalapozott, hosszú távon jól működő projektek kerüljenek támogatásra. Az EconoConsult tagja volt a PEA (Európa Pályázat Előkészítő Alap) ERFA projektjeit EU-konform módon kidolgozó HRD Konzorciumnak, amelyben a Strukturális Alapok pályázataira benyújtható projektek elkészítésének irányítását végezte. HEFOP pályázatok: Kecskeméti Agrár és Vidékfejlesztési, Továbbképzési Szaktanácsadási Központ kialakítása; Hajléktalan személyek nappali ellátásának kialakítása a Hajléktalanokért Közalapítvány Szobi utcai intézményének infrastruktúra fejlesztésével; Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde kapacitásának bővítése, fejlesztése ROP pályázatok: Ökoturizmus fejlesztése a Kettős-Körösök mentén; Az orosházi volt Zalka Máté Laktanya és Gyakorlótér rehabilitációja, fejlesztése; iskolafejlesztések (Zsáka, Berettyóújfalu, Elek) Néhány további referenciánk e területen: A somogyvári Széchenyi-kastély parkrekonstrukciós projektje, KEOP pályázati dokumentáció kidolgozása (Megbízó: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon) A debreceni Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont fejlesztése, ROP pályázati dokumentáció kidolgozása (Megbízó: Nagyerdei Gyógyászati Kft.) A debreceni Aquaticum strandfürdő fejlesztése, ROP pályázati dokumentáció kidolgozása (Megbízó: Debreceni Gyógyfürdő Kft.) Kiskörei életmód kemping és szabadidőpark fejlesztése, ROP pályázati dokumentáció kidolgozása (Megbízó: Tiszatavi-IBSZ. Kft.) A Parkfürdő fejlesztési programjának kidolgozása, EU nagyprojekt keretében (Megbízó: Sóstó Gyógyfürdők Zrt.)Hitvallásunk a hosszú távú gazdasági fenntarthatóság biztosítása, optimálisan üzemeltethető, versenyképes létesítmények és desztinációk tervezésével. 2006-ban létrehoztuk az EconoConsult Cégcsoportot, amely a különböző releváns szakterületek integrációjával, a szolgáltatások összekapcsolásával különleges előnyt biztosít Partnereink céljainak az eléréséhez.

www.econoconsult.hu

6


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái

Szendrő Péter, Ybl-díjas építész • építészeti tervezés • műszaki vizsgálatok • közműtervezés • kivitelezés előkészítése • műszaki vezetés

Szendrő Építész Stúdió

Aquifer Kft.

• ivó- és termálvíz kutatás • vízföldtani szakvélemény • vízkészlet-számítás • terepi hidrogeológiai mérések • víz- és talajminőség vizsgálat • környezeti hatásvizsgálat

Tér-Team Mérnök Kft.

• kert- és tájépítészeti tervezés • területrendezés, -fejlesztés • környezetvédelem • környezeti hatásvizsgálatok • vízépítési tervezés • kikötőtervezés

EconoConsult • épületgépészeti tervezés • épületenergetikai tervezés • megújuló energiahasznosítás • energia audit • kivitelezés • műszaki ellenőri tevékenység

NJL Kft.

 Végezetül, az együttműködés során szerzett tapasztalataikról szóljanak Ügyfeleink: „Olyan folyamatos és közvetlen együttműködést tapasztaltam, ami nagyon sok cég belső szervezetében sincs ma meg. A témafeldolgozás végén a célul kitűzött válaszokat oly módon kaptuk meg, hogy minden korábbi bizonytalanság, kétely, aggály megszűnt: döntésünk kialakításához olyan, magas szintű, ugyanakkor gyorsan értelmezhető szakmai adatokat kaptunk, amelyek ismeretében egyértelművé vált számunkra, hogy mit kell tennünk. Köszönjük!” dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park ügyvezető igazgatója (www.paks.hu) „Általunk egyáltalán nem, vagy kevésbé ismert és művelt szakterületről kaptunk mértékadó segítséget az EconoConsult-tól. Nagyon fontos, hogy szakmailag megalapozott javaslatokat kaptunk, hiszen a cég semmilyen tekintetben nem volt érdekelt abban, hogy ne reális véleményt fogalmazzon meg. Továbbá olyan fiatal szakemberekkel volt módom együttdolgozni, akik a mai szemléletet és dinamizmust képviselik.” Sárdi Péter, Kaposvár MJV vagyongazdálkodási és marketing igazgatója (www.kaposvar.hu) „Összhangban volt a cég teljesítménye, tudása a konferenciákon, egyéb rendezvényeken közvetített imázzsal. A fürdő- és egyéb attrakciófejlesztési pályázatok értékelésében megjelent az országos szintű, sokrétű turisztikai ismeret és tapasztalat. Az elkészített értékelések mértékadó szakmai véleményt jelentettek a számunkra.” Sipos Anikó, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség projektmenedzsere (www.eszakalfold.hu) www.econoconsult.hu

7


Az EconoConsult tevékenységei és kiemelt referenciái „Az EconoConsult kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező, precíz, pontos és gyors munkát végző cég. Ajánlom mindenkinek!” dr. Kui Gábor, Kisújszállás Város városfejlesztési osztályvezetője (www.kisujszallas.hu) „Az EconoConsult a legnagyobb szakmai igényességgel igyekszik ellátni valamennyi vállalt feladatát. A közös együttműködés alatt és után is egyaránt lényegesnek tartják a jó partneri viszony kialakítását és ápolását, amely a gyors, pontos munkavégzés alapját is jelenti.” Fazekas Lajos, a Debreceni Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója (www.aquaticum.hu) „A feladatot megértettétek, nem zavartatok felesleges kérdésekkel, a tanulmány tervezetét megvitattuk, így gyorsan és jól tudtunk együtt dolgozni. A céljainkat az anyag jól szolgálta.” Zala László, ügyvéd, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata képviseletében „Az EconoConsult szakértői olyan tanácsot, javaslatot adtak, amelynek eredményével, ha együtt kellene élniük, vagy használniuk, jól éreznék vele/benne magukat. Az ehhez szükséges szaktudással, empátiával, figyelemmel, felelősségvállalással végezték a rájuk bízott feladatokat.” Bay Judit, Miskolc MJV Kulturális és Vendégforgalmi Osztályának turisztikai csoportvezetője, www.miskolc.huKérjük, további információ vagy projektelképzelése megvitatása érdekében keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

1149 Budapest, Várna u. 12–14. Tel: 06 1 214 6714, Fax: 06 1 214 6713 E-mail: econoconsult@econoconsult.hu Web: www.econoconsult.hu

www.econoconsult.hu

8

cegtevism0503  

Az 1991-ben alapított magyar magántulajdonú EconoConsult kiemelkedve a szokásos tanácsadói tevékenységből, az alábbi újszerű megoldásokat al...

cegtevism0503  

Az 1991-ben alapított magyar magántulajdonú EconoConsult kiemelkedve a szokásos tanácsadói tevékenységből, az alábbi újszerű megoldásokat al...