Page 1

PRAKTICKÉ NÁVODY NA LÉČBU CHOROB (v tabulkách) V každé tabulce jsou uvedené tri skupiny preparátu: první, druhé a tretí rady. První rada - pri tomto druhu patológií je nutné uvedené preparáty užívat, druhá rada - preparáty k zesílení pôsobení prvních, a preparáty tretí rady - pro docílení maximálních výsledku. Nabízené schéma kombinovaného použití preparátu (léčivé kosmetiky a potravinových doplnku) mají doporučující povahu. V každém konkrétním prípade musí být použit individuálni, v mnohá smérech se doporučuje empirický prístup. Očekávaná účinnost použití našich preparátu se dostavuje, zpravidla, pri jejich dlouhodobém použití (ačkoli se vyskytly i rychlé pozitívni reakce pri jednorázovém použití). Všechny kosmetické preparáty, vyrábéné společnosti Dr. Nona, jsou prakticky sterilní. Používají se nanesením malého množství na pokožku nebo sliznici, protože se velmi dobre vstŕebávají a biologicky aktívni látky jsou v nich ve značných koncentracích. Díky tomu jsou finanční výdaje pri použití našich produktu nižší, než pri použití podobné produkce jiných společnosti.

KOŽNÍ ONEMOCNENÍ Ekzémy, dermatitída, neurodermitida Skupiny První rada

Druhá rada

Tretí rada

Název preparátu Fáze 3 Fáze 2 Solaris telový Soupseen Yamseen Krém na ruce a nehty Kvartet solí

Ravseen

Kompresy Mŕtveho more

Zpúsob použití 2 tobolky ráno Dle potreby Ráno a na noc nanášet na nemocná místa Jednou dopoledne 2 tobolky na noc Nanášet na nemocná místa Solné koupele dvakrát týdné 2 polévkové lžíce. soli na vanú, teplota 37°C, 15 min. Dvakrát denné pred jídlem po 24 tobolkách v závislosti na váze tela Potírat poškozená místa

Poznámka: Optimálni efekt vyžaduje dlouhodobé (3-4 mésíce a více) a pravidelné použití preparátu.


Akné, seborea Skupiny První rada

Druhá rada

Tretí rada

Název preparátu Fáze 3 Soupseen Pleťová bahenní maska Dynamický hydratační krém Kompresy Mŕtveho more Yamseen Gonseen Pulmoseen

Zpúsob použití 2 tobolky ráno Jednou dopoledne Ráno nanášet na poškozená místa pokožky Ráno a na noc nanášet na poškozená místa pokožky Potírat poškozený povrch po Pleťové bahenní masce 2 tobolky na noc 1 sklenice ráno nalačno 1 tobolku ráno a večer

KOŽNÍ PROJEVY CÉVNÍCH ONEMOCNENÍ Trofické vredy Skupiny První rada

Název preparátu Ravseen Lovseen* Okseen** Ústni voda Bahenní zábal na nohy Kompresy Mŕtveho more Solaris

Druhá rada

Dakseen Fáze 3 Gonseen

Tretí rada

Yamseen Dynamický hydratační krém

Zpúsob použití Dvakrát denné 2-3 tobolky dle váhy tela 1-2 tobolky ráno 3-5 tobolek ráno Promývání vredu více než dvakrát denné Nanášet kolem vredu na 20 minút denné Aplikovat na 20 minút denné až do začátku regenerace Nanášet na poškozená místa ráno a na noc 1 plátek denné 1 tobolku dvakrát denné Promývat vychlazeným čajem (1 sáček na 1 litr vody) 2 tobolky na noc Nanášet na vred dvakrát denné

*Pŕi normálním a nízkém tlaku **Kombinovat s Lovseenem pri endarteriitidé (zánét vnitŕní strany tepny). Efekt nastáva pri správném a pravidelném použití po dobu 2-3 mésícú a dele.


OČNÍ ONEMOCNENÍ Zánétlivá onemocnení víček, rohovky, bélimy, konjuktivitis Skupiny První rada

Druhá rada

Tretí rada

Název preparátu Ústni voda* (zakapávat + oční kompresy)

Zpúsob použití Roztok redéný 1:5 nebo 1:3 pak 1:1 každou 1-2 hodiny, šest až osmkrát denné, po 3-4 dnech dva až trikrát denné; oční kompresy: 1 polévkovou Ižíci na 1/2 sklenice teplé vody na 3-5 minút, dva až trikrát denné

Balzam na oční vrásky**

Lehká masáž kolem víček, malé množství pod vĺčka dva až trikrát denné

Lookseen

2 tobolky dvakrát denné, 15 minút po jídle

Solaris***

Pri cholazionu na vĺčka a pod vĺčka dva až trikrát denné

Gonseen

1 sáček na 0,5 I horké vody, 2 sklenice denné

Obklady z vody Mŕtveho more

Kompresy na vĺčka denné nebo obden na 1015 minút

Pleťová bahenní maska

Vlhký tampón na vĺčka na 3-5 minút (vyhnout se bezprostŕednímu kontaktu s očima) obden

Okseen

1 tobolku dvakrát denné béhem jídla

Dakseen

1/4 plátku denné 30 minút pred jídlem

Lovseen

1-2 tobolky denné 15-20 minút pred jídlem

Cleanseen

1 -2 tobolky denné po jídle

*Pň blefarititidé (zánét okraju očních víček) - zduŕené okraje víček ošetŕit neredénou Ústni vodou 3-4 krát denné + tampóny. **lontoforéza s Balzámem na oční vrásky nebo Ústni vodou, ŕedénou 1:1, po 15 minútach od každého pólu, denné nebo ob den. ***Pŕi dakryocystitidách (včetné u novorozencú) - masáž slzného váčku se Solarisem.


Degenerativné-dystrofická a zánétlivá onemocnení optického prostredí a očních blán. Akomodační kŕeče. Skupiny První rada

Druhá rada

Tretí rada

Název preparátu Ustní voda

Zpúsob použití Kapat roztokem 1:1 dva až trikrát denné + oční vaničky nebo kompresy (Ipolévkovou lžíci na 0,5 sklenice teplé vody) po 3-5 minútach dva až trikrát denné

Balzam na oční vrásky, Solaris

Kruhová masáž kolem víček obden dva až trikrát denné 5-10 minút. Krémy stŕídat.

Lookseen

2 tobolky dvakrát denné 15 minút po jídle

Okseen

1-2 tobolky dvakrát denné béhem jídla

Fáze 3

2 tobolky denné 15-20 minút pred jídlem

Dakseen

1 plátek denné 30 minút pred jídlem

Yamseen Pleťová bahenní maska

2 tobolky na noc Vlhký tampón na vĺčka denné nebo ob den na 3-5 minút (vyhnout se kontaktu s očima)

Lovseen

2 tobolky dvakrát denné 15-20 minút pred jídlem

Ravseen

Dle váhy tela 1-2 tobolky dvakrát denné

ORL NEMOCI Akútni rinitida, akútni sinusitida Skupiny První rada

Druhá rada

Tretí rada

Název preparátu Ustní voda

Zpúsob použití 1. Kapat do nosu roztok 1:1 (deti 1:2-1:4). 2. Zavádét neŕedéný preparát do Highmoreové dutiny.

Dynamický hydratační krém

Na krídla nosu, oblast čelných dutin, mezi obočím a na krk

Okseen Pleťová bahenní maska Dakseen Kvartet solí

5 tobolek ráno Na oblast nosu a Highmoreových dutin na 20 minút po predbežnom lokálním prohŕátí 0,5 -1 plátek denné Koupele, teplota 37°C, dvakrát týdné (2 polévkové lžíce na vanú), trvaní - 20 minút. Nožní vaničky (2 polévkové lžíce na kyblík vody, teplota 39-40°C obden). Inhalace: 1 čajová lžička na sklenici horké vody

Yamseen

1-2 tobolky na noc


Chronická tonzilitida, chronická faringitida, začínající paratonzilitida Skupina První rada

Název preparátu Ustní voda

Zpúsob použití Proplachovat ústni dutinu neŕedéným preparátem po dobu 1-2 minút čtyŕi až pétkrát denné. Promývat mandle ŕedéným roztokem 1:1

Pleťová bahenní maska

Na oblast krku a lymfatických uzlin po lokálním prohŕátí Nanášet na stejnou oblast po Pleťové bahenní masce

Druhá rada

Dynamický hydratační krém Okseen Kvartet solí

Tretí rada

Dakseen Lovseen Gonseen

0,5 až 1 plátek denné 2 tobolky ráno 1 sáček na 0,5 I horké vody, 2 sklenice denné

Obklady z vody Mŕtveho more Balzam na oční vrásky

Pŕikládat na podčelistní oblast

2 tobolky ráno a večer Inhalace, kloktání, kompresy (1 čajová lžička soli na sklenici horké vody)

Nanášet na sliznici hltanu, patro, mandle

Chronická hnisavá otitida stŕedního ucha(mezoepitympanitida), granulace. Stav po radikálni operaci stŕedního ucha Skupina První rada

Název preparátu Okseen Ustní voda

Zpúsob použití 5 tobolek ráno Ošetrení ucha. Promývání dutin stŕedního ucha. Zavádét vatový tampón do zvukovodu.

Solaris

Zavádét vatový tampón do zvukovodu dvakrát denné

Obklady z vody Mŕtveho more

Zavádét vatový tampón do zvukovodu jednou až dvakrát denné.

Pleťová bahenní maska

Na oblast bradavkového výbežku na 20 minút po predbežnom lokálním prohŕátí

Dynamický hydratační krém

Nanášet na bradavkový výbéžek dva až trikrát denné

Lovseen

2 tobolky ráno

Gonseen

1 sáček na 0,5 I horké vody (2 sklenice denné)

Dakseen

1 plátek denné


Krvacení z nosu Skupina První rada

Název preparátu Ustní voda

Solaris Dynamický hydratační krém

Lovseen Druhá rada Okseen Dakseen Tretí rada

Gonseen Kvartet solí Yamseen

Zpúsob použití Vatový tampón s ŕedéným preparátem 1:1. Zakapávat nos ŕedéným roztokem 1:1, tri až pétkrát denné Zavádét na tampónu do nosu nebo nanášet na sliznici nosu. Preparáty stŕídat (tri až čtyŕikrát denné) 2 tobolky ráno 2 tobolky ráno a večer 0,5 až 1 plátek denné, dlouhodobé 1 sáček na 0,5 I horké vody, 2 sklenice denné Potírání 1 tobolka na noc

ONEMOCNENÍ Z NACHLAZENÍ Chrípka, akútni respirační infekce Skupina První rada

Název preparátu Okseen Pulmoseen Kvartet solí*

Gonseen Soupseen Druhá rada

Tretí rada

Lovseen** Dakseen Dynamický hydratační krém Yamseen

Zpúsob použití 5 tobolek ráno Po 1 tobolce ráno a večer Solné koupele ne méné než dvakrát týdné, 2 polévkové lžíce soli na vanú, teplota 37°C, 1520 minút 1 sáček na 0,5 I horké vody, 2 sklenice denné 1 sáček na sklenici horké vody denné 1-2 tobolky ráno 1 plátek denné Nanášet na prsa a záda (pod lopatky) 2 tobolky na noc

*Prodromální (pŕedchorobné) období - horké vany; pri vysoké teplote - potíráni tela roztokem 1 polévkovou lžíci na 1 I vody, každé 2 hodiny. **Pŕi normálním a nízkém tlaku.


ONEMOCNÉNÍ ORGÁNU DÝCHACÍCH Bronchitída, pneumonie, bronchiálni astma Skupina

Název preparátu

Zpúsob použití

První rada

Soupseen Pulmoseen Lovseen* Ravseen

1 sáček denné 1 tobolku ráno a večer 1-2 tobolky ráno Dvakrát denné pred jídlem 2-3 tobolky (dle váhy) 2 tobolky ráno Masáž hrudního koše a zad

Fáze 3 Dynamický hydratační krém Druhá rada

Gonseen Telová bahenní maska Yamseen Ustní voda Kvartet solí

Tretí rada

Sáček na sklenici horké vody ráno pred jídlem Na hrudní koš a záda (pneumonie, bronchitída) na noc 2 tobolky na noc Proplachování nosohltanu Solné koupele nejméné dvakrát týdné, 2 polévkové lžíce soli na vanú, teplota 37°C, 15 minút

*Pŕi bronchialnim astmatu je nutný, zvlášť pokud je v anamnéze - hormonálni terapie. Jen pri normálním nebo nízkém tlaku

ONEMOCNENÍ ŽALUDEČNÉ -STŔEVNÍHO SYSTÉMU Gastritída, žaludeční vredy Skupina První rada

Název preparátu Gonseen Soupseen Ravseen Kvartet solí

Ustní voda

Druhá rada

Solaris Cleanseen

Tretí rada

Lookseen

Zpúsob použití 1 sáček na sklenici horké vody, pít ráno nalačno 1 sáček na sklenici horké vody denné 1-2 tobolky (dle váhy tela) dvakrát denné pred jídlem Solné koupele nejméné dvakrát týdné - 2 polévkové lžíce soli na vanú, teplota 37°C, 15 minút Vypít 1 vĺčko denné nalačno Na celé telo po koupeli 1-3 tobolky na noc (dle váhy

tela)

2 tobolky dvakrát denné po jídle


Kolititida Skupina První rada

Názevjjreparátu Ravseen Soupseen

Gonseen Solaris Cleanseen Druhá rada

Dakseen Yamseen Ustní voda Kvartet solí

Tretí rada

Lookseen

Zpúsob použití 1-2 tobolky dle váhy tela dvakrát denné pred jídlem 1 sáček denné (ve sklenici horké vody) nebo pŕidat do jídla 1 sáček na sklenici horké vody - pít nalačno (ráno) Po sprchovaní nebo koupeli na celé telo 1-3 tobolky na noc (dle váhy

tela)

1 plátek denné pred jídlem 2 tobolky na noc Vypit 1 vĺčko denné nalačno Dvakrát týdné solné koupele, 2 polévkové lžíce soli na vanú, teplota 37°C, 15 minút 2 tobolky dvakrát denné po jídle

Dyskinezie žlučovodú, cirhóza jater Skupina První rada

Název preparátu Ravseen Telová bahenní maska Gonseen*

Druhá rada

Ústni voda Solaris Yamseen Kvartet solí Soupseen Cleanseen Dakseen Lookseen

*Pŕi prújmu nepít.

Zpúsob použití 2 tobolky denné Pod pravá zebra kolem trupu („španélský pás"), denné na nékolik hodin 1 sáček na sklenici horké vody - pít ráno nalačno 1 vĺčko vypít ráno nalačno Po koupeli nebo sprchovaní na celé telo 2 tobolky na noc Solné koupele: 2 polévkové lžíce na vanú, dvakrát týdné, 1 sáček na sklenici horké vody nebo do denné Večer pojídla jídlejednou 1-3 tobolky (dle váhy tela) 1 plátek denné pred jídlem 2 tobolky dvakrát denné po jídle


CÉVNÍ ONEMOCNENÍ Hypertónie Skupina První rada

Název preparátu Gonseen Dynamický hydratační krém Ravseen

Druhá rada

Dakseen Okseen* Pulmoseen

Tretí rada

Yamseen Telová bahenní maska

Zpúsob použití 1 sáček na sklenici horké vody - pít ráno nalačno Nanášet na místa pulsace 1-2 tobolky dvakrát denné (dle váhy tela) 1 plátek denné pred jídlem 5 tobolek ráno 1 tobolku trikrát denné po jídle 2 tobolky na noc Pri krízových stavech na oblast límečku

*Neužívat soucasné s Ravseenem

Hypotónie

Skupina První rada

Název preparátu Lovseen Ravseen Telové mléko

Druhá rada Dynamický hydratační krém

Tretí rada

Dakseen Kvartet solí

Lookseen

Zpúsob použití 1-2 tobolky ráno a pŕes den 1-2 tobolky (dle váhy tela) dvakrát denné pred jídlem Po koupeli nebo sprchovaní nanášet na celé telo Nanášet a masírovat neméné 15 minút dlane, chodidla, oblast hrudního koše a záda 1 plátek denné pred jídlem Potírat oblast hrudního koše pri solné koupeli nebo pri sprchovaní - 2 polévkové lžíce soli na vanú (teplota 37°C, 15 minút) 2 tobolky dvakrát denné po jídle


Kŕečové žily, endarteriitida, hemoroidy Skupina První rada

Název preparátu Ravseen Dynamický hydratační krém Bahenní maska*

Cleanseen Balzam na oční vrásky Druhá rada Okseen Lovseen** Gonseen Fáze 3 Dakseen Solaris Lookseen

Zpúsob použití 2-3 tobolky (dle váhy tela) dvakrát denné pred jídlem Promazávat lehkými pohyby sméŕující k trupu Nanášet na zasaženou oblast 1-3 tobolky na noc Nanášet na nemocné uzliny 2-3 tobolky ráno 1-2 tobolky ráno 1 sáček na sklenici horké vody - pít ráno nalačno 2 tobolky pred jídlem dopoledne 1 plátek denné pred jídlem Ráno a na noc - na poškozená místa 2 tobolky dvakrát denné po jídle

*Pŕi endarteriitidé nanášet na spodní část nohou ke kotníkúm (včetné chodidel) Bahenní zábal na nohy, pri hemoroidech -Pleťovou bahenní masku. **Velmi dobrá kombinace s Okseenem pri endarteriitidé, ale jen pri nízkém nebo normálním tlaku.

ONEMOCNENÍ MOČOVÉHO SYSTÉMU Cystitida, prostatitis* Skupina První rada

Název preparátu Ravseen Lovseen** Gonseen Kvartet solí

Solaris

Druhá rada

Tretí rada

Balzam na oční vrásky Lovseen*** Fáze 3 Dakseen Cleanseen

Zpúsob použití 1-2 tobolky (dle váhy tela) dvakrát denné 1-2 tobolky ráno 1 sáček na 1 sklenici horké vody nalačno, jednou denné Solné koupele - 2 polévkové lžíce soli na vanú, dva až trikrát týdné (teplota 37°C, 15-20 minút) Po koupeli nanášet na celé telo Pri prostatitidé prstová masáž pŕes ritní otvor 2 tobolky ráno zapít vodou 2 tobolky pred jídlem dopoledne 1 plátek denné pred jídlem 1 -3 tobolky na noc

*Pŕi cystitidé múze zlepšení nastat už první týden **Pŕi cystitidé ***Pŕi prostatitidé


SEXUÁLNI PORUCHY Impotence, frigiditida Skupina První rada

Název preparátu Lovseen Fáze 3 Yamseen

Druhá rada Dakseen Gonseen Solaris Tretí rada

Kvartet solí

Cleanseen Lookseen

Zpúsob použití 2 tobolky ráno a pŕes den v prúbéhu jednoho mésíce, pak 1 tobolku denné ráno 2 tobolky ráno pred jídlem 2 tobolky na noc v prúbéhu 3-4 mésícú, pak po 1 tobolce 1 plátek denné pred jídlem 1 sáček na sklenici horké vody pít ráno nalačno Nanášet na erotogenní zóny Solné koupele na noc (s ylang-ylangem) - 2 polévkové lžíce soli na vanú, teplota 37°C, 15 minút 1-3 tobolky po obédé 2 tobolky dvakrát denné po jídle

GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY Eroze déložního krčku, metritida, parametritida Skupina První rada

Název preparátu Ravseen Okseen Pleťová bahenní maska

Dynamický hydratační krém, Balzam na oční vrásky

Ustní voda

Druhá rada Fáze 3 Yamseen Gonseen Tretí rada

Cleanseen Kvartet solí

Zpúsob použití 1-2 tobolky jednou až dvakrát denné 1-2 tobolky dvakrát denné Na tampón, zavádét do vagíny na 2 hodiny, pak vstŕiky roztokem Ústni vody (1 vĺčko na sklenici prevarené vody) na noc. Po Pleťové bahenní masce, na tampón a zavádét do vagíny na 2 hodiny, pak délat vstŕiky roztokem Ústni vody (1 vĺčko na sklenici prevarené vody). Preparáty stŕídat. Vaginální vaničky z 15-20 ml roztoku 1:1 s prevarenou vodou na 10 minút, vleže, vstŕiky 2 tobolky ráno pred jídlem 2 tobolky na noc 1 sáček na sklenici horké vody - pít ráno nalačno 1-3 tobolky večer Solné koupele nejméné dvakrát týdné, 2 polévkové lžíce smési solí na vanú (teplota 37°C, 15 minút)


Endometrioza, mastopatie Skupina První rada

Název preparátu Okseen Dynamický hydratační krém, Balzam na oční vrásky Fáze 3 Ústni voda

Druhá rada Yamseen Solaris Gonseen Tretí rada

Dakseen Kvartet solí

Zpúsob použití 3-5 tobolek každé ráno, brat v prúbéhu mésíce, pak 2 tobolky, užívat púl roku Na tampón a zavádét do vagíny na 2 hodiny, pak vstŕiky roztokem Ústni vody (1 vĺčko na sklenici prevarené vody). Preparáty stŕídat. 2 tobolky ráno pred jídlem Vstŕiky roztokem 1:1 s prevarenou vodou, vaginální vaničky z 15-20 ml vleže na 10 minút 2 tobolky na noc Na telo po koupeli nebo sprchovaní 1 sáček na sklenici horké vody - pít ráno nalačno 1 plátek denné pred jídlem Solné koupele nejméné dvakrát týdné (2 polévkové Ižíce solné smésí na vanú teplota 37°C, 15 minút). Vstŕiky roztokem: 1 čajová Ižička na 1/2 I prevarené vody

Myom, fibromyom Skupina První rada

Název preparátu Ústni voda

Ravseen Solaris

Fáze 3 Kvartet solí

Druhá rada Yamseen Dynamický hydratační krém

Telová bahenní maska

Zpúsob použití Vaginální vaničky -15-20 ml roztok 1:1 s prevarenou vodou, 10 minút, vleže, vstŕiky stejným roztokem 1-2 tobolky (dle váhy tela) dvakrát denné Po koupeli nebo sprchovaní na bŕicho, tampóny do vagíny na 2 hodiny, pak vstŕiky Ústni vodou 2 tobolky ráno pred jídlem Solné koupele nejméné dvakrát týdné (2 polévkové Ižíce solné smési na vanú), teplota 37°C, 15 minút 2 tobolky ráno pred jídlem Nanášet na bŕicho denné, tampóny do vagíny na 2 hodiny, pak vstŕiky roztokem Ústni vody (1 vĺčko na sklenici prevarené vody) Nanášet na „kalhotkovou oblasť na 2 hodiny


ONEMOCNENÍ PODPORNÉ A POHYBOVÉ SOUSTAVY Osteochondroza, artritida, deformujíci artritida Skupina První rada

Název preparátu Reumoseen Ravseen Dynamický hydratační krém Solaris

Druhá rada Fáze 3 Kvartet solí

Gonseen lontoforéza

Telová bahenní maska* Tretí rada Yamseen *Ne pri akutním stavu.

Zpúsob použití 1 tobolka trikrát denné 1-2 tobolky (dle váhy tela) dvakrát denné Nanášet na bolestivá místa ke zklidnéní bolesti Nanášet na poškozená místa, klouby 2 tobolky ráno pred jídlem Solné koupele: 2 polévkové lžíce soli na vanú, dva až trikrát týdné (teplota 37°C, 15 minút) 1 sáček na sklenici horké vody pít ráno nalačno Ubrousky napustené roztokem soli, periodicky namáčet vodou, po ukončení nanést Dynamický hydratační krém Na poškozené klouby, páter 2 tobolky na noc

Ostrúha kostní, patní, bursitida, rehabilitační období po zlomeninách Skupina První rada

Název preparátu Reumoseen Ravseen

Zpúsob použití 1 tobolka trikrát denné Dle váhy tela 1-2 tobolky dvakrát denné Solaris, Dynamický Nanášet na nemocná místa, hydratační krém stŕídat Druhá rada Kvartet solí Solné vaničky (napríklad v lavóru), obklad na poškozenou končetinu, iontoforéza Dakseen 1 plátek denné Fáze 3 2 tobolky ráno Tretí rada 1 sáček na sklenici horké Gonseen vody ráno, obklad ze 2-3 použitých sáčku na nemocný kloub Telová bahenní Nanášet na poškozený maska kloub jako obklad


PROBLÉMY LÁTKOVÉ VÝMENY Cukrovka Skupina První rada

Název preparátu Fáze 3 Okseen Soupseen Gonseen

Druhá rada Lovseen Ravseen Cleanseen Lookseen* Tretí rada

Kvartet solí

Dynamický hydratační krém

Zpúsob použití 2 tobolky ráno 2 tobolky denné 1 sáček na sklenici horké vody, jednou denné 1 sáček na sklenici horké vody, ráno nalačno 1-2 tobolky dopoledne Dle váhy tela 1-2 tobolky dvakrát denné 1-3 tobolky večer 2 tobolky dvakrát denné po jídle Koupele jednou až dvakrát týdné, 2 polévkové lžíce soli na vanú (teplota 37°C, 15 minút) Nanášet na poškozená místa pokožky (pri vŕedech nanášet dvakrát denné)

Depresivní stav, astenický syndróm, nespavost Skupina První rada

Název preparátu Způsob použití Yamseen 2 tobolky na noc 1 sáček na 0,5 I horké vody, pít nalačno ráno Gonseen a pŕes den před jídlem čajovou lžičkou medu, nanést na nohy (ke kotníkúm), na noc navléknout teplé ponožky Rozemletou súl na vlhkou pokožku na 510 minút 1 polévkovou lžíci na 1,5-2 I vody jednou týdné na noc 3 zrníčka soli denné. Kúra je dlouhodobá (nékolik mésícú) - do úplného očistení.

Celulitida

Natírání

Cišténí stŕev

Klystýr

Cišténí ústni dutiny, dýchacích cest,sliznice žalúdku

Pod jazyk

Prevence cystitidy vaginitidy Vulvitidy atd.

1. Vstňky 2. Sedavé vaničky 3. Tampóny

1. 1 čajová lžička na sklenici teplé prevarené vody; jednou až trikrát týdné 2. 1 čajová lžička na 1,5-2 I vody jednou až trikrát týdné. 3. 1 čajová lžička na sklenici teplé prevarené vody na 2 hodiny jednou až trikrát týdné

Bolesti zad

Masáž ledem

1 čajová lžička na sklenici vody zmrazit ráno a večer


Zdravý organismus - omlazování, otužovaní Problém Starnutí únava náchylnost k nachlazení

Procedúra Slapání na ručníku, napušténém roztokem solí

Starnutí pleti (pro omlazení)

Masírování pleti kosmetickým ledem, ráno

Zpúsob použití Do vody, zbylé po solné koupeli, se ponorí froté ručník, zlehka vyždímat, narovnat a dát do mrazáku. Ráno chodit na ručníku naboso - dle stupne otužilosti - od 1 do 3 minút 1 čajovou lžičku zamíchat ve sklenici teplé vody, rozlít do formiček na led a zmrazit

Zdravá ústa a stŕeva Problém Bolest zubu, zubní povlak

Procedúra Čistení rozemletou solí

Povlak na jazyku, Protírání vlhkým „geografický jazyk" tampónem se solí

Zpúsob použití 1/3 čajové lžičky rozemleté soli nanášet prstem nebo mékkým zubním kartáčkem. Po dobu 1-3 minút, dva až čtyŕikrát týdné 1/3 čajové lžičky rozemleté vlhké soli nanést na tampón z gázy a protírat jazyk od korene ke konci. Jednou až dvakrát týdné 3-4 zrníčka soli podržet pod jazykem do úplného rozpustení, zapít teplou prevarenou vodou; denné. Kúra - 2-3 mésíce, doporučuje se opakovat dvakrát ročné

Bolest žalúdku, podezŕení na žaludeční vredy

Pocucávaní zmĺček soli

Onemocnení stŕevního systému

Klystýr

1 polévková lžíce na 1,5-2 I teplé prevarené vody. Jednou týdné, na noc, v prúbéhu jednoho až dvou mésícú

Onemocnení konečníku

Mikroklystýr

1 čajová lžička soli na 1/2 sklenice teplé prevarené vody. Denné v prúbéhu jednoho až dvou mésícú. Dále jednou týdné Zabalit podráždené místo pokožky na 20-30 minút, bez igelitu.

Praskliny

1. 2. 3.

Vaničky Zábaly Obklady

Vyrážka

Koupel (denné)

1. 1 čajová lžička soli na 2-3 I teplé vody (teplota 40°C), 10-30 minút. 2. 1/2 čajové lžičky soli na sklenici prevarené teplé 2 polévkové lžícevody. soli na vanú teplé vody, na 1520 minút

Zdravá pokožka bŕicha a beder Problém Celulitida

Procedúra Vtĺrání soli

Zpúsob použití Vtĺrat rozemletou súl do vlhké pokožky bŕicha a beder, pak se osprchovat nebo koupel. Dva až čtyŕikrát týdné nebo denné

Vytáhaná pokožka po pôrodu

Vtĺrání soli

20 minút pred koupeli nebo sprchou vtĺrat rozemletou súl do vlhké pokožky kruhovými pohyby. Nejméné dvakrát týdné

Zdravá vagína Problém Svédéní, výtoky

Procedúra Vstřikování

Zpúsob použití 1 čajová lžička soli na sklenici teplé prevarené vody, vstřiky


Zdravý spánek Problém

Procedúra

Zpúsob použití

Poruchy spánku, špatné usínaní, neklidný spánek s častým probuzením

1. Koupele 2. Natírání 3. Okuŕování 4. Vdechování 5. Pokládat pod polštář

1.2 polévkovou lžíci soli na vanú teplé vody -10-15 minút(heŕmánek, levandule). Nékolikrát týdné. Nejlépe denné. 2. 1/2 čajová lžička soli na sklenici horké vody (heŕmánek - ráno, levandule -večer), nejméné dva 3. Umístit nékolik zrníček soli (levandule) nad lihovým kahánkem v ložnici -10-15 minút. 4. Čichat súl v prúbéhu večera (levandule). 5. Súl nasypat do látkového sáčku, položit pod polštáŕ na noc.

Zdravé nohy Problém Únava nohou

Procedúra 1. Bahenní kompresy 2. Zábaly 3. Namazaní

Zpúsob použití 1. Bahenní zábal na nohy se ŕedí v 1 čajové lžičce Ústni vody, nanáší se na bérce na 30-60 minút, smýt vodou pokojové teploty. 2. 1 čajová lžička soli na sklenici vody. Namočit ručník


ONKOLOGICKÁ ONEMOCNENÍ Onkologické onemocnení po dobu ožarovaní a terapii léky, nebo v prúbéhu remise po použití tradičních zpúsobú léčení Skupina První rada

Název preparátu Ravseen

Gonseen Okseen Solaris Soupseen Ustní voda* Druhá rada Pulmoseen Dakseen Tretí rada

Dynamický hydratační krém Lookseen

Zpúsob použití 3-5 tobolek denné ráno v prúbéhu dvou mésícú, pak 2 tobolky v prúbéhu 3-4 mésícú 1 sáček na sklenici horké vody, pít ráno nalačno 2 tobolky ráno a večer Na oblast ožarovaní pred nebo po terapii Sáček na sklenici horké vody, jednou denné Proplachovat ústa nebo hrdlo nejméné 1 minutú roztokem 2:1 1 tobolka trikrát denné po jídle 1 až 2 plátky denné, zapít vodou Nanášet na oblast odpovídající poškozenému orgánu nebo segmentu tela 2 tobolky dvakrát denné po jídle

ONEMOCNENÍ ÚSTNÍ DUTINY Gingivitida, paradentóza

Skupina První rada

Název preparátu Ústni voda Okseen Gonseen

Druhá rada Pleťová bahenní maska Dakseen Soupseen Tretí rada

Pulmoseen Lookseen

Zpúsob použití Kloktat (1 vĺčko) nejméné 1 minutú, nepolykat 1 tobolku ráno a večer zapít vodou 1 sáček na sklenici horké vody, ráno Cistit zuby mékkým kartáčkem nejméné 3 minutý, propláchnout vodou a pak Ústni vodou, 1 minutú 1 plátek denné 1 sáček na sklenici horké vody, jednou denné 1 tobolku trikrát denné 2 tobolky dvakrát denné po jídle


PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU Depresivní stav, astenický syndróm, nespavost Skupina První rada

Název preparátu Yamseen Gonseen

Zpúsob použití 2 tobolky na noc 1 sáček na 0,5 I horké vody, pít nalačno ráno a pŕes den pred jídlem

Onemocnení prostaty Onemocnení prostaty vyvoláva hodné starostí a utrpení u mužú stŕedního a vyššího veku. Ale porucha činnosti prostaty je doprovázena nejen komplikacemi a bolestmi pri močení. Zánétlivá onemocnení prostaty pri nesprávném a nevčasném léčení mohou zapŕíčinit rozvíjení téžkého nádorového onemocnení (adenom prostaty). Kromé toho, v prostate syntetizuj! nékteré komponenty mužského spermatu a proto vše, co se tyká zachovaní sexuálního zdraví, se tyká i zachovaní činnosti prostaty. Pro normálni činnost prostaty je nutné zaŕadit do výživy produkty bohaté na vitamíny A a C. První je obsažen v rybím tuku, nati koreňové zeleniny, zelí, repe, rajčatech, šalátu, játrech, ledvinách, mléce, masle, šlehačce; druhý ve vétšiné čerstvé zeleniny a ovoce, v nati a lesních plodech.

Nespavost Poruchou spánku trpí ve velkoméstech až tretina dospelého obyvatelstva. Bohužel, použití prášku na spaní nedovoluje normalizovat spánek. Navíc bývají nékdy návykové. Niže uvedené, dostatečné jednoduché a účinné, návody vám pomohou zbavit se tohoto problému: • Z produkce společnosti Dr. Nona se doporučuje ke stimulaci mozkového krevního obehu a zlepšení výživy mozku užívat Lookseen po dvou tobolkách ráno a pŕes den, po jídle. Na noc je treba užívat Yamseen po dvou tobolkách. Je treba ŕíct, že proces normalizace spánku múze trvat od jednoho mésíce do mésíce a pút. Nezoufejte, jestli se spánek hned nenormalizuje. Yamseen • Ve večerní a noční dobu zabezpečte v domé ticho a klid. Za dávnych času se u asijských národu pokladalo za velký hrích probudit človeka. •

Polštáŕ na spaní musí být nízky a postel rovná a tvrdá. Když uléháte ke spánku, nesnažte se hned usnout. Neklid kvúli nespavosti škodí více, než sama nespavost. Je treba usínat ve stejné poloze, nejlépe ze všech na levém boku, pri tom ohnout levou nohu v kolenním a pánevním kloubu. Pred spaním v lehu na zádech si uvolnéte celé telo, proberte program na zítra a stanovte si čas pro probuzení. Budík je značnou prekážkou pro zdravý spánek. Naučte se využívat svúj „vnitŕní budík", a za 1-2 týdny cvičení se budete probouzet presné ve stanovený čas. Proto si v myšlenkách predstavte polohu hodinových ručiček, ukazujících určený čas. Pak zaujmete polohu pro usínaní a myslete na néco príjemného. Uvolnéte se - a sen pŕijde sám. Jestli fyzické cvičení bylo dúkladné, usnete hned jakmile položíte hlavu na polštáŕ.

Predpokladá se, že dedičný mechanismus každého človeka má svou naprogramovanou individuálni potrebu spánku od 4-5 hodin (Napoleon Bonaparte, Fridrich II, Margarét Thatcher) do 10 hodin (Albert Einstein). Proto, pokud spíte 7-8 hodin a probouzíte se čilý, neležte v posteli a netrápte se. Vstávejte a začnete novou práci. Pokud se prebudíte v noci, pracujte do té doby, pokud nepocítite ospalost.

Naučte své deti včasnému usínaní a plnohodnotnému spánku. Francouzští vedci prekážali, že když v prvních tŕídách detí spí méné než osm hodin, pak z každé stovky takových školákú 60 nestíha učivo, ostatní mají prúmérné výsledky.


Deprese Podlé mínéní amerických psychiatra jsou deprese charakterizovaný sedmi príznaky: •

Snížená chuť k jídlu doprovázená snížením váhy, nebo naopak - zvýšená chuť k jídlu, doprovázená zvýšením váhy.

Nespavost nebo hyperspavost (zvýšená potreba spánku).

Fyzická hyperaktivita nebo hypoaktivita.

Ztráta zájmu o všední starosti, snížení sexuality.

Pocit beznádeje, výčitky svedomí, ztráta zájmu o vlastní osobu.

Neschopnost se soustŕedit nebo pŕemýšlet.

Neodbytné myšlenky na smrt nebo sebevraždu.

Pokud má človek pét z uvedených príznaku, znamená to, že je ve stavu deprese, pokud čtyŕi - nachází se ve stísnéném stavu. Preparáty společnosti Dr. Nona vám pomohou zbavit se podobných stavu. Ke stimulaci mozkového krevního obehu se doporučuje užívat Lookseen po dvou tobolkách dvakrát denné po jídle. K prekonaní depresivního stavu, doprovázeného strachem, nejistotou, podráždeností, bolestmi hlavy a jinými nezdravými projevy, se doporučuje užívat Yamseen po dvou tobolkách na noc. Ke zvýšení tonusu organismu a posílení nervového systému je treba užívat Lovseen po dvou tobolkách ráno.

navody v tabulkach  
navody v tabulkach  

Návody na liečbu v praktických tabuľkách