Page 1

Sct. Andreas Sct. Therese Kirke Nr. 4 - 19. december - januar - februar 2019/20

sct. Therese december - februar 2020.indd 1

11/18/2019 11:51:18 PM


Præsten skriver

Kære menighed, Vi har to slags år, et kirkeår og et kalenderår. Et nyt kalenderår begynder om en måned, men allerede nu tager kirkeåret sin begyndelse. Det er formodentlig et træf af tilfældigheder, at de to årsskifter er kommet til at ligge så tæt på hinanden, at der kun er ca. en måned imellem dem. Hvorfor så ikke kalde dem det samme? Nej, for så havde vi jo bare blandet dem sammen og troet, at kirkeår er det samme som kalenderår. Men det er det jo ikke. Et kalenderår er dødt og borte, når det er gået til ende. Det kommer aldrig igen. Med kirkeåret er det anderledes. Kirkeåret er gentagelse. - Men hvordan hænger det nu sammen? Det er jo dog fortællingen om et menneskeliv, nemlig Jesu liv.

På en måde er det godt, at kirkeåret og kalenderåret ikke falder sammen. Men det er også godt, at de to dage for årsskiftet, 1. søndag i advent og nytår ligger så tæt på hinanden, som de gør. For det betyder jo, at når vi skal til at begynde forfra på kirkeåret, så er det netop på et tidspunkt, hvor et af vore kalenderår,

et af dem, der ikke kommer igen, meget snart er ved at rinde ud.. Og så aner vi lidt af, hvad det vil sige, at Guds evighed kommer til os, som er tidens mennesker, forgængelighedens mennesker. Ser vi tilbage på året, der gik, har I nok erkendelsen af, at ikke alle vore ønsker og drømme for året gik i opfyldelse. Der var skuffelser og ydmygelser, men også overraskelser og taknemmelighed til Gud og til hinanden over, at ting, som vi havde været fuld af ængstelser for, gik bedre end vi havde vovet at tro. Der var glædelige oplevelser og opmuntringer, som gav nyt mod i det daglige liv og måske også i tjenesten. Så lad os samle alle de glædelige ting sammen i taksigelse til Herren og tage ved lære af vore fejltagelser. Et nyt år indebærer også nye muligheder for at tjene Herren og hinanden bedre, nye muligheder for at være bedre under Herrens ledelse og bedre i udnyttelsen af den kraft han vil give os. Det er da betryggende at være under hans hånds ledelse. Det må være vor daglige bøn, at vi er der.

Sognepræst: p. Minh Quang Nguyen Bernstorffsvej 56 2900 Hellerup Tlf.: 51 32 88 96 E-mail: nmqdk@katolsk.dk

Menighedsrådsformand: Frode Lundsten Strandvejen 130 2900 Hellerup Tlf: 29 89 79 89, E-mail: mr-formand@sa-st.dk

MobilePay kollekt: 76 645

Andenpræst: p. Jørgen Erichsen, Ordrupvej 78A, 1th. 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 64 30 39

Sognekontor Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Tlf: 20 31 30 95. Kontortid: Tirsdag kl. 10.00 – 13.00 Web: http://sa-st.dk/

Layout og tryk: Stenby Tryk A/S

sct. Therese december - februar 2020.indd 2

Organist: Christian Rangel Redaktion: Bent Thorkilsen (ansv. redaktør) E-mail: sognebladet@sa-st.dk

Seneste aflevering af indlæg til næste sogneblad: 6. februar 2020. Sendes til: Bent Thorkilsen, Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup.

11/18/2019 11:51:20 PM


Kære menighed, I disse dage er mange af os i gang med at sende julekort ud til forskellige mennesker, vi kender og holder af. Indholdet af julekort er ofte et ønske om at invitere andre til fællesskab og til et møde med Jesus. Et af mine håb er, at vi, midt i al den danske julehygge som jeg godt kan lide, kan finde tid til at invitere andre mennesker ind i vores julefællesskab, og der dele de gode nyheder om Jesus. Midt i julekort, julegaveindkøb, julekalendere, julebagning og alle de andre ting, der hører julen til, sidder jeg ved mit skrivebord og skriver en lille hilse til jer inden jul og nytår. Derfor vil jeg benytte denne lejlighed til at sige tak til enhver af jer. Først og fremmest til menighedsrådsmedlemmerne for deres indsats. Stor tak til de mange frivillige medarbejdere, som yder en kæmpe indsats for menighedens ve og vel. Stor tak for alle initiativer, der fik lov til at blive realiseret. De var forholdsvis mange. Tak for den imødekommenhed, støtte og tillid jeg altid har fået fra menigheden. Netop denne støtte og tillid til Gud og hinanden skal vi fremme i det nye år, for vi kan altid blive bedre til at leve det budskab som Jesus har betroet os. Tak for at I alle er, som gaver i mit liv fuld af overraskelser. I gør mig klogere, udfordrer mig, får mig til at tænke, bygger mig op og griber mig i den fælles forbøn. Tak for mange af jer, der ofte kommer til messer, møder, snak og bøn; tak for diskussion og enighed; tak for forståelse og lyttende ører; tak for gåpåmod og lyst til forandring; tak for smil, knus

og familiefornemmelse. Jeg følte, at jeg blev båret ind i sognet med utroligt stor velvilje og hjælpsomhed og imødekommenhed, som gjorde, at en sognepræsts embede ikke føltes som en tung byrde. Tværtimod, det var og er en fornøjelse at arbejde sammen med både menighedsråd og de mange frivillige ansvarlige for de forskellige opgaver. Det er dejligt at være en del af en levende og dynamisk familie i vores menighed. Stor tak til alle jer, som allerede betaler kirkeskat, og til jer, som nu tilmelder jer. P.t. er der cirka 30 % som yder, for at de øvrige også har mulighed for at nyde. Jeg er enormt opmuntret over jeres store medleven og ønske om at bære med og forme vores del af kirken. Jeg tror, vi er kommet hinanden nærmere. Jeg vil her også benytte lejligheden til at sige undskyld for de mangler og svagheder, som jeg måtte have begået. Mit håb for 2020 er: at vi holder af folk som de er, og ikke som de burde være. I ønskes, at I i juletiden mærker freden sænke sig og derved også mærker Guds nærvær og varme! Må vi alle opleve, at den fest som vi er ved at forberede os til, har én hovedperson, og at han er inviteret ind i vores hjem og vores hjerter! I ønskes at (gen)opdage, hvad julens gode nyheder er! Jeg håber, at I alle, hver og en, store som små, må få et glimt af julestjernen. I og jeres familier og venner ønskes en glædelig jul og et velsignet nytår. Bed for mig. De bedste hilsener og ønsker. P. Minh Quang Nguyen 3

sct. Therese december - februar 2020.indd 3

11/18/2019 11:51:20 PM


Bøn

Gud, vi beder dig for alle, der lærer andre om dig i kirken eller i skolen. Giv dem ærlighed, oprigtighed og kærlighed til dig og til deres elever, for det vil formidle det glade budskab om Jesus lige så stærkt, som den undervisning de giver. Amen. **************** Herre, se i nåde til dine præster. Vær du selv til stede, hvor de virker. Lad dem finde støtte hos deres medbrødre... Gør præst og menighed til én familie, som trofast tjener dig. Du, som lever og råder fra evighed til evighed. Amen.

For at overvinde uenighed

I en kristen menighed må ingen gøre sig større end andre og ingen må af den ene eller anden årsag føle sig mindre værd end de andre. De forskellige nådegaver medfører ikke en personlig særstilling, men er givet for at opbygge menigheden. Og alle døbte bidrager med deres nådegave til menighedens opbyggelse. Enhver får Åndens åbenbaring givet, for at det kan være andre til nytte. Denne åbenhed og tillid til Helligånden og til dem, som bekender sig til Herren, mangler ofte i dag. De kristne kirkers enhed og de enkelte sognemenigheders enhed er ikke noget, der kan drives frem - hverken af menighedernes præster eller fra kirkens læreembede. Enhed er en proces, der forudsætter tillid og fred. Den finder sted, når og der, hvor Guds ånd vil det. Guds Ånd kan virke i mennesker, der åbner sig for Jesu lære og budskab og søger at følge Jesu livspraksis, og Ånden vil hjælpe og styrke dem, så de kan holde fast ved Jesu ord og lære, for den afspejler Guds holdning og er derfor livgivende. Det er denne Ånd, Gud gav disciplene og de troende og dermed kirken pinsedag: Sandhedens og kærlighedens livsprincip, og det er den, der knytter de troende sammen indbyrdes og forbinder dem med Gud ved Jesus Kristus. Hvis de troende/ kirken lever i Guds Ånd og lader den være bestemmende for deres liv, vil det resultere i den fred, som Jesus lovede dem, for Guds Ånd er betingelsen for en virkelighed, hvori mennesket kan udvikle sig og nå frem til livet i hele dets fylde. 4

sct. Therese december - februar 2020.indd 4

11/18/2019 11:51:20 PM


Invitation til juleaften

Kære menighed, Skal du holde jul alene? Eller har du ikke nogen til at holde jul sammen med? Har du måske lyst til at være min julegæst? Hvis du er alene hjemme juleaften og kunne tænke dig at komme ud og hygge dig lidt, er du mere end velkommen hos mig. Alder, køn, om du har barn/børn med er underordnet. Middagen starter kl. 18.30, men du er velkommen før. Vi holder åben jul i menighedslokalet. Der er plads til 30 personer, hvis du gerne vil være med. Skriv dig på min e-mail: nmqdk@katolsk.dk eller ring til mig på: 51 32 88 96. Lad os hygge os sammen og skabe en berigende jul. Tilmeldingsfrist søndag d. 16. december. P. Minh Quang Nguyen

Giv et bidrag til Julehjælp

For langt de fleste mennesker i Danmark, vil julen være en højtid, der skaber et fællesskab på tværs af alle skel. Julen er hjerternes fest. Børn i alle familier skal kunne føle, at julen er noget særligt. Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, så er højtiden for mange børnefamilier i Danmark forbundet med store bekymringer og afsavn. Julen kan for nogen være en økonomisk trang tid. De har ikke råd til julemiddag, juletræ eller gaver. Ikke mindst for børnene er julen forbundet med følelsen af at stå udenfor. Alle opfordres hermed til at give et bidrag til at hjælpe de familier og børn til at få en god jul med julehjælp. Din støtte vil gøre en stor forskel for disse børn og familier. Giv et bidrag via MobilePay: 51 32 88 96 med bemærkning ”julehjælp”. Kontakt præsten, hvis I gerne vil vide mere.

5

sct. Therese december - februar 2020.indd 5

11/18/2019 11:51:21 PM


Katolsk Ældre Klub, KÆK

Møde i KÆK tirsdag d. 3.december 2019. Kl.11,30 messe i Sct. Andreas Kirke. Efter messen og frokosten oplæg om ”Chokoladens Historie” Se under kommende arrangementer. Der bliver sat plakater op som sædvanlig. Tilmelding senest søndag, d. 1. december til Lisbeth Poulsen 50 17 89 71. eller Birgit Haslev. 20 31 30 95. Alle er velkomne. Desuden holder KÆK et forårsmøde den 3. marts. Der er endnu ikke lagt nogen planer for dagen. Mange hilsner fra Lisbeth

Mini-KUK

Mini-KUK holder møde hver anden onsdag kl. 18 - 19.30 i Skt. Therese KUK-lokale. Vi starter mødet med at spise sammen, og derefter har vi forskellige aktiviteter. Mini - KUK er for de 7 -11 årige. Møderne ligger fra september til maj og bliver arrangeret af Anna, Frederikke, Pia Kelly, Kirsten Poulsen, Felicity Pors og Kirsten Lange.

Bibeltimer

Bibeltime 19.30-20.30, Sct Therese Kirkes menighedssal. Kom og være med til at fordybe dig i Bibelen, fortrinsvis Det nye Testamente, i en gruppe hvor alle må komme med deres udlægninger og tanker om dagliglivet i lyset af evangeliet - med Annelise Bruus som kyndig gruppeleder. Datoer: 2. dec., 6. jan., 3. feb., 2. marts, 4. maj alle mandage

Menighedsrådet

Der holdes et møde i menighedsrådet en gang om måneden. Alle er velkomne til at stille forslag, som så vil blive behandlet i rådet. For at et forslag skal blive behandlet på det først kommende møde må det være formanden i hænde ca. 10 dage før mødet. 6

sct. Therese december - februar 2020.indd 6

11/18/2019 11:51:21 PM


KOMMENDE ARRANGEMENTER Seniorer og pensionister inviteres til julefrokost

For at få mulighed for at hilse på mange af jer inden jul, og lære jer bedre at kende, inviterer præsten alle seniorer og pensionister i menigheden til en julefrokost i Skt. Therese menighedslokale onsdag d. 18. december kl. 12.30. Vi begynder med at fejre messe kl. 11.30, derefter spiser og hygger vi sammen. Mit håb og ønske er at skabe en god og hyggelig eftermiddag, hvor de ældre i vores menighed kan få sig en god snak med dem, vi kender i forvejen og måske skabe nye relationer ved sådan en lejlighed. Man må gerne tage sin mand/hustru med, selvom han/hun ikke er katolik. Det er nødvendigt med tilmelding til spisning: nmqdk@ katolsk.dk eller på tlf: 51 32 88 96. Husk tilmelding senest søndag d. 15. december, 2019. p. Minh Quang Nguyen

Kæk Møde

Tirsdag d. 3. december, 2019 kl. 11.30 i Sct. Andreas kirke. Efter messen: Frokost i Menighedssalen Kollegievej 2a. Herefter oplæg ved Peter Jørn Lauersen: ”Chokoladens historie”. Medbring venligst 25 kr. til smagsprøver. Medbring også en lille pakke til max. 20 kr. Alle er velkomne. Tilmelding: Lisbeth Poulsen tlf. 50 17 89 71 Birgit Hasløv tlf. 20 31 30 95

7

sct. Therese december - februar 2020.indd 7

11/18/2019 11:51:21 PM


Bodsandagt

Med adventstiden er vi kommet ind i det nye kirkeår. Kirkeåret begynder med adventstiden på fire uger, som forbereder Jesu Kristi fødsel, der fejres den 25. december. I adventstiden bliver der en bodsandagt fredag d. 6. december kl. 15.30.

Invitation til at fejre Den Hellige Familie

Jesus, Maria og Josefs fest søndag d. 29. december Har I for nylig fejret eller skal I i det kommende år fejre jeres Papirbryllup, Træbryllup, Tinbryllup, Krystalbryllup, Porcelænsbryllup, Sølvbryllup, Rubinbryllup, Guldbryllup, Diamantbryllup, Krondiamantbryllup, Jernbryllup… Bryllupsdage er helt specielle, derfor er der mange grunde til at sige tak til Gud og til hinanden, fordi man har fået et andet menneske, som man kan dele livet med. To personer siger for Gud og mennesker ja til hinanden. Et ja til i medgang og modgang at være der for hinanden ”indtil døden jer skiller”. Ægteskabet bliver velsignet, hvilket betyder, at Gud giver tilsagn om at være til stede for at hjælpe, støtte og styrke til at få det til at fungere. Det er en afgørende begivenhed for os som kristne. Det giver en enorm styrke i et ægteskab at vide, at Gud har velsignet dette forhold, og at det er Gud, den almægtige, vores Fader og Skaber, som har givet os til hinanden. Familie er det vigtigste i livet for alle, fordi det giver tryghed og en masse kærlighed i livet. Det er bare noget, som ingen kan undvære. Alle familier, inviteres derfor til at komme og være med til at fejre en speciel taksigelsesmesse. Inviter og tag hele jeres familie og venner med. Efter messen holdes der en lille reception i menighedslokalet. Alle er inviteret til at være med. P. Minh Quang Nguyen

Nyt fra Watoto Skoleprojekt

Som I husker dimitterede de to 6. klasser fra Kashumo Pigeskole i sommer. Derfor besluttede vi at tage en ny årgang af 3 parallelle 1.klasser med i vores program fra det nye skoleår. Det er en gruppe på 189 piger, som startede i begyndelsen af september. Foruden den nye gruppe støtter vi fortsat den årgang piger, som i september begyndte i tre parallelle 4. klasser, 163 piger i alt. 8

sct. Therese december - februar 2020.indd 8

11/18/2019 11:51:21 PM


Siden forsommeren begyndte nogle af forældrene til pigerne i 6. klasserne at ringe og spørge, om ikke vi kunne hjælpe deres døtre videre, så de kunne fortsætte i en gymnasieskole og studere 7. til 12. klassetrin. Det koster ca. 100 USD per pige per år. Vi besluttede, at vi ville vælge 10 ud af de 120 piger. I sommer modtog vi så ansøgning fra de 20 piger, der havde fået de bedste gennemsnit i 6.klasserne. Her fortalte de om deres ønsker og drømme for fremtiden. Det var en rørende læsning. Vi udvalgte 10 af pigerne, som vi nu har lovet at betale skolegang for de næste 6 år indtil endt studentereksamen. De startede i september på tre forskellige gymnasier, da vi lod dem og deres forældre selv vælge den skole de foretrak. For at klare udfordringen og for at have et fællesskab omkring Watoto Skoleprojekt holder vi fortsat aktivitetsaftener lørdag til 2. søndag de fleste måneder. Vi går til vigiliemessen i Sct. Andreas kirke kl. 17 og bagefter spiser vi middag sammen og ser en film eller hører et foredrag fra kl. 18-21 i menighedssalen. I vinter/forårssæsonen mødes vi lørdagene: 11. januar, 8. februar, 14.marts, 9.maj og 13. juni 2020. Hjertelig velkommen til alle, der har lyst til at være med! Gud velsigne alle Watoto Skoleprojektets velgørere! Mange hilsener Adrienne, Karen, Ane, Arturo og Astrid.

SÆRLIGE MEDDELELSER Projekt Klokketårn er begyndt

Det har været længe undervejs, men nu har vi med indsamlingen fra menigheden, fondsmidler og provenuet fra salget af Kollegievej indsamlet nok til at vi kan påbegynde projektet. Til dette formål er der blevet nedsat en teknisk arbejdsgruppe, bestående af arkitekt Rosa Maria Richards De La Garza, Jørgen Boesen og Frode Lundsteen Hansen som er ved at indhente tilbud fra forskellige entreprenører som en totalentreprise. Projektet i sin helhed går ud på i første etape at give klokken sin stemme tilbage, og derefter udskifte kirkens tag, reparere, pudse og male kir9

sct. Therese december - februar 2020.indd 9

11/18/2019 11:51:21 PM


kens mureværk samt opgradere kirken energimæssigt. Det er et stort projekt, men det giver mening at gøre det nu. Dette projekt forventes at løbe op i en sum på ca. 6-7 millioner kroner, hvoraf vi allerede har 20 %. Derfor skal der ansøges fonde om støtte, både danske og udenlandske. Til dette formål er der brug for at kunne nedsætte en anden arbejdsgruppe med personer, som har erfaring med at skrive ansøgninger til fonde. Men der er også behov for at få kontakter til relevante fonde, hvorfor du gerne må henvende dig til formanden for menighedsrådet, Frode Lundsteen Hansen, hvis du kan introducere os til en fond eller har kendskab til en fond, som burde modtage en ansøgning fra vores side.

Mindetavlerne ved Sct. Andreas Kirke.

På Sct. Andreas Kirkes sydmur (den, der vender ud mod Kollegievej) findes der 5 mindetavler opsat af SAK (Sankt Andreas Kollegiet). Sidst blev det nævnt, at det yderst til venstre var BRODER NIELS CHRISTENSEN. Det var dog ikke rigtigt, det er den midterste tavle

10

sct. Therese december - februar 2020.indd 10

11/18/2019 11:51:22 PM


I dette nummer får I historien på personen, der har en mindetavle yderst til højre på muren. Den er taget fra ’Katolsk Ugeblad, 1945.

Pater Wilhelm Paulus

26. november 1945. »1 Dag døde paa Sankt Josephs Hospital Pater Wilhelm Paulus i sit 78. Leveaar og i Ordenslivets 55. Aar. Derfor skal hver Præst opofre tre hellige Messer og hver Skolastiker og Lægbroder tre hellige Messer, Kommunioner og Rosenkranse for hans Sjælefred.« Saaledes lyder den lakoniske Meddelelse, der læses op i Jesuitternes Huse. Denne kortfattede, tilsyneladende kolde Meddelelse dækker over meget. Pater Paulus var Matematiker om en Hals. Det var enhver snart klar over, der paa nært Hold fik Lejlighed til at omgaas ham. Der er dem der paastaar, at en Matematiker er »en tør Pind«. Men det gælder ikke om »lille Paulus«, som afdøde Pater Ludvig Günther gerne kaldte ham, hverken som Menneske eller Lærer eller Præst og Ordensmand, ej heller paa hans otte Aar lange Korsvej. I mange Aar havde han været Skolebestyrerens højre Haand, baade paa Kolle-giet i Ordrup, hvor han gjorde sit Livs største Indsats bl. a. under P. Ludvig Gün-ther, der gerne kaldte ham for »lille Paulus« og yndede at 11

sct. Therese december - februar 2020.indd 11

11/18/2019 11:51:22 PM


sige: »Lille Paulus skal nok ordne den«, og senere hen ved Sankt Knuds Skole. Han forvandt dog aldrig helt det Chok, han fik, da det kære gamle Kollegium maatte nedlægges. Men som den gode Ordensmand han var, skulde det ikke knække ham, skønt han jo var meget fintfølende. Paa Hospitalet maatte han bringe endnu et Offer. Det gik op for Pater Paulus, at hans Hukommelse svigtede. »Det gaar ned ad Bakke med mig. Jeg kan ikke huske mere. Jeg kan ikke engang løse en kvadratisk Ligning mere. Jeg, der har haft saa godt og klart et Hoved!« Men Pater Paulus bragte det Offer, thi hans aandelige Fader, den hellige Ignatius’ Bøn var ikke Mundsvejr for ham: »Tag, o Herre, al min Frihed. Tag imod min Hukommelse, min Forstand og hele min Vilje. Hvad jeg end har og besidder, du er den, der har givet mig det. Jeg giver dig det alt sammen tilbage og overlader fuldstændig til din Vilje at raade over det. Forund mig kun din Kærlighed og din Naade; saa er jeg rig nok, og noget andet foruden dette begærer jeg ikke.« Saaledes var Pater Paulus ogsaa i Sygdommens Tid Præst, der ofrede om ikke andet, saa sig selv paa Guds Viljes Alter. Om ham gælder i høj Grad de Ord, som Johannes Jørgensen i anden sammen-hæng skriver i »Mit Livs Legende« (4, 103): »En nidkær Ivrer for sin tro – et Tem-perament af ild – en Vilje af Staal – et hjerte af guld. « K. Pauli S. J.

Udvalgte helgener

Når vi i den katolske kirke taler om ’de helliges samfund’ så taler vi om en masse helgener, hvor det blot er navne, der ofte ikke siger os noget, de står i et litani, hvor der også tit er blevet sat plads af til nyere helgener, men de ligger dog som regel så mange år tilbage, at interessen for dem er lille. Dertil kommer, at de helgener, som kirken lægger vægt på ofte ikke er de samme, som har de menige medlemmers interesse. Op til for ca. hundrede år siden, havde man ikke mange hjælpemidler til afhjælpning af store katastrofer som pest og kolera og tyfus, der måtte man ty til højere magter, og da man sikkert ikke følte sig værdig nok til at gå til Gud direkte, så brugte man Maria, Guds moder, eller en anden helgen til at gå i forbøn for sig. Og så gjaldt det jo også om, at finde den helgen, der havde størst indsigt eller succes i lige netop det problem. 12

sct. Therese december - februar 2020.indd 12

11/18/2019 11:51:22 PM


Selvom det nu til dags ikke er nær så meget brugt at bede om hjælp, er der dog flere helgener, der er alment kendte til at kunne opfylde ønsker f.eks. ’den hellige Antonius af Padua’ der er skytshelgen for forsvundne ting, Sankt Blasius mod halslidelser, hvor vi kan få Blasiusvelsignelse i begyndelsen af februar, eller Kristoforus, Kristoffer, der er skytshelgen for de vejfarende. Navnene er kendte, men hvad ved vi ellers om dem? Hvordan er det gået til, at de er blevet Skytshelgen for netop deres bestemte område? Derfor vil der i dette og de næste numre af sognebladet kunne ses en kortfattet omtale af forskellige helgener i håbet om at gøre dem mere vedkommende. Vi er jo i samfund med dem. SKT. BLASIUS 3. FEBRUAR Den tredje feb. er mindedag for Skt. Blasius, der var Eremit og Biskop i Sebaste i Armenien. Han led martyr døden i år 316 under Kejser Licinius (307-24). Inden Blasius blev Biskop var han læge. Han er derfor blevet lægernes skytshelgen. Han er en af de 14 nødhjælpere, (de vil blive omtalt i et senere nummer), og på grund af arten, af de mirakler han tilskrives, anråbes han særligt ved hals- og hudsygdomme. Herfra stammer den stadigt eksisterende skik, der kaldes ”Blasius velsignelsen”, hvor man beder Vorherre om beskyttelse mod halsonder og andre sygdomme. ”På den hellige biskop og martyr Blasius’ forbøn befri Gud dig fra al sygdom i halsen og fra ethvert andet onde. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.” Legenden fortæller at Blasius var søn af rige og fornemme kristne. Som meget ung han blev viet til biskop af Sebaste. Ikke længe derefter brød kristenforfølgelserne under Kejser Licinius ud. Biskop Blasius flygtede ud i ørknen hvor han boede i en hule i 7 år. Legenden pynter også på virkeligheden. Den fortæller, at vilde dyr kom til ham der for at blive helbredt og velsignet. En gang skal han have fået en ulv til at tilbagelevere en gris, den havde taget fra en fattig bondekone. Men mest kendt er dog legenden om moren, som kom til biskoppen med sin lille søn, han havde fået et fiskeben i halsen og var ved at dø. Blasius redede drengens liv med bøn og ved at lægge to lys over kors på drengens hals. 13

sct. Therese december - februar 2020.indd 13

11/18/2019 11:51:22 PM


Efter at være blevet taget til fange nægtede Blasius fortsat at opgive sin tro, han blev udsat for forskellige former for tortur, blandt andet blev hans krop revet til blods med en strigle af jern. Han blev derefter dømt til døden og halshugget. Legenden fortæller at han døde med en bøn på sine læber, om at alle med halsonde måtte blive hjulpet gennem ham. SCT. AGATHE AF CATANIA, 5. FEBRUAR Dagen har navn efter hellige Agathe af Catánia, hvis festdag er den 5. februar. Agathe blev født i byen Catánia på Sicilien i en adelig familie ca. år 225 e. k. Den meget upålidelige legende, der er opstået omkring hendes person, fortæller, at den romerske statholder Quintian forelskede sig i den usædvanlige skønne jomfru. Men da hun afviste ham, blev han så rasende at han fik Agathe dømt til døden på grund af sin kristne tro. I et forsøg på at få Agathe til at afsværge sin kristne tro blev hun overgivet til en kvinde Afrodesia der sammen med sine 6 døtre drev et bordel. Men det var forgæves. Hun blev derefter overgivet til torturbødlerne. Legenden fortæller videre om torturen, hun gennemgik, at hun blev lagt på en strækkebænk og hendes arme og ben blev trukket af led, og at hun derefter fik brysterne skåret af og at de blev lagt på et fad. Legenden fortælles også at apostlen Peter da viste sig for hende i et syn og helbredte hendes sår. Men fire dage senere blev torturen genoptaget, hun blev rullet på glødende kul blandet med glasskår. Samtidig med at Agathe endelig døde af sine pinsler kom vulkanen Etna i et voldsomt udbrud. Statholderens heste blev så skræmte at de sparkede bødlerne ihjel. Det lykkedes dog at standse lavastrømmen ved at holde Agathes slør frem mod den fremstrømmende lava. Oven over ses et billede af Agathe med sine to bryster på et fad malet af Francisco de Zurbaran 14

sct. Therese december - februar 2020.indd 14

11/18/2019 11:51:22 PM


Agathe er skytshelgen for byen og for ammer, ammende mødre, sygeplejersker ligesom der også kan bedes til hende om hjælp mod brystsygdomme. Agathe er også skytshelgen for klokkestøbere. I kunsten afbilledes hun ofte sammen med de torturredskaber, der blev anvendt på hende knibtang og kniv eller med et fad med de afskårne bryster. Dette kan forveksles med to klokker, derfor blev hun klokkestøbernes skytshelgen. På samme måde har deres lighed med runde landbrød forårsaget den skik, der praktiseres nogle steder, at velsigne brød i kirken på hendes festdag. JOHANNES MARIA VIANNEY I ’Vidnesbyrd af p. BRUNO THÉVENIN’, andet sted i bladet, bliver der nævnt en helgen. Det er den hellige Johannes Maria Vianney og omtalt som alle præsters skytshelgen. Han blev født i 1786, så man behøver ikke at ty til legender for at få noget at vide om ham. Han var bondesøn, men ville være præst. Han var nok ikke det helt store lys, for hans studier varede fra 1806 til1815, bortset fra de 14 måneder han var skjult for at undgå militærtjeneste. Hans fremskridt i studierne var meget langsomme og ikke lovende, men endelig blev han viet til præst nok mere på grund af hans store fromhed og gode vilje end på grund af noget andet. I 1818 blev han sendt til Ars-en-Dombes, en ensom og forsømt landsby med 230 indbyggere, hvor alkoholisme, søndagsarbejde, utugt og religiøs ligegyldighed havde udryddet alt kirkelig liv. Hans overordnede anså, at den ubegavede præst ikke kunne gøre særlig skade der. Han blev der i 40 år indtil sin død. Især i sine tidligste embedsår var han meget streng og ’puritansk’, men hans strenghed på prædikestolen opvejedes af hans helt ualmindelige indsigt og magt til at omvende mennesker i skriftestolen. Han blev efterhånden landskendt og endog fra udlandet kom mennesker for at gå til skrifte hos ham, sådan at han ofte sad 18 timer om dagen i skriftestolen. Nogle af hans præstekolleger så skævt til ham og sagde, at han var uvidende, en charlatan, ja, endog mentalt forstyrret. Men deres biskop svarede dem: ”Jeg kunne ønske, mine herrer, at alle mine præster var ramt af den samme galskab”. Johannes Maria Vianney blev helgenkåret i 1925 og i 1929 udpegede Pius XI ham til skytshelgen for sognepræster. 15

sct. Therese december - februar 2020.indd 15

11/18/2019 11:51:22 PM


Vil du bruge 2½ minut daglig på en præst? Therese Missionen - hvad er det?

Pave Frans siger ved enhver lejlighed: ”Bed for mig!” Ved samtale med jour-nalister og fodboldspillere, ved audienser og ved sine taler til de unge. For mig er dette udtryk for, at samtlige præster – i lighed med Paven – har brug for lægfolkets forbøn, til udførelsen af den store opgave, kaldet indebærer. Har Gud brug for vore bønner, som vi frembringer i al vor ufuldkommenhed og skrøbelighed? Ja, jeg tror, at Gud ønsker at vi støtter vore præster med bøn. I erkendelse af dette, har vi oprettet en forbønstjeneste i Danmark, inspireret af Therese Missionen. Den opstod i 1975, og virker i dag i Frankrig, Tyskland, Belgi-en, Polen, Ungarn, Italien og Litauen. Bønnen – som er rettet til Jomfru Maria – har ens tekst i samtlige lande. Hvert medlem beder for en – for ham/hende ukendt – præst i Bispedømmet. Bønnen bygger på gensidig anonymitet. Anonymiteten tjener bl.a. det formål, at eventuelle sympatier og antipatier ikke har indflydelse. Den enkelte bedende påtager sig en livslang forpligtelse til at bede for denne præst. VIDNESBYRD AF P. BRUNO THÉVENIN stifter og leder af Therese Missionen: ”I det følgende vil jeg berette om hvor, og hvordan Therese Missionen opstod. Begivenheden fandt sted i Lisieux, byen, hvor Thérèse af Jesusbarnet (Thérèse af Lisieux) levede sit liv som karmelitternonne. Den første spire til bønstjenesten kom i hjertet af en barnløs dame; fru Charles. Hun henvendte sig til biskoppen af Lisieux: ”Jeg har ikke fået børn i mit ægteskab, og mit hemmelige ønske var en søn, som måske ville blive præst. Jeg vil gerne bede Dem, om at nævne en af Deres præster; ham vil jeg så bede for hver dag, resten af mit liv.” Biskoppen gav følgende svar: ”Frue, jeg foreslår, at De beder for en tilfældigt udvalgt seminarist: at han gennemfører præstestudiet. For at bevare diskretionen, nævner jeg kun hans fornavn: Bruno. Modtag min faderlige velsignelse for det, De gør for Kirken.” Fru Charles holdt sit løfte. I mellemtiden – fortsætter p. Bruno Thévenin – gennemførte jeg mine studier på seminariet, og jeg blev 16

sct. Therese december - februar 2020.indd 16

11/18/2019 11:51:22 PM


præsteviet i 1973, på 100-års dagen for Thérèse af Jesusbarnets fødsel. Mit første tjenestested blev sognekirken i Lisieux. Et år senere tog jeg på en kort pilgrimstur til Ars for at ære Den hellige Johannes Maria Vianney; alle præsters skytshelgen. Da jeg vendte hjem, fandt jeg sognekirken i Lisieux lukket. Sakristan, organist og husholderske var rejst. Fra sognepræsten lå der en besked på en papirstump: ”Er hjemme igen om tre dage”. Han kom aldrig tilbage. Der stod jeg alene med ca. ti tusinde menighedsmedlemmer og flere hundrede børn, der gik til religionsundervisning. Samtlige opgaver i kirken og på præstegården måtte jeg selv udføre. Efter en uge var der ikke flere rene tallerkener i køkkenet. Jeg henvendte mig til en ældre dame, som kom dagligt til hverdagsmesse. Jeg fortalte om mine problemer og spurgte, om hun kunne hjælpe mig. Hun blev glad for min henvendelse og besluttede straks at hjælpe i kirken og i præstegården. Det var fru Charles. Nogen tid efter spurgte hun mig, om der var flere på præsteseminariet på mit hold, der hed Bruno. Det var der ikke. På den måde fandt vi ud af, at fru Charles havde bedt for mig gennem 8 år. Jeg var klar over, at begivenheden fandt sted efter Himmelsk tilskyndelse, samt at der måtte organiseres en bønstjeneste for præsterne. Thérèse af Jesusbarnet har allerede i min barndom spillet en vigtig rolle i min tilværelse. Min præstevielse fandt sted på 100-årsdagen for hendes fødsel. Fru Charles – som havde bedt for mig – levede i Lisieux og jeg fik tjeneste i Lisieux. Fru Charles gjorde det samme for mig, som Thérèse af Jesusbarnet gjorde i Karmel: Thérèse bad for to missionærer. Ideen var født: at mobilisere beboere på plejehjemmene, børnene og menighedsmedlemmer til at bede for præsterne! Det føltes som om jeg havde fundet Lille Thérèses ”Lille Vej”. Vi besluttede at skabe en mission: ”Therese Missionen”. Vi udarbejdede den kanoniske status, forklarede sammenslutningens karisma, indsatsens mål og midlerne. Biskoppen af Lisieux, Guy Gaucher, havde godkendt Missionen og velsignede den. (1975). Jeg tror, at Therese Missionen er en velsignelse for Den katolske Kirke. Jeg tror desuden, at oprettelsen er Lille Thereses ønske. Hun sagde jo selv: ”Jeg indtrådte i Karmel for at redde syndere og for at bede for præsterne.” 17

sct. Therese december - februar 2020.indd 17

11/18/2019 11:51:22 PM


Hvad er Therese Missionens mål? Præsterne udgør Kirkens hjerte. Derfor skal de omgives med kærlighed og opmærksomhed. Det er dem, som formidler sakramenterne til de troende. Vores Mission, med ydmyge bønner, danner en beskyttende skjold omkring hver af præsterne. Bøn er vores stærkeste våben. Jeg synes, at det er godt for præsten at vide, at nogen beder for ham. Det er ligeledes godt, at de troende udtrykker deres taknemlighed over, at Gud sender præster til dem.” Ønsker du at være med, bedes du kontakte undertegnede. Du vil få tilsendt fællesbønnen, som vi beder hver dag – det tager 2 minutter – samt det første bogstav på navnet af en af vore præster i Danmark, som du herefter beder for. I bønnens fællesskab Katalin Nørgaard, Bakkehave 28, 1.th. 2970 Hørsholm Tlf. 42 42 02 45 e-mail: katalinnorgaard@webspeed.dk Indlæg modtaget af redaktionen, som er bekendt med forfatterens navn

Ske din vilje som i himmelen så og på jorden

! Kære brødre og søstre i Kristus! Pax Christi I dagens historisk forvirrede og foruroligende situation i verden og i Kirken, falder lyset entydig på opgaven, at efter apostlenes eksempel udenfor Emmaus, invitere Kristus ind i vort hjerte, for Ham at blive centrum for vort liv, eller rettere: svare JA til Hans invitation til os at blive hans brødre og søstre, dele hans Kors og sande frihed som Guds ydmyge, uforbeholdent hengivne tjenere. Kort sagt: til hellighed. Efter Skt. Moder Teresa af Calcuttas forklaring og forbillede: hellighed er ikke noget tiltænkt de eksklusive få, men det enkle, lille hjertes hengivne efterfølgelse af Den Ende, Elskede, Jesus i Hans mystiske legeme, Den eneste sande Katolske Kirke. Vi ved jo Hvem vi tilhører! Blot ét blik fra Dig, Jesus, blot én dråbe af Dit blod, min Herre og Konge... Hvilke er de afgørende spørgsmål vi kan stille os selv? 18

sct. Therese december - februar 2020.indd 18

11/18/2019 11:51:22 PM


Vi kan vel ikke uden at foregribe Guds Forsyn sætte en ”standard” for hvordan vi bedst kan bevise Vor Herre vores loyalitet? Til gengæld anspores vi af Vor Moder, Jomfru Maria tillidsfuldt at træde trin for trin i opdagelsen af Hans forvandlende Sandhed og Kærlighed. Hvis vi tillader det såkorn få spire som Treenige Gud ved vores forældres omsorg har lagt ned i os ved Dåben, vil vort hjerte snart nok blive forvandlet til en rosenhave... Med Vor elskede Moder Maria i spidsen, står helgenen og alle engle, ganske ugenerede af tidsbarriæren, parate til at hjælpe os at forene vore træge hjerter med Kristus Kongens hjerte. Hør hvor martyrerne ansporer os til at indrette vores vilje efter Guds hellige vilje! Hvad er det vi kan høre Gud hviske til os i vor tid og i vort liv, også gennem helgenens og kirkelærernes livsløb og deres tidløse forbønner og lovsange? De følgende overvejelser kan måske med god beholdning læses med Psalmernes bog ved hånden, i løbet af et par ugers tid? Er Kristus Konge over - vores intellekt? - vores familie liv? - vores professionelle liv? - vor fritid? - vores længsler, ambitioner og aspirationer?

Er vi opmærksomme på Den Ondes lokkelser, og særlig de angreb den Onde retter mod dydslivet og i særdeleshed mod ydmyghed, kyskhed og beskedenhed? Er vi klare over den Ondes massive angreb i vor tid mod vor tillid til og tro på Kirken som Kristus mystiske legeme i verden, mod anerkendelsen af Kristus fulde nærvær ved den hellige Eukaristi, mod den enestående betydning af bodens og ægteskabets sakramenter, samt mod vor selvforståelse som Jordens salt og den sande kærlighedens acolyter/ lysbærere, Kirkens levende sten, ja - medlemmer i Kristus? 19

sct. Therese december - februar 2020.indd 19

11/18/2019 11:51:22 PM


Psalme: 140+59+143+12+123+43+144+37 Søger vi opmærksomt at bortvise fra vort sind og hjerte de synspunkter og præferencer som marginaliserer Kristus og hans evige forskrifter? Tager vi vor evt. tvivl på alvor, bringer disse op med vores åndelige fader og opsøger de bedste katolske filosofiske og apologetiske kilder? Søger vi at fordybe vor forundring over Guds visdom, omfavne målet med vort liv og med Skabelsen, nedlagt i os fra begyndelsen og som lyser frem igennem Kirkens lære og Hendes hellige læreres liv og vidnesbyrd? Søger vi ofte at overveje og trofast at indordne vores vidnesbyrd og relationer i harmoni med vort dåbsløfte: i sin fylde og uden forbehold at følge den konstante og ufejlbare lære som Kristus ved Helligånden skænker os gennem tidsaldrene ved Sit mystiske legeme, den Hellige Katolske Kirke, ved Hendes katekese og Magisterium? Psalme 14+120+142+94+16+124 Søger vi opmærksomt at forene vores vilje med Vor Herres vilje og at rette alle vores længsler og aspirationer til Guds større ære? Psalme 63+19+119:1-93 Er vi bevidste vores opgave at bringe Hans fred til vore familier og det lille samfund omkring os ved i alt at følge Kristus forskrifter og imitere Ham i sandhed, ydmyghed og tålmodighed? At Kristus ved vor medvirkning kan jage væk den dæmoniske ensomhed og meningsløshed, der svøber så mange unge sjæle i ontologisk vinter. At bringe Hans retfærdighed der hvor vi kan, at virke for det fælles gode i vort lille samfund, og derved bidrage til det større samfunds strukturelle omdannelse, så at Kristus Kongeskab bliver synlig for alle. Husker vi på vort. Søger vi for hver dag at gribe de muligheder vi har til at svare på Kristus Jesus brændende opfordring: ”I skal elske hinanden, som Jeg har elsket Jer”? Afviser vi derfor, i enighed med vore dåbsløfter, alle Djævlens fristelser og al dennes virksomhed? Hader vi med al vor magt alle de handlinger som slægter på de forfærdelige pinsler som Kristus led - og i Kirken stadig lider - på sin vandring fra Olivenlunden til Calvariet? 20

sct. Therese december - februar 2020.indd 20

11/18/2019 11:51:22 PM


Afviser vi at lade os stimuleres eller opfyldes af underholdning, tidsfordriv og studier der fører os i opposition til Kristus Kongens sande vej og vilje? Elsker vi kun de ting der glæder Vor Herre? Fader, ”...led os ikke ind i fristelse, men frels os fra det onde.” Psalme 40+139:19-24+96+119(94-176)+131 Sørger vi at fordybe vor relation med Kristus gennem et regelmæssig og hjertelig bønsliv, gennem regelmæssig at modtage forsoningens og alterets hellige og nødvendige sakramenter? Afsætter vi tid til at fordybe vor Tro og glæde vor sjæl ved studier af den hellige skrift, af katekismen, af helgenens vidnesbyrd og de mangfoldige udtryk for lovsang og tak som tekst og musik, arkitektur og kunst har bragt os op gennem tidsaldrene, til Guds større ære? Lader vi Kristus fylde vort hjertes bæger så fuldt, at vi udad, i Ham, ret kan hengive os de opgaver som livets stand og vore nære relationer kræver? Former vi dagens små og store kærlighedsgaver, trygge i kundskaben om, at Kristus er Sandheden, Vejen og Livet og at Han skænker alle de nådegaver vi som medlemmer i Hans mystiske legeme har brug for? Henvender vi os daglig - i hjertets fulde tillid - til Moder Maria i Rosenkransen, og beder Hende hjælpe os i vores bestræbelser på at give vort personlige svar på Kristus kald til at elske hinanden sådan, som Han elsker os..? Sørger vi at ære Vor Herre Kongen ved vort daglige offer, som Vor elskede Moder indstændigt beder os om i Fatima, til gavn for Kirken i kampen for mange sjæles redning? Ofrer vi al vor smerte, angst og sorg op til Kristus, Den Korsfæstede, også for dem som volder os sorger og ubehag...? Viser vi medfølelse? Tænker og taler vi godt om dem? Indser vi, at vi i vores største lidelser er så tæt på Kristus at vi, blødende, kan hviske til Ham ”mund til øre” hvor meget vi elsker Ham og takke Ham for at Han bærer Korset med os..? Hvor højt ærer vi vort kors, forenet med Hans Kors...? (fx. på en skala en fra 0 til 10...) Indser vi, at vi ved at beredvilligt gennem-lide med Kristus de forskellige uundgåelige skæb21

sct. Therese december - februar 2020.indd 21

11/18/2019 11:51:22 PM


ner som vi nu en gang skal gennemgå, lever vort liv som Guds trofaste børn i verden? Vi gør derved Vor Herre og Hans Moder stor ære, gengælder vor skytsengel for al dennes sved og tunge slæb, opmuntrer vore pilgrimsvenner og spares for æoner af tid i Skærsilden. Søger vi ærligt, opmærksomt, ydmygt og med bodfærdigt sindelag at søge forsoning med dem som vi har bekæmpet og såret, og ligeledes tit søge forsoning med Gud i Bodens Sakramente? Øver vi os i at bruge ”Det Sværeste Ord”: undskyld? Abba, ”...forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere...” Psalme 38+39+6+88+42+51+130+25+32+62:1-9+91+23 Sørger vi for at lære os i ord og handling ret at formidle og forsvare Kirkens konstante undervisning i vores familier og i vores omgivelser? Studerer vi sund filosofi, fx. Skt. Anastasius, Skt. Augustin, Skt. Ambrosius, Skt. Bede, Skt. Anselm, Skt. Bernard, Skt. Thomas Aquinas, Skt. Bonaventura, Skt. Catharina, Skt. Teresa af Avila, Skt. Bellarmine, Skt. Alphonsus, Skt. Newman, Fr. Garrigou-Lagrange OP, prof. Dietrich von Hillebrandt, prof. Peter Kreeft? Omfavner vi sand katolsk antropologi (Katekismus, Skt. Joh.Paulus II)? Hjælper og støtter vi hinanden i familier, menigheder og samfundet omkring os at tænde katolsk sociallæres klare lys og dermed bidrage til at återføre alt i Kristus: at synliggøre Kristus kongeskab og Hans Rige? Herre, ”… komme Dit Rige ...” Der er lovsang i meget af hvad en menneskelig observation, refleksion og dybe længsel efter sandhed og skønhed formår at give et udtryk: Bachs fuger, Maxwells ekvationer (ligninger), Gødels teorem, Michelangelos Pietá, Chartes katedralen, Skabelsens Søjler (fanget af Hubble teleskopet), den seksuelle reproduktionens storslåede sammensmeltning af protokærner og dannelsen af et nyt individ, en moders sidste udånding i bøn for børnenes omvendelse og frelse, et dyrs sidste blik op mod en stjerne besat himmel, en vals sang... ja, hver blomst på marken, hvert snefnug og hver dråbe af det livgivende regn synger sin egen lovsang om Guds storhed, visdom og godhed …! 22

sct. Therese december - februar 2020.indd 22

11/18/2019 11:51:22 PM


og så, det største mirakel af alle på vor Jord: det der ikke kan mærkes af vores menneskelige sanser, men som jager væk sjælens uro og dunkelhed og mætter sulten i vore hjerter: ved hver katolsk Messe træder Jesus frem, vi får en kig helt ind til Golgata og den åbne Grav. I kommunionen bliver vi mættede af Den selvsamme – Logos, vor elskede Gud, Faderens Søn. Altings tilstedeværelse, ja selve eksistensen, skænkes i hvert øjeblik sit være af den SOM ER og opretholdes ved Logos, Sønnen elsket i Helligånden. Erkender vi Hvem der er, der kommer til vor trøst og helbredelse i det Helligste Sakramente..? Det er vel ikke at undre sig over, hvis vore hjerter ibland brænder i vort bryst, lige som hos disciplene ved Emmaus! Fader vor, ”...Du som er i himmelen, helliget være Dit navn... Giv os i dag vort daglige brød... ”. Canticum-Benedicite Dominum (Dan B:) Psalme 19:1-8-147+148+33+104 Orker vi at bilde os ind, at der kan være noget mere tilfredsstillende eller mere glædende end det: at give luft til vores higen efter at få indstemme i dette altings tak..? Er det ikke mere end dårskab at prøve at holde noget tilbage for os selv, af det som jo aldrig har tilhørt os, men blot er udlånet, os til åndelig inspiration og en stav at støtte sig på, på denne vores pilgrims-vandring her i tiden? En melodi at nynne med på, der letter vores trin, en retning for os at følge, for ikke at miste sporet hjem til Paradis...? Er ikke den bedste forvaltning af Gaven vi har fået den, at vi giver videre af tørsten efter hvad sandt og godt er? Hvordan kan vi katolske familier, omkredsede som vi er af sultne løver i vor desperat ensomme, blodtørstige, Guds-benægtende kultur, stadig stå sammen i bøn, vokse i dyderne, i visdom og sakramentalt fællesskab? Sammen kan vi bedre løfte ansvaret for at overlevere Troen til vores elskede børn og videre omkring! Afsætter vi tid til at tilegne os, og med nødvendig nåde dertil, at dygtiggøre os i opdragelsen af eller arbejde med børn at anvende en ret forståelse af sjælens lovbundne bevægelser, dybe længsel og sande mål. Det samme gælder for os selv: at bekræfte vor sjæls længsel efter for23

sct. Therese december - februar 2020.indd 23

11/18/2019 11:51:22 PM


eningen i Gud: så som svalen iler til sit bo da aftenen går på held. Bliv hos os Herre ...! Psalme 139:1-18+145+150 Apostel Paulus lærer og maner os: Lad os tålmodigt godtage alle de uundgåelige lidelser i livet som fører os nærmere ind til Vores Herres nærhed på Korset. Lad os ikke frygte andres foragt eller afvisninger. Må vi også afvise egne uretfærdige domme over os selv og over andre. Lad os meget frygte blot én ting: at skulle komme at lade anledninger gå os forbi til loyalt at stå fast ved Kongens side i kampen for sjæles evige redning. At sætte på pause Hans bud: at elske hinanden, så som Han elsker os – lad os frygte det. Fra al eksistentiel angst, kvælende rodløs ensomhed, fra faderløshedens labyrint, ansvarsforflygtigelsens selvbedrag, bekvemmelighedens kviksand, fra tom tro på Gudløs individualisme og den giftige relativisme: Salva nos, Domine - Kyrie eleison! Kol 1:12-20 Elskede Guds Moder Maria, Hellige Josef, Skt. Peter og Paulus, alle apostle, alle helgener - kendte og ukendte! – fra hjertets bund tak for Jeres tidløse forbillede og forbønner for os, der endnu færdes i Tåredalen. Ærkeengel Michael, alle skytsengle, tak for Jeres beskyttelse fra Satans anslag og inspirationer. Kære venner, lad os stå sammen i forbøn og bodgørelse for Helligåndens nødvendige nådegaver til Paven, til vor apostel og biskop Czeslaw, til alle vores præster, hele Kirkens biskopper og det gudviede folk. Må Gud styrke dem i hellig, troværdig missionsiver, skænke dem udholdenhed i dydslivet; heroisk mod i deres utrættelige forsvar for Kirkens konstante, saliggørende Troslære og urokkelighed i deres personlige vidnesbyrd om Sandheden. Støt dem Fader, ved din Hellige Ånd, i deres kamp mod personlige svagheder, at disse ved Dit forsyn ikke vil undergrave eller skandalisere deres sakramentale omsorg for os. Måtte hellere deres rodfaste undervisning og troværdige kamp vække vor slumrende længsel efter at 24

sct. Therese december - februar 2020.indd 24

11/18/2019 11:51:22 PM


vokse i barnets fortrøstningsfulde overgivelse til Jesu og Marias hjerter. Må vi alle ved Guds nåde vokse i befriende hellighed, hinanden til glæde og inspiration, verden til efterfølgelse, alt til Guds større ære. Psalm 150 Christo Rey – Kristus Jesus er vor Konge i al evighed! Vi fortrøster på Dig. Ufam Tobie! In Christo et Maria - er broder, under Skt. Benedikts regel.

Besøgstjenesten i Skt. Andreas og Skt. Therese - er De ældre og alene, - er De gennem tab blevet alene, - er De på grund af handicap eller sygdom afskåret fra at komme ind i Kirken, - er De indlagt på hospitalet med en alvorlig sygdom - har De behov for besøg af præsten til at snakke med - vil De modtage de syges salvelse sakramente og kommunionen - til at være stille sammen med, så må De gerne kontakte præsten på tlf: 51 32 88 96 eller sende en e-mail til: nmqdk@katolsk.dk

Sammen laver vi vores lektier

Isabella Lundsten og Alicia Mitala besluttede til sommerfesten at starte en lektiecafe efter søndagens højmesse. Tiltaget kom sig af, at de til festen talte med flere forældre som beklage sig over at deres børn havde det svært i nogle fag eller med at koncentrere sig, når de skulle lave lektier i weekenden. Derfor aftalte de indbyrdes, at de ville tage deres egne lektier med om søndagen, og sætte sig ind i Ungdomslokalet for at lave dem. Hvor de begyndte to, er der nu 8-10 børn som også tager deres lektier med, men der er plads til mange flere. Det eneste krav er, at man tager sine lektier med eller at man tilbyder sin hjælp til de andre. Ikke alle kan være god til alle fag, men tilsammen dækker vi alle fag, siger de to. 25

sct. Therese december - februar 2020.indd 25

11/18/2019 11:51:23 PM


HAR DU TJEK PÅ DET? Tag pulsen på din økonomi, når du får din årsopgørelse på SKAT.dk. Trænger din kirkeskataftale til en revision?

3 1

punkter der er værd at tjekke

Betaler du til folkekirken?

Punktet kirke henviser til folkekirkens kirkeskat. Hvis der står et tal her, så betaler du til folkekirken. Det behøver du ikke, hvis du er katolik.

2 Gaver til godkendte foreninger

3 Skattepligtig indkomst

Gaver til godkendte foreninger (Rubrik 55)

Her ser du, om din kirkeskat er registreret korrekt. Du får nemlig fradrag for gaver og kirkeskat til Den katolske Kirke.

Skattepligtig indkomst

Her ser du, hvad din skattepligtige indkomst er. Det anbefales, at enhver katolik over 16 år betaler 1% af deres skattepligtige indkomst til Kirken. Eksempel: Skattepligtige indkomst = 250.000 x 1% = 2.500 kr. årligt eller 208 kr. pr. måned.

Tilmelding eller ændringer til kirkeskat? kirkeskat@katolsk.dk eller telefon: 33 55 60 80

KATOLSK.DK/16B 26

sct. Therese december - februar 2020.indd 26

11/18/2019 11:51:23 PM


Menighedens hjemmeside

Vil du vide hvad der sker i vores menighed? Vil du vide hvornår der er messe? Skal du have fat i præsten? Så gå ind på vores hjemmeside: https://www.sa-st.dk. Her finder du alt, hvad der er værd at vide. Vi vil sørge for løbende at opdatere siden så det altid er de nyeste oplysninger du finder. God fornøjelse!

Pilgrimsforening i Sankt Thérèse

Fredag den 6 marts efter messen, som begynder kl 16 30, mødes den katolske pilgrimsforening i Sankt Thérèse. Ann-Cathrin Hedberg sørger for et beskedent måltid i menighedssalen. Vi giver hinanden tips og vejledninger omkring Pilgrimsvandringer i ind- og udland, og finder evt. en makker at vandre med. Alle er velkomne. Tilmeld dig til Poul Erik Magnussen på mail jakobsvejen@gmail.com. For mere information se venligst www.jakobsvejen.dk

Pilgrimme i Santiago 27

sct. Therese december - februar 2020.indd 27

11/18/2019 11:51:23 PM


SOGNETS KALENDER

Uden stedsangivelse er det altid i sct. Therese NOVEMBER Lørdag d. 30. Sct. Andreasfest kl. 16. Festmesse og sammenkomst) Søndag d. 01. Mandag d. 02. Tirsdag d. 03. Onsdag d. 04. Fredag d. 06. Lørdag d. 07. Søndag d. 08. Søndag d. 15. Onsdag d. 18. Tirsdag d. 24. Onsdag d. 25. Torsdag d. 26. Søndag d. 29. Tirsdag d. 31.

DECEMBER Julebasar i sct. Therese kL. 12.00-14.00 English Family Mass, kl.16.30 Bibeltime kl. 19.30-20.30. Kæk holder adventsfest. Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet. Jesu hjerte-fredag. Bodsandagt kl.15.30. Bededag for præste- og ordenskald. Rosenkrans kl. 11.00 derefter messe. Familiemesse og ’Familiedag’ kl. 10.00 til kl. 14.00 Julebingo kl. 12.00 English Family Mass, kl.16.30 Julefrokost kl 12.30. Juleaften. Familiemesse kl. 16. Juleaftensmiddag. Midnatsmesse kl. 23.30. Juledag. Herrens fødsel, Højmesse kl. 10.00 i Sct. Therese og kl. 11.30 i Sct. Andreas. 2. Juledag, Stefan, den første martyr. Messe kl. 10.00 Den Hellige Familie, Højmesse kl 10.00 Juletræsfest i kantinen efter messen. Nytårsaftensdag. Taksigelsesmesse kl. 16.00

Onsdag d. 01. Fredag d. 03. Lørdag d. 04. Søndag d. 05. Mandag d. 06. Onsdag d. 08.

JANUAR Nytårsdag. I Sct. Therese messe kl. 10 i Sct. Andreas 11.30. Jesu hjerte-fredag. Bededag for præste- og ordenskald. Tilbedelse kl. 10.00 messe kl. 11.00 Herrens Åbenbarelse, De Hellige Tre Kongers Fest. English Family Mass, kl.16.30 Bibeltime kl. 19.30-20.30. Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet.

28

sct. Therese december - februar 2020.indd 28

11/18/2019 11:51:23 PM


Lørdag d. 11. Søndag d. 12. Mandag d. 13. Søndag d. 19. Onsdag d. 22. Torsdag d.23.

’Wa toto’ aften. Familiemesse kl.10.00, familiedag til kl. 14.00 MR-møde kl. 18.00 Engelsk familiemesse kl 16.30. Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet. Kirkevandring, kl.18.30, Sankt Pauls Kirke i Nyboder

Lørdag d. 01. Søndag d. 02. Mandag d. 03. Onsdag d. 05. Fredag d. 07. Lørdag d. 08. Søndag d. 09. Onsdag d. 19. Lørdag d. 22. Søndag d. 23. Mandag d. 24. Onsdag d. 26. Lørdag d. 29.

FEBRUAR Bededag for præste- og ordenskald. Tilbedelse kl. 10.00 messe kl. 11.00 Kyndelmisse. Blasiusvelsignelse efter messen. English Family Mass, kl.16.30 Bibeltime kl. 19.30-20.30. Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet. Jesu hjerte-fredag. ’Wa toto’ aften. Familiemesse kl.10.00, familiedag til kl. 14.00 Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet. Fastelavnsfest kl. 16.30 Engelsk familiemesse kl 16.30. MR-møde kl. 18.00 Askeonsdag, messe i Sct. Therese kirke kl. 17.00, ingen messe kl. 08.00, men messe i Sct. Andreas kirke kl 09.00. Messerne er med askeindvielse. Faste- og abstinensdag. NB! Gamle palme grene til fremstilling af aske kan afleveres i kirken senest søn dagen før, dvs. den 23. februar. Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet. Korsvejsandagt kl. 10.30 og messe kl. 11.00.

Mandag d. 02. Tirsdag d. 03. Onsdag d. 04. Fredag d. 06.

MARTS Bibeltime kl. 19.30-20.30. KÆK holder forårsfest. Mini-KUK kl. 18.00-19.30 i KUK lokalet. Pilgrimsforeningsmøde i Sct. Therese kl. 16.30.

29

sct. Therese december - februar 2020.indd 29

11/18/2019 11:51:23 PM


Mødeoversigt

Andreasfest 30/11 Bibeltime: 2/12, 6/1, 3/2, 2/3. Bodsandagt 06/12 Familiemes.& dag: 8/12, 12/1, 9/2. Julebasar Therese 01/12 Fastelavnsfest: 22/2. Julefrokost 18/12 Julebingo/HEK: 15/12. Juletræsfest 29/12 KÆK Andreas: 3/12, 6/3. Pilgrimsforening 06/3 MR-møde: 13/1, 24/2. Kirkevandring 23/1 ’Watoto’ aften: 11/1, 8/2. Eng. Familiem. 01/12, 15/12, 05/1, 19/1,02/2 og 23/2. Mini-KUK 04/12, 08/1, 22/1, 05/2 og 19/2, 04/3

Skriftemål

Hver mandag fra kl. 16 - 17 og hver lørdag 10 - 10.50 sid-der præsten til disposition for skriftemål i kirken, og det er ofte muligt at aftale et skriftemål i forbindelse med messerne. Men man er altid velkommen til at kontakte præsten for at aftale en tid.

Transportordning

Ved søndagsmessen i Sct. Therese kirke, fungerer der i øjeblikket en frivillig transportordning. Men vi mangler Chauffører, da flere af vore chauffører enten er flyttet fra sognet eller har opgivet deres kørekort. Nogle af menighedens medlemmer er afhængige af en kørselsordning for at kunne komme til messen, og det ville være dejligt, hvis der ville være andre, der kunne træde i stedet. Har man mulighed for at være chauffør en eller flere søndage om måneden, kan man henvende sig til menighedsrådet. På forhånd tak

MobilePay

Ved kollekten om søndagen og andre dage kan man benytte MobilePay. Det gældende nummer er 76 645. Nummeret står også inden i de kurve, der bruges til at indsamle kollekten. 30

sct. Therese december - februar 2020.indd 30

11/18/2019 11:51:23 PM


Kontakt info: Pastoralrådet: Hans Larsen (medlem) Tlf. 36 46 20 00 mail: salina@post.tele.dk Frode Lundsten (suppleant) Tlf. 29 89 79 89 mail: mr-formand@sa-st.dk Sognepræst: p. Minh Quang Nguyen

Tlf. 51 32 88 96 mail: nmqdk@katolsk.dk

Andenpræst: Pastor Jørgen Erichsen

Tlf. 39 64 30 39

Menighedsrådsformand: Frode Lundsteen

Tlf. 29 89 79 89 mail: mr-formand@sa-st.dk

Sognekontoret Birgit Hasløv og Felicity Pors Tlf. 20 31 30 95 mail: sast-kontor@katolsk.dk Kasserer : Filip Lange

Tlf. 91 35 74 18 mail: filange1973@gmail.com

HEK/ Hellerups Katolikker Michala Lange Baerentsen Tlf. 30 64 62 46 mail mr-naestformand@sa-st.dk KÆK Lisbeth Poulsen

Tlf. 50 17 89 71 mail lisbeth.bent.jensen@gmail.com

Caritas (Skt. Therese) Michala Lange Baerentsen

Tlf. 30 64 62 46 mail mr-naestformand@sa-st.dk

Caritas (Skt. Andreas) Lisbeth Poulsen

Tlf. 50 17 89 71 Mail lisbeth.bent.jensen@gmail.com

Mini-KUK Kirsten Lange:

Tlf. 61 66 88 75 mail kijanlange@gmail.com

31

sct. Therese december - februar 2020.indd 31

11/18/2019 11:51:23 PM


afs. Sct. Therese kirke - Bernstorffsvej 56 - 2900 Hellerup.

Sct. Andreas & Sct. Therese

Faste messetider Sct. Therese Kirke (Sognekirke) Man-fre.

Laudes kl. 07.00

Man.

tilbedelse fra 16.00-17.00, messe kl. 17,

Tirs-tors.

messe kl. 08.00 efterfulgt af rosenkrans,

fredag tilbedelse kl. 15.30, messe kl. 16.30. Desuden er der den første fredag i måneden tilbedelse efter messen til kl. 20; Lørdag

tilbedelse kl. 10.00, messe kl. 11.00

Alle søndage: Hver søndag rosenkrans kl. 09.30. Højmesse kl. 10.00 2. søn. kl. 10.00 Familiemesse Efter messen er der kirkekaffe i menighedslokalet hvor alle er velkomne.

Sct. Andreas Kirke Ons & Tors. messe kl. 09.00 fredag:

Tilbedelse kl. 16.00 - 17.00

lørdagen før 2. søndag messe kl. 17.00 Alle søndage: 1. og 3. søndag i måneden: messe kl. 11.30, 1. Søndag med gregoriansk sang. Efter messen er der kirkekaffe i menighedslokalet hvor alle er velkomne.

sct. Therese december - februar 2020.indd 32

11/18/2019 11:51:23 PM

Profile for Davis Zivadinovic

Sct. Andreas & Sct. Therese Kirke - nr. 4- 19. december - januar - februar 2019/20  

Sct. Andreas & Sct. Therese Kirke - nr. 4- 19. december - januar - februar 2019/20  

Profile for dz.grafik