Page 1

afgiftekantoor Kraainem 1

de lijsterbes Kraainem • jaargang 12, nr 6 • juni 2011 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw ‘de Rand’

België - Belgique P.B. - P.P. 1950 Kraainem I BC 3352 P 005212

4-5 Peter Van Begin: ‘Kraainem is terug thuis komen’

7 Over vertellen en voorlezen

10-13 Vooruitblik op het nieuwe seizoen in GC de Lijsterbes

14-15 Groep niet-Belgen groeit © TDW

2-3 ’t Kraaiennestje bekroont tiende verjaardag met nieuw gebouw


02 uit de gemeente

Kinderdagverblijf bekroont tiende verjaardag met nieuw gebouw

‘Dat hebben we toch niet 18 december 2000. Die datum staat voor altijd in het geheugen van Ria Platel gegrift. Het was de dag dat het eerste kindje – Jules – naar ‘t Kraaiennestje kwam. Het was een eindpunt van een half jaar hectische voorbereidingen, maar het werd meteen ook het beginpunt van een mooi verhaal van tien jaar Nederlandstalige kinderopvang in Kraainem. Een verhaal met binnenkort een nieuw hoogtepunt, want in september zal het kinderdagverblijf zijn intrek nemen in een nagelnieuw gebouw. ‘Tien jaar geleden was er geen Nederlandstalige kinderopvang in Kraainem’, begint Ria Platel. ‘In de zomer van 2000 kwam dit ter sprake. Tijdens het gesprek bleek dat we met een aantal mensen bereid waren om onze schouders onder een dossier te zetten om een kinderdagverblijf op te richten. Het uitgangspunt was eigenlijk vooral: ‘We kunnen maar proberen en we zien dan wel waar we uitkomen.’ We hebben die zomer beslist alles op alles te zetten om een erkenning van Kind en Gezin te krijgen. Eenvoudig was dat niet, want we moesten van nul vertrekken. We hadden geen terrein, we hadden geen budget, we hadden niets.’ Kindersite Echt van een leien dakje liep de voorbereiding dan ook niet. De toenmalige burgemeester Léon Maricq bleek aanvankelijk niet gewonnen voor een kinderdagverblijf in zijn gemeente. ‘Kraainem was volgens hem een rijke gemeente. Hij dacht dat de inwoners rijk genoeg waren om een babysit of zelfs huispersoneel in te huren’, weet Ria. ‘Tijdens zijn allerlaatste gemeenteraad is hij dan toch bijgedraaid. Hij gaf toestemming om een kinderdagverblijf op te richten, op een witloofveld dat eigendom was van de gemeente. Wij hadden geijverd voor die locatie – naast de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool – omdat er zo een ‘kindersite’ kon worden gecreëerd.’ De locatie werd dus gevonden, en ook de erkenning van Kind en Gezin kwam er onverhoopt snel. ‘Dat was een meevaller’, vertelt Ria. ‘We konden dus echt van start gaan. Maar we moesten wel opschieten, want als we in aanmerking wilden komen voor subsidies, moesten we nog in het jaar 2000 van start gaan. Dat was makkelij-

ker gezegd dan gedaan, want er stond nog niets. Uiteindelijk konden we gebruik maken van afgeschreven containers van Sabena. Toen is alles snel gegaan. Vrachtwagens hebben de containers naar hier gebracht. Het was toen bitter koud, maar met vier personen hebben we die ‘lege dozen’ aangekleed.’

de bouw van zijn nieuwe kinderdagverblijf. Alle nieuwe beveiligingsmaatregelen en -hulpmiddelen werden geïntegreerd in het ontwerp. Als alles vlot verloopt, kan het nieuwe gebouw in september in gebruik worden genomen. ‘Het dossier heeft zes jaar aangesleept, net omdat we met zo veel rekening moeten houden’, zegt Ria.

Veiligheid boven alles ‘We zijn met één kindje begonnen: Jules. Hij werd opgevangen in zaal Cammeland’, herinnert Ria zich. ‘Niet veel later hebben we de containers in gebruik genomen. Wat een verschil met hoe we vandaag werken. Nu zijn er 28 kindjes en we hebben een wachtlijst tot eind 2012. Er is in die tien jaar veel veranderd. Het opvanglandschap van toen is nu eigenlijk niet meer te herkennen. De internationalisering van de bevolking weerspiegelt zich ook in de crèche. Hier komen mensen van alle uithoeken van de wereld, uit alle mogelijke culturen. Iedereen is hier welkom, maar we werken wel in het Nederlands.’

‘Brandveiligheid, toegangscontrole, ruimte, hoeveelheid speelgoed en ga zo maar door. Als het gebouw er zal staan, zal ik trots zijn. Tien jaar geleden is alles aarzelend begonnen, maar ondertussen is ‘t Kraaiennestje toch een begrip geworden. In die tien jaar hebben we zo’n driehonderd kinderen opgevangen. Voor mij was dit een late roeping, maar het is een enorme ervaring. Het is vermoeiend, het vraagt veel inspanningen, maar het is erg boeiend. Ik heb graag mensen rond mij; mijn bureaudeur staat altijd open. Vaak ben ik de eerste die weet dat de vrouw zwanger is, nog voor familie of vrienden. Dat zijn de mooie momenten, als er tranen van geluk zijn. Helaas zijn er ook vaak tranen van verdriet, als ik moet zeggen dat er geen plaats is voor een kindje. Toch probeer ik altijd naar een oplossing te zoeken. We zijn al jaren vragende partij voor uitbreiding, maar Kind en Gezin houdt voorlopig de boot af. We zien wel hoe het evolueert. Als we in ons nieuwe gebouw zitten, zal een grote droom gerealiseerd zijn. Ik hoop dat ik de kinderopvang nog een tijdje zal kunnen volgen en dat ik dan zal mogen toekijken en bij mezelf denken: ‘Dat hebben we toch niet slecht gedaan.’

Ook de regelgeving is erg veranderd. ‘Door het incident in Dendermonde (waarbij in 2009 enkele kleuters in een kinderdagverblijf werden gedood en verwond) is alles op zijn kop gaan staan’, blikt Ria terug. ‘Kind en Gezin heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de beveiliging van kinderdagverblijven te versterken. Camera’s, digitale duimafdrukken … Het hoort er vandaag allemaal bij. Ergens is het wel jammer en vooral beangstigend. Een mens vraagt zich af of een kind nog vrij kan spelen.’

Wim Troch Werk van lange adem Ook ‘t Kraaiennestje ontsnapt niet aan die strenger wordende voorschriften bij


03

© Tine De Wilde

slecht gedaan’


04

Estafette: Peter Van Begin

‘Kraainem is terug thuis Peter Van Begin (45) woont niet meer in Kraainem, maar hij voelt zich daarom niet minder Kraainemnaar. Hij spendeert het grootste deel van zijn tijd in de gemeente. Peter geeft les in de gemeenteschool en is nog steeds goed op de hoogte van het reilen en zeilen in Kraainem.

Iedereen kent iedereen Peter groeide op in Kraainem. ‘Ik ging er naar de lagere school en ik zat in de leiding van de Chiro en in het bestuur van de jeugdraad. Verder was ik bestuurslid van jeugdclub De Villa en ik speelde ook recreatief volleybal bij Vokra’, vat Peter mooi samen. ‘Ik heb hier een heel gelukkige jeugd gehad. Iedereen kende werkelijk iedereen in Kraainem, nu heb ik hier nog steeds veel vrienden. Daarom ben ik nog regelmatig in de gemeente te vinden. Naar Kraainem komen, is thuis komen voor mij.’ Als er een bijeenkomst van oud-leden van jeugdclub De Villa is, zijn Peter en zijn vrouw er graag bij. ‘Het is trouwens daar dat wij elkaar


DWARS DOOR KRAAINEM Ook bijzonder leuk aan les geven waar hij zelf naar school ging, is dat Peter ooit nog les kreeg van de vorige directrice, Lea Bruggemans. ‘Ik heb nog bij haar in het tweede leerjaar gezeten. Thuis ligt zelfs nog een klasfoto van toen, met juf Lea. Enkele collega’s liepen vroeger samen met mij school in de gemeenteschool, dat is heel leuk om anekdotes te vertellen over de school en Kraainem in het algemeen.’ In 1996 besloot Peter om te bouwen in Hoeilaart, maar niet omdat hij niet in Kraainem wilde blijven. ‘We wilden landelijker gaan wonen, en bovendien was het in Hoeilaart beter betaalbaar dan hier. Dat heeft ons er niet van weerhouden om de kinderen in Kraainem naar de lagere school te sturen’, vertelt Peter. ‘Het is een geweldige school. De infrastructuur is er op en top, er is veel groene en open ruimte. De gemeente heeft veel in deze school gepompt, dat is er aan te zien.’ De kinderen van Peter gingen zelfs een tijdje naar de Chiro in Kraainem, omdat ze aanvankelijk weinig kinderen kenden in Hoeilaart. Peter is nog steeds vol lof over zijn geboortedorp. ‘Er is nog heel wat groen. Zelfs al is het hier verstedelijkt, het blijft hier goed wonen.’

komen’ hebben leren kennen’, lacht hij. Zo ging het ook met veel andere vrienden. Geweldige school Peter is vooral veel in Kraainem omdat hij al vijftien jaar les geeft in de gemeentelijke basisschool. ‘In het begin kreeg ik veel kinderen van mensen die ik kende in de klas, dat is nu wel aan het minderen. Je merkt dat er veel veroudering is en dat er veel nieuwe mensen komen wonen’, weet Peter. ‘Er

© Tine De Wilde

Marijke Pots

is ook een grote instroom van anderstaligen, maar de kinderen doen het heel goed.’ Hij staat al enkele jaren in het tweede leerjaar en heeft er ook wat jaren in de derde klas op zitten. ‘Via de school kom ik ook veel in contact met de gemeente en de Kraainemnaren zelf. Zo trekken we er met de klas regelmatig eens op uit naar de bib of we maken een wandeling naar het Park Jourdain.’

Het favoriete plekje van Peter Van Begin Toen hij nog in Kraainem woonde, was Peter vaak in het Park Jourdain te vinden om tot rust te komen, terwijl hij wandelde of de fit-o-meter deed. ‘Park Jourdain was vroeger privédomein. Met de komst van de ring werd het park doorsneden en daarom verkocht. De gemeente kocht het park, maar het werd een aantal jaren niet opengesteld voor het publiek’, weet Peter. ‘Er waren drie vijvers. Toen ik in het zesde leerjaar zat, ging ik vaak stiekem vissen in de tweede vijver, samen met wat vrienden’, lacht Peter. ‘Half verscholen gingen we er grote karpers opvissen, want daar was de vijver voor gekend. We hebben er ook veel kampen gebouwd.’ Hij vertelt er wel bij dat er geen af bakening rond het park stond, maar gewoon een bord dat de toegang verbood. Gewoon kleine bengeltjes dus …

05


06 TERUGBLIK

Over vertellen en voorlezen Iedereen zal wel onvergetelijke herinneringen hebben aan de verteluurtjes uit zijn of haar jeugd. Ik zie ons nog zitten in de klas op het einde van de schooldag: doodstil, met open mond luisterend naar de vertellende of voorlezende leerkracht. Ik voel nog steeds de sfeer op het einde van een winterse dag als de schemering alles in de klas anders kleurde. Er hing magie in de lucht. Ik hoor de wolven die over een besneeuwde vlakte in Ontario hun slachtoffer achtervolgen, nog huilen. Ik zie de angst nog in de ogen van het oude vrouwtje toen haar overleden man in de hemel de dondermachine per vergissing had aangezet in plaats van ze uit te schakelen. Heerlijke ogenblikken waren dat.

Later, toen ik aan de andere kant stond en in plaats van te luisteren en te genieten zelf vertelde of voorlas, heb ik altijd intens genoten van het plezier dat de kinderen aan vertellen kunnen beleven. Bij heel kleine kinderen kan dat vertellen soms eigenaardige vormen aannemen. Hoeveel keer heb ik niet over Roodkapje verteld maar … ‘Niet van de wolf, opa!’ Stel je voor, Roodkapje vertellen zonder wolf, hoe kan dat? Ik heb het ontelbare keren gedaan.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN maandag 13.30 tot 16.30 maandag 20.00 tot 22.00 maandag 14.00 tot 17.00

Tijdloze klassiekers Omwille van het plezier dat de kinderen aan vertellen beleven, heb ik er altijd de tijd voor genomen. In de lagere klassen waren Smidje Smee en Platteboontje samen met andere Vlaamse volksvertelsels en sprookjes de succesnummers. In de hogere klassen werd de hitparade aangevoerd door Scheve Zeven. Ik meen dat dit nog een boek was van vóór de Tweede Wereldoorlog, waarin de fratsen van een plattelands-

Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Koninklijke Fanfare ‘Kunst & Vrijheid’ Repetitie OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Gratis koffietafel (elke eerste maandag van de maand) maandag 15.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Wandeltocht (elke derde maandag van de maand) dinsdag 18.30 tot 19.30 Turnkring KnA Funky Jazz Kids (8 tot 14 jaar) dinsdag 19.30 tot 20.30 Turnkring KnA ‘Zum’ Fit dinsdag 20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Funky Jazz (gemengd + 14 jaar) dinsdag 20.30 tot 22.00 Mikra Badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen badminton voor volwassenen (2 x per maand) woensdag 9.20 tot 11.30 Myriam Goetghebuer Stretchinglessen voor senioren (niet tijdens schoolvakanties) woensdag 14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kleuters van 3 tot 6 jaar met juf Karlien (niet tijdens schoolvakanties) woensdag 14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kinderen van 6 tot 8 jaar met juf Aurélie (niet tijdens schoolvakanties) woensdag 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) woensdag 19.30 tot 22.00 Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk woensdag Turnkring KnA Allerhande turnactiviteiten Zie: www.kna-kraainem.be voor uren en disciplines donderdag 19.00 tot 22.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (eerste donderdag van elke maand) donderdag 11.00 tot 14.00 OCMW Kraainem ‘Resto & Co’ donderdag 13.00 tot 16.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) donderdag 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) donderdag 14.00 tot 16.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Kaartnamiddag vrijdag 14.00 tot 16.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Gemeenschapsdansen zaterdag 10.00 tot 12.00 Turnkring KnA Recrea art-gym dames (specialisatie, na test) zaterdag 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea ritmische gym (specialisatie, na test) zaterdag 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea jongeren jump team (specialisatie, na test) zaterdag 10.30 tot 12.00 Turnkring KnA Demo gym team (selectie) zaterdag 12.00 tot 13.00 Mikra Badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen badminton voor ‘kids’ (3 x per maand, september tot juni) zaterdag 13.00 tot 14.30 Mikra Badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen zaalvoetbal voor ‘kids’ (3 x per maand, september tot juni) zondag 9.00 tot 12.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (elke derde zondag van de maand) zondag 19.00 tot 21.00 Mikra Badminton- en zaalvoetbalclub Trainingen badminton voor volwassenen (3 x per maand)

Zaal Cammeland Zaal Cammeland Zaal PUK Zaal PUK GC de Lijsterbes GC de Lijsterbes GC de Lijsterbes Sporthal Kraainem GC de Lijsterbes GC de Lijsterbes GC de Lijsterbes GC de Lijsterbes Zaal Cammeland Sporthal Kraainem of GC de Lijsterbes Zaal Cammeland Zaal Cammeland GC de Lijsterbes GC de Lijsterbes Zaal PUK Zaal PUK Sporthal Kraainem Sporthal Kraainem Sporthal Kraainem Sporthal Kraainem Sporthal Kraainem Sporthal Kraainem Zaal Cammeland Sporthal Kraainem


TERUGBLIK 07 sloeber uit de doeken werden gedaan. Hoe vaak ik dat boek heb voorgelezen, weet ik niet meer, maar ik deed het elke keer opnieuw met evenveel animo. Het eigenaardige was dat veel boeken en verhalen die op het repertoire stonden, al bestonden in mijn kindertijd en toch nog altijd veel succes kenden. De Kermis van Rosse Lei, De Koster van Schorredijk, Jan zonder Vrees, de Vlaamse Filmkes van Averbode en de boekjes van Abraham Hans, het bleven bestsellers. Kinderen beleven ook heel veel pret aan het spelen van die verhalen. De ruimte onder de tafel is het huis van de reus, Duimke woont met zijn broertjes ergens naast de kast, het bos is in de keuken of in de gang … Verdeel de rollen en vooruit: het gaat erin als zoete broodjes. De pannen van het dak Verhaaltjes en toneel gebruikte ik ook in de Franse les. Zo reserveerde ik voor het einde van de week Bernard. Deze jachtgeschiedenis van Alexandre Dumas had ik in een twintigtal kapitteltjes ingedeeld en vereenvoudigd. Ik las de tekst voor en besprak hem tot de leerlingen het begrepen hadden. Daarna lazen we de tekst nog een paar keer en dan volgde de beloning: het stuk werd voor de klas gespeeld. Toen na een lange achtervolging de sanglier of het wilde varken eindelijk geveld op de grond lag, kwam Cyriel Verleyen, jeugdschrijver en inspecteur, plots de klas binnen. Een jongen (het dode varken) lag op de grond, terwijl drie of vier triomferende jagers er bovenop zaten. Toen de inspecteur van zijn eerste verbazing bekomen was, zei hij langs zijn neus weg dat het er nogal luidruchtig aan toe ging. Hij viel natuurlijk binnen tijdens de apotheose van het verhaal. Ik legde vlug uit wat we aan het doen waren. Het interesseerde hem, want we mochten van voor af aan opnieuw beginnen. Ik deed het zoals altijd. Patrick, die al wat Frans kende, werd naar voren geroepen en tot regisseur gebombardeerd. Hij verdeelde de rollen en ik hoor hem nog altijd zeggen: ‘Et toi, Marc, tu seras le sanglier car tu ne connais pas très bien le français!’ Nu de acteurs er zo’n hoge toeschouwer bij gekregen hadden, speelden ze de pannen van het dak. En de inspecteur, die zag dat het goed was … Georges Bulteel

Learning by doing De Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey (1859-1952) zei het al: ‘Learning by doing, al doende leert men.’ Hij paste dit toe in zijn Doeschool. In Duitsland beoogde Kerschensteiner (1854-1932) hetzelfde met zijn Arbeitschule. Omdat we in de beginjaren van onze loopbaan de theorieën van deze en andere pedagogische voortrekkers nog fris in het hoofd hadden, probeerden ook wij in Kraainem een beetje modern les te geven. Op een mooie herfstdag besloten we wijn te maken. Waarom wijn? In mijn geboortestreek in West-Vlaanderen had ik daar nooit veel over gehoord, maar in Kraainem bleek dat anders te zijn. Hier waren toen wel meer oenologen die hun eigen wijntjes produceerden. We gingen dus aan de slag. Appelen en peren werden geraspt en te gisten gezet. Elke morgen observeerden en controleerden we. Wonderlijk toch hoe dat gistende sap steeds helderder werd. We volgden nauwkeurig de werkwijze van de kenners tot het sap voldoende zuiver was. Ondertussen hadden de kinderen van het hele gebeuren allerlei taal- en rekeningoefeningen gemaakt en ten slotte een schriftelijk verslag opgesteld. Op een dag prijkte het opstel Wij hebben wijn gemaakt op het bord voor de klassikale verbetering. Wij waren druk aan het werk: zinnen werden omgebouwd, spel- en andere fouten besproken en verbeterd, en toen … tok, tok, tok, de klasdeur ging open en daar stond mijnheer Michiels, de schoolopziener, zeg maar de inspecteur. Op datzelfde ogenblik flitste het door mijn hoofd: ‘Jongen toch, het is vandaag de antialcoholische schooldag.’ Wat een ramp! Even was ik als van de hand Gods geslagen, maar gelukkig had de inspecteur van de sociale omgangsvormen niet te veel kaas gegeten. Hij bleef staan en hij zei aanvankelijk niets. Hij las wat op het bord stond, wendde zich daarna tot een leerling en opende eindelijk de mond. ‘Is dit waar? Hebben jullie echt wijn gemaakt?’ Ik hoor Kareltje, een ruw zieltje waaraan nog wat te schaven viel, antwoorden: ‘Vaneigens!’ De inspecteur mompelde iets en liet de les en de inspectie verder gaan. Op het rapport achteraf stond het experiment vermeld als een goed initiatief. De wijn werd nu enige tijd met rust gelaten, maar te lang konden mijn bengels natuurlijk niet wachten. Op een dag hadden ze allemaal een glas meegebracht. Al die verschillende glazen op zich waren al een bezienswaardigheid, maar de vertrokken gezichtjes bij het proeven waren het nog veel meer. Eén fles, die van de peren meen

ik, was ‘tamelijk’ lekker, die van de appelen was zo zuur als azijn. Toen ik een rakker aan zijn glas zag nippen terwijl hij tranen in de ogen kreeg en ik hem vroeg hoe het smaakte, stotterde hij: ‘Goed meester, maar een beetje zuur!’ Een andere proef was die van het aardappelzetmeel. De kinderen brachten aardappelknollen mee, genoeg om heel Kraainem te bevoorraden, en ze werden aan het werk gezet. Raspen maar! In grove doeken werd geraspte aardappelpulp gespoeld en uitgeperst. De emmer werd dan weer gevuld met water en bleef dan rusten tot we ’s anderdaags het vuile gedeelte voorzichtig weg goten om alleen de neergeslagen aardappelbloem te bewaren. Dit werd dan opnieuw voorzien van zuiver water, geschud en geroerd, tot er op de bodem een laagje krijtwit aardappelzetmeel overbleef. Dat moest dan gedroogd worden. Dat zou de volgende dag gebeuren. Toen ik de volgende morgen in mijn klas kwam, was de emmer leeg. Agnès, de conciërge, had in haar ijver alles weggegoten. Wat nu? Als de bliksem vloog ik naar het winkeltje van Anna Scheers, de schoonzus van secretaris Forton, en ik kocht er een pakje aardappelzetmeel. Ik spurtte er mee naar school, goot het uit in de emmer vol water en … ‘Kijk eens jongens, hoe zuiver! Nu zit er helemaal geen vuiltje meer in. We mogen het meel drogen.’ Experiment geslaagd. Waren die proeven ook echt een succes? Het was natuurlijk niet de bedoeling van de jongens wijnboeren of handelaars in aardappelen en zetmeel te maken. Het kwam er in de eerste plaats op aan geschikte thema’s of activiteiten te vinden die de leerlingen interesseren en waarover met belangstelling gesproken en geschreven kan worden. De proeven zijn een middel. Taal is de bedoeling. Wij praten en schrijven toch ook het liefst over wat ons interesseert, over wat we beleefd hebben, of niet soms? Georges Bulteel


08 nieuws uit de LIJSTERBES

Vlaanderen Feest! In Kraainem! GC de Lijsterbes en Cultuurraad Kraainem Zondag 3 juli

Koninklijke harmonie Kunst en Vrijheid Kraainem & Gunther Neefs Lenteconcert

Op zondag 3 juli is het feesten geblazen in Kraainem. Die dag zetten GC de Lijsterbes en de cultuurraad van Kraainem hun beste beentje voor. De ingrediënten van dit succesconcept werden voor deze editie een tikkeltje vernieuwd. Om 12 uur word je op de binnenkoer van GC de Lijsterbes verwacht voor een kleine receptie met een glaasje schuimwijn. Daarna kan je aanschuiven aan tafel waar een uitgebreid barbecuebuffet wacht. Er is muziek en animatie voor jong en oud. Nodig gerust je buren, familie en vrienden uit!

De Koninklijke harmonie Kunst en Vrijheid Kraainem verwelkomt niemand minder dan Gunther Neefs op het podium. Samen met onze Kraainemse fanfare – die vorig jaar nog 135 kaarsjes mocht uitblazen – brengt hij enkele echte klassiekers voor jou. Het wordt met andere woorden een niet te missen editie van het jaarlijkse lenteconcert!

Zaterdag 18-6 muziek

Vergeet ook niet op voorhand te reserveren om zeker te zijn van je stukje vlees. Inschrijven kan tot 24 juni aan het onthaal van GC de Lijsterbes. 12 uur - GC de Lijsterbes Prijs: 10 euro (volwassenen), 5 euro (kinderen)

i.s.m. Koninklijke fanfare Kunst en Vrijheid Kraainem Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06 19.30 uur - GC de Lijsterbes Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk)


nieuws uit de LIJSTERBES 09 Countryavond

i.s.m. Turnkring KnA muziek

Vergeet Nashville en Memphis! Vanavond hoef je niet per se de grote plas over te steken om van het Wilde Westen te proeven ... De countryavond start om 16 uur met een initiatie countrylinedance (tot 17.45 uur) en om 20 uur is het podium helemaal van René Guylline en Wim Van Vliet, twee topartiesten uit het Belgische countrywereldje. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 i.s.m. Turnkring KnA GC de Lijsterbes zaterdag 1/10/2011 • 20.00 uur 7 euro (kassa) • 5 euro (vvk) • 5 euro (abo) 3 euro (initiatieles)

GC de Lijsterbes heeft voor het seizoen 2011-2012 opnieuw een kwalitatief cultureel aanbod in elkaar gebokst. Op de volgende bladzijden kan je zelf op ontdekking naar wat en wie er in Kraainem allemaal over de vloer zal komen. Vanaf nu kan je via het onthaal van GC de Lijsterbes losse tickets bestellen tegen voorverkooptarief. In de week van 13 juni krijg je onze abonnementsbrochure Nachtvlucht in de bus. Daarin staat het aanbod van GC de Lijsterbes in Kraainem, GC de Kam in Wezembeek-Oppem en GC Papeblok in Tervuren. Uit al deze voorstellingen uit je buurt kan je voor een voordelige prijs zelf je abonnement samenstellen. Wat houdt een abonnement in? Je kiest eenvoudigweg voor minstens vier verschillende voorstellingen en hetzelfde aantal tickets. Dan heb je recht op de voordelige abonnementsprijs. Het kan je een besparing van 4 euro per ticket opleveren. Alle informatie hierover vind je in de brochure Nachtvlucht.

Wim Winters Festival van Vlaanderen klassiek

Mozart en Beethoven bezaten klavichords. Ook Wim Winters kiest het klavichord voor zijn tocht doorheen het klavierrepertoire van de achttiende eeuw. Het was immers het eerste volwaardige toetsinstrument dat dynamische verschillen kon produceren en tegelijkertijd de toon kon beïnvloeden. Winters zet in met Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach: een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Daarop volgt de expressieve, bijna improvisatorische muziek van Carl Philipp Emanuel Bach en de galante stijl van Johann Christian Bach. Tot slot horen we een staaltje van Beethovens experimenteerdrift: nummer zeven uit zijn Sonates. Bach, Mozart en Beethoven op zoete wijze. Een muziekbeleving om niet snel te vergeten. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 kerk van Saint Anthony’s Parish in Kraainem vrijdag 7/10/2011 • 20.30 uur 14 euro (kassa) • 11 euro (vvk) • 11 euro (abo)


10 nieuws uit de LIJSTERBES VRT-Bigband met Marijn De Valck Toots Thielemans tribute

Aperitiefconcert: De voorspelling van de kluizenaar van Tervuren` KlarinetConSept o.l.v. Danny Van Biesen Klassiek

muziek

Samen met Marijn De Valck, singer-songwriter Iza en mondharmonicasolist Ben Vanderweyden brengt de VRT-Bigband een swingende ode aan onze Belgische trots: Toots Thielemans. De VRT-Bigband is een amateurorkest van VRT-personeelsleden onder leiding van dirigent Tim Acke. Een tweetal jaar geleden werd de bigband opgericht om de gloriedagen van de BRT-bigband nieuw leven in te blazen. En of dat gelukt is! meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes zaterdag 29/10/2011 • 20.00 uur

De voorspelling van de kluizenaar van Tervuren beschrijft de onmogelijke liefde tussen markies Egmond en Eliza, een molenaarsdochter. Markies Egmond raakt zijn geliefde Eliza kwijt en vraagt de kluizenaar om raad… Sinds het ontstaan van het ensemble KlarinetConSept in 2006 heeft Danny Van Biesen reeds verschillende programma’s bij elkaar geschreven, steeds met verrassende teksten. Kathleen Bollue maakt met haar boeiende vertellingen een ware theatermonoloog van het aperitiefconcert. In De voorspelling van de kluizenaar van Tervuren slaagt ze erin het publiek gefascineerd te laten genieten van het ongekende verhaal uit de 19de eeuw. Dit aperitiefconcert wordt georganiseerd ten voordele van het Nederlandstalig muziekonderwijs van Kraainem. Na afloop is er een kleine receptie. Zoals de naam ‘con sept’ laat vermoeden bestaat het ensemble uit 7 enthousiaste klarinettisten: Dries Tack (kleine klarinet), Erik Stoker, Manuel Herrebaut en Lotte Vangastel (sopraanklarinet), Sigyn De Lombaerde (altklarinet), Stijn Vastmans (basklarinet) en Danny Van Biesen (contrabasklarinet). i.s.m. Librado en Davidsfonds Kraainem GC de Lijsterbes zondag 30/10/2011 • 11.00 uur 16 euro (kassa) • 14 euro (vvk) • 12 euro (abo) • 10 euro (ledenreductie Librado + Davidsfonds Kraainem)

16 euro (kassa) • 14 euro (vvk) • 12 euro (abo)

Anders nog iets? Tien jaar theater voor anderstaligen

met Andrea Croonenberghs en Peter Schoenaerts theater

Fast Forward maakt al tien jaar theater voor anderstaligen die Nederlands leren. Anders nog iets? is een plezierige voorstelling met livemuziek en veel humor én met Andrea Croonenberghs! Peter Schoenaerts is artistiek leider van Fast Forward en acteur. Hij is lange tijd zelf docent Nederlands geweest. Andrea Croonenberghs is niet alleen een bekende tv-omroepster, maar ook actrice en zangeres. Anders nog iets? is geschikt voor anderstaligen van alle niveaus, maar Nederlandstalige vrienden en familie zijn uiteraard ook van harte welkom. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 meer info en gratis lesmateriaal: www.fast-forward.be www.andreacroonenberghs.be www.peterschoenaerts.com GC de Lijsterbes maandag 14/11/2011 • 20.00 uur 10 euro (kassa) • 7 euro (vvk) • 7 euro (abo)

De Beenhouwerij

Binnen zonder kloppen muziek

Sommigen noemen het humoristisch percussietheater, anderen spreken liever over een unieke muzikale beleving. De Beenhouwerij laat in elk geval niemand onberoerd! Na enkele zijstappen zijn Gerrit De Cock (Les Truttes, 2BE) en Reinert D’haene (Yum, ‘Who took my badjas’) weer verenigd. Voor hun vijftienjarige bestaan duiken ze de leukste decorstukken op en ze geven de beste acts een grondige oppoetsbeurt. En omdat deze drummers niet graag stil staan, wordt er ook driftig gewerkt aan nieuwe scènes met gloednieuwe decorelementen en bijpassende filmpjes. De animatiefiguurtjes Noëlla, Whoopie en nieuw gevogelte zullen ongetwijfeld weer de show stelen. Binnen zonder kloppen wordt een best of met gloednieuw materiaal. Mag het voor een keer ietsje meer zijn? meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 www.debeenhouwerij.be www.myspace.com/debeenhouwerij GC de Lijsterbes zaterdag 19/11/2011 • 20.30 uur 14 euro (kassa) • 12 euro (vvk) • 10 euro (abo)


nieuws uit de LIJSTERBES 11 Arid

Theater RAT Radio Sinterklaas

In concert

familie

muziek

Arid overtuigt live het sterkst. Het geluid van de nieuwe Arid is dramatisch, krachtig, mysterieus en melodisch. Het ontdekken waard. Laten we het voor één keer niet hebben over Buckley, Bono of Bruce: de stembanden van Jasper Steverlinck werden al genoeg vergeleken met die van andere knappe kopstukken. De magie van Arid schuilt vooral in de combinatie van Steverlinck met het snedige gitaarspel van David Du Pré en de pittige drumpartijen van Steven Van Havere. Wie hun platen soms te gepolijst vindt, valt achterover van de sexy synergie on stage. Begin dit jaar werd hun vierde studioalbum Under The Cold Street Lights aan het grote publiek voorgesteld tijdens twee uitverkochte concerten in de AB. In november is de Lijsterbes aan de beurt. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes vrijdag 25/11/2011 • 20.30 uur 20 euro (kassa) • 18 euro (vvk) • 18 euro (abo)

Het rommelt in het huis van Sinterklaas. Alles loopt in het honderd, want Pieterbaas loopt naast zijn schoenen. Hij voelt zich een popidool omdat hij een megasinterklaashit heeft. Hij mag zijn liedje op de radio en op televisie gaan zingen en overal moet hij gaan optreden. Maar wie neemt er dan zijn taken over? Als hoofdpiet regelt hij normaal gezien alles. Door dat ene liedje is niets meer wat het was. Het sinterklaasfeest dreigt dit jaar helemaal fout te lopen. Sinterklaas en zijn Pieten beleven een muzikaal avontuur vol vrolijke fratsen. O, kom eens kijken … vanaf 2 jaar • duur: 45 min. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes woensdag 30/11/2011 • 14.15 uur 9 euro (kassa) • 7 euro (vvk) • 5 euro (abo)

Spelersgroep De Zonderlingen

De kus van een spinvrouw te gast

Alex Agnew

Interesting Times humor

Een corrupt regime. Twee mannen in een cel. Twee totaal verschillende achtergronden. En toch gedwongen om met elkaar op te trekken. Het gaat moeizaam, maar moeilijk gaat ook. Dat zorgt voor mooi, oprecht en emotioneel theater. Theater zoals De Zonderlingen het zien, waarin acteurs centraal staan. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes vrijdag 2/12/2011 • 20.30 uur zaterdag 3/12/2011 • 20.30 uur 9 euro (kassa) • 8 euro (vvk) • 7 euro (abo)

Na het succesverhaal in het Antwerpse Sportpaleis is Alex opnieuw klaar om zijn mening over de wereld te ventileren. Hij ergert zich enorm aan het bigbrothergevoel dat ons omringt. Aan de goegemeente die meent mensen te mogen maken of kraken. Dankzij het internet vinden mensen zich plotseling zo interessant dat ze menen een mening te hebben die iedereen moet lezen. Met dat exhibitionisme kan Alex nog leven, maar met de gestoorde vorm van sociale controle die daarmee gepaard gaat niet. Wij hebben zo weinig omhanden dat het leven van een ander ons (leed)vermaak wordt. Daarom heet zijn nieuwe show Interesting Times. Genoemd naar de vloek die de Chinezen uitspreken over iemand die ze onheil toewensen: ‘May you live in interesting times.’ meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes donderdag 8/12/2011 • 20.30 uur vrijdag 9/12/2011 • 20.30 uur 19 euro (kassa) • 17 euro (vvk) • 15 euro (abo)


12 nieuws uit de LIJSTERBES Hubert Damen Platero en ik muziek

Iedereen kent Hubert Damen ongetwijfeld als commissaris Witse uit de gelijknamige politieserie. In Platero en ik gooit Damen het over een eerder muzikale en poëtische boeg. Samen met Michel Gillain (flamencogitarist), Roland Broux (klassieke gitaar) en Carlo Willems (slagwerk) neemt hij het werk van dichter en Nobelprijswinnaar Juan Ramón Jiménez onder handen. De dichtbundel Platero en ik verwierf een enorme internationale populariteit en is na Don Quichot het meest vertaalde Spaanse literaire werk. Net als Don Quichot trekt het ik-personage trouwens rond op zijn ezel en hij beleeft allerlei avonturen, zij het dan op een iets kleinere schaal. Verwacht een warme vertelling waarin de menselijke en sociale dimensie van de Andalusische dichter heel duidelijk wordt. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes vrijdag 16/12/2011 • 20.30 uur

Nathalie Meskens Tapijtconcert muziek

Nathalie Meskens is niet meer van het televisiescherm weg te denken. Haar comedytalent is wellicht niemand ontgaan. Maar weet iedereen ook dat de televisiester vocaal gezien een echt natuurtalent is? Tijdens haar concerttournee langs de Vlaamse cultuurcentra brengt Nathalie haar eigen versie van liedjes van onder meer Moloko, Norah Jones, Amy Winehouse en Michael Jackson. Zelfs het repertoire van The White Stripes en Queens Of The Stone Age wordt flink onder handen genomen. Het concert in de Lijsterbes belooft bovendien extra intiem te worden, want het aantal plaatsen wordt beperkt. Te lang wachten is nooit goed. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes zaterdag 11/02/2012 • 20.30 uur 16 euro (kassa) • 14 euro (vvk) • 12 euro (abo)

16 euro (kassa) • 14 euro (vvk) • 12 euro (abo)

Echt Antwaarps Teater Mon komt uit ‘t prison humor

John en Mon, twee boezemvrienden, zijn hopeloos verliefd op Roos. Uiteindelijk kiest Roos voor Mon en ze trouwt met hem. Maar plots verdwijnt Mon en hij daagt niet meer op! Waar is Mon? Is hij verdronken? Is hij vermoord? Waar is Mon? i.s.m. Postzegelkring Filakra – O. Bonnevalle Kraainem meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes vrijdag 17/02/2012 • 20.00 uur zaterdag 18/02/2012 • 20.00 uur zondag 19/02/2012 • 16.00 uur 20 euro (kassa) • 19 euro (vvk) • 18 euro (abo)

Jean-Marie Aerts, Filip Casteels & Patrick Riguelle Bluesfestival – The Messieurs Blues muziek

The Messieurs Blues, Aerts, Casteels en Riguelle, hebben hun sporen ruimschoots verdiend bij groepen als TC Matic, El Fish en De Laatste Showband. Drie heren van stand. Blues is hun gemeenschappelijke passie en de lijm voor alle andere invloeden. Ze zullen putten uit eigen en andermans werk, bekend en obscuur, met nieuwe en oude songs. Alle drie zullen ze zingen en spelen. Alles. Drums, percussie en al wat snaren heeft, elektrisch of akoestisch. Een sextet van drie man als het ware! i.s.m. Muziek & Beweging Kraainem meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 www.jmx-jma.com GC de Lijsterbes zaterdag 3/03/2012 • 20.30 uur 16 euro (kassa) • 14 euro (vvk) • 12 euro (abo)


nieuws uit de LIJSTERBES 13 De Leesbeesten

De reuzenkrokodil van Roald Dahl

Xander De Rycke

Mijn Zwarte Parade humor

familie

Mijn Zwarte Parade is de tweede avondvullende show uit het onheilige drieluik van Xander De Rycke. Nog grappiger, snediger en vooral nog donkerder dan tevoren. Wees gerust, het is niet allemaal even zwartgallig. In een digitaal tijdperk dat het eindelijk toelaat, praat Xander over zijn interesses: film, tv, videospelletjes, monsters, spoken en nog veel meer. Zijn knappe observaties getuigen van een gezond relativeringsvermogen. Sommigen zullen ongetwijfeld de hand van de meester, Alex Agnew, in het optreden herkennen. Toch is Xander verre van een kloon. De Rycke is een echte stand-upper: met geïrriteerde houding, eigen onderwerpen en observatiehumor. Zijn hilarische gedachtekronkels en bizarre charisma onderscheiden hem echter van veel generatiegenoten. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06

In de grootste, modderigste rivier van Afrika liggen twee krokodillen met hun koppen net boven water. Een van de twee heeft ontzettend veel zin in een lunch: een kindjeslunch! De andere dieren uit het oerwoud houden niet van die gemene reuzenkrokodil. Maar goed ook, want de reuzenkrokodil heeft pientere plannetjes en stiekeme streken om echt een kindje als lunch op te peuzelen. Met veel stemmetjes, klanken en geluiden komt de wonderlijke wereld van Roald Dahl tot leven. De Leesbeesten brengen pittig verteltheater, opgesmukt door muzikanten die beestige geluidjes het verhaal in blazen. vanaf 4 jaar • duur: 50 min. meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06

GC de Lijsterbes zaterdag 17/03/2012 • 20.30 uur 9 euro (kassa) • 7 euro (vvk) • 5 euro (abo)

GC de Lijsterbes zondag 11/03/2012 • 14.30 uur 9 euro (kassa) • 7 euro (vvk) • 5 euro (abo)

Philippe Raskin

Spelersgroep De Zonderlingen

klassiek

te gast

Het verjaardagsfeest

in concert

Na al die jaren hoeft het eigenlijk niet meer te worden herhaald: Philippe Raskin staat garant voor een adembenemende avond. Dit seizoen betovert hij het thuisfront op de tonen van de Argentijnse tango. Het belooft veel meer te worden dan een oorstrelende voorstelling. Tijdens het concert kan je genieten van de tango-impressies van aquarelartieste Magda Calleeuw. Waan je voor een avond in het zwoele Buenos Aires! Kijk, luister en voel de hartstocht van de tango. i.s.m. Aquarelatelier de Lijsterbes meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes zaterdag 24/03/2012 • 20.30 uur 16 euro (kassa) • 14 euro (vvk) • 12 euro (abo)

Stanley zoekt rust in een klein pension aan de kust. Die rust wordt verstoord door het bezoek van Goldberg en McCann, die van zijn verjaardagsfeest een bizar en duister ritueel maken. Het lijkt wel alsof ze Stanley willen omdopen tot een ander mens. Harold Pinter: ‘We bevinden ons allemaal in deze situatie. We zitten allen in een kamer en buiten heerst de wereld die onbegrijpelijk en dreigend is. We wachten daar met een angst die geen naam heeft.’ meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 GC de Lijsterbes vrijdag 11/05/2012 • 20.30 uur zaterdag 12/05/2012 • 20.30 uur zondag 13/05/2012 • 19.30 uur 9 euro (kassa) • 8 euro (vvk) • 7 euro (abo)


14

Groep niet-Belgen groeit

In Vlaams-Brabant wonen meer dan 175 verschillende nationaliteiten. Bijna één op acht Vlaams-Brabanders is van niet-Belgische origine. Dat is het gemiddelde, want in het Hageland en het Pajottenland ligt dat cijfer veel lager. In heel wat gemeenten van de Vlaamse Rand stijgt dat aandeel tot meer dan een vierde van de inwoners.

Met deze gedetailleerde studie neemt het provinciebestuur de minderheden voor het eerst onder de loep. ‘Er was nood aan cijfermateriaal’, vertelt Filip De Maesschalk van de dienst sociale planning van de provincie VlaamsBrabant. ‘Lokale besturen, integratiediensten en ook de provincie zelf kunnen deze cijfers gebruiken om het minderhedenbeleid uit te tekenen.’

© Filip Claessens

Vergeet de verfransing. Internationalisering is voortaan een betere term om de taalsituatie in de Vlaamse Rand te duiden. Dat blijkt uit de studie Minderheden in Vlaams-Brabant waarin het steunpunt sociale planning van de provincie bevolkingsgroepen van nietBelgische origine in kaart brengt.

De cijfers Op 1 januari 2010 telt Vlaams-Brabant 1,047 miljoen inwoners. Daarvan hebben er 129.270 een niet-Belgische origine. In 2005 waren er dat amper 96.349. Deze groep groeit dus aan en het zijn vooral mensen van niet-Europese origine die erbij komen. De spreiding verschilt naargelang van de nationaliteit. De gemeenten ten


RAND-NIEUWS 15 zuidoosten en oosten van Brussel zijn in trek bij personen van EU-origine. De oude, industriële as van Machelen en Vilvoorde herbergt veel Maghrebijnen en Turken en in de industriële zone van de Zennevallei vinden we veel Italianen. Ten westen van Brussel, tot aan de provinciegrenzen, is de Afrikaanse gemeenschap sterk vertegenwoordigd. Klassieke verfransing bestaat niet meer Als we de cijfers van 2005 met die van 2010 vergelijken, valt vooral de verdere internationalisering van de gemeenten in de Rand op. In de meeste randgemeenten gebruikt meer dan de helft van de moeders een andere taal dan het Nederlands. In de faciliteitengemeenten is dat meer dan drie kwart. In Linkebeek is het Nederlands de thuistaal van amper 5,8 % van de pasgeborenen, in Kraainem en Drogenbos is dat 7,5 %, in Wezembeek-Oppem 10,5 %. In Linkebeek en Drogenbos is Frans nog de belangrijkste thuistaal, maar in Kraainem spreekt al 45 % van de moeders van pasgeborenen een andere taal dan het Frans en het Nederlands. In Vilvoorde is dat 41,6 %, in Wezembeek-Oppem 29,8 %, in Tervuren 29,2 %. Nog opvallend: in Grimbergen is de thuistaal van 25,1 % van de borelingen Frans, maar al 28,5 % hanteert een andere vreemde taal. In Machelen is dat zelfs 34 %, tegenover 28,9 % Frans en 37,1 % Nederlands. Andere talen halen het Frans duidelijk in. ‘De belangrijkste trend in de Rand is dat het Frans stabiliseert en het gebruik van andere talen toeneemt. De klassieke verfransing bestaat niet meer’, weet Filip De Maesschalk. Het Nederlands lijkt nog meer in de verdrukking te komen. ‘Je moet dat relativeren’, meent De Maesschalk. ‘We gebruiken de cijfers van de moedertaal bij de geboorte van kinderen. Een groot deel daarvan zal naar Nederlandstalige scholen gaan en dus de taal leren.’ Volgens de onderzoeker is het niet onlogisch dat de Rand internationaliseert. ‘De grootste instroom van inwoners komt uit Brussel en daar heeft zowat de helft van de bevolking een vreemde origine. De nieuwe inwoners zijn niet noodzakelijk armere mensen. De woningprijzen in de Rand spreken voor zich. Het zijn vaak gezinnen en inwoners die al enkele jaren in Brussel wonen en op zoek zijn naar meer ruimte. Al zien we ook een toestroom van EU-nationaliteiten, expats en zo meer, die zich rechtstreeks van het buitenland in gemeenten als Overijse en Tervuren vestigen.’ Bart Claes Opvallende cijfers In 2005 woonden er 1.036.659 mensen in Vlaams-Brabant. Daarvan hadden 96.349 (9,4 %) een niet-Belgische origine. In 2010 waren dat 1.074.303 mensen waarvan er 129.270 (12,3 %) een andere origine hadden. In het arrondissement Halle-Vilvoorde wonen 85.150 mensen van vreemde origine, in Leuven 44.120. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is het Nederlands bij nog slechts 54,9 % van de borelingen de thuistaal. In 26,7 % van de gevallen is dat Frans, 18,5 % spreekt een andere taal. In Linkebeek is Nederlands de thuistaal bij 5,8 %, 88,5 % hanteert het Frans. In Vilvoorde is dat respectievelijk 32,9 % en 25,5 %. Liefst 41,6 % heeft een andere thuistaal. Ook het arrondissement Leuven ontsnapt niet aan de internationalisering. In Tervuren is de thuistaal bij borelingen Nederlands (46 %), Frans (24,7 %) en een andere taal (29,2 %). Zelfs in Kortenberg zien we hetzelfde fenomeen: Nederlands (70,2 %), Frans (14,3 %) en een andere taal (15,5 %).

de lijsterbes is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw ‘de Rand’. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Magda Calleeuw, Sam Custers, Ann Lemmens, Linda Teirlinck, Luc Timmermans, Annick Tordeur Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, olivier.constant@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Onthaal gc de lijsterbes An Bohets (onthaalmedewerker), Sam Custers (centrumverantwoordelijke), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, fax 02 725 92 11, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be, rek.nr. 091-0165014-46. Gelieve bij een overschrijving steeds je naam en de voorstelling te vermelden. openingsuren ma van 13 tot 17 uur, di tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, wo ook van 17.30 tot 20 uur foyer de lijsterbes Open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 24 uur, zondag van 10.30 tot 18 uur. Wekelijkse sluitingsdag: dinsdag.


Activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

6 19.30

Benefietconcert met Philippe Raskin Help Japan!

GC de Lijsterbes

7 9.00

Creatief met kant

GC de Lijsterbes

9 14.00

KAV Kraainem bezinningsnamiddag - Tussen Goed en Kwaad

Zaal PUK

9 14.30

Resto & Co een uurtje sport met Bernadette

Zaal Cammeland

12 12.00

St. Anthony’s Parish zomerfeest

St.-Anthony’s kerk

18 19.30

Koninklijke Fanfare Kraainem & Gunther Neefs lenteconcert

GC de Lijsterbes

23 14.30

Resto & Co een uurtje sport met Bernadette

Zaal Cammeland

juni

Kraainemse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september bekend willen maken, kunnen voor donderdag 4 augustus een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Lijsterbes.

Les Truttes zetten GC de Lijsterbes op zijn kop Vorige maand zetten Les Truttes GC de Lijsterbes in vuur en vlam met een spetterende verjaardagsshow. De groep viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag en dat hebben we geweten. Op vrijdag 6 mei brachten Les Truttes – zoals we dat van hen gewoon zijn – een fantastische show met alles erop en eraan: geweldige covers in een verbluffend decor, mooie kostuums en een flinke portie humor. Gerrit De Cock maakte de avond helemaal compleet door na afloop nog wat plaatjes te draaien op de afterparty in samenwerking met zaalvoetbalclub de Sombrero’s. In november zakt Gerrit trouwens opnieuw af naar de Lijsterbes. Niet met Les Truttes, maar met zijn percussieproject De Beenhouwerij. Je komt hierover alles te weten in het seizoensoverzicht in dit nummer.

LIJSTERBES_juni2011  

7 Over vertellen en voorlezen 10-13 Vooruitblik op het nieuwe seizoen in GC de Lijsterbes 2-3 ’t Kraaiennestje bekroont tiende verjaardag me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you