Page 1

actueel Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Stichting Krusada Jaargang 8 • nummer 4 • augustus 2010

Loslaten In het leven van verslaafden lijkt alles wel ellende. Geen regelmaat, relaties die kapot gaan, geen werk, geen huis en vaak levensbedreigende situaties. Ondanks de negatieve gevolgen is het moeilijk een verslaving te doorbreken. Dan moet namelijk ook gebroken worden met bepaalde gewoontes, verlangens en emoties. De gewoonte om te liegen in plaats van de waarheid te spreken. De gewoonte om overdag te slapen en ’s nachts wakker te zijn. De gewoonte om geld direct uit te geven. De gewoonte om emoties weg te drukken door drugs te gebruiken. Om verslavingsvrij te leven moet de verslaafde al deze gewoontes loslaten en bereid zijn het tegenovergestelde te doen.

Emoties Verslaafden kunnen bepaalde emoties vaak moeilijk hanteren. Boosheid, verdriet en teleurstelling veranderen dan in woede, bitterheid of haat. Het gevolg is bijvoorbeeld dat een verslaafde door gevoelens van onrecht tot wraakacties komt of in verkeerde relaties vlucht door gevoelens van eenzaamheid. Om los te komen van verslaving is het belangrijk dat emoties niet langer zijn leven bepalen. Sommige emoties hebben genezing nodig. Bij andere emoties moet de verslaafde kiezen een bepaalde houding los te laten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Wat gebeurt er als ik géén wraak neem? Wat gebeurt er als ik géén relatie heb? Wat gebeurt er als ik mijn hoofd buig en accepteer wat de ander mij te zeggen heeft?’

Veiligheid Het loslaten van oude gewoontes betekent dat de verslaafde een zekere veiligheid loslaat. ‘Zo heb ik het altijd gedaan. Als ik zo handel, weet ik wat ik kan verwachten.’ Volhardt hij in deze patronen, dan is een verslavingsvrij leven niet mogelijk. Ook de Bijbel onderschrijft het belang van loslaten. In Kolossenzen 3: 8 staat: ‘Maar nu, legt u dit alles af:…’ daarna staat in vers 12: ‘Doet dan aan…’ Na het loslaten van verkeerde

gewoontes of emoties moet iemand nieuw gedrag en nieuwe emoties ‘aandoen’, net zoals je oude, vieze kleren uittrekt en nieuwe aan doet. Dit staat ook in Zacharia 3:4 ‘Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan.’

Pedro Als medewerkers van Krusada zagen wij hoe de gast Pedro koos om negatieve gewoontes los te laten. Pedro: “Ik heb wel negen dingen moeten loslaten: omgang met verkeerde vrouwen, een leven van feesten, boksen, drugs gebruiken, sigaretten roken, alcohol drinken, grof taalgebruik, woede en verkeerde vrienden.” Pedro besloot zich te richten op het leven en de principes die God ons aanreikt. Het is prachtig om te zien hoe hij dit leven omarmt en hiervoor gaat. Het nieuwe leven begon voor hem met de eenvoudige keuze om te leven volgens Psalm 1:1 en 2: ‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd.’


actueel

Richinel: “Ik heb God gevraagd mij een tweede kans te geven”

Richinel (50) is geboren op Curaçao. Hij heeft meerdere soorten drugs gebruikt, van marihuana tot cocaïne. Op dit moment is hij zeven weken opgenomen in Krusada en zet hij de eerste stappen naar een veranderd leven. Richinel groeit op in een vrij arm gezin met elf broers en zussen. Hij krijgt de indruk dat zijn ouders de aandacht niet goed tussen zoveel kinderen kunnen verdelen en voelt zich vaak achtergesteld. Thuis is er regelmatig ruzie, omdat vader teveel drinkt.

Kattenkwaad “Vanaf mijn dertiende haalde ik veel kattenkwaad uit. Ik had het idee dat het toch nooit wat zou worden met mij,” vertelt Richinel. “Ik wilde stoer doen en begon te roken en te gokken.” Later bezoekt hij vaak discotheken. Daar ziet hij geslaagde, rijke mensen drugs gebruiken. Richinel begint zelf met bazooka, een combinatie van cocaïne en marihuana. “Mijn broer, inmiddels dealer, waarschuwde mij voor de gevolgen”, vertelt Richinel. “Maar in plaats van te stoppen ging ik over op cocaïne en later op base, een rookbare vorm van cocaïne. Omdat ik alleen goedgeklede, hippe mensen zag gebruiken, verwachtte ik niet dat drugs mij zo snel bergafwaarts zou helpen.”

Even clean Richinel raakt zijn baan kwijt en ziet belangrijke relaties kapot gaan. Daarom meldt hij zich op 37-jarige leeftijd bij een behandelcentrum op Curaçao. Hij blijft daar een jaar en vertrekt clean naar Bonaire om bij zijn vader en broer te gaan wonen. Hier begint hij weer snel te gebruiken, omdat hij omgeven wordt door drinkende mensen, het nachtleven en prostituees. Het gaat slecht met Richinel. Hij kan geen werk houden, heeft veel ruzie met zijn familie en

maakt al zijn geld op aan drugs. Richinel: “Ik realiseerde me dat ik een ernstig probleem had, maar ik stopte niet.” Tien jaar lang probeert een goede vriend hem ervan te overtuigen te stoppen en hulp te zoeken. Ook vanuit Krusada wordt Richinel meerdere keren opgezocht. Hij wil zich echter niet laten helpen. Wanneer Richinel 48 is, sterft zijn moeder. Dit is een grote klap voor hem, waardoor hij nog erger verslaafd raakt. Op zijn 50ste besluit hij: ‘Ik ga nu het tweede deel van mijn leven in. Dit moet een goede tweede helft zijn.’ Richinel meldt zich aan bij Krusada.

Krusada ging, was ik erg verdrietig en had ik veel gebruikt. Maar ik voelde God zo dichtbij!” Richinel voelt zich goed op Krusada, al komt de pijn van vroeger soms boven of voelt hij zich onzeker en onrustig. Richinel: “Dan bid ik meteen en dan krijg ik rust. God kan hele grote dingen doen! Als ik uit Krusada kom, wil ik een stevige en verantwoordelijke man zijn. Ik zou graag mijn relatie met mijn familie herstellen. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik geloof dat God het goede voor ons wil. Als ik kan veranderen, kunnen anderen dat ook.”

God is dichtbij

Wilt u danken dat Richinel de stap heeft gezet om naar Krusada te komen? En bidt u mee voor relatieherstel in zijn familie?

“Ik heb God gevraagd me een tweede kans te geven”, vertelt Richinel. “De nacht voor ik naar


even voorstellen

Leendert Verkerk “Mijn naam is Leendert Verkerk. Ik ben 23 jaar. Na mijn MBO-opleiding autotechniek werkte ik twee jaar bij een bedrijf. Toen kreeg ik het verlangen om in het koninkrijk van God te werken. In april deed ik openbare belijdenis van het geloof en daardoor heb ik mijn leven teruggelegd in Zijn handen. In de voorbereiding op het vertrek naar Bonaire merkte ik dat God mijn leven wil leiden. De eerste weken op dit eiland zijn echt super. Er is veel werk te doen. Ik hoop anderen tot een zegen te zijn en te groeien in het geloof en vertouwen op onze God!”

‘Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden’, Filemon : 10

Amazing grace

André en Linda Remmelink “Wij zijn André en Linda Remmelink, 26 en 24 jaar oud en twee jaar getrouwd. Op 7 mei vertrokken we naar Bonaire. Tot die tijd woonden we in de Achterhoek. André werkte in de levensmiddelenbranche en Linda in de hulpverlening. Ondanks dat we erg genoten van ons Nederlandse leven, hadden we het verlangen om in het buitenland aan de slag te gaan in Gods Koninkrijk. Na een zoektocht kwamen we uit bij Krusada. We genieten van alles dat we hier mogen doen!”

Annegre

Thijs

“Na een jaar als ondersteunende medewerker te hebben gewerkt, houdt het Krusada-avontuur voor mij op. In het afgelopen jaar ben ik enorm gegroeid. Niet alleen als persoon maar ook in mijn relatie met God. Het was in het begin niet makkelijk om alles achter te laten, maar daardoor heb ik God leren vertrouwen. Ik heb enorm genoten van het samenwerken in een hecht team en het contact met de gasten. Ik had dit jaar voor geen goud willen missen!”

“Twee jaar geleden kwam ik bij Krusada werken. In eerste instantie dacht ik een jaar te blijven, maar God dacht daar anders over. Mijn doel was verslaafden te helpen dichter bij God te komen en zo vrij te komen van verslavingen, schuld, pijn en verdriet. Het is super gaaf te zien dat mensen dit bereiken. Er zijn vaak gasten die de aanwezigheid en liefde van God ervaren. Dit geldt ook voor mezelf. Ik ga steeds meer Zijn liefde ervaren en kom meer vrij van dingen die mij van Hem afhouden. Elke dag leer ik van de gasten, leer ik over God en over mijzelf.”

Gerdien de Jager Directeur Stichting Krusada

column

afscheid

Vindt u het soms ook moeilijk om Gods genade te begrijpen? Wat bijzonder dat God door Zijn Geest ons toch een steeds diepere openbaring wil geven van Zijn hart en Zijn genade! Zo was ik laatst opnieuw onder de indruk toen ik in het Nieuwe Testament las over Onesimus en Filemon. Onesimus is een slaaf, die werkt voor Filemon, een toegewijd christen. Onesimus steelt van zijn eigenaar en vlucht weg. In een cel komt hij in contact met Paulus die hem over Jezus Christus vertelt. Onesimus komt tot bekering. Er is alleen nog een groot probleem: hij heeft nog een schuld te vereffenen met zijn eigenaar. Nog erger; Filemon heeft het recht hem te doden. Paulus besluit voor dit ‘jonge kind in het geloof’ te bemiddelen en zet zich in voor verzoening. Onesimus moet goed beseft hebben dat hij geen recht had op vergeving, kwijtschelding en leven! Maar Paulus doet een bijzonder aanbod. Hij wil de schuld op zich nemen en bewerkt dat Onesimus terug kan keren en uit liefde zijn meester kan dienen! Geweldig hoe we hierin kunnen zien hoe wij, net als Onesimus, schuldig stonden tegenover de Heere God, onze ‘Meester’. Jezus Christus brengt voor ons verzoening, zoals Paulus dat deed, door onze schuld op zich te nemen. Hierdoor kunnen wij tot God komen en Hem uit liefde dienen. Wat een genade!


Bijzondere giften De afgelopen tijd is een aantal bijzondere giften binnengekomen. Hiervan kon allerlei nieuw meubilair gekocht worden, zoals nieuwe stoelen en een kookplaat. Verder is er 7500 euro opgehaald door de Thuis Front Commissie (TFC) van vrijwilliger Keesjan de Kruijf. Bij de Hervormde Kerk van Waarder is op zaterdag 24 april een rommelmarkt gehouden. De opbrengst ging naar drie doelen, waarvan Krusada er één was.

Oproep

Krusada zou graag haar team op korte termijn versterken met een: • • • •

Psycholoog (m/v) Secretaresse (m/v) Groepswerkers (m/v) Praktijkopleider opleiding SPH duaal (m/v)

Voor meer informatie, mail naar info@krusada.nl of kijk op www.krusada. nl. We vinden het fijn als je ervoor bidt of dit een stap is, waartoe God je roept. Aarzel niet contact op te nemen, zodat we samen kunnen kijken of de functie bij je past.

Gezellig Het was een gezellige dag met veel rommel, spelletjes, lekker eten en veel kopers. De TFC van Keesjan stond er ook met een kraam. Zij verkochten fotokaarten die de moeder van Keesjan had gemaakt. Het geld is bestemd voor de werkervaringsprojecten. Deze projecten zijn bedoeld om gasten verschillende klussen en taken te laten doen. Zo komen zij weer in het werkritme en leren nieuwe praktische en sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn om in de maatschappij te functioneren. Iedereen: heel veel dank!

Foto boven: De nieuwe stoelen Foto onder: De TFC-kraam op de rommelmarkt in Waarder

Project zonnepanelen

Giften

Krusada Algemeen Resocialisatiewoningen Tuinbouwproject Vrouwenproject*

Bedankt

Mei � 3.786,- � 15,- � 20,- � 315,-

Het opvangcentrum van Krusada gaat bijna over op zonne-energie. De aannemer is samen met vrijwilligers en gasten van Krusada begonnen met de bouw van de nieuwe energievoorziening. Er moet bijvoorbeeld een elektriciteitshuisje gemaakt worden. Op het dak van het opvangcentrum ‘Landhuis Guatemala’ worden zonnepanelen geplaatst. De verwachting is dat het werk in september klaar is. Door over te gaan op zonne-energie heeft Krusada geen last meer van de vele stroomstoringen, maar is verzekerd van constante elektriciteit. Ook zal het gebruik van zonne-energie veel geld besparen, omdat elektriciteit op Bonaire erg duur is. We zijn erg dankbaar dat met hulp van alle giften dit project nu van start kan gaan!

Juni � 3.193,� 0,� 20,� 0,-

voor uw gift!

* Voor meer informatie over het vrouwenproject verwijzen we u naar www.krusada.nl/vriendin

Colofon

KRUSADA ACTUEEL Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 5.000 exemplaren. HOOFDREDACTEUR: Wouter van Twillert REDACTIE: Ellen van de Polder, Gerdien de Jager VOOR GIFTEN: ING bank: 66.94.13.682 t.n.v. Stichting Krusada, Dordrecht Stichting Krusada p/a Landhuis Guatemala Kaminda Lagun 191 Kralendijk, Bonaire, Nederlandse Antillen

E-mail: info@krusada.nl Website: www.krusada.nl Het werk van Krusada wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF- en het RƒB-keurmerk en door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor Krusada kunnen worden overgemaakt op rekening 66.94.13.682. Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 355 Fax: (078) 6 111 360 E-mail: vrienden@krusada.nl

Krusada aktueel augustus 2010  
Krusada aktueel augustus 2010  

Krusada aktueel augustus 2010