Page 1

PRESENTA A PAIDEIA EL SEU PRIMER LUBRE DE POESIA,

SAMÀBRAMS

Divendres, 12 de desembre de 1997

'

'CALCL/LWIONS...

PLANA 39

EIS4CANTONS

Núm. 218 AttyV

S e t m a n a r i i n d e p e n d e n t d e SJUMT CUGAT DEL VALLÈS

TEMA DE LA SETMANA:

La Cubana

Merche Mar

La Cubana i El Molino coincideixen a Sant Cugat

LA NOVA

RAMBLA

DEL CELLER Planes

3a 6 i

2 2 5 ptos.

editorial

La rambla del Celler ja és de dues direccions

'La Cubana', amb Cegada de amor, els actors i ballarins del Molino i els artistes del Molino, amb un obriran una nova etapa professional espectacle homenatge al teatre després del tancament del conegut barceloní, coincideixen aquest cap teatre del Paral·lel. 'La Cubana' va

El Centre Cultural ofereix 11 sessions de 'Cegada...' de setmana a Sant Cugat. Mentre la Cubana tancarà, amb les funcions de Sant Cugat i Esparreguera, quatre anys de representacions arreu de l'Estat,

El CV Sant Cugat s'ha estavellat sempre centra el mur dels diners

A la Floresta es proposen 'salvar El Molino fer ahir la primera de les onze funcions de Cegada al Teatre-Auditori, i els artistes del Molino podrien fer quatre actuacions aquest cap de setmana a la UREF.

El Voleibol Sant Cugat, a punt de deixar la competició

S'inicien les obres de Aymerich diu que els Vaparcament soterrat, botiguers que han perdut que duraran vuit mesos vendes les recuperaran Des d'avui ja es pot circular per la nova rambla del Celler. S'acaba així una de les obres urbanístiques més complexes que s'han fet en els

Pintades 'okupes' i anticlericals al Monestir

darrers anys a Sant Cugat, Concretament s'ha desplaçat el seu traçat quinze metres cap enfora (en direcció a Collserola) i en una bona p a r t c\c\ s e u trajecte s'ha convertit

en una via de doble sentit. Ara, l'Ajuntament ja pot començar una altra obra de gran magnitud: unir aquesta via amb l'avinguda Francesc Macià.

L'ALZHEIMER 2 9 X e r r a d a col·loqui

Dijous 18 d e d e s e m b r e a les 1 8 . 3 0 h. C a s a d e Cultura • Visió general de la malaltia d'Alzhimer al municipi de Sant Cugat • Associació AVAN

El rector demana que es tanquin els Jardins a la nit

- Problemàtica del cuidado - Grup d'Auto-Ajuda • Vídeo sobre la problemàtica del cuidado

Amb el suport de:

n

VvW<b*(r

ELS4CANTONS


2

ELS4CAIYITO6 Dhxtidr*sJ2dtdestmbndel997

Sumari

Les parts afectades negociaran els accessos Plana 9

Es prepara la campanya Un nen, una joguina Plana 14

El conflicte a Lucas es podria resoldre avui

L'entrenador de la UESC Lluís Folch presenta la

Plana 26

dimissió Plana 30

Setmana

haver publicat un anunci en què la secció es felicitava pels tràmits en defensa de Torre Negra i les reiterades declaracions que ha fet el partit per treure's protagonisme. Plana 7

Sant Cugat a partir del proper mes de novembre. Plana 9

El grup Baula ven productes de comerç just al Club Muntanyenc. Plana 16

3

Des d'avui ja es pot circular per la rambla del Celler en dues direccions.Ara falta arranjar el passeig central per acabar una part de l'obra urbanística mé simportant que s'ha fet a Sant Cugat. Els cotxes cedeixen lloc als vianants. Planes 3 a 6 i editorial

Política

7

El president de la secció local d'ERC, Eduard Pomar, creu que no hi ha contradicció en el fet d'-

Com si fos de tota la vida

la xocolata... <*fvH«alt antropans... • K * K

Els dirigents de les seccions locals dels partits reben amb cautel·la la Fundació Sant Cugat, auspiciada per alts dirigents del PSC local. Plana 8

Entorn Les màquines expenedores de bitllets arribaran a ales estacions de

Societat 14 Dimarts al matí, la façana del Monestir es va despertar amb pintades anticlericals i d'estètica 'okupa'. El rector demana que es tanquin els Jardins a la nit. Plana 14 Quatre objectors de consciència es queixen del programa de Prestació a la biblioteca del Centre Borja. Plana 15

Les activitats del Nadal a l'Envelat mantenen la línia continuïsta d'anys anteriors per omplir l'oci durant les vacances de Nadal . Plana 17

Economia 2 6 El conflicte laboral entre direcció i comitè a Lucas es podria resoldre si l'empresa es pronuncia sobre una oferta de conveni que ha fet el CEMAC./>&««,?<*

Els cines Yelmo faran sessions golfes Plana 38

Esports

29

El Club Voleibol Sant Cugat decidirà la setmana vinent si es queda o no a la Divisió d'Honor Plana 29

Cultura

35

Cegada de Amor i Pluma y peineta rivalitzen aquest cap de setmana a Sant Cugat. La Cubana actuarà al Teatre-auditori i els del Molino a la U R E E Planes 35 i 38

VALLÈS PA El pa de cada dia El pa de Sant Cugat

al cafè... * K * K las pasta*... f f v f H af suís... HvHv

• FLECA MARIA C. Castillejos, 31 • MERCAT PERE SAN Parada 10 • FORN GABRIEL Plaça del Centre, 2 LaFkKMta

Si encara no ens coneixes, La granja mereix una visita

IIi i

PI. Barcelona Tel. 6 7 5 5 2 4 6

• FLECA ROSELLÓ Rosselló, 22 •FLECA TORREBLANCA Passeig Torreblanca, 14 •FLECA JOAN XXIII Joan XXIII, 27 • EL FORN DE LA CARRETERA Ctra. de Cerdanyola, 6 • EL FORN DE COLL FAVA Psg. Fcesc Macià, 57 • EL FORN DE L'AVINGUDA Alfons Sala, 32 •FLECA DE LA RIERA Psg. de la Riera, 15 •VERCAT TORREBLANCA Locals exteriors, 221-222 • FORN BASANY Diputació, 33 - unaMa


HS4CANTa>e £

1

El tema de la

hetmana Divendres, 12 de desembre de IV97

r b a i ï i s m e

l.ii rambla del Celler nndrií dues d/re/nans a partir de la rotunda de César Murtmell. Foto. A\ E

fíhl,l'RA,\.

Encara queden f/ei auibar les obres ifarranjamentdel'passeig central. Foto.A.R.

Avui s'obre la nova rambla del Celler S'hi podrà circularen els dos sentits de la via, que s'ha desplaçat quinze metres Des d'avui ja es pot circular per la nova rambla del Celler. S'acaba així una de les obres urbanístiques més complexes que s'han fet en els darrers anys a San Cugat. ConcretaJOFRE LLOMBART

A l'Ajuntament li interessava especialment tenir acabades aquestes obres abans de l'inici de les festes nadalenques, per evitar prob l e m e s de trànsit per la gran quantitat de compradors que cada any van amb el seu vehicle particular a fer les compres d'aquestes dates. Per això s'ha intensificat el ritme de treball les darreres setmanes. Finalment, i només mig any després d'haver-se començat les obres, la rambla del Celler s'obre avui al trànsit tal com estava previst. Els cotxes podran anar, com fins ara, des de l'inici de la rambla (al carrer Francesc Moragas) fins a la Gran via de les Corts Catalanes. Però a més, des de la Gran Via de les Corts Catalanes i fins a l'alçada dels carrers Sant Medir i Cèsar Martinell, el trajecte es podrà fer en sentit invers. La rambla del Celler s'ha desdoblat. Perquè això sigui possible

ment s'ha desplaçat el seu traçat quinze metres cap enfora Cen direcció a Collserola), i en una bona part del seu trajecte s'ha convertit en una via de d o b l e s e n t i t . És el t r a m

s'ha hagut de fer una rambla molt més ampla (les voreres tindran entre 7 i 8 metres d'amplada) i s'ha hagut de desplaçar quinze metres enfora, en direcció Collserola. Aquest 'trasllat' també era necessari per no fer tan acusat el pendent del vial de connexió amb l'avinguda Francesc Macià, la propera obra que es farà ara a la zona (més informació sobre el projecte a la plana 5). Per regular el trànsit, s'ha fet una rotonda que marcarà el punt de la rambla del Celler on començarà la doble direcció del trànsit. És la que està situada a l'alçada de Cèsar Martinell i que ha obligat a tallar part d'aquest carrer i de la rambla mentre s'estava fent. El round-about distribuirà el trànsit dels dos sentits de la rambla, així com dels vehicles que vénen de Cèsar Martinell, que continuarà sent de doble direcció. En ser encara més llarga la nova rambla del Celler respecte l'antiga, els arquitectes de l'obra han

comprès entre el carrer Sant Medir i la Gran Via de les Corts Catalanes, és a dir, més d'un quilòmetre de llargada. Amb la nova rambla del Celler en funcionament. l'Ajuntament

hagut de preveure fins a tres punts en què els cotxes podran canviar de direcció. Un d'ells estarà situat a l'alçada de l'avinguda de la Torre Blanca, de manera que els cotxes que provenen d'aquesta important via podran enllaçar amb la rambla del Celler, tant si volen anar a Cerdanyola com al centre de la ciutat. Un altre d'aquests punts és al començament del parc de la Pollancreda. Les obres, que s'han acabat a corre-cuita, són bàsicament les que permetran obrir al trànsit els nous vials. Ara queden per acabar els treballs dels passejos centrals (malgrat que una part ja està enrajolada) així com l'enjardinament, l'enllumenat definitiu i els carrils-bici.L'Ajuntament s'ha fixat el mes de març com a data per tenir finalizats els treballs, que estan força avançats. El pressupost de les obres de la rambla del Celler puja a 300 milions de pessetes, mentre que els de condicionament del Parc de la

ja pot començar una altra obra de gran magnitud: unir aquesta via amb l'Avinguda Francesc Macià. Avui es comença a fer el nou aparcament que hi ha d'anar a sota.

Pollancreda és de 130 milions El nou aparcament Paral·lelament, i amb les obres més importants de la rambla del Celler acabades, començarà una

altra obra clau per poder fer realitat la viananització del centre: el vial de connexió. Avui mateix entra en vigor l'acta d'obres per començar a construir l'aparcament que hi ha d'anar a sota, amb una capacitat per a 160 cotxes.

SISTEMES DE SEGURETAT COMflEMENTS DOMO'ICS; DE PÍOÏECOÒ

SERVEIS • Sistemes seguretat • Portes b l i n d a d e s i cuirassades • Caixes fortes • Claus mestres • Video portes • Circuit tancat de TV • Sistemes contra icendis • Controls d'accés • A u t o m a t i s m e s per a portes Sistemes d ' a l a r m a sense fil (via ràdio) Av. Alfons Sala, 50. Tel. i Fax 589 1 7 99 Sant Cugat del Vallès

S5C£.

Z


4 Setmana

ELS /CANTONS Divuidir.'. 12 tle desembre de 1997

U r b a n i s m e

U r b a n i s m e

.. Oï: « í£tas*«w. f-\

JtAfil<*m&

l'mi de les toses que més han sobtat als veïns són les voreres altes. Foto- MOS lSI:

SANT

Els talls de trànsit per tti construcció de íaparrame/it seran intermitents. Foto: A. li.

El trànsit es veurà ara afectat per les obres La majoria, però, creu que el resultat serà positiu del nou aparcament

Veïns i comerciants es q n e i x e n de les molèsties de Pobra JoiKi:

LLOMBART - Sant Cugat -

Alguns veïns i comerciants de la r a m b l a d e l C e l l e r e s t a n "molt molestos" amb les obres que s'estan fent en aquesta important via. La complexitat del projecte ha suposat intensos treballs q u e s'han traduït en "seriosos inconvenients" - s e gons un comerciant q u e prefereix m a n t e n i r - s e en l'anonim a t - per a les p e r s o n e s q u e \ iuen o treballen a la /.ona. Les q u e i x e s se c e n t r e n e n l e s "molèsties pròpies d'una obra d'aquest tipus", és a dir, sorolls i pols, però també en d'altres específics d'aquesta. Per exemple. els canvis en el trànsit (la r a m b l a del C e l l e r s'ha d e s plaçat 15 metres més enfora) ha suposat que moltes botigues quedin allunyades del pas dels c o t x e s . A q u e s t és el cas d e l concessionari de l'Alfa Romeo que està a la rambla del Celler. l'n dels seus responsables, Daniel S à n c h e / , ha assegurat que "Ics obres han pro\ ocat un descens en les vendes perquè

la gent no sap com arribar aquí, i com q u e no sap venir no compra". Perquè l'accès dels nous cotxes de la marca italiana provinents de la fàbrica sigui més fàcil, al concessionari s'ha habilitat una entrada especial. D e fet, aquesta mesura s'ha repetit en altres comerços i en els propers dies s'acabaran de condicionar els accessos. El sup e r m e r c a t del Celler C e n t r e n'és un altre exemple. A causa del difícil accés a aquesta superfície comercial ara s'ha projectat una entrada, valorada en un milió de pessetes, que abonarà el seu propietari. L n altre dels grans afectats és La Fauna, la botiga d'animals, ja q u e en augmentar el nivell del carrer en uns 40 centímetres s'ha perdut en aparador. Condicionaments T o t s els c o m e r c i a n t s ja han mantingut converses a m b tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament en unes trobades que consideren "positives". A part, com a mesura de prevenció, els

afectats han demanat diversos desguassos per evacuar l'aigua en cas de pluges fortes, ja q u e la vorera la consideren massa alta. N o tan sols s'han r e b u t queixes provinents de la zona de la rotonda de la rambla a m b Cèsar Martinell i el carrer Sant Medir. Al final de la rambla, just a l'encreuament a m b l'avinguda Torre Blanca, els comerciants també han notat molèsties. Concepció Texidó, de la farmàcia Texidó, assegura que "fins i tot ara que ja està asfaltat un tros, encara embruta molt". La farmacèutica opina que les obres són "una arma de doble fulla", ja q u e si per una banda "són obres que s'han de fer i que quan estiguin del tot acabades es notaran els beneficis", per l'altra "estan rep r e s e n t a n t molts p r o b l e m e s mentre s'estan fent". Tots els \ e ï n s i comerciants consultats per a q u e s t s e t m a n a r i t e n e n dues demandes generalitzades: niés informació per part de l'Ajuntament i que es compleixi amb els terminis previstos per evitar majors problemes.

ALA RONDA NORD DE S.CUGA.

J.L. - Sant Cugat -

Amb l'obertura al trànsit de la nova rambla del Celler, es començarà a fer l'aparcament de sota del vial de connexió. Això suposarà nous talls a carrers, que sobretot seran els que envolten l ' e q u i p a m e n t , c o m el carrer Vallès. Encara que no s'han detallat, els talls es faran de forma intermitent per no carregar en un mateix carrer tot el trànsit que es desvia, però es calcula que la incidència en el trànsit no s'apreciarà fins després de les festes nadalenques. Els talls duraran uns vuit mesos. A banda d'això, el trànsit per la rambla del Celler també s'ha vist afectat. Fins avui només hi ha\ ia oberta una de les dues calçades del que és la nova rambla del (üellcr. I )es del passat mes de setembre s'ha pogut circular per la nova rambla des de Cèsar Martinell fins a la Gran Via de les Corts Catalanes, en un trajecte de més d'un quilòmetre de llarg que només es podia fer en direcció Cerdanvola. Ara això deixarà de ser

així, ja que es podrà circular en qualsevol de les dues direccions. F"ins arribar a Cèsar Martinell (és a dir, des del naixement de la rambla al carrer Francesc Moragas fins a la rotonda nova), no hi ha hagut variacions en el trànsit. L"embolic' ha començat precisament a la rotonda, ja que els vehicles tenien fins a tres opcions. Una era continuar per la rambla en direcció Cerdanyola, però aleshores els vehicles que volien tornar al centre havien d'arribar fins al final, a la Gran Via de les Corts Catalanes. L'altra era girar a l'esquerra pel carrer Sant Medir, i en direció al monestir. Durant diverses setmanes això ha comportat embussos als carrers més cèntrics (Santiago Rusinol, Francesc Moragas o camí de la Creu) en hores punta. La tercera estava teòricament reservada als veïns del carrer Vallès i voltants, però va ser una alternativa força utilitzada per altres cotxes d'altres zones mentre el carrer Sant Medir va quedar tancat, perquè s'hi estava fent una rampa que salvarà cl desnivell amb la rambla del Celler.

Griful Oil, s. L. Servei Estació

Gel Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

Llenya Butà

1.5004555

EL PAGAMENT DEL GASOIL " C " SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O A M B TARGETA DE CRÈDIT

Botiga 24 h Pa les 24 h Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


Setmana

ELS ^CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

Urbanisme

Aymerich destaca que "s'ha fet un pas més cap a la viananització" Diu als comerciants que "recuperaran les pèrdues" J.L. - Sant Cagat -

" H e m fet un pas més per la viananització del centre històric". Així ha definit l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, el q u e suposa q u e avui s'obri al trànsit la rambla del Celler. I és q u e a m b aquesta via oberta a la circulació, queda completada u n a d e les p e c e s fonamentals per desviar el trànsit fora del nucli urbà. Per Aymerich "tenir aquestes obres acab a d e s era e s s e n c i a l p e r c o mençar a fer el vial de connexió i l'aparcament, q u e és vital". Una de les característiques que ha destacat Aymerich, que també és el màxim responsable de

l'àrea d'Urbanisme, és que amb la nova rambla del Celler "s'ha eliminat una barrera física natural com era una riera, per convertir-la en un agradable passeig que unirà diferents zones del municipi". Les obres que s'estan fent obeeixen, segons l'alcalde, a tot un procés minuciosament estudiat. "Ja fa anys -recorda l'alc a l d e - vam començar el cobrim e n t de la riera, h e m fet les expropiacions pertinents i ara s ' e s t à r e m o d e l a n t la r a m b l a com un passeig molt important per a la c i u t a t " . Són, d o n c s , "unes obres que no són fruit de cap improvisació". El ritme que porta el conjunt de les obres és " b o " , per Joan

Aymerich, ja que "es va treballant sobre el calendari previst, i això avui dia ja significa anar avançat". Resposta als c o m e r c i a n t s Malgrat que reconeix que "totes les obres tenen sempre rep e r c u s s i o n s n e g a t i v e s " , l'alc a l d e ha t r a n q u i l · l i t z a t al c o l · l e c t i u d e veïns i c o m e r ciants afectats pels treballs de la n o v a r a m b l a d e l C e l l e r : "quan tot estigui acabat es recuperarà el q u e s'hagi pogut perdre durant el temps que han durat els treballs". Aymerich ha destacat q u e en els p u n t s de la rambla del Celler on ja es pot caminar (sobretot la part fi-

Aymerirh destaca que una "barrera natural s'ha convertiten passeig''. Foto: K4C nal, q u e ja està enrajolada) "la gent ja hi passeja, els caps d e setmana està ple". "Si ja abans d'acabar els santeugatencs hi passegen, q u a n sigui un passeig amb zona verda i carril-bici - r e m a r c a Aymerich-, la g e n t que hi anirà en serà més encara". Amb això, l'alcalde ha volgut donar ànims als comerciants

q u e les darreres s e t m a n e s s'han adreçat a l'Ajuntament per fer arribar les seves queixes per diferents motius (vegeu la plana anterior). Tot i això, l'alcalde Aymerich ha assegurat que els comerciants "sabien perf e c t a m e n t q u e es farien les obres i la gran majoria fins i tot hi estava conforme".

Urbanisme

Cobra s'engloba en el projecte <Je connexió amb l'avinguda Francesc Macià J.L. - Saat Cagat -

L e s obres q u e s'estan fent a la rambla del C e l l e r formen part del gran p r o j e c t e urbanístic q u e el 1999 ha d e fer per a vianants el centre històric d e la c i u t a t ( D e l ' e n t o r n del monestir a l'Estació dels F G C ) . En concret, la rambla del Celler ha de ser l'eix viari q u e resolgui per la part sud del m u n i c i p i el d e s v i a m e n t dels vehicles. P e r q u è això sigui possible, la rambla ha estat remodelada de dalt a baix. Per començar, s'ha desplaçat el seu traçat uns q u i n z e m e tres enfora. A més, pel volum de cotxes q u e hi passaran, s'ha convertit en una via de doble sentit des del carrer Cèsar Martinell (just davant del C e ller C o o p e r a t i u ) i fins al seu enllaç a m b la Gran Via de lcrs Corts Catalanes ( q u e d e s p r é s enllaça a m b la Ronda Nord). Es per això q u e la seva obertura al trànsit no repercutirà exclusivament en aquesta via, sinó que se'n ressentirà la resta del centre. L'aspecte de la rambla ha canviat de mig a mig. E n realitat serà un gran bulevar a m b amples voreres (entre 7 i 8 m e tres) q u e permetrà un passeig còmode tant a peu com en bic i c l e t a . La nova r a m b l a del Celler serà t a m b é una part fon a m e n t a l del projecte Eix Verd, q u e p r e t é n c r e a r u n a continuïtat visual d'arbres des

dels Jardins del M o n e s t i r fins al parc d e la Pollancreda i el d e la Torre Blanca. E n total seran set h e c t à r e e s d e zona verda. Se li haurà d'afegir el tram final, en q u è la riera (ara c o m p l e t a m e n t coberta al seu pas per nuclis habitats) q u e darà oberta, just a l'inici del parc d e la Pollancreda. El vial de c o n n e x i ó Aquesta gran operació urbanística es conclou a m b la conn e x i ó d e la r a m b l a a m b l'av i n g u d a F r a n c e s c Macià (la q u e passa per darrere del m o nestir) a través d ' u n vial q u e ha d e salvar el desnivell d ' u n 8% p e r d a m u n t d e l c a r r e r Vallès. A m b a q u e s t nou disseny viari, els v e h i c l e s ( q u e tindran l'accés al c e n t r e restringit, ja q u e es prioritzarà el vianant) tindran més fàcil el poder vorejar el nucli històric de la ciutat. T a m b é q u e d a r a n m é s u n i t s a m b el c e n t r e alg u n s nuclis residencials (com és el cas del d e Torre Blanca o la part final del Pla del Vin y e t ) A m é s , sota d ' a q u e s t vial es farà un gran a p a r c a m e n t a m b capacitat per a 160 c o t x e s q u e ha d e satisfer la demanda d'aquests equipaments al centre. Les obres del nou pàrquing c o m e n c e n avui mateix. El pressupost total d e l'obra de c o n n e x i ó d e la rambla del celler a m b Francesc Macià és d e 240 milions d e p e s s e t e s .

Les fletxes indiquen en quin sentit es pot circular a la rambla del (.eller II lusttaao Ajuntament de Sant Cugat

Hotel 3a edat Rossinyol. Pel seu benestar. Per la seva tranquil·litat. Els nostres grans es mereixen el millor. El millor entorn natural. El millor tracte, familiar i personalitzat. Les millors instal·lacions, amb assistència mòdica pemanent. La millor cuina, casolana i saludable. I tot això és el que els oferim a l'Hotel Rossinyol de Valldoreix. Par la seva tranqullltat I benenestar, confií en la nostra experiència. ACCESSOS

VALLDOREIX

TMTMsa - Mansa

I fil

«

GIRONA - FRANCA

§* | frec fljf E-9IJ

SortMi 3 - St Cugat

HOTEL ROSSINYOL RESIDÈNCIA 3.EDAT

Túnels VaMdnxa MNCELONA

Av. Joan Borràs, n. 64 • 08190 VALLDOREIX (Barcelona) • TW. SW 62 M - MS 27 07


Setmana

ELS/CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

L ' e n q u e s t a

Què en pensa de les obres de la Rambla del

Celler? A partir d'avui, la nova rambla del CeUer ja tindrà els dos sentits de circulació. És una fase més del nou procés d'una de les obres més importants que s'estan fent al municipi. Ara només resta acabar part del passeig central, el vial elevat sobre el carrer Vallès que unirà la rambla amb el Monestir i l'aparcament soterrat. La previsió de les obres és que poden estar enllestides totalment a finals del 9 8 . L'objectiu que busca l'Ajuntament, a banda de l'arranja-

ment i allargament de la rambla del Celler, és la possibilitat de poder tancar el trànsit de manera parcial a partir del Monestir i Santiago Rusüïol i crear una important zona d'aparcament. Les obres han ocasionat les inevitables molèsties al veïnat més proper. Tot i reconèixer la importància del projecte, molts ciutadans encara no ho veuen del tot clar. En les seves opinions, alguns proposen alternatives arquitectòniques i altres, més prosaics, tot i que creuen que l'obra millorarà tota la zona, de moment, els causa maldecaps.

T O M À S ALMODÓVAR

PILAR SÀNCHEZ

XAVIER ROSELLÓ

MANEL PÉREZ

37 ANYS

42 ANY'S

4 8 .ANYS

6 6 ANY'S

57 .ANY'S

METAL·LÚRGIC

CUINERA

A G E N T COMERCIAL

JUBILAT

COMERCIANT

"Crec q u e a la fi quedarà un passeig bonic i serà bo per a tots els veïns, però encara no es pot dir del cert."

"Crec que pot quedar bé, però no ho sé. Encara no entenc del tot el q u e hi estan fent. Espero que sigui un nou lloc de passeig, tot i q u e és una riera."

"Crec que el passeig quedarà bé, però no entenc res del mur que hi estan fent per sobre del carrer Vallès. Em sembla molt lleig."

"No m'agrada. Aquesta espècie d'escalextric tallarà el poble en dos, i la carretera de Cerdanyola no es desembossarà."

"Crec q u e , per una part, estarà bé, però no deixa de ser una riera i per allà on passa l'aigua no s'hi pot fer broma."

LUCRECIA P É R E Z

UNES INSTAL·LACIONS ÚNIQUES AL VALLÈS NOU SALÓ RESTAURANT PER A 200PERSONK

CARME

PERE CALDERS

LLUÍS HERNÀNDEZ

.% ANYS

67 ANY'S

65 ANY'S

ADMINISTRATIVA

JUBILAT

JUBILAT

"Es una llàstima que el pont no enllaci directament a m b cl Pla del Vinyet. És una llàstima tanta feina i no acabar-la; hauria de ser un pas soterrat: seria més estètic."

"El passeig m'agrada, però no sé com anirà. N o acabo d'entendre per què han fet així cl pas elevat; seria millor soterrat."

"Jo crec que Ics obres serviran per descongestionar el trànsit de la Carretera de Cerdanyola, i serà positiu perquè ara aquesta zona és un autèntic enrenou."


EIS4CANTON3

Política Divendres, 12 de desembre de 1997

P a r t i t s

ERC es congratula dels tràmits de Torre Negra amb un anunci

ERC denuncia que els diners per al Vallès s'han reduït

Pomar no erm que això s'oposi a l'afany perno tenirprotagonhme

À. c. - Vallès Occidental -

La secció local d'ERC no veu cap contradicció entra publicar un anunci en què es congratulen per l'avanç de pla de Torra Negra, i la declaració de principis que publicava a £Is 4 Cantons contestant l'editorial Protagonismes no, gràcies (E/s 4 Cantons, 28-XI-97), en què negaven voler capitalitzar el procés. A. C. - Sant Cagat -

El president d e la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya, Eduard Pomar, ha justificat la publicació d'un anunci e n el q u a l E R C d ó n a les gràcies a totes les parts implicades en el procés d'aprovació del tràmit com "una forma de donar a conèixer a tothom el que significa aquest pas", referintse a l'aprovació en ple de l'article 125 del Reglament d e Planejament. "Volíem explicar a la ciutadania i als votants d ' E s querra republicana de Catalunya quina és la nostra postura davant d'aquesta aprovació", segons Pomar. Per al president de la secció local d ' E R C , no s'ha d'interpretar aquesta acció com un intent d'atribuir-se protagonisme en la defensa de la Torre Negra. " E R C s'ha mullat sempre en aquest tema, i el seu paper ha estat important. N o és que els altres partits o la ciutadania no hagin tingut responsabilitat", explica Pomar, "però la requalificació de Torre Negra era un dels punts incondicionals en el pacte de govern que E R C va signar amb CiU". Suport dels dirigents La secció local d ' E R C ha rebut en les últimes setmanes el suport de dos dels dirigents republicans, que han aprofitat la seva visita a Sant Cugat per destacar la importància de la intervenció de Jaume Busquets en el primer pas cap a la requalificació d ' a q u e s t a e m b l e m à t i c a

zona de Sant Cugat. EI diputat Carles Bonet i el secretari general de la formació, Josep-Lluís Carod Rovira, van insistir en què el paper que ha fet E R C per la defensa de Torre Negra ha estat "cabdal". L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, va respondre en les dues ocasions que l'equip de Convergència i Unió ha tingut s e m p r e la mateixa voluntat de preservar Torre N e gra, i que el tràmit del 125 s'hauria aprovat "amb o sense E R C a l'equip de govern". A l'anunci publicat, la secció local d ' E R C agraeix el suport dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, q u e Eduard Pomar també reitera. "S'aconsegueix gràcies a la ciutadania, això és clar". Però no s'estan d'afegir que E R C "ha treballat, des de la tinença d'alcaldia de medi ambient de l'ajuntament, de forma inequívoca i decidida a favor de la preservació integral de Torre Negra".

GRADES ATOTS HEM FET EL PRÍMER FAS PER ASSOUR LA PROTECCIÓ INTEGRAL DELS RODALS DE LATORRE NEGRA DECLARACIÓ PÚ8UCA CrïSQUEffiA REPUBLICANA OE CATALUNYA 125 &S Segtaraaal Cu Ptae-amen!. é pfocés a » jspssectsrs a rsquaSaoiS dab «^t^^<felaTon^^^d9«aiJt«n«^^f«»rt9eTal^SÍ)l»UReí»»t^Aa£.

Piastama <Mca <te « e n » * fet fam Negre • ei camera «sac* par tob ab f a t * pcSScs w ef oci capfasacfeun!de Sa protaxàS (faques- espai.

tof™K»qJmcafa»diJcl»alaOTffeàiïsssiïBn6Wí^*^'S)f»Me5r» Aquesíp»iK^<^c3rB8ueàl!nà(^J9poss^aEaftlsPKÏÏ£CC)ÓIHIE8Ml deü Rodals a> k * o » Nega, és necessari, psrà no és safcenL to a t t à «talar ef pro^tfsdw^igesttfaricpfrlHiimunlegBlsiecan^^ enare!AUICflUttLdeb!tat3Ís(Jt!ia3rotegra-

aaatfMMttMMMp a t iistnn·*MC^

tatrfara pet<^efec<i«ada(stattd8!mQeS>nlSa^Cusat<)el^MHapii|iAt gau* D W ESW MURAL OUE CWSmUHX UN 9QME BTBimtt K U OBWIQUEÉSINDSPBBABU PEU *L SEU ECUUKtt MBMMHBffiL I U 8EWQUAUOTDEYIW. - MUT CUQAT ES ÜEREK HO PEHDHE a SEU OMREH GB*H EJM ULURE mjfBAMIZAR. üt ciuaí de Sant Cugai es neiea si Rais Rural *te Rsdafe de S'b!» Nega.

El parlamentari republicà creu que aquest és un greuge comparatiu, especialment si es té en compte el dèficit històric en matèria d'infraestructures q u e presenta la comarca.

ERC AMB LA CIUTADANIA DE SANT CUGAT PER A LA PRESERVACIÓ INTEGRAL DELS RODALS DE LATORRE NEGRA

No hi ha contradiccions Aquesta publicació coincideix a m b un article d'opinió signat pel comitè polític local d'ERC al mateix mitjà en q u è asseguren que E R C no vol "aparèixer com a protagonistes únics del procés de preservació dels rodals de Torre Negra". Però ambdues coses no són una contradicció, segons Pomar, sinó "una coincidència". Per això, no creu que s'hagi de fer cap lectura electoralista d'aquest fet. "Pot semblar que ens volem penjar medalles, però no és això. E R C s'havia posat el condicionant de

CATALONIA CERÀMIC

La secció comarcal d'Esquerra Republicana d e Catalunya lamenta la retallada del pressupost per a la comarca q u e ha presentat la Generalitat de Catalunya. Segons el parlamentari i president del Consell Nacional d'ERC, el rubinenc Joan Ridao, "la inversió total d e la Generalitat comarcalitzada revela que, per al 1998, la nostra comarca experimenta una desviació negativa del 47,6% respecte de la mitjana catalana". Ridao compara a q u e s t retall amb les dades d'altres comarques que considera homologables al Vallès O c c i d e n t a l . El Maresrhe, que té un augment d e p r e s s u p o s t del 1 9 1 % respecte a la mitajana catalana, o el Baix Llobregat, q u e puja un 30%, en són dos exemples, segons Ridao.

TORRE NEGRA PARC RURAL!! Esquerra Republicana de Catalunya

Ét

La secció local signa un anunci on es ongratula < per la defensa de Torre Negra. protegir Torre Negra en accedir a l'equip de govern, i quan ha passat un fet tan important, necessitàvem explicitar-ho", segons Pomar. "Crèiem q u e ho havíem de fer, no sé si es podria haver fet millor d'una altra manera". El president de la secció local d ' E R C recorda que "tam-

vism LA MÉS GRAN EXPOSICIÓ

Ora. Sant Cugat a Cerdanyola, Km 3. OBERT DE DILLUNS A DISSABTE Tel. 5 8 0 15 0 0

• • • • • • •

bé durant la Marxa Unitària per Torre Negra i Rodals se'ns va acusar d'intentar polititzar-la, p e r q u è repartíem enganxines del partit". Pomar insisteix en q u è "Torre Negra no té color polític", però reconeix "la importància política" d'implicarse en la seva requalificiació.

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció

Bajona, al claustre de la Pompeu Fabra - Barcelona -

El secretari d'organització de la secció local d'ERC, David Bajona, representa els estudiants a la mesa del Claustre de la L'niversitat Pompeu Fabra després que fos elegit per l'assemblea d'alumnes claustrals del centre. La mesa del Claustre està integrada a més pel rector de la Universitat, el secretari general, un professor titolat, un d'associat i un representant del PAS /A.C.


8 PoKÜca

ELS ÍCANFONS Divendres, 12 de desembre de 1997

Reaccions

Les seccions locals dels partits reben amb tebiesa la Fundació

O PSC obre el cicle sobre els 'grans desafiaments'

La majoria dels representants neguen conèixer-la de primera mà

JOSEP MARIA MIRÓ

-Sant CngatL'anunci de la creació de la Fundació Sant Cugat, una mena de supraentitat que servirà com a fòrum de debat sobre com hauria de ser el Sant Cugat del futur, auspiciat per responsables del PSC, ha provocat una reacció unànime entre els dirigents de les formacions polítiques que treballen a Sant Cugat. Cap d'ells en té un coneixement directe, i l'aplaudeixen en la mesura que no es polititzi.

A.C. Ualcalde, Joan Aymerich, no s'oposa "d'entrada, a que es facin fundacions o fòrums perquè Sant Cugat vagi millor. Però, pel poc que sé, intenten amagar alguna cosa". Per a Aymerich, no pot haver-hi pluralitat quan la campanya la promouen alguns membres destacats del PSC. I té força clar que "les persones que van davant d'aquesta Fundació volen buscar idees per elaborar un programa electoral". La presidenta de la secció local de Convergència Democràtica de Catalunya, Montserrat Rumbau, s'ha mostrat molt contundent en oposar-se a la creació d'aquesta Fundació, que no veu només com un simple centre d'intercanvi d'opinions. "No l'entenc, perquè penso que les solucions de les necessitats culturals de Sant Cugat estan ben resoltes". Rumbau considera que aquesta iniciativa s'ha fet pública "després d'una campanya en què es va donar a entendre que la vida cultural aquí no funcionava, i apareix aquesta plataforma màgica que tot ho solucionarà". Rumbau no veu clar el fet que

aquesta iniciativa l'hagin impulsat dos regidors del PSC a l'Ajuntament, i el primer secretari de la formació a Sant Cugat, i retreu que es defineixi com a plural quan "l'Associació Amics de la Unesco no ha estat convidada". Per a Rumbau, "s'amaguen molts interessos i això, per a Sant Cugat, és intolerable". El president d'Unió Democràtica de Catalunya a Sant Cugat, Joan Recasens, no té cap informació de primera mà, perquè "ningú no ens ha vingut a explicar què és". "Si vénen i realment és una cosa oberta, perfecte. De moment, veig una certa flaire massa partidista", ha dit. La Junta local del Partit Popular ha parlat extraoficialment sobre la Fundació, tot i que no ha rebut cap informació per part dels impulsors. Francesc Llatjós va saber que existia aquesta idea quan aquest setmanari es va posar en contacte amb ell per recollir la seva opinió. "Si es posen en contacte amb nosaltres decidirem en Junta quina posició adoptar", ha declarat Llatjós. El coordinador d'IC a Sant Cugat, Francesc Godàs, coincideix en què no ha rebut cap invitació

Confiï en més de 50 anys d'experiència en assistència sanitària a Sant Cugat cada dia estem més a prop de vostè

Aymerich (Cill) "Les persones que hi ha al darrere busquen idees per a un programa electoral"

Llatjós (PP) 'Quan tinguem informació directa sobre això, la junta decidirà quefer

Godàs (IC) "Es una operació per crear un consens al voltant del PSC"

Pomar (ERC) "Està bé que es creï una plataforma de debat, sempre que no sigui partidista"

per participar-hi, tot i que li consta que hi ha "alguns adherits a IC que en formen part". Godàs té la idea que la plataforma és "una operació per crear un consens al voltant del PSC" i, d'entrada, l'inspira una certa "desconfiança". Però es mostra "obert a discutir" si cap dels impulsors li ho proposa.

El president de la secció local d'ERC, Eduard Pomar, troba bé que es creï "una plataforma per parlar de t e m e s d'àmbit local", però reconeix que no sap "molt bé com està orientat ni qui en forma part". Pomar assegura que si aquesta Fundació no és "una cosa de partit, em sembla bé".

Col.

Sota el títol d'"Els grans desafiaments" la secció local del PSC ha obert un cicle de tres conferències-col·loqui amb l'objectin de traslladar a la població temes com l'ocupació, la formació i la tecnologia i fomentar el debat a partir de temes d'actualitat. El diputat socialista, Josep Maria Rané, va ser l'encarregat d'obrir ahir el cicle amb una conferència sobre l'ocupació. La resta de conferències es faran a principis de l'any vinent. En relació a la cimera de Luxemburg, el primer secretari de la secció local del PSC, Jordi Menéndez, pensa que ratifica les tesis dels socialistes europeus perquè per a la construcció de la Unió Europea fan falta unes bases econòmiques però també socials. Menéndez afegeix que "el creixement de l'economia no és un motiu suficient per a la generació de treball i cal aplicar polítiques actives a favor de l'ocupació". Pel que fa al marc local, Menéndez pensa que, tot i que l'atur no és un problema destacat a la ciutat, "és necessari que s'hi dediqui l'atenció dels partits polítics i de l'ajuntament" perquè les tasques de promoció d'emprenedors i l'oferta de formació ocupacionals de l'ajuntament "són insuficients i encara hi ha molt terreny a córrer".

Ie c t i u s

Sant Cugat tindrà secció local del referent català d'Izquierda Unida Es presentarà amb el nom de Col·lectiu d'Esquerres ANNACABASSA - Sant Cugat -

Demani'ns informació als telèfons * * 419 97 04

419 35 70

José Antonio López

...Tindrà accés a la nostra pòlissa dental GRATUÏTA durant 3 mesos

^JEGON Fundada l'any 1946

Després de la ruptura fa uns tres mesos entre Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya, un grup de gent a Sant (^ugat va deixar el partit català que lidera Ribó per formar una secció local del que serà el referent d'IU a Catalunya. Des del passat 29 d'octubre hi ha hagut reunions quinzenals en Ics quals s'han trobat gent de formacions diverses com ara el PCC, el Col·lectiu i l'Espai Roig-VerdVioleta o IC. En aquestes trobades, l'interès principal ha estat organitzar-se a nivell local. En l'última reunió de dimecres es va triar el nom de "Col·lectiu d'Esquerres de Sant Cugat", un

nom que canviarà quan es decideixi a nivell de Catalunya el nom de la secció catalana d'IU. Dimecres, la reunió també va servir per nomenar com a portaveu de la nova formació José Fernando Mota, que va deixar IC poc després de produir-se la ruptura amb IU. "El nostre grup ha triat el nom de Col·lectiu d'Esquerres perquè està format per gent de procedència diversa", va explicar Mota al nostre diari; "cl que està clar és que l'interès que ens uneix és el de ser una secció local del que serà el referent a Catalunya d'Izquierda Unida". Mota va dir que en la reunió de dimecres també es va decidir fer un acte públic per presentar oficialment la secció a Sant

Cugat. "L'acte de presentació", va explicar Mota "coincidirà amb una xerrada que farem sobre la reducció de la jornada de treball a 35 hores, i segurament portarem un professor d'Econòmiques de la Universitat Autònoma". Segons el nou portaveu del Col·lectiu d'Esquerres de Sant Cugat, la presentació es farà cap a mitjans de gener. Aquest cap de setmana Izquierda Unida va celebrar una assemblea a nivell estatal a Madrid. La delegació catalana, que encara està en procés de formació, va assistirhi com a convidada. De moment, encara està per decidir el nom i l'estrucutra que tindrà aquest referent d'IU a Catalunya.


EIS4C4NTONS

Entorn Divendres, l'de

S e g u r e t a t

C i u t a d a n a

Alumnes, instituts i ajuntament legociaran la millora dels accessos Els alumnes desconvoquen la vaga de dimecres passat La reunió que van celebrar ahir l'alcalde Joan Aymerich i els representants dels instituts ha donat com a fruit que, a partir del proper mes de gener, es facin comissions de treball per solucionar els problemes d'accés als instituts del municipi. Els alumnes van decidir desconvocar la vaga prevista per dimecres passat, després que l'alcalde manifestés la seva voluntat de trobar-se amb els estudiants. M. J O S É G U T I É R R E Z

- Sant Cugat A partir del gener de 1998 es començaran a fer comissions de treball entre l'ajuntament, els repres e n t a n t s dels a l u m n e s i els responsables de cada institut de Sant Cugat. Aquesta ha estat la principal conclusió a la qual s'ha arribat després de la trobada d'ahir a l'ajuntament, entre l'alcalde Joan Aymerich i alguns dels representants dels centres. Segons l'alcalde. aquestes comissions serviran per tractar en profunditat els problemes d'accés als instituts. Després de conèixer la voluntat de l'alcalde de trobar-se a m b els a l u m n e s , aquests van decidir anul·lar la vaga prevista per dimecres passat. Tots els convocats a la reunió han

quedat molt satisfets de la trobada. David Alonso, membre del Consell Escolar de l'Angeleta Ferrer, ha explicat que "hem parlat dels temes conflictius i hem intentat buscar solucions que realment s'han trobat". Els punts que van centrar la reunió d'ahir era la necessitat de semàfors a l'avinguda Rius i Taulet, l'eixamplament de les voreres, la senyalització de les zones escolars i el control de la velocitat dels cotxes. Mesures preventives Aquesta inquietud per part dels estudiants dels instituts s'afegeix a d'altres campanyes que han engegat els ciutadans, com ara la de "A Mira-Sol no passis de 40". Enric Renau, Regidor de Seguretat Ciutadana, troba lògica aquesta

9

desembre de 1991

/- / nnii 'i Hui'iit ,i l'alçada del Leonardoja està instal·lat. Foto: A. R. preocupació per part de la ciutadania ja que, segons ell, "es circula en certes zones dei municipi amb molta imprudència, i ja s'han produït accidents lamentables". El regidor de Seguretat Ciutadana creu "que amb el creixement de la ciutat es van poduint nous problemes i noves situacions a les quals

convé donar solució". Per això el consistori ja ha començat a prendre mesures que afecten a totes les zones conflictives del municipi. Segons ha explicat Renau, "incrementarem la senyalització dels carrers i la millorarem per persuadir els conductors del fet que s'ha de complir la disciplina viària".

La carretera de les Roquetes es reobrirà la setmana vinent M. JOSÉ G U T I É R R E Z

La carretera de les R o q u e t e s tornarà a estar oberta al trànsit a partir de finals de la setmana vinent. Segons l'alcalde de Sant C u g a t , Joan A y m e r i c h , " l e s obres en aquesta via eren imprescindibles per la urbanització del sector Can Magí-carretera de les Roquetes, i perquè s'havien de passar per sota els serveis, com el gas, i s'havia d'eixamplar la zona t r a n s i t a b l e " . Una de les millores més importants que s'ha fet és l'ampliació del pont que salva la via dels trens de R E N F E . Aquest pont s'ha eixamplat més del doble. L'obertura de la carretera, uns dies després de la de la Rambla del Celler, comportarà una ordenació de l'eix de la carretera que la converteix en un vial de caràcter urbà i no només d'intercomunicació. Segons l'alcalde, a partir de l'obertura hi haurà una descongestió molt important, ja que es tracta d'una zona molt transitada a conseqüència de les moltes escoles i indústries que hi ha al sector.

T r a n s p o r t s

El nou pla d'estacions dels ferrocarrils arribarà al novembre a Sant Cugat Les parades estaran equipades amb noves màquines expenedores M. J O S É G U T I É R R E Z -Sant Ctiaat-

Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat que hi ha a Sant Cugat comptaran a partir del proper mes de novembre amb noves màquines expenedores de bitllets anomenades MAE. La instal·lació d'aquests aparells és el punt

central del nou pla d'estacions de l'empresa de transports. Els nous models de màquines expenedores es caracteritzen per la seva pantalla tàctil que permet adquirir els bitllets amb més comoditat. Altres dels avantatges de les MAE són que permeten abonar l'import del bitllet en qualsevol sistema de pagament (ja sigui mo-

nedes, bitllets, targetes de crèdit...) i que estan pensades per persones amb dèficit visual. Un altre canvi que s'inclou en aquest nou pla d'estacions és que els treballadors de l'estació passaran d'estar-se a les taquilles a estar-se fora. D'aquesta manera ferrocarrils pretén aconseguir un servei més proper a l'usuari.

L·s estarions de Sant Cugat tindran les noves màquines d'aquía un any. FotoA.B.

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort

LLOGUER

D'AUTOCARS

SarbuS Anys i quilòmetres

d'experiència

Tel S M I T M


EIS4CANTON5

Opinió

10

^ ^ ^ L ^ Divendres, 12 de desembre de 1991

E d i t o r i a l ELS /CANTONS Setmanari independent de Sanc Cugat del Valies

Obres i informació

Carrer Sant Anii.ni, 1S. baixos - 0*190 Sant Cugat del Vallès Tel 5W* 62 H2 - Fa* S8*J 20 91

C o n s o l d'Administració Ramon Grau (president) Josep M . Cahrerizo, Pere Esquerda

E

Coordinadora Redacció Àngels Castuera Redacció Albert Balanzà, 'l'atiana Blanquet Aura Costa, Marta haguera, Montse G o n z i l c / , Maria José Gutiérrez, Kiluard Jencr, Ak-x Lopc/., Jofre Liombart. Maria Llopis, Cícnt Lozano, Josep Maria Miró. Montse Sanc," Isabel Sàc/., Núria Serra, Salva Tordera

Comarcial Anna Juanola C o n M l l Editorial Ramon Grau (president) Josep M . Cabrerizo (viteprcsidentl Francesc Garbo, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Pere Ksquerda, X a \ i c r Fornells. Rnsnan Herbolzhcimct, Rovell Pedró. Ramon Pros. U n í s Pui^. K m i l i Refié, Paco Soler. Josep A. Teixidó. Joan Tortosa, Joan Troyano, Pep Tii^uev Núria Z j b a l a Àngels Castuera l·.circtàru) Subscripcions i Club dol Subscriptor Pep 'lligueu Fotografia Ave Beltran, Yolanda (iariía Rasponsabla da dlssany i maquatadò Jordi Pascual, Olfia Imprasató Rotimprcs(S·72)4Ü.O.S.tJfi

Distribució M a i l i n g Vallès S.L. T e l . 589.23.71 Dipòsit legal: GI-405-93 b+ < jnt.xii enpfrwa t'inkamcni li teva «MI»** en el* editornl*. Ekubck*» rïpicwn l'opina delí K U I jutura. que Eli 4 ( j n m u no & i PubbcaúA •dhcndi t

(l)ACPC Auociació Cal • Itna de U Premsa Comarcal

s una obvietat que les obres causen nes de passeig, carrils bici, illes de vianants... ca de cartells indicadors, bloqueig de l'amolèsties als veïns i comerços més L'estètica, des de l'actual pavelló polies- parcament dels veïns, etc...). Els tècnics respropers. Que tenen una incidència portiu municipal fins a la carretera de Cer- ponsables de l'àrea d'Urbanisme i Obres negativa en forma de pols, fang, soroll, pro- danyola, serà una de les millors de la ciutat Públiques de l'Ajuntament han d'estar al blemes de trànsit, aparcament, etc. És evi- i cohesionarà tot el barri de Torre Blanca i servei dels veïns, i no a l'inrevés. Ara, molts dent també que molts d'aquests aspectes l'Eixample Sud amb el centre i el nord de d'aquests problemes s'han anat solucionant són inevitables. Els hem la ciutat, a través després de les queixes. d'assumir com a mals menors de l'enllaç entre És possible evitar Els tècnics La nova i pensar que les obres, un cop rambla del Celler, aquest tipus de finalitzades, milloraran el nosmolèstia afegida als responsables han avinguda Franconfiguració tre entorn i, per tant, la quacesc Macià i Ronciutadans? Creiem litat de vida de la zona. da Nord. que sí. Cal fer un esde vetllar per de la Rambla Ara bé, també és cert que forç i tenir sensibiliAlguns veïns i les autoritats que tenen la esmorteir, en comerços es quei- del Celler tindrà tat pels microprobleresponsabilitat de vetllar per . . mes de les grans xen de manca la comoditat dels ciutadans d'informació. No Una tnCtdència la mesura Vital obres. Una explicació, han de fer tots els esforços, de la informació una petita acció, o un en la mesura que sigui posgeneral, sinó d'adelpossible, cartell fets a temps en la remodelació sible, per tal d'esmorteir les quella més conpoden evitar aquesta molèsties. En el Tema de la les molèsties que creta que fa redel trànsit al sensació de desatenSetmana de l'edició d'avui, ferència a l'accés ció que acaba geneinformem de com van les causen les obres al seu domicili o centre urbà rant, moltes vegades, obres de remodelació de la ^mm- • -- « botiga. Que han malestar en els ciutarambla del Celler i la seva in- 3P** ' hagut d'adreçardans. No és que ens cidència en el veïnat. Dir rese directament a volguem posar allà on modelació és quedar-se curt És, sens dub- l'àrea d'Urbanisme per tal d'aclarir-los els no ens toca, però al departament d'Urbate, l'obra més impactant d'aquesta interrogants i per solventar els problemes nisme hi ha prou personal per poder prelegislatura, i tindrà una incidència vital en la individuals. De fet, queixes similars es van veure aquests petits problemes per a l'adremodelació del trànsit en el centre urbà, produir amb les obres de Francesc Macià a ministració, però que són grans problemes en la creació d'aparcament, espais verds, zo- l'alçada del Monestir (poc enllumenat, man- per als afectats.

El

l e c t o r

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

De quin consoli parla la senyora Tallada? La setmana passada llegia al setmanari Gran Sant Cugat unes afirmacions referents al Consell Municipal de Cultura i Joventut signades per la senyora Carme Talleda. Com que dijous hi havia hagut sessió d'aquest Consell - q u e es reuneix amb la periodicitat que marca el reglament- vaig imaginar-me que l'article en qüestió s'hi referia. He de dir q u e em va sorprendre perquè l'autora de l'escrit va arribar al Consell quan encetàvem el 8è. i penúltim punt de l'ordre del dia, a cjuarts de 10 de la nit. També he de dir que és habitual que la senyora Talleda arribi sempre quan el Consell està ja a punt d'acabar, al·legant motius de feina, molt respectables d'altra banda.

Però de la mateixa manera, per a ella, hauria de ser respectable la feina q u e fa el Consell i les persones -més de 50 en aquesta darrera sessió—, que representant a les diferents entitats culturals i juvenils santeugatenques, al costat de responsables municipals, informen, proposen i debaten temes culturals d'interès pel conjunt de la nostra ciutat. Justament aquesta darrera sessió va ser un exemple de participació. Moltes de les entitats presents van exposar amb entusiasme les seves pro-

postes per a l'any 1998, la qual cosa va donar peu a un intercanvi d'activitats, alhora que s'obria una lloable col·laboració de cara, sobretot, a dos esdeveniments musicals molt importants l'any vinent a Sant Cugat: L'Europa cantant, organitzat pel Cor Infantil i Juvenil, i una part del V Festival de Música dels Joves Europeus, que lideraran al nostra municipi vàries escoles de música, entre elles l'Escola Fusió i l'Escola Municipal de Música. No és el meu objectiu reproduir les dues hores i mitja que

va durar la sessió, serveixi aquesta breu explicació d'exemple. Voldria però ressaltar per damunt de tot l'esforç de més de cinquanta persones q u e en acabar la seva jornada laboral acudeixen a la convocatòria del Consell de Cultura i Joventut per canalitzar els seus projectes a través d'aquest òrgan de participació. A totes elles moltes gràcies per l'interès demostrat. Per acabar, i des del meu punt de vista, és d ' u n gran atreviment o d'una inconsciència tremenda que una per-

U t i l i t z e u el diari de casa. F e u - n o s a r r i b a r les vostres p r o p o s t e s , p r e g u n t e s , queixes de tot allò q u e us i n t e r e s s i i afecti 589 62 82

HS4CANTONS

sona que desconeix el desenvolupament dels Consells de Cultura i Joventut es permeti fer unes afirmacions com les que fa. Amb això es demostra ben poc rigor. Quan es parteix de dogmatismes sense ajustarse a la realitat, senyora Talleda, es perd la credibilitat. / ÀNGELS PÓNSA, Tinent d'alcalde de serveis personals (Sant Cugat) T'üT

^~~

** " '- ''' ; ' r * ; ï À . f » " ~

-\Í0^m9m

Al* |et&íó La setmana en Wè0'èéixm<i d'Eis 4 w^^^-imi^mm p«ssa^jw|piÉ|iÍjpÍÍc*{Ía una <Mf fowjf «llllsï púp de músic sarttesgatetíe Aferlic, en la que fclpei^ | ^ # ^ i * y * i a v * que estm ^ É y | | í s èaüteíïers <fe SaniJa l l i l Lamentem les ia&lfei*g<t» que l'mm h*p pogut provocar.


Opinió

ELS /CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

La

li

l l o t j a

Una nit de Nadal de fa molts

anys

MONTSERRAT RUMBAU

S

ant Cugat té un mite, que és a la vegada llegenda i història, i que ha anat transmetent-se de generació en generació, fins arribar als nostres dies. EI fet va passar fa molts anys, era la nit de Nadal de 1350. El poble es trobava reunit dins l'església del monestir. Eren les dotze de la nit quan l'abat anava a consagrar el cos de Crist a l'altar, en aquell moment van entrar sis homes que portaven barbes postisses, van arribar fins a l'altar i un d'ells va apunyalar l'abat a la vista de tothom. Aleshores el gall del monestir va cantar, esgarrifat pel crim que s'acabava de cometre, la creu de l'altar es va girar i la campana del cimbori, anomenada Gambirota, va començar a tocar tota sola, demanant ajuda. La campana es va sentir des de Montserrat i des de Sant Llorenç de Munt, els abats d'aquests monestirs van enviar tot seguit a Sant Cugat els monjos perquè intuïen que algun fet extraordinari havia passat. Els assassins van fugir un cop comès el crim, i pels camps on

El

S e v e r

van passar ja mai més hi ha crescut res. Pregunteu als pocs pagesos que queden encara avui a la nostra ciutat, us mostraran aquest pas, és el "pas dels excomunicats". Dels assassins no se'n va saber mai res més, no els van trobar

Els assassins van fugir un cop comès el crim, i pels camps on van passarja mai més hi ha crescut res. Pregunteu als pagesos, és el pas dels excomunicats mai. I això que el mateix rei, en Pere el Cerimoniós, que estava celebrant Corts a la ciutat de Perpinyà, un cop assabentat del crim el va condemnar durament i va escriure al nou abat: "Que Nós, en senyal de

i

en

detestació del dit crim, farem aterrar i destruir del tot la dita casa de Saltells i els seus edificis, on Berenguer tingué els seus orígens". Efectivament, no aneu avui dia a buscar la casa dels Saltells, no la trobareu, va ser aterrada aquell mateix any. Saltells, un cognom maleït durant anys perquè va ser en Berenguer Saltells l'autor del crim. El seu pare havia mort feia poc, havia deixat la seva herència al monestir de Sant Cugat, perquè tenia molt bones relacions amb l'abat, l'abat Biure, però va deixar una condició: si el seu fill Berenguer, del qual feia molts anys que no en sabia res, tornava un cop ell era mort, se li hauria de donar una part de l'herència en diners. Berenguer va tornar i l'abat havia de donar-li els diners tal com constava al testament. El termini d'entrega d'aquests diners s'acabava pels volts de Nadal i l'abat encara no els havia lliurat. Berenguer va decidir fer justícia pel seu compte i va assassinar l'abat. Berenguer ja havia tingut problemes amb la

justícia i també havia tingut problemes amb l'abat q u e , abans de ser nomenat abat, havia arribat fins i tot a les mans en enfrontaments amb altres monjos de la comunitat, i per evitar problemes més greus va haver de ser enviat una tem-

Avui dia ja ni ens recordem del que va passar abans d'ahir, per molt esgarrifós o extraordinari que fos, però Sant Cugat conserva encara els seus mites porada fora del Monestir. Els assassins van ser excomunicats pel Papa fins a la quarta generació. Aquesta història, llegenda i mite s'ha transmès de generació en generació a Sant Cugat,

Les

T i t o

i ha arribat fins als nostres dies. El famós gall del Monestir és actualment un símbol de Sant Cugat, ha servit per posar nom a un programa de ràdio, els premis dels Santcugatencs de l'any porten l'emblemàtic gall, se n'han fet pins... i tot ve d'aquella nit de 1350. Avui dia ja ni ens recordem del que va passar abans d'ahir, per molt extraordinari o esgarrifós que fos el que hagués passat. Tot va tan ràpid... Però Sant Cugat conserva encara els seus mites, i així cada any per Nadal el gall del monestir es posa a l'altar major de l'església, tal com ens explicava mossèn Pere quan tenia a les mans el gall de plata del santcugatenc de l'any, un gall rovellat i vell, tot convertint-se per aquests dies en un signe de festa. Tots els "vells" santcugatencs coneixen aquesta història, però segurament no la coneixen tots els nouvinguts, tots els nous santcugatencs, i és més fàcil arribar a comprendre millor la teva ciutat, i a sentir-la més teva, si coneixes les seves històries i les seves llegendes.

v o l t e s

Boxa a la VE Sant Cugat S i QA>E ESTft BEtl\)6M>A LtK

3 . A\XÒ

RAFA MORENO

Q\)E NVNI

A

cvUTAT. 6NCM»A... LES

I

£í

hores d'ara bona part dels seguidors de l'esport local de Sant Cugat ja coneixen Lluís Folch, no precisament pels seus mèrits com a entrenador, sinó com a protagonista d'un retnake de Rocky. Després del partit de fa tres caps de setmana, el màxim responsable tècnic de la secció de bàsquet de la UE Sant Cugat va perseguir l'àrbitre pel passadís del pavelló, tot cridant com ell sap fer. Davant la indiferència del col·legiat, Folch va haver de fer-se escoltar a base de cops. I ho va aconseguir. La federació l'ha sancionat amb quatre mesos d'inhabilitació i 20.000 pessetes de multa. És un preu just? Què ha hagut de fer Folch perquè li rebaixin la condemna, a part de demanar disculpes públicament? La junta directiva va perdre l'ocasió de fer fora Folch de forma immediata, i d'aquesta manera va perdre la credibilitat com a entitat promotora de l'esport amateur. Ara Folch ja no hi és, però la raó

de la seva marxa és diferent: no aconsegueix guanyar partits. Quina és la lliçó que els nens de l'escola i dels equips base de la UE Sant Cugat han après de la junta directiva del club? Si el cap de setmana que ve un jugador cadet pega a un àrbitre o a un company, quin membre del cos tècnic el recriminarà? Si la tasca de formació esportiva que duu a terme la UE Sant Cugat és l'objectiu primordial, l'obligació del seu president, Enric Tomàs, era, en aquell moment, demostrar-ho destituint fulminantment Folch. Més encara quan poc després l'entrenador reptava Tomàs tot dient que els membres de la junta no gosaven fer-lo fora perquè no podien trobar cap substitut. Un cop més, Folch va demostrar que té molt poc coneixement de la realitat basquetbolística de Sant Gugat -on ha arribat a formar un dels millors equips- perquè als equips de Sant Cugat no els han faltat mai entrenadors. El president de la UE

Sant Cugat segur que se'n recorda de noms com Albert Viella, Miquel García, Antonio Ayete, Àngel Martín Benito i molts altres que Folch només coneix de referència. Quan la UE Sant Cugat va decidir absorbir el CB Sant Cugat, ho va fer amb la intenció d'engegar un projecte de futur per al bàsquet d'aquesta ciutat Als seguidors d'aquest esport els fa mal que els objectius quedin en no res gràcies a la inestimable col·laboració d'algunes persones que saben més de boxa que de bàsquet. Després dels èxits de la temporada passada, Folch es va marcar l'objectiu de tomar a pujar aquest any, però no va trigar a desdir-se'n en veure que no estava fet per portar un "equip d'estrelles". Ara s'ha demostrat. Confiem q u e la

marxa de Folch neutralitzi el fet d'haver posat en contra del Sant Cugat el Col·legi d'Arbitres, i en què el primer equip de bàsquet de la UE Sant Cugat pugui salvar la categoria.


12 Opinió

ELS/CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

El

Ni fundació,

campa

na

ni manipulació, COMITÈ EXECUTIU LOCAL D E

H

avíem sentit rumors, que han estat confirmats la setmana passada per la publicació als mitjans de comunicació locals, de l'intent de crear a Sant Cugat una "Fundació Cultural", al capdavant de la qual hi ha destacats dirigents socialistes de la nostra ciutat. Un temps enrere va aparèixer una estranya polèmica sobre la idea que a Sant Cugat no hi ha vida cultural. Ara es veu que tot va lligant: primer s'orquestra una denúncia i una polèmica sobre una suposada manca de vida cultural a la nostra ciutat i així després, a les poques setmanes, descobrim la creació d'aquesta plataforma del desert cultural en què ens trobem immergits els santcugatencs. Que a Sant Cugat no hi ha vida cultural? Es radicalment fals. Quantes ciutats, fins i tot més grans que la nostra, poden exhibir un programa com el del Centre Cultural de la nostra ciutat? A la nostra ciutat hi ha més de 200 Associacions amb múltiples activitats; la majoria d'elles són de caire cultural. Si volem seguir les programacions culturals que apareixen exposades cada setmana en el Tot Sant Cugat, és ben evident la quantitat d'activitats culturals que es fan cada dia a la ciutat: conferències, presentacions

l e s

c o s e s

El

r

de llibres, exposicions, concerts, corals... Sempre has d'acabar per escollir el que més t'interessa perquè és del tot impossible arribar a tot arreu. Ens preguntem, per què Sant Cugat necessita, ara, una Fundació Cultural que estigui per damunt de les Associacions, o per

gràcies

d'en

Restes

CDC

RlCEROT

generals. Què van fer per Sant Cugat, i per la cultura de la nostra ciutat, quan estaven a Madrid i tenien el poder per fer-ho? Ara han de venir a dirigir-nos i dir el que hem de fer? Per favor, deixeu que les associacions de la nostra ciutat treballin al seu ritme, sense pressions ni manipulacions des de fora, com han estat capaces de fer-ho fins ara. Tots els temes que aquesta Fundació vol tractar ja són objecte del

dirigents del PSC diuen que ells ho han impulsat, però que no passaran al davant. Això no és creïble. Per què només han estat consultades unes persones determinades i en canvi no s'ha dit res a d'altres, que se sap que no pensen políticament com ells? Hi ha molta gent a Sant Cugat que no vol ser manipulada, ni vol estructures de poders fàctics i disfressats que es trobin per damunt de la vida cultural de la nostra ciutat Tots recordem l'intent de manipulació d'algunes associacions de veïns d'alguns barris i districtes, que va capitanejar el senyor Menéndez, i el lamentable espectacle en què va acabar tot plegat. Sant Cugat no mereix aquesta mena d'actuacions.

Per què crear una estructura com la Fundació s't no és que el PSC vol tenir Què van ferper Sant el poder i control que Cugat, i per la fins ara la societat cultura de la nostra de Sant Cugat ciutat, quan estaven a li ha negat? Des de Convergència sempre Madrid i tenien el hem cregut en una societat que poderper fer-ho? actuï per ella mateixa, que s'orgaquè el PSC pretén que aquestes i que les institucions es liAra han de venir nitzi, associacions que ja tenen les seves mitin a ajudar a les diferents iniprogramacions i el seu ritme de ciatives que la mateixa societat a dirigjr-nos? treball s'apleguin sota aquesta Fundació? Qui ho controlarà tot? I per què? Amb quines finalitats? Alguns d'aquests destacats socialistes que confessen estar al darrere de la creació d'aquesta Fundació, es troben ara fent activitat política a la nostra ciutat perquè han perdut els seus llocs a Madrid després de les últimes eleccions

b u s c a i r e

treball de les diferents associacions de la ciutat. Per què crear doncs una estructura com la Fundació amb un partit polític al darrere, si no és que el PSC vol tenir-ne el poder i el control, que fins ara la societat de Sant Cugat li ha negat? A qui beneficiarà? Els

Sot

generi. Si aquesta iniciativa hagués sorgit de la nostra societat civil d'una manera espontània, oberta, sense excloure ningú ni cap ideologia, a CDC haguéssim estat els primers en aplaudir-ho. El control de la societat civil i la manipulació ideològica no formen part de la nostra manera d'entendre el país.

El

Canals Galeria d'Art celebra els 10 anys de la sala i presenta com a colofó una mostra de papers pintats per J. Grau-Garriga. Explica el catàleg de l'exposició que G.G. "és l'artista més reconegut que ha donat la ciutat al món de l'art en aquest segle". (No cal dir que el senyor Canals ho fa tot de cara a la galeria). I elabora el panegíric dels dots que dibuixant, pintant, teixint-encara que les males llengües diguin que no es va posar mai darrere el teler- o fent environaments posseiria. Tot de mèrits, que ara no analitzarem, concedibles a qui, sens dubte, hauria estat àdhuc, l'artista més arribista de la contrada. Amb tot, el fill vol retornar a casa i sembla que aquesta vegada seria per restar entre nosaltres. A diferència del fill pròdig, no ho farà amb les mans buides. Tenim entès que un formidable patrimoni l'acompanyarà. Ens referim a un embalum d'obres que l'artista hauria fet al llarg dels anys, i que una fundació empararia en el que resta del que fou la Casa Aymat. Si fa no fa, la meitat de l'edifici manufacturer que l'anterior consistori (del PSC) va desaprofitar en sa totalitat per no voler satisfer els 14 quilos que els propietaris demanaven. Restes que ara es pretén convertir en cenotafi.

porxo

Els nou-cents FONTCUBERTA

U

na de les primeres regles d'or de les relacions públiques empresarials és la forma de contestar el telèfon. Una empresa es retrata cada vegada que la telefonista despenja el telèfon. No hi ha manera millor de coneixer-la que telefonant-hi. Si tarda molt a contestar o sona només una musiqucta, o et passen la trucada i no es preocupen després que et contestin o no, pot significar que l'empresa no està prou preparada per donar-te el servei que demanes. Està "desbordada", i això és un símptoma de mal servei. Si la telefonista et tracta amb poca amabilitat, passa de tu, et fa esperar massa o no et passa amb el departament adequat (és a dir com si fos un funcionari, pejorativament parlant) significa que l'empresa no està ben organitzada. El problema no és de la telefonista sinó dels que manen l'empresa, que no han escollit la persona adequa-

da o no li han ensenyat com ha de fer el seu treball. Per a la persona que truca, la telefonista és l'autèntic mirall de l'empresa i moltes vendes es perden perquè qui truca, fastiguejat, acaba penjant el telèfon. Digue'm com contestes el telèfon i et diré com és la teva empresa. Ara es pot afegir una segona regla d'or telefònica per conèixer com és una empresa fins i tot sense necessitat de trucarhi. Quin és el número de telèfon? Té o no té un 900, davant el seu número? Segons les tarifes de Telefònica, només el 900 pelat és gratuït per a la persona que truca. Els altres 900 (901, 902,903...) tenen unes tarifes molt superiors a les normals. Una tarifa normal urbana de tres minuts costa 17 pessetes. La mateixa trucada al 903 o al 906 costa 194 pessetes. Segons Telefònica això es deu a molts factors, normalment econòmics. En el cas dels 906 o

903, el 20% de les 194 pessetes van a parar al titular del telèfon. Això passa per exemple en els telèfons eròtics o en alguns d'aquests concursos-trampa d'algunes cadenes de televisió que et sortegen un premi insignificant i es "forren" de trucades. Des de fa temps jo defineixo una empresa pel seu número de telèfon, sobretot quan faig una consulta. No truco mai a una empresa que tingui un 902 davant del seu número perquè sé que aquella trucada em costarà 109 pessetes cada 3 minuts. I truco sense cap mena de recança a les empreses que tenen un 900, perquè no em costarà res perquè és la pròpia empresa qui paga la trucada. Lògicament, també truco a les empreses que no tenen cap 900. L'elecció del seu número telefònic s'ha convertit així en un mirall absolutament clarificador d'una empresa. Digue'm quin número de telèfon has escollit i et diré si compraré o no a la teva


13

ELS4CAIVIONS Divendres, 12 de desembre de 1991

A

g r a n s

t r e t s

Maria Sansa Regidora socialista Una altra dona, forta i valenta, es deixa escrutar per la mirada de Frederic Cabanas i l'anàlisi pràcticament infal·lible d'Eugènia Barrachina: la regidora socialista Maria Sansa.

/

S

4 C A

i s'hagués de definir la personalitat de Maria Sansa amb una sola paraula, triaríem activa. A nivell intel·lectual. Ics seves paraules flueixen d'una forma ràpida. Maria Sansa és una persona molt curiosa i aprèn amb rapidesa, simplifica i sintetitza. Sap passar amb una gran agilitat d'un tema a un altre i arriba a conlusions ràpides, generalment provistes de sentit comú i oportunitat. La regidora socialista capta els problemes amb una intuïció que pot sorprendre a les persones del seu entorn. Però Maria Sansa sap enfrontar-s'hi, si cal, amb assertivitat i realisme. Aquestes són dues característiques que diuen molt de la seva personalitat. Maria Sansa és una dona emotiva, sensible, original i creativa. Transmet, a més, totes aquestes qualitats en la seva comunicació verbal, sobretot amb persones properes. És molt capaç de fascinar i motivar els altres fins i tot encara que no s'ho proposi. Ens tro-

bem davant d'una dona autoexigent, això revela la seva cal·ligrafia. Potser un dels seus defectes sigui la impaciència, i s'enfada amb ella mateixa quan no aconsegueix algun objectiu que s'ha proposat. Maria Sansa és, però, una persona optimista i amb esperit de superació, que mira més cap endavant que cap enrere quan es tracta de triar opcions. Aquesta actitud interna li fa mantenir un esperit jove i en contínua evolució. Això ho afavoreox el fet que sap connectar amb la gent jove. La lletra i la manera d'escriure de Maria Sansa demostren que és una persona capaç d'adaptar-se a qualsevol àmbit o situació, i sap trobar en tots els casos el sentit positiu de les coses, malgrat que hagi d'enfrontar-se amb dificultats.

Els maleïts estudiants s'adonen de la meva inseguretat i parlar no parlen, però sembla que cada vegada ells ocupen més espai i jo menys. Una noia posa la seva motxilla sobre el pupitre i el visc com una barrera que interposa entre ella i jo; altre alumne està assentat amb les cames obertes i les mans en gerra, treurà un revòlver i em dispararà en qualsevol moment... ja estic enfonsat per la resta de la classe. I tot això es dona a un nivell de coLLUÍS MARIA TODÓ municació inconscient. Els gests {QUÈ LEER, desembre) i l'ús de l'espai que ens envolta parlen un'Uenguatge més arcaic Els gests: comunica- que el verbal. ció no verbal A. Mehabian ha calculat que el Els meus estudiants universita- 7% de la nostra comunicació és ris no parlen a classe però un men- verbal i la resta (tan sols l'altre ja, altre colpeja amb el boli sobre 93%!) no verbal, el qual compren la taula, una noia pren apunts, al gests facials i moviments del cos, seu costat un noi es grata l'ore- la forma d'agafar els objectes i lla. .. Percebo que no m'escolten, d'usar l'espai que ens envolta, i jo segueixo parlant però les meves algunes altres senyals. Així jo regaltes s'enrojolant, s'em cau el presento una font d'estímuls senguix, gesticulo nerviosament, els sorials per a la persona que tinc meus ulls van d'aquí cap allà bus- davant i ella per a mi. Sé que cada cant algú que m'atengui... reacció seva correspon a un estí-

mul que jo llenço i puc llegir l'efecte real de la meva comunicació sobre l'altre observant el seu comportament verbal, i en especial, el no verbal ja que l'inconscient no menteix: el to de la veu (càlida, imperativa), la mirada (directa, trista), els moviments automàtics (invasors, descuidats), les pauses en la seva forma de parlar (de fugida, meditatives), la postura del cos, la forma d'ocupar l'espai o la seva relació amb els objectes que ens rodegen. (...) Com antropòleg m'interessen les formes de comunicació entre els éssers humans i tot i que en la nostra cultura, basada en el contingut lògic dels missatges, no les apreciem com cal, les formes de comunicació no verbal actuen i són usades racionalment només per quins tenen la capacitat i el

"Ï.Q

.1

'/t-o*^

fcto^l·

Amb la col·laboració:

^CEJPT SEIECCIÓ- FORMACIÓ Aragó, 208,3r3era-08011 Barcelona Tèl.(Ç3)451M39· - Fax (93) iS\ 73 96

' h e m e r o t e c a

Però, a qui se li acut casar-se amb la persona que estima? Durant segles, i encara avui en moltes cultures, si de cas en la majoria, el matrimoni fou un assumpte públic que es resolia amb criteris estrictament materials: la preservació o increment del patrimoni, l'intercanvi de bens. En altre lloc estava el desig, a vegades altrament dit amor, que no té res a veure amb el matrimoni. En realitat, no cal remuntar-se molt lluny: segurament els nostres besavis o rebesavis van escollir a les seves esposes -o se les van escollir- per raons que res tenien a veure amb l'amor o el desig. Després de tot, una senyora com Déu mana no tenia que gaudir al llit, ni fer segons que coses, que per això ja estaven les prostitutes en tots els seus graus i varietats, tal com apareixen en les novel·les (franceses) del segle passat. Això es va acabar, els nostres pares van aprendre a dur-se'n la dona

al cinema, al cafè i a ballar -cosa novisima-, després va vindré la sexualitat, i ara la gent es casa per amor. Però com l'amor no dura sempre, la gent torna a casar-se una i altra vegada per amor(s), les dones tenenfillsde varius homes, els homes de.varies dones, i molts perceben això com un desordre. L'obra de Denis de Rougemont L'amor i Occident pretén indagar en els orígens d'aquesta crisi. (...) La tesi fonamental d'aquest estudi parteix de la constatació que només Occident ha elaborat una mitologia de la passió amorosa: una modalitat del sentifnent humà que es caracteritza, entre altres coses, per estar en insoluble i permanent conflicte amb les lleis socials, especialment les lleis del matrimoni, i per això ser sempre un amor adúlter i antisocial; i també per ser una vivència extrema, íntimament associada al límit, a l'excés, i, finalment, a la mort. La passió és, etimològicament, el que un pateix; la passió només té subjectes passius, els amants apassionats han perdut la seva capacitat de decisió

i de judici moral: el subjecte enamorat amb passió només pot voler una cosa, que ni tan sols és imaginable: fondre's amb l'objecte del seu amor en una eternitat instantània. O això, o morir, la majoria de les vegades ambdues coses. El disbarat, ve a dir Rougemont al final de la seva obra, és pretendre conciliar aquest sentiment asservidor amb una institució com el matrimoni burgès. (...)

desig de descobrir rnés profunditat en les seves relacions.

El secret sempre és el mateix: estat atent als demés. JOSEP MA FERICGLA (CUERPOMENTE, desembre)


EIS 4 CANTONS

Societat

14

Divendres, 12 de desembre de 1997

V a n d a l i s m e

Apareixen pintades anticlericals a la façana del Monestir Mossèn Blai Blanqué lamenta el contingut dels escrits Pintades a m b continguts anticlericals i d'estètica ' o k u p a ' v a n aparèixer d i m a r t s ai matí a la f a ç a n a d e l Monestir. El mossèn d e la p a r r ò q u i a , B l a i B l a n q u é , va l a m e n t a r el c o n t i n g u t d e l s e s c r i t s i ha d e m a n a t m é s p r o t e c c i ó p e r al M o n e s t i r i t a m bé pel seu e n t o r n . Josi.i' M \ K I \ M I R O - Sant Cugat -

I ,es pintades a la façana del monestir van aparèixer dimarts al matí. Kl vicari de la parròquia. Gabriel Hayes, va ser el primer que va veure chgrafittis de color negre i amb eontiguts anticlericals. Kuras a la haguera, Okupas al monas, irisfianos a los leones o libertad mesa nacional a més del símbol "okupa", són alguns dels escrits que hi ha des d'aquesta setmana a l'emblemàtic monument santeugatenc. El rector de la parròquia, Blai Blanqué, va lamentar el significat d'aquestes pintades, tot i que no ha volgut atribuir l'autoria a ningú. "Pel que he pogut veure, el text és bastant surrealista i estrany". Blanqué va ironitzar sobre un dels escrits: "això de la devolució del patrimoni no ho he escrit pas jo. N o m'agradaria q u e ningú es

pensés que l'església demana que li retornin el patrimoni". Protegir el monestir Blai Blanqué es va mostrar preocupat pel significat de les pintades i va afirmar que hi ha situacions q u e propicien fets com aquests. El mossèn de la parròquia de Sant Pere Octavià va fer referència a la falta de vigilància i protecció de l'entorn del monestir. En aquest sentit, va dir que tots els jardins tenen uns horaris i hi ha tanques, i que aquest no és el cas dels jardins del monestir de Sant Cugat. "És una mena d e camp ras que propicia unes situacions marginals, tot i que no vol dir que siguin els autors d'aquestes pintades". Mossèn Blai va dir que cal anar amb compte i no atribuir responsabilitats. Blai Blanqué va dir que els desperfectes a la façana es podran cor-

Lespintades van aparèixer el matí de dimarts. Foto: AVE BELTRAN regir, ja que les tècniques de neteja actuals ho permeten. "Però, en el fons, el problema és humà. A mi no em preocupa tant recuperar la pedra, que és relativament fàcil, com recuperar una convivència digna i amb respecte". Aquesta, però, no és la primera vegada que hi ha actes de vandalisme al monestir, ja que en d'altres ocasions han aparegut

fogueres a l'atri, han intentat endur-se pedres del m o n u m e n t i fins i tot entrar a l'interior. El rector ha remarcat, però, q u e això passa a molts llocs, però sobretot quan no estan suficientment custodiats. "El monestir està desprotegit. Ara s'ha de veure si realment l'estimem, perquè aquest és un fet però n'han passat molts més".

Aymerich, preocupat per 6619*

l mcivisme d'aquest acte" - Sant Cugat -

•L'alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich, t a m b é va lamentar les pintades a la façana del monestir. "Són actes vandàlics i de mal gust per part de qui ho va fer", va assegurar Aymerich. L'alcalde va qualificar de rebutjables "fets d ' a q u e s t tipus q u e es produeixen sobre les pedres d'una joia com és el m o n e s tir". Tal i com va d e m a n a r m o s s è n Blai B l a n q u é , l'alcalde t a m b é va dir q u e caldria a u g m e n t a r la vigilància a l'entorn del monestir, i en especial a la nit, quan es produeixen accions vandàliques d ' a q u e s t e s característiques. L'alcalde de Sant Cugat, però, va voler recordar q u e no és la primera vegada q u e hi ha a c t e s d e v a n d a l i s m e d'aquest tipus a la ciutat. Per això Aymerich va aprofitar els fets per criticar altres accions com trencar p a p e r e s o d e s trossar l'arbrat "que són mostres d'incivisme respecte el municipi". /J.M.M.

E n t i t a t s

Els Joves de la Parròquia preparen la campanya 6 Un nen, una joguina' Insisteixen en què les joguines siguin noves de trinca VV.\>ÍVVS.C\

BATI.i.K

- Sart Cagat -

Un any m é s els J o v e s d e la Parròquia organitzen la campanya Un nen, una-joguina, que nadal rere nadal, ajuda les famílies amb menys recursos econòmics. Gràcies a aquesta iniciativa els nens d'aquestes famílies també tindran sorpreses la màgica nit de Reis. Des del 22 de desembre al 4 de gener, de 6 a 8 de la tarda, hom es pot apropar a la parròquia - d i n s del recinte del Monestir- i deixar-hi una joguina. "És important que les joguines siguin noves"-comenta la Meritxell, una de les responsables de la campanya-. "La gent hau-

ria de portar el mateix que regalaria als seus fills". Per facilitar la tasca algunes botigues del sector s'han incorporat a la campanya. H o m pot adquirir allà mateix la joguina, que tindrà un 10% d e d e s c o m p t e , que després recolliran els joves. Les botigues també disposaran de guardioles per a qui prefereixi col·laborar amb donatius, que es convertiran en encens i mirra per als nens. Qualsevol persona o col·lectiu pot col·laborar, en actiu, perquè la laboriosa campanya sigui un è x i t . El C l u b "A S a k " , p e r e x e m p l e , prepara, per al dissabte 13 de desembre, la jornada "A Sak de joguines" dedicada al joc de rol. Les 500 pessetes

que val jugar-hi es destinaran a la campanya Un nen. una joguina.. Aquesta és la tercera vegada que el grup de jocs de rol s'adhereix a la iniciativa dels Joves de la Parròquia i contribueix a la campanya perquè tots els nens de Sant Cugat tinguin regals d e Reis la nit del proper 5 de gener. L'organització "Vallès sense fronteres" dóna una cop de mà fent q u e la c a m p a n y a t a m b é arribi als nens de les famílies d'immigrants. Un cop recollides i embolicades totes les joguines els Reis d'Orient, acompanyats d'un patge, les repartiran per les cases on els nens, si no són molt menuts, els estaran esparant amb els ulls oberts com a taronges.

Els regals c> pviUn lumeriçara portar a partir deldia 22. Foto: E4C.


Societat

ÉLS ÍCANIOFS Divendres, 12dedesembre de 1997

15

O b j e c t o r s

Quatre objectors es queixen del programa de PSS al Centre Borja Responsables del centre diuen que les acusacions són falses

- Sant Cugat Quatre objectors de Sant Cugat han distribuït a diversos mitjans d e c o m u n i c a c i ó i altres col·lectius una carta denunciant el programa de la PSS a la biblioteca del Centre Borja. Segons els mateixos objectors, el fi d'aquest escrit és "advertir altres futurs objectors de com funciona aquest programa". La resposta a les acusacions que conté la carta per part dels responsables del Centre Borja va ser de sorpresa i total desacord. Antoni Borràs, responsable de la biblioteca, va explicar a aquest diari que les acusacions "són totalment falses i davant d'insults només podem dir q u e no tenim cap comentari a fer". Segons els objectors "la primera incongruència del programa és el fet que es faci en una institució privada i a m b una orientació religiosa tan concreta, quan el primer p u n t de la llei que regula la PSS ho prohibeix". Els mateixos responsables de la biblioteca del Centre Borja, però, creuen q u e aquesta acusació "no té ni cap ni p e u s , el M i n i s t e r i ha assignat a q u e s t

programa al nostre centre i per tant és tan vàlid com qualsevol altre". Feines a la biblioteca Els objectors també denuncien a la carta les tasques que van estar fent a la biblitoeca, perquè segons ells no s'ajustaven al que se'ls va dir quan se'ls va assignar al programa del Centre Borja. "En principi havíem de treballar informatitzant les fitxes de llibres de la biblioteca", va explicar un del objectors a aquest diari "però no ho vam fer gaire, teníem altres tasques com ara col·locar i moure llibres, o fer factures de llibres vells que es v e n e n a altres b i b l i o t e q u e s " . Segons aquestes mateixes fonts, les feines que feien a la biblioteca "abans les feien altres persones que col·laboraven i cobraven entre 600 i 800 pessetes per hora". La carta continua a m b altres queixes sobre el programa. Segons un dels objectors "hi havia discriminacions, perquè un objector que treballava no venia tan sovint i, e n canvi, a nosaltres, si arribàvem 10 minuts tard, ens posaven una falta".

M. JOSÉ G U T I É R R E Z

- Sant Cugat -

Un grup de quatre objectors ha distribuït un escrit en el qual denuncien irregularitats en el programa de la Prestació Social Substitutoria que se'ls va assignar a la biblioteca del Centre Borja. Responsables del centre han qualificat l'escrit de "calumniós" i el consideren producte de "ments reforçades o malaltes". Actualment hi ha un objector fent la PSS en aquesta institució i dos més assignats al programa, que començaran el proper gener. ANNA CABASSA

El Grup Natura debatrà la manipulació als mitjans

Els objectors feien la prestació al Centre Botja. Foto: ELS 4 CANTONS. Després de queixar-se al Rector del Centre Borja, van aconseguir tenir els divendres lliure, però a partir d'aleshores els responsables d e la biblioteca, s e g o n s e x p l i q u e n els objectors, "cada divendres ens van posar falta injustificada sense avisar-nos". Expedientats p e r Madrid La disputa va acabar amb una inspecció del programa per part del Ministeri de Justícia. EI cas es va portar a Madrid i els objectors van ser e x p e d i e n t a t s . Dos d'ells van ser expulsats del C e n t r e i han acabat la prestació social en altres programes, dels quals afirmen estar-ne "molt contents".

"Amb aquesta carta només volem deixar constància de les condicions d'aquest programa, que no hi assignin més objectors perquè no hi ha ni bones condicions ni un tracte acceptable". Actualment, el C e n t r e Borja continua tenint un objector de consciència realitzant el seu servei de prestació social a la biblioteca del C e n t r e . Aquest objector va assegurar al nostre diari que no tenia cap queixa i q u e el tracte q u e ell havia reb u t era bo. Antoni Borràs, responsable de la biblioteca, va explicar q u e el proper mes de gener començarien el programa de la PSS al Centre dos objectors més, i que per tant el program continuava endavant.

El G r u p Natura del C l u b Muntanyenc Sant Cugat ( C M S C ) ha organitzat, per al proper dimarts dia 16 d e d e sembre a les 8 del vespre, una xerrada amb l'objectiu d ' i m pulsar una campanya a favor d'una lectura crítica dels mitjans de comunicació. Sota el títol "La manipulació dels mitjans de comunicació", Carles Capdevila, periodista i un dels fundadors del D'tari per Iti Pau i l'associació "Periodistes per la pau", parlarà del tractament de les notícies als diferents mitjans. Un cop finalitzada la conferència, que es farà a ld Casa de Cultura, tots els assistents podran participar al col·loquidebat que moderarà Capdevila i en el qual l'organització espera q u e hagi una participació molt activa de tots els q u e vagin a la Casa de Cultura. Aquesta xerrada de dimarts s'inclou dins la campanya q u e el G r u p Natura està fent per conscienciar la població d e la importància d'una lectura crítica d e la premsa, la ràdio i la televisió. El cicle va començar fa un parell de s e t m a n e s a m b una trobada on es va passar el vídeo "Elaboració del cons e n t i m e n t " del lingüista N o a m Chomsky, i p r e v e u e n q u e continuï després del col·loqui del dia 16 a m b una xerrada sobre les m e n t i d e s d e la guerra del Golf.

A s s o c i a c i o n s

El Gup de Natura se suma a una marxa de torxes per Chiapas El motiu és la signatura d'un tractat econòmic amb la UE SALVA T O R D E R A

- Sant Cugat El Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant (Jugat es va afegir el passat dia 4 de desembre a una marxa de torxes en protesta per l'actuació del gov e r n m e x i c à al c o n f l i c t e d e Chiapas.La marxa es va fer a Barcelona i el Grup de Natura ja havia preparat prèviament les torxes que van dur fins a la Plaça de Sant Jaume. El motiu de la protesta és la signatura d'un tractat econòmic a Brussel·les entre la Unió Europea i la república de Mèxic que es va efectuar el passat dia 8 de desembre.Aquest tractat inclou una clàusula de respec-

te dels drets humans que obliga a respectar-los a tots els signants. Segons el Grup de Natura i molts altres col·lectius de Barcelona el govern mexicà està vulnerant el tractat e n no respectar els drets humans al seu país. "En el tema de Chiapas es pot pressionar moltíssim. El que podem fer nosaltres des del punt de vista moral és molt important", opina Arnau Montserrat, m e m b r e del G r u p d e Natura. Tot i tractar-se d'una guerra d e baixa intensitat el conflicte mexicà provoca morts cada setmana, i desplaçaments forçosos." El govern mexicà és molt sensible a la imatge. N o li interessa q u e destapem tot el que es-

tan fent a Chiapas ja que, d'aquesta manera, no aconseguiran el suport econòmic necessari", informa Montserrat. El Grup de Natura està afiliat a la "Red de lucha contra el Neoliberalismo i por la Humanidad", una xarxa internacional que els subministra informació sobre diversitat de temes. Segons Arnau Montserrat, les participacions del Grup de Natura són molt variades. "La lluita és per la cultura i l'educació, no per res més", assenyala. La seva implicació els porta a defensar temes locals, com ara la requalificació de Torre Negra, o a preocupar-se per plataformes petrolieres que afecten d'altres zones, per exemple.

P e r tm inen en M càpiguen \t>\% t\% m$

t H %;& ? i$;^ jja-M Ï > | Í o Un dels calendaris que es venen a favor de la revolució zapatista.


16

Societat

ELS4C4TVIXÏNS Divendres, 12 de desembre de 1997

C o n f e r è n c i e s

S o l i d a r i t a t

Baula ven productes de comerç just al CMSC i a la parròquia Xocolata, cafè i te són alguns dels articles a la venda MÓMCA

BKRNAHK

- Sant Cugat -

La O N G santeugatenca Grup Baula ha iniciat una campanya de sensibilització per promoure el consum dels anomenats productes de comerç just al munic i p i . Així, d ' u n a b a n d a , el col·lectiu ha posat a la venda articles d ' a q u e s t tipus al C l u b Muntanyenc Sant Cugat i a la parròquia, i de l'altra. organitzarà conferències informatives i exposicions sobre aquest tema. a més d'activitats a les escoles. Sucre morè, xocolata, cafè, te i barretes de sèsam són alguns dels productes de comerç just que es poden adquirir al CMSC i a la parròquia, que s'han fixat com a punts de venda provisional d'aquest tipus d'articles fins que s'aconsegueixi la seva introducció LI Ics botigues d'alimentació del municipi. D e fet, l'objcctiu del G r u p Baula és aconseguir la implicació directa d ' a q u e s t s establiments en la campanya de com e r ç j u s t i, a m b a q u e s t a finalitat, demanarà a diversos comerciants que hi col·laborin posant a la venda aquest tipus d'articles. Kls productes de comerç just són elaborats a països de l'anomenat Tercer Món, però. a diferència d'altres articles proced e n t s d ' a q u e s t a z o n a , són produïts per treballadors q u e perceben un salari digne per la

Kls dos mesr/is tan piular .Mil/it les (J.\(i. Foto: A. B.

Educació Sense Fronteres parla d e les ONG's a la biblioteca per treballadors ffiie reben un salari digne K/s (smeliti /< y ili < <uua\ /us/ són elaborats feina que realitzen.

Així mateix, cap d'aquests productes és elaborat per nià d'obra infantil o s e n s e r e s p e c t a r el medi ambient, i els beneficis que s'obtenen amb la seva comercialització es destinen a la millora de les condicions de vida de la població dels països desfavorits. a diferència dels distribuïts per les grans multinacionals, q u e s ' e m b u t x a q u e n la majoria dels beneficis. Kls articles de c o m e r ç just acostumen a resultar més cars que els que es poden adquirir als comerços d'alimentació tradicionals, ja que la seva distribució és més costosa, en tractar-se d ' u n c o m e r ç de petita

escala. A Barcelona, l'organització Xarxa de Comerç Solidari s'encarrega de la seva distribució sense cap ànim de lucre i, per e x e m p l e , proporciona aquests productes al Grup Baula que, per la seva banda, pretén convertir-se en el futur en la distribuïdora d'aquests articles a Sant Cugat, segon-, ha explicat el seu portaveu. Ton i Baldi. "Volem conseienciar la gent de la importància de trencar les estructures establertes al mercat", ha declarat Baldi, qui ha afegit que el consum de productes de comerç just és una forma de contribuir a canviar els desequilibris existents entre el Nord i el Sud.

SALVA T O R D E R A

-Sant Cugat-

Kl Centre Cultural va oferir el passat dimecres dia 10 una xerrada sobre la O N G Kducació sense Fronteres. L'acte es va fer a una petita sala annexa a la biblioteca i s'engloba dins un cicle de xerrades que està oferint el Centre. La conferència va tenir com a ponents dos membres d'Fducació sense Fronteres de Barcelona. L'assistència va ser força escassa. Kls dos voluntaris d'Fducació sense Fronteres van explicar al públic congregat el funcionament, objectius i organització de la O N G . En primer lloc van definir aquesta O N G com un organisme dedicat únicament

al d e s e n v o l u p a m e n t educatiu dels països del Tercer Món. Kls voluntaris van incidir en la importància que té l'educació per tal de conseienciar els individus i fer-los capaços de millorar la societat que els envolta. "Intentem que la comunitat esdevingui autosuficient en molts sentits. FI q u e nosaltres oferim no és caritat, sinó solidaritat. N o consisteix a donar cl que ens sobra, sinó a ajudar i compartir", segons va definir Pedró Hernàndcz, un dels ponents. Per això també realitzen una important tasca a les escoles del país i se sumen a totes aquelles manifestacions de protesta per tal de fer pressió als agents polítics.

S o l i d a r i t a t

BONES FESTES

6

Les Balcàniques' va recordar el

compromís amb Bòsnia al CMSC

Wadal, regali salut a la seva ^^ mascota VCtCfílIOf Medicina interna • Hospitalització • Radiologia • Laboratori • C i rumia •Assessorament • Perruqueria HORARI: de dilluns a divendres, de 9.30-14 i de 16.30-20 h; dissabtes de 9.30 a 14 h

^^nE^^H- 94°66 30 30 < abonat 200244 'D9 r a t u ï t

Rius i Taulet, 31 - 08190 SANT CUGAT • Consultes i hores l 589 71 41

Un jove recita poemes escrits per la guerra dels Balcans JOSEP MARIA M I R Ó

- Sant Cugat -

"I molts de centenars d'anys com la Troia arrasada pels aqueus, Sarajevo no tindtà cap cant que recordi el patiment dels civils ...". Aquests van ser alguns dels versos que va recitar aquest dimecres el membre del grup mallorq u í Les balcàniques, Andreu Segura, al C l u b M u n t a n y e n c Sant Cugat (CMSC) per recordar i mantenir encès el compromís amb Bòsnia. A l'acte, organitzat per mestres per Bòsnia. Andreu Segura va recitar els poemes que l'escriptor mallorquí Albert Herranz Hammer va escriure amb motiu del conflicte dels Balcans, amb l'acompanya-

ment de música clàssica i de les imatges de l'horror de la guerra. Els diners recollits amb aquest espectacle, que farà una minigira de quatre dies per Catalunya, es volen destinar a la reconstrucció del jove teatre de Mostar i també a la dotació de material educatiu per a la llar d'infants de Mojmilo. [.'autor dels poemes, Albert I Ierranz, un escriptor compromès amb diversos temes de tipus polític i social, va escriure aquests poemes l'any 1991. Més tard. l'ONC Bòsnia viva va fer aquest muntatge per finançar diversos projectes a Bòsnia. Finalment, el 19% el recital va arribar a Mostar en català. Segura va recordar que Bòsnia viu una situació de postguerra i

que encara hi ha molt treball a fer. "La societat es mou per coses molt puntuals. Ara no hi ha bombes però encara queda una feinada enorme per fer, sobretot en temes de reconstrucció". D'altra banda, el santeugatenc i membre de mestres per Bòsnia David Vilalta, anirà n l'exrepública iugoslava per nadal, per concretar un projecte d'intercanvi de professorat amb col·laboració de districte XI de Barcelona. Els actes en solidaritat amb Bòsnia continuen divendres vinent a Sant Cugat amb una conferència, a 2/4 de 9 del vespre, de joves de l'esplai Sarau a l'espai jove de la Casa de Cultura, on mostraran el vídeo que van fer durant la seva estada a Bòsnia l'estiu passat.


Societat

H S 4 C A 1 V I W B Divendres, 12 de desembn de 1997

Premis <.<.

o

No vull ser escriptora, vull ser veterinària"

Marta Teixidó rep un premi de redacció MARIA LLOPIS

Marta Teixidó és una nena de •9 anys, espavilada i xerraire; li agrada el patinatge i vol ser veterinària. Aquesta jove santcugatenca és la guanyadora del segon premi de la modalitat de redacció en la categoria de 6 a 9 anys del Certamen literari i artístic en homenatge a Josep Pla, organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. La nostra entrevistada és alumna de 4t curs de l'escola Collserola de Sant Cugat. - T'acaben de donar el segon premi de redacció del Certamen d'homenatge a Josep Pla, però aquesta descripció la vas fer l'any passat, per què la vas esciure? - "Perquè cada any per Sant Jordi fem una cosa diferent, nosaltres volíem fer un llibre i com que Josep Pla feia el centenari, doncs la professora va dir de fer un llibre d'ell'tota l'escola. Després van elegir el primer, segon, tercer i quart de cada classe per enviar-los i com que a la professora li va agradar el meu, el va presentar". - La teva redacció guanyadora descrivia el claustre del monestir de Sant Cugat i anava amb una dibuix, per què vas decidir parlar sobre el nostre monestir? - "Perquè molts nens feien el seu carrer, un altre el cine i tres el monestir, i jo no sabia què fer,

jo volia fer el meu carrer però com l'Anna ( la Marta mira la seva germana bessona) el feia, jo li vaig dir a la professora que faria el claustre i em va dir que bé". - Què és el que més t'agrada de la teva redacció? - (La nostra entrevistada està una mica nerviosa i li fa vergonya parlar) "Quan vaig descriure la font del claustre, però ja no recordo què deia, i les pedres que semblaven que anaven a caure. Però del claustre m'agrada tot " - EI Palau de la Generalitat estava ple de tots els guanyadors fins a COU i FP2, dividits en diferents categories, què vas fer durant la cerimònia? - "Al principi, fins que no va arribar tohom, em vaig fer amiga de la primera i tercera de la meva categoria. Jo era de la segona categoria i em vaig haver d'esperar, però no van trigar gaire. Al principi va ser un "rotllo", va estar 10 minuts o 1/4 d'hora xerrant un home que no sé qui era, que no s'entenia res, després ja van començar a donar els premis a tots i van trigar 3/4 d'hora més o menys". - El Conseller d'ensenyament, Xavier Hernàndez, et va lliurar al Palau de la Generalitat el segon premi, què et va donar? - "Em va donar dos llibres de Pla i un diploma. Després els profes ém van preguntar si m'havia agradat el que m'ha-

-Sant Cagat -

vien donat i si era maco el Palau on havia anat. - T'has llegit els llibres? - ( Somriu) "No, perquè per la nit sopo i després ja me'n vaig a dormir i no em dóna temps. Això sí, el premi em va fer molta il·lusió. - T'agradaria ser escriptora, de gran? - "No, jo vull ser veterinària perquè m'agraden molt els animals. - Què més t'agrada fer en el teu temps lliure? - "Vaig a patinatge els dilluns i els dijous a la tarda, també m'agrada escriure i llegir. M'agraden més els llibres que els còmics i llegeixo llibres de tot tipus.

c i

L?Envelat amenitzarà les festes de Nadal dels satcugatencs MARIA LLOPIS

Marta és una nena molt xerraire

17

La proposta de "Nadal a l'Envelat" que fa l'Ajuntament de Sant Cugat a la Plaça Quatre Cantons per amenitzar les festes nadalenques a tots els santcugatencs, comptarà amb activitats per a tota la família. L'Envelat, que tindrà una capacitat per a 240 persones, estarà obert des del 22 de desembre fins al 5 de gener, i les activitats es repartiran al llarg del dia segons el públic al que vagi dirigit. Xarop de Canya inagurarà el cicle d'espectacles el dilluns 22 a les 6 de la tarda, amb una festa per a totes les edats. Al llarg de 15 dies els escolars podran gaudir de les seves vacances amb diferents activitats; als matins hi haurà espectacles a 2/4 de 10 i a les dues del migr dia. A les tardes les sessions seran a 1/4 de 5 i a 2/4 de 7. Nits a 5 0 0 pessetes Les nits de l'envelatcompletaran l'oferta. El dimarts 23 hi haurà teatre amb l'obra "Assaig c o m e n t a t de Xec de dama", de Fila Zero, i el dissabte 27,blues amb Big mama & Víctor Uns. La nit del dimarts 30 serà també de teatre amb Companyia de Teatre l'Exclusa i l'obra El vehicle, i el divendres 27 hi haurà un con-

cert recomanat per Ràdio Sant Cugat en la celebració del seu 15è aniversari. Els espectacles de nit costaran 500 pessetes i els tickets es podran comprar de forma anticipada a partir del dia 20 de desembre, a la Casa de Cultura. Per poder assistir a la resta d'activitats s'hauran d'adquirir invitacions cada dia, a partir d'1/4 de 5, a l'estand del Tot Sant Cugat a la Plaça dels Quatre Cantons. A banda dels espectacles diaris que oferirà l'envelat , la campanya nadalenca també ofereix altres activitats. Els pessebres vivents a diferents llocs de la ciutat, els Pastorets, concerts de Nadal, el 18è concurs de pessebres a domicili, la Fira de Reis del 2 al 5 de gener a la plaça Octàvia, l'espectacle Cambraferrater de Tetrateatre a la Sala Capitular del Claustre del Monestiri, i l'anual Cavalcada de Reis del 5 de gener. L'Envelat de Nadal completa d'aquesta manera tota una oferta variada que pretén fer aquest Nadal una mica més agradable a tothom. Manel Türon, membre de l'organització, afirma de l'envelat: "És l'oferta més important de l'Ajuntament de Sant Cugat per passar el Nadal com cal". Per a més informació sobre totes les activitats cal consultar l'agenda cultural de l'Ajuntament al Tot Sant Cugat.

E n t i t a t s

El Grup Natura dóna suport a col·lectius de joves 'okupes 9

UN NEN UNA JOGUINA Pensa i actua una mica més pels altres Com:

Col·laboren amb un grup que viu a Can Pascual ANNA CABASSA

La masia de Can Pascual era un lloc abandonat. Ara hi treballen agrònoms i altres universitaris que juntament amb altres joves "okupes" de Barcelona intenten desenvolupar el seu projecte "de sostenibilitat". Volen viure del menjar ecològic que ells mateixos cultiven, fan el seu propi pa i tenen molins i escalfadors d'aigua q u e f u n c i o n e n a m b energia solar.

Aquest és un dels projectes d'ocupació rural a favor dels quals fa campanya el Grup Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Actualment, components del Grup Natura també estan desenvolupant una campanya per donar suport al col·lectiu Colores. Aquest grup d'"okupes" havien reabilitat el poble de Sasé, al Pirineu Aragonès, però fa un mes efectius de la policia van desallotjar-los violentament, detenint 37 persones. Els presos van iniciar una vaga de fam i finalment van ser posats en llibertat, però encara estan pendents de judici. El Grup Natura intenta aconseguir amb la seva campanya que es retirin les acusacions contra els detinguts i que se'ls deixi tornar al poble, que està totalment abandonat.

A Sasé, els "okupes" van restaurar 15 cases derruïdes i les van transformar en vivendes, una escola, un forn i fins i tot un circ. El projecte del col·lectiu Colores, format majoritàriament per joves d'entre 20 i 30 anys, però també per diverses famílies amb nens, feia dos anys que funcionava. Arnau Montserrat, membre del Grup Natura, va explicar a aquest diari que calen persones "disposades a escriure a la Direcció General d'Aragó, perquè repensin la seva postura i deixin tornar els 'okupes' al poble de Sasé". Actualment els membres del col·lectiu viuen acampats als voltants de Boltanya.

• • • •

Portant J O G U I N E S NOVES Fent aportacions econòmiques Comprant a les botigues col·laboradores: Jordi • Nins A m i c Imaginari (I, II) • 3 Reis Paideia • Antoni Marga • Arpali (Toies amb descompte)

La recollida és del 22 de desembre al 4 de gener als locals de la Parròquia (Pça. Octavià s/n) de 18:00 a 20:00 h.

tots els dies no festius. Organitza: Grup de Joves de la Parròquia Col·labora: «fe

Ajuntament de Sant Cugat del Valies


18

Societat

ELS 7 CANTONS Divendres, 11 de desembre de 1997

Successos

Successos

El tramvia de Barcelona atropella un jove de Sant Cugat

Els pares de la nena morta al carrer Aragó volen aclarir els fets

El noi és a casa seva i es recupera favorablement JOSKP MARIA M I R Ó

El jove s a n t c u g a t e n c David Sabater i Barberà, q u e dissabte a la tarda va ser atropellat pel tramvia d e Barcelona, es recupera favorablement i ja és a casa seva. El jove té diversos cops al c a p , ferides a les cames i a la clavícula. L'accident va produir-se entre l'Avinguda Diagonal i el carrer Numància de Barcelona.El tramvia va envestir el jove de 22 anys, q u e anava a c o m p a nyat d ' u n amic, al voltant de les vuit de la tarda de dissabte. A q u e s t és el primer accid e n t del tramvia d e s q u e va

sar-se r à p i d a m e n t en contacte a m b la família p e r preocupar-se per l'estat del seu Fill. El noi, q u e és a casa seva d e s d e p r i n c i p i s d e s e t m a n a , va passar una revisió mèdica aquest mateix dimarts. La mare del jove, Anna Maria Barberà, va reconèixer la i m p r u d è n c i a del seu fill i va afegir dues causes m é s a l'accident: el doble sentit en q u è circula el tramvia, i la silenciositat a m b q u è viatge. T o t i així, Barberà va destacar q u e el fet q ú e el tramvia no viatgi a una velocitat molt ràpida ha estat un e l e m e n t positiu q u e ha fet " q u e les conseqüències no hagin estat molt g r e u s " .

entrar en funcionament al juny passat, com a prova pilot - p e r a un període de dos a n y s - per recuperar aquest e m b l e m à t i c i tradicional vehicle barceloní. El tramvia, q u e va atropellar el jove de Sant Cugat, era de la marca G E C Alsthom i circulava en un tram de la part alta de la Diagonal. Aquest vehicle va entrar en funcionament el 8 de juny passat. Minuts després de l'accident, una ambulància va traslladar al jove fins a l'Hospital Clínic d e Barcelona, on en principi se li va diagnosticar un trencament d e fèmur. L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, i el cap de seguretat ciutadana van po-

ANNA CABASSA :/l

Els pares de Julià Bassani, la nena de Sant Cugat q u e va morir atropellada el passat 28 de novembre, han presentat d e núncia per aclarir els fets d e l'accident q u e va matar la seva filla i va ferir greument els seus dos amics. L'advocat de la família, Robert Folch, ha explicat a Els Quatre Cantons que de moment no pensen presentar d e núncia contra cap persona en concret perquè "els pares d e la Julià estan molt afectats i ara per ara només volen saber realment q u è va passar". Per aclarir els fets, l'advocat

*'

haurà de parlar a m b els testimonis que, segons va determinar la Guàrdia Civil, van presenciar l'accident. "Després ja decidirem si continuem el procés judicial contra el conductor", va dir Folch "perquè primer h e m de saber si va ser un accident fruit de l'atzar". El dia de l'accident, Julià Bassani, de tretze anys d'edat, anava com cada matí a l'escola italiana Eduardo Amaldi acompanyada de dos amics. M e n t r e e s p e r a v e n per creuar el carrer Aragó van ser e n v e s t i t s p e r un v e h i c l e q u e va e n v a i r la vorera d e s prés d e perdre el control. Julià va morir a causa d e l'accident.

t,

INPROSS rrablanca,2.e, : 3rp& Sant Cugat «674S?«-S»y»4»

dep.ii»asiBi casat

Cirurgia • O R H 9 R N À N M 2 UOfOS C w g e generat «par»» d p f f e A S O f t * vfml·&ntt». Au 'B*K**inc»,Z*e, 2rt, A1. San Cugat t r 3 6 0 4 7 0 0

Consult. Centre Mèdic • C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i armes. Mediona interna, laserteràpis ai Santiago RusifVjt, 2, «fitof ta. Sant Cugat w 674 1 5 2 6

Dietètica-Nutrició • MARIA RIUS SOLER Acupuntura, nutrició, dietètica Horanconvmgudes. tí Francesc Moragae, 25-27, t f 2a. Sant Cugat. « 5 8 8 1 3 0 7

vmmm

*1BXMWIÈKHM*H««t»!»^Ser^#aN»*i»·p«BonB·Brane, malatoo*»»o<ianvBle·q9at^*<wateevol B ora<«dbol»nR.8a«·ma»»taig,tàpW, safluyf ílefryf fflM. AmHjMaWiitwij 7fli9et A. 09Í9D Swt Cagat Hsí 9 SSB 8 8 67

Metge capçalera • J.R. e S Q W R O t CAUSSA Qeitatna. Av. Torrebtanca, 2-8 Ase. saràt Agr. Mútua, Santes, M. Fiatc, Prev., Mut. HGC « 5 8 0 3 8 26. « 8 0 8 3 3 1Q 8 0 Urg. 24 ri, domicili. • Dr. M O N T S E R R A T G A R R I G A Metge de capçalera. tristes a damíeè-routues. Major, 36,2n. Sant Cugat «074002»

Mútues

• D R A . M . D O M I N G O GALLART Mediona general, dietètica. Dilluns.' dimecres i dijous, hores convinguda». cl Ergfenrattada, 21. l«r pts-Sint Cugat. « S W 63 8 8 / 5 8 » 28 98

•UtNON MUSEBAtóESMCO. Mu -

*> C E N T R E 0 * O B E S I O T I M E D I C I N A ESTÈTICA Ora. ArmaR Cerdà • Dra.flosanoSagama

Odontologia

• Ora. Uum Garcia Coneuttorte Edifici Torrebkiïca. Av. toffeUanc*^8.!ar4vita < dasp^0819»Sarit Cugat « 5 8 3 4 3 $ T - 6 6 8 4 9 8 6

Fisioteràpia • SOFIA R O M A H S P W l RridHMyra ^wwifry'«w»r«tiWrttt%?A^ sa.a'V»*, 49. Sant Cugat «6744»»

Geriatria •oowa.aB·mwoawttísa Atsndó a persones grana en at sou domicft. AasaasorarotBt «>uratartiWe»B.9e»9à de RMMèwfealtfaJbeB rawwo·.W·ïnterfe. Formació, tf AngatOtAMia, 388190 SantCogatH'674t»0« i • t # W S 8 » Aterri*! oompeBvaapen»nesgwm, •WNGURSrw&jnarevcwIwlde rrcjak, ajuda alafer,tranüoms capedefc. SaU)wv9»adornk*Aï·íciieri«ica,S«8,3e;.

tuatraccMentsdetrebaa nurn. 271. Placa Augusta, 3, Sant Cugat,

nWmm F«67Sioce * CtJMICA « I R C CENTRAL Or.TiiBRyM*woetOdontDos$ornalDíogla. Dr», MathBe Vargpaa-eactué.Ortodonct*. 0/ Jorn t#i$, 16. Sant Cugat « 5 8 6 5 8 4 2 O i j , 9 7 0 27 9 8 56

•DR.CARLOSR0<a»mï

•^JP»J0S*<3^MEZ

Podologia

«67472*6 • OftA.tUZONtX> Cftíe» dental Snfan». ExctusíunenstoftodònciB. c/ Francesc MaagaE, 5, enlraaotSastCuoat « 6 M 0 8 O 6 •0RA.M.JAUM68AURA Cftnea dental. 013 d * , > 1 3 h i 16-20 h Pg, Sant MagJ, 22, baixos. Sant Cugat «6742335

Oftalmologia • CENTRE DE SALUT OCULAR Ofc*«*igla,Q*wi»Hlarnb)i»p<*TOpats mútues Cl Santa. Marta, 1& Sant Cugat «5885106

Otorinolaringòleg • D f t FERRAN FERRAN v»tA Winterthur - R e v * » * - A«Mst*ncl« sani. tariaM9dríac,Franee»cMora8se,48.eintf. 2a. Sant Cugat tt 8 7 8 4 8 3 3

Pedagogia-Logopèdia • S E G O N A WSSAU.ONGA Pedagogia,togopècta.ProblBrnes Ben' guatge!afíf»ner«to»C/vaà,S-7, tr2a-

• C Ü N I Ç A DENTAL A U T R A N Odontologia general, in^tantolcgia. fWc tasts, odontopadiatna, ortodònqia, tnú. tues. Av Torreblanca, 2-8, 2a, t t . Sant Cugat t f 6 7 5 0 8 0 3

Pediatria

• CLÍNICA DENTAL D'ORTODÒNCIA Doctor Ralner Brandt. Ortodòncia exclusivament nens i adults. ÇV Santa Mana 9. Sant Cuçsa! « 589 7 0 4 0

Tocoginecologia Obstetrícia

Odontologia nans I adtiNt> «eia. fw>s»silada.aJ, if aa, San* Cugat.

• CENTRE DENTAL t QUIRÚRGIC A« C«tBto>ya, 2 t , tj*6tes. Sant Cugat -ttSmtOW f a * 8880313

• CLÍNICA DENTAL M A V O R Odontologia general, ortodòncia, tmpisntptogia, odontopedtatria. OedWurts a divendres, de 10 h a 13 h I de 16 h a 20 h Major, 23-25, lr. 3a Sartt Cugat, « 6 7 4 7 2 4 8

• DRA. Mm W H W E T I CALDES P<KSatria.WlBBíaoSaiutMapfr9.EndBVBüadaít, t*r pia. Sant Cugat. « 5 8 9 8 9 8 5 - 8 7 4 3 0 79

« J O S « * > Í I . C Ò R O M t N A S CASARAMOMK PütÈetria, *&i$ifàw0 Hores convingudes Bfate. mKr7(H»WBi 80,1f 30, Sant Cugat « 6 7 4 » » * DRA. « Í I G & H A « 0 « r - G O Ü L A PFAFF. i^tteMa, Sapitas, Cala SaJud. Agrup.MWMBaRAT. Av. Catalunya, 22, t r i a . SantCwgat « 3 8 9 3 1 1 3 • P 9 U R CANOSA USEOA PadWna • Mfidicara adotescent. Av. To-

des, Fwnoaw; Morao»»< ss-27, irZa.Sant

•^OSEPM.FREiXEElES

•DmlrlLAMARTlNeZ''*

Maiattfes dat peu, ortesíst, ptantMes ortopèdiquas, papHomas, cirurgia del peu. Hores aconvank « 5 8 9 8 3 1 3 - 8 2 8 1 8 96 36

<5bat»1H^lBlri»w*^floaw«iwl«gy· de9.l:rBnce9cMotaaas)s»5-27.li*2a.3ant Cugat « 5 8 8 1 3 O T

Psicologia-Psiquiatria • CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA •Bastort» d'aprenentatge i de la pana. Nens, «dotescent» i adult». Av. Catalunya 21,3r fa Sant Cugat. «6743673

• DR.JEStürSRSViANDEZ BAJ2AN T(M»gtïacc«Cí^a>toreacoiwln8Ud^ Av. Cateàonja, 21,4rt 1a, SantSugat « S 8 8 4 8 0 8 Pariteutar:874 7 4 0 8

• "Cangurs" d'avis i nens •Atenció i companyia a persones grans • Controls a malalts: medicació, cures, sondes...

• DR.AHTONtPESAB«)DONA

• CENTRE PSICOTERÀPIA DEL

iteflíclaAic, M e * e *

VALLÈS °sicologia, psfcMstea. logopèdia. Plaça r> Galtes, 5,2n, 3a_ Sant Cugat. «5884081 • M . ANTÒNIA EOUAROO C A R D O N A Psicologia clínica. Fibla. Can Mora, 1. Sant Cugat C 589 4 3 4 4 - 4 3 0 9 6 2S • DRA. PALERM Psicologia. Ansietat deprestt, diScuSate de relació, trastorns a fadotascèncfa. pa+ coteràpia. Hores convingudes tí l·imcescMoragas, 25-27, an 1a, Sant Cusal. «6743638-4184848 • (NSTITUT PSICO-MÈOIC SANTCWÍAT Psicologjs c»itoa, peKjulatrla, depresaons, atcohoüsme, toncornanía trastorns d'areàetat, estrès, tabaquíane. Av.*K3rrBblanca,2^ 3er Adesp. 11112 Sant Cugat « 8 8 9 3 7 8 T

•OtJOANVAUDEPERAS COMBAS

'Teleassistència, servei 24 hores

• O R . ENRIQÜE C A Y U E I A PONT ntenopausa, tBvtwcaa. FfanoescMoraaas 1-3,3r2a. Sant Cugat, «8746611 ftoS891145

• C A R M E L A CASTILLO Psicologia, problemes d'aprenentatge. VSà. 5-7, lr 2a Sant Cugat, «8891215

Pulmó i cor

ASSISTÈNCIA A DOMICILI

•Ajuda ala Dar: neteja, eria, compres, menjars...

«8881986

Traumatologia »DR^ANCASANO^t SALLARES Traumatologia, DrtopèrJa. ASC, PraviasB, Madytec Av.1feosMi»K»,Z4!%.1ft$ar* 1888

•Transports especials: individuals i en grup

*-^ . ^ ^

• ML.GOZaOELATOWROrO Traurmftotogia <3oJuwnar«e<*»ns Av. Tòfiíabtíiica, 2-3. PoScïnicSant Cuaat «klvHttanratt Vtvt99i VKf

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

Traum&tpïQgfe w*fjfje\8m Aa|hl8jntfei·gllr-, nWria.rW^MecV*erift*^nte1c«r>, Manca, 2-e,2a-msa«Cw)et «^588^88m m m m

589 39 67

•Í'ÍÍMNMÍÍPÍ Cat^oftop^teatrawiaaStM· Hoa»oo!wíTgudes. C/Gi(ona,S1,1r3a> Sant Cugat. tt 6 7 4 4 3 4 6 - 9 8 8 0 6 8 8

Av.Tonre Blanca 2-8,3r A, desp. 11-12 Sant Cugat del Vallès

Què és la Teleassistència? Es un servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Com funciona la Teleassistència? És un aparell connectat al telèfon que es comunica amb una central de consultes i d'urgències. Prement un botó que porta a sobre l'usuari, podrà parlar amb un professional que l'aconsellarà. TRANQUIL·LITAT, COMPANYIA, Fs un sistema molt senzill, ràpid, segur i de poc cost.

P R O T E C C I Ó I SEGURETAT

LNPROSS TELEASSISTÈNCIA

24 HORES

Mmmmmwm

i•&. IorrehI aB ca,2-8,3«·A.«^S»S*»tp»p»t<ïel Ifcüi» Horari d a t e n e u # p ó b i f c : ^ 9 a I S J & l l S a 19 h SKRVEIS A S S I S l ^ N C Ï A I ^ LBS 24 HORES


Cultura Museus

On podràs entrar a un cine, a un submarí i a un refugi antiaeri?

EFUGI On trobaràs junts els nacionals, els republicans i els Beatles?

En un Museu diferent. Museu d'Història de Catalunya

Al Port Vell. Barcelona Tel. 225 47 00

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

HS4CAN 1*31

A SANT CUGAT ALEXANDRIA

ESTACIÓ DE SERVEI REPRÍS

PAPERERIA SANT

Villa,

Avda. Rius i Taulet,

Passeig Torreblanca,

10

ANCA NA

GALA

Roselló,

Mercat

23

QUIOSC Torreblanca,

BLAU CEL PAPERERIA

GRIFUL

Francesc Moragas,

Rius i Taulet

BOUTIQUE Vestíbul

estació

28

DE LA PREMSA

A

OIL

DRACS

LLIBRERIA

Elies Rogent,

Santiago

DUPLO

14

CULTURAL,

C. Comercial

Sant Cugat local,

SCP 42

EL CLIP PAPERERIA Alfons Sala, 9 Pg. Francesc Macià,

EL

61 (Coll

QUIOSC

Granados,

Fava)

31

PARC CENTRAL

Celler, local

Sant Domènech,

18

CUGAT

60

PAPERERIA TORRAS Ctra. Cerdanyola, Manel

LLIBRERIA

CAMÍ Sant Martí,

2-15

MAQUINETA

Rambla

FF. CC.

137

29

DAMACH

PLANA Rambla

Can

PAPERERIA Mora

QUADRICULA Ctra. Cerdanyola,

38

JORDI

Rusinol,

Farrés, 49

QUIOSC Rambla

11

LLIBRERIA 41

FUTBOL

Celler, s/n

PAPERERIA GRAU

RACÓ DE PAPER

Avda. Alfons

Sant Antoni,

Sala, 38

52

PAPER PAPER, S. L.

PAPERERIA SAIDA

Rambla

Montserrat,

Ribatallada,

4

PAPERERIA LÓPEZ

XAMFRÀ

Santa Maria,

Rambla

35

24

Celler,

97

15

A MIRA-SOL PADILLA ARENAS Pi. Borràs (Estació Mirasol)

A VALLDOREIX A LA FLORESTA

CALAIVIA ALBIZ PI. Can Cadena, s/n

QUIOSC MIRA-SOL

QUIOSC LA FLORESTA

BOUTIQUE DE LA PREMSA

Lleida, 70

PI. Josep Playa, s/n

Estació Valldoreix FF.CC.


20 Societat

US-/CANTONS Divendres, i'-' de desembre de 19í>7

La

r a d i o g r a f i a

L'ATENEU

Amb il·lusió i esforç es poden remuntar les

circumstàncies més adverses, i ells estan disposats a fer-ho

Una entitat veterana MONTSE SANT

- Sant Cugat -

Entitat: Ateneu

Satitatgateric

Socis: 1X0 Any de fimdació: /P58 S<<u socitil; Pl/i(ti Pep Yenlitni. I

El moviment ateneista va començar a finals del segle XVIII, a França. Eren associacions pensades per fomentar principalment la ciència i la literatura i elevar el nivell intel·lectual dels seus associats, mitjançant debats, xerrades i altres activitats. Els trets característics dels ateneus són els de difondre sempre la cultura. A casa nostra els ateneus van gaudir d'un desenvolupament molt especial amb la creació d'ateneus obrers, associacions pensades per donar un incentiu cultural als obrers, so-

bretot de les grans fabriques tèxtils de les zones industrials de Terrassa i Sabadell. A Sant Cugat també va haver a t e n e u o b r e r , p e r ò a m b el temps va desaparèixer. Als anys cinquanta un grup d'homes, sobretot filatèlics i numismàtics, van fundar l'Ateneu Santcugatenc que, a traves dels anys i en diferents seus, ha servit de cau i de casal a tota mena d'activitats, sempre relacionades amb la cultura. Moltes e n t i t a t s , q u e compten ja amb la seva pròpia seu social, van començar la seva trajectòria com a entitats entre les parets acollidores de l'Ateneu. Amb la crisi econòmica i les dificultats i n h e r e n t s per

mantenir una entitat d'aquest caire, sense altres mitjans econòmics que els aportats pels socis (una minsa quantitat, ja que la quota anual és de menys de 3000 pts.), les dificultats de la veterana entitat per sobreviure van ser cada vegada més grosses. A mitjans d'aquest any 97 es plantejaren de tancar portes i deixar morir d i g n a m e n t l'entitat, que ja semblava agonitzant i sense solució, perquè aquestes dificultats econòmiques semblaven totalment impossibles de solucionar. Bé, això semblava... p e r q u è ara, en poc menys de tres mesos de feina molt, molt intensiva, l'Ateneu es troba de nou ple de

forces i disposat a funcionar a tot ritme; però, això sí, amb l'ajuda de tots els socis i futurs socis. L'esforç d'un grup de dirigents i socis que no s'han resignat a deixar morir la seva est i m a d a e n t i t a t , h o ha fet possible. Amb els suport d'altres persones de dintre i de fora de l'entitat, que no volen veure com agonitza una associació de les més veteranes del poble, aquest grup de persones no han parat ni han planyut esforços per p o d e r presentar el 31 de Desembre, a toís els sancugatencs, una entitat renovada, encara mancada d'alguns mitjans. però disposada a trobar-los.


Societat 21

ELS4CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

La

r a d i o g r a f i a

L'ATENEU

Una entitat renovada i oberta, per donar a tots els qui vulguin treballar per la cultura una casa i uns mitjans

mes. una tradició que ha t\e. sei preservada

Foto. E4C

Que sap ressorgir de nou MONTSE SANT

Ara l'entitat q u e només fa tres mesos semblava morir-se, està engegant tot un seguit d'activitats de molt diferent caire que, de ben segur, sorprendrà gratam e n t més d'un santcugatenc. Des de gener la seu restarà oberta tots els dies, posarà una pàgina zneb i un telèfon per donar informació continuada de rotes Ics seves activitats. Ks vol donar un servei a tots els veïns especialment, i per això intenta posar-se en contacte a m b tanta gent com pugui, per assolir una bona estructura social. La Plaça P e p Ventura, antiga Plaça del

Molí, un dels llocs més cèntrics i tranquils del poble, vol convertir-se en el lloc adient per fer trobades i activitats cíviques de tota mena. Les sales de l'Ateneu volen ser una Finestra oberta per a tot aquell que té quelcom a dir o ensenyar i no pot fer-ho per falta d'un espai. Es vol confeccionar una llista de col·leccionistes i aficionats de tota mena que, a través de la pàginaffiwí>d e l ' e n t i t a t p o d r a n comparar, canviar o xerrar sobre les seves col·lecions; això sense descartar la possibilitat de poder ensenyar la col·lecció en exposicions obertes al públic. Des de l'Ateneu, ata adherit al Servei Català d e Voluntariat,

t a m b é es vol impulsar aquest vessant de donar suport al voluntariat, i donar aixopluc a tots els qui vulguin sumar-s'hi. Com a entitat adherida al Fòrum de les Cultures, vol fer també una crida a tohom: entitats, societats i persones, per intentar q u e Sant Cugat tingui un secretariat d'àmbit local del Fòrum, ja que serà ciutat seu. El XVIII concurs de Pessebres a domicili és una de les activitats tradicionals que aquest any també organitza l'Ateneu. El pessebrisme a Catalunya sempre ha estat una expressió d'art popular, i és una de les activitats que s'han d'impulsar perquè no es perdi, davant la colonització

d'altres signes forans a la nostra cultura q u e , derreraraent, sembla que s'imposen. Fer un concurs és incentivar aquest món del pesssebre, on s'hi conjuguen tècnica, fantasia i imaginació. L'exposició de pessebres i de figures de pessebre a la sala d e l'Ateneu, es complementa amb l'exposició d e fotografies d e la Marató Fotogràfica d e F e s t a Major, i un seguit de dibuixos de Francesc Anglès. L'exposició romandrà oberta del 20 de desembre al 3 de gener. Aquesta exposició pot ser una manera d e comparar les tècniques i els materials d ' a l g u n s p e s s e bristes. Una altra d e les novetats q u e

vol anunciar l'Ateneu és la d'una secretaria permanent, tots els dies de dilluns a divendres, per poder atendre millor tots els que vulguin entrar en contacte a m b l'entitat i donar idees, fer-se'n soci o informar-se d'allò que es fa a l'Ateneu i a les seves entitats acollides: Castellers i Firart, i la publicació del seu butlletí a Els 4 Cantons, per posar-lo a l'abast de tothom. Molts projectes*. T o t u n repte q u e els socis han acceptat a m b il·lusió. Volen treballar de valent per oferir a t o t h o m un nou Ateneu; i només deman e n g e n t disposada a aprofitar-se de l'esforç d ' a q u e s t g r u p , p e r fer coses.


22 Societat

ELS4CÀNF0NS Divendres, 13 de desembre de 1997

LA

SETMANA EN IMATGES

LLUÍS FOLCH DIMITEIX Lluís Folch,finsara entrenador del primer equip de bàsquet de la UESC, ha dimitit, després que el conjunt hagi perdut tots els partits en les deu últimesjornades. Plana 30. Foto: E4C.

LA RAMBIA DEL CELLER S'OBRE AL TRÀNSIT Els cotxes ja poden circular en els dos sentits per la rambla del Celler, després de la remodelació que s'hi ha fet. Les obres han desplaçat quinze metres l'antic traçat de la via. Només queden per ultimar els arranjaments, però els cotxesja poden tornarà utilitzar-la. Planes3-6. Foto: AVE BELTRAN.

Es MILLORARAN ELS ACCESOS ALS INSTITUTS. Una comissió de treball vetllarà per millorar els accesos. Escolars i mestres demanen, entre altres coses, controlar la velocitat dels cotxes a les zones escolars i la incorporació de semàfors a l'avinguda Rius i Taulet. Plana 9. Foto: AVE BELTRAN

L'OBC ACTUA AL TEATRE-AUDITORI L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya va actuar divendres passat a Sant Cugat, sota la batuta del japonès Junichi Hirokami. Foto: YOLANDA GARCIA

LA CUBANA VE A ACTUAR A SANT CUGAT Des d'avui i fins el proper 21 de desembre faran el seu espectacle, 'Vegada de amor", alteatre-auditori. Plana 35. Foto: AVE BELTRAN


Societat 23

R S ÍCANTONS Divendres, 12 de desembre de 1991

L A S E T M A N A EN IMATGES LA CUBANA VOL ARRIBAR AL MIUÒ D'ESPECTADORS. Després d'actuar a Sant Cugat aniran a Esparaguera , Vigo i Pamplona. En acabar aquesta gira per l'Estat Espanyol esperen haver aconseguit actuar davant d'un milió de persones. El mes de març portaran el seu espectacle a Buenos Aires i Mèxic. Plana 35. Foto.AVE BELTRAN.

"EDUCACIÓ SENSE FRONTERES ", A LA BIBLIOTECA

Membres de la ONG "Educació sense Fronteres" van explicar la tasca que porten a terme a través de la seva organització: treballen per al desenvolupament educatiu delpaïsos del Tercer Món però, alhora, lluiten per millorar Leducació a nostre país. Plana 16. Foto.AVE BELTRAN.

PER NADAU UN NEN, UNA JOGUINA Elsjoves de la Parròquia ja estan avocats, com cada any, en la campanya "un nen, unajoguina". Recullen lesjoguines noves que botiguers i ciutadans ehfan arribar i després les reparteixen entre les famílies amb menys recursos econòmics. Plana 14. Foto: E4C

EL MOLINO ACTUARÀ A LA UREF La Unió Recreativa i Esportiva de la Floresta acollirà les tres primeres actuacions de la companyia del Molino, després que es tanqués el seu teatre a Barcelona. Plana 38. Foto: Arxiu E4C


EIS 4 CANTONS

Classificats C/Montserrat, 37

| CENTRES DIS. PSIQL'CS •

guia

AUTOESCOLES

pràctica ADVOCATS • EULÀLIA PINYOL RIBAS C / M a n e l Farrés, 15 D 674 44 69

ALIMENTACIÓ •ILTRASTEVERE Pasta Fresca Carrer dels Pous, 2

675 53 56 •MENJARS PREPARATS TASTA'M SB92929 - 5 3 9 3 5 35 • SUPERMERCAT VILARÓ 5893582 • ALIMENTACIÓ GUIMERÀ À n g e l G u i m e r à . 19 674 05 96

1 •/ T A' L L»E R I G E R'O N"I • MORAGAS

•AUTOESCOLA

ANTENES PARABÒLIQUES

Av. Viladetorat, 79

CADA DISSABTE

674 5 0 4 8

A PARTIR DEL

CERÀMIQUES

6 7 4 SS 0 3

• JORDI MERCADÉ O Creu, 6-8. 2 n 3a 5 8 9 6 5 6 1 - 9 0 B 4 9 45 19 • BONAVENTURA ARAN CORBELLA PI. O c t a v i a 4 6 7 5 11 15 • DANIEL CALATAYUD Rbla. R i b a t a l l a d a 3 1 B 3 4r 1a

675 18 03 • SANTIAGO CASANOVA NAVARRO Pg H a b a n a . 41 Mirasol 675 3 2 9 7 • MARTÍ FINET MIRA C/Sta. Maria. 38 3 2' 5S9 3 0 65 • GALERIA ARQUITECTURA Rbla. d e l Celler. 87 5894411 • J O S E P M. CASAS MEDINA Av. T o r r e b l a n c a , 2 - 8 d e s p a t x . 1F

10 D E M A I G : TafersdïÉuduocióal

• AUTOESCOLA CA-

• VICAT-3ST.

SAS

CUGAT S.L

C/ Martorell, 47

Pg. T o r r e b l a n c a , 2 9

Av.Portal d e l'Angel,1

674 14 97

5895443

3 " pis (Barcelona)

•AUTOESCOLA

COPISTERIES

PERELLÓ-FARRÉS C / BaJmes, 3 2

• COPY-GRAFIC

5894171

C / C a n M a t a s , 8. 675 3 6 5 3

AUTOMÒBILS

•COPISTERIATHER

•LUCAS

C / Sant Antoni, 2 4

AUTOMOTIVE

5897442

Ctra. Cerdanyola, s/n

•ARPAU

5892000 • MOTO

CA/alldoreix ,45

RALLY

6749602

PEUGEOT

gunCursoscfescripkja

ESCOLA THAU SANT CUGAT ESCOLA THAU SANT CUGAT.' DES DELS 3 ANYS FINS ALS I6ANYS ESCOIA CONCERTADA. ESCOLES ESPORTIVES. SIKi 1:1 DE TRANSPORT I MENJADOR

785 93 00

•CUINES JAUME DÍAZ

•FUSTERIA EBENISTERIA.

5893300

6 9 9 6 7 4 8 - 6 7 4 70 68

Rbla. d e l Celler. 17 6 7 4 74 4 9

iss

CONSTRUCCIONS

ez Informació cripcions al

Sà-

i insmateix

centre) 4 t 2 í 9 3 9 - 6 7 4 94 35

ALUMINI S VIDRE

• SUBMINISTRA-

EBENISTERIA LS

• TALLEDA RrCOMÀ

C / C a m i d e la C r e u ,

C / BaJmes, 11

1 4 - b a i x o s 1a

674 58 62

5894753

FRUITERIES

GIMNASOS ESPORTS

CONSTRUCCIÓ

• CLUB NATACIÓ

EXPOSICIÓ I VENDA: VALLDOREIX, 53 TALLER: ORIENT, 68

maroAa • F O A P S J L BANYS

674 1453

C / R i u s i Taulet, 2 7 8 7 4 OS 0 3 - 6 7 5 5 8 5 4

•ESPORTS TERRANEU C / S a n t Antoni, 15

ELECTRICITAT

TEL. 675 29 02

• NOVA ELÈCTRICA

FAX 675 2861

SANT CUGAT Rbla. del Celler. 91

Sant Cugat del Viles

PÀRKINGS

6752502

•ELECTRODOMÈSTICS

•PAROUING

• TIEN 21

TORREBLANCA

C / Valldoreix. 4 4

Av. T o r r e b l a n c a ,

674 71 6 4

2 - 8 - local park.

•TOBELLA

589 24 8

O Santiago Ruanol. 49

BELLES ARTS •CABANAS G'Santiago Rusinol, 54 6740649 •CUGART C / Torrent d e la B o m ba. 14 674 4 3 9 0

674 0 6 5 7 • VILAR E L E C T R O LLAR.SA C/ Mana. 20 589 02 71

ENSENYAMENT

- _

674 6 2 0 2 •SQUASH SANT CUGAT C / S a n t Jordi, 3 3 - 3 5 67498 62 •GIMNÀS SANT CUGAT

•GARDEN

• EGA M O B L E S

Mercat d e T o r r e b l a n c a , p a r a d a 1 -42 6 7 5 5 3 53

6743694

JOGUINES • JOGUINES MARGA C / Sta. M a n a , 4 4 674 15 3 2

MMMIIMW

wwiiiiJüiMjjm

•GERD

• JOIERIA A U G U E T C / S a n t i a g o Rusinol.40 674 5 8 5 4 • JOIERIA MIREIA'S C / Valldoreix. 33 674 9 9 4 0 • JOIERIA SPADA C / B a l m e s . 39 - i r d t a . 589 5 5 4 9 • SANBER-5 C/ A n s e l m C l a v e , 2 0 674 4 5 7 1

Plaça Pere S a n . 9

tarrbédssabte terda

675-5953

HIDROCULTIUS • HIDROFLOR

•ADMINISTRACIÓ NÚM.1

C / M a j o r , 16. Horari: 9.30-13.30 h

•ADMINISTRACIÓ

•CAMPMANY

NÚM.2

C / Valldoreix, 16

C/Major,33

C/Martorell, 15

(Junt Monestir)

674 14 82

Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria 6ZéJ3

as

674 0174

LLARS D'AVIS

• HÍPICA SEVERINO Pg. C a l a d o , 12 6741140

•RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat

COMPLEMENTS HÍPICS

Cl Sant Salvador. 47 - torre 674 4 2 2 3

MARBRES I ARTIFICIALS

5892211

Castillo. 9 6 7 5 23 9 0 • GIMNÀS ESCOLA

• FINQUES BACHS

SANT CUGAT

C / Hospital. 41

C/Elisenda, 11 674 61 72 •SANT C U G A T ESPORTS S.L P ç a Q u a r e C a r t a » S/N 674 30 8 1

589 03 0 7 Fax 5 8 9 1 1 0 4

• MÀRMOLES

•FINQUES

SANT CUGAT

GIRONELLA

C/ C a n Fatjó d e l s A u -

Plana d e l'Hospital. 10

rons - C / C a m p o a m o r .

674 72 5 4

12 - N a u 3 675 5 ( 0 8

6 7 4 0 1 74

•ARWENBOUDQUE C / Elies R o g e n t , 5 2

Masia Can Caldes, s/n KaonnjK

•UESC

Plaça O c t a v i à , 3

BODEGUES VINS

5897232

16.30-20.30 h

• HÍPICA SANT CUGAT

IMMOBILIÀRIES

• FINQUES SAKA

•ESTELA C / S t a . M a r i a 18

6755309 •PAPARAZZI PI. Dr. Galtes, 2

675 0852 • TOT PUNT O Sant Antoni, 19 674 00 97 •VORAVIU Sant Antoni. 2 5 - 2 7

• M A R MOLES I GRANfTOSGUIMAR

589 88 55

C / Stravinski, 8 Pol. C a n Jardí. Rubí

588 05 01

• V E N C GOLF GTI N E G R E , B-IW, 69.000 Km., 750.000 R a s . . IMPECABLE 674 64 2 8 • C O C H E Mcnovdurnen PONTIAC.7Plazas.3.8

674 6 7 15 - 5 8 9 3 3 8 6

V6, B-NZ, Impecable,

• FINQUES SANT

Nacional, 2250.000 Ptas.

CUGAT

5892643

C / D r . Murillo, 14

• C O C H E CORVETTE

674 08 97

T A R G A 1989(49.000

• FINQUES SERIN

KM)B-PP,Rop,p«irn-

Plaça Augusta. 4

pecabte. 2.500.000 Ptas.

baixos

675 3 3 5 5

• EUROPA

6741204 Fax674 11 Sí

•CASTELLVÍ H O N D A

C / Plana Hospital, 3-5

C / A l f o n s Sala, 2 4

• ÒRGAN

674 01 69

6755260

• CELLER

FERRETERIES

CALCABALLU Nova ubicació:

•VINSNOE.SA

• L'ACADÈMIA

• E L PONT

674 3 2 0 8

O Rosselló, 15 5893211 _ •RENAULT-ACERSA

675 11 SI

Baixada Sant Sever, 4

C/Baknes, 39

C/Girona, 3

•ARENASAN

Ctra. Cerdanyola, 55

• JORDI FRONTONS Av. Rius i T a u l e t 13

589-1983

6750175

Especialitats e n llo-

589 2649

guers.

•TMaTaters

E n d a v a l l a d a 21 b x s .

C/Borrel6 Tel i Fia 6 7 4 3 4 7 5

•HKAIAT

CALEFACC'O

_

• M * DEL MAR EJARQUE SJ.a M a i a . 38,3r. 2 a .

,

• INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca, 9

• JORDI CUFÍ BORRELL Av.Va«d'or,2 67426JH • R A M O N SASTRE SATRE Escola d'Arquitectura C / P e r e Serra s/n 40178a)

ASSEGURANCES

5 8 9 0 0 79 •JP.

PARRA

C / Enric G r a n a d o s , 15-tocal7 5804842

«75 44 5 8 •MÚSICA. Classes d e guitarra

FLORISTERIES • FLORS R E R A Ptge. Sant Antoni. 1 3 K7i13X1-tmikX

C . Valldoreix, 5 8

posició.

•FLOraSTERIA

Sant Cugat

6752181

SANT JORDI

5897374

• PATUFET

C/SwitJordL39

C/SantJord,22 «74fJ3B

6741053

(elèctrica i clàssica), piano i teclats electrònics. Harmonia i c o m -

• MÚSICA I DANSA • SAGARRA

FUSIÓ

C/EndavalarJa,22

C / C a n o v a s del

674J21S0

Cast*>,20

FORNS PASTISSERIES • FLECA LA GARRIGA.

•TUBAU

5892BJ9

C / Latorre, 14

•WAY-M

Rbla. del Celler. 15

5B9AL62

6741285

C

674 7 6 8 1

O b e r t tot l'any

• D . a D'ASSEG

•MERCAT

Sant Cugat

• F L E C A MARÍ

RANCES

TORREBLANCA,

S 7 4 S 2 15

Plaça Borràs, 1 .

Rbla.delCeler.95.

pdes. 1.6-1.7

• D O M È N E C AYALA C / Carme, 31 6747142

• MERCAT TORREBLANCA, p d a 104 5 8 9 14 18

• J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 - baixos 675 3 0 1 2

CATERING •ARMANCS Plaça Augusta. 2 naoTnin .Kaamaa

ASSESSORIES • J. PINYOL

.PAPM,

•NOVAULA

Mira-sol

C/Valldoreix 22

• LA L I O N E S A

Sant Cugat

C/Valldoreix, 7 9

6740381 • SPRINT IDIOMES

674 07 71

C/Francesc Mora-

FOTOGRAFIA.VIDEO

• D 4 CONSTRUCCIONS C Valldoreix, 10 • MARCOVE C / S a n t Esteve, 2 9 674115-07 •PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8 raa«7 3 ? •SERRALLERIATIERRAICOMASCB. C/Mozart,9. Barcelona 218 19 96

ÒPTIQUES •TEDODÓ ÒPTICA C / S a n t Jordi, 3 0 -

PAPERERIES •ARPAU CA/alldoreix ,45

PERRUQUERIES • F O R M A S PERRUQUERA C / B e s Rogent 18 A ( a tocar mercat Torreblanca) 87B40Q6 •TABOADA. PERRUQUERA MASCUUNA R b l a C a n Mora, 1 0

CARNÉIBOSCH C/Franossc MorBQBS,29 589 60 88 •PERRUQUERIA DURDAN C/Santiago Rusinol, 2 entL2

Fincas Sant Cugat .Adrmmt'.rai ji'rc de fincas A.P.l

COMPRAS VENTAS ALQUILERES VALORACIONES ASESORAMIENTO Cl Doctor Murillo, 14 Tel. 674 (IX 97

MATALASSERIES •SOLSONA C / Rosselló, 2 5893289

•RANQO10 C/Pous, 13-local 1 6755755 •VALLÈS NET a Sant Ramon, 4 67449-18

OBJ, REGAL FESTA

58946-51 • P E R R U Q U E R I A PATRÍCIA M A R Í N CyStaJoaqurna.18 674 0 6 5 5 •PERRUQUERIA NUEVAIMAGEN ANA YENCARNA Depilaciones, Lrnpieza, aromaterapia St. Uorenç, 7 6746288 •PELUQUERIAANA C a m i d e la Creu 14 Baixos. H. convenidaG 589 35 8 9 • PELUQUERIA LOURDES C / Monestir 3 3 , entresol4

674 4026

PERSIANES a Sant Esteve, 11 gmatn-oniniggUM

•FERRON Jardins i Piscines C/RJusiTautet20 674-68-47

•PNEUMÀTICS SANT CUGAT C / Anselm Clave, 16-18

C / Alfons Sala, 12 B o t i -

AP

ga 3

5892638

•MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 18

C / Rius i Taulet, 2 7

675 0 4 5 4

674 0 5 0 3

•FIOTTO

• SUMINISTROS

O Sant J o r d i , 32

VALLDOREIX

5890605

C / M o s s è n J a c i n t Ver-

•THECARTOON

NENS (Jocs i cançons) C o n -

• J . LLAMAS Cl Valldoreix, 14

• APPLE CENTER

v e r s a c i ó per adults.

674 03 93

Plaça U n i ó . 3

67512»

58933 00

•MRW

• L A FESTA

• PROGRAM ACCÉS

C / I l d e f o n s C e r d à , 4 lo-

C / S a n f e g o Rusinol, 8

Rambla C a n Mora, 18 6 7 5 15 5 6

ca!11

6753304

C / S t a . M a r i a 14

CA GÓMEZ

67X6502

EZ5-22JH

6 7 5 5 6 74

d a g u e r , 107

CENTER

674 14 9 0

C / Martorell, 1 - cant.

675 10 11

674 53 35-674 51 04

SABATERIES •REPARACIONS DE CALCAT i copies de C/Sol, Mercat d e Torreblanca 6 7 4 0 0 14 •SABATERIA BOLONIA C / S a n t Jordi, 2 4

5892954 •TATERS O Sant Antoni, 6 2 675 5 5 0 6 , •REPARACIÓ DEL CALCAT SABATA C / Francesc Moragas,6 67532-74 •REPARACIONS DE CALÇAT i còpies d e d a u s C / S o l , 16

6749097

SEGURETAT •AUX-VYD cl Alfons SaJa, 5 0 589JZ99

TALLERS MECÀNICS •TALLER ELECTROSOL c/Sc4,19 674.3658 •TALLER MECÀNIC P. C A N A L S c / S a n t Llorenç, 2 7

6745352 •TALLERS TORNER Plana o e l'Hospital 3 5 •TALLERESMENA T o r r e b l a n c a 13 674 53 01

TELEFONIA •AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Carretera d e Cerdanyola, 4 9 5898702 • U N E A DIRECTA C / Enrique Granados. 15-local 8 589 0 3 7 4

TINTORERIES •TINTORERIA SANT CUGAT C / S a n t Antoni, 1 674 11 fa •TINTORERIA SANT CUGAT Q'SanaaaoRusincí.35 6741183 •TINTORERIA SANT CUGAT Rbla RfcataHada, 34 •TMTORERIASANT CUGAT C/Alfons SaJa, 2 6744L6Z

TRANSPORTS •ASSOCIACIÓ R A Ó » TAXI 5894422-g7miL5L

C / S t a Maria 589

7028

•USSWTOURS C/Plana de rHoapsal.10

6751349

regal i b j u t a r t a

674 7 9 6 8

R b l a Can Mora 18

•POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, p d a 1-5

• M A T E R I A L S D E LA

MISSATGERS

•DONATETOTPER L A LLAR C/MARTORELL 49 6740023 •PERYBEN C / VakJoreix, 4 5 - 4 7

•VIATJES EUROCLOT M e r c a t Torreblanca

6783803

CONSTRUCCIÓ, FO-

• MAVI objectes d e

FRANCÈS P E R A

INFORMÀTICA

ROBA PER ALA LLAR

6741» SO •PERRUQUERIA PRESENZA C/ Martorel, 2 0

•MSTAIACIOMJSA. ZAMORA, S J a Mossèn C h t o r Verdaguer, i a VakJoreix

MAT, CONSTRUCCIÓ

•CUCARRO C / Santiago Rusinol, 3 0 674 55 8 0 •NENS C/EndevaJada,12 589-6416

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 Ptas. 6743208 ( Fincas Òrgan ) •VALLDOftEIX-H. RESERVA M a g . Solar 20-A-10 p a r a unif. S u p . Solar

567 m2. 17.000.000 Ras. 674 3 2 08 (Fincas Qcgan } •BELLATERRA Solar panoràmico. m a g . Vistas. U N I C O 1050 m2. 25.000.000 Ptas. 674 32 08 IFínc-jtK fírgjut)

Hililil •Ref.82ADOSADAS, ZONATRANQULA, 160 m 2 , garaje, salón, cocina, 3 hab., estudio c o n terraz.. 1 hab., (1 b., 2 A., calefac., p i s c i n a comunrt., 26.500.000.-pts 6753355-5892643 (KSA) • R e f . 207ADOSAD A S . A ESTRENAR, 170 m 2 , garaje, z o n a lavado, s a l ó n - c o m . , c o c . , 3 hab., (1 suitte). 2 b „ 1 A., estudio jardin priva., calefac.. marmol, parket, e t c , 31^50.000.-pts 6753355-5892643 OtSAJ^ • Ret. 5 2 2 A D O S A DAS, Z O N A EL C O LOMER, sup., garaje 3 c , s a lon-cornedor, cocina, 4 h., 3 b.. 1 aseo, a s censor, caiefacción, 2 terrazas d e 2 0 y 2 5 m2, a n L 6 a n o s , 57.000.000.-pts 6753355-5892643 fJCSAJ •Ref.430UMFAMIUARES, MIRASOL, solar a dos calles d e 4 0 0 m 2 , edificación d e 5 0 m 2 a reformar, a d mite ampliación, 12.850.000.-pts 6753355-5892643 (KSA) • Ref. 5 1 0 U N I F A M I UARES, VALLDOREIX, solar e s q u i n e r o d e 5 8 0 m 2 , c o n s t . 154 m 2 e n u n a s o l a planta, garaje, trastero, s a l ó n comedor 48 m2 cocin, 3 h., 2 b.. calefac., p a r q u e t , ant. 2 a f i o s , diseno exclusivo, muy luminosa, 39.000.000.-pts 6753355-5892643 (KSA) •VALLDOREIX S u p . 2 6 0 m 2 . 4 dor. do. Com-sal 40 m2. c o c - o f f . 3, b.3 trzas. calf. 2 Park. t o d o ext. sup. solar 6 0 0 m 2 , pisc. a 10 m . E s t a c i ó n . 58.000.000.-pts 6743208 • SANTCUGATZONA CENTRO C a s a d e poble, sup. 2 2 0 m 2 , 7 dor. do, 1 dor. ind, com-sal, coc. c o m . 2 b, trza. + 2 porches, t o d o exterior, caJef, garage. 5 c o ches, reform, 40.000.000.-pts 6743208 •SANTCUGATZONA

5B9Jfl25

Rbla. del Celler. 93

• TRWITY

£ ~ U

Av. T o r r e b l a n c a , 2 5891931

5 8 9 2 2 64

C/Canovasdel CasMo.4

a

• M O T O S ÀLVAREZ CfiNinf fíoíwÉfl#f ft, 3tt 6740636

• F O T O V Í D E O F.R.

674 44 6 9 •ASESORlAJURIDl·

V

Alfons S a b 3 6

gas,8

• ZOOM. C e n t r e d e la i m a t g e

C / M a n e l Farrés. 15 D

6746308

•ATERBLAU

RbfcidelCeler,25.

Rius i Taulet 2, pra)

•CONSTRUALPA C/Sta Maia. 9-1r1a SflBOlSf • CONSTRUCCDNES Reformes torres noves

• T J M . G Exposició i

•101 PISOS

C / S t a Maria, 8

•MEDIFIACT

675 42 03

Plaça Octavià. 7

ROBA INFANTIL

m

C/Valldoreix, 28

675-0257

C/ C a n o v a s del

• ESTANC M O N E S T H

TALLES GRANS

•BLUEMOON

Sant Cugat

C' Santiago Rusinol, 23

•PEPA MARTIN

C/Valldoreix, 6 7 A

• EOUIPPOS

674 0 3 OS

MODA CONFECCIÓ

5894X42

cl St. Bonaventu'a. 24.

C/ Valldoreix, 4 1

• INDUBRUC Av. Ragull. 9 - 1 9 589 0 0 2 3

• HÍPICA CAN CALDES

20 Baixos

6 7 4 15 0 9

• CARRÉ MOBLES C/Francesc Moragas, 33 6 7 4 0 9 9 5 - 6 7 4 15-SL

5896163

Valldoreix 67475-98

675 03 51

•CICLES CARDONA

C / Santiago Rusinol, 3 7 - C / Major, 6 58922 32 C/ Canovas del Castillo, 2 - local 2 5890014

C/ A n s e l m C l a v è ,

• CAL CRISPIN

•CASAJUANA. Galeries Sant Jordi.

C / Llaceres, 12

C / Valldoreix. 60

BICICLETES

MOBLES DECORACIÓ

ROCAMORA

HÍPIQUES

C/CamiCrist Treballador, s/n

JARDINERIES

• L A PERLA C/Major, 3 674-0138

C / Francesc Moragas, 21 6740882 • J . MIRET

Del R i o d 1 n ü m . 6 1 C a n Barata

MERCERIES

• ANTONI CAMPOS

A v . J o a n Borràs, 54.

M E N T S P E R A LA

INSTRUMENTS MUSICA

•FUSTERIA

C / A n B a r n C t e « 1 Obert (A càrrec <f Isabel

•VALLÈS TECNOLÒGIC R a ç a Unió, 3

674 0 0 6 0 • SUPER-NATURAL

C t r a Cerdanycta, 67-71

• ANTENEX C/ Àngel Guimerà, 2 5S92247

ARQUITECTURA

"I

C / S t a M a r i a , 3 8 1r 1a

ANNALS VETERINARIS • DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S L U r g è n c i e s 24 h C / S a b a d e l l . 23. Sant C u g a t O b e r t nit i f e s t i u s 674 6 9 4 5 Tel. u r g è n c i e s 9 3 3 8 9 4 1 3 6 - 6 7 4 6 9 45 • LA F A U N A . R b l a del Celler, 3 5 - 3 7 6 7 4 13 OS •DINO'S Av.Can Graeüs.9 674J3JJ5 •VETERINOS Rius i Taulet.31 589 71 41

' •MONOGRÀFICS

CASTELLVÍ Sant C u g a t

FUSTERIES

TALLERS DE RELAT I

.

674 60-58

REPARTIDORS CARTES; • M A I L I N G VALLÈS, S.L. C / S a n t Domènec, 1 0 - baixos 5892371

RESTAURANTS •LABRASEMA PI. Pere San, 6

• CANSALADERIA JULIANA C/Francesc Moraon,26 m u n í

XEMENEIES • ORNALLAR C/Martoreí, 5 9 - c a n t . C/AKoneSala

eoAàx

Pareada, Sup. 3 5 0 m 2 , 4 d o r . d o , 2 d o r . inoS, c o m - a l 4 5 m 2 , coc-erff, 3 b, 1 a/ducha, 2 terraz a s (1 porche), calef, 4 Pk.,jBrd.prtv.80m2, pisc. c o m ú , asJadojDh 74.500.000.-ptB 6743208

•W1PBOS UnifamiSarsAJosades, D u p l e x a totes les zones d e s d e 21.200.00.-pts,fins a150.000.000.-pts

589Z3 74 •JUNTO ESTACIÓN Sup. 1.336 m 2 . , para dos casas. 6 8 Mill. 674 08 9 7 / FSnfjut Kant Citnfff ) •SANT CUGAT OLABARRIA M a g . Solar 6 2 0 m 2 . para unif.

• J U N T O ESTACIÓN SANT CUGAT Adosada, 4 hab., salón-comedor 4 0 m 2 , 2 terrazas, jardin privado y comunitario c/. piscina. Estudio. Garage 4 coches. 4 7 Mill. 6740897


Classificats

ELS4CANIONS • P° VALLDOREIX Casa aislada Sol. V B tas. Cinco hab. estudio, salón-comedor a 2 nivetes, 4 banos, garage, jardin. 70 Mill. 6740697 ( Fincas Rant

Cugat)

• MRASOL,UNFAMUAR OBRA NUEVA 750 m2 solar, 232 m2 construidos, 6 hab., 2 banos y aseo. Acabades de 1"caüdad. 53.000.000 Mill. i 73 74 J]

•VA ESTACIÓN,' NUEVA Solar de 600 m2, construidos. acabades de gran calidad. 49.000.000 Mill. 589 7374 (IQlPisos) •GRANGATXET.EN CONSTRUCCtON 600 m2, solar, 399 m2, construidos, 6 hab., salón con chimervea de 50 m2., cocina-office30m2. 85.000.000 Mill. 589 73 74 ( im PisnsJL

TORRES OCASIÓ • H-ACjAVIMYET

335 m2 construidos, 5 hab. dobles con terrazas, 2 banos y aseo, cocina office 20 m2, bodegay pàrking. 61.OUO.0O0MÍII 589 73 74 ( 101 Pisos) • ST. CUGAT "COLOMER'(Adorada) 317 m2. + jardin privado, 5 hab.. 3 banos + 2 aseos, salón-comedor de 48 m2., con chimenea, pàrking para 2 coches y trastero 55.000.000 Mill. 589 73 74 1101 Pisos)

LOCALS I NEGOCIS • JUNTO ESTACIÓN 100m2.enalquiler 65.000 Ras/mes. En Venta: 12.5 millones. Otro local en c/. Dos deMayode132m2. En alquiter 150.000

Ptas/mes. 6740897

PÀRKINGS EN VENDA Ofertas pàrkings en z. Parc de la Pollancreda. Desde 850.000 Ptas. 6743208

PÀRKINGS • ZONA C/SANT JORDI Para coche medíano. Soto 1.350.000 Ptas. 6740897 ' Fincas Sant Cuoat 1

PISOS NOUS •ZONA PARC CENTRAL Sup. 100 m2., 3 hab. dobles (1 tipo suite) 2 banos, sal-com. con terraza, cocina con galeria, armaries y focos empotrados, parquet, calef., gas, tot., ext, pàrking, trastero, piscina comunitària, suministr. contratados, sob 9 vecinos. Alquiter 120.000.- Ptas. 58945 66 CAranasan) • PtSDENOVA, CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a qualitat, 2 dormitoris. 13.500.000,674 12 04 -674 1181 ( Fínquas

fíncta)

• SANT CUGAT pis de 3 hab., banys, cuina, saló menjador, balcó, ascensor, exterior i assolellat. 12.700.000 ptes. 5808669-5809854 (Finques Raça) • 101 PISOS C/Valldoreix, 58. Amplia cartera de pisos, adosados. dlex, unifamiliares, terrenos y locales. Consúltenos: fe ayudaremos a econtrar lo que busca. 58973 74 • JUNTOPARC CENTRAL Bajosde91 m2., tarrza de 50 m2„ Consta de 3 hab.. 2 banos.

cocina + office. Aire acondicionado, calefacción. Piscina comunitària. 22 Mill. otro piso en la misma comunidad con terraza mas pequena 20 Mill. Pàrking opcional. 674 0897 (Fiaca&Sant CugatX^ •ESTACIÓN OBRA NUEVA Pisos de 2 hab. y 4 hab., con parket pàrking opcional. Desde 18 Mill. 589 73 74 (101 Pisos)

PISOS OCASIÓ •Rei. 506 PSO. TORREBLNCA. superfície 60 m2, comedor, cocina, 3 h., 1 b., todo exterior, saleado, sin ascensor, 9.000.000 Ras. 675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 (JÍSAJ •Ref. 492 C/VALLÈS, superfície 65 m2, comedor, 3 h., cocina, y bano reformados, soleado, 2 a planta sin ascensor, 11.550.000 Ras. 675 3 3 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 <KSA) •Ref. 448 ZONA ESTACIÓN, 73 m2, comedor. cocina, 3 hab.. 1 b., ascensor, 10.850.000 Ras. 675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 (KSA) •Ref. 434 ZONA DEPORTIVA, 80 m2, comedor, cocina, 3 hab., 1 b., parquet, ascensor, exterior, vistas Tibidabo, 14.000.000 Ptas. 675 3355-5892643 (KSA) •Ref. 460 ZONA PARK CENTRAL, 85 m2+100m2 jardin privado, salón. cocina. 3 hab.. 1 b , 1 A. con ducha, calefac. aire acondi., 1 pàrking, trastero, piscina comunit. ant. 3 anos, 29.500.000 Ras. 675 3 3 5 5 - 5 8 9 2643 tXSA)

•ST. CUGAT RBLA. RIBATALLADA Sup. 110 m2,2 Dorm. indi, com-sal, coc-off, 1 b, 1 a„ trza, calef, 1 pk grande, bien cuidado, ex. ubicación cerca golf. 23.000.000 Ptas.

589 45 66 •ST. CUGAT Z. RESIDENCIAL Atjco dúplex. Sup. 205 m2,4 dor. do. (1 suite) 1 dor. indi, com-sal, coc-off, 3 b., 3 trzas, calef, 2 pi, pk + trast, panoramico, cerca estación. 39.000.000 Ras. W J Í «

•PARC CENTRAL Atico dúplex. Sup. 107 m2, 2 dor. do. (1 suite) com-sal, cocoff, 2 b . , 2 trzas calef, 1 pk + trastero, pràct. Nuevo a estrenar, acabados 1* calidad, z. comú. y pisc. 28.800.000 Ras. 58945 66 •PISO NUEVO, Z. Parc Central. Sup. 100 m 2 . 3 hab. dobles (1 tipo suite) 2 banos, sal-com. con trraza, cocina con galeria, armarios y focos empotrados, parket, calef. gas, tot. ext., pàrking, trastero, piscina comunitària, suministr. contratados, solo 9 vecinos. Alquiter 120.000 ptas. 589 45 66 (Aranasan ) •JUNTO ESTACIÓN 3 dormitorios, gran comedor-salón, cocina reformada, bano, aseo, terraza. Mucho sol. 15.000.000.-Ras. 674 72 54 (Fincas Gironella) • CENTRICO 95 m2, 3 dormitorios, comedor-salón amplio, cocina + office, iavadero, bano, aseo, terraza. Solo 3 vecinos. Buen estado. 19.000.000 .- Ras. 674 72 54

( FinrnK filmnnlla

)

• RAMBLA CELLER 4 dormitorios, comedor-salón con chimenea, cocina, 2 bafios, amplia terraza. Mucho sol. 17.000.000.- Ptas. 674 7254 ÍFincasGkoneUa) • C/ RIUS ITAULET 160 m2, 4 hab., 2 banys, sató-menjador, cuina «office», terrassa, pi. de park.. 27.500.000 6745704-6754302 (Imdasa) • C/ SANTIAGO RUSINOL 110 nf, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo, saló-menjador, cuina «office» nova, terrassa, pi. de park.. 24.150.000

674 5704^67543.02 • OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab., assolellat, en casa amb jardí. 589 74 10 (Imdasa) • PIS DE 120 rrf, 4 dormitoris, 2 banys, molt bona vista, park.. 22.000.000 Ras. 674 12 04- 674 1181 (Finques Roca) • PLANTA BAIXA amb jardí a z. residencial, 4 dormitoris, 2 banys, cuina, totalment renovat, piscina, park.. 38.000.000 Res. 674 12 0 4 - 6 7 4 1181 { Gestiç Inmobitiaha) • RUBÍ. Av. L'Estatut, edif.nou, 85 m?, 3 hab..bany i lavabo,Calefacció. Elec. Entrada 3.000.000 Res. Resta hipoteca. 588 40 17-588 54 99 ( tncusaï • RUBÍ. C/ Casp. Per estrenar. Dúplex de 118Í 1 3 5 m . D e 4 a 5 hab., 2 i 3 banys, 2 terrasses. Calefacció. gas, pocs veïns. Acabats de qualitat. Park. opcional. RFA. Nous 14.200.000 Ras.

588 4 0 ' 7 - 5 8 8 54 99 (Finques Vatthonrat) • RUBÍ. C/ Duran i Bas, 90 m*. 4 hab., cambra bany completa, sol de matins, menjador 24 rrí, places de park. opcionals. 10.500.000 Ras. 6996548 (Finques Vallhonrat) • PIS NOU a Coll Fava, planta baixa, 103nf,3dorm. dobtes.jardi particular de 9 / n f , calefacció. Possibilitat pàrking. 21.400.000. ptes. 674 67 15 (Inniïsa ) • ATICO DÚPLEX Estación obra nueva, 120 m2, 2 terrazas de 6 0 m 2 y 15m2,fantàsticas vistas. 26.000.000. Ras. 589 73 74 (101 Pisos) • OCASION Piso de 3 hab., Bano+ Aseo, zona Torreblanca, seminuevo, perfecto, con pàrking. 16.800.000. ptes. 589 73 74 (101 Pisos } • OCASION ZONA MONASTERIO Alto muy soleado, salón, salon 20 m2., con balcón, 4 hab. (2 dobles), 1 bano nuevo + Aseo, calefacción individual. ascensor. 14.000.000. ptas. 589 73 74 (101 Pisos) • GOLF Àtico dúplex de 240 m2, + terraza. 5 hab., 3 banos y 2 aseos. Salón de 55 m2. con chimenea. zona comunitària con piscina, pàrking para 2 coches. 56.000.000. ptas. 589 73 74 ( 101 Pisos) • CALLE ROSELLON (Junto Estación) Consta de 3 habitaciones, bano reformado. cocina. Solo 11.500.000. ptas. 674 08 97 (Fincas Sant Cugat)

• CALLE DOCTOR MURILLO Consta de 3 habitaciones, salón, comedor, dos bafios reformados, etc. 14.500.000. ptas. 674 08 97 ( FinfMs

Sant

• JUNTO GOLFl TACION Lujo. Consta de 145 m2. y se distribuye en 4 hab. dobles, dos bafios completes, cocina-office muy bien. Lavero con galeria cubierta, salon-comedor de 40 m2. Parket en todo el piso. Calefacción y aire acondicionado. Una plaza de pàrking. Jardin, zona de juegos y piscinas comunitàries. 32.500.000. ptas. 674 08 97 ( Fincas S^it Cugat)

m2., con 3 y 4 hab. y 2 banos, amplias terrazas, jardin privado y comunitario con piscina, armarios y focos empotrados, parket, calef. gas, pàrking y trastero. Acabados alto standing. Desde 125.000. Ptas. 5894566 (

ArttnimanJ

•SÚPER OFERTA DESPACHO NUEVO Zona Centro. Sup. 64 m2., 1 aseo. totalmente exterior, muy luminoso, suministros contratados (inc. telefj. Alquiler; 70.000 ptas.

58945 66 (Aaaasanl

•PIS PER A LLOGAR A La Floresta 70nr 3 hab. 53.000 ptas. 23765 72 41S24 74 ( Fincas Catvet) PISOS LLOGUERS • TORRE. junto estación MiraC. SANTIAGO ROsol con o sin mueSINYOL, MUY CObtes, 3 dorm, amplio MERCIAL, Local 2 sal.com. con chimeplantas, 120mts2, nea, cocina, cuarto diafano, varias salas, terraza y jardin poste- bano, aseo, Iavadero, despensa, calef. dorior, aseos nuevos. ble vid. Jardin de Ideal despachos, ofi585nf 157.000.-ptas. cinas, escuelas,... 674 7254 125.000.- Ras. (Fincas Gironella ) 674 7254 •APARTAMENTÓS (Fincas Gironeüai^ alquiler. Con o sin • APART AMENTOS, muebles 1-2 dorm, con o sin muebles.1 sal-com con parquet dormitorios con arcocina bano compl. mario, comedor-saterraza park. opciolón, cocina, bano y nal. terraza. Desde 50.000.-ptas. Alquiler: a partir de 6747254 45.000.- Ras. (Fincas Gironella) 674 72 54 • Z. CENTRO (Fincas Gironella) 4 dorm. sal-com. co• PISOS JUNTO cina, Iavadero, bano MONASTERIO compl., aseo, galeria 2-3 dormitorios. cocalefac c. medor-salón amplio, 75.000.-ptas. cocina reformada, ba- 674 7254 no completo, galeria, (JSncas Gironella) amplia terraza. • JUNTO MONASTESol y vistas. RIO Alquiler: 65.000.C/ Plana de l"Hosp.2 674 72 54 dorm. con armarios, ( Fincas Gironella ) sal-com. con parquet, • PISOS A ESTREbano compl . cocina NAR terraza, todo exterior Delante Colegio Euro- Mucho sol. pa. Desde 95 a 115 65.000.-ptas 674 72 54

( Fincas Gironella ) •ATICO JUNTO ESTACIÓN C/. Sant Antoni. Consta de 3 hab. bano y cocina reformados. Terraza. Sol. 67.000 ptas./mes. Ademàs tenemos una amplia oferta de pisos y torres en alquiler. 674 08 9 7 Fiwr»« Sant Clinat

I

OFERTES I DEMANDES EMPRESA SECTOR AUTOMOVIL Precisa persona amb carnet de conduir per reparto a partir de 19 anys. 6751J50 "EL TITELLA TRAPELLA" On?*nrtza fes mrUors fesfes infantils. Pallassos, títelles...un regal inoblidable 674 30 91 - 319 58 76 •SI VOLS SER BASTONER... i tens més de 5 anys ara és el moment. Vine a l'Esbart a inscriure't del dia 15 al 19 de setembre.de 6 a 9 de la tarda. • E S NECESSITA instal·lador d'antenes parabòliques amb experiència. 735 16 78 735 72 01 • ES NECESSITA Noia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys, per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible coneixements d'informàtica (Word Perfect i Contraplus), interessades telefonar al tel. 675.38.01 i preguntar per Susana. • ES NECESSITA Noia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys. per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible coneixements d'informàtica. interessades telefonar al tel 675.38.01 i preguntar per Sr. Frederic.

•fcs requereix SERVEI TÈCNIC (Empresa o Autònom) per ocupar-se de la postvenda d'una empresa comercial de maquinària d'embalatge, situada a Sant Cugat del VaKès. Interessats: trucar, en horaris d'oficina, al següent telèfon 5892060 • E S CONVOQUEN DUES PLACES de GEROCULTOR/AGOVERNANT/A amb les següents característiques: Jornada: 40 hVsetmanals. Dies alterns rotatius (horari partit de12h.) Càrrec: Encarregat/dadetom. Contracte: Sis mesos amb opció posterior a contracte indefinit. Es valorarà: - Formació especifica relacionada amb la o^ronto-geriatria. Experiència com a gerocurtor/a en residència (mínim 2 anys). Experiència en llocs de responsabilitat. - Idiomes: Català parlat i escrit. Castellà parlat i escrit. - Superació de dues proves: teòrica i psicotècnica. Cerquem persones treballadores, dinàmiques i amb ganes d'integrar-se a un equip de cures per a la gent gran. Els interessats enviar sol·licitud escrita a mà. adjuntant "currículum vitae" i foto a: G.O.C. - A l'atenció del Sr. Jordi Altes Cl. Josep Iria i Bosch, 5-7, 1 a Planta 08034 - Barcelona

CAMOINS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-fhi i demana la targeta (TEL CLUB <TEls 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera Gríful, de la carretera de Cerdanyola.

^ p*f M

$Mm


EIS 4CVNTQNS

Economia

26

Divendres, 12 de desembre de 1997

Empreses

El conflicte laboral entre comitè i direcció a Lucas podria acabar avui La direcció es pronunciarà sobre la proposta del CEMAC El conflicte que hi ha a la fàbrica de Lucas Diesel System a Sant Cugat, des de fa gairebé un any, nodria acabar avui. La direcció de l'empresa haurà de pronunciar-se sobre la proposta que el comitè ha presentat al Pacte d'Eficàcia Limitada que es va signar el dia 2 d'octubre amb C C O O . A.( :. - Sant Cugat-

L'organisme mediador previ a Magistratura de Treball, el C E MAC, va recuperar dimarts la proposta de modificació del pacte signat per direcció i C C O O que van plantejar els representants del C O P i l ' G T fa dos mesos. Kl C E M A C va tornar a pres e n t a r a q u e s t a p r o p o s t a a la direcció, perquè ambdues parts consensuïn les seves posicions. El president del comitè d'empresa, Luis Prieto, està molt satisfet per la proposta que ha pres e n t a t el C E M A C . S e g o n s Prieto, "el mediador sap exactament quines són les demandes de cada part, i ha actuat en conseqüència". Si la direcció diu sí a la proposta avui, s'acabaria el conflicte a Lucas. Però, segons Prieto, "la direcció és imprevisible" i no sap quina resposta donarà. Davant la possibilitat que s'arribi a un acord, el comitè d'empresa va decidir ajornar per dilluns la vaga indefinida de dues hores que s'havia convocat per a ahir. Si finalment la direcció no dóna una resposta positiva al text proposat pel mediador, les

aturades començarien dilluns. I una condició inapel·lable q u e presenta el comitè per acceptar la proposta és que "no hi hagi cap acomiadament pel mig", segons Prieto. Així, el treballador que va ser acomiadat la setmana passada hauria d e ser readmès. La direcció de l'empresa el va d e s p a t x a r p e r q u è , sempre segons la seva versió, havia agredit un company pegant-li dos cops de puny i colpejant-lo amb un carretó. Luis Prieto assegura que no va haver cap agressió, i per això un grup de treballadors es va manifestar dimarts a la porta de l'empresa, per reclamar que el treballador pogués tornar a la feina. La direcció de l'empresa més important de Sant Cugat continua tenint reserves amb algunes de les peticions de la majoria del comitè, perquè n'hi ha "que no s'havien fet mai durant els mesos de negociacions del conveni", segons el director de Recursos Humans, Carles Cortés. Respecte a la readmissió del treballador acomiadat, la direcció ha anunciat que potser minimitza les sancions, però no es planteja que torni a treballar a la factoria.

Un grup de treballadors es va solidaritzar amb Fempleat acomiadat. Foto: A.B

El CASC debat la situació de Lucas Diesel System • El Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) i la Coordinadora Antirepressiva del Vallès (CAV) van organitzar dimarts una xerrada-col·loqui sobre la resposta sindical a la situació econòmica que es viu a la nostra societat. A la xerrada es van plantejar diversos temes, com ara els models sindicals, la problemàtica de les multinacionals i, sobretot, la situació que havia viscut l'empresa Lucas Diesel a Sant Cugat.

A la conferència van participar representants del comitè d'empresa de Lucas Diesel a Sant Cugat. El seu president, Luis Prieto, va reivindicar les actuacions del C O P com la manera de "defensar els drets dels treballadors que han trigat tant de temps a assolir-se". T a m b é hi havia una representant del comitè de l'empresa Magnetí Marelli de Barberà del Vallès, que té un expedient de regulació que afecta 159 treballadors.

Els botiguers aprenen a fer "atractius" els seus aparadors M O N T S E GONZÀLEZ - Sant Cugat -

L'associació Sant C u g a t Comerç va clausurar ahir amb èxit el curs d'aparadorisme i paqueteria comercial. Al llarg de quinze dies, experts en decoració comercial han explicat als botiguers les darreres innovacions e n a q u e s t à m b i t . El curs va constar d'una part teòrica i una altra pràctica. Les classes de teoria van incidiren les tècniques per fer més atractius els aparadors, ja que són el principal reclam per a la venda. No obstant això, la part més vistosa han estat les pràctiques, que ahir van rebre el vist-i-plau dels professors. Durant una passejada conjunta per les botigues, els organitzadors del curs i els participants van avaluar el treball realitzat als aparadors, amb l'aplicació de les tècniques explicades. Segons responsables de Sant Cugat Comerç, el fet q u e el curs hagi coincidit amb les dates nadalenques ha estat una casualitat q u e ha permès veure la utilitat immediata als objectius del curs. Sens dubte, les tècniques apreses p e r m e tran als botiguers participar amb garanties al proper concurs d'aparadors que organitza la Cambra de Comerç de Terrassa, en q u è p o d e n participar tots els botiguers del municipi, sense e x c e p c i ó . N o m é s caldrà q u e s'inscriguin abans del 12 d'aquest mes a la seu de la Cambra de Comerç.

A l · l e g a c i o n s

El PSC proposa que P Ajuntament apugi TIBI d'acord amb PIPC de PEstat i no amb el català Tornen a demanar que se suprimeixi la taxa per a la recollida d'escombraries A.C.

El grup municipal socialista insisteix a demanar que se suprimeixi la taxa de Sanejament i Tractament de Residus, perquè c o n s i d e r e n q u e el c i u t a d à ja paga aquest servei a través de l'IBI. Aquesta és la primera de

les seves al·legacions a les taxes i ordenances provisionals. Els socialistes es refereixen també a l'augment del percentatge que s'ha aplicat sobre TIBI. L'increment proposat, seg o n s el P S C , s i g n i f i c a u n increment de l'impost del 2,5%, l'equivalent a l'IPC català. Però aquest percentatge s'ha d'afe-

gir al 2,1% que ja aplica l'Estat i, per tant, l'augment global de l ' I P C és del 4,65%, una xifra que des del PSC es considera desproporcionada. Una altra de les modificacions que demanen els socialistes a les taxes provisionals és per a les llicències urbanístiques. Es considera insuf i c i e n t la tarifa p e r m e t r e

quadrat construït, i no es té en compte la capacitat econòmica de qui paga. Així, paguen el mateix, per exemple, els propietaris de construccions modestes o familiars que els constructors o industrials. Els socialistes proposen establir una taxa directament proporcional a la superfície construïda.

Àngel Casas. Foto: A.B.


Economia 27

ELS4CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1991

Les empreses:

Productes

naturals,

Xatoga.

S.L.

L'empresa X a t o g a , sensibilitzada a m b la n a t u r a , ha c r e a t una línia d e c o s m è t i c a

natural.

El principal objectiu d e X a t o g a es oferir una à m p l i a g a m m a d e p r o d u c t e s d e massatge i tract a m e n t s c o r p o r a l s i f a c i a l s , e n t r e d ' a l t r e s , utilitzant s u b s t à n c i e s n a t u r a l s e n la s e v a c o m p o s i c i ó . S ó n p r o d u c t e s e l a b o r a t s a m b olis v e g e t a l s , e x t r a c t e s d e p l a n t e s , a i g ü e s f l o r a l s i olis p u r s e x t r e t s s e g u i n t e l s m è t o d e s dels a n t i c s

herbolaris.

XAVIER GORCHS. Propietari de Xatoga

"La composició dels nostres productes és 100% natural99 NÚRIA SERRA

- Com va sorgir la idea d'elaborar productes cosmètics de manera natural? - Xatoga va néixer el mes de juny d'aquest any, ara fa 6 mesos, però ja portàvem un any pensant en la idea e n t r e el m e u soci Tomàs Eloy, metge naturòpata, i jo. Ja havíem estat fent proves dels productes amb diferents pacients, el resultat era molt positiu i llavors vam decidir comercialitzar-los. - Quins productes ofereixen? - Oferim productes unisex de • tota mena: vam començar només amb 7 productes propis de la línia de massatge, i a poc a poc hem anat incrementant l'oferta. Tenim, a més a més, una línia corporal, una línia solar, una línia facial, una línia per a esportistes,

una línia específica de tractaments com ara la termoteràpia, crioteràpia, acne, envelliment prematur, i una gamma d'aromateràpia. Darrerament hem introduït una gamma de perfums. - On podem trobar aquests productes? - Bàsicament es poden trobar a locals d'esteticiens i tractaments corporals, perruqueries, farmàcies, parafarmàcies i cases de dietètica en general. - Com elaboren aquests productes? - La base dels nostres productes és el 100% natural, no hi ha cap percentatge de composició química. Des de l'envàs, que és ecològic, fins al producte final. - Quin equip de gent participa en l'elaboració dels productes? - Un grup de biòlegs, bàsicament, que treballen des de dos laboratoris ubicats a Sabadell i València. A Sa-

• DISSENY GRÀFIC (FreeHand. Corel) • MAQUETACIÓ Quark. PageMaker • FOTOGRAFIA PhotoShop •DIBUIX TÈCNIC (AutoCad) • INTERNET/Disseny WWW • INICIACIÓ PER A NENS/JOVES

per

Ordinador AU LAS 1 DISSENY ?JÏÏiïSÏÏÏ

c/ Sant Domènec, 7-1 r 1a

SANT CUGAT del VALLÉS Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació

* PKLUQUERIA - Especial Novias y Comuniones * ESTÈTICA - Limpieza de cutis - Depilaciones - Manicura - Pedicura - Tinte y Permanente de pestanas - Tratamientos corporales - Tratamientos faciales PELUQUEROS - Maquillaje - Quiromasaje Rambla Can Mora. 10. Tel. 589 57 85 * SAUNA - Masaje - Aromaterapia Sant Cugat del Vallès * SOLÀRIUM

•tè» k

• Clases para ninos a partir de 8 afios • Cursillos especiales para colegios • Excursiones de 1 dia por

HIPICA SEVERINO DIRECCIÓN: ENRIQUE FARRÉS VlDALS

• Prvfesor títulado técnico

Collserola deportivo

de base en equüación • Venta de caballos de todas las razas Tel: 674.11.40

^m

Especialitzats només en IDIOMES I TRADUCCIONS

(y* , 4 > * íí**

v^

^

M*

Rius i Taulet 2, Pral. 1" • Tel. (93) 674 82 15 0 8 1 9 0 S A N T CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

badell s'elabora tota la línia facial i corporal, i de neteja, com ara els xampús; i a València tenim tot el que és proveïment de tractaments específics (cel·lulítics, antiestrés, tèrmics, etc). - Quina acceptació tenen els productes de cosmètica natural? Quin agrada més? - Tenim una molt bona resposta per part del públic, ja que partim de la base que comercialitzem un producte de molt bona qualitat. Tothom qui ha provat algun dels nostres productes o tractaments, ha repetit. El producte més venut és un dels 7 inicials amb què vam iniciar la nostra activitat, que és el tractament corporal antiestrés. Aquest producte activa la circulació de la sang i millora sensiblement els problemes de varius, cames pesades, tensió de cervicalsi tractaments postoperatoris. En general, estem

XavierCordis garanteix la qualitatnaturaldels productes. Foto: A.B. contents de l'acceptació de tots els notres productes. - Ofereixen uns preus força competitius. Com s'aconsegueix? - Tot depèn dels guanys que es vulguin fer. Nosaltres hem cregut que havíem de posar uns preus assequibles perquè la gran majoria de gent pugui comprar-los, i repetir. No està renyida la qualitat amb el preu. - Els productes naturals ajuden a mantenir l'equiUbri biològic del nostre cos. D e quina m a n e r a ? - T o t producte natural, en no por-

tar elements químics enla seva composició, ajuda a la hidratació i l'enriquiment de la pell. No utilitzem productes agressius i, pert tant, el nostre cos ho agraeix. - A quines zones comercialitzen els seus productes? Quins projectes de futur tenen en aquest sentit? - Al Vallès, a Barcelona, a Tarragona, el Montsià, el Garraf, el Baix Llobregat i, amb vista al futur, volem introduir-nos a Andorra i a diversos punts de l'Estat espanyol.


I N S T I T U T

E L P R I M E R C E N T R E DE R E C U R S O S EN I N F O R M A C I Ó I ASSESSORAMENT S O B R E ESTUDIS I P R O F E S S I O N S

• Q u i n s estudis v o l s fer? • Q u i n a professió vols exercir? • C o m has d e buscar feina?

Pau Claris, 128 4t la - 08009 Barcelona - Tel. 215 13 65 - Fax 483 43 15 E:-mail: institut@dep.net

OFERTA DE T R E B A L L PUBLIC Convocatòria de la Presidència de la Generalitat, del procés selectiu per a l'accés al cos de diplomats de la Generalitat, enginyers tècnics industrials. Sol·licituds: fins al 23/12/97, als registres generals de les seus centrals dels departaments de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 2531/3-12-97)

al Cos d'Agents de i'AdéirÉs^çió de Justícia. Sol·licituds: fins ai 24/12/97, al Ministeri de Justícia, Secretaria d'Estat de Justícia, c. de la Manzana, 2, 28015 Madrid. (BOE núm. 29074-12-97) Convocatòria de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la provisió de 2 places de Vigilant Agent auxiliar de la Policia Local. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 290/4-12-97) Convocatòria de f'AMitarneotdeCalonge, per a ia provisió tfum plaça d'Administratiu d'AdirfoiBfcaoIé Uà* nerai, Oficina d*MorrneeJó Iturisma. Sotfcituds: irdormacióafí^ufftBTjerlt (BOE núm» 290/4-l2~«7| Convocatòria de l'Ajuntament de Calonge, per a la provisió de les següents places per a l'Administració general: 1 Funcionari administratiu. 2 Funcionari auxiliar administratiu. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 290/4-12-97)

Convocatòria de l'Ajuntament de Lleida, per a la provisió en propietat de tres places de Sergent de la Guàrdia urbana, de funcionaris de carrera. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2532/4-12-97) Convocatòria de l'Ajuntament de \Md** per a ia provisió en propietat dfttna plaça d*ArquiteeteTecnie> de funcjopa^detatfrera. SçÜeituds: irifcfrt^cióafAjun*2BT»ent $ 0 6 0 «um. 2532/4-12*97) Convocatòria de l'Ajuntament de Sitges, per a la provisió en propietat de 4 places d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (BOP de Barcelona 291/5-12-97) Convocatòria del Ministeri de Trefcal i Afers Socials, de les ptoves selectives per a l'ingrèsai Ce» &íperidr dinspectors de Treball i Seguretat Social. Sol·licituds: Uns ai 22/12/97, ai Ministeri de Treball i Afers Socials, c. Agustr» de 8et«ricourt. 4, de Madrid (BOEn0mÍ8a^-12-97) Convocatòria de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès - Patronat Municipal de Cultura, per a la provisió d'una plaéa de Gerent. Sol·licituds: fins al 22/12/97, a l'Ajuntament. (BOE núm. 288/2-12-97) Convocatòria de l'Ajuntamem de Mataró-Rrtror^Munk^de<^J*a, per * # * * O V M Q de t n » pJaeee d*A-

Convocatòria de l'Ajuntament de Mataró - Patronat Municipal de Cultura, per a la provisió de tres places d'Auxiliar Tècnic de Teatre, mitjançant concurs de mèrits. Sol·licituds: fins al 22/12/97, a l'Ajuntament. (BOE núm. 288/2-12-97) Convocatòria'de l'Ajuntament de Gurb, per a la provisió de dues places d'AuxHiar Administratiu/va, de la plantilla de funcionaris de carrera. Sol·licituds: fins al 30/12/97, a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2532/4-12-97)

a»Porftatr*» raJt»

fBOEnúm Convocatòria de l'Ajuntament de Lleida, per a la provisió en propietat de tres places de Tècnic de Gestió, de funcionaris de carrera. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2532/4-12-97) Convocatòria defj da, peralapJcMskien donaria de carrera. (DOGC núm 2S32M-12-0?)

deuei-

Convocatòria de l'Ajuntament de Mataró - Patronat Municipal de Cultura, per a la provisió d'una plaça de Taquiller, mitjançant concurs de mèrits. Sol·licituds: fins al 22/12/97, a l'Ajuntament. (BOE núm. 288/2-12-97) fnibttcació de l'Ajuntament de C*rvara, de {'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 1997, de íessegaents $*s-

1 Arquitecte Tècnic Aparellador. 1 Auxiliar de Recaptació. 1 Operari de Piscines. (BOE rtüm. 289/3-12-97)

rectorate for tbe Registry, Legal Service and Studies* Btt© Beilard, 79, Brussels B-1040, Bèlgica. Fax. +32.2/2822330.

Publicació de l'Organisme Autònom Museus Municipals de Sabadell, de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 1997, de les següents places vacants: 2 Tècnic Superior. 1 Tècnic Auxiliar. (BOE núm. 289/3-12-97)

Convocatòria de Cofederation of British Industry, de Beques d'intercanvi professional. Sol·licituds: fins al 31/12/97, a Overseas Scholarships, Centre Point 103 - New Oxford Street, London WC1A 1DU EUA. Tel. +44.71.3797400.

Publicació de l'Ajuntament de Caldes de MalaveHa, de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 1997, de las 2 Educador Guarderia Infantil, 1 Director Guarderia Infantil (BOE núm. 289/3-12-97) Publicació de l'Ajuntament de Gelida, de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 1997, de les següents places vacants: 1 Professora - Directora del Jardí d'Infància. 1 Professora del Jardí d'Infància. 1 Professora (eventual) 1 Professora a temps parcial. (BOE núm. 289/3-12-97) BEQUES, AJUTS, PREMIS I SUBVENCIONS Convocatòria del Ministeri d'Administracions Públiques, d'Ajuts a la investigació sobre metodologia d'aplicació de polítiques públiques des de les Administracions públiques i des del punt de vista de l'impacte de la descentralització. Sol·licituds: fins al 31/12/97, a l'Institut Nacional d'Administracions Públiques, c. Atocha, 106, 28012 Madrid.

CkMwocatÒría de ia Comissió de tes Comunitats Europees - CCE, Unió Eupopea, efAjuts per a operadors (instítucioris de formació, empreses, etc..) m et camp de la producció i indústria europea audiovisuaf, SoHíclyds; flns aJ 28*03/98, alaCCE, fuedetaLoWfetstraaí200,capdela Unitat X/C/2, St Jacques Detrnoly, 81049, Brusel·les. Fax +32.2.2999214. CONSTITUCIONS I CONVOCATÒRIA DE JUNTES Sant Cugat: Convocatòria de Junta general Extraordinària de l'empresa SATCO CHEMICALS, S.A. Dia i lloc: el 23 de desembre de 1997, 9h, al c. Fedanci, 8-10, a Sant Cugat del Vallès. (BORME núm. 232/4-12-97) Barberà del Vallès; Convocatòria de Junta general Ordinària I Extraordinària de l'empresa DETALUSTAS UN&OS.SA. Pfetloc: eliededeser«bfedei997> 21h» etdoms® social $ORME núm. 229/1-12-97) Barberà del Vallès: Constitució de l'empresa INVERSIONES SIVA SL. Objecte social: activitat immobiliària. (BORME núm. 231/3-12-97)

$lM*4*nat» l 9 9 8 - 1 9 ^ , j p # ; #lfcin*

Cmmu ifuílat: li'MÜtiaÉiii ir> i IntermedtÉta^.oorflepe: at «actor •

aacao*rr«csen) vc4àraadeconeixment. SoMtoMds: ftisal 31/12/97, Avetw» desArts>l9H,B-l040BrufieJ·les, Bèlgica. Tet *S(MH.$12Q<11.'.P«* +32.2.2120400.

Sant Cugat: Constitució de l'empresa GRAFICOS PUBLICUGAT, SL. Objecte social: disseny i composició d'arts gràfiques i publicitat. (BORME núm. 231/3-12-97)

Convocatòria de la Universitat Rovira i Virgili, de 21 Beques d'investigació en les àrees mèdiques bàsiques, enginyeria, informàtica, química i enginyeria elèctrica i mecànica, per a la formació del professorat. Sol·licituds: fins al 19/12/97, al Servei de Recursos Humans Registre General, c. de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. Tel. 977.559504. Convocatòria del Premi Comitè, de les Regions a tests docfiïrale,ai&feaiei tema "Regió i ciutat rivateosócken una Europ* descentralitzada?*. Sol·licituds; fins al 15/12/97, a Dl-

de fusta* (BORME núm.

DEP 'Selecció d I n f i Quatre Cantons

011 c i a I


EIS4CAIMO>S

29

Divendres, 1J de desembre de 10(J7

o I e I b o I

Pendents de resolució La setmana vinent se sabrà si el CV Sant Cugat es retira o no de la lliga El s è n i o r f e m e n í d e l C l u b V o l e i b o l S a n t C u g a t p o d r i a p e r d r e la categoria la s e t m a n a vinent, d e s p r é s q u e el seu president, C a r i e s C a s t r o , notifiq u é s via f a x a q u e s t f e t . A r a , el co-

mite d e c o m p e t i c i ó ha o b e r t un exp e d i e n t d i s c i p l i n a r i al c l u b s a n t e u gatenc. El màxim responsable d e l'entitat s a n t c u g a t e n c a no vol continuar "fent e l r i d í c u l " p e r les pistes d e vo-

leibol d e l'estat tot i q u e , segons afirm a C a s t r o , "és el q u e v o l el s e n y o r Q u i n t a n a " , president d e la Federació E s p a n y o l a d e V o l e i b o l . El C V S a n t C u g a t , d o n c s , n o va viatjar e t c a p d e

s e t m a n a passat a G r a n a d a ni t a m p o c rebrà aquest dissabte el Caja Àvila. La s e t m a n a vinent, l'esport local podria p e r d r e un dels sèniors q u e milita a la c a t e g o r i a més alta d e l s e u e s p o r t .

Àl-KX LÓPEZ - Sant Cugat -

Fins la setmana vinent no es podrà confirmar si el sènior fem e n í del Club.Voleibol Sant Cugat continuarà militant o no a la lliga de voleibol de Divisió d'Honor. La setmana passada el Club Voleibol Sant Cugat va enviar via fax un escrit a la federació espanyola de voleibol en el qual demanava la posposició del xoc que l'havia d'enfrontar amb la Universitat de Granada per "malaltia" d'alguna de les seves jugadores. El fax, que no anava acompanyat de la docum e n t a c i ó necessària q u e d e mostrés aquest fet, va ser cont e s t a t r à p i d a m e n t p e r la federació, que no acceptava la petició. Va ser llavors quan el president de l'entitat santcugatenca, Carles Castro, va enviar un nou fax on anunciava que el CV Sant Cugat es retirava de la competició. A partir d'aquí, el comitè de competició haurà de reunir-se per tal d'obrir un expedient disciplinari al club santcugatenc. D i m e c r e s passat al matí, però, el comitè va fer arribar per fax una carta a Carles Castro explicant-li que disposava de 72 hores per al·legar. El màxim responsable del club ha

Let)>ia sèniar femení del CV Sant Cugat patina Jaua deistic Feta FOJPSSlfR

anunciat que pensa fer-ho i que demanarà a Miguel Àngel Quintana, president de la federació espanyola, q u e provi de trobar alguna solució a la situació de l'equip, "tal com en el seu moment es va comprometre a fer". Castro ha afirmat t a m b é que,

RESTAURANT

NOU SALO

ara per ara, l'únic suport amb què compta és amb el president de la Federació Catalana de Voleibol. Possibles sancions El fax que va enviar Castro no-

tificant la seva decisió d'abandonar la lliga ha provocat que el comitè de competició sancioni el club santeugatenc, amb una xifra q u e encara es desconeix. Si finalment fos exclòs de la lliga perdria l'aval d'un milió de pessetes q u e el club ha haver

de dipositar per poder participar-hi. D'aquesta manera, el sènior femení no va disputar el xoc que l'havia d'haver enfrontat a la Universitat de Granada. Aquest cap de setmana tampoc no rebrà la visita del Caja Àvila.

Restaurant per a 200 comensals MENÚ DIARI De dilluns a dissabte BUFET OBERT Diumenges Amplis jardins i aparcament gratuït

NOVA DIRECCIÓ

NOVA CUINA

Obert de dilluns a diumenge migdia Divendres i dissabtes també vespres

Un marc ideal per a les seves celebracions

Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola, km4,6 •Tel. 589 09 67


30

Esports

ELS ÍC4IYTOÏNS Divendres, 12 de desembre de I'997

B à s q u e t

F u t b o l

Lluís Folch presenta la dimissió i la junta directiva l'accepta

Primer triomf de l'Sporting a la lliga À. L.

El conjunt santcugatenc ha perdut en les últimes deu jornades U n cop va finalitzar el partit que va en-

per 6 1 punts a 6 5 , l'entrenador del primer

acceptar. D o s dies després Enric Tomàs,

frontar l'equip d e bàsquet de la UE S a n t

equip, Uuís Folch, va presentar la seva di-

president d e l'entitat, nomenava Ó s c a r

Cugat a m b el Bonaire de Terrassa, que

missió. A q u e s t a v e g a d a , la junta directi-

Izquierdo nou tècnic del primer equip d e

va acabar a m b la derrota vermell-i-negre

va d e l'entitat santeugatenca sí que la va

la secció d e bàsquet.

Al.KX Lól'KZ - Sant Cugat -

U n í s Folch ja no es l'entrenador del primer equip de bàsquet de la l'nió Esportiva Sant Cugat, com tampoc no coordinarà més a q u e s t a secció del club santcugatenc. Després q u e el conjunt \ ermcll-i-negre ensopegués a la Sala Escolar davant el Bonaire de Terrassa per 61 punts a 65 -la d e s e n a derrota consecutiva-, Folch va presentar la dimissió i Enric Tomàs, president de l'entitat, aquest cop sí que la va acceptar. El fins ara tècnic sancugatenc ha explicat que "quan s'arriba a una situació en què un equip no funciona a nivell de resultats, el millor és no deixar passar el temps i fer un canvi d'entrenador". Ja fa unes quantes setmanes Folch va posar el seu càrrec en mans del cos directiu del club, que finalment no ho va acceptar. Curiosament, poc després la junta donava un ultimàtum a Folch: si no guanyava un dels dos e n frontaments següents hauria de posar p u n t i final a la seva etapa esportiva com a tècnic a Sant Cugat. Els vermell-i-negre no van guanyar ni a Cornellà ni a la Sala Escolar amb el Bonaire.

B ta m tècnic *J la K tat

Un cop acabat el partit, Enric T o m à s no va cessar el tècnic - t a m p o c no en tenia la intenció- sinó que va ser Folch qui va presentar la seva dimissió. Però Lluís Folch també declara q u e no comptava amb el suport de dos jugadors de l'equip: Miquel Àngel Munoz i Albert Negre, a m b els quals hi havia moltes "diferències". Segons

FMrYMNMIUCU

Folch, l'únic que feien era "enrarir l ' a m b i e n t al v e s t i d o r " . L'extècnic de la UE Sant Cugat creu q u e "la directiva s'ha confós i ha barrejat dues coses ben diferents: un acte puntual i la trajectòria de l'equip". Folch, orgullós L l u í s Folch marxa del c l u b

santcugatenc "amb el cap ben alt, orgullós per tota la feina que he fet". Va arribar al final de la temporada 9 5 / % , tot i que anteriorment ja havia estat a l'entitat. "Quan fa cinc anys vaig arribar a la UE Sant Cugat no hi havia cap tipus d'estructura i vaig fer un equip que vaig pujar de categoria". La directiva de la l ' E Sant Cugat ha fet públic un comunicat q u e consta de tres punts: el primer accepta la dimissió de Folch, el segon agraeix els serveis i la ded i c a c i ó p r e s t a d a i el t e r c e r nomena com a nou tècnic Oscar I z q u i e r d o . Abans de marxar, Folch ha enviat un missatge: "Desitjo molta sort als que sempre han estat al m e u costat i també als q u e no n'han estat, perquè són dins un grup esportiu: la U E Sant Cugat". Oscar Izquierdo, el fins ara segon tècnic del conjunt santcugatenc, assumirà el càrrec de primer entrenador. Segons Enric Tomàs, Óscar Izquiero "compta amb tot el suport de la junta directiva". El primer equip es desplaça a la pista del C N Sabadell, líder. L'equip vermell-inegre no guanya des del 28 de setembre, quan va derrotar a la Sala Escolar a la Salle Manresa.

F u t b o l

- Sant Cugat -

L'Sporting Mira-sol va aconseguir diumenge passat la primera victòria a la lliga després de tretze jornades, en derrotar el Rubí, tercer classificat a la taula. Els dos gols locals els van marcar Juan i Mora, que van donar el triomfal conjunt que dirigeix Quico León. Les incorporacions d'Àlex, Baquero i Antonio han donat molta consistència al joc de l'equip, sobretot en defensa. Aquest cap de setmana, el conjunt de Mira-sol, que continua últim amb 7 punts. visita cl camp del Tibidabo, quart per la cua amb l() punts.

P o l i & s p o r t i u

A c t e del 1 0 è aniversari del CAR • Sant Cugat -

Ahir al vespre es van celebrar una sèrie d'actes en commemoració del 10è aniversari del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Aquests van ser els següents: una taula rodona sota el lema "Esport d'Alt Rendiment", una conferència a cànec de Josep Lluís Vilaseca, exsecreatri general de l'esport, amb el títol "CAR: 10 anys"; es va descobrir una placa commemorativa Barcelona-92, s'inaugurà la Sala d'Honors i finalment es va presentar la maqueta d'un nou institut que s'anomenarà Baró Pierre de Coubertin. /À.L.

s a l a

El W i n t e r t h u r no s'allunya de la zona de descens Lequip santcugatenc rep el Maspalomas, quart a la lliga AI.EX LÚI·IÍZ

- Sant Cugat -

ALUMINI

I

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix,53 SANT CUGAT

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61

Si fa dues setmanes el Winterthur Sant Cugat deixava escapar tres punts prou importants a Centelles, dissabte passat tan sols va empatar a la pista del Sícoris Portainé, un equip molt debilitat respecte al de les últimes temporades. El mateix entrenador Carles Navarro ha explicat que "els jugadors no han estat a l'alçada" del partit. Ben cert q u e el FS Sant Cugat va notar les cinc baixes que tenia per a aquest partit: els porters Antonio i José Luis, i els jugadors Pinell, Costals i Javi López. Així, el tècnic del primer equip tan sols va poder disposar de nou jugadors. Navarro ha dei-

xat ben clar que "vull creure que les baixes s'han deixat notar". Josep Zapater, porter del sènior B que milita a la categoria de Territorial Catalana, va debutar amb el primer equip. Amb aquest empat, el FS Sant Cugat continua sense allunyar-se de la zona de descens. Només un punt el separen d'aquesta perillosa zona. Partit complicat El proper partit de lliga enfrontarà el Winterthur Sant Cugat al pavelló municipal davant el Playas de Maspalomas, equip que la temporada passada militava a la Divisió d'Honor. El conjunt de les Illes Canàries ocupa la quarta posició amb 18 punts, 8 més

que els vermell-i-negres, que són dotzens. D e l'adversari, Carles Navarro en destaca la seva "tècnica", mentre que diu que el seu equip ha de guanyar a casa "perquè és bàsic". El Winterthur Sant Cugat només ha vençut un partit al pavelló municipal, quan va derrotar l'Andorra de Terol.Per aquest xoc, l'entrenador vermelli-negre no podrà comptar amb quatre jugadors: el porter José Luis i els jugadors Pinell, Javi López, Monjonell, tots lesionats, mentre que Costals serà dubte fins a última hora. Navarro, per tant, s'ha vist obligat a convocar Josep Zapatér, Óscar Díaz i Oriol Serra, del sènior B, que ja van ser convocats en la passada jornada del campionat.


Esports

ELS4CANIÜNS Divendres, 12 de desembre de 1'997

G i m n à s t i c a

31

Futbol

Rítmica

L'infantil del Muntanyenc acaba quart a l'estatal

sala

L'Olímpyc de la Floresta rep el Llopart de Barcelona

L'aleví, que també hi participava, finalitza quinzè

À.L. Cagat -

La ciutat de Sevilla va acollir el cap de setmana passat la X X I I I edició del Campionat d'Espanya de conjunts, on l'equip infantil del Club Muntanyenc Sant Cugat va acabar en una "me-

reseuda" quarta posició, mentre que l'aleví va ser quinzè. Aquest va ser el primer cop que els dos equips disputaven alhora un estatal. L'infantil ja hi havia pres part fa dos anys, mentre

que l'aleví hi anava per primera vegada. Paqui Leplat ha explicat que el club santcugatenc ja té renom en la gimnàstica ritmica estatal i que els tenen molt de respecte.

ALEX LÓPEZ - Sevttla / Sant Casat -

L'equip infantil del C l u b Muntanyenc Sant Cugat, amb una p u n t u a c i ó de 28,850 punts, va finalitzar en la quarta posició final a la XXIII edició del Campionat d'Espanya de conjunts, que va celebrar-se a Sevilla el cap de setmana passat, i que va registrar un rècord de participació amb un total de 148 equips inscrits en les cinc categories establertes (aleví, infantil, juvenil, júnior i primera). El primer classificat va ser el Pozuelo de Madrid, amb una puntuació final de 30'050 punts, seguit del Montemar de València i del Castilla Parquesol de Castella i Lleó. En categoria infantil hi van prendre part un total de 33 equips. Paqui Leplat, màxima responsable de la secció de gimnàstica rítmica del CM Sant Cugat ha explicat que "sincerament no m'ha sorprès la quarta posició que hem assolit a l'estatal perquè tenia moltes esperances dipositades en elles". Leplat també ha assegurat que "tot el que s'ha treballat fins ara ha donat els

H o q u e i

han? iafaMbl U CM Sart Cwjat va acatar part i restatal, aja n va ctMnr i SefHh.nTM.inMm

seus fruits amb aquest resultat. Ara, quan sortim a la pista, tothom ens respecta perquè ja no som d e s c o n e g u t s en la gimnàstica estatal". Aquesta ha estat la segona participació d'un conjunt infantil de l'entitat santcugatenca en un estatal. El proper 20 de desembre l'equip infanil del CM Sant Cugat prendrà part en la gala Joaquim Blume.

herba

Els equips del Júnior continuen amb la seva trajectòria brillant - Sant Cagat -

En la doble jornada del cap de setmana passat, l'equip masculí del Júnior va tornar a fer un bon paper en empatar en els dos desplaçaments a què va haver de fer front. Dissabte va empatar a 1 gol al camp del RC Polo, i dilluns a 3 al terreny de joc del Taburiente, que enguany estrena categoria. Si a Barcelona el conjunt santcugatenc va avançar-se al marcador, però finalment va encaixar el gol de la igualada, a Las Palmas l'equip blau-i-negre, que perdia per 2 gols a 0, va reaccionar i va acabar empatant el xoc. El cap de setmana passat van debutar amb el primer equip Inaki Orsola, que fa algunes setmanes ha tor-

L'Olímpyc de la Floresta, que el cap de setmana passat no va disputar cap partit en no haver jornada de lliga a Primera Nacional A, rep dissabte a partir de les vuit del vespre el Llopart, equip on juguen tres jugadors del Winterthur Sant Cugat que han estat cedits aquesta temporada a l'equip barceloní: els germans García, Carlos i Inaki, i Pablo Màrquc/.. L'equip dirigit per Àngel Ruiz ocupa la novena posició amb 11 punts, mentre que el Llopart és onzè amb 8 punts. Dijous passat, el conjunt de la Floresta va disputar un partit amistós a la pista del Gavà, equip de Divisió de Plata que milita al grup del Winterthur Sant Cugat. A causa de la situació actual del conjunt florestà fa que aquestequip necessiti sumar els tres punts en joc. Un resultat advers podria complicar les coses als de La Floresta.

nat d'Austràlia, i el juvenil Borja Campos, de qui el tècnic Andrés Barriefitos s'ha mostrat molt satisfet pel seu rendiment. El conjunt santcugatenc, que ocupa la sisena posició amb 13 punts, rep aquest cap de setmana el Sardinero, desè amb només 4 punts. L'equip femení del Júnior va vèncer diumenge passat al camp de la Universitat de Sevilla per 1 gol a 2. Els gols del triomf els van anotar Carol Abad i Luci López. Les de Núria Olivé tan sols han perdut en una ocasió: al camp de la Real Sociedad. El balanç a la lliga de les santcugatenques és de tres victòries, quatre empats i una derrota. Aquesta jornada, l'última de la primera volta, reben el CD Terrassa. /A.L.

L'aleví, quinzè L'equip aleví del CM Sant Cugat va acabar la competició en un quinzè lloc, amb una p u n t u a c i ó final de 27,700 punts, d'un total de 33 equips. El primer classificat va ser l'AtZar de València, que va obtenir una puntuació de 29,700 punts. Segons Leplat, el conjunt aleví "ha fet tot el que es-

H o q u e i

tava a les seves mans". El proper juliol, el CM Sant Cugat podria participar a l'estatal d'individuals si aconsegueix superar les fases per accedir-hi. El cap de setmana passat les gimnastes del CM Sant Cugat Griselda Marfil i Paulina Sandoval van acabar en la segona posició -per darrera d'Itàlia- del Torneig Els 4 Motors, en representació de la federació catalana.

p a t i n s

El PH Sant Cugat visita el Santa Isabel, exequip de Lluís Sànchez - Sant Cugat -

El Patí Hoquei Sant Cugat va sumar diumenge passat al pavelló municipal la seva segona victòria consecutiva en derrotar el JMJ per 6 gols a 2. Amb tot, l'equip santcugatenc no va fer un bon partit i li va costar força desempallegarse de l'adversari en el lluminós. La primera meitat va finalitzar amb empat a 2 gols, però a la represa els jugadors entrenats per Lluís Sànchez van prémer l'accelerador. El JMJ, últim a la taula sense punts, va posar les coses difícils als vermell-i-negre. En aquest partit, l'entrenador santcugatenc no va poder comptar amb Alex Costa, que estava lesionat. Després de les nou primeres jornades de lliga a Segona

Catalana, el PH Sant Cugat compta amb un balanç de cinc victòries, un empat i tres derrotes. En aquests moments, el conjunt santcugatenc treballa per assolir el seu objectiu de situar-se entre les cinc primeres posicions . a la classificació. Ara per ara, aquest equip és setè a la taula, amb 11 punts. Aquesta jornada, el PH Sant Cugat visita la pista del Santa Isabel, exequip de l'entrenador santcugatenc Lluís Sànchez, que també coordinava tots els equips del club. El conjunt barceloní ocupa en aquests moments l'avantpenúltim lloc a la taula, amb només 2 punts. Sànchez ha qualificat el xoc de "difícil perquè la seva pista és molt petita i se la tenen molt ben estudiada". /À.L.

Tria

t i ó

Murillo s'especialitza en el triatló - S a n t Cagat -

Manel Murillo es troba "força recuperat" de l'operació a què va sotmetre's a principis de setembre per culpa d'una hèrnia discal i una vèrtebra trencada. L'atleta santcugatenc, de 41 anys, es va lesionar el passat mes de juny treballant. Murillo, que llavors ja va decidir que s'especialitzaria en triatló (natació, atletisme i ciclisme) per falta de suport econòmic, fa setmanes que entrena en aquesta nova disciplina. L'atleta santcugatenc, que es prepara al CN Sabadell, fa 12.000 metres nedant cada setmana, sota la supervisió de Van Boer, exentrenadorde Martín López Zubero. Manel Murillo, que té previst participar al gener en alguna prova ciclista, lluirà una bicicleta de la marca alemana Kastle i rebrà el suport tècnic de Ciclos Morenito, de Terrassa. Enguany, el santcugatenc ha estat tercer a la Mitja Marató de Sant Cugat i sotseampió d'Europa per seleccions. Murillo també ha estat quatre vegades campió d'Espanya dels 100 quilòmetres. La temporada de triatló començarà el mes de maig. /À.L.


32

Esports

H S 4 C A N T O N 3 Divendres, 12 de desembre de 1997

F u t b o l

Handbol

Albert V i nas: "El Sant Cugat Esport creu en ell mateix"

La UE Sant Cugat rep un assequible Bordils

üequip vermell-i-negre visita el Ripollet, també recentment ascendit

À.L. - Sant Cugat -

ga de Primera Catalana. L'entrenador santcugatenc, Albert ViAas, confia plenament en els seus jugadors i avança que ben aviat podria haver-hi una nova incorporació: un davanter. El proper ad-

La Gramenet, amb una victòria al camp municipal d'esports davant el Sant Cugat per 1 gol a 3, va fer possible que el conjunt vermell-i-negre encaixés la vuitena derrota consecutiva al campionat de lli-

versari dels vermell-i-negre a la Primera Catalana serà el Ripollet, conjunt que aquesta temporada, com el Sant Cugat, estrena categoria. Vinas continua amb molts jugadors lesionats.

Al.KX LÓPKZ - Sant Cugat -

Kl Sant Cugat Ksport va caure per vuitena jornada consecutiva davant la C r a m e n c t , un dels equips que lluita per assolir l'ascens a 'Tercera Divisió, per 1 gol a v Novament el conjunt vermell-i-negre va fer un bon partit, però altra vegada li va mancar capacitat ofensiva, ara per ara el problema més greu del conjunt que dirigeix Albert Vinas. I .'entrenadi >r santcugatenc no va comptar en Ton/e inicial ni amb Joan ni amb Mundi, dos jugadors habitualment titulars, i sí que ho va fer amb I )ani Yallespín. Nando, la darrera incorporació del Sant Cugat, va debutar a la segona meitat i va donar la passada del gol a Joan. Vinas destaca que "el Sant Cugat creu en ell mateix, en el seu treball, i està convençut que se'n sortirà, tot i que cada setmana es fa més difícil creure-s'ho". Vinas ha reconegut que compta amb la confiança de la junta directiva, "que està tenint un tracte exquisit". "Des que vaig arribar a Sant Cugat, en cap moment m'he sentit qüestionat, ben al contrari, sempre he sentit que tenia suport", afirma

... •• m- «li >• '•%. • • :• ;sJOmm ;

^.^m-ï'w^mm

#M!«Í:.&««

W ite ftrautrj

Tf|piü

-mau'

7tSB# fBBüï?

•%

Després que el cap de setmana passat no hi hagués jornada da Primera Catalana, l ' e q u i p d'handbol de la UE Sant Cugat rep aquest cap de setmana el Bordils, que ocupa la darrera posició, amb només dos punts i un balanç d'una victòria i nou derrotes. Els homes de Joan Sancho. en canvi, són segons amb els mateixos punts que el líder, el Cardedeu, que en té 18. D'aquí al final de la primera fase, els santcugatencs han d'enfrontar-se al Bordils, el Gavà, l'Esplugues i el Cardedeu.

K à r t i n g

Illa rep demà el trofeu de campió

tVBKfí ^OUAO

\

TUfe^r

- Sant Cugat -

Ï&& LifomiacMM Sant Cuiat Espai éj

l'entrenador vermell-i-negre. Vinas, a més, ha volgut aclarir que "la plantilla i el cos tècnic estem al corrent de pagaments i no tenim cap problema econòmic". Aviat, un davanter El Sant Cugat podria lligar ben

L A

pittttdiviRt li

aviat un nou davanter, tot i que el club, de moment, no pensa donar la baixa a cap jugador del primer equip. El proper enfrontament del Sant Cugat Esport a la lliga serà diumenge a Ripollet, equip que també va pujar a Primera Catalana amb els vermell-i-negres. Per a aquest xoc, Navarro no

S

S S I F f C A C l O N

FITI:YOUNUMWQZ

podrà comptar amb Juan Carlos, Gàlvez, Gonzàlez i Beumala. El Ripollet és novè a la classificació amb 21 punts, mentre el Sant Cugat és quart per la cua amb 16 punts, a un de la zona de descens. Una victòria a domicili en la seva "lliga particular" trencaria amb els mals resultats.

C A T E G 0

R 1 A

Xavier Illa rebrà demà, en el transcurs d'un sopar, el trofeu que l'acredita com a campió en categoria júnior de la VI edició del Campionat Fórmula Catalunya de karts. El pilot santcugatenc, de 16 anys, va finalitzar el campionat a mitjans de novembre com a líder destacat. Ha aconseguit un balanç de tres victòries, una segona posició i tres tercers llocs. La temporada vinent, que començarà al febrer, Xavier Illa pilotarà en la categoria de 125 c.c. /À.L.

M A X

^^M\

Premis Esport en Marxa 1 9 9 7 Ràdio Sant Cugat i Autocugat Opel nffBOL

MOQUI? P ^ I f l I S

15 13 10 •

PB SAÏCT CUGAT

VanessaCostas Laura Gallego Rosa García Sara Montero Núria Soto Laura Martín Glòria Subirats Montse Balsa

10 4 4 4 3 3 3 3

Dam Antón Jordi Villaloaga Jordi MontseïraE ."*, ToniZstpíaM";^-^ , V --

10 8 7 "7

JÚNIOS FEMENÍ Carol Abad Lucia López Btisabeih Maragalt Sandra Serrahima

veum*

.

Paco Bota Anto»i Dia» Óscar MoEgDiusli S c i p Martínez

cvüMsrr CUGAT,"- -•". :• 9 $ 6 6

*

MeIi M Dfig^ic. ; |,.i|;Í|f s ^..

M.C

G^0^i^^^kf^>''

* j^t^tèT^^^^f£r^

MASJANER

17 . 9 7 7

14 14 8 6

Elisabet Escrivà Cbeli Serrano Pitu Gil

12 10 9

jiaUBpBfll ÜESC Xavi Pízarro Armand Mora Joan Cinta

18 13 7

;

' ? j»"^f§Ç&* '&$"- '-' ^HIH^pflHH||nK ~,

mKSSBBUÈÈÈÈk • JÚNÏOR.MASCUïJ CrmstianWeài Joan SaUés Carles Saltés Pablo Negre

nmoi SALA WINTERTHUR SC

PATÍ HOQUEI

SAOTGUGAT ESPORT

Haas Sttonhofer Jordi Hervís MarcUartCB

|

^ üEsc

&?*<.. \s*\e'

' •í-iSS*?.' -

. ' v j ^ í í ^ í ,i

XmtoXÍSiim*'* -' U Albert N e p ! - 10 R«bàaS8i^è»;ïs s v*; :' 9

' " \, :': \\--'~ UESC , , ' "''f ^~^/^-'-' Núria Oliver .v'M' EKsabetb Safd/kl» - ; " *VZ - Marga Almagro 12 AídaSclls 9

.


Esports

E L S 4 G W I Ü N 5 Divendres, 12 de desembre de 1997

FUTBOL

2a Divisió Aleví

FUTBOL

Primera Catalana

11.15 PB Sant Cugat-PB R. Llorenç (Dis.) 16.30 Sant Cugat-Maurina Egara (Dis.) 1 1 3 0 Adesa-San Cristóbal (Dis.)

Divisió de Plata

SALM

12.00 Ripollet-Sant Cugat (Diu.)

Benjamí Preferent

18.15 W. Sant Cugat-Maspalomas (Dis.)

Segona Regional

12.00 Santa Perpètua-Sant Cugat (Dis.) 12.30 Matadepera-PB Sant Cugat (Dis.)

Primera Nacional A. 2 0 . 0 0 Olímpyc Floresta-Llopart (Dis.)

2a Divisió Benjamí

Territorial Catalana

12.00 Tibidabo-Sp. Mira-sol (Diu.) 12.00 La Farga-Miüenari (Diu.)

Tercera Regional 12.00 La Farga-Ullastrell (Diu.) 11.30 Can Boada-Júnior(Diu.) 0 9 . 3 0 Can Fatjó-PB Sant Cugat (Diu.)

Veterans 17.00 Gelida-Sant Cugat (Dis.)

Preferent Juvenil 12.00 Sant Cugat-Tortosa (Diu.)

Prebenjamí

10.00 PB Sant Cugat-Can Boada (Diu.) 11.00 Júnior-Joan XXIII (Diu.) 12.00 EF Bonaire-Adesa (Diu.) 18.00 Sant Cugat-PB Sant Cugat (Dis.)

1a Divisió Infantil 15.00 San Lorenzo-CEF St Cugat (Dis.) 16.00 PB Sant Cugat-PB R Llorenç (Dis.)

2a Divisió Infantil San Cristóbal-Adesa (Dis.) Sant Cugat-Sabadell (Dis.) Can Fatjó-PB Sant Cugat (Dis.) Rubí-Júnior (Dis.) Can Boada-Sant Cugat (Dis.)

1a Divisió Cadet 17.45 PB Sant Cugat-Sant Cugat (Dis.)

2a Divisió Cadet

1 7 3 0 Sta Isabel-PH Sant Cugat (Dis.)

Tercera Catalana

Juvenil 2a Catalana

Júnior

17.30 C N Sabadell-UE Sant Cugat (Dis.)

M C Sant Cugat-Mas Janer (Dis.) 1 7 3 0 Dangerons Girls-Pony's<Dis.)

Tercera A

Juvenil 2a dhnsió

12.00 PB Sant Cugat-Esplugues (Diu.)

12.00 W. Sant Cugat-Sta Coloma (Diu.) 17.00 Granollers-Olímpyc Floresta (Dis.)

HOQUEI

19.00 CN Sabadell-UE Sant Cugat (Dis.) 10.30 PB Sant Cugat-Cardona (Diu.)

Juvenil 17.00 Castelldefels-PH Sant Cugat (Dis.)

Infantil PH Sant Cugat (Descansa)

HERBA

Aleví -A" 18.00 UE Claret-PH Sant Cugat (Dis.)

Divisió d'Honor masc. 11.00 Júnior-Sardinero (Diu.)

Aleví "B" 16.30 PH Sant Cugat-Gramanet (Dis.)

Benjamí

13.00 Júnior - C D Terrassa (Diu.)

1 5 3 0 PH Sant Cugat-Gramanet (Dis.)

Prebenjamí MA"

PETANCA

1 5 3 0 Malgrat-PH Sant Cugat (Dis.)

3a Divisió Grup 3 Polígono Sur-CP-Sant Cugat CP

Prebenjamí "B" 12.00 PH Sant Cugat-Corbera (Dis.)

4a Divisió Grup 1 fem

Cadet 2a divisió

Mira-sol CP-Pubilla Casas

11.00 W. Sant Cugat-Martorell (Diu.)

Sub-22

PH Sant Cugat (Descansa)

Divisió d'Honor fem.

Segona dhfisió "B n fem

Fòmines 09.15 C N Igualada-PH Sant Cugat (Diu.)

UE Sant Cugat-Molins de Rei

Segona dhnsió "A" fem

PATINS

11.00 UE Sant Cugat-Sant Andreu (Diu.)

Cadet fem. 2a Catalana

19.00 La Pau-Champton (Dis.) 1 1 3 0 Mas Janer-Vilanova (Diu.)

12.00 PB St Cugat-Brunet Maristas (Diu.)

Segona Catalana

1 2 3 0 UE Sant Cugat-Bordils (Diu.)

W.Granollers At-UE Sant Cugat

1 9 3 0 PB Sant Cugat-Parets (Dis.) 11.45 Balsareny-Champion (Diu.) 16.00 Chess-Tona (Dis.)

17.00 Mas Janer-Llinars (Dis.) 11.45 Olímpyc Floresta-Plaza (Diu.)

Tercera B

Primera Catalana

Cadet masculí

Primera divisió "A"

Femení

Segona Catalana

HOQUEI

HUGBY

5a Divisió Grup 1

Cadet l a divisió

MasGuninardó-At. Sant Cugat Tunnel Rovira-Sant Francesc CP

10.45 Olímpyc Floresta-Artextil (Diu.)

Tercera Catalana fem.

Infantil

19.00 UE Sant Cugat-Víctor Català (Dis.)

10.45 Olímpyc-Esparraguera (Diu.)

Júnior

Aleví

2a Catalana Reus Esportiu-CR Sant Cugat-Júnior

5a Divisió Grup 1 fem Tunnel Rovira-Sant Francesc CP

09.45 Sant Cugat- Juv. 25 Sepc(Diu.) 13.45 CEF Sant Cugat-Rubí (Dis.) 1 6 3 0 Can Fatjó-Júnior (Dis.)

1a Divisió Aleví

Corazonzistas-PB Sant Cugat

.

Cadet masculí Cadet femení 12.00 Vilanova-UE Sant Cugat (Dis.)

HANDBOL

AGENDA

FUTBOL SALA Aleví (Dis.) (Dis.) (Dis.)

Infantil 11.00 D. Montblanc-Escola Avenç

(Dis.)

12.00 El Bullidor-Angeleta Ferrer

(Dis.)

Cadet-juvenil 13.00 AV 128-Fuenteliviana (Dis.) Angeleta Ferrer (Descansa) 13.00 Club d'Aran "A"-Teresa Altet...(Dis.) 12.00 Club d'Aran "B"-Juvcntus (Dis.)

Pureza Maria "B"-F.Clua »B"...(Dis.) Catalunya-Ferran Clua "A" (Dis.) Collserola-Handbol Rubí (Dis.) Pureza Maria "A"-E. Avenç (Dis.)

Benjamí 10.00 12.00 09.00 11.00

Joan Maragall-F.Clua "B" (Dis.) Catalunya-Ferran Clua "A" (Dis.) F.Clua "A"-Escola Avenç "B"...(Dís.) Catalunya-Escola Avenç "A" (Dis.)

BÀSQUET

6a Divisió Grup 20

Juvenil femení CV Sant Cugat-Espluvacances

HANDBOL

Sant Jordi "B" -Centre Obert 2. (Dis.) Pureza Maria-Escola Avenç (Dis.) Àgora-Sant Jordi "A" (Dis.) Sant Jordi "C"-Ferran Clua (Dis.)

Pins Vallès-Escola Avenç Sant Jordi-Àgoia Santa Isabel-R.Carmeli "B" Catalunya-Ferran Clua

(Dis.) (Dis.)

Comarcal 11.00 UE St Cugat-Arenys de Munt (Diu.)

Juvenil Femení 0 9 . 0 0 Pureza Maria-ÏES Terrassa

10.00 CO Sant Cugat-H.Rubí 12.00 L.Egara "B"-Angeleta Ferrer 11.00 EAvenç-Col.legi Martí "A" (Dis.) (Dis.) (Dis.) (Dis.)

(Dis.) (Dis.) (Dis.)

09.45 ÇagratCor-CV Sant Cugat. 0 9 . 0 0 Col·legi Carme-El Pinar

(Dis.) (Dis.)

0 9 . 0 0 Col·legi Carme-PureM Maria (Dis.) Angeleta Ferrer (Descansa)

(Dis.)

OEJC0B R Í I x í.

A V

UE Sant Cugat "B"-Dosa (Dis.) Sant Jordi-PB Sant Cugat. (Dis.) UE Sant Cugat "A"-R.Carmdi..(Dis.) Cingle-Escola Avenç "B" (Dis.)

Infantil femení 10.00 Tecnos-Angelcta Ferrer (Dis.) 0 9 . 0 0 UE SantCugat-C.Carme "B"....(Dis.)

Cadet Femení

Benjamí

BÀSQUET 11.00 11.00 10.00 09.00

Infantil Femení

Cadet femení 12.00 Ramon Pont-Pureza Maria

T 0

a^i *

E

*

Vols anar a la platja? Vine al Palau

t

ftoWk.

Des d'ara, al Palau Robert, hi trobaràs totes les platges de Catalunya, i els hotels, i les tradicions, i els esports, i la gastronomia, i les festes majors, i les rutes, i la geografia, i la cultura, i la història, perquè hem convertit el Palau Robert en el més gran centre d'informació turística, cultural i de lleure de Catalunya. vGflfo ^ 4 fA \

QtyE Amb el suport de:

fffirtel

(Dis.)

Infantil masculí

VOLEIBOL

COMARCAL

10.00 Col·legi Vedruna-E.Avenç

2a Catalana

Infantil Masculí

Benjamí 11.00 11.00 10.00 12.00

TAULA

11.00 U E Sant Cugat-Sant Vicenç (Diu.)

Atlètic Sant Cugat-Sant Andreu Sant Francesc CP-Sant Andreu Montomès-Mira-sol CP

FUTBOL 7

Aleví 10.00 Centre Obert 1-R. Carrncli 10.00 Pins Vallès-Catalunva

VOLEIBOL

09.00 12.00 09.00 11.00

Aleví 11.00 12.00 09.00 10.00

TENNIS

5a Divisió Grup 9

11.00 Olímpyc Floresta-Castellví (Dis.)

Sant Cugat CP-Nova Lloreda Sur

12.15 Guinardó-UE Sant Cugat (Dis.)

16.00 Juv. 25 S e p o P B Sant Cugat (Dis.) 12.00 Júnior-Jàbac Can Joftesa (Dis.) 12.00 Can Fatjó-Sant Cugat (Dis.)

10.00 Joan Maragall-Santa Isabel 11.00 Ramon Llull-Thau 12.00 Rubí Nord-Escola Avenç

19.45 W. Sant Cugat-Corbera (Dis.)

Segona divisió "A"

BÀSQUET

HANDBOL

UE Sant Cugat-Bellsport

13.00 Ripollet-Àgora (Dis.) 12.00 Sant Cugat-PB Sant Cugat (Dis.) 12.00 Sant Cugat-Santa Perpètua (Dis.)

12.00 Zona Franca-PB Sant Cugat (Diu.) 12.30 PBSantCugat-Joan XXIII (Dis.)

2a Divisió Juvenil

11 JO 09.00 15.00 15.15 16.00

1 1 3 0 Adesa-San Juliàn (Dis.) 10.30 Sant Cugat-Maurina Egara (Dis.) 12.00 Àgora-Terrassa (Dis.)

33

Generalitat de Catalunya

(Dis.)


Esports

34

FUTBOL

Primera Catalana Olot-Reus 1-1 Sant Cugat-Gramanet 1-3 Cornellà-Ripollet 0-1 Vic-Granollers 1-0 Cerdanyola M-Roda Berà...2-2 Palafrugell-Tremp 0-1 Balaguer-Guíxols 2-0 Sants-Barceloneta 2-0 Girona-Masnou 0-0 Hospitalet-Valls 3-1 •aala

PJ PG

Balaguer

15

lli

Pi

PP

cr

2

3

31

GC *• < • • < • 11

32

Ktus

IS

')

4

2

28

17

31

(iramanct

15

9

4

.'

25

15

31

Falafritgcll

15

» -'

5

15

14

2h

< jymdlà

15

7

4

4

18

13

25

Masnou

15

7

4

4

24

20

25

Tremp

15

6

5

4

21

11

23

Ok*

15

6

4

5

2(1

23

22

Ripollet

15

5

6

4

13

lli

21

(iutxols

15

5

h

4

21

211

21

íïirona

15

5

4

6

19

16

19

Vall»

15

4

5

6

22

21

17

\'K

15

5

?

8

17

21

17

(Cerdanyola

15

5

?

8

18

38

17

(iranollers

15

4

4

7

14

17

lf>

Ban.ekmeta

15

4

4

7

15

? >

16

Sant Cugat 15

5

1

9

IS

Ktxla Bcrà

15

4

2

9

17

1,'Husptulct 15

3

4

K

13

15

3

3

9

Sants

24

16

21

14

13

21

13

24

12

La propera (14 de desembre): Reus-Cerdanyola Mataró; Gramanet-Olot; Ripollet-Sant Cugat Esport; Granollers-Cornellà; TrempVic; Guíxols-Palafrugell; Barceloneta-Balaguer; MasnouSants; Valls-Girona; Roda Berà-L'Hospitalet. Segona Regional

GRUP 5 Mil.lenari-Tibidabo 5-2 Lumen-La Farga 2-0 Llano-Barberà 0-2 Viladecavalls-Romànica—1-3 Can Rull-Rómulo 5-2 Castellar-Maurina 4-0 Andalucía-Badía 2-1 Merengues-San Lorenzo. „.l-0 Sporting Mira-sol-Rubí 2-1 ••ai*

PJ PC

Castellar

13

10

39

11

33

Anüalncia

13

10

46

17

31

Rubí

13

9

42

21

29

9

33

22

28

Merengues 13 Badia Barberà Maurina

13 13 13

San Lt»renzol3

8

27

17

27

ELS ÍC4IYTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

La propera (14 de desembre): Tibidabo-Sporting Mira-sol; La Farga-Mil.lenari; Barberà-San Pedró Lumen; La Romànica-Llano; Rómulo Tronchoni-Viladecavalls; Maurina Egara-Can Rull; BadiaCastellar; San Lorenzo-Andalucía; Rubí-Pefïa Los Merengues.

Salle Manresa 12

2

10

807

828

14

Cosmos

1

II

771

954

13

HOQUEI SOBRE HERBA

Ullastrell-Montserrat 1-5 San Pedro-La Farga 8-1 Júnior-Castellar 0-4 PB Sant Cugat-Can Boada.3-1 Les Fonts-Can Fatjó 5-2 Juv. 25 Sept-Joan XXIII...4-2 Poble Nou-Can Oriol 2-4 Can Trias-Matadeperenc .5-1 PJ PG

Ca n'Oriol

11

PI

PF

GT

2

0

30

9

OC Paul. 12

29

Juv. 25Sept 11

9

1

I

38

19

28.

CanTrias

II

7

2

2

30

13

23 23

U s Fonts

10

7

2

I

30

19

San Pedró

11

6

1

4

39

18

19

Joan X X I I I

11

5

3

3

27

19

18

Matadepcrenc 11 6

0

5

23

19

18

PB Si < jaaal 11

5

1

5

28

27

16

Can Fatjó

II

4

2

5

17

22

14

Júraor

11

4

1

6

IB

29

13

Jolaseta-Club Egara 0-2 Sardinero-CD Terrassa....2-4 Apóstol-FC Barcelona 4-4 Valdeluz-Atlètic Terrassa..4-3 Taburiente-Vallès 3-2 R C Polo-Júnior 1-1 Jolaseta-CD Terrassa 2-4 Sardinero-Club Egara 0-5 Apóstol-Atlètic Terrassa....0-4 Valdeluz-FC Barcelona....2-0 Taburiente-Júnior 3-3 Vallès Esportiu-RC Polo.. 1-5 PJ PG

PI

GC Paaaa

PP

Club Egara

9

9

4

27

All. terrassa

9

8

12

24

Montserrat I I

3

3

5

22

24

12

II

3

1

7

16

22

10

Valdeluz

9

6

16

19

Poble N o u

II

3

0

8

16

34

9

RCPok)

9

5

14

10

Can Boada I I

2

2

7

21

33

8

CD'Icrrassa

9

4

27

Jàntor

9

3

14

22

F C Barcelona 9

3

24

35

II

1

2

8

12

32

5

La Farga

10

1

1

8

17

42

4

La propera (14 de desembre): Can Trias-Montserrat; La FargaUllastrell; Castellar-Pería San Pedró; Can Boada-Júnior; Can FatjóPB Sant Cugat; Joan XXIII-Les Fonts; Can Oriol-Juventud 25 de Septiembre; Matadeperenc-Pueblo Nuevo. BÀSQUET

Jolascra

9

3

15

19

Vallès

9

2

19

32

Sardinero

9

1

17

34

M«"P

PJ

C N Sabadell

PC

12

952

805

22

751

22

Taburiente

9

1

12

Apòstol

9

0

14

27 38

La propera (14 de desembre): Vallès Esportiu-Jolaseta; Júnior-Sardinero; Club Egara-Atlètic Terrassa; FC Barcelona-CD Terrassa; Polo-San Pablo Valdeluz; Apòstol Orense-Taburiente.

Valdeluz-S. Vicente...(ajornat) Atl.Terrassa-C.Campo 0-2 Sardinero-RC Polo 1-1 U.Sevilla-Júnior 1-2 C D Terrassa-R.Sociedad..1-2 •aat»

PI

PP

GF

8

7

1

0

26

5

22

Club Campo 8

5

2

1

25

6

17

Valdeluz

5

1

1

15

3

16

RSocicdad

Sardinero

PJ PG

7 8

4

2

2

10

CC.Puat·

9

14

30

10

26

Fincas Fraga

12

865

Jéaior

8

3

4

1

14

12

13

5

30

28

18

Franqueses

12

959

879

21

CDTcrrassa

8

4

0

4

22

15

12

5

24

24

17

Mollet

12

898

826

21

RCPok,

8

2

1

5

10

26

7

8

Can Rull

13

23

25

17

Castelldefels

12

803

779

20

U.Sevilla

8

1

1

6

3

17

4

Llano

13

19

25

16

Ripollet

12

814

781

20

Atl.Tcrrassa

8

1

1

6

5

13

4

[>a Romànica 13

30

J4

15

Súria

12

808

783

20.

Lumen

24

33

13

C N Tàrrega

12

8S9

863 í / t l f -

25

37

12

Cornellà

12

842

855

18.

28

10

Boanire

12

782

823

17

Maragall

12

884

926

17

Mil·lenari

13 13

Viladecavalls 13

16

Tibidabo

23

13

40 38

Almcda

12

771

786

16

I E S t Cugat 12

769

821

14

775

899

14

La Faraa

13

KiimuliiT.

13

45

Sp. Mira-aoJ 13

31

24

llorta-l.ima

12

San Vicente

7

0

1 6

PI. Dr. Galtes, 9 - C. Santa Maria, 14 Tel. 6 7 5 5 6 7 4 - Tel. 6 7 5 57 2 4 E-mail: zoom@lix.intercom.es Sant Cugat del Vallès

?:

2

26

Ut-ir

PJ

Cardedeu

PC

PI

PP

GF

ptes. + IVA (Còpia 15 x 20)

12 exposicions + revelat 24 exposicions + revelat 36 exposicions + revelat

1.060-IVA 1.762 - IVA 2 458 • IVA

I.aa.1».

PJ PC

1

47

GC aunta 29

P. Castdlón

9

7

0

43

11

21

Benicarló

9

7

0

2

54

24

21

Canet

9

6

2

1

41

32

20

F C Barcclon llt)

5

3

2

59

42

IS

GC Paat.

I.'Hospitalet 1(1

5

0

5

31

37

15 14

10

8

2

0

278

205

18

C N Sabadell 9

4

j

3

41

44

Sant Cugat 1 0

9

0

i

294

214

18

Català-Babar

9

4

1

4

44

33

13

Banyoles

10

6

1

3

233

226

13

Olímpyr

9

3

2

4

32

36

11

(Java

10

6

1

3

257

246

13

C-irona

10

2

2

6

34

54

8

físplugues

10

3

1

6

251

274

7

Llopart

9

1

?

6

32

56

5

Sant RstevelO

3

0

7

226

269

6

Cambrils

9

1)

2

7

36

56

2

Martorelles 1(1

1

1

8

210

264

3

Sant Andreu 9

0

1

8

22

46

1

Bordils

1

0

9

175

226

2

10

La propera (14 de desembre): UE Sant Cugat-Bordils; Martorelles-Esplugues; Cardedeu-Banyoles; Gavà-Sant Esteve Palautordera.

La propera (13 de desembre): Català-Babar-FC Barcelona "B"; CN Sabadell-Girona; Playas de Castellón-Burriana; CambrilsSant A n d r e u de la Barca; Olímpyc Floresta-Llopart; Benicarló-Canet.

FUTBOL SALA

HOQUEI PATINS

Segona catalana GRUP 1

Divisió de Plata GRUPB

Èpic Casino-S'Arenal 4-3 Andorra FC-Gavà 6-3 Andorra T-Vilassar Mar.. 1-6 Centelles-Rubio Burlada. 10-5 Sícoris-W.Sant Cugat 5-5 Maspalomas-Telde 10-1 Diario Noticias-La Unión...6-0 Premià-Maxon 5-6 Saragossa (descansa) PI

GC I

PH Sant Cugat-JMJ 6-2 Martinenc-Santa Isabel.... 15-4 La Garriga-Castellet (ajornat) Laietà-Ripollet 3-3 Seflbmenat-Congrés. (ajornat) Arenys Munt-Esplugues..lO-0 Universitari-Cornellà 4-5 *F*.....

PJ...PG . P I . PP

Arenys Munt 9

9

0

Martinenc

9

7

1 1

.GF

0

GC. Paaaa.

69

19

18

50

29

15

Ripollet

9

6

2

1

67

31

14

Congres

8

6

0

2

74

27

12 12

Laietà

9

5

2

2

36

27

9

62

25

25

Sentmenat

8

5

1

2

43

34

11

Vilassar Mar 10

44

23

25

P H St Cugat 9

5

1

3

SO

36

11

Maxon

9

45

34

22

Cornellà

9

4

1

4

39

54

9

Masparomas

9

42

30

18

Esplugues

9

4

0

5

51

65

8

Saragossa

9

34

28

16

Andorra U Uniòn R.Burlada

10

35

36

15

9

35

37

15

39

10

Gavà

10

Slcoris

11

45

14

46

44

11

46

44

II

ÈpicCasinolO

2

36

40

10

Sant Cucal 9

3

34

39

10

S'Arcnal

9

37

40

9

Centelles

10

36

46

9

9

21

41

8

9

32

42

6

10

25

44

6

Teide Premià Andorra T.

La propera (13 de desembre): Èpic Casino-Andorra FC; Gavà-Andorra Terol; Vilassar de Mar-Centelles; Saragossa-Sícoris Portainé; Winterthur Sant Cugat-Playas de Maspalomas; Teide Salinetas-Diario de Noticias Xota; La Unión-Premià; S'Arenal Llucmajor-Maxon; Rubio Burlada (descansa).

La Garriga

8

3

1

4

36

36

7

Castellet

8

1

I

6

36

67

3

Sta Isabel

9

0

2

7

25

76

2

Universitari 9

0

0

9

39

66

0

JMJ

0

0

9

30

78

0

9

La propera (13 de desembre): JMJ-Universitari; Santa IsabelPH Sant Cugat; Castellet-Martinenc; Ripollet-La Garriga; Congrés-Laietà; Esplugues-Sentmenat; CornellàArenys de Munt.

Segona catalana

GRUPB Ma*

PJ PC

PI

PP

PF

Hospitalet

6

6

0

0

338

PC Paata 67

12

Alella

6

4

1

1

129

89

9

Reus

6

4

0

2

149

124

8

Enginyen

6

3

1

2

193

97

7

Badalona

6

2

0

4

198

158

4

OaSrjCaaaja

6

1

0

S

38

300

2

C N Barcelona 6

0

0

6

43

253

.2

1

La propera (14 de desembre): San Viccnte-Atlètic Terrassa; Club de Campo-Sardinero; RC PoloUnivesidad de Sevilla; Júnior-CD Terrassa; Real Sociedad-San Pablo Valdeluz.

Revelat en 1 hora LUXE CENTRE DE LA IMATGE

1

GRUP 2

Diario

Divisió d'Honor fenienina

PP

GF

7

Primera catalana

PJ PG

Segona Catalana Grup I Cosmos-Horta-Lima 63-61 Almeda-CN Sabadell 61-65 U E Sant Cugat-Bonaire.61-65 Salle Manresa-Cornellà..85-66 C N Tàrrega-F. Fraga 65-67 Maragall-Súria 86-66 Franqueses-Mollet 100-88 CasteUdefels-Ripollet 71-69

PP

9

1

Divisió d'Honor masculí

Castellar

rilastrell

PE

Burriana

HANDBOL

La propera (14 de desembre): Mollet-Castelldefels; Súria-Les Fanqueses; Fincas Fraga-Maragall; Cornellà-CN Tàrrega; Bonaire-Salle Manresa; CN Sabadell-UE Sant Cugat; Cosmos-Almeda; HortaLima-Ripollet.

Tercera Regional G R U P 14

laaia

12

Primera Nacional A GRUP 6 Girona-Playas Castellón Barcelona-CN Sabadell

DIA del fotògraf (divendres) ptes. > IVA Còpia 10 x 15 brillant: en revelar el rodet entregat i recollit el mateix <fta 12 fotos + revelat 718 + IVA 24 fotos + revelat 1.066 + IVA 36 fotos + revelat 1.414 4- IVA

29

4-9 8-8

L a propera (14 de desembre): Enginyers-Hospitalet; Badalona-l'niversitari; CN Barcelona-Alella; Reus Esportiu-CR Sant Cugat-Júnior.

35

fets)»».», amb unrodet135Í' «posicions de regal o «n «tjrrffic àlbum í m vat per SrampSadó 15x26 (ffrjm* 12 fotos per rodet)

nmpMWm ****** 790+w» Mexpo·ttrWfttmwlat 96 exposem+MMfe*

1.210 +IVA 1.430 +IVA

vZ 0.0


EIS4C4LNT0NS Espectacles

Divendres, 12 de desembre de

Te

a

35

1997

f r e

Sant Cugat viurà onze dies en companyia de la Cubana Les funcions al Teatre-Auditori van començar ahir EstralRta Verdiales i tota la froupede 'La Cubana' van començar ahirlesúlDmesactuadonsaCatelun^alToab^Audhori.|jconv panyia farà onze actuacions del seu espectacle Cegada de amor. Després del gener, la Companyia travessarà l'Atlàntic amb l'objectiu de conquistar les amèriques. De tomada a Catalunya, l'objectiu immediat és tomar a fer televisió. JOSEP MARIA MIRÓ - Sant Cugat -

El Teatre-Auditori ha estat l'escenari escollit per "La Cubana" per fer les últimes representacions de Cegada de amor. Les funcions, que van començar ahir, s'allargaran fins al dia 21 de desembre. De moment, les entrades per assistir a les primeres funcions pràcticament s'han exhaurit. El muntatge de "La Cubana", que va estrenar-se fa quatre anys a Barcelona, l'han vist més de 970.000 espectadors. Aquestes últimes actuacions tenen com a objectiu aconseguir que un milió de persones hagin vist Cegada de amor. El director de la companyia, Jordi Milan, explica que van escollir el TeatreAuditori per fer aquestes últimes representacions "perquè pensàvem que cobria tot un espai que a nosaltres ens interessava". D'aquesta forma s'intenta acostar el muntatge a les persones de rodalia. Jordi Milan considera que l'espai del Teatre-Auditori "és molt còmode, ben preparat i té una visibilitat molt bona, que és molt important per a aquest espectacle".

Milan pensa que a les últimes representacions de l'espectacle hi assistiran aquelles persones que encara no l'hagin vist o que vulguin repetir. El director de "La Cubana", Jordi Millan, s'ha mostrat optimista en referència a les actuacions de Sant Cugat, que considera que mantindran la línia d'èxit que Cegada de amor ha aconseguit arreu. Cegada de amor és un especta» cle que combina teatre i cinema. Aquest muntatge tridimensional, tal com l'han definit en diverses ocasions els membres de la companyia, explica la història d'Estrellita Verdiales, una nena prodigi del cinema espanyol, i el rodatge d'una pel·lícula en terres andaluses. Quatre anys de funcions Cegada de amor, que es va estrenar el gener de 1994, va estar un any i mig en cartellera al Teatre Tívoli de Barcelona, més tard va passar per Girona, Tarragona, València, Sevilla, Madrid, Bilbao i fins i tot la mostra teatral d ' E d i m b u r g (Escòcia) on va rebre aplaudiments i elogis, tant per part del

Cegada de amor es potveure des d'ahiral'Teatre-Auditori. Foto: A.B.

públic com de la crítica. A més a més, "La Cubana" ha rebut l'oferta d'una companyia anglesa que vol comprar els drets per fer el muntatge. El director de la companyia creu que "encara hi ha moltíssima gent que no ha vist Cegada de amor". Tot i aquests quatre anys de representacions Milan assegura no estar cansat de Cegada de amor perquè "tot i ser moltes representacions, han passat volant". Milan també diu: "la gent que vingui a veure aquestes funcions veurà un espectacle fresc, que està viu". Ara, un cop hagi fet les últimes representacions que li queden a Catalunya -a Sant

L'editorial santcugatenca Deriva edita la poesia de Ben Jelloun REDACCIÓ

dels cossos.

Partint de la guerra del Golf, l'autor trena un cant a favor de les víctimes de qualsevol guerra, sense tenir en Si tot el que no apareix als mitjans de compte el bàndol, raça, ètnia o relicomunicació és com si no existís, pogió. Li importen, sobretot, les víctidríem dir també que les víctimes no mes innocents que ningú no recompreconegudes pels mitjans tampoc no ta. La guerra és el motiu per parlar de existeixen. D'aquesta idea parteix Tal'absurditat, la emesa i el dolor que har Ben Jelloun en confegir el pregeneren totes les guenes. sent poemari, que s'estructura en dues parts. La primera -que dóna títol al voA la segona part, No idmtijkados, Ben lum-, El levantamiento de las anizas, és Jelloun es proposa rescatar de l'oblit un únic i extens poema en què l'aualguna d'aquestes víctimes, retornanttor procedeix al metafòric aixecament los el rostre, el nom i la seva història

personal, identificant-les. Tot el conjunt és format d'una aparent senzillesa, amb un vocabulari planer que esdevé, alhora, un inventari de la guerra. Ben Jelloun apel·la a l'empatia i a la solidaritat. L'acurada traducció és obra del santcugatenc José Manzanares. Aquesta és la primera vegada que es tradueix poesia de Ben Jelloun a l'Estat, i ens arriba de la mà de la santcugatenca Deriva Editorial L'autor-premi Goncourt 87- ha vist traduïda, en català i castellà, bona part de la seva obra.

Cugat i Esparreguera - la companyia acomiadarà l'espectacle a l'Estat espanyol a Vigo i Pamplona. Després, "La Cubana" travessarà l'Atlàntic per anar a conquistar les amèriques. Un cop hagin fet les representacions que tenen previstes a Mèxic i Buenos Aires, el projecte immediat de "La Cubana", a finals de l'estiu de 1998, serà fer televisió i la preparació d'un nou espectacle. En concret, la companyia treballarà en una sèrie que ja fa 2 anys que està escrita, tot i que s'ha anat posposant. Tot i que encara no hi ha res de segur, el director de la companyia assegura que tenen moltes ganes de tornar a fer televisió.

'L'Àvia Pepa titelles' donarà xarop contra el refredat MARIA LLOPIS

"L'Àvia Pepa Titelles" entretindrà a grans i petits a la Casa de Cultura de Sant Cugat. L'espectacle infantil amb el títol "Les vacances de l'Avia Pepa", que s'estrenarà el proper dissabte 13 de desembre, és un muntatge de titelles d'l hora de durada, indicat per a nens de 3 a 8 anys. L'espai format per tota una sèrie de personatges arquetípics tracta sobre una hisòria ben curiosa, una dona gran, tranquil·la i molt agradable: "L'avia Pepa"; un altre personatge estrany ple de mocs i esternuts: "El Refredat", que encomana la malaltia a tota la gent que passa al davant i Lola, una nena amiga de l'àvia que lluitarà contra el refedrat amb totes les seves armes. Els nostres protagonistes hauran de trobar la solució a aquesta simpàtica baralla dels mocs i els esternuts contra el xarop. La representació amb titelles de guant en un escenari intenta agradar a tota la família. Segons Rogeli Pedró, responsable de l'espai, "l'espectacle és molt familiar, intentem que vinguin els pares, les mares, els nens, les nenes, els tiets, les tietes, els cosins i les cosines". Les titelles de l'Àvia Pepa és una representació més dels Espectacles Infantils de Butxaca, dels quals ja se n'han fet diversos espectacles amb molt d'èxit, a la Casa de Cultura, per als santcugatencs més petits.

ÇEN1RE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

Bones

Festes

VENDA DIXSTRUMENTS MUSICALS Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc. C/Balmes, 11 -Tel. 674 58 62 - Sant Cugat


36

Cultura

ELS/CANTONS Divendres. 12dedesembrede 1997

C r í t i c a

de

m ú s i c a

C r í t i c a

Crònica d'un

de

t e a t r e

sentimental anarquista EDIARDTENER

Bodas de plata Intèrpret: Ferran Rafié Director: Àngel Alonso Escenografia: Pau Rueda, Carles Pujols i Àngel Alonso Il·luminació: David Pujol lloc i dia: Teatre-Auditori, 28 de novembre

Junichi Hirokami va obtenir una gran interpretació dels músics de l'OCB. Foto: YOLANDA GARCIA

De Viena a Tòquio via Moscou EDUARD

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Obres de Schubert i Txaikovsky Director: JunUhi Hirokami Hoc i dia: Teatre-Auditori, 5 de desembre Schubert va compondre la simfonia núm 3d.20(). entre maig i juliol de 1815, quan tenia 18 anys. Les sis primeres simfonies són escrites dels 16 fins als 21 anys, es a dir, una per any, i constitueixen un opus cronològicament i estilísticament compacte, totes compartint referències clares dels models simfònics del classicisme vienès, especialment Haydn. És una obra en la tonalitat de Re Major, on destaca l'equilibri formal i claredat al primer temps, i una delicadesa notable de llenguatge en el segon. Després d'un Minuetto i l'esperat Trio, on torna a la tonalitat inicial, al Presto vivace és un final adequat per a una

Taller

IENER

obra de joventut no especialment aconseguida, que els japonès Hirokami va dirigir excessivament emfàtic i superficial, potser més atent a la forma que al fons. La cosa va canviar radicalment a la segona part amb la Simfonia núm 6 op. 74 de Txaikovsky, batejada "patètica" pel seu germà Modest, pensant en l'acepeió del terme: "provocar una forta emoció, commoure, afectar l'ànim". Potser per al compositor valdria més l'altre sentit, és a dir, "Despertar la compassió o la tristesa" si considerem que va morir de còlera el 6 de novembre de 1893 i el dia 18 del mateix mes s'estrenava l'obra a Sant Petersburg amb l'èxit que, d'ençà fins aleshores, sempre l'acompanya. El primer moviment es caracteritza pels continus canvis de tempo, culminacions retòriques i interrupcions que li donen força i el fan intens. El segon t e m p s , un Allegro con grazia,

de

acompleix gairebé una funció d'andante. Elegant i agradable, lleugerament malenconiós a la part central. El tercer, Scherzo i Marxa alhora, és un temps plantejat en un pla general de dos crescendos, de gran potència, q u e moltes vegades genera en acabar un aplaudiment espontani del públic, com en aquesta ocasió a l'Auditori. El Quart temps, Adagio lamentoso, comença en un clima d'emotiva tristesa que culmina a m b els i n s t r u m e n t s d e l principi de la simfonia (fagots, violes, violoncels i baixos) que pugen en seqüència per baixar després, a partir d'una sola nota. Aquí el so de l'orquestra va resultar ajustat i brillant, i Hirokami va demostrar la seva categoria arcant els temps i donant intensitat i una sàvia dossificació als silencis. Per agrair els agraïments del públic, un bis amb un fragment de la Suite "Peer Gynt", de Grieg.

Francesc

1880 Serra

Especialitat en rellotges antics - Aparells mecànics de precisió Trebalh de torn i fresa - Visita a domicili Riera Sant Miquel, 7 - 08006 Barcelona - Tel. 415 12 94

1 5 . 0 0 0 mSONf* DEPENEN DE LA SEVA DFCïSiO

VOSTÈ, i també pot»

DONANT!^ D'ÒRGAN|

OLUNTARi O

BORADOR

fafltlfiHjffirrM

JÍA, 354, W 7* 0 « t 7 B J P O K » * . TSLF. 93 - Ï74.01.9S

CMak*

9»17 BARCELONA.TEU. W-331.W.»

Molt encertada l'escenografia i el s u p o r t d e l d i s s e n y d e l'il·luminació p l e n a m e n t integrat en la dramatúrgia (col·laboració del C e n t r e Cultural). A q u e s t e s p e c t a c l e no té cap m e n a d e subvenció, cosa q u e no m'estranya gens, en tot cas A l o n s o / R a n é , " c u a h d o la luz del sol se e s t é a p a g a n d o y te sientas cansada de vagar, piensa q u e yo por tí estaré esp e r a n d o , hasta q u e tú d e c i das regresar".

Lídia Pujol i Sílvia Comes tanquen 6 La nit dels Cantautors' a la Casa de Cultura Potser es realitzarà un segon cicle la primavera vinent SALVA T O R D K R A

. TAMBÉ, tklpar com a

E n Francisco alies Janfry, és un kie o boss d e la presó. Viu com tots els q u e porten molts a n y s e m p r e s o n a t s , la moral. q u e es d e s p r è n d ' u n e s determinades condicions d e vida i e n s explica diverses anècdotes dels seus col·legues (Curro, el Picasso, el Mojamé-trespiernas, el Walkman, Lolaflores, el T i b e t a n o , el J o p u t a i

Ferran R a n é creu e n el personatge, tant com Àngel Alonso, i això és t r a n s m e t a flor d e pell. La seva interpretació respira autenticitat, les seves inflexions de veu surten d e dins i els canvis d e registre de sarcàstic a t e n d r e , passant per reivindicatiu a somniador, són un recitalque fan curta la considerable durada d'aquest m o n ò l e g q u e cal veure.

C o n c e r t s

Rellotgeria

Fundat

Aquesta és "la història d ' u n amor com no n'hi ha dos d'iguals" perquè "només una vegada s'estima a la vida, n o m é s una vegada i res m é s " . L'anti-heroi d'Angel Alonso, q u e compleix els seus 25 anys a la presó (d'aquí Bodas de plata) sap q u e tot i buscar sucedanis c o m l'escarbateta Toni, e n c a r a q u e " d i g u i n q u e la d i s t à n c i a és l ' o b l i t " , r e p r o dueix el primer dia quan "t'estimo va dir, p r e n e n t les seves mans e n t r e les seves m a n e t e s d e blanc ivori", i q u e d a clar q u e ella "és la culpable de tota la seva angoixa i d e tots els seus afebliments", encara q u e no hi ha d u b t e que "es viu nom é s una vegada, cal a p r e n d r e a estimar i a viure, cal saber q u e la vida s'allunya i ens deixa plorant q u i m e r e s " .

d'altres) m e n t r e , subrepticiam e n t va d e s g r a n a n t la seva peripècia personal, q u e el va portar a robar i a matar, barrejada a m b l'explicació i demostració detallada de la seva quotidianitat. T o t e s les d e s c r i p c i o n s dels p e r s o n a t g e s r e s u l t e n divert i d e s , i a l h o r a t e r r i b l e s , en una equilibrada i estranya poesia plena d e tendresa t e n yida d'escatologia, p e r q u è la c o n d i c i ó h u m a n a , acaba p e r fer e n t r a n y a b l e l ' a p a r e n t s u b m ó n q u e n o deixa d e ser u n a calca d e l'altre m ó n , el d e fora e s t a n t .

El cicle 'La nit dels Cantautors', que enguany ofereix la Casa de Cultura, arriba avui a la seva fi amb l'actuació de Sílvia Comes i Lídia Pujol.EI concert començarà a 2/4 d'onze i les entrades es poden comprar a 6(X) pessetes (consumició inclosa) a Ràdio Sant Cugat o a la Casa de Cultura. Lídia Pujol es fa càrrec de la percussió i veu i Sílvia Comes toca la guitarra i canta. L'espectacle que oferiran les dues cantautores amb el títol ^Sabes elevento de las dos suicidas?, és

un compendi de poemes de Luis Cernuda, Gil de Biedma i d'autors de la generació beat nordamericana, fusionats a m b uniformitat amb cançons pròpies. El resultat és un recital que la crítica ha destacat per la seva emotivitat, duresa i esplèndida bellesa. Les artistes van començar la seva carrera conjunta al juny del 95 i des de llavors han tingut un èxit continuat, comptant amb el suport d'un públic que, fins a principis d'aquest any, no podien sentir cap disc seu.I és que el f u n c i o n a m e n t d ' a q u e s t e s dues cantautores sobre l'escenari és d'una intensitat tan im-

portant que amb el boca-orella del públic els ha funcionat de meravella. Entre les seves actuacions més destacades es troben col·laboracions com a teloneres de Lluís Llach, Sopa de Cabra i Jackson Browne. Les artistes han participat en l'edició 96 del Festimad a Madrid, al Sitges Teatre Internacional i al cicle de cant lliure que va organitzar el Teatre Lliure el 96. Rogeli Pedró, tècnic de la Casa de Cultura, assegura que ja s'està preparant una segona edició del cicle 'La nit dels Cantautors', q u e segurament es farà cap al febrer març del proper any.


Cultura

ELS /CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

S a n t Santa Maria de Gausac, Mare de Deu del bosc, Sant Adjutori... esglesktla perduda al mig de la vall, davant el rierol, d'orígens incerts i foscos, l'única de planta rodona en tota la comarca. Me'n vaig al barri de Gracia, al Club Excursionista, a parlar amb l'arqueòloga M*

37

A d j u t o r i

Dolors Lozano, que hi va excavar als anys seixanta. Com a vicepresidenta del Club té cura de la ceràmica trobada a Sant Adjutori. Entre d'altres peces hi ha uns fragments notables de "sigil.lata" i un petit cap de déu romà, treballat delicadament.

Podrien cedir la ceràmica romana Santayana creu que hem de recopilar els testimonis delpassat MARIANGELA ROVIRA

"Nosaltres estaríem disposats a fer-ne cessió, si hi ha garanties, a un futur museu de Sant Cugat", diu Lozano. Explica que el grup de recerques arqueològiques del centre treballava en aquella cata, amb en Piera, Brasó i Castellà, quan descobriren el forn ibèric. Els fragments de sigil·lata "devien ser importats de Roma, aquí no es feien treballs tan fins". Ho trobaren al vèrtex, a pocs metres de l'ermita. Són notables els dos fragments que formaven un tassó de 12 centímetres, amb la marca del terrissaire al fons. Ma Dolors Lozano ha preservat acuradament les troballes de Sant Adjutori. "L'arqueologia només és usufructuària, hem de guardar-ho per a les generacions que vénen". Josep NT Gavín és un especialista en romànic, ha descobert més de seixanta esglésies. Veu similituds entre Sant Adjutori i l'ermita de Santa Cecília de Torreblanca, al poble de Tossal, una de les que descobrí. Era utilitzada com a refugi de pastors, i al poble se la va tenir per una cabana durant tres segles. "Santa Cecília és feta amb el mateix procediment que Sant Adjutori, s'assemblen molt, amb els ulls de bou que les altres no tenen". - Podrien ser fetes pel mateix mestre d'obres?

- És difícil, estant tan allunyades, i no n'hi ha cap prova documental. A Santa Cecília vaig trobar primer un capitell i l'altar tombat al darrere. - Què creus que s'hauria de fer a Sant Adjutori? - Crec que caldria agafar fotos antigues i refer-ho imitant-ho, i sense posar-hi pegats. No hi devia haver absis La gran arcada de la porta és una incògnita. Algun historiador ha parlat de la possibilitat que hi hagués hagut un absis, però sembla una hipòtesi a descartar. La Catalunya Romànica no en parla. Demano la seva opinió al senyor Joan Auladell, expert en l'ermita, que està fent un treball sobre el tema. "La meva versió l'explicaré amb detall a l'estudi, ara et puc avançar que devia ser la porta de comunicació amb la casa del rector, des de la capella. De la part antiga, del segle XII, cap a la construcció del segle XHI-XTv" que ha desaparegut". Ara sembla que tot es mou al voltant del tema de l'ermita, a fi que finalment es restauri. Molts hi estan interessats i treballant-hi, com l'APAC. A la Universitat de Barcelona també hi ha algun professor que hi col·laboraria. "Encara és l'hora que s'ha de fer el primer pas per a la tasca de recuperació. L'edifici està més

malmès que mai... era al 1962 i som al 1977. Fins quan? Podrem arribar a temps de salvar l'ermita de Sant Adjutori abans que la perdem del tot?" Josep Castellà signava aquesta carta a la Diputació fa vint anys. En un altre fragment -citat en un butlletí del Club Excursionista- s'hi parla de la importància que va tenir durant molts anys, al haver-hi a la vall un gran nucli de població durant la reconquesta. Aleshores, fa tants segles, el repoblament es feia a les valls i cada poble era assenyalat amb una església. En aquesta zona hi ha Sant Iscle de les Feixes, Sant Medir o Sant Emeteri, Sant Adjutori i Sant Cebrià d'Aqualonga, que fou destruïda i traslladada. Només dues són dalt de cims: Santa Creu d'Olorda i La Salut del Puig Madrona. El nom de Gausac El nom de la vall on hi ha l'església, ermita o oratori de Sant Adjutori és el de Sant Medir o de Gausac. De l'origen d'aquest nom, un estudi de J. Aguelo en descarta la provinença del migdia de França o Occitània. També del poble de Gausac de la Vall d'Aran, i d'una derivació del mot germànicgaus que significaria espasa. S'inclina per la possibilitat que, a partir de l'arribada dels gots al segle V, la vall fos d'un poten-

M u s i c a

El Monestir acollirà un concert de Santa Llúcia per a flauta i piano

Fragments de la ceràmica sigi/leta trobada. Foto: M.A.R. tat visigot de nom Gaus. Tantes històries com han succeït pels voltants... S'hi feien processons i balls. El gremi dels hortolans de Barcelona (barri de Sant Antoni) sembla que n'hi féu algun de sonat, allà pel 1700. Abans, a finals del segle XVI, el paborde del monestir, fra Paguera, va fer detenir el batlle de La Quadra de Vilanova i el dugué a la presó. Darrera hi havia un motiu polític: els de la Quadra de Vilanova, que era la Torre Negra i els seus voltants, volien emancipar-se de la tutela del monestir, de feia temps -de fet, aquest és l'etern problema del poble, durant segles-. Volien fer la seva jurisdicció i els monjos s'hi oposaven, i el detingut era el batlle que havien nomenat Abans, al 1478, hi ha una carta dels frares de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron al rei Joan II en què es queixen que passa massa gent pel camí i fan destrosses: "se segueixen molts inconvenients i damnatges al dit monestir...e après estrueixen les vinyes, horts e en lo temps los rayms, fruytes e hortalisses del dit monestir, ultra que es forçat que arribant la gent los han

de donar de menjar los dits frares e si per la fretura e pobresa que en lo dit monestir es nois donen bastament lo que voldrien, alguns que hi ha desvergonyits diuen mil improperis". Tornant a l'ara i avui i a la possibilitat que Sant Cugat tingui aquesta ceràmica tan antiga, primer caldria que hi hagués el museu que no existeix. Un passeig per Rubí permet de fer una comparació: l'ajuntament té una façana que caldria netejar, allí no hi han esmerçat un duro. A poca distància, al castell gòtic restaurat hi és obert, des de fa uns mesos, un museu atractiu i digne. Estan organitzant els fons de materials trobats a la ciutat per fer-ne una exposició permanent Sant Cugat potser és una ciutat luxosa en alguns aspectes i paupèrrima en d'altres. Aquesta "joia arqueològica, un dels pocs exemplars de tipus romànic circular que resten al país, aquest tresor arqueològic, jau mig abatut per l'oblit dels homes" , com va dir al 1961 un tal MONTUS. I així segueix, fins ara, i esperem que per poc temps, en l'abandó, allí, al mig del bosc frondós.

ABRIMOS TODO EL MEDIODIA WE SPEAKENGLISH

La Coral de la Unió oferirà un recital de nadales MONTSE GONZÀLKZ - Sant Cugat -

La Casa de Cultura de Sant Cugat ha organitzat per a demà el tradicional concert de Sant Llúcia, que comptarà amb un repertori de música clàssica. L'activitat musical del cap de setmana no s'acaba aquí: el diumenge, la secció de música de la Unió Santcugatenca oferirà un concert amb un variat programa, que englobarà peces de caire popular. L'actuació de demà tindrà lloc a l'església del Monestir a dos quarts d'onze de la nit. Consistirà en temes de Bach, Czerny, Poulenc i Doppler, interpretades per Patrícia De No, a la flau-

ta travessera, i Nozomi Isobe, al piano. Les entrades es poden aconseguir a la seu de la Casa de Cultura i tenen un preu únic de 600 pessetes. Pel que fa al concert de diumenge, constarà de dues parts, segons explica Josep Puig, director de la Coral de la Unió Santcugatenca. En un primer bloc, la professora, soprano i pianista Marta Munoz, interpretarà peces del repertori català, d'autors com Morera o Pahissa, així com temes d'Albéniz. Aquesta primera part es completarà amb l'actuació de "Els tres tenors de la Unió Santcugatenca", alumnes de Marta Munoz, que els acompanyarà al piano amb un recital integrat, entre d'altres,

per "Te quiero, dijiste", "Granada", i "Cançó d'amor i de guerra". Una actuació que Puig qualifica "d'il·lusionada i simpàtica per part d'uns amateurs amb molta empenta i ganes d'agradar al públic". El segon bloc estarà protagonitzat per la Coral de l'entitat, que cantarà temes molt apropiats per a aquestes dates: nadales típiques catalanes com "Fil nen de la mare", "Fum, fum, fum" , "Santa Nit" o la cançó "Sardaneta de Nadal". El director, Josep Puig, engresca tothom a que vagi al concert, ja que "s'ha preparat amb il·lusió i les entrades són molt econòmiques", 500 pessetes per als adults i 300 per als nens i jubilats.

Hippo V ! A J E S GRUPO

DE

AGENCIAS

DE VIAJES DE NEGOCIOS

Bda. St. Sever, 1 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 589 74 46 • Fax 675 22 29 Horari: de 9.30 a 20.30 h, de dill. a div. de 10.30 a 13.30 h., diss.


38

Cultura

ELS/CANTONS Divendres. 12 de desembre de 1997

Músic

Cinemes

hall

El M o l i n o arriba a q u e s t c a p d e s e t m a n a a la F l o r e s t a Uespectacle és un acte de suport als artistes El tancament del Molino, que ha deixat una trentena d'actors i ballarins sense treball, és el principal motiu que va moure la florestana Maria Àngels Quadres a organitzar una gira d'actuacions que comença aquesta mateixa nit a la Unió Esportiva i Recreativa de la Floresta CUREF). JOSKI' MARIA M I R O -La norasta-

El músichall'del Molino arriba aquest cap de setmana a la Floresta, en les primeres actuacions després del tancament de l'emblemàtic teatre del Paral·lel. La Unió recreativa i Esportiva de la Floresta ( U R E F ) acollirà les tres actuacions previstes. La vedette, Merche Mar, l'actor còmic Diomny i el cancionero-humorista Antonio Vargas, són alguns dels artistes que actuaran al local de la U R E F . Aquesta mateixa setmana s'ha decidit ampliar el nombre de funcions amb una representació demà a la tarda dedicada exclusivament als jubilats, als quals se'ls farà un preu especial. El Diomny considera que es tracta d'un "públic molt agraït". La florestana i representant dels actors, Maria Àngels Quadres, diu que el motiu és que els jubilats és un públic per qui tenen molta simpatia i e s t i m a c i ó . A m é s , i e n funció de l'èxit d'assistència d'aq u e s t e s representacions, se'n podria programar una quarta el diumenge a la tarda. L'espectacle serà el mateix que es representava al teatre barceloní, tot i que amb menys artistes. Des-

prés de diversos dies de treball, els organitzadors de l'espectacle han aconseguit condicionar el local de la UREF, amb capacitat per a més de 200 persones. Les principals dificultats, de tipus tècnic, també han estat solucionades. D e moment, i segons Àngels Quadres, ja s'han venut la meitat de les localitats. Entre els assistents es preveu la presència del primer secretari dels socialistes de Catalunya, Narcís Serra.

Iss sales van obrir aljuliol i ja es pensa en fer sessions golfes. Foto: F4C.

Yelmo farà sessions golfes i matinals a finals d'aquest mes

Merche Mar Suport als artistes D e s p r é s del t a n c a m e n t del Molino, la florestana Maria Àngels Quadres va esdevenir la representant dels artistes perquè considera "una injustícia" la sobtada situació en què es van trobar. Quadras, que portarà el músichall'del Molino de gira per Catalunya, és una gran aficionada al gènere, i considera que amb aquesta iniciativa "es fa un h o m e n a t g e a un lloc tan e m blemàtic com el Molino". Els artistes també han mostrat la seva preocupació per la inesperada situació. "El tancament del Molino ha estat molt dur per a tots els artistes q u e hi treballàvem, s o b r e t o t davant la

JOAN SOLA i PUIG

proximitat de les dates nadal e n q u e s " , assegura l'actor còmic. El D i o m n y destaca q u e "tot i que s'ha fet molt ressò del t a n c a m e n t del M o l i n o , poca gent pensa en les famílies dels trenta actors que s'han quedat sense feina". Tot i el tancament del Molino, el Domny reconeix que el músic hall és un gènere "que encara agrada molt"; també diu que mentre el teatre barceloní va estar obert "sempre hi havia molt públic". L'actor còmic es mostra optimista amb les actuacions d'aquest cap de setmana a la Floresta, i afegeix: "espero que després de la Floresta vinguin altres actuacions de gira per Catalunya". De moment, la U R E F esdevé El Molino.

SALVA T O R D E R A

- Sant Cugat Els cinemes Yelmo tenen previst incloure en la seva programació sessions golfes i mat i n a l s q u e c o m e n ç a r a n el pròxim dia 20 d e d e s e m b r e . L e s sessions golfes es faran els dissabtes a 3/4 d'una de la nit, m e n t r e q u e les matinals es faran els d i u m e n g e s i festius a les 12 del migdia. S e g o n s i n f o r m a el g e r e n t dels c i n e m e s , Santiago Artal, a q u e s t tipus de m e s u r e s solen tenir molt d'èxit però encara falta veure com respon la gent. La mesura s'aplicarà a les nou sales dels c i n e m e s , és a dir a les nou pel·lícules que

SUBSCRIVIU-VOS A

fins el 16 de desembre

CAVALL Una revista en català per a nois i noies Plaça de Lesseps 33, entresol 2a. 08023 - Barcelona Telèfon: (93) 218 65 66 i 218 62 20 Fax:(93)217 61 00 obra: Bodega del meló, O.S.T. 46x65 cm.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art

sínól Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat del "Vallès

Horari: matins de 9 a 2 tardes de 5 a 9

Tel. 675 47 51

Subscripcions les 24 hores

ServiCaixa ;K la Caixa

el cinema tingui programades per a aquella s e t m a n a . Artal creu q u e "és molt important que primer es coneguin els cin e m e s i després s'apliquin les m e s u r e s o p o r t u n e s per q u e rendeixin millor". Cal recordar que els cinemes Yelmo van obrir el passat mes de juliol i van tenir una bona acollida e n t r e la g e n t . T o t i això, el seu g e r e n t és c o n s c i e n t q u e molta g e n t encara no els coneix i cal fer el necessari per evitar-ho. E n t r e les pròximes m e s u r e s q u e es podrien aplicar als cin e m e s Yelmo està la projecció de pel·lícules en versió original, però, segons Artal. "encara és massa aviat".

Música en viu al cafè Belgrado F.B. - Sant Cugat -

Les nits de dijous, divendres i dissabte, a partir de les 12 h, es pot gaudir una estona de bona música al Cafè d e Belgrado. A q u e s t c a p d e s e t m a n a , per exemple, els amants del country poden gaudir amb els Wild Wild West el divendres. El dissabte "Rocco y sus hnos." oferiran una sessió de pop rock. Per a la setmana que ve, a les portes de Nadal, es pot gaudir amb el funky rock de Traditional Tourist, que tocaran la nit del dijous 18. Fa dos mesos aquest grup va treure un compact produït pel mateix Cafè de Belgrado. El divendres 19 es podrà escoltar el country dels Bisontes, i els Riders donaran el toc de sou/ final el cap de setmana.


Cultura

EÜ^CANFONS Divendres, 12 de desembre de 1997

39

L l i b r e s

Sam Abrams evoca la mirada del poeta en el seu debut creatiu Cabrépresenta 'Calculations...' a Paideia Després d'anys i panys de dedicar-se a

P a i d e i a . S o t a un suspensiu

la p o e s i a c o m a t r a d u c t o r i c o m p i l a d o r

tions..." (edició bilingüe anglès-català),

d ' a n t o l o g i e s , el n o r d - a m e r i c à e s t a b l e r t a

A b r a m s d e s g r a n a una t r e n t e n a d e

S a n t C u g a t , S a m A b r a m s , va

p o s i c i o n s en q u è b a r r e j a episodis histò-

presentar

d i m a r t s e l s e u d e b u t c r e a t i u a la L l i b r e r i a A L B E R T BALANZÀ

- Sant Cugat •

L'escriptor J a u m e C a b r é va fer d e m e s t r e d e c e r i m ò n i e s en la presentació de Calculations... expressant, en primer lloc, una satisfacció plena per aquesta fita de Sam Abrams. L'autor de llibres com "Senyoria" o "L'ombra d e l ' e u n u c " , però t a m b é c o n e g u t com a guionista d e la sèrie de televisió "La granja", va definir aquesta primera entrega d'Abrams com la recerca de la realitat amagada, a cops de reflexió moral i a cops d'amor. Cabré va argumentar a m b diversos exemples extrets de les c o m p o s i c i o n s del llibre com Sam Abrams "mira les coses a m b ulls d e poeta, i a q u e s t a manera de mirar diferent ens aboca a unes reflexions profundes q u e e s d e v e n e n autèntics h o m e n a t g e s a la bellesa". Abrams va seguir a t e n t a m e n t les reflexions de Cabré al voltant dels seus textos. Cabré va descobrir com " I m p a c t e s d e bala d e la G u e r r a Civil E s p a n y o l a " e q u i p a r a els forats d e les bales a m b la p è r d u a d e la m e m ò r i a h i s t ò r i c a d e la gent, o com " L i t x i s " compara la persona a m b el fruit (la

"Calculacom-

rics, reflexions morals i poesia lírica.

closca fràgil/ l'abric d e punxes per protegir la carn). Les reflexions a l'entorn de la mort són un altre dels objectes preferits q u e C a b r é va descobrir: és el cas d e " Q u a r a n t e na" i la consciència h u m a n a d e la m o r t a m b e l p a s d e l t e m p s . La cruesa, sego'ns Cabré, s'apodera d'alguns versos d'Abrams a " J o g u i n e s " , q u a n els nens j u g u e n a m b un ocell mort i el poeta pensa que aviat la joguina p o d e n ser ells. O a " S i t g e s " , en q u è una fotografia és símbol "de derrota del t e m p s / d'estadística buida de la mort". Comentaris acurats Sam Abrams va mostrar-se satisfet pel comentari acurat que C a b r é havia fet dels seus poe m e s i de manera gràfica A b r a m s va a s s e g u r a r q u e el seu col·lega va s a b e r t r o b a r "tots els reis del tortell, i cap fava". Així m a t e i x , va agrair en qualsevol cas els salts d'una banda a l'aitra del poemari fets per C a b r é , però va precisar q u e la divisió e n parts respon a "cercles concèntrics del poeta cap al m ó n " i va acusar molts autors d e seguir sovint un procés invers. "El po-

*

eta convida el lector a esmolar la realitat", va sentenciar. Abrams i Cabré van coincidir a l e g i t i m a r l ' a d a p t a c i ó d'alguns p o e m e s "robats" a altres autors, com Tomàs Garcés, q u e el n o r d - a m e r i c à ha fet seus a m b una traducció a l'anglès. J a u m e Cabré, q u e va c o n s i d e r a r el s a n t e u g a t e n c com un "referent literari const a n t " d e la seva obra, va d e manar finalment a Abrams que el s e g ü e n t recull de p o e m e s t a m b é sigui bilingüe i, ja en un to cordial, q u e no trigui 40 anys més a publicar-ne un altre. Abrams, per la seva banda, va afirmar q u e estava " t r a s balsat" per ser dimarts el protagonista principal "quan m ' h e passat la vida presentant llibres d'altra gent". Així m a t e i x , Abrams va remarcar la importància de Sant Cugat en el procés d'inspiració ja que, segons ell, cl poeta viu c o m p r o m è s i influenciat amb el s e u e n t o r n . P e r a i x ò , Abrams recorda Sant Cugat en c o m p o s i c i o n s c o m " E l pi v e r d " d e Valldoreix o el M o nestir de Sant Cugat. El nordamericà d e Sant Cugat va remarcar q u e la seva aportació p e r m e t q u e un lector de Chicago conegui Sant Cugat a tra-

O í T i p l e

a

q

U

Sam Abrams i Jaume Cabré, en un moment de la presentació. Foto: A. B.

Portada del llibre 'Calrulations', de Sam Abrams. vés de les seves composicions. L'escriptor s a n t e u g a t e n c no va oblidar tampoc el reguitzell d ' " e x e m p l e s literaris, morals i humans" que representen p e r a ell a u t o r s c o m A g u s t í Bartra, J o s e p Palau i F a b r e , Joan Margarit o Tomàs Garcés en la branca catalana, i T h o -

e

S

t

C

U

P

Ó

mas E. Elliot i R o b e r t Graves e n la b r a n c a a n g l o s a x o n a . Abrams i Cabré, Cabré i Abrams, van acabar fent una l e c t u r a c o m b i n a d a d e mitja dotzena d'esquitxos d e Calcu/atiotts..., en català i e n anglès. Una vetllada completa per al públic santeugatenc.

Practica el millor exercici per al teu cor:

— -. — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _

1° solidaritat. A Ajuda en Acció necessitem que l'exercitis per poder impulsar

CORRE. AL TERCER MON CADA TRES SEGONS MOR UN NEN

els nostres projectes de desenvolupaD

Sí, D E S I T J O R E B R E M É S I N F O R M A C I Ó SENSE C A P C O M P R O M Í S .

ment integral al Tercer Món. Corre. Omple aquest cupó I contribuiràs a portar

Nom

l'esperança a qui més ho necessita. Apadrina un nen.

Adreça

Tel.: 9 0 2 4 0 2 4 0 4

Localitat

Província

C.P.

Teff.

a Balmes, 32.3! • 08007 Barcelona • Tel. 488 33 77 - 0 Tutor. 27 - 28008 Madrid.

Tel.: 902 402 404

ÀLt • J

KLSFJÍ'.VViav»

J981 tnbtJhnt orno «I tmix*r món

i

Ajuda

ELS HCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR .-£.£&

l '-"3 i

iES PER


40

Cultura P A S

U S / C A N T O N S Divendres, 13 ife desembre de 1997

I T I N E R A R I S

P A S

Safareig

PER

S A N T

C U G A T

públic

JOAN T O R T O S A

D

eterminats safareigs semipúblrcs havien tingut en el passat una doble funció: alhora que s'hi podia fer bugada, la mateixa aigua posteriorment era emprada per regar l'hort adjacent. Però el safareig situat al soterrani d'un petit edifici d'una sola planta, a m b un espai davant i darrere, arran mateix de la riera de can Móra, a m b el c a m p d e golf a la riba oposada, tenia com a única funció la de servir per rentar la roba i l'aigua, un cop s'havia embrutat, era vessada a la riera. Era de propietat privada però d'ús púlic i deixà de ser actiu tan sols fa una trentena d'anys. Per rentar-hi la roba calia pagar una mòdica quantitat. Com per exemple els anys cinquanta un cubell de roba pagava des de 25 cèntims - u n ral- fins a una pesseta, valoració que era feta a ull segons fos el volum de la roba. Finalment el preu arribà a ser de tres a cinc pessetes. El safareig no ha estat sempre al mateix lloc. Fins al 1921, es trobava en el lloc que ara és cruïlla d'Àngel Guimerà-Villa. Quan s'urbanitzà el sector i es construí el pont del carrer d'Àngel

Guimerà per salvar l'inconvenient de la riera i enllaçar el que és la Rambla de Ribatallada amb l'estació, el safareig va ser traslladat al lloc actual. Per aquest motiu també calgué desviar la mina. Recentment, en fer l'aparcament de l'estació del ferrocarril, sobtà la troballa en el subsòl d'aquell últim tram que s'inutilitzà en ser traslladat el safareig. La cruïlla dels carrers d'Àngel Guimerà i de Villa és el lloc q u e esmenta |S l'acta d'una de les sessions de l'ajuntament del 1863 q u e , a m b motiu d'uns problemes sorgits en aquell indret provocat per un pagès en relació amb el camí, diu que el safareig és prop d'un camí que des del carrer de Villa -finalitzava molt poc més enllà del començament actual- porta als horts de Josep Ribatallada. El safareig ha estat sempre alimentat per l'aigua d'una mina que s'allarga en direcció a Valldoreix, més o menys seguint paral·lela la via del tren. Al final, l'aigua neix entre l'esberla que formen dues roques a una prof u n d i t a t d e 50 o 60 m e t r e s . D'allà, aprofitant el desnivell

C r í t i c a

Conspiració

de

del terreny és c o n d u ï d a mitjançant un clavegueró de totxo en forma d " ' l ' " . Dins la mateixa mina s'hi troba gravada la data de la construcció: 1734. És una mina a la qual no hi ha faltat mai l'aigua, fins i tot acostumava a ser força abundant en

èpoques de secada. Abocava a un safareig amb una capacitat de 35 metres cúblics, dividit en dos compartiments. Això tenia una funció concreta: l'un era per ensabonar la roba i l'altre per esbaldir-la. Es donava, però, també el cas que, quan algú portava la roba massa bruta, les altres

cinema

d'avorriment

Com a punt de partida, Conspiración e n s p r e s e n t a un taxista de Nova York, perfecte e x e m p l e d e paranoia urbana. Aquest individu enllaça a m b un tema força actual als Estats Units. Són molt els ciutadans q u e darrera de tots els conflictes fins i tot d e fets aparentment intrascendents, veuen la mà amagada de poderoses conspiracions. Un terratrèmol a Turquia pot conv e r t i r - s e e n un c o m p l o t p e r assassinar al president dels Estats Units. Ens trobem davant d'una història q u e no es refereix n o m é s a una persona, a un cas aïllat, sinó q u e és representant d'un estat d'opinió q u e dia a dia s ' e x t e n m é s i més. Bona premisa. Si, tal com és d'esperar, resulta q u e , per casualitat, el paranoic l'encerta i conecta a m b una conspiració autèntica, ja t e n i m pel·lícula. La r e s t a . . . u n d e s e n v o l u p a m e n t rutinari i un d e s e n l l a ç

posat amb calçador, sense força, com si l'haguessinrectificat e n l'últim m o m e n t . . El paranoic ja no és tan paranoic. Una versió moderna del doctor F r a n k e n s t e i n , del q u e el tax i s t a , - d i g u e m - h o ja, en Mel Gibson- passa a ser una víctima indefensa, entra en escena. I per completar l'acció per tal de tenir l'interès romàntic, s'afegiex una heroïna (Júlia Roberts) amb una història del tot inversemblant. Conspiración es converteix en un dels thrillers m e n y s i n t e ressants q u e s'han vist darrerament. Q u e un thriller resulti avorrit podria ser el malson de qualsevol realitzador. Potser a q u e s t defecte es fa més e v i d e n t p e r q u è resulta deceb e d o r el t r a c t a m e n t del q u e és, sense cap mena de d u b t e , una bona idea. El director, Richard Donner, (Lady Halcón, Arma letal), com Ridley Scott, d e m o s t r a a m b aquesta pel·lícula q u e està des de ja fa un cert t e m p s , en hores b a i x e s . L e s s e v e s o b r e s més fresques i inspirades queden lluny. Estarà sent víctima ell mateix d'una conspiració?

Podria tractar-se de la conspiració d e les estrelles. Un Gibson desmadrat, pujat de to, i una R o b e r t s q u e vol fer, tan sí com no, d'heroïna salvadora, q u e no pateix desperfectes de cap mena ni es d e s p e n t i n a en cap m o m e n t , no són gaire creibles. Però són les estrelles que omplen les sales i les butx a q u e s . U n a d e les ú l t i m e s pel·lícules que hem vist de Júlia R o b e r t s ho d e m o s t r a : La boda de mi mejor amigo no és una gran pel·lícula, però s'ha convertit en un delsèxits comercials de la temporada. L'excel·lent Patrick Stewart, q u e és un bon actor, es limita a fer acte de presència en un p a p e r q u e fa c r é i x e r el seu c o m p t e c o r r e n t i li p e r m e t m a n t e n i r - s e dins d e l ' O l i m p dels d é u s m o d e r n s . D é u m e nor, però d é u , al cap i a la fi. T o t es r e d u e i x , al final, a la capacitat de convocatòria d e dos ídols del cinema actual. A això eslimita aquesta Conspiración, q u e està, d e f i n i t i v a ment, molt mal tramada. Però, tot i així, t a m b é s'ha convertit en un dels èxits d e la cartellera dels c i n e m e s .

safareigs que, alhora que servien per regar, hi havia rentadores d'obra per a la tasca de rentar. N o cal dir que les rieres havien estat també els safareigs públics per excel·lència, però q u e en certes è p o q u e s , a l'estiu o en anys de sequera quan quedaven sense cabal, obligaven a fer servir tots els altres recursos. Al safareig públic era corrent de veure c o m les d o n e s hi a n a v e n portant el cubell damunt del cap o en altres casos el marit els portava el fato amb carro i més tard ho anava a recollir. També hi havia algunes bugaderes que, aprofitant-se del lloc i del bon temps, estenien la roba damunt l'herba de les voreres de la riera i així se la podien endur a casa neta i plegada. A partir que el safareig va deixar de funcionar, l'aigua de la mina, mitjançant el sobreeixidor, seguí rajant i es perdia abocada inútilment a la riera.

ffeM #»|fe $ mmmms * at«tí <tel»#|*lfei;

Assaig

Aturem-nos, i gaudim

ISABEL S À E Z

Pel·lícula: Conspiración Director: Richard Donner Actors: Mel Gibson, Julià Roberts, Patrick Stewart

bugaderes li feien fer una esbaldida prèvia a la veïna riera p e r q u è d ' a q u e s t a manera no embrutava tant l'aigua del safareig. Si el safareig era buidat dos cops per setmana, la mina també exigia un manteniment que representava netejar-la dos cops l'any. Es tractava d'una feina feixuga, perquè suposava treballar hores sota terra, escurant el clavegueró, traient possibles arrels que s'hi infiltraven i sobretot traient la gran crosta de carbonat de calç que s'hi formava. Aquest és un element força freqüent en la majoria de les aigües subterrànies s a n t e u g a t e n q u e s , causa, amb la seva tosca, de gran part dels embussaments en les conduccions. Així ho corroboren la gran quantitat de notícies documentals de les successives neteges, reparacions i canvis dels tubs conductors de l'aigua d e can Valluperes i més tard de les altres fonts de la vila. És evident que no tothom portava la roba al safareig públic. Qui tenia pou a casa, solia fer la bugada allà mateix. En alguns casos els pous dels horts tenien adossats uns

recapacitem divagant

TATIANA BLANOUÉ

Fa molt de temps que no m'aturo a recapacitar, a pensar filosofant una miqueta, a raonar algunes coses q u e crec q u e val la p e n a d e c o m u n i c a r . Avui m ' a t r e v e i x o a anar una mica més enllà de la pura crítica d e l'obra d ' u n artista. Ara ja fa uns dies vaig llegir un article a la Revista Làpiz (n° 137) escrit per la Rosa Olivares, col·laboradora des de ja fa bastant de t e m p s . S e m p r e m'ha sorprès la seva sinceritat a l'hora d'expressar-se, sempre ha tractat temes q u e són evid e n t m e n t importants. T e m e s que per la seva lògica temàtica no acostumen a ser tractats en espais de comunicació i, q u a n és així, s e m p r e es fa a m b un llenguatge exageradament complex, indirecte, i acaba convertint-se en un politiqueig d e s c o n t r o l a t . L e s seves opinions són clares i estan sempre b e n a r g u m e n t a d e s . En aquest article critica l'abús dels pressupostos públics a l'hora de decidir què s'ha d'exposàr i què no, critica l'amiguisme, la poca professionalitat i la injus-

tícia q u e pateixen molts artist e s q u e , si tinguessin la seva oportunitat, aconseguirien arribar molt més lluny.. E v i d e n t m e n t estic intentant arribar a tots aquells espais culturals d e la nostra ciutat perquè, per què no?, llegeixin l'article, rumiïn, i s ' e n d i n s i n al món del risc perquè, com tothom ja sap, en aquesta vida qui no s'arrisca no guanya, i això de ben segur q u e no és el q u e volen. Laura S à n c h e z D'altra banda, i canviant d e tema, avui t a m b é els proposo q u e vagin a v e u r e l'exposició d e Laura S à n c h e z a l'Escola d'arts i Oficis d e Sant Cugat, q u e vagin al D e u t s c h e Bank i gaudeixin de les obres de l'Av e l i n e D a l m a u ; els d e m a n o q u e treguin les seves pròpies conclusions i la setmana q u e ve, jo els donaré la meva. Conv e r t i m a q u e s t e s p a i en un pont de connexió per a l'ampliació del diàleg cultural. Gràcies.


Cultura 41

ELS/CANTONS Divendres, 12 de desembre de 1997

$Ktit

e «ssax

Cmearl

Aif Bud

4.30,6.30.8.30.10.30

Cmeart tres

George de la jungla

4 00.6 00.815,10.30

Eutetpe

Ho hi haurà funció

« e i n E $ » Sant Cugat 1

In8i0ut

Sant Cugat 2

Tne game

Sant Cugat 3

Alten: Resurrecciór

Sant Cugat 4

Héfcutes

S C S 5 Í 8 8 S

4,30, 7.15,10.10 Principal

4 00,6.10.6^25.10.40

Rambla

4.20.6.25,8.30,1035 <{ O H G ¥

4.10, © . » 8.25,10 50 Siete afios en e! Tibet

ïS «

00.30

Multicínes Eix Macià

Sant Cugat 2 The Game

0.O1ÍL

Eix Macià

Setè afios en el Tibet

Sant Cugat 3

0O45

Eix Macià

Hèrcules

01.00

Sx Macià

Conspiración

Eix Macià

Alíèn4

Eix Macià

The Game

Sx Macià

George en ia Jungla

Alien: Resurreccíon

SantCugaM Top_DogJÍO " " V t f t tiï~o

Horaris sense determinar

4 15,6.15,8.30,10£0

Hèrcules

Yelmo 2

Siete artos en el Tíbe*

5.00.7.45,10.40

4.00,6.15,8.30,10.45

Qeorge de la jungla

Eix Macià

5.15,8.00,10.40

The game

4.00, 6.15,8.30,10.50

Alien ÍV

Yelmo 5

í

LA TENIEMTE O'NEIL

Yeímo 1

Yelmo 4

3 55.610,8.3010 50

ü S ï f f ü

d i s s a b t e

Sant Cugat 1 in & Out

Yelmo 3

R i p l c y moria embarassada d ' u n alien. Però aquesta R i p l c y es en realitat un cl on d'octava generació de l'autèntica. R i p l e y c o m partirà un m o m e n t d ' i n t i mitat amb la Reina A l i e n . Serà un cara a cara entre iguals, però Puna té més d e s e i n o l t n i . i t q u e l'altre l'instint maternal.

4,10,6.10,8.10, 10.30

Yelmo 6

FullMonty/ln&Out

4.00 6.15. 8.30,10.55

Yelmo 7

Dos chicas de hoy

4.15, &.30,8.40,10.55

Ye!mo8

Air Bud

4.00,6.15.8.30,10.50

Yelmo 9

Conspiración

JVírBud

Eix Macià

In & Out

Eix Macià

The full Monty c £i

: & u y ÍS t s

Hèrcules

5.00, 7.45,10.40-

4.30,6.30,8.30,10.30

The Game

nu &í

4.45,7.15,10.30

Rutx Palace

Siete afios en el Tibet

4.45,7,30,10.00

iniOut

5 00.6.50,8.45,10.30 .

Rubí Palace

The Game

4.30. 7.15,10.00

The full monty

4.55,6.45.8.45,10.50

Rubí Palace

Héfcutes

4,1$, e m 8.00,10.00

La boda de mi mejor amigo

4.50,6^5,8.50,10.50

Rubí Pala»

Alien W

4.30,650,8.30,10.2©

Utentente O'Neil

4.00,6.20,8.40,11.00

Rubí Palace

fct&Out

4.15,6.1S, 8.30,1050

S e s s i o n s

g a H e s

de

Conspirastón

dissabte

FIA» Palace

Sfflteanos en el Tibet

00.35

Rufcí Palace

The Game

0&30

Ruto'Palace

4.45,7.35.10.35

Hazlopormi

4.60, «.55,8.50,10^0

George en $a jungla

4.40.6.40,8^5,10.45

Alien 4

4.35,$m,m,iiàs .

Siete afios m el Tibet Rubí Palace 4 Alien IV

00.30

RubíPaíaoeS

00.00

In&Gut

TÏSBASSS

S A B A D E l l Cíneafi

4 00,6.00,8.15,10.30

Hèrcules

Pritàpat

Siete ara» ert el T i # t

PrMpal

George de ta jungla

Cineart

PetsigutendoaAmy

5.00,7.^10.30

Rambla

Hèrcules

Cineart

Tne Game

4.00, e,io.«.2o,ia^o

aatïibla

ASen4

Cineart

The&flmonty

4J»,a3Q,$Jo,ioj)

flamola

Thefe)lR»nly

ALIEN 4

Direcció: Jean-Pierre Jeu-

net. Intèrprets: Sigourney Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.

Sales: Cinesa, Yelmo, Rubí Palace, Kursaal, C e r d à nyola, Sabadell (Eix Ma-

SALA 2: 4,30-7,15-10,10 GOLFA "0,40 13 ANYS

2a

Honsís seftse determinar

f

cià), Terrassa Principal. Han passat 200 anys des de que al final d'Alien 3,

THE GAME

Director: David Fincher. Intèrprets: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara, James Rebhorn. Sales: C i n e s a , Yelmo, Rubí Palace, Kursaal, Eix Macià, Cerdanyola, Principal (Sabadell). Michael Douglas rep un sorprenent regal del seu germà Sean P e n n . En aquest moment comença

THE FULL MONTY

Director: Pcter Cattanco Actors: Robert (/arlyle, Tom Wilkinson Gran Bretanya Sales: Yelmo, (Cineart, Cerdanyola. Principal (Terrassa), Kix Macià. l'n grup de sis homes es troba a la cua de l'atur i veuen anuncis de nois que fan S t r i p t e a s e . T o t s es plantegen seduir el camí de l'anunci. Però les característiques físiques no són ben bé les mateixes del atractius nois de l'anunci. Amb la nova feina els sis homes viuran situacions molt curioses SIETE AMOS EM EL TIBET

Director: Jean-Jacques Annaud Intèrprets: Brad Pitt, David Twelis, B . D . Wong, Mako, Jamyang Jamtsho. Aquest film es basa en el llibre d'Heinrich Harrer de 1953. En ell, Harrer descriu l'experiència com a alpinista i e x p l o r a d o r d e l'Himàlaia. Llavors, esclata la Segona Guerra Mundial i és reclòs en un camp de concentració anglès a l'índia. Harrer s'escapa per trobar un refugi quan està a punt de morir al Tibet i coneix el Dalai Lama nen.

Tots els Dissabtes SESSIONS «GOLFES»

1 S r N T CUGAT SETMANA

5,48,7.25,10.40

Direcció: Ridley Scott Intèrprets: P e m i Moore. \ iggo Mortensen, A n n e lirancroft. Sales: Yelmo Sant Cugat, Rambla (Terrassa), Kursaal, K i \ Macià. Cineart (Sabadell), Rubí Palace. La t i n e n t O ' N e i l és la primera dona acceptada en les e x i g e n t s p r o v e s d'accès al N'avy SKAL. La majoria dels aspirants masculins han estat d e sestimats. fet q u e obliga O'Neil a lluitar contra la pressió d e l s s e u s c o m panys i certs sectors polítics.

una intensa trama. Aquest cop D o u g l a s no juga al sexe sinó a l'arriscada partida d'un joc on s'aposta amb la pròpia vida.fins a la mort.

SETMANA

S A L A 4 : 4,20 - 6,25 - 8,30 - 1 0 , 3 5 GOLFA 0,30 APTA

SETMANA

SETMANA

S A L A 3: 4 , 0 0 - 6 , 1 0 - 8 , 2 5 - 1 0 , 4 0 GOLFA 0,45 13 ANYS

S A L A 1 : 4,10-6,10-8,10-10,30 GOLFA 0,30 13 ANYS

Dissabte dia 13 a les 0,30 "golfa" e n V.O.: TOP DOG/ Dissabte dia 20 " g o l f a " e n V.O.: CAMARA S E L L A D A

Ç/hnuiwttnl/WVEP&M.

SO jwwSSBB»»»»

http://www.cinesa.es

Carnet d'estudiant universitari

S

ÏK Carnet més grans 65 anys

Accessos ninusvàíids

Venda anticipada

FbpSnack

Venda per tel. 589 09 41


42 Cultura

& S 4 C A M W S Divendres, l > de desembre de 1997

• De 22 h a X matí: . Música al teu costat

La Ràdio

Dimarts 1 6 • Sant E u s e b i

Oe dilluns a d i v e n d r e s

Diumenge

Jofre 1 ,loml>art i ( ï e n i L o -

• De 8 h a 9 Dia del Senyor. Rctrasmissió de la Missa del dissabte (.les del Monestir. P r e d i c a de l ' K s « l é s i a k\ angèlica

zano

• D e 9 h al'.3(l

•De 7 h aH FJ

despertador

Salva Y a l h é • D e S h a 'l.M) l'i niu ra

I'l,nia

• D e ') .M) h a 10

/•./ rai i, ili la

Si IIII Cugat

Joana

CS III11II

• D e ' i . 5 u h a 10

I .i/

( a m i c R e \ erte.

Yanessa Raja i I .Itiís ( í u i -

/•.>/)<///1 ii

• l ) c \2.Mi \illh

h a l.ï

molt Ji

gust

I V p Blancs.

Dansa

Música

• D e 1 1 ha 12

• I ,a nit dels eantautors: I ,idia Pujol i Silvia Comes. 22:30 h. Casa de Cultura. Ori;: A j u n t a m e n t . ( amstimició inclosa.

Joan l à h r e í í a s i Pere Pallissa. • De 12 hi5.30 Roda d' amics Pere Pallissa • De 13.30 a 14 F.sport en Marxa 2 edició • De 14 a 15 l'al com érem Josep Maria Alvira • D e l 5 a 19 l'oi de tarda Caps de setmana David Villena. • De 19 a 21 Buc d'assaig Carles Roca. • D'F.sport amb marxa 3 edició • D e 22 h a 7 Música al teu costat

Josep M . M i r ó . • D e 13.311 h a 14

Snnt Cugat fs iiimi 'repetició) • I )e 14 h a I S \ol de fiu du Josep M. Noguera • D e I S h a JO M

Lloro

Salva Yalhé • De 20 h a 20.35 /.'esportiu Carme Reverte • De 20.35 h a 21 Dilluns: Ciutadans de Sant Cugat Dimarts: Dones Dimecres: Consum ecològic Dijous: Psicologia Divendres: Didascàlia • De 21 h a 23 Cau de Llops Esteve Llop • De 23 h a 0.

uirsiiila

Fullada

• Kls divendres de 23 a 24 Vallès sense Fronteres • De 0 h a 7 Música al teu costat

Teatre • " C e l a d a d ' a m o r " . La ( aibana. Direcció de Jordi Milan. II h. Auditori del Centre Cultural. Org: ('entre Cultural. • H o m e n a t g e al m ú s i c hall a m b els artistes del Molino. Amb Merche MAr. Dioni, Vargas. 22:30 h. Unió Recreativa d ' E S ports de La Floresta. Org: UREF.

La Cubana presenta " C e g a d a d ' a m o r " al Teatre-Auditori El grup de teatre La Cubana' s'acomiada de Catalunya amb les darreres inter pretacions de l'espectacle "Cegada de amor". El Teatre-Auditori del Centre Cultural, a Sant Cugat, i el Teatre de la Passió, a Esparreguera, seran els seus darrers escenaris. La Cubana' actuarà al Teatre-Auditori de i'11 al 21 de desembre. Un total d'11 funcions animaran aquests dies de desembre el poble santcugatenc. Es poden adquirir les entrades al Servicaixa o a través del telèfon 902 33 22 11. L'espectacle ha estat vist, fins ara, per gairebé un milió de persones, amb un total de 1.194 actuacions. Després de gaudir d'unes vacances, el dia 1 de març 'La Cubana' farà la travessa de l'Atlàntic per anar a Buenos Aires, i acomiadarà definitivament Estrellita i "Cegada de amor". vessera, i Nozomi Isobe, p i a n o . O b r e s d e Bach, C/.erny, P o u l e n c i D o p pler.. 22:30 h. A l'esglèsia del Monestir. Org: Ajuntament.

13

14

Espectacles infantils Música 12 Dissabte 1 3 •Santa Llúcia 14

Sant Joan de la Creu « I — » 15 1

Sant Valerià

sociació de diabètics del Vallès.

17

16

DIMECRES

• "Les vacances de l'àvia Pepa", a càrrec de l'Avia Pepa titelles. 18:30 h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament.. Música •Concert de Santa Llúcia. PAtrícia de No, flauta tra-

Conferències Conferències

DIUMENGE

Santoral

• Sant Creseenci

lista amb Rocamora. 12 h. Casal de Cultura de Valldoreix. O b e r t a tothom.

DIMARTS

DISSABTE

de dilluns a dijous Pasta

12 l)I\ KNDRKS

Joan l à b r e n a s i Pere Pallissa.

Sn n I Cugat

avui:

• Sant X e m e s i

iniir\a

/.,/

informatiu

Divendres 1 9

Garcia

• l ) c l.í h a l.v.íO l'.

• Sant S i m p l i e i

• D e 10 h .i 11 \'o<tra

Icra

Dijous 1 8

poesia

l·iancesca

\larihcl ('a\ uelav • l)c 10 a 12. 4.S m/s/ii

Dimecres 17 • S a n t Joan d e M a t a

•Tarda de sarsuela, concert coral i música catalana. 18:30 h. Societat coral de la unió Santcugatenca. E s p e c t a c l e s infantils • "Da solo". Titelles so-

• "La pintura catalana al segle XVIII:A.Viladomat". A càrrec d ' I m m a Pueyo. 20 h. Centre Borja. Estudiants entrada lliure.

• "La importància de pensar amb els Peus. A càrrec de Josep M\ Adell. 19 h. Casa de Cultura. Org: As-

• El món del cinema i el teatre, una oportunitat per als j o v e s . A m b R a m o n Madaula i Dani Klamburg. 20:30 h. Espai Jove d e la Casa d e C u l t u r a . Org: Factor Jove.

18 DIJOUS

Cinema

Dissabte

• D e 8 h a l() Hem d'anar me's lluny Joan Vallvé • De 10 h a 11 1 .'estrena: el món del cinema • De 11 h a 12 Titanitanit Roc Fages i Oriol Vidal • De 1 2 h a l 3 Bon Rotllo Raquel Iniesta • De 1 3 h a l 4 Avant Matx Carme Reverte • 14hal5 Vallès senseFronteres (repetició) • De 15 a 19 Vol de Tarda cap de setmana David Villena • De 19 a 22 Súper DJ Xavi Montero

JORARi AUTOBUSOS T Uf«* 1, S*PlaÍ!«,-M1RA-S0W«AS JANER

f l J N t £ 3 J M 4 $ & & £ A FÉCÜESTA-LES PLANES

Sortides des de Mas Janer. -Dies feiners. 1a sortida: (B.OOh-STrjOM&Ofln r*íaítWn»*>fwnÍfes a les 22.0». L'últim servei finalitza el seurecorreguta l'wtacío <**!;&& «te Sant Ougat -Otaabtes I festius. 1a sortida 07.lMh-O8,O0MJ94I0ï*Í«WÍwes en puntfinsa tes 22.GOh. L'últim servei finalitza el seu recorregut a f estació «te KS.C. {*> Sant Cugat.

Sortides dea de F. Colom. -Dies feiners. 1a sorticfa:05'45h del mati i cada hora tSitjiSnsafee22.15h. -Oàsabtes i festius. lasortlda: 07.15h del mati i cadahowifl^afJr»ates22.15h. Sortides des de fCstade, -Oies feiners. 1 a sortida: 0&35h det matí i cada hom i tnffja ftre a ies t\ .SSh. -Dissabtes i festiu». 1a sortida; 08.05h del mati I cao*tm<«*J8fineales2t3$tt.

Sortida* des fel'Avtaejida Alfons Sats. -Oas feiners. 1a sortida: 06.40h-07.4Oi i ais 40 minut* de cada ho»fins a les 21.40h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de ($$& de Sant Cugat. -Otoaabtes i festius. 1a sortida: 07.4ffli-08.40h i ais 40 minuts de cada hora fins a les 21.40h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació defSGLÇ. de Sant Cugat Recorregut Mas Janer, Estació Mim-sol, Plaça Can Cama, Estació St. Cugat Marcat Torreblanca, CAP, Alfons Sala, Can Cadena, Estaç#i$m& Mas Janer.

Recorregut F. Colom, la Floresta, Placa Centre, Mocat, G4Rv4Ífeh*SBto & & * # , Centre, La Floresta, F. Colom. -;

• A3.SANTCÜQAT.fl«81«TERRASSA -Oies feiners, lasort&a: 05.40h-Q6.25h i ais25rotauÍsd9cad8hGf»i»a les 2225h. -Dissabtes i festius. Iasortiofcrj6.25h I al* 25 rnlmte<l»c^ -Sortides addicionals a Terrassa: 06.55h, 07.B3hÍ 11 JS&fBtws}

V LÍIttA 2. « U m i U R t ó O E SANT CUGAT Sortida* 4 M de Sant Domènec. ^Mésfe»»rs.1asortida:06.16rM)6.46hiats16í46mir«^decadahofaftnsales22.16h. -Dissabtes i festius. 1a sortida 09.16h-09.46h i als 16 i 46 minuts de cada horafinsa ie$22.l6h. Sortides des de Sant Francesc, -Oies feiner*. 1 a sortida: 0fi23h-O6,53h i als 23153 minuts de cada hora fins a les 22.23h. -Dissabtes i festius, ta sortida: 09.23h-09.53h i als 23 i 53 minuts de cada hom fats à les 22.23h. Sortides des de VUOtíé fOC. -««feiners, lasorSda: a6.05h-O6.35h i ais 05135 minuts de cada horafinsales 2235b. -tt»sabtesif»stiu$.1asQrtite09.05h-r^

lAa.SAÏiTCUGAT-BA«C6LOKA -Dies feiners. 1a sortida: 05.15-05.401 ais 40 minuts de cadat»oraflm ales 22.1 Oh. -Dissabtes. 1a sortida: 05.15-05.40 i 06.i0h i ate 10 rrÉwts<*B«at*i h s » * » atea 2 2 . 1 * . -Diumenges i festa». 1a sortida: 07.i0h i ais 10 minuts <te cada hora ft« ales 22.1 Oh. -Sortides addfcionafe a Cerdanyola: 22.40h i 23.0Qh feiners). 23J30tí^fesabíes i festius). • A 3. 8ARCELONASANT CUGAT

-Dies feiners, 1a sortida: 05.45 i als 15145 minuts d» cada ho» ins 6 1»$2t.45h. -Otssabtes.lasortkia:u5.45tais45mimris<tecadaí»rafinsale821.45h. -Diumenges»festius-la sortida: 06.45h i als 45<ainufs dècada hom ftttales21.45h. fiecomiouf. Sant Domènec, CAP, Sant Francesc, Plaça CoH, Marcat Jctmtíartca, Mones», Estació -Sortides addicionato a Cerdanyola: 22.15)1 (feiners). FGC. Colomer, Sant Domènec


Cultura 43

HS4CANIWB Divendres, 12 de desembre de 1997 ', '

«w í ^ j f

tlÍ|gONSDlNTlRÍS

&m&m

Aiuntament

5892288

PoSoa Municipal i Prat OvB

Bonibers Bellaterra

6B28080

Pol. ItonkSpa! (Valldoreix)

085

Bombers Generalitat

092 908795125

Comissaria de Policia

674 7612

Asa

6753503

ftxiuGaw

6742570

Casat d'Avis SC

58916 38

Bombers Rubí- Sant Cugaf

699oQ8u

Taxis (parada)

674 09 97

Llar d'Avis Parròquia

5890598

CAP

589H22

Radio Taxi

58944 22

Club Muntanyenc

674 53 96

CAP urgències

589 4456

Repsol-Buta

674 1580

CoraldelaUnio

6741006

Casa de Cultura

5891382

Sant Cugat Comerç

674 0322

Esbart Sant Cugat

67526 52

Centre Social i Sanrtan LF

589 7800

SAUR (Aigües)

58900 21

Tot Sant Cugat

674 8661

Casal Vaftdorea

674 4599

VaBdoreix (parada)

6741111

r ^ StjjJrTOgants

674 9314

Catalana de Gas

7252944

Grua

6743371

RadioSant Cugat

6755959

Centre Ctac la Floresta

5890847

Algues la Floresta

674 20 89

Televisiu Saffl Cugat

58953 66

Centre Cívic les Planes

6755105

AAPPiWMiià-sol

6742018

Bs4 c a n t * »

Casal Cultural Mira-sol

5892018

AAW Verge Carme Mira-sot

674 10 03

Cinemes S t Cugat (Resat)

5890941

AWVSaritJoariMte-soí

6747103

Correus

6747096

AAPPiWVaSdoreK

'

Cteu Roja Sant Cugat

674Í234

AAPP i W C . Montserrat Vtfl. 6742105

Creo Roja Vafldorefc

674 24 SS

AAPPWCanMajóVa».

674 50 m

Etepertsan la Floresta

8M761S

M Prop. i Veïns la Floresta

$ttí9«»

m. Muníeu D«e**aliL

«74Ï71S

AAWAjOuattOOSIlífW'

67451»

ENHER Rut»

6991892

Ass, Consumidors

26S45«7 589 30 SO

6742197

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Salaven S. Rustnd, 38

£740645 Reforç: Isern. Telèfon: 67418 63

NOUS TALLERS AL CASAI INICI GENER 98. PLACES LIMITADES. ENSCRIPCIÓ OBERTA

ÜtjOuslS

• SOLDADURA

Teixidó H f e , del Celler, 97 87477 49

travessera - Piano

(Complementari al Taller de

A partir de 12 anys i adults.

Joieria a la Cera Perduda)

també Guitarra elèctrica.

• TEATRE PER A JOVES

FARMÀCIES DE TORN

D'11 a 15 anys.

12

• ESCOLA DE MÚSICA

19

feset}

"Andante".

fig.tetflcróste,9

A partir de 6 anys. Guitarra - Violí - Violoncel Saxòfon - Flauta S^orç:Sabvert.Telèfotí!fl740645

• Informació i inscripcions: De dimarts a divendres, d'11a13ide17a19h. Tel. i fax 589 82 69 (Casal de Cultura de Valldoreix).

CASALS D ESPLAI DE NADAL A l Casal de Cultura de Valldoreix. PLACES LIMITADES

i,iM<ntüftmtftmfv

FECSA (afene» atenent)

WO 73 79 73

tWlpaprèwa}

FECSA (avaries)

900747474

Gnenpaace

I n f o r m a c i ó i i n s c r i p c i ó : Casal de Cultura Valldoreix, tel. 589 82 69.

#1>5434?M lUTlflillalIÏIJII

Organitza: Ass. . . Monitors La Cua. Col·labora: EMD de Valldoreix.

f¥CC

87419 $4

H<den«rai<teÇataiwy4

«991Í1Í

FimeTària

5895552

HVBScTHsbron

427205»

G. Cívd (Mra-eoO

6742379

H. Sant Joan de Déu

203 40 i »

Hisenda

58&11S5

UraatCoroaarS*

2481040

Jutja!

«746696

Te(. de t'Esperança

4144646

OrtaraMuntopalU Floresta 5890647

Wotfna^CanWíws

2042247

ParroquaStPereOctaïtà

6741163

Wormació Aeroport

476 SOM

Parroqua UaPtanea

2047503

InformastóFSrtfE

4900202

GvM

Parroo^Víalfdflrw

«740569

tnftwnaaoPwt,

3188750

í?9e,ïNtftifac)ó,6

farina Municipal Valdoreor.

6754855

om

5893188

CutípoNaciooaKNiPoici»

6747658

091

Urgències

F^cWcTorrerJanc*

6691846

mmm

S691732

• "Men in Black". 21:30 h. Casa de Cultura. Org: Factor Jove.

9íarr«Bge14

ESCOLA BRESSOL DE L'EMD VALLDOREIX • 3 p l a c e s v a c a n t s per a nens de 20 a 24 mesos. • 1 p l a ç a v a c a n t per a nens de 24 a 35 mesos. informació

|6f«>í|c^tii • Mostra d'art permanent a l'Estudi Ferran Martí. C/ Gorina, 8. • Grau Garriga, obra sobre paper. Fins el juny 98. Inauguració divendres 18 a la Galeria d'Art Canals. C/ de la • Mostra d'esports d'hivern. A l'Espai Jove de la Casa de CulCreu, 16 Visita comentada el proper dia 18. Del 2 de de- tura. Del 18 al 20 de desembre. sembre al 7 de gener PINTURA I DIBUIXOS

Conferències • "Perspectiva de la malaltia d'Alzheimer al municipi de Sant Cugfat". 18:30 h. Casa de Cultura. Org: CAVIS.

19

DIVENDRES

Concerts • "COMBOS & TEACHERS", d e

l'Espai Jove. 22:30 h. Casa de Cultura. Org: Factor Jove. Cinema • "Els Pirineus: Un món blanc per descobrir". Cinema documental. 19 h. Casa de Cultura.

• CONVOCATÒRIA V PREMI GAU-

SAC 1.998. Bases a la Casa de Cultura i a l'Ajuntament. Fins el 27 de febrer. • 11 MOSTRA D'ART CONTEM-

PORANI CATALÀ .Bases disponi-

bles a la Casa de Cultura. Fins el 20 de març del 98.

•Exposició col·lectiva de projectes Cursos diversos del cicle d'ilustració.Club Muntanyenc. Del 9 al 20 de desem- C—a d e bre.Org: Escola Municipal d'Art Patronal Municipal d'Ensen. •Taller de Plàstica per a nens i nenes de 6 a 15 anys. Telèfon: • "1.967-1.997, una pràctica ar- 589 13 82. tística". Exposició de pintura de Jordi Traperho. Casa de Cultu- •Curs d'àrab clàssic per a totra. Del 21 de novembre al 14 hom. Matrícula oberta a la Casa de Cultura. Dissabtes de 10 a de desembre. 14 h.Telf: Fadel Ilyas 371 02 24 •Exposició d'esmalts a la Casa de Cultura. Maria Roser Caballé •Campanya "Un nen, una jo"temps de tardor". De l'I al 15 guina". Joguines en bon estat o aportacions econòmiques. Inde desembre. formació a la Parròquia de Sant • Laura Sànchez, pintures. Esco- Pere. Teif: 674 11 63. Org: Grup la Municipal d'arcs plàstiques i de Joves de la Parròquia. disseny. Feiners de 9:30 a 21:30 h. Del 4 al 14 de desembre. •Fira de Santa Llúcia al C/Major. Venda de tota mena d'arti• Realisme, hiperrealisme i algu- cles d'ornamentació i de Nadal. nes seqüències, és l'exposició que . Fins el 17 de desembre. es podrà veure a la Casa de Cultura a partir del proper 18 de de- •Inscripcions als Casals de Nasembre. L'artista Adolf recull en dal. CEIP Plà i Farreras. Fins aquesta mostra l'obra dels úl- el 21 de desembre. Org: A.M. tims 10 anys. Komtú.

al tel. 589 24 86, de de dilluns a

divendres.

ESPECTACLE INFANTIL • T i t e l l e s amb Rocamora Diumenge 14 desembre. A les 12 h. al Casal de Cultura de Valldoreix Col·labora: EMD de Valldoreix.

• Inscripcions als Casals d'Esplai de Nadal. Casal Cultural de Valldoreix. Fi ns el 21 de desembre. Org: EMD Valldoreix.

Cor Infantil I Juvenil Saat Cugat

• Carrer Orient 56 matí 10 a 13, tarda 17 a 19 h Coral S e r r a d'or

La U a M S a n t c · p a t · n c a

• Tallers de creació literària per a joves i adults. Dijous tarda informació a la Unió o al tel 674 94 35 i 675 20 57 • Tallers de Guió de cinema i televisió. Dimarts tarda, es fa un curs per a adults i un altre pera joves Prof Isabel Sàez. Informació a la Unió i als tel 674 94 35 i al 675 20 57 • Secció de música: Classes de diferents instruments per a joves i adults. Informació a la secretaria de la Unió

•18è Concurs de Pessebres a domicili. Inscripcions a l'Ateneu. Recolliu les bases a l'Ateneu o a la Casa de Cultura. Fins el 27 de desembre..

• Ensenyament de música Clàssica, Jazz, dansa catalana, mim i classes de manteniment i de relaxació. Nens i adults. Informació al tel 589 43 52

• Tothom pot formar part d'aquesta coral. Assaja dimecres i divendres, de 2/4 de 10 a 11 de la nit, Casa de Cultura. Informació: 674 24 20.


E1S4CAOT0NS

44

Divendres, I- de desembre de 1997

S e t m a n a r i de SANT CUGAT DEL VALLÈS

KKK

RAMON MADAULA. Actor

IORDI CASAS

(.<.

Gaudeixo molt explicant contes a les meves filles"

PKP

Trci'K.s

- Sant Cugat -

Va néixer a Sabadell, però viu a Sant Cugat des de l'any 1991 amb la també actriu Sílvia Munt. Durant l'entrevista es mostra cordial, sincer, amable i molt obert. Ramon Madaula no és un actor vocacional, va estudiar mecànica de l'automòbil i idolatra el dibuix i l'escultura. Al Teatre -Auditori va estrenar l'any 1994 La mort i la donzella, i darrerament va actuar a Àngels a Amèrica. Diumenge vinent acaba al T N C les representacions de l/i gavina, de Txèkhov, dirigida per Josep Maria Flotats. Amb 35 anys, 15 d'actor i 17 muntatges teatrals, no se sent content, però sí satisfet amb els petits i senzills detalls de la vida quotidiana. - Q u è cl va |K»rlar a estudiar a l'Institut del T e a t r e d e Barcelona? - No ho sé... Era una època tonta. Vaig fer les proves, em van admetre i vaig agafar confiança en mi mateix. - Li a g r a d a passar desapercebut? - Totalment. - Expliqui'm llim és Mevdedenko a La gavina. - Com en tots els personatges de Txèkhov, busca la felicitat fora d'ell, i no dintre seu. Busquen resoldre la seva vida amb la materialització d'un somni o amb ser importants... i es moren sense trobar la felicitat. Ell està e n a m o r a t d ' u n a persona cjue no el correspon. - No ni h a p a p e r s petits p e r a un bon actor? - Si està ben escrit es.pot fer bé, però no a l'inrevés. És complicat afirmar aquest tòpic. - Dels 1 7 muntatges q u e h a fet des q u e va sortir d e l'Institut del Teatre d e B a r c e l o n a , quins r e c o r d a més? - S i n c e r a m e n t , pocs, encara q u e doni la sensació d e pessimista. D e tots els m u n t a t g e s retinc moments fantàstics, però moltíssims en els quals he patit molt. - Com es veu vostè com a actor?

Ramon Mtuliiuln al'aimerino del TNC. Foto: Y. GARCIA - Voluntariós, a m b poca faciés possible que siguem així en un país tan petit? Totes les banlitat - n o és vocacional-, i amb des ens hem comportat d'una mapossibilitats encara per desconera poc generosa. El T N C ha brir. de ser un servei al ciutadà a llarg — L'n actor d'elit c o m vostè, termini, amb molta qualitat. I les rebutja moltes ofertes? decisions sobre política teatral no - Això és un altre tòpic. Sóc es poden prendre un actor m o l t amb normal i no re- "Estic deSetlganjat presses i sense butjo res, a ex"l'assessorament de 'l'exterior. cepció de l'any — Com passarà 94, q u e no les les festes nadalenpodia compagi9 nar totes. Per a ques: l'any vinent no - Des que tinc tinc res. filles, sóc un home tradicional. Faig el — Es u n a c t o r >'••&,§§! gSig:::;': pessebre i gaudeixo molt exigent amb la mateixa il·lusió de quan a m b el d i r e c t o r ? era nen, perquè veig els ulls de - Sóc obedient, però amb el les nenes i ho revisc. temps m ' h e adonat que la su- Què prefereix, si pot escollir: p e r i o r i t a t del d i r e c t o r no és anar al cinema, escoltar un conbona, sinó q u e hi ha d ' h a v e r cert de musica o anar a sopar al una relació de col·laboració. Els restaurant? directors, com més talent i ni- Sopar en bona companyia. vell t e n e n , m é s p e r s o n a són - Tot, en Teatre i en la vida, és perquè estan molt segurs d'ells provisional? mateixos. - El q u e no és important, sí. — Com veu vostè tota la polèPerò interiorment s'ha de trobar mica e n t o r n al d i r e c t o r i fununa serenitat perquè no sigui així. d a d o r del TNC? - Relati'm la seva biografia rà- Molt trista i lamentable. Com

perquè la feina que faig és poc creativa

E

pidament? - M'he passat trenta-cinc anys buscant, i encara busco la manera de ser creatiu en tots els aspectes, en la feina, amb els fills, amb la parella... i sempre procuro aportar. Amb la feina que faig, estic desenganyat perquè és poc creativa. Per això necessito fer escultura i dibuix. - Explica contes a les seves filles? - Sí. No ho havia fet mai i gaudeixo molt. No té res a veure amb la professió, i és un públic molt agraït i sempre a favor. - "No parlo de la felicitat perquè aquest fantasma no existeix", deia Voltaire. - Existeix perquè me n'adono quan sóc feliç, i sempre fent coses senzilles. - Ser imperfecte és una virtut? - Som imperfectes, però hem d'aprofitar-ho. I yes coses importants es fan a partir de mancances. Miró no sabia dibuixar i va crear un llenguatge propi; Picasso, amb gran facililitat. va destruir l'academicisme. - Tenir talent és tenir fe en si mateix? - Es important, però s'ha de ser intel·ligent per adonar-se de les pròpies limitacions. - La paraula és la seva eina de treball? - No. Ho és la imaginació. - Escriure a mà és a l'ordinador com el teatre és a la televisió? - El mitjà és el de menys quan hi ha bones idees al darrere. - Amb 2 1 anys va interpretar el Cristià al Cyrano de Bergerac, amb Josep M. Flotats. - Era la meva època quan tot era fantàstic. - El teatre, normalment, és massa estètic i s'allunya de la realitat? - Fer grans efectes en teatre és antic. Jo vull veure persones a l'escenari de veritat. - Quina és la seva propera Estació d'enllaç? - Fer la meva feina amb projectes que em vinguin de gust, e n c a r a q u e és molt difícil, i combinar-ho a m b l'escultura i el dibuix.

;T£T--

sant cugat

S

' VENIU AINFORMAR-VOS-ENI OBTINDREU LA TARGETA DE SOCI GRATUÏTA

• • • • •

'Ï*?!*,- aïEEs.-

iTnfr

f^aF

s la matinada de dimecres. Tot passant pel recinte del monestir me n'adono d'una sèrie de pintades que em semblen encara fresques. El primer que em ve a la memòria és el "clic. clic, clic,..." produït per l'esprai franquista i postfranquista, aquell que durant uns minuts ens feia recórrer un curt trajecte que anava de l'excitació a l'acolloniment. Però aquest record s'esvaeix immediatament, fa vint-i-cinc anys no se'ns hauria acudit embrutar aquestes pedres centenàries. L'esbiaixament ortogràfic produït per l'ús abusiu de la lletra K, m'aproxima mentalment a les accions nocturnes i impunes del Ku Klux Klan. El meu agnosticisme, el qual mantinc amb convicció i orgull, em fa ser extremadament respectuós amb els creients (creguin amb el que creguin). Per això -a part de constituir una acció que insulta la intel·ligència humana i, per tant, va contra les normes més bàsiques d'higiene mental-, em sembla inacceptable la presència d'aquestes pintades en un recinte que és testimoni setmanal de conviccions pregones i altament respectables. Cridar al desallotjament de les esglésies i a llençar els capellans a la foguera i els cristians als lleons, a part del mal gust que comporta, em sembla d'una ignorància sense mesura. No està de més recordar que els darrers desallotjaments d'esglésies que es van fer en aquest país, foren per desallotjar-hi persones que estaven intentant exercir un dret tan democràtic com és el de reunió. Pel que fa a la barreja de lleons i fogueres purificadores, cal informar a aquests ignorants del coneixement escrit, que constitueix una barreja pagano-inquisitorial difícilment digerible i compatible. Ni accions inquisitorials, ni intolerància, ni desoKupació eclesial, el que cal és un marc reivindicatiu net, respectuós i digne. Des del respecte que em mereix el moviment "okupa", i he de pensar que la presència de tanta K hi té quelcom a veure, considero que hauria de sortir públicament -des de la seva presència organitzada o dispersa- a denunciar accions com aquesta. I, a més, de dia i a cara descoberta, per tal de desmarcarse de la bretolada dels que han actuat amb impunitat nocturna.

l—l

Millor servei foírraírm Major quantitat de novetats Millors preus Servei a domicili graturt Venda de pel·lícules l§©rvjrfadomicM2*h;

Diari de Sant Cugat 218  

Diari de Sant Cugat nº218, 12 de desembre de 1997