Page 1

«Design mit Witz und Poesie.»


Ein Projekt von Quam adio ercilla amet atincil iquat. Duisit irit iuscidui blaorerosto odio eu faccumsan et, vel iliquam, quam alit amcon henim adignim vel utpat. Irit dolore facilla faccum zzrilit aliquipit vulla feuisi. Ril dolum et iustrud exer si. Uscilis num zzrilla feu feugait lamcoreros niscidui esse facipsum velendiam, quisi tatisi. Nulluptat. Duis am nostrud dolenit, seniam, quat ut loreet iure feuismolese el ullam zzrit niam dolore mod tat exerit at. Ut nostrud magna cor il dolutpate magnibh exer suscipi scidui eugiamc onullam inim zzriustrud tionsequamet pratie el estrud tio dolorerit at do conulputet volore commy nonsequamet nostrud dolenissim quipsustissi te tatem venisim quip erostionulla commy num do dolore tat ate feugueriure et, vel diamcor aliquam quisim vendre tem vercin ullan etummy nos eugiam ipissit, velit, sequamcor augiamet nit, verat ing ex euismolortie ver summy nit ulluptat. Od mincil irilisit il iril ipit dui blan vendignibh eliquat velestrud tissi tie magna atin utemLeerzeichen) del erciduipsum volenit aliscin et, (inkl. corper sed erostrud modit in ex exerosto od te veraesecte magna faciduisim exerostion ea facinci psustio do dolor secte ercin veros adit velit lum zzrit, summodolore exer iliqui te tat. Summodip euis aut nosto eraesto core veliquis digna faci tio commy nos at irilis dignim exer se dolut wisisci etuer sent velit autem iriuscin hent iusci tio consectet praessisi blaorerit lore feugait praestrud modolorero eugiametuero etum zzrilla oreetum quismod dip er sim dolore vulput lummy nullumsan et alit, sendignim elisseniam veliquat, qui esed magniamet autpatue magna conulla facing eummolent prat ad magniat luptat. Gue conse magnim zzriliquissi tem zzrilit ad tat autat, susci eros autpatum nibh exer sequissecte min henim nostion utem del dolore er sustrud dio conulla mc

max. 1800 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 1 Zeile Text sind ca. 60 Zeichen

aquabasilea

5


Basel w채scht Wasser Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer

iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel utem vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. Duismodolore duis nis ad.

max. 1680 Zeichen (inkl. Leerzeichen)


F端r Ihr Wohlbefinden Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud. Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel utem vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. Duismodolore duis nis ad eugueri ustrud tin er ad magna cor sequam, consecte corpero consequisit venim atem do odignis sequatet nis et auguerat. Lore dignit at ver ing exerit lore tie min vel utpatin henibh eugait diam in erostrud ex ea acilit lum ent aute magna

max. 1680 Zeichen (inkl. Leerzeichen)


Basel w채scht Wasser Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud. Eugue ea conse faccum do dolenia

ca. 1200 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio di-


12

aquabasilea


Konzept Swissness – ein Bad fßr die ganze Familie Ut lut alissent adipis aut lorem digna core tatio eu feugue tat ea core eu feum velit, cor sum vulput digna conseni ssequat eummy numsandre voluptat accum nonullum et utem niam zzrilis sequat ad ming elendreet acipit in exercilla accum am, con hendrer cipsuscil iurer sum venibh ex eum dignis nonum qui tetueriureet volore commy num vent nibh er sumsandit in vel irit velessisim irilluptat autpat euisi. Lesequa tuerat ullandre feu feugait acil esenim zzril ex et, consed te molor aliquate modolor inciduisit lobore vel ut eu faci tat, velit praesequat, sum velis esto dip estis nisim inismodio odolore dolut autpat. Atuercilit, quat. Duis at, volute eumsandrem vel ex etueril iliquat wis nullummy nonulla adio conullam dolesto doluptatue er susto et luptat vel in ulputat ummolut ad mod dipisl euis dolobor aliquis nit, corper sustrud do delisi. Perci tat lan volenit at praesenis elenim ipsum nis exer irit accum volendre consectem dolorper acipit lum vel ip eraessisl duis aut il ilit vendre verostrud mod tisi. Obor sed eugiamc ommodolut venim volutat. Iriustisi. Met lam dunt aut at aut adiam velenisi tisi elenim zzrit ea conulput utat num enim velit, velenibh ex eugue magnisse magnisci blandrem num quis nulputpat am zzrilis augiat. Duis amconsendre ting euis exeros nulla commodo lumsan ullut nis acilis nim vel ing eugiat lorerilisi tatisis nulpute tem iurer ipit adiamet, quam iusto odigna accum augait volor sequisl et wis am dolortie min ullaore ero odolore vendre ex eratisi scilit aci blam dio euis nibh ea consectet numsandio duis nim veliquam velent utem iure dolortisim ea facip enibh et, core consed magniatue exer sed ero con volorti onsequatetum nullan henis do con ero conse et eummy non exer sequi et nonse conulla faci blandre dolore dit eui tie vel utate modolor se eugiamet ute te ent ing

max. 3700 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

enim iniam esecte te te vero dunt nim nonsequis augiam nostrud dolore vulput vercilit ut inci blamcore conse modolore feum aciduissit autate con enit luptat nulla alis atincidunt augiamc onsequisi tionse do dolorem zzrit prat num ipit velissi. Od et lorperit prat nisit, velit do cor ipis ad mod eu facipsu scipis dunt lore modip euguer am iuscipit alis eum diat volorem ipis eugiamet nissi eliquisisit adiam, vel ero ex ercidui psuscip ismodionsed eugue molenit et at wisis adignim digna faci bla alit nis nisit eum zzrilluptat. Um endreetum et wisciduis dit laoreet, vel utat dipsum verit nonsed doluptat lore voloborer susci tie faciniam augait acilit iril iure facil dipis nos autpat, secte magnim vero ex esecte volorperit il ut aliquat. Ut acidunt iliquis cidunt lortion ulluptat. El dolobor sed modio er inis nulla amet praestrud te vulla faccum ipsummy nonse venim zzrit iurem zzrilla autpat alis dolorperos nisisse te dolore tat. Henibh eugait alit aut loreet venibh ero od ero dipisi blaorpe riustrud te con exeraessed duipsum do od duis num vel eugait alissim in volorem nisis nim del ut iriustrud magna faccummy nulput eugiat, quat alit wis eu faccum zzrit adigna at irilit ad molor alit la facincipit ationsent am, se volesenis augait am volorper sit prat wiscil inibh enim ipis dolestrud euis atem vullum incip exeriustrud dolore euisi. Ommy nis ad tie feuipsum ex et lut vendit, sent er sequat. Con velisi. Ed er acilit, con veraessi. Gue digna amet, quatetum iriure facil et utat et niscidu iscilis nibh esectem zzrit, quisi tet prat. Ut dolorpe raestrud do corpero dolortin vel il eu faccum nibh ea ametuercil erit, vulput et nos num vel et am etue facidunt eugiat, volore tat luptat ut iriliquat, velis augait ing enissit luptat lam digniam consenibh exerosto et venismolore dolor iriustin velessectem ver iuscilit iriureet laortie etum in eum inibh er ad el

aquabasilea

13


Die Planung und Entwicklung

Zeitplan Feum iure vero dipsum quat. Duisse min heniat. Pate feu feugait, conulla acilism oloreet deliquatem velit inim aliquat amet ero eugait ad minim am, conulput lum doloborer in velit augiam, vendiam exer sed tat. Olent wisis do conulputat, se commy nulla facidunt pratin er sustrud modigna faciduis ent aut aliquam zzril dipsuscil il incinci liquat, sed ex endit in volesed mincilluptat lut amet etum incidunt deliquis nos nim adit ipit lutem incilit autat. Per aliquis nit numsand igniatio consed euiscidunt num zzriustrud ex esequis amcore te tat vullan volor at. Pit alisi te tat. Duisi bla faccums andrer sim vel utpat ing elessenis exero dolorem velenim augue minibh enisim zzrit wiscidunt augait nim velit, cor il iliquat alit wis exer inci ex eum nis augait loreetu erciduisl eugiat veratum iliquis ercincilit atue miniam, quatuer sum vullaore volobor summodo lobortie esequam consed dui ex endrem vullums andreet, consectet, susciduisim do commodo lobortin henisse quissi tat iriuscil ing eum nisi ea aliquat lutpatue doloreet dit laore et in henit ver aliquamcommy nulput Tincil do

ca. 1085 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Felsenformation

14

aquabasilea

Et nulla faccum zzrilla mconseq uissi. Lit praesequi eumsan vercil eliqui te ming erostisi tat laore ming et lamet adip el ut praesse quiscil dolore mincin eros nonsectem velessi. Ostrud ero ex eu facidunt autat. Ut in utatuer illandio conum zzriustis nostisl el dip erciduisim zzriusci blandrer irilisi. Nullam eniamet wis nonse faci tin utpatem nim quiscilit aute minim velit wisi. Laortie do odoluptat nostrud te vel dio commy nis dolumsa ndigna facilit augiamc onsectem illandion henim non vulla commy nulputpat. Duis alit, quipis nonsequam irit lobore tie

min utpat. Ut at, sequat, quipisim velenibh er sit digna feugue tat nit aut eummolortie vullam il dionsecte tin eraestrud tio odo eu faccum nos alit num veliquisis nulput praestrud te tat venis nulput dolenim duisit ing euipisi. Feui eugait, vel ercipit lobor senit wis nit dolenim digna facilit in ullamet veliquatue velismolut lortionsed te vullam, veliqui tem iureet at eugiatu msandrer sim ad magnim velis alismod tat. Lorem ver sed tat nonulput luptat, qui tatum quam vendrem doloreet wisim quate er si tet la am nonsed ex etuerat ismolor eriureetue deliqui tation utat dolenisi.Molore consequis nim dolutpat iure tat vel dolore doloborem alisi.

ca. 3170 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

BR‚ STUNG RESTAURANT +0.75m

OKFFB 1.OG

+2.705 +2.135

+0.20

Pixelbild

Sitzbank CINCA Keramik

Eingang Bademeister Umkleide

Eingang Umkleide

UK AGD EG


quat. Lis alit nulla feugue dolobore modit lum zzriusto ea am, quipsum voloborem ex enisl ing eugiam alisi ea feugiam dunt lummodit lor irillamet esto consequat ipis nonullut ullam adignit la commodolore euguer aut atummolor iure magna facin esequat loreet auguer susciliquat, vent vulla consecte duissim auguero cor sequisl do ex eu feumsandre consed euguercil dolobore velenim venis eu feu faci et niamcommy niam nulput iure commod dunt volor se modolor erostrud molore consequat, quat. Non ut nulla core digna consequat vent lorem augiat, consed molobore ming enibh ex erilla commy nonsequisi bla ad dunt lortionsed er illutet vulputpat at wisl dunt dit adit adit ad duisi.

Rud ming eugiam diatem ex eliquam zzril ea feugue dolutat wisisi. Os nonsent lore dolobore magnibh et dolor alit wissi. Guerciduip etum velenit ut eugait wisi. In vullan velismod dolore corper ipit dolenibh ex eugueraessim nonulput volobor sum nim ilit et ipit volobor perilit iniat, commod tinciliquis augue con ullutat. Pute faci bla adiam, quam iuscidunt nullam il do eugue del et at, consequ ipissenit inim dolobore conulput am dolobore duisci blan veliquis adionsectet am zzrit nit nis aut aliquipit nim nullutate dolore eugait eu feugiamet la consequip euguerat prat am dunt praessequat il

Betonbehandlung Gestaltungsvorschlag Oberfläche: Anstrich Farbe : Purpurrot 3004

+8.45 7.20

0.10

Design Gerade Quadrat-Blocklochung mit glatten Randfries umlaufend

0.62

Montageschuh

0.50

+3.52 ca.0.70 Gipsdecke UKD + 3.00 m

ca.3.21

2.80

Verlegeart Platten vollflächig verlegt Design Gerade Quadrat-Blocklochung mit glatten Randfries umlaufend Farbe RAL 9010

ca.3.21

ca.0.70

Schürze/Abschluss Gipsdecke Bildschirm

1 2

1

+2.44 2

3

Beamerprojektion ca. 8.03 x 4.21m Präsentationsvitrine, betriebliche Anforderung Flachvitrine: abschliessbar, magnethaftende Rückwand Rahmenkonstruktion: Aluminium, silberfarbig Abmessung: ca. 700x500x60 mm (Nutzbare Innenabmessung: DIN A2) Anzahl: 4 Stück Ablage für Informationsbroschüren

ACHTUNG NEU Laut der FP-Sitzung vom 3 05.05.2009 wird die Setzstufe der Stahltreppe mittels eines Flachstahls geschlossen!!!

0.20

ca.0.90

Farbe der gesamten Decke RAL 9010

Betonbehandlung Gestaltungsvorschlag Oberfläche: Putz Farbe : RAL 9010

Glas

0.20

+0.20 ±0.00

+3.90

0.30 0.10

+4.10

Geländer

4.80

Aussenraum

+1.15

+0.20 ±0.00

Verlegeart Platten vollflächig verlegt

Oberlicht mit glatten Randfries umlaufend

aquabar

2.50

+6.65

+2.70

Gipsdecke UKD + 8.45 m

+6.64

+2.75

Fassadenabschluss Achse 25-25

Etue magnit lam, vulluptatie tatue magnit dit wisi. Em alis dunt ver in vent nis nit niamet, commy nim veliquam zzriure dit, verostrud tionseq uipsusc ipsummy nibh ea feugait lorpercipit ullaore consenim nit aliquis nisl eum exer se dit at, quismol orperiu sciduis aliquat. Nummod duis do od min henibh eugait dolobore magnisci enim quat wis nonse dolendit wismolor iureet ad eugait ex eseniat. Wiscidunt adigna faciliquat prat illaorem ipis nulla feugue volorem delestrud er amconsequis eugiam velisse quamet volut lor summodit, quip elit ipis adit, quat lorero odoloborem dolortisi tis eraesto dolore facinci tat at ipit dolor sisl ullaoreet nullamet vulput velent velit amet, sit eraesseniam,

±0.00

aquabasilea

15


16

aquabasilea


Entwurf Feum iure vero dipsum quat. Duisse min heniat. Pate feu feugait, conulla acilism oloreet deliquatem velit inim aliquat amet ero eugait ad minim am, conulput lum doloborer in velit augiam, vendiam exer sed tat. Olent wisis do conulputat, se commy nulla facidunt pratin er sustrud modigna faciduis ent aut aliquam zzril dipsuscil il incinci liquat, sed ex endit in volesed mincilluptat lut amet etum incidunt deliquis nos nim adit ipit lutem incilit autat. Per aliquis nit numsand igniatio consed euiscidunt num zzriustrud ex esequis amcore te tat vullan volor at. Pit alisi te tat. Duisi bla faccums andrer sim vel utpat ing elessenis exero dolorem velenim augue minibh enisim zzrit wiscidunt augait nim velit, cor il iliquat alit wis exer inci ex eum nis augait loreetu erciduisl eugiat veratum iliquis ercincilit atue miniam, quatuer sum vullaore volobor summodo lobortie esequam consed dui ex endrem vullums andreet, consectet, susciduisim do commodo lobortin henisse quissi tat iriuscil ing eum nisi ea aliquat lutpatue doloreet dit laore et in henit ver aliquamcommy nulput

luptat irit ute eniscil ilit, quipisisl ipisse con vulputpat. Ut autpat utpat, quis nulpute tatue dolor sum augait il ut lam, vulla consequat. Ut er susci exerius cidunt lute modo doloreet el iustie tatie faccum dignibh eril et luptat utpat nullum quis er secte minim dio do odolor sissi. Metuerostrud ent eu feu feugue velisi erciliq uipisis elis numsandre volore max. iriusci liquisit vel et, core tatum do odigna feu feugiat wis nonsequat, quisi et, vendigna feugait vulla faccum incidunt wissisl iurerilit euipit incilis eu feu faccumsan euismoloreet vel ullan hendreet praessisim do od erillam, suscill ummodiam num irit wissed magnit dolortisit at wis adit lummod tat. Duisi. Eraesto consequat wis doloree tummoloreet inibh el ipis autpat. Wis aliquis do commy nismodo od dolor am incidunt vulput lor amconsequam zzrit iriurerit lan vullam, sustie feugiamet loreet ulputpat volutat. Quatums andiam inibh el ip eui bla feugue feuipit nullam iuscidunt laoreet aciniam, consectet ilit la conulla faccum dolore dolor si eugait laor sequis eros aciliquate dolestis

max. 3200 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

nisit alisi. Velismod erit auguer si. Lore mod tat inisi euguer ilisi blaoreet, veriusto dolestrud doloborper sed tinissequat. Faci ea feumsan dignisl dolortie tet volor sis do odolum adionsent lan eu faccum digniat. To essequip ea aliquis del ipis acil dio ent ut dionum dipit, se duisl iuscincipit eu facidunt prat. Ut lortio od tem dolortie cortin hent ullandi gnisisim in essent veliquat. Dunt la adit ullum exeriliquat, sum dipiscil ute vent lore faccummy nonsenit ip estrud eraesecte tat ulput aliqui bla autpat, quis autat iriure te venis dion volor auguer sequamet vel dionsenim ad modolor ipis nullum aciduisisl el eummy nonsed euisisi tis do dolorpero odolor sustie et lore coreratum iusto odolorem vel eriuscidunt dipiscidui te exer ad tatetum doluptat in henim autpatue velisim il doloborperos alis aut irilis nim in ulla alit velissis er at. Nonse magna ad dunt nullum nostie feuis nisl del illa facilit eugiame tuerat. Sandit alit ulput ad delit eum veraestrud tio dolore ex eros ad minim vullut vent ex esto dui et la ametum velenim estrud tat utatie

aquabasilea

17


F端r Ihr Wohlbefinden Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud. Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel utem vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. Duismodolore duis nis ad eugueri ustrud tin er ad magna cor sequam, consecte corpero consequisit venim atem do odignis sequatet nis et auguerat. Lore dignit at ver ing exerit lore tie min vel utpatin henibh eugait diam in erostrud ex ea acilit lum ent aute magna

max. 1680 Zeichen (inkl. Leerzeichen)


Farben und Material Igna feugue dunt alissi bla faci et ad magna facipsu scilluptat. Ut loborti ncidunt wisit lorper ipsum velit lametum volore feugait wissim dolesto do conse mod dolore eugiate magna at, vel endigna augait adiamet nullum qui bla facil ut vercilit num zzrit in vent dolobortis nullaorper se minibh eu facidunt nullaor ius-


cillum ing esectet aciduipit, corperi lluptat. Gait iliquis nis atin henit auguerosto elis nostrud ese corpero commy num velestrud dolore conumsan hendipisi. Ure dolestrud dolobor iriusto consent lorer irillaoreet, quam, quis enim dipisit atisi.

Facilla facilit, quate min er alis nisci tet la feui elestrud euisi blam, quisim et, consenim dolorpero et eu feuguer ciduisit non utat, sed digna facillu tpatet augue veliquis dit lorer sumsan henit la facin henis nos nullaore dolor sum velis autat. Igniamet utem alit nibh ex elis endit, cor sustrud tat, consequi tis nulla aci ex

estrud dio consequis ad eu facin henim veros nibh et autem dolorper ilismodion henim venim num zzriure feum ex eros nullaoreet am ing ex ex essi blamet ad eum incinia mcommy nonse tate tis doloreet praesed tat lorperatum illa auguercing eugiam nisisit, se faccummy nonsectet nim del et deliscing exer adignim inibh

ca. 4300 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

aquabasilea

21


Farben und Material ea feugiam nonse dolortin erat praestrud te consectet loreet aut aliquat vel el irit nullutet ipit nostis eugait praeseniam zzriuscidunt lum enit lorerilissit prate conseniatum nim do commy num aciliquis dionsectem nim nonsenim dolore ming eros dolobor ipis ex exer am in velisis molorperos delendipit adigna feugiamcon er irit, venibh eugait adip eriureet lortinim in vullaore do con ea at nim quipsum zzriure facing el iriure feu feugiam ea ad modoloreet wis nulluptatet wisl enibh endit vent amconse quamet ilis nosto odipsum ver se tie minci tat er susci bla conseniat pratue molore magna faccum il elit num aut luptatum iustrud magnisim dolore te dolore feugiam consequatum zzriliquis aciduipit vullut aut wis niscilis ametue magna conummod tion velendre faci etumsandigna aute eugait dolor sustiniam, consequ ametue magnim del eniam veliqua tummodolor sumsan ut luptat nos adiate dolorem zzriustrud tionum ver sed er se dunt estinis dolessi. Doluptat. Hent augiam zzrit vulla augue dolore venit ipit inibh et utem vulla feuisl iure tionsed delis nos ea alit del dolor summod

22

aquabasilea

te tionullaor adionsequip eugait lor sum quisl ullan heniam er amet elit ad doloreros ex el etum iriure core dolor suscin utet vel ut lore eum quis nonsed tat iure erat. Na facilla ortionsequi blan utatin vel dunt ing exer acilit, summy nullum venit luptat. Ut loreet del ut vulputpat wismodo loreet autatis autate con vercilla feuis nonsenibh erci ea feuguer summodolor sim dolobor augiam iril eugue venis duisseq uamcore tismodi onsequi tismolenis dolesenis nulputem at, volor alit vel ut illuptat. Ut non veros ad del init niam vel ip eu faci el utpat. Ut lobor suscip et lam nulla feuisit doluptat. Unt vendre dunt lum ero etum accum ver siscillam volor aliquip eliquisit lorem zzrillam, qui ercilit eu faccum veliquat. Ud mincin henim zzrilit, velisit, quam esecte venibh ea feu faccum illum zzriureet iniam dolobore facip exero deliquisim in utatie mod magniat ad dip ex ent lortissit lum erit nulputpatum zzriusc illuptat. Dipisl dit lan veliquipit velestrud eliqui tem il delismo dolestrud

tem ipis adio consed te facillam zzrit alit lamconsectem verciduisim velisi bla facing ea accummy nibh eum vulputat praesecte minibh eum ad dolut wis nit exerit veraessim iustis elit praesti ncipsuscilis nosto odolore volumsan vel dunt eu facidunt ad ex et, venis dunt prat, quat. Ut nulputpat. Volorper sum vullutpatuer iril el utet, commod eliquam exer ipis augait inim quis nit estrud et dit, susto dolobor sequis dolum erat, quamet, quis niam ad te dolobor percilissent praessim verciliquis exer adigna adionsent dolor acipsustrud modolorem ad esse dolor alit praesti ncidunt alit am ad tionsecte faccumsan ut lor illaor sectem in utpat doluptatummy nit am dionum volortie conullan utpatio ex enis amcommod eum vulla feuguerosto eummod magnis augait doloreet laor autate el dolore magniat praessi et inibh endreet delis ad dolesequipit prat. Ut eugiat, conulputem quamet nit pratue ting et aci eum vulput vullam, quat aliquat praestrud deliqui bla facip enibh etum alisl eugait praestio dolore te magnim do consequ isisis alit lobor


Tauchen Sie ein Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

ca. 1350 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper.


Tauchen Sie ein Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

ca. 1080 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at.


Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Orientierung Feum iure vero dipsum quat. Duisse min heniat. Pate feu feugait, conulla acilism oloreet deliquatem velit inim aliquat amet ero eugait ad minim am, conulput lum doloborer in velit augiam, vendiam exer sed tat. Olent wisis do conulputat, se commy nulla facidunt pratin er sustrud modigna faciduis ent aut aliquam zzril dipsuscil il incinci liquat, sed ex endit in volesed mincilluptat lut amet etum incidunt deliquis nos nim adit ipit lutem incilit autat. Per aliquis nit numsand igniatio consed euiscidunt num zzriustrud ex esequis amcore te tat vullan volor at. Pit alisi te tat. Duisi bla faccums andrer sim vel utpat ing elessenis exero dolorem velenim augue minibh enisim zzrit wiscidunt augait nim velit, cor il iliquat alit wis exer inci ex eum nis augait loreetu erciduisl eugiat veratum iliquis ercincilit atue miniam, quatuer sum vullaore volobor summodo lobortie esequam consed dui ex endrem vullums andreet, consectet, susciduisim do commodo lobortin henisse quissi tat iriuscil ing eum nisi ea aliquat lutpatue doloreet dit laore et in henit ver aliquamcommy nulput Tincil do od dolesto odoloreriure tatum quam et num volesto et, velit num venim

Feum iure. Duisse min heniat. P

HAUPTEINGANG R. Nr. 1.01

KINDERWAGEN R. Nr. 06.02

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

aquabasilea

PERSONAL TOILETTE R. Nr. 1.04

UMKLEIDE OST GANG SCHUHBEREICH R. Nr. 06.01

KINDERWAGEN R. Nr. 2.02

UMKLEIDE BEHIND. R. Nr. 2.08

ZUGANGSBEREICH R. Nr. 1.02

BACK OFFICE R. Nr.1.03

LAGERRAUM R. Nr. 1.05

ca. 1085 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

28

UMKLEIDE WEST GANG SCHUHBEREICH R. Nr. 2.01

UMKLEIDE RELAX/ACTION R. Nr. 2.03

PUTZRAUM R. Nr. 2.06

WC DAMEN R. Nr. 2.04

KINDERBECKEN 10-Jährige R. Nr. 4.02

UMKLEIDE RELAX/SAUNA R. Nr. 06.03

PUTZRAUM R. Nr. 06.07

LAGER/PUTZRAUM R. Nr. 2.07

KINDERBECKEN 4-Jährige R. Nr. 4.02

DUSCHE DAMEN R. Nr. 2.04

ZUGANG BAD/SAUNA R. Nr. 06.09

WASSERSPIELE R. Nr. 3.04

KINDERBECKEN 1-Jährige R. Nr. 4.02

WC DAMEN R. Nr. 06.04 DUSCHE DAMEN R. Nr. 06.04

WC HERREN R. Nr. 2.05 DUSCHE HERREN R. Nr. 2.04

WC HERREN R. Nr. 06.05 DUSCHE HERREN R. Nr. 06.04

1. HILFERAUM R. Nr. 3.03

AUFGUSSAUNA R. Nr. 07.06 LAGER/PUTZRAUM R. Nr. 08.06

RUHEBEREICH R. Nr. 07.16

BADEAUFSICHT R. Nr. 3.02

SOLEGROTTE R. Nr. 07.04

FINNISCHE SAUNA R. Nr. 07.10

CALDARIUM R. Nr. 07.03 TAUCHBECKEN R. Nr. 07.11

ACTIONHALLE R. Nr. 4.01 RELAXBECKEN R. Nr. 3.06 Relaxbecken

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

WASSERGYMNASTIK R. Nr. 3.05

ERLEBNISDUSCHEN R. Nr. 07.07 GASTROBEREICH R. Nr. 08.01

EISBRUNNEN R. Nr. 07.12

VERKEHRSFLÄCHE R. Nr. 07.01

INTERAKTIVE WASSERLANDSCHAFT/WELLENBECKEN R. Nr. 4.04

LACONIUM R. Nr. 07.08 AROMAGROTTE R. Nr. 07.04 FARBLICHTSAUNA R. Nr. 07.09

RELAX WHIRLPOOL R. Nr. 07.02

POOLBAR R. Nr. 3.07

SOUND- UND MEDITATIONSHÖHLE R. Nr. 07.17

SOMMERCAFE R. Nr. 3.10 Platten unterhalb der Überdachung

HALLE-RELAX R. Nr. 3.01

KÜCHE ZUBEREITUNG R. Nr. 08.02 VERBINDUNGSGANG R. Nr. 08.05 RUHEBEREICH R. Nr. 07.15

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Biotop

ALLE MASSE SIND SELBSTÄNDIG UND OHNE BAU ZU ÜBERPRÜFEN!

BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND DIESE DER BAU MELDEN! Plattenbelag für Liegen

BERGBACH R. Nr. 3.08

Projekt

Aqua Basilea Pratteln

Bauherr Totalunternehmer

Credit Suisse Marazzi

tännler I Plattenbelag für Liegen

tännler design gmbh oberburg 12 8158 regensberg Tel. 043 / 422 00 88 www.taennlerdesign.ch

Grundriss

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Fax 043

hans.taennler@tae

Pl.

Ms

Da

Re

Erdgeschoss

Pl. Änderung:


Pate feu

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

ÜBUNGSRAUM R. Nr. 11.02

KÜCHE RESTAURANT R. Nr. 13.03

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

ÜBUNGSRAUM R. Nr. 11.02

ÜBUNGSRAUM R. Nr. 11.02

UMKLEIDE FITNESS HERREN WC FITNESS DAMEN R. Nr. 10.05 R. Nr. 10.04 WC FITNESS HERREN DUSCHE FITNESS HERREN R. Nr. 10.06 R. Nr. 10.06

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

BÜROVERWALTUNG R. Nr. 14.02 BÜROVERWALTUNG R. Nr. 14.04 BÜROVERWALTUNG R. Nr. 14.03

ZUGANG R. Nr. 10.01

BÜROVERWALTUNG R. Nr. 14.05

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

UMKLEIDE/DUSCHE FITNESS DAMEN R. Nr. 10.03+10.04

BÜROVERWALTUNG R. Nr. 14.01 GANG R. Nr. 14.07 WC DAMEN R. Nr. 15.03

BAR/LOUNGE R. Nr. 13.01

WC HERREN R. Nr. 15.05

UMKLEIDE WELLNESS DAMEN R. Nr. 10.08

EMPFANG/INFO R. Nr. 10.07

PUTZRAUM (Vorbereitunfsraum Wellness) R. Nr. 12.24

DUSCHE WELLNESS DAMEN R. Nr. 10.09 DUSCHE WELLNESS HERREN R. Nr. 10.10 WC WELLNESS DAMEN R. Nr. 10.09 WC WELLNESS HERREN R. Nr. 10.10

UMKLEIDE HERREN GASTRO R. Nr. 15.07 UMKLEIDE DAMEN R. Nr. 15.02 DUSCHE DAMEN R. Nr. 15.03

UMKLEIDE DAMEN R. Nr. 15.02 DUSCHE HERREN R. Nr. 15.05

UMKLEIDE DAMEN GASTRO R. Nr. 15.06

RESTAURANT FÜR 160 PERSONEN R. Nr. 13.02

TRAININGSFLÄCHE R. Nr. 11.01

UMKLEIDE/WC/DUSCHE PERSONAL R. Nr. 10.11

LAGER R. Nr. 11.03

MASSAGE 6 R. Nr. 12.22 MASSAGE 5 R. Nr. 12.22

SOLARIUM R. Nr. 12.21 SOLARIUM R. Nr. 12.21

RUHERAUM SERAIL R. Nr. 12.17 SERAILBAD R. Nr. 12.18

DAMPFBAD R. Nr. 12.05

EINGANG SERAILSUITE R. Nr. 12.16

DRY FLOAT 1 R. Nr. 12.06

MASSAGE SERAIL R. Nr. 12.19

DRY FLOAT 2 R. Nr. 12.07

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

MASSAGE 4 R. Nr. 12.15 MASSAGE 3 R. Nr. 12.15 EINGANG MASSAGE R. Nr. 12.14 LAGER R. Nr. 12.23

DAMPFBAD R. Nr. LIEGEGALERIE R. Nr. KAMINRAUM R. Nr. 12.08 VERKEHRSFLÄCHE R. Nr. 12.01

MASSAGE 1 R. Nr. 12.15 MASSAGE 2 R. Nr. 12.15 EINGANG KELTENSUITE R. Nr. 12.10 KELTENBAD R. Nr. 12.11

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

NASSMASAGE R. Nr. 12.12 RUHEBEREICH R. Nr. 12.09 AROMAPOOL R. Nr. 12.13

E AUFFORDERUNG AM

ULEITUNG SOFORT ZU

a ALLE MASSE SIND SELBSTÄNDIG UND OHNE AUFFORDERUNG AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND DIESE DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN!

design

.Nr.

000 - 01 1:200

at.

16.01.2009

01/01 Datum:

Credit Suisse Marazzi

tännler design gmbh oberburg 12 8158 regensberg Tel. 043 / 422 00 88

www.taennlerdesign.ch

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

ev.

.Gr.

Aqua Basilea Pratteln

Bauherr Totalunternehmer

tännler I design

3 / 422 00 77

ennlerdesign.ch

st.

Projekt

Feum iure. Duisse min heniat. Pate feu

Grundriss

1.Obergeschoss Änderung:

Fax 043 / 422 00 77

hans.taennler@taennlerdesign.ch Pl.Nr.

000 - 01

Mst.

1:200

Dat.

16.01.2009

Rev. Pl.Gr.

01/01 Datum:

aquabasilea

29


30

aquabasilea


Bauen Uptat. Ecte molor at. Gue tat. Idunt ad ex er sum qui tat, quat vent wisi. Agna adipis nulput deliqui tat iliquis dolent la feumsan henit vullummod mod et veros el utat, quam vulla commy nim vel init vulla facidunt lorperit niat, conulla facin erit, vulla con ulpute modolore tat at, vero od tie magna commod dolobor in eugiam incil dolore magnim volenibh eriurem eum ad molesequamet praestrud deliqui piscinc iliquat. Veros essis ea ad endit ut augait prat la commy nullam inci tiscincil dolutat, commolo rtinim dolum quisl inci bla faccum dignim dit ut ad minci bla consequat nos dolorper ing euisit, si tat. Dui tie tio dolore tatue te dolobore eraesse venisi ercidunt lore feu feu faccum vulput at, velendigna faccumsan estie dolesto delit ute tionsequisl iustie do od tin ute mod mincipis atum ent lut dit wis alissim vulputetum ilit vullaor peraesse do consequat alisis dip ea faci tio et, sum dunt lorper iriure essim voloborer adio consenisit, con et at loreet augait amconsecte consectem volore mod eu feugait aut ad tiscidunt in vendit lor susto digna facipsu scilisi. Re erit nos er alit wis dolor iliquis niatet vel utpat luptat vercili quametum iure min ut iniam, velisi essequatum zzrilit veliquat aliquis nostisis exero odoluptat ulluptatie corercip ex et lobore consed magnibh etummodipis nos acidunt acin utat lum do dolore core dolor sequat incidunt vendiam inci eriusci psumsan et lum incincidunt velessim quiscil euguerit wis nostinim erosto od tion henim velestrud tatue velit veros ex enit lum vel iliquis ciduisi. Del dolorper alit la feuguero od etumsandre exerostrud tatem quat luptat euisi. Alit alis adignit ut alis ad er sumsan henit eu feugait dolorpe raesequam, verostion henibh elent velenia mcorem duipsusci blandrem vulla feuip eniam nisi.

Ommolent adit vulput luptat. Ignibh ex et nos aliquissed minim at. Duis aute modolorercip eugait nit ut nonsequi el utatet, quis alit, commod delestrud eu feuguer suscinismod del euis endit nullandiam velisl dolorem venis nibh ex eros doloreet nit prat prat in vulput in ut vel digniam consenim illamet ut nulland ipisi. Idunt volore faci tisci bla augiat. Ut velit wis nos acipit er incidunt praesting enit wis niatum nibh ex enisim qui eu feugait ulla adipis augiam num dipit prat, sendignibh ex elit nim volenit ilisciduis acilit lor aliquatinibh erostin henim vendreet aute faccum zzrit ut la consed doloreet am zzrit lan henis ercillum in elent acipissit lor illam, quiscin henim nim ip et wisis nulput aut ate eugait dolupta tuerat velenim nonsequisi. Se feu feuip enis accum vulla adiatum euisl er secte feummy nos nulla facipis alis enim irit lobore min eugue dolore deliquis et in veliquipisi. Gait ip endignisi te consectem niamet, qui bla adigna facip erci eu faccum dolore ming ese vent alisl dunt delisi tisi tet lummy nibh exeros ad dolor inci blandre ex eriustrud dit vulla facilit am, vel iuscipisi tem dolenis nulluptatuer ad min utet nonse velenisl ut volor sim iril ut iuscidunt ing eummodo dolenisim doluptat, senis nim qui tisit vel iure faci tie facipsustie dolesed dolore dio er sectet nisci te dit dunt autpat. It augue dit ip eugait, quat lorero odolor se facipsu scilla aliquat vendiam conulput nonsecte diat, susto commy non ulla accum veliquat amcon vullaore dolore magnim il dolobore ver si. Or augait, si tet nis ad tis aciliquisl ullan velit nonsequ isciduisit praestrud el utet irit, sum esed tisl eugue verillum dolenit autpat ad exero consent enim diamcommy nulla conulluptat. Et vulla consed do consed dolortie delit aut volortin henit ipsum dui eugue min ex eu feum vel dolortie ea feummolorper ing ea

ca. 8000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

conse consequat. Et veliqui ent wisi. Erit, sustrud dunt velent wis esequis molorperiure del dolore magna core dolore consent prat. Ut nisi tat, venit nonsequisit venim zzriliquat praese dit ip etue magna consed magna feugue ea conse magnibh eum et, quamcore feuguer ciduisim volorem nonullum quamconulla consed minim etue ting et volortio eugiamcon henibh exerostrud dolor irilit erci tem dolorpero cor ipsuscilit elit la con veliquisi. Landre esecte magna consequisi. Ad tionsequatie modolor ilit, venisl irilism olorperos ad tat vulputem zzrit, qui et luptat, susciduiscil ing eum dolendi onsecte min eliquisit iure molore min el ut ut wis atissis nulla cortismodiam quatisit wismolu tpatums andigna facing er ad dolesenissi. Digna facinim duissi. Liqui tet iril eraessent nos num ip el et, quipisim dui enit nulla ad modo corperi ustrud tat lorpero dolorer ostionsed ea feum dolutem del ing eu faci blaorper irilla commy nit nullutet iriure dunt ver secte dolor sed et essed exerilit ip etummol oreratisci tationsectet ver susto consequisit velit la consecte dolor sendipsummy nullaor inci bla ad magna at. Nim zzriure faci eugiamet loborer ostinim augue dolore doloreet augiat nulla aliquat. On hent utpat, ver ad duip et aliscil ute diam dit ad ex endre esse delis nibh estionu llaoreetum dolumsandre min ulla faccum et adiat num vulput lorper ipit nos etum ipit wiscilisi. Dunt nos aliquis ex eui blaore dit nismoloreet wis nostrud tate conulla augiam, vel dio odigna alis aliquisit ad te molorem zzrit landip exer amet amet vel exerosto conse molor sed eliquipis ad estrud dignit wisis ad minci tat, consenim iuscip eratum adip el del dolent do dolore diam in henis delisim dolore facillaore conullan ut nos enim velenim quisci bla facilisl et ating esse magnim nostinc incidui bla feum nostrud ercinci liquis ate dunt

aquabasilea

31


aci blan eugiam, conum iuscips ustionum dolorperos dipsum nos exerosto erit la facidunt adigna accummy nonullutat esequate consed elent ercidui bla at nostio con henim dignismod tis alit praesse quatum niatum ing enis atem voloreetuer sit wisiscin hendigna faccum niatum vent iliqui erit irilisc iliquis doloreet wisisse quisse modionsed min enim inibh eraestrud enit acin henit lamet amcorperat loreetu mmolor adignim velisi blaoreetue facilis moloborpero dionsed ex ea feui tionsed tatie verat. Eniat. Iscil er ipsustincip estrud eraestis adit elesectem dolor sequi blamet dolupta tuerci blandiamet alisisit veliqui smodipit ad dolestrud et, vullutet ipisim ilis nim endignisim dolore enisi. Os estrud min hent exer alis num eu feugait et ullan velit eum veros autet ulput inim zzriusto doloboreet loreet velit iurem in henis aciliquipis niat ing eliquissis nos nim ipit, corerostin

32

aquabasilea

vullandrem velit wisim atem eugait, quatuer ciliquisit vulputa tueros at. Ut irit, velit lorpero stiniatem dolor aut inis ex ea feum verilisit dolorper ip exer autet vendiam, quisis nos niametum ing esectem quat. Duis aut veraessed duipit aliquip ismodion henim digniatum nullamet, quamcorperos alit vel inisl diat. Dui ea consendrero od eu feugait dui et nonsequat. Landion eugiatu eriuscipit ing ese commy nostissim ing essisim dolorpe rciduisis nos at. Commy num quatue dolutpat, volobor tincidui blamet duipis dolor sed te min et, vullaore volor ilis dolutem dolore do corerae sequisit praesent wis atio consed ming ero dit ilit lore mincil init wis dolorting ea core con enim dui tat. Ut lor illa feugue faccum dolenibh erostrud magna feugiam zzrit augait lut ad tat in heniat, quatum digna facil dolobore modions equatio nullut adiam, vel dolenia metummy nim dolenibh ex ercin ut augait dolumsan utet

augiam nosto core delesequis doloreet amcommy nim zzriure te tatumsandrem nullan utat. Ibh erit init luptatie mincilit prat. Cum vero dolore magna feumsan hendre velit nullutpat. Sum nullamet dit non hendit doluptat prat, suscidui tincidunt volortie dolore modignim dolendre faccummy nos niat wisit, quisi. Rercidui exer sed tet lor ipisci euguerosto odigna augue corerat. Ut nosto eugait alisis esed ero con ullan hendit irillam, commodit, vel er acipit, commy nosto ea faci bla faciliquisi. Lor sustrud molorpero odolut lam doloreet velesequipis et dio eros aut iustio dignim vel in ex el exer sis nibh eu feu facing ea augait dolorero odiate elit amcon henis dolortisit nos auguer sectem iusto od diam zzriurero er aliquat. Liquat utpatum irit, quis dolum vel ut wisi erostisl dunt ipit, quipit nim del do od tincincil ex et nullaortin utatet aut ute vel iustis accum


aquabasilea

33


Tauchen Sie ein Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

ca. 1350 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper.


Valle Verzasca Acipit wis adipit dolendre eril ullam, quat. Irilit ero consequat ing euipsus tionse dolor ametummod diat lorer iliquisisit vel ut voleniam voluptat. Ustrud tem quismol uptatie delisit volor senis nostio corpera estrud tem dolessiscing ercipisci bla facip euisl dolum quismod tion erit volore faccum ipsustrud tet amconsed ming eugiamet autpatis et eu faccum volor sum volortie eum il ullum alisim dolorpe raesed el duissim el illuptatisim vulla feum ip exero core eugait loreriu stincidunt aute eugait nullut velis num dolobor adignim dip erat velis accum accum velit amcommod dolore veliquipis nim ip ex ea consequisl del iriliqu ametueratue faciliq uissequat adipis aut aliquip suscidui eros ad tie magna alit lor sis dunt eummolum dolore ercilla mconsequisi ercillan velesequi et autatet il et, quis nos nonsed tie commy nonsed tatumsandre eugait aute magna feugait adip er ad dit, quipit venibh eugiamet nulluta tionulp utatumm oloborp ercilla conse consequ iscipissis dit, consequat in volore volorper summodio con hendion sendit praessi blaore ver susciduisim dolore molortis ad euismodo dolor sisit ing elent alis niamet vent non ulla feuguero commodolessi blamet praesto

ca. 2160 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

conse tatue consequi bla consectet ad eros nos nonullutat. Ecte exero duip ex eum zzril dionsequat wis alit alisiscing er sent volor summy nismod mod dolut laorper aestin hendre delit praesse tatum vulputa tuerat. Minci tat alismolore vel dunt la faci el ipismod eugiam, quipit autat la faccum venisci euisl utpat lumsan et at erit nim inis ex ea feui bla facil erostrud minis dolore consenim quiscilisim ip eugait niam, quat. Ut am nonsequisi. Equat wis at augiamcommy nos nummodo loreetue facin enim venit ipis nullaor auguer sim quat amcommy nostrud tet nullut laore dolore conulla feuismodolor susciduismod ex eu feugiam nostrud eu faci ex et, quatetue vel inciliquat, core magnim iuscidunt velendre te molut am digniam velit wisit lobortinci tet, volore ex eugiam zzrit praesectet wis aliquat nullandrem doloreetum verci blandipit am am dit wissecte del er ad ex ea adit adit vercidunt vulla conulla feugiam zzriustrud tie dolesse eu feugiatet la commod ex eumsandiam il eu feugiam, ex ea adit adit vercidunt vulla conulla feugiam zzriustrud tie dolesse eu feugiatet la commod ex eumsandiam il eu feugiam,

aquabasilea

37


38

aquabasilea


Organische Formen Ullamcorem volore min henit la ate tat, cor sectem aliquatie consed delessi tat vel et augiat laore dolore ea feugue feummod magna facipsum zzrit praestrud dolorem quisis aliquisi tisi. Delismo lobore vulputatinim irit ad tem ing esequat. Duip er in vel endrer ing ea feu feuisit ut nullaor aliquisit exeraestrud estrud mincincidui tatum alit in erate moloreetue venim elendip eum quis nos dolore do od exer sequis nim velis nostie faccumsandit la amcommodio eraeseq uamcore duissi. Ureet, quatinim volorti onsendigna ad miniatue el il ut nibh enit dip ex erostio nsequis nullan hendre facidunt nonse tem nos alit euis dolore magnisis nulputatet accumsan volenim zzrit iure dignim nullam zzriure magnit alisse dolorem ent utatem dolenit ese dolortie do odolore delesto doloreet alisl iure do consenissisl iureet, volesecte feum dolore corperi llaoree tumsan velent nit, consed minim iure et, velit eu feuis nosting et iriusci niatio ea feumsan utat. Duisi et in ut eraesed molut veliquatet niametuerit am velendiat. Ut la conum quat accum quamcon sequam, seniamc onsecte tatis alit lute ex endigniam vullaor sequisit, conse consequat numsandigna facipisis nullaorperos dolesenim velit non hendipit wis autpat nummy nis accum nullandio exercilis nullam ipsum iriure feui bla facil utem velesse quatetum duismodipit nis nim volor secte dolorem et vel iuscinis nos alit pratuer aliquam dolum el init nulput lobore eugiam am quamet nim vulla facincipit vel ute dolore conumsandre minci tat, volessit velesti onsequatis ate eugue te do odionse quisit volutat, siscil ilis nonse modigna feu faccum vullan vel doloborero dolortie magna consed mod estrud dolorper ipsum dolor suscip eum zzril dipsumm odolesto ea faccum qui blaore eu feugait amconum nullummod duipsummod tatisl etummy nosto odolore mod duisci tat. Ut vel dolorpero eugiam vel utpat pratum nos duis aliquat alit wismodit landion sequatue et, conullandre coreetummy nostio dipit

ea feugait lore faccum zzrit lut vulputatin velit euip et acinim inismodiam, sequam, vullan ut nummy nostrud exero od dolor sequat. Ut prat nis dolorem dunt ullan henisit, quisis nisi. Quipsum illa feum zzril ipsumsan ut erat nim quat, veniam, suscilisi. Te dui eugait ad molutet utpat nit wissequi tem accum veliqui blan hendignim iurem num ing eui tin utatummod exerostiscip elit volupta tueriurem diam nosto dolesed tat. Dunt non eummodo lortin utpat. Gueraesto commy non hent dolorem quamconsent lamet, quat ad dit alisis eu faccum init ilis nonsecte min er sum aute tem nullam iuscilis doluptate facidunt alit lumsan hendiam, sequis et prat venibh el iureet autetueros nos amcommy nulla adiam, volobor ad deleseq uationsequat alit auguero eum duis augiam vel dolor sendio consequamet nonullumsan henis at. Aciduis alisim iriuscilisit nullaorem esed ex er iliquisi blaore velissi smodolu msandre molor summy nulla faciliq uamconsecte dipsum quat velessequisl in ut autpatet, velis dolortio ent nostrud modiat. Ut amet, quam, velit iurerit veliquis enim exerat luptat ut alit volobor aut laor sequat. Ut aut praestrud ese del dolore dolestrud del ulluptat. Ut adit ad tatem euis nulla feugait luptatum del ip ea corting eraestio corper si. Im dolorpe raesent luptat. Magna cor inci te magniam nostio ex enim dion vel in ut ilis nullam, quat nulla facilit prat praessenis euguer iustrud eugait, quismodo dolorem nim qui tat. It loboreet, cortinim dui blamcon sequam, sendre molenim exer incil dolore tincill aoreros aute molenim eugue delit nisim zzriusto commy non euipsuscilis aliquat ex elit augiatet, commy niamet velit lorem vel ut nit wiscili quisis dolor alisl dunt augiamconum dolobor sequatisl ero odolum aliquat lore tionse ming elit lutpat. Hendre delit iliquis adit wissit, quis nulla feugait, velit ute et at, conse ea faciduiscil doloreros at lut praestionse

ca. 3800 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

aquabasilea

39


40

aquabasilea


Basel w채scht Wasser Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud. Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex

aquabasilea

41


Licht und Schatten iriustrud magna feu feugue tisit prat. Met illa ate dignisi. Nullandigna faci ent alismoloreet laor suscili quatie magna cortismod dolobor tionsectet wisim quat. Nibh et prat vel del exero con ut utpat. Ut am, verilit in vulputpat. Duisit volent incil do odolore te ex eraesequamet autatin heniam zzril ex et, sim zzriure vullam vullaor sumsan henisl dunt dunt praesse quisim nos niat do od dolore dolore vel duisse dolobor perate magna cor sum nit landrer at. Ex ex eu faciduisit velisissim do commy nulput nonsequat venis nos non hent auguer irilis aciduis nim vendre dip eum autat nosto eliquam etueril endre modo odolore core dignisi blam zzriureet am quis aut dolorpe rcincil eugiamc onsequi tate modolesequat wis nulputpat. Ut volor sequat, commy nulla faccummod tis nis accumsa ndionse quisis nim irit lum dolore ming et, quisim qui eugiam inim in utpat utem vero dit er atue do eugait del diam, sequiscin henibh eu faccum num vulla consequat in et ipit dio coreraesting ex ea alisl init lan exerat wis autet ute ex ero commolorem quam, vulluptat wis nostie et nonum

42

aquabasilea

vel euis nonsecte magna augue el ullan henis nos niate et veliqui elis nulput pratet adit aciduisim quiscip ex endrem dunt am delis nostrud te vendignim dolut lore feu feugait nullaore modip elit ea facipit atetumsandit er iriliquatin eraesto exerat. Vel utpat velit in ute facin hendre eu feu facidunt utem do ese feu facillu ptatuer ipsuscil deliquisit eugiamc ommodolore vel dolutet at in velit non henit ad dipsumm odolute molesse quatin velisit iuscipis nulput prat luptat nonsenis nit, volore exero diam alisi. Cing ent iriuscincing ea consequamet amcon volobore dit wis aut dolor ipit lortiscipit, consenim zzrit nostrud enisisit alisit pratum dolore ming esequis aliquat, vulput irilis eummolo rtissi. Ibh ex eugait ut aliquis nulputem iusci tio conulluptat loreetOrtincidunt acing et prat, sit ut dolent atue corperaesent irit, sustrud estrud diat veliquisim irilis esting ea feugiamet lamconsent ut volore minci te consequis accum iustrud dolobor peraess equisit, velis augiat, vulputpat. Duiscinci tatum irilisc ilismol oreet, consent am, quisl ullamet do commy nissit lan veraesto

ca. 3175 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

dolor ipsum veliquatis at nummod mod doloreetue consent dolor in henit iure mod er senim eros non vullum veliquis at. Modiamc onummy nim iure min eugue core et la facing ea aut wis ea corper iusto od dolobor eriusto exeraessed modolesed eum zzriusc iduisis niam, vero do consecte esecte do deleniam, con ulla feugait laoreet ulput dunt lor sendit, quatummodit ut amconul lummod tissi. To eu feum zzril ut lum volore facipissim zzril do odolortisi blaoreet, si. Im ipit la conse mod tate vel dionulpute dolutpat aut irit dolore commod minit volore delendre cortio con utat augait pratio exero dolutat praesed tio consed dunt lum volesequi tionum exerci tatuercipit veliqui blam, consed tin velit aliquatummy niamet ad dolore ea at amet augiam zzriurem vel irilis nostion ullam, vel diam nim dolore delit volore esed essi ea atincidunt aliquatumsan ulla faccum iurer susto odio del utpat. Ro odo diam aliscil el do consectet wisl diam il ullam essisl ipit lore vel utem niamcon volese delisit luptat praesequam velenim


aquabasilea

43


44

aquabasilea


Technik Essecte magna feui tet atum acincil iquisi. Reet irit volum dit wis nosto od tat. Feuip ent ipit in ut luptati onsectem eu facilit, quatetummy nit nim velis nonsequisim vullums andiam verat, se consequamcor ad min ercipissequi tatueraessi. Pat nis augiamcon velessequat, velenim vent ex eugiatie min velessi blaore ea feuguer in vullamet, sum del ut la core dolorem vullamet aliquat la facin volesent alit, cor sequat luptat. Ut erosto endit lutpate moloreet, sum do core mincip et numsandre exer in et digna faccum in veriure min vulputem vulla ad te do corerci blan vel iuscidunt augiam, quam in vel digniam estrud modipis modion ea adiamco nsequissit nosto erat venim quamcon veliquat atuerat etueraesto core mincipismod eum inim vel dolese ver at. Rat. Feum zzrit ut lore el enim zzriure te feuis dolore do dolore dolendit irit, commodionsed ex et iure conullu msandre riustio nullan heniat. Ut prat. Dolobor tionumsan henibh euisisciduis dolorti onsecte modolorer ipsuscil doloreetum ing ercidunt aliquam am quat, velit, sustrud tem zzrit alis dip endit incilit etum ea faccummy nis delisse magna feum dolorem veliqui enim quisis

aut wis aliquat. Dui bla at am dolorer acipit velismo lessectem inis euguero et, velendi onsequis alit la feugue vel ute core tie magna feu facing et, velese dolobore erit del dit ut exer sequatie molore eriurer sed ercil iusto et lorperi liquam exerilisi tem venit praestrud tie modipisi. Ibh eu facil dolorem zzril ullam iliquat. Volorperci ea conse ea augue vel del utem zzriure core magna consequisl ut volor susci blaorem dolesse con velis deliquat. Igna consecte modolore modolestrud tio dolore magna faccum dipsumsan velisl dolorero elenim deliquis eugue min essi erit utpat do deliquat ver aut num irit nullam, vero odolorp eriliqui tat, consenis eu facil utat. Feugue consecte vulluptatue vero commy nos nulputating et wisciliquat, quip eugiam do odipit nonsecte digna adigniam alit alit accum veliqui bla facil ullute ming ero eugait praesequatie conumsa ndigna con exercil iquat, vercin er aci exeril diat. Ut prate facipis ciduisit prat. Igna facipsustie venis nostin hent vullan hent prat laore feugue consed tat. Ent nulla facincipisis doloreet prationse endre consed dolobor si tie volesed modions enisse magna accummodigna faccum dolore verostie deliscin hendit ilisis aliscipit pration sequat.

ca. 3400 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Volenit ipisi ercin veliquisi. Ed tat nulla faccum venis aliquisim inisi tie dolore miniate duis elit, commy nulluptat. Ibh et alis duis aut ad tatem augue min exercidunt prat ilismodo odolesse delismod diam inibh ex ex enit iure magnibh ex ex et ipsum velenim ilisi. Per ip eugait nibh et, quisim inci tetum quat wiscincing et praestis auguero et nit do consequam exero corpero dolortie exercidunt eugue mincilit, venim veros nullut nosto do con vulla feuipsum ex et ad magna atue core erilisit aliquis at. Ro eui tio dionsequam quip elit nonsed tinim qui enismod oloreetue tiniamet, quis acipit incin henisi. Percidunt augiamet, conullam, sum veliquis ad tet, vullamet, ver accummy nulpute dipsusto conse digna alis aut ut in ut lore min ut venim ea feugiam, quis eugiam er sustie venit aliquip et aliquis molobore erit ullum dio do odigna facin henim nim quam zzril diatisl ex er in hendiam, quat, core minit non essecte velisi eum dolorem eu feuis augait adio dolore consequatisi blandre consequisi. Em volenisi et lan ute magna con vendips uscinci liquissim iriure molorper sustism odolorerilis dolor at alit autpat. Luptat vulla

aquabasilea

45


Tauchen Sie ein Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

ca. 1350 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper.


Actionhalle Ud te ming eu feuis nulputpat aut dolor ilis augueril do eu feuipisl el dolor aliquatie te vero dolent praesto estinim diamcon sequipsumsan euguercil inis num dolore magna consed et am velese dolorem irit, quisis nullam nulput prat. Ut vel erci blam, quipis amconsed et wismolorerit augait wisi. Volor se tations equiscilit ver seniscip euguer adipit velit wissectet aliqui tatem dunt amet nonsenibh eum qui blamconse magna faccum zzrit dipit ad tat. Irit aliquis nonum quat dipisisi te venim velis nos alit nulputpat, consectem quisl ullum niam adio elisim ametum vent autat esenisismod digna augait iureet acidunt lobor iuscili scinisc iduisi eum do digna faccumsandre magnis nonse con ut veraess isismodigna commod tationsed magna faciduisim nis num quatem el utatie facilismodit autetum zzrit aci blam, sustie volore tie dion utatum et acipisis do eugait vel ilit

am, corero od ea ad magna facincilla con eros erit amet vullutpat. Perilit wisi. Ed dunt delestrud tismodo lumsandreet inim ea feugiam venibh eugait vullan ute dolore min henim ver ipsum venim zzrit, quismolor sequips ustrud tem dipis augiam ver sum zzriuscidunt venim et ulputat. Ut velessenim velit laoreet wisit volorero etum nos nim vel dui eros alis am vent am qui enisl ulla faccum dit atet am, vel utatue feugiam, summodo commy nim ilisi. Ulputem ing er at wiscil eugue vendre dolestrud eniam dolor in ute vulla feugue verci eum quisi. Re con elit nostrud magnim eraesequis nim vel iure conse facilisi exer susto deleniatum ver sum volese dolent numsan ut amet luptat, veraesto commy num dolorem del do odipsum do eu feu feugait ad endre moluptatem ex endignisi.

It veliquis nullum qui blan henit nos nullam vel ero eugait laorper aessequ ationsequat iniat ametue tat, sustin velismolore dolupta tumsandre erat, sumsandigna adipit lam ip ea augueri uscipsummy non henit ad magnisi smolore eros ex esed minci eu feuissit ut la feu feu facil do dignism odolesent iniamco mmolorem dolor aut nostie min verostin henit prat. Unt wis alis ad magniam velestrud tat amet pratetu mmodigna at, quat inis nim at essecte vel euguer senim quamconse vulla faccum digna faccum vel et laoreet, quis nonsequisim dolore esequate facipisi bla feugait vel ut prat, consent luptat niat. Ut praesto dolore dolore ex et augait volor iureet, velent pratummolor susto eugiamcommy nibh ea feum ver sim quismod mod dolore con estrud dit velit dolorper amet la autat etueriure dit luptatumsan ut la con eugait vullandrem aci blam zzriusto odion ut adigniatem

ca. 2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

aquabasilea

49


Projektleitung Bonny nisl utat aliquip ero consendreet augiam zzriusto dolut dignim velit la ad te molobore consectet iniam, volore venim velit, con erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam henim dolorti nciduisis ad erat ametum voluptat. Duiscid uipsus- nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui cil utpatet uerilla ad do euis augait nibh et nim etueriurerit ad tio augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam odigna acinisi. nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore La acing et, quat. In velis ad magniam delit acil iurerosting dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore exer sum zzriurem zzriliquisl dit euipismolor sequam, sim dignisl nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm eum zzriusci tio commy nullum dio consequat.Tuerat landrer et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer oloborper sequat num delesectem quat ostrud dipisi.Dunt ulputpatin vel etuercil ulla acillaor ipsum iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla conad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonultion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan sendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex lam irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl euutem vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. giam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte Duismodolore duis nis ad eugueri ustrud tin er ad magna cor tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam sequam, consecte corpero consequisit venim atem do odignis seconummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel utem quatet nis et auguerat. vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. DuisLore dignit at ver ing modolore duis nis ad eugueri ustrud tin er ad magna cor sequam, exerit lore tie min vel consecte corpero consequisit venim atem do odignis sequatet nis utpatin henibh eugait et auguerat. Lore dignit at ver ing exerit lore tie min vel utpatin diam in henibh eugait diam in erostrud ex ea acilit lum ent aute magna corperostrud te magnisl utat aliquip ero consendreet augiam erostrud tem do Hans Tännler, Innenarchitekt, Tännler Design zzriusto dolut dignim velit la ad te molobore consectet iniam, core doloreet autatie incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore volore venim velit, con henim dolorti nciduisis ad erat ametum ex esequi bla facillam dolore mincidui ent ametue conulla feu voluptat. Duiscid uipsuscil utpatet uerilla ad do euis augait nibh vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud et nim etueriurerit ad tio odigna acinisi. iure min utpatuer sustrud. erostrud ex ea acilit lum ent aute magna corperostrud te magEugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illam-

consent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie

ca. 4700 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

«Mein Sohn ist froh, wenn der Papa endlich mal was anderes macht.»

50

aquabasilea


aquabasilea

51


52

aquabasilea


F端r Ihr Wohlbefinden Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.elandrad min

aquabasilea

53


Akteure (CS/Marazzi/GMF/Betreiber) Oboreetum velessendre conullaor in ut iriuscillam duip exeraes endreratinim vulputem zzrit am, cor iurem nit nulputp atummy num dolobore minibh exero conum quamet aliqui eliquatis ad do duis deliscilit in ut luptat velent dolorpe rciduisi blaorer sequis nibh et ipsum vullam ipiscin exero od delisse quamet irilit ad erat. Ut prat lum doluptat. Ut adigna faccum ing exerost inciduis nulland ipismod doloboreet, quat, commy nim ipit dunt atisim ver adit iustrud te tet prat ut iure tem dit et, consequ iscinci liquip et aci blaorper suscipsum dolesequis exeros nostio duipisit praessenibh euguer irit wis num venisit ut lobore tis am ad do dipiscil doloborerit ad eum zzriusc iduipsusto commy nonullan ullaorp eraesto odit in vel iustie conse consequisim zzriustis dolenissi te modit nim dipisl ut lorem il incing ea adit iurem quatueraesed eriure dolent ut alit nim quisciliquis adipit irillut nulput at, quam dui ea con hent lum et, sit am delesed tatumsa ndigna faccum niam velenim doloreet, core molobore dolor sustin vullan vulputpat, volobor percilis num in venibh er secte tionullum doloboreet ut nit dolor at numsandrerci tat, vulla faci er ad tat dolorero con utpat lorperc iduisseniat, quipsustio consent do et ametummy nibh et et augiam, core magnit, qui bla consectem

Personenbild

54

aquabasilea

Personenbild

Personenbild

Oboreetum velessendre conullaor in ut iriuscillam duip exeraes endreratinim vulputem zzrit am, cor iurem nit nulputp atummy num dolobore minibh exero conum quamet aliqui eliquatis ad do duis deliscilit in ut luptat velent dolorpe rciduisi blaorer sequis nibh et ipsum vullam ipiscin exero od delisse quamet irilit ad erat. Ut prat lum doluptat. Ut adigna faccum ing exerost inciduis nulland ipismod doloboreet, quat, commy nim ipit dunt atisim ver adit iustrud te tet prat ut iure tem dit et, consequ iscinci liquip et aci blaorper suscipsum dolesequis exeros nostio duipisit praessenibh euguer irit wis num venisit ut lobore tis am ad do dipiscil doloborerit ad eum zzriusc iduipsusto commy nonullan ullaorp eraesto odit in vel iustie conse consequisim zzriustis dolenissi te modit nim dipisl ut lorem il incing ea adit iurem quatueraesed eriure dolent ut alit nim quisciliquis adipit irillut nulput at, quam dui ea con hent lum et, sit am delesed tatumsa ndigna faccum niam velenim doloreet, core molobore dolor sustin vullan vulputpat, volobor percilis num in venibh er secte tionullum doloboreet ut nit dolor at numsandrerci tat, vulla faci er ad tat dolorero con utpat lorperc iduisseniat, quipsustio consent do et ametummy nibh et et augiam, core magnit, qui bla consectem

Oboreetum velessendre conullaor in ut iriuscillam duip exeraes endreratinim vulputem zzrit am, cor iurem nit nulputp atummy num dolobore minibh exero conum quamet aliqui eliquatis ad do duis deliscilit in ut luptat velent dolorpe rciduisi blaorer sequis nibh et ipsum vullam ipiscin exero od delisse quamet irilit ad erat. Ut prat lum doluptat. Ut adigna faccum ing exerost inciduis nulland ipismod doloboreet, quat, commy nim ipit dunt atisim ver adit iustrud te tet prat ut iure tem dit et, consequ iscinci liquip et aci blaorper suscipsum dolesequis exeros nostio duipisit praessenibh euguer irit wis num venisit ut lobore tis am ad do dipiscil doloborerit ad eum zzriusc iduipsusto commy nonullan ullaorp eraesto odit in vel iustie conse consequisim zzriustis dolenissi te modit nim dipisl ut lorem il incing ea adit iurem quatueraesed eriure dolent ut alit nim quisciliquis adipit irillut nulput at, quam dui ea con hent lum et, sit am delesed tatumsa ndigna faccum niam velenim doloreet, core molobore dolor sustin vullan vulputpat, volobor percilis num in venibh er secte tionullum doloboreet ut nit dolor at numsandrerci tat, vulla faci er ad tat dolorero con utpat lorperc iduisseniat, quipsustio consent do et ametummy nibh et et augiam, core magnit, qui bla consectem


aquabasilea

55


56

aquabasilea


Family, Kids + Wife Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud. Acilisci abla facin ex eummodi onulla feui tem ea facilit lut lutat. San ullam quisl er sequis alit incinibh euguerit ute min vullamcortis nis ad doluptat. Dolum vero conulluptat. Nulla faciduis acing endre do dignibh ex et in enibh exer suscipit volore exer sim velenisim ipit vulla corpero ex ex euis at. Ut prat nonsed tat, quis nos num non utat nullut vel elent nullam dolore et verilit ea faciliquis nim velit irit euip et vel utat volorem vendreet, suscing exerost ismodia mcommol ortisi tio odit adit luptatu msandre modolore digna alit nonumsan estincin henis nulputpat, coreriusting el esecte consequismod min henibh elesto consed tiscincil eriurem el et lorper ipit lan

Platzhalterbild Wife

Platzhalterbild Kids

Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.Acilisci abla facin ex eummodi onulla feui tem ea facilit lut lutat. San ullam quisl er sequis alit incinibh euguerit ute min vullamcortis nis ad doluptat. Dolum vero conulluptat. Nulla faciduis acing endre do dignibh ex et in enibh exer suscipit volore exer sim velenisim ipit vulla corpero ex ex euis at. Ut prat nonsed tat, quis nos num non utat nullut vel elent nullam

aquabasilea

57


Tauchen Sie ein Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud. Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

ca. 1100 Zeichen (inkl. Leerzeichen)


T채nnler Design Objekte Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing utpatuer sustrud.

Beck24 Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer

Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Queen Mary

Radiostudio Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat

60

aquabasilea

Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl


Flugzeug Innenraum Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Loft Yachtdesign Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

aquabasilea

61


Stuhl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Tisch Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Verlagshaus Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

62

aquabasilea


Kaffeemaschine Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Hotel Lรถwen

Suvretta House St. Moritz

Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl

Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit

aquabasilea

63


Zu Guter Letzt. Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex

ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer


Ausf端rungspartner Betonarbeiten

Musterfima

Betonarbeiten

800X Musterort

www.musterseite.ch

Betonarbeiten

Musterfima Musterfima

Musterfima

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

Betonarbeiten

800X Musterort 800X Musterort

www.musterseite.ch www.musterseite.ch

Musterfima Betonarbeiten

Musterfima

Betonarbeiten

Musterfima Musterfima Musterfima

800X Musterort 800X Musterort 800X Musterort

www.musterseite.ch www.musterseite.ch www.musterseite.ch

800X Musterort

www.musterseite.ch

Betonarbeiten

Musterfima

Musterfima Betonarbeiten

Betonarbeiten

Musterfima Musterfima

Betonarbeiten

Musterfima Betonarbeiten

800X Musterort 800X Musterort

www.musterseite.ch www.musterseite.ch

Musterfima Betonarbeiten

Musterfima

Betonarbeiten

Musterfima

800X Musterort

www.musterseite.ch Betonarbeiten

Musterfima

Betonarbeiten

Musterfima

800X Musterort

www.musterseite.ch Betonarbeiten

Musterfima

Betonarbeiten

Musterfima

800X Musterort

www.musterseite.ch Betonarbeiten

Musterfima

Betonarbeiten

Musterfima

800X Musterort

www.musterseite.ch


Firmenlogo Musterfirma Musterstrasse XXXX Musterort T +41 (0)XX XXX XXXX F +41 (0)XX XXX XXXX E info@musterwebseite.ch W www.musterwebseite.ch

66

aquabasilea

Platzhalterbild, je nach Thema


Interview mit Herr Mustermann Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit pra-

velit la ad te molobore consectet iniam, volore venim velit, con henim dolorti nciduisis ad erat ametum voluptat. Duiscid uipsuscil utpatet uerilla ad do euis augait nibh et nim etueriurerit ad tio odigna acinisi.

estionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam

erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam

nullam irillan velendip er sustrud mod

nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit

modiamconsed dipit augiam irillaore

augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue

feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu faci-

conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud

dunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud

La acing et, quat. In velis ad magniam delit acil iurerosting exer sum zzriurem zzriliquisl dit euipismolor sequam, sim dignisl eum zzriusci tio commy nullum dio consequat.Tuerat landrer ostrud dipisi.Dunt ulputpatin vel etuercil ulla acillaor ipsum Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod tion et, commod ex eu feuisl ut er auguer sit nulputat nonumsan euguer susto od minisl ut at. Perit nummy nostrud tat wisisl eugiam ilit wis delit lamet nonsequam velent at. Rilit la faccum qui tie tie consecte conulla conum vel ulla feuguerci tat dolore tet, conummod do consendre commolessis amet, quat. Ip euguerat incing erostrud magnisim iriliquis nim elendit iliquisis del dolore vendre tat ea alissisim in eum vel ute magniamet verit, consectet iure min utpatuer sustrud.

exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel utem vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. Duismodolore duis nis ad eugueri ustrud tin er ad magna cor sequam, consecte corpero consequisit venim atem do odignis sequatet nis et auguerat. Lore dignit at ver ing exerit lore tie min vel utpatin henibh eugait diam in erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud

erostrud ex ea acilit lum ent aute magna corperostrud te magnisl utat aliquip ero consendreet augiam zzriusto dolut dignim

ca. 5150 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam

er sustrud mod modiamconsed dipit augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud exerat loreet augue consequis nullaoreet wississit enissed mod et, consequ ipsumsan henibh ex et, sequisi tat prating eliquipis at. Ibh ex er sit, secte consecte exer iriureros adit utpat. Del dio diatie moloreet dipit acidui bla consendipsum vel dolobore dolorti smodoloreet at iriliquisi. Ostrud magna feugueril dolore corerci duiscid uismodignibh ercing ex ex ex et dolut utetumm oloborper sequat num delesectem quat ad min el dolesto el ilit il ent alit etummodolor iustin esecte dolobore magnim iriure tismolorero consequisl elisim nonullam irit dolorem eliquipit eugait iurem vel ipis numsandion vel utem vel utat lum velit irilit ute et wismolu ptatum ipit autpat. Duismodolore duis nis ad eugueri ustrud tin er ad magna cor sequam, consecte corpero consequisit venim atem do odignis sequatet nis et auguerat. Lore dignit at ver ing exerit lore tie min vel utpatin henibh eugait diam in erostrud ex ea acilit lum ent aute magna corperostrud te magnisl utat aliquip ero consendreet augiam zzriusto dolut dignim velit la ad te molobore consectet iniam, volore venim velit, con henim dolorti nciduisis ad erat ametum voluptat. Duiscid uipsuscil utpatet uerilla ad do euis augait nibh et nim etueriurerit ad tio odigna acinisi. erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam

nullam irillan velendip er sustrud mod modiamconsed dipit

feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue conulla feu faci-

augiam irillaore feugait dignit ate dolore mincidui ent ametue

dunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud

conulla feu facidunt ut at nosto consectetue esse exeraestrud

La acing et, quat. In velis ad magniam delit acil iurerosting exer sum zzriurem zzriliquisl dit euipismolor sequam, sim dignisl eum zzriusci tio commy nullum dio consequat.Tuerat landrer ostrud dipisi.Dunt ulputpatin vel etuercil ulla acillaor ipsum Tuerat landrer ostrud dipisi. Ex eu facilis eu faciduismod mod

Eugue ea conse faccum do dolenia mconsed tem illamconsent lum ex euis esequipsummy nummy nim quamcortie duipit, cortis ad tis ad magnim er sit praestionsed enis dui erostrud tem do core doloreet autatie ex esequi bla facillam nullam irillan velendip

aquabasilea

67


Hier kรถnnte Ihre Werbung stehen

68

aquabasilea


Umschlag U4

taennlerdesign.ch | tel +41 (43) 422 00 88 | fax +41 (43) 422 00 77 | hans.taennler@taennlerdesign.ch | www.taennlerdesign.ch

Aquabasilea Stand  

Reinlayout mit Blindtext von Michi Stangl