Page 1

Τ’αλεπουδάκια Φθινόπωρο και λίγος Χειμώνας 2000

Παιχνίδια Οικολογικά Ειδήσεις Εορταστικά Ιστορικά Παραμύθια Εμπειρίες Επισκέψεις Συνεντεύξεις Φιλοξενία Χριστουγεννιάτικα Ποίηση Σπαζοκεφαλιές

60 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Τάξη Δ1

Τεύχος 5

ο

Τιμή 1.000 δρχ .

Αφιέρωμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 και στους χρυσούς αθλητές μας


Υπεύθυνη εκπ/κός: Μυλωνάκη Δήμητρα

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Σελ. 3 Σελ. 5 Σελ. 6 Σελ. 7 Σελ. 8 Σελ. 10 Σελ. 11 Σελ. 12 Σελ. 13 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 16 Σελ. 20 Σελ. 21 Σελ. 22 Σελ. 24 Σελ. 25 Σελ. 29 Σελ. 36 Σελ. 37 Σελ. 38 Σελ. 39 Σελ. 41 Σελ. 42 Σελ. 43 Σελ. 44 Σελ. 45 Σελ. 49 Σελ. 55 Σελ. 59 Σελ. 60 Σελ. 62

Συντακτική ομάδα Καινούριοι μαθητές στην τάξη Τα πρώτα βήματα Δυο κούκλες, δυο ιστορίες Παιχνίδια που αρέσουν στα παιδιά και πώς παίζονται Αδερφές: για μια ζωή μαζί Προστατέψτε τα δάση μας Ναυτική τραγωδία Όταν ήρθε ο πόλεμος-Η Ελληνική Σημαία Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου Ο Ντάκος Στα γεωμετρικά χρόνια Εμείς τα Σπαρτιατόπουλα Ο Δρίμακος Όταν τα παιδιά πηγαίνουν στον οδοντίατρο Επίσκεψη στον Άραξο Ένας πιλότος απαντά στις ερωτήσεις μας Αφιέρωμα: Ολυμπιακοί Αγώνες Ο μεθυσμένος μυλωνάς Τι εστί φιλία Έλληνες φοιτητές στην τάξη μας Γαλλίδες δασκάλες στην τάξη μας Συνέντευξη με Davids και Ronalnto Συνέντευξη με Γεωργάτο και Νικολαϊδη Συνέντευξη με την Thalia Συνέντευξη με την Miss Mary Πήραμε και βραβείο. Ολέ!!! Τα παιδιά γράφουν στον Αϊ -Βασίλη Αν ήμουν Αϊ -Βασίλης… Ποίηση Κριτική βιβλίων Σπαζοκεφαλιές και ανέκδοτα


Εμείς τα αλεπουδάκια

Χρήστος Πανούσης

Δημήτρης Γρηγορόπουλος

Άγγελος Σμυρλής

Περικλής Κωστόπουλος

Δήμητρα Δαββέτα

Σία Νικολοπούλου

Χριστίνα Σταυριανού

Αλεξάνδρα Τσέπα

Βασιλική Γεωργακοπούλου


Αγγελική Γιαννοπούλου

Γιάννης Μασσαράς

Μαρία Αθανασούλια

Θεοδοσία Παπανδρέου

Ήλια Μπακάλη

Άνυ Καλλίνικου

Γιώργος Κουλουρίδης

Γιάννης Βαγγέλης

Αντώνης Καραβούλιας

Παναγιώτης Μουζάκης


Άνυ Καλλίνικου

Εμπνευσμένο από τον πίνακα του Ιακωβίδη "Τα πρώτα βήματα"


Êáéñüò Þôáí íá êáôåâïýìå áðü ôá üñç ô’ Üãñéá âïõíÜ, Åìåßò ïé áðüãïíïé ôïõ ÇñáêëÞ.

ÁíáñùôéÝìáé ðïý íá ðÞãáí ïé ëáïß ðïõ Ýìåíáí ðñéí áðü ìáò ó’ áõôÝò ôéò åýöïñåò ðåäéÜäåò.


ÓïöÝ ìáò âáóéëéÜ, íá êáëÝóïõìå ôï ëáü óå áãïñÜ ãéá íá ôïõ ðåéò ôé áðïöÜóéóåò;

ÃñÞãïñá åõãåíåßò ãéáôß ðñÝðåé íá ïñãþóù êáé ôá ÷ùñÜöéá ìïõ!


Μπορείς να γράψεις το όνομα του κάθε θεού;


Ολαλά!!! Ωγαία παιδιά!!! Ωγαία τάξη!!!


×áñïýìåíá ×ñéóôïýãåííá


Τ' αλεπουδάκια 5  

Τ' αλεπουδάκια, τεύχος 5, τάξη Δ1, σχολικό έτος 2000-2001

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you