Page 1

Tweemaandelijks tijdschrift

(niet in juli - augustus)

Jaargang 33 K.V.B.P. Rupelstreek Aangesloten bij: K.L.B.P. en V.P.A.H.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel


K.NHPC-KVBP clubdagen 2017 Januari: 15 15/1/2017—algemene ledenvergadering Februari: 5 en 19 Maart: 5 18/3/2017—nationale ruilbeurs April: 2 Mei: 7 en 21 Juni: 4 en 18 Juli en augustus gaan we rusten September: 3 en 17 Oktober: 1 en 15 November: 19 December: 3 en 17 Ruildagen van 9 tot 12 uur.

Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “De Nielse Klok” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron .

Colofon De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Samenstelling bestuur: Voorzitter: Marc Weyns Colonel Silvertopstraat 2 bus 8 2850 Boom ( 03/888 10 77 E-mail: voorzitter@nielse-hobby-club.be Secretaris en ruilmeester: Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel ( 03/888.67.24 E-mail:secretaris@nielse-hobby-club.be Schatbewaarder: Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken ( 0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobbyclub.be Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder: Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobbyclub.be Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobbyclub.be Redacteur en webmaster: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be Bestuurslid Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be Lokaal: Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672

www.nielse-hobby-club.be


Inhoud Woordje van de secretaris .. 1

Niel in 1 app .................. 29

Clubnieuws ...................... 3 Nieuwe uitgaven: BelgiĂŤ .... 4

Quizzzz 5....................... 30 Oplossingen Quizzzz 4 ..... 31

Numismatiek ................. 11 Stand quiz ..................... 14 Jokers .......................... 17

Nieuwe uitgaven: Europa . 33 Waarheen? .................... 37 Nieuwe uitgaven: Wereld . 39

Beroemdheden in postzegels ..................... 21

Zoekertjes ..................... 44 Uit het oude boekenrek .... 48

Woordje van de secretaris Beste clublid, lezer en verzamelaar, We voelen ons allemaal een beetje verweesd achtergelaten door het ontslag van onze voorzitter Marc. Maar we moeten verder met onze, voor deze tijd, goed werkende club. Daar we momenteel geen voorzitter hebben, zal ik maar mijn best doen om u in te lichten over de werkzaamheden van onze club. Dit is het laatste clubblad van het jaar 2017 en we beginnen met wat informatie voor volgend jaar. We starten ons werkjaar op 7 januari 2018 met zoals iedere maand op de eerste zondag een tentoonstelling door iemand van onze leden. Zaterdag 20 januari is er onze grote veiling voor al de leden van Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel club, Koninklijke Vlaamse bond voor postzegelverzamelaars, Vlaamse Postzegelclub Antwerpse Handel en de Koninklijke Landsbond voor Postzegelverzamelaars.

(Vervolg op pagina 2)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

1


(Vervolg van pagina 1)

Zondag 21 januari hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering met etentje. Op zondag 18 maart organiseren we opnieuw een Nationale ruilbeurs deze keer in de feestzaal “Keizershof”, E. Vanderveldelaan 25 in Niel. Zoals je kan zien hebben we heel wat in petto voor volgend jaar. Maar nu terug naar het einde van dit jaar. Om de lijsten voor onze grote veiling te kunnen samenstellen moeten de loten ten laatste binnen gebracht worden op 19 november 2017. Voor het betalen van de lidkaarten, deze zullen u vanaf volgende vergaderingen aan aangeboden worden. Prijzen blijven dezelfde als vorig jaar. We wensen u van harte een goed einde van 2017 en hopen u gezond en wel te mogen verwelkomen in 2018! Celeste.

Y

, ’ M

2

L

K

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Clubnieuws Ruildagen De volgende ruildagen vinden plaats op zondagen 19 november, 3 en 17 december en 7 januari 2018.

Veiling voor de leden De veiling voor de leden vindt plaats op 3 december 2017.

Tentoonstelling Elke eerste zondag van de maand stelt één van onze leden een deel van zijn verzameling tentoon.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to-date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobby-club.be. Alvast bedankt.

Leden van K.NHPC die willen deelnemen aan competitieve nationale en internationale postzegeltentoonstellingen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

Algemene ledenvergadering Op zondag 21 januari 2018 vindt de algemene ledenvergadering plaats. Hou deze datum alvast vrij.

Op zaterdag 20 januari 2018 organiseert K.NHPC/KVBP Rupelstreek haar jaarlijkse veiling. Leden van K.NHPC, KLBP en KVBP kunnen tot uiterlijk zondag 3 december 2017 hun loten binnenbrengen op één van de clubbijeenkomsten of bij Celeste De Graef.

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

3


Nieuwe uitgaven: BelgiĂŤ Speciale uitgave 30 oktober 2017 De Groote Oorlog: communicatie Frankeermethode:

Binnenland

(Vervolg op pagina 5)

4

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 4)

+ velletje met 5 postzegels

(Vervolg op pagina 6)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

5


(Vervolg van pagina 5)

23 oktober 2017 De Hoge Venen Frankeermethode:

Binnenland

(Vervolg op pagina 7)

6

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 6)

+ velletje met 10 postzegels

23 oktober 2017 De maskers uit Tervuren Frankeermethode:

Wereld

(Vervolg op pagina 8)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

7


(Vervolg van pagina 7)

+ velletje met 5 postzegels

(Vervolg op pagina 9)

8

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 8)

23 oktober 2017 Kerstmis Frankeermethode:

binnenland en

Europa

+ 2 velletjes met 10 zelfklevende postzegels

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

9


KONINKLIJKE NIELSE HOBBY EN POSTZEGELCLUB K.V.B.P. RUPELSTREEK.

ORGANISEERT OP ZATERDAG 20JANUARI 2018 EEN POSTZEGELVEILING VOOR EN DOOR DE LEDEN IN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VELDSTRAAT 2845 NIEL VEILING 13U30 BEZICHTIGING LOTEN VANAF 11.U30 LIDKAART K.N.H.P.C. - V.P.A.H. - K.V.B.P. OF KLBP VERPLICHT LID VAN DE CULTUURRAAD – NIEL INLICHTINGEN: TEL 03.888.67.24 OF E-MAIL VEILING@NIELSE-HOBBY-CLUB.BE

10

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Numismatiek

Reinigen, bewaren en beveiligen van je munten collectie Munten reinigen Met reinigen bedoelen we niet poetsen, maar wel de munt ontdoen van gedroogde aarde, vuil en andere resten. Een werkje dat met de nodige omzichtigheid moet gebeuren, want het grote nadeel is dat de patina meestal ook mee verdwijnt. Alle metalen munten mogen in heet en zeer sterk zeepsop (loog) worden gewassen en nadien geborsteld en met een stijf (maar zacht) borsteltje. Elk materiaal heeft zijn andere reinigingsmethodes. Een tip: probeer eerst met een goedkoop muntje uit je verzameling. Schade die je aan de munt toebrengt door een te agressieve reiniging, kan je doorgaans niet meer herstellen. Goud: Wrijf op met een mengsel van zout en citroensap. Begin voorzichtig. Het oppoetsen van oude gepatineerde stukken is af te raden. Een gepolijste munt is minder waard dan een gouden munt met een mooie patina. Afblijven is de boodschap. Zilver: Leg de stukken in een oplossing van 50% zeepsop, 25% ammoniak en 25% brandalcohol en laat ze meerdere dagen in die oplossing weken. Kook de stukken af in ammoniak en laat afkoelen. Neem een plaatje zink van 15 cm op 15 cm, 2 grote scheppen sodazout (sel de soude) en water, laat eens flink koken en leg de stukken in de oplossing. Door een scheikundige reactie reinigen de stukken zonder wrijven. Wrijf ze vervolgens af met brandalcohol. Ook met thinner bekom je goede resultaten. Wanneer zilveren munten zwart zijn uitgeslagen of zwarte plekken vertoont, is het beste middel de stukken in een menging van 50% citroenzuur en 50% water te leggen, ze (Vervolg op pagina 12)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

11


(Vervolg van pagina 11)

dikwijls te bewegen en om te draaien. Vernieuw de oplossing om de drie dagen. Bij hardnekkige zwarte plekken kan de behandeling drie weken duren, maar uiteindelijk zal je geduld beloond worden. Brons: Laat weken in petroleum en borstel daarna. Laat weken in een oplossing van 1/3 water, 1/3 azijn, 1/3 ammoniak, daarna borstelen. Koper: Laat de stukken afkoken in azijn, waaraan een flinke dosis zout is toegevoegd. Gebruik zoals voor zilver thinner. Maak een zeer sterk zeepsop en kook de stukken daarin af. Verguld koper borstel je met een licht zeepsop, waaraan per liter water 3 soeplepels ammoniak en brandalcohol zijn toegevoegd. Koper-nikkel: Hiervoor mogen alle hoger beschreven producten worden gebruikt. Tin: Wrijf de stukken in met een preiblad. Kook af in bier. Wrijf in met polerwatte. IJzer: Wrijf in met as van houtskool bevochtigd met keukenolie. Laat enkele dagen weken in petroleum. Zink: Was alleen in sterk zeepsop. Borstel hard met waspoeder. Belangrijk is dat na het reinigingsproces de munt goed gewassen wordt met gedistilleerd water en grondig gespoeld om zo alle zuren te neutraliseren. Het oppoetsen van oude gepatineerde stukken is af te raden. Een gepolijste munt is minder waard dan een munt met een mooie patina. Afblijven is de boodschap. Als je toch wil poetsen: gebruik dan nooit koper- of zilverpoets, maar bij voorkeur de bestaande producten speciaal voor munten te koop bij de muntenhandelaar. (Vervolg op pagina 13)

12

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 12)

Munten bewaren Er zijn heel goede materialen in de handel om je munten te bewaren, in alle afmetingen en kleuren en met accessoires naar keuze. De muntenbox en de muntenkoffer en/of -kast De muntbox bestaat uit verschillende verdiepingen, onbeperkt stapelbaar waarbij de munten steeds zichtbaar blijven door de lade van een verdieping open te schuiven. De muntkoffer daarentegen bevat enkele muntenboxen met de bedoeling om ze gemakkelijker te verplaatsen of mee te nemen. De muntenkast is een groot geheel waarin je de muntenboxen en/of muntenkoffers kunt opbergen. De muntenalbums Dit opbergsysteem bestaat uit muntbladen in een kaft, die samen een muntenalbum vormen. Bij een eerste, nog weinig gebruikte methode, schuif je de munten onverpakt in muntbladen. Het grote minpunt van dit systeem is dat de munten na verloop van tijd plakkerig gaan aanvoelen, wat zijn invloed op het uitzicht heeft. Een andere methode wordt door het merendeel van de verzamelaars gebruikt. Hierbij worden de munten, verpakt in munthouders, ingeschoven in muntbladen en dan in het album. Er zijn twee soorten munthouders: de zelfklevers die de munten optimaal beschermen en de munthouders die je moet nieten. Het nadeel bij deze laatste methode is dat na verloop van de tijd de nietjes er door oxidatie donkerder uitzien en plekken maken op de munthouder, wat een slordig uitzicht geeft aan de verzameling. Je kunt de muntenalbums op hun beurt inschuiven in cassettes (omhulsels). Let er zeker op dat de gebruikte materialen steeds zuurvrij en chloorvrij zijn en zo de munten niet kunnen aantasten. Voor zilveren munten moet je er op letten dat de materialen geen zwavelverbindingen bevatten. (Vervolg op pagina 14)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

13


(Vervolg van pagina 13)

Munten beveiligen Zoals alle waardevolle spullen wil je natuurlijk ook je muntencollectie beveiligen. Je kan ze opbergen in een brandkast (thuis) of een kluis bij een bank. Aan te raden is een inventaris op te maken van de verzameling door middel van een kaartsysteem, waarin je alle gegevens opneemt over je verzameling (kwaliteit, eigenschappen van de munt en een foto). Aan te raden is om de inventaris afzonderlijk te bewaren en enkele kopieën te maken. Wordt je verzameling gestolen, dan beschik je tenminste over een bewijs van de inhoud van je verzameling. Heb je echt een waardevolle collectie? Laat die dan verzekeren. Een kleine verzameling wordt door sommige maatschappijen opgenomen in de brandpolis. Grote collecties kan je apart laten verzekeren. Is je collectie ook in een bankkluis verzekerd? Spreek hierover voor alle zekerheid je bank eens aan. misschien moet je voor deze extra verzekering bijbetalen, maar het loont zeker de moeite waard om dit te overwegen.

Stand quiz

Naam

14

Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Totaal

Andries Chris

5

3

5

3

16

Cools Judith

5

3

5

3

16

Degrave Renée

3

5

3

3

14

Wijnen Michel

3

3

5

3

14

Van de Vyver Willy

5

3

3

2

13

Darcon Sonja

5

2

3

2

12

Van Dyck Dirk Van der Velde Robert

3 3

3 2

3 3

3 2

12 10

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97

speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

15


Big enough to handle. Small enough to care!

Uit sympathie

Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

16

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Jokers Een klein greepje uit de +/- 7000 tellende verzameling van Robert Van der Velde Hier ziet ge nu weer iets anders

(Vervolg op pagina 18)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

17


(Vervolg van pagina 17)

(Vervolg op pagina 19)

18

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 18)

(Vervolg op pagina 20)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

19


(Vervolg van pagina 19)

Bron: Robert Van de Velde

20

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Beroemde personen in postzegels Op 16 augustus was het 40 jaar geleden dat the King of Rock and Roll oftewel Elvis Presley overleed. Hieronder geven we hem een ‘tribute’ in postzegels. Het eerste deel handelde over de periode tot 1958. Dit tweede deel behandelt

Commerciële doorbraak Op 3 april vond de eerste van twee optredens in Milton Berle Show van NBC plaats. Presleys optreden, op het dek van de USS Hancock in San Diego, veroorzaakte gejuich en gegil uit het publiek van matrozen en hun dates. Enkele dagen later beleefden Presley and zijn band een benauwd avontuur toen ze voor een opnamesessie naar Nashville vlogen en een van de motoren het begaf, zodat het vliegtuig bijna neerstortte in Arkansas. Twaalf weken na de verschijningsdatum werd Heartbreak Hotel Presleys eerste nummer 1-hit in de hitparade. Tegen het einde van april begon Presley een residentie van twee weken in het New Frontier Hotel and Casino aan de Las Vegas Strip. De shows werden slecht ontvangen door de conservatieve middelbare hotelgasten - 'als een kroes maïsalcohol op een champagneparty', schreef een criticus in Newsweek. Tijdens de duur van zijn Vegascontract tekende Presley, die serieuze acteerambities koesterde, een contract voor zeven jaar met Paramount Pictures. Halverwege mei begon hij een tournee door het Midwesten waarbij hij 15 steden aandeed in even zoveel dagen. In Vegas had hij verschillende optredens van Freddie Bell and the Bellboys bijgewoond en was getroffen door hun cover van Hound Dog, in 1953 een hit van blueszangeres Big Mama Thornton geschreven door het songschrijversduo Jerry Leiber & Mike Stoller. Het werd zijn nieuwe slotnummer. Na een show in La Crosse werd een urgente boodschap op briefpapier van het lokale katholieke dagblad naar FBI-directeur J. Edgar Hoover gestuurd. De brief waarschuwde dat "Presley beslist een gevaar vormt voor de veiligheid van de Verenigde Staten. (...) Zijn handelingen en bewegingen zijn van dien aard dat ze de seksuele passie van de tienerjeugd gaande maken. (...) Na (Vervolg op pagina 22)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

21


(Vervolg van pagina 21)

zijn optreden probeerden meer dan duizend tieners door te dringen tot Presleys kamer in het auditorium. (...) Aanwijzingen voor de schade die Presley zojuist in La Crosse aanrichtte waren twee schoolmeisjes (..) op wier buik en dijen Presleys handtekening stond." De tweede verschijning op de Milton Berle Show was op 5 juni in de NBC-studio in Hollywood, midden in een volgende hectische tournee. Berle overtuigde de zanger ervan zijn gitaar backstage te laten met het advies: "Laat jezelf zien, jongen." Tijdens het optreden stopte Presley met een armzwaai abrupt een uptempo-uitvoering van Hound Dog en ging over in een langzame, schokkerig pulserende versie, geaccentueerd met energieke, overdreven lichaamsbewegingen. Presleys roterende bewegingen brachten een storm van controverse teweeg. Dagbladcritici waren woedend: Jack Gould van The New York Times schreef: "De heer Presley beschikt niet merkbaar over zangcapaciteiten (...) zijn frasering, als het al zo genoemd mag worden, bestaat uit de stereotiepe variaties die normaal gepaard aan met de aria's die een beginner in bad ten gehore brengt. (...) Zijn enige specialiteit is een prominente lichaamsbeweging (...) die vooral wordt geassocieerd met het repertoire van blonde seksbommen op een burleske catwalk.� Ben Gross van de New York Daily News was van mening dat populaire muziek haar laagste diepten wel had bereikt, "[..] met de "grom en kruis" manieren van een zekere Elvis Presley (...) Elvis, die zijn pelvis ronddraait (...) gaf een demonstratie die suggestief en vulgair was, gekleurd met een dierlijkheid die voorbehouden behoort te zijn aan louche nachtclubs en bordelen." Ed Sullivan, presentator van de populairste amusementsprogramma van de VS, verklaarde dat hem 'ongeschikt kijkmateriaal voor gezinnen'. Presley was er niet blij mee dat hij "Elvis the Pelvis" genoemd werd, 'een van de kinderachtigste uitdrukkingen die ik ooit van een volwassene heb gehoord.'

(Vervolg op pagina 23)

22

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 22)

De publieksrespons bij Presleys optredens werd steeds verhitter. Moore herinnerde zich: 'Als hij begon met "You ain't nothin' but a Hound Dog" gingen ze stuk. Ze reageerden altijd op dezelfde manier. Elke keer was er tumult. 'Bij de twee concerten die hij in september gaf op de MississippiAlabama Fair and Dairy Show, werden om problemen met de menigte te voorkomen 50 man van de National Guard toegevoegd aan de politiebeveiliging. In oktober werd Presleys Elvis getitelde tweede album uitgebracht. Het steeg snel naar nummer 1. Toen rockcriticus Dave Marsh de balans opmaakte van de muzikale en culturele impact van Presleys opnamen vanaf That's All Right tot en met Elvis, schreef hij dat 'deze platen, meer dan welke dan ook, bevatten de kiem van wat rock & roll was, was geweest en, voor zover te voorzien was, hoogstwaarschijnlijk zou gaan worden'. Presley keerde op 28 oktober terug naar de Ed Sullivan Show in de hoofdstudio in New York, deze keer gepresenteerd door de naamgever. Na het optreden werden afbeeldingen van hem door menigten in Nashville en St. Louis ritueel verbrand. Op 21 november ging zijn eerste speelfilm, Love Me Tender, in première. Hoewel hij niet bovenaan het affiche stond, werd de aanvankelijke titel van de film, The Reno Brothers, veranderd om te kapitaliseren op zijn laatste nummer-1 hit: Love Me Tender was eerder die maand bovenaan de hitlijsten gekomen. Om nog meer van Presleys populariteit te profiteren, werden aan de oorspronkelijke strikte acteursrol vier muzieknummers toegevoegd. Hoewel de critici de film kraakten, deed hij het goed bij de bioscoopbezoekers. Op 4 december kwam Presley bij Sun Records langs, waar Carl Perkins en Jerry Lee Lewis aan het opnemen waren en jamde met hen. (Vervolg op pagina 24)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

23


(Vervolg van pagina 23)

Hoewel Phillips niet langer het recht had om materiaal van Presley uit te brengen, zorgde hij ervoor dat de sessie op tape stond. Het resultaat werd legendarisch als The Million Dollar Quartet - lang werd aangenomen dat ook Johnny Cash meespeelde, maar Cash was op Phillips' uitnodiging alleen kort aanwezig voor een fotomoment. Het jaar eindigde met een verhaal op de voorpagina van The Wall Street Journal dat meldde dat de opbrengst van Presley merchandise 22 miljoen dollar was, boven op de platenverkoop en Billboard verklaarde dat hij met meer nummers in de top 100 had gestaan dan enig andere artiest sinds het begin van de hitlijst. Tijdens zijn eerste volle kalenderjaar bij RCA, een van de grootste maatschappijen in de muziekindustrie, was Presley verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de singleverkoop van het label. Op 6 januari 1957 trad Presley voor de derde en laatste maal op in de Ed Sullivan Show - nu inderdaad slechts vanaf zijn middel getoond. Sommige commentatoren claimen dat Parker een indruk van censuur in scène zette om publiciteit te genereren. Hoe dan ook, zoals criticus Greil Marcus zegt, Presley 'bond niet in. De gewoontjes aandoende kleding die hij voor de eerste twee shows had gedragen achter zich latend, kwam hij het podium op in het extravagante kostuum van een pasja, zo niet een haremmeisje. Van de oogmake-up, het in zijn gezicht vallende haar, de overweldigende seksuele stand van zijn mond speelde hij met alle remmen los Rudolph Valentino in The Sheik.' Ter afsluiting liet hij zijn variatiebreedte zien door, in weerwil van Sullivans wensen, de tedere zwarte spiritual Peace in the Valley te zingen. Aan het einde van de show noemde Sullivan Presley 'een echte fatsoenlijke, fijne knul.' Twee dagen later kondigde de indelingsraad van Memphis aan dat Presley zou worden geclassificeerd als 1-A en waarschijnlijk datzelfde jaar zou worden opgeroepen voor de vervulling van zijn militaire dienstplicht. Elk van de drie singles die in de eerste helft van 1957 werden uitgebracht bereikte de eerste plaats: Too Much, All Shook Up (Vervolg op pagina 25)

24

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 24)

en (Let Me Be Your) Teddy Bear. Hij was al een internationale ster en had zelfs fans waar zijn muziek niet officieel werd uitgebracht. Met de kop 'Platen van Presley een rage in de Sovjet-Unie' rapporteerde de The New York Times dat zijn muziek op persingen van afgeschreven rĂśntgenplaten voor hoge prijzen verkocht werden in Leningrad. Tussen film- en plaatopnamen door vond de zanger ook tijd om voor zijn ouders en zichzelf een landhuis met achttien kamers (13 km) ten zuiden van het centrum van Memphis aan te schaffen: Graceland. het album Loving You, de soundtrack van zijn tweede film Loving You, was in juli uitgebracht en werd Presleys derde achtereenvolgende album dat op nummer 1 kwam. De titelsong was geschreven door Leiber en Stoller, die vervolgens werden vastgelegd om vier van de zes songs te leveren die werden opgenomen tijdens de sessies voor Jailhouse Rock, Presleys volgende film. Het songschrijversteam produceerde feitelijk de sessies voor Jailhouse en ontwikkelden een nauwe werkrelatie met Presley, die hen als zijn 'talisman' ging beschouwen. 'Hij was snel,' beschreef Leiber zijn werkervaring met Presley. 'Elke demo die je hem gaf kende hij binnen tien minuten uit zijn hoofd.' Stoller had bewondering voor zijn repertoirekennis: "We waren verrast door de kennis die hij over zwarte muziek had. Wij dachten wel dat hij van die bijzondere stembanden en alles had, maar we beseften niet dat hij zoveel over de blues wist. We waren behoorlijk verrast te merken dat hij er net zoveel over wist als wij. Hij wist zeker veel meer dan wij over country music en gospel." Stoller viel ook op dat Presley door zijn manager en entourage werd 'beschermd' en 'afgezonderd werd gehouden.' Presley ondernam dat jaar drie korte tournees en bleef een uitzinnige publieksrespons krijgen. Een krant in Detroit suggereerde dat 'het probleem van naar Elvis Presley gaan is dat je kans maakt gedood te worden.' Studenten van Villa(Vervolg op pagina 26)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

25


(Vervolg van pagina 25)

nova bekogelden hem met eieren in Philadelphia, en in Vancouver werd het podium vernield toen na de show opstootjes onder het publiek ontstonden. Frank Sinatra, in de jaren 1940 fameus inspirator van het flauwvallen van tienermeisjes, veroordeelde het nieuwe muziekfenomeen. In een tijdschriftartikel keurde hij rock-'n-roll af als 'barbaars, lelijk, degeneratief, kwaadaardig (...): "Het moedigt bij jonge mensen bijna uitsluitend negatieve en destructieve reacties aan. Het ruikt onoprecht en nep. Het wordt vooral gezongen, gespeeld en geschreven door stompzinnige idioten. (...) Dit ranzig ruikende seksueel stimuleringsmiddel betreur ik.'" Om een reactie gevraagd, zei Presley: "Ik bewonder de man. Hij heeft het recht te zeggen wat hij wil. Hij is een enorm succes en een knap acteur, maar ik denk dat hij dit niet had moeten zeggen. (...) Dit is net zo goed een trend als waar hij mee te maken had toen hij jaren geleden begon." Leiber and Stoller waren opnieuw in de studio voor de opnamen van Elvis' Christmas Album. Tegen het einde van de sessie schreven zij op Presleys verzoek ter plekke een nummer: "Santa Claus Is Back In Town", een met toespelingen geladen blues. De seizoensrelease rekte Presleys keten van nummer 1albums op naar vier en zou uiteindelijk het bestverkochte Kerstalbum aller tijden worden. Moore en Black, die slechts bescheiden weeksalarissen genoten en niet meedeelden in Presleys grote financiële succes, zegden na de sessies op. Hoewel ze enkele weken later werden teruggehaald op een dagelijkse basis, was het duidelijk dat ze al enige tijd geen deel meer hadden uitgemaakt van Presleys kliek. Op 20 december ontving Presley zijn oproep voor militaire dienst. Hem werd uitstel verleend voor het afmaken van de komende film King Creole, waarin reeds 350.000 dollar was geïnvesteerd door Paramount en producer Hal Wallis. Enkele weken in het nieuwe jaar werd Don't, een nieuw nummer van Leiber en Stoller, Presleys tiende nummer 1-hit, slechts 21 maanden nadat "Heartbreak Ho(Vervolg op pagina 27)

26

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 26)

tel" hem voor het eerst naar de top had gebracht. Half januari werden de opnamesessies voor de soundtrack van King Creole soundtrack in Hollywood gehouden. Leiber en Stoller leverden drie liedjes en waren wederom bij de hand, maar het zou de laatste keer zijn dat ze nauw met Presley samenwerkten. Een studiosessie op 1 februari markeerde een ander einde: het was de laatste gelegenheid dat Black met Presley werkte. Hij stierf in 1965. Op 24 maart werd Presley in het U.S. Army opgenomen als gewoon soldaat in Fort Chaffee, vlak bij Fort Smith (Arkansas) in Arkansas. Zijn aankomst was een grote mediagebeurtenis. Honderden mensen kwamen op Presley af toen hij uit de bus stapte; fotografen vergezelden hem in het fort. Presley kondigde aan dat hij uitkeek naar zijn militaire tijd en zei dat hij niet anders dan een ander behandeld wenste te worden: 'Het leger kan met mij alles doen wat ze willen.' Kort nadat Presley begonnen was met zijn basistraining in Fort Hood, Texas, kreeg hij bezoek van Eddie Fadal, een zakenman die hij tijdens een tour had ontmoet. Volgens Fadal was Presley ervan overtuigd geraakt dat zijn carrière afgelopen was: 'Daarvan was hij vast overtuigd.' Maar toen nam Presley begin juni tijdens een verlof van twee weken vijf nummers op in Nashville. Begin augustus werd bij zijn moeder hepatitis gediagnosticeerd en haar toestand ging snel achteruit. Presley werd een noodverlof toegestaan om haar te bezoeken en hij kwam op 12 augustus in Memphis aan. Twee dagen later overleed ze aan hartfalen, 46 jaar oud. Presley was gebroken: hun relatie was altijd extreem hecht gebleven - zelfs in zijn volwassenheid gebruikten ze nog babytaal tegen elkaar en Presley sprak haar aan met koosnaampjes. Na zijn training voegde Presley zich op 1 oktober bij de 3rd Armored Division te Friedberg in Duitsland. Nadat een sergeant hem op manoeuvre kennis liet maken met amfetamines werd hij 'praktisch evangelisch over de voordelen daarvan' - niet alleen vanwege de energie, maar ook voor de 'kracht' en het gewichtsverlies - en veel van zijn vrienden in de eenheid deden zich er mede aan te(Vervolg op pagina 28)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

27


(Vervolg van pagina 27)

goed. Het leger leerde Presley ook kennismaken met karate, dat hij serieus beoefende en later in zijn optredens inpaste. Medesoldaten hebben getuigd van Presleys wens om ondanks zijn roem gezien te worden als een geschikte, normale soldaat, en van zijn vrijgevigheid. Hij schonk zijn legersalaris aan liefdadigheid, kocht televisietoestellen voor de basis en een extra set legerkleding voor iedereen in zijn eenheid. In Friedberg ontmoette Presley de veertien jaar oude Priscilla Beaulieu. Uiteindelijk zouden ze trouwen na een verkering van zeven en een half jaar. In haar autobiografie zegt Priscilla dat ondanks zorgen dat het zijn carrière zou ruïneren, Parker Presley ervan overtuigde dat hij, om respect bij de bevolking af te dwingen, zijn land als een normaal soldaat moest dienen en niet bij de Speciale Dienst, waar hij de gelegenheid zou krijgen om op te treden en in contact met het publiek te blijven. Verslagen in de media echoden Presleys zorgen over zijn loopbaan, maar RCA producer Steve Sholes en Freddy Bienstock van Hill and Range hadden de overbrugging van zijn hiaat van twee jaar zorgvuldig voorbereid. Gewapend met een aanzienlijke hoeveelheid onuitgebracht materiaal hielden ze een regelmatige stroom van succesvolle muziekuitgaven gaande. Tussen zijn indiensttreding en ontslag had Presley tien top 40 hits, waaronder in 1958 Wear My Ring Around Your Neck, de bestseller Hard Headed Woman en One Night, en in 1959 (Now and Then There's) A Fool Such as I en de nummer-één A Big Hunk o' Love. In deze periode genereerde RCA ook vier albums met het compileren van oud materiaal, waarvan Elvis' Golden Records uit 1958 het succesvolst was en de derde plaats op de albumlijst haalde. Wordt vervolgt

Wikipedia.org / Catawiki

28

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Nieuws van de gemeente—Niel in 1 app Niel heeft vanaf heden een eigen mobiele applicatie. De gratis Niel-app bundelt informatie van de gemeentediensten, Nielse handelaars én verenigingen in één praktische app. Via de app vind je ook alle evenementen die plaatsvinden in Niel. Het interessantste gedeelte van deze app is het verenigingen gedeelte. Via de Niel-app kunnen we jullie sneller van onze activiteiten op de hoogte brengen en kan je dan ineens downloaden in je persoonlijke agenda op je smartphone. Je kan een vraag stellen en je kan de agenda raadplegen. Je hoeft trouwens geen inwoner van Niel te zij om deze app te gebruiken. Dus… alleen maar voordelen, de app is gratis en u hebt het gemeentebestuur en de Kon. Hobby en Postzegelclub steeds bij de hand. Je kan de Niel-app gratis downloaden in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android) via het zoekwoord ‘Niel'. Voorlopig werkt de app alleen nog maar goed op een smartphone.

Bezoek ook onze website

www.nielse-hobby-club.be Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

29


Quizzzz!!!!!!!!! Quizzzz 5 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1?

Oplossingen Quizzzz 5 Vraag 1: _______________________________________ Vraag 2: _______________________________________ Vraag 3: _______________________________________ Schiftingsvraag:

_______________________________

Naam:

_______________________ Lidnr. _______

Adres:

_____________________________________ _____________________________________

30

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Oplossingen Quizzzz 4 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

511 Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

844 Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1277 Schiftingsvraag:

hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 2? 8 juiste antwoorden

Voor de nieuwe deelnemers zijn hier nog even het reglement: Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. Indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord, doet men maar eerst mee met de schiftingsvraag. Indien deze correct is telt dit voor twee punten extra. Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. De oplossingen van de quiz mag je nog steeds afgeven op een van de clubdagen, ten laatste tijdens de uren van de laatste ruildag vóór het verschijnen van het volgende clubblad. Op een later tijdstip worden er geen meer aanvaard.

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

31


voor AL

uw feesten

Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89

e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

2845 Niel

Koop bij onze sponsors

32

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Nieuwe uitgaven: Europa Aland 10 oktober 2017 Kerstmis

Natuur—€ 0,70—0,90

Kapellen in Kerststemming € 0,70 11 november 2017 Hanen—€ 2—2,80

Estland 21 september 2017 Paddenstoelen—€ 1,50

Duitsland 2 november 2017 Kerstmis—€ 0,70 + 0,30

200ste verjaardag geboorte Theodor Mommsen—€ 1,90

10 oktober 2017 Staatshoofden—€ 1,25

(Vervolg op pagina 34)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

33


7 oktober 2017 Père Canturi—€ 1,10

(Vervolg van pagina 33)

Frankrijk 13 november 2017 Geneviève Asse—€ 1,70

Augustin-Alphonse Marty— € 0,73

Star Wars—4 X Lettre Verte

Frans Andorra 16 september 2017 Felix Peig Ballart—€ 0,85

10 november2017 Auto’s—€ 0,85

13 november 2017 Flora—€ 0,85

Fauna—€ 1,10

(Vervolg op pagina 35)

34

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 34)

Gibtaltar 30 september 2017 Natuurpark—p 22 –50—64— 70—80—£1—2

7 november 2017 Kerstmis—£ 1,17—1,40— 1,57—2,27—2 x 1st Class— 2 x 1st Class—2 x 1st Class Large—2x 2nd Class Large

Verjaardag van De Loges— 6 x Local Guernsey 1 september 2017 Regiment Prinses Diana— p 44—59—60—73 –80—90 2 november 2017 Kerstmis—p 22—40—64— 70—80—£ 2

8 november 2017 Verhalen uit WO I—p 44— 59—60—73—80—90 Groot-Brittannië 12 oktober 2017 Star Wars—8 x 1st Class

Koning Wenceslas van Bohemen—p 32—44—59—60— 73—80– 90

(Vervolg op pagina 36)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

35


200ste verjaardag Instituut van de Marist Broers—€ 1

(Vervolg van pagina 35)

70ste huwelijksverjaardag Koningin Elisabeth en Prins Philip—p 44—59—60—73—80— 90

Vaticaanstad 7 september 2017 100ste verjaardag overlijden Sinte Frances Xavier Cabrini € 0,95

50ste verjaardag overlijden Don Lorenzo Milani—€ 0,95

50ste verjaardag encycliek Populorum Progressio—€ 1

150ste verjaardag martelaarschap Sint Pieter en Paulus—€ 0,95—1 100 jaar Congregatie van de Oosterse Kerken—€ 2,55

36

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Waarheen? Hieronder vind je nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden. Dit is slechts een selectie. Een vollediger overzicht vindt u op www.philandria.eu. Klik op Evenementen 18 november—Ruilbeurs voor zichtkaarten, Cercle des Collectionneurs Hennuyers—Salle "Les Tilleuls", Place de St.Symphorien 4, 7030 Mons (St.Symphorien)— 7u30-12u—Tel.: 0)497 05 73 84 18 november—Postzegelbeurs, Het Vlaemsch Hoofd Postzegelkring Antwerpen Linkeroever—Zaal "Sint Anneke Centrum", (S.A.C. naast de kerk), Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen Linkeroever—9u—15u— e-mail: gunter.abbeel@skynet.be 18 november— Najaars postzegelbeurs met veiling, Postzegelclub De Bevelanden—Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH, Kloetinge (bij Goes), Nederland— 10u-17u—e-mail: ecm@zeelandnet.nl 19 november—Postzegel en muntenbeurs, Postzegelkring De Noorderkempen Kalmthout – Basisschool Den Heuvel, Schooldreef 41, 2920 Kalmthout—9u-15u— e-mail: postzegelkring.denoorderkempen@outlook.com 19 november 30ste nationale postzegelbeurs, Zeelse Postzegelkring—Gemeentelijke Basisschool, Bookmolenstraat 2, 9240 Zele—9u-16u—e-mail: laurent.van.cleef@telenet.be 19 november—22e grote verzamelaarsbeurs, Club Philatélique FAGEPHIL—Ecole Communales (ingang langs het sportcomplex 'Le Scailmont'), Rue Delval, 7170 Manage— 9u30-16u30—e-mail: fagephil.manage@skynet.be 25 november—11de verzamelaarsbeurs, Les Amis de Montigny —Centre Culturel, Rue Wilmet 5, 6110 Montigny -le-Tilleul—8u30-16u—e-mail: gumelcydepraeter@hotmail.be 26 november—Ruildag, Hekapo—Parochiezaal, H.Hartstraat, 2220 Heist o/d Berg (Station)—8u-12u 2 december—1ste verzamelaarsbeurs, Menense verzamelclub—C.C. De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen— 9u-16u—Tel.: 0471 481 454 (Vervolg op pagina 38)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

37


(Vervolg van pagina 37)

3 december—33ste Postzegelbeurs, K.V.B.P. Leuven — Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90, 3000 Leuven—9u-15u— e-mail: laurens_dumont@yahoo.com 8 december—b.welcome Day, bpost—Philately, Egide Walschaertsstraat 1b, 2800 Mechelen—10u-15u— www.bpost.be 9 december—12de Postzegelbeurs, Mechelse Postzegelkring 'Opsinjoor —Zaal "De Brug", Nekkerspoelstraat 366, 800 Mechelen—9u-16u—e-mail: jos.josette@skynet.be 9 december—60ste Internationale Ruilbeurs, Philatelia Alosta —Zaal "De Brug", Hertshage 11, 9300 Aalst— 9u-16u—e-mail: micaal@telenet.be 10 december—26ste Ruildag, ARPO - JARPO Lier—Zaal D'Open Poort, Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier— 9u-16u—e-mail: firmin.thys@telenet.be 17 december —Grote Ruilbeurs, KWB Stabroek - Zaal De Rosmolen, Kerkendam 8, 2940 Stabroek—13u-16u 24 december —Nationale Ruildag, Hekapo - Parochiezaal, H.Hartstraat, 2220 Heist o/d Berg (Station)— 8u-12u 4 februari 2018—31ste Ruilbeurs, De Posthoorn Keerbergen—Parochiezaal Berk & Brem, Sint Michielstraat 20, 3140 Keerbergen—9u-16u30— e-mail: georges.vgoidsenhoven@skynet.be 10 februari 2018—Grote Verzamelbeurs, Kuurnse Verzamelaars Vereniging—Zaal Kubox (Renbaan), Kattestraat 188, 8520 Kuurne—7u-14u—Tel.: 056 71 71 17 10 februari 2018—Grote Ruilbeurs Carto-Philatelique, Cercle Philatélique des Fagnes Chimay—Cultureel Centrum Sudhaina, Rue des Battis 34, 6464 Chimay-Baileux —9u-16u—e-mail gbaudot@skynet.be 17 februari 2018—19de Grote Verzamelbeurs, De Henegouwse vriendenkring der filatelistische kringen Charleroi—Institut St. André, Rue du Parc 6, 6000 Charleroi— 9u-17u—Tel.: (0) 71 87 94 00 Bron: Philandria.eu

38

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Nieuwe uitgaven: Wereld Canada 3 november 2017 Ijshockey—2 x P

Falkland Eilanden 1 oktober 2017 30ste verjaardag van de Falkland Eilanden—p 31—76— £ 1,01—1,22

3 november 2017 Kerstmis—2 x P—$ 1,20— 2,50 Far Oer 6 november 2017 Kerstmis—15 x KR 2

6 november 2017 100ste verjaardag explosie van de Halifax—P

Groenland 27 oktober 2017 Kerstmis—DKK 13—15 13 november 2017 Hanukkah—P

Natuurbehoud—DKK 2—11,50

(Vervolg op pagina 40)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

39


(Vervolg van pagina 39)

Vogels-gezamenlijke uitgave met TAAF—DKK 10,5—27

India 1 november 2017 Kavi Muddana—INR 5

Kofoed’s school—DKK 13 + 1 Adikavi Nannaya—INR 5

Hong Kong, 17 augustus 2017 Flora - $ 1,70—2,90—3,70

5 september 2017 Schilderijen en kaligrafie $ 1,70—2,20—2,90—3,10— 3,70—5

Bhameswara Tempel—INR 5

(Vervolg op pagina 41)

40

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


(Vervolg van pagina 40)

3 november 2017

Taiwan 16 november 2017 100ste verjaardag Universiteit Indische keuken—24 x INR 5 14 november 2017

van Taipei —NT$ 8—28 Vogelnesten—2 x INR 15 Mexico 7 september 2017

Bank van Mexico—$ 0,79 18 september 2017

23ste UPAEP congres—$ 1,13 4 oktober 2017 Maand van de Strijd Tegen Borstkanker—$ 0,79

Wilde orchideeën—NT$ 35 Tokelau 20 november 2017 70ste huwelijksverjaardag Koningin Elisabeth en Prins Phi-

lip—c 45—$ 1,40—2—3 (Vervolg op pagina 42)

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

41


(Vervolg van pagina 41)

Verenigde Naties 16 oktober 2017 Wereldvoedseldag—€0,68— 0,80—CHF 1—1,50—$ 0,49—

1,15 27 oktober 2017 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens—€

1,70—CHF 2—$ 1,15 9 november 2017 72ste Filatelistisch Herfstsa-

Zuid Afrika 9 oktober 2017 50ste verjaardag postsorteermachine—2 x Standard Postage

7 november 2017 Helen Suzman—2 x Standard Postage

1 december 2017 50ste verjaardag van de eerste harttransplantatie

De nieuwe postzegeluitgaven van Europa en de wereld zijn slechts een selectie van diegenen die bij de redactie bekend is. Deze lijst is daarom niet volledig. 42

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


bcdefg 18 hffij 2018 kfd 9 jcj 16 lli Zffm “Knobnipqcr” E. Vfdeniknmenmffd 25 2845 Nonm Gifjop jcngfdg Cfrnjfiof hnj snmngen siccetnp uclen & vfihn eifdund Oigfdopfjon: Kcdodumotun Hcssw– nd Pcpjbngnmxmls KVBP Rlynmpjinnu VPAH—fre. Nonm

moe Clmjlliiffe Nonm Idmoxqjodgnd ilomsnlip: C. Dn Gifnr Tnm.: 03/888.67.24—E-hfom: egx@pxfimnj.sn De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

43


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan IK BIED AAN Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars! Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

IK ZOEK Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

IK ZOEK Israël gestempeld recent Kongo gestempeld recent Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

IK ZOEK Sterstempels Denemarken Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

IK ZOEK—IK RUIL—IK BIED AAN Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad.

44

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


IK BIED AAN 6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei. 6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

setje van 2 egg codllers voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

IK ZOEK Onderstaande stempels van de Congoboten

Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

45


IK ZOEK Tijdmeting. Postzegels met horloges: schouwklokken, staande klokken, klokken op gebouwen, indien goed leesbaar, zak– en polshorloges evenals zonnewijzers en zandlopers. Etienne Terlinck Tel.: 03/440.45.16 Ik ben bijna altijd op de clubdagen aanwezig.

46

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42

Dinsdag en vrijdag gesloten

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017

47


Uit het oude boekenrek Als uitsmijter vonden we het wel interessant om eens te grasduinen in “De geneesheer der armen” van Dokter Beauvillard een uitgave van 1929 en te kijken hoe men 85 jaar geleden omging met geneeskunde. De geneeskundige planten. Kervel (familie der kroondragende. L.) Scandia cerefolium. De kervel is prikkelend en pisafdrijvend. We kennen slechts eene enkele ziekte in dewelke de kervel de grootste diensten kan bewijzen, natuurlijk de oogziekte en over het algemeen in alle oogontstekingen. De minnen gebruiken aftreksel van kervel om de kinderen te wassen die aan ontste-kingen lijden. Om de melk te doen vloeien belegd men de borsten met cataplasmas van kervel. Ergeen gebruik van maken. De bladeren wanneer ze gekookt zijn, wor-den gebruikt als cataplasmas in geval van hemorroïden. De kampernoelien of paddestoelen Voor vele mensen zijn paddestoelen een heerlijke en lekkere spijs. Ongelukkig is de gezondheidsleer niet in overeenkomst met de smaak. De meeste beroemde geleerden spreken ons van de paddestoelen als zijnde het meest ongezond voedsel dat we innemen kunnen. Zoodra ze ingenomen zijn, zo zeggen ze, verrotten de paddestoelen en daarbij ook al hetgeen onze maag bevat. Al de spijzen worden één stinkende hoop. Wat nog meer is, we lezen alle dagen in de dagbladen, dat een zeker aantal huisgezinnen door de kampernoeliën vergiftigd worden, en sterven na uren geleden te hebben. Er is wel reden om te vrezen; doch men heeft steeds paddestoelen gegeten en men zal er steeds eten. Er bestaan vele soorten wier vergiftige eigenschappen doodelijke ongevallen veroorzaken. Bij voorbeeld:: de valsche cépe, de valsche oronje, de oranjeachtige chanderelle. Wordt vervolgd Celeste De Graef

48

De Nielse Klok - Jaargang 33 / nr. 5—nov-dec 2017


Klaar voor onze exclusieve behandeling? Wat kan u uitsparen met uw verzekeringen? Wij bekijken het gratis voor u.

Baeyaert Verzekeringen, St.-Hubertusplein 14 Niel Tel.: 03.843.25.56—0495/57 98 58

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Afzender :K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24

De Nielse Klok - nr. 5 - 2017  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van de C...

De Nielse Klok - nr. 5 - 2017  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van de C...

Advertisement