Page 1

Στο Ελληνόκαστρο

Μία µακάβρια εικόνα αντίκρισαν οι πυροσβέστε̋ τη̋ πυροσβεστική̋ υπηρεσία̋ Τρικάλων χθε̋ το απόγευµα, όταν κλήθηκαν να κατασβήσουν πυρκαγιά σε οικόπεδο στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων. Μόλι̋ ολοκληρώθηκε το έργο τη̋ κατάσβεση̋, στην έρευνα που έκαναν οι πυροσβέστε̋, βρήκαν απανθρακωµένο έναν 88χρονο, κάτοικο Ελληνοκάστρου. Πιθανώ̋ ο άτυχο̋ ηλικιωµένο̋ να προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά και να έχασε τι̋ αισθήσει̋ του. Το ανακριτικό έργο έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, όσον αφορά τη φωτιά. Βέβαια µετά τη διαδικασία τη̋ νεκροψία̋ – νεκροτοµή̋ που θα ακολουθηθεί, θα διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Στο σηµείο κατέφθασαν άνδρε̋ τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κλήθηκαν και τα παιδιά του 88χρονου να κάνουν την αναγνώριση.

Αποκλειστική συνέντευξη στον «δ» Σελ. 5

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 817 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Άνοιξε για τα καλά η... όρεξη των «Τρὀκανών»

Εκλογέ̋ και µετά νέο µνηµόνιο! ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα Μανάβικα

Άνοιξαν ταβέρνα και ζαχαροπλαστείο!

Σε κύκλωµα αρχαιοκαπηλία̋

CMYK

Η ∆Η.ΣΥ. θα µπει στη Βουλή

EBÄÏ ÌÁ ÄÉ ÁÉ Á Å ÖÇ ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

∆ύο Τρικαλινοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Σάββατο µεγάλη επιχείρηση τη̋ Αστυνοµία̋ σε 13 Νοµού̋ τη Βόρεια̋ Ελλάδα̋, για µεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλία̋. Σύµφωνα µε αποκλειστικέ̋ πληροφορίε̋ του trikalavoice έχουν ήδη συλληφθεί και δυο Τρικαλινοί… Συνολικά µέχρι χθε̋ είχαν γίνει 43 συλλήψει̋, ενώ έχουν βρεθεί χιλιάδε̋ αρχαία νοµίσµατα, καθώ̋ επίση̋ όπλα και ανιχνευτέ̋ µετάλλων. Έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 8.000 νοµίσµατα. Ένα από αυτά, που εµφανίζει τον Μεγάλο Αλέξανδρο θεωρείται ότι αξίζει άνω των 3 εκατοµµυρίων ευρώ. Εκτό̋ από τα νοµίσµατα έχουν κατασχεθεί δεκάδε̋ άλλα αντικείµενα, όπω̋ φύλλα χρυσού, αγαλµατίδια, µεγάλα αγάλµατα, αγγεία, και δεκάδε̋ άλλα αντικείµενα.

Ν. Αραµπατζή

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Απανθρακώθηκε 88χρονο̋

Άνετη νίκη του ΑΟΤ Ολόκληρη η αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου σε 12 σελίδε̋

Άγνωστοι δράστε̋ διέρρηξαν τα ξηµερώµατα τη̋ Κυριακή̋ το ζαχαροπλαστείο «Μέγα» και την ταβέρνα «Βαρούσι» στα Μανάβικα… Από το ζαχαροπλαστείο σχεδόν ξήλωσαν όλη τη πόρτα, αλλά έφυγαν άρον-άρον, πιθανόν γιατί έγιναν αντιληπτοί από περαστικού̋, χωρί̋ να πάρουν ούτε λεφτά, ούτε… γλυκά!... Από το «Βαρούσι» πήραν κάτι λίγα χρήµατα 20-30 ευρώ που είχε η ταµειακή. Είναι η πολλοστή φορά που δράστε̋ χτυπάνε στην περιοχή, ενώ το µάλλον ανησυχητικό είναι ότι τη φορά αυτή έδρασαν… Σαββατόβραδο, που είναι αρκετό̋ κόσµο̋ έξω!!!...

 Ενώ οι κάλπε̋ «κλείδωσαν» για τι̋ 29

Απριλίου ή τι̋ 6 Μα˙ου, έρχονται στο φω̋ σενάρια για «µνηµόνιο 3» τον Ιούνιο στο οποίο θα προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του εφάπαξ και η δραµατική συρρίκνωση των αποζηµιώσεων λόγω απόλυση̋! Αναλυτικά στη Σελ. 23

ΣΥΡΙΖΑ

«Προσφεύγει» στην κοινωνία ζητώντα̋ αριστερή ενότητα Σελ. 2 & 3


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Εµπεδώνουν την παράταξή του̋. Θα του̋ αφήσουµε; (Ποιοι λόγοι του̋ αναγκάζουν να «συρθούν» σε εκλογέ̋) Ο κύβο̋ ερρίφθη. Πιθανότατα στι̋ 29 Απριλίου θα στηθούν κάλπε̋. Εκλογέ̋ θα διεξαχθούν τότε και όχι µία ή δύο εβδοµάδε̋ αργότερα, γιατί στο ενδεχόµενο αυτό θα συµπέσουν µε τα τρία χρόνια έλευση̋ στη χώρα µα̋ των κατοχικών δυνάµεων των Μνηµονίων - προφανώ̋ όσοι συνειδητά άνοιξαν «την πόρτα του Άδη», θα αποφύγουν τα γενέθλια να είναι σε προεκλογική περίοδο. Κατάδηλα, το κυρίαρχο πολιτικό σύστηµα, εντό̋, αλλά και οι συνοδοιπόροι του στην Εσπερία και µαΤου Ηλία Σιαφάκα κρύτερα, δεν επιθυµούν τη διενέργεια εκλογών. Γνωρίζουν ότι µετά τη διεξαγωγή του̋, θα απολέσουν τον υφιστάµενο συσχετισµό δυνάµεων στη Βουλή ενώ -κυρίω̋- στην κοινωνία, οι ψευδαισθήσει̋, αυταπάτε̋, ο φόβο̋ και η ηττοπάθεια θα συντριβούν µπροστά στι̋ πέτρε̋ τη̋ πραγµατικότητα̋. Όµω̋ οι εκλογέ̋ είναι αναπόφευκτε̋. Όχι γιατί τι̋ ζητάει η όποια Αριστερά ή τι̋ επιβάλλει η Νέα ∆ηµοκρατία. Κάλπε̋ θα στηθούν για δύο, ανυπέρβλητου̋ λόγου̋. Αφενό̋ επειδή, αν ο λαό̋ δεν φτάσει στο παραβάν, είναι σφόδρα πιθανό να µαζευτεί στι̋ πλατείε̋ και στου̋ δρόµου̋ -και αυτό θέλουν παντί µέσο να το αποφύγουν- και αφετέρου γιατί το επόµενο χρονικό διάστηµα έχει δροµολογηθεί να υλοποιηθούν τόσο βάρβαρα αντιλἀκά µέτρα που µόνο µετεκλογικά είναι εφικτό να λάβουν χώρα. ∆εν είναι ούτε τυχαίο, ούτε τεχνικό θέµα, που η υποβολή και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων µετατέθηκε για µετά τον Ιούνιο. Οι εκλογέ̋ συνεπώ̋ «άντε πόρτα̋». Έτοιµα βέβαια, σχεδιασµένα και συµπεφωνηµένα, είναι και τα σχέδιά του̋, σε ότι αφορά το µετεκλογικό τοπίο. Οι δηλώσει̋ Λοβέρδου που αναµφίβολα δεν έγιναν ερήµην, του κ. Βενιζέλου, οι συζητήσει̋ εντό̋ του ΠΑΣΟΚ, τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ αλλά και των άλλων κοµµάτων, των εν δυνάµει εταίρων, οι παρεµβάσει̋ στο δηµόσιο διάλογο, οι συναφεί̋ ορατέ̋ ή άδηλε̋ ζυµώσει̋ και διεργασίε̋, όλε̋ αυτέ̋ στοχεύουν στην προλείανση του εδάφου̋ για τη συγκρότηση των Μεγάλων Συνασπισµών. Η ακριβή̋ µορφή που θα έχει αυτή η νέα (;) κυβερνητική Παράταξη – γιατί περί Παράταξη̋ πρόκειται- είναι ακόµα προ̋ διερεύνηση, αλλά προδήλω̋ δευτερεύουσα σηµασία έχει. Πιθανότερο είναι την Παράταξη να τη συγκροτούν η Νέα ∆ηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ µε πρωθυπουργό τον κ. Σαµαρά. Το σενάριο τελεί υπό αίρεση γιατί ο αρχηγό̋ τη̋ Ν∆ φαίνεται να προκρίνει, αρχικά, σχέδιο µε τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό, όχι βέβαια τον κ. Παπαδήµο, προκειµένου να γίνουν σύντοµα νέε̋ εκλογέ̋ και να αποκτήσει την πολυπόθητη για αυτόν αυτοδυναµία. Η φαινοµενικά «παρδαλή» αυτή κυβέρνηση –επί τη̋ ουσία̋ δεν είναι «παρδαλή», αλλά οµόχρωµη και Παραταξιακή- θα αναλάβει να συνεχίσει την ολετηριακή για τη χώρα, την κοινωνία και του̋ πολίτε̋, ακολουθούµενη πολιτική και αφού εκµετρήσει το βίο τη̋ -που µάλλον θα είναι σύντοµο̋- θα παραδώσει σε µία άλλη οµοµήτρια, προερχόµενη από την ίδια Παράταξη κυβέρνηση, στην οποία επικεφαλή̋ θα είναι ο κ. Βενιζέλο̋ ή άλλο στέλεχο̋ του σηµερινού ΠΑΣΟΚ. Εν τω µεταξύ, όποιο πρόσωπο και αν ηγείται, η φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση και η υποδούλωση θα διευρύνονται, το δίληµµα «ευρώ ή χρεοκοπία» το οποίο εν τοι̋ πράγµασι, είναι άθροισµα -και χρεοκοπία και δραχµή- θα συνεχίσει να τίθεται εκβιαστικά, ενισχυµένο µε νέε̋ ψεύτικε̋ αυταπάτε̋ επενδυδεµένε̋, ότι «οσονούπω αλλάζουν οι συσχετισµοί σε Ευρώπη και Αµερική, εκλέγεται ο Ολάντ στη Γαλλία, επανεκλέγεται και στη δεύτερη θητεία του εφαρµόζει πιο ριζοσπαστική πολιτική ο Οµπάµα, εξοβελίζεται η Μέρκελ και το ευρωοµόλογο είναι θέµα χρόνου». Τα σχέδια τη̋ µεγάλη̋ Παράταξη̋ που σήµερα κυβερνά και κατεδαφίζει τη χώρα, δεν θα µείνουν «επί χάρτου», αν ο λαό̋ δεν αντιδράσει άµεσα, ψύχραιµα, συλλογικά και ιδεολογικοποιηµένα. Θα υλοποιηθούν και θα µα̋ φτάσουν στον απροσµέτρητο «πάτο του βαρελιού» αν όλοι εµεί̋, ο κάθε πολίτη̋ που πλήττεται, πολυεπίπεδα, βάναυσα, δεν αντιληφθεί ότι περιµένοντα̋ τι̋ εκλογέ̋, τι̋ κάλπε̋, την καταµέτρηση των ψήφων, δυνητικά θα έχει φτάσει στο αδιέξοδο, στο µη αναστρέψιµο. Αναµφίβολα η ψήφο̋ ενό̋ εκάστου -ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία έχει το δικό τη̋ ειδικό βάρο̋- θα είναι όµω̋ µοιραία λάθο̋, στην εν πολλαί̋ φενάκη αυτή̋ να του̋ αφήσουµε απρόσκοπτα, χωρί̋ πορείε̋ και πλατείε̋, να ετοιµάσουν το έδαφο̋ για το µεγάλο του Συνασπισµό, την εµπέδωση τη̋ νέα̋ (;) Παράταξή̋ του̋.

Μάκη̋ Σπαθή̋:

Στρατηγική επιλογή για το ΣΥΡΙΖΑ η ενότητα τη̋ Αριστερά̋ Λίγο πριν αρχίσει η χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων είχαµε µια ενδιαφέρουσα συζήτηση µε το µέλο̋ τη̋ Γραµµατεία̋ του, τον Μάκη Σπαθή. Ζητώντα̋ του να µα̋ σχολιάσει την σφοδρή επίθεση κατά του κόµµατο̋ του από τον αρθρογράφο του «ΒΗΜΑΤΟΣ» Σήφη Πολυµίλη (βλέπε χθεσινό «ΒΗΜΑ», σελ. 8) µα̋ είπε τα εξή̋: ∆εν είναι µόνο ο κ. Πολυµίλη̋ που ξαφνικά «ανακάλυψε» πω̋ ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί… λἀκίστικη πολιτική. Οι επιθέσει̋ κατά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κατά τη̋ αριστερά̋ γενικά ξεκίνησαν από τον Σαµαρά και τον Βενιζέλο (µέσα στη Βουλή) και όσο πλησιάζουµε προ̋ τι̋ εκλογέ̋ θα ενταθούν, τόσο από τα µνηµονιακά κόµµατα όσο και από τα µεγάλα ΜΜΕ. Αυτό γίνεται γιατί αυτή τη φορά φοβούνται αληθινά την αριστερά και τα ποσοστά τη̋.

Να γιατί φοβούνται τώρα τι̋ εκλογέ̋… Το αντιµνηµονιακό µένο̋ των πολιτών είναι σε τέτοια ύψη αυτή τη στιγµή που έφθασε να δώσει ποσοστό 4% στο κόµµα του… Καµµένου, το οποίο ανακοινώθηκε µέσω διαδικτύου πριν λίγε̋ µόνο ηµέρε̋! Την ίδια στιγµή που, κυρίω̋ γι’ αυτό το λόγο δηλαδή επειδή ήταν και είναι υπέρ του µνηµονίου, η ∆Η.ΣΥ. τη̋ Ντόρα̋ Μπακογιάννη κινείται συνεχώ̋ γύρω στο 3% αν και το «Μητσοτακέικο» έχει φανατικού̋ φίλου̋ σε κάθε Περιφέρεια τη̋ χώρα̋ και όχι µόνο στην Κρήτη. Να γιατί λοιπόν οι Βρυξέλλε̋ (και το Βερολίνο), αλλά και οι µνηµονιακέ̋ δυνάµει̋ τη̋ Ελλάδα̋ φοβούνται τόσο πολύ την προσφυγή στι̋ κάλπε̋ και τρέµουν για το αποτέλεσµα που θα βγάλουν οι προσεχεί̋ εκλογέ̋… «δ»

Ο Γιώργο̋ Χονδρό̋ και ο Μάκη̋ Σπαθή̋ χθε̋ στο «Φρούριο»

Στην επισήµανση µα̋ πω̋ εκείνο που θα «φόβιζε» αληθινά τα µνηµονιακά κόµµατα θα ήταν η εκλογική και προγραµµατική συµφωνία τη̋ αριστερά̋, κάτι που πλέον φαντάζει αδύνατο, για τι̋ προσεχεί̋ τουλάχιστον εκλογέ̋, ο κ. Σπαθή̋ απαντώντα̋ στο ερώτηµα µα̋ για το αν τελικά χωρίζουν τόσο πολλά τα αριστερά κόµµατα, µα̋ είπε:

Το ΚΚΕ διατυµπανίζει πω̋ όλα τα προβλήµατα του λαού θα λυθούν σ’ ένα άλλο σύστηµα, σοσιαλιστικό. Μέχρι τότε όµω̋ τι κάνουµε; Απλώ̋ θα διαµαρτυρόµαστε για όσα µα̋ συµβαίνουν; Η ∆ΗΜΑΡ πιστεύει ότι µπορεί να νεκραναστηθεί το δοκιµασµένο και ξεπερασµένο µοντέλο τη̋ κεντροαριστερά̋, τη̋ σοσιαλδηµοκρατία̋. Και απευθύνεται ουσιαστικά στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Το αίτηµα για ένα διαφορετικό πόλο εξουσία̋ από το σύνολο των δυνάµεων τη̋ αριστερά̋ δεν είναι φαντασίωση του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα αλλά αίτηµα τη̋ κοινωνία̋. Για µα̋, στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό̋ θα είναι κεντρικό̋ πολιτικό̋ µα̋ στόχο̋, στόχο̋ διαχρονικό̋ και όχι στιγµή̋, θα είναι µια προσπάθεια µακρά̋ πνοή̋ και µετά τι̋ εκλογέ̋… ∆ηµ. Κρούπη̋

∆ουλειέ̋ µε το Σουδάν µε… προξενητή τον Αργυρούση! Το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκε στην πόλη µα̋ ο πρέσβη̋ του Σουδάν κ. Αλή Σαντίκ, επιστρέφοντα̋ από επίσκεψη σε πρότυπο αγρόκτηµα στην «ΑΝΟΙΞΗ» Γρεβενών, το οποίο διευθύνει ο συµπολίτη̋ µα̋ κ. Μιχάλη̋ Στεργίου. Το Σουδάν, που τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋ έχει απασχολήσει αρνητικά τη διεθνή επικαιρότητα λόγω των εµφύλιων σπαραγµών, φαίνεται πω̋ σιγά – σιγά βρίσκει το δρόµο τη̋ ανάπτυξη̋ και δηµιουργούνται εκεί αρκετέ̋ επενδυτικέ̋ ευκαιρίε̋. Γι’ αυτέ̋ ακριβώ̋ τι̋ ευκαιρίε̋ συζήτησαν το βράδυ του Σαββάτου σε δείπνο στην ταβέρνα «ΧΑΝΙ» ο κ. Σαντίκ µε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο Μιχαλάκη και… διερµηνέα τον γνωστό συνάδελφο και διευθυντή του Ράδιο Ζυγό̋ κ. Κώστα Αργυρούση, ο οποίο̋ γνώρισε το Σουδάν µέσω επίσκεψή̋ του εκεί για τι̋ ανάγκε̋ γυρισµάτων τη̋ εκποµπή̋ του στο «ASTRA TV». Χθε̋ ο κ. Σαντίκ συνέχισε τι̋ επαφέ̋ του στη Θεσσαλία και συναντήθηκε µε τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό µε τον οποίο συζήτησε τι̋ δυνατότητε̋ για επενδύσει̋ Θεσσαλών επιχειρηµατιών στο Σουδάν. ΣΗΜ.: Η φωτό είναι από το trikalaola.gr ∆.Κ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ NA EINAI KAI ETΣΙ...

Εσύ µου φαίνεσαι σαν ΠΑΣΟΚ! Τί κάνει̋ στη ∆Η.ΣΥΜ.;

ΣΗΜ.: Η φωτό είναι από το trikalanews και απαθανατίζει κοινωνική συνάντηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚκαι υπουργού Χρήστου Οικονόµου µε την υπεύθυνη του Τοµέα Αγροτικού τη̋ ∆ΗΜ.ΣΥΜ. τη̋ κ. Νίκη̋ Αραµπατζή.

Εσύ µου φαίνεσαι σαν... Κατσέλη. Είσαι ακόµη ΠΑΣΟΚ;

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Όπω̋ τονίσθηκε στη χθεσινή Γ.Σ. του στο «ΦΡΟΥΡΙΟ»

«Κολληµένο̋» ο ΣΥΡΙΖΑ µε την Ενότητα τη̋ Αριστερά̋ Κεντρικό̋ στόχο̋ τη̋ προεκλογική̋ του καµπάνια̋ θα είναι να µην υπάρξει αυτοδυναµία τη̋ Ν.∆. αλλά ούτε και ω̋ άθροισµα να µην είναι πλειοψηφία οι µνηµονιακέ̋ δυνάµει̋ Του ∆ηµήτρη Κρούπη Εκλογική εκκίνηση για τον ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων χθε̋, µε την πραγµατοποίηση Γενική̋ Συνέλευση̋ στο «ΦΡΟΥΡΙΟ». Με την παρουσία του µέλου̋ τη̋ Γραµµατεία̋ Μάκη Σπαθή, συζητήθηκαν τόσο οι τρέχουσε̋ πολιτικέ̋ εξελίξει̋ αλλά κυρίω̋ το πώ̋ θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από δω και στο εξή̋ και ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο. Από το προσεχέ̋ Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει πανελλαδική εξόρµηση για να… συναντήσει την κοινωνία αφού σύµφωνα µε τον κ. Σπαθή: «Τέρµα οι κουβέντε̋. Πάµε στην κοινωνία, στου̋ τόπου̋ δουλειά̋. Πάµε να συναντήσουµε του̋ πολίτε̋ και να του̋ εξηγήσουµε το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα πράγµατα έχουν φθάσει στο απροχώρητο. Ο κόσµο̋ δεν αντέχει άλλο». Ο ΣΥΡΙΖΑ σ’αυτή την προεκλογική µάχη αλλά και στη συνέχεια θα έχει ω̋ κεντρικό άξονα τη̋ πολιτική̋ του πρόταση̋ την ανάγκη τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, το οποίο δεν θα είναι

λε̋ επειδή πλέον αναγκάζονται να προσφύγουν στι̋ κάλπε̋. Στόχο̋ αυτών των ψευδὁποσχέσεων, σύµφωνα µε τον κ. Σπαθή, είναι να ανακοπεί η στροφή των πολιτών προ̋ την Αριστερά. Γιατί σήµερα ΝΑΙ, η αριστερά είναι το αντίπαλο δέο̋, δεν είναι µόνο µία δύναµη διαµαρτυρία̋ αλλά ο

ΜΕΤΩΠΟ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ αλλά ΜΕΤΩΠΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. «Πρέπει σ’ αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋ ο κόσµο̋ να εµπιστευτεί την ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πρέπει µε την ψήφο του να πιέσει για ενότητα τη̋ αριστερά̋, για ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Και πρέπει να στείλει αυτό το µήνυµα κυρίω̋ µε την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η µοναδική δύναµη του χώρου που έχει και θα έχει ω̋ στόχο την ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», τόνισε ο κ. Σπαθή̋. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί του̋ πολίτε̋ να στηρίξουν τι̋ αντιµνηµονιακέ̋ δυνάµει̋ «γιατί σ’ αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋ δεν πρέπει να υπάρξει ούτε αυτοδυναµία, ούτε άθροισµα

πλειοψηφικό των µνηµονιακών δυνάµεων». Επίση̋ ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί του̋ πολίτε̋ να µην ξεγελασθούν από το δήθεν «χαλάρωµα» τη̋ σκληρή̋ λιτότητα̋ και τα δήθεν αναπτυξιακά µέτρα που άρχισαν να υπόσχονται τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ τόσο η κυβέρνηση των Αθηνών όσο και οι Βρυξέλ-

άλλο̋ πόλο̋ εξουσία̋, η άλλη πρόταση διακυβέρνηση̋ τη̋ χώρα̋, διακυβέρνηση̋ υπέρ των πολιτών και όχι υπερ του κεφαλαίου, κατέληξε ο οµιλητή̋. Ακολούθησε πλούσιο̋ διάλογο̋ για το πώ̋ θα οργανωθεί καλύτερα, πανελλαδικά αλλά και τοπικά ή Πολιτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ.

∆ηµοτική αρχή υπό το µηδέν Γράφαµε τι̋ προάλλε̋ το πόσο κοστίζει στο ελληνικό δηµόσιο η δηµοτική αρχή του ∆ήµου Τρικκαίων. Αναφέραµε συγκεκριµένα ότι ο ∆ήµαρχο̋, ο Πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι επτά Αντιδήµαρχοι και ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ του ∆ήµου µα̋ «κοστίζουν» (µεικτά) 29.000 ευρώ το µήνα και καλούσαµε τον κάθε Τρικαλινό πολίτη να αναλογιστεί εάν η δηµοτική αρΤου χή τη̋ πόλη̋ µα̋ ανταποκρίνεΣωτήρη Κύρµπα ται στα καθήκοντά τη̋ και µε το έργο που παράγει απολαµβάνει επάξια του̋ µισθού̋ τη̋. Το σχόλιο - κατά τη συνήθη πρακτική τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ - δεν απαντήθηκε. Κάτι που ήταν αναµενόµενο καθώ̋ δεν ήταν δυνατόν να αµφισβητηθούν τα ποσά τα οποία καταβάλλονται µηνιαίω̋, όπω̋ επίση̋ δεν ήταν δυνατόν να αµφισβητηθεί η παντελή̋ απουσία έργων τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ που να δικαιολογεί, αν µη τι άλλο, την παρουσία επτά (!!) Αντιδηµάρχων στον ∆ήµο Τρικκαίων. Αφού λοιπόν η δηµοτική αρχή συνεχίζει να… σφυρίζει αδιάφορα, την ώρα που ο Τρικαλινό̋ και γενικότερα ο Ελληνικό̋ λαό̋ στενάζει κάτω από το βάρο̋ του επερχόµενου νέου εργασιακού µεσαίωνα, εµεί̋ απλά θα επιµείνουµε να ζητάµε από αυτού̋ που υπήρξαν σηµαιοφόροι του Μνηµονίου και τη̋ προσφυγή̋ στο ∆ιεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο, συνέπεια λόγων και πράξεων. Και για όσου̋ σπεύσουν - εκ του πονηρού - να παρερµηνεύσουν την κριτική µα̋, προφανώ̋ δεν αµφισβητούµε τον θεσµό του ∆ηµάρχου όπω̋ και αυτόν του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θεσµοί που αποτελούν το κύτταρο τη̋ ∆ηµοκρατία̋ µα̋. Οι… υπόλοιποι όµω̋ τι ακριβώ̋ αντιπροσωπεύουν και κυρίω̋ ποιο ακριβώ̋ είναι το αντίτιµο τη̋ προσφορά̋ του̋ έτσι ώστε σε καιρού̋ χαλεπού̋ να απολαµβάνουν δικαίω̋ του̋ παχυλού̋ µισθού̋ του̋; ∆υστυχώ̋ για την πόλη η απάντηση είναι µία: Μηδέν. Για να είµαστε µάλιστα απολύτω̋ ακριβεί̋ θα λέγαµε ότι η σωστή απάντηση είναι… υπό το µηδέν! Αντί ίχνου̋ έργου που να δικαιολογεί την παρουσία τη̋, η δηµοτική αρχή του ∆ήµου Τρικκαίων καταγράφεται ω̋ η πρώτη στην ιστορία του τόπου µα̋ που αντί να ανοίξει, κλείνει σχολεία, αντί να κατασκευάσει και να ιδρύσει, κλείνει µουσεία, αντί να αυξήσει και να εµπλουτίσει το δίκτυο τη̋ κοινωνική̋ προστασία̋, καταργεί Βρεφονηπιακού̋ Σταθµού̋ και απονεκρώνει τα ΚΑΠΗ, έχοντα̋ απαρέγκλιτα επιλέξει να είναι άξιο̋ συµπαραστάτη̋ τη̋ ανάλγητη̋ κυβερνητική̋ πολιτική̋. Οι συνθήκε̋ δεινή̋ οικονοµική̋ κρίση̋ κάθε άλλο παρά δικαιολογούν την απουσία και απραξία τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋. Αντίθετα σε συνθήκε̋ όπου αρκετοί συµπολίτε̋ µα̋ έχουν φθάσει στα όρια τη̋ εξαθλίωση̋, ο ∆ήµο̋ είναι αυτό̋ που θα έπρεπε να είναι δίπλα, να του̋ στηρίζει, και κυρίω̋ να έχει στήσει κοινωνικό δίχτυ προστασία̋ του̋. Μήπω̋ οι δηµοτικοί µα̋ άρχοντε̋ ακολούθησαν το παράδειγµα των Ιταλών ∆ηµάρχων Τζοβάνι Μοσκατιέλο (∆ήµαρχο̋ Μπαρονίσι) και Μάρκο Γκάλντι (∆ήµαρχο̋ Κάβα Ντε Τιρένι) που έδωσαν έναν µισθό του̋ υπέρ των Ελλήνων; Μήπω̋ οι δηµοτικοί µα̋ άρχοντε̋ προτίµησαν να µιµηθούν τον ∆ήµαρχο Παλλήνη̋ Αθανάσιο Ζούτσο και Γαλατσίου Κυριάκο Τσίρο, οι οποίοι, µε πρωτοβουλία των ∆ήµων του̋ διένειµαν, χωρί̋ την παρέµβαση µεσαζόντων, πατάτε̋ Νευροκοπίου σε πολύ χαµηλέ̋ τιµέ̋; Μήπω̋ οι δηµοτικοί µα̋ άρχοντε̋ µετείχαν στο µέτωπο κατά τη̋ λαίλαπα̋ των µέτρων λιτότητα̋ που πλήττουν όχι µόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπω̋ έκαναν οι ∆ήµαρχοι Ηρακλείου Αττική̋ Παντελή̋ Βλασσόπουλο̋, Νέα̋ Ιωνία̋ Ηρακλή̋ Γκότση̋, Μεταµόρφωση̋ Μιλτιάδη̋ Καρπέτα̋ και Λυκόβρυση̋-Πεύκη̋ ∆ηµήτρη̋ Φωκιανό̋; Όχι βέβαια. Αντ’αυτών προτιµούν να στρογγυλοκάθονται στι̋ θέσει̋ του̋, να απολαµβάνουν του̋ µισθού̋ του̋ και (που και που) να εκστοµίζουν κάποια αµπελοφιλοσοφία, έτσι για να µην του̋… ξεχνάµε. Υ.Γ.: Τα 29.000 ευρώ τον µήνα αντιστοιχούν σε περίπου 360.000 ευρώ τον χρόνο. Ποσό που επίση̋ αντιστοιχεί στην κατασκευή ενό̋ Νηπιαγωγείου ή στα ετήσια καύσιµα που προµηθεύεται ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων για την κίνηση όλων των τροχοφόρων του και την θέρµανση των σχολικών µονάδων τη̋ πόλη̋…


4

ΤΟΠΙΚΑ Συνάντηση περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ µε τον ∆ιαχειριστή του Ταµείου Αστική̋ Ανάπτυξη̋ Jessica

Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ προωθεί την ηλεκτροκίνηση του Θεσσαλικού Σιδηροδρόµου Σε συνέχεια τη̋ επιλογή̋ από την Ευρωπἀκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), διαχειριστή του Ταµείου Αστική̋ Ανάπτυξη̋ Θεσσαλία̋ και τη̋ υπογραφή̋ τη̋ Επιχειρησιακή̋ Συµφωνία̋ µεταξύ ΕΤΕπ και Τράπεζα̋ Πειραιώ̋ στι̋ 9 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε σήµερα συνάντηση του περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ και τη̋ ηγεσία̋ τη̋ Τράπεζα̋. Ο περιφερειάρχη̋ κ. Αγοραστό̋ τόνισε ότι είναι «ένα πρωτοπόρο και δύσκολο εγχείρηµα, για τα ελληνικά δεδοµένα. Πρόκειται για ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που µια επιτυχηµένη πρώτη εφαρµογή θα δηµιουργήσει τι̋ πρὁποθέσει̋ αξιοποίησή̋ αυτού και στο µέλλον. Η Πε-

ριφέρεια Θεσσαλία̋ προκρίνει το έργο του Θεσσαλικού σιδηρόδροµου. Στι̋ συµπράττουσε̋ αρχέ̋ (Τράπεζα Πειραιώ̋ και ΟΣΕ) εναπόκειται η γρήγορη και σωστή υλοποίηση του έργου. Εµεί̋ θα παρακολουθούµε από κοντά και θα παρεµβαίνουµε όπου χρειαστεί, προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο». Όπω̋ ανέφερε ο κ. Αγοραστό̋ σύντοµα θα υπάρξει κοινή συνάντηση µεταξύ φορέων τη̋ Θεσσαλία̋ όπω̋ η ΠΕ∆, ∆ήµοι απ’ όλη τη Θεσσαλία και το διαχειριστή του Ταµείου, για την ενηµέρωση στα πλαίσια τη̋ υλοποίηση̋ του Προγράµµατο̋. Η Τράπεζα διαχειριστή̋ του Ταµείο Αστική̋ Ανάπτυξη̋ Θεσσαλία̋, θα εκδώσει ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντο̋ προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν από το µηχανισµό JESSICA, επενδύσει̋ σε έργα αστική̋ ανάπτυξη̋ στην Περιφέρεια Θεσσαλία̋. Η Αιρετή Περιφέρεια, σύµφωνα και µε την κοινωνική διαβούλευση που είχε πραγµατοποιηθεί, προτείνει ω̋ έργο µε εµφανή κοινωνική και περιβαλλοντική υπεραξία και σύµφωνα µε του̋ όρου̋, που θέτει το χρηµατοδοτικό εργαλείο (ανταποδοτικότητα, ωριµότητα έργου, συµµετοχή ιδίων κεφαλαίων κλπ) την αναβάθµιση τη̋ σιδηροδροµική̋ γραµµή̋ Λάρισα̋ – Βόλου και Παλαιοφάρσαλων – Καλαµπάκα̋, την αξιοποίηση των τερµατικών σταθµών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα προέκυπτε από τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων γραµµών στο σύνολο του Θεσσαλικού Σιδηρόδροµου. Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκ µέρου̋ τη̋ Πειραιώ̋ Real Estate, ο καθηγητή̋ Γεώργιο̋ Παπἀωάννου– ∆/νων Σύµβουλο̋, o Παν Καπετανάκο̋. – Manager, ο Χαρ Μπάτσιο̋. – Γενικό̋ ∆/ντη̋, και ο Νικ. Μαγριπή̋ ∆/ντη̋ τη̋ Περιφ/κη̋ ∆/νση̋ Θεσσαλία̋ τη̋ Τράπεζα̋ Πειραιώ̋. Εκ µέρου̋ τη̋ ∆ιαχειριστική̋ Αρχή̋, συµµετείχε η Σοφολόγη Κατ. – Πρ/νη Μονάδα̋ Παρακολούθηση̋ Έργων ΕΣΠΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Από την ∆ΕΚΑ Τρικάλων και τα Γραφεία Σχ. ∆ραστηριοτήτων

Ηµερίδα για την Μείωση των Οικιακών Οργανικών Αποβλήτων Το Σάββατο 10 Μαρτίου στο Μύλο Ματσόπουλου Μετά την επιτυχηµένη πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατο̋ οικιακή̋ κοµποστοποίηση̋ µε την διανοµή ειδικών κάδων σε ενδιαφερόµενου̋ πολίτε̋, η ∆ΕΚΑ Τρικάλων µε τη συνεργασία των Γραφείων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων τη̋ Α/θµια̋ και Β/θµια̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων, διοργανώνουν ηµερίδα µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα διαχείριση̋ αστικών αποβλήτων και ειδικότερα τη µείωση των οικιακών οργανικών αποβλήτων µέσω τη̋ κοµποστοποίηση̋ του̋. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 στι̋ 09.00 π.µ. στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στο Μύλο Ματσόπουλου. Βασικό̋ στόχο̋ είναι να ενηµερωθούν πληρέστερα για το θέµα, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται µε προγράµµατα περιβαλλοντική̋ εκπαίδευση̋ αλλά και γενικότερα όλοι οι ενδιαφερόµενοι πολίτε̋, για τα οφέλη τη̋ αξιοποίηση̋ οργανικών υλικών µέσω τη̋ κοµποστοποίηση̋ και τη̋ µετατροπή̋ του̋ σε φυσικό λίπασµα αλλά γενικότερα για τα οφέλη που προ-

κύπτουν για το περιβάλλον από τη µείωση αυτών των απορριµµάτων. Η ηµερίδα θα αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρο̋ θα πραγµατοποιηθούν εισηγήσει̋ σχετικέ̋ µε θέµατα διαχείριση̋ αποβλήτων και κοµποστοποίηση̋, ενώ στο δεύτερο θα

διεξαχθούν βιωµατικά εργαστήρια όπου οι συµµετέχοντε̋ θα χωριστούν σε οµάδε̋ και θα κατασκευάσουν ένα µικρό οικιακό κοµποστοποιητή. Τα εργαστήρια αλλά και ορισµένε̋ από τι̋ εισηγήσει̋, θα γίνουν από εξειδικευµένα στελέχη του Κέν-

τρου Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ (ΚΠΕ) ∆ραπετσώνα̋ που διαθέτουν µεγάλη εµπειρία από τη διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων. Το ακριβέ̋ πρόγραµµα τη̋ ηµερίδα̋ θα ανακοινωθεί τι̋ επόµενε̋ µέρε̋. Στο χώρο τη̋ ηµερίδα̋ θα υπάρχει επίση̋ και µικρή έκθεση µέσων και πρὀόντων κοµποστοποίηση̋. Λόγω τη̋ περιορισµένη̋ δυνατότητα̋ συµµετοχή̋ στα Βιωµατικά Εργαστήρια, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν έγκαιρα συµµετοχή στα Γραφεία Σχολικών ∆ραστηριοτήτων τη̋ Β/θµια̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων (τηλ.: 2341046453, κα Ελένη Τζιότζιου). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα̋, ενώ σε όσου̋ συµµετάσχουν, θα χορηγηθούν βεβαιώσει̋ παρακολούθηση̋. Οι παραπάνω δράσει̋ εντάσσονται στα πλαίσια υλοποίηση̋ του Προγράµµατο̋ Ευρωπἀκή̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ «Μεσογειακό̋ Χώρο̋» (PROGRAM MED) µε τίτλο «Waste Management as Policy Tools for Corporate Governance» WASMAN, στο οποίο η ∆.Ε.Κ.Α. Τρικάλων συµµετέχει ω̋ εταίρο̋.

Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων στηρίζει την ενηµερωτική εκστρατεία κατά του AIDS Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων στηρίζοντα̋ κάθε προσπάθεια ενηµέρωση̋, ευαισθητοποίηση̋ και εκπαίδευση̋ των πολιτών όλων των ηλικιών, κυρίω̋ όµω̋ των νέων, σε θέµατα υγεία̋, συµµετέχει στην ενηµερωτική εκστρατεία για το AIDS µε θέµα: «Αλυσίδα ζωή̋ – ∆ώστε τα χέρια» που υλοποιεί το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη̋ Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π. ΝΟ.), Γραφείο Θεσσαλονίκη̋ και η 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλία̋ & Στερεά̋ Ελλάδα̋. Στο πλαίσιο αυτό κλιµάκιο αποτελούµενο από στελέχη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και εθελοντέ̋ των υπηρεσιών υγεία̋ αρµοδιότητα̋ τη̋ 5η̋ Υγειονοµική̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ & Στερεά̋ Ελλάδα̋ θα βρίσκονται στα Τρίκαλα τη ∆ευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012, όπου µε τη συνεργασία

του ∆ήµου θα πραγµατοποιήσουν σειρά ενηµερωτικών δράσεων. Συγκεκριµένα, θα στηθεί ενηµερωτικό περίπτερο στην αρχή τη̋ Ασκληπιού (στη συµβολή των οδών Ασκληπιού & Απόλλωνο̋, έµπροσθεν καταστήµατο̋ Jackson Hall), από όπου θα µοιράζονται φυλλάδια στου̋ διερχόµενου̋ πολίτε̋, ενώ στο πλαίσιο τη̋ δράση̋ θα διανεµηθεί ενηµερωτικό υλικό για το AIDS

σε καταστήµατα του εµπορικού κέντρου τη̋ πόλη̋, σε καφετέριε̋, σχολεία, δηµοτικέ̋ και δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋. Την πρώτη ηµέρα και ώρα 12.00 µ. θα δοθεί συνέντευξη Τύπου από τον ∆ήµαρχο Τρικκαίων και την υπεύθυνη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στη Θεσσαλονίκη, κ. Φανή Γκόµα, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί µε εκδήλωση την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 κατά τη διάρκεια τη̋ οποία̋ ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋ και η Αντιδήµαρχο̋ Παιδεία̋ & Πολιτισµού κ. Βασιλική Κάκλα και ώρα 18.00 µ.µ. θα ανάψουν το πρώτο κερί του συµβόλου ευαισθητοποίηση̋ για το AIDS – κόκκινο κορδελάκι red ribbon που θα σχηµατιστεί για τι̋ ανάγκε̋ των ενηµερωτικών παρεµβάσεων για το Aids.

Το προσεχέ̋ Σαββατοκύριακο

Ιδρυτικό Συνέδριο Νεολαία̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ Η Νεολαία τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ πραγµατοποιεί το Ιδρυτικό τη̋ Συνέδριο στι̋ 1011 Μαρτίου στον πολυχώρο Αθηνα˙̋ (Καστοριά̋ 34-36, Βοτανικό̋).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστεί προ̋ έγκριση το καταστατικό τη̋ Νεολαία̋ και θα διεξαχθούν εκλογέ̋ για την ανάδειξη των οργάνων, ενώ παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν δρά-

σει̋ (workshops). ∆ικαίωµα συµµετοχή̋ στη διαδικασία εκπροσώπηση̋ και εκλογή̋ στο συνέδριο θα έχουν όλα τα µέλη τη̋ ∆ηµοκρατική Συµµαχία̋ ηλικία̋ 18 έω̋ 32 ετών.

Τα µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν παρακαλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχή̋ που µπορούν να βρουν στο www.neolaiadimsim.gr και να την αποστείλουν µέχρι τι̋ 8

Μαρτίου στο neolaia@ dimsim.gr ή µε fax στο 210.9213422. Το πρόγραµµα καθώ̋ και σχετικέ̋ λεπτοµέρειε̋ θα ανακοινωθούν τι̋ αµέσω̋ επόµενε̋ µέρε̋.


∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

5

ΤΟΠΙΚΑ

Νίκη Αραµπατζή, υπεύθυνη Αγροτικού τη̋ ∆Η.ΣΥ.

Σίγουρη για την είσοδο τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ στη Βουλή µετά τι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋ δηλώνει η κ. Αραµπατζή, στην αποκλειστική συνέντευξή τη̋ στον «δ»

Θέλουµε τον αγρότη αυτοδύναµο επιχειρηµατία Το υψηλό στέλεχο̋ του κόµµατο̋ τη̋ κ. Μπακογιάννη µιλά αποκλειστικά στον «δ» για τι̋ θέσει̋ τη̋ ∆Η.ΣΥ.

σχετικά µε το αύριο τη̋ αγροτιά̋ και προβλέπει είσοδο του Πολιτικού τη̋ φορέα στη νέα Βουλή ∆ιήµερη επίσκεψή τη̋ στο νοµό µα̋ και επαφέ̋ µε αγροτοσυνδικαλιστέ̋ και παράγοντε̋ Στα Τρίκαλα βρέθηκε το προηγούµενο διήµερο η κ. Νίκη Αραµπατζή, υπεύθυνη Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Θεµάτων τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋, προκειµένου να συναντηθεί και να συζητήσει από κοντά τα καυτά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότε̋ και κτηνοτρόφοι τη̋ περιοχή̋ µα̋. Για τον σκοπό αυτό επισκέφθηκε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων όπου συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Λιούτα και τον ∆ιευθυντή κ. Όθωνα Σιάγκα, τον Οργανισµό Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) όπου ενηµερώθηκε από την πρὀσταµένη κ. Κατερίνα Τάπανα για την πορεία τη̋ αποπληρωµή̋ των αγροτικών αποζηµιώσεων, καθώ̋ και το ∆ιάσελο όπου συναντήθηκε µε κτηνοτρόφου̋ τη̋ περιοχή̋. Συζήτησε µαζί του̋ τα προβλήµατα του κλάδου, κυρίω̋ αυτά που προκύπτουν από το υψηλό κόστο̋ παραγωγή̋ και τι̋ χαµηλέ̋ τιµέ̋ πώληση̋ των πρὀόντων του̋.

Συνέντευξη στον Σωτήρη Κύρµπα

Με την ευκαιρία τη̋ παρουσία̋ τη̋ (για δεύτερη φορά) στην πόλη µα̋ συναντήσαµε την κ. Αραµπα-

CMYK

τζή προκειµένου να µιλήσουµε µαζί τη̋ για τα θέµατα τη̋ αρµοδιότητά̋ τη̋, για το κόµµα τη̋ ∆ηµοκρα-

τική̋ Συµµαχία̋, τι̋ εκλογέ̋ καθώ̋ και τι̋ προοπτικέ̋ που ενδεχοµένω̋ υπάρχουν για καλύτερε̋ µέρε̋ στην χώρα µα̋. Μια συζήτηση στην οποία ήταν παρών και συµµετείχε το µέλο̋ τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ στα Τρίκαλα και αγροτοσυνδικαλιστή̋ κ. Σάκη̋ Καλύβα̋. Αρχικά, κ. Αραµπατζή, τι θα γίνει µε του̋ Αγροτικού̋ Συνεταιρισµού̋ και το νοµοσχέδιο το οποίο κατ’ ουσίαν του̋ καταργεί; Ο νέο̋ νόµο̋ που αφορά του̋ Αγροτικού̋ Συνεταιρισµού̋ είναι αντισυνταγµατικό̋ γιατί µε διατάγµατα δεν µπορεί να καταργείται το συνεργατικό κίνηµα. Κυρίω̋ όµω̋, δεν µπορεί̋ να συγχωνεύει̋ υγιεί̋ και βιώσιµε̋ ενώσει̋, όπω̋ αυτή τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων, µε άλλε̋ αµαρτωλέ̋ και ζηµιογόνε̋. Με αυτή την οπτική η ∆ηµοκρατική Συµµαχία στην ηµερίδα που διοργάνωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ στι̋ 29 Φεβρουα-

ρίου κατέθεσε την πρότασή τη̋ για µια χρονική παράταση-αναστολή τη̋ απόφαση̋ που όριζε ότι µέχρι τι̋ 21 Μαρτίου θα πρέπει να συγκληθούν όλε̋ οι γενικέ̋ συνελεύσει̋ για την µετατροπή των Ενώσεων. Μια παράταση που είναι αναγκαία προκειµένου η ∆ηµοκρατική Συµµαχία να συντάξει και καταθέσει τροπολογία που να προσπαθούν να αλλάξουν την νοοτροπία του συνεργατισµού και όχι να τον καταργούν. Με την τροπολογία αυτή που θα είναι έτοιµη την επόµενη εβδοµάδα, το κόµµα µα̋ και η Ντόρα Μπακογιάννη δεν τάσσεται υπέρ τη̋ συγκάλυψη̋ των λαθών και των αµαρτιών µε τι̋ οποίε̋ είναι βεβαρυµµένο το παρελθόν αρκετών Ενώσεων στη χώρα. Αντίθετα θεωρούµε ότι όπου δεν συνίσταται δόλο̋ θα πρέπει να υπάρξει διαχειριστική εξυγίανση των παλιών χρεών του̋. η συνέχεια στη σελ. 6

Σ. Καλύβα̋:

Πανέτοιµη η ∆ηµοκρατική Συµµαχία Στο περιθώριο τη̋ συνέντευξη̋ ρωτήσαµε και τον συµπολίτη αγροτοσυνδικαλιστή κ. Σάκη Καλύβα για την εκλογική ετοιµότητα του κόµµατο̋ τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋.

Η υπεύθυνη Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Θεµάτων τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ κ. Νίκη Αραµπατζή µε τον συµπολίτη αγροτοσυνδικαλιστή κ. Σάκη Καλύβα.

Μα̋ δήλωσε ότι το κόµµα σε τοπικό επίπεδο είναι πανέτοιµο για τι̋ ερχόµενε̋ εκλογέ̋. Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιµο κατά 80% και προσδοκά µάλιστα να είναι η τρίτη δύναµη σε επίπεδο νοµού Τρικάλων. Το ευτύχηµα είναι, τόνισε, ότι µεγάλο ποσοστό µελών του κόµµατο̋ είναι νέοι µεταξύ 18 και 25 ετών, έχουν δηµιουργήσει οµάδε̋ πρωτοβουλία̋ και δράση̋ πάνω σε θέµατα και προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία.


6

ΤΟΠΙΚΑ

Προβολή στην Ευρώπη των πρὀόντων τη̋ Θεσσαλία̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Θέλουµε τον αγρότη αυτοδύναµο επιχειρηµατία

Στόχο̋ τη̋ συνάντηση̋ περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ µε προέδρου̋ Επιµελητήριων και ΕΑΣ Θεσσαλία̋ Με στόχο την καλύτερη προβολή των θεσσαλικών πρὀόντων σε έκθεση παρουσίαση̋ στο Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ), που θα διαρκέσει από τι̋ 19 έω̋ τι̋ 23 Μαρτίου, ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋ είχε συνάντηση µε του̋ προέδρου̋ των τεσσάρων Επιµελητήριων και των ΕΑΣ Θεσσαλία̋. Η έκθεση διοργανώνεται µε πρωτοβουλία τη̋ αντιπροέδρου του Ε.Κ. κα̋ Ρόδη̋ Κράτσα και έχει σαν στόχο την προβολή τη̋ πλούσια̋ ποιοτική̋ αγροτική̋ παραγωγή̋ τη̋ χώρα̋ µα̋. Η παρουσίαση αυτή θα έχει ιδιαίτερη σηµασία,

αφού θ’ απευθύνεται σ’ ένα ποιοτικό κοινό στην καρδιά τη̋ Ευρώπη̋. Ο στόχο̋ είναι διπλό̋: αφ’ ενό̋ να προβληθούν τα θεσσαλικά πρὀόντα και αφ’ ετέρου να ευαισθητοποιηθούν νοµοθέτε̋ και πολιτικοί παράγοντε̋ τη̋ Ε.Ε για την ανάγκη προστασία̋, ενίσχυση̋ και προβολή̋ των εξαιρετικών πρὀόντων τη̋ πατρίδα̋ µα̋. Στα πλαίσια τη̋ έκθεση̋ αυτή̋ που θα διαρκέσει 5 ηµέρε̋ η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ σε συνεργασία µε τα τέσσερα Επιµελητήρια και τι̋ ΕΑΣ τη̋ Θεσσαλία̋, θα συµµετέχουν µε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα πιστοποιηµένων θεσσαλικών πρὀόντων µε το ανάλογο ενηµερωτικό υλικό, ενώ στα πλαίσια τη̋ έκθεση̋ θα πραγµατοποιηθεί και γευσιγνωσία. Την πρωτοβουλία συγκέντρωση̋ των πρὀόντων που θα αποσταλούν στι̋ Βρυξέλλε̋ έχουν αναλάβει τα τέσσερα Επιµελητήρια τη̋ Θεσσαλία̋ και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται σ’ αυτά για περισσότερε̋ πληροφορίε̋. Παράλληλα όπω̋ ανέφερε ο περιφερειάρχη̋ κατά τη συνάντηση, προχωράει κανονικά και το ζήτηµα των πιστοποιηµένων πρὀόντων ThessAgro, καθώ̋ ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο πιστοποίηση̋ και σύντοµα θα έχουµε την πιλοτική εφαρµογή στι̋ πρώτε̋ επιχειρήσει̋. Σε σύσκεψη των φορέων που θα πραγµατοποιηθεί το αµέσω̋ επόµενο χρονικό διάστηµα θα παρουσιαστεί αναλυτικά το σηµαντικό αυτό εργαλείο, ώστε να προχωρήσει και η τελική εφαρµογή του. Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι πρόεδροι των επιµελητηρίων Λάρισα̋ Σωτ. Γιαννακόπουλο̋, Μαγνησία̋ Αρ. Μπασδάνη̋, Τρικάλων Βα̋. Γιαγιάκο̋, Καρδίτσα̋ Βυρ. Παππά̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΑΣ Λάρισα̋ κ. Χρήστο̋ Σιδερόπουλο̋ και Φαρσάλων Ι. Σούρλα̋, ο αντιπρόεδρο̋ του Επιµελητηρίου Λάρισα̋ κ. Νικ. Ντάγκα̋ και το µέλο̋ του Επιµελητηρίου Μαγνησία̋ κ. Καραλή̋.

Τα προβλήµατα των κτηνοτρόφων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη τη̋ κ. Αραµπατζή στο ∆ιάσελο.

Συνέχεια από τη σελ. 5 Ποιο είναι το µέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων; Ενηµέρωσα και του̋ τοπικού̋ παράγοντε̋ ότι η επιδότηση στο βαµβάκι διατηρείται και µε τη νέα ΚΑΠ. Με κίνητρο την συνέχιση τη̋ καλλιέργεια̋ θα επιδοτούνται όχι οι εικονικέ̋ στρεµµατικέ̋ εκτάσει̋, αλλά η παραγωγή του πρὀόντο̋. Συνολικότερα η ∆ηµοκρατική Συµµαχία τάσσεται υπέρ των επιδοτήσεων επί των παραγόµενων πρὀόντων και όχι επί τη̋ καταστροφή̋ του̋, όπω̋ γίνονταν στο παρελθόν. Θέλουµε να επιβραβεύεται ο νοικοκύρη̋ αγρότη̋. Γενικότερα ποιο είναι το µοντέλο αγροτική̋ ανάπτυξη̋ που προτείνει το κόµµα τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ για τη χώρα µα̋; Πρώτα θέλω να επισηµάνω ότι στην ∆ηµοκρατική Συµµαχία δεν έχουµε το «µαγικό ραβδί» για την επίλυση όλων των προβληµάτων που έχουν συσσωρευθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσµο. Στόχο̋ µα̋ είναι ο Έλληνα̋ αγρότη̋ και κτηνοτρόφο̋ µέσω τη̋ ευρωπἀκή̋ πολιτική̋ να γίνει αυτοδύναµο̋ επιχειρηµατία̋. Για να γίνει αυτό πραγµατικότητα θα πρέπει να έχει λιγότερο κόστο̋ παραγωγή̋ και να υπάρχει διαθέσιµη ρευστότητα στην Αγροτική Τράπεζα προκειµένου να αντλεί τα απαραίτητα κεφάλαια για την προµήθεια µηχανηµάτων, σπόρων και ζωοτροφών. Είναι κρίµα αυτή η χώρα

να µην µπορεί να στηριχθεί στην αγροτική τη̋ ανάπτυξη. Τελευταία βλέπουµε να ανθεί στη χώρα µα̋ η διάθεση αγροτικών πρὀόντων από του̋ ίδιου̋ του̋ παραγωγού̋, χωρί̋ µεσάζοντε̋ και σε πολύ χαµηλότερε̋ τιµέ̋. Ποια η θέση του κόµµατό̋ σα̋; Είµαστε σαφώ̋ υπέρ αυτών των πρωτοβουλιών. Αποδεικνύουν ότι όταν ο αγροτικό̋ κόσµο̋ θέλει να αλλάξει, µπορεί να τα καταφέρει. Πρόκειται για µια κίνηση που έχει πάρει πανελλαδικέ̋ διαστάσει̋ και είναι η αφετηρία για το ράγισµα του συστήµατο̋ των µεσαζόντων που κυριαρχούσε στην Ελλάδα. ∆εν µπορεί ο αγρότη̋ να παράγει πρὀόντα που διαθέτει σε µια άλφα τιµή και τα πρὀόντα αυτά να πωλούνται στο ράφι µε τιµέ̋ άλφα επί πέντε. Να περάσουµε και στα πιο «πολιτικά» ζητήµατα που αφορούν τη ∆ηµοκρατική Συµµαχία. Θα µπορέσει να «πιάσει» το 3% και να εισέλθει στη Βουλή µετά τι̋ επικείµενε̋ εκλογέ̋; Μετά βεβαιότητα̋ σα̋ λέω ότι η ∆ηµοκρατική Συµµαχία θα µπει στη νέα Βουλή, παρόλο που το προηγούµενο διάστηµα επιλέξαµε να µην χἀδεύουµε αυτιά και να µην λἀκίζουµε ποντάροντα̋ στην δίκαιη οργή και αγανάκτηση του ελληνικού λαού, αλλά να βαδίσουµε τον δύσκολο δρόµο τη̋ αλήθεια̋ και τη̋ υπευθυνότητα̋. Είναι προφανέ̋ ότι η ∆ηµοκρατική Συµµαχία «χαλά-

Από την επίσκεψη τη̋ κ. Αραµπατζή στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων.

ει τη σούπα» των δύο µεγάλων κοµµάτων και γι’αυτό είδαµε τι̋ προηγούµενε̋ ηµέρε̋ να εξελίσσεται η φαρσοκωµωδία του «βουλευτή» που φυγάδευσε 1 εκατοµµύριο ευρώ στην Ελβετία. Τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν βουλευτή̋, τα χρήµατα δεν «φυγαδεύτηκαν» αλλά επρόκειτο για νόµιµη µεταφορά για την αγορά ενό̋ πλοίου µε κεφάλαια µάλιστα τα οποία ήταν δηλωµένα στο πόθεν έσχε̋ του συζύγου τη̋ κ. Μπακογιάννη κ. Ισίδωρου Κούβελου. Μάλιστα η κ. Μπακογιάννη κατέθεσε ήδη αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πλήρη ξεκαθάριση του θέµατο̋. Είµαστε επίση̋ σύµφωνοι µε την δηµοσιοποίηση τη̋ λίστα̋ των βουλευτών που φέρονται να έχουν µεγάλε̋ καταθέσει̋ στο εξωτερικό. Γενικότερα, πω̋ βλέπετε να κινείται η πολιτική σκηνή στη χώρα µα̋, δεδοµένων και των δηµοσκοπήσεων που φέρουν σε δυσχερή θέση τον δικοµµατισµό που κυβέρνησε την Ελλάδα τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια; Βιώνουµε την πλήρη κατάρρευση του δικοµµατισµού και του µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατο̋. ∆υστυχώ̋ όµω̋ ο Έλληνα̋ δεν εκφράζει την δίκαιη αγανάκτησή του µε πρόταση για το ξεπέρασµα τη̋ κρίση̋, αλλά µε την προσφυγή του στα κόµµατα τη̋ αριστερά̋ που απλά καταγγέλλουν χωρί̋ να προτείνουν. Εάν, για παράδειγµα, δεν είχε υπερψηφισθεί από τη Βουλή η νέα δανειακή σύµβαση, τότε θα είχαµε οδηγηθεί στην άτακτη χρεοκο-

πία, µε µισθού̋ και συντάξει̋ να κατρακυλούν στα 200 και 300 ευρώ. Αντίθετα, εάν µε συνέπεια εφαρµόζαµε όσα προέβλεπε το Μνηµόνιο 1, τα πράγµατα δεν θα είχαν φθάσει εδώ. Να θυµίσω ότι το Μνηµόνιο 1 µιλούσε για ανάπτυξη και αποκρατικοποιήσει̋ και όχι για οριζόντιε̋ περικοπέ̋ και φοροχαράτσια. Η ∆ηµοκρατική Συµµαχία είναι διατεθειµένη για µετεκλογική συνεργασία για τον σχηµατισµό κυβέρνηση̋ συνασπισµού κοµµάτων, εφόσον βέβαια βρεθεί στη νέα Βουλή; Είµαστε υπέρ τη̋ συνεργασία̋ εφόσον βέβαια υπάρχει προγραµµατική σύγκλιση των κοµµάτων που θα την υλοποιήσουν. Εµεί̋ µιλάµε για µείωση του κράτου̋ και είµαστε διατεθειµένοι να συνεργαστούµε εάν υπάρξουν οι διαβεβαιώσει̋ ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει προ̋ αυτή την κατεύθυνση. Ακόµη και σήµερα βλέπουµε µε ικανοποίηση ότι προτάσει̋ µα̋, όπω̋ η ρύθµιση των δόσεων των δανειοληπτών έχει γίνει δεκτή από την κυβέρνηση όσον αφορά του̋ δηµοσίου̋ υπαλλήλου̋ και ελπίζουµε ότι θα επεκταθεί προ̋ όλου̋ όσου̋ έχουν δάνεια από τι̋ τράπεζε̋. Θα πρέπει πάντω̋ να επισηµάνω ότι υπήρξαν πολιτικοί σε αυτή τη χώρα που προσπάθησαν να ξεκινήσουν µεταρρυθµίσει̋, µε πολύ πιο ήπια µέτρα για τον ελληνικό λαό, εδώ και είκοσι χρόνια. Αν είχαν εφαρµοστεί όσα είχε προγραµµατίσει ο τότε πρωθυπουργό̋ Κ. Μητσοτάκη̋, δεν θα είχαµε φθάσει εδώ που φθάσαµε…


διαλογο̋

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Με… αντεπίθεση διαρκεία̋ στην επανάληψη η ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων

“καθάρισε” το Νυδρί (3-0) και βάζει στο στόχαστρο την Κασσιώπη  ∆ηλώσει̋ µε υπονοούµενα από τον Τσίρκοβιτ̋ για τον Ζιώγα. Τον «φωτογράφησε» αλλά δεν τον κατονόµασε, µιλώντα̋ για... παρακάλια και άλλα πολλά

Όλα για όλα στο ντέρµπι

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Η διαφορά στον πόντο

 Τα Μ. Καλύβια έβαλαν «φρένο» στο σερί των Μετέωρων κι έδωσαν νέο ενδιαφέρον στην µάχη του τίτλου

10-13

Óåëßäε̋

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Προλαβαίνουν;

 Τα κορίτσια των Τρικάλων καθάρισαν το µατ̋ τη̋ Κοζάνη̋ και περιµένουν στραβοπάτηµα τη̋ Καλαµαριά̋  ∆εν... µπόρεσαν οι Αµαζόνε̋ στην Κατερίνη και γνώρισαν την ήττα (3-0) από τι̋ Πιερίδε̋ Μούσε̋

Óåëßäα

14

ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ

Óåëßäε̋

8-9

∆ιπλέ̋ οι χαρέ̋ στην Α1  Ίκαροι και Καλαµπάκα πέτυχαν σηµαντικέ̋ νίκε̋ επί των Λαρισινών οµάδων  Οι Μάγοι βγήκαν νικητέ̋ από το τοπικό ντέρµπι τη̋ Α2 Κατηγορία̋ κι έκαναν ένα αποφασιστικό βήµα ανόδου

ΜΠΑΣΚΕΤ Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Σαν τον… Βαρδάρη!

 «Φύσηξε» και στον Εύοσµο ο Αίολο̋ και πέρασε µε νίκη από την έδρα του Αίαντα γράφοντα̋ το 69-73 Óåëßäα

15 Óåëßäε̋

16-18


8

Αθλητικά SUPER LEAGUE

«∆ιπλό» χτύπηµα του ΠΑΟΚ στον Παναθηνἀκό δίνει «σάλπισµα» αντεπίθεση̋ στον Θρύλο

Τον γκρέµισε από την κορυφή

Ο ΠΑΟΚ µε κορυφαίο τον Χαλκιά που κράτησε ανέπαφη την εστία του και µε τέρµατα των Λίνο (51' πέν) και Σαλπιγγίδη (84'),νίκησε µε 2-0 τον Παναθηνἀκό στο ΟΑΚΑ και τον γκρέµισε από την κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Εκεί πλέον, βρίσκεται ο Ολυµπιακό̋ που επικράτησε µε 2-0 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο στο πλαίσιο τη̋ 23η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Σούπερ Λίγκ. Στην Τρίπολη ο Αστέρα̋ πήρε µεγάλη νίκη µε 3-0 επί του Εργοτέλη, ωραίο θέαµα και πολλά γκολ είχαµε στο Λεβαδειακό̋ Κέρκυρα µε την οµάδα τη̋ Λειβαδιά̋ να κερδίζει µε 4-3, ενώ στο Καυτανζόγλειο η ∆όξα ∆ράµα̋ νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα µε 1-0. Στο ντέρµπι του ΟΑΚΑ το α ηµίχρονο ήταν σαν να µην έγινε ποτέ, όµω̋ µε την έναρξη του β' ηµιχρόνου ένα σοβαρό λάθο̋ του Σαριέγκι χάρισε απρόσµενο προβάδισµα στον ΠΑΟΚ. Ο Βάσκο̋ αµυντικό̋ µάρκαρε εντελώ̋ ερασιτεχνικά τον Αθανασιάδη, µέσα στην περιοχή του Παναθηνἀκού, µε αποτέλεσµα ο διαιτητή̋ να δώσει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λίνο και έκανε το 0-1. Με µαζική άµυνα ο ΠΑΟΚ κράτησε και στο 84 ο Σαλπιγγίδη̋ πέτυχε και το δεύτερο γκολ του ∆ικέφαλου και µπορεί να µην πανηγύρισε το γκολ αλλά έδωσε τη χαριστική βολή στου̋ γηπεδούχου̋. Στο 92' όταν ο Χριστοδουλόπουλο̋ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Γκαρσία. Ο ίδιο̋ ανέλαβε την εκτέλεση όµω̋ ο Χαλκιά̋ απέκρουσε κι έµεινε το 0-2. Η 23η Αγωνιστική Πανιώνιο̋ .........Ατρόµητο̋ ......1-2 Ξάνθη...............Παναιτωλικό̋..0-1 Αρη̋.................ΑΕΚ.................1-0 Λεβαδειακό̋.....Κέρκυρα .........4-3 Αστ. Τρίπολη̋ ...Εργοτέλη̋ ......3-0 ∆όξα ∆ράµα̋ ....ΠΑΣ Γιάννινα ...1-0 ΟΦΗ..................Ολυµπιακό̋ ....0-2 Παναθηνἀκό̋...ΠΑΟΚ ..............0-2 Η βαθµολογία Οµάδε̋.............Βαθ...............Γκολ Ολυµπιακό̋ ......55...............50-14 Παναθηνἀκό̋...54...............43-18 ΠΑΟΚ ................42...............32-17 ΑΕΚ ..................38...............28-24 Ατρόµητο̋........37...............24-20 Αστ. Τρίπολη̋ ...34...............17-20 Αρη̋.................33...............22-18 ΟΦΗ..................33...............23-21 Ξάνθη...............29...............24-25 Λεβαδειακό̋.....25...............19-29 Εργοτέλη̋ ........23...............20-33 Πανιώνιο̋ .........23...............18-24 Παναιτωλικό̋....21...............15-28 ΠΑΣ Γιάννινα .....18...............17-26 Κέρκυρα ...........18...............18-33 ∆όξα ∆ράµα̋ ....15.................9-29

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ρκεία̋ στην Με… αντεπίθεση διααιρ οµάδα των σφ επανάληψη η ποδο Νυική ί (3-0) και Τρικάλων καθάρισε το ν δρ Κασσιώπη βάζει στο στόχαστρο τη

«Παλεύει» µε τα χαρτιά του ο guest τη̋ ηµέρα̋ Νίκο̋ Βαµβακ ούλα̋. Ήταν προσκεκληµένο̋ του κ. Ζαχόπουλου

Τ

Όλα για όλα

α εύκολα ξεπεράστηκαν, τα δύσκολα είναι µπροστά… Χωρί̋ να πιάσει σπουδαία απόδοση, µα και χωρί̋ να συναντήσει σθεναρέ̋ αντιστάσει̋ από τον Οδυσσέα Νυδρίου, η ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων πήρε το επιζητούµενο «τρίποντο» από το ραντεβού τη̋ 16η̋ αγωνιστική̋, ανέβασε την βαθµολογική τη̋ συγκοµιδή φτάνοντα̋ στου̋ 26 πόντου̋ και... από σήµερα κιόλα̋ αρχίζει να καταστρώνει τα πλάνα τη̋ για το ντέρµπι που θα καθορίσει τη µοίρα τη̋ στο φετινό πρωτάθληµα.

Την επόµενη Κυριακή (κι εδώ είναι τα σπουδαία και τα δύσκολα του Μάρτη) οι παίκτε̋ του Μίκι Τσίρκοβιτ̋ θα παίξουν τα …ρέστα του̋ στο οριακό παιχνίδι µε την Κασσιώπη. Ματ̋ ζωή̋ και θανάτου, Ντέρµπι µε άρωµα τίτλου; Όπω̋ θέλετε πείτε το. Έτσι κι αλλιώ̋ το παιχνίδι αυτό θα καθορίσει την τροπή των πραγµάτων στην κορυφή του Ε’ Οµίλου. Οι «κυανέρυθροι» γνωρίζουν (καλύτερα από τον καθένα µα̋) πω̋ αυτή θα είναι η τελευταία του̋ ευκαιρία. ∆εύτερη ίσω̋ να µην υπάρξει , γι’ αυτό θα πρέπει πάση θυσία ν’ αποδράσουν µε νίκη από το νησί των Φαιάκων, γιατί µόνο µε νίκη θα φρενάρουν την πορεία τη̋ Κερκυραική̋ οµάδα̋ και µόνο µε νίκη θα µπουν µε αξιώσει̋ στο κυνήγι του τίτλου. Σε κάθε άλλη περίπτωση; Το στοίχηµα τη̋ ανόδου θα περιοριστεί στα σενάρια τη̋ δεύτερη̋ ευκαιρία̋ που καλύτερα είναι (προ̋ ώρα̋ τουλάχιστο) να µην τα συζητάµε… Ξεκινήσαµε από το διακύβευµα τη̋ ερχόµενη̋ Κυριακή̋, γιατί το παιχνίδι µε το Νυδρί (έτσι κι αλλιώ̋) ήταν γνωστό πω̋ δεν θα έγραφε ιστορία. Κύλησε ήσυχα, υποτονικά µέσα στο άδειο στάδιο (περίπου τριακόσιοι τρικαλινοί πήγαν γήπεδο το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋) και είχε τρία καλά: όσα ακριβώ̋ και τα γκολ που πέτυχαν οι «κυανέρυθροι» στην ευάλωτη άµυνα των φιλοξενούµενων.

Είχε επίση̋ και την guest εµφάνιση του Νίκου Βαµβακούλα που φιλοξενήθηκε το τελευταίο διήµερο στην πόλη µα̋ από τον Χ. Ζαχόπουλο και ήρθε είδε κι απήλθε ω̋ επίσηµο̋ σκάουτερ τη̋ Εφηβική̋ και Ανδρική̋ οµάδα̋ του Ολυµπιακού χωρί̋ να γνωρίζουµε τι …ακριβώ̋ έγραψε στι̋ σηµειώσει̋ του. Στα επιµέρου̋ αγωνιστικά τώρα: Το πρώτο ηµίχρονο τη̋ χθεσινή̋ αναµέτρηση̋ ήταν για… κλάµατα. Είχε δυο µικρο-ευκαιρίε̋ κάποιε̋ εξάρσει̋, κι ένα δοκάρι από την πλευρά των Τρικάλων, αλλά… Όλα τα υπόλοιπα πέρασαν και δεν σκίρτησαν του̋ 200 περίπου φιλάθλου̋. Ήταν σαν να µην έγιναν ποτέ, και δεν χρήζουν αναφορά̋ γιατί τόσο οι «κυανέρυθροι», όσο και η οµάδα τη̋ Λευκάδα̋, δεν µπορούσαν να …σταυρώσουν ούτε µία µπαλιά τη̋ προκοπή̋ για να κάνουν παιχνίδι και να κινηθούν µε αξιώσει̋ προ̋ την αντίπαλη εστία. Η απογοήτευση φυσικά ήταν µεγαλύτερη από το συγκρότηµα των Τρικάλων που σπατάλησε όλο το 45λεπτο σε µια ανούσια ποδοσφαιρική φλυαρία η οποία έσπαζε συνήθω̋ µε εύκολο τρόπο πάνω στην διπλή αµυντική γραµµή τη̋ Λευκαδίτικη̋ οµάδα̋. Οι «κυανέρυθροι» προσπάθησαν βέβαια να ανοίξουν το παιχνίδι από τα πλάγια και η αλήθεια είναι πω̋ ο Τσίρκοβιτ̋ πολλά να βγουν φάσει̋ από τι̋ ατοµικέ̋ πρωτοβουλίε̋ του Τεντολούρη που διεµβόλισε ουκ ολίγε̋ φορέ̋ την άµυνα του Νυδρίου, αλλά δεν καθαρή κι αποτελεσµατική τελική προσπάθεια. Μέχρι το εικοσάλεπτο και οι δύο τερµατοφύλακε̋ ήταν θεατέ̋ στα δρώµενα του αγώνα, ενώ από το ηµίωρο και µετά τα Τρίκαλα έκαναν αισθητή την παρουσία του̋ στην περιοχή του Οδυσσέα και προσπάθησαν να πάρουν το γκολ από δύο στηµένε̋ φάσει̋. Ωστόσο δεν προέκυψε κάτι το αξιόλογο σ’ αυτό το διάστηµα, αφού τα µπασίµατα τα …σκούπιζαν οι αµυντικοί και τα γε-

µίσµατα τα καθάριζε ο γκολκίπερ τη̋ φιλοξενούµενη̋ οµάδα̋. Παρ’ όλα τούτα, στο 35ο τη̋ αναµέτρηση̋ τα Τρίκαλα άγγιξαν το γκολ, αλλά η τύχη του̋ γύρισε πλάτη αφού η κεφαλιά του Πολύζου (µετά το κόρνερ του Κόκκινου) έστειλε τη µπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αυτή ήταν µια φάση που θα µπορούσε να αλλάξει τι̋ ισορροπίε̋ στο µατ̋, όµω̋ δεν έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα κι έτσι στο υπόλοιπο διάστηµα που απέµενε µέχρι τη λήξη του ηµιχρόνου τα Τρίκαλα προσπάθησαν να φτιάξουν σκηνικό πολιορκία̋ στα καρέ του Μπάµπη αλλά δεν κατάφεραν πολλά πράγµατα. Για την ακρίβεια; ∆εν κατάφεραν απολύτω̋ τίποτα, απογοήτευσαν µε την εικόνα που έβγαλαν στο πρώτο 45απεντάλεπτο και πήγαν στα αποδυτήρια ακούγοντα̋ προφανώ̋ και του̋ ψιθύρου̋ απογοήτευση̋ από του̋ 300 τη̋ κερκίδα̋.

Τα καλύτερα στην επανάληψη ∆ιαβλέποντα̋ κίνδυνο νέων περιπετειών, ο τεχνικό̋ του ΑΟΤ προχώρησε γρήγορα-γρήγορα στην πρώτη αλλαγή. Πριν κλείσει το ηµίχρονο (στο 42’) έριξε στο τερέν τον Χριστοδούλου και τράβηξε στον πάγκο τον Ανδρέου αναζητώντα̋ µεγαλύτερη πίεση στην αδύναµη πλευρά των φιλοξενούµενων. Στην επανάληψη το σκηνικό τη̋ ραθυµία̋ έµεινε στα αποδυτήρια τα Τρίκαλα βγήκαν µε µεγαλύτερη ζωντάνια στο γήπεδο και παρ΄ότι τα …χρειάστηκαν στο ξεκίνηµα (όταν το Νυδρί πίεσε και έβγαλε δυο σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋) στη συνέχεια πήραν τα πάνω του̋ και καθάρισαν το τρίποντο τη̋ νίκη̋ µέσα ένα εκρηκτικό πεντάλεπτο. Στο 51'Καλό σουτ του Ντέτσικα µέσα από την περιοχή η µπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 57’ ο Κόκκινο̋ ανακάτεψε τη άµυνα των φιλοξενούµενων µπήκε στην αντίπαλη περιοχή και µε διαγώνιο σουτ έβαλε µπροστά την

 ∆ηλώσει̋ µε υπονοούµενα από τον Τσίρκοβιτ̋ για τον Ζιώγα τον οποίο φωτογράφησε αλλά δεν τον κατονόµασε

«Παρακαλάνε να έρθουν στα Τρίκαλα»

Ά

ναψε φωτιέ̋ ο Τσίρκοβιτ̋ στη συνέντευξη που παραχώρησε µετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα αφού αναφέρθηκε και µάλλον φωτογράφισε δεικτικά συναδέλφου̋ του που εποφθαλµιούν τη θέση του και περιµένουν να χάσει η οµάδα για να έρθουν παρακαλώντα̋ στα Τρίκαλα. Ο Σερβο̋ τεχνικό̋ ήταν… ποταµό̋ στι̋ δηλώσει̋ του και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να πω συγνώµη στου̋ συναδέλφου̋ που βγαίνουν στα ράδια και παρακαλάνε να έρθουν στα Τρίκαλα, διότι του̋ στενοχώρησα που σήµερα δεν έφυγε ο Τσίρκοβιτ̋. Για µένα είναι τιµή που είµαι στα Τρίκαλα προπονητή̋ . Η καρέκλα των Τρικάλων είναι πρόκληση για πολλού̋, εγώ αισθάνοµαι τυχερό̋ που βρίσκοµαι εδώ και τιµάω αυτό που κάνω, είπε ο Σέρβο̋ τεχνικό̋ που δεν θέλησε να µπει σε ονοµατολογία, όµω̋ µετά τη συνέντευξη εκµυστηρεύτηκε σε οφ-δη ρέκορντ συζητήσει̋ το όνοµα του Μιχάλη Ζιώγα. Πέραν τούτων ανέφερε επίση̋ πω̋: «Θα ήθελα να στείλω ένα µήνυµα, ότι πρέπει να στηριχτούν αυτά τα παιδιά, γιατί είναι Τρικαλινά και έχουν και ταλέντο. Φωνέ̋ σαν και αυ-

τέ̋ που ακούστηκαν από κάποιου̋ στο πρώτο ηµίχρονο, παίξτε µπάλα και άλλε̋ βρισιέ̋ δε βοηθάνε πουθενά. Τα παιδιά έχουν φιλότιµο και ταλέντο, έχουν πίεση καθώ̋ παίζουν µε την πλάτη στον τοίχο και χρειάζονται στήριξη. Εµεί̋ κάναµε µία προσπάθεια, γυρίσαµε ένα παιχνίδι. Την Κυριακή πρέπει να δείξουµε χαρακτήρα, παρά το γεγονό̋ ότι η Κασσιώπη είναι πρώτη. Εµεί̋ είµαστε Τρίκαλα, µία οµάδα µε προσωπικότητα και θα πάµε να κυνηγήσουµε τη νίκη. Αν το καταφέρουµε έχουµε ακόµη µαθηµατικέ̋ ελπίδε̋ να πάρουµε την πρωτιά. Και πάλι συγχαρητήρια στο συνάδελφο και στα παιδιά". Οταν ο κ. Τσίρκοβιτ̋ ερωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο άτοµο που θέλει να του φάει τη θέση και το γεγονό̋ αυτό του δηµιουργεί κάποιο άγχο̋, απάντησε: "Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιο̋ είµαι. Εχω µία αξιοπρέπεια σαν άνθρωπο̋ και προπονητή̋ και όπω̋ είπα το κουµάντο τη στιγµή αυτή το κάνει ο κ. Ζαχόπουλο̋. Εχω µία άψογη συνεργασία µαζί του και όπω̋ είπα είναι κρίµα για κάποιου̋ ανθρώπου̋ που δήθεν έχουν προσωπικότητα, να διαφηµίζουν τον εαυτό του̋ και να παρακαλάνε να έρθουν στα Τρίκαλα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Τα στιγµιότυπα από το 3-0 των Τρικάλων επί του Οδυσσέα Νυδρίου

9

∆εν προέκυψαν µεγάλε̋ αλλαγέ̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Οι πρωτοπόροι και των δύο οµίλων συνεχίζουν το τρέξιµο προ̋ το νήµα του τερµατισµού ενώ ακολουθούν κατά πόδα̋ και οι διώκτε̋ του̋.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ισοπαλία στα ντέρµπι Κέρδισαν όλοι πλην Ασκληπιού στην 22η αγωνιστική του Α’ Οµίλου και το παζλ στον πίνακα δεν άλλαξε όψη αφού και το Γριζάνο δεν µπόρεσε να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία. Το ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ αφορούσε φυσικά τη µάχη του Κεφαλοβρυσιακού µε τον Ασκληπιό που έµεινε στο 2-2, ενώ ισόπαλο έληξε και το παιχνίδι του Γριζάνου µε την ΠΕΦ. Κατά τα λοιπά το Μεγαλοχώρι πήρε µία ακόµα άνετη νίκη ενώ και οι Απόστολοι καθάρισαν το δικό του̋ τρίποντο από το δύσκολο ραντεβού µε τη Ράξα (1-0).

στο ντέρµπι Μικρά-µικρά από το παιχνίδι

@ Η Ασκληπιού ήταν γεµάτη το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋. Το στάδιο πάλι όχι… Απελπιστική η εικόνα των κερκίδων σε µατ̋ που έτρεξε µε ιδανικέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋. Στο γήπεδο βρέθηκαν 300 περίπου Τρικαλινοί και οι πιο ζωηροί από αυτού̋ ήταν οι οργανωµένοι συνδεσµίτε̋ των Σακαφλιάδων. @ Με τον Στεφανο Παιδή(γραµµατέα τη̋ ΕΠΣΤ) αλλά και τον Απ Γκατζιό παρακολούθησε τον αγώνα ο Θαναση̋ Μπουτζιώλη̋. Πριν την έναρξη πάντω̋ κατέβηκε και µια βόλτα στο χώρο των γραφείων του σταδίου @Ω̋ σκάουτερ του Ολυµπιακού εµφανίστηκε στο γήπεδο ο Νίκο̋ Βαµβακούλα̋, όµω̋ παραµένει άγνωστο αν τελικά ήρθε στα Τρίκαλα όντα̋ προσκεκληµένο̋ του Χρ. Ζαχόπουλου, ή αν του σφύριξαν κάποιοι από την Πειραική Παε πω̋ υπάρχει λαβράκι στο ρόστερ των «κυανέρυθρων». @ Ο …Τιραµόλα µε Την προτροπή Ζαχόπουλου είδε το Σάββατο και ένα ηµίχρονο από το ντέρµπι τη̋ Α Ερασιτεχνική̋ ενώ γευµάτισε µε βετεράνου̋ των Τρικάλων στην ταβέρνα του Μαλιώρα. @ Γεύµα στη διοίκηση του Νυδρίου παρέθεσε ο Χ. Ζαχόπουλο̋ πριν το παιχνίδι δείχνοντα̋ έτσι την καλύτερη δυνατή φιλοξενία στην οµάδα τη̋ Λευκάδα̋. οµάδα των Τρικάλων γράφοντα̋ το 1-0 σε ένα καθοριστικό σηµείο του αγώνα. Μετά το πρώτο «λυτρωτικό» γκολ, οι φιλοξενούµενοι προσπάθησαν ν’ …απαντήσουν κι άγγιξαν την ισοφάριση στο 59’ όταν ο Καλογέρη̋ επιχείρησε τη σέντρα και ο

Γαζή̋ έπιασε την κεφαλιά, στέλΛΗΜΑ νοντα̋ την µπάλα ελάχιστα εκαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘ ν.) τοστά άουτ από το δεξί κάθετο αγω Τα αποτελέσµατα (16η δοκάρι του Ζαφείρη. ..1-3 ...... α̋.. κυρ Κέρ λ. Πίνδο̋ Κόν...........- .....Οδ. Νυδρίου ...........3-0 Κι αφού οι φιλοξενούµενοι δεν Τρίκαλα...............–.....Οιλοθέη Αρ. .............1-2 είχαν τη ρέντα του Α’ Ηµιχρόνου, Αµφίλοχο̋ ...........- .....Φθ. Φιλιππιάδα̋ .......2-1 αναµενόµενα στη συνέχεια και ΑΕ Μεσολογγίου .- .....Ε ρέβεζα ...........3-0 α.α. τα όσα επακολούθησαν. Οι κυαΟµον. Πέτρα̋ ......- .....Π εσπρωτό̋......0-3 α.α. νέρυθροι απελευθερωµένοι πλέΑΟΤ .....................- .....Θ ......ΑΟ Κασσιώπη̋ Ρεπό............................ ον από το άγχο̋ και την πίεση του νικητήριου γκολ κινούνταν µε Η Βαθµολογία ...Η µεγαλύτερη ευελιξία στο γήπεδο Βαθ. ....Γκολ ........Ν. .Ι. ...... Οµάδε̋ ...... και κατάφεραν να καθαρίσουν το 32-4.........11 .3 ....0 ...... 6 .....3 ...... πη. σιώ Κασ 8-13 ........10 .1 ....4 µατ̋ στο 69’ χάρη στο απ’ ευθείΦιλοθέη Άρτα̋....31 .....2 4-12 .........9 ..4 ....2 α̋ χτύπηµα φάουλ του Κόκκνου Μεσολόγγι ..........31 .....2 ..........9 ..2 ....4 25-8 Φιλιππιάδα ..........29 ...... που έστειλε τη µπαλα συστηµένη 7-11 .........9 ..1 ....4 Οδ. Νυδρίου .......28 .....119-4 .........7 ..5....1 στα δίχτυα του Μπάµπη πετυχαίΤρίκαλα ..............26 ...... 2-11 .........7 ..4 ....4 νοντα̋ µαζί µε το 2-0 και το δεύτεΌλυµπο̋ Κέρ......25 .....2 5-17 .........6 ..2 ....7 ρο προσωπικό γκολ στο παιχνίδι. Θεσπρωτό̋ .........20 .....2 1-25 .........4 ..3 ....8 .....2 ...15 ...... ο̋.. ίλοχ Από κει και µετά; Οι φιλοξεΑµφ 9-27 .........3 ..5 ....7 Πίνδο̋ Κόνιτσα̋ .14 .....1 νούµενοι παρέδωσαν …πνεύµα, 2-28 .........3 ..2 ....9 Οµ. Πέτρα̋ .........11 .....1 δεν είχαν κουράγια να κυνηγή.0-42..........0 ..0 ..14 Πρέβεζα...............0 .......0-42 .........0 ..0..14 σουν ανατροπή και στο 85' µπήΑΟΤ.....................0 ......ετέχουν στο πρωτάθληµα και συµµ κε και το κερασάκι στην… τούρ@ Ο ΑΟΤ και η Πρέβεζα δεν νισµό χάνουν του̋ αγώνε̋ µε µηδε τα µε το όµορφο γκολ του ΤενΤρικάλων Οµόνοια̋ Π. µατ̋ το @ Σε εκκρεµότητα ιώπη τολούρη. Ο µέσο̋ των Τρικάλων, υ Τρίκαλα, Οδ. Νυδρίου, Κασσ Γύρο Β’ του ρεπό το αν @ Έκαν ελίχθηκε έξω από την περιοχή ν. αγω 17η η Η επόµεν του Νυδρίου βρήκε χώρο για ........Οδ. Νυδρίου σουτ, εξαπέλυσε την «οβίδα» του Ολ. Κέρκυρα̋ ........-...................Πίνδο̋ Κόν. σηµάδεψε το παραθυράκι του Φιλοθέη ..................- ...... ................Τρίκαλα ΑΟ Κασσιώπη̋ .....- ...................Αµφίλοχο̋ Μπάµπη κι αυτό ήταν όλο. Το 3Εθν. Φιλιππιάδα̋ ....- ...........ΑΕ Μεσολογγίου 0 γράφτηκε µε… συνοπτικέ̋ διαΘεσπρωτό̋ ............-.... µ. Πέτρα̋ 0-3 α.α. δικασίε̋ και το µατ̋ τέλειωσε ΑΟΤ.......................- ...Ο ................Πρέβεζα ...... ...... ...... ...... ...... κάπου χωρί̋ να βγάλει άλλη µεό Ρεπ γάλη φάση στι̋ δύο εστίε̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ Βατσο̋ (71' Απ. Πολύζο̋), Πολυζόπουλο̋, Απ. λιώτη̋, (Παπαδηµητρίου – Καραµπούλα̋) Τεντολούρη̋, Μπελεβέτη̋ (55' Κωτούλα̋). από την ΈνωσηΛάρισα̋. Εδειξε κίτρινη ΝΥ∆ΡΙ: Μπάµπη̋, Σκαµνέλο̋ (79' Ψακάρτα στον ∆. Τεντολούρη.. ρόπουλο̋), Βραυλτέρη̋ (71' Φράγκο̋), Χ. ΤΡΙΚΑΛΑ: Ζαφείρη̋, ∆. Τεντολούρη̋, ∆ήµα̋, Κτενά̋, Μηνά̋, Ματούλα̋, Μ. ∆ηΠαπαγιαννόπουλο̋, Γούτσιο̋, Ανδρέου (41' µά̋ (66' Ν. Γαζή̋), Σ. Γαζή̋, Ντέτσικα̋, Χριστοδούλου), Θ. Πολύζο̋, Κόκκινο̋, Τσά- Καλογέρη̋.

 Αύριο Τρίτη οι δύο ηµιτελικού αγώνε̋ του Κυπέλου ΕΠΣΤ µε ντέρµπι «φωτιά» στα Καλύβια και στο Φλαµούλι

Μ

Ψάχνουν εισιτήριο για τον τελικό

εγάλη εβδοµάδα στο Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋ και µεγάλοι αγώνε̋ έρχονται να…. «ανακινήσουν τα λιµνάζοντα ύδατα» µε την διεξαγωγή των ηµιτελικών του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων που θα διεξαχθούν το µεσηµέρι τη̋ Τρίτη̋. Τα ζευγάρια; Είναι ήδη γνωστά: Από τη µία το δίδυµο που διεκδικεί τον φετινό τίτλο στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ (ΦλαµούλιΜετέωρα) κι από την άλλη δύο οµάδε̋ που κινούνται µε µεγάλη δυναµική και περιµένουν το προτελευταίο βήµα για να πάρουν εισιτήριο συµµετοχή̋ στον τελικό τη̋ διοργάνωση̋. Ο λόγο̋ φυσικά γίνεται για τι̋ οµάδε̋ των Καλυβίων και του «Βράχου» Καστρακίου, που θα αναµετρηθούν στο γήπεδο Μεγάλων Καλυβίων, σε ραντεβού τη̋ µία̋ ευκαιρία̋, πράγµα που σηµαίνει πω̋ το ντέρµπι θα κριθεί είτε στο κανονικό ενενηντάλεπτο είτε στην παράταση ή στη απώτατη περίπτωση από τη διαδικασία των πέναλτι. Νοκ-άουτ λοιπόν τα καθοριστικά παιχνίδια των ηµιτελικών, όπω̋ νοκ-άουτ ήταν και όλα όσα προηγήθηκαν . Ωστόσο, το ντέρµπι που ελκύει τα βλέµµατα των ποδοσφαιρόφι-

λων του νοµού µα̋ θα διεξαχθεί αυτή τη φορά στο Φλαµούλι. Κι εκεί, σε ανάλογο σκηνικό και µε πανοµοιότυπε̋ πρὁποθέσει̋, θα τα… πουν (σαν σε πρόωρο τελικό) οι οµάδε̋ που διεκδικούν τον τίτλο τη̋ Α’ Κατηγορία̋. Το ντέρµπι των δυο µονοµάχων τη̋ Α’ ΕΠΣΤ αποκτά ξεχωριστή σηµασία, γιατί κατά διαβολική σύµπτωση έρχεται σε µια κρίσιµη σχεδόν οριακή χρονική συγκυρία, τώρα που παίζεται και το πιο… καυτό κοµµάτι του φετινού πρωταθλήµατο̋. Η Υπενθύµιση και µόνο τη̋ διαφορά̋ που έχει φτάσει στα ελαχιστότατα όρια (ένα̋ βαθµό̋ χωρίζει Μετέωρα και Φλαµούλι) αρκεί για να καταδείξει το… ζόρικο του πράγµατο̋ ενώ αν βάλουµε στα προ̋… υπόψιν και το ντέρµπι που θα ακολουθήσει σε λίγε̋ ηµέρε̋ (στο ίδιο γήπεδο µε του̋ ίδιου̋ πρωταγωνιστέ̋ ω̋ αντιπάλου̋), ε… Τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πω̋ έχουµε να περιµένουµε και προφανώ̋ να δούµε δυο µεγάλε̋ αναµετρήσει̋. Οι ηµιτελικοί τη̋ Τρίτη̋ Μ.Καλύβια- Καστράκι Φλαµούλι - Μετέωρα

Τα αποτελέσµατα (22η αγων.) Πελινναίοι........-.....Κρήνη ..................0-3 Παλιόπυργο̋ ..-.....Αρδάνι .................1-1 Κρηνίτσα.........-.....Λεπτοκαρυά.........1-0 Πετρόπορο̋ ...-.....Γλύνο̋ .................2-0 Άγ. Απόστολοι.-.....Ράξα ....................1-0 Γριζάνο ...........-.....ΠΕΦ .....................1-1 Μεγαλοχώρι....-.....Κηπάκι .................5-0 Κεφ/κό̋ ..........-.....Ασκληπιό̋............2-2 Καρυέ̋............-.....Άγ. Οικουµένιο̋...0-2 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N..I....H Μεγαλοχώρι .......63 .....68-12.....21 .0 ....1 Άγ.Απόστολοι.....51 .....65-28.....16 .3 ....3 Ασκληπιό̋ ..........50 .....49-18.....15 .5 ....2 Γριζάνο...............48 .....61-23.....14 .6 ....2 Αρδάνι................38 .....44-34.....11 .5 ....6 Ράξα...................35 .....39-36.....11 .2 ....9 Καρυέ̋...............34 .....41-33.....10 .4 ....8 Οικουµένιο̋ .......32 .....41-37......9..5 ....8 Παλιόπυργο̋ .....30 .....35-43......9..3 ..1 0 Κρήνη.................28 .....33-38......8..4 ..1 0 Κεφαλ/κό̋..........28 .....39-49......8..4 ..1 0 ΠΕΦ ...................26 .....35-31......5.11 ...6 Κρηνίτσα ............21 .....29-51......5..6 ..1 1 Λεπτοκαρυά .......19 .....26-40......5..4 ..1 3 Πετρόπορο̋.......19 .....20-44......5..4 ..1 3 Γλύνο̋ ...............18 .....20-43......4..6 ..1 2 Κηπάκι................17 .....35-54......5..2 ..1 5 Πελινναίοι............0 .......0-66 ......0..0 ..2 2

@ Οι Πελινναίοι δεν συµµετέχουν στο πρωτάθληµα

Η επόµενη 23η Αγωνιστική Κρήνη.....................- ....................Αρδάνι Λεπτοκαρυά ...........-...............Πελινναίοι Γλύνο̋ ...................- .........Παλιόπυργο̋ Ράξα.......................- ................Κρηνίτσα ΠΕΦ........................-...........Πετρόπορο̋ Κηπάκι....................-.....Άγιοι Απόστολοι Ασκληπιό̋ ..............-...................Γριζάνο Άγ. Οικουµένιο̋ .....-...........Μεγαλοχώρι Καρυέ̋...................- .Κεφαλοβρυσιακό̋ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χωρί̋ αλλαγέ̋ η 22η µέρα ∆εν έδωσε ειδήσει̋ η 22η αγωνιστική αφού οι πρωτοπόροι είχαν εύκολε̋ αποστολέ̋ και προχώρησαν µε άνετε̋ νίκε̋. Η Μεγάρχη νίκησε 3-0 του̋ Γόµφου̋, ο Πυργετό̋ 3-0 την Ένωση ∆ροσερού Μουριά̋ και ο Πύργο̋ 4-0 την Πηγή. Στην τέταρτη θέση τη̋ βαθµολογία̋ είναι ο Πανχασιακό̋ που κέρδισε και αυτό̋ του̋ βαθµού̋ από το παιχνίδι µε το ∆ενδροχώρι.

Τα αποτελέσµατα (22η αγων.) Πύργο̋ ...........-.....Πηγή....................4-0 Πυργετό̋........-.....∆ρ./Μουριά ..........3-0 Πιαλεία............-.....Πορτἀκό̋............1-0 Αµπελάκια.......-.....Ελευθεροχώρι .....1-0 Βυτουµά̋........-.....Χρυσοµηλιά .........1-2 Λυγαριά ..........-.....Φωτάδα ...............1-1 Πρίνο̋.............-.....Περιστέρα ...........0-3 Πανχασιακό̋...-.....∆ενδροχώρι .........2-0 Μεγάρχη .........-.....Γόµφοι .................3-0 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N ..I....H Μεγάρχη ............54 .....58-15 ....17 .3 ....2 Πυργετό̋ ...........53 .....54-15 ....16 .5 ....1 Πύργο̋ ..............52 .....59-16 ....16 .4 ....2 Πανχασιακό̋......42 .....37-26 ....13 .3 ....6 Γόµφοι ...............38 .....50-40 ....11 .5 ....6 Περιστέρα..........35 .....44-33 ....11 .2 ....9 Πιαλεία...............35 .....32-35 ....11 .2 ....9 ∆ροσερό/Μ. .......32 .....29-30 .....9 ..5 ....8 Λυγαριά..............31 .....27-22 .....8 ..7 ....7 Βυτουµά̋...........30 .....31-31 .....9 ..3 ..1 0 ∆ενδροχώρι........29 .....27-32 .....9 ..2 ..1 1 Χρυσοµηλιά........27 .....35-44 .....8 ..3 ..1 1 Πορτἀκό̋ ..........26 .....34-34 .....7 ..5 ..1 0 Αµπελάκια ..........26 .....22-35 .....8 ..2 ..1 2 Πρίνο̋................15 .....23-53 .....5 ..0 ..1 7 Φωτάδα..............14 .....25-50 .....3 ..5 ..1 4 Πηγή ..................13 .....17-56 .....3 ..4 ..1 5 Ελευθεροχώρι....12 .....18-55 .....4 ..0 ..1 8 Η επόµενη 23η Αγωνιστική Πηγή ......................- ............∆ρ./Μουριά Πορτἀκό̋ ..............-...................Πύργο̋ Ελευθεροχώρι........- ...............Πυργετό̋ Χρυσοµηλιά............- ...................Πιαλεία Φωτάδα..................- ..............Αµπελάκια Περιστέρα ..............- ...............Βυτουµά̋ ∆ενδροχώρι............-..................Λυγαριά Γόµφοι....................- ....................Πρίνο̋ Μεγάρχη ................-..........Πανχασιακό̋


10

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Α’ ΕΠΣΤ

Η 30η αγωνιστική (εκτό̋ από το ντέρµπι), είχε και ειδήσει̋ που

Ποιοι αγγίζουν παραµονή και Σ

κόνταψαν τα Μετέωρα, πανηγύρισαν στο Φλαµούλι!!! Να… λοιπόν που η κούρσα του τίτλου στην Α’ Ερασιτεχνική τώρα αποκτά έντονο ενδιαφέρον. Κι απ’ ότι φαίνεται µάλιστα θα έχει (στο εγγύ̋ µέλλον) και άλλα… «καυτά επεισόδια», αφού οι δύο οµάδε̋ που διεκδικούν την πρωτιά και το εισιτήριο τη̋ συµµετοχή̋ στα µπαράζ του Περιφερειακού πρωταθλήµατο̋, θα τα… πουν λίαν συντόµω̋, σε κύπελλο και πρωτάθληµα, παίζοντα̋ τα… ρέστα του̋ µέσα σε δύο βδοµάδε̋. Το σκηνικό τη̋ ανατροπή̋ προέκυψε µετά την ήττα των Μετεώρων στο ντέρµπι τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ που έγινε στα Μεγάλα Καλύβια το Σάββατο, το 1-0 του ΑΟΚ έβαλε «φρένο» στο επιτυχηµένο αήττητο σερί τη̋ Καλαµπακιώτικη̋ κι άλλαξε του̋ συσχετισµού̋ και τα ισχύοντα δεδοµένα στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋, αφού το Φλαµούλι (που νίκησε του̋ Παραληθαίου̋ µε 3-0), µείωσε τη διαφορά στον πόντο και κάνει λογαριασµό υπολογίζοντα̋ προφανώ̋ επιπρόσθετα οφέλη από το ντέρµπι τη̋ 32η̋ αγωνιστική̋ που θα διεξαχθεί προσεχώ̋ µέσα στο σπίτι του. Το ντέρµπι κρίθηκε από το γκολ που σηµείωσε ο Μπίχτα̋ στο 55ο λεπτό του αγώνα, δεν είχε πολλέ̋ τρανταχτέ̋ φάσει̋, όµω̋ αξίζει να αναφέρουµε πω̋ τα Μετέωρα έχασαν δυο σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ στο β’ ηµίχρονο και απώλεσαν πέναλτι στο 60’ του αγώνα όταν ο Βασιλείου απέκρουσε την εκτέλεση του Γραβάννη κρατώντα̋ έτσι ανέπαφη την εστία του στο πιο καθοριστικό σηµείο του αγώνα. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ ξεχωρίζει η σηµαντική νίκη του Λογγακίου επί του Αχιλλέα Μπάρα̋, αλλά και το τρίποντο σωτηρία̋ που πέτυχε η Φαρκαδόνα στο παιχνίδι µε την ΑΕΤ. Το σκορ τη̋ ηµέρα̋ πάντω̋ βγήκε στο µατ̋ τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ µε το Γενέσι και µάλιστα τα έξι γκολ µπήκαν στο α ηµίχρονο του αγώνα. Αναλυτικά στα παιχνίδια τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ του πρωταθλήµατο̋ είχαµε… Φλαµούλι - Παραληθαίοι 3-0 Τα πόδια στο γήπεδο και τα αφτιά στραµένα προ̋ στα Καλύβια… Στο Φλαµούλι ήξεραν πω̋ από την 30η αγωνιστική του πρωταθλήµατο̋ θα έβγαιναν ούτω̋ ή άλ-

λω̋ ειδήσει̋. Ανέµεναν τι̋ καλύτερε̋ και οι µύχιε̋ επιθυµίε̋ του̋ έγιναν πράξη µε το… απότοµο φρενάρισµα των Μετέωρων στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋. Το… δώρο λοιπόν δεν ήταν για να χαθεί. Και το συγκρότηµα του Τάκη Ρούσσα, παρ’ ότι έδειξε πω̋ είχε προβλήµατα στην… κίνηση του Α’ ηµιχρόνου, κατάφερε να ξεµπερδέψει τον γρίφο των Παραληθαίων βγάζοντα̋ ένα ξέσπασµά µε τρία γκολ στην επανάληψη. Ο στόχο̋ επιτεύχθηκε λοιπόν και η νίκη (3-0) επί των Παραληθαίων φέρει του̋ κυανόλευκου̋ σε απόσταση βολή̋, ή καλύτερα σε θέση προσπέραση̋ αφού σε δυο αγωνιστικέ̋ κι αφού πρώτα µεσολαβήσει το ντέρµπι του κυπέλλου που θα γίνει την Τρίτη, θα παιχθεί µέσα στο Φλαµούλι η παρτίδα που µπορεί να καθορίσει τη µάχη του τίτλου. Αγωνιστικά το µατ̋ του Σαββάτου δεν ξέφυγε από τη µετριότητα, ειδικά το α’ ηµίχρονο δεν έβγαλε γκολ είχε ελάχιστε̋ ολοκληρωµένε̋ προσπάθειε̋ και µπόλικη φλυαρία στο χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋. Στην επανάληψη όµω̋ οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή του̋ πέτυχαν ένα γρήγορο γκολ στην εκκίνηση και καθάρισαν το τρίποντο τη̋ νίκη̋ µε τα γκολ Τσιούκα (47) ου Ντούβλη στο 73’ και του Παναγιώτου στο 88ο τη̋ αναµέτρηση̋. Στο πρώτο µέρο̋ πάντω̋ ήταν µετρηµένε̋ οι καλέ̋ φάσει̋, οι γηπεδούχοι ήταν πιο κινητικοί πιο δραστήριοι ενώ και οι Παραληθαίοι έψαχναν τι̋ δικέ̋ του̋ φάσει̋ κυνηγώντα̋ κατά κανόνα τι̋ γρήγορε̋ αντεπιθέσει̋ µε κάθετε̋ µπαλιέ̋ από το χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋. Ωστόσο, στο β’ ηµίχρονο όλα άλλαξαν

Με ξέσπασµα στο β’ ηµίχρονο καθάρισε το Φλαµούλι το τρίποντο στο µατ̋ µε του̋ Παραληθαίου̋ απ’ όπου και το στιγµιότυπο από το γρήγορο γκολ που πέτυχε το Φλαµούλι µόλι̋ δύο λεπτά µετά την επανεκκίνηση. Ηταν δεν ήταν το 47ο του αγώνα όταν ο νεοεισελθών στον αγωνιστικό χώρο Καλόγηρο̋, επιχείρησε γέµισµα από τα πλάγια σηµάδεψε το κεφάλι του Τσιούκα κι αυτό̋ µε το γνωστό του τρόπο βρήκε το δρόµο προ̋ τα δίχτυα γράφοντα̋ έτσι γρήγορα-γρήγορα το 1-0 για την οµάδα του. Μετά τον Τσιούκα τη… σκυτάλη παρέλαβε ο Ντούβλη̋ ο οποίο̋ είχε δοκιµάσει κάµποσε̋ φορέ̋ τα αντανακλαστικά του τερµατοφύλακα των Παραληθαίων, αλλά στο 72’ έγραψε µε ευθύβολο το 2-0 και ουσιαστικά κάπου εκεί καθόρισε και τη µοίρα του αγώνα, αφού οι φιλοξενούµενοι δεν είχαν ούτε τα κουράγια ούτε το αγωνιστικό αντίβαρο για να επιχειρήσουν το σενάριο τη̋ επιστροφή̋ και τη̋ ισοφάριση̋. Αναπόφευκτη κατάληξη; Το τρίτο γκολ του Φλαµουλίου που σηµείωσε λίγο µετά την είσοδό του̋ στο παιχνίδι ο Παναγιώτου. Ο έµπειρο̋ ποδοσφαιριστή̋ του ΑΟΦ σκόραρε στο 88ο τη̋ αναµέτρηση̋ διαµόρφωσε το τελικό 3-0 κι έδωσε έτσι άερα τριών τερµάτων στη νίκη τη̋ οµάδα̋ του, που ανοίγει πανιά και βάζει πλώρη για την κατάκτηση του πρωταθλήµατο̋. Φήκη-∆ήµητρα 0-2 Τη… θηλιά στον λαιµό την είχε φορέσει από µόνη τη̋ η οµάδα τη̋ Φήκη̋, χάνοντα̋ µάλιστα (µε απίστευτο τρόπο) κάποια καθοριστικά παιχνίδια στην εκκίνηση του Β’ Γύρου. Το Σάββατο όµω̋ ένιωσε ένα επιπρόσθετο… σφίξιµο κι αντιλήφθηκε προφανώ̋ πω̋ µπήκε σε δρόµο χωρί̋ επιστροφή µετά την ήττα (0-2) από την ∆ήµητρα.. Οι «πράσινοι», συνεπεί̋ στι̋ υποσχέ-

σει̋ του̋, στην καλή του̋ φήµη αλλά και την αδιάφθορη στάση του̋, δεν συγκινήθηκαν ούτε αυτή τη φορά από το δράµα και τι̋ αγωνίε̋ των αντιπάλων του̋. Έκαναν το δικό του̋ παιχνίδι πέτυχαν δύο γκολ, κράτησαν ανέπαφη την εστία του̋ και πέρασαν ένα ακόµα εµπόδιο µε θετικό βαθµό αξιολόγηση̋, αγγίζοντα̋ τα στάνταρτ̋ των προηγούµενων αγώνων. Πρωταγωνιστή̋ και σκόρερ τη̋ ∆ήµητρα̋ ήταν ο Ψύρρα̋ που είχε κέφια το Σάββατο και τα έδειξε µε τι̋ πράξει̋ του µέσα στο γήπεδο. Ο νεαρό̋ επιθετικό̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ άνοιξε το λογαριασµό στο 17΄όταν πέτυχε το 0-1, ενώ κλείδωσε τη νίκη τη̋ οµάδα̋ του στο 42’ µε µια όµορφη ατοµική προσπάθεια που είχε και την ανάλογη κατάληξη. Το 0-2 του α’ ηµιχρόνου καθόρισε ουσιαστικά και την τροπή που πήρε ο αγώνα̋ στην επανάληψη αφού η Φήκη, παρά την επίµονη προσπάθεια τη̋ δεν µπόρεσε να βρει τον δρόµο προ̋ την εστία τη̋ ∆ήµητρα̋, έµεινε στα... ρηχά και βλέπει πλέον την Α1 Ερασιτεχνική πιο κοντά από ποτέ άλλοτε… Πρόδροµο̋-Ασπροκκλησιά 2-0 Επιστροφή στο σπίτι, επιστροφή στι̋ νίκε̋ για το συγκρότηµα του Πρόδροµου που παρουσιάστηκε για µία ακόµη φορά µε απουσίε̋ αλλά κατάφερε να καθαρίσει µε 2-0 την Ασπροκκλησιά σε ένα παιχνίδι που είχε τελικά µονόπλευρο ενδιαφέρον αφού το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ παρά την φιλότιµη προσπάθεια του, δεν µπόρεσε να αγγίξει την επιζητούµενη έκπληξη. Άντεξε πάντω̋ για κάτι παραπάνω από 70 λεπτά έδειξε το απαιτούµενο σθένο̋ στο µεγαλύτερο κοµµάτι του αγώνα, αλλά… Η εµπει-

 Το

Λογγάκι πήρε ένα σηµαντικό «τρίποντο» κερδίζοντα̋ 2-0 τον Αχ. Μπάρα̋ στο κρίσιµο ραντεβού τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋

Α

υτό̋ που το ήθελε, το πήρε… Στο ντέρµπι του Λογγακίου µε τη Μπάρα τα δεδοµένα που προκαθόριζαν την έκβαση τη̋ µάχη̋ µέσα στο γήπεδο αφορούσαν πρωτίστω̋ και τα κίνητρα που είχε η κάθε οµάδα. Το πιο ισχυρό το είχαν οι γηπεδούχοι που καίγονταν κυριολεκτικά και µεταφορικά για τη νίκη, ενώ οι «κυανόλευκοι» του Αχιλλέα πήγαν χαλαροί και άνετοι στο παιχνίδι. Θέµα κινήτρων λοιπόν το τρίποντο στην αναµέτρηση των δύο οµάδων που γειτνιάζουν και το Λογγάκι κατάφερε να πάρει τη νίκη (2-0 µε γκολ του Ντόσα και του Ράπτη) ανεβάζοντα̋ την βαθµολογική του συγκοµιδή στου̋ 32 πόντου̋, ενώ η οµάδα τη̋ Μπάρα̋ έµεινε στου̋ 38 και θα πρέπει να έχει το νου τη̋ γιατί ακόµα δεν κλείδωσε την παραµονή στην κατηγορία. Στο α’ ηµίχρονο και ιδίω̋ στο ξεκίνηµα δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο αξιώσεων, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ταχύτητα στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήγαν αφού εκµεταλ-

λεύτηκαν ιδανικά ένα λάθο̋ τη̋ αµυντική̋ γραµµή̋ των φιλοξενούµενων. Ήταν το 43ο λεπτό του α µέρου̋ και τότε µετά από λάθο̋ αποµάκρυνση τη̋ Μπαριώτικη̋ άµυνα̋ η µπάλα έφτασε στον Ντόσα. Ο επιθετικό̋ του ΑΟΛ πάτησε περιοχή και µε σου στην κίνηση έγραψε το 1-0 αλλάζοντα̋ του̋ συσχετισµού̋ σε ένα καθοριστικό σηµείο του αγώνα. Το τρίποντο του Λογγακίου κλείδωσε στο 52' και τότε ο Ράπτη̋ εκµεταλλεύτηκε την κάθετη µπαλιά του Τσιώλη µπήκε στην περιοχή και άπιαστο σουτ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ γράφοντα̋ το 2-0 σκορ µε το οποίο έληξε τελικά ο αγώνα̋. Αξίζει πάντω̋ να σηµειωθεί πω̋ στο 55' υπήρξε ένα θερµό επεισόδιο όµω̋ οι πάγκοι των δυο οµάδων ενήργησαν πυροσβεστικά ενώ κάτι ανάλογο προέκυψε και µετά τη λήξη του αγώνα χωρί̋ να δοθεί και πάλι συνέχεια. Ο ∆ιαιτητή̋ κ Πάντο̋, (βοηθοί του οι Λεωνίδα̋ Κ. Ανδριόπουλο̋) απέβαλε τον Λάλλο στο 89’ µε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η φωτό από την συναρπαστική αναµέτρηση του ΑΟΛ µε τη Μπάρα

Λογγάκι: Παπαευθυµίου, Γιαννούλα̋, Κακκέ̋, Σβώλο̋, Μανίκα̋, Αργυρόπουλο̋ (65' Σπαθή̋), Ντόσα̋ (68' Αλεξίου), Ράπτη̋ (84' Νάκο̋), Γκούµα̋, Λάλο̋, Τσιώλη̋. Αχ. Μπάρα̋: Μέλλιο̋, Παπαχρήστο̋, Γεωργούλα̋ (46' Μπουλέκο̋), Πράπα̋, Νικολάου, Καπέλα̋, Κουγιούρη̋, Μητρούσια̋ (55' Παπαθανασίου), Παπακώστα̋, Αλέξη̋, Σικοβέλα̋.

Κράτησε «ζωντανέ̋» τι̋ ελπίδε̋ του


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

αφορούν τελικό ξεκαθάρισµα στην «ουρά» τη̋ βαθµολογία̋

ποιοι ελπίζουν ακόµα

Σενάρια υποβιβασµού; Ποιο̋ µιλάει πλέον γι αυτά στη Φαρκαδόνα; Μάλλον κανένα̋, αφού η ποδοσφαιρική οµάδα τη̋ πόλη̋ κινείται πλέον µε την ζώνη ασφαλεία̋ στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋ και δεν έχει να φοβάται ούτε τι̋ καραµπόλε̋ ούτε τα επικίνδυνα ατυχήµατα. Η ΑΕΦ συνέχισε την ανοδική τη̋ τροχιά και το Σάββατο έγραψε µια σηµαντική επιτυχία καταβάλλοντα̋ έστω και δύσκολα (µε 2-1) την σκληροτράχηλη και… ολίγον τι ψιλαδιάφορη ΑΕ Τρικάλων, που κινείται κι αυτή χωρί̋ ουσιαστικού̋ στόχου̋ στο πρωτάθληµα. Σηµαντική η επιτυχία κι αναµφίβολα ακόµα πιο σηµαντικό το επίτευγµα των Φαρκαδονιων που ξεκίνησαν υποτονικά στην αρχή του φετινού πρωταθλήµατο̋ αλλά στη συνέχεια (και ιδίω̋ µετά τα Χριστούγεννα) βρήκαν τα πατήµατα του̋ µέσα στα γήπεδα και πήραν βαθµού̋ σε µικρά, αλλά και σε µεγάλα παιχνίδια. Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Μεγάλο ήταν το ραντεβού του Σαββάτου µε την η αγων.) Τα αποτελέσµατα (30 ΑΕΤ και ξεκίνησε ανάποδα νέσι ...................6-0 Κρύα Βρύση.......-......Γεάρκο ...................0-3 αφού οι κόκκινοι άνοιξαν Πλοπιακό̋ .........-......Ζ ΕΤ .......................2 -1 πρωτοι το σκορ µε το γκολ Φαρκαδόνα ........-......Ααστράκι...............0 -2 του Μαυρίκου στο 14ο λεΝεοχώρι.............-......Κ µητρα ...............0 -2 ..∆ή πτό του α ηµιχρόνου. ΩστόΦήκη ..................-.... Παραληθαίοι .........3 -0 ...... .....σο οι παίκτε̋ τη̋ ΦαρκαδόΦλαµούλι ...... σπρ/σιά ...............2 -0 ....Α ..-.. ...... µο̋ δρο Πρό να̋ είχαν την υποµονή το Μπάρα̋ ..........2 -0 0 Λογγάκι..............-......Αχ. ..1...... πείσµα τη θέληση και το ετέωρα....... Μ. Καλύβια.........-......Μ................. Βαλτινό πάθο̋ και κατάφεραν να Ρεπό: ......................... ισοφαρίσουν στο 43’ χάρη Η βαθµολογία στην επιτυχηµένη προσπάλ ....Ν...Ι. ....Η .Γκο ..... Βαθ ..... ..... ..... Οµάδε̋ θεια του Γρηγορίου που ......72-21....22..4.....2 Μετέωρα ...............70 ......92-29....21..6.....1 έγραψε το 1-1 δίνοντα̋ νέα ..5 Φλαµούλι ...............69 .4... 20. 9.... 59-2 ...... τροπή στο παιχνίδι. στην ∆ήµητρα................64 9....18..2.....9 60-2 ...... 56 ...... ...... ΑΕΤ............ επανάληψη όλα ήταν ρευ1 ......56-42....15..6.....8 ..8 Κρύα Βρύση ..........5 στά και για τι̋ δύο οµάδε̋, ......62-37....14..6... 1 1 Μ. Καλύβια ............48 .3... 15. 4.... 43-3 8 ...... όµω̋ η Φαρκαδόνα φάνηκε Πρόδροµο̋ ...........4 12..4...1 3 6.... 43-5 ...... 40 ...... πιο αποτελεσµατική στην 1 Φαρκαδόνα...... ......47-57....11..6...1 ...39 ...... ...... κι τρά 0 Κασ καίρια φάση: Στο 55’ σε ......52-45....10..8...1 2 1 Παραληθαίοι..........38 .5... 11. 8.... 8 ......50-4 στηµένη φάση φάουλ ο Αχ. Μπάρα̋ ...........3 .4...1 3 11. 2.... 46-4 ...... 37 Μπαγιώτη̋ σηµάδεψε την Βαλτινό .................. 2 ......34-38.....9...5...1 4 .....3 ...... ...... ι Λογγάκ εστία τη̋ ΑΕΤ έστειλε τη ......25-41.....7...8...1 4 Ασπρ/σιά ...............29 ......43-85.....8...4...1 7 µπάλα πρώτα στο δοκάρι 6 1 Γενέσι ....................28 .7... .6.. 6.... 33-5 ...... και κατόπιν στα δίχτυα διαΦήκη......................25 1.....5...5...1 8 39-8 ...... .20 ...... ...... 8 µορφώνοντα̋ έτσι το 2Ζάρκο....... 8 ......35-62.....4...6...1 2 2 Νεοχώρι ................1 1µε το οποίο τέλειωσε το ......21-80.....3...3... Πλοπιακό̋ .............12: Καλύβια, Λογγάκι, Φλαµούλι, Γύρου παιχνίδι και µαζί του τέλει@ Έκαναν το ρεπό του β’ οι, Αχ. Μπάρα̋, ληθαί Παρα άκι, Kαστρ , ωσαν και οι αγωνίε̋ των Πλοπιακό̋, Νεοχώρι, Ζάρκο νό. Βαλτι ωρα, Μετέ παικτών και φιλάθλων τη̋ τική νισ αγω 31η τοπική̋ οµάδα̋. Πλέον Η επόµενη έσι Γεν ...... .-............... µετά την επιτυχία αυτή η ση Ζάρκο ........................ Βρύ ρύα .....Κ ...... .....ΑΕΦ έφτασε στου̋ 40 ΑΕΤ ..............................-..............Π λοπ ιακ ό̋ ...... ...... κι... όνα Καστρά πόντου̋ και πήρε… απο......- ............Φαρ καδ ι ώρ ∆ήµητρα/Απόλλων εοχ .....Ν ...- ............ στάσει̋ 8 βαθµών από Παραληθαίοι ............ .......Φ ή κ η ...... ...... -.... ...... ...... την επικίνδυνη ζώνη τη̋ ύλι Ασπροκκλησιά .-................Φλ αµο ...... ρα̋ Μπά ̋ ι λέα γάκ Αχιλ κατηγορία̋. ......- ..................Λογ τινό Μετέωρα............... Βαλ ...... ...... ...- ...... Κρύα Βρύση-ΓενέΜεγάλα Καλύβια ........... δρο µο̋ Πρό ...... ..... ...... ..... σι 6-0 Ρεπό: .......... Τα λόγια είναι περιττά…

ρία και η αλάνθαστη εκτελεστική δεινότητα των έµπειρων παικτών του Πρόδροµου, καθόρισαν τελικά και την έκβαση του σαββατιάτικου αγώνα. Ο Πρόδροµο̋ δεν είχε πολλέ̋ φάσει̋ στο α ηµίχρονο, έδειχνε εγκλωβισµένο̋ από την αµυντική συνοχή τη̋ Ασπροκκλησιά̋, όµω̋ στα µισά τη̋ επανάληψη̋ βρήκε το…κατάλληλο αντίδοτο. Άνοιξε την άµυνα των φιλοξενούµενων µε το γκολ του Γάτσιου στο 73΄ (µε σουτ πέτυχε το 1-0) και …κλείδωσε το µατ̋ στο 77΄ µε την προσπάθεια που ξεκίνησε απο τη µπαλιά του Καµπλιώνη Χ.Ι και κατέληξε στον Καραµπούλα. Ο επιθετικό̋ του ΑΟΠ βγήκε τετ-α-τετ µε τον αντίπαλο γκολκίπερ και δεν χαρίστηκε, πέτυχε το 2-0 και σφράγισε έτσι µε µια ωραία προσπάθεια τη νίκη τη̋ οµάδα̋ του Κόζιακα. Φαρκαδόνα-ΑΕΤ 2-1

∆εν το λέει µόνο ο στίχο̋ από κείνο το τραγούδι αλλά και το αποτέλεσµα του αγώνα: Η Κρύα Βρύση έκανε επίδειξη δύναµη̋ στο µατ̋ µε το Γενέσι έριξε έξι τεµάχια από το πρώτο ηµίχρονο και µετά… άραξε πατώντα̋ πάνω στο σκορ που δεν σήκωνε σενάριο αµφισβήτηση̋. Τι Γενέσι πάλι, όχι ότι µπορούσε να πετύχει κάτι καλό σ’ αυτή την αναµέτρηση, αλλά να… Ούτε το πάλεψε, ούτε το… αντιλήφθηκε από πού και πω̋ ακριβώ̋ του ήρθε αυτή η ξεγυρισµένη σφαλιάρα. Έπαιξε σαν οµάδα µικρότερη̋ κατηγορία̋ και έδειξε ευάλωτο σε όλε̋ τι̋ κινήσει̋ των γηπεδούχων. Ο χορό̋ των γκολ τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ άνοιξε νωρί̋, πολύ νωρί̋… Μόλι̋ στο 2ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ ο Αναστογιάννη̋ έγραψε το 1-0 και τρία λεπτά αργότερα ο Αλµπάνη̋ έκανε το 2-0. Ακολούθησε το γκολ του Ζαρακότα στο 6ο λεπτό κι από κει και µετά όλα πήραν το δρόµο του̋. Οι φιλοξενούµενοι σκέφτονταν την λήξη του µαρτυρίου, οι γηπεδούχοι ήθελαν να κάνουν παιχνίδι κι έριξαν άλλα τρία τεµάχια πριν τη λήξη του ηµιχρόνου. Στο 22’ ο Κυριάζο̋ έκανε το 4-0, στο 28’ ο Β Αλµπάνη̋ ήταν σκόρερ του 5ου γκολ και στο 39’ ο Μπρόβα̋ διαµόρφωσε το τελικό 6-0 ρίχνοντα̋ αυλαία από το πρώτο ηµίχρονο. Νεοχώρι-Καστράκι 0-2 ∆ύο γκολ και µέτριο θέαµα. Μάλλον είχαν το µυαλό του̋ στον επερχόµενο ηµιτελικό του κυπέλου οι Καστρακινοί και δεν ασχολήθηκαν δεν πήραν ζεστά το παιχνίδι του Σαββάτου µε το Νεοχώρι. ∆εν ζορίστηκαν πάντω̋ για να φτάσουν στη νίκη κι εδώ που τα λέµε δεν είχαν όρεξη ούτε και οι αντίπαλοί του̋ που έχουν πια συµβιβαστεί µε τον επερχόµενο υποβιβασµό και την αποχώρηση από την Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία. Κάπω̋ έτσι εξηγούνται οι… χαµηλέ̋ στροφέ̋ που έβγαλαν στην αναµέτρηση του Σαββάτου οι δύο οµάδε̋, ο Βράχο̋ πάντω̋ έδειξε δύναµη και καθάρισε το τρίποντο µε τι̋ επιτυχηµένε̋ προσπάθειε̋ δύο έµπειρων ποδοσφαιριστών. Στο 23’ του α µέρου̋ έγραψε ο παίκτη̋ προπονητή̋ Τσικρικά̋, ενώ στο 42’ ο Παπαγεωργίου πέτυχε το 2-0 κι έκλεισε νωρί̋νωρί̋ την υπόθεση τη̋ νίκη̋. Πλοπιακό̋-Ζάρκο 0-3 Το ντέρµπι των απογοητευµένων τη̋ κατηγορία̋ πήγε… ασορτί µε τη διάθεση που παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό οι δύο οµάδε̋. Πλοπιακό̋ και Ζάρκο κινούνται πλέον µε το στίγµα του περαστικού στο πρωτάθληµα και δεν έχουν ούτε τη διάθεση, µήτε τη δυναµική για να αντιστρέψουν την καθοδική του̋ πορεία. Απλά και µόνο διεκπεραιώνουν τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ και σε µία από αυτέ̋ το απόγευµα του Σαββάτου το Ζάρκο κατάφερε και πήρε τη νίκη επικρατώντα̋ µε 0-3 µέσα στο γήπεδο των Σαραγίων. Παιχνίδι αξιώσεων δεν παίχθηκε κι ό,τι καλό πρόεκυψε καταγράφτηκε στο β’ ηµίχρονο όταν έπεσαν µαζεµένα και τα τρία γκολ των φιλοξενούµενων Στο 71’ ο Ευαγγελακόπουλο̋ µε κεφαλιά άνοιξε το σκορ γράφοντα̋ το 0-1 στο 75’ ο Λιάπη̋ διπλασίασε τα τέρµατα του Ζάρκου και λίγα λεπτά αργότερα (στο 80’) ο ίδιο̋ ήταν έβαλε την υπογραφή του και στον επίλογο του αγώνα διαµορφώνοντα̋ το τελικό 0-3 ίσω̋ στο πιο αδιάφορο µατ̋ τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ ηµέρα̋.

 Φλα̋ στα γήπεδα

11


12

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

«Είδαν τον… Βαµβακούλα νύφη» 

Α’ ΕΠΣΤ: Τα Μ. Καλύβια έβαλαν «φρένο» στο σερί των Μετεώρων κέρδισαν το ντέρµπι τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ κι έδωσαν νέο ενδιαφέρον στην µάχη του τίτλου

Ε

ντάξει… ∆εν βγήκε η απόλυτη προσοµοίωση εκείνη̋ τη̋ γνωστή̋ τηλεοπτική̋ διαφήµιση̋: Ο Βαµβακούλα̋ δεν ήταν ντυµένο̋ νύφη, δεν είχε µαζί του τον καρδινάλιο -βαρκάρη κι ούτε κρατούσε στα χέρια του λουλούδια. Πήγε πάντω̋ στο γήπεδο των Καλυβίων για να δει το ντέρµπι τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ και… όπω̋ αποδείχτηκε από τη ροή των πραγµάτων έφερε γούρι στου̋ παίκτε̋ του ΑΟΚ που… «έριξαν στη λίµνη» τα Μετέωρα κι έβγαλαν άσσο. Έναν σπαθάτο άσσο στο κρισιµότερο µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ που αλλάζει πλέον έστω και οριακά- του̋ συσχετισµού̋ στην κορυφή τη̋ Α Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Ξεκινήσαµε από τον Βαµβακούλα γιατί η –έστω και ολιγόλεπτη - παρουσία του στο ντέρµπι τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο «Τιραµόλα» του ελληνικού ποδοσφαίρου, σκάουτερ πλέον τη̋ εφηβική̋ οµάδα̋ του Ολυµπιακού εµφανίστηκε στο γήπεδο ξαφνικά απροειδοποίητα µαζί µε τον Χρήστο Ζαχόπουλο, παρακολούθησε το α ηµίχρονο και µετά την…έκανε περνώντα̋ απαρατήρητο̋. Η εµφάνιση του̋ πάντω̋ σχολιάστηκε µε

CMYK

τον δέοντα τρόπο από του̋ φίλου̋ των γηπεδούχων που πανηγύρισαν τη µεγάλη νίκη τη̋ οµάδα̋ του̋ και στο τέΗ ήττα των Μετεώρων στα Καλύβια άλλαξε του̋ συσχετισµού̋ στην κορυφή τη̋ Α’ ΕΠΣΤ. λο̋ θυµήθηκαν εκείνη τη Τα στιγµιότυπα από το ντέρµπι του Σαββάτου γνωστή ατάκα τη̋ διαφήµιση̋ που λέει για το όνειρο µε Βαµβακούλα ντυµένο νύφη. Το… πικάρι- την κακή-κάκιστη εµφάνιση των Μετέωρων δεν είχε φάσει̋, δύο όλε̋ κι όλε̋ οι κρίσιµε̋ σµα είναι αυτονόητο ποιου̋ είχε ω̋ και χάρη στο «χρυσό» γκολ του Μπίχτα στιγµέ̋ αλλά δεν προέκυψε κάτι το ουσιααποδέκτε̋. Οι Καλαµπακιώτε̋ µπο- (55ο λεπτό) πήραν τη νίκη κι έβαλαν τη δική στικό. Στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ τα Μερεί να µην είδαν τη… νύφη, τον καρ- του̋ πινελιά στην κούρσα του τίτλου που τέωρα άγγιξαν το γκολ σε ενέργεια του Γραβάννη, όµω̋ καθάρισε ο τερµατοφύλακα̋ δινάλιο, τον βαρκάρη και τα’ άλλα θα κριθεί ω̋ φαίνεται στην τελική ευθεία. Τα Καλύβια, µπορεί να µην τρέχουν την των Καλυβίων. Η απάντηση του ΑΟΚ ήταν παρεµφερή, όµω̋ το σίγουρο είναι πω̋ είδαν να φεύγει, να εξανεµίζεται καλύτερή του̋ σεζόν φέτο̋, µπορεί επίση̋ ιδανική: Στο 58’ από καλοχτυπηµένο φάουλ µέσα σ’ ένα απόγευµα η διαφορά να µην είναι «Μεγάλα όπω̋ παλιά», όµω̋ του Νικολούσιου δηµιουργήθηκαν ιδανικέ̋ ασφαλεία̋ των 4 βαθµών που του̋ εξακολουθούν να µετρούν υπολογίσιµη δύ- πρὁποθέσει̋ στην περιοχή των Μετεώρων, ναµη στο πρωτάθληµα και ήταν αυτή που η άµυνα αδράνησε και ο Μπίχτα̋ µόνο̋ κι χώριζε από το Φλαµούλι. Κι αυτό δεν ήταν όνειρο, αλλά εφιάλτη̋. είχαν µεγαλύτερη ζωντάνια και περισσότε- αφύλαχτο̋ πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το Γιατί τα δύσκολα έρχονται, είναι µπροστά ρη κινητικότητα στο κρίσιµο ραντεβού του σκορ γράφοντα̋ το 1-0 στον λογαριασµό Σαββάτου. του ΑΟΚ. Πάντω̋ µετά το γκολ το µατ̋ απέκαι θα τρέξουν µέσα στο επόµενο δεκτησε άγρια οµορφιά. Τα Μετέωρα προσπάθησαν να ανεβάσουν την απόδοση του̋ και στο 60' πάλι ο Γραβάνη̋ σε θέση βολή̋ από την µικρή περιοχή, µε τον Βασιλείου θεαµατικά να διώχνει σε κόρνερ. Στο 66’ τα Μετέωρα κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Αγγελάκη από τον Παπαευθυµίου, αλλά και πάλι δεν βρήκαν τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα αφού ο Βασιλείου το Σάββατο ήταν ανίκητο̋! Ο κίπερ του ΑΟΚ διάλεξε σωστή γωνία έπεσε στο κατάλληλο τάιµινγκ και απέκρουσε την άσχηµη εκτέλεση του Γραβάννη κρατώντα̋ ανέπαφη την εστία του στην πιο καθοριστική φάση του αγώνα. Το χαµένο πέναλτι έριξε την ψυχολογία των φιλοξενούµενων και στο υπόλοιπο διάστηµα τα Καλύβια είχαν τον έλεγχο του ρυθµού και απείλησαν µάλιστα µία ακόµα φορά στο 77' αλλά η ατοµική του Νικολούσιου δεν είχε την ανάλογη κατάληξη κι έτσι έµεινε το 1-0 µέχρι τη λήξη του αγώνα. Στο φινάλε υπήρξαν και κάποιε̋ Από την άλλη, το προστριβέ̋ που έφεραν ένταση αλλά δεν καπενθήµερο σε µια καταιγιστική ροή κρί- συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ δεν είχε την δόθηκε συνέχεια από του̋ πρωταγωνιστέ̋ σιµων αναµετρήσεων σε κύπελλο και πρω- απαιτούµενη αγωνιστική συνοχή, δεν βρήκε του τελευταίου επεισοδίου… καλά πατήµατα µέσα στο γήπεδο δεν βρήΧωρί̋ ιδιαίτερα προβλήµατα και µε σωτάθληµα. Με όλα τούτα τη̋ εισαγωγή̋ του Βαµβα- κε ρυθµό, ενώ ακόµα και αυτέ̋ τι̋ λίγε̋ στέ̋ υποδείξει̋ ο Γιώργο̋ Κουτσάγια̋, που κούλα και τη̋ δεύτερη̋ ήττα̋ των Μετέω- φάσει̋ που δηµιούργησε µπροστά στην το πήγε καλά το ντέρµπι, και αυτό̋ όπω̋ ρων στο, αφήσαµε σε… δεύτερο πλάνο εστία των Καλυβίων τι̋ σπατάλησε µε επι- και οι βοηθοί του Νταλούκα̋ και Ρούση̋. ΚΑΛΥΒΙΑ: Βασιλείου, Παπαευθυµίου, Νιτου̋ νικητέ̋ που έκαναν για µία ακόµα φο- πόλαιο τρόπο αναδεικνύοντα̋ mvp τη̋ ρά το κοµµάτι του̋. Έπαιξαν για την πάρτη αναµέτρηση̋ τον τερµατοφύλακα του ΑΟΚ κολούσιο̋ (92' Κασιώλα̋), Οικονόµου, Κωτου̋, έδειξαν χαρακτήρα εκµεταλλεύτηκαν Βασιλείου που δεν πτοήθηκε ούτε από τα στόπουλο̋ (68' Ρέπα̋), Α. Κάβρα̋, Πράτετ-α-τετ ούτε από το πεταµένο πέναλτι του τα̋, Μπίχτα̋ (87' Στεργιούλα̋), Γ. Κάβρα̋, Γραββάνη. Βαρµποµπίτη̋, Σκούφα̋. ΜΕΤΕΩΡΑ: Μπόµπολα̋, Τσίκαρη̋, ΚωΟι φάσει̋ του αγώνα στή̋ (79' Κουβελά̋), Σκρέκα̋, Γκόβαρη̋, Στη ροή του αγώνα τώρα… Το α ηµίχρονο Αγγελάκη̋, Αυγέρο̋, Ράππα, Γραβάνη̋, Παπαγεωργόπουλο̋, Μπανάσιο̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

13

̋ ί ε φ α ρ γ γηπεδο

διλα ανίστηκαν τα… χιονοπέ Πριν λίγε̋ ηµέρε̋ εµφ ρέλε̋ και… έτσι οµπ καν βγή ο βατ Το ντέρµπι τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ συγκέντρωσε τα στα γήπεδα. Το Σάβ µε ποιο̋ ξέρει… ίσω̋ δού βλέµµατα όλων των φίλων του ερασιτεχνικού. Έχει πέραση όπω̋ το πάει ο καιρό̋, ω̋ τόµ συν λίαν κά η Α’ ΕΠΣΤ στου̋ ποδοσφαιρόφιλου̋ του νοµού µα̋ και αντηλια

Η καλύτερη θέση ! Έπιασαν ζέστε̋ και ο πρόεδρο̋ των Καλυβίων Αχιλλέα̋ Χαχάµη̋ προσέτρεξε στην σκιά και στο γρασίδι για το ντέρµπι του ΑΟΚ µε τα Μετέωρα

«Χτυπηµένο̋» από την ίωση των ηµερών ο πρόεδρο̋ των Μετ εώρων Κώστα̋ Φαµίση ̋, παρακολούθησε το µατ ̋ δίπλα από τον πάγκο τη̋ οµά δα̋

Να… έτσι κλωτσήστε την, τη… ρηµάδα. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να λέει ο Χρ. Αντωνίου στου̋ παίκτε̋ των Μετεώρων, γιατί οι… στραβοκλωτσιέ̋ το Σάββατο έδωσαν και πήραν. Με τι̋ γνωστέ̋ βαθµολογικέ̋ συνέπειε̋…

Από τι̋ Αποκριέ̋ περίσσεψαν κάµποσα δυναµιτάκια. Κι ω̋ εκ τούτων οι πιτσιρικάδε̋ των Μεγαλοκαλυβιωτών το έκαναν Τούµπα το γήπεδο στο ντέρµπι του Σαββάτου CMYK

ο̋ ι και η πινακίδα: ∆ήµ …όπω̋ ακριβώ̋ το λέε δοχή̋ ατε. Και … επί τη̋ υπο ήρθ ώ̋ καλ ων, υβί Καλ σε̋ µα και µε τι̋ πατερίτ ο «Αοτάρα̋» που ακό παιχνίδια δεν χάνει τα µεγάλα

Τα… σκέρτσα τη̋ µπάλα̋ µπροστά στον φακό. Οι παίκτε̋ ξαπλωµένοι στο χόρτο από την δυνατή µονοµαχία ενώ η φάση τρέχει προ̋ την εστία του Φλαµουλίου

κο Μαζεµένοι στον πάγ ΑΟΚ και πιο ψηλά οι ποδοσφαιριστέ̋ του που έζησε το µατ̋ απ’ όλου̋ ο Ρέππα̋ τυπωµένη µε έκδηλη αγωνία απο στο πρόσωπό του


14

Αθλητικά Β΄ΕΠΣΤ

Όπω̋ ξεκίνησε έτσι συνεχίζει… Το πρωτάθληµα τη̋ Β Ερασιτεχνική̋ µοιράζει τη δράση σε κάθε σαββατοκύριακο, αφού δεν επαρκούν οι διαιτητέ̋ για την στελέχωση όλων των αναµετρήσεων του διηµέρου. Έτσι αυτό το πρώτο διήµερο του Μαρτίου βγήκαν γήπεδα οι οµάδε̋ του Α και του β’ Οµίλου.

Έβγαλε διπλό η Βασιλική Η Βασιλική επανήλθε σε τροχιά επιτυχιών και κρατά το τιµόνι στον Α Όµιλο, καθώ̋ πέρασε νικηφόρα απο το ∆ιαλεκτό επικρατώντα̋ µε 0-1 τη̋ τοπική̋ οµάδα̋. Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (9η αγων.) Πλάτανο̋........-.....Ακ. Μετέωρα........3-2 Καλαµάκι.........-.....Φωτεινό ...............3-0 Θεόπετρα .......-.....Σαρακίνα..............3-0 ∆ιαλεκτό .........-.....Βασιλική...............0-1 Αγιόφυλλο.......-.....Ανταλλάξιµα ..........2Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Βασιλική .............25 ......26-5 .......8 ..1 ...0 Καλαµάκι............18 .....35-13 ......6 ..0 ...3 Ανταλλάξιµα.......17 ......14-9 .......5 ..2 ...2 Αγιόφυλλο..........15 .....22-13 ......5 ..0 ...4 ∆ιαλεκτό.............15 .....20-14 ......5 ..0 ...4 Ακ.Μετέωρα .......10 .....18-17 ......3 ..1 ...5 Φωτεινό..............10 .....11-17 ......3 ..1 ...4 Θεόπετρα...........10 .....10-18 ......3 ..1 ...5 Πλάτανο̋ ............6 .......8-26 .......2 ..0 ...6 Σαρακίνα .............3 ......10-42 ......1 ..0 ...8 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Το… χαβά του το Μικρό Το σερί καλά κρατεί για το Μικρό Κεφαλόβρυσο που είναι η µοναδική οµάδα του β οµίλου που έχει σηµειώσει µέχρι στιγµή̋ το απόλυτο. Το Μικρό ίκησε µέσα στην Μουριά µε 0-3 πετυχαίνοντα̋ την 8η νίκη του σε ισάριθµα παιχνίδια. Τα αποτελέσµατα (8η αγων.) Λιλή.................-.....Αν. Μεγάρχη̋ ......5-1 Άγ. Βησ/να̋ ....-.....Ασπρόβαλτο̋ ......2-2 Μουριά............-.....Μικρό Κεφ/σο ......0-3 Μπελέτσι.........-.....Παλ/στηρο ...........1-3 Κόζιακα̋ .........-.....Φιλύρα .................5-1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Μικρό Κεφ/σο.....24 ......30-6 .......8 ..0 ...0 Κόζιακα̋ ............21 .....28-10 ......7 ..0 ...1 Μουριά...............15 .....23-11 ......5 ..0 ...2 Παλ/ρο ...............13 .....19-14 ......4 ..1 ...3 Φιλύρα ...............12 .....18-13 ......3 ..3 ...2 Ά.̋ Βησ̋/να̋......11 .....15-18 ......3 ..2 ...3 Ασπρόβαλτο̋......8 ......17-15 ......2 ..2 ...3 Λιλή .....................6 ......13-28 ......2 ..0 ...6 Μπελέτσι .............1 .......3-24 .......0 ..1 ...7 Αν.Μεγάρχη̋ ......1 .......6-33 .......0 ..1 ...7

 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Έχει και τι̋ εκπλήξει̋ του Αν και στο Παιδικό πρωτάθληµα, κανεί̋ δεν µπορεί να ισχυριστεί πω̋ υπάρχουν φαβορί ιδίω̋ όταν για αναµετρήσει̋ που συναρτώνται πολλέ̋ φορέ̋ από την διάθεση των πιτσιρικάδων, εν τούτοι̋ στο τρικαλινό ποδόσφαιρο υπάρχει ένα̋ κανόνα̋ που σπανίω̋ εµφανίζει περιπτώσει̋ εξαιρέσεων. Απόδειξη; Στη δράση του Σαββατοκύριακου που έδωσε δύο µεγάλε̋ εκπλήξει̋. Στον Α’ Όµιλο τα Σαράγια επιβλήθηκαν τη̋ ΑΕΤ µε 2-0 κι αναρριχήθηκαν στην 2η θέση τη̋ βαθµολογία̋, ενώ από τα αγωνιστικά δρώµενα του Β’ Οµίλου ξεχωρίζει το διπλό των Αµπελακίων στην Καλαµπάκα µε το 1-2 επί των Μετεώρων. Α’ Όµιλο̋ Σαράγια - ΑΕΤ .............................2-0 Οικουµένιο̋ - ∆ενδροχώρι ..........3-0 Ακαδηµία - Τρίκαλα Ρεπό είχε η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ Β’ Όµιλο̋ Μετέωρα - Αµπελάκια..................1-2 Νεοχώρι - Μ Καλύβια...................1-2 Λεπτοκαρυά - Φήκη .....................1-1

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Η επιστροφή των Αµαζόνων στη δράση τη̋ Β’ Εθνική̋ Γυναικών έγραψε ήττα (3-0) στην Κατερίνη

Υποκλίθηκαν στι̋ Πιερίδε̋ Ό

ταν συναντώνται ο πρώτο̋ µε τον τελευταίο του πίνακα, είναι γνωστό το τι ακριβώ̋ θα συµβεί… Η λογική και η στατιστική διατείνονται πω̋ εννιά στι̋ δέκα φορέ̋ κερδίζει ο ισχυρότερο̋ και αυτό̋ που είναι πιο αποτελεσµατικό̋ µέσα στο γήπεδο. Κι όταν µάλιστα η αναµέτρηση διεξάγεται στην έδρα του φαβορί, τότε τα πράγµατα καθίστανται εξαιρετικά δύσκολα για την οµάδα που κινείται µε τη στάµπα του αουτσάιντερ. Αυτό ακριβώ̋ συνέβη και στην αναµέτρηση των Αµαζόνων µε τι̋ Πιερίδε̋ Μούσε̋ που έτρεξε χθε̋ στο Αθλητικό Κέντρο ΓΑΣ Ατροµήτου στην Κατερίνη. Το συγκρότηµα τη̋ Πιερία̋ που µόλι̋ την προηγούµενη αγωνιστική είχε καθαρίσει και την κρίσιµη αναµέτρηση µε τα Μετέωρα , δεν αντιµετώπισε σθεναρέ̋ αντιστάσει̋ από τα κορίτσια των Καλυβίων, κατά γενική παραδοχή ήταν καλύτερο πιο αποτελεσµατικό στι̋ καίριε̋ φάσει̋ που δηµιούργησε κι έτσι έφτασε χαλαρά κι άνετα στην τελική επικράτηση ρίχνοντα̋ 3 γκολ στο ραντεβού τη̋ 9η̋ αγωνιστική̋. Πάντω̋ σηµαντικό ρόλο (τόσο για την εξέλιξη του αγώνα, όσο και για την άσχηµη εκκί-

νηση του Β Γύρου), φαίνεται πω̋… έπαιξε το πρόγραµµα που δεν ήταν ευνὀκό σ’ αυτό το κοµµάτι του πρωταθλήµατο̋. Η οµάδα έµεινε µακριά από την δράση για έναν ολόκληρο µήνα (έχει να βγει στο γήπεδο για επίσηµο µατ̋ από τι̋ αρχέ̋ του Φεβρουαρίου) και φυσικά µέσα σε ένα τόσο µεγάλο διάστηµα αδράνεια̋, ήρθε ω̋ συνεπακόλουθο και η άσχηµη επανεκκίνηση που βάζει τι̋ Αµαζόνε̋ στον προθάλαµο τη̋ εξόδου από το πρωτάθληµα τη̋ Β’ Εθνική̋ Γυναικών. Σενάριο επιστροφή̋ και ελπίδε̋ για την αναζήτηση-διεκδίκηση τη̋

παραµονή̋ δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα. Το πρόγραµµα Β’ Γύρου είναι δύσκολο και θα χρειαστούν αγωνιστικέ̋ υπερβάσει̋ για να γίνει αντιστροφή και να σωθεί η παρτίδα. Αποµένουν πάντω̋ 5 στροφέ̋ µέχρι το νήµα και αν τα κορίτσια των Αµαζόνων έχουν σκοπό να διεκδικήσουν τι̋ µικρέ̋ (έστω) ελπίδε̋ του̋, τότε θα πρέπει να κάνουν την αρχή από το επόµενο παιχνίδι ( µε τον Μαγνησιακό) που θα διεξαχθεί σε 14 µέρε̋ στα Καλύβια. Αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί στι̋ του Μάρτη και αν φέρει το επιζητούµενο αποτέλεσµα, προφανώ̋ θα κρατήσει άσβεστε̋ τι̋ ελπίδε̋ για την παραµονή των Αµαζόνων στην Β Κατηγορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενδεχοµένω̋ δε ακόµα και στο σενάριο τη̋ ισοπαλία̋, τα πράγµατα θα καταστούν εξαιρετικά δύσκολα για την πρώτη Γυναικεία Τρικαλινή οµάδα ποδοσφαίρου που (δεν θα πρέπει να το ξεχνάµε) κέρδισε δυο ανόδου̋ στη µεγάλη κατηγορία και µε την δράση τη̋ έδωσε µια νέα… πνοή στο χώρο του Γυναικείου Αθλητισµού του νοµού µα̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ήταν ο κ.Καλανζή̋ µε βοηθού̋ του̋ Γρηγοριάδη-, Γκαραβέλη (ΕΠΣ Λάρισα̋).

Το… παλεύουν για την άνοδο  Τα

κορίτσια των Τρικάλων πέρασαν µε άνετη νίκη (0-2) από την έδρα του ΠΑΟΚ Κοζάνη̋

Ό

ταν έχει̋ βλέψει̋ ανόδου και βρίσκει̋ στον δρόµο σου τον ουραγό τη̋ βαθµολογία̋ δεν χρειάζεται να κάνει̋ πολλά πράγµατα για να πάρει̋ τη νίκη. Αυτό λέει η κοινή ποδοσφαιρική λογική κι αυτό έπραξε η Γυναικεία οµάδα των Τρικάλων που πέρασε µε φόρα από το ∆ηµοτικό Στάδιο τη̋ Κοζάνη̋ ρίχνοντα̋ 2 γκολ στον ΠΑΟΚ ∆υτική̋ Μακεδονία̋. Εύκολο το µατ̋ αδύναµο̋ ο αντίπαλο̋, αναµενόµενη η νίκη τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ που καθάρισε µάλιστα από το ά ηµίχρονο µε τα δύο όµορφα γκολ τη̋ Παπακώστα. Το τρικαλινό συγκρότηµα ήταν υπέρτερο του αντιπάλου του καθ’ όλη τη ροή του αγώνα, δεν ζορίστηκε για να φτάσει στη νίκη και θα µπορούσε µάλιστα (αν είχε καλύτερα τελειώµατα στι̋ φάσει̋ του β ηµιχρόνου) να φτιάξει µεγαλύτερο σκορ αφού

υπήρξαν αρκετέ̋ και σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ στα καρέ τη̋ Κοζάνη̋. Το πρώτο γκολ σηµειώθηκε στο 22ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ κι όπω̋ προαναφέραµε είχε την υπογραφή τη̋ Παπακώστα. Η αθλήτρια των Τρικάλων µπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ βρήκε πεδίο δράση̋ ελεύθερο και µε δυνατό σουτ έγραψε το 01 θέτοντα̋ τι̋ βάσει̋ για τη νίκη. Στο 42’ και πάλι η Παακώστα έκανε τα κόλπα τη̋ στα καρέ τη̋ Κοζανη̋ αιφνιδίασε την αµυντική γραµµή και µε ένα έξυπνο ψηλοκρεµαστό ακινητοποίησε την τερµατοφύλακα γράφοντα̋ έτσι το 0-2 πριν ρίξει αυλαία το α’ ηµίχρονο. Στην επανάληψη τα κορίτσια του Γιώργου Λουλε είχαν σωστή αγωνιστική διαχείριση δεν κινδύνευσαν αλλά αντιθέτω̋ έχασαν κι άλλε̋ ευκαιρίε̋ µε πιο σηµαντική εξ αυτών να καταγράφεται στο 82 όταν δόθηκε πέναλτι σε χέρι τη̋ Αγγελιδου τη̋ Κοζάνη̋ όµω̋… η Τρίγκα δεν µπόρεσε να βρει δίχτυα. Παρ’ ότι πήρε φόρα από τα 11 βήµατα δεν σηµάδεψε σωστα, έστειλε τη µπά-

λα στα χέρια τη̋ αντιπάλου γκολκίπερ κι έτσι παρέµεινε µέχρι τη λήξη το 0-2. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ πέραν τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ νίκη σηµείωσε χθε̋ και το συγκρότηµα τη̋ Καλαµαριά̋ κι έτσι δεν άλλαξαν οι ισορροπίε̋ στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα; Είναι φανερό….τα δεδοµένα που προέκυψαν µετά την ισοπαλία των κοριτσιών στο ντέρµπι κορυφή̋ µε τον Μεντέκα Καλαµαριά̋ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Για την ακρίβεια; ∆εν αφήνουν ούτε τα ελαχιστότατα όρια για σενάριο ανατροπή̋ Το πρωτο λόγο πλέον έχει το σωµατείο τη̋ Καλαµαριά̋ που ξέφυγε µε έξι βαθµού̋ διαφορά έχοντα̋ ωστόσο κι ένα παιχνίδι περισσότερο από την τρικαλινή οµάδα, αλλά… αν δεν «σκάσει» έκπληξη µε ισοπαλία στο ντέρµπι τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋ (Αγροτικό̋-Καλαµαριά στη Ρεδαιστό) ο

τίτλο̋ του οµίλου θα ανηφορίσει για τη Θεσσαλονίκη και αναγκαστικά η οµάδα των Τρικάλων θα ψάξει την άνοδο στου̋ αγώνε̋ ειδική̋ κατάταξη̋ που θα διεξαχθούν τον Απρίλη. Υπάρχει µε άλλα λόγια και µία ακόµα ευκαιρία για την τρικαλινή οµάδα, αλλά µε τα µπαραζ κανένα̋ δεν µπορεί να είναι σίγουρο̋… Να θυµίσουµε πάντω̋ πω̋ τα κορίτσια των Τρικάλων έχουν σε εκκρεµότητα το µατ̋ µε τη Ροδόπη (αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί στι̋ 11 Μαρτίου) ενώ στην τελευταία αγωνιστική θα ρίξουν αυλαία µέσα στο σπίτι του̋ και θα αντιµετωπίσουν τον Θεσπρωτό Ηγουµενίτσα̋ τον οποίο είχαν κερδίσει µε… περίπατο στο αντίστοιχο µατ̋ του Α’ Γύρου. Τρικαλα: Μερτσιώτη, Ζιώγα, Τζιώρα, Λάσκου, Παπαπακώστα, Βαµπούλα (76 Χατζηκυριάκου), Τελιου (46 Αναστασοπούλου) Λουλέ, Παπαπαδηµητρίου, Γιαννούλα Ι., (53 Τζαβαλιά) Τρίγκα.

Αναβλήθηκε το µατ̋ των Μετεώρων

Χ

ιόνια, κρύο και βροχέ̋. Όλα αυτά µαζί και σε συνδυασµό µε τι̋ χαµηλέ̋ θερµοκρασίε̋ που (ακόµα επικρατούν στο νοµό τη̋ Φλώρινα̋) συνθέτουν το παζλ και µα̋ δίνουν την εικόνα τη̋ πιο δύσκολη̋ έδρα̋ στη Β’ Εθνική Γυναικών. Ο λόγο̋ φυσικά γίνεται για το γήπεδο του Φιλυριακού Φλώρινα̋ που κρίθηκε και πάλι ακατάλληλο για την φιλοξενία και διεξαγωγή τη̋ αναµέτρηση̋ του τοπικού συγκροτήµατο̋ µε την αντίστοιχη γυναικεία οµάδα των Μετεώρων. Οι άσχηµε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ που δηµιούργησαν σκηνικό Σιβηρία̋ στην περιοχή, κατέστησαν τον αγω-

νιστικό χώρο του γηπέδου κι έτσι το µατ̋ τη̋ Κυριακή̋ αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί στι̋ 24 του Μάρτη ηµέρα Σάββατο σε εµβόλιµη αγωνιστική δράση τη̋ Β Κατηγορία̋. Τα Μετέωρα µετά την τελευταία ήττα που υπέστησαν µέσα στην έδρα του̋ από το συγκρότηµα των Πιερίδων, έµειναν χαµηλά, στην προτελευταία θέση του οµίλου και θα πρέπει πλέον από τούδε και στο εξή̋ να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια για να αποφύγουν το σενάριο τη̋ εξόδου από τη Β’ Εθνική κατηγορία.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΣΤΙΒΟΣ

 Φύσηξε «Βαρδάρη̋»

στον Εύοσµο και ο Αίολο̋ πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αίαντα γράφοντα̋ το 69-73

Ο

ι εποχέ̋ που η Θεσσαλονίκη ήταν… µανίκι για τι̋ εξόδου̋ του Αίολου (είτε αγωνίζονταν στη Β, είτε στη Γ’ Εθνική), φαίνεται πω̋ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η ψαλίδα άνοιξε σε µεγάλο βαθµό κι αυτό φάνηκε και στο κυριακάτικου ραντεβού τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ µε τον Αίαντα του Ευόσµου που …είχε πάντω̋ και ένα δυσάρεστο απρόοπτο αφού ο Νίκο̋ Κακλαµάνο̋ τραυµατίστηκε σε µια δυνατή σύγκρουση µε αντίπαλο του και µεταφέρθηκε σε Νοσοκοµείο τη̋ Θεσσαλονίκη̋ για να του παρασχεθούν οι πρωτε̋ βοήθειε̋. Ο έµπειρο̋ γκαρντ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ αιµορραγούσε και του έγιναν τέσσερα ράµµατα από το ιατρικό επιτελείο ενώ πέραν τούτου αξίζει να αναφέρουµε πω̋ τα πράγµατα έγιναν ακόµα πιο δύσκολα στη ροή του αγώνα αφού ο Χαρισµίδη̋ είχε 4 φάουλ από το ξεκίνηµα του β ηµιχρόνου και έκανε το πέµπτο στι̋ αρχέ̋ τη̋ τελευταία̋ περιόδου. Πιστό̋ και συνεπή̋ στι̋ αγαπηµένε̋ του συνήθειε̋ ο Αίολο̋ δεν έδωσε αφορµέ̋ και δικαιώµατα αµφισβήτηση̋ τη̋ πρωτοκαθεδρία̋ του. Έπαιξε σαν πρωταθλητή̋ έτρεξε το µατ̋ στο δικό του ρυθµό κι έγραψε το 69-73 σ’ ένα παιχνίδι που (κατά τα αναµενόµενα) δεν είχε µεγάλε̋ δυσκολίε̋, παρ’ ΄ότι βέβαια στο τέλο̋ υπήρξε ασφυκτική πίεση από του̋ θαρραλέου̋ και ξεψαρωµένου̋ Θεσσαλονικεί̋ που εµφανίστηκαν µε νέο προπονητή (τον Αγγέλη), ενώ πρόσφατα έκαναν και µια ακόµα προσθήκη αφού απέκτησαν πρόσφατα τον Τοπούζη που δεν χρησιµοποιήθηκε πάντω̋ στο χθεσινό παιχνίδι.

Στο χέρι του ο τίτλο̋ Να γυρίσουµε όµω̋ στον Αίολο και να θυµίσουµε πω̋ τουλάχιστο την υπόθεση τη̋ ανόδου την έχει ήδη διασφαλίσει. Μένουν ωστόσο ακόµα 9 αγωνιστικέ̋ µέχρι το φινάλε και όπω̋ όλα δείχνουν, η µάχη για την πρωτιά θα κριθεί στο … φωτο-φίνι̋, αφού ο βασικό̋ (και εξ αρχή̋) αντίπαλο̋ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋, ο Φιλαθλητικό̋ », συνεχίζει να τρέχει µε µια ανάλογη πορεία … Ο τίτλο̋ προφανώ̋ θα κριθεί στι̋ λεπτοµέρειε̋. ∆εν το υποστηρίζει µόνο ο τεχνικό̋ του Αιόλου, αλλά το δείχνει ξεκάθαρα πλέον και η εικόνα του πρωταθλήµατο̋. Από τι̋ εναποµείνασε̋ αγωνιστικέ̋ που υπολείπονται , κρίσιµα και δύσκολα παιχνίδια θεωρούνται οι αναµετρήσει̋ µε τη Νηαρ Ηστ στην 24η στροφή, µε τον ∆ούκα στην 25η, καθώ̋ επίση̋ και µε την ΜΕΝΤ (εκτό̋ έδρα̋ στην

Πρωτιά για τη ΓΕΑΤ

Συνεχίζει την…παρέλαση

27η αγωνιστική), ενώ καθοριστικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση του πρωταθλήµατο̋ θα έχουν ω̋ φαίνεται και τα δύο ντέρµπι (µε Ηράκλειο και Νίκη Βόλου) που θα διεξαχθούν στι̋ δυο τελευταίε̋ αγωνιστικέ̋ του πρωταθλήµατο̋. Αρχίσαµε µε του̋ υπολογισµού̋ και τα σενάρια που «παίζουν» για την κούρσα του τίτλου, γιατί πλέον εκεί µετατοπιστεί το ενδιαφέρον όλων όσων συµµετέχουν ή και παρακολουθούν την πορεία των οµάδων τη̋ Β’ Εθνική̋ Μπάσκετ. Κι όσο για το παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋; Κύλησε στα γνωστά… κλασικά πρότυπα που εφαρµόζουν οι ερυθρόλευκοι από την αρχή του πρωταθλήµατο̋: Είτε είναι στη µέρα του̋, είτε έχουν ανορεξιέ̋, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στου̋ µικροµεσαίου̋ τη̋; κατηγορία̋ και συνήθω̋ τελειώνουν τη δουλειά µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ … Το τρικαλινό συγκρότηµα έπαιξε σ’ ορισµένα διαστήµατα καλό µπάσκετ, έβγαλε ωραίε̋ φάσει̋, έτρεξε στον αιφνιδιασµό αρκετέ̋ φορέ̋, ενώ και στην αµυντική του λειτουργία ήταν αρκετά καλό, παρ’ ότι δέχθηκε 69 πόντου̋ από του̋ Θεσσαλονικεί̋ που έδειξαν πολύ καλή εικόνα απέναντι στον πρωτοπόρο και κυρίαρχο του πρωταθλήµατο̋. Εξαιρετική απόδοση έπιασαν χθε̋ ο Γ .Φούντα̋ που πέτυχε 18 πόντου̋ ενώ σε πολύ καλή µέρα βρέθηκε και ο Γκιουλέκα̋ χωρί̋ αυτό να σηµαίνει ότι υστέρησαν οι υπόλοιπο παίκτε̋. Έδωσαν όλοι τον καλύτερό του̋ εαυτό και είχαν συνεισφορά στην άνετη επικράτηση τη̋ οµάδα̋. Τα δεκάλεπτα: 17-19, 28-34, 46-54, 69-73. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (Αγγέλη̋): Τσιµπή̋ 2, ∆εµερτζή̋ 8 (2), Γυµνόπουλο̋ 16, Μαυρίδη̋ 11 (1), Ελευθεριάδη̋ 22 (4), Σκαρλάτο̋, Τασιούδη̋ 2, Κελεσίδη̋, Μελίδη̋ 8. ΑΙΟΛΟΣ (Τζήµα̋): Λεπενιώτη̋ 9, Λάππα̋ 4, Γκιουλέκα̋ 15 (1), Τριανταφύλλου 9 (1), Τσούτσο̋, Κακλαµάνο̋ 3, Περρωτή̋ 2, Χαρισµίδη̋ 8, Φούντα̋ 18 (3), Παπαχρήστο̋ 5.

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ Τα αποτελέσµατα 21η

Αγωνιστική

ίκη Βόλου ..........56-68 ∆ούκα̋..............- ....Νορο ιβό̋ .............75-89 Νηαρ Ηστ ..........- ....Κ ιλαθλητικό̋ .......63-70 ....Φ ........... νι Στρατώ Παρασκευή ..72-81 ∆ιαγόρα̋ ..........- ....Αγία ̋ .................69-73 Αία̋ Ευόσµου ...- ....Αίολο λή̋ ..............78-73 ρακ ....Η ....... ...... λεω Αιγά ράκλειο .............0 - 2 0 Χαλκηδόνα ........- ....Ην. Φλόγα̋ ..........87-59 ΜΕΝΤ ................- ....Α

Η βαθµολογία

Πόντοι..........Ν.......Η Οµάδε̋..........Βαθ..... ..1605-1340 ....19......2 Αίολο̋ ...........40 ..... 1695-1444.....18 ......3 Φιλαθλητικό̋..39........ 616-1472.....14 ......7 Νίκη Βόλου ....35........1 558-1504.....13 ......8 ....1 4.... .....3 ιο... Ηράκλε .1532-1380.....12 ......90 Α.Παρασκευή .33....... 460-1398.....11 ....1 0 ∆ούκα̋...........32........1 ....1599-1571.....11 ....1 Κοροιβό̋........32.... 1460-1458.....11 ....1 0 ∆ιαγόρα̋ ......32........ 1387-1397.....11 ....1 0 ΜΕΝΤ.............32........ 89-1487.....10 ....1 1 1 Στρατώνι ........31........14 .1440-1523.....10 ....1 Νηαρ Ηστ.......31.........14 34-1463.....9 ......1 2 Αιγάλεω .........30...... ..1438-1510.....6 ......1 5 Αία̋ Ευό̋.......27...... 538-1671.....6 ......1 5 Αν.Φλόγα̋......27........1 14-1658.....6 ......1 5 ..13 ...... ..27 ...... ̋ κλή Ηρα 69-958 ........1 ......2 0 Χαλκηδόνα .....22........6 άθληµα.

κρέ̋ αποστάσει̋) µέχρι το τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋. Για τον Αίολο πλέον τα κρίσιµα ντέρµπι που ήταν κολληµένα το ένα πίσω από το άλλο ξεπεράστηκαν µε επιτυχία και ανήκουν στο παρελθόν. Μπροστά υπάρχει µόνο η τελική ευθεία. Μία δια-

Ο Κωνσταντίνο̋ Πούλιο̋ του Παναθηνἀκού και η Κωνσταντίνα Κεφαλά τη̋ ΑΕΚ πρώτευσαν στι̋ κατηγορίε̋ ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα δρόµου σε ανώµαλο έδαφο̋, που διεξήχθη στι̋ Ολυµπιακέ̋ εγκαταστάσει̋ ιππασία̋, στο Μαρκόπουλο. Ο. Στα 6χλµ. των γυναικών, η Αθ. Κὀνη (τη̋ ΓΕΑ Τρικάλων) ήταν έκοψε πρωτη το νήµα µε 21:22, ενώ Κεφαλά εξασφάλισε µεγάλη διαφορά από τι̋ συναθλήτριέ̋ τη̋, τερµατίζοντα̋ σε 27:22. Αναλυτικά οι τρει̋ πρώτοι ανά κατηγορία: 10χλµ. ανδρών: 1. Κων. Πούλιο̋ (Παναθηνἀκό̋) 30:30, 2. Χριστ. Μερούση̋ (Φιλοπρόοδο̋ Οµιλο̋ Βροντάδου) 30:45, 3. Βασ. Πουλιόπουλο̋ (Φίλιππο̋ Βερ.) 30:48. Οµαδικό: 1. Παναθηνἀκό̋ 8χλµ. γυναικών: 1. Κων. Κεφαλά (ΑΕΚ) 27:22, 2. Καλ. Αστροπεκάκη (Πανιώνιο̋) 28:10, 3. Ντενίζ ∆ηµάκη (ΓΑΣ Ιλισσό̋) 29:02. Οµαδικό: 1. ΑΕΚ 8χλµ. ανδρών Β΄: 1. Ανδρ. ∆ηµητράκη̋ (ΑΟ Λασιθίου) 25.38, 2. Κων. Γκελαούζο̋ (ΑΕΚ) 25:40, 3. Κων. Τουσέ (ΓΕ Αγρινίου) 25:46. Οµαδικό: 1. ΑΕΚ 6χλµ. γυναικών Β΄: 1. Αθ. Κὀνη (ΓΕΑ Τρικάλων) 21:22, 2. Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισό̋) 22:09, 3. Πην. ∆άγκα (ΑΠΟΦΚΑ Ξάνθη̋) 22:36. Οµαδικό: 1. ΓΑΣ Ιλισό̋

Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εύκολα οι µεγάλοι

ει στο πρωτ * Η Χαλκηδόνα δεν συµµετέχ

τική (10/03/12) Η επόµενη 22η αγωνισ

..........ΑΣΕ ∆ούκα Κόροιβο̋ ............- ...... ........Νήαρ Ηστ Φιλαθλητικό̋ ...... - ...... ..........Στρατωνι ΚΑΠ ....................- ...... ..........∆ιαγόρα̋ Αίολο̋ ................- ...... ..........Αία̋ Ευόσµου Ηρακλή̋ ..............- ...... ..........Αιγάλεω ΑΟ Αν.Φλόγα̋ ..........- ...... ..........Χαλκηδόνα ΓΣ Νίκη Β.............- ...... ..........ΜΕΝΤ Ηράκλειο ............- ......

Που θα κριθεί η µάχη του τίτλου Από νίκη σε νίκη βαδίζει ο Αίολο̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Β’ Εθνική̋ και είναι αλήθεια πω̋ µετά το θριαµβευτικό πέρασµά του από την έδρα του Ευόσµου έκανε ένα ακόµα βήµα προ̋ την Α2 και τείνει πλέον ν’ αγγίξει τον πρωταρχικό επιζητούµενο στόχο τη̋ ανόδου. Με τα µαθηµατικά, προφανώ̋ χρειάζεται 2-3 (ίσω̋ και 4) νίκε̋ ακόµα, όµω̋ επί τη̋ ουσία̋ η τρικαλινή οµάδα έχει καπαρώσει το εισιτήριο τη̋ συµµετοχή̋ στην Α2 Κατηγορία. Τι µένει από δω και πέρα προ̋ διεκδίκηση; Μα προφανώ̋ ο τίτλο̋ του πρωταθλητή που όπω̋ όλα δείχνουν θα κριθεί στι̋ λεπτοµέρειε̋ από το αναµενόµενο (για πολλού̋…) ζευγάρι: Αίολο̋ ή Φιλαθλητικό̋ λοιπόν; Ο Αίολο̋ και ο Φιλαθλητικό̋ Καισαριανή̋ ω̋ γνωστό θεωρούνταν από την αρχή τη̋ σεζόν τα δυο µεγάλα φαβορί που θα διεκδικούσαν την άνοδο από την Β’ Εθνική στην Α2. ∆εν διέψευσαν τα προγνωστικά, «έτρεξαν» σε … ευθείε̋ παράλληλε̋ και απ’ ότι φαίνεται θα πάνε έτσι (µε µι-

15

δροµή που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την τρικαλινή οµάδα, ιδίω̋ αν σκεφτεί κανεί̋ πω̋ έχει εύκολο πρόγραµµα στι̋ 3-4 επόµενε̋ αγωνιστικέ̋, έχει ακόµα να περιµένει µέσα στην έδρα τη̋ την Νήαρ (στην 24η αγ.) ενώ θα παίξει εκτό̋ έδρα̋ µε ∆ούκα, ΜΕΝΤ και Ηράκλειο και θα ρίξει αυλαία µε ένα θεσσαλικό ντέρµπι, που ίσω̋ θα είναι οριακό και κρίσιµο για την οµάδα τη̋ Νίκη̋ Βόλου. Πάντω̋, την επόµενη αγωνιστική οι ερυθρόλευκοι θα επιτρέψουν στην έδρα του̋ και θα αντιµετωπίσουν τον αξιόµαχο ∆ιαγόρα σ’ ένα µατ̋ που αναµφιβόλω̋ δεν χωράει άλλο αποτέλεσµα από τη νίκη. Από εκεί και µετά καθοριστικό θα είναι και το επόµενο ραντεβού µε το Στρατώνι (την 23η αγωνιστική), ενώ στην 24η στροφή οι ερυθρόλευκοι θα περιµένουν στο δηµοτικό κλειστό τη Νηαρ Ηστ και θα ψάξουν την άτυπη ρεβάν̋ τη̋ πρωτη̋ του̋ ήττα̋ στο φετινό πρωτάθληµα.

Χωρί̋ προβλήµατα προσγειώθηκε στην ελληνική πραγµατικότητα ο Ολυµπιακό̋ µετά την πρόκριση του στα προηµιτελικά τη̋ Eυρωλίγκα. Οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν από τη ∆ράµα επικρατώντα̋ του ΚΑΟ∆ µε 73-55 και παρέµειναν µόνοι πρώτοι στην κορυφή του βαθµολογικού πίνακα τη̋ Α1. Ο τραυµατισµό̋ του Μάικ Μπατίστ (διάστρεµµα) επισκίασε τη νίκη του Παναθηνἀκού επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ µε 85-65 στο πλαίσιο τη̋ 21η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Α1 µπάσκετ ανδρών. Την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθληµα πανηγύρισε το Μαρούσι που πέρασε από το Περιστέρι µε 58-52. 21η Αγωνιστική Κολοσσό̋ - Ηλυσιακό̋ ......64 - 48 Αρη̋ - Καβάλα...................78 - 57 Παναθηνἀκό̋ - ΠΑΟΚ .......85 - 65 Περιστέρι - Μαρούσι..........52 - 58 ΚΑΟ ∆ράµα̋ - Ολυµπιακό̋....55 - 73 Πανιώνιο̋ - ΑΓΟΡ ..............7 7 - 7 6


16

Αθλητικά Α1 ΕΣΚΑΘ

 Στην έδρα των Τιτάνων θα παιχθεί η παρτίδα τη̋ ανόδου

Ένα ντέρµπι, ένα̋ τίτλο̋

Πέρσι ήταν ο Αστέρα̋ Λάρισα̋, πρόπερσι η Μεταµόρφωση και πριν τρία χρόνια ο Γυµναστικό̋ του Αµπελώνα. Φέτο̋; Άραγε ποιο̋ έχει σειρά για να πάρει εισιτήριο ανόδου στο τρένο τη̋ Γ’ Εθνική̋ κατηγορία̋ του Μπάσκετ; Η απάντηση διαφαίνεται (…αχνά έστω) στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋ εκεί όπου οι Τιτάνε̋ και η Ελασσόνα κρατούν την πρωτοκαθεδρία παρ’ ότι δεν έχουν τι̋ επιζητούµενε̋ αποστάσει̋ ασφαλεία̋ από του̋ διώκτε̋ του̋. Το συγκρότηµα του Παλαµά (ένα κράµα έµπειρων αλλά και αρκετών νέων καλαθοσφαιριστών από Τρίκαλα και Καρδίτσα) ήταν εξ αρχή̋ το αδιαφιλονίκητο φαβορί στην κούρσα τίτλου τη̋ Α1 Θεσσαλία̋ και ειδικά µετά τη χθεσινή του νίκη στο τοπικό ντέρµπι τη̋ Καρδίτσα̋, απέδειξε ότι ξέρει να διαχειρίζεται τα κρίσιµα παιχνίδια. Με του̋ 30 βαθµού̋ και τι̋ 14 νίκε̋ η παρέα του Φουλη Φούντα και του Ντούρβα αλλά και του Βαιδάκη, έχει τον πρωτο λόγο και µπορεί µάλιστα να τελειώσει την υπόθεση του τίτλου και τη̋ ανόδου , από την επόµενη αγωνιστική όταν και θα υποδεχθεί µέσα στην έδρα του την Γυµναστική Ενωση Ελασσόνα̋. Αν οι Τιτάνε̋ γράψουν νίκη έστω και µε ένα πόντο σ’ αυτό το κρίσιµο ραντεβού θα πάρουν αέρα ενό̋ βαθµού και φυσικά θα µπορούν πλέον να κινηθούν µε µεγαλύτερη άνεση και µε µεγαλύτερη σιγουριά στα επόµενα παιχνίδια. Φυσικά ο δρόµο̋ προ̋ το νήµα του τερµατισµού κρύβει κι άλλε̋ επικίνδυνε̋ παγίδε̋ αφού θα ακολουθήσουν τα µατ̋ µε την Ολύµπια (στη Λάρισα) αλλά και µε την Ανάληψη και Αλµυρό (στον Βόλο) αλλά… όλοι πιστεύουν πω̋ το πρωτάθληµα παίζεται επί τη̋ ουσία̋ στο ντέρµπι τη̋ επόµενη̋ αγωνιστική̋. Να θυµίσουµε ωστόσο πω̋ τα µαθηµατικά και τα στατιστικά τη̋ κατηγορία̋ δεν αποκλείουν το σενάριο πιθανή̋ ενδεχόµενη̋ έκπληξη̋ από την οµάδα του Ολυµπιακού Βόλου που βρίσκεται τη δεδοµένη στιγµή στην 3η θέση του πίνακα , αλλά πιθανώ̋ αυτό το σενάριο είτε θα περπατήσει είτε θα καεί αναλόγω̋ του αποτελέσµατο̋ που θα βγει στην 19η στροφή όταν και θα διασταυρωθεί η Ελασσόνα µε την οµάδα του Βόλου. Τι ακριβώ̋ θα συµβεί; Θα το δούµε στι̋ 3 επόµενε̋ αγωνιστικέ̋ οπότε και θα τρέξουν τα κρισιµότερα µατ̋ τη̋ φετινή̋ σεζόν τόσο για τι̋ οµάδε̋ τη̋ κορυφή̋, όσο και γι αυτέ̋ που µάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασµό από την Α1 Κατηγορία.

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Πράγµατα και… θαύµατα έκανε ο Κουρµέντζα̋ στη Λάρισα και οδήγησε τον ΑΟΚ

σε µεγάλη νίκη (65-78) επί τη̋ Ολύµπια

«Όπου Γιώργο̋ και… µάλαµα»! Λ

ένε πω̋ η αξία του ηττηµένου, χαρίζει δόξα στο νικητή. Η ρήση πάει γάντι µε την περίπτωση του ΑΟ Καλαµπάκα̋ γιατί το κόλπο που έκανε µέσα στην έδρα τη̋ ιστορική̋ Ολύµπια Λάρισα̋, µπορεί να µην έβγαλε τι̋ ειδήσει̋ τη̋ αγωνιστική̋, όµω̋ προκάλεσε… πάταγο στην πιάτσα του θεσσαλικού µπάσκετ γιατί ήρθε σε µια συγκυρία που η ιστορική οµάδα τη̋ Λάρισα̋ είχε αρχίσει να βρίσκει τον βηµατισµό τη̋ και ήταν θέµα συζήτηση̋ στα µπασκετικά δρώµενα τη̋ γειτονική̋ πόλη̋.

Απ’ ότι φαίνεται όµω̋, θέµα συζήτηση̋ άνοιξε και ο ΑΟΚ µε τη µεγαλειώδη εµφάνιση που πραγµατοποίησε στο κλειστό του Αγίου Θωµά παίρνοντα̋ µάλιστα τη δική του (άτυπη ρεβάν̋) για την ήττα που γνώρισε στο αντίστοιχο ντέρµπι του Α’ Γύρου. Το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ είχε σε µεγάλη µέρα τον Γιώργο Κουρµέντζα που φόρτωσε µε 32 πόντου̋ το καλάθι τη̋ Ολύµπια και φυσικά οδήγησε την οµάδα στην νίκη µε το επιβλητικό 65-78 που θα γραφτεί ω̋ φαίνεται στα βιβλία ω̋ µια από τι̋ µεγαλύτερε̋ επιτυχίε̋ τη̋ οµάδα̋.

Κουρµέντζα̋: Τα καλύτερα για τον Σδράκα Φυσικά η νίκη αυτή (τέταρτη σε εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι και δεύτερη µέσα στην Λάρισα) αποκτά ξεχωριστή σηµασία, όχι µόνο εξ αιτία̋ του ονόµατο̋ και τη̋ ιστορική̋ βαρύτητα̋ του αντιπάλου, αλλά και γιατί επιτεύχθηκε σε µια µεταβατική περίοδο κατά την οποία µάλιστα η οµάδα προσπαθεί να αλλάξει το αγωνιστικό τη̋ προφίλ για να µπει στα καλούπια και στην προπονητική φιλοσοφία

 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα στιγµιότυπα από τον χθεσινό αγώνα τη̋ Γωνιά̋ µε τον Βόλο

Έ

να εικοσαήµερο αγωνιστική̋ αδράνεια̋ έκλεισε η Γυναικεία οµάδα Μπάσκετ τη̋ Πράσινη̋ Γωνιά̋, πέρασε ήσυχα, χαλαρά τι̋ µέρε̋ τη̋ Αποκριά̋

Πραγµατικό «πολυβόλο» ο Γ. Κουρµέντζα̋, του Κώστα Σδράκα. Το πείραµα έβαλε κατά ριπά̋ στο καλάθι τη̋ Ολύµπια πέτυχε κι όπω̋ υποστηρίζει στι̋ δηκαι πέτυχε 32 πόντου̋ λώσει̋ του ο Γιώργο̋ Κουρµέντζα̋: «Ο Σδράκα̋ κατάφερε µέσα σε σύντοµο σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα να πε- ΑΟΚ είχαν διαφανεί οι… αντιρρήσει̋. Ο ράσει τη δική του γραµµή στην οµάδα. Θέ- Κουρµέντζα̋ πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων λω να σταθώ στη συνεισφορά του, όχι γιατί το… πήρε επί προσωπικού, φόρτωσε το καείναι φίλο̋ µου, αλλά και γιατί πιστεύω πω̋ λάθι τη̋ Ολύµπια µε 32 πόντου̋ έβγαλε καµπορεί να κάνει καριέρα ω̋ προπονητή̋ και λή δουλειά στην άµυνα και οδήγησε την να εµφανιστεί ακόµα και σε οµάδε̋ µεγαλύ- οµάδα στο θεαµατικό καµ-µπακ τη̋ τρίτη̋ τερων πρωταθληµάτων. Στον αγώνα του περιόδου (46-52). Από κει και µετά τα πράγΣαββάτου παίξαµε σαν ολοκληρωµένη οµά- µατα πήραν το δρόµο του̋, ο ΑΟΚ κράτησε δα, δεν φοβηθήκαµε την έδρα τη̋ Ολύµπι, τη διαφορά, δεν έδωσε δικαιώµατα αµφιπετύχαµε µια σηµαντική νίκη και αξίζουν σβήτηση̋ και κατέκτησε δίκαια την πιο µεσυγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προ- γάλη νίκη στο φετινό πρωτάθληµα. Εκτό̋ σπάθεια που έκαναν, είπε ο mvp του ΑΟΚ του Κουρµέντζα που ήταν σχεδόν αλάνθαεστιάζοντα̋ κι αυτό̋ την δέουσα βαρύτητα στο̋ σ’ αυτό το παιχνίδι, ζεστό χέρι είχε και ο Τζάννη̋ (πέτυχε 17 πόντου̋) ενώ και όλοι στο όνοµα του αντιπάλου. Βέβαια τα πράγµατα λίγο έω̋ πολύ ήταν οι υπόλοιποι παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋ είχαν σηγνωστά για την νέα προσπάθεια τη̋ Ολύµ- µαντική συνεισφορά στη µεγαλειώδη νίκη. Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-29 ηµιχ. 46-52, πια: Το συγκρότηµα τη̋ Λάρισα̋ πέρσι δεν συµµετείχε στη Β Εθνική διαλύθηκε και εξα- 65-78 τελικό. Καλαµπάκα (Σδράκα̋): Κουρµέντζα̋ 32, φανίστηκε από τον µπασκετικό χάρτη, όµω̋ φέτο̋ το καλοκαίρι έγινε µια προσπάθεια Θρασυβουλίδη̋ 7, Τζάνη̋ 17, Αθανασούανασύνταξη̋ µαζεύτηκαν κάποιοι αθλητέ̋ λα̋ 5, Κατσανό̋ 10, Νικολακόπουλο̋ 5, από την τοπική µπασκετική πιάτσα τη̋ Λάρι- Πρεβεντη̋ 2, Κρουτσκο, Βλησάρη̋. σα̋ (Γκανέτσα̋, Γούλα̋, Μηλιώνη̋ οι πιο γνωστοί) και άρχισε τι̋ διαΑ1 ΕΣΚΑΘ δροµέ̋ του στα γήπεδα τη̋ ΕΣΚΑΘ η αγων.) χωρί̋ να έχει υψηλού̋ στόχου̋ Τα αποτελέσµατα (16 ..........56-67 ̋.... άνε αφού όπω̋ τόνιζε και ο προπονητή̋ .Τιτ ...... Καρδίτσα ..........̋ ...........79-62 υρό Αλµ ...... ...-. τη̋ «Σαν στόχο έχουµε να κάνουµε ...... να Ελασσό αλαµπάκα ......65-78 5 Ολύµπια ............-.......Κ ένα δυνατό σύνολο Θα προσπαθήΑνάληψη ...........84-7 Νίκαια ...............-....... σουµε να παίξουµε καλό µπάσκετ και ΑΛ...................55-54 49 Ίκαροι ..............-.......Ε .63θνικό̋ ............ τίποτα παραπάνω». Τελικά το κάτι Ολυµπιακό̋ Β...-.......Ε παραπάνω στην αναµέτρηση τη̋ Η βαθµολογία αγωνιστική̋ το έδειξαν οι Καλαµπα..Η ..Πόντοι...........Ν.....2 κιώτε̋ που µπήκαν αποφασισµένοι Οµάδε̋ .............Βαθ. 1108-909 .......14 ...2 4 Τιτάνε̋ ..............30 ...... .....1 77 9-10 στο γήπεδο κοίταξαν στα µάτια του̋ 116 ...... Ελασσόνα..........30 ......1107-1016 .....12 ...4 αντιπάλου̋ του̋, έδειξαν πω̋ µπο...6 Ολ. Βόλου .........28 1101-995 .......10....8 8 Ολύµπια.............26 ...... ρούν και τελικά πέτυχαν αυτή τη µε......1091-1082 ...... ΑΣ Καρδίτσα̋....24 ..... ....7 ....9 8.... -100 .989 γάλη νίκη κερδίζοντα̋ έτσι και την ιπ..23 Καλαµπάκα ..... .23 ......983-1003 ........7 ....9 ποτική αναγνώριση των αντιπάλων ..1 0 ΕΑΛ .................. ......1072-1138 ......6 0 Ανάληψη............22 του̋. Ο ΑΟΚ πήρε φόρα από το ξεκί1083-1150 ......6 ..1 ..1 1 Αλµυρο̋ ............22 ...... ..5 ......906-1008 ...... νηµα του αγώνα και αιφνιδίασε την λα..1 2 Εθνικό̋ Λ...........21 ....4 13.. 2-11 100 ..... Ίκαροι...............20.......1122-1234 ......3 ..1 3 ρισινή οµάδα µε την καλή αµυντική λειΝίκαια................19 τουργία, δέχθηκε µόλι̋ 15 πόντου̋ στο α δεκάλεπτο πέτυχε 18 και παρ’ ότι έκανε µια µικρή κοιλιά στην δεύτερη περίοδο, δεν πτοήθηκε. Το εύθραυστο 33-29 του α ηµιχρόνου, έδειχνε πω̋ το παιχνίδι θα ήταν ανοιχτό και για τι̋ δύο οµάδε̋. Έτσι τουλάχιστο πίστευαν οι γηπεδούχοι, γιατί από την µεριά του

Η επόµενη 17η αγων.

ηψη .....- ................Ανάλκαι α Εθνικό̋ ....................... .-....................Νί Καλαµπάκα .......... ...- .................Ολύµπια Αλµυρό̋ .................. όνα ασσ ..Ελ ...... ...... Τιτάνε̋ ........................ ................Καρδίτσα ΕΑΛ ................................................Ί καρ οι Ολυµπιακό̋ Β............-

 Κατοστάρα-εκατό για τα κορίτσια τη̋ Γωνιά̋ από τον και …πήρε σύνθηµα επανεκκίνηση̋ έχοντα̋ µπροστά τη̋ ένα δύσκολο παιχνίδι. Το ραντεβού τη̋ 16η̋ στροφή̋ έφερε ω̋ αντίπαλο (µέσα στο κλειστό δηµοτικό Γυµναστήριο Τρικάλων) την αντίστοιχη γυναικεία οµάδα του Ολυµπιακού Βόλου που θεωρείται (όχι αδίκω̋) µια από τι̋ καλύτερε̋ οµάδε̋ τη̋ Α2 κατηγορία̋. Παρ’ όλα τούτα, τα κορίτσια τη̋ Αθηνά̋ Τσακνή έδωσαν για µία ακόµη φορά τον αγώνα τον καλό και κατάφεραν µάλιστα να κερδίσουν το χειροκρότηµα των δικών του̋ ανθρώπων έστω κι αν το τελικό 40-101 του Ολυµπιακού Βόλου επισκίασε τη φιλότιµή του̋ προ-

σπάθεια. Το µατ̋ κρίθηκε από το α’ ηµίχρονο αφού οι αθλήτριε̋ τη̋ Γωνιά̋ δεν µπόρεσαν να προβάλουν σθεναρέ̋ αντιστάσει̋, γιατί όπω̋ προαναφέραµε είχαν απέναντί του̋ έναν υπέρτερο αντίπαλο. Πάλεψαν πάντω̋ για να µην χάσουν την επαφή από το ξεκίνηµα όµω̋ δεν µπόρεσαν να πετύχουν πολλά πράγµατα αφού οι Βολιώτισε̋ έπαιξαν µια εξουθενωτική άµυνα, έκλεψαν µπάλε̋ ακόµα και κάτω από το καλάθι τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ και… έβαλαν το νερό στο αυλάκι από την α περίοδο όταν προηγήθηκαν µε 6-21. Με τέτοια τροπή ήταν φανερό πω̋ δεν

Άνιση µάχη και


Αγχωτική η νίκη των Ικάρων στο κρίσιµο ραντεβού µε την ΕΑΛ απ’ όπου και τα στιγµιότυπα

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 «∆ια πυρό̋ και σιδήρου» η

νίκη των Ικάρων επί τη̋ ΕΑΛ (55-54), σ’ ένα µατ̋ που κρίθηκε µε τα καθοριστικά καλάθια του Σταυρόπουλου και τι̋ βολέ̋ του Καλλιάρα

Ν

ίκη νάναι κι όπω̋ νάναι!!! Οι Ίκαροι πήγαν να το κάνουν πάλι το…. θαύµα του̋ στο κρίσιµο ραντεβού µε την ΕΑΛ, αλλά στο τέλο̋ κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο γράφοντα̋ (µαζί µε το …ψυχοβγαλτικό 55-54) µια σηµαντική επιτυχία, που του̋ δίνει µια σηµαντική βαθµολογική ανάσα λίγο πριν αρχίσουν τα κρίσιµα περάσµατα τη̋ τελική̋ ευθεία̋. Παράταση στην αγωνία; Η πορεία θα δείξει, πάντω̋ η ανανέωση συµµετοχή̋ των Ικάρων στην Α1 Θεσσαλία̋ είναι υπόθεση που θα κριθεί προσεχώ̋, στα επερχόµενα παιχνίδια, ίσω̋ δε να φτάσει µέχρι και στην τελευταία «στροφή» του πρωταθλήµατο̋ αφού το… σπριντ στο οποίο επιδίδεται (εσχάτω̋ και παραδόξω̋ κόντρα στη λογική) ο Γυµναστικό̋ Νίκαια̋ καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πορεία τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ στα κρίσιµα µατ̋ του Μαρτίου. Αυτό φάνηκε µε χαρακτηριστικό µάλιστα τρόπο και στην κρίσιµη αναµέτρηση τη̋ 16η̋ αγωνιστική̋ που έφερε ω̋ αντίπαλο των κιτρινόµαυρων µέσα στο Κλειστό Γυµναστήριο τη̋ Μπάρα̋ την Ένωση Αθλοπαιδιών Λάρισα̋. Οι «κίτρινοι», µετά τη βαριά ήττα που (κατά τα αναµενόµενα) υπέστησαν στο ραντεβού µε τον Παλαµά βρέθηκαν πιο κοντά στον πάτο τη̋ βαθµολογία̋, δεν απέχουν βλέπετε και πολύ από την τελευταία θέση του πίνακα, αλλά µε την ήττα στον Παλαµά και την ταυτόχρονη νίκη τη̋ Νίκαια̋ στο ντέρµπι τη̋ Λάρισα̋ (κέρδισε τον Εθνικό), είδαν τι̋ αποστάσει̋ του̋ να µειώνονται στο µικρότερο δυνατό όριο και φυσικά αντιλήφθηκαν ότι από δω και πέρα µέχρι να φτάσουν στο νήµα του τερµατισµού θα δίνουν

17

Α1 ΕΣΚΑΘ

Τα κρίσιµα ντέρµπι µέσα στον Μάρτη

Του̋… βγήκε η ψυχή µάχε̋ µέσα στα γήπεδα για να διασφαλίσουν την παραµονή του̋ στην κατηγορία. Έτοιµοι και αποφασισµένοι για µάχη εµφανίστηκαν λοιπόν και στο ραντεβού µε την ΕΑΛ που (αξίζει να το θυµίσουµε) ήρθε «αεράτη και άνετη» στα Τρίκαλα, έχοντα̋ απαλλαχθεί προ πολλού από το άγχο̋ και την πίεση του υποβιβασµού αφού ήδη έχει εξασφαλίσει τη συµµετοχή τη̋ στο νέο πρωτάθληµα.

Το… γύρισαν στο τέλο̋ Για του̋ Ικάρου̋ το παιχνίδι του Σαββάτου ήταν πραγµατικό̋ αγώνα̋ επιβίωση̋. Οι παίκτε̋ του Κώστα Θάνου ήξεραν καλύτερα από τον καθένα πω̋ αυτή αναµέτρηση δεν χωρούσε σενάριο γκέλα̋ γιατί σ’ αυτή την περίπτωση τα πράγµατα θα καθίσταντο εξαιρετικά δύσκολα όχι µόνο για την παραµονή αλλά και για την ύπαρξη τη̋ ίδια̋ τη̋ οµάδα̋ στο µπασκετικό χάρτη τη̋ Θεσσαλία̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ κρίσιµη̋ αναµέτρηση̋, το πρωτο δεκάλεπτο ήταν ό,τι χειρότερο θα µπορούσε να προκύψει σε αγώνα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ. Και οι δύο οµάδε̋ ήταν εκνευριστικά άστοχε̋ δεν µπορούσαν να βρουν το δρόµο προ̋ το καλάθι και ταλαιπώρησαν τη µπάλα του̋ θεατέ̋ και του̋ προπονητέ̋ που αναζητούσαν λύσει̋ από του̋ παίκτε̋ του πάγκου. Το 12-11 τη̋ α περιόδου είναι ενδεικτικό για το τι ακριβώ̋ βγήκε στο παρκέ του̋ ΕΑΚ, όµω̋ η συνέχεια ήταν καλύτερη ειδικά για του̋ Ικάρου̋ που πήραν πόντου̋ από τα καλάθια του Σταυρόπουλου και έφτα-

σαν τη διαφορά στου̋ 10 πόντου̋ µε τη λήξη του ηµιχρόνου όταν και προηγήθηκαν µε 35-25. Στην επανάληψη η ΕΑΛ έκανε τη δική τη̋ αντεπίθεση, εγκλώβισε προ̋ στιγµή την τρικαλινή οµάδα βρήκε διόδου̋ προ̋ το καλάθι τη̋ κι έτσι µείωσε σε προσιτά επίπεδα φτάνοντα̋ µάλιστα σε απόσταση ενό̋ πόντου λόγο πριν τη λήξη τη̋ τρίτη̋ περιόδου. Οι Ικαροι έδειξαν ότι δεν είχαν καθαρό µυαλό σ’ αυτό το κρίσιµο σηµείο του αγώνα, δεν είχαν βέβαια ούτε την καλύτερη δυνατή οργάνωση στο λειτουργικό του̋ κοµµάτι και βρέθηκαν να είναι 3 πόντου̋ πίσω (4649) ενώ απέµειναν δυόµιση λεπτά για το φινάλε. Κάπου εκεί έδρασε καταλυτικά ο Σταυρόπουλο̋, πέτυχε µε γκολ-φάουλ την επιζητούµενη ισοφάριση του σκορ και το τελευταίο κοµµάτι του αγώνα παίχθηκε και κρίθηκε από τη γραµµή των βολών. Οι Ικαροι χωρί8̋ να είναι απόλυτα εύστοχοι έφτασαν στο 55-51 µε καθοριστικέ̋ βολέ̋ του Καλλιάρα και στο φινάλε οι Λαρισαίοι πέτυχαν τρίποντο και µείωσαν στο πόντο. Κορυφαίο̋ των Ικάρων ο Σταυρόπουλο̋ που πέτυχε 18 πόντου̋ ενώ έδρασε καταλυτικά και στην πιο κρίσιµη φάση τη̋ βραδιά̋ σηµειώνοντα̋ έµµεσο τρίποντο. Συµπαραστάτε̋ στο παραγωγικό κοµµάτι του αγώνα ήταν επίση̋ οι Καλλιάρα̋ και Στεφάνου σηµειώνοντα̋ από 13 και 10 πόντου̋ αντίστοιχα ενώ καλή παρουσία µε περιορισµένη δράση στην επίθεση είχαν ακόµη οι υπόλοιποι παίκτε̋ τη̋ οµάδα̋. Tα δεκάλεπτα: 12-11, 35-25, 43-42, 55-54 τελικό. ΙΚΑΡΟΙ (Θάνο̋): Τσικρικά̋ 2, Ροδόπουλο̋ 2, Βήτα̋, Ρίζο̋, Πισµίση̋, Στεφάνου 10, Γεωργόπουλο̋ 5, Σταυρόπουλο̋ 18 (2), Καλλιάρα̋ 13, Κατούνα̋ 4, Μπαρµπαρούση̋ 1.

Ολυµπιακό Βόλου που πέρασε φουριόζο̋ από τα Τρίκαλα µπορούσαν να γίνουν πολλά πράγµατα από την τρικαλινή οµάδα Ωστόσο τα κορίτσια τη̋ Γωνιά̋ προσπάθησαν να συµµαζέψουν τη δική του̋ αµυντική λειτουργία, όµω̋ δεν τα πήγαν καλά στην επίθεση, τα βασικά ατού τη̋ οµάδα̋, έµειναν σε χαµηλά ποσοστά και καταά τα αναµενόµενα η ψαλίδα άνοιξε και το εύρο̋ τη̋ διαφορά̋ έφτασε στο 20-47 µε τη λήξη του α ηµιχρόνου. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πλέον διαδικαστικού… χαρακτήρα ζητήµατα. Κατά τα αναµενόµενα λοιπόν στην επανάληψη οι Βολιώτισε̋ συνέχισαν τα οµαδικά πυρά οι τρικα-

Αθλητικά

λινέ̋ δεν είχαν µεγάλα κουράγια και έτσι γραφτηκε το 40-101, που µα̋ δείχνει κατατοπιστικά την εικόνα τη̋ αναµέτρηση̋. Από το ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό λοιπόν δεν αναµένονταν θαύµατα και υπερβάσει̋. ∆όθηκε µια άνιση µάχη τα κορίτσια προφανώ̋ αποκόµισαν χρήσιµε̋ εµπειρίε̋ , όµω̋ δεν µένουν εκεί, γιατί στη συνέχεια του πρωταθλήµατο̋ έρχονται αναµετρήσει̋ µε οµάδε̋ τη̋ Μακεδονία̋.. ∆ιαιτητέ̋: Παπαγερίδη̋-Μελανίδη̋ Τα δεκάλεπτα: 6-21, 20-47, 24-81, 40-101 ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ (Τσακνή): Τσσουτσουµπή,

µεγάλη η ήττα

Κοµατσιούλη 11, Τσίλα 10, Αλεξοπούλου 7, Αλεξίου 6, Αγγελάκη 6, Γιασεµή, Βουγιούκα. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ(Μαυροµιχάλη̋): Κυριατζίδου 20(1), Σουλτάνη 12(2), Μαρίνου 7(1), Παύλου 6, Κουφογιάννη 22, Καραµπατζάκη 15, Ζήτη 3, Παρασχάκη 2, Θανασούλη 12, Πυλαρινού 2.

∆έκατη έβδοµη, δέκατη όγδοη, 19η, ίσω̋ δε ακόµα και η εικοστή. Όπω̋ όλα δείχνουν από το µενού του Μαρτίου θα βγουν ειδήσει̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ αφού έπονται κρίσιµε̋ και καθοριστικέ̋ διασταυρώσει̋ των οµάδων που, θα καθορίσουν ω̋ φαίνεται και την τροπή των πραγµάτων τόσο στην µάχη τη̋ κορυφή̋, όσο και στον αδυσώπητο αγώνα των τριών σωµατείων που τρέχουν για να διασφαλίσουν την παραµονή. Για του̋ Ικάρου̋ το πρόγραµµα δράση̋ του Μάρτη περιλαµβάνει 4 κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ που προφανώ̋ θα δείξουν 9αν δεν καθορίσουν κιόλα̋) ποια θα είναι η µοίρα τη̋ οµάδα̋ στο φετινό πρωτάθληµα. η αρχή θα γίνει το ερχόµενο σαββατοκύριακο µε την έξοδο των κιτρινόµαυρων στην Μαγνησία. Το ραντεβού τη̋ 17η̋ στροφή̋ µε τον Ολυµπιακό Βόλου φυσικά µόνο ω̋ εύκολο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί, αφού είναι γνωστή η δυναµική τη̋ αφιλόξενη̋ έδρα̋ αλλά και το ισχυρό ρόστερ των αντιπάλων που ειδικά µέσα στο σπίτι του̋ δεν θέλουν να χαρίσουν βαθµού̋ σε καµία οµάδα τη̋ κατηγορία̋. Οι Ίκαροι ωστόσο θα δώσουν τη µάχη του̋, θα παλέψουν και θα διεκδικήσουν τη νίκη γιατί (έτσι κι αλλιώ̋, εδώ που φτάσαµε) δεν έχουν περιθώρια για να διαλέξουν τα παιχνίδια που θα χτυπήσουν. Θα πρέπει να ψάξουν την καλύτερη δυνατή συγκοµιδή για να κρατήσουν τι̋ πρέπουσε̋ αποστάσει̋ από την οµάδα τη̋ Νίκαια̋ και ει το δυνατόν να πιάσουν και να προσπεράσουν και τον Εθνικό Λάρισα̋ που δείχνει πιο ευάλωτο̋ στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋. Την οµάδα του Εθνικού οι κιτρινόµαυροι θα την… παίξουν µέσα στην έδρα του̋ την µεθεπόµενη 18η αγωνιστική κι αν εκεί γράψουν νίκη (ει το δυνατόν και αν υπερκαλύψουν τη διαφορά), τότε θα έχουν έναν επιπρόσθετο λόγο να χαµογελούν για την τελική του̋ διαδροµή. Πάντω̋ τα δύσκολα δεν τελειώνουν στην 18η στροφή. Αντιθέτω̋ µάλιστα τότε αρχίζουν αφού στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο πολύ δυνατέ̋ αναµετρήσει̋ µε τον ΑΣ Καρδίτσα̋ (εντό̋ έδρα̋ στην 19η µέρα) αλλά και µε την Γυµναστική Ενωση Ελασσόνα̋ (εκτό̋ Τρικάλων) στην 20η αγωνιστική. Αν µέσα από αυτέ̋ τι̋ αναµετρήσει̋ οι Ικαροι αποκοµίσουν οφέλη, τότε είναι βέβαιο ότι θα διασφαλίσουν νωρίτερα την παραµονή. Αν όµω̋ δεν τα καταφέρουν, θα πάνε µέχρι το νήµα «µε την ψυχή στο στόµα»…


18

Αθλητικά ΠερτούλιΑγώνε̋ Χιονοδροµικού Σκι Αντοχή̋

Στα Περτουλιώτικα Λιβάδια σε σκηνικό απόλυτου λευκού από το ατέλειωτο χιόνι πραγµατοποιήθηκε µέσα στο Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο πρωτάθληµα Χιονοδροµικικού Σκι αντοχή̋ που είχε µάλιστα ικανοποιητική συµµετοχή αθλητών απ' όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογο̋ Ορειβασία̋ Χιονοδροµία̋ Τρικάλων είχε ρόλο οικοδεσπότη σ’ αυτή τη µεγάλη σύναξη και οι άνθρωποι τη̋ διοίκηση̋ και τα µέλη του φρόντισαν ακόµα και την πιο µικρή οργανωτική λεπτοµέρεια των αγώνων. ∆ούλεψαν επί µέρε̋ για να πετύχουν την επιθυµητή διαµόρφωση τη̋ πίστα̋ και των µονοπατιών και ανταµείφθηκαν µε τα εύσηµα τη̋ Οµοσπονδία̋ των αθλητών και των παραγόντων τη̋ διοργάνωση̋ αγώνα υψηλού επιπέδου. Στη φωτο πο αριστερά, ο Άκη̋ Βαρνακιώτη̋, υπεύθυνο̋ του Σαλέ, ο Γιώργο̋ Μπρέλλα̋ που βοήθησε στην χάραξη των διαδροµών και ο αεικίνητο̋ Σωτήρη̋ Καραµάλη̋ που επί µέρε̋ προετοίµαζε µαζί µε τα υπόλοιπαµέλη του ΣΟΧΤ τον αγώνα.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΑΣ

Νίκη των Νεανίδων τη̋ Γωνιά̋ Ντέρµπι µόνο στα λόγια… Στι̋ πράξει̋ ο αγώνα̋ των νεανίδων τη̋ Γωνιά̋ µε την αντίστοιχη οµάδα τη̋ Ολύµπια̋ Λάρισα̋ ήταν περίπατο̋ και τα κορίτσια τη̋ Γωνιά̋ κέρδισαν µε το επιβλητικό 81-48. Αποµένουν 3 παιχνίδια 2 εκτό̋ έδρα̋ µε Νίκη Βόλου(1ο παιχνίδι 8052),και Ολυµπιακό Βόλου(1ο παιχνίδι 62-43) και 1 εντό̋ µε την Ολυµπιάδα Λάρισα̋(1ο παιχνίδι 33-86) για να πανηγυρίσουν την συµµετοχή, για πρώτη φορά του Τρικαλινού µπάσκετ, νεανιδών στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. ∆εκάλεπτα: 19-16, 25-13,18-09,19-10 Πόντοι: Μάτη, Αναγνωστοπούλου, Σιµορέλη, Κοµατσιούλη 21(2), Τσίπα 15, Καπνιά 19(1), Λέφα, Αγγελάκη 14, Βλαχοκώστα, Βουγιούκα 12(2)

ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Α2 ΕΣΚΑΘ

Οι Μάγοι βγήκαν νικητέ̋ από το τοπικό ντέρµπι (74-67 τον Κρόνο) και παρέµειναν στην πρώτη τετράδα του οµίλου

Το… πάνω χέρι για την άνοδο

Συναρπαστική εξέλιξη είχε το τοπικό ντέρµπι τη̋ Α2 απ’ όπου και τα χαρακτηριστικά στιγµιότυπα

Μ

ία σου και µία µου… Έτσι πήγαν και κάπω̋ έτσι γράφτηκαν τα αποτελέσµατα από τι̋ αναµετρήσει̋ των Μάγων και του Κρόνου στο φετινό πρωτάθληµα τη̋ Α2 Θεσσαλία̋. Ο Κρόνο̋ πήρε το ντέρµπι τη̋ έδρα̋ του στο ραντεβού του Α’ Γύρου, ενώ η απάντηση των Μάγων δόθηκε στο ραντεβού τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ µε το 74-67 (µέσα στο δηµοτικό Γυµναστήριο), το οποίο δίνει πλέον ένα ξεκάθαρο προβάδισµα στην οµάδα του Γιάννη Τσίµα αφού τρέχει µε πλεονέκτηµα 2 βαθµών στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋.

Οι «πορτοκαλί» αυτή τη φορά ήταν καλύτεροι, ή µάλλον (για το πούµε πιο κατατοπιστικά) έδειξαν πω̋ είναι καλύτεροι στο τέλο̋, όταν οι παίκτε̋ του Κρόνου ξέµειναν από δυνάµει̋ και δεν είχαν την ορµή και το σθένο̋ που έβγαλαν στην εκκίνηση του αγώνα. Προφανώ̋ οι Μάγοι διδάχθηκαν κι από τα λάθη που έκαναν στο παιχνίδι του Α’ Γύρου,, ήξεραν πια πώ̋ να αντιµετωπίσουν τι̋ παγίδε̋ των αντιπάλων του̋ και πήραν το 9ο ροζ φύλλο αφήνοντα̋ πιο πίσω και µέσα στη… δίνη τη̋ αβεβαιότητα̋ του̋ αντιπάλου̋ του̋ που θα πρέπει πλέον να εντείνουν τι̋ προσπάθειε̋ του̋ για να ξαναµπούν σε τροχιά και διεκδίκηση ανόδου από την Α2 Κατηγορία. Το ντέρµπι είχε µια εντυπωσιακή διακύµανση αφού ο Κρόνο̋ που παρεµπιπτόντω̋ παρουσιάστηκε µε όλο του το δυναµικό (ακόµα και ο Μπατατόλη̋ που είναι φοιτητή̋ επιστρατεύτηκε) είχε θεαµατική εκκίνηση πήρε προβάδισµα από τα πρώτα λεπτά κι έφτασε τη διαφορά µέχρι του̋ 19 πόντου̋! Όµω̋ η συνέχεια και δη η ροή του β ηµιχρόνου δεν ήταν ανάλογη, σταδιακά οι αθλητέ̋ του Κρόνου έδειχναν πω̋ δεν είχαν δυνάµει̋-αντοχέ̋ για να βγάλουν το µατ̋ δεν είχαν φυσικά και την επιζητούµενη ευστοχία κι έτσι οι Μάγοι µε παιχνίδι τη̋ υποµονή̋ κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο γράφοντα̋ µια σηµαντική, όσο και πολύτιµη νίκη. Η είσοδο̋ στην κορυφαία τετράδα του οµίλου είναι ο βασικό̋ επιζητούµενο̋ στόχο̋ τόσο για του̋ Μάγου̋ όσο και για το

φαβορί τη̋ κατηγορία̋. Κατά τα αναµενόµενα λοιπόν το 79-48 τη̋ ΑΕΛ στο ραντεβού του Σαββάτου, ακούγεται και εγγράφεται ω̋ φυσιολογικό αποτέλεσµα σε ένα µατ̋ που (όπω̋ προαναφέραµε) έδειξε τον νικητή µε…συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋. Ο Eρµή̋ έδειξε διάθεση µάχη̋ στο ξεκίνηµα δεν άφησε την ΑΕΛ να ξεφύγε. Χαρακτηριστικό; Το ότι ήταν 6 πόντου̋ πίσω στο α’ δεκάλεπτο (20-14). Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, τα ατού τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ δεν βρέθηκαν στην καλύτερή του̋ ηµέρα, η επαφή µε το καλάθι τη̋ ΑΕΛ φάνταζε δύσκολη, ειδικά στο Α ηµίχρονο κι έτσι το 48-23 έδειξε ξεκάθαρα την τροπή που πήρε ο αγώνα̋ στο κλειστό γυµναστήριο του Αλκαζάρ. Οι Λαρισαίοι έφτασαν µέχρι στου̋ 25 πόντου̋ τη διαφορά, επί τη̋ ουσία̋ καθάρισαν το µατ̋ πριν ανοίξει το β’ ηµίχρονο και όλο το υπόλοιπο κοµµάτι που απέµενε µέχρι τη λήξη θύµιζε γι’ αυτού̋ µια υποτονική αγγαρεία, ενώ κάπω̋ έτσι αντιµετώπισε τη εξέλιξη των πραγµάτων και το επιτελείο του Ερµή. ∆εκάλεπτα: 20-14, 48-23, 65-42, 79-48 τελικό. Ερµή̋: Μίµη̋ 2, Γόγολο̋, Ζησιό̋ 18, Πολυγένη̋ 8, Τσιτσάνη̋ 2, Εξίζογλου 10, Καλαµπάκα̋ 2, Καβράκο̋ 6, Μπακάλη̋.

συγκρότηµα του Κρόνου, όµω̋ µε την… τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα (τώρα εδώ στην τελική ευθεία), µοιάζει δύσκολο το σενάριο τη̋ διπλή̋ εκπροσώπηση̋, αφού του Φάνη Φόρου έχει µπροστά του κρίσιµα δύσκολα παιχνίδια και θα πρέπει να κάνει υπερβάσει̋ για να ξαναµπεί σε τροχιά ανόδου. Για του̋ Μάγου̋ βέβαια τα πράγµατα τώρα πια είναι πιο απλά, πιο ξεκάθαρα. Αν γράψουν νίκε̋ επί του Τύρναβου (εκτό̋ έδρα̋ στην 16η αγωνιστική) και κυρίω̋ επί του Μύτικα (στο καθοριστικό ραντεβού τη̋ 17η̋ στροφή̋) οι «οράνιε» θα κάνουν το τελευταίο και πιο αποφασιστικό βήµα και προφανώ̋ θα καπαρώσουν ένα εισιτήριο ανόδου στη µεγάλη κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση, όπω̋ αναφέραµε και σε προγενέστερα αφιερώµατα, θα το ρίξουν στου̋ υπολογισµού̋ στι̋ προσθαφαιρέσει̋ και θα περιµένουν να δουν τα αποτελέσµατα των άλλων οµάδων του οµίλου. Α2 ΕΣΚΑΘ Τα δεκάλεπτα: 12-29, 30-41, 53η αγων.) Τα αποτελέσµατα (15 58, 74-67 τελικό. ̋...........79-48 ρµή ....Ε ...... Μάγοι(Τσίµα̋): Τζάννη̋, Μπρά........ ...... ΑΕΛ ...... ....Μύτικα̋ ........82-62 µη̋ 1, Ευαγγέλου 10, Χρηστάκο̋ 2, Ολυµπιακό̋ Κ. ...- ...... ....Τύρναβο̋ 0-20 α.α. ΑΕΤ ....................- ...... ....Κρόνο̋ .........74-67 Ψύρρα̋ 21, Μπούτσια̋ 10, ΑνασταΜάγοι.................- ...... ....Αίολο̋ Λ. ......81-59 σίου 12 (2), Μπἀρακτάρη̋ 10, ΓουΣοφάδε̋ ............- ...... λόπουλο̋ 8, Γιδόπουλο̋, Πασχάλη̋. Η βαθµολογία Kρόνο̋ (Φ. Φόρο̋): Ζέρβα̋, Παπαδηµητριου, Ροµπο̋ 5, Γουλιωτη̋, θ. ....Πόντοι.....Ν. ..Η Οµάδε̋ .................Βα ........875-686 ...12 ...3 27 ...... ...... Νταη̋ 8 (2), Τζελη̋ 10 (1), Τζιωρτζιω...... ...... ΑΕΛ ........975-856 ...12 ...3 Ολ. Καρδιτσα̋. ......27 τη̋ 2, Κωτουλα̋, Μπατατολη̋ 24(1), ........872-833 ....9 ....6 Μάγοι.....................24 Πελιγκο̋ 11(1), Μακρη̋ 5(1). ........840-796 ....8 ....7 3 Σοφάδε̋ ................23 ........979-956 ....8 ....7 Μύτικα̋ .................2 ........845-868 ....8 ....7 Αναµενόµενη ήττα Ερµή Τύρναβο̋...............23 ........889-867 ....7 ....8 Κρόνο̋ ..................22 2 ........920-900 ....7 ....8 Τα δύο άκρα αντίθετα σε ένα παιχνίΑίολο̋ Αµπ. ...........2 ........910-1043 ..4..1 1 δι µε διαδικαστικό χαρακτήρα. Αυτή είΕρµή̋ ....................19 ..0..1 5 ......15 ........0-300 ...... ...... ...... ...... ΑΕΤ ναι η κεντρική-συνοπτική αποτίµηση στο πρωτάθληµα * Η ΑΕΤ δεν συµµετέχει µηδενισµού̋ τη̋ κόντρα̋ του Ερµή µε την ΑΕ Λάριµε και χάνει τα παιχνίδια σα̋. Η «σύγκρουση» δεν σηκώνει µεγάΗ επόµενη 16η αγων. λη… συζήτηση. Από τη µία βλέπετε .........................ΑΕ Τ ήταν ο ουραγό̋ (στην προκειµένη περίΜύτικα̋.......................ιακό̋ Κ .............- ........Ολυµποφά ...... ...... ή̋ Ερµ δε̋ πτωση το τρικαλινό συγκρότηµα που ..........Σ νο̋........................- .....................Μ άγο ι Κρό έχει απωλέσει κάθε ενδιαφέρον για το .- ...... ...... ...... ...... ο̋. ναβ Τύρ .- ........................ΑΕ Λ πρωτάθληµα και κατέχει θέση ουραγού Αίολο̋ Λ..................... στην Α2 0 κι από την άλλη το µεγάλο

 Β’ ΕΣΚΑΘ: Συνέχισαν µε νίκε̋ οι τρει̋ πρώτοι του Τρικαλινού οµίλου

Κ

έρδισαν τα φαβορί, ηττήθηκαν τα αουτσάιντερ. Τα αναµενόµενα και πάλι… Η επανεκκίνηση τη̋ Β’ ΕΣΚΑΘ (µετά τη µικρή διακοπή τη̋ Αποκριά̋) δεν έκρυβε εκπλήξει̋ αφού η 12η αγωνιστική περιλάµβανε παιχνίδια χαµηλή̋ επικινδυνότητα̋ για τι̋ οµάδε̋ που διεκδικούν την άνοδο στη µεγαλύτερη κατηγορία. Είναι δε γεγονό̋ ότι το πρωτάθληµα του Β’ οµίλου (στον οποίο συµµετέχουν οι έξι τρικαλινέ̋ οµάδε̋) έχει πάρει τον… δρόµο του κι απ’ ότι φαίνεται ο δρόµο̋ αυτό̋ δεν έχει «γυρισµό» ούτε για το ∆ίλοφο που πάει σαν τρένο προ̋ το νήµα του τερµατισµού, ούτε βέβαια

Όπω̋ ήταν, έµειναν… για τη Φαλώρεια και τον Αγιο Νέστωρα που έχουν επίση̋ καπαρώσει τα δυο εισιτήρια τη̋ ανόδου προ̋ την Α2 Κατηγορία. Στην 12η στροφή λοιπόν Το πρόγραµµα µάλιστα είχε δυο τοπικά ντέρµπι από τα οποία πάντω̋ δεν βγήκαν εκπλήξει̋. Στο κλειστό δηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ η Φαλώρεια (παρ’ ότι είχε ρόλο φιλοξενούµενου στο ραντεβού µε του̋ Γόµφου̋) δεν δυσκολεύτηκε να

φτάσει στη νίκη. Επικράτησε µε το 49-68 επί των «βουβαλιών» ανέβασε τη βαθµολογική τη̋ συγκοµιδή και κράτησε την (2η) θέση στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋. Άνετη και χωρί̋ µεγάλα ζόρια ήταν και η επικράτηση του Αγ Νέστωρα επί τη̋ Πράσινη̋ Γωνιά̋ µε το 47-99 να επιβεβαιώνει τη διαφορά δυναµική̋ που έχει αποκτήσει έναντι τη̋ Πρ Γωνιά̋ που φέτο̋ δεν δείχνει ότι είναι στην καλύτερη τη̋ περίοδο.

Αφήσαµε τελευταία την αναµέτρηση των Πελασγών µε το ∆ίλοφο που έτσι κι αλλιώ̋ δεν µπορούσε να δώσει ειδήσει̋ αφού η δυναµική και αξιόµαχη οµάδα τη̋ Λάρισα̋ την µετέτρεψε σε περίπατο γράφοντα̋ µάλιστα το ευρύ 62-92 σε ένα παιχνίδι που όπω̋ δείχνει και το σκορ, δεν το πάλεψαν και δεν µπόρεσαν να το κυνηγήσουν οι αθλητέ̋ των Καλυβίων που παρουσιάστηκαν µάλιστα στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋ µε σηµαντικέ̋ απουσίε̋. Η 12η αγωνιστική Γόµφοι . . . . .- . . . .Φαλώρεια . . . . . . .49-68 Πελασγοί . . .- . . . .∆ίλοφο . . . . . . . . .62-92 Πρ. Γωνιά . . .- . . . .Αγιο̋ Νέστωρ . . . .47-99 Περσέα̋ . . .- . . . .Φίλιππο̋ . . . . . .0-20 α.α.


∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΟΠΙΚΑ

19

Το Ανδρικό Τµήµα του Αίολου έκοψε την πίττα του σε δείπνο που παρέθεσε ο χορηγό̋ τη̋ οµάδα̋ κ. Φαλτάκα̋

Ξέγνοιαστη «ερυθρόλευκη» βραδιά Οικογενειακά, χαλαρά και ευχάριστα… Στην ταβέρνα «Μανούκα̋» (στη Φήκη) έκοψε την πίτα του το Ανδρικό Τµήµα του Αιόλου και µε την ευκαιρία αυτή̋ τη̋ συνεστίαση̋ ο χορηγό̋ τη̋ οµάδα̋ κ. Θ. Φαλτάκα̋ παρέθεσε δείπνο προ̋ τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και του̋ αθλητέ̋ του συλλόγου. Ήταν µια ευχάριστη βραδιά, µια νότα χαλάρωση̋ κυρίω̋ για του̋ αθλητέ̋ και το τεχνικό επιτελείο των «κόκκινων» που ξέφυγε από τα τετριµµένα των προπονήσεων και των αγώνων του πρωταθλήµατο̋ και είχε την ευκαιρία να περάσει ένα χαλαρό δίωρο µέσα όµορφη και φιλική ατµόσφαιρα. Πέραν του κ Φαλτάκα και των µελών τη̋ οικογένειά̋ του (ήταν µαζί του ο γιο̋ του και ο γαµπρό̋ του κ Μπατατέγα̋) παρέστησαν επίση̋ και τα περισσότερα µέλη τη̋ διοίκηση̋ του συλλόγου, ενώ σύσσωµη έδωσε το παρόν η Ανδρική οµάδα µαζί µε του̋ προπονητέ̋ γυµναστέ̋ και τον Τεχνικό ∆ιευθυντή κ Σκρέττα. Την κοπή τη̋ βασιλόπιτα̋ έκανε ο πρόεδρο̋ Γιάν-

νη̋ Χλωρό̋, πλαισιωµένο̋ από τον Θανάση Φαλτάκα και τον αντιπρόεδρο, Μιχάλη Ταµήλο, ενώ τυχερό̋ τη̋ βραδιά̋ αναδείχθηκε ο Γιάννη̋ Παπαχρήστο̋, ο οποίο̋ βρήκε το φλουρί, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 100 ευρώ. Αξίζει να αναφέρουµε πω̋ στην σύντοµη οµιλία ο πρόεδρο̋ του Αιόλου συνεχάρη του̋ αθλητέ̋ και το

προπονητικό team για την πορεία τη̋ οµάδα̋ στο πρωτάθληµα, ενώ και ο Μιχάλη̋ Ταµήλο̋, απένειµε σε όλου̋ τα εύσηµα, εκθειάζοντα̋ παράλληλα όσου̋ βοηθούν οικονοµικά τη φετινή προσπάθεια και κυρίω̋ το Θανάση Φαλτάκα. Με το στίγµα τη̋ αισιοδοξία̋ στι̋ δηλώσει̋ και τη̋ ικανοποίηση̋ για τα αποτελέσµατα τη̋ οµάδα̋ στο πρωτάθληµα εµφανίστηκε και ο κ Φαλτάκα̋ που απένειµε µάλιστα τα εύσηµα στου̋ παίκτε̋ και τη διοίκηση ενώ δεν παρέλειψε να υπερτονίσει τη σηµαντική συνεισφορά του Γιάννη Τζή-

µα δηλώνοντα̋ χαρακτηριστικά: «Τα εύσηµα αξίζουν στου̋ παίκτε̋, αλλά κυρίω̋ στον καπετάνιο Γιάννη Τζήµα, που έχει το χάρισµα να ενώνει του̋ φιλάθλου̋, αλλά και να φτιάχνει την ψυχολογία των παικτών. Εµεί̋ από την πλευρά µα̋ ω̋ χορηγοί είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα τη̋ οµάδα̋ και αποφασίσαµε να παραθέσουµε αυτό το δείπνο. Είµαστε κοντά στον Αίολο, γιατί ανέκαθεν στηρίζαµε µε κάθε τρόπο αξιόλογε̋ προσπάθειε̋ που αφορούσαν τον αθλητισµό τη̋ περιοχή̋ µα̋».

Ειδήσει̋ / Παραπολιτικά / Συνεντεύξει̋ / Επιχειρηµατικότητα

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΛΛΗ Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΥΡΓΚΑΝΗ Ρευµατολόγο̋ Πτυχιούχο̋ Παν/µίου Βρυξελλών (U.L.B.) Τ. Ιατρό̋ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 - 13.30, 17.30 - 20.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βύρωνο̋ 6 - Τρίκαλα Τηλ. 24310 77074, Κιν. 6983107121 email: elliang@hotmail.com

Οι ειδήσει̋ στα Τρίκαλα


20

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Εντυπωσίασε η φωτογραφική µατιά τη̋ Λέλα̋ Κατεχάκη

«Εκεί µέσα», στο νερό (Ίσω̋ φανερωθεί η αληθινή όψη των πραγµάτων) Του ∆ηµήτρη Κρούπη

Η κ. Κατεχάκη µε τον γνωστό ηθοποιό Βασίλη Μαυροµµάτη και τον γνωστό... αγανακτισµένο (και συνάδελφο) Χάρη Μαντέλλο

Σηµαντικό πολιτιστικό – καλλιτεχνικό αλλά και κοινωνικό γεγονό̋ αποτέλεσε για την ∆υτική Θεσσαλία η έκθεση φωτογραφία̋ τη̋ συµπολίτισσα̋ κ. Λέλα̋ Κατεχάκη, µε τίτλο «Εκεί µέσα». Έκθεση η οποία γίνεται στην Καρδίτσα, στην αίθουσα τη̋ Λέσχη̋ Φω-

CMYK

τογραφία̋ – Κινηµατογράφου Καρδίτσα̋ (στη ∆ηµοτική Αγορά), η οποία και την διοργανώνει. Όµω̋ η κ. Κατεχάκη έχει φανατικού̋ φίλου̋ στα Τρίκαλα οι οποίοι και έσπευσαν να δώσουν το «παρών» στα εγκαίνια που έγιναν το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Παρα-

σκευή̋, 2 Μαρτίου. Και Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτε̋ φιλότεχνοι αντάµωσαν και έτσι «δικαιολογείται» το πώ̋ η έκθεση τη̋ Λέλα̋ (που είναι και η πρώτη τη̋) αποτέλεσε ∆υτικοθεσσαλικό γεγονό̋! Το θέµα τη̋ πρωτότυπο, δύσκολο (για του̋ αµύητου̋), εσωτερικό, εντυπωσιακό! Πρόκειται για σειρά καλλιτεχνικών φωτογραφιών µε θέµα το νερό και τι̋ αντανακλάσει̋ που δηµιουργούνται όταν καθρεφτίζονται µέσα του αντικείµενα, άνθρωποι… ψυχέ̋.

Ο κ. Νεκτάριο̋ Κατσόγιαννο̋, η κ. Ρίτσα Τέγου-Πουλιανίτη, η κ. Γοργογέτα, ο κ. Σωτήρη̋ Γοργογέτα̋, η κ. Λέλα Κατεχάκη, ο πρόεδρο̋ τη̋ ΛΕΦΚΚ κ. Θωµά̋ Κωστάµη̋ και ο κ. Τζέλη̋

Ο κ. Παναγιώτη̋ Ζαχαρόπουλο̋, η κ. Ελένη Γεωργοπούλου, η κ. Λέλα Κατεχάκη, ο ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ και η κ. Πόπη Σχιζοδήµου, στα εγκαίνια τη̋ έκθεση̋

Πολλοί φιλότεχνοι από τα Τρίκαλα, φίλοι και συναναζητητέ̋ τη̋ κ. Κατεχάκη (όπω̋ η σκηνοθέ-

τι̋ Ελένη Γεωργοπούλου που ήρθε ειδικά από την Αθήνα για τα εγκαίνια, η ζωγράφο̋ Πόπη Σχιζοδήµου, ο ηθοποιό̋ Παναγιώτη̋ Ζαχαρόπουλο̋, οι ερευνητέ̋ – συγγραφεί̋ Σωτήρη̋ Γορ-

γογέτα̋ και Νεκτάριο̋ Κατσόγιαννο̋) αλλά και από την Καρδίτσα (όπω̋ ο γνωστό̋ ηθοποιό̋ Βασίλη̋ Μαυροµµάτη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ ΛΕΦΚΚ Θωµά̋ Κωστάµη̋ κ.α.) έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια αλλά και τα θερµά του̋ συγχαρητήρια στην κ. Κατεχάκη για την πράγµατι αξιοπρόσεκτη δουλειά τη̋. Εκτό̋ από την θεµατολογία των φωτογραφιών ξεχωριστή εντύπωση έκανε και η ηχητική επένδυση τη̋ έκθεση̋, ήχοι του υγρού στοιχείου σε διάφορε̋ καταστάσει̋ του αλλά και σκέψει̋, παροιµίε̋, γνωµικά για το νερό, του τόσο πολύτιµου αλλά και αντιφατικού αυτοί στοιχείου τη̋ ζωή̋.


∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Τελευταία... ευκαιρία για µια σπουδαία έκθεση Μέχρι

τι̋ 10 Μαρτίου τα έργα του ∆ηµ. Κοκκινίδη στο «Ιδρυµα Μακρή»

Η Στέγη Τέχνη̋ & Πολιτισµού του «Ιδρύµατο̋ Λεωνίδα Κ. Μακρή – Ιατρού» και ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων θα ήθελαν να ανακοινώσουν την παράταση τη̋ έκθεση̋ του ∆ηµοσθένη Κοκκινίδη & των εκπαιδευτικών ξεναγήσεων έω̋ τι̋ 10/03/2012 λόγω αυξηµένη̋ ζήτηση̋ για εκπαιδευτικέ̋ ξεναγήσει̋. Στα πλαίσια τη̋ εκπαιδευτική̋ ξενάγηση̋ οι µαθητέ̋ έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε

αντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη από όλε̋ τι̋ ενότητε̋ του καλλιτεχνικού του έργου αλλά και να συνδυάσουν τα έργα αυτά µε σηµαντικέ̋ ιστορικέ̋ περιόδου̋ & γεγονότα τη̋ Ελλάδα̋ και του εξωτερικού (περίοδο̋ τη̋ Χούντα̋, πόλεµο̋ στο Βιετνάµ). Τέλο̋ οι µαθητέ̋ ζωγραφίζουν το έργο τη̋ έκθεση̋ που του̋ έκανε εντύπωση και παρακολουθούν στην αίθουσα προβολή̋ το ντοκιµαντέρ. Η ιστορία των χρό-

νων µου – ∆ηµοσθένη̋ Κοκκινίδη̋, το οποίο ευγενικά παραχωρήθηκε από το Ψηφιακό Αρχείο τη̋ ΕΡΤ, όπου ο καλλιτέχνη̋ µιλάει για την ζωή και το έργο του το 1967. Οι εκπαιδευτικέ̋ ξεναγήσει̋ πραγµατοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέµπτη & Παρασκευή 10.30 µε 13.30 κατόπιν απαραίτητη̋ προσυνεννόηση̋ µέχρι 10 Μαρτίου 2012. Λόγω τη̋ ιδιαιτερότητα̋ του κτιρίου και των εκθεµάτων οι ξεναγήσει̋ πραγµα-

τοποιούνται σε οµάδε̋ µε µέγιστο αριθµό 25 ατόµων. Για τη συµµετοχή σα̋ στι̋ εκπαιδευτικέ̋ ξεναγήσει̋ ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την Στέγη Τέχνη̋ και Πολιτισµού του «Ιδρύµατο̋ Λεωνίδα Κ. Μακρή - Ιατρού» στα τηλέφωνα: 24310-63960 (Στέγη Τέχνη̋ & Πολιτισµού), 24310-76613 (∆/νση Πολιτισµού), 6972073146 (Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου) ή στο stegilmakri@ gmail.com

Στο πλαίσιο προώθηση̋ του τουριστικού πρὀόντο̋ µα̋

Συµµετοχή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση ΒΙΤ του Μιλάνου Και

σε παράλληλε̋ εκδηλώσει̋ τουριστική̋ σηµασία̋ στην Ιταλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συνέχισε µε επιτυχία την πορεία προβολή̋ των προορισµών τη̋ στον ευρωπἀκό χάρτη τουρισµού συµµετέχοντα̋ στη µεγάλη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση «BORSA INTERNACIONALE DEL TOURISMO (ΒΙΤ - ∆ιεθνέ̋ Χρηµατιστήριο Τουρισµού) 2012» στο Μιλάνο από 16 - 19 Φεβρουαρίου. Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη στο ελληνικό περίπτερο του ΕΟΤ, ενώ θεσσαλικοί προορισµοί που και φέτο̋ ενδιέφεραν του̋ επισκέπτε̋ τη̋ έκθεση̋ ήταν τα Μετέωρα, οι Β.Σποράδε̋, η λίµνη Πλαστήρα, ο Όλυµπο̋ και το Πήλιο. Η δυναµική παρουσία τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ τράβηξε το ενδιαφέρον και των ξένων τουριστικών πρακτόρων, που αποτελούσαν τα 2/3 περίπου όλων των επισκεπτών οι οποίοι ξεπέρασαν και φέτο̋ του̋ 150.000. Πάνω από 55 τουριστικοί πράκτορε̋ είχαν επαφέ̋ και συζητήσει̋ µε τα στελέχη τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ αναζητώντα̋ δρόµου̋ συνεργασία̋ στον τοµέα του τουρισµού. Το ενδιαφέρον του κοινού παραµένει και φέτο̋ αµείωτο σχετικά µε την χρήση τη̋ αεροπορική̋ σύνδεση̋ τη̋ Ryanair µεταξύ Βόλου και Μιλάνου (Μπέργκαµο). ∆ηµοσιογραφικά στε-

λέχη αλλά και free lance δηµοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ που συνεργάζονται µε τα Ιταλικά Μ.Μ.Ε. ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου (εφηµερίδε̋, περιοδικά, τηλεόραση, on Line web magazines, κλπ ) ενηµερώθηκαν για τι̋ οµορφιέ̋ και τι̋ παρεχόµενε̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Την παραµονή τη̋ έναρξη̋ τη̋ έκθεση̋, πραγµατοποιήθηκε επαγγελµατική τουριστική συνάντηση υπό τον τίτλο WORKSHOP “GRECIA TURISTICA 2012” µε στόχο την ενδυνάµωση τη̋ τουριστική̋ προσφορά̋ τη̋ χώρα̋ µα̋. Στο workshop µοιράστηκε έντυπο/ψηφιακό υλικό και δώρα προβολή̋ τη̋ Θεσσαλία̋, για την οποία θέλησαν να ενηµερωθούν τουριστικοί πράκτορε̋ και πρακτορεία ταξιδιών από την περιοχή τη̋ Λοµβαρδία̋, ενώσει̋ ελεύθερου χρόνου “CRAL” και δηµοσιογράφοι των κυριότερων Μ.Μ.Ε. που επιθυµούν συνεργασία µε επαγ-

21

ΤΟΠΙΚΑ

γελµατίε̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ στο Μιλάνο, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ απέσπασε τον έπαινο από όλου̋ του̋ συµµετέχοντε̋ για την συγκροτηµένη και όµορφα επιµεληµένη παρουσίασή τη̋. Παράλληλα µε την έκθεση η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ έδωσε δυναµικό παρόν στι̋ εκδηλώσει̋ ελληνικού ύφου̋ που πραγµατοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του ∆ήµου Μιλάνου και τη̋ Ένωση̋ Επιχειρηµατιών στη Μπρέρα, κοσµοπολίτικη περιοχή στο κέντρο του Μιλάνου, όπου πολυάριθµα µαγαζιά παρέµειναν ανοικτά ω̋ τι̋ 10µµ ενώ ήταν διακοσµηµένα µε ελληνικά µοτίβα και τοπία. Στι̋ παράλληλε̋ αυτέ̋ εκδηλώσει̋ µε το ελληνικό χρώµα προσφέρθηκαν ελληνικά εδέσµατα και κρασί, χαρακτηριστικά δείγµατα τη̋ θεσσαλική̋ γαστρονοµία̋, παρουσιάστηκαν ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από την

χορευτική οµάδα τη̋ ελληνική̋ κοινότητα̋ τη̋ πόλη̋ Πάρµα ενώ σε γκαλερί τέχνη̋ παρουσιάστηκαν εµπνεύσει̋ ελλήνων καλλιτεχνών. Στόχο̋ ήταν η προβολή τη̋ ελληνική̋ κουλτούρα̋ και παράδοση̋ αλλά και τη̋ µοντέρνα̋ τουριστική̋ µορφή̋ τη̋ χώρα̋ µα̋ και ειδικότερα τη̋ Θεσσαλία̋. Στην έκθεση παραβρέθηκε ο Υφυπουργό̋ Τουρισµού κ. Πέτρο̋-Παύλο̋ Αλιβιζάτο̋, ο Πρόεδρο̋ του ΕΟΤ κ. Κωνστ.Ζήκο̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ελληνική̋ Κοινότητα̋ στο Μιλάνο κ.Βελησιώτη̋, ο ∆/ντη̋ του ΕΟΤ Ιταλία̋ κ. Μιχ. Τερσίµπαση̋ του οποίου και φέτο̋ υπήρξε καθοριστική η συµβολή στην επιτυχία τη̋ όλη̋ διοργάνωση̋. Από την Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συµµετείχαν οι κυρίε̋ Θλιβερού Μαρία, ∆ιευθύντρια τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Ανάπτυξη̋ των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησία̋ & Σποράδων, και Ευσταθία Χύτα από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα̋, από το ∆ήµο Βόλου οι κυρίε̋ Σούλα Μπαρτζώκα και Γεωργία Ταµπάκη, επίση̋ ο κ.Κλαουδάτο̋ από το ξενοδοχείο Πλειάδε̋ στο Πήλιο, ενώ το ∆ήµο Σκοπέλου εκπροσώπησε το µέλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Τουριστική̋ Προβολή̋ και ξενοδόχο̋ κ. Ισίδωρο̋ Φαµελιάρη̋. Να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµο̋ Σκιάθου συµµετείχε µε δικό του περίπτερο στην έκθεση.

Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Το Κέντρο ∆ηµιουργική̋ Απασχόληση̋ Ατόµων µε Αναπηρίε̋ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» τη̋ Κοινωφελή̋ ∆.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, πραγµατοποίησε κοπή πίτα̋ την Παρασκευή 17/02/2012 στι̋ 10:30 π.µ στο χώρο του κέντρου παρουσία γονέων και παιδιών. Η εκδήλωση έγινε σε µια ζεστή και φιλική ατµόσφαιρα. Χαιρετισµό απηύθυνε προ̋ του̋ γονεί̋ και τα παιδιά ο Αντιδήµαρχο̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ ∆.Ε.Κ.Α Τρικάλων Κο̋ Ζήση̋ Γκουγκουστάµο̋ καθώ̋ και η ∆/ντρια του κέντρου Κα Ανθή Ιτσιου. Ακολούθησε µια εποικοδοµητική συζήτηση του Προέδρου µε του̋ γονεί̋ για διάφορα λειτουργικά θέµατα του κέντρου. Τέλο̋ όλοι οι παρευρισκόµενοι αντάλλαξαν ευχέ̋ για ένα ∆ηµιουργικό και Ευτυχισµένο 2012.

Την προσεχή Κυριακή 11 Μαρτίου

∆ιάλεξη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. µε τον Στέλιο Παπαθεµελή Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.30 π.µ, στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Τρικάλων, θα πραγµατοποιηθεί η 127η διάλεξη του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσµου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων µε οµιλητή τον πρώην υπουργό κ. ΣΤΕΛΙΟ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ και θέµα: «Οικονοµία και Εθνικά Θέµατα σήµερα».


22

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Μπορεί να γίνει, σύµφωνα µε την Καρατάσου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

Κερδοφόρα και... γλυκιά ασχολία το µέλι Ενδιαφέρουσα εκδήλωση χθε̋ στο Επιµελητήριο

Στο Επιµελητήριο Τρικάλων, πραγµατοποιήθηκε, χθε̋, εκδήλωση που αφορούσε το µέλι. Στην εκδήλωση, έγινε αναφορά για τα πρὀόντα τη̋ κυψέλη̋ και ω̋ διατροφή, για την διατροφική αξία του µελιού, για την τυποποίηση και την επιχειρηµατικότητα του πρὀόντο̋ αλλά και για συνδικαλιστικά ζητήµατα που αφορούν του̋ µελισσοκόµου̋. Οι µελισσοκόµοι που βρέθηκαν στην αίθουσα, είχαν την ευκαιρία, να ενηµερωθούν για τι̋ πρακτικέ̋ και τι̋ σύγχρονε̋ µεθόδου̋ παραγωγή̋ του µελιού, µε την Κτηνίατρο Κατε-

ρίνα Καρατάσου, να δίνει συµβουλέ̋ στου̋ µελισσοκόµου̋ ώστε να καλυτερεύσουν την ποιότητα παραγωγή̋ και να κερδίσουν µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά. Το µέλι είναι ευεργετικό για την υγεία µα̋, ακόµη και ω̋ φάρµακο για πληγέ̋, αλλά ταυτόχρονα η ενασχόληση µε τη µελισσοκοµία, µπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονοµία, για κάποιον που θα βάλει την διάθεση και την αγάπη για τη φύση, πάνω από τα εµπόδια τη̋ ενασχόληση̋. Όπω̋ επισηµάνθηκε, ο νέο̋ µελισσοκόµο̋, επιβάλλεται πριν το επιχειρή-

σει να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεµινάρια που διοργανώνονται κατά καιρού̋ και να παρακολουθήσει έναν ετήσιο µελισσοκοµικό κύκλο αν δεν έχει καµιά σχέση µε την µελισσοκοµία. Στην Ελλάδα παράγονται 15-17.000 τόνοι και εισάγονται 2.500 τόνοι. Από την Ελληνική παραγωγή διοχετεύονται στο εξωτερικό περίπου 500 τόνοι. Το ξηροθερµικό κλίµα τη̋ Ελλάδα̋ ευνοεί την ανάπτυξη φυτών µε πλούσια αρώµατα και αυτό συντελεί στην παραγωγή ενό̋ αρωµατικού µελιού. Για αυτό άλλωστε το Ελληνικό µέ-

λι είναι φηµισµένο σε όλο τον κόσµο και υπάρχει ζήτηση που προσφέρει οικονοµικέ̋ αποδόσει̋ στου̋ παραγωγού̋ µελιού. Η αγορά του εξωτερικού έχει και το απαιτητικό αγοραστικό κοινό, που αδιαφορεί για το φθηνό µέλι και αναζητά το Ελληνικό ποιοτικό, αφού το µέλι δεν χρησιµοποιείται µόνο ω̋ τροφή αλλά και ω̋ φάρµακο, αφού λειτουργεί ενισχυτικά στο ανοσοποιητικά σύστηµα του ανθρώπου. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για πολλά ακόµη πρὀόντα τη̋ µέλισσα̋, όπω̋ η πρόπολη, ο βασιλικό̋ πολτό̋ και η γύρη.

Στο Εικαστικό Κέντρο

Εκθεση ζωγραφική̋ « Περιπλανήσει̋» του Γέροντα Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012, στι̋ 8.30µµ εγκαινιάζεται στην αίθουσα ΦΟΙΒΟΣ του Εικαστικού Κέντρου , Κολοκοτρώνη 8 , η ατοµική έκθεση ζωγραφική̋ του Γέροντα τίτλο «Περιπλανήσει̋». Ο Γέροντα̋ παρουσιάζει εικόνε̋ από Ελλάδα και από την καθηµερινότητα µε ευαισθησία και έκφραση, όπου η φαντασία, η λεπτότητα και η θετική δοµή γεφυρώνονται σε µια απόδοση λιτή και άδολη που οξύνει τι̋ εσωτερικέ̋ αναζητήσει̋ και κατακτά πέρα από τι̋ γνωστέ̋ αφετηρίε̋ την αληθινή σηµασία των πραγµάτων. Τα έργα του εµπνευσµένα

από την πραγµατικότητα και εµπλουτισµένα µε ενεργητική γόνιµη δηµιουργία οδηγούν τον θεατή σε δρόµου̋ εφορία̋ και ψυχική̋ ανάταση̋

Βιογραφικό Γέροντα Ο Γέροντα̋ γεννήθηκε στο Ξυρονέρι Καρδίτσα̋. Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονικη̋ και παράλληλα έκανε ελευθερε̋ σπουδέ̋ στη ζωγραφική Μετά το πανεπιστήµιο ταξιδεύει στην Ευρώπη όπου παρακολουθεί εκθέσει̋ και µαθήµατα σε ελεύθερα εργαστήρια. Το 1978 οργανώνει την

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού

πρώτη του ατοµική έκθεση στο Βόλο. Ακολουθούν πολλέ̋ ατοµικέ̋ και οµαδικέ̋ εκθέσει̋ που οδηγουν σε µια εικαστική, επιτυχή πορεία. Από το 1978 έω̋ το 2005 πραγµατοποιεί εκθέσει̋ σε πόλει̋ σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Βόλο, Λαµία, Τρίκαλα, Θεσ/νικη κ.α. Εργα του βρίσκονται σε

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» • 4ήµερη εκδροµή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 22-25 Μαρτίου, σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή (αναχώρηση το βράδυ τη̋ Πέµπτη̋)

«∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ» • 6ήµερη οδική εκδροµή στι̋ «∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ)» στι̋ 16-21 Απριλίου, σε ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή. Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12, τηλ. 24310 36588-30168 e-mail: lipastr@otenet.gr

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ÄÅÕÔÅÑÁ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Από 8.00 - 14.00 & 17.00 - 8:00 τη̋ εποµένη̋: ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, Σαράφη 18, 24310 23885 Από 8:00 - 12:00 ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΚΟΥΛΟΡΙ∆ΑΣ ΣΤΕΦ., Βύρωνο̋ - Γαριβάλδη, 24310 20290

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στον Πύργο Τρικάλων, κατάλληλο για φαρµακείο, κοµµωτήριο, πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, κ.α. 47 τ.µ., µεγάλο̋ αύλειο̋ χώρο̋. Πληροφ.: 24310 34330, 210 3306890.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοπλισµό̋ ψησταριά̋, φαστ-φουντ και κρεοπωλείου,σε τιµή ευκαιρία̋. Πληρ. 698-7784338

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρή κοπέλα για µόνιµη απασχόληση στο Εµπορικό κέντρο «ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ» στην Πύλη. Πληρ. 24340-22622 και 6974647515.

δηµοτικέ̋ πινακοθήκε̋ και ιδιωτικέ̋ συλλογέ̋. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση θα λειτουργεί έω̋ και 22 Μαρτίου 2012 στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Κολοκοτρώνη 8 (δίπλα στην εφορία) στην αίθουσα τέχνη̋ ΦΟΙΒΟΣ. Ηµέρε̋ και ώρε̋ λειτουργία̋: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 9.00 -14.00 & 18.00 21.00 Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο: 9.00 - 14.00

 Με

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Ηµερήσια εκδροµή στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, στον Άγιο Νεκτάριο Καµάριζα̋ και στον Άγιο Εφραίµ στη Νέα Μάκρη, το Σάββατο 10 Μαρτίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24, τηλ. 2431030500, 39740, κιν. 6932222325

∆ΩΡΕΑ Ο κ. Χρήστο̋ και η κ. Νικολέτα Σακκά προσέφεραν στο Φιλανθρωπικό Σωµατείο «ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 50 ευρώ, στη µνήµη του Βασίλη Καραµπιζιώτη.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Το κέντρο «Πλοίο τη̋ Αγάπη̋» µαζί και πρατήριο υγρών καυσίµων Σά̓κλου, 6 στο 9ο χιλιόµετρο Ε.Ο. Τρικάλων - Πύλη̋. Κατάλληλο για σούπερ µάρκετ και το πρατήριο µε όλε̋ τι̋ προδιαγραφέ̋ έτοιµο να λειτουργήσει, χωρί̋ καµία δαπάνη. Τηλ. 24310 61263 κο̋ Νίκο̋. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδα στον Πύργο, πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, συντελ. ∆όµηση̋ 0,8, από 350-1000 τ.µ. Πληροφορίε̋ 6942 557 444 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι σε κεντρικό σηµείο τη̋ πόλη̋, µε ελάχιστα κοινόχρηστα και σε πολύ προσιτή τιµή. κιν.6930783933. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 100τ.µ. σε δυόροφη οικία στο ∆έλτα Καλαµπάκα̋ µε αυτόνοµη θέρµανση.Πληροφορίε̋ στο 24310-72132 και κιν.6977512865. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία στο δηµοτικό διαµέρισµα Μεγάρχη̋ µε οικόπεδο 400-600 τετραγωνικά-κατοικήσιµη. Τιµή προσφορά̋ 47.000. Τηλ.24310-86347. Πωλείται µεζονέτα 122 τ.µ. µε 80 τ.µ υπόγειο σε 200 τ.µ. οικόπεδο. Οικοδοµική̋ αδεία̋ 2008 και κατασκευή̋ 2009, στην Αγία Μονή. Τηλ.697-4934681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2 υπνοδωµατίων, σαλόνι. καθιστικό, κουζίνα και wc, επι τη̋ X.Τρικούπη 9, 1ο̋ όροφο̋ σε πολύ καλή κατάσταση. τηλ:6949544334.

συνδιοργανωτέ̋ 4 συλλόγου̋ τη̋ πόλη̋

Την περασµένη Κυριακή, πραγµατοποιήθηκε στον πεζόδροµο τη̋ Πύλη̋ ένα κεφάτο αποκριάτικο πάρτυ. Το πάρτυ συνδιοργάνωσαν 4 σύλλογοι τη̋ Πύλη̋, µε µια πρωτοφανή και πολύ ευχάριστη συνεργασία. Ο Πολιτιστικό̋, ο Ορειβατικό̋ (ΟΠΟΠ), ο Γυµναστικό̋ και ο Α.Ο. Πορτἀκού. Ήρθαν άτοµα όλων των ηλικιών, πολλά παιδιά, αρκετοί µασκαράδε̋. Χορέψαµε στου̋ λάτιν ρυθµού̋, ήπιαµε κρασί (προσφορά του ∆ήµου Πύλη̋), ήπιαµε χυµού̋ (προσφορά τη̋ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΠΕ- Τσιγκαρίδα̋ Κ.), φάγαµε σουβλάκια και στριφογυρίσαµε γύρω από το παραδοσιακό γἀτανάκι. Ήταν πολύ ωραία. Ξεχαστήκαµε από τα προβλήµατα τη̋ καθηµερινότητα̋ και το βραχνά τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋. Ακόµα και η βροχή µα̋ σκέφτηκε και δεν ήρθε παρ' όλε̋ τι̋ προγνώσει̋... Η συνεργασία µα̋, µε του̋ συλλόγου̋, θα συνεχιστεί και µε άλλε̋ εκδηλώσει̋. Για του χρόνου, δώσαµε υπόσχεση να οργανώσουµε καλύτερα το αποκριάτικο πάρτυ µε παρέλαση µασκαράδωνκαρναβάλι, πυροτεχνήµατα κλπ. Όλα τα µέλη των ∆.Σ. των Συλλόγων ευχόµαστε στου̋ συµπολίτε̋ µα̋ Καλή Σαρακοστή και µε υγεία να γιορτάσουµε το Άγιο Πάσχα.

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ σε κεντρικό σηµείο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων µε καλή κίνηση λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ. 6978 186 057

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-1 Κουµουνδούρου 20, Τηλ: 24310 78775 - 24310-32782 01/03/2012 - 07/03/2012

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ - ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ (ώρε̋ 19.30 & 22.00)

ΚΟΣΜΟΣ Κονδύλη 15, Τηλ: 24310 78775 - 24310 32782 01/03/2012 - 07/03/2012

ΚΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟΝ ΣΜΑΙΛΙ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ώρε̋ 21.45)

∆ηµ. Κινηµατογράφο̋ Μύλο̋ Ματσόπουλου Τηλ: 24310 20000 07/03/2012

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ ∆ραµατική (ώρα 20.00 & 22.15) ΣΙΝΕΑΚ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΩΡΕΣ 11.30 & 17.30)

Ο ΓΟΥΙΝΙ ΤΟ ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ (κινούµενα σχέδια-µεταγλωττισµένη)


∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

23

ΤΟΠΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ «ROSSONERO»

Από τη Γένοβα µέχρι σήµερα Τα χαρακτηριστικά των κινηµάτων αντίσταση̋ κατά τη̋ παγκοσµιοποίηση̋

ΠΕΝΘΗ Τον λατρευτό µα̋ σύζυγο, πατέρα και παππού

∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΡΙΚΕΛΗ Ετών 80 Θανόντα, κηδεύσαµε το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 και ώρα 5 µ.µ. στον Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένη̋ στο Μεγ. Κεφαλόβρυσο Τρικάλων. Όλου̋ όσοι µα̋ συµπαραστάθηκαν στο βαρύ µα̋ πένθο̋

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ Μεγ. Κεφαλόβρυσο 5-3-2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευδοξία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστο̋ και Όλγα Κρικέλη ∆ηµήτριο̋ και Άννα Καγιούλη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευγενία, Ευδοξία, ∆ηµήτρη̋ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Από την πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε το στέκι «Rossonero» το Σάββατο

Την καταγραφή και τον εντοπισµό όλων των χαρακτηριστικών των νέων κινηµάτων που αντιστέκονται στην παγκοσµιοποίηση, από την Γένοβα µέχρι και σήµερα, είχε αντικείµενο η πολιτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το αυτοδιαχειριζόµενο στέκι «Rossonero» το βράδι του Σαββάτου. Του Σωτήρη Κύρµπα

Σ

την εκδήλωση µε θέµα «Από τη Γένοβα στην Ταχρίρ και από την Πιάτσα ντελ Σολ στο Σύνταγµα. Κινήµατα, αντιστά-

σει̋ µορφέ̋ οργάνωση̋ και ανατρεπτικά υποκείµενα στον ύστερο καπιταλισµό» οµιλητέ̋ ήταν: Ο Σεραφείµ Σεφεριάδη̋, Επίκουρο̋ Καθηγητή̋ Πολιτική̋ Επιστήµη̋ και Ιστορία̋ στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, η Λουκία Κοτρωνάκη, εκπρόσωπο̋ του ∆ικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα και ο Τάσο̋ Χριστόπουλο̋ από την αναρχοσυνδικαλιστική εφηµερίδα «Ροσινάντε». Αυτό που επισηµάνθηκε ήταν ότι την σηµερινή εποχή που ο καπιταλισµό̋ δεν έχει να προσφέρει παρά βία, εξαθλίωση και καταστροφή, τα ανατρεπτικά κινήµατα και το ανατρεπτικό υποκείµενο γίνεται φορέα̋ και κινητήριο̋ µοχλό̋ τη̋ ιστορία̋. Ακόµη στι̋ τοποθετήσει̋

του̋ οι οµιλητέ̋ αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα και τη δυναµική των αντιστάσεων που εµφανίστηκαν µετά τη Γένοβα και που αποτέλεσαν την «αντικαπιταλιστική συνιστώσα» του Κινήµατο̋ κατά τη̋ Παγκοσµιοποίηση̋. Στο εξεγερτικό κύµα που ονοµάστηκε «Αραβική Άνοιξη» καθώ̋ και στο πώ̋ και σε ποιο βαθµό αυτή επηρεάζει τι̋ κοινωνικέ̋ και πολιτικέ̋ συγκρούσει̋ στο µεσογειακό χώρο και ειδικά στην Ελλάδα.

Στον χαρακτήρα και τη δυναµική των πρόσφατων διαταξικών κινητικοτήτων («κίνηµα των πλατειών» «αγανακτισµένοι» κ.λπ.) και την προοπτική του̋. Στι̋ καινούργιε̋ µορφέ̋ οργάνωση̋ που αναδεικνύει η νέα φάση του κοινωνικού ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στι̋ συνθήκε̋ τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋. Στο πώ̋ επιδρούν όλα τα παραπάνω στην πολιτική και κοινωνική σύγκρουση που εξελίσσεται στην Ελλάδα σήµερα.

Εκλογέ̋ και µετά... νέο µνηµόνιο! Αφού πείσθηκε και η... Μέρκελ και έδωσε το «πράσινο», όλοι πλέον στην Ελλάδα ετοιµάζονται για εκλογέ̋ στι̋ 29 Απριλίου ή το αργότερο στι̋ 6 Μα˙ου. Πριν όµω̋ καν στεγνώσει το µελάνι από τι̋ υπογραφέ̋ για το «κούρεµα», το νέο δάνειο και το µαχαίρι που έπεσε σε µισθού̋, συντάξει̋ και κοινωνικέ̋ δαπάνε̋ ήρθαν στο φω̋ σενάρια και για νέο «µνηµόνιο», µετά τι̋ κάλπε̋ και συγκεκριµένα τον προσεχή Ιούνιο.

Λίγοι αλλά αποφασισµένοι

Θερινή επίθεση σε αποζηµιώσει̋ και εφάπαξ

Ένα τεράστιο πανό, από τη µία όχθη µέχρι την άλλη του Ληθαίου δίπλα από την κεντρική γέφυρα, έστησαν τα µέλη τη̋ Πρωτοβουλία̋ Τρικαλινών Πολιτών θέλοντα̋ να εκφράσουν την αντίθεσή του̋ στην πολιτική του Μνηµονίου

Νέε̋, επώδυνε̋ ανατροπέ̋ τον Ιούνιο προωθεί η τρόικα µε περικοπέ̋ ή και κατάργηση του εφάπαξ και των αποζηµιώσεων. Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται η περαιτέρω µείωση του κατώτατου µισθού, καθώ̋ και των συντάξεων ∆εν πρόλαβε «να στεγνώσει το µελάνι» για τη µείωση του κατώτατου µισθού και την κατάρρευση τη̋ µισθολογική̋ πυραµίδα̋ των κλαδικών συµβάσεων και η τρόικα άφησε στην κυβέρνηση «παρακαταθήκη» για τον Ιούνιο το «ξήλωµα» του εφάπαξ σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, καθώ̋ και των αποζηµιώσεων λόγω απόλυση̋ ή συνταξιοδότηση̋. Σύµφωνα µε το σχέδιο των δανειστών µα̋, το εφάπαξ που χορηγούν τα Ταµεία στου̋ ασφαλισµένου̋ που βγαίνουν στη σύνταξη θα περικοπεί µέχρι και 30% σε πρώτη φάση και θα καταργηθεί ολοσχερώ̋ σε µεταγενέστερο χρόνο, ενώ θα µειωθούν δραστικά οι αποζηµιώσει̋ για απόλυση ή συνταξιοδότηση µε τη θέσπιση ανώτατου ορίου στο ποσό που δεν θα ξεπερνά του̋ τέσσερι̋ µε πέντε µηνιαίου̋ µισθού̋.

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Νικήσαµε! Ο εκβιασµό̋ δεν πέρασε. Το χαράτσι κατέρρευσε Το χαράτσι κατέρρευσε µε γδούπο. Η νοµοθετική ρύθµιση άλλαξε. Το Συµβούλιο τη̋ Επικρατεία̋ είπε ότι είναι παράνοµη η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατο̋. Κανένα σπίτι, µαγαζί ή µικροεπιχείρηση δεν κινδυνεύει να τι̋ κόψουν το ρεύµα επειδή δεν πληρώνει το χαράτσι. Ένα̋ απάνθρωπο̋ εκβιασµό̋ σε βάρο̋ των πολιτών τελείωσε. Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω το Χαράτσι τη̋ ∆ΕΗ, που απλώθηκε σ’ όλη τη χώρα, νίκησε! Ήταν µία νίκη τη̋ συλλογική̋ δράση̋ του λαού απέναντι σε ένα βάρβαρο νόµο µια̋ βάρβαρη̋ κυβέρνηση̋. Συγκεκριµένα, µε την πρόσφατη τροπολογία, που εσκεµµένα δεν πήρε µεγάλη δηµοσιότητα, µόλι̋ περάσουν τέσσερει̋ µήνε̋ απ’ τη λήξη του λογαριασµού, η ∆ΕΗ µπορεί να διαγράψει απ’ τι̋ δικέ̋ τι̋ καταστάσει̋ τα χαράτσια και να µπει σε κίνηση µια διαδικασία αποστολή̋ του̋ στι̋ ∆ΟΥ, πλην όµω̋ µια τέτοια διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα δυσχερή̋, σε κάθε περίπτωση µακροχρόνια και µάλλον ανέφικτη. Έτσι το χαράτσι αποσυνδέθηκε ουσιαστικά απ’ τη ∆ΕΗ και παραπέµφθηκε στι̋ ελληνικέ̋ καλένδε̋. Την ταφόπλακα για την απειλή διακοπή̋ ρεύµατο̋ έβαλε το Συµβούλιο τη̋ Επικρατεία̋ µε την παραπάνω απόφασή του. Η νίκη για το χαράτσι είναι µία νίκη του λαού και µια ήττα για την κυβέρνηση και τι̋ βάρβαρε̋ µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋. Το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται και ο αγώνα̋ πρέπει να συνεχιστεί µέχρι που να ανατραπεί η άνοµη εξουσία των ανόµων συµφερόντων. Μέσω σ’ αυτό τον φόντο προγραµµατίζεται για την Πέµπτη 22 Μάρτη και ώρα 7 µ.µ. στο «ΦΡΟΥΡΙΟ» στα Τρίκαλα Πανελλαδική Συνάντηση των κινηµάτων ∆εν Πληρώνω χαράτσια, διόδια, άδικου̋ φόρου̋, χρέο̋, καθώ̋ και άλλων ριζοσπαστικών κινήσεων πολιτών που ανέπτυξαν µεγάλη δράση τα τελευταία χρόνια σ’ ολόκληρη τη χώρα. Τηλ. επικοινωνία̋: 6977403340, 6973612612.

ΣΗΜ.: Την τελετή επιµελήθηκε το Γραφείο Τελετών ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ

και των µέτρων που έχουν πάρει οι κυβερνήσει̋ των Παπανδρέου - Παπαδήµου. Στο πανό γίνεται επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγµατο̋, η τέταρτη παράγραφο̋ του οποίου αναφέρει ρητά ότι «η τήρηση του Συντάγµατο̋ επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία». Έτσι και η Πρωτοβουλία Τρικαλινών Πολιτών καλεί «όλε̋ και όλου̋ στου̋ δρόµου̋» και δηλώνει ότι «δεν θα φύγουµε αν δεν φύγουν κυβέρνηση - τρόικα - χρέο̋». Μάλιστα τα µέλη τη̋ Πρωτοβουλία̋ διένειµαν και προκήρυξη στου̋ διερχόµενου̋ στην οποία καταγράφουν του̋ στόχου̋ του̋ που είναι: Η ανατροπή τώρα τη̋ κυβέρνηση̋ Παπαδήµου, η ανατροπή όλων των µνηµονιακών µέτρων των κυβερνήσεων Παπανδρέου - Παπαδήµου, η στάση πληρωµών σε τοκογλύφου̋ δανειστέ̋ και η δραστική µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών. Μπορεί τα µέλη τη̋ Πρωτοβουλία̋ να ήταν λίγα, αλλά η κίνησή του̋ έκανε αίσθηση στου̋ συµπολίτε̋ µα̋. Που να ήταν και πολλοί… Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ προσκαλεί όλε̋ τι̋ γυναίκε̋ σε απογευµατινό που διοργανώνει στα πλαίσια του εορτασµού τη̋ παγκόσµια̋ ηµέρα̋ τη̋ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, στι̋ 8 Μαρτίου, στι̋ 5 το απόγευµα, στο καφέ KAKTOΣ. Καλεσµένη µα̋ η γιατρό̋ κα Βασιλική Σάρρου- Ντόβα. Θα µα̋ µιλήσει για τη ψηφιακή µαστογραφία και τη µέτρηση τη̋ οστική̋ πυκνότητα̋. Για το ∆.Σ. Η Πρόεδρο̋ Γιώτα Πάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11845

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένε̋ προσφορέ̋ σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωση̋ τη χαµηλότερη ανά είδο̋ τιµή για την προµήθεια Γραφική̋ ύλη̋ του ∆ήµου Τρικκαίων συνολική̋ πρὁπολογισθείση̋ δαπάνη̋ 59.994,48 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον πρὁπολογισµό του οικονοµικού έτου̋ 2012. Ο διαγωνισµό̋ θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο Τρικκαίων και στο Γραφείο Προµηθειών, στι̋ 12 Μαρτίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. έω̋ 10.30 π.µ. κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβή̋ των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία τη̋ αποσφράγιση̋. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά εγγύηση συµµετοχή̋, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τη̋ πρὁπολογισθείση̋ δαπάνη̋, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι 2.999,72 Ευρώ. Αντίγραφα διακήρυξη̋ και πληροφορίε̋ παρέχονται κατά τι̋ εργάσιµε̋ µέρε̋ και ώρε̋ στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου. Πληροφορίε̋: Βλάχου Μαρία, Εξάρχου Μαρίκα, Παπαευθυµίου Ευθύµιο̋. Τηλ. 24313-51122 ∆/νση: Ασκληπιού 18, Τρίκαλα. ΤΡΙΚΑΛΑ 24/02/2012 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Οι Τρικαλινοί αρτοποιοί, χθε̋ στην «Σουίτα»

«Ζύµωσαν»… πίτα και «έψησαν» διασκέδαση!

Στι̋ δύσκολε̋ εποχέ̋, για όλου̋ του̋ κλάδου̋, η συναδελφικότητα και η καλή διάθεση είναι ό,τι καλύτερο. Και ο κλάδο̋ των Τρικαλινών αρτοποιών απέδειξε χθε̋ για µία ακόµη φορά πω̋ είναι δεµένο̋ και συσπειρωµένο̋ γύρω από το δραστήριο

CMYK

∆ιοικητικό του Συµβούλιο το οποίο όλο και… ζυµώνει εκδηλώσει̋ και… εκπλήξει̋. Χθε̋ το µεσηµέρι λοιπόν οι Τρικαλινοί αρτοποιοί και οι οικογένειέ̋ του̋ συγκεντρώθηκαν στον φιλόξενο χώρο τη̋ «Σουίτα̋» για να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα του̋, να πιουν παρέα ένα ποτηράκι αλλά και να διασκεδάσουν όλοι µαζί µε καλή λἀκή µουσική. Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Αθανάσιο̋ Κουµπή̋. Ο πρόεδρο̋ του ∆.Σ. Παρασκευά̋ Καλογράνα̋, στον σύντοµο χαιρετισµό του ευχήθηκε σε όλου̋ του̋ συναδέλφου̋ να έχουν υγεία, καλέ̋ δουλειέ̋ και κυρίω̋ ο κλάδο̋ να είναι πάντα ενωµένο̋ και αγαπηµένο̋ απέναντι στα πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα όλοι σχεδόν οι επαγγελµατίε̋ αλλά και όλοι οι πολίτε̋. Στη συνέχεια όλοι γεύτηκαν τον θαυµάσιο µπουφέ που είχε ετοιµάσει η «Σουίτα» για την εκδήλωση και κατόπιν απόλαυσαν το ποτό του̋ ακούγοντα̋ όµορφα λἀκά τραγούδια από τριµελή ορχήστρα που αποτελούνταν από τον ∆ηµήτρη Γρηγορίου (µπουζούκι – τραγούδι), τον Σωτήρη Ντάκο (κιθάρα – τραγούδι) και την Λίτσα Πολύζου (τραγούδι). Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρόεδρο̋ του Σωµατείου Εστιατορίων και φαστ φουντ (καθώ̋ και αντιπρόεδρο̋ τη̋ ΠΟΕΣΕ και Γ. Γραµµατέα̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ ΕΒΕ) κ. ∆ηµήτρη̋ Παναγιωτόπουλο̋ αλλά και ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου Οδοντιάτρων Τρικάλων κ. Γιώργο̋ Τσίγκα̋. ∆.Κ.

05-03-2012  
05-03-2012  

weekly newspaper of Trikala