Page 1

1

"ONTWIKKEL 'N VOLHOUBARE JEUGBEDIENING" Kort Kursus INSKRYWINGSVORM - kliek hier BESOEK ONS WEBTUISTE - kliek hier Predikante van die NG KERK ontvang 30 (dertig) VBO-punte vir die voltooiing van hierdie kort kursus. ---------------------------------------------------------WAT SAL GEBEUR? As jy Mark DeVries se bekende boek vat...

En jy gebruik Mark DeVries om persoonlik VIER SESSIES daaroor aan te bied na ‘n intensiewe koukus van twee weke met Andy Root en Deon Kitching

En jy gebruik 'n geslypte en ervare jeugpredikant soos Anriëtte de Ridder van NGK Stellenberg, Bellville as 'cyberspace'-dosent om die kursus op die internet aan te bied?

Antwoord: EMMAUS SENTRUM SE NUWE KORT KURSUS: "VOLHOUBARE JEUGBEDIENING" WAT 1 SEPTEMBER 2012 AFSKOP! DIT SAL JOU LAAT BOKSPRING EN NUWE LEWE IN JOU VOORBEREIDING VIR 2013, BLAAS Die oorhoofse doel van die kursus is om jeugbediening in gemeentes van "stuck” na “ sustainable" om te swaai.

en jy verpak dit in VIER MODULES op VIER DVD's.

Maak nie saak of julle jeugbediening uit 5 of 500 jongmense bestaan nie, volgens die bekende skrywer, kenner en konsultant, Mark DeVries is daar "key systems and structures of


2

sustainability, poking and prodding you along the way to consider how youth ministry might become an investment the whole church makes (not just the youth staff). Jeugbediening is 'n gemeentelike belegging! Gemeentes is op soek na kitsoplossings en kits-redders! Volgens DeVries word die bediening in die meeste gevalle soos 'n dobbelspel aangepak: "Too many churches approach youth ministry like gambling—hoping that the right youth minister, the right curriculum, the right program, or the right (fill-in-the-blank) will fix everything…all in time for the back-toschool kickoff!" Het jy/julle al aan julle jeugbediening gedink as 'n langtermyn-belegging? "DeVries urges senior pastors, youth ministry search committees, and youth workers to move from a gambling model to a model of long-term investment." Sleutelgedagte: Die mees belangrike kopskuif wat jeugleiers en jeugpredikante moet maak is: “... But wealth—and sustainable youth ministry—come not from gambling but predictably from a strategic, sacrificial and annoyingly inconvenient investment of time and resources." Kyk gerus na 'n kort uittreksel waar Mark DeVries die kursusmateriaal bespreek. [video] http://youtu.be/7s2OBkKJ6qw Dosente: Mark DeVries (4 x DVD's) http://ymarchitects.com/

Anriette de Ridder en Deon Kitching _____________________________________ PUNT 2 Kursuskode: KK2012-92 _____________________________________ PUNT 3 vind? 

Wie sal by die kursus baat

Jeugwerkers (voltyds en deeltyds) wat nuwe energie en inspirasie benodig, jeugpredikante, pastore, vrywilligers wat in die transformasie en reformasie van hul gemeente se totale jeugbediening leiding moet neem.  Jeugwerkers en vrywilligers wat die programme en strategieë moet implementeer en monitor.  Gemeenteleiers met 'n visie vir die integrasie van Geloofsvorming, Jeug- en Gemeentebediening.  Ouers wat graag met die bediening aan hul tienerjongmense wil help.  Alle teologiese studente wat graag in 'n meer holistiese benadering tot, jeugbediening wil spesialiseer (wat graag wil leer waaroor dit eintlik gaan, maar waarvoor daar nie altyd tyd op kweekskool is nie).  Almal wat passievol oor jeugbediening is, maar wat om een of ander rede "stuck-ness" ondervind. _____________________________________


3

PUNT 4

Duur van die kursus?

Die EERSTE groep/kursus begin op 1 SEPTEMBER 2012 en strek tot 31 AUGUSTUS 2013. Die TWEEDE groep/kursus begin op 1 JULIE 2013 en strek tot 30 JUNIE 2014. Studente kan met spesiale verlof en 'n aansporingsfooi aansoek doen om hulle kursus met ses maande te verleng om hulle take af te handel en om sodoende hulle sertifikate te ontvang. Daarna moet studente van vooraf inskryf as hulle die kort kursus wil voltooi. _____________________________________

3. Our church is different--that's why our ministry is not thriving (the trap of "terminal uniqueness”). 4. Youth ministry is “not about numbers.” 5. Church politics is a problem. Key quote: “Effective youth ministry happens when a very consistent set of factors is put in place, and it flounders when those are absent” (DeVries 19). Module 2 Building Right. The Structures of Sustainability

PUNT 5 Jaarprogram. Kort opsommings kom uit die studiemateriaal. Module 1 A Roll of the Dice. Exposing Today’s Most Popular Youth Ministry Model

Before beginning to build a sustainable youth ministry, we must first grasp the practices and mindsets that keep youth ministries stuck. Youth Ministry Architects, through its work over the years with over 250 churches (as of this writing), has discovered patterns among stuck youth ministries, commonly expressed by these five assumptions: 1. All we need is a good idea. 2. Whatever you do, don't fail.

In youth ministry there is content thinking and systems thinking. Content thinking has to do with specific issues, topics, or ideas. Systems thinking has to do with the deeper issues that hide beneath content issues. An example of a content issue is declining youth attendance in youth group activities. An example of a systems issue undergirding this could be a lack of support structures in place that extend ownership of the ministry to youth, who don’t come because they don’t experience ownership of the program. A sustainable youth ministry pays attention to two key aspects of systems thinking: (1) Architecture—the structures that lead to sustainability and (2) Atmosphere—the culture and climate that lead to sustainability.


4

Key quote: “What far too many churches and youth workers are missing is the ability to give their first attention to ensuring that the right systems, priorities, and infrastructure are in place before beginning the dance” (DeVries, p.53). Module 3 Align the Heart. The Emotionally Healthy Youth Worker

3. A humility and openness to learning new things 4. self-awareness (including an awareness of blind spots and areas of non-giftedness) 5. A tamed tongue 6. A faith in God as the real force for transformation in ministry Healthy youth workers manage conflict well, and know how to recover after failure. They practice saying “no” and so prevent burnout. Key quote: “Emotional health does not come automatically. What does come automatically is the pursuit of our own compulsions” (DeVries, p.115).

Sustainable youth ministry can only be built by those whose own emotional and spiritual health is sustainable. There is a great cost that comes with ignoring our own hearts and spiritual health in ministry. And while spiritual health is an end in itself, it is also one of the greatest assets the builder of a sustainable youth ministry has. As the health of the youth worker goes, so goes the health of the youth ministry. Healthy youth ministers recognize that God can work even through pain and in the midst of difficulty. They reject a victim mentality and take responsibility (with God’s help) for their own spiritual well being. They see problems not just as external threats, but as part of a larger system in which they often play a role, too. Several factors contribute to an emotionally healthy youth worker: 1. A life outside of the youth program 2. A healthy schedule with Sabbath and margins

Session 4 Dancing with Alligators. Navigating the Turbulent Waters of Church Politics.

Church politics is less about what we normally think of as "politics" and more about relationships and respect. Disgruntled workers who leave their jobs often cite “politics” as the reason, but when pressed, the majority of the time “politics” boils down essentially to “relationships.” As part of a larger church system, youth ministry is dependent on processes and people outside of the youth program. Youth ministers must learn to identify and work with “key stakeholders” in the church.


5

DeVries mentions several political bungles (pp.177-181) he has made, hoping to help youth workers avoid the same mistakes. These include: isolationism, following one’s own passion first, and the porcupine party (everything from knocking the previous youth leader to inflammatory emails to triangulation). Youth workers should become students of the way things work at their churches. How are decisions actually made? How do things get done? Without making sweeping judgments on church processes, youth workers should understand them and be able to work healthily within them. Not the least of these important processes is understanding who all the key stakeholders are (hint: not just the youth staff and volunteer team), and maximizing relationships with them in building a sustainable youth program. Key quote: “…Far from being slimy and deceitful, church politics is— surprisingly—about relationships and respect” (DeVries, p.176). _____________________________________ PUNT 6 Waar gaan ek al die boeke en bronne in die hande kry? Ons stuur AL JOU MATERIAAL - JA ALLES - vir jou op 'n “flashdisk” sodra ons jou inskrywingsvorm en 50% van jou kursusgelde ontvang het! Jy hoef nie ‘n sent ekstra te betaal nie! Die kursusmateriaal sluit in:  4 x DVD's van Mark DeVries  Die elektroniese weergawe van die boek: "SUSTAINABLE YOUTH MINISTRY"  Ekstra oudiolesings en gesprekke.  Addisionele toepaslike artikels  Studiegidse en -handleidings  GRATIS toegang tot ons webtuiste: www.emmaussentrum.ning.com

Al die DVD-snitte waarna jy moet kyk, al die "links" na webtuistes, AL DIE BOEKE, al die artikels, al die audioopnames, ALLES WAT JY VIR DIE KURSUS NODIG HET, IS OP EEN FLASHDISK! Dit is so maklik soos dit! Sodra ons jou inskrywingsvorm en 50% van die kursusgelde ontvang het, stuur ons al jou inligting per oornagpos. Jy kan dus DADELIK begin om jou studiegids (op die flashdisk) op jou rekenaar deur te werk. _____________________________________ PUNT 7 Gaan ek weer eksamens van drie ure elk moet skryf? Nee, glad nie! Al jou take is op die internet beskikbaar. Wanneer jy rustig en gereed is (natuurlik voor die sluitingsdatum van die opdrag!), kan jy dit aanlyn voltooi. _____________________________________ PUNT 8 Onder wie se beskerming staan die kursus? Die kursus is deur die EMMAUSSENTRUM vir Geloofsvorming in Familie- en Gemeentelike bediening ontwikkel. http://emmaussentrum.ning.com/ Die kursus is by SHEPHERD, die SENTRUM VIR DIE BEGELEIDING VAN GEESTELIKE LEIERS by die Teologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat geakkrediteer. Dr Gerhard Botha, direkteur van SHEPHERD, is die eksterne evalueerder. Studente ontvang 'n SERTIFIKAAT van EMMAUS-SENTRUM en SHEPHERD na voltooiing van al die opdragte. TWEE BAIE BELANGRIKE PUNTE:  Predikante van die NG KERK ontvang 30 (dertig) VBO-punte met die suksesvolle voltooiing van die kursus.


6

Enige student wat na voltooing van die kursus by die Teologiese Fakulteit UV vir MA PRAXIS-studies inskryf, ontvang afslag vir die werk wat reeds in die kursus gedoen is. _____________________________________ PUNT 9 Wie is die dosente waarmee jy te doen gaan kry? Mark DeVries Anriette de Ridder Moderator: Deon Kitching (Hoof: EmmausSentrum) _____________________________________ PUNT 10 Moet ek met rekenaars kan werk en moet ek toegang tot die INTERNET hê? O, GAATS, JA! Baie belangrik: Ons is totaal en al web-gebaseer en kan glad nie werkstukke via die normale pos ontvang nie. Dit beteken egter nie jy moet 'n Internet- en rekenaarfundi wees nie... _____________________________________ PUNT 11 SPESIALE-SPESIALE AANBOD! Wat is die kostes verbonde aan die kursus?

R1,000 vir die tweede persoon wat inskryf - uit dieselfde gemeente!

En DAARNA net R750 vir elke persoon uit dieselfde gemeente julle kan tot 10 persone inskryf teen R750 elk!

Persone wat inskryf en betaal voor of op 31 JULIE 2012 kry 'n VERDERE AFSLAG VAN 10% op hulle kursusfooie. JA!, 10% op die totaal van hulle kursusfooie! Die bankbesonderhede van DIE EMMAUS-SENTRUM is op die INSKRYWINGSVORM. _____________________________________ PUNT 12

Hoe skryf ek in?

Voltooi die KURSUSINSKRYWINGSVORM (KLIEK HIER OM AF TE LAAI) en e-pos dit terug aan emmausinfo@mweb.co.za saam met jou betalingsbewys. Minimum akademiese vereiste om vir hierdie kursus in te skryf: Graad 12 Ouderdom: Geen beperking Minimum akademiese vereistes om in te skryf vir die kort kursus: Graad 12 Ouderdom: Geen beperking _____________________________________

Hierdie kursus kos R1,500 vir die eerste persoon in 'n gemeente wat inskryf!

Deon Kitching Paarl 10 Julie 2012

"ONTWIKKEL 'N VOLHOUBARE JEUGBEDIENING"Kort Kursus  

Die oorhoofse doel van die kursus is om jeugbediening in gemeentes van "stuck” na “ sustainable" om te swaai.