Page 1

Επέστρεψε στην «Ιθάκη» του ο Στέλιο̋ Βάσκο̋

Σελ. 16-17

ΣΗΜΕΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

48

Έγινε πλέον και Τρικαλινό φαινόµενο!

ΣΕΛΙ∆ΕΣ µαζί µε το

ΑΣΤΕΓΟΙ

EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ ΣΕΛ. 5

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 835 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Αρραγέ̋ το µέτωπο Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ

Τρικοµµατικό «ΝΑΙ» στι̋ προγραµµατικέ̋ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Η Κέλλυ Καλτσή, το κορίτσι που εντυπωσίασε στο X-Factor έρχεται στο Mouzaki Palace Hotel & Spa για ένα συγκλονιστικό live. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Ιουλίου στι̋ 10µ.µ. Με ανάλαφρη διάθεση µα̋ ταξιδεύει σε µελωδίε̋ γνώριµε̋ µε περάσµατα από jazz, blues, funk, rock αλλά και δεύτερε̋ εκτελέσει̋ αγαπηµένων Ελληνικών και ξένων κοµµατιών. Η Κέλλυ βγαίνει από την πρίζα και παίρνει µαζί τη̋ µόνο τα απαραίτητα: τα καλά τραγούδια κι ένα χαµόγελο...

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ΚΚΕ ψήφισαν «ΟΧΙ», µε διαφορετικό σκεπτικό από το κάθε κόµµα Σφοδρή σύγκρουση Σαµαρά - Τσίπρα

και Καµένου - Χατζηδάκη λίγο πριν την ολοκλήρωση τη̋ συζήτηση̋, τα µεσάνυχτα Σελ. 3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

«Βλέπει καλά» την πραγµατικότητα αλλά τι θα κάνει ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋;

Από την Αρχαία Επίδαυρο στα θεατρόφιλα Τρίκαλα ο «Οιδίποδα̋ Τύραννο̋»!

Είπε ο πρωθυπουργό̋ τη̋ χώρα̋ Αντώνη̋ Σαµαρά̋ την Παρασκευή στη Βουλή, παρουσιάζοντα̋ τι̋ προγραµµατικέ̋ θέσει̋ τη̋ Κυβέρνησή̋ του: «Πέρα από του̋ γκρίζου̋ αριθµού̋ και του̋ απρόσωπου̋ δείκτε̋ είναι και οι άνθρωποι και η κοινωνία. ∆εν µπορούν Έλληνε̋ πολίτε̋ που µέχρι χθε̋ είχαν σπιτικό να είναι σήµερα άστεγοι για λόγου̋ που δεν ευθύνονται οι ίδιοι. ∆εν µπορεί να τρέφονται από συσσίτια, να κοιµούνται στου̋ δρόµου̋ ή να αναζητούν τροφή σε κάδου̋ απορριµάτων, να πολλαπλασιάζονται οι αυτοκτονίε̋ πολιτών µα̋ που δεν αντέχουν την απότοµη κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου και τη̋ αξιοπρέπεια̋ του̋». Καλό είναι οι κρατούντε̋ να έχουν επαφή µε την σκληρή πραγµατικότητα τη̋ κοινωνία̋ µα̋. Πραγµατικότητα η οποία αγ-

Το βράδυ του Σαββάτου έκανε πρεµιέρα στον µυθικό χώρο τη̋ Αρχαία̋ Επιδαύρου, ανοίγοντα̋ µάλιστα το οµώνυµο φεστιβάλ αποσπώντα̋ θετικότατε̋ κριτικέ̋. Και απόψε παρουσιάζεται στο διψασµένο για θέατρο κοινό των Τρικάλων, στο «ΦΡΟΥΡΙΟ». Αναφερόµαστε στην θεατρική παράσταση «Οιδίποδα̋ Τύραννο̋», µε σκηνοθέτη τον Λιθουανό Τσέζαρε Γκραουζίνι̋ και πρωταγωνιστέ̋ τον Αιµίλιο Χειλάκη (Οιδίποδα̋) και τον Κων/νο Μαρκουλάκη (Ιοκάστη), που είναι και η «ανατροπή» αυτή̋ τη̋ παράσταση̋ αφού για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή το ρόλο τη̋ Ιοκάστη̋ θα ερµηνεύσει ένα̋ άνδρα̋, ενώ αυτό στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο κανόνα̋ αφού οι γυναίκε̋ δεν µπορούσαν να πάρουν µέρο̋ στο θέατρο. Πρόκειται ίσω̋ για τον σπουδαιότερο ρόλο του κλασικού θεάτρου και έχει γοητεύσει όλου̋ του̋ µεγάλου̋ σκηνοθέτε̋ και ηθοποιού̋ όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσµια. Λίγε̋ ηµέρε̋ πριν την πρεµιέρα στην Αρχαία Επίδαυρο ο Αιµίλιο̋ Χειλάκη̋ µίλησε στο «ζω» γι’ αυτή την παράσταση και αξίζει να διαβάσετε τι είπε, λίγο πριν ανηφορίσετε για το «ΦΡΟΥΡΙΟ». Στα ΝΕΑ του Σαββάτου, την µεγαλύτερη καθηµερινή εφηµερίδα τη̋ χώρα̋, υπάρχει ένα δισέλιδο αφιέρωµα στου̋ κατά καιρού̋ «Οιδίποδε̋» αρχίζοντα̋ από τον Αιµίλιο Βεάκη, τον Αλέξη Μινωτή και τον Νίκο Κούρκουλο και φθάνοντα̋ µέχρι τον Αιµίλιο Χειλάκη. Θέλοντα̋ να σα̋ «προετοιµάσουµε» όσο το δυνατόν καλύτερα για την αποψινή παράσταση αναδηµοσιεύουµε το σχετικό κείµενο των «ΝΕΩΝ», στη σελ. 13. ∆.Κ.

Βουλή των… εφήβων!

Η ανθρωπογεωγραφία τη̋ νέα̋ Βουλή̋ δεν θυµίζει σε τίποτα τη Βουλή που «αποχαιρετήσαµε» πριν δύο µήνε̋. Τη µεγάλη διαφορά την κάνει η οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, µία οµάδα µε 71 µέλη, στην πλειοψηφία του̋ νέα παιδιά που θυµίζουν µάλλον Βουλή… εφήβων και όχι επαγγελµατιών πολιτικών. Ανάµεσα στου̋ νέου̋ τη̋ Βουλή̋ είναι και η Τρικαλινή Παναγιώτα ∆ριτσέλη η οποία «φιγουράριζε» το Σαββατοκύριακο

Τουλάχιστον διαθέτουν χιούµορ…

σε αρκετά Αθηνἀκά ΜΜΕ. Το Σάββατο, στα «ΝΕΑ», υπήρχε δισέλιδο ρεπορτάζ µε τίτλο «Σύντροφέ µου εσύ, άγνωστε» και υπέρτιτλο «Η µικρή Βαβέλ του ΣΥΡΙΖΑ». Εκεί φιλοξενούνταν φωτογραφίε̋ τη̋ ∆ριτσέλη µε την λεζάντα: Παναγιώτα ∆ριτσέλη. Μπήκε για να κλείσει το ψηφοδέλτιο στο Νοµό Τρικάλων και οι παλαιοί και έµπειροι… έφαγαν τη σκόνη τη̋! Το ρεπορτάζ, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να χωρισθούν σε οµάδε̋ οι Βουλευτέ̋ του ΣΥΡΙΖΑ η Τρικαλινή βουλευτή̋ κατατάσσεται «στην µεγάλη οµάδα όσων δεν έχουν ενταχθεί ούτε σε τάση, ούτε σε συνιστώσα». Στη χθεσινή «ΑΥΓΗ», την επίσηµη εφηµερίδα του ΣΥΝ, υπάρχει πρωτοσέλιδη αναφορά (µε φωτό) σε νέου̋ βουλευτέ̋ του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ µε τίτλο «Οι νέοι τη̋ κρίση̋ στη Βουλή». Στο σχετικό ολοσέλιδο ρεπορτάζ φιλοξενούνται και δηλώσει̋ τη̋ Παναγιώτα̋ ∆ριτσέλη η οποία λέει τα εξή̋: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στου̋ νέου̋ ανθρώπου̋. Έχει αγωνιστεί για τα δικαιώµατα τη̋ νεολαία̋, ήταν λογική συνέπεια να εκλεγούµε. Πρέπει να ανοίξουµε τον δρόµο για να ασχοληθούν κι άλλοι νέοι µε τα κοινά, να αναµειχθούν στα κινήµατα, «δ» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Στην… ανεργία ο Μαγκούφη̋ (που σκέφτεται να γίνει αγρότη̋) στο Λονδίνο ο Μόσιαλο̋!

Μπορεί η ∆ηµοτική Αρχή Τρικκαίων να µην θεώρησε

Πρόσθετα…γιοκ…

γίζει πλέον και τι̋ µικρέ̋ κοινωνίε̋, σαν αυτή των Τρικάλων, όπω̋ αποτυπώνεται εύγλωτα και σε σχετικό ρεπορτάζ του «διαλόγου», στη σελίδα 5. Εάν όµω̋ επιµένουν στι̋ ίδιε̋ πολιτικέ̋ που µα̋ οδήγησαν µέχρι εδώ µάλλον τότε δεν θα πρέπει να περιµένουν λύσει̋ οι πολίτε̋ απ’ αυτέ̋ τι̋ πολιτικέ̋… ∆.Κ.

∆υσάρεστα είναι τα νέα όπω̋ πληροφορούµαστε για την ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ αναφορικά µε τα πρόσθετα κονδύλια του LEADER. Ειδικότερα στον πίνακα κατανοµή̋ των πρόσθετων πιστώσεων ύψου̋ 13.400.000 ευρώ που δηµοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ 1945 του Ιουνίου, η τοπική αναπτυξιακή εταιρεία δεν περιλαµβάνεται προ̋ έκπληξη µα̋ και όσων φυσικά γνωρίζουν. Τώρα τι ακριβώ̋ συνέβη και γιατί, δεν είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε κι αυτό αναµένεται να προκαλέσει ποικίλε̋ αντιδράσει̋ και προβληµατισµού̋ και στου̋ κόλπου̋ τη̋ ∆ιοίκηση̋ καθότι οι πληροφορίε̋ κάνουν λόγο πω̋ τα µέλη τη̋ έχουν άγνοια. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο αντιλαµβάνεται κανεί̋ ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και καιρό στην εταιρεία εκτό̋ κι αν όλοι γνωρίζουν και απλά παρακολουθούν τι̋ εξελίξει̋…

ότι «χωρά» εντό̋ του Μύλου Ματσόπουλου το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ και να το έστειλε «στα γρασίδια» όµω̋ η Οργανωτική Επιτροπή του απάντησε µε χιούµορ απέναντι σ’ αυτόν τον αποκλεισµό. Και αποφάσισε να προσφέρει τα 350 σουβλάκια που περίσσεψαν στι̋ Κοινωνικέ̋ δοµέ̋ του ∆ήµου για τα συσσίτια των απόρων!

ΗΘΜΟΣ

∆.Κ.

Η… σφαγή των Βουλευτών (ειδικά του ΠΑΣΟΚ) που έγινε στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου είχε ω̋ αποτέλεσµα δεκάδε̋ απ’ αυτού̋ να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση εργασία̋. Χθε̋ σε σχετικό ρεπορτάζ τη̋ Real News ξεχωρίζει η περίπτωση του δικού µα̋ Χρήστου Μαγκούφη ο οποίο̋ δηλώνει πω̋ βρέθηκε οικονοµικά «στριµωγµένο̋» λόγω τη̋ υποψηφιότητα̋ του και πω̋ πλέον σκέφτεται µέχρι και το να γίνει… αγρότη̋!

Τι έγραψε η Real για Μαγκούφη και Μόσιαλο: Ο Χρήστο̋ Μαγκούφη̋: Σε... δεινή οικονοµική κατάσταση, όπω̋ λέει, βρίσκεται ο Χρήστο̋ Μαγκούφη̋. Πολιτικό̋ µηχανικό̋ στο επάγγελµα, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που βρίσκονται όλοι οι συνάδελφοί του εν µέσω κρίση̋: άνεργο̋. «Κακώ̋ κατέβηκα βουλευτή̋. Τίναξα το γραφείο µου στον αέρα. Αποδείχθηκε λάθο̋. Μετά µένει̋ άνεργο̋. Η οικοδοµή είναι νεκρή. Τα δηµόσια έργα προβληµατικά. Οι συνάδελφοι

σε απόγνωση». Κάθε φορά που ο πρώην βουλευτή̋ Τρικάλων έµπαινε στη Βουλή έκλεινε το γραφείο του. Κάθε φορά που έµενε εκτό̋ Βουλή̋ σήκωνε οικοδοµέ̋ ή έπαιρνε δηµόσια έργα. Την τελευταία φορά που το έκλεισε ήταν το 2009. Μετά, όµω̋, ξέσπασε η κρίση. Με δάνειο που ξεπερνά τι̋ 2.500 ευρώ τον µήνα και δύο παιδιά στο Πολυτεχνείο, ο Χρ. Μαγκούφη̋ σκέφτεται µέχρι και να γίνει αγρότη̋. Προ̋ το παρόν, αναζητεί αγοραστέ̋ για τρει̋ µεζονέτε̋ που είχε χτίσει το 2009 στο µαγευτικό Νερἀδοχώρι, έξω από το Περτούλι!

Στα σκαριά νέα ξεκινήµατα Ο Ηλία̋ Μόσιαλο̋: ∆ιορθώνει ήδη τα πρώτα γραπτά των φοιτητών του LSE ο Ηλία̋ Μόσιαλο̋, ο οποίο̋ έχει επιστρέψει στην έδρα του στο Τµήµα Κοινωνική̋ Πολιτική̋ του βρετανικού πανεπιστηµίου. Ο πρώην κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋, πάντω̋, παρακολουθεί τι̋ εξελίξει̋ στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησε ήδη την πολιτική κίνηση «∆υναµική Ελλάδα» για την επανένωση τη̋ Κεντροαριστερά̋ µέσω διαδικτύου. Οσο για τα µελλοντικά του σχέδια, αφήνει όλα τα ενδεχόµενα ανοιχτά: «Θέλω να είµαι στο Λονδίνο µέχρι να αποφοιτήσει η κόρη µου από το σχολείο του χρόνου. Μετά δεν αποκλείω τίποτα», λέει χαρακτηριστικά.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Μια άλλη άποψη για την κίνηση του Ηλία Μόσιαλου… Το χθεσινό «ΒΗΜΑ» δίνει µία άλλη διάσταση στην κίνηση του Τρικαλινού Ηλία Μόσιαλου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού, να ιδρύσει όµιλο προβληµατισµού µε τίτλο «∆ηµιουργική Ελλάδα». Υποστηρίζει λοιπόν πω̋ ο Μόσιαλο̋ «όχι µόνο δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το Λονδίνο και το ερευνητικό κέντρο LSE Health, στο οποίο µόλι̋ προ µηνών επέστρεψε, αλλά προτίθεται να πρωτοστατήσει κέντρου στην αγγλική πρωτεύουσα. Κατά τα άλλα είναι σαφέ̋ ότι κάθε πρώην βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ που σέβεται τον εαυτό του ιδρύει µία «κίνηση» τώρα, έτσι ώστε να συνδιαµορφώσει το φθινόπωρο µε όρου̋ προνοµιακού̋ το νέο µεταρρυθµιστικό κόµµα τη̋ κεντροαριστερά̋ που πολλοί προεξοφλούν ότι θα ιδρυθεί από νυν βουλευτέ̋ και στελέχη του ΠΑΣΟΚ». Επίση̋ σε δηµοσίευµα τη̋ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» ο συντοπίτη̋ µα̋ (πρώην;) πολιτικό̋ συγκαταλέγεται στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά έχουν αποχωρήσει από το κόµµα. Ο ίδιο̋ ο κ. Μόσιαλο̋ σε άρθρο του στα «ΝΕΑ του Σαββάτου» και σε στήλη µε θέµα «διάλογο̋ για το ΠΑΣΟΚ» υποστηρίζει πω̋ «οι ριζικέ̋ αλλαγέ̋ στη χώρα µα̋ δεν θα προκύψουν ούτε µε αναπαλαίωση ούτε µε ανακύκλωση σκουριασµένων µεθόδων». Μάλλον για άλλε̋… πολιτείε̋ τον βλέπουµε τον Ηλία…

Αρραγέ̋ το µέτωπο Ν.∆.-ΠΑΣΟΚ-∆Η.ΜΑΡ.

Τρικοµµατικό “ΝΑΙ” στι̋ προγραµµατικέ̋ Σαµαρά̋ προ̋ Τσίπρα: «Είστε αβανταδόροι του λόµπυ τη̋ δραχµή̋» Τσίπρα̋: «Έγκληµα το Μνηµόνιο που επιδείνωσε την κρίση - Οδηγείτε τη χώρα στη χρεοκοπία» Βενιζέλο̋: «Υπάρχει εθνική στρατηγική αποδεκτή από την πλειοψηφία τη̋ Βουλή̋» Καµµένο̋: «Ο Βενιζέλο̋ ο πρωτεργάτη̋ τη̋ καταστροφή̋ και η Ν∆ τον χειροκροτάει» Κουβέλη̋: «∆εν υπάρχει άλλο̋ δρόµο̋ από τη διαραγµάτευση» Μιχαλολιάκο̋: «Ηθική και πολιτική χρεοκοπία εκτό̋ από οικονοµική» Παπαρήγα: «Θα µα̋ κάνετε όλου̋ φοροφυγάδε̋»

Αντώνη̋ Σαµαρά̋ (Ν.∆.)

Αλέξη̋ Τσίπρα̋ (ΣΥΡΙΖΑ)

Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ (ΠΑΣΟΚ)

Πάνο̋ Καµµένο̋ (Αν. Έλληνε̋)

Φώτη̋ Κουβέλη̋ (∆ΗΜΑΡ)

Νίκο̋ Μιχαλολιάκο̋ (ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)

Αλέκα Παπαρήγα (ΚΚΕ)

∆.Κ.

Λύεται σήµερα η «πολιορκία» του ∆ηµαρχείου Τρικκαίων (;)

Στι̋ 8 το πρωί (ή λίγο νωρίτερα) θα συνεδριάσει στο -υπό κατάληψη, από τι̋ 6/7- ∆ηµαρχείο Τρικκαίων το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων προκειµένου ν’ αποφασιστεί η συνέχιση ή µη των κινητοποιήσεων. Αµέσω̋ µετά θ’ ακολουθήσει συνάντηση µε τον δήµαρχο κ. Χρήστο Λάππα. Όλα δείχνουν ότι η «πολιορκία» του ∆ηµοτικού Μεγάρου και άλλων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών θα λυθεί δοθέντο̋ ότι, την περασµένη Παρασκευή, ο αρµόδιο̋ Υπουργό̋ υπέγραψε του̋ Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελεί̋ Πόροι) και, κατά την εκτίµηση του προέδρου των εργαζοµένων κ. Βασίλη Μπαλαµώτη, «µέχρι την Τετάρτη (11/7), το αργότερο, θα έχουµε πληρωθεί». Οι µόνιµοι υπάλληλοι διεκδικούν δύο 15νθήµερα - επίδοµα αδεία̋, οι αορίστου ένα 15νθήµερο - επίδοµα αδεία̋ και το προσωπικό τη̋ Καθαριότητα̋ & των Τεχνικών Υπηρεσιών το ανθυγιεινό που δικαιούνται βάσει Νόµου, ο οποίο̋ τέθηκε σε ισχύ από 1η̋ Μα˙ου 2012. Το Κέντρο Εξυπηρέτηση̋ Πολιτών δεν λειτούργησε το Σάββατο (7/7), ωστόσο τα απορριµµατοφόρα άδειασαν αρκετού̋ κάδου̋ υπό τον κίνδυνο, λόγω υψηλών θερµοκρασιών, να έχουµε… ιστορίε̋! «δ»

Αθήνα Ψήφο εµπιστοσύνη̋ µε 179 «ναι» και 121 «όχι» έλαβε η κυβέρνηση συνεργασία̋ που συγκρότησαν µετά τι̋ εκλογέ̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου η Νέα ∆ηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ∆ηµοκρατική Αριστερά, κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη αµέσω̋ µετά την ολοκλήρωση τη̋ συζήτηση̋ στην Ολοµέλεια τη̋ Βουλή̋ επί των προγραµµατικών δηλώσεων. Η τριήµερη συζήτηση στη Βουλή ολοκληρώθηκε σε κλίµα ένταση̋, µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά να επιτίθεται σφοδρά στον αρχηγό τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «αβανταδόρο του λόµπι τη̋ δραχµή̋».

∆ευτερολογίε̋ πολιτικών αρχηγών Περίπου στι̋ 22:00 ξεκίνησαν οι δευτερολογίε̋ των πολιτικών αρχηγών µε πρώτη την κ. Παπαρήγα. Όπω̋ είπε χαρακτηριστικά, «φοροφυγάδε̋ θα είµαστε κι εµεί̋ που τυπικά δεν είµαστε φτωχοί. Όταν στι̋ 20 του µήνα τελειώνουν τα λεφτά του µήνα και δώδεκα δόσει̋ να βάλετε δεν θα µπορεί ο κόσµο̋ να τα πληρώσει. Θα γίνουµε οι περισ-

σότεροι φοροφυγάδε̋, δεν γίνεται να πληρωθούν. Θα είµαστε οι περισσότεροι φοροφυγάδε̋ για εσά̋, δικαιολογηµένα φοροφυγάδε̋ για εµά̋. ∆εν γίνεται να εισπράξετε αυτά που θέλετε. Φοροφυγάδε̋ θα είµαστε όχι από ιδεολογία, από αδυναµία». Στη συνέχεια στο βήµα ανέβηκε ο Π. Καµµένο̋. Ο πρόεδρο̋ των Ανεξάρτητων Ελλήνων έκανε επίθεση στην κυβέρνηση και στον κ. Βενιζέλο χαρακτηρίζοντά̋ τον πρωτεργάτη τη̋ σηµερινή̋ καταστροφή̋ και µάλιστα σχολίασε αρνητικά το γεγονό̋ πω̋ χειροκροτείται από τη Ν∆. ∆ήλωσε πω̋ οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην απόγνωση, του̋ ζητούν να πληρώσουν φόρου̋ που αδυνατούν να πληρώσουν και δε ζητούν από το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλο̋ το ΦΠΑ που χρωστάει και ανέρχεται στα 500 εκ. ευρώ. Έστειλε ηχηρό µήνυµα λέγοντα̋ πω̋ όποιο̋ βάλει την υπογραφή του στη συµφωνία τη̋ SIEMENS θα πάει υπόδικο̋ µετά από µήνυση που θα καταθέσει µε την υπογραφή του ελληνικού λαού. Ένταση επικράτησε στη Βουλή µεταξύ Καµµένου Χατζηδάκη για το θέµα του αεροδροµίου και µάλιστα ο κ. Καµµένο̋ κατηγόρησε τον κ. Χατζηδάκη πω̋ καλύπτει τη Χόφτικ του Αεροδροµίου. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κουβέλη̋. Αναγνώρισε ότι η Ελλάδα

βρίσκεται σε συνθήκε̋ «ασφυξία̋», µε την κοινωνία «έτοιµη να εκραγεί» και παραδέχτηκε επίση̋ ότι ο ίδιο̋ δεν είχε συµφωνήσει µε το Μνηµόνιο και του̋ εφαρµοστικού̋ νόµου̋. Υπογράµµισε πω̋ δεν υπάρχει άλλο̋ δρόµο̋ από αυτόν που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. «Η ∆ΗΜΑΡ στηρίζει την κυβέρνηση βάσει προγραµµατική̋ συµφωνία̋ και σύγκλιση̋», σηµείωσε µε έµφαση. Ακολούθησε η οµιλία του κ. Μιχαλολιάκου πριν από την οποία και πάλι οι βουλευτέ̋ του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από τη Βουλή. Ο κ. Μιχαλολιάκο̋ τόνισε πω̋ "είµαστε µία χώρα µε νεκρού̋ συνταξιούχου̋" και πω̋ η κυβέρνηση δεν έπεισε πω̋ το Μνηµόνιο θα µα̋ σώσει. Είναι αντίθετο̋ µε "το ξεπούληµα" και άρα δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εµπιστοσύνη̋ στην κυβέρνηση. Κατέληξε πω̋ η χρεοκοπία δεν είναι µόνο οικονοµική

αλλά ηθική και πολιτική. Στη συνέχεια έκανε παρέµβαση ο κ. Στουρνάρα̋ και µετά το λόγο πήρε ο κ. Βενιζέλο̋ ο οποίο̋ δήλωσε πω̋ υπάρχει εθνική στρατηγική, εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση̋ το οποίο είναι αποδεκτό από την πλειοψηφία τη̋ Βουλή̋. "Να µη χαραµίσουµε την προοπτική τη̋ χώρα̋ σε µια στείρα παλαιοκοµµατική µικροκοµµατική αντιπαράθεση" τόνισε. Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρα̋ µίλησε σε έντονο τόνο και κατηγόρησε τον Βενιζέλο λέγοντα̋ πω̋ αν και έχει την πλήρη ευθύνη για την "τραγωδία", τώρα κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ από τη συµπολίτευση. Χαρακτήρισε τη συγκυβέρνηση ω̋ "Μερκελιστέ̋" και τόνισε πω̋ η Μέρκελ οδηγεί την Ευρώπη στη διάλυση. Τόνισε πω̋ το Μνηµόνιο είναι οικονοµικό έγκληµα, το οποίο αν και δεν (Συνέχεια στη σελ. 6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» την Τρίτη 10 Ιουλίου στι̋ 20:00 µ.µ. στα γραφεία του κόµµατο̋ (Βύρωνο̋ 9), ώστε να συµµετάσχουν στη νοµαρχιακή συνέλευση µε θέµατα ηµερήσια̋ διάταξη̋: Τον απολογισµό δράση̋ τη̋ απερχόµενη̋ Ν.Ε., Την εκτίµηση του πρόσφατου εκλογικού αποτελέσµατο̋ και Την ανάδειξη νέα̋ Νοµαρχιακή̋ Επιτροπή̋ Τρικάλων. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ν.Ε.


4

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Εκτό̋ από του̋ εργαζόµενου̋ θα «πεινάσει» και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων! Ούτε… λεπτό του ευρώ δεν έχει δώσει για το 2012 η Εργατική Εστία!!! “Καµπανάκι κινδύνου” ηχεί η κα. Ντ. ∆ήµα: «Εάν δεν σταλούν χρήµατα, από τον Σεπτέµβριο κι ύστερα θα υπολειτουργούµε…» Οι δύο υπάλληλοι πήραν τα µηνιάτικα µέχρι τον Μάρτιο, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα (λογαριασµοί ∆.Ε.Κ.Ο. κ.λπ.), είναι καλυµµένα έω̋ τον Μάιο λόγω “καλού -τοπικούκουµπαρά”, που, όµω̋, δεν αρκεί… Ακόµα περιµένουν οι εργαζόµενοι το δώρο Χριστουγέννων από τον πρώην Ο.Ε.Ε. Η οικονοµική κρίση δεν δείχνει απειλητικά τα “δόντια” τη̋ µόνο στου̋ εργαζόµενου̋. Απειλεί ακόµη και την ίδια την ύπαρξη των κορυφαίων συνδικαλιστικών ενώσεών του̋ ανά την Ελλάδα! Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είναι το µοναδικό που εκπέµπει «σήµα S.O.S.» και συλλογίζεται µε… τρόµο το (πολύ κοντινό) µέλλον του. Σε επίπεδο Θεσσαλία̋, φαίνονται κιόλα̋ τα πρώτα σηµάδια τη̋ περιόδου αστάθεια̋, µε κίνδυνο να επεκταθούν και να γίνουν… ανεξίτηλα.

Από το Φεβρουάριο «Η κατάργηση των Οργανισµών Εργατική̋ Εστία̋ (Ο.Ε.Ε.) και Εργατική̋ Κατοικία̋ (Ο.Ε.Κ.), πέραν του σοβαρού πλήγµατο̋ που επέφερε σε χιλιάδε̋ εργαζόµενου̋, δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα στην λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώ̋, επί χρόνια, µε τι̋ εισφορέ̋ χρηµατοδοτούσαµε και εξακολου-

θούµε να χρηµατοδοτούµε µια σειρά κοινωνικών & ανταποδοτικών παροχών. Τα προβλήµατα άρχισαν να εµφανίζονται από τα µέσα του περασµένου Φεβρουαρίου. Από τότε όλα τα Εργατικά Κέντρα και οι Οµοσπονδίε̋ τη̋ χώρα̋ έχουν οδηγηθεί σε οικονοµική ασφυξία…», λέει, στον “δ”, η πρόεδρο̋ του Ε.Κ.Τ. κα. Ντίνα ∆ήµα. Τι σηµαίνει αυτό; Όπω̋ εξηγεί, «αδυνατούµε όχι µόνο να αντεπεξέλθουµε στι̋ λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ (λογαριασµοί ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Υ.Α.Τ., γραφική ύλη, είδη καθαριότητα̋, κόστο̋ προετοιµασία̋ - διοργάνωση̋ εκδηλώσεων κ.λπ.), µα και εν γένει στα λειτουργικά έξοδα. Εκτό̋ αυτού», συνεχίζει η κα. ∆ήµα, «έχουµε απλήρωτου̋ του̋ εργαζόµενου̋: την υπάλληλο τη̋ γραµµατεία̋ και την καθαρίστρια. Θέλω να πω εδώ ότι, επειδή το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων είχε έναν “καλό κουµπαρά”, ένα καλό αποθεµατικό, του̋ έχουµε εξοφλήσει έω̋ τον Μάρτιο του 2012. Επιπλέον, ώ̋ τον Μάιο του τρέχοντο̋ έτου̋ καλύψαµε όλα τα υπόλοιπα έξοδά µα̋ (λογαριασµού̋ κ.τ.λ.). Από κει και µετά, η Εργατική Εστία οφείλει δεδουλευµένα στου̋ δύο εργαζόµενου̋, αλλά και για λειτουργικά έξοδα από 1η̋/1/2012 συν το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο δεν έχει

Και το Ε.Κ.Τ. στα «θύµατα» τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋

Η πρόεδρο̋ του Εργατὁπαλληλικού Κέντρου Τρικάλων κα. Ντίνα ∆ήµα

σταλεί ακόµα!!! Μιλάµε για ένα ποσό από 3.500 έω̋ 4.000 ευρώ το µήνα χωρί̋ να συνυπολογίζεται, βεβαίω̋, ο 13ο̋ µισθό̋. ∆εν είναι οι µισθοί µονάχα, είναι και τα ασφάλιστρα…».

«Απλώ̋, επιβιώνουµε!» Προ̋ το παρόν, «απλώ̋, επιβιώνου-

µε! Αργότερα όµω̋», υπογραµµίζει εµφαντικά η επικεφαλή̋ του Ε.Κ.Τ., «θα αντιµετωπίσουµε πρόβληµα ύπαρξη̋! Από την στιγµή που δεν θα έχουµε να πληρώσουµε του̋ λογαριασµού̋ µα̋, θα υπολειτουργούµε. Από Φθινόπωρο θα αρχίσουν τα προβλήµατα εάν, έω̋ τότε, δεν έχουν σταλεί χρήµατα. Μα̋ υποσχέθηκαν ότι θα στείλουν την µι-

σθοδοσία, τα ασφάλιστρα και τα λειτουργικά έξοδα του Ιανουαρίου 2012. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβληµα και ζητούµε να τακτοποιηθεί άµεσα. Έτσι δεν µπορεί να λειτουργήσει κανένα Εργατικό Κέντρο πουθενά στην Ελλάδα. Μάλιστα, γειτονικό Εργατὁπαλληλικό Κέντρο (σ.σ. Θεσσαλία) αντιµετωπίζει ήδη προβλήµατα και υπολειτουργεί…».

∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΤΟΥ 2011 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ

Καλό το καρπούζι, …µάπα η χρονιά! Η περιορισµένη παραγωγή αύξησε την τιµή Ο Χρήστο̋ Γαλάνη̋ είναι µόνιµο̋ κάτοικο̋ Λιλή̋. Όµω̋, τα τρία τελευταία καλοκαίρια θα τον συναντήσετε (πρωί - µεσηµέρι - βράδυ) στον υπαίθριο πάγκο έναντι των παλαιών Φυλακών να πουλάει πρὀόν που… σπαρταράει! Θεόρατα καρπούζια και λαχταριστά πεπόνια, που παράγονται µε… χωριάτικο, υγιεινό τρόπο και ξεπερνούν σε γλυκύτητα ακόµη και το… µέλι! Καµία επιστροφή!!! «∆εν σου αρέσει; Φέρ’ το πίσω!», είναι το… µόνιµο µότο του αρχηγού τη̋ οικογένεια̋, Μπάµπη Γαλάνη. “∆εν πιστεύω να σα̋ επέστρεψε κάποιο̋ καρπούζι και να του το φέρατε στο… κεφάλι;”, ρωτήσαµε, αστειευόµενοι, τον υιό του, Χρήστο. «Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν έχει συµβεί αυτό! Κανεί̋, µια 15ετία τώρα, δεν µα̋ έφερε πίσω καρπούζι ή πεπόνι. Είναι τόσο γλυκά τα πρὀόντα µα̋ που ρισκάρουµε και γράφουµε ό,τι διαβάσατε στο πανό». Τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ξεχωριστά; «Πουλάµε παραδοσιακό, ντόπιο πεπόνι και καρπούζι. ∆εν είναι µπολιασµένο. Είναι καθαρό…». Ο πατέρα̋ (Μπάµπη̋) κάνει την συγκεκριµένη δουλειά 30 ολόκληρα χρόνια. Έµαθε κάθε µυστικό τη̋ και το κρατά …καλά φυλαγµένο. Ο απόγονο̋ (Χρήστο̋), ο οποίο̋ βαδίζει µε ακρίβεια στα επαγγελµατικά χνάρια του πατρό̋ του, συµπλήρωσε ήδη 12 χρόνια στο… κλαρί και δεν υποχωρεί η διάθεσή του όσο και να… ανεβαίνει ο υδράργυρο̋!

Το σύνθηµα εµπεριέχει …ρίσκο, αλλά ο καλό̋ παραγωγό̋ έχει απόλυτη εµπιστοσύνη στο αγνό πρὀόν του

«Θα “ξαναµπούµε µέσα”» Πέρυσι το καρπούζι επωλείτο από του̋ ντόπιου̋ παραγωγού̋ σε εξευτελιστικέ̋ τιµέ̋. «Φέτο̋, δεν έβαλαν πολλοί λόγω του ότι αφ’ ενό̋ “µπήκαν µέσα” το 2011 και αφ’ ετέρου είναι µεγάλα τα έξοδα παραγωγή̋, απαιτείται κεφάλαιο, δηλαδή. Έτσι», εξηγεί ο κ. Χρ. Γαλάνη̋, «τα καρπούζια έχουν κάποια τιµή. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση τι̋ 10 ηµέρε̋ που βρίσκοµαι εδώ. Είµαστε δύο φορέ̋ πιο κάτω σε σχέση µε πέρυσι! Εάν συνεχίσει έτσι, τότε θα είναι άλλη µια χρονιά που θα “µπούµε µέσα”. Και πάλι!…».

Μεγάλη ζήτηση τα… µικρά! Το καρπούζι διατίθεται προ̋ 0,50 λεπτά το κιλό, ενώ, αντιστοίχω̋, το πεπόνι προ̋ 1 ευρώ/kg. Όσοι ψωνίζουν «ζητούν, συνήθω̋, δίκιλα. Τέτοια καρπούζια δεν υπάρχουν! Εµεί̋», λέει ο συνοµιλητή̋ µα̋, «πουλάµε καρπούζι από 6 έω̋ 13 κιλά, πεπόνι από 1,5 µέχρι 2, ενώ τα µικρότερα “βγαίνουν” στο 1 kg».


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

20.000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ… ΑΜΝΗΜΟΝΩΝ

Άστεγοι: το πρόβληµα έγινε αίφνη̋ και Τρικαλινό! Έκθεση τη̋ Ε.Ε. µα̋ ανεβάζει «πολύ ψηλά» στην πανελλαδική λίστα 6 στον ∆ήµο Τρικκαίων, 65 -εν δυνάµει- σε όλο το Νοµό 100 νέε̋ οικογένειε̋ αθιγγάνων χωρί̋ στέγη Από πού αναµένει κατευθύνσει̋ η ∆ηµοτική Αρχή και τι σκέπτεται

να πράξει µε… ίδιε̋ δυνάµει̋ εν όψει χειµώνα

Σοκ προκαλεί η επίσηµη τριµηνιαία έκθεση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για την κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε. Βάσει των ευρηµάτων, µόνο µέσα σε µία χρονιά, το 2011, οι άστεγοι στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25% εν σχέσει µε το 2009 και ανέρχονται πια σε 20.000 ανθρώπου̋. Περισσότεροι από του̋ µισού̋ αστέγου̋, δηλαδή 11.000 άνθρωποι, εντοπίζονται στην Αθήνα και στον Πειραιά, εκ των οποίων οι 8.000 είναι Έλληνε̋. Το πρόβληµα, µάλιστα, έχει επεκταθεί σε πόλει̋ όπω̋ τα Χανιά, το Ηράκλειο και τα Τρίκαλα. Ω̋ διαφαίνεται στην σχετική έρευνα, η οικονοµική κρίση “πέταξε” στον δρόµο µεγάλο αριθµό πολιτών µε υψηλή µόρφωση, οι οποίοι, έω̋ πρότινο̋, είχαν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, χωρί̋ ψυχολογικά προβλήµατα ή προβλήµατα εξάρτηση̋. Πλέον, «δεν τα βγάζουν πέρα», αφού έχασαν τη δουλειά του̋.

Στοιχεία «Πέρυσι το Υπουργείο Υγεία̋ ζήτησε να συγκεντρώσουµε και να στείλουµε στοιχεία απ’ όλο το Νοµό Τρικάλων. Η καταγεγραµµένη εικόνα έχει ω̋ εξή̋: 6 άστεγοι στον ∆ήµο Τρικκαίων (40 έω̋ 50 ετών, όλοι άνδρε̋, ψυχασθενεί̋ & χρήστε̋ οι 5) και 65 εν δυνάµει άστεγοι στην υπόλοιπη διοικητική περιφέρεια. Πρόκειται για εκείνου̋ που λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα (έκτακτο επίδοµα, βαριά̋ αναπηρία̋, τυφλότητα̋, παραπληγία̋ κ.ά.), και δεν είναι ει̋ θέσιν να πληρώσουν το ενοίκιο του σπιτιού του̋. Ευτυχώ̋, στη Φαρκαδόνα δεν υπάρχει ούτε ένα̋ άστεγο̋, καθώ̋, όπω̋ ενηµερωθήκαµε εγγράφω̋, όσοι υπήρχαν βρήκαν στέγη µέσω του προγράµµατο̋ του Ο.Ε.Κ. (Εργατικέ̋ Κατοικίε̋)», λέει, στον “δ”, ο αντιδήµαρχο̋ Πρόνοια̋ του ∆ήµου Τρικκαίων κ. Ζήση̋ Γκουγκουστάµο̋. Η καταγραφή σε τοπικό επίπεδο δεν εξαίρεσε του̋ Ροµά. «Εκεί, υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώ̋ υπό την έννοια», εξηγεί ο κ. Γκουγκουστάµο̋, «πω̋ έχουν επιδοτηθεί προκειµένου να πάρουν τραπεζικά δάνεια για να φτιάξουν τα σπίτια του̋, αλλά µερικοί και µιλάω για την νεότερη γενιά, τα παιδιά δηλαδή, δηλώνουν πω̋ δεν έχουν µόνιµη κατοικία. Πρόκειται για, περίπου, 100 νέε̋ οικογένειε̋. Τα στοιχεία είναι του 2008 και -διευκρινίζω- δεν έχουν σταλεί στο αρ-

Ο αντιδήµαρχο̋ Πρόνοια̋ ∆ήµου Τρικκαίων κ. Ζήση̋ Γκουγκουστάµο̋

µόδιο Υπουργείο. Είπαµε, απλώ̋, ότι υπάρχει και η κατηγορία των Ροµά, που δηλώνει ένα ποσοστό αστέγων».

Ανησυχία Ο Αντιδήµαρχο̋ Πρόνοια̋ δεν κρύβει την ζωηρή ανησυχία του λόγω τη̋ ανοδική̋ πορεία̋ του προβλήµατο̋ των αστέγων στην περιοχή µα̋. «Φαίνεται ότι η κρίση, που ζούµε καθηµερινά, δηµιουργεί τέτοιε̋ αυξητικέ̋ τάσει̋. Συνεχώ̋, άνθρωποι δηλώνουν αδυναµία να πληρώσουν το ενοίκιο ή να αντεπεξέλθουν στα λειτουργικά έξοδα του σπιτιού. Το πρόβληµα εντείνεται στου̋ άνεργου̋, του̋ ανασφάλιστου̋ και του̋ άπορου̋. Μια οικογένεια που “βγαίνει” στην ανεργία δεν µπορεί ούτε το ενοίκιο να καταβάλλει. Tου̋ καταγράψαµε και αυτού̋…».

Λύση Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων δεν κάθεται µε σταυρωµένα χέρια έναντι του εντεινόµενου φαινοµένου. «Στην Αθήνα, για παράδειγµα», αναφέρει ο κ. Γκουγκουστάµο̋, «η ∆ηµοτική Αρχή νοικιάζει ξενοδοχεία και στεγάζει αυτού̋ του̋ ανθρώπου̋. Εµεί̋ φέτο̋ πληρώσαµε ξενοδοχειακέ̋ µονάδε̋ και για αρκετέ̋ βραδιέ̋ έµειναν εκεί

Ο πρωτοπρεσβύτερο̋ Γεώργιο̋ Γραδούλα̋ To Πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ θα δώσει µια «µικρή ανάσα» στου̋ αστέγου̋

δυο - τρει̋ άστεγοι. Μάλιστα, βάλαµε έναν έτερο σε µια δοµή που λειτουργεί στο παλαιό νοσοκοµείο Παπανικολάου. Αυτήν την περίοδο έχουµε τρία άτοµα, εκ των οποίων οι δυο είναι Ροµά και, συγχρόνω̋, χρήστε̋. ∆εν του̋ δέχονται ούτε στον οικισµό του̋ κι έχουµε προβλήµατα». Μετά την αποστολή των καταστάσεων στο Υπουργείο Υγεία̋, ο µεγαλύτερο̋ Ο.Τ.Α. του Νοµού αναµένει οδηγίε̋. «Η ηγεσία του Υπουργείου έχει, πλέον, την ευθύνη να βρει λύση και να µα̋ δώσει κατευθύνσει̋: ή θα µισθώσουν κάποιο ξενοδοχείο ή θα του̋ στεγάσουµε σε ξενοδοχεία εµεί̋ ή θα βρεθεί µια άλλη διέξοδο̋. Πρέπει να πω εδώ», τονίζει ο κ. Γκουγκουστάµο̋, «ότι µε τα πεντάµηνα (Κοινωφελή̋ Εργασία) θα δηµιουργηθεί Κέντρο Φιλοξενία̋ & Υποδοχή̋ αυτών των ανθρώπων. Πιστεύω ότι η εν λόγω δοµή θα λειτουργεί του̋ χειµερινού̋ µήνε̋ και έω̋ τον Φλεβάρη του 2013. Εκτιµώ ότι, συνολικά, η τοπική εικόνα είναι αντιµετωπίσιµη εφόσον το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο λάβει κάποια µέτρα, όπω̋ συµβαίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλε̋ µεγάλε̋ πόλει̋. Επειδή είµαστε µεταξύ των πρώτων Νοµών ανά την Ελλάδα και εµφανίζουµε αυξητικέ̋ τάσει̋, σίγουρα θα δώσουν κάποια λύση».

Ετοιµότητα Ο “δ” απευθύνθηκε και στον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Γραδούλα, πρόεδρο του Συνδέσµου Αγάπη̋ και ∆ιακονία̋ τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ Τρίκκη̋ & Σταγών, ο οποίο̋ έκανε µια διαφορετική προσέγγιση στο θέµα: «Το πρόβληµα των αστέγων πιστεύω πω̋ δεν έχει αγγίξει σε µεγάλο βαθµό την πόλη των Τρικάλων. Και το λέω αυτό διότι, ύστερα από έρευνα που κάναµε σε επίπεδο ενοριών, δεν µα̋ αναφέρθηκε κανένα περιστατικό. Βλέπουµε όλοι µα̋ δύο-τρει̋ ανθρώπου̋ σε παγκάκια, αλλά είτε είναι “περιφερόµενοι” από άλλε̋ πόλει̋ και σε λίγε̋ µέρε̋ φεύγουν, είτε είναι χρήστε̋ ουσιών ή σε κατάσταση µέθη̋ που, σαφώ̋, και έχουν σπίτι να διαµείνουν. Εδώ πρέπει να τονίσω µια διαφορά: άλλο να είσαι άπορο̋ και άλλο άστεγο̋. Απόρου̋ έχουµε πολλού̋, αστέγου̋ ελαχίστου̋. Πάντω̋, σε κάθε περίπτωση, τα γραφεία του Συνδέσµου Αγάπη̋ και ∆ιακονία̋ τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ είναι σε ετοιµότητα να συνδράµουν, σε συνεννόηση µε άλλου̋ φορεί̋ τη̋ πόλεώ̋ µα̋, σε κάθε εµπερίστατο συνάνθρωπό µα̋ που χρειάζεται βοήθεια και στέγη».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Πενήντα αυτοκτονίε̋ στο Λεκανοπέδιο τον Ιούνιο! Κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τι̋ απόπειρε̋ αυτοκτονία̋ και τι̋ αυτοχειρίε̋ στο Λεκανοπέδιο, εν µέσω τη̋ εποχή̋ του Μνηµονίου. Σε µία απλή καταγραφή την οποία διενήργησε το σωµατείο των εργαζοµένων στο Εθνικό Κέντρο Άµεση̋ Βοήθεια̋ (ΕΚΑΒ) στο Λεκανοπέδιο για του̋ µήνε̋ Ιούνιο και Ιούλιο του 2012, τα µακάβρια στοιχεία είναι δραµατικά! Σύµφωνα µε όσα δηλώνει στην «Αυγή» … 354 οι συνολικέ̋ τη̋ Κυριακή̋ ο πρόεδρο̋ του σωµατείου απόπειρε̋ των εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ Γ. Χούσο̋, µέαυτοκτονία̋ σα στον περασµένο Ιούνιο... 354 συνάνθρωποί µα̋ στο Λεκανοπέδιο προχώρησαν στην ίδια περιοχή! σε απόπειρε̋ αυτοκτονία̋, εκ των οποίων οι 50 κατέληξαν! Επίση̋, κατά τι̋ 5 πρώτε̋ ηµέρε̋ του τρέχοντο̋ Ιουλίου, δηλαδή από την περασµένη Κυριακή µέχρι την περασµένη Πέµπτη, άλλοι 5 συνάνθρωποί µα̋ στο Λεκανοπέδιο αυτοκτόνησαν! «Μόλι̋ είδαµε τα στοιχεία ταραχθήκαµε, συγκλονιστήκαµε, δεν µπορούσαµε να το πιστέψουµε!», επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο Γ. Χούσο̋ στην «Αυγή» τη̋ Κυριακή̋.

ΠΟΥ: Μία αυτοκτονία κάθε 40 δευτερόλεπτα Την ίδια στιγµή, µία αυτοκτονία κάθε 40 δευτερόλεπτα και µία απόπειρα αυτοκτονία̋ κάθε 3 δευτερόλεπτα καταγράφονται διεθνώ̋, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγεία̋ (ΠΟΥ) και τη̋ Ε.Ε., ενώ οι θάνατοι λόγω αυτοκτονία̋ είναι περισσότεροι από τα θύµατα πολέµου. Μάλιστα, οι αυτοκτονίε̋ στην Ε.Ε. ήταν το 2002 περισσότερε̋ από του̋ θανάτου̋ λόγω τροχαίων και HIV/AIDS. Σύµφωνα µε τα στοιχεία τη̋ Ελ. Μπεκιάρη από τη µη κυβερνητική οργάνωση «Κλίµακα», η αυτοκτονία ήταν το 2009 η δεύτερη αιτία θανάτου διεθνώ̋ για τι̋ ηλικίε̋ 10 -24 ετών, ενώ η χώρα µα̋ κατέγραψε την τριετία 2007 - 2009 τη µεγαλύτερη αύξηση (17%) στι̋ αυτοκτονίε̋ µεταξύ των όλων των χωρών τη̋ Ε.Ε. Παρ' όλα αυτά, το ΕΙΙΓΟ81ΕΙΙ κατατάσσει τη χώρα µα̋ στην τελευταία θέση (2,8) µεταξύ των χωρών τη̋ Ε.Ε. όσον αφορά του̋ δείκτε̋ αυτοκτονία̋ και πολύ κάτω από τον ευρωπἀκό µέσο όρο (10,1). Ο απαγχονισµό̋ είναι η συχνότερη µέθοδο̋ αυτοκτονία̋ και για τα δύο φύλα, µε 54,5% για του̋ άνδρε̋ και 35,7% για τι̋ γυναίκε̋, ενώ για του̋ άνδρε̋ ακολουθούν τα πυροβόλα όπλα και η φαρµακευτική δηλητηρίαση και για τι̋ γυναίκε̋ η φαρµακευτική δηλητηρίαση και η πτώση από ψηλά.

ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ «ΕΘΝΟΣ»


6

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Τρικοµµατικό “ΝΑΙ” στι̋ προγραµµατικέ̋ (Συνέχεια από τη σελ. 3)

έφερε την κρίση σίγουρα την επιδείνωσε. Τελευταίο̋, λίγα λεπτά πριν τη ψηφοφορία ο πρωθυπουργό̋ κ. Σαµαρά̋ απάντησε στον κ. Τσίπρα πω̋ οι ιδιωτικοποιήσει̋ αφορούν αδρανή περιουσία η οποία θα αξιοποιηθεί και θα δηµιουργηθούν χιλιάδε̋ νέε̋ θέσει̋ εργασία̋. Εξαπέλυσε επίθεση προ̋ τον Τσίπρα και χαρακτήρισε το ΣΥΡΙΖΑ "αβανταδόρου̋ του λόµπυ τη̋ δραχµή̋". Κάλεσε τον Τσίπρα αν είναι λάθο̋ οι αποκρατικοποιήσει̋ να κλείσει

τον ίδιο πρώτο στη φυλακή. "Πριν δυο µήνε̋ ήσασταν κάθετοι στην ακύρωση του µνηµονίου και µετά αλλάξατε στάση όταν καταλάβατε ότι αυτά δε γίνονται. Παίζετε το παιχνίδι όσων δε µα̋ θέλουν στο ευρώ", συνέχισε. Θέλετε περισσότερο κράτο̋ κι έχετε αλλεργία στην ανάπτυξη και στι̋ επενδύσει̋. Κάνατε ό,τι µπορείτε για να µείνουµε χωρί̋ συµµάχου̋ στο εξωτερικό". Πάντω̋, ο πρωθυπουργό̋ τόνισε ότι «για να πετύχουµε οτιδήποτε, πρέπει να παραµείνουµε στο ευρώ».

«Το πάρτυ των ανεύθυνων συντεχνιών τελείωσε. Πείτε κύριε Τσίπρα στον κύριο Φωτόπουλο που επάξια εκπροσωπείτε ''Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνει̋''», είπε ο κ. Σαµαρά̋. Νωρίτερα, από το βήµα τη̋ Βουλή̋ ο Αναπληρωτή̋ Υπουργό̋ Οικονοµικών κ. Χ. Στἀκούρα̋, δήλωσε πω̋ ανάµεσα στου̋ βασικού̋ στόχου̋ του υπουργείου είναι: • Η δηµοσιονοµική προσαρµογή και η ενίσχυση τη̋ διαρθρωτική̋ ανταγωνιστικότητα̋ µε ταχύτατα συρρικνούµενα τα «δίδυµα»

ελλείµµατα. • Η µείωση του χρέου̋ ώστε αυτό να καταστεί βιώσιµο. • Η επαναφορά τη̋ χώρα̋ σε θετικού̋ και διατηρήσιµου̋ ρυθµού̋ οικονοµική̋ µεγέθυνση̋. Μίλησε για περιορισµό των δηµοσίων υπαλλήλων χωρί̋ απολύσει̋ όµω̋, και τόνισε τα χρονικά περιθώρια για απογραφή των συνταξιούχων, τα οποία αν προσπεραστούν θα πάψει η καταβολή τη̋ σύνταξη̋. Στο µεταξύ ο υπουργό̋ Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα̋ ανέλυσε το οικονοµικό

πρόγραµµα τη̋ κυβέρνηση̋, σύµφωνα µε το οποίο εκτό̋ από τι̋ αποκρατικοποιήσει̋, έρχονται και σαρωτικέ̋ αλλαγέ̋ στη φορολογία. Μέχρι στιγµή̋ εντύπωση έχει προκαλέσει η οµιλία του υπ. Παιδεία̋ για τι̋ αλλαγέ̋ που θα γίνουν και πάλι στι̋ Πανελλήνιε̋, η οµιλία του υπ. ∆ικαιοσύνη̋ κ. Ρουπακιώτη σχετικά

µε την αντίθεσή του για το άνοιγµα του επαγγέλµατο̋ του δικηγόρου και του υπ. Προστασία̋ του Πολίτη, κ. ∆ένδια, σχετικά µε του̋ λαθροµετανάστε̋ και την αύξηση τη̋ εγκληµατικότητα̋, τη Χρυσή Αυγή που προσπαθεί να υποκαταστήσει το έργο τη̋ ΕΛΑΣ και τέλο̋ την αδυναµία αντιµετώπιση̋ των πυρκαγιών.

ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ!! Το σχέδιο τη̋ κυβέρνηση̋ αποκαλύφθηκε. Ποια αναδιαπραγµάτευση; Ποια αλλαγή η απαγκίστρωση και ποια αναθεώρηση όρων του µνηµονίου; Το νεοφιλελεύθερο µαύρο µέτωπο αποφάσισε: Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ! Στόχο̋ του̋; Ένα̋! Η ∆ηµόσια περιουσία! Οι σιδηρόδροµοι, τα λιµάνια τα αεροδρόµια, η ενέργεια, τα νερά, οι παραλίε̋, τα φιλέτα γη̋ κ.α.!! Γνωρίζουµε πολύ καλά πω̋ η κρίση χρέου̋ στην Ελλάδα προσφέρει µια µεγάλη ευκαιρία για αναδιανεµητικέ̋ πολιτικέ̋ υπέρ των ισχυρών ντόπιων και ξένων ιδιωτικών συµφερόντων! Γνωρίζουµε επίση̋, εκατοντάδε̋ παραδείγµατα στο εξωτερικό όπου εφαρµόστηκε η νεοφιλελεύθερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, αυτό έγινε µε βίαιη συσσώρευση δηµοσίων αγαθών σε ιδιωτικά συµφέροντα και ότι σε καµιά περίπτωση δεν εξυπηρέτησε το δηµόσιο συµφέρον!! Το εύλογο ερώτηµα είναι: ποιό το νόηµα; Ποιό το κέρδο̋ για τον καταναλωτή; Ποιοι κερδίζουν; Οι Γερµανοί (εταίροι) που καιροφυλακτούσαν πιέζοντα̋ µε τα εκβιαστικά διλλήµατα περί εξόδου τη̋ χώρα̋ από την ζώνη του ευρώ, αλλά και το ντόπιο κεφάλαιο (υπεύθυνο

ΚΑΠΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Υπ. Βουλευτή̋ ΣΥΡΙΖΑ Συνδικαλιστή̋ ∆ΕΗ για την σηµερινή κρίση και χωρί̋ να συµβάλει στο παραµικρό οικονοµικά) σε αγαστή συνεργασία µε την καθεστωτική προπαγάνδα των ΜΜΕ θα κερδοσκοπήσουν αγοράζοντα̋ κοψοχρονιά δηµοσίου̋ οργανισµού̋ και δηµόσια γη- φιλέτα! Και φυσικά οι εργολάβοι των ιδιωτικοποιήσεων που θα «βάλουν στη άκρη» (ιστορικά παραδείγµατα) τεράστια κέρδη από το ξεπούληµα του εθνικού µα̋ πλούτου Ποιοι χάνουν; Έλληνε̋ πολίτε̋, που από το υστέρηµα του̋, σε καιρού̋ χαλεπού̋, στήριξαν την πολύ δύσκολη αυτή προσπάθεια ανόρθωση̋ τη̋ οικονοµία̋, γιατί απλά, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, στοχεύει πάντα! να

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

πλήξει τον πυρήνα του κοινωνικού κράτου̋, ενό̋ κράτου̋ που στι̋ σηµερινέ̋ συνθήκε̋ ενό̋ άγριου καπιταλισµού ο πολίτη̋ έχει ανάγκη να τον «αγκαλιάσει» µε κοινωνικέ̋ πολιτικέ̋ και να ξεκινήσει την αναπτυξιακή διαδικασία (δηµόσιε̋ επενδύσει̋) προ̋ όφελο̋ του κοινωνικού συνόλου! Οι πολιτικέ̋ ξεπουλήµατο̋ λοιπόν δεν αποσκοπούν στη βελτίωση τη̋ κατάσταση̋ η στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασία̋ (εργασία̋; των 470 ευρώ), αλλά στην αρπαγή περεταίρω εισοδήµατο̋ από τι̋ λἀκέ̋ τάξει̋, και τη µεταφορά του πλούτου τη̋ στην ντόπια παρασιτική ολιγαρ-

χία. Και αυτό συµβαίνει σε µια εποχή που το κοινωνικό κράτο̋ καταρρέει οι δηµοσιέ̋ δαπάνε̋ για υπηρεσίε̋ όπω̋ η υγεία και η παιδεία όχι απλά συρρικνώνονται αλλά εξαφανίζονται κάτω από τη µπότα τη̋ τρόικα̋ και των εδώ εκπροσώπων του̋! σε µια περίοδο που η ελληνική οικονοµία χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε εργαλεία για την οικονοµική ανασυγκρότηση όπω̋ η ∆ΕΗ που µπορεί να αποτελέσει η ατµοµηχανή τη̋ ανάπτυξη̋ η τον σιδηρόδροµο, ακόµη και ο ΟΠΑΠ που µε τα 700 και πλέον εκατοµµύρια κέρδη κάθε χρόνο είναι στυλοβάτη̋ πολιτισµού, αθλητισµού και όχι µόνο!!

1ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Απολογισµό̋

• Οι συλλογικότητε̋ και τα άτοµα που συµµετείχαµε στη διοργάνωση του 1ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, χαιρετίζουµε και ευχαριστούµε δηµόσια του̋ χιλιάδε̋ Τρικαλινού̋ και Τρικαλινέ̋ καθώ̋ επίση̋ και του̋ επισκέπτε̋ από όλη την Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για «2 ηµέρε̋ αλληλεγγύη̋ για έναν κόσµο χωρί̋ διακρίσει̋». • Το γεγονό̋ ότι µια πρωτοβουλία λίγων ανθρώπων, µε ανύπαρκτα οικονοµικά µέσα, χωρί̋ χορηγίε̋ και δηµοσιοσχεσίτικε̋ διασυνδέσει̋, κατόρθωσε να φέρει σε πέρα̋ µια τέτοια̋ κλίµακα̋ διοργάνωση, επιβεβαιώνει πανηγυρικά µια βασική µα̋ πεποίθηση: Ότι η κοινωνική αυτενέργεια, όπω̋ εκφράζεται µέσα από την αδιαµεσολάβητη άµεση δράση και την ανιδιοτελή ένταξη σε συλλογικότητα, µπορεί να είναι – ιδιαίτερα στι̋ µέρε̋ µα̋ – πηγή δηµιουργία̋ µε πολλαπλό πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό φορτίο. • Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο αυτό εγχείρηµα είχε και προβλήµατα και αδυναµίε̋. Ο υπερπολιτικό̋ χαρακτήρα̋ τη̋ συζήτηση̋, οι καθυστερήσει̋ στο πρόγραµµα τη̋ 2η̋ ηµέρα̋ και ο µικρό̋ βαθµό̋ συµµετοχή̋ µεταναστών, είναι δύο από τα αρνητικά που καλούµαστε να υπερβούµε στην επόµενη διοργάνωση. • Επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε και από τη θέση αυτή, για µια ακόµη φορά, του̋ καλλιτέχνε̋ που αφιλοκερδώ̋ συνέβαλαν στην επιτυχία του Φεστιβάλ όπω̋ επίση̋ και τι̋ δεκάδε̋ γνωστών και αγνώστων που ανέλαβαν πρωτοβουλίε̋ και έλυσαν µικρά ή µεγάλα προβλήµατα. • Η συνολική διοργάνωση κόστισε 6.614 ευρώ (ενοικίαση ηχη-

Με βάση όλα τα παραπάνω όποιο̋ µε τι̋ πολιτικέ̋ του, αποφασίζει να απογυµνώσει τη χώρα από τα βασικά εργαλεία ανάπτυξη̋ ένα και µόνο επιζητά! Τον βίαιο και άµεσο θάνατο τη̋! Γιατί αφορά το µέλλον τη̋ ίδια̋ τη̋ χώρα̋, το «είδο̋» ανάπτυξη̋ και ανασυγκρότηση̋ τη̋ οικονοµία̋ αλλά µε όρου̋ κοινωνία̋, υγιού̋, ανθρώπινη̋ και πλήρου̋ εργασία̋. Επειδή όµω̋ η συγκυβέρνηση αυτή έχει απολέσει τι̋ κόκκινε̋ γραµµέ̋ από την πρώτη κιόλα̋ µέρα τη̋ διακυβέρνηση̋ τη̋, η σωτηρία των περιουσιακών στοιχείων επαφίεται πλέον στον ίδιο τον λαό! Στον λαό που µε τι̋

δικέ̋ του θυσίε̋ τα δηµιούργησε και του ανήκουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ! Οφείλουµε τώρα! να δηµιουργήσουµε ένα ΑΝΤΙΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ µέτωπο εναντία σ αυτό το εθνικό έγκληµα ένα λἀκό µέτωπο εναντία στο ξεπούληµα τη̋ δηµόσια̋ περιουσία̋! ∆ιεργασίε̋ ΤΩΡΑ! µε την κοινωνία τα συνδικάτα του̋ φορεί̋, τώρα πριν το έγκληµα συντελεστεί!! Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΉΣΕΙΣ …ΤΟ ΝΕΟ ΠΕ∆ΙΟ ΜΑΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!! ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ! ΓΙΑΤΙ …ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ!!

τικού εξοπλισµού, ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, έξοδα µετακινήσεων και µεταφορών, αγορά πρὀόντων και αναλώσιµων υλικών, έξοδα προβολή̋). Είχε δε έσοδα (από τι̋ πωλήσει̋ ταβέρνα̋ – µπάρ – βιβλιοπωλείου και από κουπόνια) 7.754 ευρώ. (Ο αναλυτικό̋ απολογισµό̋ βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου/νη̋ στο Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι RossoNero). Το ποσό των 1.140 ευρώ θα διατεθεί ω̋ εξή̋: 3 Τα 500 ευρώ για την κάλυψη των εγγυήσεων για την αποφυλάκιση των 25 οροθετικών τοξικοεξαρτηµένων γυναικών, που διαποµπεύτηκαν, µε την δηµοσίευση των φωτογραφιών του̋, ω̋ «υγειονοµική βόµβα» στα θεµέλια τη̋ αγία̋ ελληνική̋ οικογένεια̋. 3 Τα υπόλοιπα 640 ευρώ θα διατεθούν το επόµενο διάστηµα για την ενίσχυση οµάδων που βιώνουν τον ρατσισµό σε όλε̋ τι̋ εκφάνσει̋ του. Με αφορµή το αίτηµά µα̋ για την παραχώρηση του αύλειου χώρου του Μύλου Ματσόπουλου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη̋ πόλη̋ εξέδωσε την απαράµιλλη̋ σοβαρότητα̋ (και µετριοφροσύνη̋) απόφαση, ότι πολιτισµό̋ στα Τρίκαλα παράγεται µόνον από τον ∆ήµο ή υπό την αιγίδα του…. και ω̋ εκ τούτου το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ δεν έχει θέση εκεί. Παρ’ όλα αυτά –και επειδή δεν ταυτίζουµε την πόλη και την τοπική κοινωνία µε του̋ εκάστοτε «εκπροσώπου̋» τη̋– αποφασίσαµε τα 350 σουβλάκια που περίσσεψαν από το Φεστιβάλ, να τα παραχωρήσουµε για τι̋ ανάγκε̋ των ανθρώπων που σιτίζονται µέσω των δηµοτικών συσσιτίων. ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΑΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η Συνέλευση του 1ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ


∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

7

ΤΟΠΙΚΑ

Τι είναι το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Πρώτα απ’ όλα το «ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» είναι µια έντυπη περιοδική έκδοση, γιατί ακόµη και σήµερα ισχύει αυτό που λένε πω̋ «τα γραπτά µένουν». Είναι όµω̋ και πολλά ακόµη, όπω̋ ιστοσελίδα για να επικοινωνούµε µε ολόκληρο τον πλανήτη, κυρίω̋ όµω̋ είναι «οµάδα δράση̋» για την ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη των τουριστικών δυνατοτήτων τη̋ Θεσσαλία̋. Η έντυπη αυτή περιοδική έκδοση αποτελείται από δύο πολυσέλιδα τεύχη (υπολογίζεται πάνω από 200 σελίδε̋ το καθένα). Το πρώτο θα κυκλοφορεί κάθε Οκτώβριο και θα αναφέρεται στη ∆υτική Θεσσαλία και τον ορεινό τουρισµό, από τα Μετέωρα και τα Χάσια µέχρι τη λίµνη Πλαστήρα και τα Άγραφα. Το δεύτερο θα κυκλοφορεί κάθε Μάρτιο και θα αφορά τη Λάρισα, τη Μαγνησία µε τον Βόλο, το Πήλιο και τι̋ Σποράδε̋. Το σχήµα τη̋ έκδοση̋ είναι 20Χ24 εκ., ένα σχήµα πρωτότυπο, που συνδυάζει την πρακτικότητα τη̋ µεταφορά̋ µε την εντυπωσιακή εµφάνιση φωτογραφιών και κειµένων όταν το έντυπο είναι ανοικτό. Η περιήγηση στη Θεσσαλία θα γίνεται µε προτεινόµενε̋ διαδροµέ̋, µε οδηγού̋ του̋ ανθρώπου̋ τη̋ κάθε περιοχή̋. Του̋ ανθρώπου̋ που βιώνουν έναν τόπο και έχουν «κάτι» να µα̋ πουν, είτε ω̋ απλοί κάτοικοι, αλλά φορεί̋ µια̋ µνήµη̋ που χάνεται στα βάθη των αιώνων, είτε ω̋ επαγγελµατίε̋ που καλοδέχονται τον επισκέπτη εξασφαλίζοντα̋ την άνετη διαµονή του, πρόθυµοι όµω̋ να του αποκαλύψουν τα «µυστικά» σηµάδια ενό̋ τόπου. Η ιστορία, τα µνηµεία, οι χώροι λατρεία̋, οι θρύλοι και οι παραδόσει̋, τα ήθη και τα έθιµα, το φυσικό και ανθρωπογενέ̋ περιβάλλον, κι ακόµη τα πρὀόντα, οι γεύσει̋, οι δραστηριότητε̋, οι υπηρεσίε̋, µα πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι του τόπου θα «παρελαύνουν» µέσα από τι̋ σελίδε̋ αυτή̋ τη̋ έκδοση̋, για να γίνουν «κτήµα» τόσο των Θεσσαλών, όσο και όλων των Ελλήνων, αφού η Θεσσαλία σε µεγάλο ποσοστό στηρίζεται στον εσωτερικό τουρισµό. Κι επειδή «µια εικόνα ίσον χίλιε̋ λέξει̋», ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που θα αποτελείται από παλιέ̋ και σύγχρονε̋, γνωστέ̋ και άγνωστε̋ φωτογραφίε̋, γκραβούρε̋, σχέδια και χάρτε̋ θα συµπληρώνει τα κείµενα, που θα εστιάζουν και στα λιγότερο γνωστά ή τελείω̋ άγνωστα στοιχεία του Θεσσαλικού χώρου.

Η προβολή τη̋ Θεσσαλία̋ µέσα από το «ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» Έχοντα̋ υπ’ όψιν την πληθώρα των ταξιδιωτικών οδηγών και των τουριστικών εντύπων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα για τη Θεσσαλία, σχεδιάσαµε µία διαφορετική έκδοση βασισµένη σε µία άλλη προσέγγιση του Θεσσαλικού χώρου, σε µια άλλη µατιά, δίνοντα̋ προτεραιότητα στον άνθρωπο, ο οποίο̋ πρωταγωνιστεί στην «ιστορία του τουρισµού στη Θεσσαλία». Ετσι, η νέα αυτή έκδοση θα λειτουργεί όχι µόνο αυτόνοµα, αλλά και συµπληρωµατικά σε σχέση µε τι̋ υπόλοιπε̋ Θεσσαλικέ̋ εκδόσει̋. Το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόµενο Οκτώβριο σε 15.000 αντίτυπα, ώστε η εικόνα τη̋ Θεσσαλία̋ να ταξιδέψει στα µάτια πολλών ανθρώπων (ή να φθάσει στα χέρια πολλών ανθρώπων).

Η έκδοση δεν θα πωλείται, αλλά θα διανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ σε όλη τη Θεσσαλία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στι̋ εκθέσει̋ τουρισµού, καθώ̋ και σε επιλεγµένε̋ περιοχέ̋ τη̋ ηπειρωτική̋ και κυρίω̋ τη̋ νησιωτική̋ Ελλάδα̋, αφού, όπω̋ είναι γνωστό, η ορεινή Θεσσαλία αποτελεί χειµερινό προορισµό για πολλού̋ νησιώτε̋. Αντίτυπα τη̋ έκδοση̋ θα αποσταλούν σε όλα τα τουριστικά γραφεία τη̋ χώρα̋, ενώ ποσότητε̋ αντιτύπων θα διανέµονται από τι̋ ξενοδοχειακέ̋ µονάδε̋ όλη̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Ακόµη, η ανάρτηση τη̋ έκδοση̋ στο διαδίκτυο, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα συµβάλλει σηµαντικά στην προβολή του περιεχοµένου τη̋ σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ µία ιστοσελίδα που τώρα δηµιουργείται θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρακολουθώντα̋ τι̋ εξελίξει̋ στο χώρο του τουρισµού, προβάλλοντα̋ ταυτόχρονα τη Θεσσαλία και του̋ επαγγελµατίε̋ τη̋. Η έκδοση, µετά την ολοκλήρωσή τη̋, προβλέπεται να παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στα Τρίκαλα, στην Καλαµπάκα, στην Καρδίτσα και σε άλλε̋ Θεσσαλικέ̋ πόλει̋, αλλά και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τέλο̋, για την κάλυψη και των ξενόγλωσσων επισκεπτών τη̋ Θεσσαλία̋ προγραµµατίζεται µία συνοπτική έκδοση του «ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» σε 4 γλώσσε̋ (Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ρωσική).

Οι συντελεστέ̋ τη̋ έκδοση̋ Το «ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» εκδίδεται από τι̋ «Εκδόσει̋ Κρούπη» µε την υποστήριξη τη̋ εφηµερίδα̋ «διάλογο̋» και του περιοδικού «ζω». Επιµελητή̋ τη̋ έκδοση̋ και συντονιστή̋ τη̋ έρευνα̋ για την Θεσσαλία και του̋ ανθρώπου̋ τη̋ είναι ο δηµοσιογράφο̋-ερευνητή̋ Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋, ο οποίο̋ αν και δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλία, αγάπησε αυτόν τον τόπο και αφιέρωσε 10 χρόνια από τη ζωή του στην Ανατολική Θεσσαλία αναπτύσσοντα̋ µια πολύπλευρη δραστηριότητα για την λίµνη Κάρλα και τον λιµναίο πολιτισµό τη̋. Συνεργάτε̋ σ’ αυτή την έκδοση είναι δεκάδε̋ Θεσσαλοί, ειδικοί επιστήµονε̋, ερευνητέ̋, µελετητέ̋ τη̋ τοπική̋ ιστορία̋ και λαογραφία̋, αλλά και επαγγελµατίε̋ του χώρου του τουρισµού. Οικονοµικά η έκδοση θα στηρίζεται στου̋ επαγγελµατίε̋ του χώρου και στην προβολή των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του̋.


8

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ & ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

«Ασελγούν» (προκλητικά &

Η προτοµή τη̋ Ερυθροσταυρίτισσα̋ Αικατερίνη̋ ∆. Καυκιά, στην πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου

Μόλι̋ ολοκληρώσει την δηµιουργική δουλειά του ο επαγγελµατία̋ γλύπτη̋, αρχίζουν το καταστροφικό του̋ έργο οι αυτοχαρακτηριζόµενοι «καλλιτέχνε̋». Οι πρώτοι µε την σµίλη, το σκαρπέλο και το τρυπάνι ξαναζωντανεύουν ιστορικέ̋ προσωπικότητε̋, οι οποίε̋ «επανέρχονται» στην ζωή ω̋ αείφωτοι λύχνοι, ολόφωτοι οδοδείκτε̋, αέναα σύµβολα για του̋ ζώντε̋. Οι δεύτεροι, κυριολεκτικώ̋ µε ό,τι «πέσει» στο χέρι του̋ (στυλό, µαρκαδόρο, κιµωλία, µπογιά κ.τ.λ.), επιχειρούν να παραγράψουν, να διαγράψουν και να ασελγήσουν ει̋ βάρο̋ τη̋ Τρικαλινή̋ Ιστορία̋ προκαλώντα̋ αισθήµατα αποτροπιασµού, αηδία̋ και βδελυγµία̋ µε τι̋ άξιε̋ εµπτυσµού, επονείδιστε̋, άνοε̋ και αφύσικε̋ πράξει̋ του̋. Εντό̋… Ο “δ” έκανε έναν γρήγορο γύρο στα Τρίκαλα. Είδε αυτά που βλέπει καθηµερινώ̋ ο υπερήφανο̋ για του̋ ηρωικού̋ προγόνου̋ του- συµπολίτη̋, µε θλιµµένη µατιά και

πληγωµένη καρδιά. Σχεδόν όλα τα αγάλµατα, µνηµεία και προτοµέ̋ στο κέντρο τη̋ πόλεω̋ ή περιφερειακώ̋ είναι «λαβωµένα». Παντού τα «κακά παιδιά» έχουν βάλει το… αµαρτωλό χεράκι του̋, µε

ορατή, µακρόθεν, ζηµιά. Συγκεκριµένω̋: - Πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου (συνοικία Βαρουσίου): η… πολύπαθη προτοµή τη̋ Ερυθροσταυρίτισσα̋ (στον Πόλεµο 1940-1941) Αικατερίνη̋ ∆. Καυκιά. Οι (νεαροί, κατά φαινόµενα) βέβηλοι έβαψαν, δίκην κοµµωτού, την… µαρµαρένια κόµη τη̋, µαύρισαν µάτια, λαιµό, πλάτη κι έγραψαν… ερωτικά µηνύµατα (σ.σ. ο δράστη̋ µάλλον είναι… θηλυκό̋) & άλλα συνθήµατα. - Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου: ο επιβλητικό̋ ανδριάν-

ία̋ Ελλήνων του Το Μνηµείο Γενοκτον Ασία̋, στην Πόντου και τη̋ Μικρά̋ ύ Ελληνισµού πλατεία Προσφυγικο

τηγού Σαράφη, Ο ανδριάντα̋ του Στρα Πολυτεχνείου στην πλατεία Ηρώων

CMYK


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

 Αγάλµατα, µνηµεία και προτοµέ̋ έρµαια στι̋ ορδέ̋ ανιστόρητων «συνθηµατολόγων», χυδαίων «εικονογράφων» και… µπογιατζήδων τη̋ «κακιά̋ ώρα̋»

ν του ΕΛ.Α.Σ., Ο Τύµβο̋ των Μαχητώ στο Περτούλι

... επιδεικτικά) στην τοπική Ιστορία! Πώ̋ θα σταµατήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο

, Το Μνηµείο του Εργάτη στην οµώνυµη πλατεία

τα̋ του Στρατηγού Στέφανου Σαράφη, Αρχηγού του ΕΛ.Α.Σ., δέχθηκε αρκετέ̋ «επιδροµέ̋» ανίερων ρυπαρογράφων, οι οποίοι άφησαν το γραπτό -πολύχρωµο & αισχρό- σηµάδι του̋, αν και πολύ αχνό πια, στην γκρίζα βάση του ολόσωµου αγάλµατο̋. - Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισµού, Μνηµείο Γενο-

κτονία̋ Ελλήνων του Πόντου και τη̋ Μικρά̋ Ασία̋: όπισθεν του γλυπτού έργου µικρονοήµων & αµνήµων άγνωστο̋ «φιλοτέχνησε», µε άφθονο – αβυσσαλέο θράσο̋, γεννητικά όργανα των δύο φύλων και γυναικεία οπίσθια!! - Πλατεία του Εργάτη, Μνηµείο του Εργάτη (σ.σ.

όπισθεν ∆.Ε.Η.): κάτω από την επίσηµη επιγραφή, υπάρχει µιαν άλλη, ανεπίσηµη και λίαν… αποκαλυπτική για τι̋ µουσικέ̋ προτιµήσει̋ τη̋ ασεβού̋ χειρό̋: «Hip-Hop», το οποίο, σηµειωτέον, αναπτύχθηκε σε υποβαθµισµένε̋ περιοχέ̋ των Η.Π.Α. όπου υπήρχε µεγάλη ανεργία και φτώχεια.

…και εκτό̋ πόλεω̋ Εκτό̋ Τρικάλων, η πιο… διάσηµη ανά την Ελλάδα βεβήλωση είναι αυτή του µνηµείου τη̋ Εθνική̋ Αντιστάσεω̋, στο Περτούλι. Τρει̋ φορέ̋, µέχρι̋ εδώ, βάνδαλοι νεοναζιστέ̋ ζωγράφισαν µε σπρέι την γερµανική σβάστικα σε πολλά σηµεία του τύµβου των µαχητών του ΕΛ.Α.Σ.

Το θέαµα των βεβηλωµένων µνηµείων, είτε των κατεστραµµένων είτε των λερωµένων µε µπογιέ̋, προκαλεί θλίψη και οργή, δείχνει δε περίτρανα ότι ένα σηµαντικό µέρο̋ του λαού µα̋ είναι απολίτιστο και απαίδευτο. ∆είχνει ότι όσοι, κυρίω̋ νέοι, διαπράττουν αυτέ̋ τι̋ ενέργειε̋ αγνοούν την ιστορία µα̋, αφού βεβηλώνουν τι̋ προτοµέ̋ και τα αγάλµατα των ηρώων µα̋, δηλαδή αυτών που θυσίασαν τη ζωή του̋ για την ελευθερία τη̋ Πατρίδα̋ µα̋. Η ρύπανση γίνεται ακόµα αδιακρίτω̋ σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, καθώ̋ και σε διδακτήρια (σχολεία, πανεπιστήµια)! Το φαινόµενο αυτό, από όσο γνωρίζω, δεν συµβαίνει σε καµιά στοιχειωδώ̋ πολιτισµένη χώρα του κόσµου. Ανάµεσα στα άλλα αρνητικά τη̋ περιβόητη̋ Μεταπολίτευση̋ συγκαταλέγεται και αυτό. Στο όνοµα δήθεν τη̋ δηµοκρατία̋ και τη̋ ελευθερία̋, επιτράπηκαν τα πάντα. Χάθηκε ο σεβασµό̋ στου̋ µεγαλυτέρου̋, στου̋ δασκάλου̋ και στι̋ αξίε̋ που µα̋ κράτησαν ζωντανού̋ ω̋ έθνο̋. Οι σοβαροί και νοµαταγεί̋ εκπαιδευτικοί λοιδωρούνται ω̋ “αντιδραστικοί” από του̋ ψευτοπροοδευτικού̋. Το εκπαιδευτικό σύστηµα αφέθηκε στην τύχη του και σήµερα πνέει τα λοίσθια. Χωρί̋ καµιά αξιολόγηση και κανέναν έλεγχο, έχασε το κύρο̋ του και δεν εµπνέει σεβασµό. Βασικό̋ σκοπό̋ του κατάντησε να βγάζει απλώ̋ πτυχιούχου̋ χωρί̋ ουσιαστική µόρφωση και παιδεία, αλλά και χωρί̋ µέλλον. Ένα τέτοιο σχολείο πώ̋ να εµπνεύσει του̋ µαθητέ̋ του και να του̋ µεταδώσει παιδεία και σεβασµό στα πολιτιστικά µα̋ µνηµεία, αλλά και στην δηµόσια και ιδιωτική περιουσία; Και η κοινωνία µα̋ µε την αδιαφορία τη̋, σε µεγάλο βαθµό, αποδέχεται τι̋ πράξει̋ αυτέ̋. Το καθεστώ̋ ασυδοσία̋ και ατιµωρησία̋ εξ άλλου αποθρασύνει ακόµα πιο πολύ του̋ απαίδευτου̋ βέβηλου̋. Για να σταµατήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο πρέπει να αλλάξουν πολλά, αλλά, κυρίω̋, πρέπει το σχολείο να ξαναβρεί τον παιδευτικό του ρόλο. Θεόδωρο̋ Α. Νηµά̋ φιλόλογο̋

∆ωρεάν φιλοξενία παιδιών

 Στου̋ βρεφικού̋, παιδικού̋, Κ∆ΑΠ, Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ τη̋ ∆ΕΚΑ Τρικάλων ∆ηµοσιεύθηκε η πρόσκληση τη̋ ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2012-2013 που δίνει το δικαίωµα σε εργαζόµενε̋ και άνεργε̋ µητέρε̋ να εγγράψουν τα παιδιά του̋ για ένα χρόνο δωρεάν φιλοξενία̋ στι̋ δοµέ̋ τη̋ ∆ΕΚΑ Τρικάλων και συγκεκριµένα: Στου̋ Βρεφικού̋ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α και ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ (παιδιά από 2 µηνών έω̋ 2,5 ετών) Στου̋ Παιδικού̋ Σταθµού̋ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ και ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ (παιδιά από 2,5 ετών έω̋ την ηλικία εγγραφή̋ στην υποχρεωτική εκπαίδευση) Στα Κέντρα ∆ηµιουργική̋ Απασχόληση̋ παιδιών (Κ∆ΑΠ) ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ και ΦΡΟΥΡΙΟ (παιδιά από την ηλικία εγγραφή̋ στην υποχρεωτική εκπαίδευση έω̋ 12 ετών) Στο Κέντρο ∆ηµιουργική̋ Απασχόληση̋ Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) ΗΦΑΙΣΤΟΣ (παιδιά µε αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτοµα µε νοητική υστέρηση ή/και κι-

νητική αναπηρία) Καλούνται λοιπόν οι συµπολίτισσε̋ των οποίων τα παιδιά του̋ απολαµβάνουν τη φροντίδα και φιλοξενία των Κοινωνικών ∆οµών τη̋ ∆ΕΚΑ Τρικάλων αλλά και όσε̋ άλλε̋ επιθυµούν να εξασφαλίσουν µία δωρεάν θέση για τα παιδιά του̋ σε ένα περιβάλλον ασφαλέ̋ και δηµιουργικό, µε την επιµέλεια έµπειρου και εξειδικευµένου προσωπικού, να επικοινωνήσουν µε τι̋ δοµέ̋ για πληροφορίε̋ και βοήθεια σχετικά µε την συγκέντρωση των δικαιολογητικών του̋ για την νέα σχολική χρονιά. Βρεφικό̋ Σταθµό̋ «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» ∆ιογένου̋ 11, Αγία Μονή, Τρίκαλα, τηλ. 24310 29550 Βρεφικό̋ Σταθµό̋ «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ» Τέρµα Μυροφύλλου, Αγ. Οικουµένιο̋ (Σεισµόπληκτα), Τρίκαλα, τηλ. 24310 74848 CMYK

Παιδικό̋ Σταθµό̋ «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» Πρίνο̋ Τρικάλων, τηλ. 24310 93150 Παιδικό̋ Σταθµό̋ «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Βαλτινό Τρικάλων, τηλ. 24310 94575 Κ∆ΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» 5ου Συντάγµατο̋ & Μαρτύρων, πίσω από τη ∆ΕΗ (στο κτίριο τη̋ Εργατική̋ Εστία̋), Τρίκαλα, τηλ. 24310 77330 Κ∆ΑΠ «ΣΤΑΘΜΟΣ» Ασκληπιού & Ζωοδόχου Πηγή̋ (έναντι Σιδηρ. Σταθµού), Τρίκαλα, τηλ. 24310 79550 Κ∆ΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» Πάροδο̋ Καλαµπάκα̋ (πίσω από το 5ο Γυµνάσιο), Τρίκαλα, τηλ. 24310 79626 Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Πλαστήρα & Αργοναυτών (συνοικία Μπάρα̋), Τρίκαλα, τηλ. 24310 75110 Η κατάθεση των αιτήσεων είναι µέχρι 23 Ιουλίου 2012.


10

ΤΟΠΙΚΑ Συνεχίστηκαν µε πυξίδα τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

∆ιαδροµέ̋ στα εξωκκλήσια τη̋ Καλαµπάκα̋ Στο πλαίσιο των δράσεων του φετινού καλοκαιριού

Eξόρµηση στα εξωκλήσια τη̋ πόλη̋ από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλαµπάκα̋ πραγµατοποιήθηκε προχθέ̋ µέσα από το πρόγραµµα του δικτύου Σταύρο̋ Νιάρχο̋ FUTURE LIBRARY., µε σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά την εκκλησιαστική παράδοση και κληρονοµιά. Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν προγραµµατιστεί τα παιδιά που συµµετείχαν στην συγκεκριµένη εκδήλωση τη̋ βιβλιοθήκη̋ επισκέφτηκαν του̋ ιερού̋ ναού̋, Ιωάννη προδρόµου Χαραλάµπου, Αγία̋ Βαρβάρα̋, Αγίου ∆ηµητρίου και τέλο̋ τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Εξέφρασε το ενδιαφέρον τη̋ για τον εκεί πεστροφογεννητικό σταθµό

Επίσκεψη Γερακούδη στον Ασπροπόταµο Αλλά και την µονάδα ξύλινων κατασκευών του ∆ασαρχείου Καλαµπάκα̋ Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σηµαντική ήταν η επίσκεψη τη̋ κ. Γερακούδη στο ∆ασαρχείο Καλαµπάκα̋ και τον πεστροφογεννητικό σταθµό που λειτουργεί στον Ασπροπόταµο. Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Ειδικότερα το µεσηµέρι του περασµένου Σαββάτου η Περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ και Κεντρική̋ Ελλάδο̋ επισκέφτηκε αρχικά το ∆ασαρχείο Καλαµπάκα̋ όπου την υποδέχτηκε ο ∆ασάρχη̋ κ. Πίσσια̋ και ο ∆ήµαρχο̋ κ. Σακελλαρίου µε τον πρώτο να την ενηµερώνει για την εν γένει λειτουργία του κάνοντα̋ ιδιαίτερη αναφορά στο τµήµα ξύλινων κατασκευών και τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει λόγω έλλειψη̋ προσωπι-

κού. Κατά τη διάρκεια τη̋ εκεί παραµονή̋ τη̋ η κ. Γερακούδη ενηµερώθηκε γενικότερα για την επικρατούσα κατάσταση και τι̋ δυνατότητε̋ αναβάθµιση̋ προκειµένου να ανακτήσει την παλιά τη̋ αίγλη παρέχοντα̋ συνάµα ουσιαστική στήριξη στην τοπική οικονοµία όπω̋ και στο παρελθόν. Από την πλευρά τη̋ η κ. Γερακούδη δεσµεύτηκε να συνδράµει στην ενίσχυση µε το ανάλογο προσωπικό ώστε να

αναβαθµιστεί ο ρόλο̋ τη̋ εν λόγω µονάδα̋ και τόνισε την αναγκαιότητα αναβάθµιση̋ του πεστροφογεννητικού σταθµού Ασπροποτάµου µε απώτερο σκοπό και στόχο να εµπλουτιστούν τα ποτάµια τη̋ περιοχή̋ µε το µοναδικό είδο̋ πέστροφα̋ που εκτρέφεται εκεί. Ολοκληρώνοντα̋ την επίσκεψη τη̋ στο ∆ασαρχείο Καλαµπάκα̋ η κ. Γερακούδη

αναχώρησε µε προορισµό τον πεστροφογεννητικό σταθµό στο «ΚΟΥΚΟΥΦΛΙ» όπου ενηµερώθηκε αναλυτικά για την λειτουργία του από αρµόδιου̋ υπηρεσιακού̋ παράγοντε̋ καθώ̋ και τι̋ παρεµβάσει̋ εκείνε̋ που κρίνονται άµεσα απαραίτητε̋ για την αναβάθµιση τη̋ λειτουργία̋ του που θα συνδράµει συνάµα και στην ουσιαστική τόνωση του οικείου οικοσυστήµατο̋.

Ο Εορτασµό̋ τη̋ Αγία̋ Κυριακή̋ στη Νεράιδα

Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτά και να κάνουν τη σχετική χαρτογράφηση µε τη συνδροµή των εµψυχωτών που εθελοντικά προσφέρουν στην όλη πρωτοβουλία. Πρόκειται για ένα ολόκληρο δίµηνο µε ενδιαφέρουσε̋ εκδηλώσει̋ που θα πραγµατοποιηθούν από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλαµπάκα̋ µέσα από το πρόγραµµα του δικτύου Σταύρο̋ Νιάρχο̋ FUTURE LIBRARY ενώ οι διαδροµέ̋ του είναι: α) Να δραστηριοποιήσει του̋ ανθρώπου̋ που ήδη έρχονται στην Βιβλιοθήκη. β) Μέσα από τι̋ δραστηριότητε̋ να παρακινηθούν τα παιδιά να γίνουν αναγνώστε̋. Κατά τη διάρκεια τη̋ προχθεσινή̋ εκδήλωση̋ µοιράστηκαν νερά στα παιδιά, δωρεά τη̋ κ. Ειρήνη̋ Πώχου, καπέλα από το ∆ήµο και παγωτά από την κ. Φρίντα Στεργίου. Οι εκδηλώσει̋ συνεχίζονται την Τρίτη στι̋ 10 Ιουλίου

trikalavoice.gr

Με θρησκευτική κατάνυξη, παρουσία πλήθου̋ προσκυνητών, των Αντιδηµάρχων Γιάννη Κουτσονάσιου και Θανάση Πλαβού, των δηµοτικών συµβούλων Παναγιώτη Λέφα, Πέτρου Τεντολούρη, Κώστα Βλάχου, τελέστηκε στην Ι.Μ. Αγία̋ Κυριακή̋ Νεράιδα̋ από τον πρωτοπρεσβύτερο π. ∆ηµήτριο Κυρίτση και από ιερεί̋ τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ πανηγυρικό̋ εσπερινό̋ µετ’ αρτοκλασία̋ στι̋ 6 Ιουλίου.

Ο π. ∆ηµήτριο̋ ανέφερε ότι: «Η Αγία Μεγαλοµάρτυ̋ Κυριακή γεννήθηκε στη Νικοµήδεια, µοναδικό παιδί του ∆ωρόθεου και τη̋ Ευσεβία̋. Οι γονεί̋ τη̋ ήταν Έλληνε̋, ευσεβεί̋ χριστιανοί, πλούσιοι, αλλά χωρί̋ απογόνου̋. Προσευχόµενοι αδιαλείπτω̋, απέκτησαν ένα παιδί εκ Θεού. Εφόσον γεννήθηκε ηµέρα Κυριακή (την ηµέρα του Κυρίου), τη̋ δόθηκε το όνοµα Κυριακή. Από την παιδική τη̋ ηλικία η

Κυριακή ήταν αφιερωµένη στο Θεό. Ήταν όµορφη στο σώµα και στην ψυχή. Πολλοί µνηστήρε̋ τη ζήτησαν σε γάµο, αλλά απέρριπτε όλε̋ τι̋ προτάσει̋,

λέγοντα̋ ότι είναι αρραβωνιασµένη µε τον Χριστό τον Κύριο και ότι δεν επιθυµούσε τίποτε περισσότερο από το να πεθάνει εν παρθενία».

Ανακοίνωση του ∆ασαρχείου Τρικάλων Είναι γνωστό ότι στι̋ περισσότερε̋ ορεινέ̋ περιοχέ̋ του Νοµού µα̋ φύο-νται τα αρωµατικά φυτά σιδερίτη̋ (κοινώ̋ τσάι του βουνού) και ρίγανη. Επειδή η συλλογή των παραπάνω φυτών γίνεται χωρί̋ σύστηµα σε µεγάλε̋ ποσότητε̋ µε εκρί-ζωση πριν την ωρίµανσή του̋ µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, σα̋ γνωρίζουµε ότι για την περιοχή µα̋ και µε ευθύνη των ∆ασαρχείων ισχύουν ∆ασικέ̋ απαγορευτικέ̋ διατάξει̋ οι οποίε̋ για µεν τη περιοχή του ∆ασαρχείου Τρικάλων επι-τρέπουν τη συλλογή του σιδερίτη από 15 Ιουλίου έω̋ 15 Σεπτεµβρίου και τη̋ ρίγα-νη̋ από 10 Αυγούστου έω̋ 30 Σεπτεµβρίου ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΠΗ και ΟΧΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ για δε τη περιοχή του ∆ασαρχείου Καλαµπάκα̋ επι-

Απαγορεύεται το «ξερίζωµα» τη̋ ρίγανη̋ και του τσαγιού τρέπουν τη συλλογή του σιδερίτη µετά τι̋ 20 Ιουλίου και τη̋ ρίγανη̋ µετά τι̋ 10 Αυγούστου έκαστου έτου̋ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΠΗ και ΟΧΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ. Εφιστούµε την προσοχή σε όσου̋ ασχολούνται µε την συλλογή των παραπάνω ειδών για την πιστή τήρηση των ηµεροµηνιών και του σωστού τρόπου κοπή̋ ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση του σιδερίτη και τη̋ ρίγανη̋. Η ευθύνη τήρηση̋ των ∆ασικών απαγορευτικών διατάξεων

ανατίθεται στα όργανα τη̋ ∆ασική̋ Υπηρεσία̋, τη̋ Ελληνική̋ Αστυνοµία̋ και σε κάθε νοµοταγή πολίτη, οι δε παραβάτε̋ τιµωρούνται σύµφωνα µε τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ τη̋ δασική̋ Νοµοθεσία̋. Ο ∆ιευθυντή̋ ∆ασών κ.α.α Χρήστο̋ Κουτσονάσιο̋ ∆ασολόγο̋ µε Α΄βαθµό


∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

11

ΤΟΠΙΚΑ

Σε ειδική εκδήλωση το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Πέµπτη̋ στο «Palazzo» τη̋ Καλαµπάκα̋

Τον Κώστα Φορτούνη τίµησε η Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων Ο οποίο̋ ζει το παιδικό του όνειρο και µα̋ κάνει όλου̋ υπερήφανου̋ «Αυτό που ζω είναι ένα όνειρο που ήλπιζα να ζήσω από µικρό̋. Αρκετοί µου έλεγαν ότι είµαι πολύ αδύνατο̋. Εγώ συνέχισα τη δουλειά µου και δεν το έβαλα κάτω». Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Με αυτά τα λόγια ευχαρίστησε ο νεαρό̋ Καλαµπακιώτη̋, διεθνή̋ ποδοσφαιριστή̋ Κώστα̋ Φορτούνη̋ όλου̋ όσοι είχαν την πρωτοβουλία πραγµατοποίηση̋ εκδήλωση̋ προ̋ τιµήν του προχθέ̋ βράδυ στο κέντρο «Palazzo» τη̋ Καλαµπάκα̋, διαβεβαιώνοντα̋ ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τι̋ υπηρεσίε̋ του στο εθνικό µα̋ συγκρότηµα για την επίτευξη των στόχων αλλά και να δώσει χαρά µε του̋ υπόλοιπου̋ συµπαίκτε̋ του σε όλου̋ του̋ Έλληνε̋. Η Ένωση Ξενοδόχων του νοµού µα̋ είχε την έµπνευση και την πρωτοβουλία πραγµατοποίηση̋ αυτή̋ τη̋ εκδήλωση̋ για να τιµήσει τον 19χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, γέννηµα θρέµµα τη̋ περιοχή̋, που αποτελεί ένα σηµαντικό πρεσβευτή τη̋ και έδωσε στο πρόσφατο Euro 2012 τα διαπιστευτήρια του δείχνοντα̋ έτοιµο̋ να γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του κέντρου «Palazzo» του κ. Κώστα Κουβέλα και το «παρόν» έδωσαν η οικογένεια του νεαρού διεθνή, ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων Θανάση̋ Μπουτζιώλη̋, ο πρόεδρο̋ Γιάννη̋ Κουρούπα̋ και µέλη του ∆.Σ. τη̋ Ένωση̋ ξενοδόχων, οι Αντιδήµαρχοι Καλαµπάκα̋ κ.κ. Αλµπάνη̋, Ζαρόπουλο̋ και Καρακώστα̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ «Συνεταιριστική̋ τράπεζα̋ Θεσσαλία̋», Τάσο̋ Λάππα̋, οι προπονητέ̋ του στην ∆ήµητρα-Απόλλων Τρικάλων, Αποστόλη̋ Γκαραγκάνη̋ και Νίκο̋ Γιαγιάκο̋, ο Πρόεδρο̋ Επιτροπή̋ ∆ιαιτησία̋ τη̋ ΈΠΣΤ, Χρήστο̋ Κούγκουλο̋ και πολλοί φίλοι. Τον συντονισµό τη̋ εκδήλωση̋ είχαν ο δηµοσιογράφο̋ τη̋ ΕΡΤ και µέλο̋ του ΠΣΑΤ και τη̋ ΕΣΗΕΑ, ∆ηµήτρη̋ Μαλισιώβα̋ και η Μαριάνα Ρίζου που καλωσόρισαν όλου̋ του̋ παρισταµένου̋ µε µεγάλη χαρά για την υπερηφάνεια που δίνει στου̋ Έλληνε̋ ο ταλαντούχο̋ Κώστα̋ Φορτούνη̋. Ο πρόεδρο̋ τη̋ «Συνεταιριστική̋ τράπεζα̋ Θεσσαλία̋», βασικό̋ χορηγό̋ τη̋ εκδήλωση̋, κ. Τάσο̋ Λάππα̋, τόνισε µεταξύ άλλων: «Εκ µέρου̋ του ∆.Σ τη̋ τράπεζα̋, θέλω να ευχηθώ στο δικό µα̋ παιδί, τον Κώστα Φορτούνη, να έχει ένα λαµπρό µέλλον και να είναι γερό̋. Τον ευχαριστούµε για την υπερηφάνεια που µα̋ έδωσε». Ο αντιδήµαρχο̋ κ. Ηρακλή̋ Αλµπάνη̋, υπογράµµισε: «Θέλω να ευχαριστήσω του̋ διοργανωτέ̋. Μεταφέρω τα συγχαρητήρια του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίο̋ δεν µπόρεσε να παραβρεθεί, και να ενηµερώσω πω̋ ο ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ θα τιµήσει την προσεχή Τετάρτη τον Κώστα στο ∆ηµαρχείο για την πρόοδο του κάνοντα̋ γνωστή την πόλη µα̋». Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ένωση̋ Ξενοδόχων του Νοµού Τρικάλων, κ. Γιάννη̋ Κουρούπα̋, ο οποίο̋ ήταν ο άνθρωπο̋ που γέννησε την ιδέα τη̋ βράβευση̋ του Κώστα και διοργανωτή̋ τη̋ εκδήλωση̋, τόνισε: «Είναι ο καλύτερο̋ πρεσβευτή̋ για όλου̋ µα̋, στην περιοχή. ∆εν χρειάζεται να πω πολλά για την ποδοσφαιρική του αξία. Ανταγωνίζεται µεγάλου̋ ποδοσφαιριστέ̋ στη Γερµανία και αυτό τα λέει όλα. Η συµµετοχή του στο Euro είναι ένα πολύ µεγάλο κατόρθωµα και γι' αυτό ακριβώ̋ τον βραβεύουµε σήµερα, εδώ». Ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων, κ. Θανάση̋ Μπουτζιώλη̋, επεσήµανε: «Ο Κώστα̋ ήταν αδύνατο̋ και όλοι έλεγαν ότι έχει διαφορά από του̋ άλλου̋ αλλά ότι είναι αδύναµο̋. Η υποµονή που έχει η οικογένεια ήταν τέτοια που πολλοί δεν έχουν. Από τα παιδικά τµήµατα τη̋ ∆ήµητρα̋ Απόλλων πήγε στον Ολυµπιακό. Εκεί, στου Ρέντη, οι προπονητέ̋ είχαν µια άλλη άποψη, παρά το γεγονό̋ ότι είχε παίξει σε όλε̋ τι̋ µικτέ̋ του Νοµού. Το τελευταίο καιρό έχει πετάξει. Ο µικρό̋

Ο Πρόεδρο̋ τη̋ «Συνεταιριστική̋ τράπεζα̋ Θεσσαλία̋», Τάσο̋ Λάππα̋, βραβεύει τον Κώστα Φορτούνη.

έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στη Γερµανία και πιστεύω ότι θα πάει σε µεγαλύτερη οµάδα. Εύχοµαι το καλύτερο στον Κώστα. Εύχοµαι επίση̋ τύχη και υγεία». O κ. Aπόστολο̋ Γκαραγκάνη̋, ο οποίο̋ ήταν ο πρώτο̋ του προπονητή̋ είπε: «Θα ήθελα µε την σειρά µου να συγχαρώ τον Κώστα για τη χαρά που µα̋ δίνει. Αισθάνοµαι τυχερό̋ που συνεργάστηκα µαζί του στα πρώτα του βήµατα, και για την εµπιστοσύνη που µα̋ έδειξε η οικογένειά του. Εµεί̋ ήµασταν σίγουροι από την αρχή ότι το άστρο του θα λάµψει. Μπορούσε να τριπλάρει σε τηλεφωνικό θάλαµο. Ότι πω για τον Κώστα είναι λίγο». Ο πατέρα̋ του διεθνή ποδοσφαιριστή, κ. Σπύρο̋ Φορτούνη̋, εµφανώ̋ συγκινηµένο̋ σηµείωσε: «Για να φτάσει εκεί είχε και εµά̋ µαζί του. Ζούµε µια κατάσταση πρωτόγνωρη. Ζούµε και εµεί̋ το όνειρο µαζί του. Αυτό έχει πει σε πολλέ̋ συνεντεύξει̋ του. Εγώ λέω ότι το ζούµε και εµεί̋ µαζί του. Θα ήθελα, να ευχαριστήσω τον κ. Γκαραγκάνη, ο οποίο̋ έπαιξε τον σηµαντικότερο ρόλο στην καριέρα του Κώστα. Κατάφερε µέσα από τη δουλειά του και από το χαρακτήρα του να τον φτάσει πολύ ψηλά». Η µητέρα του, Ανθή Φορτούνη, επίση̋ συγκινηµένη ανέφερε: «Είµαστε όρθιοι σε κάθε µατ̋ που παίζει. Υπάρχει άγχο̋. Να είναι πάντα γερό̋ και να µα̋ προσφέρει πάντα χαρέ̋». Ακολούθω̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων κ. Μπουτζιώλη̋ βράβευσε τον πατέρα του Κώστα Φορτούνη και στη συνέχεια ο Πρόεδρο̋ τη̋ «Συνεταιριστική̋ τράπεζα̋ Θεσσαλία̋», Τάσο̋ Λάππα̋, τον Κώστα Φορτούνη. Αµέσω̋ µετά τη βράβευσή του ο 19άχρονο̋ ποδοσφαιριστή̋ δήλωσε: «Σα̋ ευχαριστώ όλου̋. Είµαι ανάµεσα σε συγγενεί̋ και φίλου̋. Αυτό που ζω είναι ένα όνειρο που ήλπιζα να ζήσω από µικρό̋. Αρκετοί µου έλεγαν ότι είµαι πολύ αδύνατο̋. Εγώ συνέχισα τη δουλειά µου και δεν το έβαλα κάτω. Ο κ. Γκαραγκάνη̋, αλλά και ο κ. Βλάχο̋ µε πίστεψαν. Στην Τρίπολη µπήκα στα βαθιά. Ευχαριστώ επίση̋ τον κ. Βαζάκα, ο οποίο̋ µε πίστεψε».

Ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων, Θανάση̋ Μπουτζιώλη̋, βραβεύει τον πατέρα του Κώστα Φορτούνη, Σπύρο.

Για τη συµµετοχή του στο Euro, τόνισε: «Όταν µπήκα για πρώτη φορά στο Euro είχα άγχο̋ στην αρχή. Η πρώτη κουβέντα που µου είπε ο κ. Σάντο̋ ήταν να µην έχω άγχο̋ και να κάνω ό,τι ξέρω. Προσπάθησα για το καλύτερο για την οµάδα. Το να παίζει̋ στην Εθνική είναι ό,τι καλύτερο». Για τα στοιχεία που χρειάζεται να έχουν οι νέοι παίκτε̋, προκειµένου να φτάσουν ψηλά, ανέφερε: «Χρειάζεται υποµονή και σκληρή δουλειά. Να τον στηρίζει η οικογένεια του. Αν τα έχει̋ όλα αυτά µπορεί̋ να φτάσει̋ σε ένα υψηλό επίπεδο». Ολοκληρώνοντα̋ τι̋ δηλώσει̋ του, ο διεθνή̋ ποδοσφαιριστή̋ είπε: «Εύχοµαι να βρίσκοµαι στην Εθνική οµάδα, η οποία έχει µπροστά τη̋ τα προκριµατικά για το Μουντιάλ». Από την πλευρά του ο κ. ∆ηµήτρη̋ Μαλισιώβα̋ αναφερόµενο̋ στον νεαρό διεθνή είπε: «Βρίσκοµαι 22 χρόνια στο ρεπορτάζ τη̋ Εθνική̋. Πολλέ̋ φορέ̋ γινόµαστε κακοί. Πολλοί δηµοσιογράφοι έχουν παρεξηγηθεί. Κατάλαβα από νωρί̋ τι θα κάνει ο Κώστα̋. Τον κάλεσε αρχικά ο κ. Σάν-

το̋ και στη συνέχεια το ίδιο έκανε αργότερα και στο Euro. Ο Κώστα̋ όχι µόνο κλήθηκε, αλλά και χρησιµοποιήθηκε και µάλιστα σε µια ιδιαίτερη καµπή του αγώνα. Ο Σάντο̋ σκέφτηκε ότι µπορούσε ν' ανοίξει του̋ διαδρόµου̋», είπε αρχικά και συνέχισε: «Όσοι δεν τον πίστεψαν στα πρώτα βήµατα τη̋ καριέρα̋ του, α̋ ανοίξουν και πάλι τα βιβλία του̋. Εύχοµαι γρήγορα να σπικάρω γκολ του Κώστα Φορτούνη». Η Μαριάνα Ρίζου διάβασε και µία επιστολή του Γιώργου Χελάκη-εκδότη τη̋ S-Day- ο οποίο̋ δεν µπόρεσε να παραβρεθεί λόγω υποχρεώσεων. Μεταξύ άλλων σε αυτή αναφερόταν: «Εύχοµαι υγεία και επιτυχίε̋ στον Κώστα. Εύχοµαι να ζήσει στο µέλλον πολλέ̋ βραδιέ̋ σαν τη σηµερινή». Ακολούθησε δείπνο, ενώ η βραδιά έκλεισε µε χορευτικό συγκρότηµα, το οποίο χόρεψε παραδοσιακού̋ χορού̋ φορώντα̋ τη φανέλα του 19άχρονου διεθνή µε το νούµερο 22, αυτό δηλαδή που φορούσε στα γήπεδα τη̋ Πολωνία̋ ενώ νεαρό̋ διεθνή̋ δεν άντεξε στην πρόκληση και στην παράκληση των παρευρισκοµένων και χόρεψε τη ζειµπεκιά του.


12 Ο Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων στη Γερµανία

Γέφυρα αδελφοποίηση̋ πολιτισµών

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ταξίδεψε στη Γερµανία το διάστηµα 14-19/6/12 στη πόλη ΚΑΣΤΡΟΠ-ΡΑΟΥΞΕΛ κοντά στο ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ προκειµένου να λάβει µέρο̋ στι̋ πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ που διοργάνωσε η ελληνική κοινότητα ‘’AGORA’’ και συγκεκριµένα στο 12ο διεθνέ̋ φεστιβάλ χορού. Επίση̋ κατά την διάρκεια τη̋ παραµονή̋ τη̋ αποστολή̋ µα̋ στην εν λόγω πόλη µετά από ενέργειε̋ του συµπολίτη µα̋ κ. Μπούλµπου Κων/νου ο οποίο̋ δραστηριοποιείται επαγγελµατικά σ’ αυτή τη πόλη, µε τον δήµαρχο τη̋ πόλη̋ Herr Johannes Beisenherz, πραγµατοποιήθηκαν συνοµιλίε̋ µε την αντιδήµαρχο πολιτισµού κ. Β. Κάκλα η οποία προσκλήθηκε στι̋ εκδηλώσει̋ , προκειµένου να διευρυνθούν τοµεί̋ αδελφοποίηση̋ των δυο πόλεων . Πράγµατι µετά από ένα ωραίο αεροπορικό ταξίδι δυο ωρών η αποστολή έφτασε στο Ντόρτµουντ και κατέλυσε σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο τη̋ πόλη̋ Κάστροπ-Ράουξελ. Την άλλη ηµέρα το πρωί ο Γερµανό̋ δήµαρχο̋ τη̋ πόλη̋ υποδέχθηκε την ελληνική αντιπροσωπεία τη̋ οποία̋ επικεφαλή̋ ήταν η κ. Β. Κάκλα στο δηµαρχείο τη̋ πόλη̋ και διεξήχθησαν οι συζητήσει̋ για του̋ τοµεί̋ εκείνου̋ του̋ οποίου̋ µπορούν να συνεργαστούν οι δυο δήµοι. Οι συζητήσει̋ πραγµατοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίµα µε τον Γερµανό ∆ήµαρχο να προτείνει στην Αντιδήµαρχο µα̋ την αδελφοποίηση των δυο πόλεων κάτι για το οποίο θα αποφασίσουν οριστικά τα δηµοτικά συµβούλια των δυο πόλεων. Το Σάββατο 16.6.12 ήταν ηµέρα εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα η χορευτική οµάδα του Χ.Ο.Τ. το πρωί πήγε σ’ ένα ίδρυµα ηλικιωµένων τη̋ πόλη̋ και χόρεψε ενδεικτικά κάποιου̋ χορού̋ δίνοντα̋ χαρά στου̋ ηλικιωµένου̋. Στη συνέχεια ετοιµάστηκε προκειµένου να λάβει µέρο̋ στο διεθνέ̋ φεστιβάλ χορού στη ελληνική κοινότητα τη̋ πόλη̋. Στο φεστιβάλ έλαβαν µέρο̋ χορευτικά συγκροτήµατα από τη Σερβία, Ιταλία, Πολωνία, Αφρική, Γερµανία, Χορευτικέ̋ οµάδε̋ των οµογενών µα̋ από το Κάστροπ-Ράουξελ και ο Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων. Παρά τι̋ άσχηµε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ ο κόσµο̋ κατέκλυσε το υπαίθριο θέατρο του πολιτιστικού κέντρου ‘’AGORA’’ τη̋ ελληνική̋ κοινότητα̋. Η υποδοχή τη̋ Τρικαλινή̋ αποστολή̋ ήταν πολύ θερµή από του̋ διοργανωτέ̋ του φεστιβάλ και στο περιθώριο αυτού η κ. Κάκλα είχε επαφέ̋ µε τον περιφερειάρχη τη̋ περιοχή̋ και σηµαντικού̋ άλλου̋ παράγοντε̋. Ο Χ.Ο.Τ. παρουσίασε χορού̋ τη̋ Θεσσαλία̋ και Ηπείρου εντυπωσιάζοντα̋ του̋ θεατέ̋ οι οποίοι καταχειροκρότησαν του̋ χορευτέ̋ µα̋ . Την ευθύνη τη̋ χορευτική̋ µα̋ οµάδα̋ και του προγράµµατο̋ είχε η χοροδιδάσκαλο̋ του οµίλου µα̋ κ. Μάνου Κάτια-Νανά. Την επόµενη ηµέρα η Ελληνική αντιπροσωπεία µε επικεφαλή την Αντιδήµαρχο κ. Κάκλα είχε σηµαντικέ̋ επαφέ̋ µε τον Γερµανό βουλευτή κ. Frank Schwabe όπου του εξέθεσε στην οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα̋ µα̋. Ο Γερµανό̋ βουλευτή̋ έδειξε να κατανοεί την κατάσταση και υποσχέθηκε ότι µέσω του κόµµατο̋ του θα βοηθήσει στην προσπάθεια τη̋ Ελλάδα̋ για έξοδο από την κρίση. Επίση̋ τα Γερµανικά Μ.Μ.Ε. ασχολήθηκαν µε την ελληνική αποστολή προβάλλοντα̋ συνεντεύξει̋ τη̋ κ. Κάκλα τόσο στη Γερµανική τηλεόραση όσο και στι̋ εφηµερίδε̋. Η αποστολή του Χ.Ο.Τ. πέραν των άλλων υποχρεώσεων τη̋ επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε σε κοντινέ̋ πόλει̋ του ΚάστροπΡάουξελ όπω̋ το Ντόρντµουντ, το Μπόχουµ και η Κολωνία σε πρόγραµµα που είχε καθορίσει ο αρχηγό̋ τη̋ αποστολή̋ του Χ.Ο.Τ. κ. Αλέκο̋ ∆ηµήτρη̋. Η διαµονή ήταν τέλεια αφού είχε φροντίσει για όλα ο συµπολίτη̋ µα̋ επιχειρηµατία̋ κ. Κ. Μπούλµπο̋. Η αποστολή του Χ.Ο.Τ. µετέφερε τον παλµό τη̋ Ελλάδα̋ στην οµογένεια και λειτούργησε ω̋ πρεσβευτή̋ τη̋ πόλη̋ µα̋ και του πολιτισµού τη̋. Ήταν πράγµατι µια πετυχηµένη αποστολή από την οποία αποκοµίσαµε πλούσιε̋ εµπειρίε̋ . Το Σεπτέµβριο θα υποδεχθούµε µετά από επιθυµία του̋, τον Γερµανό ∆ήµαρχο, τον Γερµανό βουλευτή και τον συµπολίτη µα̋ κ. Μπούλµπο στα Τρίκαλα.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Από την Μουσική Σχολή του ∆ήµου Καλαµπάκα̋

Μοναδικό αφιέρωµα στο ζἐµπέκικο Και στον µεγάλο ∆ηµήτρη Μητροπάνο στο υπαίθριο

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Ένα µοναδικό, µουσικό ταξίδι στην κάψα του καλοκαιριού και κατά κοινή οµολογία όαση δροσιά̋ απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν προχθέ̋ βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Καλαµπάκα̋. Οι µαθητέ̋ τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋ του ∆ήµου ήταν αυτοί που ταξίδεψαν του̋ πολυάριθµου̋ θεατέ̋ µέσα στο χρόνο και το ζἐµπέκικο µε δεξιοτεχνία στο µπου-

ζούκι αλλά και τα υπόλοιπα όργανα που έδεσαν αρµονικά. Το πρόγραµµα άριστο και όµορφα επιλεγµένο και αφιερωµένο σε έναν µεγάλο καλλιτέχνη που δεν είναι πια ανάµεσα µα̋, που τίµησε το Ελληνικό τραγούδι και φυσικά χόρευε µοναδικά το ζἐµπέκικο, όπω̋ αυτό̋ ήξερε µόνο, τον ∆ηµήτρη Μητροπάνο είπε καλωσορίζοντα̋ όλου̋ του̋ παρευρισκόµενου̋ η ∆ιευθύντρια τη̋ σχολή̋ κ. Όλγα Κουτσαλιάρη. Ευχαρίστησε τη δηµοτική αρχή για τη στήριξη στο έργο τη̋ αλλά και του̋ ντόπιου̋ καλλιτέχνε̋ Γιάννη Πέτρου και Αν-

θή Κούτουλα που πάντα πρόθυµα ανταποκρίνονται ανιδιοτελώ̋ στο κάλεσµα τη̋ για κάθε εκδήλωση. Οι µαθητέ̋ τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋ Καλαµπάκα̋ παρουσίασαν ένα όµορφο αφιέρωµα στο ζἐµπέκικο αποδίδοντα̋ εξαιρετικά µεγάλε̋ παλιέ̋ επιτυχίε̋. Την εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων που είναι ενταγµένε̋ στο φετινό Μετέωρα Τέχνη̋ παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ κ. Σακελλαρίου, εκπρόσωποι τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ και πλήθο̋ συµπολιτών.

Συνάντηση περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ µε νέου̋ που υλοποιούν ευρωπἀκά προγράµµατα Κώστα̋ Αγοραστό̋: «Στηρίζουµε του̋ νέου̋ που είναι το οξυγόνο τη̋ ζωή̋ και φορεί̋ νέων ιδεών»

Με νέου̋ Λαρισαίου̋ που µέσα από διαδικασίε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ αξιοποιούν και υλοποιούν ευρωπἀκά προγράµµατα συναντήθηκε σήµερα στο γραφείο του ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋. Συγκεκριµένα ο Ευθύµη̋ Σκούφα̋ υπεύθυνο̋ του προγράµµατο̋ ΥΑSI (Youth Ambassadors Summer Institute) και η Βάγια Μητούλα υπεύθυνη του προγράµµατο̋ Our Voice 2012 οργανώνουν και συµµετέχουν σε διευρωπἀκά προγράµµατα που εµπεδώνουν την ευρωπἀκή ολοκλήρωση και προωθούν τα ευρωπἀκά ιδεώδη. Μέσα από αυτέ̋ τι̋ δράσει̋ νέοι απ’ όλη την Ευρώπη συναντιούνται συµµετάσχουν σε συζητήσει̋, προσοµοιώσει̋ και άλλε̋ δρα-

στηριότητε̋, οι οποίε̋ αφορούν κυρίω̋ την Ευρωπἀκή Ένωση, και κατά δεύτερο λόγο τα Ηνωµένα Έθνη, τα Μ.Μ.Ε., την επικοινωνία και διάφορα Πανευρωπἀκά προβλήµατα. Οι δυο νέοι ζήτησαν από τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ τη στήριξή του ώστε να ενεργοποιηθούν ολοένα και περισσότεροι νέοι στον τοµέα αυτό και

Ματαιώνεται η συναυλία του Κ. Χατζή Η συναυλία του Κώστα Χατζή που είχε προγραµµατιστεί να δοθεί αύριο Τρίτη 10/7 στα Τρίκαλα µαταιώνεται.

να ενθαρρυνθούν να συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα µε σκοπό τη δηµιουργία ενό̋ Ευρωπἀκού ∆ικτύου νέων ανθρώπων που συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία του̋. Απ’ την πλευρά του ο κ. Κ. Αγοραστό̋ συνεχάρη του̋ δυο νέου̋ για αυτή του̋ την πρωτοβουλία τονίζοντα̋: «Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι νέοι

να συνεργάζονται αξιοποιώντα̋ εκείνα τα διαθέσιµα εργαλεία που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη αµοιβαία̋ κατανόηση̋ ανάµεσα στου̋ ανθρώπου̋, µέσω ενό̋ πνεύµατο̋ Ευρωπἀκή̋ ταυτότητα̋, αλληλεγγύη̋ και συλλογικότητα̋. Ω̋ Περιφέρεια Θεσσαλία̋ στηρίζουµε τέτοιε̋ πρωτοβουλίε̋ γιατί πιστεύουµε ότι οι νέοι είναι το οξυγόνο τη̋ ζωή̋ και αποτελούν φορεί̋ καινοτόµων ιδεών». Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ σχετικά µε τα προγράµµατα αυτά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στι̋ ιστοσελίδε̋ www.yasinstitute.org και www.ourvoice2012.eu . Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα Our Voice ξεκινά την ∆ευτέρα, ενώ το YASI στι̋ 16 Ιουλίου.


13

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ «ΝΕΑ» ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τα πολλά πρόσωπα του Οιδίποδα Με αφορµή την αποψινή παράσταση στο «ΦΡΟΥΡΙΟ» Τη̋ Μαίρη̋ Αδαµοπούλου Εχει ανέβει περισσότερε̋ από 120 φορέ̋ από ελληνικού̋ θιάσου̋ (και όχι µόνο) στη σύγχρονη εποχή και στα πιο απίθανα µέρη: από το Καλλιµάρµαρο έω̋ το Σπόρτινγκ Κλαµπ τη̋ Σµύρνη̋, από την Επίδαυρο έω̋ το Κολοσσαίο, από το Τόκιο έω̋ το Χαρτούµ και από το Ιράν έω̋ την Αυστραλία. Εχει φορέσει χλαµύδα, κοστούµι και έχει εµφανιστεί γυµνό̋. Λατρεύτηκε και καταχειροκροτήθηκε, αλλά προκάλεσε και την µήνιν ορισµένων θεατών και κριτικών όταν επί σκηνή̋ εµφανίστηκε ο Εξάγγελο̋ έχοντα̋ ανάψει τσιγάρο ή όταν ο λαό̋-Χορό̋ φορούσε µάσκε̋ Μίκι Μάου̋. Είναι ο πρωταγωνιστή̋ τη̋ τελειότερη̋ τραγωδία̋, κατά τον Αριστοτέλη: ο Οιδίπου̋ Τύραννο̋. Ο ευφυή̋ Βασιλιά̋ τη̋ Θήβα̋ που σώζει την πατρίδα του από τη λαίλαπα τη̋ Σφίγγα̋, παντρεύεται εν αγνοία του τη µητέρα του και τυφλώνεται ώστε να πάψει να αντικρίζει την αλήθεια. Εφέτο̋ (προχθέ̋ Σάββατο) άνοιξε το Φεστιβάλ Επιδαύρου, όπω̋ ακριβώ̋ το 1955, καθώ̋ η ιστορία του τραγικού Βασιλιά επελέγη για την επίσηµη έναρξη των Επιδαυρίων, ενώ 13 χρόνια αργότερα ήταν εκείνη µε την οποία ξεκίνησε το δεύτερο τη τάξει φεστιβάλ στην Ελλάδα, εκείνο των Φιλίππων - Θάσου, στην πρώτη παράσταση που ανέβασε το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδο̋. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφεται (σύµφωνα µε τα αρχεία του θεατρικού Μουσείου) παράσταση του «Οιδίποδα Τυράννου» το 1887 στο Ζάππειο - αν και υπάρχει µαρτυρία για παράσταση το 1878 στο Ηρώδειο -, ενώ η πρώτη σε επαγγελµατικό επίπεδο δίνεται το 1919 µε πρωταγωνιστή τον Αιµίλιο Βεάκη- επόµενο̋ σταθµό̋ η πρώτη παράσταση στο Εθνικό θέατρο το 1933 µε τον Αιµίλιο Βεάκη και πάλι στον οµώνυµο ρόλο και την Κατίνα Παξινού ω̋ Ιοκάστη. Ο λόγο̋ του Σοφοκλή αποτέλεσε αντικείµενο πρόκληση̋ για σπουδαίου̋ ανθρώπου̋ των γραµµάτων και µεταφράστηκε ανάµεσα σε άλλου̋ από τον Αγγελο Βλάχο, τον πανεπιστηµιακό και λόγιο Στυλιανό Σεφεριάδη (πατέρα του νοµπελίστα Γιώργου Σεφέρη), τον πρώτο και ισόβιο σκηνοθέτη του Εθνικού θεάτρου Φώτο Πολίτη - µετάφραση που ήταν σχεδόν αξεπέραστη έω̋ και τη δεκαετία του '90 -, τον Μίνω Βολανάκη, τον Κ.Χ. Μύρη και τον Βασίλη Παπαβασιλείου. Η ιστορία του τραγικού βασιλιά δεν µπορούσε να αφήσει αδιάφορου̋ ερµηνευτέ̋ τόσο αµιγώ̋ θεατρικού̋, όσο και εκείνου̋ που ήταν δηµοφιλεί̋ στο ευρύ κοινό κυρίω̋ από τον χώρο του κινηµατογράφου και αργότερα τη̋ τηλεόραση̋, µε αποτέλεσµα να περάσουν επί σκηνή̋ τα πάθη του Οιδίποδα ο Εδµόνδο̋ Φυρστ, ο Αιµίλιο̋ Βεάκη̋, ο Αλέξη̋ Μινωτή̋, ο Μάνο̋ Κατράκη̋, ο Γιώργο Λαζάνη̋, ο Κώστα̋ Καζάκο̋, ο Νικήτα̋ Τσακίρογλου, ο Νίκο̋ Κούρκουλο̋, ο Γρηγόρη̋ Βαλτινό̋, ο Γιώργο̋ Κιµούλη̋, ο Κωνσταντίνο̋ Μαρκουλάκη̋, ο Νίκο̋ Καραθάνο̋, έχοντα̋ στο πλευρό του̋ επίση̋ γνωστέ̋ πρωταγωνίστριε̋ στον ρόλο τη̋ µητέρα̋-συζύγου Ιοκάστη̋, όπω̋ η Κυβέλη, η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Κατίνα Παξινού, η Ελένη Χατζηαργύρη, η Αντιγόνη Βαλάκου, η Κατερίνα Χέλµη, η Νόνικα Γαληνέα, η Λυδία Κονιόρδου, η Καρυοφυλλιά Καραµπέτη. Και αν ο «Οιδίπου̋ Τύραννο̋» αγαπήθηκε τόσο πολύ από ηθοποιού̋ και κοινό, δεν µπορούσε ο τραγικό̋ λόγο̋ του Σοφοκλή, που εκτιµάται ότι διδάχθηκε περί το 430-425 π.Χ., να µην αποτελέσει αντικείµενο του πόθου για σπουδαίου̋ σκηνοθέτε̋ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τον Αλέξη Μινωτή και τον Φώτο Πολίτη έω̋ τον Κάρολο Κουν δεν υπήρξαν πολλοί που αντιστάθηκαν στη γοητεία τη̋ ιδιαιτερότητα̋ του «Οιδίποδα». Και αν άλλε̋ παραστάσει̋ είχαν κλασικό χρώµα και χλαµύδα, άλλε̋ χαρακτηρίστηκαν από τα εφέ και την υπερβολή, άλλε̋ - παρά τα µεγάλα ονόµατα του καστ και την έµπειρη σκηνοθετική µπαγκέτα - πέρασαν αδιάφορε̋, ενώ υπήρξαν και εκείνε̋ που έµειναν στην Ιστορία µε τον σάλο που προκάλεσαν. Ποιο̋ να ξεχάσει άλλωστε τον «εµφύλιο» µεταξύ των θεατών τη̋ Επιδαύρου όταν ο Γεωργιανό̋ Ρόµπερτ Στούρουα έβαλε εν έτει 1989 τον Εξάγγελο - Αννα Μακράκη να ανάβει τσιγάρο στην ορχήστρα τη̋ Επιδαύρου στην παράσταση µε πρωταγωνιστέ̋ τον Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη ή τη συζήτηση που προκάλεσε η παρουσία του Γιώργου Νταλάρα κορυφαίου του Χορού στην εκδοχή που σκηνοθέτησε ο Γιώργο̋ Κιµούλη̋ µε τη Νόνικα Γαληνέα το 2005; Οπω̋ και να έχει, ο Οιδίπου̋ και τα πάθη του δεν παύουν να γοητεύουν καλλιτέχνε̋ και κοινό. Η εφετινή παράσταση, την οποία σκηνοθετεί ο Τσέζαρε Γκραουζίνι̋, κρύβει µία ακόµη ανατροπή: ένα̋ άνδρα̋ στον ρόλο τη̋ Ιοκάστη̋, ο Κωνσταντίνο̋ Μαρκουλάκη̋, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο εµφανίζεται ο Αιµίλιο̋ Χειλάκη̋.

Ο Αιµίλιο̋ Βεάκη̋ στη σκηνή του θεάτρου Ολύµπια στην Αθήνα, στην πρώτη σοβαρή -σε επαγγελµατικό επίπεδο - προσπάθεια παρουσίαση̋ αρχαία̋ τραγωδία̋ το 1919 υπό τι̋ σκηνοθετικέ̋ οδηγίε̋ του 29χρονου τότε Φώτου Πολίτη, ο οποίο̋ είχε µεταφράσει και το κείµενο του Σοφοκλή, προτού γίνει (το 1932) ο πρώτο̋ και ισόβιο̋ σκηνοθέτη̋ του Εθνικού θεάτρου. Η συγκεκριµένη µετάφραση χρησιµοποιούνταν έω̋ και τη δεκαετία του'90

Εµβληµατικέ̋ οι ερµηνείε̋ του Αλέξη Μινωτή -σκηνοθέτησε την παράσταση του Εθνικού θεάτρου ερµηνεύοντα̋ και τον οµώνυµο ρόλο - και τη̋ Κατίνα̋ Παξινού (εδώ στην Επίδαυρο το 1965). Τη µουσική τη̋ παράσταση̋ υπέγραψε η Κατίνα Παξίνου και την κίνηση είχε αναλάβει η Μαρία Χορ̋. Η παράσταση που ταξίδεψε από τη Σόφια και το Βουκουρέστι έω̋ το Λονδίνο είχε µε αλλαγέ̋ στη διανοµή - όχι στου̋ βασικού̋ ρόλου̋ - ξεκινήσει την πορεία τη̋ στι̋ αρχέ̋ τη̋ δεκαετία̋ του '50 και την ολοκλήρωσε µε την άνοδο τη̋ χούντα̋

Μία και µοναδική φορά σκηνοθέτησε ο Μίνω̋ Βολανάκη̋ τον Οιδίποδα Τύραννο και για τον επώνυµο ρόλο επέλεξε τον Νίκο Κούρκουλο. Η παράσταση αποτέλεσε την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη µε το Εθνικό θέατρο το 1982 στο αρχαίο θέατρο τη̋ Επιδαύρου, µε Ιοκάστη την Κατερίνα Χέλµη και µουσική Θόδωρου Αντωνίου. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου η παράσταση παίχτηκε στο Βέλγιο.


14 Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Να κάνουµε την αυτοκριτική µα̋ και να περάσουµε στην επίθεση! Φίλε̋ και φίλοι, συντρόφισσε̋ και σύντροφοι, Η σηµερινή, δεν µπορεί να είναι µία ακόµα επανασύσταση, µια ακόµα επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ από αυτέ̋ που µένουν στα λόγια. Μετά από 2,5 χρόνια στην κυβέρνηση έχοντα̋ να διαχειριστούµε τη µεγαλύτερη κρίση τη̋ σύγχρονη̋ ιστορία̋ τη̋ χώρα̋ και µετά από δύο πολύ δύσκολε̋ εκλογικέ̋ µάχε̋, έχουµε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία τη̋ παράταξή̋ µα̋ αλλά και στο µέλλον των επόµενων γενιών, να προχωρήσουµε κάνοντα̋ ρηξικέλευθε̋ τοµέ̋ τόσο στη φυσιογνωµία όσο και στη δοµική λειτουργία του Κινήµατο̋ µα̋. Πρώτα από όλα όµω̋ πρέπει να αποσαφηνίσουµε την ιδεολογική µα̋ κατεύθυνση, η οποία πληγώθηκε βαθιά λόγω των πολιτικών που αναγκαστήκαµε να ακολουθήσουµε εξαιτία̋ τη̋ τραγική̋ οικονοµική̋ κατάσταση̋ που παραλάβαµε. Είµαστε ένα σύγχρονο ευρωπἀκό σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα που αντιµετωπίζουµε µε ρεαλισµό τι̋ ιστορικέ̋ αλλαγέ̋ που συντελούνται στο παγκόσµιο γίγνεσθαι και προσαρµοζόµαστε σε αυτέ̋ χωρί̋ αγκυλώσει̋. Το ξαναλέω, προσαρµοζόµαστε, όχι συµβιβαζόµαστε. Ειδικά τώρα που η κατάσταση στην Ευρώπη αλλάζει και το περιβάλλον γίνεται πιο φιλικό προ̋ τη χώρα µα̋. Με αυτά τα όπλα, µε την ιδεολογία µα̋, µε τι̋ αρχέ̋ µα̋ µπορούµε και πρέπει να δώσουµε τη µάχη πρωτίστω̋ για να βγει η Ελλάδα από το αδιέξοδο και βεβαίω̋ για να ξανακερδίσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών ω̋ παράταξη. ∆εύτερον, µέσα από αυτή τη σκοπιά, θα πρέπει να ερµηνεύσουµε και το γιατί χτύπησε η κρίση την Ελλάδα τόσο πολύ. Όχι για λόγου̋ ψυχοθεραπεία̋ αλλά για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µπροστά. Λέγοντα̋ όχι στι̋ όποιε̋ αποπολιτικοποιηµένε̋ εκδοχέ̋, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν ήταν ένα νοµοτελειακό γεγονό̋ που θα συνέβαινε έτσι και αλλιώ̋. Το κακό δεν ήρθε γιατί ήταν να ρθει. Και εδώ πρέπει να κάνουµε την αυτοκριτική µα̋ ω̋ χώρο̋ για όσα θα µπορούσαµε να είχαµε κάνει τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋ προκειµένου να αποφύγουµε την κρίση. Βεβαίω̋ σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάµε τι̋ ευθύνε̋ τη̋ κυβέρνηση̋ Καραµανλή η οποία µα̋ παρέδωσε τη χώρα ένα βήµα πριν τον γκρεµό. Προχωρώντα̋ όµω̋ και αφού θα έχουµε ερµηνεύσει το πώ̋ και το γιατί, θα γνωρίζουµε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουµε ω̋ κόµµα από εδώ και πέρα. Τρίτον και εξίσου πολύ σηµαντικό. Πρέπει να ακούσουµε την κοινωνία, του̋ πολίτε̋, έτσι ώστε να µπορούµε να του̋ πείσουµε να µα̋ ακούσουν και αυτοί ξανά. Στο πρόσφατο παρελθόν δεν ήθελαν κουβέντα από εµά̋. Όλοι εµεί̋ που δώσαµε τη µάχη για το ΠΑΣΟΚ στι̋ δύο πρόσφατε̋ εκλογέ̋, αντιµετωπίσαµε τον θυµό και την οργή του̋. Είµαστε όµω̋ υποχρεωµένοι να του̋ ακούσουµε. Νιώθω ότι σιγά σιγά από τον θυµό περνάµε σε ένα πιο αµφιθυµικό µοντέλο όπου η κοινωνία µα̋ αγαπά και µα̋ µισεί ταυτόχρονα. Μα̋ αγαπά γιατί ξέρει, έχει ζήσει την ιστορία και την προσφορά του Κινήµατο̋ µα̋ και µα̋ µισεί για όσα δύσκολα αποφασίσαµε τα τελευταία χρόνια. Α̋ αποµονώσουµε λοιπόν την αγάπη και α̋ απαντήσουµε µε ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον και απόλυτη στοχοπροσήλωση στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Ελληνικού λαού, του κοινωνικού µα̋ ακροατήριου. Φίλε̋ και φίλοι, Από σήµερα και µέχρι το Συνέδριο µα̋ πρέπει βγούµε µπροστά. Να συζητήσουµε, να ζυµωθούµε αλλά σε καµία περίπτωση να µην µείνουµε στο group therapy. Ω̋ ψυχίατρο̋ γνωρίζω πολύ καλά την αναγκαιότητα του, αλλά ω̋ πολίτη̋, ω̋ µέλο̋ του ΠΑΣΟΚ είµαι βέβαιο̋ ότι αυτό που χρειαζόµαστε τώρα είναι να βγούµε µπροστά. Με οδηγό τι̋ αξίε̋ µα̋, µε καθαρό µήνυµα, µε σαφεί̋ και ξεκάθαρε̋ προτάσει̋ υπέρβαση̋ τη̋ κρίση̋, να δώσουµε διπλό αγώνα: Να σώσουµε την Ελλάδα και να αναγεννήσουµε το ΠΑΣΟΚ. Μπορούµε, αρκεί να το πιστέψουµε. Και να καλέσουµε όλου̋ του̋ προοδευτικού̋ πολίτε̋, όλε̋ τι̋ δυνάµει̋ που θέλουν να δουν την Ελλάδα να προχωράει µπροστά. Να σχηµατίσουµε µια συµµαχία τη̋ ευρύτερη̋ κεντροαριστερά̋ που θα αποτελέσει ξεχωριστό πόλο ανάµεσα στι̋ εκ δεξιών και εξ αριστερών δυνάµει̋ του λἀκισµού και τη̋ οπισθοδρόµηση̋. Αυτή θα είναι η µεγαλύτερη προσφορά που µπορούµε να κάνουµε στην πατρίδα µα̋ τι̋ κρίσιµε̋ αυτέ̋ ώρε̋. Το οφείλουµε στην Ελλάδα και είµαστε υποχρεωµένοι να το πετύχουµε. Καλή δύναµη σε όλου̋ µα̋.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΘΕΣΕΙΣ

Οι 57.000 θέσει̋ εργασία̋ αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό του 1.057.000 ανέργων

Γράφει ο Κάβουρα̋ ∆ηµήτρη̋ Τι̋ µέρε̋ αυτέ̋ γίνονται αιτήσει̋ στο Εργατικό Κέντρο στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ «κοινωφελού̋ εργασία̋», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» και το οποίο προβλέπει την δηµιουργία 57.000 θέσεων εργασία̋ σε ∆ήµου̋ και Περιφέρειε̋, σε ολόκληρη την Ελλάδα, για πέντε µήνε̋ µε 625 ευρώ το µήνα. Οι 57.000 θέσει̋ εργασία̋ σε όλη την Ελλάδα απέναντι σε 1.057.000 εγγεγραµµένου̋ άνεργου̋, όπω̋ και 863 θέσει̋ εργασία̋ στο νοµό Τρικάλων απέναντι σε 15-20.000 άνεργου̋ δεν σώζουν τίποτα και αποτελούν εµπαιγµό! Μέσω του προγράµµατο̋ αυτού η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει πολλού̋ στόχου̋: να ξεγελάσει του̋ άνεργου̋ ότι µπορούν να επιβιώσουν προσωρινά µε 5 µήνε̋ δουλειά και να του̋ διασπάσει βάζοντά̋ του̋ να τσακώνονται µεταξύ του̋ για το ποιο̋ έπρεπε, ή όχι, να πάει για δουλειά. Να συµπιέσει προ̋ τα κάτω, µε τον πλέον επίσηµο τρόπο, το µισθό, καταργώντα̋ στην πράξη τι̋ Συλλογικέ̋ Συµβάσει̋ Εργασία̋. Να εξασφαλίσει στου̋ δήµου̋ και στι̋ Περιφέρειε̋ εντελώ̋ τσάµπα εργατικό προσωπικό µια̋ και αυτοί που θα εργαστούν δεν θα πληρώνονται από αυτού̋ αλλά από άλλα κονδύλια και οι ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ θα καλύπτονται από τον ΟΑΕ∆. Την ίδια στιγµή το κράτο̋, η κυβέρνηση και οι καπιταλιστέ̋ ανταµείβουν την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήµατο̋, για την φιλοκυβερνητική-φιλοκαπιταλιστική στάση τη̋ όλο το προηγούµενο διάστηµα: εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ ευρώ θα εισρεύσουν στα ταµεία τη̋

ΓΣΕΕ µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατο̋ το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εργασία̋ τη̋ ΓΣΕΕ. Αυτό είναι το επιστηµονικό ινστιτούτο που θα έπρεπε να µα̋ εξοπλίζει θεωρητικά για να απαντάµε στην προπαγάνδα των καπιταλιστών και των κυβερνήσεών του̋. Αντί γι’ αυτό µετατρέπεται σε φορέα που εφαρµόζει τη µείωση των µισθών που απαιτεί η τρόικα και για του̋ σκοπού̋ αυτού̋ θεωρείται µη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ). Τα Εργατικά Κέντρα από κέντρα οργάνωση̋ και δράση̋ των εργατών που πρέπει να είναι, έχουν µετατραπεί σε ΚΕΠ, µε το αζηµίωτο φυσικά. Οι ηγεσίε̋ του συνδικαλιστικού κινήµατο̋ έρχονται αρωγοί στου̋ καπιταλιστέ̋ και την κυβέρνηση στην επίθεση που δέχεται ο εργαζόµενο̋ λαό̋. Παίρνουν τη θέση του επιλοχία για να βάλουν σε σειρά τον στρατό των ανέργων. Επιβραβεύονται για την απραξία του̋, τη στιγµή τη̋ πιο δύσκολη̋ ώρα̋ για την εργατική τάξη, όταν µεγάλα τµήµατα τη̋ βρίσκονται στα όρια τη̋ πείνα̋ και τη̋ έσχατη̋ ανέχεια̋. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση επείγει να απαντήσουµε µέσα από ένα ενιαίο εργατικό µέτωπο στη βάση των προβληµάτων ενάντια στον καπιταλισµό. Τα σωµατεία πρέπει να ενεργοποιηθούν και να οικοδοµήσουν επιτροπέ̋ ανέργων οι οποίε̋ θα δρουν από κοινού µε του̋ εργαζόµενου̋ αλλά και αυτοτελώ̋, διεκδικώντα̋ αιτήµατα από του̋ ∆ήµου̋ (π.χ., µηδενισµό φόρων και δηµοτικών τελών, δωρεάν µετακίνηση), τον ΟΑΕ∆ (π.χ., επίδοµα µέχρι να βρουν δουλειά), το ΙΚΑ (θεώρηση των βιβλιαρίων και παροχέ̋ υγεία̋), τι̋ τράπεζε̋ (διαγραφή ή ρύθµιση χρεών), τη ∆ΕΗ (ενάντια στι̋ διακοπέ̋ παροχή̋ ρεύµατο̋), από την εφορία και το κράτο̋ ενάντια στη σκληρή φορολόγηση, κλπ. Επειδή πολλοί εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν άµεσα το φάσµα τη̋ λιµοκτονία̋, γι αυτό πρέπει να δράσουµε αποφασιστικά για να βρούµε λύσει̋ που θα στηρίζονται στην αλληλεγγύη και την αυτόβουλη δράση µα̋ αντί να σφαζόµαστε µεταξύ µα̋. Σκοπό̋ µα̋ δεν πρέπει να είναι ο εξωρἀσµό̋ τη̋ εξα-

θλίωση̋ µέσω τη̋ φιλανθρωπία̋ αλλά η οργάνωση και η αλληλεγγύη τη̋ εργατική̋ τάξη̋ και η πάλη για να δείξουµε ότι οι εργαζόµενοι δεν χρειάζονται του̋ καπιταλιστέ̋ για να επιβιώσουν. Να υπάρξει διακλαδικό̋ συντονισµό̋ µεταξύ των επιτροπών των ανέργων και ενοποίηση των αγώνων και των διεκδικήσεων µε το σύνολο του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατο̋, για να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση για την διεκδίκηση των αιτηµάτων: ∆ουλειά για όλου̋ τώρα µε πλήρη δικαιώµατα και µε µισθό ή µεροκάµατο που να επαρκεί για µια αξιοπρεπή διαβίωση. Άµεση προστασία των ανέργων. Ταµείο ανεργία̋ χωρί̋ πρὁποθέσει̋ µέχρι να βρει δουλειά ο άνεργο̋, αύξηση του επιδόµατο̋ ανεργία̋, πλήρη̋ ασφαλιστική κάλυψη, υπολογισµό̋ του χρόνου ανεργία̋ στον ασφαλιστικό χρόνο. • Απαγόρευση δια νόµου των απολύσεων και καταβολή όλου του µεροκάµατου και του µισθού στην περίπτωση περάσµατο̋ του προσωπικού από την πλήρη στη µερική απασχόληση. • Όχι στο κλείσιµο των εργοστασίων, συνέχιση τη̋ λειτουργία̋ του̋ µε κρατική διοίκηση και δεσµευτικό εργατικό έλεγχο. Κατάργηση του επιχειρηµατικού απορρήτου, δήµευση τη̋ περιουσία̋ των καπιταλιστών που κηρύσσουν πτώχευση των επιχειρήσεών του̋. • Ελεύθερε̋ συλλογικέ̋ διαπραγµατεύσει̋ και συµβάσει̋. Όχι στην προσταγή των καπιταλιστών που απαιτούν πλήρη κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και εξατοµίκευση τη̋ διαπραγµάτευση̋ των όρων εργασία̋. • ∆ωρεάν δηµόσια υγείαπρόνοια-παιδεία. Αύξηση των δαπανών για την υγεία και πρόνοια. • Άµεση χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων που σήµερα υπολειτουργούν. • ∆ηµόσια, δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, για την οποία να πληρώνουν οι καπιταλιστέ̋ και το κράτο̋. • Να µην κόβεται το ρεύµα και το νερό στου̋ άνεργου̋, να σταµατήσουν οι εξώσει̋, να πάνε τα παιδιά των ανέργων στου̋ παιδικού̋ σταθ-

µού̋, χωρί̋ τροφεία. • Κανένα εργατικό και λἀκό σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Να παγώσει κάθε πλειστηριασµό̋ σε πρώτη κατοικία εργατική̋ και λἀκή̋ οικογένεια̋. • Αυξήσει̋ σε µεροκάµατα, µισθού̋ και συντάξει̋ για την ικανοποίηση των αναγκών διαβίωση̋. Η κατάσταση στο αµέσω̋ επόµενο διάστηµα θα επιδεινωθεί ακόµα περισσότερο για την εργατική τάξη και τα φτωχά λἀκά στρώµατα. Η πολιτική τη̋ τρικοµµατική̋ κυβέρνηση̋ τη̋ Ν∆, του ΠΑΣΟΚ και τη̋ ∆ΗΜΑΡ, θα είναι πολιτική υλοποίηση̋ των αντιλἀκών µέτρων που απορρέουν από τι̋ δανειακέ̋ συµβάσει̋ και τα µνηµόνια, τα οποία έχουν την σφραγίδα τη̋ ΕΕ και του ∆ΝΤ, χωρί̋ κανένα περιθώριο επαναδιαπραγµάτευση̋. Πολύ σύντοµα θα καταρρεύσουν όλε̋ οι τυχόν αυταπάτε̋ για την πιθανότητα η καινούργια κυβέρνηση να ακολουθήσει µια διαφορετική, µια πιο φιλολἀκή πολιτική. Η µόνη λύση σήµερα είναι η οικοδόµηση ενιαίου εργατικού µετώπου πάλη̋ και εξουσία̋ µε το σύνθηµα τη̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋, η οποία µπορεί να σώσει το λαό από την πείνα και την εξαθλίωση και να επιβάλει στου̋ καπιταλιστέ̋ να πληρώσουν την κρίση. Παράλληλα µε την ανάπτυξη αγώνων για την ανατροπή τη̋ επίθεση̋ και την υπεράσπιση των δικαιωµάτων και κατακτήσεων µα̋, πρέπει να ανεβάσουµε τον πήχη των διεκδικήσεών µα̋ στο ύψο̋ που το ανέβασαν οι καπιταλιστέ̋, διεκδικώντα̋ τη διαγραφή του δηµόσιου χρέου̋, την έξοδο από την ΕΕ, την εθνικοποίηση των τραπεζών και των µεγάλων επιχειρήσεων χωρί̋ αποζηµίωση και µε εργατικό έλεγχο, τη διαγραφή των χρεών των εργατικών οικογενειών και των φτωχών αγροτών, τη ρύθµιση των χρεών των εργαζόµενων επαγγελµατιών. Πρέπει να παλέψουµε για µια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει του̋ παραπάνω στόχου̋ και τα αιτήµατα. Η κυβέρνηση αυτή θα στηρίζεται πρωτίστω̋ στην οργανωµένη και αγωνιζόµενη εργατική τάξη, και θα κινηθεί αποφασιστικά για να πληρώσουν την κρίση οι καπιταλιστέ̋, να δώσει δουλειά στου̋ άνεργου̋ διασφαλίζοντα̋ αξιοπρεπεί̋ µισθού̋ και συντάξει̋.


∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΤΟΠΙΚΑ

15

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

ΒΑ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΡΙΖΑ ανατροπή̋ και όχι τη̋ αναδιαπραγµάτευση̋ και ότι ποτέ δεν θα µεταπηδήσει στον «καθώ̋ πρέπει» κόσµο τη̋ µεταπολιτευτική̋ νοµεγκλατούρα̋, αλλά θα είναι πάντα στο πλευρό των καταφρονεµένων, των αδικηµένων, των ταξικά ανίσχυρων και των οικονοµικά ασθενέστερων. Θα είναι δηλαδή πάντα στο πλευρό τη̋ κοινωνική̋ πλειοψηφία̋ . Η προσπάθεια που ξεκινάµε δειλά –δειλά είναι ώστε από συµµαχικό µόρφωµα που είµαστε

Γράφει ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσµα, η ουσιαστική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι νίκη του λαού µα̋. Αυτό̋ πρωταγωνίστησε στην εκλογική µα̋ απογείωση, µέσα από του̋ απεργιακού̋ αγώνε̋, µέσα από τη δράση του στι̋ πλατείε̋, µέσα από τι̋ µαχητικέ̋ απεργίε̋ στου̋ δρόµου̋ τη̋ διεκδίκηση̋, αυτό̋ µετέτρεψε τι̋ παρελάσει̋ σε εξεγέρσει̋, αυτό̋ απαίτησε να σταµατήσει η λαίλαπα των µνηµονίων τη̋ υποτέλεια̋ ζητώντα̋ δηµοκρατία και κοινωνική αξιοπρέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην σηµερινή πολιτική συγκυρία εκείνο̋ ο πολιτικό̋ φορέα̋ που είχε τι̋

Πω̋ δηλαδή θα βαδίσουµε στο δρόµο για το ΝΕΟ ΣΥΡΙΖΑ ; Έναν ΣΥΡΙΖΑ που η οργάνωση µα̋ στα Τρίκαλα οραµατίζονταν από καιρό και προχωρούσε στην δηµοσιοποίηση και στην κατάθεση πρωτοπόρων προτάσεων και σκέψεων στι̋ πανελλαδικέ̋ συνδιασκέψει̋ για να συµβάλει µε τι̋ όποιε̋ δυνάµει̋ τη̋ στη δηµιουργία του. Με ποιε̋ όµω̋ στοχεύσει̋, µε ποια προτάγµατα και µε ποιε̋ αναζητήσει̋ θα ξεκινήσουµε αυτή τη διαδροµή που θα οδηγήσει στο µετασχηµατισµό τον ΣΥΡΙΖΑ; Πρωταρχικό̋ βηµατισµό̋ µα̋ σε αυτή την ιστορική̋ σηµασία̋ πορεία θα πρέπει να αποτελέσει το γεγονό̋ ότι η συνάντηση µα̋ µε την κοινωνία θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασµό που επιδείξαµε και στο παρελθόν στη συµπόρευση µα̋ µε εκείνο το αγωνιστικό κοµµάτι του λαού µα̋ µέσα στο κίνηµα, καθιστώντα̋ σαφέ̋ προ̋ όλε̋ τι̋ πλευρέ̋ ότι για να συνιδρύσουµε το νέο ΣΥΡΙΖΑ σε καµία περίπτωση δεν θα εγκαταλείψουµε τι̋ αρχέ̋, του̋ σκοπού̋, τι̋ ευαισθησίε̋ µα̋, το όραµα για το σοσιαλισµό

Μπορούµε µέσα από τα δίκτυα αλληλεγγύη̋, τι̋ λἀκέ̋ συνελεύσει̋, του̋ κοινωνικού̋ ακτιβισµού̋ µα̋, τη σχεδιασµένη δικτύωσή µα̋ ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό να αναδείξουµε νέε̋ µορφέ̋ αυτοοργάνωση̋ των πολιτών, ώστε επιτέλου̋ η πολιτική µα̋ συνέπεια να συµπέσει µε την πολιτική µα̋ αποτελεσµατικότητα. Για την δική µα̋ αριστερά η βούρτσα του αφισοκολλητή θα πρέπει να είναι το ίδιο σηµαντική πολιτικά µε το µικρόφωνο στα έδρανα τη̋ Βουλή̋. δυνατότητε̋ µέσα από την κουλτούρα των συνεργασιών που είχε αναπτύξει και µέσα από τη διαρκή ζύµωση των µελών και των στελεχών του στου̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋, ώστε όλη αυτή η αντιµνηµονιακή συσπείρωση του λαού µα̋ να διοχετευθεί στο µεγαλύτερο µέρο̋ τη̋ στην εκλογική κάλπη τη̋ ριζοσπαστική̋ αριστερά̋. Γιατί µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είπε πω̋ µία ενωµένη Αριστερά µπορεί να βάλει φρένο στην καταστροφή και να βγάλει τη χώρα από τα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά αδιέξοδα. Και για αυτόν ακριβώ̋ το λόγο οι πολίτε̋ χρησιµοποίησαν µε την εκλογική του̋ στήριξη τον ΣΥΡΙΖΑ ω̋ πολιτικό µέσο ανατροπή̋. Είναι γεγονό̋ ότι αυτή η συνάντηση τη̋ κοινωνία̋ και του ΣΥΡΙΖΑ ανέτρεψε πάρα πολλά µέχρι σήµερα δεδοµένα. Ένα από αυτά που ανατράπηκαν ήταν ο ίδιο̋ ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε πριν τι̋ 6 Μάη. Από φορέα̋ εναλλακτική̋ πολιτική̋ πρόταση̋ και προοπτική̋, τα αλλεπάλληλα νικηφόρα αποτελέσµατα τον µετέτρεψαν σε ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύµα, που µπορεί και πρέπει παράλληλα να εκφράσει τόσο την αγωνιστικότητα των κινηµάτων και των αγώνων, όσο και την ελπίδα ενό̋ πολύ µεγάλου αριθµού πολιτών, πολύ µεγαλύτερου από αυτόν που τον υποστήριξαν µε τη ψήφο του̋.

και ό,τι οικοδόµησε τόσα χρόνια µέσα ακόµα και από συγκρούσει̋ αλλά και από διασπάσει̋ το συµµαχικό µα̋ σχήµα. Θα πρέπει δηλαδή σε ανθρώπου̋ που σήµερα µα̋ προσεγγίζουν οργανωτικά αλλά µέχρι πρότινο̋ στήριζαν ακόµα και συνειδητά την πολιτική των µνηµονίων, µέχρι που µία µέρα το λουκέτο στο µαγαζί του̋ ή η απώλεια τη̋ εργασία̋ του̋, του̋ έκανε να διαπιστώσουν την απάτη τη̋ ελληνική̋ σοσιαλδηµοκρατία̋ και τη̋ δήθεν ισχυρή̋ Ελλάδα̋ και στη συνέχεια πλαισίωσαν την ανερχόµενη κοινωνική δυναµική του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτού̋ λοιπόν του̋ ανθρώπου̋ θα πρέπει να καταστήσουµε σαφέ̋ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µεταλλαχθεί ποτέ σε ένα κόµµα του «όλοι µαζί», σε µία σύγχρονη κολυµπήθρα προσώπων και συµπεριφορών που τραυµάτιζαν για χρόνια τι̋ ιδέε̋ και τα προτάγµατα τη̋ Αριστερά̋ µιλώντα̋ και κυρίω̋ πράττοντα̋ δήθεν για λογαριασµό τη̋. Πρωταρχικό µα̋ µέληµα είναι να του̋ καταστήσουµε σαφέ̋ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µετεξελιχθεί σε ένα αταξικό πολιτικό µόρφωµα τύπου ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να του̋ ξεκαθαρίσουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα µείνει πιστό̋ στο στρατόπεδο των αγώνων, των κινηµάτων, πιστό̋ στην ιδέα τη̋

κευµένε̋ πολιτικέ̋ µε ροπή προ̋ την εξουσιολαγνεία και την πελατειακού τύπου άσκηση τη̋ πολιτική̋, τότε ο νέο̋ ΣΥΡΙΖΑ αργά ή γρήγορα θα προσκυνά είδωλα και αντί να γίνει κόµµα, µάλλον θα καταντήσει κέντρο εξυπηρέτηση̋ προσωπικών φιλοδοξιών και επιδιώξεων. Τέλο̋ η κοινωνική µα̋ όσµωση και η πολιτική µα̋ δράση και λειτουργία α̋ γίνει επιτέλου̋ η απαρχή και τη̋ οργανωτική̋ µα̋ ολοκλήρωση̋.

Σε αυτού̋ λοιπόν του̋ ανθρώπου̋ θα πρέπει να καταστήσουµε σαφέ̋ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µεταλλαχθεί ποτέ σε ένα κόµµα του «όλοι µαζί», σε µία σύγχρονη κολυµπήθρα προσώπων και συµπεριφορών που τραυµάτιζαν για χρόνια τι̋ ιδέε̋ και τα προτάγµατα τη̋ Αριστερά̋ µιλώντα̋ και κυρίω̋ πράττοντα̋ δήθεν για λογαριασµό τη̋. Πρωταρχικό µα̋ µέληµα είναι να του̋ καταστήσουµε σαφέ̋ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µετεξελιχθεί σε ένα αταξικό πολιτικό µόρφωµα τύπου ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. σήµερα να γίνουµε πραγµατικό κόµµα τη̋ ριζοσπαστική̋ αριστερά̋ τη̋ ανατροπή̋ και τη̋ αλληλεγγύη̋ και όχι για να γίνουµε ΝΕΟ ΠΑΣΟΚ και οι «Καρατζαφέρηδε̋» τη̋ αριστερά̋. Τα ισχυρότερα µα̋ όπλα για να πετύχουµε την οργανωτική µα̋ ανασυγκρότηση χωρί̋ όµω̋ να χάσουµε την ιδεολογικοπολιτική µα̋ αναφορά που µε συνέπεια ακολουθήσαµε µέχρι σήµερα, αλλά ταυτόχρονα και για να ξεπεράσουµε τι̋ χρόνιε̋ δυσλειτουργίε̋ µα̋, ώστε άµεσα χιλιάδε̋ ανέντακτοι αριστεροί που επιθυµούν να οργανωθούν στον ενιαίο πολιτικό µα̋ φορέα είναι η εσωτερική µα̋ δηµοκρατία και η κοµµατική µα̋ συλλογικότητά. Χωρί̋ κοµµατική εσωτερική δηµοκρατία, που να κατοχυρώνει κυρίω̋ τα δικαιώµατα τη̋ µειοψηφία̋, αλλά και την αποτελεσµατικότητα τη̋ πλειοψηφία̋, χωρί̋ άοκνε̋ κοµµατικέ̋ διαδικασίε̋ που να φιλτράρουν δηµιουργικά τη δύναµη τη̋ καθοδήγηση̋ και τη̋ ηγεσία̋ και να τη̋ δίνουν νόηµα και περιεχόµενο, χωρί̋ το κάθε µέλο̋ ΣΥΡΙΖΑ να έχει µία ψήφο ισοδύναµη τη̋ ψήφου και των άλλων µελών, µακριά από µετέωρε̋ οµοφωνίε̋ και βέτο, τότε το όλο εγχείρηµα θα µείνει στα µισά του δρόµου. Χωρί̋ κοµµατική συλλογικότητα, που θα ανατρέπει του̋ προσωπικού̋ µηχανισµού̋ ανάδειξη̋ προσώπων κενών περιεχοµένου, που θα γκρεµίζει κοµµατικά «παραµάγαζα» παλαιοκοµµατικών πρακτικών, που θα συντρίβει εξατοµι-

Α̋ γίνει επιτέλου̋ εφικτό να συµµετέχουµε οι περισσότεροι από εµά̋ µε µεγαλύτερη ακόµα διαθεσιµότητα και αυταπάρνηση στην κοµµατική ζωή µέσα από νέε̋ µορφέ̋ και καινούργιε̋ πρωτότυπε̋ διαδικασίε̋, ακολουθώντα̋ το βασικό µα̋ πολιτικό σχέδιο και όχι παράλληλα και αποµονωµένα µεταξύ του̋ προγράµµατα εµβάθυνση̋ στην ταξική πάλη. Μπορούµε µέσα από τα δίκτυα αλληλεγγύη̋, τι̋ λἀκέ̋ συνελεύσει̋, του̋ κοινωνικού̋ ακτιβισµού̋ µα̋, τη σχεδιασµένη δικτύωσή µα̋ ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό να αναδείξουµε νέε̋ µορφέ̋ αυτοοργάνωση̋ των πολιτών, ώστε επιτέλου̋ η πολιτική µα̋ συνέπεια να συµπέσει µε την πολιτική µα̋ αποτελεσµατικότητα. Για την δική µα̋ αριστερά η βούρτσα του αφισοκολλητή θα πρέπει να είναι το ίδιο σηµαντική πολιτικά µε το µικρόφωνο στα έδρανα τη̋ Βουλή̋. Αν πραγµατικά επιθυµούµε τον µετασχηµατισµό του ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ σε µια σύγχρονη, πλατιά, λἀκή, δηµοκρατική παράταξη τη̋ αριστερά̋ ώστε να αναλάβει την ιστορική ευθύνη να υπερασπιστεί την κοινωνία από τα καταστροφικά µνηµόνια, προωθώντα̋, µαζί µε τον λαό, ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, τότε πραγµατικά όλοι µα̋ θα πρέπει να σοβαρευτούµε και να αναλάβουµε τι̋ ευθύνε̋ µα̋ απέναντι στην ιστορική πρόκληση.


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ γύρισε στην… Ιθάκη του µετά από ένα ταξίδι 4 χιλιάδων

Άλπει̋: Ο Στέλιο̋ τρέχοντρέχοντα̋ σε βροχή και χαλάζι

Αυτό είναι το πιο µακρύ Ο Στέλιο̋ χαιρετά του̋ Τρικαλινού̋ και έχει δίπλα του την γυναίκα του

Σε µία στροφή στο όµορφο Σάλτσουµπργκ

Πάνω σε κεντρική γέφυγέφυρα του Βελιγραδίου

“Αν θε̋ να τρέξει̋ δρόµο, τρέξε ένα µίλι. Αν θε̋ να ζήσει̋ κάτι άλλο τρέξε έναν µαραθώνιο». Το είχε πει κάποτε ο µεγάλο̋ Εµίλ Ζάτοπεκ και η φράση του έµεινε στην ιστορία. Σήµερα όµω̋ µπορεί να προστεθεί µια ακόµα συµπληρωµατική πρόταση και εµεί̋ οι Τρικαλινοί µπορούµε να το πούµε: «κι αν θε̋ να δει̋ ποιοι υπερβαίνουν τα όρια τη̋ ανθρώπινη̋ φύση̋, κοίτα τον Στέλιο Βάσκο». ∆εν χρειάζονται περισσότερα… Αρκεί και µόνο η υπενθύµιση: Τέσσερι̋ χιλιάδε̋ χιλιόµετρα δρόµο̋, επτά χώρε̋ δεκάδε̋ πόλει̋ και χωριά, και… ατέλειωτε̋ ανηφορικέ̋ διαδροµέ̋ στι̋ Αλπει̋. Αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται δεν σχεδιάζονται ούτε για ταξίδι µε αυτοκίνητο , Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολα µπορεί να γίνουν µε ένα απλό κίτρινο ποδήλατο. Κι όµω̋

CMYK

αυτό̋ το τόλµησε το επιχείρησε και το έκανε και πάλι… Καβάλησε το ποδήλατο του , έριξε αµέτρητε̋ ορθοπεταλιέ̋ µέσα σε ανηφοριέ̋ σε Αυτοκινητόδροµου̋, έτρεξε ακόµα και σε επαρχιακά σοκάκια τη̋ Σλοβενία̋, πήγε κόντρα στον άνεµο στη βροχή στο χαλάζι (µέσα στι̋ Αλπει̋), πήγε κι ήρθε πιο γρήγορα απ’ ότι υπολογίζονταν από το επιτελείο του! Και µπορεί αυτή τη φορά το ταξίδι στο Μόναχο µαζί µε την επιστροφή να µην είχε τα στενά περιοριστικά όρια των προηγούµενων άθλων του, όµω̋… Για σκεφτείτε το. Είχε έναν ιερό σκοπό που µέσα στη δίνη των χειροκροτηµάτων όλοι µα̋ τον ξεχάσαµε : Ο Στέλιο̋ έτρεξε αυτή τη φορά σαν αγγελιοφόρο̋ φιλανθρωπικών µηνυµάτων , ζήτησε και πέτυχε τη µεγαλύτερη δυνατή στηριξη χορηγικών βοηθηµάτων που θα δοθούν στο Χαµόγελο του Παιδιού. Για αυτό και µόνο αξίζει να µπει το όνοµά του στο πάνθεον των ανθρώπων που στήριξαν την οργάνωση του παιδιού. Το ταξίδι ήταν µεγάλο, κράτησε 14 ηµέρε̋ µέσα στου̋ αυτοκινητόδροµου̋ τη̋ Κεντρική̋ Ευρώπη̋ και των Βαλκανίων, κούρασε και κουράστηκε το επιτελείο του (που κινούνταν και κοιµούνταν µέσα σε οχήµατα) αλλά ο ίδιο̋ δεν είχε τέτοιου είδου̋ προβλήµατα. Έτρεχε -έτρεχε ακατάπαυστα, Κατάπινε καθηµερινά περί τα 250300 χιλιόµετρα και έκανε µικρά διαλείµµατα για να πάρ3ει ανάσε̋ πριν συνεχίσει. Πήγε µέχρι το Μόναχο , πήρε στροφή και ….κατάκοπο̋ πια το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ γύρισε στην Ιθάκη του µε ένα πλατύ γλυκό χαµόγελο. ∆εκάδε̋ τρικαλινοί και ανάµεσα του̋ οι οργανωµένοι οπαδοί του τοπικού συνδέσµου τη̋ ΑΕΚ περίµεναν τον µεγάλο ποδηλάτη στο χώρο του δηµαρχείου και του επεφύλαξαν θερµή υποδοχή. Ο Στέλιο̋ µπήκε µε φόρα στην τελική και έφτασε στο δικό του̋ finis χαιρετώντα̋ κι ανταποδίδοντα̋ τι̋ επευφηµίε̋: Εινµαι συγκινηµένο̋, πρόλαβε να ψελίσσει πριν πέσουν πάνω του οι δικοί του άνθρωποι και πριν ακόµα αγκαλιάσει τη γυναίκα του που τον περίµενε µε µια ανθοδέσµη στο χέρι. Στην υποδοχή παρών όπω̋ είχε υποισχεθεί από την εκκίνηση του µεγάλου ταξιδιού ήταν και ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Λάππα̋ που χαιρέτησε τον βετεράνο ποδηλάτη λέγοντα̋ πω̋ Είναι ένα ακόµα λαµπρό επίτευγµα από ένα µεγάλο πρωταθλητή, Στέλιο σε ευχαριστούµε µα̋; Έκανε υπερήφανου̋» είπε ο δήµαρχο̋. Το σκηνικό τη̋ υποδοχή̋ δεν κράτησε πολύ ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ χαιρέτησε και πάλι του̋ τρικαλινού̋ και κατά ειωθότα και

επιτρέποντα των ιατρικών κανόνων µπήκε σε ασθενοφόρο και πήγε για προληπτικε̋ εξετάσει̋ ίσω̋ και (µια̋ βραδιά̋) παραµονή στο Νοσοκοµείο Τρικάλων. Το εγχείρηµα τη̋ φετινή̋ αδιάκοπη̋ διαδροµή̋ του Στέλιου Βάσκου ανέλαβε και υποστήριξε µε το επιτελείο τη̋ η εταιρεία Ξεναγό̋ ∆ιαφηµιστική η οποία - ξεφεύγοντα̋ από τα στενά επιχειρησιακά όρια-, είχε σηµαντική συνεισφορά στην αναζήτηση µεγάλων χορηγιών για για την καλυψη των εξόδων τη̋ αποστολή̋ αλλά και των χρηµάτων που θα δοθούν στο «Χαµόγελο του Παιδιού». Ανεβάζει τα ανθρώπινα όρια Στα µέλη τη̋ συνοδευτική̋ αποστολή̋ συµµετείχε και ο Τρικαλινό̋ δηµοσιογράφο̋ Γιώργο̋ Παπαγεωργόπουλο̋, που ακολούθησε τι̋ διαδροµέ̋ του Στέλιου στα δύο προηγούµενα εγχειρήµατα προ̋ την Κωνσταντινούπολη και κατόπιν σε Σόφια- Αδριανούπολη. Ο Γιώργο̋ πίστευε πω̋ τα ….είχε δει όλα σε εκείνα τα ταξίδια, όµω̋ επιστρέφοντα̋ πίσω µετά από αυτή την µαραθώνια διαδροµή των 4 χιλιάδων χιλιοµέτρων , το µόνο που κατάφερε να πει ήταν µια φράση που αξίζει να µείνει στην ιστορία: Ο άνθρωπο̋ δεν παίζεται µε τίποτα! Είχα την τύχη να ακολουθήσω να δώ από κοντά τα ταξίδια του Στέλιου µε το ποδήλατο προ̋ την Κωνσταντινούπολη και πριν από 2 χρόνια προ̋ την Σόφια και την Αδριανούπολη. Ήξερα λοιπόν πω̋ ήταν ένα̋ ακάµατο̋ ποδηλάτη̋, ήξερα ότι είχε µεγάλε̋ αντοχέ̋ και τεράστια ψυχικά αποθέµατα δυνάµεων. Παρ’ όλα αυτά συγκινήθηκα απόρησα και έµεινα έκπληλτο̋ και πάλι , µε τον Στέλιο διαπιστώνει κανεί̋ πω̋ αναβαίνουν τα όρια των αθρωπινων δυνάµεων. Τον ακολούθησα τρει̋ φορέ̋ και είδα και τι̋ τρει̋ πω̋ είναι ανεξάντλητο̋ ακάµατο̋ αγέρωχο̋ και φυσικά ασταµάτητο̋» είπε οτρικλινό̋ δηµοσιογράφο̋ και συνέχισε µάλιστα λέγοντα̋ πω̋ το ταξίδι ήταν ίσω̋ πιο πολύ κουραστικό για µα̋ του̋ άµαθου̋ που τρέχαµε από πίσω του, ο ίδιο̋ ήταν προσηλωµένο̋ στον στόχο του δεν επηρεάστηκε ούτε από τι̋ δύσκολε̋ διαδροµέ̋ τη̋ Σλοβενία̋ ούτε από την κακοκαιρία που συνάντησε στι̋ Αλπει̋. Του αξίζουν συγχαρητήρια για την µεγάλη προσπάθεια µα κυρίω̋ του αξίζουν συγχαρητήρια και για την φιλανθρωπική του δράση. Μπήκε πάλι µπροστά και ανέδειξε το τεράστιο έργο που συντελείται από το Χαµόγελο του Παιδιού και αυτό είναι προφανώ̋ πιο σηµαντικό από τη στάση ζωή̋, αλλά και την αγωνιστική διαδροµή αυτού

του µεγάλου ποδηλάτη. Με την ευκαιρία… Αξίζει να κάνουµε ένα σύντοµο φλα̋ µπακ στο ταξίδι Τρίκαλα Μόναχο Τρίκαλα που ξεκίνησε την ∆ευτέρα 25 Ιουνίου. Τότε µε τι̋ ευχέ̋ όλων των Τρικαλινών και µε την παρότρυνση των οπαδών τη̋ ΑΕΚ που βροντοφώναζαν το σύνθηµα «Στέλιο γερά, το Μόναχο κοντά», ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ έφυγε µε ορθοπεταλιέ̋ από το δηµαρχείο, χαιρέτησε του̋ δεκάδε̋ συµπολίτε̋ που βγήκαν στην αφετηρία του κι άρχισε να … γράφει χιλιόµετρα για το µακρύ ταξίδι µέχρι τη Γερµανία. Τον Στέλιο µέχρι και τα Τέµπη συνόδεψε ο πρόεδρο̋ του «Χαµόγελου του Παιδιού» κ. Γιαννόπουλο̋ ενώ στην Κατερίνη και στην αερογέφυρα στον κόµβο για Χαλκηδόνα τον περίµεναν οργανωµένοι φίλαθλοι τη̋ ΑΕΚ οι οποίοι και τον αποθέωσαν. Ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ πέρασε του̋ Ευζώνου̋ λίγο µετά τι̋ 9 το βράδυ και διέσχισε γρήγορα την ΠΓ∆Μ...∆εν ήθελε πολλέ̋ σχέσει̋ µαζί µε Σκοπιανού̋… Στη Βράνια η πρώτη υποδοχή Την Τρίτη ο Στέλιο̋ έφτασε στην Σέρβική πόλη Βράνια όπου αναµένονταν ίσω̋ µια πιο ζεστή υποδοχή από την αδελφοποιηµένη µε τα Τρίκαλα πόλη. Προφανώ̋ δεν υπήρξε καλό̋ συντονισµό̋ των δηµοτικών φορέων όµω̋ τον περίµεναν ποδηλάτε̋ του τοπικού ποδηλατικού συλλόγου οι οποίοι και τον συνόδεψαν µέχρι το κέντρο τη̋ πόλη̋. Πάντω̋ µιλώντα̋ σε ένα τοπικό κανάλι ο Στέλιο̋ είπε: «Ευχαριστώ όλου̋ όσου̋ µε στηρίζουν. Τρέχω για όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋ και για όλου̋ του̋ Έλληνε̋ του εξωτερικού. Σκοπό̋ µου είναι να µεταφέρω το µήνυµα του «Χαµόγελου του Παιδιού» σε όλη την Ευρώπη». Μετά απο µία µεγαλειώδη και συγκλονιστική πορεία αφού διήνυσε 354 χιλιόµετρα µε πολλέ̋ ώρε̋ κόντρα αέρα κάνοντα̋ ποδήλατο χωρί̋ στάση ο Στέλιο̋ έφτασε κοντά στο Βελιγράδι και έκανε διανυκτέρευση. Την Τετάρτη 27 Ιουνίου περί τι̋ 3.30µµ τοπική ώρα ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ πέρασε την πρωτεύουσα τη̋ Σερβία̋ και συνέχισε την πορεία του για τα Σερβοκροατικά σύνορα, πλην οµω̋ χρειάστηκε περίπου 45 λεπτά να περάσει απο τον κεντρικό αυτοκινητόδροµο που περνά πάνω απο τον ποταµό Σάβα (απ' όπου και η φωτό) έχοντα̋ πολύτιµο συµπαραστάτη του τον Βαγγέλη Γκαραγκούνη µε την µοτοσυκλέτα του καθώ̋ τα υπόλοιπα οχήµατα τη̋ αποστολή̋ πλην του δηµοσιογραφικού έµειναν πιο πίσω ώστε να µην προκληθεί κυ-


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

χιλιοµέτρων και 14 ηµερών, που το αφιέρωσε στο «Χαµόγελο του Παιδιού»

κι ωραίο ταξίδι Συγκινητικέ̋ στιγµέ̋ στην επιστροφή του βετεράνου Ποδηλάτη από δεκάδε̋ Τρικαλινού̋, που τον χειροκρότησαν µε θέρµη στον τερµατισµό του

κλφοριακό κοµφούζιο. Την Πέµττη 28 του Ιουνίου ο Βάσκο̋ ξεκούραστο̋ και χαλαρό̋ ξεκίνησε την 4η µέρα του µπαίνοντα̋ πρωί-πρωί στην Κροατία Πριν την αναχώρηση φωτογραφήθηκε µαζί µε όλη την αποστολή µπροστά απο τον στόλο των οχηµάτων που ακολουθεί τον Στέλιο σε αυτό το µεγάλο ταξίδι. Μετά απο λίγα χιλιόµετρα σε Σερβικό έδαφο̋ ο Στέλιο̋ πέρασε τα σύνορα όµω̋ δεν επετράπη η κίνηση του Στέλιου πάνω στον κεντρικό αυτοκινητόδροµο για Ζάγκρεµπ και έτσι ο Στέλιο̋ ακολούθησε την αρχικά προγραµµατισµένη διαδροµή µέσω παραδρόµων. Εισήλθε στην Κροατία απο τον συνοριακό σταθµό του Σιντ και πέρασε µέσα απο γραφικά χωριά και κωµοπόλει̋ τη̋ Κροατία̋. Το Σάββατο 30 Ιουνίου Ο Στέλιο̋ αφού ξεκουράστηκε κατά την διάρκεια τη̋ νύχτα̋ κοντά στο Ντράβογκαρντ τη̋ Σλοβενία̋ στα σύνορα µε Αυστρία ξεκίνησε το πρωί και πήρε τι̋ ανηφοριέ̋ στι̋ Σλοβενικέ̋ Άλπει̋ δίπλα απο τον ποταµό Ντράβα κι έτσι µπήκε σε Αυστριακό έδαφο̋. Η Κυριακή πρωτη του νέου µήνα βρήκε τον Στέλιο στην ευθεία για Μόναχο Μετά απο διανυκτέρευση 50 χιλιόµετρα πριν το Σάλτσµπουργκ ο Τρικαλινό̋ υπεραθλητή̋ µε την συµπαράσταση και τεσσάρων φίλων τη̋ Original Τρικάλων που ταξίδεψαν µέχρι την Αυστρία και τη γερµανία όπου τον περίµεναν για την υποδοχή. Πράγµατι στι̋ 8 το απόγευµα τη̋ ίδια̋ µέρα̋ η Μάριεν Πλατζ είχε ελληνικό χρώµα, ο Στέλιο̋ έφτασε στην καρδιά του Μονάχου

λίγο µετά τι̋ 5 το απόγευµα όπου τον περίµεναν εκπρόσωποι του Προξενείου, τη̋ οµογένεια̋, αλλά και ο αρχιερατικό̋ του Μονάχου Πάτερ Απόστολο̋ Μαλαµούση̋. ∆εν ήταν όµω̋ πάρα πολλοί οι απλοί Ελληνε̋ οµογενεί̋ γιατί περίµεναν να φτάσει πιο αργά ο Στέλιο̋ στο Μόναχο. Στην Μάριεν Πλατζ βρέθηκαν επίση̋ εκπρόσωποι οµογενειακών ΜΜΕ αλλά και µερικοί φίλοι τη̋ ΑΕΚ που ήρθαν απο τα Τρίκαλα αλλά και ένα̋ απο το Βερολίνο!!! Όπω̋ έγραψε το προσωπικό του blog έγινανν 1924 χιλιόµετρα από Τρίκαλα µέχρι το Μόναχο µέσα σε επτά µέρε̋. Σηµαδιακό νούµερο αν µη τι άλλο αφού 1924 είναι το έτο̋ ίδρυση̋ τη̋ ΑΕΚ τα χρώµατα τη̋ οποία̋ τιµά ο Στέλιο̋ έπι σειρά ετών. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ µ,ε πρωτοβουλία τη̋ ορθόδοξη̋ ελληνική̋ κοινότητα̋ του Μονάχου µαζεύτηκε και δόθηκε ένα ποσό για το Χαµόγελο του Παιδιού. Ο Στέλιο̋ ξεκίνησε το πρωί τη̋ ∆ευτέρα̋ από το Μόναχο και διήνυσε κατά την 8η µέρα του εγχειρήµατο̋ περίπου 200 χιλιόµετρα και αφού πέρασε απο το Σάλτσµπουργκ σταµάτησε µαζί µε την υπόλοιπη αποστολή για διανυκτέρευση στο χωριό Γκόλινγκ.Μετά απο διανυκτέρευση σε ένα φαράγγι ξεκίνησε πολύ νωρί̋ το πρωί τη̋ Τρίτη̋ 3 Ιουλίου προκειµένου να περάσει τι̋ Αυστριακέ̋ Άλπει̋. Πρόκειται για το δυσκολότερο κοµµάτι τη̋ διαδροµή̋ και η δυσκολία µεγαλώνει καθώ̋ η µέρα ξεκίνησε µε βροχή. Με φίλο από τα παλιά… Στο σηµείο όπου διανυκτέρευσε η αποστολή 40 περίπου χιλιόµετρα από την πόλη βρέθηκε ο Τρικαλινό̋ Σάκη̋ Αθανασίου ο οποίο̋ διατηρεί στο κέντρο τη̋ Αυστριακή̋ πόλη̋ το εστιατόριο Santorini. Μετά απο διανυκτέρευση σε ένα φαράγγι µετά το Γκόλινγκ ο

Στέλιο̋ Βάσκο̋ ξεκίνησε πολύ νωρί̋ το πρωί τη̋ Τρίτη̋ 3 Ιουλίου προκειµένου να περάσει τι̋ Αυστριακέ̋ Άλπει̋. Αυτό όπω̋ είπαν οι άνθρωποι τη̋ αποστολή̋ ήταν το δυσκολότερο κοµµάτι τη̋ διαδροµή̋ και η δυσκολία µεγαλώνει καθώ̋ η µέρα ξεκίνησε µε βροχή. Μετά απο µία πολή δύσκολη µέρα στι̋ Αυστριακέ̋ Άλπει̋ όπου ο Στέλιο̋ συνάντησε ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ (καταιγίδε̋ και χαλάζι) το πρωί τη̋ Τετάρτη̋ 4 Ιουλίου ξεκίνησε την διαδροµή µέσα στην Σλοβενία. Το ίδιο βράδυ τη̋ Τετάρτη̋ προσκάλεσε στο αυτοκινούµενο του του̋ φίλου̋ τη̋ ΑΕΚ που τον συνοδεύουν και τον εµψυχώνουν τι̋ τελευταίε̋ µέρε̋. Μίλησε για αρκετή ώρα µαζί του̋ και τυ̋ ευχαρίστησε για την υποστήριξη του̋: “Παίρνω δύναµη απο εσά̋” του̋ είπε χαρακτηριστικά. Η µέρα πάντω̋ ήταν περιπετειώδη̋ για του̋ φίλου̋ τη̋ ΑΕΚ καθώ̋ δεν µπόρεσαν να µπουν αρχικά στην Κροατία απο την Σλοβενία λόγω απώλεια̋ των ταξιδιωτικών εγγράφων του ενό̋. Έδωσε όµω̋ την λύση ο Τρικαλινό̋ κ. Κοτρώνη̋ που εργάζεται στην ελληνική πρεσβεία στην Λιουµπλιάνα ο οποίο̋ και διευθέτησε άµεσα το θέµα και έτσι οι φίλοι τη̋ ΑΕΚ ακολουθησαν κανονικά την αποστολή. Την Πέµπτη 5 του µηνό̋ ο Βάσκο̋ είχε να διανύσει ένα µεγάλο κοµάτι τη̋ Σερβία και ξεκίνησε πάλι νωρί̋ µάλιστα ζήτησε απο την οργανωτική επιτροπή να κινηθεί και στην Σερβία µέσω παραδρόµων και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να βγαίνει στον κεντρικό αυτοκινητόδροµο. Μετά απο ξεκούραση 20 περίπου χιλιόµετρα µετά το Βελιγράδι η 12η µέρα ξεκίνησε νωρί̋ το πρωί για τον Στέλιο µε στόχο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόµετρα µέσα στην Σερβία πλησιάζοντα̋ κοντά στα σύνορα µε την ΠΓ∆Μ όπου έκανε διανυκτέρευση. Το απόγευµα του Σαββάτου και µετά απο 235 χιλιόµετρα πορεία̋ κάτω απο τον καυτό ήλιο ο Στέλιο̋ διήνυσε τα Σκόπια και σταµάτησε 70 περίπου χιλιόµετρα πριν του̋ Ευζώνου̋, ενώ το πρωί τη̋ Κυριακή̋ ξεκίνησε πάλι νωρί̋ στι̋ CMYK

7 (ώρα Ελλάδο̋) αφού η τελευταία µέρα ήταν ιδιαίτερα επίπονη για τον υπεραθλητή καθώ̋ έπρεπε να διανύσει περίπου 350 χιλιόµετρα µέχρι τον τερµατισµό! Στι̋ 10.10 πέρασε του̋ Ευζώνου̋ και µπήκε σε ελληνικό έδαφο̋. Ευτυχώ̋ δεν ταλαιπωρήθηκε στα σύνορα µια̋ και υπήρχαν µεγάλε̋ ουρέ̋ αυτοκινήτων αλλά ο Έλληνα̋ ποδηλάτη̋ πέρασε χωρί̋ καθυστερήσει̋. Μετά; όλα τα υπόλοιπα χιλιόµετρα µέχρι τα Τρίκαλα έµοιαζαν παιχνιδάκι, ο µεγάλο̋ Τρικαλινό̋ π0οδηλάτη̋ δεν πτοήθηκε από τον καύσωνα έριξε τι̋ πεταλιέ̋ του µέσα στον κάµπο κι έκανε όλη τη συνοδευτική αποστολή να… τρέχει και να µην φτάνει. Το ίδιο συνέβα και στα Τρίκαλα. µέσα στη ζέστη µαζεύτηκαν γρήγορα γρήγορα οι οργανωµένοι οπαδοί τη̋ ΑΕΚ και έστησαν το σκηνικό του τερµατισµού βάζοντα̋ τι̋ δικέ̋ του̋ κιτρινόµαυρε̋ πινελιέ̋ στον πεζόδροµο και τα γύρω κτίρια.

17


18

ΤΟΠΙΚΑ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Καλοκαιρινή Καµπάνια Ανάγνωση̋, ∆ηµιουργικότητα̋ και Καινοτοµία̋ 2012 «∆ιαδροµέ̋ µε Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»

«Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: οι διαδροµέ̋ των ηρώων»

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η γνώση και τα όνειρα δεν έχουν ηλικία! Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η Τελετή Αποφοίτηση̋ του 1ου Σχολείου ∆εύτερη̋ Ευκαιρία̋ Τρικάλων την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 στι̋ 7:00 µ.µ., στην αίθουσα Gallery Art Hotel, στο ΚΤΕΛ Τρικάλων (Ριζαριό).

Την Πέµπτη 5 Ιουλίου η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Τρικκαίων πραγµατοποίησε στο Παιδικό Τµήµα την εκδήλωση µε τίτλο «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: οι διαδροµέ̋ των ηρώων» Ήταν η πρώτη από τι̋ πέντε εβδοµαδιαίε̋ συναντήσει̋ που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια τη̋ καλοκαιρινή̋ καµπάνια̋ στη Βιβλιοθήκη για ανάγνωση βιβλίου. Εµψυχώτρια τη̋ εκδήλωση̋ ήταν η κα. Βίκυ Ιακωβάκη η οποία αφηγήθηκε στα παιδιά το παραµύθι «Όταν ο λύκο̋ πεινάει» του Christine Naumann, το οποίο δραµατοποίησαν τα ίδια τα παιδιά. Στη συνέχεια ακολούθησε θεατρικό παιχνίδι µε πρωταγωνιστέ̋ του̋ µικρού̋ µα̋ φίλου̋ που µε ευχάριστο τρόπο κατανόησαν την αξία τη̋ υγιεινή διατροφή̋ και το σεβασµό που οφείλουµε στα ζώα.

Με αφορµή την αποφοίτησή µα̋ θα θέλαµε να επικοινωνήσουµε µε όλου̋ όσου̋ ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο 1ο Σ.∆.Ε. Τρικάλων, αναφέροντα̋ τι̋ εµπειρίε̋ και τα συναισθήµατά µα̋ από τη διετή φοίτησή µα̋ στο σχολείο. Για εµά̋ του̋ απόφοιτου̋ η ηµέρα τη̋ αποφοίτηση̋ αποτέλεσε το τέλο̋ µια̋ πορεία̋. Αναφερόµαστε, βέβαια, στη σχολική µα̋ ζωή. Ολοκληρώθηκε για εµά̋ ένα̋ κύκλο̋. ∆ιανύσαµε µία συναρπαστική διαδροµή. Μοιραστήκαµε αγωνίε̋ και ελπίδε̋, όνειρα, στόχου̋ και εµπειρίε̋. Αφήσαµε ένα χώρο οικείο, ένα χώρο που φιλοξένησε και υποστήριξε το ταξίδι µα̋ προ̋ τη γνώση. Ένα χώρο, όπου είχαµε την ευκαιρία να πλουτίσουµε τι̋ γνώσει̋ µα̋, να αποκτήσουµε σηµαντικά εφόδια για το µέλλον, να δηµιουργήσουµε φιλίε̋, πολλέ̋ από τι̋ οποίε̋ θα κρατήσουν µια ζωή. Είµαστε σίγουροι ότι πολλέ̋ φορέ̋ στο µέλλον θα ανατρέξουµε στα χρόνια µα̋ στο Σ∆Ε, για να αναζητήσουµε σ' αυτά τι̋ στιγµέ̋ και του̋ ανθρώπου̋ που διαµόρφωσαν ή συντέλεσαν στη διαµόρφωση τη̋ δική̋ µα̋ ζωή̋. Η ώρα τη̋ αποφοίτηση̋ ολοκλήρωσε έναν κύκλο που διήρκεσε 2 χρόνια γεµάτα δηµιουργία, συντροφικότητα, χαρά. Ταυτόχρονα σηµατοδοτεί την αυγή µια̋ νέα̋ εποχή̋, µια̋ νέα̋ πορεία̋ για τον καθένα από εµά̋. Πω̋ όµω̋ φτάσαµε ω̋ εδώ; Όπω̋ πολύ σωστά είχε πει ο σοφό̋ Κλεόβουλο̋ «Οψιµαθή είναι µάλλον ή αµαθή» δηλ. καλύτερα να µαθαίνει̋ έστω και αργά, παρά να παραµείνει̋ αµαθή̋. Αυτό ήταν για µα̋ το Σ.∆.Ε. Μια δεύτερη ευκαιρία στη µάθηση, στη ζωή. Αυτή που κάποτε, για διάφορου̋ λόγου̋, όλοι εµεί̋ οι απόφοιτοι δεν είχαµε όταν έπρεπε. Οι λόγοι που οδήγησαν τον καθέναν από εµά̋ στο Σ∆Ε ήταν διαφορετικοί. Για κάποιου̋ ήταν ένα απωθηµένο ζωή̋, για άλλου̋ υπήρξαν οικογενειακοί, οικονοµικοί, κοινωνικοί λόγοι: ένα̋ γάµο̋ σε µικρή ηλικία, η ανάγκη να εργαστούµε άµεσα, οικονοµικέ̋ συγκυρίε̋, άσχηµε̋ εµπειρίε̋ από τα πρώτα σχολικά χρόνια µα̋ ανάγκασαν να εγκαταλείψουµε το σχολείο. Ω̋ ενήλικε̋ όµω̋, ήρθαµε αντιµέτωποι µε πολλά προβλήµατα λόγω έλλειψη̋ γνώσεων και δεξιοτήτων, συνειδητοποιήσαµε ότι

 Εµπειρίε̋ και

συναισθήµατα των αποφοίτων µε αφορµή την τελετή αποφοίτηση̋

δε διαθέταµε τα απαραίτητα προσόντα και τι̋ δεξιότητε̋, ώστε να ανταποκριθούµε στι̋ σύγχρονε̋ ανάγκε̋ τη̋ αγορά̋ εργασία̋. Η δυσκολία και ο δισταγµό̋ να εκφράσουµε ανοιχτά τι̋ απόψει̋ µα̋, να συµµετάσχουµε σε µια συζήτηση χωρί̋ το φόβο να γελοιοποιηθούµε και φυσικά κυρίω̋ η ανάγκη απόκτηση̋ του απολυτηρίου, για να ενταχθούµε οµαλά στην οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική ζωή µα̋ οδήγησαν στο Σ∆Ε. Σε µια εποχή ραγδαίων εξελίξεων έπρεπε να ανταποκριθούµε στι̋ απαιτήσει̋ διαφορετικών κοινωνικών χώρων και πλαισίων επικοινωνία̋ Όποιο̋ όµω̋ και αν ήταν ο λόγο̋ που µα̋ έφερε στο Σ∆Ε, όλοι θυµόµαστε την πρώτη µέρα που βρεθήκαµε σε αυτό το χώρο γεµάτοι άγχο̋, αγωνία και επιφυλάξει̋ για αυτή µα̋ την απόφαση και αµφιβολίε̋ για το αν θα τα καταφέρουµε τελικά. Ξεκινώντα̋ όµω̋ το σχολείο καταλάβαµε τι πραγµατικά µα̋ οδήγησε εδώ. ∆εν ήταν πλέον η ανάγκη για ένα απολυτήριο, που µα̋ έκανε να ερχόµαστε, αλλά ήταν η εσωτερική ανάγκη για νέα πράγµατα, για γνώση, για µια καινούρια προσέγγιση πολλών θεµάτων, τα οποία άρχισαν σιγά -σιγά να βγαίνουν από µέσα µα̋. Άλλαξαν πολλά πράγµατα σε µα̋ του̋ ίδιου̋, ακόµα και µέσα στην καθηµερινότητα και στι̋ συναναστροφέ̋ µε του̋ φίλου̋ µα̋, του̋ γνωστού̋ και γενικά του̋ ανθρώπου̋. Αποφασίζοντα̋ να φοιτήσουµε σ’ αυτό το σχολείο δεν ανοίξαµε δρόµο στη γνώση, µα και στην αποφασιστικότητα.

∆ιότι κάνοντα̋ πράγµατα για την προσωπική µα̋ εξέλιξη, γίναµε πιο δυνατοί, πιο αποφασιστικοί. Κατανοήσαµε ότι, αν θε̋ όλα τα µπορεί̋, και πάνω απ’ όλα ποτέ δεν είναι αργά. Η επιτυχία παίρνεται, διεκδικείται και είναι άµεσα συνυφασµένη µε την προσπάθεια. Μόνο όποιο̋ δεν προσπαθεί είναι καταδικασµένο̋ να αποτύχει. Παρακολουθήσαµε ένα πρόγραµµα διαφορετικό από τα άλλα. Ένα̋-ένα̋ οι γραµµατισµοί µπήκαν στη ζωή µα̋ …γλωσσικό̋, αριθµητικό̋, κοινωνικό̋, περιβαλλοντικό̋, πληροφορικό̋. Η γραφή, η ανάγνωση, οι αριθµητικοί υπολογισµοί, η γνώση µια̋ ξένη̋ γλώσσα̋ και η χρήση Η/Υ δεν είναι πλέον για µα̋ άγνωστα. Βρήκαµε συµπαράσταση, στήριξη, οργάνωση, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα. Νιώσαµε ευχαρίστηση, υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση. Εκφράσαµε τι̋ απόψει̋ µα̋, συνεργαστήκαµε, οργανώσαµε γιορτέ̋, κάναµε εκπαιδευτικέ̋ εκδροµέ̋ Σίγουρα υπήρξαν δυσκολίε̋ για όλου̋ µα̋ και ο καθένα̋ µπορεί να σκέφτηκε «δεν τα βγάζω πέρα, θα τα παρατήσω». Υπήρχαν φορέ̋ που η κούραση ήταν αρκετή, λογικό, αφού είµαστε ενήλικε̋ και έχουµε όλοι υποχρεώσει̋, οικογένειε̋, εργασία ….όµω̋ αυτό̋ ήταν ο λόγο̋ που µα̋ ωθούσε να συνεχίσουµε. Γνωρίζαµε πω̋ όλα αυτά αποσκοπούσαν σε κάτι καλύτερο. Σε µια καλύτερη δουλειά, σε µια καλύτερη ζωή, σε µια καλύτερη ψυχολογία. Παρά όµω̋ τι̋ όποιε̋ δυσκολίε̋ είµαστε σήµερα εδώ ω̋ απόφοιτοι πλέον! Και τα συναισθήµατα είναι

ανάµεικτα, όπω̋ είναι πάντα στην ζωή όταν κλείνει ένα̋ κύκλο̋ και ανοίγει ένα̋ άλλο̋. Αφήνουµε έναν χώρο, όπου είχαµε την ευκαιρία να πλουτίσουµε τι̋ γνώσει̋ µα̋ και να αποκοµίσουµε βασικά εφόδια για το µέλλον. Αφενό̋ µα̋ πληµµυρίζει ικανοποίηση, χαρά και περηφάνια για την επίτευξη των στόχων µα̋. Αφετέρου συγκίνηση, λύπη, στενοχώρια για όσα αφήνουµε πίσω µα̋. Το Σ∆Ε έγινε κοµµάτι τη̋ ζωή̋ µα̋ και θα µα̋ λείψει! Τέλο̋, αξίζει να αναφέρουµε ότι η επίδοση των απολυτηρίων έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο Μιχαλάκη, την Περιφερειακή Σύµβουλο κα Αργυροπούλου Ελένη και την Αντιδήµαρχο Παιδεία̋ του ∆ήµου Τρικκαίων κα. Βάσω Κάκλα. Η παρουσία του̋ σίγουρα δίνει ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα στην προσπάθεια που κάνουν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι φοιτώντα̋ στο 1ο Σχολείο ∆εύτερη̋ Ευκαιρία̋ Τρικάλων. ∆εν θα σα̋ κουράσουµε άλλο, διότι θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε για πολύ ακόµη, δείχνοντα̋ την ευγνωµοσύνη µα̋ σε όλου̋ αυτού̋ που µα̋ προσέφεραν αυτή την ευκαιρία. Την ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη γνώση. Είναι πολύ ευχάριστο να επιτύχει̋ αυτό που επιθυµεί̋. Κι εµεί̋ αυτό το καταφέραµε! Μέσα από ένα όµορφο ταξίδι στη γνώση. Το Σχολείο ∆εύτερη̋ Ευκαιρία̋ αποδεικνύει ότι η γνώση και τα όνειρα δεν έχουν ηλικία και όταν υπάρχει πείσµα και θέληση, όλα είναι δυνατά. Οι Απόφοιτοι του 1ου Σχολείου ∆εύτερη̋ Ευκαιρία̋ Τρικάλων Σχολικό έτο̋ 2011-2012


Άρχισαν να λειτουργούν στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θερινά τµήµατα Ελεύθερου και Γραµµικού σχεδίου

Ξεκίνησαν και λειτουργούν στο Εικαστικό Κέντρο, τα θερινά τµήµατα ελεύθερου και γραµµικού σχεδίου για µαθητέ̋ λυκείου που επιθυµούν να δώσουν εισαγωγικέ̋ εξετάσει̋ σε ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τµήµατα Αρχιτεκτονική̋, ∆ιακοσµητική̋, Γραφιστική̋, Φωτογραφία̋ και Οπτικοακουστικών Εργων, Συντήρηση̋ Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνη̋, Τεχνολογία̋ Γραφικών Τεχνών, Ανακαίνιση̋ και Αποκατάσταση̋ Κτιρίων Ταυτόχρονα συνεχίζονται τα τµήµατα ειδική̋ προετοιµασία̋ για ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ που απευθύνονται σε µαθητέ̋ λυκείου ή γυµνασίου ή σε όποιον επιθυµεί να προετοιµαστεί για τι̋ εισαγω-

19

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

γικέ̋ ή κατακτήριε̋ εξετάσει̋ τη̋ Σ.Κ.Τ που διεξαγονται τον Σεπτέµβριο και το ∆εκέµβριο αντίστοιχα. Μαθήµατα ελεύθερου σχεδίου µε κάρβουνο, µολύβι και χρώµα διαφορων υλικών Στα εργαστήρια του Εικαστικού Κέντρου ο κάθε µαθητή̋ έχει το δικό του καβαλέτο και πινακίδα σχεδίαση̋ που παρέχονται από το εργαστήρι, ενώ λειτουργεί ανοικτό ατελιέ για απεριόριστο χρόνο εξάσκηση̋ εκτό̋ των ωρών διδασκαλία̋ χωρί̋ επιπλέον επιβάρυνση Η εξειδίκευση λόγω σχετικών σπουδών, η εµπειρία στο χώρο τη̋ εκπαίδευση̋, η ευελιξία στο πρόγραµµα συµµετοχή̋, η συστηµατική και συντονισµένη εργασία, τα ολιγοµελή τµήµατα και φυσικά η 8χρο-

νη πετυχηµένη λειτουργία των παιδικών εργαστηρίων µε τον ζωγράφο Λάµπρο Προβίδα, αποτελούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την επιλογή. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ καθηµερινά στο τηλ. 24310 28178 ή µπορείτε να επισκεφθείτε τα εργαστήρια Κολοκοτρώνη 8 (δίπλα στην εφορία) και να επικοινωνήσετε µε του̋ υπευθυνου̋ των τµηµάτων.

Οι 20χρονοι καλούνται να εκφράσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για την Ε.Ε. στο διαγωνισµό δηµιουργική̋ έκφραση̋ Η Ευρωπἀκή Επιτροπή καλεί όλου̋ του̋ 20χρονου̋ Ευρωπαίου̋ να εκφράσουν τη δηµιουργικότητα και τι̋ απόψει̋ του̋ σχετικά µε την ενιαία αγορά στα πλαίσια ενό̋ διαγωνισµού δηµιουργικότητα̋. Η έναρξη του δηµιουργικού διαγωνισµού τη̋ Γενιά̋ του 1992 θα σηµάνει 20 χρόνια από τη δηµιουργία τη̋ ενιαία̋ αγορά̋, η οποία επέτρεψε την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, του κεφαλαίου, των ατόµων και των υπηρεσιών σε 27 χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Ο διαγωνισµό̋: Οι 20χρονοι καλούνται να µοιραστούν τι̋ απόψει̋, τι̋ εµπειρίε̋, τι̋ αντιλήψει̋ και τι̋ προσδοκίε̋ του̋ από την ενιαία αγορά παίρνοντα̋ ένα µολύβι, ένα πινέλο, µια κάµερα, έναν υπολογιστή, ένα tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο και αφήνοντα̋ τη δηµιουργικότητά του̋ να του̋ οδηγήσει! Οι υποβληθείσε̋ συµµετοχέ̋ µπορεί να είναι από άτοµα ή οµάδε̋ και θα πρέπει να εντάσσονται σε µία από τι̋ παρακάτω κατηγορίε̋: • παιδεία και ιδιότητα του πολίτη • εργασία και επιχειρηµατικότητα • πολιτισµό̋ και αναψυχή • καταναλωτέ̋ και περιβάλλον

Βραβεία: Οι τελικοί υποψήφιοι θα προσκληθούν να συµµετάσχουν στην Εβδοµάδα τη̋ Ενιαία̋ Ευρωπἀκή̋ Αγορά̋ πουθα διοργανωθεί στι̋ Βρυξέλλε̋ από τι̋ 14 έω̋ τι̋ 17 Οκτωβρίου 2012, όπου οι καλύτερε̋ συµµετοχέ̋ θα παρουσιαστούν στην τελετή απονοµή̋ στι̋ 15 Οκτωβρίου. Οι 20 νικητέ̋ (πέντε από κάθε κατηγορία) θα δεχθούν επίση̋ προσφορά γιαπρακτική άσκηση, το καλοκαίρι του 2013, διάρκεια̋ τεσσάρων εβδοµάδων στην Ευρωπἀκή Επιτροπή, στο Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο καθώ̋ και σε διεθνεί̋ επιχειρήσει̋. Κάθε ασκούµενο̋ θα λάβει επίδοµα ύψου̋ 1500 ευρώ για την πρακτική άσκηση. Επιπλέον, βραβεία όπω̋ tablets, smartphones, κάµερε̋, MP3 players, κουπόνια και ταξιδιωτικέ̋ κάρτε̋ θα απονέµονται σε συνεχή βάση από τον Απρίλιο µέχρι το Σεπτέµβριο. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ σχετικά µε το δηµιουργικό διαγωνισµό τη̋ Γενιά̋ του 1992, επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.generation1992.eu. Απευθυνθείτε στου̋ µέντορε̋ του διαγωνισµού: http://www.generation1992.eu/en/mentors

ΣΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝ/ΦΟ

HUGO Από σήµερα µέχρι και την Τετάρτη στον Θερινό ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο, στο Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθηµερινά στι̋ 21.45 η ταινία HUGO Τιµέ̋ εισιτηρίων: Γεν. είσοδο̋ 5 ευρώ. φοιτητικό-µαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 ευρώ. http://cine-mylos.blogspot.com facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 126 λεπτά 5 Όσκαρ 2012: (Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση, Φωτογραφία, µοντάζ, ήχου, οπτικά εφέ) και 11 υποψηφιότητε̋. Σκηνοθεσία: ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΤΣΕΖΕ Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΙ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΡΕΙ ΓΟΥΙΝΣΤΟΝ, ΣΑΣΑ ΜΠΑΡΟΝ ΚΟΕΝ Παρίσι, δεκαετία̋ του '30: Ένα 12χρονο ορφανό αγόρι, ο Χιούγκο Καµπρέ, κατοικεί στι̋ εσωτερικέ̋ στοέ̋ του σιδηροδροµικού σταθµού στο κέντρο τη̋ πόλη̋, φροντίζοντα̋ τα ρολόγια του πολυσύχναστου σταθµού και ζει κλέβοντα̋ από του̋ πάγκου̋ των καταστηµάτων που υπάρχουν στο σταθµό. Σταθερή παρέα του, ένα µυστηριώδε̋ ανθρωπόµορφο µηχάνηµα που έχει στο κέντρο του µία υποδοχή για ένα κλειδί σε σχήµα καρδιά̋, το οποίο αποτελεί και το µόνο πράγµα που του έχει αποµείνει από τον πατέρα του… Ένα αινιγµατικό σχέδιο, ένα πολύτιµο σηµειωµατάριο, µια κλειδαριά σε σχήµα καρδιά̋, ένα κλεµµένο κλειδί, ένα̋ µηχανικό̋ άνθρωπο̋ και το καλά κρυµµένο µήνυµα του νεκρού πατέρα του Χιούγκο απαρτίζουν τη ραχοκοκαλιά αυτή̋ τη̋ περίπλοκη̋, τρυφερή̋ και µαγευτική̋ ιστορία̋ ενό̋ παιδιού αλλά και του ίδιου του κινηµατογράφου που φτάνει και ενίοτε ξεπερνά τα όρια τη̋ µαγεία̋... http://www.hugomovie.com/ ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ, Ο ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΕΣ ΣΙΝΕΦΙΛ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΑΠ' ΟΣΟ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ (Χρ. Μήτση̋-Αθηνόραµα) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9-11/7 HUGO ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 126 λεπτά (Κ) 12-15/7 ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΜΟΥ ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 106 λεπτά (Κ) 16-18/7 Η ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 105 λεπτά (Κ) 19-22/7 THE TWILIGHT SAGA: ΧΑΡΑΥΓΗ ΜΕΡΟΣ 1o ΠΕΡ. ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 117 λεπτά (Κ-13) 23-25/7 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΘΡΙΛΕΡ 95 λεπτά 26-29/7 ΟΙ ΕΚ∆ΙΚΗΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 142 ΄ 30/7-1/8 ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ, 115 λεπτά (Κ) 2-5/8 Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 127 λεπτά 6-8/8 ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 152 λεπτά 9-12/8 ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 110 λεπτά (Α-17) 16-19/8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ125 ΄ 20-22/8 ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ III ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 106΄ (Κ-13) 23-26/8 THE AMAZING SPIDER - MAN ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 27-29/8 6+1 ΑΠΙΣΤΙΕΣ KΩΜΩ∆ΙΑ 109΄ 30/8-2/9 AMERICAN PIE: REUNION KΩΜΩ∆ΙΑ 113 λεπτά

24310

35777 38222


20

ΤΟΠΙΚΑ ∆ιαγωνισµό̋ ταινία̋ µικρού µήκου̋ και φωτογραφία̋ µε θέµα:

«H άγνωστη Θεσσαλία»

ΘΕΣΕΙΣ

Ο περιβαλλοντικό̋ µα̋ «λόγο̋»

 Από την Περιφέρεια Θεσσαλία̋,

το ∆ίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλία̋ και την Artfools σε όλο τον κόσµο!

Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋, η ΑΜΚΕ artfools και το ∆ίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλία̋ προκηρύσσουν Πανθεσσαλικό διαγωνισµό µε θέµα: «Η άγνωστη Θεσσαλία». Στο διαγωνισµό καλούνται οι δηµιουργοί ταινιών µικρού µήκου̋, οι ερασιτέχνε̋ τη̋ κάµερα̋ που αγαπούν και θα ήθελαν να προβάλουν τον τόπο του̋, µέσα σε µια ταινία µικρού µήκου̋ ή ένα τρίλεπτο σποτ, ή µια φωτογραφία, να αποτυπώσουν τη δική του̋ άποψη για το χώρο που µεγάλωσαν και που αγαπούν. Οι καλύτερε̋ ταινίε̋ θα προβληθούν σε ειδικό αφιέρωµα στο 5ο Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκου̋ Λάρισα̋, που θα γίνει από 11 µέχρι 17 Φεβρουαρίου 2013. Θα απονεµηθούν τρία βραβεία και ειδικέ̋ διακρίσει̋ από την κριτική επιτροπή που θα συσταθεί για τι̋ ταινίε̋ µικρού µήκου̋ και τρία βραβεία από αντίστοιχη επιτροπή για τι̋ φωτογραφίε̋ που θα προκριθούν για ανάρτηση.

Όροι συµµετοχή̋ 1. Γίνονται δεκτέ̋: α. Ταινίε̋ µέχρι και 20 λεπτά µαζί µε του̋ τίτλου̋, οι οποίε̋ έχουν για θέµα του̋ τη Θεσσαλία. β. ∆ιαφηµιστικά σποτ̋ 3 λεπτών, µε θέµα την προβολή τόπων και εναλλακτικών τουριστικών προορισµών τη̋ Θεσσαλία̋. γ. Φωτογραφίε̋ µε θέµα την «Άγνωστη πλευρά τη̋ Θεσσαλία̋». 2. Κάθε δηµιουργό̋ µπορεί να λάβει µέρο̋ µε περισσότερε̋ από µία ταινίε̋/σποτ/φωτογραφίε̋ και όχι πάνω από τρει̋. 3. Οι ταινίε̋ µικρού µήκου̋ που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή του 5ου Νεανικού Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκου̋ Λάρισα̋/5ου artfools video festival που θα συσταθεί µε πρόεδρο τον κριτικό κινηµατογράφου Νίκο Αρτινό, θα προβληθούν σε ειδικό αφιέρωµα κατά την εβδοµάδα Νεανικού Σινεµά του 5ου Νεανικού Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκου̋ Λάρισα̋ 2013. Αργότερα, σε πόλει̋ τη̋ Ελλάδα̋ και του εξωτερικού. 4. Οι ταινίε̋ που θα σταλούν καθώ̋ και τα 3/λεπτα σποτ̋, θα προβληθούν σε ειδικέ̋ εκδηλώσει̋ µε θέµα «Η άγνωστη Θεσσαλία». 5. Οι φωτογραφίε̋ θα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι τι̋ 30 Νοεµβρίου 2012 στη διεύθυνση: artfools.symmetoxes@gmail.com και στη συνέχεια και εφ’ όσον προκριθούν για ανάρτηση, να σταλούν µέχρι τι̋ 10 Ιανουαρίου 2013, εκτυπωµένε̋ σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων: 20X30, στη διεύθυνση la la studio Σκοπάδων 9, Λάρισα, Τ.Κ. 41335 µε την ένδειξη «για το διαγωνισµό φωτογραφία̋: Η άγνωστη Θεσσαλία». 6. Σε κάθε φωτογραφία θα αναγράφεται το όνοµα του δηµιουργού, και το µέρο̋ που απεικονίζει. 7. Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονική̋ συµµετοχή̋ για τι̋ ταινίε̋, στο διαγωνισµό: 20 Νοεµβρίου 2012 στο: artfools.symmetoxes@gmail.com 8. Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολή̋ τη̋ ταινία̋/σποτ, 30 Νοεµβρίου 2012. Η ταινία θα αποσταλεί σε µορφή DVD σε αρχείο α) αρχείο mpeg-2 ή mpeg-4 β) DVD-Video format unlocked, σε δύο (2) αντίγραφα. Η αίτηση συµπληρώνεται και αποστέλλεται υπογεγραµµένη µαζί µε το υλικό στη διεύθυνση: la la land studio, Σκοπάδων 9, Λάρισα, Τ.Κ. 41335 µε την ένδειξη: Για το διαγωνισµό «Η άγνωστη Θεσσαλία». Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 6970291563 και 6974-881944, SITES: www.artfools.gr, www.artfoolsvideofestival.gr, www.mkothessalias.gr

Βαρύ̋ ο πέλεκυ̋ τη̋ ∆ικαιοσύνη̋ για την σεξουαλική παρενόχληση του Τρικαλινού βενζινοπώλη Με ποινή φυλάκιση̋ 42 µηνών σε έκαστη, τιµωρήθηκαν οι 2 Αθίγγανε̋ που επιχείρησαν να ληστέψουν ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίµων στα Τρίκαλα µέσω …σεξουαλική̋ επίθεση̋. Οι 2 Αθίγγανε̋, επιχείρησαν ανεπιτυχώ̋ την ληστεία µέσα στο πρατήριο υγρών καυσίµων και σε βάρο̋ του 60χρονου ιδιοκτήτη και έχοντα̋ ω̋ συνεργού̋ 2 Αθίγγανου̋ που τι̋ περίµεναν εκτό̋ του πρατηρίου. Οι 2 Αθίγγανε̋ αφέθησαν ελεύθερε̋, ύστερα από την έφεση που ασκήσανε, ενώ οι 2 συνεργοί του̋, οδηγήθηκαν στι̋ φυλακέ̋ Τρικάλων, καθώ̋ εκκρεµούσαν σε βάρο̋ του̋, πληθώρα καταδικαστικών αποφάσεων για διάφορα ποινικά αδικήµατα. (trikalanews.gr)

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Τη̋ Θέκλα̋ Παρασκευούδη, Πρόεδρο̋ ∆Σ Ελληνικού Οργανισµού Περιβάλλοντο̋ www.eop.org.gr “Αν δεν φροντίσουµε τη Γη, θα φροντίσει εκείνη τον εαυτό τη̋, καθιστώντα̋ µα̋ ανεπιθύµητου̋” James Lovelock, Η εκδίκηση τη̋ Γαία̋

Μα̋ φαντάζει περίεργο να δούµε κάποια στιγµή τον πλανήτη µα̋ να µα̋ θεωρεί ανεπιθύµητου̋, ειδικά στην χώρα µα̋. Η Ελλάδα είναι όντω̋ αρκετά προικισµένη, αποτελώντα̋ µια από τι̋ πλουσιότερε̋ χώρε̋ τη̋ Ε.Ε σε βιοποικιλότητα, διαθέτοντα̋ ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για ανάπτυξη: το φυσικό τη̋ περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η περιβαλ-

λοντική πολιτική δεν αποτελεί κύριο κορµό τη̋ καθηµερινότητα̋ µα̋, ενώ βασιζόµαστε στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών προοπτικών ιδιαίτερα µέσω ευρωπἀκή̋ πολιτική̋. ∆εν αρκεί, όµω̋, κύριο̋ µοχλό̋ να είναι η χρηµατοδότηση για να προωθήσουµε την προστασία του φυσικού µα̋ πλούτου. Η µέχρι τώρα εµπειρία υποδηλώνει πω̋ αν δεν υπήρχαν ευρωπἀκέ̋ πολιτικέ̋, µέσω οδηγιών ή κανονισµών το υπάρχον ελληνικό σκηνικό θα ήταν ανεπαρκέ̋. Η Ελλάδα πρέπει να αντιµετωπίσει το περιβάλλον, ω̋ ένα πεδίο εσωτερική̋ τη̋ ολοκλήρωση̋ και ανάδειξη̋ του συγκριτικού τη̋ πλεονεκτήµατο̋, για την προοπτική µια̋ ολοκληρωµένη̋ -και όχι υποκριτική̋- πράσινη̋ ανάπτυξη̋, επιχειρηµατικότητα̋ και οικονοµία̋. ∆εν αρκεί να οραµατιστεί̋ κάτι, πρέπει να το εφαρµόσει̋ στην πράξη. Η πράσινη ανάπτυξη, για παράδειγµα, αποτέλεσε βαρυσήµαντη έννοια σε προεκλογικέ̋ περιόδου̋ χωρί̋ να υιοθετηθεί ουσιαστικά καµία µέριµνα προ̋ αυτή την κατεύθυνση. Ανάµεσα σε ένα πολιτικό – επικοινωνιακό παιχνίδι, µε την γραφειοκρατία να κρατά γερά, µετατρέψαµε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ορκωµοσία στην Σ.Μ.Υ. Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, στι̋ 10 π.µ., στην Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ»), στα Τρίκαλα, θα πραγµατοποιηθεί η τελετή ορκωµοσία̋ των Μονίµων Λοχιών Τάξεω̋ 2012, «Υποστράτηγου ∆ηµητρίου Βλων».

σε ανέγγιχτο στόχο τα θετικά οφέλη τόσο για το οικοσύστηµα όσο και για την οικονοµία. Νέε̋ θέσει̋ εργασία̋ σε πράσινα επαγγέλµατα, κίνητρα για τι̋ επιχειρήσει̋, υιοθέτηση «πράσινων» πρακτικών, προώθηση τη̋ Εταιρική̋ Κοινωνική̋ Ευθύνη̋, βιώσιµη ανάπτυξη και όλα αυτά µαζί υπό το πρίσµα τη̋ προστασία̋ του περιβάλλοντο̋. ∆εν είµαστε µόνοι σε αυτό τον πλανήτη, αλλά η κάθε χώρα οφείλει να έχει τον δικό τη̋ «περιβαλλοντικό λόγο» έτσι ώστε σε διεθνεί̋ περιβαλλοντικέ̋ πρωτοβουλίε̋ να περιλαµβάνονται όλα, για να οδηγηθούµε σε µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για το περιβάλλον. Να αλλάξουµε και την αρνητική µα̋ θέση καθώ̋, είµαστε τέταρτη στην λίστα ω̋ προ̋ τι̋ 48 υποθέσει̋ παραβίαση̋ τη̋ Κοινοτική̋ περιβαλλοντική̋ νοµοθεσία̋, και µα̋ ακολουθεί µια σειρά από καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋, µε µόνη λύση την ανάληψη άµεσων αποφάσεων για τα µείζονα περιβαλλοντικά προβλήµατα.

Θέµατα όπω̋ οι χωµατερέ̋, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η προστασία του φυσικού µα̋ πλούτου, η ηχορύπανση, τα προγράµµατα ανακύκλωση̋, οι υδάτινοι πόροι, οι ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋ αλλά και η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων είναι µερικά από τα σηµαντικότερα θέµατα που χρήζουν άµεση̋ λύση̋. Κυβερνήσει̋, τοπική αυτοδιοίκηση, όλε̋ οι οµάδε̋ πίεση̋ πρέπει να στρέψουµε το βλέµµα µα̋ στην κατεύθυνση µια̋ θεσµική̋ κατοχύρωση̋ των περιβαλλοντικών όρων µε περιορισµό του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κίνδυνου. Η Ελλάδα έχει βασικά σηµεία στα οποία µπορεί να αναπτύξει την διαφορετικότητά τη̋ µέσα από την ολοκλήρωση τη̋ περιβαλλοντική̋ αειφορία̋. Στροφή, λοιπόν, σε ένα καινοτόµο πολιτικό και µεταρρυθµιστικό σχέδιο που θα συνθέσει τι̋ εθνικέ̋ διαφοροποιήσει̋ σε έναν κοινό παγκόσµιο χάρτη µε αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική, για ένα µέλλον βιώσιµο.

Συνελήφθη 26χρονο̋ για ναρκωτικά στα Τρίκαλα Συνελήφθη, χθε̋ απόγευµα στα Τρίκαλα, από αστυνοµικού̋ του Τµήµατο̋ Ασφάλεια̋ Τρικάλων, ένα̋ 26χρονο̋ αλλοδαπό̋, υπήκοο̋ Αλβανία̋, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνοµικού ελέγχου στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα (1) αυτοσχέδιο τσιγάρο µε µείγµα καπνού-κάνναβη̋ βάρου̋ 2,2 γραµµαρίων. Ο συλληφθεί̋ θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Τρικάλων. Προανάκριση ενεργεί το Τµήµα Ασφάλεια̋ Τρικάλων. (trikalavoice.gr)

ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μοναδικό ρεσιτάλ βιολιού Από τον τοπικό Ερυθρό Σταυρό και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μια ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού το Περιφερειακό Τµήµα Τρικάλων του Ερυθρού Σταυρού και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Πρόκειται για ένα µοναδικό ρεσιτάλ βιολιού του σολίστ Igor Aleksic, τον οποίο θα συνοδεύει στο πιάνο η καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Νι̋ (Σερβία) Jelena DeljaninAleksic. Το ρεσιτάλ θα δοθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου στι̋ 9.15 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων.

«Σήκωσαν» ολόκληρο µίνι-µάρκετ στην Αγρελιά Τρικάλων ∆υσάρεστη έκπληξη περίµενε xθε̋ το πρωί, έναν 80χρονο κάτοικο τη̋ Αγρελιά̋ Τρικάλων και ιδιοκτήτη µίνι µάρκετ λίγα µέτρα από την κεντρική πλατεία του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατο̋. Aγνωστοι δράστε̋ που εικάζεται ότι έδρασαν µετά τι̋ 4 τα ξηµερώµατα, έσπασαν την κεντρική είσοδο του καταστήµατο̋ και εισέβαλαν σε αυτό. Στην «λεία» του̋, ήταν όλα τα τσιγάρα, τα αλκοολούχα ποτά αλλά και 2 τσουβάλια που περιείχαν ρύζι και (trikalanews.gr) φασόλια.


∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

 Άλλαξε και πάλι το πλάνο του σχεδιασµού στην οµάδα των Τρικάλων και η διοίκηση προαναγγέλλει

µεταγραφέ̋, ενώ αποκλείει σενάριο για µεγάλο όνοµα στον πάγκο εξαιτία̋ τη̋ οικονοµική̋ στενότητα̋

Αρχίζει η… κίνηση στον ΑΟΤ Έρχονται µετεγγραφέ̋; έρχονται ανακοινώσει̋ (;), ή µήπω̋ προηγούνται οι συναυλίε̋ τη̋ οµάδα̋ στο Στάδιο για να υπάρξει η αναγκαία ρευστότητα στο ταµείο; Απαντήσει̋ αναµένονται προσεχώ̋ και θα δοθούν (έτσι κι αλλιώ̋…) µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου οπότε και θα …τρέξουν οι εξελίξει̋ στον ποδοσφαιρικό ΑΟ Τρίκαλα. Περίσσευµα χρόνου δεν υπάρχει µεγάλο παρ’ ότι βέβαια είναι µακριά ακόµα η έναρξη του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Η εκκίνηση θα δοθεί στι̋ αρχέ̋ του Οκτώβρη, το ξεκαθάρισµα των οµίλων θα γίνει (όπω̋ λέγεται) µέσα στον Αύγουστο, όµω̋ τα Τρίκαλα θα πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα τον οργανωτικό του̋ σχεδιασµό γιατί ήδη έχει χαθεί πολύτιµο̋ χρόνο̋ τουλάχιστο µε το θέµα του προπονητή και τι̋ βασικέ̋ προτεραιότητε̋ τη̋ οµάδα̋. Τώρα πω̋ ακριβώ̋ θα µπουν τα πράγµατα σε τάξη, Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει να απαντηθεί από τον Χρήστο Ζαχόπουλο µέσα στο προσεχέ̋ διάστηµα. Ο διοικητικό̋ παράγων των Τρικάλων “κράτησε κλειστά τα χαρτιά” του όλο το τελευταίο διάστηµα και παρ’ ότι είχε πολλά αρνητικά µηνύµατα για τον τρόπο που χειρίστηκε τα θέµατα τη̋ οµάδα̋( κυρίω̋ από την πλευρά των οργανωµένων φιλάθλων), δεν θέλησε να απαντήσει δια τη̋ ευθεία̋ οδού. Επέλεξε και πάλι την ασφαλή διαδροµή τη̋ διαρροή̋ ειδήσεων µέσω των… κύκλων του και απέφυγε τι̋ κόντρε̋ τι̋ κακοτοπιέ̋, έστω και αν δεν έπεισε µε αυτό τον τρόπο τη̋ επικοινωνία̋ του. Αν τώρα πάρουµε τοι̋… µετρητοί̋ αυτέ̋ τι̋ ανακοινώσει̋ τότε σύντοµα θα πρέ-

πει να ακούσουµε και τι̋ ανάλογε̋ ειδήσει̋ : πρώτα-πρώτα για το όνοµα του νέου προπονητή και δευτερευόντω̋ για τον προγραµµατικό σχεδιασµό και του̋ στόχου̋ τη̋ οµάδα̋ στο νέο πρωτάθληµα. Για τον προπονητή το µόνο βέβαιο (και ξεκάθαρο πια) είναι το απαγορευτικό που σήκωσαν οι διαρροέ̋ των κύκλων για το όνοµα του Βαζάκα: «η διαφορά ανάµεσα στη διοίκηση των Τρικάλων και το Γιώργο Βαζάκα είναι πολύ µεγάλη , οπότε οι διοικούντε̋, θέλοντα̋ να είναι συνεπεί̋ στι̋ υποχρεώσει̋ του̋, αναγκαστικά θα αναζητήσουν κάποια άλλη επιλογή, ενό̋ αξιόλογου πάντω̋ τεχνικού, γνώστη τη̋ κατηγορία̋». Για τα µετεγγραφικά και κυρίω̋ για τον τρόπο µε τον οποίο θα κινηθεί η οµάδα στην αγορά του καλοκαιριού, υπήρξε αναθεώρηση σχεδιασµού για 2η φορά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η… «κωλοτούµπα» κρίθηκε αναγκαία γιατί εκείνο το φιλόδοξο σενάριο τη̋ ανανέωση̋ δυναµικού µόνο µε τρικαλινά παιδιά που ανακοινώθηκε στο φινάλε του πρωταθλήµατο̋ έφερε αρνητικά σχόλια για τη διοίκηση ενώ συν τοι̋ άλλοι̋ κρίθηκε ανεπαρκέ̋ για την υλοποίηση των στόχων τη̋ οµάδα̋. βαίνουµε λοιπόν σε νέο µετεγγραφικό πλάνο µε καλά και ηχηρά ονόµατα όπω̋ αναφέρουν οι κύκλοι του κ. Ζαχόπουλου και εδώ βέβαια προκύπτει το µοιραίο ερώτηµα. Άραγε γιατί απελευθερώθηκαν συµβόλαια µε παίκτε̋ που αποδεδειγµένα µπορούσαν να δώσουν την δυναµική του πρωταθλητισµού στην τρικαλινή οµάδα, γιατί χάλασε ο βασικό̋ κορµό̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου, γιατί δεν υποστηρίχθηκαν οι εποιλογέ̋ του χει-

µώνα; Απάντηση φυσικά δεν δόθηκε κι ούτε πρόκειται να δοθεί από το ∆Σ που δεν έχει δα και την καλύτερη επικοινωνιακή τακτική µε του̋ φιλάθλου̋ αλλά και µε του̋ δηµοσιογράφου̋. Μετεγγραφέ̋ θα γίνουν λοιπόν και µάλιστα θα πέσουν µαζεµένε̋ ανακοινώσει̋ το προσεχέ̋ διάστηµα αφού η φηµολογία των… κύκλων του κ. Ζαχόπουλου µιλά για 7-8 µεταγραφέ̋ µε καλά και δυνατά ονόµατα, ενώ παράλληλα υπενθυµίζει πω̋ θα γίνει προσπάθεια, προκειµένου να παραµείνουν και οι υπόλοιποι οι Τρικαλινοί παίκτε̋ που ανήκουν αυτή τη στιγµή στο έµψυχο δυναµικό τη̋ οµάδα̋. Με την ευκαιρία να θυµίσουµε πω̋ ήδη ακούστηκαν και γράφτηκαν κάποια ονόµατα στα τοπικά ΜΜΕ µε του̋ γηγενεί̋ Λαµπρογιώργο Στάµο και Ντάσκα να περιλαµβάνονται στη λίστα ενώ υπήρξε επίση̋ και ένα φιλολογικό προξενιό για την περίπτωση του οµογενή Βανγκελι που µάλλον δεν θα έχει συνέχεια λόγω των υψηλών οικονοµικών απαιτήσεων του ποδοσφαιριστή. Πάντω̋, καλό θάναι, πριν προχωρήσει τι̋ …όποιε̋ µεταγραφέ̋ η διοίκηση των Τρικάλων, πριν βάλει µπροστά τα… περιβόητα πλάνα τη̋ ανανέωση̋ (για τα οποία δεν έχει καµία απολύτω̋ γραµµή) καλά θα κάνει να οργανώσει και κάποια επαφή συνέλευση-συνάντηση για να δείξει ότι εργάζεται σαν σοβαρό σωµατείο που σέβεται τι̋ δεσµεύσει̋ του έναντι φιλάθλων και ιστορία̋. Αυτό υπενθύµισαν οι οργανωµένοι οπαδοί, σε πρόσφατη ανακοίνωση του̋, αλλά απάντηση δεν πήραν…


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Ε ΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Π Ο∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Κρύα Βρύση: Έπεσαν µαζεµένε̋ ανανεώσει̋ µε του̋ βασικού̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου

 ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Λήγει η προθεσµία δηλώσεων Σήµερα ∆ευτέρα 9 Ιουλίου λήγει η προθεσµία υποβολή̋ των δηλώσεων των ποδοσφαιρικών οµάδων του νοµού Τρικάλων για την συµµετοχή του̋ στα ερασιτεχνικά Πρωταθλήµατα Όπω̋ αναφέρει η σχετική ανακοίνωση οι εκπρόσωποι των σωµατείων καλούνται να προσέλθουν από τα Γραφεία τη̋ Ένωση̋ Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ν. Τρικάλων προκειµένου να δηλώσουν συµµετοχή στα Πρωταθλήµατα καθώ̋ και στο Κυπέλλου Ερασιτεχνικών οµάδων από 29 - 06 - 2012 µέχρι την ∆ευτέρα 09 - 07 - 2012 για την ποδοσφαιρική περίοδο 2012 – 2013. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ όσοι επιθυµούν µπορούν να επικοινωνήσουν µε την γραµµατεία τη̋ ΕΠΣΤ.

 ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

Τέλο̋ για ΓάτσιοΤζέλιο-Ντάσκα

Ένα από τα πιο αξιόπιστα «πιστόλια» τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ είχε στο ρόστερ του πέρσι ο ΑΟ Προδρόµου και η αλήθεια είναι πω̋ βοηθήκε πολύ από την εκτελεστική δεινότητα του Μπάµπη Γάτσιου αλλά και τον βοήθησε να αναδειχθεί 2ο̋ σκόρερ στην κατηγορία. Η συνεργασία πάντω̋ δεν θα συνεχιστεί, ο Γάτσιο̋ θα αλλάξει φανέλλα ίσω̋ δε και κατηγορία αφού φηµολογείται πω̋ θα ενταχθεί στην οµάδα των Μετεώρων ενώ τέλο̋ διαδροµή̋ για τον Πρόδροµο έγραψε και ο Σάκη̋ Τζέλιο̋ µαζί µε τον τερµατοφύλακα Ντάσκα. Η διοίκηση πάντω̋ βρίσκεται σε µετεγγραφική κινητικότητα και ήδη έκανε την πρωτη τη̋ κίνηση µε την απόκτηση του Ηλία Αναστασόπουλου που θα φορέσει γάντια και θα υπερασπιστεί τα γκολπόστ τη̋ οµάδα̋ του χωριού του στο νέο πρωτάθληµα.

Κρατάει τον περσινό κορµό Κ

λείνει τι̋ εκκρεµότητε̋ νωρί̋ για να έχει και το… κεφάλι τη̋ ήσυχο η διοίκηση τη̋ ποδοσφαιρική̋ Κρύα̋ Βρύση̋. Τα νέα από τον σύλλογο τη̋ Καλαµπάκα̋ που είχε µια από τι̋ πιο αξιοπρόσεχτε̋ παρουσίε̋ στο περσινό πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ έπεσαν µαζεµένα το τελευταίο δεκαήµερο και είναι αλήθεια πω̋ ικανοποίησαν του̋ φιλάθλου̋ τη̋ οµάδα̋, αφού σχεδόν όλο̋ ο βασικό̋ κορµό̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου θα… παραµείνει στην βάση του επιδιώκοντα̋ προφανώ̋ µια πορεία ανάλογη µε αυτή που έγινε και κατεγράφη µε σπουδαίε̋ µάλιστα επιδόσει̋ στο τελευταίο πρωτάθληµα. Η ∆ιοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασία̋ µε του̋ Γκόντη Γιάννη Οδυσσέα Ζαρακότα Βασίλη Κύργο Παπαγεωργίου Βασίλη, ενώ αξίζει να θυµίσουµε πω̋ πριν βγει ο Ιούνη̋ είχαν κλείσει επίση̋ και οι Τσακνάκη̋, Κυργιάζο̋, Λίτσιο̋, Σιούτα̋, Αλµπάνη̋, Αλµπάνη̋ Άγγ., Κοτούλα̋ και Πρεµέτη̋ Ευθύµιο̋. Η διοίκηση του συλλόγου στην ανακοίνωση τη̋ εκφράζει και τι̋ ευχέ̋ για µια καλή και αποδοτική συνεργασία όπω̋ και την προηγούµενη χρονιά.Οι Τρικαλινοί ∆άσκαλοι µε λαµπρέ̋ εµφανίσει̋ στην τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήµατο̋ που έγινε στη Χαλκίδα

Έφτασαν στα προηµιτελικά Τα… πατήµατα τη̋ εθνική̋ µα̋ οµάδα̋ στο Euro 2012 βάλθηκαν να ακολουθήσουν οι ∆άσκαλοι των Τρικάλων και αν κρίνουµε από την παρουσία την παρουσία και τη θέση που κατέλαβαν στην τελική̋ φάση του πανελληνίου πρωταθλήµατο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ του̋, µπορούµε να αντιληφθούµε πω̋ τα πήγαν εξαιρετικά.

 Α1 ΕΠΣΤ

Η ΠΕΦ πάει Λεπτοκαρυά

Οµαδική µετακόµιση οµάδα̋ µπορεί κάλλιστα να ονοµαστεί η κίνηση των ανθρώπων τη̋ ΠΕΦ για την αλλαγή έδρα̋ του σωµατείου. Μετά από 4 χρόνια δράση̋ και παρουσία̋ στο ερασιτεχνικό του νοµού µα̋ η Ποδοσφαιρική Ενωση Φίλων µετακοµίζει στην Λεπτοκαρυά για να µην να µην διαλυθεί εξ αιτία̋ τη̋ απόσυρση̋ του Χρύσόστοµου Ευσταθίου που ήταν ο βασικό̋ εµπνευστή̋ για τη σύσταση τη̋ οµάδα̋. η νέα διοίκηση του σωµατείου έχει την εξή̋ σύνθεση: πρόεδρο̋ ο ∆ηµ. ∆αλαµάγκα̋, αντιπρόεδρο̋ ο Ευθ. Τασιόπουλο̋, Γραµµατέα̋ ο Αθ. Γκούµπλια̋, ταµία̋ ο ∆ηµ. Κουτσάγια̋, Γεν Αρχηγό̋ ο Μιχ. Γἀτάνα̋ και έφορο̋ ο Ευθ. Γαζέτα̋.

Με την ευκαιρία πάντω̋ αξίζει τον κόπο να κάνουµε ένα σύντοµο «φλα̋-µπακ» στο αγωνιστικά πεπραγµένα που έγραψε η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ στο περσινό πρωτάθληµα, έχοντα̋ µάλιστα στον πάγκο τη̋ , τον Γιώργο Αλµπάνη̋, προπονητή που οδήγησε τον Εθνικό Καστρακίου στην κατάκτηση του τίτλου τη̋ προπέρσινη̋ περιόδου. µε τον Αλµπάνη λοιπόν στο τιµόνι τη̋, η οµάδα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ είχε αξιόλογη παρουσία στο δύσκολο και µακρόσυρτο περσινό πρωτάθληµα, τερµατίζοντα̋ µάλιστα στην 7η θέση τη̋ βαθµολογία̋ αφήνοντα̋ πιο πίσω άλλε̋ παραδοσιακέ̋ δυνάµει̋ τη̋ κατηγορία̋. Με του̋ 54 πόντου̋ τι̋ 16 νίκε̋ και τι̋ έξι ισοπαλίε̋ η Κρύα Βρύση έχει να καυχάται πω̋ καθάρισε εύκολα και σχετικά νωρί̋ µε την υπόθεση τη̋ παραµονή̋ και κάτι ανάλογο θα επιδιώξει να πετύχει και στο επόµενο πρωτάθληµα. Μπορεί να το πετύχει γιατί έχει δοκιµασµένου̋ έµπειρου̋ ποδοσφαιριστέ̋ και δείχνει µε τι̋ κινήσει̋ τη̋ διοίκηση̋ πω̋ έχει και τον τρόπο να κρατήσει την καλή επαφή µε όλου̋ του̋ ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ οµάδα̋.

Βιρτουόζοι τη̋ µπάλα̋ οι εκπρόσωποι του νοµού µα̋ έδειξαν για µία ακόµη φορά πω̋ το κατέχουν το άθληµα, µπορεί βέβαια να µην έφτασαν µέχρι τον τελικό τη̋ διοργάνωση̋, µπορεί ακόµα να στάθηκαν άτυχοι στα προηµιτελικά όπου αποκλείστηκαν από την οµάδα τη̋ Κέρκυρα̋ στα πέναλτι, όµω̋… Άφησαν το ποδοσφαιρικό του̋ στίγµα στα γήπεδα τη̋ Χαλκίδα̋ και κέρδισαν το ζεστό χειροκρότηµα όλων των αντιπάλων του̋. Το πανελλήνιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου

∆ιδασκάλων διοργανώθηκε φέτο̋ στην Χαλκίδα (µε την επωνυµία “Ακριτίδεια 2012”) και είναι αλήθεια πω̋ έβγαλε όµορφο θέαµα στου̋ περισσότερου̋ αγώνε̋ ενώ και οι πρωταγωνιστέ̋ των οµάδων που συµµετείχαν στην τελική φάση πέρασαν υπέροχα είχαν όλε̋ τι̋ ανέσει̋ στην διάθεσή του̋ και θα έχουν να θυµούνται όµορφε̋ αναµνήσει̋ τόσο από του̋ αγώνε̋ µέσα στα γήπεδα , όσο και από τι̋ παρεµφερεί̋ εκδηλώσει̋ τη̋ διοργάνωση̋. Το Τρικαλινό συγκρότηµα ξεκίνησε µε ένα δύσκολο παιχνίδι αφού στην πρεµιέρα αντιµετώπισε την πανίσχυρη οµάδα των Ιωαννίνων που είχε κερδίσει το προηγούµενο πρωτάθληµα, µπήκε λοιπόν κατ' ευθείαν στα… βαθιά νερά, δεν φοβήθηκε, έπαιξε την µπάλα του και κατάφερε να πάρει την πιο σηµαντική νίκη επικρατώντα̋ µε 3-2 µετά από ένα συν α ρ π α σ τ ι κ ό παιχνίδι.Αξίζει να αναφέρουµε πω̋ οι Γαννιώτε̋ εµφανίστηκαν στην τελική φάση µε προπονητή τον βοηθό του Ογιο̋ ενώ από πλευρά̋ Τρικάλων τα γκολ σηµείωσαν οι: Καραγιώργο̋, Νταράλα̋ και Σκούτα̋. Στο δεύτερο παιχνίδι οι δάσκαλοι των Τρικάλων κέρδισαν την αντίστοιχη οµάδα τη̋ Φλώρινα̋ µε 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε Απ. Τζιόκα̋, ενώ στην Τρίτη αναµέτρηση του τουρνουά βρήκαν µπροστά του̋ ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότηµα από την Κύπρο.

Ο αγώνα̋ αυτό̋ ήταν δύσκολο̋ όµω̋ οι Τρικαλινοί δάσκαλοι έδειξαν χαρακτήρα και χάρη στην έξυπνη τακτική του̋ κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο µε το γκολ του Μέµτσα επικρατώντα̋ των αντιπάλων του̋ µε 1-0. Με τη νίκη αυτή διασφαλίστηκε η πρόκριση στα ηµιτελικά τη̋ διοργάνωση̋ όµω̋ στο επόµενο βήµα οι δάσκαλοι δεν είχαν ανάλογη τύχη αντιµετώπισαν την Κέρκυρα στον νοκ-άουτ αγώνα και έδωσαν σκληρή µάχη για την πρόκριση στην τελική τετράδα. Η κανονική διάρκεια τη̋ αναµέτρηση̋ βρήκε τι̋ δυο οµάδε̋ ισόπαλε̋ 1-1 (µε σκόρερ από πλευρά των Τρικάλων τον Σκούτα) κι έτσι οι… διαφορέ̋ λύθηκαν στα πέναλτι . εκεί σ’ αυτή την άχαρη διαδικασία οι Φαίακε̋ ήταν πιο τυχεροί πιο εύστοχοι και επικράτησαν 5-4 µετά από µια σκληρή µάχη. Συνοψίζοντα̋ την εικόνα των αγώνων τα στελέχη των Τρικαλινών δασκάλων δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιηµένα από την εικόνα που έβγαλαν στα γήπεδα και από την τεράστια διάθεση που έδειξαν µέσα σε συνεχόµενη ροή αγώνων.

Του χρόνου στα Τρίκαλα Η Χαλκίδα λοιπόν ήταν το επίκεντρο του ∆ιδασκαλικού πρωταθλήµατο̋ για το 2012, όµω̋ τα Τρίκαλα θα φιλοξενήσουν την επόµενη διοργάνωση. Το 2013 η τελική φάση του ∆ιδασκαλικού πρωταθλήµατο̋ θα φιλοξενηθεί στην πόλη µα̋ και στο διάστηµα 25 µε 30 Ιούνη οι καλύτερε̋ οµάδε̋ δασκάλων τη̋ χώρα̋ µα̋ θα δώσουν το νέο ποδοσφαιρικό ραντεβού σε µια σύναξη, που θα φέρει στα Τρίκαλα 600-700 άτοµα από διάφορε̋ περιοχέ̋ και πόλει̋ τη̋ Ελλάδα̋. Γι αυτό οι συµπολίτε̋ δάσκαλοι έχουν αρκετού̋ µήνε̋ µπροστά του̋ για να επιµεληθούν τη φιλοξενία να δουλέψουν το οργανωτικό κοµµάτι για να παρουσιάσουν µια αξέχαστη εκδήλωση στου̋ συναδέλφου̋ του̋ αλλά και στο τρικαλινό κοινό.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 201223

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣΤ µιλώντα̋ στον «δ» ξεκαθάρισε πω̋ για την ΕΠΟ δεν υπάρχουν σενάρια ανόδου για του̋ 2ου̋ του Περιφερειακού»

Ο νέο̋ «χάρτη̋» Θα αργήσουν οι ειδήσει̋ για τον καταρτισµό των οµίλων του περιφερειακού όµω̋ µε την ευκαιρία τη̋ αναφορά̋ αξίζει τον κόπο να παρουσιάσουµε τι̋ οµάδε̋ που έχουν δικαίωµα συµµετοχή̋ στο πρωτάθληµα τη̋ ∆’ Εθνική̋ (για τη νέα περίοδο), και η παρουσίαση αυτή γίνεται µε βάση τον περσινό καταρτισµό σε 10 οµίλου̋, που δεν αποκλείεται, µε µικρέ̋ αλλαγέ̋, να ισχύσει και την προσεχή χρονιά.

1ο̋ όµιλο̋ – 12 οµάδε̋

Οι ειδήσει̋ µετά τον ∆εκαπενταύγουστο Γκρινιάζουν οι οργανωµένοι οπαδοί των Τρικάλων για την χαλαρότητα και την αδράνεια τη̋ διοίκηση̋ πάνω στα βασικά ζητήµατα του οργανωτικού σχεδιασµού τη̋ νέα̋ χρονιά̋, γκρινιάζουµε κι εµεί̋ οι πάντα ανυπόµονοι και αδηφάγοι δηµοσιογράφοι, που κριτικάρουµε µε υψηλού̋ τόνου̋ την προχειρότητα µε την οποία κινείται ο Χρ. Ζαχόπουλο̋ στα θέµατα που αφορούν τα διοικητικά τη̋ οµάδα̋, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ το περιφερειακό πρωτάθληµα δεν σηκώνει µεγάλε̋ αναλύσει̋, δεν παίρνει από σχεδιασµού̋ δεν µπαίνει στα καλούπια των οργανωµένων πρωταθληµάτων. Απόδειξη; Το ότι φτάσαµε στα µέσα του Ιούλη και ακόµα τρέχουν θέµατα από τα µπαράζ τη̋ ανόδου (για όσου̋ δεν ξέρουν να θυµίσουµε πω̋ το ζευγάρι Πεύκη-Περαµἀκό̋ είχε πολλά… επεισόδια) ενώ µε τι̋ εκκρεµότητε̋ που υπάρχουν από τι̋ αδειοδοτήσει̋ οµάδων τη̋ Γ Εθνική̋, θα καθυστερήσει αναλόγω̋ και η σύνθεση των οµίλων του περιφερειακού κι ίσω̋ µάλιστα οι ειδήσει̋ να βγουν µετά τον ∆εκαπενταύγουστο. Στην επισήµανση αυτή προχώρησε ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων, τονίζοντα̋ µάλιστα πω̋ το θέµα ξεφεύγει από τι̋ αρµοδιότητε̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ αφού υπάρχουν εκκρεµεί̋ υποθέσει̋ µε του̋ φακέλου̋ των Αδειοδοτήσεων οµάδων τη̋ Football league 2 που µπορεί να κριθούν στι̋ αίθουσε̋ των δικαστηρίων. Μιλώντα̋ στον «δ» για το σκηνικό του νέου περιφερειακού ο Θανάση̋ Μπουτζιώλη̋, επιβεβαίωσε για µία ακόµα φορά πω̋ «δεν υπάρχει θέµα αύξηση̋ ή συµπλήρωση των οµίλων τη̋ Γ Εθνική̋ µε σωµατεία από το περιφερειακό πρωτάθληµα. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την Οµοσπονδία. Όµω̋ για να προχωρήσει ο καταρτισµό̋ και ο σχεδιασµό̋ των οµίλων, θα πρέπει πρώτα να κλείσουν όλε̋ οι εκκρεµότητε̋ που υπάρχουν µε τι̋ αδειοδοτήσει̋ των συλλόγων τη̋ µεγαλύτερη̋ κατηγορία̋, να τε-

λεσιδικήσουν τυχόν δικαστικέ̋ προσφυγέ̋ και κυρίω̋ να δούµε ποιε̋ οµάδε̋ και που ακριβώ̋ θα συνεχίσουν, γιατί ακούγονται και γράφονται πολλά σενάρια αποσύρσεων. Πιστεύω πω̋ το οριστικό ξεκαθάρισµα θα γίνει έτσι και αλλιώ̋ τον Αύγουστο» συµπλήρωσε ο πρόεδρο̋ τη̋ Ενωση̋ κρατώντα̋ µάλιστα και κάποιε̋ επιφυλάξει̋ ω̋ προ̋ την ηµεροµηνία που µπορεί να πάει µέχρι τα τέλη του µήνα. Τον Αυγουστο λοιπόν (ή το αργότερο στι̋ αρχέ̋ του Σεπτέµβρη) θα µάθουν την παρέα µε την οποία θα συναγωνιστούν στο νέο πρωτάθληµα οι δύο εκπρόσωποι του νοµού µα̋. Προ̋ το παρόν όµω̋ και από το χώρο του περιφερειακού διαφαίνονται τάσει̋ αποχώρηση̋ αφού το νέο σχέδιο τη̋ δηµιουργία̋ πρωταθλήµατο̋ 6 οµίλων ανεβάζει τα έξοδα µετακίνηση̋ των συλλόγων και προκαλεί αντιδράσει̋, στην Επιτροπή ∆’ Εθνική̋ τη̋ ΕΠΟ που προσπαθεί να βρει µια ικανοποιητική λύση, ακόµη και µε το ενδεχόµενο αύξηση̋ του αριθµού των οµίλων σε οκτώ ή δέκα, µε λιγότερε̋ οµάδε̋. Αυτό το σχέδιο κολλάει στα όσα προβλέπει η προκήρυξη, που εκδόθηκε πέρυσι και είναι νοµικό το ζήτηµα. Το µείζον πρόβληµα είναι πω̋ µε τη µείωση των οµίλων αυξάνονται οι αποστάσει̋ και κατ’ επέκταση τα έξοδα για τι̋ οµάδε̋ που συµµε-

τέχουν, γεγονό̋ που προκαλεί αντιδράσει̋, µε τα οικονοµικά προβλήµατα να είναι τεράστια. Αντίθετοι σε αυτό το σχέδιο είναι οι σύλλογοι από την Κρήτη, που αν ισχύσει το πλάνο των έξι οµίλων, θα αναγκαστούν να κάνουν πολλά ταξίδια, την ώρα που η ΕΠΟ καλύπτει ελάχιστα έξοδα. Παράλληλα, οι οµάδε̋ που µέχρι τώρα υπολογίζονται ότι θα λάβουν µέρο̋ είναι 98 (υπολογίζεται αυτή που θα πάρει το εισιτήριο από το Πεύκη-Περαµἀκό̋), αν και µία έχει καταθέσει αίτηση συµµετοχέ̋ µε αµφιβολία (Παναργειακό̋ Άργο̋ Ορεστικού). Ωστόσο, όπω̋ έγινε και το περασµένο καλοκαίρι, η Επιτροπή ∆’ Εθνική̋ είναι αναγκασµένη να περιµένει και τι̋ εξελίξει̋ στην διαδικασία αδειοδότηση̋ των επαγγελµατικών οµάδων από την ΕΕΑ. Ηδη συµµετοχή στη ∆’ Εθνική έχει δηλώσει ο ∆ιαγόρα̋, ενώ οι Εθνικό̋ Αστέρα̋ και Αγροτικό̋ Αστέρα̋ σκέφτονται σοβαρά αυτό το ενδεχόµενο. Όπω̋ προαναφέραµε µέχρι τα µέσα Αυγούστου η Επιτροπή θα περιµένει τι̋ συµµετοχέ̋ των σωµατείων και στη συνέχεια θα γίνει µια προσπάθεια να καταρτιστούν οι όµιλοι, ενώ η σέντρα του νέου πρωταθλήµατο̋ αναµένεται τον Οκτώβριο, ενώ το νέο σύστηµα ανόδου στη ∆’ Εθνική, δεν είναι λίγε̋ οι Ενώσει̋ που δεν θα έχουν εκπρόσωπο στην κατηγορία τη νέα περίοδο. Ο λόγο̋ για τη̋ ΕΠΣ Αρκαδία̋, Βοιωτία̋, Ευρυτανία̋, Ζακύνθου, Ηπείρου, Θεσπρωτία̋, Κεφαλονιά̋-Ιθάκη̋, Λακωνία̋, Ρεθύµνου, Σάµου, Φλώρινα̋, Φωκίδα̋ και Χίου. Με άλλα λόγια «ένα̋ κακό̋ χαµό̋ κι ενό̋ κακού µύρια έπονται» σε µια κατηγορία που δεν αξίζουν να συµµετέχουν τα Τρίκαλα…

ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα, Άρη̋ Ακροποτάµου, Ορφέα̋ Ελευθερούπολη̋ ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ. Αλέξ. Ν. Ζίχνη̋, Οδ. Αν. Σερρών, Μ. Αλέξ. Ηράκλεια̋ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ Έβρο̋ Σουφλίου ΕΠΣ ∆ΡΑΜΑΣ Προσοτσάνη, ∆όξα Πετρούσα̋ ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ Αστέρα̋ Μαγικού ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΟ Κοσµίου

2ο̋ όµιλο̋ – 10 οµάδε̋ ΕΠΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ιγενή̋ Λακκώµατο̋ , Νέα Καλλικράτεια ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ ∆όξα Χέρσου, Κιλκισιακό̋, Εθνικό̋ Νέου Αγιονερίου ΕΠΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Καµπανιακό̋, Αχιλλέα̋ Τριανδρία̋, Ηρακλή̋ Αµπελοκήπων, Εθνικό̋ Μαλγάρων ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ Αετό̋ Σκύδρα̋

3ο̋ όµιλο̋ - 11 οµάδε̋ ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Νάουσα, Λευκάδια, Αλεξάνδρεια, Έν. Αποστόλου Παύλου ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, Μακεδονικό̋ Κοζάνη̋ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΟ Κάστωρ, Παναργειακό̋ Άργου̋ Ορεστικού ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πυρσό̋ Γρεβενών, Γρεβενά Αεράτα ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αχιλλέα̋ Νεοκαισάρεια̋

4ο̋ όµιλο̋ – 7 οµάδε̋ ΕΠΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΟ Καρδίτσα̋ ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟ Ελασσόνα̋, Αµπελωνιακό̋, Πυργετό̋ ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Αγρότη̋ Λιανοκλαδίου, Αχιλλέα̋ ∆οµοκού ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ρήγα̋ Φεραίο̋

5ο̋ όµιλο̋ – 10 οµάδε̋ ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα, Μετέωρα ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Εθ. Φιλιππιάδα̋, Οδυσ. Νυδρίου, Κερ. Θεσπρωτικού ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Μεσολόγγι, Άρη̋ Αιτωλικού ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ Φιλοθέη ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όλυµπο̋ Κέρκυρα̋, Αναγέννηση Περιβολίου

6ο̋ όµιλο̋ – 9 οµάδε̋ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΦΟ Πανόπουλου, ∆όξα Νέα̋ Μανολάδα̋ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Εράνη Φιλιατρών, Πάµισο̋, Εθνικό̋ Μελιγαλά ΕΠΣ ΑΧΑ˳ΑΣ Αχἀκή, ∆ιαγ. Βραχνέικων, Ατρόµητο̋ Λάππα, Εθν. Σαγέικων

7ο̋ όµιλο̋ – 10 οµάδε̋ ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, Λουκίσια, Ευβὀκό̋ Αγίου Νικολάου ΕΠΣ∆Α Μανδρἀκό̋, Πανελευσινιακό̋ ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Παν/κό̋, Παναργειακό̋, ΑΕ Ερµιονίδα̋, Πορτοχελιακό̋ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πέλοπα̋ Κιάτου

 Οι µικροί τη̋ ∆ήµητρα̋ έδειξαν το ποδοσφαιρικό

του̋ ταλέντο στο τουρνουά του Πηλίου

εν υπάρχει τουρνουά που να µην έχει σηκώσει κύπελλο να µην έχει πάρει κάποια πρωτιά η ποδοσφαιρική Ακαδηµία τη̋ ∆ήµητρα̋/Απόλλωνα. Φέτο̋ στη συλλογή των τροπαίων τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ προστέθηκαν δύο έπαθλα που έχουν ξεχωριστή σηµασία γιατί βγήκαν από τι̋ δυνατέ̋ και συναρπαστικέ̋ αναµετρήσει̋ των ποδοσφαιρικών αγώνων του Πηλίου Σ’ αυτή τη µεγάλη σύναξη στην οποία συµµετείχαν οµάδε̋ Ακαδηµιών από κορυφαίου̋ συλλόγου̋ τη̋ χώρα̋, η Τρικαλινή Ακαδηµία άφησε το… στίγµα τη̋ αφού το παιδικό τµήµα (γεννηθέντε̋ 98-97) κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του και τα Τζούνιορ (γεννηθέντε̋ 2001) έφτασαν ένα βήµα από το να πετύχουν το ίδιο κατακτώντα̋ όµω̋ την τρίτη θέση εύκολα στον µικρό τελικό. Πολύ θετική όµω̋ ήταν και η εικόνα των άλλων δυο οµάδων οι οποίε̋ κατέλαβαν καλέ̋ θέσει̋ (Προπαιδικό γεννηθέντε̋ 99-00 και Τζούνιορ Β γεννηθέντε̋ 2002) και ίσω̋ µάλιστα µε λίγη περισσότερη τύχη και προσοχή θα µπορούσαν να κατακτήσουν ανάλογε̋ θέσει̋ αφού η παρουσία του̋ ήταν παραπάνω από καλή. Εκτό̋ από την απονοµή των κυπέλων η ακαδηµία τη̋ ∆ήµητρα̋

8ο̋ όµιλο̋ – 11 οµάδε̋ ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Ελπιδοφόρο̋, Αιγάλεω, Άγιαξ Ταύρου, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Τράχωνε̋, Ιάσων, Ηλυσιακό̋, ΠΑΟ Ρουφ ΕΠΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πανναξιακό̋ ΕΠΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΟ ∆ικαίου, ∆ιαγόρα̋

9ο̋ όµιλο̋ – 8 οµάδε̋ Απόλλων είχε την τύχη να έχει στι̋ τάξει̋ τη̋ και του̋ πρώτου̋ σκόρερ σε δυο κατηγορίε̋. Στο Παιδικό µε τον Κώστα Στεργίου και στα Τζούνιορ µε τον Αποστόλη Νικλητσιώτη. Η παρουσία στο τουρνουά του Πηλίου άφησε τι̋ καλύτερε̋ αναµνήσει̋ στα παιδιά τη̋ ∆ήµητρα̋ που αποκόµισαν πλούσιε̋ εµπειρίε̋ και θα έχουν να θυµούνται ωραίε̋ εικόνε̋ τόσο από του̋ αγώνε̋ όσο και από το περιβάλλον στο οποίο κινήθηκαν.

Σήκωσαν κούπα στο βουνό των «Κενταύρων»

ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ Αιολικό̋ ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Κερατσίνι, Ατρόµητο̋ Πειραιά, Ιωνικό̋ ΕΠΣΑΝΑ Ολ. Λαυρίου, Κυ. Αστ. Βάρη̋, Τριγλία Ραφήνα̋, Νικολακάκη̋

10ο̋ όµιλο̋ – 8 οµάδε̋ ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ατσαλένιο̋, Ηρόδοτο̋, Γιούχτα̋, ΠΑΟ Κρουσσώνα, Πατούχα̋, ΑΕ Κατσαµπά ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ Κισσαµικό̋ ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναγέννηση Ιεράπετρα̋


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

 Ματιέ̋ στα γήπεδα

Κλείνει τον Γιώτα η ΑΕΛ Κοντά στην απόκτηση του Κώστα Γιώτα, βρίσκεται η ΑΕΛ. Ο 32χρονο̋ Tρικαλινό̋ κεντρικό̋ αµυντικό̋ και πρωην αρχηγό̋ του ΑΟΤ είχε µία «γεµάτη» σεζόν µε την οµάδα του Ηρακλή Ψαχνών στην Football League και έπειτα από εισήγηση του Μιχάλη Ζιώγα, µετά τη συµφωνία του Γιώργου Καρακώστα µε τον Πανσερρἀκό, οι «βυσσινί» κινήθηκαν άµεσα για την απόκτησή του. Σύντοµα αναµένεται να ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη µεταγραφή. Ο Κώστα̋ Γιώτα̋ έχει καταγωγή από του̋ Ταξιάρχε̋ και έχει πολλέ̋ συµµετοχέ̋ στα πρωταθλήµατα Β' και Γ' Εθνική̋ µε τα Τρίκαλα και την Αναγέννηση Καρδίτσα̋.

 ΠΑΝΑΘΗΝΑ˳ΚΟΣ

Ανανέωσαν και οι τρει̋

Και µε επίσηµο τρόπο παρέµειναν κάτοικοι Παιανία̋ οι Ζαν Αλέν Μπουµσόνγκ και Νίκο̋ Σπυρόπουλο̋. Ο Γάλλο̋ αµυντικό̋ αποδέχτηκε την µείωση των αποδοχών του, που του πρότειναν οι «πράσινοι», και επέκτεινε το συµβόλαιό του µέχρι το 2014. Από τη µεριά του ο Σπυρόπουλο̋ ανανέωσε τη συνεργασία του µε το τριφύλλι µέχρι το καλοκαίρι του 2013. Στο µεταξύ ανακοινώθηκε και επίσηµα η µεταγραφή του Πίντο, καθώ̋ οι «πράσινοι» περίµεναν ένα χαρτί το οποίο έφτασε στην ΠΑΕ κι έτσι ο 22άχρονο̋ στόπερ συµφώνησε και τυπικά µε τον Παναθηνἀκό για τα επόµενα τρία χρόνια.

 Football League

Έναρξη µέσα Σεπτέµβρη Τη δεύτερη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου αναµένεται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθληµα τη̋ Football League. Μαζί µε την παρέλαση τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου είχε ξεκινήσει το πρωτάθληµα τη̋ Football League πέρυσι, όµω̋ η έναρξη τη̋ προσεχού̋ σεζόν προγραµµατίζεται για νωρίτερα. Σύµφωνα µε πληροφορίε̋, τα στελέχη τη̋ διοργανώτρια̋ αρχή̋ προγραµµατίζουν να διεξαχθεί η αγωνιστική την Κυριακή (16/09), χωρί̋ να αποκλείεται το ενδεχόµενο να πάει και µία εβδοµάδα πιο πίσω.

 Super League: Ικανοποιηµένο̋ ο Ζαρντίµ από το ξεκίνηµα προετοιµασία̋ του Ολυµπιακού στην Αυστρία

Ε

υχαριστηµένο̋ από τι̋ πρώτε̋ µέρε̋ τη̋ προετοιµασία̋ του Ολυµπιακού στο Αχενκιρχ τη̋ Αυστρία̋ εµφανίστηκε ο Λεονάρντο Ζαρντίµ µε δηλώσει̋ που έκανε στου̋ απεσταλµένου̋ των ΜΜΕ µετά το τέλο̋ τη̋ κυριακάτικη̋ προπόνηση̋ . Ο Πορτογάλο̋ τεχνικό̋ έσπευσε να χωρίσει τα µέρη τη̋ προετοιµασία̋, επισηµαίνοντα̋ ότι στι̋ πρώτε̋ µέρε̋ το βάρο̋ πέφτει στη γνωριµία µε του̋ παίκτε̋, τη βελτίωση τη̋ φυσική̋ κατάσταση̋ και τη̋ τεχνική̋. «Είναι πολύ σηµαντικέ̋ αυτέ̋ οι τρει̋ µέρε̋ για µα̋. Είναι σηµαντικέ̋ γιατί πρέπει να συν-

τονιστούµε ω̋ οµάδα. Να δούµε πω̋ θα πρέπει να συµπεριφερόµαστε, γενικά, στο γήπεδο και την προπόνηση. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωριστούµε όλοι καλά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ζαρντίµ. Και πρόσθεσε: «Στο µέλλον θα δουλέψουµε καλύτερα οµαδικά. Στο πρώτο στάδιο τη̋ προετοιµασία̋ πρέπει να βελτιώσουµε τη φυσική κατάσταση αλλά και την τεχνική των παικτών». Οσον αφορά τη συνέχεια και τα φιλικά επί αυστριακού εδάφου̋, ο Ζαρντίµ άφησε να εννοηθεί ότι θα περιµένει του̋ δύο αγώνε̋ µε την Σπαρτάκ Μόσχα̋ (14/7) και την Αλάνια Βλαντι-

καφκάζ (16/7) για να κρίνει αν θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί άλλη µεταγραφή: «Είναι πολύ σηµαντικά αυτά τα φιλικά παιχνίδια που θα παίξουµε για να έχω µια εικόνα από την οµάδα και τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Στο τέλο̋ θα δούµε τι κάναµε και θα πάρουµε κάποιε̋ αποφάσει̋».

«Μετά τα φιλικά οι αποφάσει̋»Μετά από 48 χρόνια συναρπαστική̋ ποδοσφαιρική̋ περιπέτεια̋ ο νέο̋ ΑΟΤ έχει «βαλτώσει στο βούρκο» του περιφερειακού και περιµένει λύσει̋ από µια διοίκηση που…

Τετραγωνίζει του̋… κύκλου̋ Σαρανταοκτώ χρόνια ιστορία. Ή µήπω̋ σαράντα-οκτώ συν ένα …δώρο, που δεν ξέρουµε ακόµα σε ποια οµάδα θα τον χρεώσουµε; Περνούν τα χρόνια και ο ΑΟΤ είχε γενέθλια προχθέ̋ αλλά ποιο̋ άραγε (πέραν των οργανωµένων οπαδών) το θυµήθηκε; Στο γύρισµα τόσων και τόσων χρόνων δράση̋ το… λογοπαίγνιο µε τον τίτλο τη̋ 1η αθλητική̋ σελίδα̋ δένει απόλυτα µε την περίπτωση. Πάει γάντι και µε το σήµα του ΑΟ Τρίκαλα (του̋ δυο τεµνόµενου̋ κύκλου̋ που παραπέµπουν στην ένωση τη̋ ΑΕΤ και του Αχιλλέα), πάει γάντι µε τον τρόπο µε τον οποίο περπάτησε η οµάδα στι̋ δύο τελευταίε̋ σεζόν, ακόµα-ακόµα και µε τον τρόπο που διοικείται το καινούριο σωµατείο από τη νέα διοίκηση. Γιατί µπορεί ο …τετραγωνισµό̋ των κύκλων είναι δύσκολο πράγµα για του̋ Γεωµέτρε̋ και του̋ Μαθηµατικού̋, αλλά µάλλον φαντάζει εύκολη υπόθεση για τον Χρήστο Ζαχόπουλο, που ενώ δεν έχει κάνει ούτε µία (έστω µία, για…. δείγµα ) επίσηµη τοποθέτηση από τότε που ανέλαβε να διαχειριστεί το φορτίο αυτή̋ τη̋ µεγάλη̋ ποδοσφαιρική̋ κληρονοµιά̋, επιµένει ν’απαντά µέσω των… κύκλων του (1) και …τετραγωνίζει και τον κύκλο αλλά και

την κοινή ποδοσφαιρική πρακτική. ∆υστυχώ̋, µετά από 48 χρόνια ανελλιπού̋ αγωνιστική̋ δράση̋ (δράση µε παρουσία σε µικρά και µεγάλα εθνικά πρωταθλήµατα τη̋ χώρα̋ µα̋), το είδαµε και αυτό: Στην καλύτερη του στιγµή, εξ αιτία̋ µια̋ πλαστή̋ εγγυητική̋ , διαλύθηκε- πέρσι τέτοιον καιρό- το αυθεντικό, το µητρικό σωµατείο από τον άνθρωπο που το οδήγησε στην πόρτα τη̋ Super league… Η διάλυση του ΑΟΤ αναπόφευκτα έφερε κατόπιν έγινε χρήση εκείνη̋ τη̋… παλιοµοδίτικη̋ πατέντα̋ µε την αλλαγή «οχήµατο̋» που έγινε αναγκαστικά για να µην χαθεί το όνοµα και η ιστορία. Πέσαµε όµω̋ και πάλι σε µια εξαιρετικά δύσκολη (και πάντω̋ όχι πολύ σοβαρή) περίπτωση. ∆εν χρειάζεται να γίνουν αναφορέ̋ στα λάθη τι̋ παραλείψει̋ και τι̋ εµφανεί̋ αδυναµίε̋ που είχε το µοντέλο διοίκηση̋ του κ Ζαχόπουλου. ∆εν χρειάζονται γιατί απλούστατα επί τη̋ ουσία̋ δεν υπήρξε σοβαρή και αξιόπιστη διοίκηση στο νέο ΑΟ Τρίκαλα. Η οµάδα λειτούργησε και περπάτησε στο περιφερειακό µε την… αρχή του ενό̋, επικοινωνιακά υστέρησε σε όλου̋ του̋ τοµεί̋, αγωνιστικά τα πήγε καλά µέχρι το σηµείο εκείνο που ξαφνικά προέκυψε ο καβγά̋ Ζαχόπουλου Τσίρκοβιτα̋ και από και µετά χάθηκε η….µπάλα και µαζί µ’ αυτή χάθηκε ο τίτλο̋ τη̋ καCMYK

τηγορία̋. ∆υστυχώ̋ όµω̋, δεν έγινε καµία αυτοκριτική από τη διοίκηση, ενώ το τελευταίο ωραίο επεισόδιο που παίχθηκε µε τη διαρροή ειδήσεων από του̋ …κύκλου̋ τη̋ οµάδα̋ µε τι̋ απαντήσει̋ στην έκδηλη αγωνία των οργανωµένων φιλάθλων, έδειξε δύο πράγµατα: Πρώτον ότι ο Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ δεν έχει σε µεγάλη εκτίµηση τι̋ Συνελεύσει̋ και δεν σκοπεύει να ανοίξει κουβέντα σε γενικέ̋ συνελεύσει̋ ή σε δύσκολε̋ συνεντεύξει̋ και… ∆εύτερο (αλλά εξίσου σηµαντικό) το ότι δεν νοιάζεται στην πραγµατικότητα ούτε για την διεύρυνση τη̋ βάση̋ και των µελών του νέου συλλόγου και δεν πολυενδιαφέρεται να στήσει να οργανώσει Ακαδηµία για τον σύλλογο. Η επίκληση των οικονοµικών δυσκολιών είναι βέβαια ένα ζήτηµα, όµω̋ ζήτηµα επίση̋ και µάλιστα πολύ σοβαρό είναι και η τήρηση των δεσµεύσεων που εγγράφτηκαν και σηµειώθηκαν µε την ίδρυση του νέου σωµατείου και την µετονοµασία του Πετρωτού σε ΑΟ Τρίκαλα. Από κείνε̋ τι̋ δεσµεύσει̋ όντω̋ (όπω̋ ανέφεραν οι… κύκλοι του κ Ζαχόπουλου) έχει υλοποιηθεί το 80%. Μόνο που αυτό το ποσοστό αφορά τα θέµατα τη̋ παραχώρηση̋ του ονόµατο̋ του σήµατο̋ τη̋ φανέλα̋ και του ύµνου τη̋ παλιά̋

οµάδα̋. όλα τα υπόλοιπα θέµατα που αφορούν δεσµεύσει̋ τη̋ νέα̋ διοίκηση̋ έµεινα µόνο στα χαρτιά στα λόγια και στη θεωρία. Γιατί στι̋ πράξει̋ ούτε το θέµα τη̋ εγγραφή̋ µελών περπάτησε (δεν έγινε καµία καµπάνια και φυσικά καµία ΓΣ) ούτε η ανεύρεση και δηµιουργία γραφείων σχεδιάστηκε ούτε άνοιξαν πόρτε̋ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για βετεράνου̋ και εκπροσώπου̋ φιλάθλων τη̋ οµάδα̋. Αντιθέτω̋ η διοίκηση επιχείρησε να απαντήσει… βολικά σε όσα τι̋ προσάπτουν οι οργανωµένοι οπαδοί και είπε τα… ψεµατάκια τη̋, ενώ προκάλεσε έκπληξη η αναφορά για την εγγραφή µελών που προφανώ̋ θα γίνει στο πόδι αφού δεν ανακοινώθηκαν σηµεία εγγραφή̋ παρά µόνο τα ποσά τη̋ ετήσια̋ συνδροµή̋. Καλό θα είναι το ∆Σ (αυτό τέλο̋ πάντων που υπάρχει) αντί να απαντά µέσω… κύκλων να βγει στην τρικαλινή κοινωνία µε την οποία δεν έχει καµία απολύτω̋ επαφή και να εξηγήσει τι ακριβώ̋ θέλει να κάνει µε τον ΑΟΤ. Γιατί κοντεύει να κλείσει χρόνο̋ µε τη νέα τάξη πραγµάτων, αλλά…. επίσηµη τοποθέτηση δεν βγήκε από το ∆Σ. Για σκεφτείτε µόλι̋ πριν ένα-δύο χρόνια αν γινόταν αυτό (επί εποχή̋ Πλεξίδα ή Παππα) θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρε̋. ∆υστυχώ̋ σήµερα (εποχή µνηµονίου) ουδεί̋ πέραν των οργανωµένων οπαδών δεν ασχολείται µε τον ΑΟΤ…


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012Παραµένει το αδιέξοδο στον ΑΣ Μετέωρα και η µοναδική λύση που διαφαίνεται πλέον στον ορίζοντα έρχεται από την πρόταση των παικτών

Τελευταία ευκαιρία την Τρίτη Εισηγήσει̋ ακούστηκαν πολλέ̋. Λύση όµω̋ δεν βρέθηκε καµία… Στον ΑΣ Μετέωρα δείχνει µακρύ και δύσκολο το φετινό καλοκαίρι, αφού το αδιέξοδο που προέκυψε µετά την παραίτηση τη̋ διοίκηση̋ Φαµίση έχει εγκλωβίσει το σωµατείο σ’ ένα «σίριαλ» παρατεταµένων (πλην όµω̋ και άκαρπων) Συνελεύσεων από τι̋ οποίε̋ µάλιστα δεν προέκυψαν πειστικέ̋ και ρεαλιστικέ̋ προτάσει̋ για την επόµενη ηµέρα. Τι µέλλει γενέσθαι; Θα φανεί προφανώ̋ το απόγευµα τη̋ Τρίτη̋ µετά την (5η κατά σειρά) σύγκληση Συνέλευση̋ των µελών του συλλόγου , η οποία θα γίνει και πάλι στην Αίθουσα τη̋ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλαµπάκα̋. Αυτή τη φορά µάλιστα λέγεται πω̋ το σχέδιο που θα προταθεί από του̋ παίκτε̋ του Ανδρικού Τµήµατο̋ για να περπατήσει την οµάδα στην καινούρια σεζόν, θα βρει περισσότερου̋ συµπαραστάτε̋ και θα έχει ένα συγκροτηµένο πλάνο δράση̋ το οποίο όµω̋ θα πρέπει να στηρίξει µε όλε̋ τι̋ δυνάµει̋ και η τοπική κοινωνία και ο επιχειρηµατικό̋ κόσµο̋ τη̋ πόλη̋ και πολύ περισσότερο η δηµοτική αρχή και οι πολιτειακοί φορεί̋ τη̋ Καλαµπάκα̋. Μένει να δούµε λοιπόν τι θα προκύψει από τι̋ διεργασίε̋ και τι̋ επαφέ̋ των παικτών τη̋ ιστορική̋ οµάδα̋ που …ανέλαβαν δράση και ανακοίνωσαν το δικό του̋ σκεπτικό στην ΓΣ τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋ η οποία (αξίζει νµα το τονίσουµε) είχε περισσότερου̋ φιλάθλου̋, περισσότερα µέλη) αλλά δυστυχώ̋ για µία ακόµα φορά δεν είχε τα στελέχη εκείνα που θα µπορούσαν ενδεχοµένω̋ να ηγηθούν σε µια πρόταση συγκρότηση̋ διοικητικού συµβουλίου εκτάκτου ανάγκη̋. Στην Συνέλευση τη̋ Τρίτη̋ διάχυτο̋ ήταν και πάλι ο προβληµατισµό̋ όµω̋ ακούστηκαν κάποιε̋ προτάσει̋ που συζητήθηκαν από τα παρευρισκόµενα µέλη του συλλόγου. Ενδεικτικά όπω̋ ανέφεραν τα µµε τη̋ Καλαµπάκα

τε̋ Eίδαν κι απόειδαν οι παίκ άκαρπε̋ των Μετεώρων ε τι̋ αση Γ∑ και πήραν την κατάστ στα χέρια του̋

η πρώτη πρόταση έγινε από τον Σπύρο Μπαούτη, που πρότεινε να οδηγηθεί το σωµατείο στη λύση ορισµού διοίκηση̋ από το Πρωτοδικείο αφού οι προηγούµενε̋ συνελεύσει̋ δεν απέδωσαν και έδειξαν µάλιστα πω̋ υπάρχει απροθυµία εµπλοκή̋ ενασχόληση̋ από παλιά και νέα στελέχη.

Οι παίκτε̋ ανέλαβαν δράση Μια πρόταση που ακούγεται και εφαρµόζεται τελευταία ω̋ λύση ανάγκη̋ στον Παναθηναικό κατέθεσε και ο κ Οικονόµου προτείνοντα̋ τη δηµιουργία οµάδα̋ λἀκή̋ βάση̋ που θα στηρίζεται στι̋ συνδροµέ̋ των µελών και θα βασίζεται στα έσοδα που θα προκύπτουν από αγώνε̋ και εκδηλώσει̋, όµω̋ το σενάριο αυτό είναι δύσκολο να περπατήσει σε έναν σύλλογο που δεν δύναται στην παρούσα φάση να µαζέψει έστω και τι̋ συνδροµέ̋ των διοικητικών παραγόντων. Η τρίτη πρόταση κατατέ-

θηκε από τον Γενικό Αρχηγό του Καστρακίου, τον Παύλο Καρακώστα ο οποίο̋ πρότεινε µια συνεργασία των σωµατείων τη̋ περιοχή̋ σε όλου̋ του̋ τοµεί̋, αλλά και αυτό το σενάριο δεν µοιάζει ρεαλιστικό για το τάιµινγκ και πολύ περισσότερο για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ οµάδα̋ των Μετεώρων που (µην το ξεχνάµε) έχει κερδίσει άνοδο στο περιφερειακό πρωτάθληµα. Αυτέ̋ οι ανάγκε̋ οδήγησαν προφανώ̋ και του̋ ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ οµάδα̋ στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την… λύση-άρση του αδιεξόδου. Οµιλώντα̋ και εκ µέρου̋ των συµπαικτών του ο Βαγγέλη̋ Κωστή̋ ανακοίνωσε πω̋ γίνεται µια συντονισµένη προσπάθεια για να δηµιουργηθεί ένα διοικητικό σχήµα που θα οδηγήσει την οµάδα στο νέο πρωτάθληµα. Ο Κωστή̋ εστίασε την οµιλία του και στον µεγάλο αγώνα που έκανε το ποδοσφαιρικό τµήµα για την κατάκτηση του τίτλου και τη̋ ανόδου τονίζοντα̋ µάλιστα πω̋ αυτό̋ και οι συµπαίκτε̋ του µόχθησαν µέσα στο γήπεδο αλλά είχαν µικρέ̋ απολαβέ̋ και έκλεισε την οµιλία του σηµειώνοντα̋ πω̋ θα ήταν κρίµα να; χαθεί αυτή η προσπάθεια µε τυχόν διάλυση ή απόσυρση τη̋ οµάδα̋ από το περιφερειακό πρωτάθληµα. Η κινητοποίηση των ποδοσφαιριστών είχε ανταπόκριση στην ΓΣ βρήκε και αποδέκτε̋ -συµπαραστάτε̋ και συνοδοιπόρου̋ και όπω̋ έγινε γνωστό οι προπονητέ̋ τη̋ Ακαδηµία των Μετεώρων συντάχθηκαν µ’ αυτή την προσπάθεια για συντονισµένη δράση-κινητοποίηση που λέγεται µάλιστα πω̋ έφερε κάποια αισιόδοξα µηνύµατα για την εξεύρεση λύση̋. Τα αποτελέσµατα πάντω̋ θα φανούν στην αυριανή Συνέλευση (που έχει οριστεί στι̋ 21,00 στην Αίθουσα τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋) και όλοι εύχονται αυτή να προκύψει και να περπατήσει µια ρεαλιστική και βιώσιµη λύση για την ιστορική οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋.

Τ

ο διοικητικό αδιέξοδο του ΑΣ Μετέωρα δεν έχει εγκλωβίσει µόνο την Ανδρική οµάδα, αλλά και το Γυναικείο Τµήµα που ψάχνει κι αυτό να βρει λύσει̋ εκ των ενόντων αναµένοντα̋ φυσικά και τι̋ εξελίξει̋ από τι̋ τελευταίε̋ επαφέ̋ που εντείνονται και κατευθύνονται προ̋ µία κοινή προσπάθεια Πάντω̋ η αισιοδοξία δεν λείπει από του̋ ανθρώπου̋ τη̋ Γυναικεία̋ οµάδα̋, καθώ̋ όπω̋ τονίζουν, ακόµα και αν η υπόθεση πάει στο Πρωτοδικείο ο σύλλογο̋ θα συνεχίσει να έχει µέλλον. Πάντω̋ σε πρώτη φάση έχει τεθεί η εύρεση διοίκηση̋ και µετά θα ρυθµιστούν και οι υπόλοιπε̋ εκκρεµότητε̋. Εποµένω̋ «πίσω» πηγαίνει και ο µεταγραφικό̋ σχεδιασµό̋ και όλα αναµένεται να ξεκαθαρίσουν όταν βρεθεί λύση στα διοικητικά. Παρά τα προβλήµατα του συλλόγου, στην οµάδα των Μετεώρων

Μ ΙΚΡΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ

 ΛΟΓΓΑΚΙ

Αλλαγέ̋ στα διοικητικά

Τέλο̋ εποχή̋ σήµανε στον ΑΟ Λογγακίου. Μετά από 10 χρόνια διοικητική̋παραγοντική̋ παρουσία̋ ο Κώστα̋ Καρατζά̋ αποχωρεί από τον προεδρικό πόστο τη̋ οµάδα̋ και αφήνει ένα κενό που όπω̋ διαφαίνεται από τι̋ πρώτε̋ κινήσει̋ θα καλυφθεί από γνωστά µέλη τη̋ οµάδα̋. Εγράφη µάλιστα πω̋ επικεφαλή̋ του νέου σχήµατο̋ θα είναι ο Κώστα̋ Γρηγορίου ενώ στο ρόστερ του ΑΟΛ θα εµφανιστούν πολλά νέα παιδιά που θα κατεβάσουν τον µέσο όρο ηλικία̋ και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν εµπειρίε̋ από τη συµµετοχή τη̋ οµάδα̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Ερωτηµατικό φυσικά αποτελεί το όνοµα του προπονητή κι απ’ ότι φηµολογείται ίσω̋ και εδώ υπάρξουν αλλαγέ̋ αφού ο Τεο Λιούλιο̋ δύσκολα θα συνεχίσει µετά την αποχώρηση τον Κ Καρατζά.

 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ

Βγήκε νέο ∆.Σ. Η οµάδα τη̋ Ασπροκκλησία̋ θα αγωνίζεται στην Α1 Ερασιτεχνική και ήδη εξέλεξε το νέο διοικητικό συµβούλιο. Στο πόστο του προέδρου θα είναι ο Κώστα̋ Μόκα̋ ενώ ταµία̋ αναλαµβάνει ο ∆ηµήτρη̋ Πινιάρα̋, γραµµατέα̋ ο Αργύρη̋ Τύµπα̋ και υπεύθυνο̋ ενηµέρωση̋ είναι ο Σάκη̋ Τριµίντζιο̋ ο οποίο̋ έχει αναλάβει και µέσα από το blog τη̋ οµάδα̋. Η σύνθεση το νέου διοικητικού συµβουλίου έχει ω̋ εξή̋: Πρόεδρο̋ - Μόκα̋ Κώστα̋ Αντιπρόεδρο̋ - Βερετζιώτη̋ Νίκο̋ Ταµία̋ - Πινιάρα̋ ∆ηµήτρη̋ Γραµµατέα̋ - Τύµπα̋ Αργύρη̋ Γενικό̋ Αρχηγό̋ - Ζιώγα̋ Κώστα̋ Μέλο̋ - Ζτρίβα̋ Αντρέα̋ Μέλο̋ - Γκουλιάφα̋ Σ. Λάζαρο̋

 AO BYTOYMA

 Στο… κόκκινο η αγωνία και για Γυναικεία οµάδα των Μετέωρων, που περιµένει λύσει̋ από την ΓΣ

Τα κορίτσια στον δικό του̋ «Γολγοθά»

25

Μένουν οι επιθετικοί συνεχίζονται οι εγγραφέ̋ παικτριών µε τον αριθµό µέχρι στιγµή̋ να φτάνει τα 23 κορίτσια, τα οποία ήρθαν να προστεθούν στα ήδη 20 που υπάρχουν στο ρόστερ. Όλα αναµένεται πάντω̋ να ξεκαθαρίσουν µέσα στι̋ επόµενε̋ µέρε̋ και φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από τη θέση που θα πάρουν και οι άνθρωποι, τα στελέχη τη̋ Γυναικεία̋ οµάδα̋ στην κίνηση –πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών του Ανδρικού Τµήµατο̋. Όπω̋ αναφέρουµε και στο ρεπορτάζ τη̋ ανδρική̋ οµάδα̋ οι επαφέ̋ συνεχίζονται και µάλιστα η εφηµερίδα Μετέωρα αποκάλυψε πω̋ οι ποδοσφαιριστέ̋ και οι προπονητέ̋ τη̋ Ακαδηµία̋ συναντήθηκαν και έχουν συµφωνήσει στα βασικά πράγµατα τη̋ προσπάθεια̋ αυτή̋ και ζήτησαν µια µικρή παράταση για τον συντονισµό των ενεργειών του̋ και έτσι συνάντηση τη̋ Παρασκευή̋ αναβλήθηκε και θα πραγµατοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 Ιουλίου στην αίθουσα τη̋ Βιβλιοθήκη̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ στι̋ 9 το βράδυ. CMYK

∆υο ακόµα στελέχη από τον βασικό κορµό τη̋ οµάδα̋ του ΑΟ Βυτουµά συµφώνησαν τα βρήκαν µε τη διοίκηση και θα συνεχίσουν για µία ακόµη σεζόν. Ο λόγο̋ και η αναφορά για του̋ Χρήστο Κοντοτόλη και Γιώργο Χολέβα δύο αξιόλογου̋ ποδοσφαιριστέ̋ θα παραµείνουν στο ρόστερ του ΑΟΒ παρ’ ότι είχαν προτάσει̋ και από άλλε̋ οµάδε̋, τη̋ περιοχή̋ για να αλλάξουν έδρα και φανέλα.. Εν αντιθέσει µε το επιθετικό δίδυµο δεν θα συνεχίσουν και ήδη αποτελούν παρελθόν οι Νίκο̋ Πολύζο̋, Φώτη̋ Ούγγρο̋ και Νίκο̋ Μανώλη̋, ενώ όπω̋ τόνισαν οι άνθρωποι του συλλόγου στο επόµενο διάστηµα θα γίνουν κάποιε̋ προσπάθειε̋ για την ενδυνάµωση του ρόστερ µε νέα εγγραφέ̋.


26 

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Άγραφο̋ χάρτη̋ παραµένει το πρωτάθληµα τη̋ Α2 για τον Αίολο παρ’ ότι συµµετέχουν σ’ αυτό παλιοί καλοί του γνώριµοι

Η νέα παρέα και τα… ερωτηµατικά Πρωτάρη̋ σε…. βαθιά νερά θα είναι ο Αίολο̋ στο νέο πρωτάθληµα τη̋ Α2 Κατηγορία̋, αλλά απ’ ότι φαίνεται δεν θα χρειαστεί να φορέσει σωσίβιο γιατί µπορεί να σώσει παρτίδα χωρί̋ να κουραστεί και χωρί̋ να ανοίξει υπερβολικά το µπάτζετ τη̋ νέα̋ περιόδου.«Θα είναι δύσκολη χρονιά, υπάρχουν αξιόλογε̋ οµάδε̋ στην Α2 και φυσικά το πρωτάθληµα δεν συγκρίνεται ούτε στο επίπεδο ούτε στην ανταγωνιστικότητα του µε το αντίστοιχο τη̋ Β’ Εθνική̋», έλεγε πρόσφατα ο Γιάννη̋ Τζήµα̋, επιδιώκοντα̋ πρωτίστω̋ να στείλει το… µήνυµα στη διοίκηση του Αιόλου για να “τρέξει” πιο γρήγορα τι̋ εξελίξει̋ και να κλείσει τι̋ εκκρεµότητε̋ τη̋ περσινή̋ χρονιά̋ πριν ενταθούν οι γκρίνιε̋ και οι ψίθυροι δυσαρέσκεια̋ από του̋ παίκτε̋.

νιασµένα κύµατα θα έχει να ανταγωνιστεί οµάδε̋ µε ιστορία , παλιοσειρέ̋ τη̋ κατηγορία̋ και του Ελληνικού Μπάσκετ και θα πρέπει να …διαβάσει λίαν συντόµω̋ το «εγχειρίδιο επιβίωση̋ ανάµεσα στα…θηρία». Ποιε̋ όµω̋ στ’ αλήθεια είναι οι οµάδε̋ που θα βρουν µπροστά του̋ οι ερυθρόλευκοι στην αφετηρία τη̋ καινούρια̋ σεζόν; Αυτό είναι ένα ζήτηµα γιατί ακόµα κανεί̋ δεν ξέρει µε σιγουριά να πει ποιοι θα είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν στο νέο µαραθώνιο ποιοι θα την… κάνουν για παρακάτω και ποιοι θα µπουν στο τρένο απλά και µόνο για τη συµµετοχή. Σενάρια

ακούγονται πολλά κι όπω̋ θα διαβάσετε υπάρχουν οµάδε̋ τι̋ οποίε̋ ο Αίολο̋ τι̋ έχει αντιµετωπίσει στη Β Εθνική, άλλε̋ πάλι θα τι̋ συναντήσει για πρωτη φορά , όµω̋ σε γενικέ̋ γραµµέ̋ το αποτύπωµα τη̋ Α2 κατηγορία̋ δεν δίνει την αίσθηση πω̋ όντω̋ µιλάµε για ένα πρωτάθληµα που θα έχει υψηλό συντελεστή Το αντίθετο µάλιστα… Όπω̋ αποκαλύπτει η καθηµερινή ειδησεογραφία, σε όλα τα σωµατεία υπάρχουν µικρά και µεγάλα οικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα. Στη Λευκάδα πχ δεν µπορούν να συγκροτήσουν διοίκηση στην Τρίπολη σκέφτονται την τεχνική αποχώρηση στι̋ Σέρρε̋ δεν θέλουν ξανά Α2 και στι̋ οµάδε̋ τη̋ Αθήνα̋ κόβονται κονδύλια και περικόπτον-

Ο Τζήµα̋ φυσικά είχε του̋ λόγου̋ του για να σηµάνει εγρήγορση είπε µερικέ̋ αλήθειε̋ για το πρωτάθληµα, όµω̋ αλήθεια επίση̋ είναι πω̋ η Α2 Κατηγορία δεν έχει πολλέ̋ οµοιότητε̋ µε εκείνο το άκρω̋ ανταγωνιστικό πρωτάθληµα που είχαν δει οι Τρικαλινοί φίλαθλοι στην πρωτη µεγάλη συµµετοχή του ΑΣ Τρίκαλα.Η κρίση το Μνηµόνιο τα οικονοµικά προβλήµατα, πολύ δε περισσότερο και η απουσία µεγάλων ταλέντων από τι̋ Ελληνικέ̋ οµάδε̋, είναι οι αιτίε̋ που έχουν κατεβάσει πολύ πιο χαµηλά τον πήχη τη̋ ανταγωνιστικότητα̋. Βέβαια ο Τζήµα̋ επιµένει και δεν παύει να υπενθυµίζει προ̋…. πάσα κατεύθυνση πω̋ ο Αίολο̋ θα είναι πρωτάρη̋ κολυµβητή̋ σε θάλασσα µε φουρτου-

 Αυλαία

ται µετεγγραφέ̋. Πάντω̋, το µεγαλύτερο όνοµα τη̋ Α2 είναι η «Βασίλσσα του 68» η άλλοτε δοξασµένη και εσχάτω̋ ξεπεσµένη ΑΕΚ που ακόµα και σήµερα δυο χρόνια µετά τον περιπετειώδη υποβιβασµό τη̋ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την διοικητική ανυπαρξία. Η Ενωση τερµάτισε στην 3η θέση του περσινού πρωταθλήµατο̋ και ισοβάθµησε µάλιστα µε του̋ ίκαρου̋ Σερρών που έκαναν υπερπτήσει̋ και εντυπωσίασαν µε την παρουσία του̋ κυρίω̋ στο 2ο µισό τη̋ σεζόν. Απ’ ότι λέγεται µάλιστα οι Ικαροι είναι σταντµπά̓ για να πάρουν εισιτήριο ανόδου αφού υπάρχουν οµάδε̋ που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν αδειοδότηση για την καινούρια σεζόν. Πέµπτη αλλά όχι και κατἀδρωµένη , αντιθέτω̋ πολύ άνετη µε την παρουσία τη̋ στο πρωτάθληµα ήταν η οµάδα τη̋ Κηφισιά̋, η παλιά γνώριµο̋ του Αιόλου που κέρδισε το εισιτήριο τη̋ ανόδου πριν από δυο χρόνια µαζί µε τον ΟΦΗ και την Λευκάδα. Η Κηφισιά είχε την ίδια συγκοµιδή και το συγκρότηµα του Ηρακλείου που πήγε στον τερµατισµό µαζί µε τον Αρκαδικό Τρίπολη̋ και το Λαύριο (σταµάτησαν στου̋ 46 βαθµού̋) ενώ η ∆όξα Λευκάδα̋ (αυτή και αν είναι γνωστή στην τρικαλινή οµάδα) έµεινε στου̋ 45 πόντου̋ καταλαµβάνοντα̋ την 9η θέση τη̋ βαθµολογία̋ . Ενα σκαλί πιο κάτω από την Λευκάδα βρέθηκε ο Ερµή̋ Λαγκαδά εκπροσωπώντα̋ το µπάσκετ τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Κι όσο για τι̋ επισφαλεί̋ θέσει̋ του πίνακα; Έγινε πραγµατικό̋ χαµό̋ στην επικίνδυνη ζώνη, αφού 4 σωµατεία ήταν µπλεγµένα στα σενάρια του υποβιβασµού και µάχονταν µέχρι την τελευταία αγωνιστική για να αποφύγουν την κάθοδο από το «τρένο» τη̋ Α2 κατηγορία̋. Αµύντα̋ Πιερικό̋ Παγκράτι και Πέραµα κυνηγούσαν και κυνηγιόντουσαν για µεγάλο διάστηµα όµω̋ το Παγκράτι ήταν πιο ψυχωµένο , κέρδισε στο "φλεγόµενο" ΜΕΤΣ 102-82 τον Πανελευσινιακό και πανηγύρισε την παραµονή του στην Α2, κάτι που αρχικά έµοιαζε απίθανο ότι θα µπορούσε να συµβεί κι έτσι υποβιβάστηκε έτσι στη Β’ Εθνική ο Αµύντα̋.

µε γιορτή για του̋ µικρού̋ µπασκετµπολίστε̋ τη̋ Ακαδηµία̋ του «Άγιου Νέστωρα»

Χρονιά γεµάτη συγκινήσει̋ ∆

υο τίτλοι µια άνοδο̋ σε µεγαλύτερη κατηγορία και µια µεγάλη αλλά … χαµένη ευκαιρία. Αν µη τι άλλο ήταν γεµάτη συγκινήσει̋ η φετινή χρονιά για την Μπασκετική οικογένεια του «Άγιου Νέστωρα», που κινείται µε το δικό τη̋ ξεχωριστό βηµατισµό στα αθλητικά δρώµενα τη̋ Θεσσαλία̋ γράφοντα̋ µάλιστα µια σταθερά ανοδική τροχιά τόσο στα κλιµάκια των υποδοµών όσο και στο Ανδρικό Τµήµα. Οι τίτλοι κατακτήθηκαν από του̋ Παίδε̋ και του̋ Έφηβου̋ του Συλλόγου που έκαναν το δύο στα δύο µέσα στο νοµό µα̋ ενώ η άνοδο̋ επιτεύχθηκε από την Εφηβική οµάδα που συµµετείχε δίκην Ανδρική̋ και στο πρωτάθληµα τη̋ Β’ Θεσσαλία̋. Στον επίλογο λοιπόν αυτή̋ τη̋ γεµάτη̋ σεζόν τα αγωνιστικά τµήµατα του Συλλόγου, πραγµατοποίησαν την καθιερωµένη γιορτή λήξη̋ τη̋ χρονιά̋ και ανανέωσαν το ραντεβού για τον επόµενο Σεπτέµβρη. Απευθυνόµενο̋ στου̋ αθλητέ̋ αλλά και του̋ προπονητέ̋ του συλλόγου :την οµιλία του ο πρόεδρο̋ τη̋ διοίκηση κ. Νταλούκα̋ Ν. αναφέρθηκε στην χρονιά που πέρασε κάνοντα̋ ένα µικρό απολογισµό και δίνοντα̋ το στίγµα τη̋ οµάδα̋ για την επόµενη σεζόν ενώ όπω̋ αναφέρει το δελτίο τύπου: Η χρονιά που πέρασε, παρ΄ όλε̋ τι̋ αντιξοότητε̋, µπορεί να χαρακτηρι-

στεί απόλυτα επιτυχηµένη, µια και οι στόχοι τη̋ οµάδα̋ που είχαν τεθεί, πραγµατοποιήθηκαν όλοι αφού Το ανδρικό τµήµα κέρδισε την άνοδο στην Α2 κατηγορία τη̋ ΕΣΚΑΘ στην οποία θα αγωνίζεται την επόµενη χρονιά. Επίση̋ το εφηβικό τµήµα βρέθηκε ένα βήµα πριν τα τελικά του Πανελλήνιου πρωταθλήµατο̋. Κατέκτησε το πρωτάθληµα των Τρικάλων, βγήκε πρωταθλητή̋ Θεσσαλία̋ νικώντα̋ στον τελικό την Ν. Βόλου και στα προκριµατικά που έγιναν στη Χαλκίδα δεν µπόρε-

σε να πάρει την πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. Και τέλο̋ το Παιδικό τµήµα κατάκτησε για 2η συνεχή χρονιά το πρωτάθληµα στα Τρίκαλα δείχνοντα̋ για άλλη µία φορά την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στι̋ υποδοµέ̋ του συλλόγου. Σε επίπεδο ακαδηµιών παρ΄ όλο που στην αρχή τη̋ χρονιά̋ υπήρχε πρόβληµα στέγαση̋, (όλοι το γνωρίζουµε) τα πράγµατα στη συνέχεια µπήκαν σε µια σειρά και έτσι οι µικροί αθλητέ̋ του Συλλόγου διδαχτήκαν τα µυστικά του µπάσκετ από του̋ προπονητέ̋ του̋. Προ̋ το τέλο̋ τη̋ χρονιά̋ ξεκίνησε µια προσπάθεια για την δηµιουργία γυναικείου τµήµατο̋ µε σκοπό κυρίω̋ την προσέλκυση µικρών αθλητριών που θέλουν να ασχοληθούν µε το µπάσκετ. Το τµήµα από την νέα χρονιά θα λειτουργήσει κανονικά δεχόµενο µικρέ̋ αθλήτριε̋. Για την επόµενη χρονιά από µέρου̋ τη̋ διοίκηση̋ έγιναν κάποιε̋ προσπάθειε̋ έτσι ώστε τα αγωνιστικά τµήµατα να παρουσιαστούν ανταγωνιστικά στα νέα πρωταθλήµατα. Οι αθλητέ̋ που ήρθαν είναι µικροί σε ηλικία και πολλά υποσχόµενοι που µε την βοήθεια όλων πιστεύουµε ότι θα γίνουν καλύτεροι σαν αθλητέ̋ και θα βοηθήσουν την οµάδα αλλά και του̋ εαυτού̋ του̋. Σε επίπεδο ακαδηµία̋ τα τµήµατα θα συνεχίσουν µε του̋ ίδιου̋ προπονητέ̋ και την επόµενη χρονιά διατηρώντα̋ έτσι την ίδια φιλοσοφία στο επίπεδο τη̋ υποδοµή̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012Εβδοµάδα επαφών και αποφάσεων στον Αίολο, που ξεκινά τα δύσκολα στο ραντεβού µε τον Γιάννη Τζήµα

«Να µπει το χέρι στην τσέπη»

«Υπ ατµόν» ο Ζούρο̋

Ο Σπανούλη̋ µέχρι τα 40

Με το χέρι στην καρδιά ή µε το χέρι στην τσέπη; Να ένα ερώτηµα που χρήζει περαιτέρω διευκρίνηση̋ από την διοίκηση του Αιόλου, γιατί το τελευταίο δεκαήµερο µπερδεύτηκαν αρκετά τα…πράγµατα, σε όλα εκείνα τα µείζονα ζητήµατα που αφορούν τι̋ επαφέ̋ µε τον προπονητή και του̋ αθλητέ̋ τη̋ οµάδα̋.

χέρι στην τσέπη και όχι στην καρδιά. Στον Αίολο όµω̋ ο Κώστα̋ Σκρέτα̋ ακολούθησε αναγκαστικά µια άλλη… διαδροµή: Έβαλε το χέρι στην καρδιά και έσπευσε να προαναγγείλει την παραµονή του Τζήµα για να ησυχάσει και τον ίδιο τον προπονητή, όσο και του̋ παίκτε̋ "Με το χέρι στην καρδιά λέω ότι ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ θα είναι προπονητή̋ τη̋ οµάδα̋ και τη νέα χρονιά. Θεωρώ µάλιστα ότι µέχρι την Τρίτη το θέµα θα έχει τελειώσει θετικά» είπε από τα ερτζιανά τη̋ Λέσχη̋ ενώ την ίδια αισιοδοξία εξέφρασε και για τι̋ επαφέ̋ µε του̋ βασικού̋ αθλητέ̋ που αγωνίστηκαν και φέτο̋ στον Αίολο. Κράτησε όµω̋ και κάποιε̋ επιφυλάξει̋ για τον αριθµό των συµβολαίων ανανέωση̋ που µπορεί να µειωθεί στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία θα ισχύσει τελικά ο όρο̋ τη̋ προκήρυξη̋ για τη συµµετοχή και παρουσία 4 αθλητών µε ηλικία κάτω. Χαρακτηριστικά µάλιστα ανέφερε πω̋ «αν µα̋ το επιτρέψει ο κανονισµό̋ σχεδόν όλοι οι παίκτε̋ θα ανανεώσουν τη συνεργασία του̋ µε την οµάδα». Στο ενδεχόµενο αυτή̋ τη̋ εκδοχή̋ είναι βέβαιο πω̋ θα αδειάσουν δύο θέσει̋ για να καλυφτούν από νέα παιδιά και επικρατέστεροι εγγεγραµµένοι στη λίστα των αθλητών προ̋ αποχώρηση είναι οι Γκιουλέκα̋, Τσούτσο̋ Τριανταφύλλου και Φούντα̋, µε τον τελευταίο πάντω̋ να δείχνει πιο σίγουρο̋ για παραµονή, λόγω εντοπιότητα̋ αλλά και τη̋ µακρά̋ θητεία̋ του στον σύλλογο. Αναφορικά µε του̋ νέου̋ τώρα… όπω̋ αναφέραµε στο φύλλο τη̋ προηγούµενη̋ ∆ευτέρα̋, στη διοίκηση του Αιόλου µελετούν και αυτό το ενδεχόµενο και έχουν µάλιστα λίστα ονοµάτων στα χέρια του̋ τό-

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Το σοκ του αποκλεισµού τη̋ εθνική̋ από του̋ Ολυµπιακού̋ θα έχει και επιπτώσει̋ αφού φαντάζει απίθανη η παραµονή του Ηλία Ζούρου στον πάγκο τη̋ παρά το γεγονό̋ ότι ο ίδιο̋ δήλωσε ότι θέλει να παραµείνει, όµω̋ η τελική απόφαση θα ληφθεί µε την επιστροφή τη̋ αποστολή̋ από τη Βενεζουέλα. Η αποστολή τη̋ Εθνική̋ επιστρέφει στην Αθήνα το απόγευµα τη̋ Τρίτη̋ µέσω Γερµανία̋ και ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΟΚ, Γιώργο̋ Βασιλακόπουλο̋, αναµένεται να έχει συνάντηση µε τον προπονητή για να αναζητηθούν τα αίτια τη̋ αποτυχία̋ πρόκριση̋ στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋. Εν τω µεταξύ ο Βουγιούκα̋ χαρακτήρισε προκλητικέ̋ και λανθασµένε̋ τι̋ δηλώσει̋ του οµοσπονδιακού τεχνικού στι̋ οποίε̋ αφηνόταν να εννοηθεί ότι ο παίκτη̋ προφασίστηκε τραυµατισµό πριν το φιλικό µε τη Ρωσία για να µην αγωνιστεί. Παράλληλα εκφράζει την επιθυµία να φορέσει σύντοµα τη φανέλα τη̋ «επίσηµη̋» αγαπηµένη̋.

Γκιουλέκα̋, Τσούτσο̋ Τριανταφύλλου και Φούντα̋ υποψήφιοι προ̋ αποχώρηση αν ισχύσει ο όρο̋ για τη συµµετοχή 4 αθλητών κάτω των 20 ετών

Όµω̋ α̋ πάρουµε τα θέµατα από την αρχή. Και η… αρχή έγινε στα µέσα του Ιούνη µε τι̋ δηλώσει̋ άκρατη̋ αισιοδοξία̋ που προέκυψαν αµέσω̋ µετά από την συγκρότηση του νέου διοικητικού Συµβουλίου; Θέλετε δείγµατα γραφή̋: «Τώρα όλα θα πάρουν τον δρόµο του̋, µέσα στη βδοµάδα θα κλείσουµε τι̋ παλιέ̋ οφειλέ̋ και θα συζητήσουµε τι̋ ανανεώσει̋», υποστήριξε µε δηλώσει̋ στον «δ» ο Γενικό̋ ∆ιευθυντή̋ του Συλλόγου, προαναγγέλλοντα̋ µάλιστα και την προεξόφληση των εισιτηρίων διαρκεία̋ τη̋ νέα̋ περιόδου από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Τα πράγµατα όµω̋ δεν πήγαν τόσο καλά όσο έδειχναν οι προβλέψει̋ και …έλεγαν οι δηλώσει̋. Ρευστό δεν µπήκε στο ταµείο τη̋ οµάδα̋ ,τα διαρκεία̋ άργησαν (1-2 µέρε̋) ενώ κόλλησαν σε διαδικαστικά ζητήµατα και τα θέµατα των δύο µεγάλων χορηγιών για τη φανέλα του νέου πρωταθλήµατο̋. Αποτέλεσµα; Η αναµενόµενη γκρίνια… Γκρίνια και δυσαρέσκεια απ’ όλε̋ τι̋ πλευρέ̋, τόσο από τον προπονητή, που έσπευσε να υπενθυµίσει πω̋ είναι κουραστική αυτή η κατάσταση, όσο και από του̋ πρωτοκλασάτου̋ αθλητέ̋ τη̋ οµάδα̋ που επικοινωνούν µεταξύ του̋ και συµφωνούν όλοι του̋ πω̋ έχουν φτάσει στα απώτατα όρια τη̋ υποµονή̋ … «Μιλήσαµε πριν από µέρε̋ και θέσαµε κάποιε̋ πρὁποθέσει̋ για την επόµενη χρονιά, αλλά από κει και πέρα δεν υπάρχει τίποτα νεότερο, τα πράγµατα µένουν όπω̋ ήταν πριν 10 ηµέρε̋. Η κατάσταση είναι πλέον ανησυχητική. Προσωπικά επιθυµώ να συνεχίσω το έργο µου στα Τρίκαλα και το ίδιο ισχύει και για του̋ παίκτε̋, αλλά αυτή η κατάσταση κουράζει» είπε ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ και … «έριξε ψύλλου̋ στα αυτιά» τη̋ διοίκηση̋. Βέβαια σ’ αυτέ̋ ή σε ανάλογε̋ περιπτώσει̋ η συνηθισµένη πρακτική λέει πω̋ όταν ένα οργανωµένο διοικητικό συµβούλιο θέλει να κλείσει υποθέσει̋ εκκρεµότητε̋ και υποχρεώσει̋ τη̋ περασµένη̋ σεζόν, βάζει το

27

σο µε τρικαλινά παιδιά (ακούστηκαν τα ονόµατα Πελίγκου, Β. Πάτρα και Κολότσιου) όσο και µε 2 περιπτώσει̋ νεαρών αθλητών που ανήκουν σε σωµατεία τη̋ Λάρισα̋.

Επαφή µε Τζήµα και Καµπάνια για τα διαρκεία̋ Το θέµα τη̋ ανανέωση̋ συνεργασία̋ µε τον Γιάννη Τζήµα αναµένεται να συζητηθεί σε ραντεβού που κλείστηκε µε τον Λαρισαίο προπονητή και ίσω̋ µάλιστα αύριο να βγουν και οι θετικέ̋ ειδήσει̋. Από κει και µετά έπονται οι επαφέ̋ µε του̋ παίκτε̋ ενώ ο σύλλογο̋ αναζητά άµεσα έσοδα και έβγαλε ήδη σε… κίνηση προαγορά τα εισιτήρια διαρκεία̋ τη̋ νέα̋ αγωνιστική̋ περιόδου, ενώ ξεκίνησε και την διαφηµιστική καµπάνια µε φυλλάδια, στα οποία αναφέρονται όλε̋ οι λεπτοµέρειε̋, για του̋ ενδιαφερόµενου̋ φιλάθλου̋. Οι τιµέ̋ των εισιτηρίων είναι 150 ευρώ για τι̋ Gold κάρτε̋ (τι̋ διακεκριµένε̋ θέσει̋ δηλαδή), 50ευρώ για τι̋ Silver Κάρτε̋ (αριθµηµένε̋ θέσει̋) και 30ευρώ για τι̋ Bronze κάρτε̋ (θέσει̋ χωρί̋ αρίθµηση). Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ η διοίκηση του Αιόλου σχεδίασε ένα πλάνο πώληση̋ µε την µορφή προαγορά̋ από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που θα καταβάλουν το αντίτιµο και θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να διοχετεύσουν τα εισιτήρια στου̋ φιλάθλου̋ και ευελπιστεί ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βάλει ζεστό χρήµα στο ταµείο τη̋ για να κλείσει τι̋ εκκρεµότητε̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου, όµω̋ θα πρέπει να βρει άµεσα λύση και για τα θέµατα των ανανεώσεων συµβολαίων µε του̋ παίκτε̋ και τον προπονητή τη̋ οµάδα̋.

Χωρί̋ να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα ή να αποποιηθεί των ευθυνών του, ο Βασίλη̋ Σπανούλη̋, µίλησε για την αποτυχία τη̋ Εθνική̋ να προκριθεί στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ του Λονδίνου. Αναφέρθηκε στι̋ αµυντικέ̋ αδυναµίε̋, στην… παγίδα τη̋ Νιγηρία̋, αλλά εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι η Εθνική θα βγει πιο δυνατή από αυτή τη δοκιµασία µε τον ίδιο να αποτελεί µέλο̋ τη̋ οµάδα̋…. µέχρι τα 40 «αν µε βαστούν τα πόδια µου». «Αν µπορώ, αν µε βαστούν τα πόδια µου και είµαι υγιή̋, θα παίζω µέχρι τα 40 µου στην Εθνική. Οποίο̋ κι αν µπορεί να είναι ο ρόλο̋ µου ω̋ τότε, αρκεί να είµαι υγιή̋ επαναλαµβάνω. Η Εθνική µου έχει προσφέρει πολλά και θα είµαι πάντα εδώ για να τη̋ τα ανταποδώσω, την αγαπάω αυτή την οµάδα. Μου έχει δώσει πολλέ̋ χαρέ̋ και πολλέ̋ λύπε̋ όπω̋ αυτή εδώ στο Καράκα̋. Θα είµαι πάντα πρόθυµο̋ να προσφέρω. Είµαι στρατιώτη̋ τη̋ Εθνική̋».

Έγραψε ιστορία ο «Σάρα̋» Ιστορία έγραψε ο Σαρούνα̋ Γιασικεβίτσιου̋, καθώ̋ µετά την πρόκριση τη̋ Λιθουανία̋ στο Λονδίνο, θα γίνει ο πρώτο̋ παίκτη̋ τη̋ χώρα̋ του που θα λάβει µέρο̋ για τέταρτη φορά σε Ολυµπιακό τουρνουά, αφήνοντα̋ πίσω του, αθλητέ̋ θρύλου̋, όπω̋ ο Άρβιντα̋ Σαµπόνι̋ και ο Σαρούνα̋ Μαρτσουλιόνι̋! «Θεού θέλοντο̋, θα είναι η τέταρτη φορά µου. Μακάρι να είµαι γερό̋ και να παίξω», δήλωσε αρχικά ο «Σάρα̋» για να προσθέσει: «Είναι επιτυχία και µόνο η πρόκριση στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋, αλλά άντε να πείσει̋ για αυτό του̋ Λιθουανού̋, που έχουν πάντα µεγάλε̋ απαιτήσει̋. Παλαιότερα ήταν πιο εύκολο, ενώ τώρα έπρεπε να έρθουµε στην άλλη άκρη του κόσµου. Σκεφτείτε πω̋ δεν συµµετείχαν καν στο Προολυµπιακό Τουρνουά οµάδε̋ όπω̋ η Σερβία, η Τουρκία και η Γερµανία»..


28

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

 Α1

Μπάσκετ

Ο Μπαρτζώκα̋ στον πάγκο του Ολυµπιακού Ο

 ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Πρωτιά Γουέµπερ στο Σίλβερστοουν Την δεύτερη εφετινή νίκη του στη Formula 1 σηµείωσε την Κυριακή ο Μαρκ Γουέµπερ, ο οποίο̋ είδε πρώτο̋ την καρό σηµαία στο Grand Prix τη̋ Βρετανία̋, που διεξήχθη στο Σίλβερστοουν και είναι ο ένατο̋ αγώνα̋ στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα. Ο οδηγό̋ τη̋ Red Bull άφησε πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο (Ferrari), ενώ την πρώτη τριάδα συµπλήρωσε ο έτερο̋ «πιλότο̋» τη̋ Red Bull και -κάτοχο̋ του τίτλου των οδηγών- Σεµπάστιαν Φέτελ. Μετά το αποτέλεσµα αυτό, ο Αυστραλό̋, ο οποίο̋ είχε επικρατήσει και στο Grand Prix του Μονακό, µείωσε στου̋ 13 βαθµού̋ τη διαφορά του από τον Αλόνσο στην κατάταξη των οδηγών, την ώρα που ο Ισπανό̋ παραµένει στην κορυφή. Την τέταρτη θέση πήρε ο Φελίπε Μάσα µε την άλλη Φεράρι, ενώ οι οδηγοί τη̋ ΜακΛάρεν, Λιούι̋ Χάµιλτον και Τζένσον Μπάτον, περιορίστηκαν στην όγδοη και τη δέκατη θέση, αντίστοιχα. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ 1. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Ferrari) 129 βαθµοί 2. Μαρκ Γουέµπερ (Αυστραλία/Red Bull) 116 3. Σεµπάστιαν Φέτελ (Γερµανία/Red Bull) 100 4. Λιούι̋ Χάµιλτον (Βρετανία/McLaren) 92 5. Κίµι Ρἀκόνεν (Φινλανδία/Lotus) 83 6. Νίκο Ρόσµπεργκ (Γερµανία/Mercedes) 75

 ΤΕΝΙΣ

Ο Ρότζερ ξανά στον… θρόνο Μετά από έναν σκληρό αγώνα µε αντίπαλο τον «γηπεδούχο» Άντι Μάρἐ, ο Ρότζερ Φέντερερ κατέκτησε το τρόπαιο του Γουίµπλεντον για 7η φορά στην σπουδαία καριέρα του και ανέβηκε στο Νο1 τη̋ παγκόσµια̋ κατάταξη̋ ξανά µετά τον Ιούνιο του 2010. Παράλληλα, ο Ελβετό̋ «βασιλιά̋» του τέννι̋ βρίσκεται στην κορυφή τη̋ λίστα̋ µε τα περισσότερα τρόπαια σε Grand Slam, έχοντα̋ 17 πλέον. Ο Ρότζερ Φέντερερ απέδειξε για ακόµα µια φορά ότι είναι ο κορυφαίο̋ τενίστα̋ του 21ου αιώνα, επικρατώντα̋ του Σκωτσέζου µε 3-1 σετ (4-6, 7-5, 6-3, 6-4) µπροστά σε όλον τον καλό τον κόσµο, από τη ∆ούκισσα του Κέιµπριτζ Κέιτ Μίνλτετον, τον πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάµερον και τον δήµαρχο Λονδίνου Μπόρι̋ Τζόνσον µέχρι τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον - επίση̋ σερ Ντέιβιντ Μπέκαµ µε τη σύζυγό του, Βικτόρια.

 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

«Χρυσό̋» ο Βαζαίο̋ στην Αµβέρσα! Πρωταθλητή̋ Ευρώπη̋ στο Ευρωπἀκό πρωτάθληµα Εφήβων, αναδείχθηκε στα 100µ. πεταλούδα ο Ανδρέα̋ Βαζαίο̋! Ο Έλληνα̋ κολυµβητή̋ έκανε χρόνο 53:43, που αποτελεί και ατοµικό του ρεκόρ. ∆ύο ηµέρε̋ µετά από το ασηµένιο που είχε κατακτήσει, στα 200µ. µικτή̋ ατοµική̋, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 100µ. πεταλούδα! Η άλλη σηµερινή συµµετοχή ήταν αυτή του Χρήστου Μουζά στα πρωινά προκριµατικά. Ο 17χρονο̋ αθλητή̋, βελτίωσε το ατοµικό του ρεκόρ, σηµειώνοντα̋ χρόνο 4:31.79, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στον απογευµατινό τελικό του αγωνίσµατο̋, καθώ̋ κατέλαβε την δέκατη ένατη θέση.

Γιώργο̋ Μπαρτζώκα̋ είναι ο νέο̋ προπονητή̋ του Ολυµπιακού. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συµβολαίου διετού̋ διάρκεια̋ µε τον Έλληνα που δήλωσε: «Τιµή και ευθύνη για µένα. Ευχαριστώ του̋ κυρίου̋ Αγγελόπουλου̋ που µε επέλεξαν». Και συµπλήρωσε: « Είναι τιµή να εκπροσωπεί̋ ένα σύλλογο όπω̋ ο Ολυµπιακό̋ και νιώθω περήφανο̋ γι’ αυτό. Πρόκειται άλλωστε για του̋ Πρωταθλητέ̋ Ευρώπη̋ και Ελλάδα̋, µια οµάδα µε µεγάλη ιστορία. Το να την καθοδηγεί̋ αγωνιστικά δεν αποτελεί µόνο τιµή αλλά και ευθύνη. Απαιτείται εργατικότητα, µεθοδικότητα και κυρίω̋ αφοσίωση στο σύλλογο και σ’ όλα όσα αυτό̋ πρεσβεύει. Θέλω να ευχαριστήσω του̋ κυρίου̋ Αγγελόπουλου̋ που µε επέλεξαν να βοηθήσω την οµάδα να πετύχει κι άλλα σπουδαία πράγµατα». Ο Γιώργο̋ Μπαρτζώκα̋ το 2003 εντάχθηκεστο προπονητικό τιµ του Αµαρουσίου υπό τι̋ οδηγίε̋ του Παναγιώτη Γιαννάκη και σ’ αυτή τη θέση παρέµεινε ω̋ το 2006 έχοντα̋ συµµετάσχει στου̋ τελικό του πρωταθλήµατο̋ και του κυπέλλου το 2006 και στον τελικό τη̋ FIBA Euroleague το 2004. Από το 2006 έω̋ το 2009 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τη̋ Ολύµπια̋ Λάρισα̋ οδηγώντα̋ την οµάδα για δυο συνεχόµενε̋ σεζόν στα πλέι οφ τη̋ Α1. Η επιστροφή του στο Μαρούσι έγινε ω̋ πρώτο̋ τεχνικό̋ και συνδυάστηκε µε µια σπουδαία επιτυχία για την οµάδα. Η πρόκριση του Αµαρουσίου στο Τοπ-16 τη̋ Ευρωλίγκα και η εξαιρετική πορεία στο πρωτάθληµα του έδωσαν τον τίτλο του καλύτερου προπονητή τη̋ Α1. Η τελευταία του οµάδα πριν τον Ολυµπιακό ήταν ο Πανιώνιο̋ τον οποίο οδήγησε στην τρίτη θέση του πρωταθλήµατο̋ τη̋ σεζόν 2011-12»

«Φτωχή» η συγκοµιδή µεταλλίων από τα Τρικαλινά σωµατεία στο Πανελλήνιο Εφήβων-Νεανίδων και…σοκ από το θετικό δείγµα του Ρούτα

Ο Τηλέµαχο̋ Ρούτα̋ κινδυνεύει µε αποκλεισµό 2 ετών

Μαζεµένε̋ ήρθαν φέτο̋ οι µεγάλε̋ αγωνιστικέ̋ εκδηλώσει̋ του Στίβου στο πρωτο δίµηνο του καλοκαιριού αφού το 2012 είναι χρονιά Ολυµπιακών Αγώνων και αναγκαστικά το πρόγραµµα των πανελλήνιων πρωταθληµάτων του ΣΕΓΑΣ προσαρµόστηκε και κούµπωσε πάνω στο οργανόγραµµα τη̋ Οµοσπονδία̋ προ̋ διευκόλυνση των αθλητών που κυνηγούν όρια για το Λονδίνο

“Έπεσε” το ρεκόρ τη̋ Γρατσάνη Από τα Τρίκαλα, µετά τον αποκλεισµό του Ρούτα (που βρέθηκε θετικό̋ σε έλεγχο ντόπινγκ πριν το πανελλήνιο πρωτάθληµα), έµεινε µόνο ένα̋ αθλητή̋ που κυνηγά µε αξιώσει̋ το εισιτήριο συµµετοχή̋ στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋: Ο λόγο̋ για τον ∆ισκοβόλο του ΓΣΤ Γιώργο Τρέµο που πάντω̋ δεν τα πήγε καλά στο πρόσφατο ευρωπἀκό πρωτάθληµα. Ο τρικαλινό̋ πρωταθλητή̋ έχει πιάσει το χαµηλό όριο των Ολυµπιακών ,όµω̋ ο ΣΕΓΑΣ ζητά τι̋ υψηλέ̋ επιδόσει̋ για να παρουσιάσει ανταγωνιστική οµάδα στην πρωτεύουσα τη̋ Βρετανία̋. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση του Ρούτα, αυτή θα γραφτεί στην ιστορία ω̋ µια µαύρη σελίδα για τον Τρικαλινό Στίβο. Ο 24xρονο̋ Τρικαλινό̋ αθλητή̋ του Ηρακλή µπήκε σε προσωρινή διαθεσιµότητα έω̋ ότου εξετασθεί και το δεύτερο δείγµα, ενώ κινδυνεύει πλέον µε αποκλεισµό δύο ετών. Ο Ρούτα̋ είχε νικήσει στην κούρσα των 400µ µε νέο ατοµικό ρεκόρ 46.58 και είχε πιάσει το όριο για το Ευρωπἀκό Πρωτάθληµα του Ελσίνκι, όπου

Μεγάλη κούρσα από τι̋ αθλήτριε̋ του Χρήστου Παπαχρήστου στα «Τοφάλεια» όµω̋ δεν αγωνίστηκε.

Τα κορίτσια του Χρήστου Πάντω̋ το Σαββατοκύριακο οι καλέ̋ επιδόσει̋ ήρθαν από τι̋ αθλήτριε̋ του Χρ. Παπαχρήστου που συµµετείχαν στα Τοφάλεια τη̋ Πάτρα̋. Εκεί καταρρίφθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ 300 µέτρων Νέων Γυναικών τη̋ Τρικαλινή̋ Βίβιαν Γρατσάνη. Νέα κάτοχο̋ είναι πλέον η Αθηνά Κοίνη, η οποία διένυσε τα 3.000 µ. σε 9.15.89 και άφησε στην ιστορία το 9.33.04 που είχε κάνει η αθλήτρια του ∆ηµ Σούλα στι̋ 3/8/2012. Η 20χρονη Κοίνη έγινε έτσι η έκτη Ελληνίδα όλων των εποχών, στην κατηγορία των γυναικών. Σπουδαία εµφάνιση και νέο ατοµικό ρεκόρ και από την Αναστασία Καρακατσάνη που ακολούθησε. Η νεαρή, τερµάτισε σε 9.20.94, επίδοση που επίση̋ είναι κάτω από το προηγούµενο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων, αλλά και η 8η επίδο-

ση όλων των εποχών στι̋ γυναίκε̋. Οι δύο αθλήτριε̋ πήραν από την αρχή το προβάδισµα, µε την Καρακατσάνη να ηγείται στο µεγαλύτερο µέρο̋ τη̋ και την Κο˙νη να ανεβάζει ρυθµό στα τελευταία 300 µέτρα. Η µία βοηθούσε την άλλη στην κούρσα, αυτό µα̋ είπε και ο προπονητή̋ µα̋. Θέλαµε να σπάσουµε το ρεκόρ.

Τρία µετάλλια Εφήβων Στο περιθώριο των µεγάλων αγώνων και στη σκιά του ευρωπἀκού κύλησε και το πανελλήνιο πρωτάθληµα Εφήβων Νεανίδων που πραγµατοποιήθηκε στο Αλκαζάρ τη̋ Λάρισα̋ και εκεί βγήκαν διακρίσει̋ Τρικαλινών αθλητών. Από την εκπροσώπηση του Γυµναστικού στου̋ δρόµου̋ των εφήβων ήρθε το χάλκινο τη̋ οµάδα̋ σκυταλοδροµία̋ 4Χ400 , ενώ 3η θέση και χάλλκινο µετάλλιο κατέκτησε και ο ∆. Ζωγρά-

φο̋ στα 800µ µετά από πολύ δυνατό αγώνα. Χάλκινο µετάλλιο όµω̋ είχαµε και για τον Γ. Αγορίτσα τη̋ ΓΕΑΤ που συνέχισε τι̋ εξαιρετικέ̋ εµφανίσει̋ στα 200µ, όντα̋ ανεβασµένο̋ ψυχολογικά. Πάντω̋ η Θεσσαλία θα παίξει δυνατά και στο µέλλον για ανάλογε̋ µεγάλε̋ διοργανώσει̋ στον κλασικό αθλητισµό. Είναι γνωστό ότι µεταξύ περιφέρεια̋ και οµοσπονδία̋ υπάρχει ανοικτή γραµµή, κάτι που σηµείωσε και ο περιφερειάρχη̋ κ. Αγοραστό̋: «Με τον ΣΕΓΑΣ έχουµε ξεκινήσει µια µεγάλη συνεργασία για να έχουµε τέτοιου̋ αγώνε̋ στη Θεσσαλία και πιστεύουµε ότι θα έχουµε και άλλε̋ αντίστοιχε̋ διοργανώσει̋. Οι αγώνε̋ αυτοί στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η χώρα δίνουν µηνύµατα ότι µέσα από προσπάθεια, υποµονή και επιµονή πετυχαίνουνε αποτελέσµατα».

Πάει για διετή αποκλεισµό ο Ρούτα̋ Εν τω µεταξύ ακόµα δεν έχει κοπάσει ο… θόρυβο̋ από το θετικό δείγµα του Τηλέµαχου Ρούτα.

Η «Dream Team» και το στοίχηµα του Λονδίνου Π

έντε µέλη τη̋ οµάδα̋ που κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στου̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ του Πεκίνου, το 2008, συµπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Ηνωµένων Πολιτειών για τη διοργάνωση του Λονδίνου. Στη 12αδα των ΗΠΑ, λοιπόν, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο τη̋ αµερικανική̋ οµοσπον-

δία̋, Τζέρι Κολάντζελο, θα είναι και πάλι οι Λεµπρόν Τζέιµ̋, Κόµπι Μπράιαντ, Καρµέλο Άντονι, Κρι̋ Πολ και Ντερόν Ουίλιαµ̋, οι οποίοι επιστρέφουν για να ηγηθούν εκ νέου και να αποτελέσουν την «αιχµή του δόρατο̋» στο αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό µετάλλιο στο Λονδίνο. Την Ολυµπιακή οµάδα των ΗΠΑ αποτελούν οι

ακόλουθοι αθλητέ̋: Καρµέλο Άντονι, Τάισον Τσάντλερ (Νέα Υόρκη), Κόµπι Μπράιαντ (Λο̋ Άντζελε̋ Λέικερ̋), Κέβιν Ντουράντ, Τζέιµ̋ Χάρντεν, Ράσελ Ουέστµπρουκ (Οκλαχόµα Σίτι), Μπλέικ Γκρίφιν, Κρι̋ Πολ (Λο̋ Άντζελε̋ Κλίπερ̋), Αντρέ Ιγκουοντάλα (Φιλαδέλφεια), Λεµπρόν Τζέιµ̋ (Μἀάµι), Κέβιν Λοβ (Μινεσότα), Ντερόν Ουίλιαµ̋.


29

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Τα 14χρονα «ΠΟΥΛΙΑ» του Σ.Ε.Ο. έδωσαν ζωντάνια στην Πύλη! Φιλοξενήθηκαν επί µία εβδοµάδα στη «ΣΤΕΓΗ»

Π

αρά την τουριστική τη̋ υποβάθµιση η Πύλη λόγω τη̋ µη αξιοποίηση̋ τη̋ από την αδιαφορία τη̋ Τ.Α. και των ∆ηµάρχων τη̋ εδώ και 80 χρόνια, µε βασικό συνεργό του̋ κρατούντε̋ τη̋ Αθήνα̋, υπάρχουν άνθρωποι που επισκέπτονται αυτήν την κωµόπολη µε τι̋ σπάνιε̋ οµορφιέ̋ τη̋ και τα µοναδικά τη̋ Αρχαιολογικά µνηµεία προερχόµενοι απ’ όλα τα µέρη τη̋ Ελλάδα̋ αλλά και το εξωτερικό, µένοντα̋ έκθαµβοι και γοητευµένοι από την ολιγόωρη ή ολιγοήµερη παραµονή του̋ στην Πύλη. Με χαρά και µε µάτι αισιοδοξία̋ είδαµε την επίσκεψη στην Πύλη των δεκατεσσάρων παιδιών του κλάδου των «ΠΟΥΛΙΩΝ» του Σ.Ε.Ο. (Σώµατο̋ Ελλήνων Οδηγισµού) από την Λαµία µαζί µε τα δέκα παιδιά του ίδιου κλάδου τη̋ Τοπική̋ Εφορία̋ Τρικάλων του Σ.Ε.Ο., και διέµειναν για µια εβδοµάδα φιλοξενούµενα στο κτίριο τη̋ «ΣΤΕΓΗΣ», και είχαν την αµέριστη συµπαράσταση και φιλοξενία του ∆ήµου Πύλη̋, όπω̋ µα̋ δήλωσε η υπεύθυνη τη̋ Τοπική̋ Εφορία̋ Τρικάλων του Σώµατο̋ Ελληνικού Οδηγισµού κ. Ιφιγένεια Μπάντζιου. Μα̋ τόνισε η κ. Μπάτζιου ότι ο σκοπό̋ αυτό̋ των κατασκηνώσεων σε διάφορα µέρη τη̋ Ελλάδο̋ είναι να µυήσουµε τα παιδιά στο πνεύµα τη̋ φιλία̋, τη̋ γνωριµία̋ να µεταδώσουµε τον τρόπο επικοινωνία̋ και να γνωρίσουν καλύτερα την φύση. Τα παιδιά µε του̋ συνοδού̋, αρχηγού̋ τη̋ αποστολή̋, επισκέφθηκαν τα Λιβάδια Περτουλίου, την Τοξωτή Γέφυρα Πύλη̋, την Βυζαντινή εκκλησία τη̋ Πόρτα̋ Παναγιά̋. Προχθέ̋ Σάββατο στον χώρο τη̋ παιδική̋ χαρά̋ στο ∆ηµαρχείο Πύλη̋ παίξανε διάφορα παιχνίδια και οι παιδικέ̋ του̋ χαρούµενε̋ φωνέ̋ σκόρπισαν χαρά σ’ όλο τον χώρο σε συνδυασµό µε

τα µικρά παιδιά που περνούσαν χαρούµενα τι̋ ώρε̋ στι̋ κούνιε̋, συνοδευό-

µενα από του̋ γονεί̋. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Τα νέα από την Ορεινή Ελάτη

Τ

ο Σάββατο 23 Ιουνίου το BREVET Παλαµά διοργάνωσε σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Κ. (Ποδηλατικό Όµιλο Καρδίτσα̋, και τον ∆ήµο Πύλη̋, ποδηλατική διαδροµή 200 χιλ. που διέρχεται από το πεδινό και δυτικό ορεινό τµήµα τη̋ Θεσσαλία̋, µε την συµµετοχή 104 ατόµων. Στην Ελάτη επίση̋ εθεάθη, την Τρίτη 19 Ιουνίου, ο πρό-

εδρο̋ του Χαµόγελου του Παιδιού ο κ. Γιαννακάκο̋, µαζί µε την οµάδα του Στέλιου Βάσκου, ηθικά συµπαραστατόµενο̋ και χορηγό̋, για το εγχείρηµα του να διανύσει µε το ποδήλατό του την απόσταση Ελλάδα̋ – Βερολίνου και ξανά πάλι. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι την Κυριακή 24 Ιουνίου µετά την εκδήλωση του Ανταµώµατο̋ των Σαρακατσαναίων στα λιβάδια Περτουλίου επισκέφθηκαν το τουριστικό µέρο̋ τη̋ Ελάτη̋, η γνωστή τραγουδίστρια του δηµοτικού τραγουδιού κ. Γιώτα Γρίβα, ο µουσικό̋ παραγωγό̋ κ. Σταµατελάτο̋ µαζί µε την παρέα του̋ και γευµάτισαν στην ταβέρνα «ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ». Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Οι κολυµβητέ̋ τη̋ ΑΕΤ Τάσο̋ Κωτούλα̋ & Βένια Σπανού συµµετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στο ΟΑΚΑ

∆ιπλή συµµετοχή µε… κρυφέ̋ ελπίδε̋

Αρχίζει αύριο στο κολυµβητήριο του ΟΑΚΑ το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα κατηγοριών µε τη συµµετοχή κολυµβητών/τριων ηλικία̋ 13 έω̋ 18 ετών. Μετά από ένα χρόνο απουσία̋-πέρυσι έγινε στο Περιστέρι-το πρωτάθληµα ξαναγυρίζει στο φυσικό του χώρο προ̋ τέρψη όλων των αθλητών µια̋ και πέρυσι η ταλαιπωρία όλων ήταν µεγάλη λόγω ακαταλληλότητα̋ του κολυµβητηρίου. Στην κολυµβητική αυτή πανδαισία συµµετέχουν κάθε χρόνο οι καλύτεροι κολυµβητέ̋/τριε̋ που έπιασαν τα όρια συµµετοχή̋ για τα αγωνίσµατά του̋ και αποτελούν την αφρόκρεµα τη̋ ελληνική̋ κολύµβηση̋ στι̋ µικρέ̋ ηλικίε̋ και του̋ αυριανού̋ εκπροσώπου̋ τη̋ χώρα̋ µα̋. Από αυτή τη µεγάλη γιορτή δεν θα µπορούσαν να λείψουν τα εκλεκτά µέλη τη̋ Α.Ε.Τ., τη̋ κορυφαία̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ κολύµβηση̋ που κάθε χρόνο συµµετέχει και κάνει αισθητή την παρουσία̋ τη̋. Μετά την µεγάλη περσινή επιτυχία του Τάσου Κωτούλα που κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο στα 100µ. ελεύθερο των Παµπαίδων Β’(και 6η θέση στα 50 και 200µ. ελεύθερο) φέτο̋ τα πράγµατα άλλαξαν προ̋ το καλύτερο. Η παρέα µεγάλωσε και εκτό̋ του Τάσου Κωτούλα θα συµµετέχει για πρώτη φορά και η Βένια Σπανού στην κατηγορία των παγκορασίδων Β’. Οι αθλητέ̋ του Γιώργου Καρἀσκου µετά τι̋ επιτυχίε̋ του Χειµερινού Πρωταθλήµατο̋ Βορείου Ελλάδο̋ ρίχνονται στη µάχη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατο̋ µε κρυφέ̋ ελπίδε̋ ότι µπορούν να καταφέρουν κάτι καλό και φέτο̋. Ο Τάσο̋ Κωτούλα̋ θα συµµετάσχει στα αγωνίσµατα των 50, 100 & 200µ. ελεύθερο ενώ η Βένια Σπανού στα 50 , 100µ. ελεύθερο και 100 ύπτιο δείχνοντα̋ για άλλη µια φορά την ποιότητα του̋ , αφού τα όρια συµµετοχή̋ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Οι δύο αθλητέ̋ αναχωρούν σήµερα για την Αθήνα και αύριο το πρωί ρίχνονται στη µάχη των προκριµατικών µε του̋ καλύτερου̋ κολυµβητέ̋/τριε̋ όλη̋ τη̋ Ελλάδο̋ µε στόχο να µπορέσουν αρχικά να διεκδικήσουν τη συµµετοχή του̋ στου̋ τελικού̋ των αγωνισµάτων του̋. Για όσου̋ γνωρίζουν λίγο από το χώρο αυτό η συµµετοχή και µόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα είναι από µόνη τη̋ ένα σπουδαίο επίτευγµα πόσο µάλλον η συµµετοχή σε έναν τελικό και ένα καλό πλασάρισµα ή ένα µετάλλιο αποτελούν το τέλειο, αν αναλογιστεί κανεί̋ τι̋ άθλιε̋ συνθήκε̋ προετοιµασία̋ στο απαρχαιωµένο και προβληµατικό κολυµβητήριο τη̋ Μπάρα̋. Ειδικά φέτο̋ που µε τα προβλήµατα λόγω έλλειψη̋ θέρµανση̋ ή άλλων παραγόντων υπήρξαν πολλά κενά διαστήµατα που δυσκόλεψαν του̋ αθλητέ̋ να προετοιµαστούν ολοκληρωµένα. Παρά τα προβλήµατα όµω̋ τόσο ο Τάσο̋ Κωτούλα̋ όσο και η Βένια Σπανού αισιοδοξούν ότι θα πετύχουν του̋ στόχου̋ του̋ και θα κρατήσουν ψηλά το γόητρο τη̋ τρικαλινή̋ κολύµβηση̋ δείχνοντα̋ έτσι το δρόµο στου̋ ιθύνοντε̋ για βελτίωση των συνθηκών ώστε του χρόνου οι συµµετοχέ̋ περισσότερε̋.


30

ΤΟΠΙΚΑ Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου») ΣΗΜΕΡΑ

Εκπνέει η προθεσµία υποβολή̋ δικαιολογητικών για κοινωφελή εργασία στον ∆ήµο Καλαµπάκα̋. 08:00, Συνεδρίαση ∆.Σ. Συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων στο -υπό κατάληψη- ∆ηµαρχείο Τρικάλων για την συνέχιση ή µη των κινητοποιήσεων λόγω καθυστέρηση̋ καταβολή̋ δεδουλευµένων. Θα ακολουθήσει συνάντηση µε τον δήµαρχο κ. Χρ. Λάππα. 10:00-12µ., Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά 6-12 ετών), «Τα µονοπάτια των βιβλίων». Παιχνίδια γνωριµία̋ µε τα καινούργια βιβλία τη̋ Βιβλιοθήκη̋. 21:00, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο (“Φρούριο”), «ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» του ΣΟΦΟΚΛΗ, µε του̋ Αιµίλιο Χειλάκη, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Χρήστο Σαπουντζή, Κώστα Κορωναίο, Αλµπέρτο Φάι̋ κ.ά. Ελάφι Καλαµπάκα̋, Θέατρο Κούκλα̋, ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 9:00-11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ - Πλατεία ∆εσποτικού (για παιδιά 7-12 ετών) «Το νου σου στου̋ ήχου̋». Τα παιδιά θα φτιάξουν το δικό του̋ Top ten από ήχου̋: ήχοι που του̋ αρέσουν, ήχοι που του̋ τροµάζουν, ήχοι που του̋ κάνουν να γελάνε. Με τέτοια συλλογή ήχων στι̋ αποσκευέ̋ του̋ θα ακολουθήσει επίσκεψη σε κοντινή πλατεία για να συνδυάσουν την παρατηρητικότητα µε την ακοή. 20:00, Νοµαρχιακή Συνέλευση του Συνασπισµού Τρικάλων, στα Γραφεία του (Βύρωνο̋ 9), για την ανάδειξη νέα̋ Ν.Ε. Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο Καλαµπάκα̋, ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΗ, «Θα πηδήξω από το παράθυρο» - Κωµωδία του FEINTO. Χρυσοµηλιά Καλαµπάκα̋, Θέατρο Κούκλα̋, ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ.

10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 48ωρη πανελλαδική απεργία ξενοδοχὁπαλλήλων και εργαζοµένων στον επισιτισµό.

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 10:00-11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για µωρά 2-4 ετών και του̋ γονεί̋ του̋), «Μια φορά την εβδοµάδα µε το µωρό µου στη Βιβλιοθήκη». Η δεύτερη εβδοµαδιαία συνάντηση στη Βιβλιοθήκη µαµάδων ή µπαµπάδων µε τα µωρά του̋ για ανάγνωση βιβλίων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Ασπροκκλησιά Καλαµπάκα̋, Θέατρο Κούκλα̋, ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ. 21:00, Αίθουσα Παλαιού ∆ηµαρχείου, Γενική Συνέλευση Ε.Β.Ε. Φαρκαδόνα̋ & Περιχώρων. 21:15, Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρικκαίων, Ρεσιτάλ βιολιού από τον σολίστ Igor Aleksic. Στο πιάνο, η Jelena Deljanin. ∆ιοργανωτέ̋: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Ελληνικό̋ Ερυθρό̋ Σταυρό̋ µε την συνεργασία του ∆ήµου Τρικκαίων.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 10:00-11:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά από 5 ετών), «Ένα βιβλίο την εβδοµάδα: Οι διαδροµέ̋ των ηρώων». Αναγνώσει̋ βιβλίων µε συναρπαστικό τρόπο για να ασκήσουν τα παιδιά την ικανότητά του̋ να ακούν, να συγκεντρώνονται και να προσέχουν την εξέλιξη τη̋ ιστορία̋. Ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλία̋ µε πρωτοβουλία τη̋ Οµοσπονδία̋ Εµπορικών Συλλόγων Θεσσαλία̋, µε αντικείµενο το παραεµπόριο. 19:00-21:00, Παιδικό Τµήµα ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ (για παιδιά 10-15 ετών), «Ο χρόνο̋ που µα̋ χωρίζει… ο χρόνο̋ που µα̋ ενώνει». Κατασκευή χρονογραµµή̋ µε θέµα του̋ Ολυµπιακού̋ Αγώνε̋ από το 1896 έω̋ σήµερα από παιδιά µε ζωγραφιέ̋ και κολάζ φωτογραφιών από βιβλία τη̋ Βιβλιοθήκη̋. Κακοπλεύρι Καλαµπάκα̋, Θέατρο Κούκλα̋, ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ. Καστράκι Καλαµπάκα̋, Μουσική Βραδιά, Ορχήστρα Ν. Λίνου.

13 ΙΟΥΛΙΟΥ

10:00, Σ.Μ.Υ., τελετή ορκωµοσία̋ των µονίµων λοχιών τάξεω̋ 2012 «Υποστράτηγου ∆ηµητρίου Βλών». 21:30, Φιλύρα, ∆ηµοτικό Γήπεδο, Γιορτή Χοιρινού (είσοδο̋ 5 ευρώ). Καλαµπάκα, Πλατεία ∆ηµουλά, SIMPLE BLUE, Μουσικό Σχολείο Ν. Αφρική̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τι µα̋ άφησε η εβδοµάδα που πέρασε… ∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Ανεστάλη η λειτουργία του Ι.Κ.Α. Πύλη̋. Έχασαν τη χρο-

νιά οι ξενοδόχοι του Νοµού. Μόλι̋ στο 20% οι κρατήσει̋ για τη θερινή περίοδο! Παγωµένη η κίνηση και από το εσωτερικό τη̋ χώρα̋. Αιτήσει̋ για 300 θέσει̋ στον ∆ήµο Καλαµπάκα̋. Ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ έφθασε στο Μόναχο µε το ποδήλατό του και πήρε τον δρόµο τη̋ επιστροφή̋. Σιτηρά – κριθάρι: υπερτερεί ποσοτικά η (Τρικαλινή) παραγωγή, υστερεί ποιοτικά. Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη επίδοξο̋ διαρρήκτη̋ κεντρικού περιπτέρου στην πόλη τη̋ Καλαµπάκα̋. Αδυνατούν οι Ε.Α.Σ. να επιστρέψουν τα δάνεια που του̋ δόθηκαν το 2008 για τα δηµητριακά. Άρχισε η διαδικασία τη̋ νέα̋ απογραφή̋ των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. **Καλή χρονιά για τα µποστανικά το 2012.

ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ To ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρικκαίων µε απόφασή του (σ.σ.

απείχαν από την ψηφοφορία οι κύριοι Γιώργο̋ Καίκη̋, Κώστα̋ Τάσιο̋ και Αχιλλέα̋ Μισυρλή̋) «ξεκρέµασε» από τον… λαιµό τού -έγκλειστου στον Κορυδαλλό- Άκη Τσοχατζόπουλου το χρυσό µετάλλιο τη̋ πόλεω̋ και τον… έπαυσε από επίτιµο δηµότη!! Ο ∆ηµήτριο̋ Καλόγηρο̋ του Στεργίου, 79 ετών, κάτοικο̋ εν ζωή Πηγή̋, βρέθηκε νεκρό̋ σε αγροτικό δρόµο του χωριού, παραπλεύρω̋ στο µοτοποδήλατο που χρησιµοποιούσε για τι̋ µετακινήσει̋ του. Προσφυγή κατά παντό̋ υπευθύνου λόγω τη̋ µείωση̋ του κονδυλίου των εφηµεριών από την 5η Υ.ΠΕ. όσον αφορά το δηµόσιο νοσηλευτήριο, από την Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείου και Κέντρων Υγεία̋ Ν. Τρικάλων. 2.500 φίλοι (µόλι̋ σε πέντε ηµέρε̋) στην Πολιτική Κίνηση του (Τρικαλινού) Ηλία Μόσιαλου. 600 αιτήσει̋ στου̋ ∆ηµοτικού̋ Παιδικού̋ Σταθµού̋ τη̋ πόλεώ̋ µα̋ εξαιτία̋ τη̋ µείωση̋ των οικογενειακών εισοδηµάτων. Πήρε …σκούπα και καθαρίζει τι̋ γειτονιέ̋ ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων, µε… µπροστάρη τον αρµόδιο αντιδήµαρχο κ. Θεόδωρο Σπανό. Συνωστισµό̋ για µια θέση Κοινωφελού̋ Εργασία̋ στον ∆ήµο Καλαµπάκα̋. Αιτήσει̋ για πενταµηνίτε̋ στη Φαρκαδόνα. 70 θέσει̋ θα καλυφθούν στον ∆ήµο και άλλε̋ 10 στην ∆.Ε.Υ.Α.Φ. Τα νέα συλλογικά του̋ Όργανα εξέλεξαν οι ιατροί του Ι.Κ.Α. Τρικάλων. Πρώτο̋ σε ψήφου̋ (43 επί 50 ψηφισάντων) ο απερχόµενο̋ πρόεδρο̋ κ. Νίκο̋ Σακκά̋. 1.158 τα πρωτάκια τη̋ 11η̋ Σεπτεµβρίου 2012, βάσει των στοιχείων τη̋ Α’/θµια̋ Εκπ/ση̋ Τρικάλων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ «Θα δικαιωθούν όσοι κάνουν χρήση του Νόµου Κατσέλη (Ν.

3869/2010)», προέβλεψε, από τα Τρίκαλα, ο πρόεδρο̋ τη̋ Κίνηση̋ Πολιτών ∆ανειοληπτών κ. Γιώργο̋ Μπαρτζώκη̋ και… αποκάλυψε -εν εξελίξει- ενέργειε̋ για την δηµιουργία ενιαίου πολιτικού κινήµατο̋. Επεκτείνεται το επίδοµα ανεργία̋, το οποίο, πλέον, θα καταβάλλεται και στου̋ ελεύθερου̋ επαγγελµατίε̋ (360 ευρώ µηνιαίω̋). Εκ νέου πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Εµπορικών Συλλόγων Θεσσαλία̋ ο κ. Νίκο̋ Τζίκα̋. Στο νέο ∆.Σ. και 5 Τρικαλινοί: Χρήστο̋ Καλλέα̋ (α’ αντιπρόεδρο̋), Χρήστο̋ Μπλουγούρα̋ (γενικό̋ γραµµατέα̋), Αχιλλέα̋ Γκουγκουµάτη̋ (οικονοµικό̋ επόπτη̋), Στέλιο̋ Κούτσια̋ (αναπληρωτή̋ γενικό̋ γραµµατέα̋), Γιάννη̋ Τριανταφύλλου (µέλο̋). Συνελήφθησαν δύο αθίγγανε̋, οι οποίε̋ αποπειράθηκαν να κλέψουν βενζινοπώλη στην οδό Καλαµπάκα̋. Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο νεαροί, 20 και 21 ετών, οι οποίοι έκλεψαν εξαρτήµατα από µάνδρα σε παραποτάµια περιοχή του Πηνειού ιδιοκτησία̋ του

πρώην δηµάρχου Τρικκαίων κ. Κων/νου Παπαστεργίου. 14χρονο̋, από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι Ελασσόνα̋, τραυµατίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχηµα στη Φαρκαδόνα. Σοβαρό̋ τραυµατισµό̋ 22χρονου αλλοδαπού µοτοποδηλάτη στην Ασπροκκλησιά. Το «πράσινο σκουλήκι» τρύπωσε ξανά στι̋ Τρικαλινέ̋ βαµβακοφυτείε̋!

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Ουρέ̋ ανέργων σε Εργατὁπαλληλικό Κέντρο Τρικάλων και

∆ηµαρχεία Τρικκαίων, Πύλη̋, Φαρκαδόνα̋ για την υποβολή δικαιολογητικών όσον αφορά το Πρόγραµµα Κοινωφελού̋ Εργασία̋ (πεντάµηνη̋ διάρκεια̋, 863 θέσεων, 625 ευρώ µηνιαία αµοιβή, πλήρη̋ ασφάλιση). Περιφέρεια Θεσσαλία̋: Έργα 810.000 ευρώ στο Ν. Τρικάλων. Παρουσία του κ. Χριστόφορου Παπαδόπουλου, µέλου̋ του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου, διεξήχθη η πρώτη µετεκλογική ανοιχτή συνέλευση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ο οποίο̋ δικτυώνεται µε την τοπική κοινωνία. Βουτιά χωρί̋ τελειωµό στην αγορά Ι.Χ. Βλάβε̋ στο δίκτυο τη̋ ∆.Ε.Υ.Α.Τ., λόγω αυξηµένη̋ ζήτηση̋. Κλειστό, εξαιτία̋ έλλειψη̋ προσωπικού, παραµένει, από τι̋ αρχέ̋ του 2012, το Αθλητικό Μουσείο Τρικάλων! Πρώτη δύναµη η «Αγωνιστική Πρωτοβουλία̋» στι̋ εκλογέ̋ τη̋ Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. Κεντρική̋ & ∆υτική̋ Θεσσαλία̋.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ Λουκέτο στο ∆ηµαρχείο Τρικκαίων από του̋ µόνιµου̋ υπαλ-

λήλου̋, οι οποίοι διεκδικούν µισθό και επίδοµα καλοκαιρινή̋ αδεία̋. Εξαρθρώθηκε από τα Τµήµατα Ασφαλεία̋ Καρδίτσα̋, Τρικάλων & ΤΕΕ Γ.Α.∆.Π. Θεσσαλία̋ σπείρα που είχε ρηµάξει το γεωγραφικό µα̋ διαµέρισµα. Συνελήφθη ένα̋ Τούρκο̋ στα Τρίκαλα κι ένα̋ 53χρονο̋ Έλληνα̋, ενώ καταζητούνται τέσσερα ακόµη άτοµα. Σύλληψη 50χρονου από άνδρε̋ του Τµήµατο̋ Ασφαλεία̋ Τρικάλων για καλλιέργεια κάνναβη̋. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα δενδρύλλια ύψου̋ από 1 έω̋ 2,10 µέτρα. «Έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 78 ετών, από παθολογικά αίτια, ο πρώην πρόεδρο̋ του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων και διακεκριµένο µέλο̋ τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ Ιωάννη̋ Βοίλα̋, ο οποίο̋ δεν άντεξε το χαµό του 32χρονου γιου του, ∆ηµήτρη (σ.σ. τον περασµένο Φεβρουάριο). Άφησε πίσω του την σύζυγό του Σµαρώ και το έτερο τέκνο του, Σέργιο. Σε 797.933,24 ευρώ ανέρχεται το κόστο̋ ολοκλήρωση̋ του πολεοδοµικού σχεδίου τη̋ πόλεώ̋ µα̋. Ολοκληρώθηκε χωρί̋ προβλήµατα η διαδικασία υποβολή̋ µηχανογραφικών από του̋ Τρικαλινού̋ υποψηφίου̋ των Πανελλαδικών Εξετάσεων. «Απαραίτητη η συνέχιση του Προγράµµατο̋ “Βοήθεια στο Σπίτι”», κατά τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό, ο οποίο̋ είχε συνάντηση µε εργαζόµενου̋.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 500 στρέµµατα χορτολιβαδική̋ έκταση̋ αποτέφρωσε πυρκαγιά στο ∆.∆. Παναγίτσα̋ του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋. Επίσκεψη στον πεστροφογεννετικό σταθµό Ασπροποτάµου και το ∆ασαρχείο Καλαµπάκα̋ πραγµατοποίησε η γενική γραµµατέα̋ Θεσσαλία̋ – Στερεά̋ Ελλάδα̋ κα. Πόπη Γερακούδη, η οποία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την µονάδα ξυλοκατασκευών.

13, 14, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

9ο ROCKING UNDER THE ROCKS FESTIVAL, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαµπάκα̋.

14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Trees Party στο ∆ασάκι ∆ενδροχωρίου Τρικάλων.

Έω̋ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οµαδική έκθεση ζωγραφική̋ συνεργατών («Πριν το καλοκαίρι») στην Γκαλερί ALMA.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ

21:30, Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο («Φρούριο»), Επιθεώρηση, «Τι Βουλή θα παραδώσει̋ µωρή», µε του̋ Άννα Παναγιωτοπούλου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Χρύσα Ρώπα, Αντώνη Καφετζόπουλο κ.ά.

20-23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ετήσια εµποροπανήγυρη Καλαµπάκα̋ (πλησίον Σιδηροδροµικού Σταθµού).

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κρήνη, «Αντάµωµα µε την Παράδοση», παρουσίαση παραδοσιακών χορών απ’ όλα τα χορευτικά τµήµατα του οικείου Πολιτιστικού Συλλόγου και γλέντι, µε ζωντανή ορχήστρα, για όλο τον κόσµο.

Απασχόληση και δωρεάν µετακίνηση στο Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλία̋ Ένα ακόµη, νέο, πρόγραµµα υλοποιεί το ΚΕΚ Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλία̋, µε έδρα τα Τρίκαλα, εξασφαλίζοντα̋ µάλιστα επιπλέον παροχέ̋ για του̋ δικαιούχου̋, όπω̋ η δωρεάν µετακίνηση προ̋ και από το ΚΕΚ από διάφορε̋ περιοχέ̋ του Νοµού. Τη περίοδο αυτή υλοποιείται επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτιση̋ µε τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» το οποίο πέρα του τυπικού προγράµµατο̋ κατάρτιση̋ διάρκεια̋ 100 ωρών στι̋ ενότητε̋: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Χρήση διαδικτύου

∆ηµιουργία βάσεων δεδοµένων Παρουσιάσεων Προσφέρει και τι̋ ακόλουθε̋ επιπλέον παροχέ̋: 1) Κάλυψη εξόδων µετακίνηση̋ προ̋ και από το ΚΕΚ 2) a. ∆ωρεάν µαθήµατα ενισχυτική̋ διδασκαλία̋ πέραν των υποχρεωτικών που θα καλύπτουν τι̋ ανάγκε̋ τη̋ πιστοποίηση̋. b. Προσοµοίωση εξετάσεων πιστοποίηση̋ για την καλύτερη υποστήριξη των καταρτιζοµένων. 3) a. Παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, cd`s αυτοεκπαίδευση̋) b. Κωδικό̋ πρόσβαση̋ σε σύστηµα τηλεκατάρτιση̋, c. Τηλεκατάρτιση για τι̋ τεχνικέ̋ εύρεση̋ εργασία̋, d. ∆ωρεάν συµµετοχή στι̋ επαναληπτικέ̋ εξετάσει̋ πιστοποίηση̋.


«Η ΕΣΕΕ ελπίζει σε ένα «εµπορικό καλοκαίρι» Με την έναρξη των θερινών εκπτώσεων», την προσεχή ∆ευτέρα

Ε

π’ ευκαιρία τη̋ έναρξη̋ διενέργεια̋ των θερινών εκπτώσεων τη ∆ευτέρα 16 Ιουλίου, που θα λήξουν την Παρασκευή 31 Αυγούστου, η ΕΣΕΕ απέστειλε οδηγίε̋ προ̋ τι̋ εµπορικέ̋ επιχειρήσει̋ και του̋ Εµπορικού̋ Συλλόγου̋ µέλη τη̋ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι: 1. Η αναγραφή διπλή̋ τιµή̋, δηλαδή τη̋ παλαιά̋ (συνήθω̋ διαγραµµένη̋) και τη̋ νέα̋ τιµή̋ των πρὀόντων που πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εµφανή σηµεία του καταστήµατο̋ και

31

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

οπωσδήποτε στα σηµεία όπου αυτά (τα πρὀόντα) εκτίθενται. 2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωση̋ δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια τη̋ επιχείρηση̋ εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»). 3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια τη̋ κάθε επιχείρηση̋. 4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προ̋ τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να αν-

«Έφυγε» στα 78 του χρόνια ο Γιάννη̋ Βο˙λα̋ Ο Γιάννη̋ Βο˙λα̋ ήταν φίλο̋ αυτή̋ τη̋ εφηµερίδα̋, την οποία εκτιµούσε ιδιαίτερα και πάντα επιθυµούσε οι δηµόσιε̋ γραπτέ̋ παρεµβάσει̋ του, που ήταν συχνέ̋ και ουσιαστικέ̋, να φιλοξενούνται και στο «διάλογο». Επέµενε µάλιστα να προσκοµίζει ο ίδιο̋ στα γραφεία µα̋ τα επιµεληµένα γραπτά του, αν και τεχνικά µπορούσε να γίνει και µέσω email, για να υπάρχει και η «ζωντανή» επικοινωνία. Ο Γιάννη̋ Βο˙λα̋ έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τον γιό του ∆ηµήτρη, που τόσο ξαφνικά χάθηκε τον περασµένο Φεβρουάριο στα 32 του µόλι̋ χρόνια. Θυµάµαι µε πόση αγωνία µε ρωτούσε την προεκλογική περίοδο, το φθινόπωρο του 2010, για το «τι ακούγεται για τον ∆ηµήτρη, θα καταφέρει να εκλεγεί; Είναι καλό παιδί και θέλει να προσφέρει στην πόλη»… Ο χαµό̋ του ∆ηµήτρη έπεσε υπερβολικά βαρύ̋ για τον Γιάννη Βο˙λα. ∆εν τον αποδέχθηκε ποτέ αν και τον αντιµετώπισε µε αξιοπρέπεια. Και τελικά δεν άντεξε. «Έφυγε» µε την ελπίδα πω̋ ίσω̋ και να ξανασυναντήσει τον ∆ηµήτρη του. Από το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ τα Τρίκαλα έχασαν έναν από του̋ ανθρώπου̋ που άφησαν έντονα τα ίχνη του περάσµατο̋ του̋ απ’ αυτή την πόλη. Ο Γιάννη̋ Βο˙λα̋, επίτιµο̋ πρόεδρο̋ του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων έφυγε στα 78 του χρόνια και κηδεύτηκε το απόγευµα του Σαββάτου. Ο «διάλογο̋» εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπητήρια στη σύζυγό του Σµαρώ και στον γιό του Σέργιο και εύχεται ο χρόνο̋ να απαλύνει τον πόνο του̋. ∆.Κ.

ΛΙΠΑΣ TRAVEL Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: • 2ήµερε̋ προσκυνηµατικέ̋ εκδροµέ̋ στην «ΤΗΝΟ» στι̋ 21-22 Ιουλίου & 28-29 Ιουλίου. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ • 3ήµερε̋ εκδροµέ̋ στο «ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ»-«ΠΡΕΒΕΖΑΠΑΡΓΑ» από 20-22 Ιουλίου και 27-28 Ιουλίου (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 100,00 ευρώ) • 8ήµερε̋ διακοπέ̋ στην «ΑΙ∆ΗΨΟ» στι̋ 10-17 & 17-24 Ιουλίου (περιλαµβάνει: ξενοδοχείο, ηµιδιατροφή, καράβι, µεταφορά µε λεωφορείο) ΠΡΟΣΦΟΡΑ 180,00 ευρώ. *Πακέτα καλοκαιρινών διακοπών, κρουαζιέρε̋, εξωτικά ταξίδια, ακτοπλὀκά & αεροπορικά εισιτήρια. * Ενηµερωθείτε για τι̋ εκδροµέ̋ του γραφείου µα̋ µέσω διαδικτύου στο www.mystores.gr (lipas travel) Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 243103658830168. e-mail: lipastr@otenet.gr

ταποκρίνεται προ̋ την αναγγελία, οικονοµικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από του̋ συναδέλφου̋, γιατί οι κυρώσει̋ είναι βαρύτατε̋ και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθου̋. Ειδικότερα: Όσοι παραβαίνουν τι̋ διατάξει̋ του νόµου διώκονται ποινικά και τιµωρούνται µε φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, του̋ επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ποσού ίσου µε το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγµατοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπή̋, µπορεί να αυξάνεται µέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών τη̋ συγκεκριµένη̋ επιχείρηση̋. Αν οι εκπτώσει̋ είναι ανακριβεί̋ ή παραπλανητικέ̋ ω̋ προ̋ το ποσοστό του̋ ή ω̋ προ̋ την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προ-

̓όντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφή̋ απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα τη̋ παράβαση̋. Το εµπόριο έχει ξεχωριστέ̋ προσδοκίε̋ από αυτέ̋ τι̋ τακτικέ̋ εκπτώσει̋, καθώ̋ αποτελούν µία ανάσα µέσα στην βαθύτατη κρίση. Καλούµε του̋ Έλληνε̋ καταναλωτέ̋ να εµπιστευθούν και πάλι τι̋ οργανωµένε̋ εµπορικέ̋ επιχειρήσει̋ και όχι το παρεµπόριο και του̋ διαβεβαιώνουµε ότι, µέσα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα εξαντλήσουµε όλα τα διαθέσιµα περιθώρια για την κατά το δυνατόν καλύτερη τιµολόγηση των πρὀόντων που προσφέρουµε. Τέλο̋, στο διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσει̋ µπορούν να ενεργούν 10ήµερα προσφορών, που στο µυαλό του καταναλωτή λειτουργούν εισαγωγικά ω̋ «προποµπό̋» τη̋ κύρια̋ περιόδου των θερινών τακτικών εκπτώσεων. ΚΑΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΑΘΗΚΕ άδεια οδήγηση̋ αυτοκινήτου στο όνοµα ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Παρακαλείται όποιο̋ τη βρει να την παραδώσει στα γραφεία µα̋ ή στο αστυνοµικό τµήµα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ δυάρι (µία κρεβατοκάµαρα) στο Πάρκο Νέα̋ Αγχιάλου Βόλου, πολύ κοντά στην παραλία και µε µεγάλη βεράντα. Τιµή 55.000 ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6970 832 962

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία, 1ο̋ όροφο̋, στην Αγία Μονή. Πληροφ.: 24310-72188, 697 6093773. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµό̋ ζαχαροπλαστείου σε άριστη κατάσταση. Πληρ.: 6978 424491. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη πέτρινη κατοικία στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων. Τιµή 25.000 ευρώ. Πληρ.: 6936 805947.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α Πωλείται διαµέρισµα 97τµ, υπερυψωµένου ισογείου, διαµπερέ̋, στο κέντρο, στα 40.000 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται studio, 24τµ, 4ου ορόφου, στο κέντρο τη̋ Λάρισα̋, τιµή 15.000,00 ευρώ, συζητήσιµη. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988. Πωλείται οικόπεδο 466τµ, στο Νερἀδοχώρι, τιµή 80.000,00 ευρώ. Μπούγλα Βίκυ, τηλ.: 2431063988.

Από ασφαλιστικό γραφείο ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ω̋ 30 ετών, για πρωινή απασχόληση για γραµµατειακή υποστήριξη. Πρὁπηρεσία επιθυµητή. Αποστολή βιογραφικών στο trikalatrust@gmail.com

ΚΗ∆ΕΙΑ Την λατρευτή µα̋ µητέρα και γιαγιά

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ Ετών 100 Θανούσα, κηδεύουµε σήµερα και ώρα 10 π.µ. εκ τη̋ οικία̋ µα̋ στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστανιά̋ Καλαµπάκα̋. Παρακαλούνται οι συγγενεί̋ και φίλοι όπω̋ προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά τη̋. ΚΑΣΤΑΝΙΑ 9-7-2012 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειο̋ και Βούλα Μπαµπούκα, Ιάκωβο̋ και Ευαγγελία Μπαµπούκα, ∆ηµήτριο̋ και Στυλιανή Μπαµπούκα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΗΜ: Την τελετή επιµελείται το γραφείο Τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογο̋ Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων προσκαλεί τι̋ οικογένειε̋ µέλη του να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα οικογενειακών διακοπών που διαµορφώθηκε ειδικά για τα µέλη του σε συνεργασία µε την Αθλητική Κατασκήνωση «ΣΚΟΥΡΑΣ» στην περιοχή Ν. Φώκιε̋ Χαλκιδική̋,δίπλα σε µια από τι̋ οµορφότερε̋ παραλίε̋ τη̋ µαγευτική̋ Κασσάνδρα̋. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: διαµονή 5-8 ατόµων σε αυτόνοµο -για κάθε οικογένεια- ενιαίο χώρο και σε νεόδµητη πτέρυγα, πλήρη διατροφή για του̋ ενήλικε̋ και (4) γεύµατα για τα παιδιά έω̋ 16 ετών, 24ωρη ιατρική φροντίδα, προαιρετική συµµετοχή των παιδιών στι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ κατασκήνωση̋, δωρεάν διατροφή και διαµονή στα µέλη κάτω των 6 ετών, έκπτωση στη συνδροµή άνω του 50%, δυνατότητα χρήση̋ ασφαλιστικού ταµείου, συµµέτοχη παιδιών και γονέων σε κοινέ̋ δραστηριότητε̋-διαγωνισµού̋ και πολλέ̋ άλλε̋ εκπλήξει̋..!!!!! Περίοδο̋ φιλοξενεία̋: από 17-8-2012 έω̋ 24-8-2012 (7 διανυκτερεύσει̋) Πληροφορίε̋: γραµµ. Συλλόγου- 2431027370 Πρ. Συλλ.κ. Λάσκο Στ.- 6980 39 70 70 Υπ. προγρ/το̋ κ. Τυράκη ∆.-6977 29 36 35

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ενοικιάζεται χώρο̋ 1000 τ.µ. ενιαίο̋ ή χωρισµένο̋ σε 600 + 400 τ.µ. σε διώροφο κατάστηµα ευρισκόµενο στο 4ο χλµ. Π.Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισα̋ (πλησίον ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ), Μεγαλοχώρι Τρικάλων κατάλληλο για ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ κλπ. Πληροφορίε̋ κ.κ. Κώστα & Ηλία τηλ : 24310-56047

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Στο 4ο χλµ. Π.Ε.Ο. Τρικάλων – Λαρίση̋ (Μεγαλοχώρι, 150µ. πριν τον ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ) στεγάζεται ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΒΑΣΙΛΟΣ στην οποία τα υπάρχοντα εκθέµατα – λόγω κατάργηση̋ τµήµατο̋ - πωλούνται σε τιµέ̋ κάτω του κόστου̋. Ώρε̋ καταστηµάτων. Πληροφορίε̋ τηλ: 24310-56047.

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ∆ιατίθενται από υπόλοιπο στοκ ειδών υγιεινή̋ εµπορευµάτων αποθήκη̋, σε τιµέ̋ ευκαιρία̋, νιπτήρε̋, λεκάνε̋, µπαταρίε̋, µπανιέρε̋ κλπ, (ιδιαίτερα ξεχωριστά κοµµάτια) στο 4ο χλµ. Τρικάλων – Λαρίση̋ (Μεγαλοχώρι, πριν τον Μαρινόπουλο). Ώρε̋ καταστηµάτων. Πληροφορίε̋ τηλ: 24310-56047.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Τετραήµερη εκδροµή στην Μυτιλήνη (Άγιο Ραφαήλ, Αγιάσο, Καλονή, Ι.Μ. Λειµώνο̋, Πέτρα, κάστρο Μήθυµνα̋, Ταξιάρχη στο Μανταµάδο κ.ά.). Από 3 έω̋ 6 Ιουλίου. • ∆ιήµερη εκδροµή στα Καλάβρυτα, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο, Ι.Μ. Κερνίτσα̋, Παν. Τρυπητή, βόλτα µε τον οδοντωτό από ∆ιακοπτό στα Καλάβρυτα διασχίζοντα̋ το φαράγγι του Βουρἀκού. Στι̋ 7 και 8 Ιουλίου. • Εκδροµή στην ΤΗΝΟ. Στι̋ 7 και 8 Ιουλίου Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24, τηλ. 2431030500, 39740, κιν. 6932222325

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (λόγω συνταξιοδότηση̋). Η/Υ - ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ µε σταθερή και µεγάλη πελατεία. Πληροφορίε̋ τηλ. 6972226626

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Φαρµακείο, σε κεντρικό σηµείο των Τρικάλων, λόγω συνταξιοδότηση̋. Πληροφορίε̋ 6978186057, 6973738408.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ευκαιρία!!Πωλείται ταβέρνα - ψησταριά µε χαµηλό ενοίκιο, πλήρω̋ εξοπλισµένη στην περιοχή «ΜΑΝΑΒΙΚΑ». Τηλ. 6947 786 173.


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Να του̋ ζήσει ο µικρό̋ Γιώργο̋

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ «ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE»

Ξεχωριστή µουσική live µε την επιµέλεια του Νίκου Μουρατίδη

Ο Νίκο̋ Μουρατίδη̋ στο “MOYZAKI PALACE” ενώ συνοµιλεί µε συνεργάτε̋ του “διαλόγου” και του “ζω”

Αυτό το καλοκαίρι τα βράδυα τη̋ Παρασκευή̋ έχουν ξεχωριστό χρώµα στη ∆υτική Θεσσαλία και συγκεκριµένα

πλα στην πισίνα και κάτω από το φω̋ του φεγγαριού και των αστεριών. Την περασµένη Παρασκευή το «ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE» φιλοξένησε τον γνωστό µουσικό παραγωγό ΝΙΚΟ ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η ο οποίο̋ πα-

στο πανέµορφο «ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE», που δεσπόζει στο λόφο του Μουζακίου. Η διεύθυνση του διοργανώνει ξεχωριστά µουσικά event µε γνωστού̋ καλλιτέχνε̋ για την ψυχαγωγία τόσο των πελατών του ξενοδοχείου αλλά και όποιον επιθυµεί να περάσει µερικέ̋ ξεχωριστέ̋ ώρε̋ στον πανέµορφο χώρο, δί-

ρουσίασε στο ∆υτικοθεσσαλικό κοινό δύο νέα µουσικά ταλέντα, τον ΡΩΜΑΝΟ και τον ΜΑΥΡΙΚΙΟ, δύο νέα παιδιά που ερµήνευσαν γνωστά έντεχνα αλλά και λἀκά τραγούδια, αποσπώντα̋ το χειροκρότηµα όλων. Την προσεχή Παρασκευή ο Νίκο̋ Μουρατίδη̋ θα παρουσιάσει στον ίδιο χώρο την Κέλλυ Καλτσή, το κορίτσι

Κέλλυ Καλτσή

Οι γονεί̋ Περικλή̋ Βασιλείου και Βασιλική Γραδούλα, υπάλληλοι του ∆ήµου Πύλη̋, βάπτισαν χθε̋ τον µικρό του̋ γιο στην εκκλησία τη̋ Πόρτα̋ Παναγιά̋. Το Μυστήριο ετέλεσε ο πρεσβύτερο̋ Φώτιο̋ Κωτούλα̋. Νονό̋, ο Γεώργιο̋ Βασ. Πανάγο̋, ο οποίο̋ έδωσε στο νεοφώτιστο το όνοµα Γεώργιο̋. ∆ιπλά χαρούµενο̋ ο παππού̋ Γεώργιο̋ Βασιλείου, πατέρα̋ του Περικλή και πρώην ∆ήµαρχο̋ Πύλη̋. Μετά το πέρα̋ του ιερού Μυστηρίου, οι καλεσµένοι ευχήθηκαν στου̋ γονεί̋ και το νονό να του̋ ζήσει ο οµορφούλη̋ µπόµπιρα̋ και… πήραν το δώρο του̋: ένα αναψυκτικό & µια µίνι γλάστρα µε βασιλικό. Ακολούθησε µικρή δε-

ξίωση στην Κρεπερί L.GUSTO του Σπύρου Γραδούλα (Πύλη). Εκεί κόπηκε και η τούρτα των γενεθλίων. Ο “δ” εύχεται στο νονό και του̋ γονεί̋ να του̋ ζήσει ο τρισχαριτωµένο̋ Γεώργιο̋. Αλ. Τζήµα̋

Για σωστή ψυχαγωγία!

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416 CMYK

που εντυπωσίασε στο XFACTOR, σε ένα συγκλονιστικό Live και φέτο̋ εµφανίζεται µαζί µε τον Στέλιο Ρόκκο και τον ∆ήµο Αναστασιάδη.σ ΣΗΜ: Αξίζει να τονισθεί πω̋ οι τιµέ̋ στο «ΜΟΥΖΑΚΙ

Ο Ρωµανό̋ και ο Μαυρίκιο̋ PALACE», είναι ιδιαίτερα προσιτέ̋ και τι̋ βραδιέ̋ µουσική̋ και πω̋ υπάρχει δυνατότητα είτε για ποτό, καφέ-παγωτό-αναψυκτικό, είτε για φαγητό. Για reserve στο 2445043450 ΣΗΜ 2: Την προσεχή ∆ευτέρα ο Νίκο̋ Μουρατίδη̋ µιλά στο «ζω» για τι̋ µουσικέ̋ βραδιέ̋ στο «ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE» αλλά και για το µουσικό φεστιβάλ που διοργανώνει την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου στο KAZARMA HOTEL, στη Λίµνη Πλαστήρα.

09-07-2012 DIALOGOS  

09-07-2012 DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA