Page 1

Tweemaandelijks tijdschrift

(niet in juli -

Jaargang 32 K.V.B.P. Rupelstreek Aangesloten bij: K.L.B.P. en V.P.A.H.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel


K.NHPC-KVBP clubdagen 2016 Januari: 3 en 17 17/1/2016 Algemene Ledenvergadering Februari: 7 en 21 Maart: 6 en 20 April: 3 en 17 Mei: 15 Juni: 5 en 19 Juli en augustus gaan we rusten September: 4 en 18 Oktober: 2 en 16 November: 20 December: 4 en 18

Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “De Nielse Klok” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de

the venue

Colofon De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Samenstelling bestuur: Voorzitter: Marc Weyns Colonel Silvertopstraat 2 bus 8 2850 Boom ( 03/888 10 77 E-mail: voorzitter@nielse-hobby-club.be Secretaris en ruilmeester: Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel ( 03/888.67.24 E-mail:secretaris@nielse-hobby-club.be Schatbewaarder: Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken ( 0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobbyclub.be Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder: Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobbyclub.be Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobbyclub.be Redacteur en webmaster: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be Bestuurslid Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be Lokaal: Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel

www.nielse-hobby-club.be

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672


Inhoud Woordje van de voorzitter .. 1

Oplossingen Quizzzz 1 ..... 28

Clubnieuws ...................... 3

Quizzzz .......................... 29

In Memoriam .................... 4

Nieuwe uitgaven: Europa . 30

Nieuwe uitgiften: BelgiĂŤ ..... 6

Stand na quiz 5 ............... 35

Postzegeltentoontstelling . 14

Stand na quiz1 ................ 35

Jokers ........................... 17

Waarheen? ..................... 36

Bekende personen in postzegels ...................... 21

Nieuwe uitgaven: Wereld . 38

Hoe en waarom postzegels? .......................... 27

Zoekertjes ...................... 43 Uit het oude boekenrek .... 48

Woordje van de voorzitter Van uw voorzitter, Hello! Hier is weer ons tweede nummer van het schrikkeljaar 2016. Ik had deze keer de mogelijkheid om bij de jaarlijkse veiling en de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. Ik vond het heel leuk. Zeker om te zien om hoe Celeste ons, na vele weken voorbereidend werk, een 460 loten presenteerde, waar we op zaterdag aan een 28 kopers een derde van verkocht hebben. Er waren zoals steeds goede zaken te doen. De topper was onze Martin, die dan nog zo ruiterlijk was om in de twee keer dat ik mee deed me de loten te gunnen aan een schappelijke prijs. Bedankt daarvoor! Onze ploeg rond Gerda leverde naast dranken ook lekkere broodjes. Goe gedaan!

(Vervolg op pagina 2)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

1


(Vervolg van pagina 1)

Op de volgende zondag, net voor de algemene vergadering startte, werden er nog verbazend veel loten verkocht. Ideaal voor degenen die niet graag bieden of in strijd gaan met anderen… Het was er zeer druk tot 11u met zo een zestigtal aanwezigen. Onze vergadering werd vereerd met de aanwezigheid van Landsvoorzitter Eddy Van Vaeck. En het bestuur kon over het geheel van 2015 goede cijfers voorleggen. Onze financiële situatie ziet er terug beter uit! Goe gedaan (bis!) Ikzelf had het geluk om de volgende dag in het vliegtuig richting Gran Canaria te stappen, waar we onwaarschijnlijk goed weer hadden, gedurende twee weken hadden we tussen de 20 en 24 graden. Dat voelde als een vroege zomer aan… Zoals je nog herinnert uit de jongste voorwoorden van mij, wil ik telkens op een belangrijke vraag inzake postzegels een beetje dieper ingaan. Deze keer gaat het vooral over; Hoe eigenlijk (of waarom) is de postzegel ontstaan? Het idee is in Engeland ontstaan. Er was al een hele tijd een systeem waarbij de verzender niets moest betalen om een brief te versturen. De ontvanger was daarom verplicht de “ontvangst” te betalen. Problemen waar daarbij genoeg voor de postbeambte. Enkele voorbeelden: de ontvanger bleek niet thuis te zijn, adres was verkeerd ingevuld, of de ontvanger weigerde gewoonweg te betalen. Pas in 1837 bedacht de Engelsman Rowland Hill het systeem om de afzender van een brief de kosten voor het vervoer te laten betalen. Het idee van Hill werd door het Britse parlement aanvaard. Met het portret van koningin Victoria werd op 6 mei 1840 de allereerste zegel (one penny) op de markt gebracht. Dit bewijs van betaling werd op het postkantoor gekocht. Dat bewijs kennen we nog tot vandaag als …de postzegel. (Vervolg op pagina 3)

2

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Clubnieuws Ruildagen De volgende ruildagen vinden plaats op zondagen 6 en 20 maart, 3 en 17 april.

Tentoonstelling In de maanden maart en april worden de tentoonstellingen zoals steeds verzorgd door de leden.

Website Veiling voor de leden De veiling voor de leden vindt plaats op 6 maart en 3 april.

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to -date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobbyclub.be.

Alvast bedankt.

De website van K.NHPC wordt regelmatig aangepast. Bezoek hem op www.nielsehobby-club.be. Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobbyclub.be

Leden van K.NHPC die willen deelnemen aan competitieve nationale en internationale postzegeltentoonstellingen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

(Vervolg van pagina 2)

In het volgend nummer ga ik wat dieper in op de geweldige vlucht, ook al in Engeland, die de brief met de postzegel nam. Enkele jaren later‌ Groetjes van Marc!

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

3


In memoriam In januari overleden Frederik Backeljauw en Gusta Jacobs. Zij waren vele jaren lid van de K.NHPC. Hieronder vind je de doodsprentjes.

4

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

5


Nieuwe uitgiften: BelgiĂŤ Speciale uitgifte 14 maart 2016 De Koninklijke familie Binnenland Frankeermethode: + velletje met 2 x 5 postzegels

6

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


14 maart 2016 Gekwalificeerd onderwijs Frankeermethode: Europa + velletje met 5 postzegels

(Vervolg op pagina 8)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

7


(Vervolg van pagina 7)

(Vervolg op pagina 9)

8

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 8)

14 maart 2016 Emile Verhaeren (1916-2016) Frankeermethode: binnenland + velletje met 5 x 1 postzegel

(Vervolg op pagina 10)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

9


(Vervolg van pagina 9)

14 maart 2016 CĂŠdric (jeugdfilatelie)

Frankeermethode: binnenland + velletje met 5 x 1 postzegel

(Vervolg op pagina 11)

10

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 10)

14 maart 2016 Gent: markten en floraliĂŤn Frankeermethode: Binnenland + velletje met 2 x 5 postzegels

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

11


12

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

13


Postzegeltentoonstelling: De geschiedenis van België via postzegels

De tentoonstelling Filateliefde: De geschiedenis van België via postzegels vindt plaats in het BELvue museum, Paleizenplein 7 in 1000 Brussel en zet voor de eerste keer de waardevolle filatelistische collectie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in de kijker. Voor dit initiatief heeft het KMMA nauw samengewerkt met zowel bpost als prominente privéverzamelaars in België. De collectie van ongeveer 300 stukken, die ter gelegenheid van deze tentoonstelling werden verzameld, vertegenwoordigt een erfgoed van onschatbare waarde. Het parcours van deze tentoonstelling geeft een overzicht van het fabricageproces van de postzegel, zijn iconografie, de geschiedenis van de post en de aanwezigheid van België in de internationale uitwisselingen door de jaren heen. Naast de postzegels zelf laat de tentoonstelling ook het voorbereidende werk zien: schetsen, tekeningen en gravures, geassocieerd met grote namen uit de Belgische kunst zoals Tuymans, Schuiten of Alechinsky. Ook decoratieve kunst en Afrikaanse kunstvoorwerpen die als inspiratie dienden, komen aan bod. De tentoonstelling is dan ook bedoeld voor zowel filatelisten als kunstliefhebbers en voor het grote publiek. Postzegels zijn artistieke pareltjes, die de digitale communicatie nog niet uit ons alledaags leven heeft kunnen bannen. Deze tentoonstelling loopt nog tot april 2016.

14

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97

speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

lotto 15


Big enough to handle. Small enough to care!

Uit sympathie

Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

16

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Jokers Deze jokers zijn ‘specialekes’

(Vervolg op pagina 18)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

17


(Vervolg van pagina 17)

(Vervolg op pagina 19)

18

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 18)

Bron: Robert Van de Velde

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

19


20

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Belangrijke personen in postzegels Damiaan van Molokai, SS.CC., geboren als Jozef De Veuster (Ninde (gem. Tremelo), 3 januari 1840 – Molokai, 15 april 1889), beter bekend als Pater Damiaan, was een Belgische pater van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (ook wel 'Picpuspaters' genoemd) en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor leprapatiënten. Hij is de beschermheilige voor de lepralijders en aidspatiënten. Zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd.

Jeugd Hij werd geboren als zevende kind in een boerengezin met acht broers en zussen. In zijn achtste jaar verloor hij een zus aan cholera. Toen hij 15 jaar oud was ging hij op de boerderij en in de graanhandel van zijn vader werken, maar hij wilde eigenlijk priester "voor Onze Heer en God Jezus Christus" worden. Hij ging naar het college van 's-Gravenbrakel, en trad vervolgens in bij de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Leuven, waarbij hij de broedernaam Damiaan, naar de heilige arts Damianus, koos. Hij werd een broeder Picpus op 7 oktober 1860, in navolging van zijn broer.

Missionaris in Hawaï Na zijn studies kreeg Damiaan toestemming om als missionaris te gaan werken op de Hawaï-eilanden. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer, die zelf niet kon gaan, omdat deze tyfus had gekregen. Hij kwam op 19 maart 1864 in Honolulu aan. Hij werd er in de "Cathedral of Our Lady of Peace (Honolulu)" op 21 mei 1864 tot priester gewijd, en deelde zijn vreugde over de wijding tot instrument van "Hogepriester Jezus" mee aan zijn ouders in het verre Vlaan(Vervolg op pagina 22)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

21


(Vervolg van pagina 21)

deren. Eerst werkte hij in het district Puna op Hawaï. Daarna was hij als rondtrekkend missionaris werkzaam in het uitgestrekte district Kohala-Hamakua. Ook werkte hij in verschillende parochies op het eiland van Oahu. In die tijd werden melaatsen van Hawaï samengebracht in een kolonie in het noorden van het eiland Molokai. Ze kregen voedsel en andere voorzieningen, maar geen medische hulp. Damiaan vond dat ze tenminste een priester konden gebruiken, en vroeg toestemming aan zijn bisschop om naar Molokai te gaan.

Molokai Op 10 mei 1873 kwam hij aan op Molokai, waar op dat moment 816 leprozen verbleven, op de kale landtong Kalaupapa, afgesneden van de rest van het eiland door een steile rotswand. Hij reorganiseerde er de verwilderde gemeenschap, begon met de bouw van een kerk en de aanleg van wegen. Naast zijn werk als priester vervulde hij ook de rol van dokter, timmerman, ziekenverzorger, begrafenisondernemer en hij maakte zelfs doodskisten en groef graven. Hij stelde begrafenisverzekeringen in waarvan nieuwkomers verplicht lid moesten worden. Zijn komst was een keerpunt voor de kolonie: wetten werden nageleefd, er kwamen degelijke huizen, hij bouwde twee melaatsendorpen, en een school. De hygiënische en materiële levensomstandigheden verbeterden en hij stichtte er een centrum van bloeiend christendom door de parochie van de heilige Filomena op te richten. In zijn tijd telde de kolonie 800 tot 1000 melaatsen.

(Vervolg op pagina 23)

22

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 22)

Orde van Kalakaua Koning David Kalakaua verleende aan Damiaan de titel "Knight Commander of the Royal Order of Kalakaua". Toen prinses Lydia Liliuokalani de nederzetting bezocht om deze titel te overhandigen, werd ze geraakt door wat ze zag. Zij bracht de wereld op de hoogte van haar ervaringen, en van Damiaans werk. Hierdoor werd zijn naam bekend in de Verenigde Staten en Europa. Protestanten in de VS en Groot-Brittannië brachten grote sommen geld bijeen. Maar het geld verdween in de missiekas. De Kerk van Engeland zond voedsel, medicijnen en kledij. Dit was ook deels te danken aan de vele smeekbrieven die Damiaan zelf schreef en waarvan er één in de Britse pers werd afgedrukt. Hierdoor werd de eerste ontwikkelingshulp op poten gezet.

Dood In november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. Aanvankelijk beschuldigden critici hem van ontucht met een vrouw, omdat men in die tijd ervan uitging dat lepra een gevolg was van syfilis. Daarom werd hij regelmatig onderworpen aan vernederende medische onderzoeken. Damiaan was waarschijnlijk al vanaf 1876 door de ziekte besmet. Met de hulp van vier anderen bleef Damiaan echter verder werken tot veertien dagen voor zijn dood op 15 april 1889 om 8.00 uur in de ochtend. Hij stierf toen hij 49 jaar oud was. Hij werd begraven onder de pandanusboom die hem tijdens de eerste weken op het eiland tot onderkomen had gediend. Zijn zelfopoffering fascineerde vele mensen over de gehele wereld. Al in 1894, vijf jaar na (Vervolg op pagina 24)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

23


(Vervolg van pagina 23)

zijn dood, werd te Leuven een standbeeld van de pater gemaakt door Constantin Meunier onthuld. Na aandringen van Pater Van Houtte, Provinciaal van de Belgische Provincie der HH. Harten, schreef koning Leopold op 12 februari 1935 een brief aan president Franklin Roosevelt om de repatriëring van de stoffelijke resten van Pater Damiaan te vragen. Franklin Roosevelt zegde de medewerking van zijn regering toe en in de zomer van datzelfde jaar werd bisschop Stephen Alencastre SS.CC. op de hoogte gebracht van het verzoek. Het stoffelijke overschot werd na een dienst op 3 februari met het Amerikaanse marineschip Republic overgebracht van Hawai naar San Francisco waar het even opgebaard lag. Rond 11 februari voerde het schip verder naar de havenstad Christobal alwaar het op 27 februari werd overgedragen aan de Mercator. Op 3 mei 1936 kwam het Belgische opleidingsschip Mercator met de stoffelijke resten van pater Damiaan aan te Antwerpen. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar Leuven en er plechtig bijgezet op 5 mei 1936 in de crypte van de Sint-Antoniuskerk aan het Pater Damiaanplein.

Zaligverklaring In 1968 werd zijn zaligverklaringproces aanhangig gemaakt. Op 7 juli 1977 werd Pater Damiaan eerbiedwaardig verklaard door Paus Paulus VI. Op 4 juni 1995 werd hij door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard tijdens een openluchtmis voor de Basiliek van Koekelberg, nadat de Medische Commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen op 5 december 1991 de genezing van de Franse kloosterzuster Simplicie Hué van darmkanker na een gebed tot Damiaan, had erkend als mirakel. Ongeveer honderd Hawaiianen, onder wie zes lepralijders, waren bij die plechtig(Vervolg op pagina 25)

24

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 24)

heid aanwezig. Na de plechtigheid werd de rechterhand van Pater Damiaan als relikwie overgebracht naar Molokai en uiteindelijk op 22 juli 1995 begraven in Kalawao op Molokai.

Heiligverklaring Audrey Toguchi (° 1928) uit Hawaï genas in 1998 op onverklaarbare wijze van uitgezaaid liposarcoom, onder andere in haar longen, nadat ze had gebeden op het graf van Damiaan. Haar arts had haar eerder medegedeeld dat er van haar ziekte nog nooit iemand genezen was. Hij stond versteld en stuurde de longfoto's naar Rome. De Rooms-katholieke Kerk erkende deze genezing als een wonder. Eerder was de Franse zuster Simplicie Hué al van een dodelijke ziekte genezen. De beide wonderen samen lieten de heiligverklaring van Damiaan toe. Ten vervolge op een gewoon consistorie te Rome op 21 februari 2009 werd de heiligverklaring van pater Damiaan vastgesteld op zondag 11 oktober 2009. Naar aanleiding van zijn op handen zijnde heiligverklaring startte op zondag 10 mei 2009 het Damiaanjaar dat met een wereldfeest werd afgesloten op 16 mei 2010. In het Leuvense Damiaancentrum is ook een tentoonstelling. In de kerk van Ninde vlak achter het geboortehuis van Damiaan is tijdens het Damiaanjaar ter gelegenheid van de heiligverklaring een nieuw permanent kunstwerk geplaatst, een glasraam ontworpen door de Belgische kunstenaar Daan Theys. Op zondag 11 oktober 2009 werd Pater Damiaan samen met zuster Johanna Jugan, de Pool Zygmunt Szczesny Felinski, de Spaanse dominicaan Francisco Coll y Guitart en de Spaanse trappistenbroeder Rafael Arnáiz Barón, heilig verklaard door Paus Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek te Rome, in aanwezigheid van kardinaal Danneels, Koning Al(Vervolg op pagina 26)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

25


(Vervolg van pagina 25)

bert en Koningin Paola, premier Herman Van Rompuy, de vice-premiers Steven Vanackere en Joëlle Milquet en de voorzitters van Kamer en Senaat, Patrick Dewael en Armand De Decker. Aanvankelijk was gepland om de viering in openlucht (op het Sint-Pietersplein) te houden, maar dat werd de ochtend zelf gewijzigd. Na de formele heiligverklaring door de paus wordt pater Damiaan door de Katholieke Kerk als een universele heilige beschouwd en mag als Sint-Damiaan aanroepen worden. De paus sprak daarbij de volgende woorden uit: "Ter ere van de Heilige Drievuldigheid, de verheffing van het katholieke geloof en de toename van het christelijk leven, op gezag van onze Heer Jezus Christus, de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, en het onze, na lang nadenken en het herhaaldelijk inroepen van de hulp van God, en na de conclusie van onze talrijke broeders in het bisschopsambt gehoord te hebben, verklaren en definiëren wij de gezegende en geheiligde Jozef Damien De Veuster en schrijven hem in in de gezegende lijst van heiligen waardoor ze in de hele Kerk als heiligen kunnen worden vereerd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen". Omdat zijn sterfdag regelmatig in de Goede Week valt, wordt zijn feestdag niet op 15 april gevierd maar op 10 mei, de verjaardag van zijn aankomst in 1873 op Molokai. Sint-Damiaan is zowel de patroonheilige van de melaatsen als van de aidspatiënten. Vieringen vonden plaats in Rome, Hawaï (Molokai), Brussel, Leuven en Tremelo. Op zondag 18 oktober werd een nationale dankviering voor de heiligverklaring van Damiaan gehouden in de Nationale Basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg. Kardinaal Godfried Danneels viert de mis in concelebratie met alle Belgische bisschoppen en in aanwezigheid van de pauselijke nuntius Giacinto Berloco, mgr. André Dupuy, vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Europese Instellingen, Koning Albert en Koningin Paola. Wikipedia.org / Catawiki

26

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Hoe en waarom postzegels? Hoe snel groeide de baard van Columbus? Een grappige vergissing overkwam de posterijen van Amerika in 1892. In een serie van 12 zegels wordt de ontdekking van Amerika door Columbus afgebeeld. Op de vierde zegel ziet men Columbus aan boord van de “Santa Maria” verlangend uitzien naar de naderende kust: Columbus gezicht is glad geschoren. De volgende zegel laat zien hoe Columbus— enige uren later—het land betreedt. Nu draagt hij een mooie vol-le baard! Daar is hartelijk om gelachen en werd schertsend gevraagd of Columbus niet alleen Amerika, maar ook een snelwerkend haargroeimiddel ontdekt had. Een West-Indische zegel toont Columbus met een verrekijker: de verrekijker werd pas een eeuw later uitgevonden. Wordt vervolgd. Celeste De Graef

voor

AL uw feesten Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89 e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

2845 Niel

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

27


Oplossingen Quizzzz 1 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1033 Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1451 Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1914 Schiftingsvraag:

hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1? 8 juiste antwoorden

Voor de nieuwe deelnemers zijn hier nog even het reglement: Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. Indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord, doet men maar eerst mee met de schiftingsvraag. Indien deze correct is telt dit voor twee punten extra. Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. De oplossingen van de quiz mag je nog steeds afgeven op een van de clubdagen, ten laatste tijdens de uren van de laatste ruildag vóór het verschijnen van het volgende clubblad. Op een later tijdstip worden er geen meer aanvaard.

28

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Quizzzz!!!!!!!!! Quizzzz 2 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 3? Oplossingen Quizzzz 2 Vraag 1: _______________________________________ Vraag 2: _______________________________________ Vraag 3: _______________________________________ Schiftingsvraag:

_______________________________

Naam:

_______________________

Lidnr. _______

Adres:

_____________________________________ _____________________________________

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

29


Nieuwe uitgaven: Europa Aland 18 maart 2016 Scandinavische keuken

Kasteel Sans Soucis— € 0,85 Heksenjacht

Covey klooster—€ 0,70

Alderney 17 februari 2016 Natuurbehoud—p 42—56— 57—62—68—77

Duitsland 1 maart 2016 350ste verjaardag geboorte van Georg Bähr—€ 2,60 30

De Grauwe Gans—€ 0,70

Estland 7 januari 2016 100ste verjaardag geboorte Paul Keres—€ 0,65

(Vervolg op pagina 31)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


7 januari 2016 Koolmees—€ 0,55

2 februari 2016 Moeras—€ 0,55

Frankrijk 27 februari 2016 Gezelschapshonden—6 x Lettre Verte

8 februari 2016 Chinees Nieuwjaar: het jaar van de Aap Jachthonden—6 x Lettre Verte

10 februari 2016 Wapenschilden—€ 0,65—1,40

29 februari 2016 George Charpak—€ 0,70

Hanen—12 x € 0,68

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

31


(Vervolg van pagina 31)

Royal Mail Erfgoed—6 x 1st Class Frans Andorra 9 januari2016 Andorrese euro’s—2 x € 0,80

15 maart 2016 Weldoeners—3 x 1st Class— 3 x 1,33

29 februari 2016 Wereldbeker Alpijns skiën voor vrouwen—€ 1,25

Groot-Brittannië 17 februari 2016 500 jaar Royal Mail—6 x 1st Class

Guernsey 20 januari 2016 Chinees Nieuwjaar: Jaar van de Aap—p 42—56—57—62— 68—77

(Vervolg op pagina 33)

32

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 32)

12 februari 2016 Elio Vittorini—€ 0,95

17 februari 2016 Bedreigde diersoorten—£ 3

13 februari 2016 Carnaval—€ 0,95 Dieren—GY Letter—GY Large—UK Letter—UK Large— EUR Letter—ROW Letter

Italië 4 januari 2016 La Repubblica—€ 0,95

31 januari 2016 Nuova Antologia—€ 0,95

14 februari 2016 Sint-Valentijn—€ 0,95

19 februari 2016 Kinderziekenhuis Meyer—€ 0,95

(Vervolg op pagina 34)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

33


(Vervolg van pagina 33)

25 februari 2016 Benedetto Croce—€ 0,95

17 februari 2016 Wapenschild van Jersey— Local Letter—Local Large—UK Letter—UK Large—Europe— Intl. Letter 27 februari 2016 Carlo Gnocchi—€ 0,95

9 maart 2016 Koning George V—p 47—57— 64—73—85—95

2 maart 2016 Italiaanse boksfederatie— € 0,95

Vaticaanstad 1 februari 2016 Paus Franciscus—€ 0,95— 1,00—2,30—3,00 Jersey 6 februari 2016 RAF Search & Rescue—p 47— 57—71—73—93—£ 1,25

34

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Stand na quiz 5

Naam Van Dyck Dirk Andries Chris

Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Totaal 3 2 3 2 5 15 3 2 3 3 3 14 Cools Judith 3 2 3 3 3 14 Darcon Sonja 2 3 3 3 3 14 Van de Vyver Willy 2 3 3 3 3 14 Van der Velde Robert 2 3 3 3 3 14 Wijnen Michel 3 2 3 1 3 12 Claes Emiel 3 3 2 3 11 Degrave Renee 2 2 3 1 3 11 Rypens Suzanne 2 3 2 7 Cop Adrienne 3 3 Haestincks Roger 3 3

Stand na quiz 1

Naam Quiz 1 Totaal Claes Emiel 2 2 Andries Chris 3 3 Cools Judith 3 3 Degrave Renee 3 3 Van der Velde Robert 3 3 Wijnen Michel 3 3 Darcon Sonja 5 5 Van de Vyver Willy 5 5 Van Dyck Dirk 5 5

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

35


Waarheen? Hieronder vind je nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden 6 maart—16e Nationale Filateliebeurs, De Postiljon Boortmeerbeek—Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek—8u30—15u— e-mail: ida.vanrillaer@telenet.be 6 maart—14e Ruilbeurs, l'Union Philatélique Athoise— L'école St.François, Rue de Pintamont 28, 7800 Ath— 9u-16u—Tel.: 068/28 31 11 12 maart—16de Nationale Filateliebeurs, Postzegelkring ‘De Postiljon’—Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek—8u30-15u— e-mail: ida.vanrillaer@telenet.be 12 maart—Voorverkoop met ruilbeurs—Postzegelclub Brueghel—Jeugdcentrum ‘t Jass, Asphaltcosite 20, 1730 Asse—10u-15u 13 maart 2016—Grote Internationale Ruildag, Ruilclub Genk—St. Jan Berchmanscollege, Collegelaan 1, 3600 Genk—8u-14u30—e-mail: andrebaeten@telenet.be 13 maart 2016—Postzegel- en Muntenbeurs, Postzegelkring De Noorderkempen Kalmthout—Basisschool Den Heuvel, Schooldreef 41, 2920 Kalmthout—10u-15u— e-mail: postzegelkring.denoorderkempen@outlook.com 19 maart 2016—Ruilbeurs voor zichtkaarten (Cartophilie), Cercle des Collectionneurs Hennuyers— Salle "Les Tilleuls", Place de St.Symphorien 4, 7030 Mons (St.Symphorien)—7u30-12u—Tel.: 0474/62 76 60 19 maart 2016—9e Ruilbeurs te Ham-sur-Heure, Cercle Philatélique Les Timbres d'Ham-sur-Heure - Au Chateau, Chemin d'Oultre-Heure 20, 6120 Ham-sur-Heure (Nalinnes)— 9u-16u—e-mail: lestimbres@hotmail.com (Vervolg op pagina 37)

36

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 36)

20 maart 2016—Verzamelbeurs, Koninklijke Rupel Hobby Club—Clubhuis Pertsgad, Wetenschapstraat 3, 2850 Boom—9u-15u—Tel.: 3 888 22 00 25-26 maart 2016 - Antwerpfila, FNIP—Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen—Vrijdag van 10u tot 17u, zaterdag van 10u tot 16u— e-mail: info@fnip.be 10 april 2016— Verzamelbeurs, Postzegelkring Erembodegem—Parochiezaal, Termurenlaan, Erembodegem— 9u-14u—Tel.: 0477/63 76 46 16 april 2016—16e Nationale ruildag, Interclub 'Curiosa’—C.C. 't Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke—8u-16u—Tel.: 056/75 79 48 19 april 2016—9e 5-cent Ruilavond, Koninklijke Kielse Postzegelkring—Buurtsecretariaat 'Den Tir', Tirstraat 35 (achterzijde shoppingcenter 'Den Tir'), 2020 Antwerpen—19u-22u—e-mail: luc.impens@skynet.be 23 april 2016—2e Postzegelruilbeurs, Postzegelclub Egmont—Zottegem—PTI Zottegem, Sabina Van Beierenlaan 35, 9620 Zottegem—9u-15u30— e-mail: chris.vanderbruggen@telenet.be Bron: Philandria.eu

Bezoek ook onze website

www.nielse-hobby-club.be Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

37


Nieuwe uitgiften: Wereld Australië 21 januari 2016 Australische tennislegendes— 12 x $ 1

Christmas Island 3 februari 2016 Chinees Nieuwjaar: het Jaar van de Aap—$ 1—3

25 januari 2016 Liefde—9 x $ 1—2 Falklands 13 januari 2016 Roofvogels—2 x p 31—2 x 76— £ 1,01—1,22

9 februari 2016 50 jaar decimaal stelsel— 10 x $ 1 Far Oer 22 februari 2016 Oude brandweerwagens— KR 1—15—19 1 maart 2015 Fair Dinkum Aussie Alphabet

(Vervolg op pagina 39)

38

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


(Vervolg van pagina 38)

Het scheepswrak van de Westerbeek—KR 17—19

3,70—5 Chinees Nieuwjaardieren: Ram en Aap—2 x $ 50$ 1,70—

Frans Polynesië 29 januari 2016 Oude muziekinstrumenten— F 10—20—80

8 februari 2016 Chinees Nieuwjaar: het Jaar van de Aap—F 140

Hong Kong 16 januari 2016 Chinees Nieuwjaar: het Jaar van de Aap—$ 1,70—2,90—

2,90—3,70—5 India 23 december 2015

Sumitranandan Pant —INR 5 26 december 2015

Alagumuthu Kone —INR 5

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

(Vervolg op pagina 40)

39


(Vervolg van pagina 39)

30 december 2015 Instituut voor defensie studies

NIS 2,30—5 25 jaar diplomatieke relaties tussen haven van Haïfa en

en analyses —INR 5 Israel 9 februari 2016

Thessaloniki—NIS 4,10 Vietnam 1 januari 2016 60ste verjaardag burgerluchtvaart—d 3000

Winter—NIS 4,10

Schildpadden—4 x NIS 2,30 Beroemde vrouwen— De nieuwe postzegeluitgaven van Europa en de wereld zijn slechts een selectie van diegenen die bij de redactie bekend is. Deze lijst is daarom niet volledig. 40

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

41


42

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan IK ZOEK

IK BIED AAN

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans, ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars!

IK ZOEK

Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

Israël gestempeld recent Kongo gestempeld recent Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

IK ZOEK—IK RUIL—IK BIED AAN Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad.

Koop bij onze sponsors De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

43


IK BIED AAN

6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei. 6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

setje van 2 egg codllers voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

44

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Markthandel Groenten & Fruit

A.G.F. Primeurs DrĂŠ & Ingrid Tel : 0478/740 410

Openbare Markten maandag

=

Hoboken

dinsdag

=

Niel

woensdag donderdag

= =

Mortsel Antwerpen LO

zaterdag

=

Niel

Steeds dagverse kwaliteit !

Ook in 2016 spaarpuntenaktie voor gratis draagtas

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

45


Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42

Dinsdag en vrijdag gesloten

46

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016

47


Uit het oude boekenrek Als uitsmijter vonden we het wel interessant om eens te grasduinen in “De geneesheer der armen” van Dokter Beauvillard een uitgave van 1929 en te kijken hoe men 85 jaar geleden omging met geneeskunde. De geneeskundige planten. Aspergie—Asparagus officinalis De aspergie heeft geen dialect naam. Ze wordt nu overal gekweekt. Het is een zui-ver, licht en gemakkelijk verteerbaar voedsel en het dient uitstekend voor zwakke en genezende personen. De aspergie geeft een terugstotenden geur aan de urine; om deze reuk te doen verdwijen, is het genoegend een handvol keukenzout in den nachtpot te doen. De aspergie bevordert en vermeerdert de pisloozingen, ze wordt aangeraden in ge-val van hartziekte, van vooruitsteken der milt, van nietziekte, van waterzucht, van geelziekte. 50gr. Wortel in een liter: aftreksel. Drie glazen per dag van drinken op de nuchtere maag, voor al de boven genoemde ziekten. Het kliskruid—Lappa communis. Een warme plaaster van kliskruidbladeren vervangt de pekplaaster van Bourgogne: in geval van onverzorgde of langdurige longenziekte. Een heel warme plaaster van de zelfde bladeren, in melk gekookt, genezen de gewone pijnen (de wonden) op de wonden gelegd, zijn zij ook heel geneesbaar, daarna strijken met ongezouten boter. De wortels van kliskruid zijn zuiverend, zweetverwerkend en pisafdrijvend. Wij kunnen niet genoeg het gebruik van kliskruidwortelaftreksel aanbevelen om zich te wasschen aan diegenen die aan huidziekten lijden. Dezelfde tisane geneest het steen en het nierwêe. Forestus verhaalt dat een zieke mensch, en die geen enkel ledemaat kon verroeren, reeds al de raadgevingen en de recepten der geneesheren had geproefd, niets hielp.ten slotte gebruikte hij aftreksel van kliskruid in zijn bier, hetgeen hem een grootte hoeveelheid wit, melkachtig water deed lossen. Zoo werd hij van zijn lijden bevrijd op acht dagen 120 gram wortels voor 2 liters of bier gedurende 5 minuten. Alles op een dag drinken, nuchter. Wordt vervolgd

48

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 2—maart-april 2016


Klaar voor onze exclusieve behandeling? Wat kan u uitsparen met uw verzekeringen? Wij bekijken het gratis voor u.

Baeyaert Verzekeringen, St.-Hubertusplein 14 Niel Tel.: 03.843.25.56—0495/57 98 58

Afgiftekantoor : 2845

Afzender :K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24

De Nielse Klok - nr. 2 - 2016  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De Koninklijke Nielse Hob...

Advertisement