Page 1

CULTURA CIENTÍFICA DELEGACIÓ DEL CSIC A CATALUNYA


Barcelona. 2010


El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és una Agència Estatal adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació. Amb un total de 136 centres a tot Espanya, el CSIC és un dels referents de la recerca científica a nivell nacional i internacional.

INNOVACIÓ

Desenvolupa recerca d’excel·lència en totes les àrees del coneixement TRANSFERÈNCIA

Transfereix els resultats de la investigació a la societat: EMPRESES, PUBLICACULTURA

Impulsa projectes educatius i divulgatius per crear cultura científica a la societat

A Catalunya, el CSIC té 20 centres de recerca que abracen totes les àrees del coneixement i prop de 1.500 persones treballant al servei de la recerca.


CULTURA

Projectes per crear una cultura científica

Projectes previstos per al 2010

INSPIRACIÈNCIA

Concurs de relats d’inspiració científica EXPOSICIÓ VIRTUAL

Éssers modèlics. Entre la natura i el laboratori EL CSIC A L’AULA

Activitats per apropar la recerca científica a les aules

La Unitat de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Catalunya té com a objectiu impulsar projectes educatius i divulgatius per apropar la recerca científica a la societat.


INSPIRACIÈNCIA

PARTICIPACIÓ innovació CONEIXEMENT divulgació INSPIRACIÓ CREATIVITAT entusiasme Web 2.0 RECERCA CULTURA

QUÈ Concurs de relats d’inspiració científica Relats curts (2 a 5 pàgines) i microrelats (fins a 500 paraules)

PREMI

Premi institucional: 2 dispositius de lectura digital i 2 MP3 o altre dispositiu electrònic

Premi del públic: 2 lots de llibres de divulgació

QUAN Inici: previst pel juliol de 2010 Clausura i lliurament de premis: previstos pel novembre 2010


Concurs de relats d’inspiració científica

OBJECTIUS Estimular la innovació a través d’una activitat creativa i participativa Establir un clima favorable per apropar recerca i societat, on tothom pot pensar i expressar la ciència Afavorir una visió oberta i positiva de la ciència QUI Organitza el CSIC de Catalunya, amb la participació de les Delegacions del CSIC a València i Andalusia. Col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. PER A QUI Públic general i especialista (a partir de 18 anys) i Públic escolar (entre 12 i 18 anys).


EXPOSICIÓ VIRTUAL

LABORATORI innovació EXPOSICIÓ internet coneixement EDUCACIÓ entusiasme Blog RECERCA CULTURA

QUÈ Exposició virtual sobre els éssers vius que s’utilitzen al laboratori com a material d’experimentació: BACTERI, LLEVAT, PLANTA CUC, MOSCA DEL VINAGRE, PEIX ZEBRA i RATOLÍ

natura - història - laboratori recursos audiovisuals i animacions multimedia QUAN Inauguració: prevista pel gener 2011


Éssers modèlics. Entre la natura i el laboratori

OBJECTIUS Fomentar les vocacions científiques a través d’un producte innovador de divulgació científica Apropar la recerca contemporània en ciències de la vida a les aules i a la societat en general Afavorir una visió oberta i positiva de la ciència QUI Organitza el CSIC de Catalunya, amb la participació del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo i del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, ambdós del CSIC. Col·laboració del Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. PER A QUI Públic escolar (ESO i Batxillerat) i públic general.


EL CSIC A L’AULA

TALLERS aula LABORATORI innovació visites coneixement EXPERIMENTAR entusiasme vocacions RECERCA EDUCACIÓ

QUÈ Ofereix 12 activitats de diferents formats: tallers - visites treballs de recerca - cursos de professorat NOUS MATERIALS - ROBÒTICA - CIÈNCIES DEL MAR - CIÈNCIES DE LA TERRA - CIÈNCIES DE L’ESPAI - NEUROCIÈNCIES - RECERCA CARDIOVASCULAR

---------------------------------------------------Proper curs escolar, 5 activitats inèdites: ARQUEOLOGIA - OCEANOGRAFIA FÍSICA - BIODIVERSITAT MARINA PREVENCIÓ CARDIOVASCULAR - CIÈNCIES DE LA TERRA

QUAN Curs escolar 2010 - 2011


Programa d’activitats per apropar la recerca científica a les aules

OBJECTIUS Fomentar les vocacions científiques a través d’activitats “en primera persona” Apropar el perfil i les motivacions del(e)s investigador(e)s Afavorir una visió oberta i positiva de la ciència QUI Organitza el CSIC de Catalunya Col·laboració del Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Col·laboració del Consell de Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona PER A QUI Públic escolar: primària, ESO i Batxillerat Públic especialista: comunitat educativa, professorat


ELS COL·LABORADORS

Crea cultura científica, crea futures generacions d’investigador(e)s

PRIVILEGIS Menció destacada al web oficial de la Delegació del CSIC a Catalunya i del CSIC a nivell estatal Menció destacada al web dels projectes específics de col·laboració Aparició en els materials publicitaris i de comunicació dels projectes Possibilitat de participació directa en els projectes i d’escollir el projecte a donar suport Invitacions als actes d’inauguració dels projectes


A favor de la cultura científica

BENEFICIS

Dóna a conèixer l’entitat/empresa

Ofereix una imatge positiva de l’entitat/empresa

Promou el canvi de model cap a una societat basada en el coneixement

Garanteix la creació de noves generacions d’investigadors i investigadores

COL·LABORACIONS Patrocinar i donar suport als projectes educatius i culturals a través de finançament econòmic Contribuir a l’execucio dels projectes amb aportacions puntuals com premis i l’organització d’actes de divulgació


Si desitgeu més informació sobre els projectes, podeu contactar amb nosaltres: Unitat de Cultura Científica. Delegació del CSIC a Catalunya Remei Leiva: rleiva@dicat.csic.es Laura Valls:

lvalls@dicat.csic.es

Telèfon:

93 442 65 76

Dossier de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Catalunya. Projectes 2010  

Projectes de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Catalunya previstos per a l'any 2010

Dossier de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Catalunya. Projectes 2010  

Projectes de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Catalunya previstos per a l'any 2010